12 Απρ 2021

Ἅγιος Παΐσιος: «Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες, οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε. Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια, μιὰ μπόρα θὰ εἶναι. Νὰ εἶστε μὲ τὸν Χριστό, νὰ ζῆτε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του»

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β΄ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», (1999) Βασιλικά Θεσσαλονίκης: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος».
«Γιὰ νὰ περάσης στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης "βουλευτὴς" τοῦ Θεοῦ, ὄχι "βολευτὴς" τοῦ ἑαυτοῦ σου».
Γέροντα, πῶς τὰ βλέπετε τὰ πράγματα;
– Ἐσεῖς πῶς τὰ βλέπετε;
– Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε, Γέροντα; Ἐσεῖς νὰ μᾶς λέγατε.
– Ἡ ἡσυχία ποὺ ἐπικρατεῖ μὲ ἀνησυχεῖ. Κάτι ἑτοιμάζεται. Δὲν ἔχουμε καταλάβει καλὰ σὲ τί χρόνια ζοῦμε οὔτε σκεφτόμαστε ὅτι θὰ πεθάνουμε. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνη· πολὺ δύσκολη κατάσταση! Ἡ τύχη τοῦ κόσμου κρέμεται ἀπὸ τὰ χέρια μερικῶν, ἀλλὰ ἀκόμη ὁ Θεὸς κρατᾶ φρένο. Χρειάζεται νὰ κάνουμε πολλὴ προσευχὴ μὲ...

Ἐπιστολὲς Ἐξώδικης Διαμαρτυρίας Γονέων καὶ Καθηγητῶν γιὰ τὰ Self – Test

Θέτουμε πρὸς ἐλεύθερη χρήση τὶς παραπάνω δύο ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας - δήλωσης μὲ ἐπιφύλαξη κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ἀντίστοιχα. Ἀφοροῦν τὴν παράνομη καὶ καταχρηστικὴ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ self test ἐπὶ ποινὴ ἀπαγόρευσης εἰσόδου στὶς σχολικὲς μονάδες γιὰ ὅσους δὲν θελήσουν ἢ ἀποτύχουν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ αὐτό. Στὸ περιεχόμενό τους μπορεῖ κανεὶς ἀναλυτικὰ νὰ διαβάσει τοὺς λόγους διαμαρτυρίας.
Μὲ βάση τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ὅποιος μαθητὴς δὲν συμμορφωθεῖ στὸ self test δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος στὸ σχολεῖο καὶ θὰ πάρει ἀπουσία ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς καθηγητὲς ποὺ κινδυνεύουν ἔτσι νὰ θεωρηθοῦν ἀδικαιολογήτως ἀπόντες καὶ νὰ κινηθοῦν σὲ βάρος τους...

Φτάνει πιὰ ἡ κακοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας - Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα!

Ἄρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο, ἐρευνητὴ
Ἡ γλῶσσα ειναι τὸ ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας ἑνὸς λαοῦ, μέσω τοῦ ὁποίου ἕνας λαὸς ἔχει σφυρηλατήσει καὶ ἀποτυπώσει τῆς ἱστορικές του κατακτήσεις, τοὺς ἀγῶνες του, τὸν πολιτισμό του, τὴν σκέψη του καὶ τὴν συνείδησή του (ἐθνικὴ καὶ κοινωνική). Ἐπειδή κατὰ διαστήματα δέχεται ἐπιθέσεις, ὀφείλουμὲ νὰ τὴν διαφυλάξουμε.
ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ AΣΧΗΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Προσπάθειες ἀλλοίωσης τῆς γραμματικῆς, ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων.
Παράδειγμα 1 Ἄρθρο, 16 Ἰουλίου 2012, ἀπὸ τὸν ἰστότοπο promitheasblog.com
‘’Σάλος μὲ τὴν κατάργηση φωνηέντων καὶ συμφώνων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας’’
Σάλος καὶ ἀντιδράσεις τόσο στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅσο καὶ στὴν...

Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πάσα γῆ τάφος!

Ἡ Ελλάδα, αὐτὴ ἡ μικρή, ἀλλὰ σπουδαία χώρα, κατὰ καιροὺς σώζεται ἀπὸ τὴν Θεία Πρόνοια ἢ ἀπὸ λιγοστὰ ἄξια τέκνα της. Σὲ ὅλη τὴν Ἱστορία της, ἀκόμα καὶ στὶς περιόδους τῆς μεγάλης ἀκμῆς, τὴν διαφορὰ ἔκαναν τὰ πρόσωπα: Ἄλλοτε οἱ φωτισμένοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι καὶ ἡγέτες, καὶ συχνὰ οἱ εὐεργέτες, ποὺ ἔβαζαν τὴν πατρίδα πάνω ἀπὸ τὸ συμφέρον τους καὶ πρόσφεραν αὐτὰ ποὺ ἀδυνατοῦσε νὰ δημιουργήσει τὸ κράτος. Ἀκόμα καὶ ἠ Επανάσταση τοῦ 1821, τῆς ὁποίας τὰ 200 χρόνια γιορτάζουμε, ἦταν μία συνεργασία προσώπων μὲ τέτοια χαρακτηριστικά. Πνευματικὲς προσωπικότητες, λόγιοι καὶ πλούσιοι ἔμποροι ἕνωσαν τὶς δυνάμεις τους μὲ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς καὶ πέτυχαν τὸ θαῦμα! Ἡ σπίθα ποὺ ἄναψαν καὶ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν θέλεις νὰ δεῖς πόσα πλούτη ἔχεις ἐπὶ τῆς γῆς, κάνε μία βόλτα ἀπὸ ἕνα νοσοκομεῖο.
Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

11 Απρ 2021

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ἡ πόλις ποὺ ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε τὸν θεῖον αὐτὸν ἄνδρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀθλητικὴ καὶ ἀσκητική του ζωὴ δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀσφάλεια. Τὴν πόλι ὅμως ὅπου τώρα ζῆ καὶ ἡ ὁποία τὸν τρέφει μὲ ἀμβροσία, τὴν ἐγνώρισε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος· διότι ὁπωσδήποτε εὑρίσκεται τώρα καὶ αὐτὸς σ᾿ ἐκείνη τὴν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν ὁποίων «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».
Ἐκεῖ χορταίνοντας τὰ ἀχόρταστα μὲ ἄϋλη αἴσθησι καὶ βλέποντας τὰ ἀθέατα κάλλη, ἀπολαμβάνει τὶς ἀντάξιες ἀμοιβὲς τῶν ἱδρώτων του. Καὶ ἀφοῦ σὰν ἄκοπο βραβεῖο τῶν κόπων τοῦ ἐκέρδισε τὴν οὐράνιο κληρονομία, χορεύει αἰώνια μαζὶ μ᾿ ἐκείνους, τῶν ὁποίων πλέον «ὁ ποὺς ἔστη ἐν εὐθύτητι». Πῶς δὲ κέρδισε αὐτὴν τὴν μακαριότητα ὁ ἀοίδιμος, αὐτὸ θὰ τὸ ἐκθέσω στὴν συνέχεια...

Κλίμαξ Ὁσίου Ἰωάννου Σιναΐτου, κεφάλαιον Περὶ ὑπερηφανείας

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ τρομάξης ὅταν πέφτης κάθε ἡμέρα, καὶ μὴν ἐγκαταλείψης τὸν ἀγώνα. Ἀντιθέτως νὰ ἵστασαι ἀνδρείως καὶ ὁπωσδήποτε θὰ εὐλαβηθῇ τὴν ὑπομονή σου ὁ φύλαξ ἄγγελός σου. Ὅσο εἶναι ἀκόμη πρόσφατο καὶ ζεστὸ τὸ τραῦμα, τόσο καὶ εὐκολώτερα θεραπεύεται. Ἐνῷ τὰ τραύματα ποὺ ἐχρόνισαν, σὰν παραμελημένα καὶ ἀποσκληρυμένα, δύσκολα θεραπεύονται, καὶ χρειάζονται γιὰ νὰ ἰατρευθοῦν πολύ κόπο καὶ νυστέρι καὶ ξυράφι καὶ τὸ ἐδῶ πῦρ τῶν καυτηριασμῶν, (δηλαδὴ τὸ πῦρ τῶν ἐδῶ θλίψεων, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ μελλοντικὸ πῦρ τῆς κολάσεως).
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλίμαξ - Περὶ μετανοίας

10 Απρ 2021

Ὁ Πρίγκηπας Φίλιππος δὲν κούνησε τὸ δακτυλάκι του γιὰ νὰ σώσει τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη…

Μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὸν νεκρό, προκαλοῦν κακὴ ἐντύπωση οἱ πολὺ θετικές ἀντιδράσεις, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Πρίγκηπα Φιλίππου, συζύγου τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ.
Εἰπώθηκαν τόσα πολλὰ καὶ ἔχουν γραφεῖ ἀκόμα περισσότερα γιὰ τὸν ἐν λόγω Πρίγκηπα. Καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν «σχέση» του μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία -ἂν διαβάζω ὀρθὰ ὅσα γράφονται- δὲν σήμαινε τίποτα γιὰ τὸν ἴδιο. Κάπου διάβασα ὅτι δὲν τὴν ἐπισκέφθηκε ποτέ. Κάπου ἀλλοῦ ὅτι πῆγε μόνο μία φορὰ στὴν χώρα, στὴν ὁποία γεννήθηκε, καὶ στὴν Κέρκυρα.
Ἀλλὰ αὐτὰ γιὰ κάποιους μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν σημασία. Γιὰ τοὺς πολλοὺς εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἦταν ὁ σύζυγος τῆς κ. Ἐλισάβετ, ἀλλὰ δὲν κούνησε τὸ δακτυλάκι...

Ὁμιλία ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση ποὺ πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη»

Τὴν Τρίτη 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 21:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ διαδικτυακὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση ποὺ πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη».
Μπορεῖτε νὰ συνδεθεῖτε ἀκολουθώντας τὸν παρακάτω σύνδεσμο: us02web.zoom.us Meeting ID: 830 5286 6113, Passcode: 123
Δίνεται ταυτόχρονα ἡ δυνατότητα παρακολούθησης τῆς ὁμιλίας στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο: youtu.be

10 Ἀπριλίου 1826 – Ἡ ἡρωϊκή ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ἡ Τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς δεύτερη πολιορκία) ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε ἔμπνευση στὸ Διονύσιο Σολωμὸ νὰ γράψει τοὺς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους”. Ἔλαβε χώρα στὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπριλίου τοῦ 1825 ἕως 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826 ὁπότε καὶ τερματίστηκε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πολιορκία διακρίνεται σὲ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1825 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ κοινοῦ.
Τὸ Μεσολόγγι κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 20 Μαΐου 1821 μὲ τὸν ὁπλαρχηγὸ Δημήτριο Μακρή. Τὸ 1822, μετὰ τὴν ἥττα τῶν Ἑλλήνων στὴ μάχη τοῦ Πέτα τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ Μεσολόγγι καὶ πολιόρκησαν τὴν πόλη. Ἡ Πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου διήρκεσε δύο μῆνες καὶ ἔληξε μὲ ἀποτυχία τῶν τουρκικῶν δυνάμεων νὰ κυριεύσουν τὴν πόλη. Στὰ μέσα τοῦ 1823 οἱ τουρκικὲς δυνάμεις σχεδίασαν νέα ἐκστρατεία ποὺ περιλάμβανε πολιορκία καὶ κατάληψη τοῦ Μεσολογγίου. Μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες ποὺ δόθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρυτανίας τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄: Ὁ ἱερομάρτυς καὶ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητο
Τὸ πρωτόθρονο καὶ σεβάσμιο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες μορφὲς τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος διέπρεψε καὶ ὡς λαμπρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας καὶ ὡς συνεπὴς ἐθνικὸς ἡγέτης. 
Γεννήθηκε στὴ Δημητσάνα τὸ 1445 ἀπὸ τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Ἀσημίνα Ἀγγελόπουλου. Τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος. Τὸ 1767 πῆγε στὴ Σμύρνη κοντὰ στὸ θεῖο τοῦ Μελέτιο, ὅπου φοίτησε στὴν ἐκεῖ περίφημη Εὐαγγελικὴ Σχολή. Μετὰ παρακολούθησα ἀνώτερα μαθήματα στὴν Πάτμο ἀπὸ τὸν Δανιὴλ Κεραμέα. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδὲς τοῦ γύρισε στὴ Μονὴ τῶν Στροφάδων, ὅπου ἐκάρη μοναχός, λαμβάνοντας τὸ μοναχικὸ ὄνομα Γρηγόριος. Ἀργότερα τὸν κάλεσε ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος, ὁ ὁποῖος τὸν χειροτόνησε διάκονο καὶ στὴ συνέχεια πρεσβύτερο, ἐπιδεικνύοντας μεγάλο ἱεραποστολικὸ ζῆλο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα
ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ σοῦ χτυπάει, ἀλλὰ ἐσὺ ἔχεις δουλειές.
Ἅγιος Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου

9 Απρ 2021

Ἀπὸ τὸν «Ἀκάθιστο Ὕμνο» στὴν Παναγία μας: «...λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται...»

Τροπάριο τῆς Η΄ Ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου:
«Νεκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται· ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπόστατον ἐκύησας, εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι, πρῴην χρηματίζοντες, λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευμάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ σωτηρία».
Ἀπόδοση στὰ νεοελληνικά:
«Διὰ σοῦ οἱ νεκροὶ γίνονται πάλιν ζωντανοί, διότι ἐγέννησες τὴν ζωήν, ἡ ὁποία εἶνε (ὄχι μία ἁπλὴ κατάστασις, ἀλλὰ) πραγματικὴ ὑπόστασις, πρόσωπον (δηλαδὴ ἐγέννησες τὸ Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ). Διὰ σοῦ ἐπίσης ἐκεῖνοι, ποὺ ἦσαν πρὶν ἄλαλοι, γίνονται ὁμιλητικώτατοι· οἱ λεπροὶ καθαρίζονται, αἱ ἀσθένειαι ἐξαφανίζονται, τὰ πλήθη τῶν ἐναερίων σατανικῶν πνευμάτων συντρίβονται, ὦ Παρθένε, ποὺ εἶσαι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.».

Ὁ Κυθήρων ζητᾶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τὸν κ. Χαρδαλιά, ὁ ὁποῖος «ὑπερβαίνει τὰ ἐσκαμμένα» καὶ νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὸ προαιρετικὸ τῶν ἐμβολίων!

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώταος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐπιστολὴ του ὑπογραμμίζει τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ὅτι πάνω ἀπὸ 180 χρόνια ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, λιτανεύεται πάντα κατὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας παρουσία πλήθους λαοῦ.
Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ ἀναφέρει ὅτι γιὰ πρώτη ἐφέτος (21-3-2021) παρεκωλύθη ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιωτίσσης, κάτι ποὺ δὲν ἔγινε οὔτε κατὰ τὴν κατοχὴ τῶν Ἐνετῶν, Ἄγγλων, Γάλλων, Τούρκων καὶ Γερμανῶν. «Ποτὲ δὲν ὑπῆρξε τέτοια βία καὶ μεταχείριση στὴν Θεία Λατρεία...
Διαβάστε πολόκληρη τὴν ἐπιστολή…

«Ὁ "τρελλός" πατήρ πού κατέλυσε ἐμετὸ φυματικοῦ ἀσθενοῦς μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία»!

«Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τήν Θεία Λειτουργία»
(2012), Ὠρωπός Ἀττικῆς: Ἱερὰ Μονή Παρακλήτου
Ἕνα σχετικό περιστατικό συνέβη καί τό 1942 στά Ἰωάννινα. Ὁ ἱεροκήρυκας π. Βενέδικτος Πετράκης (†1961), μετά τήν Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τοῦ Κάστρου, πῆγε στό ἐκεῖ νοσοκομεῖο, ὅπου στεγαζόταν καί τό φθισιατρεῖο, γιά νά κοινωνήσει τούς ἀρρώστους.
Ἕνας βαριά φυματικός, μόλις μετέλαβε, ἔκανε αἱμόπτυση πάνω στό σεντόνι. Ἀμέσως ὁ πατήρ Βενέδικτος τήν πῆρε μέ τήν ἁγία Λαβίδα, τήν ἔφαγε καί εἶπε...

Ἡ ἐξόντωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πόντου - Ἡ πίστη στὸ στόχαστρο τῶν Γενοκτόνων

Ἡ ὀδοντίατρος Θεοδώρα Ἰωαννίδου «ἔκλεισε» στὸ νέο της βιβλίο πολύτιμες πληροφορίες καὶ ἀνέκδοτο ὑλικό. Γράφει ἡ Χριστίνα Χαφουσίδου.
Μία ἱστορικὴ φωτογραφία τοῦ 1912, μὲ τὴν μοναστικὴ συνοδεία τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Ἀπὸ ἀριστερά, ὁ ἀναπληρωτὴς ἡγούμενος Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης, ποὺ κοιμήθηκε τὸ 1915, ὁ ἡγούμενος Ἄνθιμος Μασμανίδης, ὁ ἱερομόναχος Ἀνανίας, ὁ Ἰερόθεος, ὁ Θεόκλητος Τσανοσίδης, ὁ ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος Ἀναστασιάδης, ὁ Ἱερεμίας Τσαρίδης, ὁ μοναχὸς Χρύσανθος καὶ ὁ διάκονος Ἀθανάσιος (φωτ.: «Ἡ ἐξόντωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πόντου»).
Τὶς μέρες αὐτὲς ποὺ ἐπαναφέρουμε ἐντονότερα στὸ νοῦ μας πὼς οἱ ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ρίχτηκαν μὲ αὐτοθυσία στὸν Ἀγώνα «γιὰ τοῦ Χριστοῦ...

Χιμάρα: Τὸ διαχρονικὸ ἀδούλωτο φρόνημα τῶν Ἑλλήνων

Ἡ Χιμάρα κατὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Θουκυδίδη, ἐμφανίζεται ὡς ἐπαρχία τῆς Χαονίας στὴν Ἤπειρο, ἡ ὁποία ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἱδρύσεώς της ἀπὸ τοὺς Ἠπειρῶτες ἔχαιρε δικῶν της δημοκρατικῶν προνομίων μίας καὶ ἀποτελοῦσε ρίζα γένους βασιλικοῦ ποὺ μὲ τὸν καιρὸ εἶχε θέσει τὴν ἐξουσία του ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς φυλῆς.
Μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Χαόνων στὸν Μεσσηνιακὸ Πόλεμο τὸν 7ο π.Χ. αἰώνα, πληθυσμοὶ Σπαρτιατῶν μετοικοῦν στὰ Ἀκροκεραύνια Ὅρη τῆς Χαονίας. Ἡγέτες τῆς ἐκστρατευτικῆς ἀποστολῆς τῶν Χαόων τῆς Χιμάρας ἦταν οἱ Φώτιος καὶ Νικάνορας καὶ ὅπως συνεχίζει ὁ ἀρχαῖος γεωγράφος Στράβων, ἡ παρακμὴ τῆς Χαονίας εἶχε τὴν ἀφετηρία της στὴν ἀποτυχημένη ἔκβαση ποὺ εἶχε ὁ πόλεμος στὸ πλευρὸ...

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Κορωνοϊός, Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ Ἐμβόλια

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν σὲ κάνει γονέα ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν σου, ἀλλὰ ἡ σωστὴ διαπαιδαγώγησή τους.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

8 Απρ 2021

Ἐλάχιστος, ὀφειλόμενος φόρος τιμῆς πρὸς τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία

Γράφει ὁ Μυργιώτης Παναγιώτης
Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀπὸ τὴν φύση του ἐλεύθερος καὶ ἀγωνιστὴς καὶ πατριώτης στὸ διάβα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς δὲν ἔσκυψε τὸ κεφάλι καὶ δὲν λογαρίαζε τὴν ἀριθμητικὴ - ὑλικὴ ὑπεροχὴ τοῦ ἀντιπάλου. Τὸ μαρτυρεῖ ἡ ἀπάντηση πρὸς τοὺς Πέρσες ὅτι θὰ πολεμᾶμε ὑπὸ τὴν σκιὰ τῶν τόξων τῶν πολυάριθμων Περσῶν. Ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας τοῦ κατέκαιγε τὰ σωθικά, μιλᾶμε γιὰ τὴν σκλαβιὰ του τὴν ὀθωμανική. Τὸ ὄνειρο ὅτι μία μέρα θὰ γίνουν πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς δικά μας τοῦ συντηροῦσε τὴν ἐλπίδα καὶ τοῦ ἔδινε φτερά. Τὸ κρυφὸ σχολειὸ τοῦ συντηροῦσε τὸν πόθο. Τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν δροῦσε πολλαπλασιαστικά. Δὲν δέχτηκε τὴν τουρκικὴ σκλαβιὰ μοιρολατρικά. Ἔγιναν ἀρκετὲς προσπάθειες σὲ τοπικὸ...

Τί εὐθύνες φέρει ὁ κ. Τσιόδρας γιὰ Ἐκκλησίες ποὺ σφραγίστηκαν, γιὰ Λειτουργίες ποὺ δὲν ἔγιναν, γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ χριστιανοὺς ποὺ συνελήφθησαν, γιὰ τὸ Πάσχα ποὺ εἴδαμε ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ ἴσως μᾶς ἀναγκάσουν νὰ τὸ ξαναδοῦμε;

Σωτήρης Τσιόδρας - Πότε θὰ καταλάβει ὅτι οἱ πολίτες ἔχουν χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τους ἀπέναντί του;
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σωτήρης Τσιόδρας: Οἱ πολίτες δὲν τὸν ἐμπιστεύονται πλέον. Ὁ ἴδιος κάνει ζημιὰ μὲ τὴν στάση του καὶ στὴν ἴδια τὴν ἐπιστήμη ποὺ ὑπηρετεῖ.
Τὶς τελευταῖες μέρες, ὁ Σωτήρης Τσιόδρας ἐπιχειρεῖ νὰ βγεῖ καὶ πάλι ἀπὸ τὴ ναφθαλίνη τῆς ἀφάνειας, γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς λόγους ποὺ ἐναρμονίζονται ἀπόλυτα μὲ τὴν συνταγὴ τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐφαρμόζεται ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο στὴν χώρα.
Σήμερα, ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε το άνοιγμα τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Λυκείου ἀπὸ τὴν προσεχῆ Δευτέρα, 12 Ἀπριλίου. Ἀφοῦ μὲ τὸ σκληρότερο lockdown τῆς...

Οἱ προδότες εἶναι ἐκ τῶν ἔσω! Ὁ σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφαλείας τοῦ πρωθυπουργοῦ Θάνος Ντόκος διέρρευσε ἔκθεση στὴν Τουρκία μὲ τελικὸ ἀποδέκτη τὸν Ἐρντογᾶν!

Σὲ μεῖζον θέμα ποὺ ἅπτεται τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῆς χώρας ἐξελίσσεται ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἐγγράφων ἀπὸ τὰ Wikileaks σύμφωνα μὲ τὰ ὁποία ὁ νῦν σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ πρωθυπουργοῦ Κ. Μητσοτάκη, Θάνος Ντόκος, ἐμπλέκεται σὲ ὑπόθεση διαρροῆς ἀδημοσίευτης ἔκθεσης γιὰ τὴν Τουρκία στὴν πρεσβεία τῆς γειτονικῆς χώρας στὶς Βρυξέλλες τὸ 2010.
Ἡ ἔκθεση προτείνει κατευθύνσεις στὴν τουρκικὴ διπλωματία γιὰ τό πῶς μπορεῖ νὰ συνυπάρξει τὸ “δόγμα Νταβούτογλου” καὶ οἱ περιφερειακὲς φιλοδοξίες τῆς Τουρκίας μὲ...

Διδάσκει τὸ παράδειγμα καὶ ὄχι τὰ παχιὰ λόγια

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς
«Νὰ πάρουμε πίσω τὶς ζωές μας». Μάλιστα. Εἶναι ἡ μόνιμη ἐπωδὸς τῶν ἀνυστάκτων φρουρῶν τῆς ὑγείας μας. Τὸ ποικιλώνυμο πολιτικὸ κυβερνολόι, τί ἔχασε, ἐν μέσω πανδημίας καὶ χρησιμοποιεῖ πρῶτο πληθυντικὸ πρόσωπο στὴν κοινότοπη φράση; Μειώθηκε ὁ μισθός τους ἢ ἀπαγορεύονται οἱ μετακινήσεις τους; Τί ἔχασαν, ξαναρωτῶ, πού θὰ τὸ πάρουν πίσω;

Ἔχασαν οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, οἱ ἁπλοὶ ἰδιοκτῆτες καὶ ἐργαζόμενοι σὲ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Ζοῦν μὲ τὶς ἐλεημοσύνες τοῦ κράτους, μὴ ἐπιστρεπτέες… κακομοιριές, μοιρασμένες καὶ αὐτὲς μὲ ἄδικα ἐν πολλοῖς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ προφύλαξη τῆς συνειδήσεὼς μας, μᾶς φέρνει μεγάλο κέρδος, διότι ἡ προφύλαξή της σημαίνει διατήρηση τῆς καθαρότητὰς της ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ ἀπέναντι στὸν πλησίον.
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης

7 Απρ 2021

Μοναχὸς Δαμασκηνὸς Γρηγοριάτης: «Ὄχι στὸ ἐμβόλιο πού σέ ὑποχρεώνουν καταπατώντας τήν ἐλευθερία σου. Δικό μας ἐμβόλιο εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία»!

Γράφει ὁ Μοναχὸς Δαμασκηνὸς Γρηγοριάτης
Ἀγαπητέ μας ἐν Χριστῶ ἀδελφέ κ. Ἀθανάσιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
Ἐλάβομεν ἅπαντες οἱ περίπου 100 ἀδελφοί καί ἀδελφές τῆς χριστιανικῆς μας οἰκογενείας μέ τίτλο ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ τήν ἐπιστολήν σου, τήν ὁποίαν ἀπηύθυνες πρός τήν Διαρκῆ Σύνοδο τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας μας. Ὡς ὑπεύθυνος τῆς Ὁμάδος αὐτῆς ὀφείλω νά ἀπαντήσω, χωρίς νά θίξω κάποιον στό ἐλάχιστον. Ἐπίσης πρίν ἀπό ὀλίγα λεπτά ἐλάβαμε καί ἐδιαβάσαμε καί τήν ἀπάντησιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τήν ὁποίαν εὐγενῶς μᾶς ἀπέστειλες. Σέ εὐχαριστοῦμεν γιά τήν ἐνημέρωσίν σου.

Τό θέμα τῆς γρίππης τοῦ κορονοϊοῦ, ὅπως ὠνομάσθηκε, κατ᾿ ἀρχήν δέν...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Τί ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει ἡ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸ σήμερα»

Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου ποὺ ἔγινε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Κυριακὴ 27-03-2011.
Τί ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει ἡ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸ σήμερα τοῦ κόσμου, τῆς παγκόσμιας συγχύσεως, τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ τοῦ πόνου καὶ τοῦ αἵματος, πού κάνει κάθε ἄνθρωπος πάνω στὴν γῆ;

Τά κουταλάκια καί ἡ λαβίδα

“Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τήν Θεία Λειτουργία”
(2012), Ὠρωπός Ἀττικῆς: Ἱερὰ Μονή Παρακλήτου
Ὑπάρχουν χριστιανοί πού φοβοῦνται νά μεταλάβουν γιά νά μήν κολλήσουν μικρόβια! Ἄν ἦταν ἔτσι, δέν θά ζοῦσε κανένας ἀπό τούς ἱερεῖς, ἐπειδή στό τέλος καταλύουν τό περιεχόμενο τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, ἀπό τό ὁποῖο κοινωνοῦν συχνά ἑκατοντάδες πιστοί μέ ποικίλες ἀρρώστιες. Κι ὅμως, κανένας ἱερέας δέν ἔπαθε ποτέ τίποτα. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἶναι «πῦρ καταναλίσκον».
Ἕνα ἀπό τά πολλά περιστατικά πού ἀποδεικνύουν περίτρανα τήν ἀλήθεια...

Τὸν Ἅγιο Παΐσιο συγκινοῦσε πολὺ τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, γι΄ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦσε θέσεις καὶ ἀξιώματα στὴν ζωὴ αὐτή, παρὰ μόνο νὰ πάσχη καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!

Ἱερομονάχου Παϊσίου (2018). ἃ ἐωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν. Πρόμαχοι Ἀριδαίας: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰλαρίωνος.
Ἡ ζωὴ στὸν «Τίμιο Σταυρὸ» ἦταν σημαδεμένη ἀπὸ τὸν ἐσταυρωμένο βίο, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς πόρτες ὑπῆρχε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Πολὺ συγκινοῦσε τὸν Γέροντα τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, γι΄ αὐτὸ δὲν ἐπιθυμοῦσε θέσεις καὶ ἀξιώματα στὴν ζωὴ αὐτή, παρὰ μόνο νὰ πάσχη καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔμαθε...

Ἡ Κεραμέως ἀλλάζει τά… φῶτα στὴν Ἱστορία

Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας ζήλεψε τὴν δόξα τῆς Ρεπούση καὶ στὸ ὄνομα τῆς καινοτομίας προωθεῖ προγράμματα σπουδῶν στὰ ὁποῖα θὰ δίνεται ἔμφαση στὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ τὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι καὶ ὄχι στὸ ἑλληνικὸ.

Προβληματισμὸ γεννοῦν σὲ γονεῖς καὶ ἐν γένει στοὺς Ἕλληνες πολίτες ποὺ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀπόπειρα διαστρέβλωσης τῆς ἐθνικῆς ταυτότητάς μας στὸ ὄνομα τῆς «καινοτομίας» ὅσα το υπουργεῖο Παιδείας διοχετεύει σχετικὰ μὲ τὰ «νέα προγράμματα σπουδῶν» τῆς Ἱστορίας στά ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἀπὸ τὸ δημοτικὸ ἕως τὸ λύκειο. Εἰδικὰ ὅταν κανεὶς διαβάζει ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ προγραμματίζονται ὅτι ἡ ἔμφαση θὰ δίνεται στὴν… Εὐρωπαϊκὴ καὶ τὴν Παγκόσμια Ἱστορία, ἀντὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν μία μηλιὰ κάνει ξινά μῆλα, τὴν μηλιὰ πρέπει νὰ κατηγοροῦμε ἤ τὰ μῆλα; Τη μηλιά. Λοιπόν, κάνετε καλὰ ἐσεῖς οἱ γονεῖς, πού εἴσαστε ἡ μηλιά, γιὰ νὰ γίνονται καὶ τὰ μῆλα γλυκά.
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

6 Απρ 2021

«Τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Μοναστηρίου» (Βιβλιοπαρουσίαση)

Εὐαγγελία Κ. Λάππα, μαθήτρια Β’ Λυκείου

Ὅλοι ξέρουμε πὼς ἡ Ἑλλάδα ἔχει προσφέρει πάρα πολλὰ στὴν ἀνθρωπότητα. Κάποια μέρη της, κάποιες ἀπὸ τὶς πόλεις της, ἔχουν μείνει στὴν ἱστορία καὶ ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ γι΄ αὐτές, ὅπως ἡ Ἀθήνα, ἡ Θεσσαλονίκη, τὰ Γιάννενα κτλ. Ἄλλες πάλι βρίσκονται στὴν ἀφάνεια. Δὲν τιμοῦνται γιὰ κανένα λόγο, μόλις καὶ μετὰ βίας ὑπάρχουν στὰ χωρία τῶν βιβλίων. Δὲν γίνεται ἀναφορὰ γι’ αὐτὲς στὶς ἱστορικὲς ὁμιλίες καὶ ἀγνοοῦνται στὶς ἱστορικὲς ἐκδηλώσεις. Καὶ ποιὰ ἡ δικαιολογία γιὰ ὅλα αὐτά; «Δὲν εἶναι μέσα στὰ σύνορα τς Ἑλλάδας, ἀνήκουν στὴν τάδε χώρα, δὲν ξέρουμε τίποτε γιὰ αὐτές, ἄρα δὲν ἔχουν...

Ἡ εὐλογία τοῦ παπα-Γιάννη Καλαΐδη

Γράφει ὁ Θεόφιλος Πουταχίδης
Ἤτανε τὸ 1997, γιατί θυμᾶμαι πὼς ἡ γυναίκα μου ἦταν ἔγκυος στὴν πρώτη μου κόρη, τὴν Ραφαηλία. Ἔκανα τὸ διδακτορικό μου τότε. Ἂν θυμᾶμαι καλὰ εἶχα τελειώσει τὰ πειράματα μ’ ἐπιτυχία κι εἶχα φύγει γιὰ τὸ φανταρικό μου. Ἄρτα, Πεντέλη καὶ τέλος στὶς Σέρρες, ἀπ’ ὅπου ἀπολύθηκα.
Ἡ ἱστορία τῆς περιοχῆς τῶν Σερρῶν εἶναι γερὰ δεμένη μὲ τὴν εὐλογημένη πίστη μας. Ἔχει σπουδαία προσκυνήματα, μοναστήρια κι ἔχει γεννήσει μεγάλες πνευματικὲς μορφές.
Στὸ νομὸ Σερρῶν, γιὰ παράδειγμα, ὑπάρχει τὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου. Στὸ μοναστήρι αὐτὸ ἐκάρη μοναχὸς τὸ 1444 ἕνας ἀξιωματικὸς ἀπὸ τὴν Ἰθάκη ὀνόματι Γεώργιος ποὺ ὑπηρετοῦσε τότε στὸν βυζαντινὸ στρατό, παίρνοντας τὸ ὄνομα Ραφαήλ. Μιλάω γιὰ τον γνωστὸ σὲ ὅλους μας Ἅγιο Ραφαήλ, μεγαλομάρτυρα τῆς Λέσβου ποὺ τὸν ἀγαπάω καὶ τὸν...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἀπὸ τὴν κοσμικὴ εὐτυχία βγαίνει τὸ κοσμικὸ ἄγχος


Ὅσο ἀπομακρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωή, τὴν ἁπλή, καὶ προχωροῦν στὴν πολυτέλεια, τόσο αὐξάνει καὶ τὸ ἀνθρώπινο ἄγχος. Καὶ ὅσο ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἑπόμενο εἶναι νὰ μὴ βρίσκουν πουθενὰ ἀνάπαυση. Γι' αὐτὸ γυρίζουν ἀνήσυχοι ἀκόμη καὶ γύρω ἀπό τὸ φεγγάρι -σάν τὸ λουρὶ τῆς μηχανῆς γύρω ἀπό τὴν τρελλὴ ρόδα -, γιατί ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μας δὲν χωράει τὴν πολλή τους ἀνησυχία.
Ἀπὸ τὴν κοσμικὴ καλοπέραση, ἀπὸ τὴν κοσμικὴ εὐτυχία, βγαίνει τὸ κοσμικὸ ἄγχος. Ἡ ἐξωτερικὴ μόρφωση μὲ τὸ ἄγχος ὁδηγεῖ καθημερινῶς ἑκατοντάδες ανθρώ-πων (ἀκόμη καὶ μικρά,μικρᾷ μὲ ἄγχος) στὶς ψυχαναλύσεις καὶ στοὺς ψυχιάτρους καὶ κτίζει συνεχῶς Ψυχιατρεῖα καὶ μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ἐνῶ πολλοὶ ψυχίατροι οὔτε Θεὸ πιστεύουν οὔτε ψυχή,ψυχῇ παραδέχονται. Ἑπομένως, πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ οἱ άν-θρωποι νὰ βοηθήσουν ψυχές, ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ ἄγχος; Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ παρηγορηθῆ ἀληθινά, ἂν δὲν πιστέψη στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀληθινὴ ζωή, τὴν μετὰ θάνατον, τὴν αἰώνια; Ὅταν συλλάβη ὁ ἄνθρωπος τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, τότε...

Ὁ δύσπιστος γιατρός

Ἀπό τό βιβλίο “Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2018
Ὁ μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος (1916–1982), ὁ θεοφώτιστος λαϊκός ἱεροκήρυκας, κήρυσσε ἀκόμα καί στό νοσοκομεῖο «Σωτηρία», ὅπου ἄλλοι δέν πλησίαζαν ἀπό τό φόβο τῆς φυματιώσεως. 
Ἐκεῖ τόν ἀκολουθοῦσε ὁ ἱερέας π. Δημήτριος Παπαντώνης, πού ἐξομολογοῦσε τούς φυματικούς καί τελοῦσε τήν Θεία Λειτουργία. 
Μιά μέρα ἕνας γιατρός, πού παρακολουθοῦσε τίς ὁμιλίες προβληματισμένος, πλησιάζει τόν ἱεροκήρυκα καί τοῦ λέει: 
- Κύριε Παναγόπουλε, ὁ ἱερέας εἶναι ἀδύνατον νά καταλύει τό περιεχόμενο...

Συνταγὴ γιὰ νηστίσιμη πραλίνα! - Ἠλίας Κούτλας

Στὴν διάρκεια τῆς νηστείας χρειαζόμαστε κάτι γλυκό, κάτι μικρὸ γιὰ τόνωση. Αὐτὴ ἡ πραλίνα εἶναι νὰ τὴν τρῶς μὲ τὸ κουτάλι. Εὔκολη ὅσο καὶ γρήγορη. Δὲν χρειάζεται πολλά! Ὑλικὰ Συνταγῆς: 1/2 πακέτο βιτὰμ ἢ μαργαρίνη, 1 κούπα τριμμένα φουντούκια τριμμένα στὸ blender, 7-8 κουταλιὲς κακάο σκόνη, 2 κοῦπες ζάχαρη ἄχνη. Ἐκτέλεση: Χτυπάω στὸ μίξερ τὸ βιτὰμ νὰ ἀφρατέψει καὶ προσθέτω τὴν ζάχαρη ἄχνη, τὸ κακάο (χωρὶς νὰ γίνει ὁ χαμὸς ἀπὸ σκόνη) καὶ τὰ φουντούκια. Ἀνακατεύω μὲ μία μαρὶζ καλὰ καὶ ἕτοιμη ἡ πραλίνα μας! Καλὴ ὄρεξη…

Λοχίας Ἴτσιος: 38.000 σφαῖρες κατὰ τῶν ναζί!

Ἡ γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα ξεκίνησε στις 6 Ἀπριλίου τοῦ 1941 καὶ παρὰ τὴν ἰσχυρὴ καὶ ἐντυπωσιακὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν στρατευμάτων τους, ἡ ὑποχώρηση ἦρθε 4 μέρες ἀργότερα . Η παράδοση ἔγινε στὶς 9 Ἀπριλίου. Πολλὰ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ξεχωρίσουν γιὰ τὴν ἠρωϊκὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων. Ἕνας λοχίας ὅμως παίρνει τὸν πρῶτο ρόλο.  Ὁμολογουμένως, τὸ πρόσωπο ποὺ ξεχώρισε μέσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ὀ λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος, ὁ ὁποῖος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅπως δὲν πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ἔτσι καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐναποθέτουμε σ' αὐτήν, ὅλες μας τὶς ἐλπίδες. Καὶ ὅπως ἀσκοῦμε βέβαια τὴν γεωργία, ζητοῦμε ὅμως τοὺς καρποὺς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὅπως δίνουμε τὸ πηδάλιο στὸν καπετάνιο, προσευχόμαστε ὅμως στὸν Θεὸ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸ πέλαγος, ἔτσι ἀκριβῶς βάζουμε στὸ σπίτι μας τὸν ἰατρὸ νὰ μᾶς κάνει καλά, χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸν Θεό.
Μέγας Βασίλειος

5 Απρ 2021

Ἀνωφελὴς καταπόνησις τοῦ νοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Διονυσίου Τάτση
Στὴν ἐποχὴ μας ἔχουμε πολλοὺς στοχαστές, οἱ ὁποῖοι περιγράφουν τὰ σύγχρονα προβλήματα μὲ τὸ δικό τους ἰδιόρρυθμο τρόπο, τὰ ἀναλύουν καὶ προτείνουν πρωτότυπες λύσεις, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι κάποιος βέβαιος ὅτι θὰ εἶναι καὶ ἀποτελεσματικές. Θὰ λέγαμε ὅτι συνήθως δὲν εἶναι, γιατί ἡ θεωρία εἶναι εὔκολη καὶ ὄχι σπάνια ὑπερβολική, ἐνῷ ἡ πράξη εἶναι δύσκολη, γιατί πρέπει νὰ ξεπεράσει μικρὰ καὶ μεγάλα ἐμπόδια ποὺ δὲν εἶχαν προβλεφθεῖ. Ἡ πράξη προϋποθέτει συμβιβασμοὺς καὶ συν­έχεια ἀναθεωρήσεις. Καὶ ὅλα αὐτά, γιατί ὑπάρχει ἡ ἀσυδοσία στὴ σκέψη καὶ ἡ ἰδιοτέλεια στὴν πράξη.

Στὴν Ἐκκλησία τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ ἢ ἀκριβέστερα πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικά, γιατί τὰ προβλήματα εἶναι πνευματικὰ καὶ οἱ λύσεις πρέπει νὰ...

Φλόριντα: Ἐκτελεστικὸ διάταγμα γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀντιδημοκρατικῶν διαβατηρίων ἐμβολιασμοῦ

Τὴν ἔκδοση ἐκτελεστικοῦ διατάγματος κατὰ τοῦ ἐπιλεκτικοῦ καὶ ἀντιδημοκρατικοῦ μέτρου τοῦ «διαβατηρίου ἐμβολιασμῶν» προανήγγειλε ὁ κυβερνήτης τῆς Φλόριντα ρεπουμπλικανὸς Ron DeSantis.
Τὸ διάταγμα θὰ ἀπαγορεύει στὶς τοπικὲς ἀρχὲς καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις νὰ ζητοῦν διαβατήριο ἐμβολιασμοῦ καὶ σὲ περίπτωση ποὺ ἀρνηθοῦν προβλέπονται αὐστηρὲς ποινὲς γιὰ τοὺς παραβάτες.
«Δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουμε τὴν ἐπίδειξη καμίας ἀπόδειξης ἁπλὰ γιὰ νὰ ζήσετε τὴν ζωή σας», δήλωσε ὁ κυβερνήτης τῆς Φλόριντα.
Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ ἔρχεται μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου SB-72 ὁ ὁποῖος προστατεύει τοὺς ἰδιοκτῆτες ἐπιχειρήσεων νὰ θεωροῦνται ὑπεύθυνοι γιὰ...

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου: «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ τὸ βίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας»

Ἀπό ὁμιλία τοῦ μακαριστο
 πατρός Σαράντη Σαράντου στούς Ἱεροσπουδαστές τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τό 1989.
«Πραγματικά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐβίωσε σέ ὅλα καί μέ ὅλα τά μέρη τῆς ὑπάρξεώς του τήν Ὀρθοδοξία μας, τήν ὁποία καί ἑρμήνευσε καί ἐξέφρασε προσωπικά καί δυναμικά στό καθολικό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν καί γενικότερα στήν Οἰκουμένη.
Εἶναι τόσο πλούσια ἡ προσωπικότητά του, τόσο βαθειά, τόσο μεγαλειώδης, συνδυασμένη μέ θεϊκή πραγματικά ἁπλότητα, πού θά ’πρεπε ὁ φτωχός δικός μας ἀνθρώπινος λόγος νά ἀργήσει. Καί μάλιστα λόγος πού προέρχεται ἀπό...

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον π. Σαράντη Σαράντου - Τό κομποσχοίνι, ὅπλο προσευχῆς

Εἰς μνήμην τοῦ πατρὸς Σαράντη Σαράντου ποὺ ἐκοιμήθη χθὲς 04-04-21. 
Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε, καλὸ Παράδεισο!
Κείμενο τοῦ ἀρχιμανδρίτου πατρός Σαράντη Σαράντου
Κάποιο μοναστήρι μέ πολλούς μοναχούς τό ἐπισκέφθηκε ἐντεταλμένο ὄργανο τῆς τάξεως. Ζήτησε τό Γέροντα τῆς μονῆς. Ὁ Γέροντας νόμιζε ὅτι ὁ ἐπι­σκέπτης θά ζητοῦσε νά ἐξομολογηθεῖ. Με­τά ἀπό ὀλιγόλεπτη πνευματικοῦ ἐπιπέδου συνομιλία, διατυπώθηκε εὐθέως ἡ ἐρώτηση στό Γέροντα:
Γέροντα ἔχετε στό μοναστήρι σας ὅπλα; Ἀμέσως ὁ γέροντας βγάζει ἀπό τήν τσέπη του ἕνα κατοστάρι κομποσχοίνι καί τοῦ ἀπαντᾷ.  Καί βέβαια παιδί μου ἔχουμε πολλά ὅπλα ἐδῶ.  Κάθε μοναχός ἔχει τό δικό του ὅπλο.  Ὁ «ἐντεταλμένος»...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν κάνει τόσο γλυκὸ καὶ εὐχάριστο τὸν ὕπνο, οὔτε τὸ μαλακὸ στρῶμα, οὔτε ἡ ἡσυχία τοῦ δωματίου, ὅσο ἡ κούραση, ὁ κόπος καὶ ἡ ἀνάγκη τοῦ ὕπνου.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

4 Απρ 2021

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἅγιος Πορφύριος: Περιφρονῆστε τὸν διάβολο. Δοθεῖτε καρδιακὰ στὸν Χριστὸ»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Altas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 04 Ἀπριλίου 2021)

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: "Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ"

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
…Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού μέ κάποιο τρόπο ἔτσι ἤ ἀλλιῶς σηκώνει μεγάλους ἤ μικρούς σταυρούς στή ζωή του. Ν᾽ ἀκούσουμε τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ κειμένου πραγματικά, γιά νά ὠφεληθοῦμε...

Ὁ Σταυρὸς εἶναι σύμβολο δόξας καὶ μεγαλείου

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Οἱ βασιλεῖς λοιπὸν βγάζοντας τὰ στέμματά τους, φοροῦν τὸ Σταυρό, τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ· ὁ Σταυρὸς τοποθετεῖται στὶς πορφύρες τῶν βασιλέων, ὁ Σταυρὸς στὰ στέμματα, ὁ Σταυρὸς συνοδεύει τὶς προσευχές, ὁ Σταυρὸς χαράσσεται στὰ ὅπλα, πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα ὑπάρχει Σταυρός, καὶ σ' ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη ὁ Σταυρὸς λάμπει περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο...
Συνεχῶς ὅλοι χαράσσουν τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στὸ ἐπισημότερο ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ σώματός τους καὶ τὸ περιφέρουν κάθε μέρα τυπωμένο σὰν σὲ στήλη πάνω...

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν…»

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν. Μέ τόν Σταυρόν νά εὐλογοῦμεν καί τά Ἄχραντα Μυστήρια, μέ τόν Σταυρόν νά ἀνοίγωμεν καί τόν Παράδεισον, μέ τόν Σταυρόν νά κατακαίωμεν καί τούς δαίμονας. Πρῶτα ὅμως καί ἐμεῖς νά ἔχωμεν τό χέρι μας καθαρόν ἀπό ἁμαρτίες καί ἀμόλυντο. Καί τότε, ὡσάν κάνωμεν τόν σταυρόν, κατακαίεται ὁ διάβολος καί φεύγει. Εἰδέ καί εἴμασθε μεμολυσμένοι μέ ἁμαρτίες, δέν πιάνεται ὁ σταυρός ὁπού κάνομεν.
Ὅθεν ἀδελφοί μου, ἤ τρῶτε ἤ πίνετε κρασί ἤ νερόν ἤ περιπατεῖτε ἤ δουλεύετε νά μή σᾶς λείπει αὐτός ὁ λόγος ἀπό τό στόμα σας καί ὁ σταυρός ἀπό τό χέρι σας. Καί ἄν ἠμπορῆτε τό...

Ἅγιος Θεωνᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (4 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ἡ Θεσσαλονίκη ὑπῆρξε κοιτίδα ἀνάδειξης ἁγίων. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὰ ἱερὰ συναξάρια. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Θεωνᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Μία ὄντως σημαντικὴ προσωπικότητα, ἡ ὁποία σημάδεψε τὴν πόλη τὸν 16ο αἰώνα.
Δὲν ἔχουμε ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιὰ τὴν νεανική του ἡλικία, οὔτε γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τὸν τόπο γεννήσεώς του. Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 15ου αἰώνα, σύμφωνα μὲ παράδοση, στὴ Λέσβο καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε τὴν ὀνομασία Λέσβιος. Πιθανὸν νὰ πῆρε τὴν ὀνομασία...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μετὰ τὸν Θεό, ἂς ἔχουμε σὲ κάθε ἐνέργειά μας, ὡς ἄγρυπνο φρουρὸ καὶ γνώμονα ἀσφαλή, τὴν συνείδησὴ μας. Ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε ἀπὸ ποῦ φυσάει ὁ ἄνεμος τῆς ἀληθείας καὶ τότε ἀνοίγουμε πρὸς τὰ ἐκεῖ, τὰ ἱστία τοῦ πλοίου μας.
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

3 Απρ 2021

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Ἔντονη δυσαρέσκεια γιὰ τὴν ὑποτίμηση τοῦ ἱστορικοῦ Λαβάρου τῆς Ἁγίας Λαύρας στὴν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου. Ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη ντρόπιασε τὸ ἐθνικό Λάβαρο!

Ἔντονη εἶναι ἡ δυσαρέσκεια ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ Καλάβρυτα γιὰ τὴν ὑποτίμηση λόγω τῶν συνθηκῶν τοῦ ἱστορικοῦ Λαβάρου τῆς Ἁγίας Λαύρας στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 μὲ ἀποκορύφωμα τὴν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου στὴν Ἀθήνα.
Τοῦ Νικόλαου Ζαΐμη
Ὡς γνωστόν, τὸ ἱστορικὸ Λάβαρο εἶναι θεσμοθετημένο νὰ ἡγεῖται τῆς παρελάσεως γιὰ τὴν 25η Μαρτίου, φερόμενο ἀπὸ ἄγημα μὲ στολὲς τῆς ἐποχῆς. Μάλιστα, τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας εἶχε μεταβιβάσει αἴτημα πρὸς τήν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2020, μὲ τὸ ὁποῖο ζητοῦσε τὸ Λάβαρο...

Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Σεβασμὸς στὴν Παράδοση

Συχνά γίνεται λόγος γιά ἀνανέωση στήν Ἐκκλησία· λές καί ἡ Ἐκκλησία γηράσκει καί χρειάζεται ἀνανέωση. Προσπαθεῖ κανείς σήμερα νά κρατήσει λίγο τήν παράδοση, νά τηρεῖ τίς νηστεῖες, νά μή δουλεύει τίς γιορτές, να εἶναι εὐλαβής καί τόν λένε ἀναχρονιστικό καί ξεπερασμένο. Σέ ποιά ἐποχή ζεῖς; Αὐτά δέν γίνονται τώρα. Πᾶνε αὐτά τά πράγματα! Εἶναι μερικές ἀπό τίς ἐκφράσεις πού ἀκούει κανείς ἀπό τόν κόσμο. Δηλαδή, σιγά σιγά οἱ ἄνθρωποι ὅλα αὐτά τά παίρνουν γιά παραμύθια. Ἀκόμη και τίς ἀξίες τίς λένε κατεστημένο τώρα και πᾶνε νά ἀντικαταστήσουν τίς ἀξίες με ἀταξίες. Μεγάλη διαστροφή ὑπάρχει στόν κόσμο! Τήν ὀμορφιά τήν πνευματική τήν θεωροῦν ἀσχήμια. Ἡ πνευματική ὀμορφιά δηλαδή...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πὲς μου σὲ παρακαλῶ, ἂν κληθεὶς σὲ κάποιο γεῦμα καὶ καθίσεις στὸ τραπέζι καὶ δὲν φᾶς, δὲν προσβάλλεις ἔτσι, αὐτὸν πού σὲ κάλεσε; Πῶς λοιπὸν ἐσὺ παραβρίσκεσαι στὴν Θεία Λειτουργία καὶ δὲν Κοινωνᾶς;
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

2 Απρ 2021

Ὑπάρχει ἐχεμύθεια στοὺς πιστοὺς; Στὶς ἔσχατες ἡμέρες πού δὲν θὰ εἶναι εὔκολη ἡ Θεία Λειτουργία, ὅταν θὰ πάρουν τὰ βουνὰ οἱ Χριστιανοὶ στὶς ἡμέρες παραμονῶν Ἀντιχρίστου θὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ θέμα. Τὸ πῶς μπορεῖς νὰ κάνεις μία Λειτουργία κρυφά; Τὸ πῶς μπορεῖς νὰ ἀσκεῖς τὰ πνευματικά σου καθήκοντα κρυφά;

Μακαριστοῦ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Ἡ ἐχεμύθεια τῶν πιστῶν σὲ θέματα ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐν καιρῷ διωγμοῦ
(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν 127η ὁμιλία στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων)
…Ἐδῶ τίθεται ἕνα πάρα πάρα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα· τὸ ὁποῖον ἐμένα μὲ ἀπασχολεῖ πολλὰ χρόνια, μιᾶ ποὺ κι ἐσεῖς κι ἐγὼ βρισκόμεθα μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀποτελοῦμε τὴν Ἐκκλησίαν. Εἶναι τὸ ἑξῆς: εἶναι ἡ μυστικότητα τῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Κάποτε ἡ Ἐκκλησία ἦτο ἕνα κλειστὸν κύκλωμα. Ἕνα λείψανο τοῦ κλειστοῦ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε, λείψανο, ποὺ λέγεται «τὰς θύρας, τὰς θύρας». Δηλαδή, κλεῖστε τὶς πόρτες. Βέβαια σήμερα δὲν κλείνομε τὶς πόρτες, γιατί ὑποτίθεται ὅτι δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ κλείσουμε τὶς...

Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς: Μέτρα ἀνακούφισης παρωδία - Ἀνοίγουν πιλοτικὰ τὸ ἤδη πεθαμένο λιανεμπόριο - Μετακινήσεις σὲ ἄλλο Δῆμο μόνο τὰ σαββατοκύριακα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς: Μέτρα παρωδία γιὰ τὸ λιανεμπόριο ποὺ πνέει τὰ λοίσθια. Ἀστειότητες καὶ μὲ τὶς διαδημοτικὲς μετακινήσεις. Αὐτὲς ἐπιτρέπονται μόνο τὸ Σαββατοκύριακο.
Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς: Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει ἀκάθεκτη αὐτὸ τὸ θέατρο παραλόγου μὲ ἔναν Πρωθυπουργό πού φαίνεται πὼς προτιμᾶ νὰ καταστρέψει ἐντελῶς τὴν χώρα, παρὰ νὰ παραδεχτεῖ δημόσια πὼς ἔκανε ἐγκληματικὰ λάθη στὴ διαχείριση τῆς πανδημίας.
Ἐνώ τά νέα κρούσματα, οἱ διασωληνώσεις καὶ οἱ θάνατοι παραμένουν στὰ ὕψη ἀκριβῶς ΕΞΑΙΤΙΑΣ τοῦ παρατεταμένου καὶ ἀναποτελεσματικοῦ lockdown...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.