31 Αυγ 2012

Θεόσοφες διδαχὲς Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

* Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς - Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, τρία πρόσωπα ἀχωρίστως καὶ αἰωνίως ἑνωμένα, εἶναι ἡ ἀτελεύτητος Δύναμη, ἡ ἀτελεύτητος Σοφία, ἡ ἀτελεύτητος Ἀγαθότητα, Δύναμη, Σοφία καὶ Ἀγαθότητα.
* Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχετε δύο θεοὺς νὰ ξέρετε ὅτι ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ διάβολος. Δὲν μπορεῖτε ὅμως νὰ δουλεύετε καὶ στὸν Θεὸ καὶ στὸ διάβολο.
* Αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Θεὸ ἢ δὲν γνωρίζει τὸν Θεό, εἶναι ἀναγκασμένος νὰ λατρεύει τὰ πράγματα.
* Πουθενὰ ἀλλοῦ σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀληθινὴ ἀνάπαυση παρὰ μόνο στὸν Θεό, γιατί αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι σὰν ἕνας ἀνεμοστρόβιλος.
*  Ἀπὸ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες βλαστάνουν τὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα.
* Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς λέει: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἴωαν. 15, 5). Ὅλος ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς εἶναι στραμμένος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ μοντέρνες ἐπιστῆμες συναγωνίζονται ποιὰ θὰ καταφέρει τὸ ἰσχυρότερο χτύπημα στὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ....
* Ὁ πολιτισμὸς δὲν θεραπεύει μήτε μειώνει τὴν ὠμότητα καὶ τὸν ἐγωισμὸ τῶν ἀνθρώπων ἐνῶ συχνὰ...

Κατάλαβες τώρα τί ἔπραξες μὲ τὴν ψῆφο σου;;;


Δὲν εἶναι τὸ βίντεο σκληρὸ καὶ ἀνατριχιαστικό. Ἡ πραγματικότητα ποῦ ζοῦμε εἶναι ἔτσι. Αὐτὴν ἀποτυπώνει.... Τὰ Μνημόνια δὲν ὑποδουλώνουν μόνο ἐσένα ἀλλὰ τὰ παιδιά σου καὶ τὰ ἐγγόνια σου! Κατάλαβες τώρα τί ἔπραξες μὲ τὴν ψῆφο σου;;;

Ἡ ἐκρηκτικὴ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν χώρα μας θὰ τελειώσει εἴτε μὲ πόλεμο εἴτε μὲ κοινωνικὴ ἐξέγερση εἴτε καὶ μὲ τὰ δύο μαζὶ

Γράφει ὁ Γιῶργος Σταφυλᾶς 
Πρέπει νὰ εἶναι τυφλὸς κανεὶς γιὰ νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἐκρηκτικὴ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν χώρα μας θὰ τελειώσει εἴτε μὲ πόλεμο εἴτε μὲ κοινωνικὴ ἐξέγερση εἴτε καὶ μὲ τὰ δύο μαζί. Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὅλες οἱ ἱκανὲς καὶ ἀναγκαῖες συνθῆκες γιὰ μία ἔκρηξη ἀνάλογή του μεγίστου βαθμοῦ τῆς ἡφαιστειακῆς κλίμακας...
Ἡ πραγματικότητα γύρω μας εἶναι ζοφερή. Μία μεγάλη ἀνθρωπιστικὴ κρίση εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν. ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ συμπολίτες μας δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἐξασφαλίσουν θέρμανση, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ φάρμακα ὅταν θὰ τὰ χρειαστοῦν. Ὅλο καὶ πιὸ πολλὲς ἐπιχειρήσεις θὰ κλείσουν ἢ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ κάνουν εἰσαγωγὲς ἀπαραίτητων ἀγαθῶν καὶ οἱ ἐλλείψεις θὰ ἀρχίσουν νὰ φαίνονται στὴν ἀγορά.
Ἀλλὰ τὸ σημαντικότερο πρόβλημα ὅλων, τὸ γεγονὸς τῆς....

Παιδικὴ ἀθωότητα: "Τί θὰ γίνεις ὅταν μεγαλώσεις" -"Στρατιώτης Χριστοῦ"


Περὶ τοῦ Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, ταπεινὴ προσωπικὴ κατάθεσις.

Τοῦ Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλιανοῦ
Στὸν παπὰ-Διονύσιο Τάτση καὶ στὸν Γέροντα Μωϋσῆ τὸν Ἁγιορείτη, εὐχαριστία.
Τὸν Γέροντα Παίσιο εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν γνωρίσω ἀπὸ δύο ἀδελφοὺς καὶ Πατέρες. Τὸν ὅσιο-λογιώτατο Μοναχὸ καὶ λόγιο Ἁγιορείτη, τὸν π. Μωϋσῆ, στοῦ ὁποίου τὴ φιλόξενη καλύβη, τὴν κειμένη ἀπέναντι ἀπὸ τὴν καλύβη τοῦ Ὅσιου Γέροντος, πάλιν καὶ πολλάκις εἶχα ἀβραμιαίως φιλοξενηθεῖ, καὶ ἀπὸ τὸν ἀκρίτα ἱεροδιδάσκαλο καὶ λόγιο, τὸν π. Διονύσιο Τάτση, ὕστερα ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ θαυμάσιου βιβλίου του, «Ἀθωνικὸ Ἡμερολόγιο». Καὶ λέω ὅτι τὸν γνώρισα, γιατί αὐτοὶ οἱ δύο ἀδελφοὶ μὲ προέτρεψαν νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ, τόσο μὲ τὸν γαλήνιο καὶ πειστικὸ λόγο τοῦ ὃ πρῶτος, ὅσο καὶ μὲ τὰ γραφόμενά του ὃ δεύτερος.
Οἳ ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες ἐπισκέφθηκα τὸν Γέροντα ἦταν καὶ τὶς δύο φορὲς θερινές, κάπου σιμὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου, τὴν πρώτη φορά, καὶ στὶς ἀρχὲς Ἰουλίου ἢ ἑπομένη, σὲ ὧρες ἀπομεσήμερες, δροσερές. Τὸ σημειώνω δὲ αὐτό, γιατί θέλω νὰ θυμίσω στὸν ἀναγνώστη μου καί, στὸν πιὸ τακτικὸ ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο, ἐπισκέπτη τοῦ Γέροντα, ἐκεῖνο τὸ ἀπέριττο, ἀλλὰ τόσο ἑλκυστικὸ «ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι».
Ὃ καλὸς Γέρων Μωυσῆς μου ἔδειξε τὸ μονοπάτι, ποῦ κατέβαινε ἀπὸ τὴν καλύβη του πρὸς τὸ χείμαρρο, τὸν ὅποιο περνοῦσες μὲ μία λιτὴ ξύλινη γέφυρα. Μετὰ ἀνηφόριζες κι ἔφτανες στὸ συρματοπλεγμένο χῶρο τῆς....

Στά κακοτράχαλα τά βουνά!

Χρόνης Ἀηδονίδης & Νεκταρία Καραντζὴ στὸ 1ο Βυζαντινὸ – Μεσαιωνικὸ Φεστιβάλ Καστοριας

1η Σεπτεμβρίου 2012, ὥρα 21:30
Αὐλὴ Ἀρχοντικοῦ Σκούταρη
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ στὸ πλαίσιο τοῦ 1ου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΑΛΕΞΙΑΔΑ”
«Φεῦ τῶν Κυμμάτων τῆς Ζωῆς της»
Ἡ Ἄννα Κομνηνὴ συναντᾶ τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὁρμώμενο Κωνσταντῖνο Καβάφη στὴν Καστοριά.
Μὲ τὸν ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ ,τὴ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΗ, τὴν ὀρχήστρα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΜΕΛΗ, καὶ μία...

Γιατί δέν μπορῶ νά προσευχηθῶ καλά;

Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
Ἡ ψυχρότητα στὴν προσευχὴ ὀφείλεται εἴτε σὲ ψυχικὴ κόπωση εἴτε σὲ πνευματικὸ κορεσμὸ εἴτε σὲ σωματικὲς ἀπολαύσεις καὶ ἀναπαύσεις εἴτε σὲ πάθη, ποὺ κυριεύουν τὴν ψυχή, προπαντὸς στὴν ἔπαρση. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐνάντια στὴν πνευματικὴ ζωή, μέσα στὴν ὁποία κεντρικὴ θέση κατέχει ἡ προσευχή. Ἔτσι, πρῶτα καὶ κύρια προκαλοῦν τὸ στέρεμα τῆς πηγῆς τῆς προσευχῆς μέσα μας. Αὐτό, ὅμως, μπορεῖ νὰ oφείλεται καὶ σὲ ἀπομάκρυνση τῆς χάριτος, ποὺ συμβαίνει μὲ θεία παραχώρηση. Καὶ νὰ γιατί:
Ὅταν ἡ ψυχὴ μᾶς φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ μᾶς ξεχύνεται ὁλοθερμὴ προσευχή, δὲν ἔχουμε παρὰ ἐλεητικὴ ἐπίσκεψη τῆς χάριτος. Ἐμεῖς ὅμως, ὅταν ἡ εὐλογημένη αὐτὴ κατάσταση παρατείνεται γιὰ πολύ, νομίζουμε ὅτι κατορθώσαμε κάτι σπουδαῖο μὲ τὸ δικό μας ἀγώνα καὶ κυριευόμαστε ἀπὸ τὴν κενοδοξία. Γιὰ λόγους παιδαγωγικούς, λοιπόν, ἀπομακρύνεται ἡ χάρη καὶ μένει ἡ ψυχὴ μᾶς μόνη της, γυμνὴ καὶ ἀδύναμη, ἀνίκανη νὰ ζήσει πνευματικά, ψυχρὴ καὶ ἀπρόθυμη νὰ...

Ἡ «Ἑλληνικὴ Νύχτα τῶν Κρυστάλλων»

Ἂς θυμίσουμε ὁρισμένα γεγονότα στὸν κ. Ἀνδριανόπουλο ποὺ συνέβησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἡ ὀλίγον παλαιότερα. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Τουρκοκρατίας ἐφαρμόζονταν μεθοδικὰ καὶ σαρωτικὰ ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανῶν τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν. Ἂν δὲν ἀσπάζονταν οἱ «ἄπιστοι» οἱ «γκιαούρηδες» τὴν ἰσλαμικὴ πίστη ὑφίσταντο διώξεις πρωτοφανεῖς. 
Εὐτυχῶς ποὺ τὸ δουλωμένο γένος μᾶς ζοῦσε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία του καὶ τὸ παράδειγμα καὶ ἡ θυσία τῆς μεγάλης στρατιάς των νεομαρτύρων του θέρμαινε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάστασή του. Ἡ προσφορὰ τῶν νεομαρτύρων στὴ διατήρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξε τεράστια. Στὶς πιὸ κρίσιμες στιγμὲς τότε ποὺ ὁ ἐξαθλιωμένος λαὸς μᾶς γονάτιζε ἀπὸ τὶς ἀφόρητες πιέσεις τοῦ Τούρκου καὶ τὸν ἐγκατέλειπε ἡ δύναμη ἀντίστασής του, ἐμφανίζονταν κάποιοι μάρτυρες τῆς πίστεώς μας καὶ οἱ καταταλαιπωρημένοι ἀπὸ τὸ ζυγὸ Ἕλληνες ἔπαιρναν θάρρος καὶ ζωντάνευε ἡ πίστη τοὺς ξανὰ γιὰ νὰ ὑπομείνουν τὴ σκλαβιὰ καὶ νὰ ἐλπίζουν στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους. 
Χάθηκαν ὅμως μεγάλες Ἑλληνικὲς περιφέρειες ὅπως ἡ Μ. Ἀσία αὐτὴ ἡ μεγάλη δεξαμενὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς...

30 Αυγ 2012

Ἀφιέρωμα στὴν Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας, Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.


Ἕνα ἀφιέρωμα ἀπὸ τὴν Κρατικὴ τηλεόραση τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας. Γυρισμένο ὁλόκληρο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

Θὰ προτιμοῦσα χίλιες φορές....

Νὰ εἶμαι ἀνάμεσα στοὺς Μυρμηδόνες τοῦ Ἀχιλλέα καὶ νὰ σκοτωνόμουν στὴ πολιορκία τῆς Τροίας...
Νὰ ἀκούω τὸν Μιλτιάδη στὸ Μαραθώνα νὰ λέει πὼς ἐκεῖνοι ἔχουν πατρίδα νὰ γυρίσουν ἂν χάσουν τὴ μάχη, ἐνῶ ἐμεῖς ἂν ἡττηθοῦμε δὲ θὰ ἔχουμε πατρίδα νὰ ἐπιστρέψουμε...
Νὰ εἶμαι δίπλα στὸ νεκρὸ Λεωνίδα τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενος...
Νὰ ἀκολουθῶ τὸ βασιλιὰ Ἀλέξανδρο στὶς ἐσχατιὲς τοῦ κόσμου...
Νὰ πολεμῶ πλάϊ στὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ψηλὰ στὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας...
Νὰ εἶμαι δίπλα στὸ Παπαφλέσσα στὸ ταμπούρι του στὸ Μανιάκι...
Νὰ εἶμαι δίπλα στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη στὰ Ὀχυρά τοῦ  Ροῦπελ...
Παρὰ νὰ στέκομαι βουβὸς καὶ ἄβουλος στοὺς...

Συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ πιλότου τῆς ΠΑ: «Δὲν ἔχουν τιμὴ ἡ ζωὴ καὶ ἡ ψυχή μας»...!!!

Ἕνα γράμμα-κατάθεση ψυχῆς ἀλλὰ καὶ ὀργῆς καὶ περιφρόνησης γιὰ ὅλους ὅσους συζητοῦν σήμερα ἂν θὰ κόψουν 100 ἢ 200 εὐρὼ ἀπὸ τὶς ἀποδοχὲς τῶν πιλότων τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, ἔφθασε χθὲς στὸ προσωπικό μου ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο.  Τὸ ὑπογράφει μὲ τὸ ὄνομα Γιῶργος Θαλάσσης ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἀετοὺς τοῦ Αἰγαίου»- ἕνας ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ προστατεύουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία παίζοντας τὴ ζωὴ τοὺς κορῶνα-γράμματα κυνηγώντας Τούρκους εἰσβολεῖς. Φυσικὰ τὸ πραγματικό του ὄνομα εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Γιώργου Θαλάσση, ποὺ ἦταν ὁ μικρὸς ἥρωας τῶν παιδικῶν μας χρόνων στὸ εἰκονογραφημένο περιοδικό. 
Φυσικὰ καὶ τοῦ ἀπαγορεύεται σὰν ἐν ἐνεργεία ἀξιωματικὸς νὰ μιλήσει δημόσια. Ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει τὴ φωνὴ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ του Ἕλληνα πιλότου ποὺ προφανῶς ἐκπροσωπεῖ καὶ ὅλους τους ἄλλους συναδέλφους του.  Τὸ γράμμα τοῦ εἶναι πραγματικὰ συγκλονιστικό:
«Ὅσο κι ἂν προσπαθήσουν νὰ μικρύνουν αὐτὸ ποὺ κάνουμε μέσα στὸ ἀεροπλάνο, ὅσο κι ἂν παλέψουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν σὰν μία ἐπαγγελματικὴ κατηγορία ἐνστόλων ποὺ πρέπει νὰ μᾶς κόψουν 100 ἢ 200 εὐρὼ τὸ μήνα, νὰ τοὺς πεῖς (μου γράφει ὁ πιλότος τοῦ F16) ὅτι δὲν θὰ μπορέσουν νὰ μᾶς στερήσουν ποτὲ τὸν δικό μας γαλάζιο οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος ποὺ....

Νέα τουρκικὰ σήριαλ ἔρχονται γιὰ τοὺς Χαϊβᾶν Γιουνᾶν

τοῦ Νίκου Χειλαδάκη
Ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 2005 ἄρχισε νὰ προβάλλεται σὲ ἑλληνικὸ κανάλι ἡ πρώτη τηλεοπτικὴ σειρὰ τουρκικῆς παραγωγῆς μὲ τὸν γνωστὸ τίτλο,«Τὰ Σύνορά της Ἀγάπης», μοῦ εἶχε κάνει τότε πολὺ δυσάρεστη ἐντύπωση, ἐπειδὴ τὸ σήριαλ τὸ εἶχα δεῖ πρὶν προβληθεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κανάλι καθώς...
 εῖχε σχέση μὲ Ἕλληνες, ὅτι εἶχαν κόψει κάποιες σκηνές, (ὅπως ἐκείνη τὴν σκηνὴ τοῦ παπποῦ τῆς κοπέλας ποὺ εἶχε πάει στὸ ἄγαλμα τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ καὶ ἐκστόμισε βαριὲς βρισιὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα –συγκεκριμένα μεταξὺ τῶν ἄλλων φώναζε : kahrolsun yunanl?lar, kahrolsun Yunan?stan), φυσικὰ γιὰ εὐνόητους λόγους. Ποτὲ ὅμως δὲν φανταζόμουν τὴν ἐπερχομένη τουρκικὴ «σηριαλικὴ ἐπέλαση» ποὺ ἐνέσκηψε κατόπιν γιὰ νὰ «σώσει» ψυχολογικά τους Ἕλληνες ἀπὸ τὴν κακή...

Ἡ Τουρκία ζητᾶ κειμήλια τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821!

Γράφει ὁ Μάκης Βραχιολίδης
Σπουδαία ἱστορικὰ κειμήλια ἡρώων της ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 παραμένουν ἀναξιοποίητα στὸ σπίτι ἀπογόνων ἑνὸς ἐκ τῶν ἡρώων της Παλιγγενεσίας, μὲ ὅ,τι κινδύνους συνεπάγεται αὐτὸ γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ συντήρησή τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ κειμήλια μοναδικῆς ἱστορικῆς ἀξίας, ὅπως τὸ καρυοφύλλι τοῦ ἡγέτη τῆς ἐπαναστάσεως Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τὸ ὅπλο τοῦ πρωτοπαλίκαρού του, Ζαχαριά, καθὼς καὶ προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ ἥρωα Χατζηγιάννη Μέξη: ἱστορικὰ ἔγγραφα, ὁ Μεγαλόσταυρος τὸν ὁποῖο φοροῦσε ὁ Σπετσιώτης πρόκριτος, τὸ παράσημο μὲ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ὄθωνα, μετάλλια ἀνδρείας, ἔπιπλα καὶ κειμήλια, ὅπως τὸ μεγάλο μπαοῦλο-θησαυροφυλάκιό του, ἀλλὰ καὶ προσωπικὰ τοῦ οἰκιακὰ σκεύη!!! Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνεκτίμητης ἱστορικῆς ἀξίας κειμήλια, βρίσκονται στὴν οἰκία τῆς συζύγου του, μακαρίτη πλέον, Ἰωάννη-Χατζηγιάννη Μέξη, δισέγγονου τοῦ μεγάλου εὐπατρίδη καὶ ἀναγεννητοὺ τῶν Σπετσῶν, Χατζηγιάννη Μέξη.
Ἡ χήρα του δισέγγονου Χατζηγιάννη Μέξη, Φάτια, στὰ 81 τῆς χρόνια πλέον, ἀντιμέτωπη μὲ τὴν ἀδιαφορία τῆς Πολιτείας, ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτησή της ἀλλὰ καὶ....

Βοήθησε κὶ ἐσὺ στὴν ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα» τοῦ π.Ἀνδρέα Κονάνου


Ἔχοντας ἀγωνία γιὰ τὰ χρέη μας στὸ Γαλαξίδι, ρώτησα ἕναν φίλο μου κληρικὸ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει παρόμοια  θέματα ἀνέγερσης ναοῦ μὲ πολλὰ χρέη καὶ ἔξοδα. Αυτός κάνει τὸ ἑξῆς καὶ τὸ πρότεινε καὶ σὲ μένα: συνεργάζεται μὲ φίλους καὶ πνευματικά του παιδιὰ κί ἔκανε μία λίστα σταθερῶν δωρητῶν, οἱ ὁποῖοι δίνουν μία φορὰ τὸ μήνα σταθερὰ ἕνα ποσό. Ἀπὸ 50 ἕως 100 €. Ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, ἀλλὰ σταθερὰ κάθε μήνα. Μοῦ τὸ εἶπε καὶ μὲ παρακίνησε νὰ τὸ προτείνω καὶ σὲ σένα. Μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἀνταποκριθεῖς, μοιράζομαι τὴ σκέψη αὐτὴ μαζί σου. Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν φίλο μου κληρικὸ ποὺ μὲ παρακίνησε. Στὴ λίστα αὐτὴ μπῆκαν ἤδη κάποιοι φίλοι τῆς  ἰστοσελίδας μας. Ἐλπίζω νὰ θελήσεις νὰ μπεῖς κι ἐσύ. Ἂν δὲν μπορεῖς, ἀρκεῖ ποὺ προσεύχεσαι.
Ἡ κατάθεση τῆς προσφορᾶς σου γίνεται στὸ λογαριασμὸ  τοῦ σωματείου τῆς Παναγίας  Γάλαξας καὶ παίρνεις κανονικὴ ἀπόδειξη γιά νὰ τὴ χρησιμοποιήσεις στὴν ἐφορία σου. 
Ἐθνικὴ...

Μία διαφορετικὴ Ἑλληνικὴ σημαία ποὺ «σαρώνει» τὸ διαδίκτυο...

Μία διαφορετικὴ σημαία ἐφτίαξε μία ὁμάδα νέων, τὴν ὁποία  καὶ δημοσίευσαν στὸ διαδίκτυο. Ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία δίνει μὲ τὴ σειρὰ της ἰδιαίτερα νοήματα ὁμοψυχίας καὶ ὁμόνοιας στοὺς δύσκολους καὶ χαλεποὺς καιροὺς ποὺ διανύουμε.
Τὰ περήφανα Ελληνοπουλα δημιούργησαν μὲ τὰ σώματά τους μία Ἑλληνικὴ σημαία καὶ εἶναι ἀπολύτως λογικὸ  ἡ φωτογραφία νά «σαρώνει» σὲ ὅλες τὶς ἰστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, σὲ ἱστολόγια καὶ ὄχι μόνο!
Δεῖτε τὴν συγκινητικὴ φωτογραφία...

29 Αυγ 2012

Ἡ Μέρκελ ὑποσχέθηκε τὴν ἀποστολὴ γερμανικῶν δυνάμεων καταστολῆς!!! Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς μποροῦμε νὰ μιλοῦμε πλέον καὶ ἐπίσημα γιὰ μία χώρα ὑπὸ κατοχή!


Ἑλλάδα: Ἡ χώρα πού θά ξαναγράψει παγκόσμια ἱστορία!

Ἕνα πραγματικά ἐλπιδοφόρο κείμενο!
Γράφει ὁ  Ἀνάργυρος Ξεπαπαδάκης
Ἑλλάδα. Αὐτή ἡ λωρίδα γής ἦταν πάντα τό ἀνάχωμα ἀπέναντι στήν τυραννία, στή βαρβαρότητα, στήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο. Σέ αὐτό τό ἀνθρώπινο τεῖχος ἀπό ἑλληνική σάρκα, συνθλίβονταν οἱ ὀρδές τῆς ἀνομίας, τῆς ἀσυδοσίας, τῆς κτηνώδους δύναμης ἐνάντια στόν πολιτισμό.
Ὅταν τελικῶς ἡ Ἑλλάδα ἔπεσε, ἐνσαρκωμένη στό κορμί τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα βυθίστηκε στόν σκοτεινό μεσαίωνα. Στήν λήθη, στόν σκοταδισμό, στήν Ἱερά Ἐξέταση, στό δουλεμπόριο, τή δεισιδαιμονία καί τόν φανατισμό τοῦ Καθολικισμοῦ καί τῶν αἱρέσεων.
Ἔπρεπε πάλι νά ἀνάψει ἡ σπίθα ἡ ἑλληνική γιά νά φέρει τήν ἀναγέννηση, τό φῶς καί τό δικαίωμα στήν ζωή. Ἡ ἀρχή τῆς ἀρετῆς ξεκίνησε ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἀντίσταση στή βαρβαρότητα καί τή διαφθορά. 
Μή γελιέστε. Ὅτι ὄμορφο ὑπάρχει στόν πλανήτη, εἶναι ἑλληνικό. Ἀπό τήν δημοκρατία μέχρι τήν εὐνομία. Ἀπό τήν τέχνη μέχρι τήν καλλιτεχνία. Ἀπό τήν μόρφωση μέχρι τήν ἐπιστήμη. Ἀπό τήν ἄθληση μέχρι τούς ἀνθρώπινους ἄθλους διά μέσου τῶν αἰώνων. Τώρα τό σκοτάδι ἐπανέρχεται μέ τή μορφή τοῦ «χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος». Ὁ παγκόσμιος ἀχταρμάς βασισμένος σέ....

Κάρτα τοῦ Πολίτη: Ἀρχίζει ἡ διανομή της ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο!


Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη ἀνακοίνωσε στὶς 14 Ἰουνίου (δὲς ἐδῶ) τὴν ἔκδοση τῆς νέας ταυτότητας καὶ τήν παράδοσή της στοὺς πολίτες ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο. Γι' αὐτὸ κρίναμε ἀπαραίτητο νὰ ἐπαναδημοσιεύσουμε τὴν συνέντευξη ποῦ παραχώρησε πέρυσι στὸ ἰστολόγιό μας ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης ποῦ εἶναι ἐξειδικευμένος πάνω στὸ ζήτημα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ὀφείλουμε νὰ τὴν δοῦμε ΟΛΟΙ καὶ νὰ τὴν διαδώσουμε, ὥστε νὰ εἴμαστε ἐνήμεροι πάνω στὸ θέμα. Καλὴ ἀντίσταση ἀδέρφια!

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας: Πρός τούς νέους

Πρός τούς νέους, πῶς νά ὠφελοῦνται ἀπό τά ἑλληνικά γράμματα
Πολλοὶ λόγοι, ἀγαπητά μου παιδιά, μὲ κάνουν νὰ σᾶς δώσω αὐτὲς τὶς συμβουλές. Πιστεύω ὅτι εἶναι οἱ καλύτερες καὶ θὰ σᾶς ὠφελήσουν, ἂν τὶς κάνετε κτήμα σας. Ἔχω προχωρημένη ἡλικία. Ἀσκήθηκα στὴ ζωὴ μὲ πολλοὺς τρόπους. Γνώρισα ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὶς βιοτικὲς μεταβολές, ποὺ συμπληρώνουν τὴν ἀνθρώπινη μόρφωση. Ἔτσι, ἔχω κάμποση πείρα στὰ ἀνθρώπινα πράγματα. Μπορῶ, λοιπόν, σ᾿ αὐτοὺς ποὺ πρωτομπαίνουν στὸ στάδιο τῆς ζωῆς, νὰ δείξω τὸν πιὸ σίγουρο δρόμο. Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς συγγένειας, ἔρχομαι εὐθὺς μετὰ τοὺς γονεῖς σας. Γι᾿ αὐτό, σᾶς ἀγαπῶ ὅμοια μ᾿ ἐκείνους. Καὶ σεῖς μὲ βλέπετε σὰν πατέρα σας, ἔτσι θαρρῶ. Ἄν, λοιπόν, δεχθῆτε μὲ προθυμία τὰ λόγια μου, θὰ ἀνήκετε στὴ δεύτερη κατηγορία ἐκείνων ποὺ ἐπαινεῖ ὁ ἀρχαῖος ποιητὴς Ἡσίοδος, γράφοντας ὅτι εἶναι ἄριστος ἄνθρωπος ὅποιος μονάχος του ξεχωρίζει τὸ σωστὸ κι εἶναι καλὸς ἄνθρωπος ὅποιος συμμορφώνεται μὲ τὶς σωστὲς ὑποδείξεις. Ἔνῳ ὅποιον δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ τὸ κάνει αὐτό, τὸν χαρακτηρίζει σὰν ἄνθρωπο ἄχρηστο. Καὶ μὴν ἀπορήσετε ποὺ ἔρχομαι νὰ...

Σήμερα, ἐπιτελοῦμε τὴ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Τὶ σε καλέσωμεν Προφῆτα; Ἄγγελον, Ἀπόστολον, ἢ Μάρτυρα; Ἄγγελον, ὅτι ὡς ἀσώματος διήγαγες, Ἀπόστολον, ὅτι ἐμαθήτευσας τὰ ἔθνη, Μάρτυρα δέ, ὅτι σοῦ ἡ κεφαλὴ ὑπὲρ Χριστοῦ ἐτμήθη. Αὐτὸν ἱκέτευε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον
Μνήμη Δικαίου μέτ' ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾍδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Οἱ ὑποσχέσεις τῆς ΕΟΚ – Ε.Ε. καὶ ἡ ἄφρονη ραθυμία μας


Τοῦ Νέστορος Νικηφορίδη
1980. Ὑπογραφές στό Ζάππειο. Κόκκινα χαλιά καί λιμουζίνες.  Εἴσοδος τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) από 1-1-1981. Τάχατες, ἡ  Ἑλλάδα εὕρισκε ἐπί τέλους τήν θέση της μεταξύ τῶν "πολιτισμένων ἐθνῶν" τῆς Εὐρώπης.  Τάχατες ἡ Δημοκρατία μας θά ἦταν  πλέον ἐξασφαλισμένη ἔναντι  πάσης ἐκτροπῆς.  Τάχατες θα ἀνήκαμε πλέον καί ἐμεῖς  ὡς ἄτομα σέ μία εὑρύτερη πανευρωπαϊκή κοινωνία, μέ δυνατότητες ἀναπτύξεως τῶν ὅποιων προσωπικῶν ἀρετῶν μας.  Ἐπρόκειτο νά ἑνωθοῦμε ὅλοι οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί σέ ἕνα ἑνιαῖο  ἔθνος!  Χωρίς πολέμους πλέον στήν "γηραιά Ἤπειρό", χωρίς πλέον ἀποικιοκρατίες, μία Εὐρώπη ὡς παράγων παγκόσμιας σταθερότητας καί ἐλπίδας!  Μάλιστα, τάχατες ἐπέκειτο ἡ ἀληθινή, ἡ πολιτική ἕνωσις τῆς Εὐρώπης,  ἡ ὁποία θά ἐξασφάλιζε ἀπό μόνη τήν ὕπαρξή της  τά ἀνατολικά σύνορά μας ἔναντι τῆς ἐπιθετικότητος τῆς Τουρκίας  πού εἴτε θά ἐξευρωπαϊζόταν σταδιακῶς, εἴτε  θά ἔμενε στό στάδιο τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας μέ τήν Εὐρώπη. Τά βόρεια σύνορά μας ἤδη  τά ἐξασφάλιζε το ΝΑΤΟ, ἡ συμφωνία τῆς Γιάλτας  καί ἡ παγκόσμια ἰσορροπία –"τοῦ τρόμου".
Οἱ ἀντιρρήσεις  στήν ἔνταξή μας στήν ΕΟΚ ἦσαν τελείως ἐκτός κλίματος:  Ἰδεολογικές καί διά τοῦτο ξυλίνης γλώσσας, οἱ προβαλλόμενες ἀντιρρήσεις τῆς....

Μαντέψτε τί ὄρο ἔθεσαν οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὶς τηλεοπτικές τους σειρές

Τελικὰ δὲν εἶναι ὅλα ἀκοῦμε ἀστικοὶ μύθοι ἢ θεωρίες ποὺ κινοῦνται στὴ σφαίρα τῆς φαντασίας. Συγκεκριμένα, εἶχε ἀκουστεῖ στὸ παρελθὸν ὅτι οἱ τουρκικὲς ἐταιρίες παραγωγῆς, ἀπαγόρευαν στὰ ἑλληνικὰ κανάλια ποὺ ἔπαιζαν τὰ σίριαλ, νὰ κάνουν ἑλληνικὴ μεταγλώττιση. Ἡ εἴδηση ἐμοίαζε ὑπερβολικὴ γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινή.
Κι ὅμως. Ὅπως μᾶς ἐπιβεβαίωσε στέλεχος καναλιοῦ, ποὺ παίζει τουρκικὴ σειρὰ σὲ ζώνη μεγάλης τηλεθέασης οἱ τουρκικὲς ἐταιρίες παραγωγῆς, ποὺ πουλᾶνε στὴν Ἑλλάδα τὰ ἐν λόγω σίριαλ, δὲν ἔχουν καμία ἄλλη ἀπαίτηση, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ μὴν μεταγλωττίζονται τὰ σίριάλ τους, ἐπειδὴ θέλουν νὰ ἀκούγεται ἡ τουρκικὴ γλώσσα. Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ὅρος ποὺ θέτουν καὶ ὅπως φαίνεται μέχρι σήμερα τὰ κανάλια δὲν ἔχουν καμία ἀντίρρηση.
Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες τηλεθεατές, ἀσχέτως τί ἀκούγεται τὰ προτιμοῦν, μία καὶ...

Θεέ μου, δῶσε στὸν παπά μας ὑπομονή!

Ἂν εἶναι ἐνεργητικός, τὸν θεωροῦν ὑπερβολικὰ κουρδισμένο.
Ἂν εἶναι ἤρεμος, τὸν θεωροῦν τεμπέλη.
Ἂν ἔχει γκρίζα μαλλιά, θεωρεῖται γέρος.
Ἂν εἶναι νέος, λένε πὼς δὲν ἔχει ἐμπειρία.
Ἂν θέλει νὰ κάνει ἀλλαγές, τὸν θεωροῦν ἐπαναστάτη.
Ἂν δὲν θέλει, λένε πῶς δὲν παίρνει πρωτοβουλίες.
Ἂν κηρύττει κατὰ τῆς ἁμαρτίας, τὸν θεωροῦν φανατικό.
Ἂν δὲν τὸ κάνει, λένε πῶς εἶναι κοσμικός.
Ἂν χρησιμοποιεῖ κινήσεις τῶν χεριῶν ὅταν ἐκφράζεται, τὸν θεωροῦν ἠθοποιό.
Ἂν παραμένει ἀκίνητος, τὸν λένε ξύλινο.
Ἂν ὑψώνει τὴ φωνή του, λένε πῶς φωνάζει.
Ἂν δὲν ὑψώνει τὴ φωνή, τὸν τὸν θεωροῦν μονότονο.
Ἂν εἶναι στὸ σπίτι του, λένε πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ....

Γλυφάδας Παῦλος: Πῶς νὰ προστατευτοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, ὅταν δυστυχῶς μᾶς κυβερνοῦν τέκτονες καὶ μασῶνοι

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μᾶς κ. Παῦλος, τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου 2012, ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νεκταρίου Βούλας. Στὸ κήρυγμά του ὁ  Ποιμενάρχης μᾶς περιέγραψε τὴν τραγικὴ καθημερινότητα τοῦ μέσου ἁπλοῦ Ἕλληνα καὶ πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦταν ἂν οἱ ἰσχυροὶ καὶ οἱ κυβερνῶντες τόσο τῆς Ἑλλάδας, ὅσο καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι Ἡγέτες καὶ οἱ Ἐπικεφαλεῖς τοῦ ΔΝΤ ἔκαναν τὸ ἴδιο, ρωτοῦσαν τὸν Κύριο ἀλλὰ κυρίως ἐφάρμοζαν αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Χριστός μας, πόσο διαφορετικά, πιὸ φιλάνθρωπα καὶ βιώσιμα θὰ ἦταν τὰ πράγματα.
Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι, νὰ μὴ μπορεῖ νὰ συντηρηθεῖ ὁ κόσμος, οὔτε νὰ βροῦν δουλειὰ οἱ νέοι μας, οὔτε νὰ παίρνουν τὰ φάρμακά τους οἱ ἡλικιωμένοι μὲ τὶς πενιχρὲς συντάξεις καὶ συνεχῶς νὰ ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ τοὺς Ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἔχουν ὑποστεῖ ὅλα αὐτά!
Ἀλλὰ ἀναρωτήθηκε : «Πὼς νὰ προστατευτοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος, ὅταν δυστυχῶς μᾶς κυβερνοῦν τέκτονες, μασώνοι, ἡγέτες ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν Μαμμωνὰ καὶ δὲν συμβουλεύονται τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ γιατί δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἄνθρωπο;» Και συνέχισε «Ὅλα αὐτὰ τὰ λέω ὄχι γιατί θέλω νὰ πολιτικολογῶ ἀλλὰ γιατί....

28 Αυγ 2012

Ὠδὴ εἰς Ἀριστείδην

Ἀφιερώνεται: Σ' ὅσους διαθέτουν εὐσέβεια, φιλοπατρία, ἐντιμότητα καὶ ἀκεραιότητα χαρακτῆρος.
Σ' ὅσους πιστεύουν ὅτι μποροῦν μέσα ἀπὸ Ἑλληνοκεντρικὴ πολιτικὴ ν' ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ χώρα μας.
Σ' ὅσους ἀνεβαίνουν στὴν ἐξουσία (μὲ λαϊκὴ θέληση), καὶ ξερριζώνουν τὴν ροπὴ γιὰ κατάχρηση.
Τέλος δέ, σ' ὅσους θὰ εἰσέλθουν πτωχοὶ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἐξέλθουν πτωχότεροι!;...


Ὠδὴ εἰς Ἀριστείδην
Προμαχῶν ἀρετῆς ἀραγέστατος,
εὐσεβεῖν εἰς πατρώα, “Ὀλύμπιος”.
Κλεινὸν ἄστυ Παλλάδος ἐκράτυνεν,
Ἀριστείδης τουπίκλην ὁ Δίκαιος.

Στρατηγὸς μέγας ὄντως καὶ ἄτρεπτος.
Μιλτιάδου ἀνέδειξεν τρόπαιον,...

Ἡ ΔΗΜΑΡ ὑπὲρ τῶν ἀνθελλήνων ποῦ προωθοῦν τὶς θέσεις τῶν Τσάμηδων

31c4 XLἈλλά, τί νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ τὸ κόμμα τῆς Μαρίας Ρεπούση;
Μὲ ἐρώτησή της πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν καὶ Δημόσιας Τάξης, ἡ βουλευτὴς Β' Πειραιὰ τῆς ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη (στὴ φωτογραφία μὲ τὸν Δημήτρη Ἀβραμόπουλο), ζητᾶ νὰ μάθει γιατί δὲν ἐπιτράπηκε ἡ εἴσοδος στὴ χώρα μας στὸν ἀνθέλληνα δημοσιογράφο καὶ ἄνθρωπο τῶν Τσάμηδων, Μαρὶν Μέμα. Διαβάστε:
«Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (ΥΠΕΞ) τῆς Ἀλβανίας, στὶς 19 Αὐγούστου ἀπαγορεύτηκε ἡ εἴσοδος στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς Συνοριακῆς Ἀστυνομίας, στὸν Ἀλβανὸ δημοσιογράφο, ἰδιωτικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, Μαρὶν Μέμα, ὅταν ὁ τελευταῖος προσπάθησε νὰ εἰσέλθει ἀπὸ τὸ σημεῖο διέλευσης «Μαυρομάτης». Ἐν συνέχεια, ἀκολούθησε ἀντίδραση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Ἀλβανίας, ὅπως καὶ ἐκφράστηκε στὴν συνάντηση τοῦ ΓΓ τοῦ Ἀλβανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Γκασμὲν Τουρντίου, μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος στὰ Τίρανα. Ἐπιπροσθέτως, ὁ ἐν λόγω δημοσιογράφος καταχωρήθηκε ὡς 'ἀνεπιθύμητο πρόσωπο' στὸν Ἐθνικὸ...

Ὕπουλος τρόπος εἰσαγωγῆς τοῦ σφραγίσματος!

Σιγὰ-σιγά, μετὰ τὴν κάρτα καὶ τὴν ταυτότητα, (σ.σ. ἀπίστευτη ἡ ἀκρίβεια τῶν λόγων του ἀφοῦ προβλέπει ἀρχικὰ τὴν φοροκάρτα καὶ μετὰ τὴν ταυτότητα!!!) δηλαδὴ τὸ «φακέλωμα», θὰ προχωρήσουν πονηρὰ στὸ σφράγισμα. Με διάφορα πονηρὰ μέσα θὰ κάνουν ἐκβιασμούς, γιὰ νὰ δέχωνται οἱ ἄνθρωποι τὸ σφράγισμα στὸ μέτωπο ἢ στὸ χέρι. Θὰ στριμώξουν τὰ πράγματα καὶ θὰ ποῦν: «Μόνο μὲ τὶς κάρτες θὰ κινῆσθε. Τὰ χρήματα θὰ καταργηθοῦν»
Θὰ δίνη κανεὶς τὴν κάρτα στὸ κατάστημα καὶ θὰ ψωνίζη, καὶ ὁ καταστηματάρχης θὰ παίρνη τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Τράπεζα. Ὅποιος δὲν θὰ ἔχη κάρτα, δὲν θὰ μπορῆ οὔτε νὰ πουλάη οὔτε νὰ ἀγοράζει . Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος θὰ ἀρχίσουν νὰ διαφημίζουν «τὸ τέλειο σύστημα», τὸ σφράγισμα μὲ ἀκτίνες λέιζερ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο, ποὺ δὲν θὰ διακρίνεται ἐξωτερικά.
Συγχρόνως στὴν τηλεόραση θὰ δείχνουν ὅτι ὁ τάδε πῆρε τὴν κάρτα τοῦ τάδε καὶ...

«Ὑποχρεωτικὴ ἡ διδασκαλία τῆς τουρκικῆς σὲ ἑλληνικὲς σχολές»…φαντασιώνονται οἰ Τοῦρκοι

`Υποχρεωτική η διδασκαλία της τουρκικής σε ελληνικές σχολές`...φαντασιώνονται οι ΤούρκοιἜχουν τρελαθεῖ οἱ Τοῦρκοι νομίζοντας ὅτι ἔγιναν ὑπερδύναμη.
Τὴν πληροφορία ὅτι ἡ τουρκικὴ γλώσσα θὰ διδάσκεται στὶς τουριστικὲς σχολὲς στὴν Ἑλλάδα, προβάλει σὲ ρεπορτάζ της ἡ ἐφημερίδα Υeni Safak στὴν πρώτη σελίδα της.Μὲ τὸν τίτλο « Ἡ Ἑλλάδα ἔκανε ἐπένδυση στὴν τουρκικὴ» δημοσιεύει ἀνταπόκριση τοῦ κ.Ὀκτάϊ Μεχμὲτ ἀπὸ τὴν Κομοτηνὴ στὴν ὁποία γράφει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἔχει πληγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, μὲ τὴν αὔξηση τῶν τούρκων τουριστῶν κατὰ 98% ἀποφάσισε νὰ διδάσκεται ἡ τουρκικὴ ὡς ὑποχρεωτικὸ μάθημα στὶς τουριστικὲς σχολές Ἀθήνας καὶ ...

Συνοπτικὴ ἀφήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Δεξιᾶς τοῦ Τιμίου Προδρόμου...

Συνοπτικὴ ἀφήγησις περὶ τῆς Ἁγίας Δεξιᾶς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τοῦ τρόπου ἐλεύσεώς της εἰς τὴν ἐν Ἁγίω Ὄρει Ι. Μονὴν Διονυσίου 
Ἐκ τοῦ ἀμύθητου καὶ ἀμετρήτου πλούτου τῶν ἱερῶν κειμηλίων, τὰ ὁποία σεμνύνουν καὶ στολίζουν τὰς Ἱερᾶς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀσφαλῶς ὠρισμένα ἐκτιμῶνται ἰδιαιτέρως καὶ κατέχουν ἰδιάζουσαν θέσιν. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπεδίου π.χ. διακρίνομεν τὴν τιμίαν Ζώνην τῆς Θεοτόκου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἰβήρων τὴν θαυματουργὸν Πορταΐτισσαν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ξηροποτάμου τὸ μέγιστον τμῆμα τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Κυρίου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Παύλου τὰ Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Διονυσίου ὡς ἀνεκτίμητον θησαυρὸν ἔχει νὰ παρουσιάση τὴν ἁγίαν ἐκείνην δεξιὰν χείρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μὲ τὴν ὁποίαν ἐβάπτισεν τὸν Σωτήρα μας καθὼς μελωδικώτατα ἡ ἐκκλησία μᾶς ψάλλει- Τὴν χείρα σου τὴν ἀψαμένην τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου.
Αὐτῆς τῆς ἁγίας Δεξιᾶς τὸ ἱστορικόν, δήλ. τὸν τρόπον της πρὸς ἠμᾶς συγκαταβατικῆς ἐλεύσεώς της πρὸς ἁγιασμὸν τόσον τῶν ἐν τὴ ἡμετέρα Μονὴ ὅσον καὶ ὅλων τῶν ἐν Ἁγίω Ὄρει θεοφιλῶς μοναζόντων —τῶν ὁποίων ἀρχηγὸς καὶ προστάτης μετὰ τὴν Θεοτόκον τυγχάνει ὁ Μέγας Προδρομος— καθὼς καὶ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἡ Μονὴ μᾶς θεωρεῖ χρέος νὰ παρουσιάση συνοπτικῶς...

Ἀφιέρωμα στὸν Μητροπολίτη Αὐγουστίνο Καντιώτη ποὺ σὰν σήμερα "πέταξε στοὺς οὐρανοὺς"


Σάπιοι, δειλοὶ καὶ προδότες

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, Δάσκαλος Κιλκὶς
Γράφω μὲ ὀργή, γιατί «οἱ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ’ οἶς δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦντες εἶναι», ὅσοι δὲν ὀργίζονται γι’αὐτὰ ποὺ πρέπει εἶναι ἠλίθιοι, ὁρίζει ὁ Ἀριστοτέλης. Τί εἴδαμε τὶς προάλλες στὸ Τ.V. Ἕναν ἀξιολύπητο πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδας, μὲ ὕφος ψοφοειδὲς καὶ βλέμμα δουλόφρονος, νὰ ἐπιδίδεται σὲ δακρύβρεχτες καημενολογίες καὶ δίπλα του τὴν ὑπερφίαλη νεοναζίστρια Μέρκελ, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν σιχασιά της γιὰ τοὺς φυλετικῶς ὑποδεέστερους πτωχοζήτουλες τῶν Βαλκανίων. Ποιὲς χῶρες σήμερα ποδοπατοῦνται, λεηλατοῦνται καὶ διώκονται; Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Ἰταλία, Πορτογαλία καὶ Ἰρλανδία.
Ἡ Ἱσπανία στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀφοῦ ὁ Φράγκο εἶχε χρησιμοποιήσει τὰ γερμανικὰ «στοῦκας», γιὰ νὰ καταστρέψει τὴν «Γκουέρνικα» καὶ τοὺς μαχητὲς τῆς ἐλευθερίας, παρέμεινε εὐνοϊκῶς οὐδέτερη. Ἡ Πορτογαλία τὸ ἴδιο. Ἡ Ἰταλία μέχρι ἑνὸς σημείου ἦταν συνοδοιπόρος. Ἡ Ἰρλανδία δὲν γνώρισε τὴν Κατοχὴ τῶν κτηνανθρώπων. Ἐμεῖς ὅμως...
Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944 οἱ Γερμανοὶ ἐγκαταλείπουν τὴν Ἀθήνα, σπεύδουν νὰ ξαναχωθοῦν τρομαγμένοι, ματωμένοι ὡς τὸ λαιμὸ μὲ αἷμα ἑλληνικό, νὰ ξανακρυφτοῦν στὶς μαῦρες φωλιές τους. Νὰ δοῦμε τί ἀφήνουν πίσω τους.
Στὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ποὺ....

27 Αυγ 2012

Μουσουλμάνοι μὲ 2,5 σὲ ὑψηλόβαθμες σχολές!!!

Τὸ παγκόσμιο φαινόμενο ἀκόμη καὶ μὲ βαθμολογικὲς ἐπιδόσεις τῆς τάξεως τοῦ 2,5 νὰ εἰσάγονται οἱ Μουσουλμάνοι σὲ ὑψηλόβαθμες σχολὲς, μὲ τὴν εἰδικὴ κατηγορία ποὺ εἶχε θεσπίσει ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Γ. Παπανδρέου , ὅταν ἦταν ὑπουργὸς Παιδείας θὰ ἐπαναληφθεῖ καὶ στὰ φετινὰ ἀποτελέσματα. Ἀπὸ τοὺς περσινοὺς πίνακες ἐπιτυχόντων τῆς εἰδικῆς κατηγορίας «ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ»-ἀνάλογη εἰκόνα ἀναμένεται νὰ ἔχουν καὶ οἱ φετινοὶ προκύπτει ὅτι εἰσάγονται Φιλοσοφικὲς ἀπὸ 2.768 μόρια, Φιλολογικὲς ἀπὸ 2.590 μόρια, Νομικὲς ἀπὸ 8.690 μόρια, Παντεῖο ἀπὸ 3.172 μόρια, παιδαγωγικὰ ἀπὸ 5448 μόρια, Μαθηματικὲς Σχολὲς ἀπὸ 3.078 μόρια κλπ.
Οἱ Ἕλληνες πολίτες μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης ποὺ εἶναι....

26 Αυγ 2012

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: "Ὅ,τι δὲν πέτυχε τότε ἡ κομμουνιστικὴ ἀνταρσία, ἐπιτυγχάνεται τώρα δυστυχῶς ἀπὸ τὴν πολιτεία στοὺς σημερινοὺς εἰρηνικούς, ὑποτίθεται, καιροὺς"


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Αὐγούστου, ἡμέρα Κυριακή, τὸ καθιερωμένο ἐθνικὸ μνημόσυνο στοὺς πρόποδες τοῦ Γράμμου καὶ συγκεκριμένα στὴ Βούρμπιανη Κονίτσης. Πλῆθος κόσμου ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος κατέφθασαν στὸ ἀκριτικὸ χωριὸ γιὰ νὰ τιμήσουν ὅσους ἔπεσαν μαχόμενοι "ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν" κατὰ τῶν ξενοκίνητων ἀνταρτῶν τὴν περίοδο τοῦ συμμοριτοπολέμου 1946-49.
Ἀφοῦ τελέστηκε ἡ ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν πεσόντων ἀκολούθησαν χαιρετισμοὶ καὶ ὁμιλίες, στὶς ὁποῖες ἔγινε σύντομη ἀναφορὰ σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου τοῦ συμμοριτοπολέμου μέχρι τὴν τελικὴ νίκη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1949 στὶς κορυφὲς Γράμμος καὶ Βίτσι.
Τὴν σειρὰ τῶν ὁμιλιῶν ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας ποὺ ἀπευθυνόμενος ἀρχικὰ στοὺς παρόντες ἀποστράτους ἐξέφρασε τὴν ὀργὴ καὶ τὴν ἀγανάκτησή του πρὸς τὴν ἐπίσημη πολιτεία, ποὺ....
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ...

Τὸ κακὸ φαίνεται νὰ ἐπικρατεῖ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ ὅμως, δὲν σημαίνει ὅτι νίκησε!

Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης
Γενικὰ φαίνεται τὸ κακὸ σήμερα νὰ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο. Μερικοὶ θεωροῦν αἴτιο τῶν κακῶν τὸ Θεό. Τὸν θεωροῦν μὲ ἀνθρώπινα πάθη κακό, τιμωρὸ καὶ ἐκδικητή. Γιατί τὰ ἐπιτρέπει; Γιατί τὰ παραχωρεῖ; Γιατί δὲν τὰ ἀποσύρει, ἐνῶ τόσο ταλαιπωροῦν τὰ πλάσματά του; Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλήρως ἐλεύθερος νὰ ἐπιλέξει τὸ κακὸ ἢ τὸ καλό. Γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ κακοῦ δὲν εὐθύνεται ὁ Θεός. Δὲν μποροῦμε νὰ κατηγοροῦμε τὸ Θεό, γιατί μᾶς ἔκανε τέλεια ἐλεύθερους. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ αὐτοαγαθότητα, δὲν ἐποίησε κανένα κακὸ ποτέ.
Τὸ κακὸ καλούμεθα νὰ μὴν τὸ πράττουμε, νὰ τὸ μισοῦμε καὶ νὰ τὸ ὑπομένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Οἱ δοκιμασίες στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ὑπάρχουν ὡς ἀποτέλεσμα ἑνὸς κακοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἑνὸς ἀρίστου παιδαγωγοῦ, ποὺ προσπαθεῖ νὰ συνδράμει ὠφέλιμα καὶ διορθωτικὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ διάφορα λυπηρά. Ὅποιος θεωρεῖ μόνο ὑπεύθυνό του κακοῦ τὸ Θεὸ σφάλλει σοβαρά. Ὁ σοφὸς Μ. Βασίλειος διακρίνει τὸ κακὸ σὲ φυσικὸ καὶ αἰσθητό. Πραγματικὸ κακό, λέει, εἶναι ἡ ἀδικία, ἡ ζηλοφθονία καὶ τὰ λοιπὰ ἁμαρτωλὰ πάθη. Κακὸ εἶναι καὶ ὅτι μᾶς ταλαιπωρεῖ ἡ ἀπάτη, ἡ ἀσθένεια, ὁ θάνατος προσφιλῶν προσώπων. Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἁμαρτία εἴμεθα ἐμεῖς καὶ ὄχι ὁ Θεός. Οἱ δυσκολίες, τὰ βάσανα, τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς εἶναι, γιὰ νὰ....

"Οὔτε κεράκι ἄναψα πουθενά, οὔτε εἶπα κανένα εὐχαριστῶ σὲ Θεὸ ἢ Ἅγιο. Ἤμουν ἄθεος"

Τὸ ἀτύχημά μου, τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1999...
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 1999. Στὶς 5 τὸ πρωί, ξεκινῶ ἀπὸ τὴν Καβάλα γιὰ νὰ παρουσιασθῶ στὶς 8 στὸ 424 Στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο, στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ μετεκπαίδευση. Στὰ Νέα Κερδύλια ἀρχίζει νὰ ψιχαλίζει. Ἔτρεχα μὲ 120 χιλιόμετρα. Μπαίνω σὲ μία σχετικὰ ἤπια ἀριστερὰ στροφή. Ὁ δρόμος εἶναι διπλῆς κατεύθυνσης. Τότε, τὸ αὐτοκίνητο ἀρχίζει νὰ κάνει «ὀχτάρια» στὸν δρόμο, κὰθ  ὅλο τὸ πλάτος του, ὥστε κάθε φορᾶ ποὺ προσεγγίζει τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ δρόμου, πρὸς τὴν θάλασσα, νὰ φοβᾶμαι ὅτι θὰ πεταχθῶ ἔξω. Ἦταν ἀκόμη νύκτα, καὶ δὲν ἔβλεπα πέραν τῶν ὁρίων τοῦ δρόμου. Ἔχω τὴν ἀγωνία μὴν ἔρθει αὐτοκίνητο ἀπὸ τὸ ἀπέναντι ρεῦμα, καὶ τὸν σκοτώσω καὶ σκοτωθῶ...
Τὸ ἁμάξι, πρέπει νὰ ἔκανε 6-8 ὀχτάρια. Δὲν ἤξερα, τότε ἀπὸ «ἀνάποδο τιμόνι» γιὰ νὰ προσπαθήσω μὲ ἀξιώσεις νὰ τὸ ἐπανελέγξω. Μᾶλλον ἔκανα τὶς λάθος κινήσεις… Μὲ τὴν ὁρμὴ ποὺ εἶχε ἀποκτήσει τὸ ἁμάξι, σὲ μιὰ στιγμή, περιστρέφεται πρὸς τὰ ἀριστερά, περὶ κατακορύφου ἄξονος καθέτου στὸν δρόμο, στρίβει, δηλ. τὸ μπροστινὸ μέρος πρὸς τὴν θάλασσα καὶ τὸ πίσω πρὸς τὴν δεξιὰ ἄκρη τοῦ δρόμου. Τότε, κατάλαβα ὅτι θὰ τουμπάρει καὶ θὰ κάνει τοῦμπες πρὸς τὰ δεξιά... Δύο σκέψεις πέρασαν....

25 Αυγ 2012

Ρωσο-τουρκικὸς ποδοσφαιρικὸς πόλεμος…

Γκρίζοι Λύκοι εἴσέβαλαν στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας τῆς Σπάρκτακ Μόσχας καὶ μὲ ἀνάρτησή τους ἀπαίτησαν τὴν δημόσια ἀπολογία τῆς διοίκησης τῆς ὁμάδας γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὸν ἀγώνα τῆς Φενερμπαχτσὲ μὲ τὴν ὁμάδα τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωσίας.
Ὑπενθυμίζεται πὼς σὲ ἀγώνα στὶς 21 Αὐγούστου στὰ πλαίσια τῶν προκριματικῶν γιὰ εἴσοδο στοὺς ὁμίλους τοὺς Champions League, οἱ Ρῶσοι φίλαθλοι ἔκαψαν σημαῖες τῆς Τουρκίας ἀλλὰ καὶ πορτραίτα τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, τοῦ ἐπονομαζόμενου καὶ Ἀτατούρκ.
Οἱ Τοῦρκοι ἐθνικιστὲς στὴν οὐσία ἀντικατέστησαν τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς ἱστορικῆς ρωσικῆς ὁμάδας μὲ μία ἀνάρτηση ἡ ὁποία εἶχε τίτλο «νὰ ἀπολογηθεῖτε ἀμέσως». Τὸ κείμενο ποὺ συνόδευε τὴν ἀνάρτηση, προέτρεπε τοῦ Ρώσους νὰ ἀπολογηθοῦν ἀμέσως...

Στό Βίτσι καί στό Γράμμο νίκησε ἡ Ἐλλάδα

Κατά τα τέλη Αὐγούστου τοῦ 1949 ἔληξε ὁ ἀδελφοκτόνος ἐμφύλιος πόλεμος. Αὔριο Κυριακὴ τιμοῦμε τὰ παληκάρια ποὺ ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ "σιδηροῦν παραπέτασμα" καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἔρθει ἡ ἡμέρα ποὺ οἱ Ἕλληνες θὰ ὁμονοήσουν πρὸς ὄφελος τῆς πατρίδας.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἑλένη» τοῦ Νίκου Γκατζογιάννη
Μετά τή νομιμοποίηση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος στήν Ἑλλάδα τό 1974 καί τή συμπλήρωση τῆς τριακονταετοῦς παραγραφῆς ὅλων τῶν ἐγλημάτων πού διαπράχθηκαν στά χρόνια του πολέμου, ἔφτασε πλημμυρίδα ἀπό ἐξόριστουςἝλληνες κομμουνιστές, πού ἄρχισαν νά προπαγανδίζουν τή δική τους ἐκδοχή γιά τόν πόλεμο, ἀναδείκνύοντας τούς κομμουνιστές καπετάνιους τοῦ ἀντάρτικου σέ λαϊκούς ἥρωες. Ὅταν ἐγκαταστάθηκα στήν Ἑλλάδα, ἔβλεπα μπροστά μου καθημερινά τήν ἐπιτυχία τοῦ κόμματος στήν κατάκτηση τῆς συμπάθειας τῶν Ἑλλήνων πού εἶχαν γεννηθεῖ μετά τόν πόλεμο. Φοιτητές μέ νεανικά πρόσωπά μου χτυποῦσαν τήν πόρτα κάθε Σαββατοκύριακο, γιά νά μοῦ δώσουν προπαγανδιστικά φυλλάδια καί νά μέ προσκαλέσουν στά ἀτελεύτητα φεστιβάλ τῆς κομμουνιστικῆς νεολαίας. Ἄν τούς ρωτοῦσες γιά τό παιδομάζωμα, τίς ἐκτελέσεις πολιτῶν καί τίς θηριωδίες τῶν ἀνταρτῶν, χαμογελοῦσαν καί....

Νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι ὅτι καὶ ἂν συμβαίνει...

Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 
Ὑπάρχει ἕνας ἀνάπηρος ἄνθρωπος γεμάτος αἰσιοδοξία, τὸν ὁποῖο ἔχω δεῖ μὲ τὰ ἴδιά μου τὰ μάτια. Εἶναι ἕνας στρατιώτης ποὺ πληγώθηκε στὸν πόλεμο. Μία ἐχθρικὴ σφαίρα διαπέρασε τὸ σῶμα του, τὸν πλήγωσε δίπλα στὴ μέση του. Μὲ κάλεσε νὰ τὸν ἐπι¬σκεφθῶ. Μπήκαμε μέσα στὸ μισοσκότεινο δωμάτιο. Σὲ μία μεγάλη καρέκλα, μὲ πλάτη δίπλα στὸ παράθυρο, καθόταν ὁ γνωστός μου. Μὲ κοίταξε καὶ μοῦ εἶπε:
«Κάθομαι ἐδῶ ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ παρατηρῶ τὴ ζωὴ ἀπὸ τὸ παράθυρο. Ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ καμιὰ φορᾶ ἀπὸ τὸ ἕνα πρωὶ ὡς τὸ ἄλλο πρωί. Ξέρετε πὼς ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος βρεθεῖ μέσα σ' ἕνα ἄδειο πηγάδι καὶ ἀπὸ κεῖ παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τὸν οὐρανό, θὰ δεῖ τὰ ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ; Καὶ ἐγὼ παρατηρῶ μέσα ἀπὸ τὸ μισοσκόταδό μου τοὺς ἀνθρώπους καὶ μοῦ φαίνονται σὰν ἀστέρια λαμπερὰ ποὺ φέγγουν, κινοῦνται κυκλικὰ καὶ ἀδιάκοπα. Ὅσο συμμετεῖχα στὸν στρόβιλο τῆς ζωῆς δὲν ἤξερα ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι τόσο ὡραία καὶ τόσο γλυκεία. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔχασα τὰ πόδια μου, κέρδισα τὰ μάτια μου. Ναὶ βλέπω αὐτὴ τὴ ζωὴ ἀπὸ τότε ποὺ...

Θαρσεῖν χρή

Γράφει ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου
“Δεν εἶναι κρίμα νά γονατίσεις, κρίμα εἶναι νά μήν ξανασηκωθεῖς καί νά προχωρήσεις”. Γονατίσαμε, ἀπό τά λάθη μας, ὄχι μόνο οἰκονομικά ἀλλά καί πολιτικά, ἠθικά, πνευματικά καί πολιτιστικά. Καί ἄλλες φορές ὅμως τό Ἔθνος μᾶς γονάτισε, ἀλλά πάντα εἶχε τίς δυνάμεις νά σηκωθεῖ καί νά προχωρήσει. Καί τώρα πρέπει -καί μποροῦμε- νά ξανασηκωθοῦμε. Χρειάζεται πίστη. Πίστη στόν Θεό, πίστη στήν πατρίδα, πίστη στίς δυνάμεις μας. Χρειάζεται ὅμως καί ἀποφασιστικότητα, πεῖσμα, θυσίες καί σοφία. Πρῶτα πρέπει νά δοῦμε τά λάθη μας πού μᾶς ἔφεραν σ’ αὐτή τήν κατάσταση. Νά τά παραδεχθοῦμε, νά διδαχθοῦμε, νά μήν τά ἐπαναλάβουμε. Πρέπει νά ἀλλάξουμε, νά γεννᾶμε, νά παράγουμε, νά γίνουμε καλλίτεροι. Νά ἐπιλέξουμε τή νέα ἡγεσία τῆς χώρας μέ μόνο γνώμονα τό ἐθνικό συμφέρον, τούς καλλίτερους γιά τήν πατρίδα. Νά διορθώσουμε τά τοῦ οἴκου μας. Νέα κρατική ὀργάνωση, ἀποτελεσματική, μέ περιορισμό δαπανῶν πού νά συμβάλει στήν ἀνάπτυξη, νά καταπολεμήσει τήν ἀναξιοκρατία καί τήν διαφθορά, πού νά βοηθάει, ἀντί νά διώχνει τά καλλίτερα παιδιά της.
Μία διακυβέρνηση, πού ἐπιτέλους θά στείλει στή φυλακή ὅσους ἔκλεψαν τήν πατρίδα, θά ἐπαναφέρει τό αἴσθημα εὐθύνης, ἐμπιστοσύνης, ἀξιοκρατίας καί δικαιοσύνης σέ ὅλους τους πολίτες. Ὅλα τά ἀνωτέρω, εἶναι εὔκολα στή θεωρία, ὅμως δύσκολα στήν πράξη. Καί τό χειρότερο, χρειάζονται χρόνο. Καί χρόνο δέν ἔχουμε. Πρέπει λοιπόν, ἄμεσα νά ἀποφασίσουμε δύο κρίσιμα ἀποφασιστικά βήματα, πού θά ἀνατρέψουν τήν σημερινή παρακμιακή αὐτοκαταστροφική κατάσταση, νά κόψουμε τά δεσμά τοῦ μνημονίου, τοῦ σημερινοῦ μας γόρδιου δεσμοῦ.
Πρέπει λοιπόν τώρα, πρῶτον, νά....

Κυριακὴ ΙB' Ματθαίου

Γράφει ὁ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Μία ἀπὸ τὶς περικοπὲς ποὺ κάνει ὅσους διαθέτουν πλοῦτο καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ ν' ἀντιδροῦν, εἶναι καὶ ἡ περικοπὴ αὐτὴ ποὺ περιγράφεται ἡ συμπεριφορὰ τοῦ πλούσιου νέου.
Γνωστὰ τὰ γεγονότα. Ὁ νεανίσκος, πλησιάζει τὸν Ἰησοῦ καὶ ζητᾶ πληροφορίες γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνει ὥστε νὰ κερδίσει τὴν αἰώνια ζωή. Νὰ σταθοῦμε λίγο σ' αὐτό. Τί παρατηροῦμε; Ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, οὔτε ἀρνεῖται τὸν Θεό, οὔτε τὴ διδασκαλία περὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς. Καὶ φαίνεται ἀπὸ τὴ συνέχεια τοῦ διαλόγου μὲ τὸν Κύριο, ὅτι πράγματι, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἀγωνιζόταν νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Δεκαλόγου.
Ἑπομένως, δὲν ἐτίθετο θέμα πίστεως ἢ ἀπιστίας. Ἦταν ξεκαθαρισμένος καὶ ἤδη ἀνερχόταν τὴν κλίμακα τῶν ἐντολῶν.  Ἐπειδὴ δὲ ἡ καρδιὰ τοῦ ζητοῦσε τὰ ὑψηλά, ρωτᾶ πῶς θὰ τὰ κατακτήσει.
“Τι ἔτι ὑστερῶ;” Τί μου λείπει γιὰ νὰ φθάσω στὴν κορυφή; Μὲ τὴν εἰλικρίνειά του θέτει ἕνα ἐρώτημα ποὺ τελικῶς ἡ ἀπάντησή του θὰ φέρει στὴν ἐπιφάνεια τὸ καρκίνωμα ποὺ τοῦ κατέτρωγε τὴν καρδιά.
“Έφη αὐτῶ ὁ Ἰησοῦς, εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῶ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοὶ” (Ματθ. ΙΘ΄ 21). Δηλ. Εἶπε σ' αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς. Ἂν θέλεις νὰ εἶσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ....

Χριστιανισμὸς καὶ ἑλληνισμός, σύγκρουση ἢ συμπόρευση;

Φωτογραφία: Μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας  στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Μεγάλου Μετεώρου. Εἰκονίζονται ὁ Σόλωνας, ἡ Σίβυλλα, ὁ Σωκράτης, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ὅμηρος, ὁ Θουκυδιδης, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Πλάτωνας, ὁ Πλούταρχος καὶ δίπλα τους ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυρας τοῦ 2ου αἰνώνα μ.Χ. Ἀντίστοιχες τοιχογραφίες ὑπάρχουν σὲ πολλὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους (π.χ Βατοπαίδι, Μεγίστη Λαύρα) καθὼς καὶ σὲ Μονὲς στὸ νησάκι τῶν Ἰωαννίνων.
 
Τοῦ Ἰωάννη Καραμήτρου, Θεολόγου
Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας κείμενα νοσταλγῶν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ (=εἰδωλολατρικοῦ) κόσμου, τὰ ὁποία ἐμποτισμένα μὲ ἕνα ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιευαγγελικὸ μένος διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ ἐπιχειροῦν νὰ παρουσιάσουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς κατέστρεψε τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ Ἕλληνας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ Χριστιανός. Ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ τῶν χιλίων χρόνων τῆς ἔνδοξης βυζαντινῆς ἱστορίας μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Ἕλληνες. Εἰσάγουν ἔτσι μία τεχνητὴ πόλωση στὸ λαὸ μὲ σκοπὸ τὴν....

24 Αυγ 2012

Νέα δυναμικὴ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα γιὰ τὴν ἐρήμωση τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐθνικὰ θέματα


Ε, πατριώτη, εἶναι ἀρρώστια κι ἀνοησία νά μήν μᾶς ἑνώνει τίποτα!

Τοῦ Μόσχου Ἐμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Ε, πατριώτη, εἶναι ἀρρώστια κι ἀνοησία νά μήν μᾶς ἑνώνει τίποτα! "Οἱ Ἕλληνες θά μάθουν πάλι τούς λαούς τῆς Εὐρώπης, πῶς νά ζοῦν" (Ἀλμπέρ Καμύ). Πράγματι οἱ Ἕλληνες τώρα ἀντιμετωπίζουν τό ἑξῆς δίλημμα:  νά ἀρρωστήσουν  ἤ νά ἀποκαλύψουν τήν κοινωνική ὑποκρισία τῶν εὐρωπαίων (αὐτό κάνουν) . Ἡ ὑποκρισία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προτύπου, τό ὁποῖο τείνει νά ἐπιβληθεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο, ὁδηγεῖ  στήν αὐτοκτονία τήν Εὐρώπη καί συνάμα στήν καταστροφή τῆς ζωῆς στόν πλανήτη μέ τό βιασμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Φύσης. Φωτεινά πνεύματα ἐπισημαίνουν ἤδη τόν κίνδυνο τῆς ἀνθρωπότητας καί ζητοῦν ἀπό τούς σκεπτομένους ἀνθρώπους νά ἐργαστοῦν γιά νά σταματήσουν τήν αὐτοκτονία τῆς γής.
Πρίν ἀναπτύξουμε τή σκέψη μᾶς αὐτή, ἄς δοῦμε πῶς μεγαλώνει ἕνα ἑλληνόπουλο ἀπό τότε πού ἡ Ἑλλάδα κυβερνᾶται ἀπό τούς ξένους. Γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἑλληνική οἰκογένεια καί τό δημοτικό σχολεῖο ἡ μόρφωση στηρίζεται στό Εὐαγγέλιο. Τό ἑλληνόπουλο μορφώνεται μέ τό ἰδανικό του νά ζεῖ  τηρώντας τίς Ἐντολές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό μαθαίνει τό ἑλληνόπουλο στήν ἐκκλησία, στήν οἰκογένεια, ἄν ἔχει....

Δέν πρέπει ν` ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πολιτική κατάσταση


Τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου Ἀρχιεπισκόπου Πέρμ
Κανείς ἄς μήν ἀκούει τούς λαοπλάνους, ποῦ ὑποστηρίζουν ὅτι γιά τόν χριστιανό εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορο τό πολιτικό σύστημα. Ὄχι! Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ζοῦμε σ΄ αὐτόν τόν κόσμο, ἀπό τόν ὅποιο δέν μποροῦμε νά φύγουμε παρά μόνο ὅταν τό θελήσει ὁ Πλάστης μας. Δέν πρέπει, λοιπόν, ν` ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πολιτική κατάσταση, καθώς ἕνα καθεστώς ἤ ἕνα πολίτευμα ἤ μία κρατική ἐξουσία μπορεῖ εἴτε νά διευκολύνει τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας εἴτε νά τό δυσχεραίνει εἴτε ἀκόμα καί νά τό ἐμποδίζει μέ θανάσιμους διωγμούς... Ἔτσι, ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἐξετάσουμε τό παλαιό πολιτικό σύστημα, ποῦ ὑπάρχει ὡς τώρα, καί τό νέο, ποῦ μᾶς προτείνουν, γιά νά διαπιστώσουμε ποιό ἀπό τά δύο συμβάλλει περισσότερο στήν ἐπίτευξη τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς μας. Κάτω ἄπ αὐτό τό πρίσμα πρέπει νά ἐξετάζει ὁ χριστιανός ὅλα τά ἐγκόσμια πράγματα, ἕνα ἀπό τά ὁποία εἶναι καί τό πολιτικό σύστημα...
Σ' ὅλους εἶναι γνωστό, τόσο ἀπό ἄλλες χῶρες παλαιότερα ὅσο καί ἀπό τή δική μας τώρα, τί γίνεται κατά τίς περιόδους τῶν ἐκλογῶν: Θυσιάζονται τά πάντα -ἡ πίστη, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια- στόν βωμό τῆς νίκης ἑνός κόμματος, ὁποιουδήποτε κόμματος. Τρία μόνο χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό....

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ "ΧΡΕΟΣ"!

Τέλος μέ τά φοβικά σύνδρομα τοῦ Μνημονίου καί τῶν Δανειακῶν Συμβάσεων, πού εἶναι ὅλα ἄκυρα καί παράνομα, ἀντισυνταγματικά καί ἀπάνθρωπα! 250 χρόνια πρίν ὁ Ἐθναπόστολος τοῦ Γένους, ὁ σημερινός ἑορταζόμενος  Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πού ἀνέστησε Πίστη καί Πατρίδα στίς ψυχές τῶν Σκλάβων, μᾶς ἀποκάλυψε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ΔΕΝ θά πληρωθεῖ τό δυσβάσταχτο καί ἐν πολλοῖς κατασκευασμένο καί παράνομο Ἑλληνικό "χρέος", τό ὁποῖο δημιουργήθηκε ρίχνοντάς μας χρῆμα πολύ, μέσω ΕΟΚ/ΕΕ, πού ἀλλοίωσε τό λαό μας, τίς ἀξίες καί τίς παραδόσεις μας! Ἰδού οἱ συγκεκριμένες προφητεῖες του γιά τό Ἑλληνικό "Χρέος":
α. "Θά σᾶς ρίξουν παρά πολύ· θά σᾶς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά ΔΕΝ θά μπορέσουν"! (σ.σ. παράς εἶναι τό χρῆμα)
β. "Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά ΔΕΝ θά προφθάσουν"!
Καί ἀναφέρει ἐπίσης σχετικά:
γ. "Θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα"!
δ. "Θά ζητήσουν νά σᾶς πάρουν καί στρατιῶτες. ΔΕΝ θά προφθάσουν ὅμως"!
ΝΑΙ, χάρη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ΔΕΝ θά προφθάσουν!.. Μήν ἀνησυχεῖτε γιά αὐτό τό "χρέος" λοιπόν, ἀλλά κοιτάξτε μονάχα τό ἕνα καί ἀληθινό ΧΡΕΟΣ πού ἔχουμε στόν Χριστό, τήν Παναγιά καί τούς Ἁγίους μας πού δέν σταματοῦν νά πρεσβεύουν καί τήν Πατρίδα μας! 
Οἱ σκοτεινές δυνάμεις, πᾶνε νά καταπιοῦν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας καί....

23 Αυγ 2012

«Ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση» ἢ «Βρεφοκτονία» ἡ νέα μόδα ποὺ θέλει νὰ ἐπιβάλει ἡ Νέα Τάξη!

Ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση: Οἱ εὐγονιστὲς λένε ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι βάρος γιὰ τὴ κοινωνία!!
Σὲ ἄρθρο τοῦ Occupy Corporatism τὰ ''ἐπιστημονικὰ πιόνια'' τῆς εὐγονικῆς ἀτζέντας ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι βάρος γιὰ τὴ κοινωνία (!!!) καὶ ὅτι ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση εἶναι ἀκόμη μία μορφὴ ἀντισύλληψης (!!!).. Σύμφωνα μὲ τὸν Alberto Giubilini καὶ τὴν Francesca Minerva, “ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση'' θεωρεῖται μία μορφὴ ''ἀντισύλληψης'' ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπει τὴ θανάτωση τῶν μωρῶν μετὰ τὴ γέννησή τους... 
Σὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ ἔντυπο Journal of Medical Ethics ἀναφέρουν:  “Όταν συντρέχουν λόγοι οἱ ὁποῖοι δικαιολογοῦν τὴν ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση, ἡ ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀποδεκτή... Προτείνουμε νὰ ὀνομασθεῖ αὐτὴ ἡ πρακτικὴ 'ἔκτρωση μετὰ τὴ γέννηση', παρὰ 'βρεφοκτονία', γιὰ νὰ δώσουμε ἔμφαση ὅτι ἡ ἠθικὴ κατάσταση τοῦ ἀτόμου ποὺ θανατώνεται συγκρίνεται μὲ αὐτὴ ἑνὸς ἐμβρύου... παρὰ μὲ αὐτὴν ἑνὸς παιδιοῦ. Ἔτσι, ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἡ θανάτωσης ἑνὸς νεογέννητου μπορεῖ νὰ εἶναι δεοντολογικὰ ἐπιτρεπτὴ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες θὰ....

Δεῖτε τὴν καταπληκτικὴ βιντεοταινία τῆς "Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης" γιὰ τὸ Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ

Μαρτυρία Μητροπολίτου Λεμεσοὺ Ἀθανασίου γιὰ τὴν Μαρία τὴν ψηλὴ (ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας)

Αὐτὴ ἡ κοπέλα, μία ἁγία ψυχή, ἦταν πανύψηλη, ἦταν γίγαντας. Βέβαια στὸ τέλος καμπουρίασε, περπατοῦσε μὲ σίδερα, μετὰ μὲ καροτσάκι. Ἐγὼ τὴν πρόλαβα ποῦ περπατοῦσε ἴσια. Εἶχε γιγαντισμό, ἦταν παραμορφωμένη. Τὰ παπούτσια της, ἔχω ἕνα παπούτσι της στὸ μοναστήρι, ἦταν 57 νούμερο, τόσο πράγμα σὰν βάρκα, ἡ παλάμη τῆς ἦταν 3 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν δική μου.
Νὰ σᾶς πῶ πῶς τὴν γνωρίσαμε. Εἴχαμε ἕναν δικό μας μοναχὸ τὸν π. Νήφωνα, ὁ ὁποῖος πουλοῦσε μῆλα σὲ σακούλια ὅταν ἦταν πρώτη Λυκείου καὶ πῆγε νὰ πουλήσει μῆλα. Χτύπησε τὴν πόρτα καὶ τὴν ἄνοιξε ἡ Μαρία, μόλις τὴν εἶδε ἀπὸ τὸν φόβο τὸ πολύ, τῆς πέταξε τὰ μῆλα κι ὅπου φύγει φύγει. Ἦταν ὅμως ἡ αἰτία νὰ γνωριστοῦν καὶ νὰ συνδεθοῦν πνευματικὰ καὶ ἀργότερα μέσω αὐτοῦ νὰ γνωρίσομεν καὶ ἐμεῖς τὴν μακαριστὴ Μαρία.
Αὐτὴ ἡ κοπέλα, ἦταν μία ἁγία ψυχή, πραγματικὰ μία ἁγία, πὰρ΄ὅλο ποὺ ἦταν ἕνα τέρας ἐξωτερικά, καὶ τὸ πρόσωπο τῆς ἦταν ἀλλοιωμένο ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν τὴν φοβόντουσαν. Ἀνέπαυε πολὺ κόσμο. Ἦταν δηλαδή… μία πνευματικὴ μητέρα μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως.
Αὐτὴ ἡ κοπέλα ἦταν μία τυπικὰ χριστιανὴ στὰ πρῶτα χρόνια καὶ ἡ μητέρα τῆς καλὴ χριστιανή. Ό¬ταν μεγάλωσε καὶ μεγάλωνε καὶ ἔγινε δυσθεώρητη, ἔγινε 2.30 μ., ἀφοῦ στὸ Νοσοκομεῖο ἔβαλαν δύο κρεββάτια τὰ ἔνωσαν γιὰ νὰ τὴν χωρέσει, ὅταν....

22 Αυγ 2012

Πορεία καὶ ἐξέλιξη τῆς ἀθεΐας στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων

Γράφει ὁ Βασίλειος Μπισμπάρδης, ἁγιογράφος
Στὴν πορεία τῆς ἱστορίας τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀμφισβητήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο. Ἡ ἀμφισβήτηση ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῆς ἱστορικῆς ὕπαρξής του  καὶ φτάνει ὡς τὴν μὴ παραδοχὴ τῆς διπλῆς φύσης του, δηλαδὴ τῆς θείας φύσης!
Ἕως τὸν IZ΄  αἰώνα ἡ λέξη «ΑΘΕΟΣ» θὰ λέγαμε πῶς δὲν ὑφίστατο κάν!  Ἡ συστηματικὴ καὶ στρατευμένη ἀθεΐα ξεκίνησε τότε. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ποῦ θὰ καθιερώσει σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀθεϊστικὲς θέσεις, κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους οἱ τρεῖς μεγάλοι ἀκραῖοι φιλόσοφοι! α) Βολταῖρος, β) Ζάν Ζὰκ Ρουσώ, γ) Ντενὶ Ντιντερό. Καὶ οἱ τρεῖς βλέπουν στὸ πρόσωπο τῆς (καθολικῆς πάντα) "Ἐκκλησίας" τὴν τυραννία, τὴν ὑποκρισία καὶ φυσικὰ τὴν προσπάθεια χειραγώγησης τῶν μαζῶν!!! Μέσω αὐτῶν λοιπὸν ξεκινᾶ ἡ συστηματικὴ προσπάθεια καταπολέμησης τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου του Χριστιανισμοῦ!!!
Θὰ ἦταν καλὸ νὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε τὸ φαινόμενο τῆς ἀθεΐας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ φαινόμενο τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Ἡ ἀμφισβήτηση αὐτὴ προαναγγέλθηκε ἀπὸ πολὺ νωρίς, ἀπὸ τὸν ἅγιο Συμεών, ὅταν ὁ Κύριος ἦταν μόλις λίγων ἡμερῶν. «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί αναστασιν πολλών ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἰς σημείον αντιλεγομενον». Δέν ἀμφισβητήθηκε ὅμως μόνο ἡ ταυτότητά Του ἀλλὰ καὶ....

Ὁ Ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ καταπίεση στὴ Β. Ἤπειρο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Στὶς 24 Αὐγούστου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρος ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὸν ὁποῖο ὁρισμένα σχολικὰ βιβλία ἀρνοῦνται νὰ παρουσιάσουν ὡς ἱερομόναχο καὶ τὸν ἐμφανίζουν σὰν ἕναν διαφωτιστὴ δυτικοῦ τύπου. Ὁ Πατροκοσμᾶς μαρτύρησε στὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου στὶς 24/8/1779, ἀφοῦ περπάτησε χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν ὑποδούλων.
Ἔχουμε χρέος πρὸς τὴν ἱερὴ μνήμη του νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ διδάγματά του ὡς πρὸς τὸ ἑλληνορθόδοξο περιεχόμενο τῆς παιδείας. Ἔχουμε ἐπίσης χρέος νὰ κρατήσουμε ζωντανὸ καὶ ἐλεύθερο τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γενικότερά της Ἀλβανίας. Μὲ τὸν τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» εἶχε διοργανώσει δύο ἀξιομνημόνευτα ἐπιστημονικὰ συνέδρια τέτοιες ἡμέρες τὸ 1987 καὶ τὸ 1989 ὁ ἀοίδιμος ἱεράρχης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός. Τιμώντας τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀλλὰ καὶ τοῦ μητροπολίτου, καταγράφω τοὺς ἀκόλουθους προβληματισμούς:
Παρὰ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν κυβερνήσεων στὰ Τίρανα, ὑπάρχει μία καχυποψία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ....

«Θὰ ἔρθει μεγάλη πείνα στὴν Ἑλλάδα, ὅμως θὰ τὴν ἀντέξει ὁ κόσμος...»

ΝΕΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ 
Ἀπὸ τὸ ἰστολόγιο Ἤγγικεν
Μαρτύρια 1η) Ὁ παππούλης ἦταν πάντα φίλος μὲ τὰ παιδάκια. Τὰ ἀγαποῦσε ὑπερβολικά. Ξέραμε λοιπὸν ὅτι ὅταν προέκυπτε ἕνα θέμα μὲ παιδὶ θὰ ἔκανε μεγάλο ἀγώνα γιὰ νὰ τὸ βοηθήσει. Ἔτσι σκεφτήκαμε νὰ τὸν ρωτήσουμε γιὰ ἕνα κοριτσάκι 8, 9 χρόνων ποὺ εἶχε μία δύσκολη συμπεριφορά. Ἦταν πάντα δύσκολο παιδὶ καὶ μὲ τὸ παραμικρὸ γκρινίαζε καὶ ὅλο αἰσθανόταν ἀδικημένο καὶ περιφρονημένο. Ρωτήσαμε τὸν π. Ἰωάννη γιατί αὐτὸ τὸ κοριτσάκι εἶχε αὐτὲς τὶς τάσεις; Μᾶς εἶπε ὁ παππούλης ὅτι γιὰ κάποιον λόγο αὐτὸ τὸ παιδὶ ἔζησε τὴν ἀνησυχία καὶ τὶς δυσκολίες τῆς μητέρας σὲ κάποια φάση στὸ παρελθόν, κυρίως στὴν ἐγκυμοσύνη, καὶ ὅτι δέχεται ἐξωτερικὴ ἐπήρεια δαιμονική, δὲν εἶναι δαιμονισμένο, ὅμως ὁ πονηρὸς παρεμβαίνει στὴν ζωή του καὶ τοῦ δημιούργει αὐτὸ τὸ ἄγχος. Πρέπει εἶπε νὰ γίνει ἁγιασμὸς γὶ αὐτὸ τὸ παιδί, νὰ πίνει συνέχεια τὸ πρωὶ ἁγιασμὸ καὶ ἔδωσε καὶ κάποιες προσευχοῦλες ἐπιπρόσθετα καὶ μὲ βεβαιότητα εἶπε ὅτι θὰ ἠρεμήσει. Κατόπιν αὐτοῦ λοιπὸν κάλεσε ἡ οἰκογένεια τὸν ἱερέα τῆς περιοχῆς στὸ σπίτι γιὰ νὰ γίνει...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.