27 Σεπ 2021

Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὸν Ἀντώνιο, πατέρα τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, στὴν ὁποία ἐπισημαίνονται καὶ ἐκθειάζονται οἱ ἀρετὲς τοῦ γιοῦ του!

Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ἡ παρακάτω ἐπιστολὴ εἶναι ἕνα κείμενο περιγραφῆς τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἰωάννη, πλεγμένο ἀπὸ εὐγένεια, λεπτότητα, διάκριση, ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, ἀλλὰ καὶ μὲ ταπείνωση καὶ ἄλλες ἐπὶ μέρους ἀρετές, δίχως νὰ παραβλάπτεται ἡ ἀλήθεια. Εἶναι ἀναγκαία ἡ προσεκτικὴ μελέτη της, διότι, πέρα ἀπὸ τὶς πληροφορίες περὶ τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, παίρνει τὴν μορφὴ μαθήματος καὶ μὲ πολλὴ γλαφυρότητα καὶ ρεαλισμό, καταφεύγοντας ἐπανειλημμένως σὲ χωρία τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ σὲ ρήσεις σοφῶν τῆς ἀρχαιότητας, καθίσταται πρότυπο ἐπιστολογραφίας στὸ εἶδος της.

Η «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ» ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας καὶ μεταφράστηκε ἀπό τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη...

Ἰωάννης Καποδίστριας: «Μεθαύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θὰ ἐκπληρώσω τὰ θρησκευτικά μου καθήκοντα... Θὰ κοινωνήσω»

Σὲ ὁλόκληρη τὴν ζωὴ τοῦ ὅμως ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξε σοβαρὸς καὶ συγκρατημένος. Δὲν παρασύρθηκε ἀπὸ τὶς προκλήσεις τοῦ περιβάλλοντος. Παρέμενε σταθερὸς στὶς οἰκογενειακὲς ἀρχές, τὶς παραδόσεις τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη πίστη του. Αὐτὲς οἱ ἀρχὲς διαφαίνονται στὰ γράμματά του, κυρίως σὲ ἐκεῖνα ποὺ ἔστελνε ἀπὸ τὴν...

«Ὁ κακοῦργος ὅστις ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστριαν, ἐδολοφόνησε τὴν πατρίδα του»

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς 
«Ὁ μόνος ἀντίπαλος ποὺ δύσκολα ἡττᾶται, εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ τέτοιος εἶναι ὁ Καποδίστριας» (Μετερνιχ) 
«Ἡ βοὴ τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων». Ὅλη αὐτὴ ἡ δυσοσμία ποὺ περιβάλλει καὶ κατέχει τὴν πατρίδα μᾶς τίποτε τὸ καλὸ δὲν προοιωνίζεται. 
Θυμήθηκα καὶ τοὺς στίχου τοῦ...

Ὁ Καποδίστριας, οἱ σχέσεις ἰσχύος καὶ οἱ προσανατολισμοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους

Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἥφαιστος, Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Στρατηγικῶν Σπουδῶν
Μὲ συντομία καὶ συνδυαστικά, θὰ ἑστιάσω τὴν προσοχὴ σὲ τρία ζητήματα. ΠΡΩΤΟΝ, τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπειδὴ τὸ σύγχρονο διεθνὲς σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἑκατοντάδες κράτη ἄνισης ἰσχύος, ἄνισου μεγέθους καὶ ἄνισης ἀνάπτυξης, στὶς σχέσεις μεταξὺ ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ἑνὸς...

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, 
Ἰωάννη Καποδίστρια...

Ἡμέρα μνήμης Ἰωάννου Καποδίστρια – Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα (Ντοκυμαντέρ)

Κυριακάτικο φύλλο τῆς ἐφημερίδας sportime (27/9/2020)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΡΩΜΗΟΣ ΗΓΕΤΗΣ!

Ἄκρως ἀπόρρητα παραμένουν 189 χρόνια μετά τά ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office σχετικά μέ τό τέλος τοῦ Κυβερνήτη! Κάποιος ἱστορικός ἐρευνητής ὑποστήριξε ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Καποδίστρια καί τοῦ Καραϊσκάκη ὑπῆρξε τό ἀποκορύφωμα τῶν ξενικῶν ἐπιδράσεων γιά τήν χειραγώγηση τῆς Ἐπανάστασης. Ἄς λάβουμε πάντως ὑπόψη ὅτι ἡ ἀντικαποδιστριακή ἐφημερίδα «Ἀπόλλων» ἡ ὁποία σταμάτησε τήν κυκλοφορία της ἀμέσως μετά τήν δολοφονία του εἶχε ὡς πνευματικό μέντορά της τόν Ἀδαμάντιο Κοραή ὁ ὁποῖος βρισκόταν τότε στό Παρίσι καί σύμβουλο ἔκδοσης τόν Μαυροκορδάτο («παύομεν τήν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος μας, ἐπειδή ἀπολαύσαμεν τόν σκοπόν μας: ὁ τύραννος δέν ὑπάρχει πλέον»).

Σήμερα ὅμως μία ἄλλη ἐφημερίδα τιμᾶ μεγαλοπρεπῶς τήν μνήμη του!

Ἁγία Νεομάρτυς Ἀκυλίνα: Ἡ πανεύφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ (27/09 †)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ
Μία κατηγορία Νεομαρτύρων εἶναι καὶ τὰ νεαρὰ κορίτσια, τὰ ὁποῖα, παρὰ τὸ ἄωρο τῆς ἡλικίας τους, ὁμολόγησαν τὴν σώζουσα πίστη τους στὸ Χριστό, βασανίστηκαν καὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους, ἀπὸ τὴν μανία τῶν ἀλλόθρησκων καὶ βαρβάρων τυράννων τούρκων. Μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρξε ἡ ἁγία ἔνδοξος Νεομάρτυς Ἀκυλίνα ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Μία πραγματικὰ πανέφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα εὔοσμο ἄνθος τοῦ χριστιανικοῦ λειμώνα. 
Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν ἐπαρχία Λαγκαδά, τὸ 1745, ὅπου σώζεται ὡς τὰ σήμερα, τὸ ἐρειπωμένο σπίτι της. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Γεώργιος, ἐνῶ τῆς μητέρας της ἀγνοοῦμε τὸ ὄνομα. Ἦταν χριστιανοὶ καὶ ζοῦσαν μία συνηθισμένη ἀγροτικὴ ζωή. Ἡ Κόρη τους Ἀκυλίνα ζοῦσε μαζί τους καὶ εἶχε ριζώσει στὴν παιδικὴ ψυχὴ της τὴν πίστη στὸ Χριστό. Εἶχε δὲ ἀσυνήθιστη σωματικὴ ὀμορφιά.
Ὅταν ἡ Ἀκυλίνα ἦταν 19 χρονῶν συνέβη ἕνα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐὰν μᾶς δεῖ ὁ Θεὸς νὰ δεχόμαστε τὰ παρόντα δυσάρεστα μὲ εὐγνωμοσύνη, ἤ θὰ ἀπομακρύνει τὰ λυπηρά, ἤ θὰ μᾶς ἀμείψει μὲ τὰ μεγάλα στεφάνια τῆς ὑπομονῆς.
Μέγας Βασίλειος

26 Σεπ 2021

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV 
(Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021)

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (26/09 †)

Πέρα ἀπὸ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, ὁ μήνας Σεπτέμβριος περιλαμβάνει τὴ μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ μήνας ποὺ μᾶς μεταφέρει στὸ γνωστὸ σκηνικό τς Σταύρωσης, ὅπου τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου δένονται μυστικὰ καὶ πνευματικά. Ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρῶτα στὴ μητέρα Του, «ΓΥΝΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ» καὶ ἔπειτα στὸ μαθητή Του, «ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ» (ω. 19,27), ἀναδεικνύει καὶ ὑπερυψώνει τὸν Ἰωάννη ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους τούς μαθητές Του. Ἔτσι, οἱ μέρες τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου χαριτώνονται περισσοτέρως καὶ μᾶς ἐξαίρουν λατρευτικὰ καὶ τιμητικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἠγαπημένου Μαθητῆ καὶ Ἐπιστηθίου Φίλου το Χριστοῦ, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστο Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θὰ μᾶς φωτίζει ὁ Θεὸς τὶ νὰ κάνουμε κάθε φορὰ καὶ στὶς πιὸδύσκολες καταστάσεις. Θὰ τὸ λέει ὁ Θεὸς μέσα μας. Θὰ βρίσκει τρόπους ὁ Θεός.
Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

25 Σεπ 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τέτοια εἶναι ἡ κακία· πολλὲς φορὲς ὁ κακὸς χωρὶς νὰ ἐλέγχεται, ἀγανακτεῖ καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν παρουσία ἐκείνων, πού προτιμοῦν νὰ ζοῦν μὲ ἐπιείκεια καὶ καλωσύνη.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

24 Σεπ 2021

Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα (24 Σεπτεμβρίου †)

Σήμερα γιορτάζει ἡ Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ὅπως θέλει ἡ παράδοση, βρέθηκε ἀπὸ ἕναν βοσκὸ ἀνάμεσα σὲ Μυρτιές. Ἡ εἰκόνα πιθανολογεῖται πῶς βρέθηκε στὰ Κύθηρα τὸν 14ο αἰώνα. 
Ὁ θρύλος θέλει στὶς 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδὴ 40 ἡμέρες μετὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, νὰ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία στὸν βοσκὸ καὶ τοῦ εἶπε νὰ ψάξει γιὰ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶχε ἔρθει σὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος πολλὰ χρόνια πρίν. Ὁ βοσκὸς ἔπεσε στὸ ἔδαφος προσευχόμενος πρὸς τὴν Θεοτόκο καὶ μόλις σηκώθηκε καὶ γύρισε, εἶδε τὴν εἰκόνα στὰ κλαδιὰ μίας μυρτιᾶς. Κλαίγοντας ἀπὸ χαρά, ἔφερε τὴν εἰκόνα σπίτι του καὶ εἶπε σὲ ὅλους τους φίλους καὶ συγγενεῖς...

Ὅσιος Κόπρις: τὸ μωρὸ ποὺ γεννήθηκε πάνω στην κοπριά ! (24 Σεπτεμβρίου †)

Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
Ὁ θαυμαστὸς βίος τοῦ ἁγίου ποὺ γεννήθηκε πάνω σὲ ἕνα σωρὸ κοπριὰ καὶ ἀξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων:
Μεγάλωσε μὲ τὸ γάλα μίας κατσίκας ποὺ ἡ Χάρη τοῦ θεοῦ τὴν ὁδηγοῦσε κοντὰ του ὅταν ἔπρεπε νὰ θηλάσει. Τὰ ἄγρια θηρία τὸν ὑπάκουαν, τὸ βραστὸ νερὸ τὸν σεβάστηκε, ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης ἐμφανιζόταν καὶ συνομιλοῦσε μαζί του μετὰ τὸν θάνατό του….
Ὁ βίος του σὲ ἁπλὴ μεταφραση ἀπὸ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 
Ὁ Ἅγιος Κόπρις γεννήθηκε πάνω σὲ ἕναν σωρὸ ἀπὸ κοπριὰ ποὺ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἡ μητέρα του καταδιώκονταν ἀπὸ Ἀγαρηνοὺς μαζὶ μὲ ἄλλους συγχωριανούς της. Καὶ καθὼς ἔτρεχε πρὸς τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὰ χέρια τους, τὴν πιάσαν οἱ πόνοι τῆς γέννας. Βρῆκε τότε ἐκεῖνο τὸν...

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς πλάνης κατὰ τὸν Ὅσιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη
Ὁ Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης κάνει μία βαθειὰ πνευματικὴ ἀνάλυση, πῶς γεννιέται ἀπὸ τὸν λογισμὸ ἡ πλάνη. Πῶς μέσα ἀπὸ τὸν λογισμὸ πολεμᾶ ὁ διάβολος. Πόσο προσοχὴ χρειάζονται κάποιες ἐπικίνδυνες ἐμπειρίες. 
Λέγει ὁ Ἅγιος: 
Στὴν πλάνη πέφτει κάποιος εἴτε ἀπὸ...

Δίψα Θεοῦ: Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, «Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης», Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας
Διψᾶ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριο καὶ μὲ δάκρυα Τὸν ζητῶ. Πῶς νὰ μὴ Σὲ ζητῶ; Σὺ μὲ ζήτησες πρῶτος καὶ μοῦ ἔδωσες νὰ γευθῶ τὴν γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἡ ψυχή μου Σὲ ἀγάπησε ἕως τέλους.
Βλέπεις, Κύριε, τὴ λύπη καὶ τὰ δάκρυά μου... Ἂν δὲν μὲ προσείλκυες μὲ τὴν ἀγάπη Σου, δὲν θὰ Σὲ ζητοῦσα ὅπως Σὲ ζητῶ. Ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιο μοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ Σὲ γνωρίσω καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μου, γιατί Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου καὶ Σὲ διψῶ μέχρι δακρύων.
Ποθεῖ ἡ ψυχή μου τὸν Θεὸ καὶ Τὸν ζητῶ, μὲ δάκρυα. Εὔσπλαχνε Κύριε, Σὺ βλέπεις τὴν πτώση μου καὶ τὴ θλίψη μου. Ταπεινὰ ὅμως παρακαλῶ τὸ ἔλεός Σου: Χορήγησέ μου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. Ἡ θύμησή της ὁδηγεῖ τὸ νοῦ μου νὰ ξαναβρῆ τὴν εὐσπλαχνία Σου.
Κύριε, δῶσε μου πνεῦμα ταπεινώσεως, γιὰ νὰ μὴν...

Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης (24 Σεπτεμβρίου †)

Ὁ ΟΣΙΟΣ Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες τοῦ ἁγιορειτικοῦ καὶ γενικότερα τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. 
Γεννήθηκε τὸ 1866 στὴ Ρωσία ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερα ἀπὸ διάφορες μεταπτώσεις τῶν πρώτων νεανικῶν του χρόνων, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν ἔκανε νὰ μετανοήσει βαθιὰ καὶ νὰ ποθήσει τὴν ἰσάγγελη μοναχικὴ πολιτεία.
Τὸ 1892 ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχὸς ἔγινε τὸ 1896 καὶ μεγαλόσχημος τὸ 1911.
Ἡ ζωή του στὸν Ἄθωνα, διαποτισμένη ἀπὸ τὴ διαρκῆ μνήμη τοῦ Θεοῦ, ξεχώριζε γιὰ τὴ συνέπεια καὶ τὴν ἀκρὶβειά της τόσο στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες ὅσο καὶ στὶς μοναστηριακὲς διακονίες.
Ὑπομονετικὸς καὶ μακρόθυμος, πράος καὶ ἄκακος, ταπεινὸς καὶ ὑπάκουος ὁ ὅσιος Σιλουανός, κέρδισε τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ δείχνεις σκληρότητα πρὸς τὰ ζῶα. Ἄν τὸ κάνεις αὐτό, θὰ εἶσαι, ἤ θὰ γίνεις σκληρὸς καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Θυμήσου, ὅτι τὰ ζῶα κλήθηκαν στὴ ζωή, ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ πρέπει νὰζοῦν ἀπείραχτα ὅσο διαρκεῖ ὁ σύντομος βίος τους.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

23 Σεπ 2021

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ ἦταν Τοῦρκος Μουσουλμάνος. Γιός «σέχη», δηλαδὴ γιὸς ἡγουμένου ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν δερβίσιδων, εἶχε γαλουχηθεῖ στὸ ἰσλὰμ καὶ εἶχε γίνει καὶ δερβίσης.
Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν βρέθηκε στὰ Ἰωάννινα καὶ ἔπειτα στὸ Βραχώρι (Ἀγρίνιο). Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ὁ κρυφός του πόθος νὰ γίνει Χριστιανός, ὅμως ἔβρισκε ἐμπόδιο τὸν τουρκικὸ νόμο ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε στοὺς κληρικοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, ἂν τολμοῦσαν νὰ βαπτίσουν κάποιον μουσουλμάνο.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατευθύνθηκε στὴν Ἰθάκη. Ἐκεῖ βαπτίστηκε καὶ κατηχήθηκε, γιατί τὰ Ἑπτάνησα τότε ἦταν ὑπὸ τὴν...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κονίτσης - 23 Σεπτεμβρίου


Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσο πιὸ πολὺ κάποιος πονάει γιὰ τοὺς ἄλλους, τόσο μεγαλύτερη Θεῖα παρηγοριὰ δέχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Σκοπὸς εἶναι ὁ καθένας νὰ σκέφτεται τὸν ἄλλον, τὸν πόνο τοῦ ἄλλου. Ὅλη ἡ βάση εἶναι τὸν ἄλλον νὰ τὸν νιώσεις ἀδελφὸ καὶ νὰ τὸν πονέσεις. Αὐτὸς ὁ πόνος συγκινεῖ τὸν Θεὸ καὶ κάνει τὸ θαῦμα.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

22 Σεπ 2021

«Πρόβλημά σου», «πρόβλημά μου» ἤ «πρόβλημά μας»;

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος-Κιλκίς
«Πρόβλημά σου». «Πρόβλημά σας». «Πρόβλημά τους»:Ἡ ἀποξένωση στό ἀπόγειό της! 
Φράσεις σκληρές, ψυχρές καί ἀφιλάνθρωπες, πού ἐκστομίζονται συχνά αὐτόν τόν καιρό, καθώς πολλοί συνάνθρωποί μας βρέθηκαν στή δύσκολη θέση νά πάρουν μία ἀπόφαση ζωῆς, ὅσον ἀφορᾶ τήν προσωπική τους ἐπιλογή. Καί πληγώνουν οἱ φράσεις αὐτές καί ψυχραίνουν τίς καρδιές τῶν συγγενῶν μας, τῶν συναδέλφων μας. Οἱ λέξεις αὐτές, οἱ ὁποῖες εἶναι ψυχρές σάν τό κλίμα, τήν ἰδιοσυγκρασία ἀλλά καί τή νοοτροπία τῶν λαῶν, ἀπό ὅπου προέρχονται. Διότι δέν εἶναι γέννημα τῆς ἑλληνικῆς καρδιᾶς, τῆς ἱστορίας καί τῆς γλώσσας ἀλλά τῆς κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὅσο ὑπάρχετε στή ζωή νά δείξετε ἀντίσταση στόν Οἰκουμενισμό!

Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστός Γέροντας π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Στό τέλος ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τό ἑξῆς.. ἀφοῦ βέβαια θά ὁδηγηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα στόν Ἀντίχριστο διά τῆς λεωφόρου του Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως -προσέξτε, νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως εἰς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Τότε ὁ Ἀντίχριστος… 

Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η' καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ Κύριος σοῦ δείχνει τὴ δυστυχία τοῦ ἄλλου, γιὰ νὰ δεῖ πῶς θὰ ἀντιδράσεις. Θὰ προσευχηθεῖς γιὰ τὸν πλησίον σου; Θὰ τὸν βοηθήσεις; Καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, σὲ καλεῖ νὰ ἐκπαιδεύεσαι στὴν ἀγάπη καὶ νὰ τὴν καλλιεργεῖς...
Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ διά Χριστὸν Σαλὸς

21 Σεπ 2021

Τό κινηματογραφικό φαινόμενο «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ»

Πάνω ἀπό 225.000 εἰσιτήρια ἔκοψε ἡ ταινία «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» τῆς Γιελένα Πόποβιτς. Κατόρθωσε νά γίνει μία παραγωγή πού σέ θερινή σεζόν, μέ ὡς ἐπί τό πλεῖστον Ἕλληνες ἠθοποιούς, σκαρφάλωσε στήν πρώτη θέση τοῦ box office.
Ἡ ταινία κατάφερε νά κερδίσει ἕνα μή κινηματογραφόφιλο κοινό, αὐτό τῶν πιστῶν. Κάτι ἀντίστοιχο δέν ἔχει ξανασυμβεῖ στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ κινηματογράφου.
Ἡ Γιελένα Πόποβιτς ἐξήγησε μιλώντας στό ertnews.gr τί ἦταν αὐτό πού τήν ὁδήγησε στήν ἐπιλογή τοῦ Ἄρη Σερβετάλη γιά τόν....

Πορίσματα ἡμερίδος «Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα»

Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης.
Γραμματέας ΕΠΜ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
«Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα»
ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τήν Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποίησε διαδικτυακή ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα»

Ἡ ἡμερίδα ἀφιερώθηκε στόν μακαριστό π. Γεώργιο Μεταλληνό πού ἦταν ἕνας μάχιμος λευΐτης μέ σταθερό ὀρθόδοξο φρόνημα , δεινός πολέμιος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Τά πορίσματα τῆς παρούσης ἡμερίδος συνοψίζονται στά ἑξῆς:
Τό σύγχρονο οἰκουμενιστικό ἐγχείρημα ξεκίνησε...

«Στὰ σκολειὰ τῆς προδοσίας» σβήνει ἡ Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Νατσιὸς Δημήτριος, δάσκαλος -Κιλκὶς
Νὰ ξεκινήσω μὲ κάτι ποὺ ἔγραψε ὁ Φώτης Κόντογλου, ποὺ ὅσο ζοῦσε οὔτε κατουρημένες ποδιὲς φιλοῦσε οὔτε τὴν διεφθαρμένη ἐξουσία προσκυνοῦσε:
«Οἱ ψυχὲς τῶν νέων εἶναι ρημαγμένες ἀπὸ τὰ ἄγρια ἔνστικτα, ποὺ τὰ ἀνεβάσανε στὴν ἐπιφάνεια ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ τάρταρα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, κάποιοι ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου, κάποιοι πνευματικοὶ ἀνθρωποφάγοι, ποὺ ἀνάμεσά τους πρωτοστατεῖ ἕνας...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Τσιμπημένοι ἢ ἐλεύθεροι;

Ἐκπομπὴ ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῷος TV...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ δυστυχία θὰ φέρει πολλοὺς σὲ συναίσθηση ἐνῶ οἱ ἀμετανόητοι, θὰ εἶναι ἀναπολόγητοι.
Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

20 Σεπ 2021

Τὴ 20η τοῦ Μηνὸς Σεπτεμβρίου, Μνήμη τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν καὶ μαθητῶν τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: Ἀναστασίου πρεσβυτέρου, μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Θεοδώρου καὶ Εὐπρεπίου καὶ Ἀναστασίου Μοναχοῦ

Ἐπιμέλεια – Ἀντιγραφή: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Οἱ δύο συνώνυμοι αὐτοὶ ὁμολογηταί, μαθητὲς τοῦ ἁγίου Μαξίμου (21 Ἰαν.), διακρίθηκαν κατὰ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ δόγματος περὶ μιᾶς θελήσεως ἐν τῷ Χριστῷ, ποὺ ὑποστήριζε ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας Β΄(641-668).
Ὅταν ὁ Κώνστας ὁ Β΄ τοιχοκόλλησε στὸν νάρθηκα Τῆς Ἁγίας Σοφίας τὸν «Τύπο», ποὺ ἀπαγόρευε μὲ βαριὲς ποινὲς τὶς συζητήσεις περὶ μιᾶς ἢ δύο θελήσεων, ὁ μονοθελητὴς πατριάρχης Παῦλος (641-654) μπροστὰ στὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τοῦ Ἀναστασίου, τοῦ πρεσβυτέρου, τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν διαμονή του στὸ παλάτι τῶν Πλακιδιανῶν (κατάλυμα παπικῶν ἀντιπροσώπων) καὶ τὸν ἐξόρισε στὴν...

Ὁ ἀποδομητικός χαρακτήρας τοῦ οἰκουμενισμοῦ γιά τήν ἑνότητα καί τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Εἰσαγωγή

Τό παρόν συνέδριο δέν θά μποροῦσε παρά νά εἶναι ἀφιερωμένο στόν πολυσέβαστο καί πολυφίλητο παπα-Γιώργη Μεταλληνό, ἕνα σύγχρονο γίγαντα τῆς θεογνωσίας καί τῆς ὀρθοπραξίας.

Γι’ αὐτό θ ἀρχίσουμε τήν εἰσήγησή μας μ’ ἕνα ἁπλό μέν, ἀλλά ἐγκάρδιο στιχούργημα: 

Ἀφιέρωμα στόν παπα-Γιώργη Μεταλληνό

Μύστης πέφυκας σεπτῶν δογμάτων,

στύλος πάμφωτος Ὀρθοδοξίας…

Δὲν ὑπάρχουν ἄλυτα προβλήματα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πολλοὶ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ βιώνουν δυσάρεστες καταστάσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δύσκολα ἐλευθερώνονται. Τὰ προβλήματα συνήθως εἶναι προσωπικά, ἀλλὰ δὲν λείπουν καὶ τὰ οἰκογενειακά, τὰ ἐπαγγελματικὰ καὶ γενικότερα τὰ κοινωνικά. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ αὐτὰ εἶναι δύσκολες καὶ οἱ λύσεις ποὺ προτείνονται ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες δὲν βελτιώνουν πάντα τὰ πράγματα. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅμως τοῦ Θεοῦ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προβλήματα, ἐνῷ φαίνονται δύσκολα εἶναι εὔκολα, γιατί στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι σπουδαῖα καὶ σοβαρά. Μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ προσπεράσει χωρὶς νὰ ἐπηρεαστεῖ σὲ τίποτα. Ἄλλα προβλήματα ἐπίσης ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ ἁμαρτωλὲς ἐπιλογὲς ἀντιμετωπίζονται μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, τὴ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια, μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀγαθοεργία, μὲ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη καὶ μὲ...

Τὰ τρία νέα ζητήματα τῆς παιδείας μας φέτος

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)
Τὴν φετινὴ σχολικὴ χρονιὰ, ποὺ μόλις ξεκίνησε, τρία νέα πολὺ σοβαρὰ καὶ οὐσιώδη ζητήματα μᾶς ἀπασχολοῦν, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γονεῖς-μαθητὲς, ποὺ προστίθενται στὰ ἤδη ὑπάρχοντα προβλήματα μέσα στὸ γενικότερο πλαίσιο τῆς μακροχρόνιας προσπάθειας ἀλλοίωσης τοῦ ἑλληνορθόδοξου χαρακτήρα της, κινούμενη σε τρεῖς ἄξονες, αὐτοὺς τοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῆς ὀρθόδοξης πίστεως στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς παραχάραξης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας στὸ μάθημα τῆς ἱστορίας, καὶ τῆς ἀπαξίωσης τοῦ περιεχόμενου καὶ τοῦ νοήματος στὸ μάθημα τῆς γλώσσας καὶ σὲ ἄλλα σχετικὰ μὲ…

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Εὐστάθιος (20 Σεπτεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Μία κατηγορία ἁγίων της Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι αὐτὴ τῶν στρατιωτικῶν. Μάλιστα ἡ ἁγιασμένη αὐτὴ τάξη ἀνάδειξε πλῆθος Μαρτύρων στὰ πρωτοχριστιανικὰ χρόνια. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Εὐστάθιος. 
Ἔζησε στὰ χρόνια του Τραϊανοῦ (98-117) καὶ τοῦ Ἀδριανοῦ (117-138). Ἦταν στρατιωτικὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς ἀνώτερος ἀξιωματικὸς στὸν ρωμαϊκὸ στρατό. Τὸ ὄνομά του ἦταν Πλακίδας καὶ ἦταν εἰδωλολάτρης. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἦταν δίκαιος ἄνθρωπος καὶ ἐγκρατὴς στὶς ἐπιθυμίες του. Εἶχε εὐγενικὴ ψυχὴ καὶ ἔδειχνε συμπόνια πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες. Ἡ σύζυγός του....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Φόβος ἀρρωστημένος εἶναι ἡ μεγαλοποίηση ἀναμενόμενων συμφορῶν καὶ συνδέεται πάντα μὲ ἔνοχη συνείδηση.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

19 Σεπ 2021

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ἐνάντια στό μάθημα τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα: Μαρούσι - Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 5:00 μ.μ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ, 20/9/2021, 5:00 Μ.Μ.
12 Σεπτεμβρίου 2021
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», τό ὁποῖο ἔχει στόχο τήν ἀνάδειξη, τήν ὑπεράσπιση καί τήν προώθηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν της Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, μέ ἀφορμή τήν ἐπιβολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ μαθήματος τῆς «Ὁλοκληρωμένης ἤ Συμπεριληπτικῆς» Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία, καλεῖ ὅλους, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί κάθε συνειδητοποιημένο Ἕλληνα πολίτη, σέ μία εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὥρα 5μμ, στήν πύλη τοῦ…

Ἡ ἀποστολική χάρη καί διαδοχή δέν ἀποδεικνύεται μέ τό «χειροτονητήριο», ἀλλά μέ τή ζωή τοῦ κληρικοῦ

Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου
Νά τί σᾶς ζητῶ λοιπόν: Μάθετε ὅλα αὐτά ἐσεῖς πού ἐπονομάζεσθε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νομίζετε ὅτι εἶστε Χριστιανοί, ἐσεῖς πού διδάσκετε τούς ἄλλους κούφια λόγια καί νομίζετε, ψευδῶς, ὅτι εἶστε ἱερεῖς καί μοναχοί, πού μπορεῖτε νά καθοδηγεῖτε. Καλέσατε τούς πρεσβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς σας καί...

Εἰς τὴν Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, 
στὴν τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, το 1985
Ἀκούσαμε καὶ πάλι σήμερα, ἀδελφοί μου, στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο τὸν λόγο τοῦ Κυρίου• «εἰ τὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἐαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24). Αὐτὴ εἶναι ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Προχθὲς εἴχαμε τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία σήμερα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Να μὴν κάθεσθε τὴν ὤρα τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὁ νοῦς σας να μὴν πετάει ἐδώ κὶ ἐκεῖ. Ὅσο θα εἷσθε στὴν ἐκκλησία να τὸ πάρετε ἀπόφασι, να διαθέσετε ὅλο τὸν χρόνο στὴν προσευχὴ.
Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης

18 Σεπ 2021

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης: Ὁ γονιός ξέρει καί ὁ γονιός ἀποφασίζει γιά τήν ἀθώα ψυχή τοῦ παιδιοῦ του!

Τό κράτος παραμερίζει τόν ἱερό ρόλο τοῦ γονιοῦ καί ἐπεμβαίνει στίς οἰκογένειες μέ τό ἔτσι θέλω. Ἀδημονοῦν νά δημιουργήσουν «γενίτσαρους» τῆς νέας «κανονικότητας». Δέν πρέπει νά τό ἐπιτρέψουμε.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Μία ζωτικῆς σημασίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τοῦ μαθήματος Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης πού προωθεῖ ἡ Νίκη Κεραμέως, πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στίς 5 μ.μ. στήν πύλη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στό Μαρούσι.
Τά Ὀρθοδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ τό Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», ἑνώνουν τίς φωνές τους γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν ἱερό θεσμό τῆς...

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου «Οἰκογενειακὴ ζωὴ» Λόγοι Δ΄, ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν 
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 
«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ δύο δάσκαλοι, εἶχαν καὶ δύο παιδάκια. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ στὸ σπίτι. Σὲ ἄλλο ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ ἕνας μετὰ τὸ σχολεῖο, σὲ ἄλλο ὁ ἄλλος, καὶ...

Διαδικτυακή ἡμερίδα ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, με θέμα: "Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα"

Τήν Κυριακή 19/9/2021, 4.30 μμ – 8.30 μμ, θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διαδικτυακή ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα»,
ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Στήν ἡμερίδα θά συμμετέχουν οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλητές:
-πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱ.Μ. Μεγάλου Μετεώρου,
-Πρωτ. Πέτρος Χίρς, Δρ. Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ, καθηγητής θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος, Jordanville, NY
-κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, τ. Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ
-κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας
-κ. Ἰωάννης Μαρκάς, πτυχιοῦχος Θεολογίας Α.Π.Θ. (M. Th.)

Ἡ ἡμερίδα θά μεταδοθεῖ ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό orthros.eu
Δεῖτε παρακάτω τό βίντεο τῆς ζωντανῆς μετάδοσης...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καλύτερα εἶναι νὰ μὴ στηριζώμαστε μόνο στὶς δικές μας ἀνθρώπινες προσπάθειες, ἀλλὰ νὰ προσευχώμαστε καὶ νὰ ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ ἐνεργῆ.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

17 Σεπ 2021

Ἔχει ξεκινήσει ἕνα θανατικὸ ποὺ συνεχῶς ἐπιδεινώνεται!

Γράφει ὁ Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος, Δρ. Ἰατρικῆς
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 5ΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ Covid-19.
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τὴν ἄνοιξη ποὺ μᾶς πέρασε εἶχα κάνει μία...

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»
Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.
"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".
«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνάμε»

Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά...

Ἡ Ἁγία Σοφία καὶ οἱ ἅγιες κόρες της, Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, θεολόγου - καθηγητοῦ
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ πρώτιστη ἀξία γιὰ τὴν χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὡς «κατ΄ οἶκον ἐκκλησία». Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἅγιες οἰκογένειες ὑπῆρξε καὶ αὐτὴ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
Ἔζησαν τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα, ὅταν βασίλευε στὴ Ρώμη ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ἔκφυλος αὐτοκράτορας Ἀδριανὸς (117-138). Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ἡ Σοφία εἶχε εὐγενή καταγωγή. Χήρεψε πολὺ νέα, μένοντας μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της. Ζοῦσε ἐνάρετη καὶ ἁγνὴ ζωή, μεγαλώνοντας τὰ τρία βλαστάρια της ὡς ἀληθινὲς Χριστιανὲς κόρες, διαφέροντας ἀπὸ τὶς κόρες τῶν εἰδωλολατρῶν, τὶς ὁποῖες μεγάλωναν μέσα στὴν ἀκολασία, ποὺ ὑπαγόρευε ἡ λατρεία τῶν ἀνήθικων «θεῶν» τους. Τοὺς ἔδωσε, ὄχι τυχαία, τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν κορυφαίων χριστιανικῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη» (Α΄ Κορ.13,13).   
Γιὰ κάποιο λόγο ἀναγκάστηκε νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὶς κόρες της νὰ ζήσει στὴ Ρώμη, στὴ μεγάλη πόλη, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἄκμαζε ἡ ἀκολασία, ὅπου συνέχιζαν νὰ βιώνουν μὲ ἀκρίβεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, χωρὶς νὰ τὶς ἀγγίζει ἡ ἠθικὴ κατάπτωση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν λοιπὸν κάποιος σὲ συμβουλέψει κάτι ἀπὸ τὰ πρέποντα, ἔστω κι ἂν εἶναι δοῦλος, δέξου τὴν παραίνεση· ἂν ὅμως συμβουλέψει κάτι ἀπὸ τὰ ὀλέθρια, ἔστω κι ἂν κατέχει πάρα πολὺ μεγάλο ἀξίωμα, ἀπόρριψε τὴ γνώμη του. Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ προσέχουμε τὴν ποιότητα τῶν προσώπων πού συμβουλεύουν, ἀλλὰ νὰ προσέχουμε παντοῦ τὴν ἴδια τὴ φύση τῆς συμβουλῆς.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

16 Σεπ 2021

S.Bhakdi στοὺς Ἕλληνες: «Σταματῆστε νὰ ἀκοῦτε τὴν ἐγκληματικὴ κυβέρνηση - Τὸ ἐμβόλιο θὰ σκοτώσει τὰ παιδιά σας»

«Δὲν ἔχω ἄλλη συμβουλὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες παρὰ μόνο ὅτι πρέπει νὰ ἀντιδράσουν»
Tό δικό του μήνυμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἔστειλε ὀ διακεκριμένος ἰολόγος καὶ ἐπιδημιολόγος, Δρ. Sucharit Bhakdi, ὁ ὁποῖος τόνισε χαρακτηριστικὰ πὼς οἱ Ἕλληνες «πρέπει νὰ σταματήσουν νὰ ἀκοῦν τὴν ἐγκληματικὴ καὶ διεφθαρμένη κυβέρνηση».
Ο S. Bhakdi τόνισε «ὀ ιὸς δὲν θὰ σκοτώσει τὰ παιδιά σας, τὸ ἐμβόλιο θὰ τὰ σκοτώσει. Θὰ πρέπει νὰ σταματήσει ἡ κυβέρνηση αὐτὴ τὴν τρέλα. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ σταματήσετε νὰ κλαῖτε τὴ μοῖρα σας καὶ νὰ...

Μέρες Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς...

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Τέτοιες μέρες ἀπὸ παιδὶ αἰσθάνομαι ἕνα βάρος... μία δυσθυμία δυσεξήγητη... Κάποιος θὰ πεῖ εἶναι τῆς ἐποχῆς... τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ φθινοπώρου... Δὲν εἶναι, ὅμως, τουλάχιστον γιὰ μένα μόνον αὐτό... Εἶναι ἡ Καταστροφὴ καὶ ἡ Γενοκτονία, ὁ Ξεριζωμὸς τῶν παππούδων μου ἀπὸ τὴν γῆ μας...

Ἐπιστολή 160 προσωπικοτήτων πρός Μητσοτάκη γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ

Ἐκφράζουν τήν διαφωνία τους μέ τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Σισιλιάνου ὑπέρ τῆς θεσμοθετήσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ μετά τήν παρουσίαση στόν Πρωθυπουργό τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐθνική Στρατηγική Ἰσότητος τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος ἀνοίγει ἡ συζήτησις γιά τόν πολιτικό γάμο μεταξύ ὁμοφυλοφίλων. Ἡ «Ἑστία» εἶχε ἀποκαλύψει τά τέλη Ἰουνίου ὅτι ἡ ἔκθεσις πού συνέταξε ἡ Ἐπιτροπή ὑπό τόν καθηγητή Ἀλέξανδρο Λῖνο Σισιλιᾶνο ἐπικεντρώνεται στό φλέγον αὐτό ζήτημα, σημειώνοντας ὅτι θά προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἡ πρώτη ἀντίδρασις εἶναι πλέον γεγονός καί μάλιστα ἀφορᾶ ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων τῶν Τεχνῶν καί...

Ἐμβόλιον καί…ἐκτρώσεις !

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, 
Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν
Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι “πείσθηκαν” περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι… !
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θέλω νὰ κατηγορήσω, εἶναι, ἡ προσπάθεια ὅλων αὐτῶν, νὰ πείσουν καὶ ἄλλους, ἔστω καὶ ἂν εἶναι τόσες οἱ κραυγὲς τῆς ἀγωνίας, γιὰ τὶς τόσες ἐκτρώσεις ποὺ ἤδη ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ ποὺ εἶναι… προγραμματισμένες, προκειμένου νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δὲν πρέπει ὁ προϊστάμενος νὰ κάνει κατάχρηση τῆς ἐξουσίας του καὶ νὰ προσβάλλει τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν ὑφισταμένων του· οὔτε νὰ δείχνει ἀλαζονεία ἀπέναντὶ τους· ἀλλὰ τὸ ἀξίωμὰ του νὰ γίνεται ἀφορμὴ νὰ φέρεται ταπεινὰ ἀπέναντὶ τους.
Μέγας Βασίλειος

15 Σεπ 2021

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο - φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ 
Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία
Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, τιμώντας τήν μνήμην τοῦ μεγάλου Ἕλληνα Καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη! Ἀλλ’ ἐν ταυτῶ μεγάλη πικρία δοκίμασε ἡ ψυχή κάθε Ἕλληνα χριστιανοῦ, βεβαίως δέ καί ἡ δική μας, ὅταν σέ μία φωτογραφία, τήν ὁποίαν καί Σᾶς...

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἔχει δεχθεῖ ἀπειλές, διωγμούς καί καταστάσεις πού βλέπουμε σέ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα"

«Μάρτυρές» μας οἱ μάρτυρες καί οἱ ὁμολογητές τοῦ Χριστοῦ!

Ἐπιμέλεια: 
Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος-Κιλκίς
Στόν καιρό τοῦ πειρασμοῦ, στίς δύσκολες αὐτές ὧρες τοῦ διωγμοῦ, δέν φτάνει μόνο ἡ πίστη! Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μας ἄς στραφοῦν στούς ἁγίους μάρτυρες καί ὁμολογητές τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτοί εἶναι ἡ παρηγοριά μας, ἡ ἐλπίδα μας, οἱ προπορευθέντες διδάσκαλοι, οἱ ὁδοδεῖκτες, οἱ ὁποῖοι μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τοῦ Οὐρανοῦ ἀλλά καί τόν τρόπο, τήν τέχνη τῆς διάβασής του. Μᾶς καθοδηγοῦν νά τόν περπατήσουμε καί συνεχίζουν νά μᾶς παραστέκονται, νά μᾶς περιβάλλουν, ἀφοῦ μᾶς ἐμψυχώνει ἡ μελέτη τῆς γήινης...

«Μέ τί νά ἀρχίσουμε τήν νέα σχολική χρονιά; Μέ τήν τουαλέτα κυρία»

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
Νέα σχολική χρονιά. Μέ μάσκες, μέ ὑγειονομικό ἔλεγχο ἄδειας εἰσόδου σέ δασκάλους καί μαθητές, μέ τήν ἀκολουθία τοῦ «Ἁγιασμοῦ» σέ λίγους μαθητές πού θά παραστοῦν στόν προαύλιο χῶρο. «Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή» καί φόβος. (Ἡ πρωινή προσευχή, ὅπως καί ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας μας μέ ταυτόχρονη ἀπαγγελία τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου εἶναι πιά παρελθόν. Ἐπιτέλους, θά μονολογήσει ἡ ἐθνομηδενιστική κακοήθεια, γλιτώσαμε ἀπό τά σκοταδιστικά κατάλοιπα. Τό σχολεῖο ὅσο περνᾶ ὁ καιρός τούς μοιάζει. Οὔτε ἱερότητα ἀναδίδει οὔτε «συλλαβίζουν» οἱ μαθητές τά πολυτίμητα μαθήματα τοῦ Γένους. Οὔτε ἑλληνικά γράμματα, οὔτε τοῦ Θεοῦ τά πράματα, μόνο θεάματα καί παιδεία γιά… κλάματα). Πρώτη μέρα στό σχολεῖο καί θυμήθηκα παλαιότερό μου κείμενο. (Τοῦ 2010). Τό μεταφέρω...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Aς εἴμαστε λοιπὸν πάντοτε εὐγενικοί. Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη μας νὰ μὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος ποὺ δὲν εἶναι ἁλατισμένος μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι, λόγοι ἀγαθοί, λόγοι ποὺ μαρτυροῦν τὴν κατὰ Χριστὸν εὐγένεια καὶ τὴν ψυχική μας καλλιέργεια.
Ἅγιος Νεκτάριος

14 Σεπ 2021

Πρός τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ πού ζήτησε νά ἐμβολιαστοῦμε ὅλοι

Γράφει ὁ Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Συγγραφέας - Ἐκδότης
Πολυσέβαστε Γέροντα,
Μέ αἰσθήματα ἀγωνίας παρακολούθησα, ὅπως καί πάρα πολύς ἀκόμα κόσμος, τήν πρόσφατη περιπέτεια ὑγείας σας, ὅταν νοσήσατε μέ τόν κορωνοϊό: Ἀνησύχησα, στενοχωρήθηκα ὅταν τά πράγματα δέν πήγαιναν καλά καί χάρηκα ἰδιαίτερα πού μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ξεπεράσατε τό πρόβλημα καί εἶστε πλέον ὑγιής.
Δέν εἴμαστε ἄγνωστοι. Ἔχω φιλοξενηθεῖ δεκάδες φορές στό Βατοπαίδι. Ἔχω ὠφεληθεῖ ἀπό τίς πνευματικές συζητήσεις μαζί σας, τόσο ἐνώπιον ἄλλων προσκυνητῶν, ὅσο καί κατ' ἰδίαν. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, εἶχα τήν τιμή νά προλογίσετε ἕνα ἀπό τά βιβλία μου. Μέ ἁπλά λόγια, σᾶς αἰσθάνομαι ὡς δικό...

Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σταυροῦ

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Θά προσεγγίσουμε στοιχειωδῶς τό κείμενο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καί τό προσεγγίζουμε προσωπικῶς, εἰδικά γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἐκφράζει τή βαθιά πορεία τοῦ κάθε πιστοῦ, μπροστά στόν κάθε σταυρό πού σηκώνει [κάθε μέρα] μπροστά του. Εἶναι μιά πορεία βαθιά ἐσωτερική, θά λέγαμε πού ἀναλύει τόν ἑαυτό του καί ταυτόχρονα ἐκφράζει τόν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.