19 Μαΐ 2019

Οἱ ὑπό τῶν παπικῶν τελειωθέντες δέκα τρεῖς Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς Καντάρας

Αποτέλεσμα εικόνας για μονη κανταρας οσιομαρτυρες
Ὀρθόδοξος Φιλόθεος μαρτυρία Ἔκδοσις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Τόν 13ο αιώνα ἡ Κύπρος καταδυναστευόταν ἀπὸ τοὺς τότε κατακτητὲς της Φράγκους (Λουζινιανούς). Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος διωκόταν βάναυσα καὶ ὁ λαὸς ἐταλαιπωρεῖτο ἀφάνταστα, γιὰ νὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ φραγκέψει. Κύριο καὶ ρωμαλέο στήριγμα τοῦ λαοῦ στὸν ἀγώνα του νὰ μὴ χάσει τὴν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη του ὑπῆρξαν, Ἅγιοι Μοναχοὶ μὲ χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα τοὺς 13 Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας, ποὺ βρισκόταν στὴν ὁροσειρὰ τοῦ Πενταδακτύλου.
Ἠγούμενος τῆς Μονῆς αὐτῆς ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ὑπολοίπων ἦταν:...

18 Μαΐ 2019

Ἀνοίγματα τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας πρὸς τοὺς Οὐνίτας!

Ο ΨΕΥΔΟΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κιέβου Ἐπιφάνιος, ἕλκοντας τὴν αὐθάδειά του ἀπὸ τὴν εὔνοια τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου, ἄρχισε τὰ πάρε – δῶσε μὲ τοὺς προβατόσχημους οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ μάλιστα προανήγγειλε ἐξελίξεις. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 7 Μαρτίου ἡ συνάντηση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Μητροπολίτη Ἐπιφανίου μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλληνόρυθμης Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας (Οὐνίτες) Ἀρχιεπίσκοπο Σβιατοσλὰβ Σεβτσιούκ. […] Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ἐπισήμανε ὅτι οἱ δύο πλευρὲς ἐπιβεβαίωσαν τὴν ἀνάγκη ἀμοιβαίας κατανόησης καὶ συνεργασίας, καθὼς αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας. »Χάρη στὶς προσπάθειες τῶν προκατόχων μας, πολλὰ ἔχουν γίνει γιὰ νὰ θεραπεύσουν τὶς πληγὲς τοῦ παρελθόντος» τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος σημείωσε πὼς ἔχει ἐπανειλημμένα τονίσει...

Ἐκστρατεία γιά διδασκαλία τῆς Βίβλου στά σχολεῖα στήν Ἀμερική

Μαθήματα διδασκαλίας τῆς Βίβλου θά προσφέρονται σέ ὅλο καί περισσότερα ἀμερικανικά δημόσια σχολεῖα, ἄν καί ἄλλες πολιτεῖες ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τοῦ Κεντάκι καί ψηφίσουν νόμους πού ἐνθαρρύνουν τή διδασκαλία τῆς Βίβλου στά λύκεια. Ἀκτιβιστές τῆς θρησκευτικῆς Δεξιᾶς, σέ μία νομοθετική ἐκστρατεία πού ὀνομάζουν Project Blitz, συνέταξαν τόν σχετικό νόμο καί ἔχουν πείσει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χρόνου τουλάχιστον 10 πολιτειακά κοινοβούλια νά εἰσαγάγουν πρός ψήφιση ἐκδοχές του. Ἡ Τζόρτζια καί τό Ἀρκανσο πέρασαν πρόσφατα νομοσχέδια πού ἀναμένουν τήν ὑπογραφή τοῦ κυβερνήτη τῆς κάθε πολιτείας. 

Ἀνάμεσα στούς ἰσχυρούς ὑποστηρικτές τῆς διδασκαλίας τῆς Βίβλου στά δημόσια σχολεῖα εἴναι ο πρόεδρος Τράμπ. 
Ὁ Τσάκ Στέτσον, πού ἐκδίδει τό σχολικό βιβλίο γιά τή Βίβλο πού διδάσκεται ἤδη σέ περισσότερα ἀπό 600 δημόσια σχολεῖα στίς ΗΠΑ, εἶπε στήν «Washington Post» ὅτι «δέν ἀπέχουμε πολύ ἀπό ἕνα σημεῖο καμπῆς. Ἀντί νά πρέπει νά...

17 Μαΐ 2019

Διαφορὰ μεταξὺ πνευματικοῦ καὶ ψυχολόγου

Ὁ πνευματικὸς πατέρας ποὺ πρέπει νὰ ἐξασκεῖ τὸ ἔργο μὲ βάση τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση διαφέρει σαφῶς ἀπὸ τὸν ψυχολόγο, ποὺ ἐργάζεται βάσει μίας ἀνθρωποκεντρικῆς θεωρήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ζωῆς του. 

Ὁ ψυχολόγος θέλει νὰ ἰσορροπήσει ψυχολογικὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ πνευματικὸς πατέρας ἀποβλέπει στὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ ψυχολόγος χρησιμοποιεῖ τὶς ἀπόψεις τῆς Σχολῆς ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Ὁ πνευματικὸς πατέρας χρησιμοποιεῖ τὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ φανερώθηκε στοὺς Προφήτας, στοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς...

Ὁ ἅγιος Θεοφάνης, ἐπίσκοπος Σολίας (17 Μαΐου)


Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακεὶμ

Ἡ κατάληψη τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν Ριχάρδο Α΄ τὸν Λεοντόκαρδο κατὰ τὸ 1191, ἡ πώλησή της στοὺς Ναΐτες ἱππότες καὶ ἡ μετὰ τὴν ἐπιστροφή της στὸν Ριχάρδο πώλησή της ἀπ᾽ αὐτὸν τὸ 1192 στὸν Γάλλο εὐγενὴ Γουΐδο ντὲ Λουζινιάν, πατριάρχη τοῦ οἴκου τῶν Λουζινιανῶν κυριάρχων τοῦ νησιοῦ, σημάδεψε τὴν ἀπαρχὴ μιᾶς σειρᾶς ἀπὸ δεινὰ γιὰ τὸ δύστυχο νησί μας. 

Μὲ τὴν ἐγκατάσταση μάλιστα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Φραγκοκρατίας λατινικοῦ κλήρου στὸ νησὶ καὶ μὲ τὶς συνδυασμένες προσπάθειες τῆς κρατικῆς παπικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν παπικῶν ἐκπροσώπων της, ἄρχισε μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια, μὲ ποικίλα μέσα, γιὰ ἐκλατίνιση τοῦ τοπικοῦ Ὀρθοδόξου πληθυσμοῦ. Ἀνάμεσα στὰ μέσα τοῦτα ἦταν καὶ ἡ βίαιη προσπάθεια γιὰ ὑπαγωγὴ τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ λατινικὴ ἱεραρχία, ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὸ νησί. Μὲ σχετικὴ βούλλα τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου Γ΄, οἱ 14 ἐπισκοπὲς τῆς Κύπρου μειώνονται σὲ 4 (μὲ ἕδρα τὶς πόλεις Λευκωσία, Ἀμμόχωστο, Λεμεσὸ καὶ Πάφο) καί, ἀργότερα, οἱ 4 Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐξορίζονται σὲ χωριὰ τῶν ἐπαρχιῶν τους. Καταργεῖται ἐπίσης ὁ τίτλος καὶ θεσμὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου γιὰ τοὺς Κυπρίους ἀρχιερεῖς, πρῶτος δὲ τῇ τάξει Κύπριος ἱεράρχης θεωρήθηκε ὁ ἐπίσκοπος Λευκωσίας, μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἐπισκόπου Σολίας.
Κατὰ τὸν 16ο αἰώνα κόσμησε τὸν ἐπισκοπικὸ τοῦτο θρόνο ὁ ἅγιος Θεοφάνης, τοῦ ὁποίου σήμερα τελοῦμε τὴ μνήμη. Ὁ ἅγιος γεννήθηκε κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου αἰώνα καὶ ἔγινε...

16 Μαΐ 2019

Νὰ διεκδικήσουμε τὴν Εὐρώπη μὲ ἄλλη προοπτική. Ἡ Εὐρώπη εἶναι κατακτημένη ἀπὸ Φράγκους. Εἴμαστε Εὐρωπαῖοι πρὶν τὴν εἴσοδο τῆς Εὐρώπης στὸν μεσαίωνα καὶ βαρβαρισμό. Νὰ συμμαχήσουμε μὲ Εὐρωπαίους ποὺ ἀναζητοῦν παράδοση, ῥίζες, προγόνους!

Δημοσιεύουμε τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου, 
γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὀρθὴ στάση μας μέσα στὴν Εὐρώπη.
Ἀρχοντιὰ & Ἀνασφάλεια, Οἰκουμενικότητα & Ἐπαρχιωτισμὸς
Ἐκεῖνο ποὺ δημιουργεῖ τεράστιο προβληματισμὸ στὶς ἡμέρες μας εἶναι ἡ πολιτιστική μας σύγχυση καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς αὐτοσυνειδησίας μας. Τὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα, τὰ ὁποῖα πέρασαν στὴν πατρίδα μας, ἡ ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, ὁ μιμητισμὸς κ.τ.λ. συνετέλεσαν στὸ νὰ ἔχουμε σύγχυση σὲ θέματα παραδόσεως καὶ ἱστορίας. Μεταξὺ τῶν πολλῶν παραδειγμάτων θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω δύο.
Πρὶν μερικὰ χρόνια, μὲ πρόταση τῆς “Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπής” τῆς τότε ΕΟΚ, ἑτοιμάσθηκε ἡ “Ἱστορία τῆς Εὐρωπης”, ποὺ γράφηκε ἀπὸ ὁμάδα ἱστορικῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν...

15 Μαΐ 2019

Ἅγιος Πορφύριος: «Μία γενικὴ ἐξομολόγηση μπορεῖ νὰ σὲ λυτρώσει καὶ ἀπὸ ἐμβρυικὲς καταβολές»

Δὲν εὐθύνεται μονάχα ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὰ παραπτώματά του. Τὰ λάθη, οἱ ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη δὲν εἶναι μόνο προσωπικὰ βιώματα τοῦ ἐξομολογούμενου. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει πάρει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῶν γονέων του καὶ εἰδικὰ τῆς μητέρας, δηλαδὴ τὸ πῶς ζοῦσε ἡ μητέρα του, ὅταν τὸν κυοφοροῦσε, ἂν στενοχωριόταν, τί ἔκανε, ἂν κουραζόταν τὸ νευρικό σύστημα τοῦ ἐμβρύου της. Ὁπότε, ὅταν γεννηθεῖ τὸ παιδὶ καὶ μεγαλώσει, παίρνει μέσα του καὶ τὰ βιώματα τῆς μητέρας του, δηλαδὴ ἄλλου ἀνθρώπου. Δημιουργεῖται μία κατάτασταση στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῶν γονέων του, ποὺ τὴν παίρνει μαζί του σ’ ὅλη του τὴ ζωή, ἀφήνει ἴχνη μέσα του καὶ πολλὰ πράγματα ποὺ συμβαίνουν στὴ ζωή του εἶναι ἀπόρροια τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Τὰ φερσίματά του ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν κατάσταση τῶν γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, ἀλλὰ δὲν διορθώνεται. Ἐδῶ βρίσκεται μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα μυστικό. Ὑπάρχει κάποιος τρόπος ν’ ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ αὐτὸ τὸ κακό. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι ἡ γενικὴ ἐξομολόγηση, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ, δηλαδή, νὰ σοῦ πεῖ ὁ πνευματικός. – Πῶς θὰ ἤθελα νὰ ἤμασταν σ’ ἕνα ἥσυχο μέρος, νὰ μὴν εἶχα ἀσχολίες καὶ νὰ μοῦ ἔλεγες τὴ ζωή σου ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἀπὸ τότε ποὺ αἰσθάνθηκες τὸν ἑαυτό σου, ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ θυμᾶσαι καὶ...

Ἐξευρωπαϊσμὸς σημαίνει ἐκφράγκευση, μετάσταση τοῦ συνόλου ἐθνικοῦ βίου στὸν τρόπο ζωῆς τῆς φραγκικῆς Εὐρώπης

Μὲ ἀφορμὴ τίς εὐρωεκλογές, δημοσιεύουμε γιὰ προβληματισμό, ἄρθρο τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, γι τὴν συνάντηση Ῥωμηοσύνης καὶ Εὐρώπης, ἐξευρωπαϊσμοῦ καὶ ἐκφράγκευσης.
Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ
Ἡ θεμελίωση
Κρισιμότατη καμπὴ γιὰ τὴ ῥωμαίικη - ἑλληνορθόδοξη πραγματικότητα ὑπῆρξε ἡ συνάντηση μὲ τὰ δυτικὰ φῶτα. Ὁ Διαφωτισμός, ὡς πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ πλημμυρίδα, ποὺ εἶχε κατακλύσει τὴν Εὐρώπη, ἦλθε νὰ ἀναταράξει καθολικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ποὺ ἐκινεῖτο μέσα στὸ ὀρθόδοξο - ἐκκλησιαστικὸ πλαίσιο μὲ τὶς καθιερωμένες πρακτικές του. Ὁ διαφωτιστικὸς - γνωσιολογικὸς καὶ κοινωνικοπολιτικὸς - ριζοσπαστισμὸς εἰσέδυσε στὴν ἑλληνικὴ διανόηση, ἀναπροσαρμόζοντας τὰ συστατικά τῆς ἑλληνικῆς ἰδεολογίας καὶ ἀναπροσανατολίζοντας τοὺς στόχους της. Τὸ αἴτημα, ἄλλωστε, τῆς «μετακένωσης» ἐπέβαλε τὴ μεταφορὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καὶ δομῶν -αὐτούσιων μάλιστα- στὴν «καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολήν». Οἱ κοραϊκὲς ὅμως προϋποθέσεις τῆς «μετακένωσης» βαρύνονται ἀπὸ τὸ τερατῶδες λάθος, ὅτι ἡ εἰσαγόμενη στὴν ὀρθόδοξη...

Ἅγιος Παχώμιος ὁ Μέγας: Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ

Το Λάμπρου Κ. Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητοῦ
    Ἀνάμεσα στὶς μεγάλες μορφὲς τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ ξεχωρίζει καὶ ὁ ἅγιος Παχώμιος, τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας τὸν προσαγόρευσε Μέγα, τόσο γιὰ τὴν προσωπική του ἀσκητικὴ ὁσιότητα, ὅσο καὶ γιὰ τὴν συμβολή του στὴ διαμόρφωση τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους.
     Γεννήθηκε τὸ 292 στὴν περιοχὴ τῆς Κάτω Θηβαΐδος τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ εἰδωλολάτρες γονεῖς. Ἔζησε στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306-337) καὶ σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν κατετάγη στὸν αὐτοκρατορικὸ στρατὸ καὶ συμμετέσχε στὸν ἐμφύλιο πόλεμο ἐναντίον τοῦ Λικινίου. Γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ ἄκουσε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ στράτευμα καὶ εἶδε τὴ διαφορετικὴ ζωὴ καὶ τὸ ἦθος τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐντυπωσιάστηκε. Χριστιανοὶ στρατιῶτες τὸν κατήχησαν στὴ νέα πίστη. Ὅταν ἀπολύθηκε ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ ἀποφάσισε νὰ....

14 Μαΐ 2019

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὴν λύση στὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ τὴν δώσουν οὔτε οἰκονομολόγοι, οὔτε ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις. Δὲν περιμένουμε τίποτε ἀπὸ μὴ καθαροὺς νόες!

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
ἀπὸ τὴν 3η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 25-07-13. 
Καὶ ἂν ὑπάρξει λύση στὰ προβλήματα αὐτοῦ τοῦ τόπου, αὐτὸ ποὺ λέμε σήμερα τραγωδία, αὐτὸ τὸ πούλημα ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα, θὰ λυθεῖ ὄχι μέσα ἀπὸ σοφὲς θέσεις οἰκονομολόγων, οὔτε μέσα ἀπὸ ἄλλες πιθανότατα κυβερνητικὲς δυνάμεις ποὺ θὰ ΄χουνε ἄλλη γνώμη γιὰ τὰ πράγματα. Οὔτε αὐτοὶ θὰ τὸ λύσουν. Ἐδῶ χρειάζεται πολύ προσευχὴ καὶ πολλὰ γόνατα. Καὶ σ΄ αὐτὸν τὸν τόπο οἱ Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί, ἔχουν μάθει γιὰ προσευχή. Γιὰ τὴν κρίση αὐτοῦ τοῦ τόπου, ξεχάσαμε παντελῶς τὴν προσευχή. Ὄχι, τὴν λύση δὲν θὰ τὴν δώσουν οὔτε οἰκονομολόγοι, οὔτε ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις, δὲν μποροῦνε! Στὴν τραγωδία τοῦ οὐμανισμοῦ καὶ τῆς ἀποστασίας ἀπ΄ τὸν Θεό, δὲν μποροῦνε. Καὶ βαθύτατα τὸ πιστεύω, γιατί αὐτὸ λέει ἡ νηπτική θεωρία, ὅτι τὰ γόνατά μας θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα, αὐτὸ κρατῆστε το. Καὶ γι΄ αὐτὸ κάνω αὐτὲς τὶς ὁμιλίες ἐδῶ. Νὰ δώσω ἕνα διέξοδο στὸ ἀδιέξοδο τῆς ψεύτικης ἀναζητήσεως. 
Κακῶς λοιπὸν πιστεύουμε ὅτι τὸ ὅλο πρόβλημα θὰ τὸ λύσουν οἱ οἰκονομολόγοι καὶ...

Δουλοπάροικους θέλουν, ὄχι Πολίτες! 7ημερη ἐργασία προτείνει ἡ ΝΔ!


13 Μαΐ 2019

Ν. Κοτζιᾶς κατά πολίτη: «Βούλωσέ το καί ἄκου χουντικέ!»

Σχόλιο Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Κατάπτωση! Πῶς μπορεῖ ἕνα δημοκρατικό καθεστώς νά εἶναι ὄντως δημοκρατικό, ὅταν ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἐπινοήθηκαν καί πλάστηκαν ἀμέτρητες λέξεις "ταμπέλες" γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν συμφωνοῦν μαζί του; Λέξεις πού προσβάλλουν τήν ἀξιοπρέπεια καί καταργοῦν τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ μέ ἄκρα ὑποκρισία διακηρύσσουν οἱ ἄρχοντες καί οἱ ὁμόφρονές τους πῶς εἶναι φύλακές της; Μιλοῦν γιά ρατσισμό καί τά παρόμοια καί οἱ ἴδιοι τους γίνονται γλωσσοπλάστες, γιά νά βρίζουν τούς ἀντιπάλους τους. Τέτοιοι ἀξιωματοῦχοι εἶναι ἀνάξιοι τιμῆς ἀπό τόν λαό!
Διαβάστε παρακάτω τήν είδηση… 
'Ἔντονο ἐπεισόδιο μέ πολίτες στό Μόναχο εἶχε ὁ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Κοτζιᾶς, ὅταν οἱ τελευταῖοι διαμαρτυρήθηκαν γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ο Ν. Κοτζιᾶς ὑποστήριξε ὅτι ἀπειλήθηκε καί ἀπευθυνόμενος σέ ἕναν ἀπό αὐτούς τοῦ εἶπε «βούλωσε τό καί ἄκου χουντικέ». 
Τό περιστατικό συνέβη κατά τήν διάρκεια ἐκδήλωσης πού ὁ ἴδιος ἦταν ὁμιλητῆς στό Μόναχο γιά...

Ἀλέξης Τσίπρας: «Οἱ δικές μας οἱ ἀρχές καί οἱ ἀξίες, ἡ δική μας ἰδεολογία, εἶναι πολύ πιό κοντά σέ ὅσα εἶπε ὁ Χριστός, κι ἄς μᾶς κάνουν κάποιοι κριτική ποῦ δέν κάνουμε σταυρούς!»

Σχόλιο Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ε, λοιπόν, δέν μᾶς ἐκπλήσσει. Αὐτό ἦταν τό μόνο ὑπόλοιπο, τό ὁποῖο εἶχε μείνει νά ἀκούσουμε ἀπό τά στόματα αὐτῶν τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. Νά μᾶς ποῦν λίγο πολύ ὅτι εἶναι καί ἅγιοι. Ὅτι καί τήν ἁγιότητα τήν ἔχουν στό τσεπάκι. Ὅτι καί ἡ ἁγιότητα εἶναι δική τους καί ὅποτε θέλουν γίνονται καί τέτοιοι, δηλαδή ἅγιοι. Ὅτι τό Εὐαγγέλιο ὠχριᾶ κοντά στήν ἰδεολογία τους. Ὅτι ἡ ἀσέβειά τους δέν εἶναι ἀσέβεια, ἀλλά λεβεντιά, παλικαροσύνη καί καθαρότητα. Αὐτοανακηρύσσονται ὅ,τι θέλουν ἐν μία νυκτί. Ἀπό δημοκράτες μέχρι ἅγιοι! Εἶναι τά πάντα καί ἐν πάσι οἱ πρῶτοι, οἱ ἀχτύπητοι, οἱ ἀναντικατάστατοι. Ἔχουμε λοιπόν μία ἁγία κυβέρνηση, μέ ἅγια στελέχη. Καί ὅποιος ἀμφισβητήσει καί αὐτό τό χαρακτηριστικό της, εἶναι φασίστας καί ρατσιστής. Ὤ, τῆς ὑποκρισίας! Ὤ, τοῦ παραλόγου! Ὤ, τοῦ θράσους! Ὤ, τῆς ἀπονοίας! Ἡ ἰδεολογία σας νά εἶναι πιό κοντά σέ ὅσα εἶπε ὁ Χριστός; Ναί, ἀλλά, οἱ μύστες αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας ἦταν ἀνά τούς αἰῶνες καί παραμένουν οἱ χειρότεροι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ. Ἀπεχθάνονται, σιχαίνονται τήν Ἐκκλησία Του καί τήν Ἀλήθειά της. Ἀηδιάζουν καί ἀφηνιάζουν κυριολεκτικά, ὅταν ἀκοῦν γιά Θεό, γιά ἄλλη ζωή, γιά κρίση, γιά αἰωνιότητα. Ἀληθινά, εἶναι δαιμονιώδης ὁ ἑλιγμός αὐτός τοῦ πρωθυπουργοῦ. Καί ἐδῶ ἐπιβεβαιώνεται καθαρά ὁ λόγος τοῦ ὄντως ἁγίου, τοῦ Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: «Νοῦς ἀποστᾶς τοῦ Θεοῦ, κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται». 
Διαβάστε τήν εἴδηση… 
Αἴσθηση προκάλεσε ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, στά ἐγκαίνια - τοῦ νοσοκομείου Λευκάδας, ὅτι ἡ ἀριστερή ἰδεολογία εἶναι πολύ πιό κοντά στόν χριστιανισμό «κι ἄς μᾶς κάνουν κριτική πού δέν κάνουμε σταυρούς». 
Ἡ ἐπίμαχη φράση εἰπώθηκε χθές Κυριακή κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του...

Tὰ δόγματα ἐμφανίζονται, καθορίζονται, ἀλλὰ δὲν ἐξελίσσονται. Τὸ δένδρον τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν φυλλορροεῖ δογματικῶς στούς αἰώνες

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἅγιον Ὅρος - Οἰκουμενισμὸς καὶ κόσμος», τοῦ Μοναχοῦ Λουκᾶ Φιλοθεΐτη
Τὸ «πιστεὺω» ἀνήκει εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι καὶ βιωματικῶς τὸ ἐκφράζουν
Εἰς τὴν ζυγαριὰν τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ πράγματα ἰσορροποῦν μὲ εἰλικρίνειαν καὶ ἁπλότητα: Ὅσον φιλοτιμεῖται ὁ χριστιανὸς – ὁ μοναχὸς – ὁ ἱερωμένος εἰς τὴν τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τόσον ὑγιὴς καὶ εὐαίσθητος εἶναι καὶ εἰς τὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας.
Κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον· - Οὐδὲν ὄφελος βίου καθαροῦ, ὅταν τὰ δόγματα εἶναι διεφθαρμένα. Ὅπως καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου· οὐδὲν ὄφελος δογμάτων ὑγιῶν, ὅταν ὁ βίος εἶναι διεφθαρμένος.
Βίος διεφθαρμένος πονηρὰ γεννᾶ δόγματα.
Μέγας ὁ βίος ἀγαπητοί… δηλοποιῶν σαφῶς διὰ τῶν ἔργων τοὺς πιστεύοντας ἢ...

«Ἀναστάσιμος θάνατος» ἤ Ἀνάσταση ζωῆς;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τή 13η Μαΐου 2019 
Διανύουμε τήν ἀναστάσιμη περίοδο καί βιώνουμε ὁ καθένας, κατά τό μέτρο τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως, τό κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἄρρητη χαρά καί εὐφροσύνη, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τόν κενό τάφο. Ἑορτάζουμε μέ ὑπερβάλλουσα λαμπρότητα τά ἐπινίκια της πιό μεγάλης καί περιφανοῦς νίκης ὅλων τῶν αἰώνων, τῆς νίκης κατά τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου. Ἑορτάζουμε τό θάνατο τοῦ θανάτου μας, διά τοῦ θανάτου τοῦ Σωτήρα καί Λυτρωτή μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ψάλλουμε ἀκατάπαυτα τόν νικητήριο ὕμνο τοῦ Πάσχα: «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος», καί πληροῦται κάθε κύτταρο τῆς ὕπαρξής μας μέ οὐράνια αἰσιοδοξία καί βεβαιότητα, ὅτι «Χριστός ἀνέστη καί Ἅδης ἐσκυλεύθη», ὅτι, «μηδείς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσεν γάρ ἠμᾶς τοῦ Σωτῆρος...

Εὐθυμογράφημα περί τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος Κιλκίς 

«Τήν πλιατσικολογίαν διεδέχθη ἡ φορολογία, 
καί ἔκτοτε ὅλος ὁ περιούσιος λαός ἐξακολουθεῖ νά δουλεύη 
διά τήν μεγάλην κεντρικήν, γαστέρα, τήν ὦτα οὐκ ἔχουσαν». 
Παπαδιαμάντης «Φόνισσα» 
Φαρμάκια καταπίνουμε νυχθημερόν. «Καπνίζουν τά μάτια μας» ἀπό ὀργή βλέποντας καί ἀκούγοντας τήν περιρρέουσα εὐήθεια. Δέν γίνεται ἔτσι. Εὐτυχῶς πού μπαίνω καθημερινά στήν αἴθουσα καί ἀντικρίζω τήν χαρά τοῦ παραδείσου, τό γέλιο τῶν μαθητῶν μου. Δημοσιεύω ἕνα εὐθυμογράφημα, μήν τό πάρει κανείς στά σοβαρά, γιατί τό θέμα εἶναι μέν πολύ σοβαρό, ἀλλά, ὡς συνήθως, στήν χώρα τῆς «φαιδρᾶς πορτοκαλέας» οἱ ἄνθρωποι πού τό ὑπηρετοῦν εἶναι σπουδαιογελοῖοι. Ὑπακούω ἐξάλλου στήν παρότρυνση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού συμβουλεύει ὑπέροχα: «Διεγέλα τά πάντα, γέλωτος ὁρῶν ἄξια τά τοῖς πολλοῖς σπουδαζόμενα» 
Πῶς κατορθώνουν οἱ πολιτικοί , ἀντί νά ἀσχολοῦνται αὐτοί μέ τά προβλήματα τοῦ λαοῦ, νά ἀσχολεῖται ὁ λαός μέ τά δικά τους, τά ὁποία βεβαίως εἶναι...

12 Μαΐ 2019

Βόρεια Μακεδονία ἀποκαλεῖ τά Σκόπια τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Ἐκδόθηκε χθές ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἀνακοινωθέν γιά τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἀπό τήν Πέμπτη 9 ἕως τό Σάββατο 11 Μαΐου. Πέραν τῆς ἐκλογῆς νέων Ἀρχιεπισκόπων Αὐστραλίας καί Ἀμερικῆς ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τό ζήτημα τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καί συγκεκριμένα μέ τήν ἔκκλητο προσφυγή πού ἔχει αὐτή ἀπευθύνει πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. 
Τό Ἀνακοινωθέν υἱοθετεῖ τήν ὀνομασία «Βόρεια Μακεδονία» γιά τό κράτος τῶν Σκοπίων καί ἐπιπλέον γεννᾶ πλεῖστες ἀνησυχίες σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο καθώς διαφαίνεται ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κινεῖται στήν ὁδό πού ἀκολούθησε στήν Οὐκρανία καί γιά τούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων. Νά σημειωθεῖ ὅτι σέ παρόμοιο Ἀνακοινωθέν γιά τό ἴδιο θέμα, ἕνα χρόνο πρίν, στίς 30 Μαΐου 2018, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶχε χρησιμοποιήσει τήν φράση «τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων».

Τό Ἀνακοινωθέν τῆς 11ης Μαΐου 2019 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου:
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Πέμπτης, 9ης, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 11ης τ.μ. Μαΐου 2019.
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί...

Ἀπόκρουση τῆς ἀπελπισίας

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 

Πρόσεχε ἀδελφέ, γιατί ὁ ἐχθρός πολεμάει μέ διάφορους τρόπους τούς ἀγωνιστές. Καί πρίν νά πραγματοποιηθῆ ἡ ἁμαρτία, ὁ ἐχθρός τήν δείχνει στά μάτια τούς πολύ μικρή. Μετά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ὅμως, ὁ πονηρός τήν παρουσιάζει ὑπερβολικά βαρειά στά μάτια ἐκείνου πού ἁμάρτησε, σηκώνοντας ἐναντίον τοῦ μύρια κύματα λογισμῶν, ἔτσι ὥστε, πνίγοντας μέσα σ' αὐτά τή λογική σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ, νά τόν καταποντίση στό βυθό τῆς ἀπελπισίας. 
Κι ἐσύ λοιπόν, ἀγαπητέ, γνωρίζοντας ἀπό πρίν αὐτές τίς πανουργίες τοῦ ἐχθροῦ, πρόσεχε μή σέ γελάσει καί ἁμαρτήσεις. Ἀλλά κι ἄν ἔχεις ἤδη πέσει σ' ἕνα παράπτωμα, μήν τό συνεχίζεις, ἀπελπισμένος γιά τή σωτηρία σου. Σήκω καί γύρνα πίσω στόν Κύριο καί Θεό σου. Κι Ἐκεῖνος θά σ' ἐλεήσει. Γιατί ὁ Δεσπότης μᾶς εἶναι οἰκτίρμων καί...

Παπισμός – Ὀρθοδοξία – Ρωμανία καί οἱ Φράγκοι: Τά αἴτια τοῦ σχίσματος

Πολλοί νομίζουν πώς το filioque [δήλ ἡ προσθήκη τῆς λέξεως «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» γιά τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στό σύμβολο τῆς πίστεως] ἀποτέλεσε αἰτία τοῦ σχίσματος ἀνάμεσα στή «Ρωμαιοκαθολική» καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ Ἱστορία αὐτή, εἶναι ἕνας μύθος πού πρέπει ἐπιτέλους κάποτε νά ἐκλείψει.Στήν πραγματικότητα οἱ Ρωμαῖοι Πάπες πολέμησαν το filioque μόλις αὐτό προστέθηκε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀπό τούς Φράγκους. Ὁ Πάπας Λέων Γ’ (796-816), ἐπειδή γνώριζε ἀπό πρῶτο χέρι τίς πιέσεις τῶν Φράγκων σ’ αὐτό τό ζήτημα, προχώρησε σέ μιά πράξη πού φανερώνει τό πλῆρες μέγεθος τῆς παπικῆς ἀντίδρασης στίς φράγκικες αὐθαιρεσίες. Φρόντισε ὥστε τό ὀρθόδοξο Σύμβολο τῆς Πίστεως (χωρίς τό filioque ) νά ἀναγραφεῖ σέ δύο ἀσημένιες πλάκες (μιά στά λατινικά καί μιά στά ἑλληνικά) τίς ὁποῖες ἀνήρτησε σέ ψηλό σημεῖο στό ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου γιά νά εἶναι εὐανάγνωστες ἀπό...

Τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, ἐν ᾗ καὶ ὅτι, πρώτη τὸν Κύριον ἡ Θεοτόκος εἶδεν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα

Ὁμιλία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ΙΗ΄, ΕΠΕ
Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνανέωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, εἶναι ἀναζώωσις καί ἀνάπλασις καί ἐπάνοδος πρός τήν ἀθάνατη ζωή τοῦ πρώτου ᾿Αδάμ πού καταβροχθίσθηκε ἀπό τόν θάνατο λόγω τῆς ἁμαρτίας καί διά τοῦ θανάτου ἐπαλινδρόμησε πρός τήν γῆ ἀπό τήν ὁποία ἐπλάσθηκε. ῞Οπως λοιπόν ἐκεῖνον στήν ἀρχή δέν τόν εἶδε κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί παίρνη ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν ὥρα, μετά δέ τήν λῆψι τῆς πνοῆς ζωῆς μέ θεῖο ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μιά γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν ἡ Εὔα· ἔτσι τόν δεύτερο ᾿Αδάμ, δηλαδή τόν Κύριο, ὅταν ἀνίστατο ἀπό τούς νεκρούς, κανείς ἄνθρωπος δέν τόν εἶδε, ἀφοῦ δέν παρευρισκόταν κανείς...

11 Μαΐ 2019

Οἱ Μυροφόρες δὲν ὑπολόγισαν τίποτε, γιατὶ εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση καὶ ἐμπιστεύθηκαν στὸν Χριστό

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, «Πνευματικὴ ἀφύπνιση», ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης 1999
Σήμερα λείπουν καὶ οἱ δυὸ παλληκαριές· οὔτε πνευματικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ἡ ὁποία γεννιέται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν παρρησία στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ μιὰ δυσκολία μὲ πνευματικὸ τρόπο, οὔτε φυσικὴ παλληκαριὰ ὑπάρχει, ὥστε νὰ μὴ δειλιάση κανεὶς σὲ ἕναν κίνδυνο. Πρέπει νὰ ἔχη κανεὶς πολλὴ ἁγιότητα, γιὰ νὰ φρενάρη ἕνα μεγάλο κακό, ἀλλιῶς ποῦ νὰ στηριχθῆ;
Μιὰ ψυχὴ σὲ ἕνα μοναστήρι ἂν ἔχη πνευματικὴ παλληκαριά, νὰ δῆς, τὸν ἄλλον ποὺ ἔρχεται μὲ κακὸ σκοπὸ θὰ τὸν καθηλώνη μὲ τὸ ἕνα πόδι μέσα ἀπὸ τὴν μάνδρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπ᾿ ἔξω ! Θὰ τὸν χτυπάη στὸ κεφάλι μὲ πνευματικὸ τρόπο, μὲ τὸ κομποσχοίνι, μὲ τὴν εὐχή, καὶ ὄχι μὲ τὸ πιστόλι. Λίγη προσευχὴ θὰ κάνη, καὶ ὁ ἄλλος θὰ μένη ἐκεῖ ἔξω ἀκίνητος! Θὰ μένη γιά... σκοπός! Μιὰ ψυχή, ἂν ἔχη πνευματικὴ κατάσταση, καὶ τὸ κακὸ θὰ φρενάρη καὶ τὸν κόσμο θὰ...

κ. Γαβρόγλου, σᾶς δεσμεύει τὸ Ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος!

Ὁ Ὑπουργς Παιδείας, τὸ Ἄρθρο 16 τοΣυντάγματος κατΘρησκευτικ
Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στὴ συζήτηση στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς τὴ Μεγάλη Τρίτη, 23 Ἀπριλίου 2019 καὶ συγκεκριμένα στὴν τελευταία του παρέμβαση πρὶν τὴν ὑπερψήφιση ὀγκώδους πολυνομοσχεδίου, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ τὸν Πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε μεταξὺ ἄλλων:  «Τὸ ἄρθρο 16 (σ.σ. τοῦ Συντάγματος) εἶναι σὲ ἰσχὺ καὶ θὰ εἶναι γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἀκόμα καὶ λέει ὅτι ἡ ἐποπτεία τῆς Πολιτείας (σ.σ. στὰ πανεπιστήμια) εἶναι δημοκρατικὴ κατάκτηση τοῦ λαοῦ μας». Ὁ Ὑπουργὸς οὐσιαστικὰ ὑπενθύμισε ὅτι ἡ πρόταση τῆς Ν.Δ. γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος ὥστε νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα ἵδρυσης μὴ κρατικῶν πανεπιστημίων, ἀπορρίφθηκε κατὰ τὴ...

Πατήρ Γεώργιος Σχοινᾶς: “Ἀνάσταση χωρὶς Σταυρό;”

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εἶχε τὴν χαρὰ νὰ φιλοξενήσει, τό Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2019 στὰ γραφεῖα της στὴν Ἀθήνα (Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος) καὶ ὥρα 18:00 τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σχοινᾶ, προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου, στὴν ἐκδήλωση ποὺ ὀργάνωσε μὲ τίτλο: “Ἀνάσταση χωρὶς Σταυρό;”

Αἰσχρὴ προβοκάτσια τοῦ ἀλβανικοῦ παρακράτους!

Μία αἰσχρὴ προβοκάτσια εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐξελίσσεται μὲ ἀντικείμενο τὸ ζήτημα τῶν δίγλωσσων πινακίδων στὸν δῆμο Φοινίκης. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἀρχὴ Συντήρησης τοῦ Ὁδικοῦ Δικτύου, μετὰ τὴν μεσονύκτια ἀποξήλωση τῶν δίγλωσσων πινακίδων, προχώρησε σὲ τοποθέτηση νέων, στὶς ὁποῖες τὰ ἀλβανικὰ ἀποτελοῦν πρώτη γλώσσα καὶ τὰ ἑλληνικά δευτερη. 
Σήμερα οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς βρέθηκαν μπροστὰ σὲ νέα πρόκληση ἀφοῦ ἄγνωστοι - προφανῶς Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς - βανδάλισαν κάποιες ἀπὸ τὶς δίγλωσσες πινακιδες ποὺ βρίσκονται ἐπὶ τοῦ ὀδικοῦ ἄξονα Ἁγ. Σαράντα - Ἀργυροκάστρου. Μετὰ τὴν καταγγελία καὶ δημοσίευση τοῦ συμβάντος ἀπὸ βορειοηπειρωτικὰ μέσα, φιλοκυβερνητικὰ μέσα προχώρησαν σέ μία ἄνευ προηγουμένου παραχάραξη τῶν γεγονότων μὲ συνδρομὴ τοῦ γνωστοῦ στὴν Ἀλβανία ἐξτρεμιστή ψευδο-ἱστορικοῦ, Ἀρμπὲν Λάλα. 
Στὸ δημοσίευμα - τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀντιγραφὴ ἀνάρτησης τοῦ Llalla στὸ facebook, μέ φωτογραφίες ἁλιευμένες ἀπὸ τὸ himara.gr - ποὺ ἀναπαράγεται ἀπὸ ὅλα τὰ προσκείμενα στὴν κυβέρνηση Ράμα μέσα γράφεται πώς ἄτομα ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς "Ἕλληνες Ἐξτρεμιστές", προχώρησαν σὲ ξήλωμα ἀλβανικῶν πινακίδων στὸν δῆμο Δρόπολης. 
Τὸ δημοσίευμα ὅπως καὶ ἡ ἀνάρτηση τὴν ὁποία ἀναπαράγει, εἶναι γεμάτο ψεύδη καὶ...

10 Μαΐ 2019

Τότε πού οἱ Ἑλλαδίτες ἀντιστέκονταν στήν βαρβαρότητα τῶν Ἄγγλων καί τούς ἀπαγχονισμούς τῶν ἀδελφῶν μας στήν Κύπρο - Τέσσερις νεκροί διαδηλωτές στήν Ἀθήνα

ΑΘΗΝΑ: 9η Μαΐου 1956 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Τό πρωτοσέλιδό τῆς ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας «Τά Νέα» πού κυκλοφόρησε τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης 10 Μαΐου 1956, ἀφοῦ εἶχαν ἀπαγχονισθεῖ ἀπό τόν Χάρντινγκ στήν Κύπρο, πρίν τά ξημερώματα οἱ δύο Πρωτομάρτυρες ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
1. Ευάγγελος Γεροντής 28χρ. ἀπ’ τόν Ἅγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
2. Ἰωάννης Κωνσταντόπουλος 28χρ. ἀπ’ τό Ράδο Τρίπολης,
3. Φραγκίσκος Νικολάου 33χρ. ἀπ’ τόν Πειραιά,
4. Κωνσταντίνος Γιαννακούρης ἀπ’ τό Ευπάλιο Δωρίδας, 
Αὐτοί ἦσαν οἱ Τέσσερεις Νεκροί στήν Ἀθήνα, τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, 9η Μαΐου 1956, στίς συγκρούσεις διαδηλωτῶν - ἀστυνομίας, στή μεγάλη ἀντι-βρετανική διαδήλωση τήν παραμονή τοῦ Ἀπαγχονισμοῦ ἀπό τούς Ἄγγλους στήν ἐπαναστατημένη Κύπρο τῶν δύο πρώτων Ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Μιχαλάκη Καραολή καί Ἀνδρέα Δημητρίου πού ὁδηγήθηκαν στήν ἀγχόνη, τοῦ Κυβερνήτου τῆς Colony of Cyprus, στρατάρχου σέρ Τζῶν Χάρντινγκ τῆς ἄχρι καί νῦν Χέρ Μάτζεστι Ἐλισάβετ Β΄....

Ὁ «σουλτάνος» καὶ τὰ ἡμέτερα γιουσουφάκια του

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940, δὲν περνοῦσε μέρα ποὺ ὁ Μουσολίνι καὶ ὅλος ὁ θλιβερὸς θίασος τῶν κρανιοκενῶν δορυφόρων του -ὁ ΥΠΕΞ Τσιάνο ἦταν γαμπρός του- νὰ μὴν προκαλέσουν ποικιλοτρόπως τήν Ἑλλάδα. Καὶ παράνομες ὑπερπτήσεις ἰταλικῶν ἀεροπλάνων εἴχαμε καί προκλητικὲς δηλώσεις τοῦ Μουσολίνι γιὰ τὴν Μεσόγειο, γιὰ τὴν ὁποία χρησιμοποιουσε τὴν γνωστὴ λατινικὴ φράση «mare nostrum», πού σημαίνει «ἡ θάλασσά μας» καὶ θέμα Τσάμηδων ἤγειραν οἱ Ἰταλοί. Καί ἑλληνικὰ νησιὰ ἀπαιτοῦσε, φτάνοντας στὴν ἐξευτελιστικὴ πράξη να βομβαρδίσει καὶ νὰ καταλάβει τὴν Κέρκυρα στὶς 31 Αὐγούστου τοῦ 1923. (Σκοτώθηκαν 15 ἄνθρωποι, κυρίως πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία. Ὄχι «πρόσφυγες καὶ μετανάστες», ἀλλὰ δικοὶ μας  Έλληνες, ξεριζωμένοι καὶ σφαγμένοι ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τοῦ Κεμάλ). Ἀφορμὴ...

Ἀρκετὰ τράβηξες τὸ σχοινὶ κ. Ράμα

Σὲ μία κλωστὴ κρέμεται ἡ ἔνταση ποὺ δημιούργησε ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Μειονότητα ποὺ ζεῖ στὰ πατρῶα της ἐδάφη ἀπὸ αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἐλπίζαμε μὲ τὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας, ποὺ θανάτωσε, φυλάκισε, ἐξόρισε καὶ κατακρεούργησε ἑκατοντάδες Βορειοηπειρῶτες, θὰ βλέπαμε νὰ ΄ρχονταν λαμπρὲς μέρες ποὺ σημαίνει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ μειονοτικῶν δικαιωμάτων, χωρὶς φοβίες καὶ κλοπές, χωρὶς περιορισμοὺς καὶ περιφρονήσεις.
Δυστυχῶς, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὅλες οἱ πρώην χῶρες τοῦ σοσιαλιστικοῦ μπλὸκ συμμορφώθηκαν καὶ ἐντάχτηκαν στὴν μεγάλη Εὐρωπαϊκὴ Οἰκογένεια, ὅταν οἱ χῶρες τῶν Βαλκανίων προσπαθοῦν νὰ δείξουν τὸν καλό τους ἑαυτό, γιὰ νὰ ἐνταχτοῦν κι αὐτὲς στὴν Κοινὴ Οἰκογένεια, ἡ Ἀλβανία...

Νέο ἠχηρὸ «Ὄχι» ἀπὸ τὸ ΣτΕ στὸ κατέβασμα τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ στὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομέλειας!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στΣυμβούλιο τς πικρατείας συζήτηση πτν ατήσεων κύρωσης τν πουργικν ποφάσεων ποπροβλέπουν τν ναγραφτοθρησκεύματος στος Τίτλους Σπουδν τν μαθητν Γυμνασίου καΛυκείου
Στὴν ἀρχὴ ἡ Ἕνωση Ἀθέων καὶ γονεῖς μαθητῶν, πέραν τῶν αἰτήσεων ἀκύρωσης, ὑπέβαλαν αἴτημα νὰ κατέβει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ὁλομέλειας. Πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς συζήτησης οἱ ἀνώτατοι δικαστὲς ἐξέτασαν τὸ αἴτημα καὶ τὸ ἀπέρριψαν μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἀποτελεῖ παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ ὑπάρχουν θρησκευτικὲς εἰκόνες στὶς δικαστικὲς αἴθουσες. Μειοψήφισαν μόνο τρεῖς (3) δικαστές! 
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἴδιο αἴτημα ἀποκαθήλωσης τῆς εἰκόνας ἀπὸ τὴν αἴθουσα συνεδριάσεων...

Παπα-Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης καὶ Γέρων Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης

Ὁ π. Ἐφραὶμ Σιμωνοπετρίτης περιγράφει μέσα ἀπὸ τὶς προσωπικές του ἐμπειρίες τὴν ἰδιαίτερη πνευματικὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο Γερόντων: Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη καὶ Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη.

Ἡ Ἀθήνα στό βεληνεκές τῶν τουρκικῶν S-400

Ἀπειλές ἐναερίου Ἀττίλα στό Αἰγαῖο 
Σχέδιο ἐγκαταστάσεως στήν Σμύρνη
ΚΑΙ ὁ τουρκικός Τύπος μπαίνει στό παιγνίδι τῶν προκλήσεων, προαναγγέλλοντας τίς θέσεις στίς ὁποῖες θά ἐγκατασταθοῦν τά πυραυλικά συστήματα S-400, ἀπό τίς ὁποῖες τό βεληνεκές τους καλύπτει ἀκόμη καί τόν ἐναέριο χῶρο τῶν Ἀθηνῶν. Εἰδικώτερα, κατά τήν φιλοκυβερνητική ἐφημερίδα «Γιενί Σαφάκ», οἱ δύο συστοιχίες τῶν S-400 θά τοποθετηθοῦν ἡ μία στήν Σμύρνη ὁπότε τό βεληνεκές της θά καλύπτει τό Αἰγαῖο καί τό σύνολον τῆς ἐκτάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ...

Γιατί ὁ Χριστός δέν ἄλλαξε τόν Ἰούδα;

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
«Τότε, ἀφοῦ πῆγε στοὺς ἀρχιερεῖς ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἶπε, τί θέλετε νὰ μοῦ δώσετε γιὰ νὰ σᾶς τὸν παραδώσω;»[…] Καὶ ἀκριβῶς ὅταν ἡ πόρνη μετανοοῦσε, ὅταν καταφιλοῦσε τὰ πόδια τοῦ Κυρίου, τότε πρόδιδε τὸ Δάσκαλο ὁ μαθητής. Γι’ αὐτὸ εἶπε «τότε», γιὰ νὰ μὴν κατηγορήσεις γιὰ ἀδυναμία τὸ Δάσκαλο, ὅταν βλέπεις τὸν μαθητή του νὰ τὸν προδίδει. Γιατί τόσο μεγάλη ἦταν ἡ δύναμη τοῦ Δασκάλου, ὥστε νὰ πείθει νὰ Τὸν ἀκολουθοῦν ἀκόμη καὶ οἱ πόρνες.

Θὰ ἀναρωτιόταν ὅμως κανείς, Ἐκεῖνος ποὺ εἶχε τὴ δύναμη νὰ μεταστρέφει τὶς πόρνες καὶ νὰ τὶς κάνει νὰ Τὸν ἀκολουθοῦν, δὲν κατάφερε νὰ κερδίσει τὴν ἀγάπη τοῦ μαθητῆ του; Εἶχε τὴ δύναμη νὰ κερδίσει τὸ μαθητή, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ τὸν μεταβάλει ἀναγκαστικὰ στὸ καλό, οὔτε μὲ τὴ βία νὰ τὸν προσελκύσει κοντά Του. «Τότε, ἀφοῦ πῆγε». Καὶ τὸ «ἀφοῦ πῆγε» αὐτὸ δὲν στερεῖται κάποιας σημασίας. Γιατί δὲν κάλεσαν οἱ ἀρχιερεῖς τὸν Ἰούδα, οὔτε ἀναγκάστηκε, οὔτε ὑποχρεώθηκε, ἀλλὰ ὁ ἴδιος μόνος του κι ἐλεύθερα γέννησε τὴν πονηρὴ αὐτὴ σκέψη κι ἔβγαλε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, χωρὶς νὰ...

9 Μαΐ 2019

Η ἀληθινή μετάνοια

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Συμβαίνει, ἀγαπητοί μου, λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, συχνά ὁ ἄνθρωπος στόν κόσμο νά φοβᾶται πολύ. Φοβᾶται μή ἀρρωστήσει, μή πάθει κάτι ἄσχημο, μή τοῦ κάνουν κακό, μή δέν ἐπιτύχει, μή δέν προοδεύσει, μή ἐκτεθεῖ, μή δέν τιμηθεῖ, μή δέν ἀναγνωρισθεῖ. Γιά τή σωτηρία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του δέν πολυνοιάζεται, δέν φοβᾶται, δέν ἀγωνιᾶ, μόνο ἐλπίζει στόν Πολυεύσπλαχνο Θεό, ἄν βέβαια πάλι νοιάζεται καί ἐνδιαφέρεται. Δέν ἀγαπᾶ πολύ τή σωτηρία τοῦ φαίνεται σήμερα ὁ ἄνθρωπος. Γιατί ἄραγε; Τί εἶναι αὐτό πού τόν κάνει ν' ἁμαρτάνει εὔκολα καί νά μετανοεῖ δύσκολα; Εἶναι τόσο δύσκολο ν' ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος; Εἶναι ὑποτιμητικό νά ζητήσει συγχώρεση; Εἶναι ἀναξιοπρεπές νά ταπεινωθεῖ; Τόν ὁμιλητή παρακαλῶ καλεῖσθε ν' ἀκούσετε ὡς ἀδελφό σας, ὡς συναγωνιστή καί ὄχι σάν...

Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: «Ἀκόμα καί αὐτοί οἱ χριστιανοί συχνά φτιάχνουν ἕναν χριστιανισμό στά μέτρα τους. Παραδέχονται τήν Ἐκκλησία καί ζοῦν στόν κόσμο»

Ἐκοιμήθη σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης . Ἄς θυμηθοῦμε κάτι ὠφέλιμο ἀπό τά λόγια του καί ἄς μιμηθοῦμε τήν πράξη του. Τήν εὐχή του νά ἔχουμε! 
"Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τῆς βρεφικῆς ἡλικίας σιγά σιγά παύει νά μεγαλώνει μέ τόν Θεό. Ἀλλιῶς διαπαιδαγωγοῦνται τά παιδιά σήμερα. Δέν παιδαγωγοῦνται ἐν Θεῶ. Δέν ὡριμάζει ὁ ἄνθρωπος ὡς θεανθρώπινη προσωπικότητα. Ἀκόμα καί αὐτοί οἱ χριστιανοί συχνά φτιάχνουν ἕναν χριστιανισμό στά μέτρα τους. Ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν κόσμο καί παραδέχεται τήν Ἐκκλησία. Παραδέχεται τήν Ἐκκλησία καί ζεῖ τόν κόσμο. Ἔχει κοινή ζωή καί ἐκτιμᾶ τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ἐκτιμᾶ τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί ζεῖ κοινή ζωή. Αὐτός εἶναι ὁ πεπτωκός ἄνθρωπος! Γι' αὐτό καί ἡ Θ.Λειτουργία, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἁπλῶς καλλωπίζει τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά δέν...

Ὁ Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Μεγαλομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Χριστοφόρος καταγόταν ἀπὸ ἡμιβάρβαρη φυλὴ καὶ ὀνομαζόταν Ρεμπρόβος, ποὺ σημαίνει ἀδόκιμος, ἀποδοκιμασμένος, κολασμένος. Πιθανότατα ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.), ὅταν στὴν Ἀντιόχεια Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βαβύλας († 4 Σεπτεμβρίου).

Ὁ Ἅγιος ὡς πρὸς τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση ἦταν τόσο πολὺ ἄσχημος, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖτο «κυνοπρόσωπος».

Ἡ μεταστροφή του στὸν Χριστὸ ἔγινε μὲ τρόπο θαυμαστό. Συνελήφθη αἰχμάλωτος σὲ μάχη, ποὺ διεξήγαγε τὸ ἔθνος του μὲ τὰ Ρωμαϊκὰ αὐτοκρατορικὰ στρατεύματα. Κατατάγηκε στὶς Ρωμαϊκὲς λεγεῶνες καὶ πολέμησε κατὰ τῶν Περσῶν, ἐπὶ Γορδίου καὶ Φιλίππου.

Ὅταν ἦταν ἀκόμη κατειχούμενος, γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Χριστό, ἐγκαταστάθηκε σὲ ἐπικίνδυνη δίοδο ποταμοῦ καὶ μετέφερε δωρεὰν ἐπὶ τῶν ὤμων του ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ διέλθουν τὸν ποταμό. Μία μέρα παρουσιάσθηκε πρὸς αὐτὸν μικρὸ παιδί, τὸ ὁποῖο τὸν παρακάλεσε νὰ τὸν περάσει στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Ὁ Ρεμπρόβος πρόθυμα τὸ ἔθεσε ἐπὶ τῶν ὤμων του καὶ στηριζόμενος ἐπὶ τῆς ράβδου του εἰσῆλθε στὸν ποταμό. Ὅσο ὅμως...

8 Μαΐ 2019

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως

Φώτης Κόντογλου
Βλέπεις καταπάνω σὲ πόση ἀπιστία ἀγωνίσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς μαθητάδες του. Εἶδες μὲ πόση μακροθυμία τὰ ὑπόμεινε ὅλα; Καὶ μ᾿ ὅλα αὐτὰ, ἴσαμε σήμερα οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς εἴμαστε χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ μ᾿ ἕνα τοῖχο παγωμένον,τὸν τοῖχο τῆς ἀπιστίας. Ἐκεῖνος ἀνοίγει τὴν ἀγκάλη του καὶ μᾶς καλεῖ κ᾿ ἐμεῖς τὸν ἀρνιόμαστε. Μᾶς δείχνει τὰ τρυπημένα χέρια του καὶ τὰ πόδια Tου, κ᾿ ἐμεῖς λέμε πὼς δὲν τὰ βλέπουμε. 
Ἐμεῖς ψάχνουμε νὰ βροῦμε στηρίγματα στὴν ἀπιστία μας γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, ποὺ τὸν λέμε Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη. 
Ἡ λέξη Ἀνάσταση δὲν χωρᾶ μέσα...

Δύο ἔτη φυλάκισης ἀντιμετωπίζει 51χρονη στήν Πολωνία πού ἀπεικόνιζε εἰκόνες τῆς Παναγίας μέ φωτοστέφανο στά χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου τῶν gay

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Παραδειγματίζει ἡ κίνηση αὐτή τῶν ἀρχῶν τῆς Πολωνίας; Ἤ μήπως στήν πολιτισμένη Εὐρώπη ἀποτελεῖ ἄλλη μία ὀπισθοδρομική ἀντίδραση; Σέ ἀντίστοιχη περίπτωση δημοσίου ἐξετευλισμοῦ εἰκόνων Ἁγίων σέ ἐκδηλώσεις τύπου «Gay Pride» στή χώρα μας, ποιά ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν; Ἡ ἀνοχή καί ἡ σιωπή σέ τέτοιες καταστάσεις ἀποτελοῦν συνενοχή στό «ἔγκλημα» πού διαπράττεται πρός τήν πίστη μας, τήν κοινωνία, τήν ἱστορία πρός τήν ἴδια τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου!  

Ἡ εἴδηση...

Μία 51χρονη γυναίκα συνέλαβαν οἱ ἀρχές στήν Πολωνία μετά τήν ἐμφάνιση ἀφισῶν μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας νά ἔχει φωτοστέφανο στά χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου τῶν gay στήν πόλη Πλόκ. 

Τήν σύλληψη ἀνακοίνωσε ὀ υπουργός Ἐσωτερικῶν της Πολωνίας, Γιοακίμ Μπρουτζίνσκι, κάνοντας λόγο γιά «βεβήλωση» τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας στό Twitter. 
Ἡ 51 συνελήφθη ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό ταξίδι πού ἔκανε στό...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστής (φωτό)

Ὁ Ἰωάννης ἦταν γιὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τῆς Σαλώμης καὶ νεώτερος ἀδελφὸς τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου. Στὴν ἀρχὴ ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ κατόπιν ἔγινε μαθητὴς τοῦ Κυρίου. Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μαθητές Του, καὶ μάλιστα ὁ μαθητὴς «ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς», δηλαδή, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ 4ου κατὰ σειρὰ Εὐαγγελίου στὴν Καινὴ Διαθήκη, καθὼς ἐπίσης τριῶν Καθολικῶν Ἐπιστολῶν καὶ τῆς Ἀποκάλυψης.
Τὴ ζωή του κοντὰ στὸν Κύριο τὴν γνωρίζουμε μέσα ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Ἰωάννης συνεχίζει ἔντονα τὴν δράση του καὶ μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Αὐτὸς καὶ ὁ Πέτρος εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ κήρυξαν, μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σὲ ὅλο τὸ λαὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ.
Ἡ παράδοση, ἐπίσης, μᾶς λέει ὅτι ὁ Ἰωάννης κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴ Μ. Ἀσία, καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἔφεσο.
Στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Δομετιανοῦ βασανίστηκε καὶ ἐξορίστηκε στὴν Πάτμο, ὅπου ἔγραψε καὶ τὴν Ἀποκάλυψη. Ὁ Ἰωάννης ἔζησε γύρω στὰ 100 χρόνια (πέθανε γύρω στὸ 105 μὲ 106 μ.Χ.).
Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε, εἶναι ἡ φράση ποὺ συνεχῶς ἔλεγε στοὺς μαθητές του: «Τεκνία, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», ποὺ σημαίνει, παιδιά μου, νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ ὅταν οἱ μαθητές του ῥώτησαν γιατὶ συνεχῶς τοὺς λέει τὴν ἴδια φράση, αὐτὸς ἀπάντησε «διότι εἶναι ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, καὶ ὅταν αὐτὸ μόνο γίνεται, ἀρκεῖ».

Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῆς ἀποκαλύψεως (καὶ ὄχι μόνο) στὴν Ἱερὰ Νῆσο Πάτμο…

Ἡ πολιτική ὀρθότητα ὁδηγεῖ σέ παγκόσμια δίωξη καί γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν, ἀναφέρει ἔκθεση τοῦ Βρετανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ πιό διωκόμενη ἀπό ὁποιαδήποτε θρησκευτική ὁμάδα καί ἀντιμετωπίζουν σχεδόν γενοκτονικά ἐπίπεδα καταπίεσης σέ ὁρισμένα μέρη τοῦ κόσμου, λέει μία ἔκθεση πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν του Ἡνωμένου Βασιλείου. 

Ἡ ἔκθεση, πού συντάχθηκε ἀπό τόν Philip Mounstephen, ἐπίσκοπο του Truro καί ἕναν Ἀγγλικανό ἱεραπόστολο, ἐκτιμᾶ ὅτι ἕνας στούς τρεῖς ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν κόσμο ἀντιμετωπίζει κάποια μορφή θρησκευτικῆς καταπίεσης, βρίσκοντας τούς χριστιανούς ὡς τήν πιό εὐρέως στοχευμένη ὁμάδα. 
"Τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα δείχνουν ὄχι μόνο τή γεωγραφική ἐξάπλωση τῶν ἀντιχριστιανικῶν διώξεων, ἀλλά καί τήν αὐξανόμενη σοβαρότητά τους", ἀναφέρει ἡ ἔκθεση, προσθέτοντας ὅτι "σέ ὁρισμένες περιοχές, τό ἐπίπεδο καί ἡ φύση τῶν διώξεων πλησιάζει στό νά...

7 Μαΐ 2019

Μὲ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ παρέα ὁ Γαβρόγλου σχεδιάζει τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτική…

Σχόλιο: Ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, μέχρι τὴν Νέα Δημοκρατία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ταυτίζεται ἀπολύτως στὴν στρατηγική τῆς πολιτικῆς τους τοποθέτησης. Δεῖτε ἐδῶ παλαιότερη συνάντηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ.
Ἀνακοίνωση Ὑπουργείου Παιδείας
07-05-19 Συνάντηση τοῦ Ὑπουργοῦ Κώστα Γαβρόγλου μὲ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ὑποψήφιους στὶς Περιφερειακὲς Ἐκλογὲς καὶ στὶς Εὐρωεκλογὲς.
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, συναντήθηκε μὲ τὰ μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας καὶ ὑποψήφιους Περιφερειακοὺς Συμβούλους Ἀττικῆς μὲ τὸν συνδυασμὸ τῆς Ρένας Δούρου «Δύναμη Ζωῆς», Βαγγέλη Σκούφα, λογιστὴ καὶ μέλος τῶν Οἰκογενειῶν «Οὐράνιο Τόξο» καὶ Ἄννα Κουρουποῦ, διευθύντρια τοῦ «Red Umbrella...

Δημήτρης Νανόπουλος: Στὸ μέλλον ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ἔχει ἀνάγκη νὰ πιστεύει σὲ κάτι...

Σχόλιο Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἀναπαύει κόσμο αὐτὴ ἡ συνέντευξη. Καίγονται οἱ ψυχὲς μέσα στὴν ἀποστασία καὶ ἀναζητοῦν "ἐπιστημονικὰ" στηρίγματα, δηλαδὴ ἀπόψεις τέτοιων ἀνθρώπων. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καλὰ τὰ μέσα ἐνημέρωσης, διότι καὶ οἱ ἴδιοι τους ἀνήκουν σ` αὐτὴν τὴν κατηγορία καὶ ψάχνουν ξυλοκέρατα νὰ καταπραΰνουν τὴν συνείδηση. Δυστυχῶς, ἔχει γενικευτεῖ τὸ κακὸ καὶ καθὼς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὰ ἀκοῦνε, παίρνουν γιὰ λίγο τ` ἀπάνω τους καὶ μετὰ ξαναπέφτουν στὰ χειρότερα. Διότι, προϊόντος τοῦ χρόνου καταρρίπτονται σταδιακὰ αὐτὰ τὰ παραμύθια καὶ ὅλα τὰ "ὄνειρα" καὶ οἱ προσδοκίες τοῦ πλήθους γίνονται σκόνη. Καὶ τὸ μαρτύριο γίνεται ἀκόμη βαρύτερο. Αὐτὸς εἶναι ὁ φαῦλος κύκλος τῆς ἀμετανοησίας τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ βγαίνουν συνεχῶς καὶ κατὰ καιροὺς τέτοιοι "ἐπιστήμονες - προφῆτες", θὰ "παρηγοροῦν" μὲ τὶς ἀνοησίες τους, πρῶτα τὸν ἑαυτό τους καὶ κατόπιν τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ξεχνᾶνε τὸν θάνατο, τὴν κρίση καὶ τὴν αἰωνιότητα. 
Ἰδού ἡ εἴδηση... (ἀπόσπασμα τῆς συνέντευξης)

Σύντομη ἁγιοπατερική προσέγγιση τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
Σύντομη ὁμολογία μας γιά τον Ἅγιο Τριαδικό Θεό: Πατήρ, Υἱός καί Πνεῦμα Ἅγιον: Ἕνας Θεός, Μία Οὐσία, Μία Φύσις, Μία Βούληση, Μία Δύναμη, Τρία Πρόσωπα, Τρεῖς Ὑποστάσεις, Τρεῖς Ἰδιότητες, Τρεῖς Χαρακτῆρες. 

6 Μαΐ 2019

Ὁ προβληματισμός τοῦ ΥΠΕΞ καί τῆς ΕΥΠ γιά τούς τουρκόφρονες στήν Θράκη

Μέ τήν ἁπλή ἀναλογική πού καθιέρωσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ δίνεται πλέον ἡ δυνατότητα στούς συμβούλους πού θά ἐκλεγοῦν νά ἔχουν ἄμεση παρέμβαση στά αὐτοδιοικητικά Σέ μία σημαντική πληροφόρηση προβαίνει τό ἔγκυρο Via Diplomacy, σχετικά μέ τά συμβαίνοντα στήν Θράκη, ὡς πρός τήν συμμετοχή τῶν τουρκοφρόνων στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές. Γράφει συγκεκριμένα: «Αὐτό πού προβληματίζει ἔντονα τό ΥΠΕΞ καί τήν ΕΥΠ, εἶναι ἡ "διασπορά" τῶν πιστῶν στό τουρκικό Προξενεῖο ὑποψηφίων συμβούλων, σέ ὅλους τους συνδυασμούς. Οἱ πολλοί συνδυασμοί καί ἡ προσπάθεια τῶν ὑποψηφίων Δημάρχων νά πάρουν τήν διοίκηση τοῦ Δήμου τους, τούς ἔχει κάνει... 

Ἡ Ὁσία Σοφία ἡ ἐν Κλεισούρα ἀσκήσασα

Ἡ Ὁσία Σοφία Χοτοκουρίδου, τὸ γένος Ἀμανατίου Σαουλίδου, γεννήθηκε τὸ 1883 μ.Χ. στὸ χωριὸ Σαρὴ-ποπὰ (ἢ Σαρὴ-παπὰ) τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσης Τριπόλεως, Νομοῦ Τραπεζούντας τοῦ Πόντου. Τὸ 1907 μ.Χ. παντρεύεται μὲ τὸν Ἰορδάνη Χοτοκουρίδη στὸ χωριὸ Το(γ)ροὺλ τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσης καὶ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια, τὸ 1910 μ.Χ., ἀπέκτησε ἕνα παιδί. Ἔπειτα ἀπὸ δύο χρόνια, χάνει τὸ παιδὶ της τὸ ὁποῖο βρίσκει τραγικὸ θάνατο, ἀφοῦ φαγώθηκε ἀπὸ χοίρους, ἐνῶ δύο χρόνια μετά, τὸ 1914 μ.Χ. χάνει καὶ τὸν ἄντρα της τὸν ὁποῖο τὸν πῆραν οἱ Τοῦρκοι στὰ τάγματα ἐργασίας, ὅπου καὶ μᾶλλον ἀπεβίωσε.
Ἡ νεαρὴ χήρα κατέφυγε στὰ βουνά, ὅπου ζοῦσε ἀσκητικά, μὲ μεγάλη νηστεία. Ἐκεῖ τῆς ἐμφανίστηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ τὴν προειδοποίησε γιὰ ἐπικείμενη ἐπιδρομὴ τῶν Τσετῶν. Ἡ Σοφία ἐνημέρωσε τοὺς συγχωριανούς της, ποὺ κρύφτηκαν καὶ ἀπέφυγαν τὸν κίνδυνο.
Στὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν τὸ καράβι ποὺ μετέφερε τοὺς συγχωριανοὺς τῆς Σοφίας στὴν Ἑλλάδα κινδύνεψε νὰ καταποντιστεῖ. Αὐτὴ ἔβλεπε τὰ κύματα γεμάτα ἀπὸ Ἀγγέλους καὶ τὴν Παναγία. Ζήτησε ἀπ΄ αὐτὴν νὰ πνιγεῖ ἡ ἴδια καὶ νὰ σωθοῦν οἱ συγχωριανοί της. Ἡ Παναγία τοὺς ἔσωσε ὅλους. Ὁ καπετάνιος δὲν τὸ πίστευε πῶς σώθηκαν κι ἔλεγε: «Κάποιον ἅγιο ἔχουμε» καὶ οἱ χωριανοὶ τοῦ ἀπάντησαν: «Τὴ Σοφία».
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», 
ἀπὸ τὴν Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Ὁσίας Σοφίας...

Ἅμα χαλαστεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ σιχαίνεται τὰ ἁπλὰ καὶ τὰ φτωχὰ πράγματα

 Φώτης Κόντογλου
Ἅμα χαλαστεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀρχίζει νὰ σιχαίνεται τὰ ἁπλὰ καὶ τὰ φτωχὰ πράγματα. Μὰ πολλὲς φορὲς ξανάρχεται στὸν παλιὸ ἑαυτό του, σὰν τὸν μεθυσμένον ποὺ ξεμέθυσε, καὶ τότε καταλαβαίνει πάλι μεγάλη ὄρεξη γιὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ χαίρεται μέσα του καὶ εἰρηνεύει, καὶ θέλει νὰ ζεῖ ταπεινὰ καὶ ἥσυχα.
Τότε τοῦ ἀρέσουνε πάλι τὰ ταπεινὰ καὶ τ' ἀπονήρευτα πράγματα, καὶ νοιώθει μέσα τοῦ τὴν γλυκύτητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν εἰρήνη ποὺ εἶναι μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Γιατί χωρὶς ἁπλὴ καρδιά, ἀληθινὸς χριστιανὸς δὲν γίνεται κανένας.
Αὐτὸ θὰ τὸ νοιώσεις ἀπὸ κάποια λόγια τῶν ἁγίων ποὺ λένε: «Ὅποιος δὲν γνώρισε τὴν εἰρήνη, δὲν γνώρισε τὴ χαρά. Ἂν ἀγαπᾶς τὴν πραότητα, ζῆσε μὲ εἰρήνη• κι ἂν ἀξιωθεῖς τὴν εἰρήνη, θὰ χαίρεσαι σὲ κάθε καιρό.
'Ἄνθρωπος μὲ πολλὲς ἔγνοιες, δὲν εἰμπορεῖ νὰ γίνει πράος καὶ ἠσύχιος. Ἡ ταπείνωση μαζεύει τὴν....

Τό μαγικό ραβδί τῆς Κίρκης (Κολυμπάρι καί Σιναίου Δαμιανός)

Γεώργιος Κ. Τζανάκης 

Στήν ἐφημερίδα Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας (Μαρτίου 2019) ὑπάρχει ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανοῦ ἀφορώσα δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2019) μέ τίτλο: «Καταδίκασε τό κολυμπάρι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός». Ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος στό δημοσίευμά του παραθέτει κείμενο τό ὁποῖο ἔχει ὑπογράψει ὁ Σιναίου, θέτει τίτλο , ὅπως προανεφέρθη: «Καταδίκασε τό κολυμπάρι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός», καί κάνει καί τόν δικό του σχολιασμό. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν ἐπιστολή τοῦ χαρακτηρίζει τόν σχολιασμό τῆς ἐφημερίδος «παντελῶς ἀβάσιμο καί ἀνεπέρειστο» δηλαδή ὅτι δέν στηρίζεται πουθενά, ὅτι ἀποτελεῖ ψεῦδος καί ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀναξιόπιστος: «Δυστυχῶς ὅμως διά τήν ἀλήθεια καί τήν ἀξιοπιστία σᾶς ὁ πρόλογος ποῦ προηγεῖται τῆς ἀναδημοσιεύσεως τοῦ...

Ἡ Σύναξη τῶν τεσσάρων Ὀρθοδόξων Προκαθημένων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἡ κρίση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ βαθειὰ ἀπογοήτευση, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν πρόσφατη, (18 καὶ 19 Ἀπριλίου  2019), Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, (Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Κύπρου), στὴ Λευκωσία, προκειμένου νὰ ἐξετάσουν σύγχρονα ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα καὶ ἰδιαιτέρως νὰ πάρουν θέση πάνω στὸ καίριο καὶ φλέγον θέμα τῆς ἀποδόσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. Ἐκεῖνο ποὺ μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀποφάσεις τῶν τεσσάρων Προκαθημένων, ὅπως αὐτὲς δημοσιεύθηκαν στὰ ΜΜΕ, εἶναι ὅτι δυστυχῶς τὸ Συνοδικὸ Σύστημα τῆς Ἐκκλησίας μας περνάει μία βαθειὰ κρίση. Μία κρίση, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες γίνεται ὅλο καὶ πιὸ αἰσθητὴ καὶ ἡ ὁποία, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὅτι ἐκφράζεται καὶ ὡς...

5 Μαΐ 2019

Βόρειος Ἤπειρος: Ξήλωσαν τὶς ἑλληνικὲς πινακίδες!

Ὁ δημοσιογράφος που συνέγραψε το βιβλίο κατὰ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀνέλαβε ἀπὸ τὸ Facebook νὰ καταπολεμήσει τὴν παραπληροφόρηση (fake news)

Ἡ λειτουργία του  Facebook ὡς χώρου ἐλεύθερης διακίνησης ἰδεῶν στὴν Ἑλλάδα τελειώνει!

Σὲ συμφωνία κατέληξαν τὸ Facebook καὶ τὰ Ellinika Hoaxes, μὲ σκοπὸ τὸν περιορισμὸ τῆς παραπληροφόρησης στὴν Ἑλλάδα, μέσω τῆς δημοφιλοῦς πλατφόρμας κοινωνικῆς δικτύωσης. Τὰ Ellinika Hoaxes θὰ συμμετάσχουν ἀκόμη πιὸ ἐνεργὰ στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς παραπληροφόρησης, ἀναλαμβάνοντας τὸν ἔλεγχο περιεχομένου ὅπως ἄρθρα, βίντεο καὶ εἰκόνες ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν πλατφόρμα.
Τὸ Facebook ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 2016 μία προσπάθεια καταπολέμησης τῆς παραπληροφόρησης, ἐπιστρατεύοντας ἐπαληθευτὲς γεγονότων (fact checkers) ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, στὰ πλαίσια τῆς πρωτοβουλίας “ἐπαλήθευση γεγονότων μέσω τρίτων” (third-party fact checking program – 3PFC), γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ ὑλικοῦ ποὺ διακινεῖται μέσω τῆς πλατφόρμας.

Ὅπως περιγράφει μὲ περηφάνια τὸ Facebook στὴν ἀνακοίνωσή του, ὁ νέος συνεργάτης στὴν Ἑλλάδα θὰ λαμβάνει παράπονα τῶν ἀναγνωστῶν γιὰ ψευδεῖς εἰδήσεις καὶ ἀφοῦ κάνει τὶς ἀξιολογήσεις του, θὰ δίνει ἔγκριση καὶ σφραγίδα ἀξιοπιστίας.

Πῶς καὶ γιατί τὸ Facebook προχώρησε σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιλογή; Στὸ ἐξωτερικὸ ἀκολούθησε μία διαφορετικὴ τακτική. Ἀφοῦ ἐνημέρωσε τὰ ἐγχώρια ΜΜΕ, προχώρησε σὲ σύσταση ἐπιτροπῶν ἐλέγχου ποὺ ἀπαρτίζονται ἀπὸ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.