31 Δεκ 2022

Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιὰ (Δ´ Μέρος)

Παρακολουθῆστε σήμερα τὸ Δ΄ Μέρος τῆς σειρᾶς: «Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιά», ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά". Στὸ κανάλι "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ" μπορεῖτε νὰ βρεῖτε βίους Ἁγίων σὲ μία ἀλλιώτικη παρουσίαση. 
Κάνετε ἐγγραφὴ ἐδῶ καὶ παρακολουθῆστε ἀκόμη περισσότερα βίντεο μὲ βίους ἁγίων.

Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐὰν ζοῦσε στὴν ἐποχή μας θὰ ἔπιανε ξανὰ τὴν σπηλιὰ καὶ τὸ κομποσχοίνι»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἐπιστολές», Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου,
ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης
…Οἱ περισσότεροι Πνευματικοί τῆς ἐποχῆς μας εἶναι καλογερομάχοι καὶ ποικιλοτρόπως βάλλουν κατὰ τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ μάλιστα χρησιμοποιοῦν καὶ Μεγάλους Βασιλείους μὲ Βασιλειάδες καὶ κοινωνικὴ δράση κ.λ.π. Δὲν θέλω νὰ ἀναφέρω τὴν ζωὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, πρὶν ἀρχίση τὶς Βασιλειάδες, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ πῶ τὸν λογισμό μου, τί θὰ ἔκανε ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐὰν ζοῦσε στὴν ἐποχή μας. Ἔχω τὴν γνώμη ὅτι θὰ ἔπιανε ξανὰ τὴν σπηλιὰ καὶ τὸ κομποσχοίνι, βλέποντας τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης (ἀπὸ τὶς Βασιλειάδες καὶ ἄλλων Ἁγίων Πατέρων) νὰ ἔχη ἁπλώσει παντοῦ, ὄχι μόνο στοὺς πιστοὺς ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοὺς ἀπίστους, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν Κοινωνικὴ Πρόνοια, ποὺ περιθάλπει ἀκόμη καὶ μέλη τῶν Πνευματικῶν Φιλανθρωπικῶν Συλλόγων (μὲ χαρτὶ μόνον ἀπορίας). Μὲ λίλα λόγια, ἡ Κοινωνικὴ Πρόνοια καθημερινῶς φωνάζει:...

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης: Ἡ εἴσοδός μας στὸ νέο ἔτος καὶ ὁ χρόνος

Περὶ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
«Καὶ ὅταν συμπληρώθηκαν οἱ ὀκτὼ μέρες γιὰ νὰ γίνει ἡ περιτομή τοῦ παιδιοῦ, ὀνομάστηκε Ἰησοῦς, ὅπως εἶχε ἤδη ὀνομαστεῖ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, πρὶν ἀκόμη συλληφθεῖ στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του» (Λουκᾶς 2:21).

«Χριστοῦ περιτμηθέντος, ἐτμήθη νόμος. Καὶ τοῦ νόμου τμηθέντος, εἰσήχθη χάρις»

1. Προοίμιο: Ἡ 1η Ἰανουαρίου εἶναι ἡ Δεσποτικὴ Γιορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γιορτάζει ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔγινε...

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα Ἰκαρίας...

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα Χίου...

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα Κρήτης...

Καί νέον ἔτος ἀριθμεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ περιτομή...

Ἁγία Μελάνη ἡ Ρωμαία (31 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ Ρώμη, ὅσο διατηροῦσε τήν ἁγία ὀρθόδοξη πίστη, ἀνάδειξε πάμπολλους ἁγίους, ἄνδρες καί γυναῖκες, οἱ ὁποῖοι λαμπρύνουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μιά ἀπό αὐτές τίς ἅγιες μορφές εἶναι καί ἡ ἁγία Μελάνη, ὁ ὁποία ἀποτελεῖ λαμπρό παράδειγμα πιστῆς χριστιανῆς καί ἁγνότητας.
Γεννήθηκε στή Ρώμη τό ἔτος 338 ἀπό γονεῖς πλουσίους καί εὐγενεῖς, τούς ὁποίους διέκρινε ἡ βαθειά πίστη τους στό Θεό. Ἡ γέννηση τῆς Μελάνιας τούς γέμισε χαρά. Ἀπό μικρή ἔδειξε ἀσυνήθιστη ὡριμότητα καί σύνεση. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της τῆς ἐνέπνευσαν τήν εὐσέβεια καί τῆς ἑδραίωσαν τήν πίστη στό Θεό.
Ὅταν ἔγινε δεκατεσσάρων ἐτῶν, ἀποφάσισαν νά τήν παντρέψουν...

Μνήμη Ὁσίου Χατζη-Γεώργη τοῦ Ἀθωνίτου - 31 Δεκεμβρίου (ν.ἡ.)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Γέρων Χατζη-Γεώργης ὁ Ἀθωνίτης 1809-1886» Ἅγιον Ὅρος, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μοναζουσῶν «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Βασιλικά Θεσσαλονίκης
Ἐὰν γιὰ τὶς ἀρετὲς τῶν δικαίων ψυχῶν (Ἁγίων Πατέρων μας) πρέπει νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ γράφουμε, πόσο μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ ἀμελοῦμε ἢ νὰ σιωποῦμε γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀδικημένων Ἁγίων Πατέρων μας, ποὺ ταλαιπωρήσαμε μὲ διωγμοὺς καὶ ἐξορίες ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, ζήλειες, φθόνους!...
Μεταξὺ λοιπὸν τῶν ἀδικημένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ Ὀσιώτατος Πατὴρ Γεώργιος, ὁ Χατζη-Γεώργης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, καὶ μεγάλος Ἅγιος ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή μας.
Εἶχε ἀφήσει μεγάλο ὄνομα ὁ Γέροντας! «Μεγάλος ἀσκητὴς καὶ πολὺ νηστευτής», ἔλεγαν. Ἄφησε δὲ καὶ τὸ ὄνομά του ἀκόμη ὡς ἐπίθετο γιὰ τοὺς πολὺ νηστευτᾶς· «Αὐτὸς εἶναι Χατζη-Γεώργης!», ἔλεγαν.
Εἶχε καὶ τὸ διορατικὸ χάρισμα ὁ Γέροντας· δηλαδὴ πνευματικὴ τηλεόραση. Πολλὲς φορές, ἄφηνε ξαφνικὰ τὴν δουλειά του καὶ βγαίνοντας στὸν δρόμο πλησίαζε ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονταν σὲ ἀπόγνωση καὶ τοὺς παρηγοροῦσε καὶ τοὺς βοηθοῦσε νὰ σωθοῦν.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χατζη-Γεώργη ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι θεϊκὴ λιακάδα καὶ εὔκολα ἄνοιγαν τὶς πονεμένες τους καρδιὲς καὶ θεραπεύονταν. Ὅλοι μιλοῦσαν μὲ θαυμασμὸ καὶ εὐλάβεια γιὰ τὸν Γέροντα. Ἕλληνες καὶ Σλαῦοι Ἁγιορεῖτες τὸν παραδέχονταν γιὰ τὴν ἀσκητικότητά του καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πολλοί ἄνθρωποι διαπληκτίζονται γιά χάρη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἄλλοι γράφουν ὑπέρ αὐτῆς, ἄλλοι πολεμοῦν γιά χατίρι της,ἄλλοι πεθαίνουν γι'αὐτήν.
Λίγοι ὅμως ζοῦν σύμφωνα μέ αὐτήν!
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

30 Δεκ 2022

Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιὰ (Γ´ Μέρος)

Παρακολουθῆστε σήμερα τὸ Γ΄ Μέρος τῆς σειρᾶς: «Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιά», ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά". Στὸ κανάλι "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ" μπορεῖτε νὰ βρεῖτε βίους Ἁγίων σὲ μία ἀλλιώτικη παρουσίαση. 
Κάνετε ἐγγραφὴ ἐδῶ καὶ παρακολουθῆστε ἀκόμη περισσότερα βίντεο μὲ βίους ἁγίων.

Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιὰ (Β´ Μέρος)

Παρακολουθῆστε σήμερα τὸ Β΄ Μέρος τῆς σειρᾶς: «Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιά», ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά". Στὸ κανάλι "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ" μπορεῖτε νὰ βρεῖτε βίους Ἁγίων σὲ μία ἀλλιώτικη παρουσίαση. 
Κάνετε ἐγγραφὴ ἐδῶ καὶ παρακολουθῆστε ἀκόμη περισσότερα βίντεο μὲ βίους ἁγίων.

Ὁ βίος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιὰ παιδιὰ (Α´ Μέρος)

 Τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ ἔχει προβάλει στὸ παρελθὸν διάφορους βίους Ἁγίων σὲ μία διαφορετικὴ ἐκδοχή, προσαρμοσμένη γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, θὰ προβάλεται καθημερινῶς ἕνα ἀπὸ τὰ πέντε μέρη τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, μαζὶ μὲ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, συμπληρώνει τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, προστάτες τῆς Παιδείας μας. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τὴν 1η Ἰανουαρίου καθὼς καὶ στὸν κοινὸ ἑορτασμὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὶς 30 Ἰανουαρίου.
Κάνετε ἐγγραφὴ ἐδῶ καὶ παρακολουθῆστε ἀκόμη περισσότερα βίντεο μὲ βίους ἁγίων

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τίποτε δέν διατηρεῖ καί δέν ἀνάβει περισσότερο τήν φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅσο τό λάδι τῆς ἐλεημοσύνης, ὅταν χύνεται ἄφθονο.
Ἅγιος Ἰωάννης ό Χρυσόστομος

29 Δεκ 2022

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ὅσο πιὸ πολὺ βασανίζονταν τὰ παιδάκια, τόσο περισσότερο πονοῦσε ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ τόσο περισσότερο χαιρόταν γιὰ τὴν μεγαλύτερη δόξα ποὺ θὰ εἶχαν νὰ ἀπολαύσουν στὸν Οὐρανό"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ ΣΤ' «Οἰκογενειακή Ζωή» σελ. 197
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ὁ πόνος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς δοκιμασίες τῶν ἀνθρώπων
Πόσα βάσανα ἔχει ὁ κόσμος! Πόσα προβλήματα! Καὶ ἔρχονται μερικοὶ ἐδῶ νὰ μοῦ τὰ ποῦν σὲ δυὸ λεπτὰ στὸ πόδι, γιὰ νὰ παρηγορηθοῦν λίγο. Μιὰ βασανισμένη μάνα μοῦ ἔλεγε: «Γέροντα, ἔρχονται στιγμὲς ποὺ δὲν ἀντέχω ἄλλο καὶ τότε λέω: "Χριστέ μου, κάνε μιὰ μικρὴ διακοπὴ καὶ ὕστερα ἂς ξαναρχίσουν τὰ βάσανα"». Πόση ἀνάγκη ἀπὸ προσευχὴ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι! Ἀλλὰ καὶ κάθε δοκιμασία εἶναι δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι ἕνας βαθμὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνταμοιβῆς στὴν ἄλλη ζωὴ...

Τῶν νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων. Μία ἑορτὴ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη πού προβληματίζει...

Στὶς 29 Δεκεμβρίου ἑορτάζουμε τὰ 14.000 νήπια πού σφαγιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀδίστακτο βασιλέα Ἡρώδη. Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα 120.000 μέλλουσες μητέρες περίπου σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ 1000 περίπου μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ "ρίξουν" μὲ τὴν συμβολὴ τῶν ἰατρῶν τὰ ἔμβρυα πού κυοφοροῦν, διαιωνίζοντας τὴν ἐγκληματικὴ πράξη τοῦ Ἡρώδη καὶ ἀπαρνούμενες τὴν ἴδια τὴ ζωή... 
Ἀκολουθεῖ ἕνα συγκινητικὸ κείμενο στὸ ὁποῖο τὸ ἔμβρυο ἀποκτᾶ φωνὴ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυοφοροῦσα μητέρα του:
"Γειά σου μαμά! Εἶμαι τὸ μωρό σου. Δὲν μὲ ξέρεις ἀκόμα. Εἶμαι μόνο μερικῶν ἑβδομάδων. Θὰ μὲ γνωρίσεις σύντομα, τὸ ὑπόσχομαι. Ἔχω καστανὰ μαλλιὰ καὶ καστανὰ μάτια... Ε, λοιπὸν δὲν εἶμαι ἔτσι ἀκόμα. Ἀλλὰ θὰ γίνω ὅταν γεννηθῶ. Θὰ εἶμαι ὁ μοναχογιός σου. Δὲν θὰ ἔχω...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μόνο ἕνας ταπεινός ἀσχολεῖται μέ τόν ἑαυτό του. Ὁ ὑπερήφανος μέ τούς ἄλλους.
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

28 Δεκ 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Θά 'ρθεί ἐποχή πού θά κατασκευαστοῦν μηχανές οἱ ὁποῖες θά ἐλέγχουν τόν τρόπο σκέψης τῶν ἀνθρώπων. Ἐκείνη τήν ἐποχή μόνο ὅσοι κατέβασαν τον νοῦ τους στήν καρδιά θά μείνουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό αὐτή τήν δικτατορία.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

27 Δεκ 2022

Ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος, ἀπό τή συγχώρεση στήν θεοπτία καί τό μαρτύριο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χασόγιας,
Θεολόγος τοῦ Ε.Κ.Π.Α
Ὁ Διάκονος καί Πρωτομάρτυρας Στέφανος ἀποτελεῖ μιά μορφή σταθμό στή δισχιλιετῆ ἐκκλησιαστική παράδοση. Καίτοι δέν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε γιά τή ζωή του καί τήν ἱστορική του πορεία - πέραν τῶν λίγων στοιχείων πού μᾶς δίνει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς - ὡστόσο ὑπῆρξε, σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική παράδοση, ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας καί, κατά συνέπεια, ἐκεῖνος πού ὀδοθέτησε θά μπορούσαμε νά ποῦμε το ὅτι ἡ μακραίωνη ἐπίγεια πορεία της θά περνοῦσε μέσα ἀπό τό μαρτύριο.
Στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 6-8), γραμμένο ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, διαβάζουμε ὅτι ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖτο ἀπό Ἑβραίους καί Ἑλληνιστές. Στοῦ στίχους αὐτούς τῶν Πράξεων μάλιστα ἔχουμε τήν πρώτη σαφῆ ἀναφορά γιά τήν ὕπαρξη ἑλληνιστῶν...

Μαθητές ἤ ἀγέλες λύκων;

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Πρίν ἀπό ἕνα μῆνα ὁ πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἦταν καλεσμένος σέ μεσημεριανή ἐκπομπή. Ἐρωτήθη γιά τίς μουσικές του ἐπιλογές. Διαβάζω: «Φωτογραφίζοντας τήν τράπ μουσική, ἄν καί δέν τήν κατονόμασε, σχολίασε πώς ἐνοχλεῖται ἀπό τήν γλῶσσα πού χρησιμοποιεῖται στό συγκεκριμένο εἶδος μουσικῆς, ἐνῶ τόνισε πώς πρέπει νά ἐκπαιδεύσουμε τά παιδιά ἀπό μικρά γιά τό τί σημαίνει σεβασμός». Ἔψαξα νά βρῶ μιά δήλωση τῆς κ. Κεραμέως, γιά νά μᾶς ἀραδιάσει καί αὐτή τά «πρέπει» της, ἀλλά δέν ἐντόπισα.

Κατ' ἀρχάς ὅσο καί ὅσοι διαβάζουν τά παρακάτω, ἄς ἔχουν συνεχῶς κατά νοῦ τό ἑξῆς: Δέν διδάσκουν τά «πρέπει». Οὔτε...

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο10 : Γιόγκα καί διαλογισμός: Εἶδος γυμναστικής ἤ μία θρησκευτική πράξη ἀντίθετη μέ τή χριστιανική πίστη; (ΜΕΡΟΣ A')

Χαράλαμπος Ἄνδραλης. 
Νομικός-Συγγραφέας, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ

Τίτλος Ἐκπομπῆς: Γιόγκα καί διαλογισμός: Εἶδος γυμναστικής ἤ μία θρησκευτική πράξη ἀντίθετη μέ τή χριστιανική πίστη; ΜΕΡΟΣ A' (1/2)

Καλεσμένος: Ὁ Ὀσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλοσοφίας.
  • Εἶναι ἡ γιόγκα γυμναστική;
  • Εἶναι ἡ γιόγκα επιστήμη;
  • Ποιά ἡ σχέση τῆς γιόγκα μέ τόν Ἰνδουισμό;
  • Στήν Ἰνδία προβάλλεται μέ τόν ἴδιο τρόπο ὄπως καί...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Πῶς γεννιέται ὁ Χριστός στήν καρδιά"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2022]

Ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος: Ἡ ἀπαρχή τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας (27 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία εῖναι συνυφασμένη μέ τό διωγμό καί τό μαρτύριο. Εἶναι δομημένη μέ τό αἷμα ἑκατομμυρίων καλλίμαχων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καί τό μόνιμο καύχημά Της. Τό χρῶμα της εἶναι τό κόκκινο ἀπό τούς ποταμούς τῶν αἱμάτων κατά τῶν διαχρονικῶν πιστῶν. Οἱ εἰδικοί ὑπολογίζουν πώς μέ τούς μετριότερους ὑπολογισμούς περισσότεροι ἀπό ἕνδεκα ἑκατομμύρια Χριστιανοί ἔχυσαν τό τίμιο αἷμα τους γιά τή νέα πίστη. Εἶναι εὐνόητο πώς τά νήματα τοῦ πολέμου κατά τῆς Ἐκκλησίας κινεῖ ὁ θεομάχος καί ἀνθρωποκτόνος διάβολος, ὁ ὁποῖος μισεῖ θανάσιμα τό ἀνθρώπινο γένος καί ἐπιδιώκει τή ματαίωση τῆς ἐν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ ἐπιεικής θά τύχει ἐπιεικοῦς Κριτή καί θά λάβει τήν συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν του.
Ἅγιος Νεκτάριος

26 Δεκ 2022

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: Γνωρίζεις τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς σου;

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος 
Χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας, διότι τὰ πάθη ἔχουν μεγάλη δύναμη. Μὲ τὴν χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσει ὁ γενναῖος ἀθλητὴς ποὺ ἀγωνίζεται μ᾿ ὅλες τὶς δυνάμεις του.
Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν φυλᾶνε τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ἀκόμη χρειάζεται καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἐπισκιάσῃ τὸν ἀγωνιστὴ ἡ Θεία Χάρη. Γιὰ ν᾿ ἀποκτήσῃ κανεὶς τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικὸς ἀγώνας, διότι εὔκολα παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος στὸ κακὸ καὶ χάνει σὲ μιὰ στιγμὴ αὐτὸ ποὺ ἀπέκτησε ὕστερα ἀπὸ μεγάλους ἀγῶνες..
Στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τὸ δικό μας θὰ ἐξαρτηθεῖ πιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ ἐπικρατήσει. Ἂν ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἐλεύθερο, χωρὶς νὰ τὸν βιάσουμε, θὰ ἐπικρατήσει τὸ κακό. Ἀντίθετα ὅταν ἀγωνισθοῦμε, θὰ νικήσει τὸ καλὸ καὶ ἡ ἀρετή.
Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι σκληρός. Θὰ πέσεις καὶ θὰ ξανασηκωθεῖς καὶ πάλι θὰ πέσεις καὶ πάλι θὰ σηκωθεῖς. Εἶναι ἀγώνας ἰσόβιος. Διότι ὁ σατανᾶς δὲν μᾶς ἀφήνει ἀνενόχλητους οὔτε μία στιγμή. Μία στιγμὴ ἀμελείας περιμένει, γιὰ νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Εἶναι βαρύ καί φοβερό νά διαστρέφει κάνεις τόν λόγο τοῦ Ζωντανοῦ Θεοῦ ,τοῦ Κυρίου του Θεοῦ μας! Ἀπόφυγε τό μικρόβιο τῆς κακίας, μίσησε τά δηλητηριώδη φάρμακα καί κράτησέ μέ μεγάλη προσοχή τήν κληρονομιά πού ἔλαβες ἀπό τούς πατέρες δηλαδή τήν πίστη καί τή διδασκαλία πού πηγάζει ἀπό τίς Θεῖες Γραφές!
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Δεκ 2022

«Λύτρωσιν ἀπέστειλε...», Μπαλασίου Ἱερέως, Ἦχος πλ. τοῦ Α'

Ὁ Κοινωνικός Ὕμνος τῶν Χριστουγέννων 
«Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ, Ἀλληλούια», 
σέ Ἦχο Πλάγιο του Α' 
καί σέ μέλος Μπαλασίου ἱερέως, Νομοφύλακος Μ.Χ.Ε. (ἀκμή 1660-1700).
Ἀπό τήν Ὁλονύκτια Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων 2020, στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη 
τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
στόν ραδιοφωνικό σταθμό Prime News Radio στήν ἐκπομπή "Ἀπόσταση Βολῆς"
μέ τόν δημοσιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Χριστόπουλο

Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος, Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ἀριθ. Πρωτ.: 399
Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2022

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 218/2022)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Μέγα ὄντως ἀξίωμα δοῦλον εἶναι Χριστοῦ. Ὁ τοῦ
Χριστοῦ δοῦλος, οὗτος ὄντως ἐλεύθερος ἐστι τῇ
ἁμαρτίᾳ· καί γνήσιος δοῦλος οὐδενός ἄλλου
καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι»
(Ἁγ. Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Ε.Π.Ε. 21, 362)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Εὐλογημένα, εἰρηνικά, χαριτοφόρα καί δωροφόρα κατά Θεόν τά ἅγια ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, γράφων εἰς τούς Κορινθίους διά τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγει ὅτι, «ἐνῷ ἦτο πλούσιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας λόγῳ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου τῆς Θεότητός Του, ἔγινε πτωχός διά τούς ἀνθρώπους. Καί ἐφόρεσε τήν πτωχή ἀνθρώπινη φύσι καί ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνωμε πλούσιοι πνευματικά μέ τήν πτωχεία Ἐκείνου». Καί εἰς τήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολήν του ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος σημειώνει ὅτι «ὁ Χριστός ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος», δηλ. ἔλαβε μορφήν δούλου καί ἔγινε ὅμοιος μέ τούς ἀνθρώπους.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: "Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Κυρίου Ἡμῶν ‘Ιησοῦ Χριστοῦ"

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Μυστήριο παράξενο καὶ παράδοξο ἀντικρύζω. Βοσκῶν φωνὲς φτάνουν στ’ αὐτιά μου. Δὲν παίζουν σήμερα μὲ τὶς φλογέρες τοὺς κάποιον τυχαῖο σκοπό. Τὰ χείλη τοὺς ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο.
Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τὰ Χερουβεὶμ καὶ δοξολογοῦν τὰ Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι, βλέποντας τὸ Θεὸ στὴ γῆ καὶ τὸν ἄνθρωπο στοὺς οὐρανούς.
Σήμερα ἡ Βηθλεὲμ μιμήθηκε τὸν οὐρανό: Ἀντὶ γι’ ἀστέρια, δέχτηκε τοὺς ἀγγέλους· ἀντὶ γιὰ ἥλιο, δέχτηκε τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Καὶ μὴ ζητᾶς νὰ μάθεις τὸ πῶς. Γιατί ὅπου θέλει ὁ Θεός, ἀνατρέπονται οἱ φυσικοὶ...

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα· καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης

Το Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ
Ὁ Πατήρ δέν μεταπίπτει στόν Υἱό, παραμένει πάντα Πατήρ· ὁ Υἱός δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα, παραμένει πάντα Υἱός· τό Πνεῦμα δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα ἤ τόν Υἱό, παραμένει πάντα Πνεῦμα ἅγιο. Ἡ ἰδιότητα καθενός προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι σταθερή καί ἀμετάβλητη. Πῶς, ἄλλωστε, θά παρέμενε ἰδιότητα ἄν ἐναλασσόταν συνεχῶς περνώντας κάθε φορά σέ ἄλλο πρόσωπο; Γιαυτό ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι πού γίνεται Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά παραμείνει ἀκριβῶς ἡ ἰδιότητα ἀμετακίνητη. Γιατί, ὄντας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔγινε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παίρνοντας σάρκα ἀνθρώπου ἀπ’ τήν ἁγία Παρθένο, δέν ἀλλοτριώθηκε ἀπό τήν υἱική του ἰδιότητα.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε γιά νά χαρίσει ξανά στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο δημιουργώντας τον τόν προόρισε. Τόν δημιούργησε σύμφωνα μέ τή δική του...

Ὅταν οἱ μάγοι ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 
Ὅταν ὁ ὁδοιπόρος βρεῖ κάποιον ἄλλο, καλό συνοδοιπόρο, χαίρεται τόν κόπο τῆς μακρινῆς ὁδοιπορίας, ἐπειδή ξεγελιέται ἀπό τή συντροφιά· καθώς στηρίζεται δηλαδή, σάν σέ ραβδί, στήν εὐχάριστη συζήτηση, ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι συνοδοιπορεῖ μέ σκονισμένα τά πόδια, ἀλλά μέ ἀκούραστο τό στόμα. Μοιράζει ἔτσι τόν κόπο τῶν ποδιῶν καί ἐλαφρύνει μέ τή συνομιλία τήν κούραση τῆς μεγάλης πορείας. 
Ἔτσι λοιπόν καί οἱ μάγοι, ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, καθώς εἶδαν τό ἄστρο, καί τό ἔλαβαν αὐτό συνοδοιπόρο, ξεγελοῦσαν −ὅταν κουράζονταν− μέ τήν ἐρώτηση, «ποῦ εἶναι ὁ νεογέννητος Βασιλιάς», τήν ταλαιπωρία τῆς ὁδοιπορίας· ἀνέκριναν δηλαδή μέ τό λόγο τούς Ἑβραίους σάν κλέφτες Ἐκείνου πού γεννήθηκε.

Σ’ αὐτούς λοιπόν πού ρωτοῦσαν γιά τόν Βασιλιά, εὔλογα ἀπαντοῦν...

Ὁμιλία τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

Μεγάλου Ἀθανασίου 
Βλέπω ἕνα παράδοξο μυστήριο, δηλαδὴ ἀντὶ γιὰ τὸν ἥλιο βλέπω τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης μὲ ἀπερίγραπτο τρόπο νὰ ἔχει χωρέσει στὴν Παρθένο. Μὴ ρωτᾶς πῶς ἔγινε αὐτό, «ἀφοῦ ὅπου θέλει ὁ Θεὸς ὑποχωρεῖ ἡ τάξη τῆς φύσης». Γιατί θέλησε ὁ Θεός, μπόρεσε, κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, μᾶς ἔσωσε. Ὅλα ἂς συντρέχουν. Ὁ Θεὸς πού ὑπάρχει τώρα καὶ πού προϋπῆρχε, σήμερα γίνεται ὅπως δὲν ἦταν. Γιατί, ἐνῶ εἶναι Θεός, γίνεται ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ παύει νὰ εἶναι Θεός.

Οὔτε πάλι ἔγινε ἄνθρωπος χάνοντας τὴ θεότητα, οὔτε ὅμως ἔγινε προοδευτικὰ Θεὸς ξεκινώντας ἀπὸ ἄνθρωπος, ἀλλά ὄντας ὁ Λόγος, γι’ αὐτό ἔγινε...

Α' Ὠδὴ κανόνων Χριστουγέννων, ἦχος α΄ - Γέρων Δανιὴλ - μον. Στέφανος Δανιηλίδης

Ψάλλουν ὁ Γέρων Δανιὴλ Δανιηλίδης καὶ ὁ μον. Στέφανος Δανιηλίδης (+2015). Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2003, ὁ Κωνσταντῖνος Μπουσδέκης καὶ ὁ Εἰρηναῖος Ἀθανασόπουλος, βρέθηκαν στὸ Κελλὶ τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων ὅπου καὶ συνεόρτασαν μὲ τοὺς πατέρες τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων (Χριστούγεννα 2002, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο). Στὴν ἀγρυπνία ἔψαλε στὰ δεξιὰ ὁ νῦν...

Τό ὄνειρο τοῦ Ἡρώδη σέ μία βλάσφημη ἀφίσα

Χαράλαμπος Ἄνδραλης
Ἀκόμα μιά χρονιά, λίγες ἡμέρες πρίν τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, οἱ συμπλεγματικές ἐμμονές τῶν «προοδευτικῶν» ξεσποῦν στά Ἱερά Πρόσωπα τῆς Πίστης μας. Πέρυσι ἦταν ὁ Μόσιαλος, φέτος οἱ ὑπερασπιστές τοῦ «δικαιώματος» τῆς ἔκτρωσης.
Ἕνα λογικό ἐρώτημα θά ἦταν, γιατί ὀργανώνουν οἱ «συλλογικότητες» ἐκδηλώσεις ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων; Αὐτές ἀποποινικοποιήθηκαν πρίν ἀπό 36 ἔτη καί κάθε γυναῖκα εἶναι ἐλεύθερη νά προβεῖ σέ αὐτή τήν πράξη χωρίς νά τιμωρεῖται ἀπό τό νόμο! Ποιός, λοιπόν, τίς ἐμποδίζει νά κάνουν ἔκτρωση, ὥστε νά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά διαδηλώσουν καί μάλιστα μέ ἐξυβριστική κατά τῆς Παναγίας ἀφίσα; Μά φυσικά ἡ ἐνοχλητική συνείδηση, πού δέν τήν πιάνουν οἱ «προοδευτικοί» νόμοι τῶν «προοδευτικῶν» μυαλῶν. Αὐτή δέν ἀφήνει ἀτιμώρητη τήν «διακοπή κύησης», ὅπως ωραιοποιημένα ὀνομάστηκε ἡ φόνευση ἀνυπεράσπιστων κυοφορούμενων παιδιῶν. Γιά νά νεκρωθεῖ ἡ συνείδηση, πρέπει νά νεκρωθεῖ ἡ πίστη στό Θεό καί στή συνακόλουθη ἀναπόφευκτη ἀπολογία γιά κάθε πράξη ἤ παράλειψη στή σύντομη...

Ἑρμηνεία στὸν Χριστουγεννιάτικο Ἰαμβικὸ Κανόνα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

«...Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόμουνα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴ μεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαμβικὸς Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», μὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε νὰ θαρρῶ πὼς βρίσκουμαι στὶς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση ποὺ μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ κρεμότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια, οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρημονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε νὰ φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι μὲ προβιές, τ᾿ ἄστρα ποὺ λάμπανε σὰν παγωμένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπὸ τὰ ἰαμβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ τοῦτα»... Φώτης Κόντογλου.
Διαβάστε τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα καὶ τὴν ἀπόδοσή του 
ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μία μόνο ἀληθινὴ ἡδονὴ καὶ ἀνάπαυση ὑπάρχει: τὸ νὰ διατηρεῖ κανεὶς τὴν ψυχὴ του καθαρή.
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης

24 Δεκ 2022

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: «Πρὶν γεννηθεῖ ὁ Χριστός, Ἄγγελος Κυρίου θανάτωσε ὅλους τούς ὁμοφυλόφιλους, καθὼς εἶναι Θεομίσητη ἁμαρτία»

Σὲ σημείωση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὰ Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ τὸ Ἑορτοδρόμιο (τόμος Α’, σελ. 145), ἀναφέρονται τρία θαύματα ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Παραθέτουμε ἐδῶ τό τρίτο συγκλονιστικὸ θαῦμα: «Τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον θαῦμα ἠκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γὰρ ἕνας Διδάσκαλος, ὅτι τὴν νύχτα ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποία ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕνα Ἄγγελον καὶ ἐθανάτωσεν ὅλους τούς ἀρσενοκοίτας, ὅπου ἤσαν εἰς τὸν Κόσμον, καὶ ἔπειτα ἐγεννήθη, διὰ νὰ μὴ εὑρεθῇ τότε εἰς τὴν γῆν μία τοιαύτη Θεομίσητος ἁμαρτία (παρὰ Ἱερονύμῳ)»...

Ὅσιος Παΐσιος, "Οἱ ποιμένες πού ἀγρυπνοῦσαν εἶδαν τὸν Χριστὸ"

«Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ μεγάλη Του ἀγάπη καὶ μὲ τὴν μεγάλη Του ἀγαλλίαση ποὺ σκορπάει στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν μὲ ὅλες τὶς ἅγιες γιορτὲς Του, μᾶς ἀνασταίνει ἀληθινὰ ἀφοῦ μᾶς ἀνεβάζει ψηλὰ πνευματικά. Ἀρκεῖ νὰ συμμετέχουμε καὶ νὰ ἔχουμε ὄρεξη πνευματικὴ νὰ τὶς πανηγυρίζουμε πνευματικά. τότε τὶς γλεντᾶμε πνευματικὰ καὶ μεθᾶμε πνευματικὰ ἀπὸ τὸ παραδεισένιο κρασὶ ποὺ μᾶς φέρνουν οἱ Ἅγιοι καὶ μᾶς κερνοῦν.

Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες.
Νὰ σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα της κάθε ἁγίας ἡμέρας καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογῶντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή.
Νὰ μελετάει καὶ νὰ ζεῖ τὰ θεῖα γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάει τὰ γεγονότα τῆς κάθε...

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων καὶ ὁ συμβολισμός τους

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,
ἀπόσπασμα ἀπὸ: «Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν Οὐρανῶ», Ὁμιλίες Α΄
«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν» (Ματθ. Β΄11).
Τρία δῶρα ἔφεραν στὸ νεογέννητο Βασιλιά. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν συμβόλισαν τὴν ἁγία καὶ ζωοποιὸ Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στὸν κόσμο τὸ παιδὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τὴ βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική, γιατί ὁ χρυσὸς συμβολίζει τὴν αὐτοκρατορική, τὸ λιβάνι τὴν ἱερατικὴ καὶ ἡ σμύρνα τὴν προφητικὴ ἢ τὴ θυσιαστική. Τὸ νεογέννητο βρέφος θὰ γινόταν ὁ Βασιλιᾶς τοῦ ἀθάνατου βασιλείου, ὁ ἀναμάρτητος ἱερέας καὶ προφήτης καί, ὅπως οἱ περισσότεροι προφῆτες πρὶν ἀπ’ Αὐτόν, θὰ θανατωνόταν.
Ὅλοι τὸ γνωρίζουν πὼς ὁ χρυσὸς μαρτυρεῖ κάποιον βασιλιὰ καὶ τὴ βασιλεία του. Ὅλοι γνωρίζουν πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ ἱερωσύνη καὶ προσευχή. Κι ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ τὴ θνητότητα. Ὁ Νικόδημος ἄλειψε τὸ...

Φώτης Κόντογλου: Οἱ ἑλληνικὲς γιορτὲς καὶ τὰ ἁγνὰ ἔθιμά μας. Ἀθάνατη ἑλληνικὴ φυλή! Φτωχὴ μὰ ἀρχοντομαθημένη!

Τὰ Χριστούγεννα, τὰ Φῶτα, ἡ Πρωτοχρονιά, κι ἄλλες γιορτές, γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους δὲν εἶναι καθόλου γιορτὲς καὶ χαρούμενες μέρες, ἀλλὰ μέρες ποὺ φέρνουνε θλίψη καὶ δοκιμασία. Δοκιμάζονται οἱ ψυχὲς ἐκείνων ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ χαροῦνε, σὲ καιρὸ ποὺ οἱ ἄλλοι χαίρουνται. Παρεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι πικραμένοι ἀπὸ τὶς συμφορὲς τῆς ζωῆς, τοὺς χαροκαμένους, τοὺς ἀρρώστους, οἱ περισσότερο, πικραμένοι, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς στενεύει ἡ ἀνάγκη νὰ γίνουνε τοῦτες τὶς χαρμόσυνες μέρες ζητιάνοι, διακονιαρέοι. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ μὴ δίνουνε σημασία στὴ δική τους εὐτυχία, μὰ γίνουνται ζητιάνοι γιὰ νὰ...

"Ἄναρχος Θεός..." Βυζαντινά Κάλαντα Χριστουγέννων

"Ἄναρχος Θεός..." 
Βυζαντινά Κάλαντα Χριστουγέννων
Ψάλλει ὁ Μακαριστός Γέρων Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης

Τά Χριστούγεννα τοῦ κύρ Μανώλη στήν Πόλη

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Τό σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου», 
τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, σελίδα 85, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία»
Τά Χριστούγεννα στήν Πόλη γιορτάζονται ταπεινά. Καί ὅταν λέμε ταπεινά, ἐννοοῦμε τήν ἀφαίρεση τῆς ἐξωτερικῆς λαμπρότητας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους. Κάτι, τό μή χριστιανικό περιβάλλον, κάτι, ἡ βαριά κληρονομιά τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, ὁδηγοῦν σ᾽ αὐτό τό κατανυκτικό ἦθος.
Ἔτσι θά περνοῦσαν καί τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα γιά τόν κύρ Μανώλη τό λουστραδόρο. Μάστορας στή δουλειά του. Δούλευε μέ μεράκι τά ἔπιπλα, σάν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς νά βιάζεται καί χωρίς νά λογαριάζει τό κέρδος ἤ τή ζημιά. Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του ἔπρεπε νά λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Καί προσέθετε:
- Προπάντων, ὅμως, προσοχή στό βάθος τῆς λάμψης, μιᾶς καί εἶναι εὔκολο νά...

"Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου" μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινοῦ, Ἦχος πλ.β'

"Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου" 
μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινοῦ Ἦχος πλ.β' 
Ψάλλουν οἱ Δοχειαρίτες Πατέρες

Ἡ μεταστροφὴ ἑνὸς ἀπίστου, ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀχμέτ ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (24 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάζει συχνά καί ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σέ ἄλλες θρησκεῖες, νά δοῦν τήν ἀλήθεια, μέ σκοπό πάντα τή σωτηρία τους. Μέσα στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν πολλοί ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἔλαμψε στήν ψυχή τους τό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὁδηγήθηκαν στή σωτηρία καί στή θέωση, μέ τήν ἔνταξή τους στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦταν μουσουλμᾶνοι. Κλασσική περίπτωση εἶναι αὐτή τοῦ ἁγίου Ἀχμέτ του ἐξ Ἀγαρηνῶν, ὁ ὁποῖος μεταστράφηκε θαυματουργικά στό Χριστό καί μαρτύρησε γιά τή μεταστροφή του, κατατασσόμενος στή χορεία τῶν....

Ἡ Ἁγία Εὐγενία ἡ Ὁσιομάρτυς (24 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά κατηγορία ἁγίων γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐκείνη τῶν Ὀσιοπαρθενομαρτύρων. Πρόκειται γιά χριστιανές, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὑποσχεθεῖ ἰσόβια παρθενία καί ὑπέστησαν βασανιστήρια γιά τήν πίστη τους. Μιά ἀπό αὐτές ὑπῆρξε ἡ Ἁγία Ὀσιοπαρθενομάρτυς Εὐγενία.
Ἔζησε τον 3ο μ. Χ. αἰῶνα, στά χρόνια πού αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ Κόμοδος (180-192). Τήν ἐποχή πού ἦταν φοβερά ἐπικίνδυνο νά εἶναι κάποιος Χριστιανός, ἀφοῦ οἱ Χριστιανοί θεωροῦνταν ἐγκληματίες καί διώκονταν ἀπηνῶς ἀπό τό Ρωμαϊκό Κράτος. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Φίλιππος καί ὑπηρετοῦσε ὡς ἔπαρχος τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ἦταν δέ εὐγενής καί πολύ πλούσιος. Ἡ μητέρα της ὀνομαζόταν Κλαυδία καί εἶχε δύο ἀδελφούς, τόν Ἀβίτα καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν εὐχαριστεῖ τίποτα τόσο τὸν Θεό, ὅσο τὸ νὰ μὴν εἶσαι μνησίκακος, τοῦτο σοῦ συγχωρεῖ τὰ ἁμαρτήματὰ σου, τοῦτο σὲ ἀπαλλάσσει απ΄τις κατηγορίες.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

23 Δεκ 2022

«Ἐπεθύμησε πόρνη…»

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 
Πόρνη ἐπιθυμοῦσε ὁ Θεός; Ναὶ πόρνη. Ἐννοῶ τὴ δική μας φύση. Ἦταν τρανὸς καὶ αὐτὴ ταπεινή. Τρανὸς ὄχι στὴ θέση ἀλλὰ στὴ φύση. Πεντακάθαρος ἦταν, ἀνερμήνευτη ἡ οὐσία του, ἄφθαρτη ἡ φύση του. Ἀχώρητος στὸ νοῦ, ἀόρατος, ἄπιαστος ἀπὸ τὴ σκέψη, ὑπάρχοντας παντοτεινά, μένοντας ἀπαράλλακτος. Πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ἀνώτερος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. Νικώντας τὴ λογικὴ σκέψη, ξεπερνώντας τὴ δύναμη τοῦ μυαλοῦ, ἀδύνατο νὰ τὸν δεῖς, μόνο νὰ τὸν πιστέψεις. Τόν ἔβλεπαν ἄγγελοι καί τρέμανε. Τά χερουβείμ σκεπάζονταν μέ τά...

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Θά γεννηθεῖ γιά μένα ὁ Χριστός;"

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Θά γεννηθεῖ γιά μένα ὁ Χριστός;"
Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ραφήνας
Χριστούγεννα στήν Ἐνορία 2022
Σύναξη Νέων μέ τόν π. Γεώργιο Σχοινά καί θέμα: "Θά γεννηθεῖ γιά μένα ὁ Χριστός;"
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Τὰ Κάλαντα τῆς Ἠπείρου

Βυζαντινὰ Κάλαντα ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. (ἦχος α΄ καὶ πλ. α΄)

Τὰ κάλαντα ὡς ἔκφραση θεολογίας

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔχουν μιὰ πηγαία χαρά, ἕναν δυναμισμό. Ἀνανεώνονται καὶ ἀνακαινίζονται διαρκῶς. Ὁ πόθος κι ἡ λαχτάρα τοὺς μεγαλώνει ὅσο κι ἡ ἀναμονή τους. Ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Χριστὸς "γεννᾶται σήμερον" εἶναι ἔντονη. Δυστυχῶς, σταδιακὰ οἱ Χριστιανοὶ χάσαμε αὐτὴν τὴν ἔνταση τοῦ πόθου στὸν βωμὸ μιὰ ἐμπορευματοποίησης κι ἑνὸς κέρδους. Ἀκόμη καὶ τὰ κάλαντα σταδιακὰ ἔχουν χάσει τὴ γνησιότητά τους ὅσο καὶ τὰ παιδιὰ χάνουν τὴν παιδικότητά τους καὶ μπαίνουν στὸ καλούπι αὐτοῦ το κέρδους. Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι...

Τά Χριστούγεννα τοῦ Παπαδιαμάντη

Τοῦ Κῶστα Βάρναλη
Ὁ οὐρανὸς ἔβρεχε διαρκῶς λεπτὸν νερόχιονον, ὁ γραῖος ἀδιάκοπος ἐφύσα καὶ ἦτο ψῦχος καὶ χειμὼν τὰς παραμονὰς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους…
Ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος εἶχε νηστεύσει ἀνελλιπῶς ὁλόκληρον τὸ Σαρανταήμερον καὶ εἶχεν ἐξομολογηθεῖ τὰ κρίματά του (Παπᾶ-Δημήτρη τὸ χέρι σου φιλῶ!). Καὶ ἀφοῦ ἐγκαίρως παρέδωσε τὸ χριστουγεννιάτικον διήγημά του εἰς τὴν “Ἀκρόπολιν” καὶ διέθεσεν ὁλόκληρον τὴν γλίσχρον ἀντιμισθίαν του πρὸς πληρωμὴν τοῦ ἐνοικίου καὶ τῶν ὀλίγων χρεῶν του, γέρων ἤδη κεκμηκῶς ὑπὸ τῶν ἐτῶν καὶ τῆς νηστείας, ἀποφεύγων πάντοτε τὴν πολυάσχολον τύρβην, ἀλλὰ φιλακόλουθος πιστός, ἔψαλεν, ὡς συνήθως, μὲ τὴν βραχνὴν καὶ σπασμένην φωνήν του, πλήρη ὅμως ἐνθέου πάθους, ὡς ἀριστερὸς ψάλτης, εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου τὰς Μεγάλας Ὥρας, σχεδὸν ἀπὸ στήθους, καὶ ὄτε ἐπανῆλθεν εἰς τὸ...

Κοσμικὸς θόρυβος διὰ «λαμπροὺς» ἀνθρώπους

Tοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἀγνοοῦν τὸ Θεὸ καὶ περιφρονοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικούς της. Γνωρίζουν ὅμως μὲ λεπτομέρεια τοὺς βασιλεῖς, τοὺς πολιτικούς, τοὺς ἀνθρώπους τῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, τοὺς ἀθλητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ὑποκόσμου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκαλύπτει τὴν πνευματική τους πτωχεία. Ὅταν δὲ φεύγουν ἀπὸ τὴ ζωή τὰ ἰνδάλματά τους, ἀρχίζουν νὰ ἐξιστοροῦν τὸ βίο τους καὶ νὰ ὑπερτονίζουν γεγονότα καὶ περιστατικά, νοσταλγώντας τὰ «λαμπρὰ» ἔργα τους καὶ τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες τους. Καὶ πάντα «ὁ κόσμος γίνεται φτωχότερος». Προσπαθοῦν ρηχὰ καὶ ἐπιπόλαια νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν μεγάλους, ποὺ πρέπει νὰ γίνουν τὰ πρότυπα τῶν νέων ἀνθρώπων, γιὰ νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅπως δὲν τολμᾷς μπροστὰ σ᾽ ἕνα μικρὸ παιδὶ νὰ κάνῃς κάποια αἰσχρὴ πρᾶξι, ἔτσι καὶ μπροστὰ στὸν ἄγγελό σου νὰ ζῇς μία ζωὴ ἀκηλίδωτη.
Άγιος Κοσμάς  Αιτωλός

22 Δεκ 2022

Πανεπιστήμια τῆς Δύσης ἀπαγορεύουν τήν λέξη «Χριστούγεννα» - Ἀφρίζουν μέ τόν χριστιανισμό οἱ «politically correct» νεοφασίστες!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἀπαγορευμένα τά Χριστούγεννα:
Δέν κρύβουν τίς προθέσεις τούς πλέον τά διάφορα «κατευθυντήρια» γιά τό σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, μέ ὅλο καί περισσότερου φορεῖς πού νέμονται τήν ἐξουσία νά ἐπιχειροῦν νά ἐξαλείψουν ὁτιδήποτε παραπέμπει στόν Χριστιανισμό.
Ἕνα χρόνο μετά τήν ἀποκάλυψη γιά ἐσωτερικό ἔγγραφο τῆς Κομισιόν πού ζητοῦσε σέ ἀξιωματούχους καί προσωπικό νά μήν χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη «Χριστούγεννα» (ἄλλα νά προτιμᾶται ἡ λέξη «γιορτές») καί νά μήν ἐπιλέγονται λέξεις πού....

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: Ὁ ἀντίχριστος καί τά ἔσχατα

«Τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου πρῶτα θά ἐμφανιστοῦν στόν ἀέρα, γιατί ἐκεῖ εἶναι τό βασίλειο τῆς σατανικῆς δραστηριότητας (βλ. Ἐφεσ. β΄, 2, στ΄, 12). Τά σημεῖα αὐτά θά θαμπώσουν τά μάτια, θά τά πλανήσουν. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, πού εἶδε τά γεγονότα πού θά γίνουν πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ κόσμου, γράφει στήν Ἀποκάλυψη πώς ὁ ἀντίχριστος θά κάνει «σημεῖα μεγάλα καί πῦρ, ἶνα,ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνη εἰς τήν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων» (Ἀποκ. ἴγ΄,13). Οἱ Γραφές ἐπισημαίνουν πώς τό φαινόμενο αὐτό εἶναι τό ὕψιστο σημεῖο τοῦ ἀντιχρίστου κι ὁ χῶρος πού θά γίνει εἶναι ὁ ἀέρας. Θά εἶναι ἕνα φαντασμαγορικό καί φοβερό θέαμα. Τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου θά συμπληρώσουν τά ἔργα...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Ἡ ἄσκηση στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό πιό σημαντικό∙ πιό πολύ ἀπ' ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη

Ἐσύ κατάλαβες τήν πίστη ὡς ἄσκηση καί ὀρθά τό κατάλαβες. Οἱ ἀσκήσεις σοῦ ἕως τώρα ἀναφέρονταν στήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν ἐλεημοσύνη. Καί τοῦτο εἶναι ὀρθό, καί τά τρία εἶναι μεγίστης σημασίας. Ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρακτική ἔκφραση τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης. Μέσῳ ὅλων αὐτῶν καί μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ δείχνεις πώς παραδίδεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλοκληρωτική μας παράδοση στή βούληση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία ὅλων τῶν πράξεών μας καί τῶν κόπων γιά τήν πίστη ἀλλά...

Προεόρτια Χριστουγέννων

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε τήν μεγάλην ἑορτή τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου θά ξαναφέρῃ ἡ Ἐκκλησία μπροστά στά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί θά μᾶς καλέσῃ νά προσκυνήσωμε μαζί μέ τούς ποιμένας καί μέ τούς μάγους τόν γεννηθέντα βασιλέα καί νά ὑμνολογήσωμε μαζί μέ τίς στρατιές τῶν οὐρανίων ἀγγέλων τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης. Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ὁ ἀγγελικός ὕμνος τῆς γεννήσεως (Λουκ. 2, 3), θά ἀντηχήσῃ καί πάλι στούς ναούς μας. Στό νεογέννητο βρέφος τῆς Βηθλεέμ θά ἰδοῦμε τόν τεχθέντα Σωτῆρά μας, τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Σ᾿ αὐτό τό βρέφος θά...

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολυτρία (22 Δεκεμβρίου †)

1. Καταγωγή καί δράση τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας
Γεννήθηκε καί μεγάλωσε στή Ρώμη στό τέλος τοῦ 3ου μ.Χ αἰῶνος. Ἦταν κόρη ἀρχοντικῆς καί πλούσιας οἰκογένειας. Παρά τήν σκληρή ἐπαγρύπνηση τοῦ εἰδωλολάτρη πατέρα της Πραιτεξτάτου, ἡ Χριστιανή μητέρα της Φαύστα τήν ὁδήγησε στόν Χριστιανό διδάσκαλο Χρυσόγονο πού τῆς δίδαξε τό Χριστιανισμό καί ἄναψε τόν ἔρωτα καί τήν ἀγάπη της πρός τόν Χριστό. Ἀποφασισμένη νά ζήσει μοναχική ζωή διά βίου, ἐν ἁγνείᾳ καί παρθενίᾳ, ὑποχρεώθηκε ἐν τούτοις πιεζόμενη ἀπό τόν πατέρα της, νά παντρευτεῖ τόν εἰδωλολάτρη ἀξιωματοῦχο τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ Πούπλιο, τήν πρός τόν ὁποῖο ὅμως σαρκική συνάφεια ἀπέφευγε, ὅπως λέγει τό συναξάριο, διά τήν ἀπιστίαν αὐτοῦ, προφασιζόμενη ὅτι ἦταν ἀσθενής· «νοσεῖν ἀεί προφασιζομένη». Ὁ αἰφνίδιος καί θεόσταλτος θάνατος τοῦ συζύγου της ἐλευθέρωσε ὅλες τίς δυνατότητες τῆς Ἀναστασίας, πού διέθεσε στό...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.