23 Δεκ 2021

Θ. Πλεύρης πρός ὑγειονομικούς: «Ἤ ἐμβολιάζεστε ἤ δέν ξαναδουλεύετε ποτέ» - Ἀπάνθρωπος ἐκβιασμός πρός τούς περσινούς ἥρωες!

Τεράστια ἀχαριστία καί ἀδικία πρός αὐτούς πού ξελάσπωναν τήν κυβέρνηση. Ὁ Θ. Πλεύρης εἶπε «Ἐμβόλιο ἤ δρόμο» στούς χιλιάδες ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή!
Θάνος Πλεύρης: Ἡ κατρακύλα τῆς κυβέρνησης μοιάζει νά μήν ἔχει κανένα φρένο, στίς ὅλο καί πιό βάρβαρες ἀποφάσεις πού παίρνονται μέ πρόσχημα τήν πανδημία, καί φανερώνουν τό πιό σκαιό, τό πιό ἀπάνθρωπο πρόσωπο τῆς «νέας κανονικότητας».
Ὁ ἐπαγγελματικός κλάδος πού ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα «θύματα» τῶν στυγνῶν κυβερνητικῶν μέτρων, εἶναι σαφῶς οἱ ὑγειονομικοί, καί συγκεκριμένα οἱ 7.000 (καί πλέον) γιατροί καί νοσηλευτές πού... ἐκδιώχθηκαν ἀπό τή διχαστική μανία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ἐπειδή ἦταν (γιά 1002 δικούς τους λόγους) ἐπιφυλακτικοί πρός τά σκευάσματα καί ἐπέλεξαν νά ἀσκήσουν τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματος τούς, πετάχτηκαν ἔξω ἀπό τό ΕΣΥ. Τί καί ἄν ἡ μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα προειδοποιοῦσε ἀπό τόν Μάϊο πώς θά ξεσποῦσε ὄλεθρος θανάτου, ἄν δέν ἐνισχυόταν τό σύστημα ὑγείας; Ποσῶς ἐνδιέφερε τήν κυβέρνηση. Προτίμησε νά ἀνοίξει πόλεμο μέ ἕναν - ζωτικῆς σημασίας -ὑγειονομικό στρατό, γιά νά μή διαταραχθεῖ ἡ διαδικασία ξεπουλήματος τῶν σκευασμάτων.

Ἑκατοντάδες οἰκογένειες ὑγειονομικῶν καταδικάστηκαν σέ οἰκονομική ἐξαθλίωση, ἐνῶ θά μποροῦσαν νά προσφέρουν τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους στά ξεχαρβαλωμένα νοσοκομεῖα μας. Ὅμως ἡ κυβέρνηση δέν ἀλλάζει στάση. Συνεχίζει τόν πόλεμο. Καί πότε θά τελειώσει αὐτός ὁ πόλεμος;

Θά περίμενε κάποιος λογικός ἄνθρωπος, πώς ἀφοῦ οἱ ὑγειονομικοί παραμένουν θύματα τῶν ἐκτρωματικῶν ἀποφάσεων τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη, τοὐλάχιστον ὅταν παρέλθει αὐτή ἡ πανδημία, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά πάρουν τίς δουλειές καί τίς ζωές τούς πίσω. Ὄχι ὅμως! Δέν ὑπάρχει λογική οὔτε κἄν σέ αὐτό. Ὑπάρχει μόνο στυγνός ὁλοκληρωτισμός.

Θάνος Πλεύρης: «Ἐμβόλιο ἤ φεύγετε διαπαντός ἀπό τό ΕΣΥ»!
Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης, σκιαγράφησε τό τοπίο τοῦ ἀπόλυτου ἐκβιασμοῦ. Ἀνακοίνωσε πώς τό μέτρο τῆς ἀναστολῆς τῶν ὑγειονομικῶν ἐκτός ΕΣΥ παρατείνεται ὡς τίς 31 Μαρτίου. Καί δήλωσε ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς πώς αὐτό τό μέτρο ἐνδέχεται νά παραταθεῖ κι' ἄλλο καί μάλιστα πώς ἐξετάζεται νά γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Πού σημαίνει τί; Πώς ὅποιος ὑγειονομικός δέν ἐμβολιαστεῖ, δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψει ΠΟΤΕ στήν ἐργασία του, ἀνεξαρτήτως ἄν τελειώσει ἡ πανδημία!

«Ὅσοι εἶναι σέ ἀναστολή νά γνωρίζουν ὅτι ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία θά εἶναι σέ ἀναστολή, ἄλλα ἐπιπλέον ἐξετάζεται ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει καί ἄλλη παράταση ἄλλα νά πρέπει νά ἐμβολιαστοῦν ἀλλιῶς δέν θά μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στό ΕΣΥ», μᾶς εἶπε ὄμορφα καί δημοκρατικά ὁ κ. Πλεύρης.

Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀνήκουστη δήλωση, ποιός ἔχει ἀκόμα ἀμφιβολίες πώς τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ εἶναι στήν πραγματικότητα πιστοποιητικό κοινωνικοπολιτικῶν φρονημάτων; Ποιός συνεχίζει νά ἀμφιβάλλει πώς ἡ κυβέρνηση λειτουργεῖ πατερναλιστικά καί ἀντιμετωπίζει μέ μῖσος καί ἐκδικητικότητα, ὅσους δέν συμμορφώνονται μέ «τάς ὑποδείξεις»; Τί νόημα ἔχει νά παραμένει ἡ προϋπόθεση τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορονοϊοῦ, ἐφόσον θά ἔχει ἐξασθενήσει ὁ ἰός καί θά ἔχει παρέλθει ἡ πανδημία;

Οἱ ἐμβολιασμένοι ὑγειονομικοί ἐνῶ νοσοῦν καί μεταδίδουν κανονικότατα, ἀντιμετωπίζονται ἀπό τήν κυβέρνηση ὡς πλήρως ἀκίνδυνοι ἐργαζόμενοι. Ὅσοι δέν τηροῦν τά μέτρα προστασίας διασπείρουν τόν ἰό χωρίς νά ἐλέγχονται ἀπό κανέναν, μέ ὅλες τίς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας. Τήν ἴδια στιγμή οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί καίτοι ἀπομακρύνθηκαν, καίτοι εἶναι ὑγιεῖς (μέ τήν ἀπόδειξη τῶν τέστ) ἀντιμετωπίζονται ὡς «δημόσιος κίνδυνος» ἀκόμα καί... μελλοντικά, μετά τό πέρας τῆς πανδημίας!

Μιλᾶμε γιά τήν ἀπόλυτη διαστροφή.

Καί τί εἶναι ὁ ὑπουργός Ὑγείας; Μελλοντολόγος; Ξέρει πώς ἀκριβῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ πανδημία καί δέν μας τό λέει; Μπορεῖ νά γνωρίζει ἄν σέ μερικούς μῆνες (ὑπόθεση κάνουμε) κυκλοφορήσει μιά τέτοια ἐπαναστατική θεραπεία γιά τόν κορονοϊό, πού θά καταστήσει τά ἐμβόλια «διακοσμητικά»; Ἤ τελικά δογματίζουν ἀπροκάλυπτα, ἀφοῦ καθορίζουν τόν ἐμβολιασμό ὡς τό μόνο ἀποδεικτικό... ὀρθῆς ἰδεολογίας;

Τελικά τί ἀποτελεῖ ὕψιστη προτεραιότητα γιά τόν κ. Πλεύρη; Τό νά στελεχωθεῖ ἀρκούντως (καί τάχιστα) τό κατεστραμμένο ΕΣΥ γιά νά σωθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ζωές ἤ τό νά ἐκβιάζει ὑγειονομικούς γιά νά πάρουν ἕνα σκεύασμα πού θά καταπολεμᾶ μιά πανδημία πού θά ἔχει... τελειώσει;

Ἤ μήπως ὅλο αὐτό τό ἀφήγημα «βολεύει» τήν κυβέρνηση, πού οὕτως ἤ ἄλλως ἤθελε νά προβεῖ σέ ἀπολύσεις στό ΕΣΥ καί τώρα βρέθηκε μπροστά της ἕνας εὔκολος τρόπος νά τό πραγματοποιήσει;

Καί τί θά γίνει μέ ὅλες αὐτές τίς οἰκογένειες πού πετιοῦνται στόν δρόμο, τά νοικοκυριά πού πετιοῦνται στόν «καιάδα» τῆς ἀνέχειας, μόνο καί μόνο διότι δέν ἔχουν πειστεῖ; Ποιός ὑπολογίζει τήν ὀργή τους γιά τήν ἀδικία πού τούς γίνεται; Ποιός μπορεῖ νά τούς καταλογίσει εὐθύνες γιά τή διστακτικότητα τους, μετά τίς ἀτελείωτες παλινωδίες πού βλέπουν στήν κυβέρνηση;

Ἕν μέσῳ lockdown τό 2020 ὅλοι αὐτοί οἱ ἥρωες μάχονταν στήν πρώτη γραμμή καί κατέρρεαν ἀπό τήν κούραση, γιά νά μπορεῖ νά περνάει τίς ξέγνοιαστες στιγμές του ὁ κάθε κυβερνητικός στό σπίτι του καί στό γραφεῖο του. Καί σήμερα μέ περίσσιο θράσος βγαίνει ὁ κ. Πλεύρης καί τούς λέει «Ἤ ἐμβόλιο ἤ δρόμο»!

Ἀδικία καί ἀχαριστία σέ ὅλο τους τό «μεγαλεῖο»!

2 σχόλια:

  1. Μεγάλη η ευθύνη αυτής της κατάστασης όσων εντάχθηκαν στο στρατόπεδο αυτών των διαβόλων.
    Αν δεν είχαν την πλειοψηφία των πολιτών μαζί τούς,δεν θα τολμούσαν να είναι τόσο αδίστακτοι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΑΝ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΑΙΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΒΟΥΤΖΟΥΚΟΥΣ,
    ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΗΓΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΝΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΟΙ ΛΑΘΡΟ-ΒΑΣΙΒΟΥΤΖΟΥΚΟΙ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.