18 Σεπ 2021

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης: Ὁ γονιός ξέρει καί ὁ γονιός ἀποφασίζει γιά τήν ἀθώα ψυχή τοῦ παιδιοῦ του!

Τό κράτος παραμερίζει τόν ἱερό ρόλο τοῦ γονιοῦ καί ἐπεμβαίνει στίς οἰκογένειες μέ τό ἔτσι θέλω. Ἀδημονοῦν νά δημιουργήσουν «γενίτσαρους» τῆς νέας «κανονικότητας». Δέν πρέπει νά τό ἐπιτρέψουμε.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Μία ζωτικῆς σημασίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τοῦ μαθήματος Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης πού προωθεῖ ἡ Νίκη Κεραμέως, πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στίς 5 μ.μ. στήν πύλη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στό Μαρούσι.
Τά Ὀρθοδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν μαζί μέ τό Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς καί Παιδιά», ἑνώνουν τίς φωνές τους γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν ἱερό θεσμό τῆς... οἰκογένειας καί τήν πολύτιμη ἀθωότητα τῶν παιδιῶν, πού κινδυνεύει νά λεηλατηθεῖ ἀπό τό νεοεποχίτικο πνεῦμα τῶν κυβερνώντων.

Ὅπως διαβάζουμε στήν ἀνακοίνωση, ἡ διαμαρτυρία «ἔχει στόχο τήν ἀνάδειξη, τήν ὑπεράσπιση καί τήν προώθηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν της Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, μέ ἀφορμή τήν ἐπιβολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ μαθήματος τῆς «Ὁλοκληρωμένης ἤ Συμπεριληπτικῆς» Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία, καλεῖ ὅλους, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί κάθε συνειδητοποιημένο Ἕλληνα πολίτη, σέ μία εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας τήν Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὥρα 5μμ, στήν πύλη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, στό Μαρούσι».

Εἴναι μια καλή εὐκαιρία γιά νά «ἀκούσει» τό Ὑπουργεῖο… Ἀπαιδείας καί προσβολῆς τοῦ θρησκεύματος, πώς στήν Ἑλληνική κοινωνία ὑπάρχουν ἀξίες καί ἰδανικά πού δέν καταπατοῦνται. Πῶς ἕνα σχολεῖο δέν προάγει τή ψυχική ὑγεία τῶν μαθητῶν μέ τά «κηρύγματα» πανσεξουαλισμοῦ, τίς… μαζορέτες και τις κάμερες στήν τάξη.

Πως το θέμα τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης ἀποτελεῖ – αὐστηρά – θέμα τῶν γονιῶν τοῦ μαθητῆ καί ὄχι τοῦ κάθε ἐλεεινοῦ γκεμπελίσκου που κρύβεται πίσω ἀπό ἕναν «ἐπιστημονικό» φορέα, κάνοντας εἰσηγήσεις γιά μαθήματα πού προάγουν ὁλόκληρη τή νεοταξική ἀτζέντα, γιά νά ἀποπερατωθεῖ ἡ ἀποκτήνωση τῆς νεολαίας.

Κάθε παιδί ζεῖ σέ διαφορετικό οἰκογενειακό περιβάλλον, ἔχει διαφορετική ἀνάπτυξη, διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, διαφορετικά βιώματα. Πάνω σέ αὐτά, καί μέ ἐξειδικευμένο τρόπο γιά κάθε ἄτομο, πρέπει νά προσαρμοστεῖ ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τοῦ κάθε παιδιοῦ. Καί αὐτά τά γνωρίζουν ΜΟΝΟ οι ΓΟΝΕΙΣ του κάθε παιδιοῦ. Κανένας ἄλλος.

Ὄχι ο ἐκπαιδευτικός. Καί φυσικά ὄχι κάποιος καρεκλοκένταυρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, πού ἀπό κάποιο γραφεῖο χαράσσει στρατηγικές ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν, σέ συνεργασία με την ἀγαπημένη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, Νίκης Κεραμέως. Ὁ γονιός λοιπόν ΞΕΡΕΙ καί ὁ γονιός ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Αὐτό ἀποτελεῖ κόκκινη γραμμή.

Οἰ εκπαιδευτικοί νά περιοριστοῦν στή μετάδοση γνώσεων πού δέν ἐπαφίενται σέ εὐαίσθητα καί προσωπικά θέματα τῶν παιδιῶν. Ἡ ἐπιλεκτική προπαγάνδα πού ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένες «γραμμές» δέν ἔχουν καμία θέση σέ ἕνα σχολεῖο δημοκρατικῆς χώρας, ἄλλα σέ μία νεκραναστημένη «Σοβιετία».

Έχει σιχαθεί ὁ κόσμος τήν ὑποκρισία τους. Εἶναι οἱ ἴδιοι πού λυσσᾶνε γιά νά καταργήσουν τά θρησκευτικά, τόν ἐκκλησιασμό και την πρωινή προσευχή, ἐπικαλούμενοι πώς ἡ θρησκεία εἶναι εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Καί τήν ἴδια ὥρα, μέ ἀδιάντροπες μεθόδους ἐπιχειροῦν νά μποῦν σφήνα στή σχέση γονέα – παιδιοῦ καί νά κάνουν αὐτοί κουμάντο, θέλοντας νά ἀποφασίζουν τό πῶς, τί καί πότε ἀκριβῶς θά ἐνημερωθεῖ ἡ ἀθώα ψυχούλα γιά τό… σέξ!

Παραμερίζουν τον ἱερό ρόλο τοῦ γονιοῦ καί τραμπουκίζουν οἰκογένειες μέ τό ἔτσι θέλω. Ἀδημονοῦν νά δημιουργήσουν «γενίτσαρους» τῆς νέας «κανονικότητας».

Ἤδη με τούς ἄθλιους χειρισμούς πού ἐφαρμόζουν στά σχολεῖα, τά παιδιά ζοῦν μία Ὀργουελική πραγματικότητα, μέ μασκοφορία παντοῦ, ἀτελείωτα τέστ, νευρωτικές συστάσεις γιά τήρηση μέτρων, ἐλέγχους ἐγγράφων στήν πόρτα, ἀσφυκτικές πιέσεις γιά ἐμβολιασμό. Αὐτό δέν εἶναι σχολεῖο πλέον, εἶναι ὑγειονομικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Που να μείνει ὄρθια ἡ εὐλογημένη ἀφέλεια τῶν παιδιῶν μέσα σέ ἕνα τέτοιο τεχνητό καί γκρίζο περιβάλλον; Καί ὅ, τί ἔχει ἀπομείνει, πᾶνε νά τό ποδοπατήσουν καί αὐτό, μέσω τῶν αἰσχρῶν μαθημάτων πού φιλοδοξοῦν νά διδάξουν στίς σχολικές αἴθουσες. Νά μολύνουν μέ τό δηλητήριό τους, ο, τί δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀκόμη.

Τά μόνα εκπαιδευτικα προγράμματα πού ἔχουν λόγο ὕπαρξης στά σχολεῖα, εἶναι αὐτά πού ἐνημερώνουν τά παιδιά γιά τήν ἐνδοοικογενιακή βία, τή παιδική σεξουαλική κακοποίηση καί τήν ἰσότητα τῶν φύλων. Καί πάλι μέ ἐξαιρετική προσοχή καί σέ συνεργασία μέ ἔμπειρους παιδοψυχίατρους.

Ἀσφαλῶς, ἄν ἕνα παιδί μεγαλώνει σέ ἕνα οἰκογενειακό περιβάλλον μέ τίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅλα αὐτά εἶναι πράγματα πού ἀποφεύγονται ἔτσι κι ἀλλιῶς, λόγω τῆς εὐλογημένης διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, πού ἔχει τή δύναμη νά χτίσει ἀκλόνητες ἄμυνες στό νεαρό ἄνθρωπο. Άλλα ἐπειδή αὐτά εἶναι ψιλά γράμματα γιά τήν κ. Κεραμέως καί ἐπειδή δέν ζοῦν ὅλα τά παιδιά σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον, γι’ αὐτό καί εἶναι χρήσιμα αὐτά τά μαθήματα.

Τό σίγουρο εῖναι πώς ἄν δέν ὑπάρξουν φωνές διαμαρτυρίας καί ἀπό τή πλευρά τῶν γονιῶν ἄλλα καί ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας πού ὀφείλει νά στέκεται σάν ἀκοίμητος φρουρός ἀπέναντι σέ προσπάθειες πού διαφθείρουν τά νέα παιδιά, ὁ νεοεποχίτικος ὀλετήρας θά προχωρήσει ἀνεμπόδιστα τό ἔργο του, ἰσοπεδώνοντας τίς νέες γενιές.

Γι’ αὐτό, αὐτή ἡ εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας εἶναι μία καλή εὐκαιρία νά φωνάξουμε γιά νά προστατέψουμε τό μέλλον τό παιδιῶν μας, πρίν εἶναι ἀργά.

3 σχόλια:

 1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΒΛΑΒΕΡΟΤΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εν τω μεταξύ οι "άτεκνοι" δεσποτάδες και πάλι απέχουν και σιωπούν! Άτεκνοι, όχι φυσικώς βέβαια αλλά πνευματικώς! Εκκωφαντική ησυχία! Έπαψαν να φέρουν την ιδιότητα την πατρική. Αυτήν που τους χάρισε το μυστήριο της εις αρχιεροσύνη χειροτονίας! Μετατράπηκαν σε διαβιβαστές εντολών του Καίσαρα προς το "ευσεβές" ποίμνιον! Δεν είναι δικό τους θέμα αυτό!!! Δεν αγγίζει ούτε το ηθικό μέρος ούτε το πνευματικό της υπόστασης του ανθρώπου! Άρα, δεν υπάγεται στη δική τους ευθύνη! Έτσι σιωπούν (αν)-ενόχως, μέχρι να περάσει και αυτή η "δοκιμασία" τους! Βασανίζονται, λυπούνται, συμπονάνε, θλίβονται, βέβαια, αλλά ... από μέσα τους!!! Τους κουράσαμε, βρε παιδιά! Φτάνει! Μια με τον Οικουμενισμό, ύστερα με το Ουκρανικό, μετά τα εμβόλια, τώρα με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αύριο με την επίσκεψη του Πάπα. Αφήστε τους ήσυχους. Έκαναν αμάν, για να γίνουν δεσποτάδες και να βρουν την ησυχία τους και τους ξαναβάζετε μπελάδες στο κεφάλι; Οι δεσποτάδες δεν είναι για τέτοιες δουλειές. Αυτοί είναι για να επιβάλουν αυστηρή υπακοή, πειθαρχία, ημιανάπαυση- προσοχή (αν και δεν πήγαν φαντάροι), να κάνουν πολυαρχιερατικά συλλείτουργα με τραπεζώματα, τεμενάδες και τα συνακόλουθα! Όποιος έχει αντίρρηση, ας υποβάλει ένσταση ... στον δεσπότη της περιοχής του!
  AMASEYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι ορθώς διατυπωμένος ο τίτλος, αλλά από την άλλη, ποιοι γονείς έχουν τα προσόντα να καθοδηγήσουν τα παιδιά; Με ένα απλό αλλά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θα θέσω τον προβληματισμό: Καλοκαίρι και βλέπω από την βεράντα του σπιτιού μου να κινούνται από το απέναντι πεζοδρόμιο δυο ανθρώπινες φιγούρες. Από τον τρόπο που περπατούν, (συνάμενες κουνάμενες) μοιάζουν με γυναίκες. Ντυμένες με τον ίδιο τρόπο' παντελονάκι κοντό (σορτς), μπλουζάκι αμάνικο και το στήθος και η πλάτη απέξω, στολισμένες και βαμμένα τα μαλλιά το ίδιο. Προσπαθώ να κάνω την αναγνώριση. Όταν κατάλαβα ποια ήταν η δίδυμη δυάδα, με κατέλαβε μεγάλη απογοήτευση. Δεν ξεχώριζες τη μεγάλη από την μικρή. Η γειτονισσά μου η μάνα, η 45αρα, με την κόρη της την 18αρα. Τίποτε περισσότερο... Αυτή η μάνα ... διδάσκει!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.