31 Δεκ 2020

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς: Καλὴ μετάνοια πάτερ….

Πρὸς τὸν ἀγαπητὸ Ἀρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, Πρωτοσύγκελο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας: 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΠΑΤΕΡ… 
Ἀγαπητέ μου πάτερ Φίλιππε, 
Πολὺ λυπᾶμαι γιὰ τὴν ἀντιεκκλησιαστική, ἀνευλαβῆ καὶ θυμώδη συμπεριφορὰ σας κατὰ τὴν ἱερότατη στιγμὴ τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἔλλειψη πατρικῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ μάλιστα ἐπικαλούμενος τὴν ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας, ἐὰν δὲν ἀποχωροῦσαν ἀπὸ τὸν Ναὸ οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν φοροῦσαν μάσκα. Ἀργότερα ζητήσατε... συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους ἐκείνους ποὺ φοροῦσαν μάσκα, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐλέγξατε, ἐπιπλήξατε καὶ ἀπειλήσατε μὲ κάλεσμα τῆς ἀστυνομίας, ἐπειδὴ δὲν φοροῦσαν μάσκα καὶ δὲν ὑπέκυπταν στὴν διαταγὴ καὶ στὴν ἀπειλή σας. Κατ’ ἐπέκταση ὀφείλατε νὰ ζητήσετε δημοσίως συγγνώμη καὶ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ φορέσουν μάσκα στοὺς ἱεροὺς ναούς, τοὺς ὁποίους λυπήσατε καὶ κατασκανδαλίσατε, πληγώνοντας τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Λάβετε ὑπόψη πάτερ ὅτι ἡ χρήση μάσκας ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν συνιστᾶ ἄρνηση τῆς χάριτος καὶ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀμφισβήτηση τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ. Σᾶς καταθέτω μαρτυρίες δύο παιδιῶν, ποὺ πραγματικὰ θὰ πρέπει νὰ συγκλονίσουν ὅλους μας.

Ὁ Σωτήρης 9 ἐτῶν γράφει τὰ ἑξῆς: Ἐμεῖς τὰ παιδιὰ εἴμαστε γεννημένα νὰ εἴμαστε ἐλεύθερα, νὰ τρέχουμε, νὰ παίζουμε καὶ ὄχι νὰ εἴμαστε κλεισμένα, στενοχωρημένα, φοβισμένα, μὲ ἀγωνία γιὰ τὸ αὔριο μόνο καὶ μόνο ἀπὸ μία γρίπη. Κύριε Μητσοτάκη, ἐσεῖς παιδιὰ δὲν ἔχετε; Θὰ σᾶς ἄρεσε νὰ ζεῖτε στὴ φυλακή; Δῶστε μας τὴ ζωή μας πίσω.

Ἡ Δέσποινα 7 ἐτῶν γράφει τὰ ἑξῆς: Ἐγὼ εἶμαι ἕνα παιδάκι ἑπτὰ χρονῶν. Μέχρι τώρα ἡ ζωή μου ἦταν λαμπερὴ σὰν τὸν ἥλιο καὶ ξαφνικὰ ἦρθε ἕνα μαῦρο σύννεφο ποὺ τὸ λένε κορωνοϊὸ καὶ μᾶς πλάκωσε καὶ μᾶς ἔκλεισε στὰ σπίτια, καὶ πάψαμε νὰ γελᾶμε, νὰ παίζουμε, νὰ ὀνειρευόμαστε, νὰ ΖΟΥΜΕ. Πότε θὰ τελειώσει ἐπιτέλους αὐτὸ τὸ μαρτύριο; Πότε θὰ ἀκουστοῦν ξανὰ οἱ παιδικὲς φωνές; Πότε θὰ ἀκουστοῦν ξανὰ οἱ καμπάνες νὰ κτυποῦν; Εἴμαστε Ἑλληνόπουλα, εἴμαστε Χριστιανόπουλα!

Νομίζω, τὰ λόγια τῶν ἀθώων καὶ ἁγνῶν παιδιῶν θὰ πρέπει νὰ συγκλονίσουν ὄχι μόνο τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιδράσει δυναμικά, μιμούμενη τοὺς Ἅγιους ἀγωνιστὲς καὶ ὁμολογητὲς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ ἔχει συμβιβαστεῖ καὶ ἐνδώσει στὸν καισαροπαπισμὸ τῶν κυβερνώντων, ἀλλὰ νὰ συγκλονίσουν καὶ κάθε κληρικὸ καὶ κάθε Ἕλληνα καὶ Ὀρθόδοξο Χριστιανό.

Ὁ ἁγνὸς ἥρωας τοῦ 1821 Ἰωάννης Μακρυγιάννης λέει τὰ ἑξῆς:

«Τέτοιοι ὅπου εἴμαστε ἐμεῖς, λευτεριὰν δὲν θέλομεν, τὴν ‘διοτέλειάν μας θέλομεν, καὶ δοῦλοι τῶν ξένων καὶ τῆς τυραγνίας ἐπιθυμοῦμεν νὰ εἴμαστε παντότες».

«Οἱ ξένοι εἶχαν ὀλέθριους σκοποὺς διὰ τὴν πατρίδα μας καὶ θρησκεία μας· καὶ εἶχαν καὶ ὅλα τὰ μέσα στείλει γιὰ νὰ γένει αὐτό…» Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἐργαζόμασταν νύχτα καὶ ἡμέρα «μὲ δολερὴ ἐπιμέλεια οἱ πρέσβες καὶ οἱ ὀπαδοί τους καὶ οἱ δικοί μας οἱ πουλημένοι».

Ἐμεῖς «οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί… ἔχομεν τζιβαϊρικὸν πολύτιμον καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν οἱ ταλαίπωροι». Τὸ κόσμημα αὐτὸ εἶναι ὁ θησαυρὸς τῆς πίστεώς μας, μίας γνήσιας πίστης, ποὺ παραλάβαμε ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὸ κρατήσαμε ἀνόθευτο. Ἀλλά, συνεχίζει ὁ Μακρυγιάννης, πολλοὺς Ἕλληνες «μᾶς τυφλώνει ἡ κακία μας καὶ ἡ παραλυσία μας καὶ ἡ ἰδιοτέλειά μας… καὶ ἐργαζόμαστε (τὰ) ἔργα τοῦ διαβόλου!». Καὶ συνεχίζει ἀλλοῦ: «Αὐτείνη ἡ θρησκεία μᾶς ξαναλευτέρωσε καὶ βγήκαμε εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ κόσμου, ὅπου εἴμαστε χαμένοι καὶ σβησμένοι ἀπὸ τὸν κατάλογο ὅλου του κόσμου τόσους αἰῶνες».

Σᾶς εὔχομαι εἰλικρινῶς καλὴ μετάνοια πάτερ Φίλιππε καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ ζητήσετε συγγνώμη ἀπὸ ὅλους τούς Χριστιανοὺς ποὺ σᾶς ἐμπιστεύτηκε ὁ Κύριός μας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μὲ τιμή,

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκήρυκας

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

Ἀγρίνιο 30-12-2020

7 σχόλια:

 1. Πάτερ Παύλε, ευλογείτε, σας φιλώ το χέρι, το κείμενό σας τακτοποίησε ένα κενό, έδωσε την απάντηση που ανέμενε η ψυχή μου. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και εύχομαι ο Θεός να σας αγιάζει. Και ναι, μετάνοια και σ' αυτόν τον ιερέα, που πράγματι με σκανδάλισε και με θύμωσε - διότι δεν έχει την εξουσία που διατείνεται - και μετάνοια σε όλους μας, ώστε βλέποντάς την να στείλει ο Θεός άξιους λειτουργούς Του να υπηρετήσουν το άγιο θυσιαστήριο και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

  Χρόνια πολλά, ειρήνη, αγιασμό και υγεία για το 2021 σας εύχομαι. Και πάλι, ευχαριστώ!
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους κάποιος τα εχωσε σε αυτόν τον Παπαδάκο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι σχεση εχει αυτος ο κουρεμενοξυριμενος με Ορθοδοξια;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ποιός νά μετανοήση; Τό δεξί χέρι καί τσιράκι τού αρχιοικουμενιστή Χρυσοστόμου;Αυτού που τό βλέμμα του καί μόνον γέμει δολιότητος καί μοχθηρίας; Αστεία πράγματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο θρησκευτικός διχασμός στον οποίο και μπλέξαμε, θα μας οδηγήσει λίαν συντόμως σε παρέμβαση και συνετισμό Θείου τύπου. Εάν όχι, τότε αλοιμονό μας. Μην κάνουμε την χάρη του δολερού να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Όσο κι αν οργιχόμαστε, ας θυμόμαστε πως εδώ πια έχουμε να κάνουμε με φοβερή πλάνη, η οποία επηρεάζει όλους μας αρνητικά. Οι άλλοι θα κριθούν (σύμφωνα με ό, τι εμείς πιστεύουμε ως σωστό) για τα κρίματά τους, αλλά κι εμείς θα κριθούμε για τα δικά μας. Θέλω να υπογράμμισω πως αν εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας άξιους της βασιλείας του Θεού έναντι των "άλλων", τότε η δική μας πλάνη είναι χειρότερη. Κι επιτέλους, ας σταματήσει το ράσο αυτήν την διαδικτυακή κατάντια. Κανέναν δεν ωφελεί. Καλή μετάνοια σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τι θα απολογηθείτε στον Θεό Π. Παύλε Ντανά εσύ και οι ομοϊδεάτες σου για τις πολλές ψυχές που σας άκουσαν και δεν φόρεσαν μάσκα με αποτέλεσμα πολλοί να πέρασαν στο κρεβάτι του πόνου μαρτυρικές μέρες και άλλοι να έχουν πεθάνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Π Παύλε Ντανά είστε μπερδεμένος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.