31 Αυγ 2021

Κάθετος ΚΑΤΑ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ὁ νῦν Ὑπουργὸς Ὑγείας, Θάνος Πλεύρης... Τώρα πρόθυμος;;

Τὸν ἄρτον ἠμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἠμὶν τὸ καθ' ἡμέραν

Ἑρμηνευτικὸ σχόλιο στὸν στίχο, Λουκᾶ ια', 3, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας:
"Τὸν ἄρτον ἠμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἠμὶν τὸ καθ'ἡμέραν".
Ἴσως μερικοὶ νομίζουν πὼς δὲν ταιριάζει στοὺς ἁγίους τὸ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ τὰ ἀναγκαία γιὰ τὸ σῶμα καὶ γι' αὐτὸν τὸν λόγο μεταφέρουν τὸ λεχθὲν μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ τὸ ἑρμηνεύουν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ πλευρά. Καὶ βέβαια, λέει στοὺς μαθητές του νὰ ζητοῦν ὄχι τὸν ἄρτο τὸν ἐπίγειο, ὄχι τὸν σωματικό, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ...

«Μέτρα covid-19, ὅπως ναζιστικὴ Γερμανία»

Εκπομπή ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῷος TV...

Οἱ Ἕλληνες ἀξίζουν πολὺ περισσότερα

Θέλουμε πολλούς νεκροὺς ἢ μία πατρίδα πού θὰ καταντήσει κρανίου τόπος; Θέλουμε μαυροντυμένες γειτονιὲς ἢ ἀποτεφρωμένα χωριά, καρβουνιασμένα δάση, σπίτια ποὺ ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός, περιουσίες ποὺ ἐξαϋλώθηκαν καὶ ἐπιχειρήσεις πού μετατράπηκαν σὲ στάχτες; Ἡ κοινὴ λογικὴ ἀπαντᾶ: τίποτε ἀπ’ τὰ δύο. Τέτοιου εἴδους διλήμματα δὲν...

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε...

Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει γιά τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ ἀποτελεῖ ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό της στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς Θεομήτορος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου», καὶ ὅτι καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας θεωρεῖται κατάλληλη, γιὰ νὰ προβληθῆ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πὼς πρέπει δηλ. νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς «ζώνη ἀσφαλείας» καὶ νὰ νομίζουμε τὸν Θεῖο Νόμο ὡς κλοιὸ ποὺ περισφίγγει καὶ προστατεύει τὴ ζωή μας.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἡ «Κεχαριτωμένη», τῆς ὁποίας ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος ἑλκύει τὶς ψυχές μας καὶ σαγηνεύει τὶς καρδιές μας καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν εὐλάβειά μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μιὰ δυνατὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Περιζώννυται ὡς ρομφαία τὴν Τιμία Ζώνη της, ὅπως ἁρμόζει σὲ κάθε σεμνὴ γυναικεία ἐμφάνιση· καὶ εἶναι καθῆκον κάθε χριστινὸς νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Δὲν εὐχαριστεῖ τίποτα τόσο τὸν Θεό, ὅσο τὸ νὰ μὴν εἶσαι μνησίκακος, τοῦτο σοῦ συγχωρεῖ τὰ ἁμαρτήματά σου, τοῦτο σὲ ἀπαλλάσσει ἂπ΄τὶς κατηγορίες.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

30 Αυγ 2021

Τὰ ἐπίχειρα τῆς σκληρότητάς σας θὰ πέσουν πολὺ βαριὰ στὶς δικές σας πλάτες!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Καὶ μὴ χειρότερα! Ναί! Στὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ἀναφέρομαι, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὸν κόσμο, ἂν καὶ σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, τῶν ὁποίων διάδοχοι εἶναι αὐτοί, δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι τοῦ κόσμου.
Καί, γιὰ νὰ κάνουμε τὸν λόγο εὐαγγελικὸ καὶ ξεκάθαρο: Ποῦ εἶναι τοποθετημένος ὁ Λύχνος αὐτὸς καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δοκιμασίας; Λάμπει καὶ φωτίζει τῆς γὴς τὰ πέρατα, τοποθετημένος ἐπὶ τὴν λυχνίαν; Ἢ μήπως ἔχει τεθεῖ ὑπὸ...

Χιλιάδες πολῖτες σὲ Σύνταγμα καὶ Λευκὸ Πύργο φώναξαν «ὄχι» στὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ!

«Εἴμαστε ἀποφασισμένοι, ζητᾶμε τὴν ἐλευθερία μας»!
Χιλιάδες πολῖτες, φωνάζοντας συνθήματα καὶ κρατώντας πανὸ καὶ ἑλληνικὲς σημαῖες, συγκεντρώθηκαν χθὲς τὸ ἀπόγευμα στὸ Σύνταγμα στὴν Ἀθῆνα καὶ στὸν Λευκὸ Πύργο στὴ Θεσσαλονίκη, ἀντιδρώντας στὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ καὶ στὰ μέτρα ποὺ ἀνακοίνωσε πρόσφατα ἡ κυβέρνηση.
Ὑγειονομικοί, ἐργαζόμενοι τοῦ δημόσιου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα ὑγειονομικῶν καὶ ἄλλων φορέων καὶ ἀπὸ νωρὶς ἄρχισαν νὰ...

Εἰσαγωγικὰ στὴν ἀναίρεση τῆς συνοδικῆς ἐγκυκλίου γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ...

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ὡς γνωστόν, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ συνεδρία της τῆς 13ης Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους ἀποφάσισε, μεταξὺ ἄλλων, νὰ συντάξει καὶ νὰ ἀπευθύνει πρὸς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας «Ἐγκύκλιο», μὲ τὴν ὁποία θὰ προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐμβόλια ποὺ συνιστοῦν οἱ διορισμένοι ἀπὸ τὴν κυβέρνηση εἰδικοὶ ἰατροί, τῶν ὁποίων τὸ κῦρος καὶ τὴν ἀξιοπιστία ἀποδέχθηκε ἡ διοίκηση τῆς...

Πολέμαρχος Γεώργιος Καραϊσκάκης, ὁ ἥρωας πρωταγωνιστῆς τοῦ 1821

Γράφει ο Μυργιώτης Παναγιώτης - Μαθηματικὸς
Δὲν εἶναι ἀπολύτως ἐξακριβωμένος ὁ τόπος γέννησης τοῦ Καραϊσκάκη. Ἀποτελεῖ σημεῖο διεκδίκησης καὶ διαμάχης. Τὸν θεωροῦν τέκνο τους τὸ χωριό Μαυρομματι Καρδίτσας, καὶ ἡ Σκουληκαριά Ἄρτας. Ἡ ἐπιτροπὴ ποὺ συνέστησε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τὸ 1927, προκειμένου νὰ ἐπιλύσει τὸ θέμα τῆς γενέτειράς του, κατέληξε στὴν...

Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ μεγάλος ἐπίσκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Πολλοὶ ἅγιοι ἱεράρχες λάμπρυναν μὲ τὴν προσωπικότητά τους καὶ τὸ ἔργο τοὺς τὴν πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴ δισχιλιόχρονη ἱστορική της πορεία. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγίδα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ μία ἐποχὴ κρίσιμη γιὰ ἐκείνη.
Γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο Μ. Ἀσία περὶ τὸ 239 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀνάθρεψαν χριστιανικά, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ θεωροῦνταν ἀσυγχώρητο ἔγκλημα νὰ εἶναι κανεὶς Χριστιανός, διότι ἡ θνήσκουσα εἰδωλολατρία, διὰ τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καταδίωκε μὲ ἰδιαίτερη μανία τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Χριστιανούς, μὲ στόχο νὰ τοὺς ἐξαφανίσει ἀπὸ προσώπου γής. Ὁ ἴδιος, νεαρὸ παιδί, δοκίμασε τοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅποιος σκύβει ταπεινὰ καὶ δέχεται τὰ χτυπήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διώχνει τὰ δικά του ἐξογκώματα, ὀμορφαίνει πνευματικὰ σὰν Ἄγγελος καὶ ἔτσι χωράει ἀπὸ τὴν στενὴ πύλη τοῦ Παραδείσου.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

29 Αυγ 2021

Κάλεσμα Ἐλευθερίας! ΟΛΟΙ στὸ Σύνταγμα στὶς 29/08 κατὰ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ!

Ἀγαπητοὶ συμπατριῶτες,
Ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στοὺς Ὑγειονομικοὺς ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου!
Αὐτονόητα μέχρι πρότινος δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες καταπατοῦνται βάναυσα καὶ ἀπροκάλυπτα ἐνῷ οἱ θεσμικοὶ θεματοφύλακες τῶν συμφερόντων τῆς κοινωνίας κωφεύουν καὶ σιωποῦν ἔνοχα!
Τὸ ἐκβιαστικὸ δίλημμα ποὺ θέτουν εἶναι: Τὸ μπράτσο σας ἢ τὸ ψωμί σας!!!
Πλέον δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος παρὰ μόνον ἠ...

Στέλιος Πέτσας: «Σᾶς κόβουμε τὸ εἰσόδημα γιὰ νὰ ἐμβολιαστεῖτε» – Ὠμὴ ὁμολογία στυγνοῦ ἐκβιασμοῦ ἀπὸ ὑπουργό!

Στέλιος Πέτσας:
Σὲ αὐτὸ τὸ ἐφιαλτικὸ σκηνικὸ ποὺ βιώνουμε ἐδῶ καὶ 19 μῆνες, ἡ θεματολογία παραμένει πάντα ἴδια. Εἶναι ὁ τρόμος. Ἡ τρομοκρατία συγκεκριμένα. Οἱ πρωταγωνιστὲς μόνο ἀλλάζουν κάθε μέρα γιὰ νὰ ἀνανεώνεται ἡ ἀτμόσφαιρα. Ἔχουμε τὸ ἐπιβαλλόμενο κλίμα τρόμου ἀπὸ εἰδικούς, ἀκαταδίωκτους καὶ μή, ποὺ παρελαύνουν ἀπὸ τὰ κανάλια σὲ «βάρδιες», καὶ βεβαίως ἔχουμε καὶ τοὺς...

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν βλέπουμε

Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων
«Ὁ Γέροντας (ὁ πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης, στὴ Σίψα τῆς Δράμας, ὁ ἀγιοκαταταχθεῖς ἐσχάτως) πῆγε κάποτε στὴ Μητρόπολη τῆς Δράμας νὰ ἐκκλησιαστῇ. Ὅταν μπῆκε μέσα στὸ ἱερὸ, εἶδε τὸ Σατανὰ ξαπλωμένο πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Εἶχε πιάσει ὅλη τὴν Ἁγία Τράπεζα. Μόλις τὸν εἶδε, ἔπεσε κάτω καὶ λιποθύμησε.
Πῆγε ὁ παπὰς ποὺ λειτουργοῦσε ἐκείνη τὴν ὧρα καὶ τὸν ρωτησε τί ἔπαθε. Κι᾿ ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε: «Δὲν μπορῶ, ζαλίστηκα. Θέλω νὰ πάω στὸ σπίτι». Μετὰ ἀπὸ λίγες ὧρες τὸν ρώτησα, ἀφοὺ ἔμαθα τὸ περιστατικὸ τῆς λιποθυμίας του καὶ γιὰ πιὸ...

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὴν ἀποτομὴ τῆς ἁγίας κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

«Ἐν ἐκείνω τῷ καιρῶ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ (:ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἄκουσε ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, ὁ τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καὶ τῆς Περαίας, τὴ φήμη τοῦ Ἰησοῦ)»[Μάτθ.14,1]· διότι ὁ βασιλιὰς Ἡρώδης, ὁ πατέρας του, ποὺ εἶχε φονεύσει τὰ νήπια της Βηθλεὲμ καὶ τῶν περιχώρων της, εἶχε πεθάνει.
Ὁ εὐαγγελιστὴς δὲν σημειώνει ἁπλῶς καὶ χωρὶς αἰτία τὸν καιρό, ἀλλὰ γιὰ νὰ πληροφορηθεῖς τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ τυράννου· διότι δὲν πληροφορήθηκε ἀπὸ νωρὶς τὰ σχετικὰ μὲ Αὐτόν, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ χρόνο. Τέτοιοι δηλαδὴ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ περιβάλλονται ἀπὸ πολὺ μεγάλη ὑλικὴ δύναμη. Τὰ πληροφοροῦνται αὐτὰ πολὺ ἀργά, ἐπειδὴ δὲν ἀσχολοῦνται καὶ πολὺ μὲ αὐτά. Ἐσὺ ὅμως, σὲ παρακαλῶ, πρόσεξε πόσο σπουδαῖο πράγμα εἶναι ἡ ἀρετή· διότι μολονότι εἶχε πλέον πεθάνει ὁ ἐνάρετος Ἰωάννης, τὸν φοβᾶται, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο φιλοσοφεῖ καὶ γιὰ τὴν...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: Ὁ Μείζων ἐν Γεννητοίς Γυναικῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀνήκει στὴ χωρία τῶν μεγάλων προφητῶν καὶ ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς μας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τὸν χαρακτήρισε ὡς τὸ μέγιστο ἄνθρωπο ποὺ φάνηκε στὸν κόσμο: «ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικὼν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Μάτθ.11,11). Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὸν ἔθεσε σὲ τιμὴ μετὰ τὴ Θεοτόκο, μάλιστα στὴν εἰκονογραφία παριστάνεται μαζὶ μὲ τὴν Παναγία μας νὰ ἱκετεύει γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ γνωστὴ εἰκονογράφηση τῆς «δεήσεως». Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ πρόδρομος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, αὐτὸς ποὺ ἄνοιξε τὸ δρόμο νὰ περάσει ὁ Λυτρωτής μας. Εἶναι ὁ μεγάλος ἀγγελιοφόρος τῆς πιὸ χαρμόσυνης καὶ ἐλπιδοφόρας ἀγγελίας ὅλων τῶν ἐποχῶν: τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἶναι ὁ κομιστὴς καὶ ὁ...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000
Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἂν θέλεις νὰ διδάξεις τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μὴ λὲς λόγια. Προσπάθησε νὰ εἶσαι πάντα εὐγενικὸς καὶ ἀξιαγάπητος.
Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

28 Αυγ 2021

Αἰσχρὴ προπαγάνδα: Ξέφυγε ὁ «δόκτωρ τρόμος»!

Ὁ ὑπέρμαχος τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη, Θόδωρος Βασιλακόπουλος χαρακτήρισε «παράδεισο» τὴν καμένη βόρεια Εὔβοια
Ἀηδία γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἔκδηλη ὀργὴ προκάλεσε ἡ προκλητικὴ ἐμφάνιση το τηλεμαϊντανοὺ Θόδωρου Βασιλακόπουλου, ὁ ὁποῖος ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ καθηγητῆ Πνευμονολογίας ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικὰ τὴν ὑπεράσπιση τς άθλιας κυβερνητικῆς πολιτικῆς στὸ θέμα τῆς πανδημίας.
Φαίνεται ὅμως πὼς ἡ ὑπερέκθεση στὴν ἀδηφάγα τηλεοπτικὴ δημοσιότητα καὶ τὸ στερητικὸ σύνδρομο πού προκαλεῖ ἡ...

Ἡ Ναυμαχία τοῦ Γέροντα – 28 Αὐγούστου 1822

Ἔλαβε χώρα στις 29 Αὐγούστου 1824 απεναντι ἀπὸ τη Λέρο, ἀνάμεσα στὸν τουρκοαιγυπτιακὸ στόλο, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία του Ιμπραήμ καὶ του Χοσρὲφ Πασά, καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ, ποὺ ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ πυρπολικὰ ἀπὸ τὴν Ὕδρα καὶ τις Σπέτσες καὶ ποὺ διοικοῦσε ὀ Ανδρέας Μιαούλης. Τὴν ναυμαχία παρακολούθησαν πολλοὶ κάτοικοι τῆς Λέρου ἀπὸ τὰ ὑψώματα τοῦ νησιοῦ. Πολλὰ τουρκικὰ πλοῖα χάθηκαν, ἐνῶ ὁ Ὑδραίος Κυριακος Βατικιώτης πυρπολησε μιὰ τυνησιακὴ φρεγάτα. Ὁ Τουρκικὸς στόλος διασπάσθηκε, ἐνῶ μετὰ τὴν πυρπόληση τολμηροὶ ψαράδες πλησίασαν μὲ τὰ καΐκια τους καὶ λαφυραγώγησαν τὸ πεδίο τῆς μάχης. Μὲ τὸ τέλος τῆς μέρας ὁ τουρκικὸς στόλος ἀποσύρθηκε πρὸς την Αλικαρνασσό.
Ἡ ναυμαχία τοῦ Γέροντα ἐξασφάλισε τή Σάμο από τὸν...

Ἡ συγκινητικὴ ἱστορία μιᾶς κοπέλας καὶ ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἡ πραγματικὴ αὐτὴ ἱστορία ποὺ περιγράφει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἀφορᾶ μιὰ κοπέλα ποὺ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ γίνει μοναχή, οἱ γονεῖς της τὴν κακοποίησαν. Καὶ πὼς ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς ἐμφανίστηκε σὲ αὐτὴν στὸ νοσοκομεῖο καὶ τὴν παρηγόρησε. Μιὰ ἀληθινή, συγκινητικὴ ἱστορία, ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἔγινε πρὸς τοὺς φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, στὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1998.

Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 
Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.
Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ...

Ἡ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/59 †)

Ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης περιγράφει τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ ὅπως τὴν ἔζησε. Ἡ λήψη ἔγινε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου στὴν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 καὶ ἀποτελεῖ ἕνα μικρὸ μόνο μέρος ἀπὸ τὴν πλούσια περιγραφὴ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅλοι φοβόμαστε τὴν ἐπίγεια δυστυχία, κανένας δὲν τρέμει τὴν αἰώνια κόλαση.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

27 Αυγ 2021

Γκάφα Δ.Ι.Σ. εἰς διπλοῦν

Γράφει ὁ π. Παῦλος Καλλίκας
Μία ἀπάντηση στὸ θέατρο τῆς Δ.Ι.Σ. μέ… θεατρικὴ διάθεση
Πράξη πρώτη: Τὸ κείμενο ποὺ … ἔπεσε στὸ κενό.
Δ.Ι.Σ.: «-Ὑπέγραψε ὁ Κυθήρων;»
Ἀπάντηση: «-Ὄχι.»
καὶ πάλι:
Δ.Ι.Σ.: «-Ὑπέγραψε ὁ Κυθήρων;»
Ἀπάντηση: «-Ὄχι.»
Δ.Ι.Σ.: «-Κυθήρων οὒχ ὑπέγραψεν, οὐδὲν...

Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/1959 †)

Ἀναρτοῦμε τὴν ἀκολουθία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ σὲ μέλος τοῦ σεβαστοῦ δασκάλου τῆς ψαλτικῆς τέχνης, Πρωτοψάλτου Ἰωάννη Χασανίδη.
Δεῖτε τὴν ἀκολουθία…

Δὲν μιλᾶτε σὲ κακοποιούς, κύριοι...

Τὸ σύστημα Μητσοτάκη αντιμετωπιζεί τούς Ἕλληνες σὰν ὑποζύγια, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν περιουσιακὸ στοιχεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ, τῆς οἰκογένειάς του καὶ ὅλων ὅσοι τὸν διατηροῦν στὴν πρωθυπουργία. Σὲ κάθε περίπτωση ἡ κυβέρνηση δὲν δείχνει στοιχεῖα δημοκρατικῆς εὐαισθησίας καὶ κατανόησης τῶν βασικῶν κανόνων τῆς πολιτικῆς διαδικασίας.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη τὰ ἔχει θαλασσώσει καὶ στὴν περίπτωση τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ τὴν ὁδηγεῖ στὴν...

27 Αὐγούστου / 9 Σεπτεμβρίου 1922: Ἡ Σμύρνη στὶς φλόγες

Τὸ χρονικὸ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς 26ης Αὐγούστου 1922 (8 Σεπτεμβρίου ν.η.) οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν στὸν Μπουρνόβα, ἕνα μαγευτικὸ προάστιο τῆς Σμύρνης, γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὸ ἀπάνθρωπο ἔργο τους. Ὁρμοῦν, σφάζουν, βιάζουν καὶ λεηλατοῦν χωρὶς οἶκτο. Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς Ἀριστείδης Στεργιάδης (αἰνιγματικὴ φυσιογνωμία, προδότης τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης) τὴν ἴδια μέρα ἐγκαταλείπει τὴ Σμύρνη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς...

27 Αὐγούστου 1922 ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης "φεύγει" ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

Κορυφαῖος μάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης. Στὴν ἀπροστάτευτη Σμύρνη, ποὺ ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες τὴν ἐγκαταλείπουν προστρέχει νὰ βρεῖ καταφύγιο ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν τὴν ὑστάτη ὥρα, στὶς 25 Αὐγούστου [πατρῶο ἢ παλαιὸ ἡμερολόγιο], τοῦ ἐξασφαλίζει θέση σὲ ἀτμόπλοιο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καταδικασμένη πόλη γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Τούρκων, ἐκεῖνος ἀτάραχος ἀπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ καλοῦ ποιμένος εἶναι νὰ παραμείνει μὲ τὸ ποίμνιόν του». Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων ἀτάκτων Τσετῶν ὑπὸ τὸν Κιορ Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τὴν ἑπομένη τελεῖ λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ...

Γιατί φτιάχνουμε τὴν Φανουρόπιτα;

Γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τὸν ὁποῖο τιμᾶμε μὲ τὴν πιὸ γνωστὴ νηστίσιμη πίτα, τη Φανουρόπιτα, δὲν ὑπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ρόδο ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ μέσα σὲ ἐρείπια γκρεμισμένης ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἐπισκευὴ τῶν τειχῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Η λατρεία ἐξαπλώθηκε στὰ γύρω νησιὰ καὶ στὴν Κρήτη καὶ ἀργότερα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Μέσα στὰ ἐρείπια τῆς παλιᾶς ἐκκλησίας, βρέθηκαν πολλὲς εἰκόνες. Ὅλες ἦταν φθαρμένες, ἐκτὸς ἀπὸ μία ποὺ ἦταν σὲ ἀνεξήγητα ἄριστη κατάσταση, λὲς καὶ εἶχε ἁγιογραφηθεῖ ἐκείνη τὴ στιγμή. Ἡ εἰκόνα ἔδειχνε στὴ μέση ἕνα παλικάρι, ντυμένο σὰν Ρωμαῖος στρατιωτικός, ποὺ κρατοῦσε στὸ δεξί του χέρι σταυρό, πάνω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔκαιγε λαμπάδα, ἐνῶ γύρω ὑπῆρχαν 12 παραστάσεις μὲ τὰ 12 μαρτύρια τοῦ ἄγνωστου μέχρι τότε Ἁγίου. Στὶς 12 παραστάσεις ὁ Ἅγιος παρουσιαζόταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ξέρει νὰ ξεχωρίζει ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καὶ ποιὸ εἶναι τὸ κακό, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κρίνει τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς κακούς.
Μέγας Ἀντώνιος

26 Αυγ 2021

Νέα σχολικὴ χρονιά; Τὰ "ὄπλα", στὶς ἐπάλξεις καὶ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία…

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιὸς , δάσκαλος-Κιλκὶς
Ἡ πιὸ ἄχαρη σχολικὴ χρονιὰ πλησιάζει. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες διδασκαλίας, ποὺ νιώθω, καὶ πολλοὶ συνάδελφοι τὸ συμμερίζονται, ἀγωνία, ἀκεφιά, «ἀκηδία» θὰ τὴν ὀνόμαζα, χρησιμοποιώντας μία λέξη τῆς νηπτικῆς θεολογίας. ( Ἡ λέξη ἀκηδία παράγεται ἀπὸ τὸ ἄλφα τὸ στερητικὸ καὶ τὸ ρῆμα κήδω-κήδομαι, ποὺ σημαίνει φροντίζω, μεριμνῶ. Ἀπὸ δῶ καὶ ὁ κηδεμὼν καὶ ἡ κηδεία. Ἀκηδία σημαίνει...

Ὑγειονομικοί: «Ὄχι στὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς»

Ξεκίνησαν οἱ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς μὲ ἀφορμὴ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ κυβέρνηση.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν ὑγειονομικοὶ μὲ ἀφορμή τα νέα μέτρα ποὺ ἀνακοίνωσε ὁ Βασίλης Κικίλιας για τοὺς ἀνεμβολίαστους καὶ τὸ γεγονὸς πὼς ἀρκετοὶ θὰ...

«Λιτανεύουν» τὸ ξόανο Ἀμάλ, ἀλλ' ὄχι τὴν Παναγία

Ἐκπομπὴ πού μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῷος TV...

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, οἱ ἁγιασμένοι σύζυγοι…

Στὶς 26 Αὐγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας οἱ ὁποῖοι ἦταν σύζυγοι. Ἀξίζει τὸν κόπο πρὶν ἀναφέρωμε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ σημειώσωμε κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ὡραία, συγκινητικὴ καὶ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν δύο Ἁγίων.
Ἔζησαν, στήν Νικομήδεια, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (298). Αρχικά,η  Ναταλία ἦτο Χριστιανή, ἐνῶ ὁ Ἀδριανὸς εἰδωλολάτρης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς συζύγου του, ὁ Ἀδριανὸς παρέμενε στὴν «πατρώαν ἀσέβειαν», ὡς ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἱερὸς Ὑμνογράφος.
Ὅμως, οἱ προσευχὲς τῆς θεοσεβοῦς συζύγου του ἔπιασαν τόπο, εἰσακούστηκαν ἀπό τόν Θεὸ καὶ ἔτσι ὁ Ἀδριανὸς, κατὰ τὴν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία, ὁδηγήθηκε στὴν εὐσέβεια. Σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, εἶδε 23 νέους, πιστοὺς Χριστιανοὺς, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Μαρτύριο, ἐνῶ τὰ πρόσωπά τους ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀπὸ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅταν ἕνα χαρακτῆρα θέλεις νὰ τὸν μεταβάλλεις, ἡ δύναμη ποὺ τὸν μεταποιεῖ εἶναι ἡ ἀγάπη.
Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρὴς

25 Αυγ 2021

Ἡ ἀθόρυβη ἀντιεμβολιαστικὴ βοὴ συμπαράστασης ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος σέ ποσοστά!

Τὸν περασμένο Μάρτιο, διάφορα πληρωμένα διαδικτυακὰ καὶ τηλεοπτικὰ μέσα, διέδιδαν ψεύτικες εἰδήσεις γιὰ τοὺς ἐμβολιασμοὺς στὸ Ἅγιον Ὅρος.
διευκρινιστικὴ τότε παρέμβασή μας κατέρριψε σὰν χάρτινο πύργο τὴν βρώμικη ἐμβολιαστικὴ τους προπαγάνδα. Ἐπειδὴ παρῆλθαν ἀπὸ τότε ἀρκετοὶ μῆνες καὶ πολλοὶ διαδίδουν ἀκόμη διάφορα ψεύδη, ἀναγκαζόμαστε νὰ παρέμβουμε γιὰ ἄλλη μία φορά, ἀποκαλύπτοντας τὴν πραγματικότητα μὲ ἀριθμούς.
Σύμφωνα μὲ πρόσφατες ἔγκυρες πληροφορίες ποὺ ὡς «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» λάβαμε ἀπὸ τὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία σχετικὰ μέ τους ἐμβολιασμούς, τὸ ποσοστὸ ἀποχῆς στὸ ἐμβολιαστικὸ κέντρο τῶν Καρεῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους εἶναι ἐκπληκτικὰ ὑψηλό!
Ὅπως μᾶς διαβεβαίωσαν ἔγκυρες πηγές, ἡ ἀποχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Τώρα πᾶμε ἤ γιὰ τὸν Χριστό ἤ γιὰ τὸν διάβολο. Θὰ δοῦμε φοβερά γεγονότα. Θὰ δοθοῦν πνευματικές μάχες»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 1998
Ἔρχονται δύσκολα χρόνια
Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ γίνη τώρα ἕνα τράνταγμα γερό. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια. Θὰ ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Νὰ τὸ πάρουμε στὰ σοβαρά, νὰ ζήσουμε πνευματικά. Οἱ περιστὰσεις μᾶς ἀναγκάζουν καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ δουλέψουμε πνευματικά. Καλό ὅμως εἶναι νὰ τὸ κάνουμε χαρούμενα καὶ προαιρετικά καὶ ὄχι ἀπὸ θλίψεις, ἀναγκαστικά. Πολλοί Ἅγιοι θὰ παρακαλοῦσαν νὰ ζοῦσαν στὴν ἐποχή μας,γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν. Ἐγώ χαίρομαι ποὺ ἀπειλοῦν μερικοί νὰ μὲ ξεκάνουν, ἐπειδή μιλῶκαὶ τούς χαλῶ τὰ σχέδια. Ὅταν ἀργά τὸ βράδυ ἀκούω στὸ Καλύβι νὰ πηδοῦν μέσαἀπὸ τὸν φράχτη, χτυπάει γλυκά ἡ καρδιά μου. Ἀλλά ὅταν φωνάζουν: «Ἦρθε τηλεγράφημα, νὰ κάνης προσευχή γιὰ τὸν τάδε ἄρρωστο», λέω: «Αὐτὸ ἦταν; Πάει καὶ αὐτή ἡ εὐκαιρία!...» Ὄχι ὅτι βαρέθηκα τὴν...

Οἱ λύκοι...

«Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», Ἐκδόσεις: Ὀρθόδοξος Κυψέλη
Μιὰ χειμωνιάτικη νύχτα, μετὰ τὸν ὄρθρο, ἔφυγε ὁ Στάρετς Μιχαὴλ Μπαντίλα ἀπὸ τὴν Σκήτη γιὰ νὰ πάει στὸ βουνό, ὅπου ἦταν τὸ Μοναστήρι Σινάια. Στὸν δρόμο πετάχθηκαν μπροστά του μερικοὶ λύκοι. Ὁ Γέροντας ὅμως δὲν φοβήθηκε. Ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ εἶπε:
-Κύριε, ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου. Κατόπιν, γυρίζοντας πρὸς τοὺς λύκους, τοὺς εἶπε:
-Ἐὰν ἔχετε ἐντολὴ νὰ μὲ φᾶτε, ἰδοὺ εἶμαι μπροστά σας. Ἐὰν ὅμως δὲν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Εἶδα ἄνθρωπο ποὺ φανερὰ ἁμάρτησε, ἀλλὰ μυστικὰ μετενόησε. Καὶ αὐτὸν ποὺ ἐγὼ τὸν κατέκρινα ὡς ἀνήθικο, ὁ Θεὸς τὸν ἐθεωροῦσε ἁγνό, διότι μὲ τὴν μετάνοιά του Τὸν εἶχε πλήρως ἐξευμενίσει.
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

24 Αυγ 2021

«Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός (†), ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«Ὁ Πατροκοσμᾶς 1 εἶναι ἀπό τίς γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας 2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική...

Οἱ κοινωνικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ...

Γράφει ὁ Μιχαὴλ Γ. Τρίτος, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Στὴ χριστιανικὴ σκέψη καὶ πρακτικὴ παρατηροῦνται κατὰ καιροὺς δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες τάσεις, οἱ ὁποῖες, ὅταν μεμονωμένα ἀπολυτοποιοῦνται, δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴ γνησιότητα τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως.
Αὐτὲς εἶναι εἴτε ἡ λανθάνουσα μανιχαϊστικὴ καὶ πλατωνικὴ τάση, ποὺ τονίζει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει...

Βουλιαράτες: Μία ξεχωριστὴ γιορτὴ στὸ χωριὸ ποὺ ἐπισκέφθηκε καὶ δίδαξε ὁ Πατροκοσμᾶς τὸ 1777

Ὅπως δήλωσε, στὴν κάμερα τοῦ epirus-tv-news ὁ πρόεδρος τῆς Τ.Κ, οἱ κάτοικοι στοὺς Βουλιαράτες θρέφουν μεγάλη  ἀγάπη γιὰ τὸν Πατροκοσμὰ καὶ τὸν θεωροῦν προστάτη τοῦ χωριοῦ τους! Ἔτσι κάθε χρόνο τιμοῦν τὴν Ἑορτή του, μὲ τὴ φετινὴ ὅμως γιορτὴ νὰ ἔχει κάτι τὸ διαφορετικὸ! Στὸ σημεῖο μπροστὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, πλάι στὸ εἰκόνισμα ποὺ στέκει ἐκεῖ γιὰ νὰ...

122 προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός
1. «Αὐτό μιά μέρα θά γίνη Ρωμαίικο καί καλότυχος ὅποιος ζήση σέ κεῖνο τό βασίλειο.»
(Συνήθιζε νά λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τά ὁποῖα μετά ταῦτα ἀπηλευθερώθησαν)
2. «Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσης ὅταν ἔλθουν τά χαλεπά χρόνια !»
(Εἶπε τήν προφητείαν αὐτήν ἐν Σιατίστῃ καί ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων τά βουνά, τά ὁποῖα κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).
3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τά ψηλά βουνά, διότι αὐτά θά σᾶς φυλάξουν ἀπό πολλά δεινά. Θά ἀκοῦτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρεῖς ὧρες ἤ τρεῖς μέρες θά ὑποφέρετε.»
(Ἐλέχθη εἰς τήν περιφέρειαν Σιατίστης)
4. «Τό ποθούμενο θά γίνη στήν τρίτη γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας.»
(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ – Ἡ σπουδαιοτάτη αὕτη προφητεία τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἔτρεφε τήν γλυκυτέραν ἐλπίδα τοῦ ὑποδούλου Γένους, ἔλαβε καταπληκτικήν ἐπαλήθευσιν. Διότι οἱ χρόνοι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἔθνους εἶναι...

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μέτσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.
Χάρισμα προφητείας
Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος...

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός: Ψυχὴ καὶ Χριστός σᾶς χρειάζονται

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Μετάνοια εἶναι ἡ θύρα ἀπὸ τὴν ὁποία περνᾶμε καὶ συναντοῦμε τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτὴ ἡ θύρα εἶναι ἀνοιγμένη γιὰ ὅσους τὴ θέλουν. Ἂν δὲν περάσουμε ἀπ' αὐτὴ τὴν εἴσοδο, δὲν πρόκειται νὰ βροῦμε ἔλεος.
Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

23 Αυγ 2021

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς (†) μιλάει γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό...

Ἡ ἀπάνθρωπη, ἀπολίτιστη καὶ ἐκ τοῦ ἀπόλυτου ἀνθρωποκεντρικοῦ καὶ κοσμικοῦ φρονήματος φερόμενη Δύση ἀποκάλυψε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό της καὶ τὶς προθέσεις της

Δὲν ἤθελα νὰ τὸ πιστέψω, ὅταν ἀπὸ χρόνων πολλῶν ἄκουγα τὶς "κινδυνολογίες" κάποιων φωτισμένων ἀνθρώπων πὼς ὁ στόχος τοῦ νεοεποχίτικου ρεύματος εἶναι ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός. Διαφαινόταν βέβαια ἀπὸ κάποιες ἐνδείξεις, ἀλλὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ κατέστη πασιφανές. Ἡ ἀπάνθρωπη, ἀπολίτιστη καὶ ἐκ τοῦ ἀπόλυτου ἀνθρωποκεντρικοῦ καὶ κοσμικοῦ φρονήματος φερόμενη Δύση ἀποκάλυψε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό της καὶ τὶς προθέσεις της. Τώρα ὁλοκληρώνει τὴν...

Ἡ Παναγία ἡ Προυσιώτισσα, ἡ Ἀρχόντισσα τῆς Ρούμελης (23 Αὐγούστου †)

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Προυσού, γνωστὴ ὡς Παναγία Προυσιώτισσα, εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ πανηγυρίζει στὶς 23 Αὐγούστου, στὴν Ἀπόδοση τῆς Κοίμησης.
Ψηλά, στὶς ἐλατόφυτες βουνοκορφὲς τῆς νοτιοδυτικῆς Εὐρυτανίας, καὶ σφηνωμένη ἀνάμεσα σὲ κάθετους γκριζωποὺς βράχους μὲ ἄγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Προύσου. Εἶναι σταυροπηγιακὸ καὶ ἱστορικὸ μοναστήρι, μὲ μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχει σπήλαιο λαξευμένο, ποὺ φιλοξενεῖ στὸ ἐσωτερικό του τὸν πρῶτο καὶ παλαιὸ ναὸ τῆς μονῆς. Μέσα σ’ αὐτὸν φυλάσσεται ἡ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Οἱ ἄρρωστοι σωματικά, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀγωνιστοῦν, μποροῦν νὰ ἀγωνιστοῦν πνευματικὰ μὲ τὴν προσοχὴ καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ γιὰ τὸ ξερίζωμα τῶν ψυχικῶν παθῶν καὶ νὰ σκέφτονται συνέχεια τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ γλυκαίνονται ἀπὸ αὐτὰ οἱ πόνοι τους, καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεὸ μὲ ὑπομονή, γιὰ νὰ λάβουν τὸ στεφάνι τοῦ Μάρτυρος.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

22 Αυγ 2021

Ἐπιστολή πρός κάποιον πού εἶχε μελαγχολήσει

Γέροντος Ἰωάννου Ἀλεξέγιεβ (Πνευματικός τῆς μονῆς Βάλαμο)
20.12.1947

Ἀδίκως στενοχωριέσαι μὲ τή μελαγχολική σου ἐπιστολή• εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ οἱ καταστάσεις μας ἀλλάζουν. Καλὸ εἶναι πού γράφεις αὐτά πού σοῦ συμβαίνουν. Αὐτὰ δὲ μὲ στενοχωροῦν, ἀπεναντίας χαίρομαι πού μοῦ τὰ γράφεις ὅλα ἁπλᾶ καὶ χωρὶς νὰ ντρέπεσαι.
Ἡ φαντασία καὶ ἡ μνήμη ἀποτελοῦν μία ἐσωτερικὴ αἴσθηση. Μερικὲς φορὲς τὰ περασμένα ἔρχονται στὸ νοῦ τόσο ζωντανά, ὡς νὰ σὲ σφυροκοποῦν. Τότε χρειάζεται...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Θ΄ Ματθαίου

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ -ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (22-08-2021)

Εὕρεση τῆς Ἁγίας κάρας τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ ἡγούμενου της Ἱερᾶς μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους τοῦ Μονοχίτωνος καὶ Ἀνυπόδητου (22 Αὐγούστου †)

Στὶς 19 Ἀπριλίου τοῦ 1594 μ.Χ. ὁ Ὅσιος Συμεὼν παρέδωσε τὸ πνεῦμα του, σὲ ἡλικία ὑπεράνω τῶν 100 ἐτῶν. Ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας ὁ Β' (1586 - 1595 μ.Χ.), κλῆρος καὶ λαός, τὸν κήδευσαν στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου τῆς Χάλκης καὶ ὁ τάφος τοῦ ἔγινε πηγὴ θαυμάτων.
Δύο χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του, μοναχοὶ ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου ἐπισκέφτηκαν τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ κάνουν ἐκταφὴ καὶ νὰ μεταφέρουν τὰ ἱερά του λείψανα στὸν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του. Τὰ κόκκαλά του εὐωδίαζαν. Τὰ ἔπλυναν μὲ κρασὶ καὶ τὰ ἔβαλαν σὲ λάρνακα ἐνῶ τὴν ἁγία του κάρα τὴν ἔθεσαν σὲ εἰδικὸ πολύτιμο κουβούκλιο. Μετέφεραν τὰ λείψανα στὸ μοναστήρι, ὅπου καὶ ἔγιναν μεγάλο προσκύνημα ἀπὸ τοὺς σκλαβωμένους Ἕλληνες.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (1945 - 1949 μ.Χ.), δύο ἀντάρτες ἔκλεψαν τὸ πολύτιμο κουβούκλιο μὲ τὴν κάρα τοῦ Ὁσίου καθὼς καὶ πολύτιμα κειμήλια. Τὰ ἔκρυψαν προσωρινὰ μέσα σὲ ἕνα βαρέλι κοντὰ στὸ μοναστήρι.
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1952 μ.Χ., οἱ δύο ἀντάρτες-κλέφτες, πῆγαν νὰ πάρουν τὰ κλοπιμαία. Γιὰ κακή τους τύχη, ἕνα σμῆνος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Χαρακτηριστικά τῆς μνησίκακης ψυχῆς εἶναι ἡ ἐμπάθεια, ἡ χαιρεκακία, ἡ ὀργή, ὁ θυμός, ἡ ἀδιαλλαξία καὶ τὸ μῖσος. Ὁ μνησίκακος φέρει τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ πάνω του καὶ θὰ ἐλεγχθεῖ ἔτσι γιὰ τὴν μνησικακία του.
Ἅγιος Νεκτάριος

21 Αυγ 2021

Ὁσίου Δανιήλ Κατουνακιώτου: Ἐπιστολή στηρίξεως σέ εὐσυνείδητο φοιτητή τῆς Θεολογίας

Ὁ Ὅσιος Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ Σμυρναῖος (1844-1929), ἱδρυτής τῆς εὐαγοῦς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῶν Δανιηλαίων στά Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ἀποτελεῖ ἐπιφανέστατη ὁσιακή μορφή τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ τοῦ 20οῦ αἰῶνος· ἄλλωστε γι΄ αὐτόν τόν λόγο συμπεριελήφθη στή σειρά τῶν πλέον σημαντικῶν «συγχρόνων ἁγιορειτικῶν μορφῶν» τῶν ἐγκρίτων ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου τοῦ Ὠρωποῦ Ἀττικῆς [1].
Ὁ σοφός ἀσκητής καί ἡσυχαστής διεκρίθη ὡς ἀπλανής καί διακριτικώτατος Γέρων, ἀλλά καί ὡς θεολογικώτατος συγγραφεύς, τό πλεῖστον τῶν συγγραμμάτων τοῦ ὁποίου ἐξέδωσε ἡ Ἀδελφότης τῶν Δανιηλαίων τήν δεκαετία τοῦ 1980 [2]. Μέσα ἀπό τά συγγράμματά του, μελέτες καί ἐπιστολές (καί ἐπιστολιμαῖες πραγματεῖες), ἀναδύεται ἡ ὅλη ἁγιοπνευματική συγκρότηση καί ἀρετή τοῦ Γέροντος Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὅ,τι σημαντικώτερο εἶχε νά παρουσιάσει ἡ ἔρημος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος μεταξύ τῶν...

Οἱ Ταλιμπᾶν εἶναι ἤδη ἐδῶ! Ἰσλαμαμπὰντ ὁ Πειραιᾶς, Καμποὺλ ἡ πλ. Βικτωρίας!

Στὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας Σιῖτες αὐτομαστιγώθηκαν τιμώντας τὴν Ἀσούρα. Ἰσλαμικὸ «προάστιο» στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστᾶν προκαλοῦν φρίκη σὲ ὅλο τὸν κόσμο, παρόμοιας ὑφῆς σκηνὲς ἐκτυλίσσονται στὸν Πειραιά.
Γιὰ ἀκόμα μία φορὰ χθὲς δεκάδες ἄνδρες, ἡμίγυμνοι καὶ ξυπόλυτοι, αὐτομαστιγώθηκαν καὶ αὐτοχαράχθηκαν, προκειμένου νὰ τιμήσουν μὲ τὸν μεσαιωνικὸ αὐτὸ τρόπο τὴ θρησκευτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἀσούρα. Ἀποτέλεσμα τῆς πρακτικῆς τους, ἡ μετατροπὴ τῆς ἱστορικῆς περιοχῆς τοῦ Πειραιᾶ σὲ...

Ἐπιστολὴ καταγράφει τὴν ἄλλη ἄποψη: «Ἐπιβάλλεται ἡ ὑποχρεωτικότητα ἐμβολιασμοῦ, ἐνάντια σὲ κάθε νομοθετικὴ πράξη, μὲ ἀντιεπιστημονικότητα, ἀνηθικότητα, προσβάλλοντας κάθε νόμο προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μου»!

«Ἂν τιμωρηθοῦμε, σωστότερο θὰ ἦταν νὰ φύγουν αὐτοὶ ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ δοῦν ἐμπύρετο ἀσθενή ἐν μέσῳ πανδημίας».
Γιὰ νὰ συστηθῶ λοιπὸν μὲ ὅλους τούς συμπολίτες μου, εἶμαι ὁ ὑγιής, ἀπομονωμένος, ἀνένταχτος, περιθωριοποιημένος, ἀποκλεισμένος ἀπειλημένος, ἐκβιασμένος καὶ ὑπὸ ἀναστολὴ ὑγιὴς «λεπρὸς» ἀνεμβολίαστος ὑγειονομικός. Ήρθε ἡ ὥρα νὰ σὲ παρακαλέσω νὰ ἔρθεις μαζί μου, νὰ σταθεῖς δίπλα μου κι ἂς μὴ μὲ ἀγγίξεις.
Ἐσὺ ποὺ νόσησες ἢ νοσηλεύτηκες καὶ σὲ φρόντισα χωρὶς ρατσισμὸ (ὅσον ἀφορᾶ τὸν διαχωρισμὸ νόσου μολυσματικῆς ἢ ὄχι) μὲ μεγάλη αὐταπάρνηση ἀνιδιοτέλεια καὶ ἠθική.
Ἐσένα ποὺ μετέφερα ἀγκαλιὰ στὸ ἀσθενοφόρο, ἐσένα ποὺ φρόντισα...

Τά Εὐαγγέλια τά δέχεσαι ἤ πλήρως ἤ καθόλου!

...ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου
Ἐπιστολή 31- ΣΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟ
Ἀξιάκουστη ἀντίθεση πρός Ἕλληνα, γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Σωτήρα.
Γνώρισα κάποτε ἕναν εἰδωλολάτρη μέ φοβερή ἱκανότητα στό λόγο, πού εἶχε πολύ μεγάλη φήμη γιά τή δύναμη αὐτή τοῦ λόγου του μεταξύ τῶν πολλῶν, τόν ὁποῖο ἀποστόμωσα μέ λίγα λόγια. Ὅταν δηλαδή ἐκεῖνος πρόβαλε τά πάθη καί τόν σταυρό, προκαλώντας πλατειά γέλια, τοῦ ἀπάντησα ἐγώ μέ ἠρεμία: 
“Από ποῦ μπορεῖς νά ἀποδείξεις ὅτι σταυρώθηκε;”
Καθώς λοιπόν ὅλοι οἱ ἀκροατές ἐξεπλάγησαν καί σκέφτονταν, τί ἄραγε ἤθελα νά ἐπιτύχω λέγοντας τό αὐτό, ἐκεῖνος ἀπάντησε, σίγουρος ὅτι θά κερδίσει τή νίκη χωρίς κόπο,
“Είναι γραμμένο στά Εὐαγγέλια”.
Σ’ αὐτόν ἀμέσως ἀνταπάντησα:
“Ασφαλώς σ’ αὐτά εἶναι γραμμένο καί ὅτι ἀναστήθηκε καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς. Ἐφόσον λοιπόν πιστεύεις στά Εὐαγγέλια, τά ὁποῖα ἀναφέρουν καί αὐτό καί ἐκεῖνο, πίστεψε τά καί τά δύο. Ἄν πάλι ὄχι, τότε κάνεις μεγάλο ἀτόπημα, ἐγκρίνοντας τό ἕνα καί ἀπορρίπτοντας τό ἄλλο.
Μή λοιπόν ἔχετε ἀνοιχτά καί τεντωμένα τά αὐτιά σας γιά τίς ὕβρεις, ἐνῶ γιά τά ὁλοφάνερα καί θεϊκά...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Μὲ ὅλους νὰ ἔχεις ἀγάπη καὶ ἀπὸ ὅλους νὰ βρίσκεσαι σὲ ἀπόσταση.
Μέγας Ἀρσένιος

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.