15 Αυγ 2022

Ἡ Ἐπιχειρησιακή Παράμετρος τοῦ τορπιλισμοῦ τοῦ εὔδρομου «ΕΛΛΗ» στήν Τῆνο τήν 15η Αὐγούστου 1940

τοῦ Σβίλλια Διονύσιου
Τό εὔδρομο «ΕΛΛΗ» ἦταν πλοῖο Ἀμερικανικῆς ναυπήγησης τοῦ 1912 τό ὁποῖο εἶχε ναυπηγηθεῖ μετά ἀπό παραγγελία τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης στίς ΗΠΑ. Τό σκάφος εἶχε ὁλοκληρωθεῖ κατασκευαστικά, ἀλλά λόγω ἀδυναμίας τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης νά τό πληρώσει, ἀγοράστηκε ἀπό τήν Ἑλληνική κυβέρνηση τό 1914 καί πῆρε τήν ὀνομασία «ΕΛΛΗ». 
Τά τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου ἦταν :...

«Νενίκηνται τῆς Φύσεως οἱ Ὅροι ἕν σὺ Παρθένε Ἄχραντε»

(Προσέγγιση τοῦ μυστηρίου τῆς Θεομήτορος)
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Ἡ μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι (θὰ πρέπει νὰ εἶναι) εὐκαιρία γιὰ μᾶς τοὺς πιστούς, νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴν ἄβυσσο τοῦ μυστηρίου, ποὺ καλύπτει τὸ πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπέρτατη εὐεργεσία της πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος. Νὰ φέρουμε στὸ νοῦ μας τὶς ὑπερλογες ἀλήθειες, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὶς κατανοοῦμε, γιὰ νὰ...

Ἐπαίρονται πύλαι οὐράνιοι ἐπί τῇ ἐνδόξω Κοιμήσει

Ἀπό τό βιβλίο  ''Παναγία καί Ὑπεραγία'' τοῦ Φ. Κόντογλου- Ἐκδόσεις Ἁρμός
Μέσα στόν δροσερόν ἀέρα εἶναι χυμένη μία μελωδία πού τήν ἀκοῦνε οἱ εὐλαβικές ψυχές κι ὄχι τά αὐτιά τῆς σαρκός: «Ἰδού ἥμερα ἔνδοξος ἐξέλαμψεν! Ἐπαίρονται πύλαι οὐράνιοι… Σήμερον ἄσατε λαοί Δαϋιτικήν ὠδήν ἐπί τῇ ἐνδόξω Κοιμήσει…»
Πῶς λοιπόν νά μήν σκιρτᾶ ἀπό χαρά σήμερα ἡ κτίσις πού ἀναστέναζε ὅλη καί πονοῦσε μαζί μέ τούς ἀνθρώπους, ὁρατά κι ἀόρατα, ἔμψυχα κι ἄψυχα; …Φῶς γεμίζει τήν...

Ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση τῆς Παναγίας στόν Ἅγιο Παΐσιο

Περί Προσευχής - Λόγοι Παϊσίου
– Γέροντα, ποιά εἰκόνα τῆς Παναγίας Τήν ἀποδίδει περισσότερο;
– Ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυμίτισσα.
Μία φορά Τήν εἶδα ἐκεῖ στό Καλύβι, στήν Παναγούδα… Ἄν σου τό πῶ, σέ πόσους θά τό πῆς;
– Σέ κανέναν, Γέροντα.
– Λοιπόν, εἶδα σέ ὅραμα ὅτι θά πήγαινα μακρινό ταξίδι καί ἔπρεπε νά ἑτοιμάσωτά χαρτιά μου, διαβατήριο, συνάλλαγμα κ.λπ., ἀλλά οἱ ὑπάλληλοι δέν μοῦ ἔκαναν τά χαρτιά. Ἐκεῖ ἦταν πολλοί ἄνθρωποι, ὅμως δέν ὑπῆρχε κανείς νά...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν κανείς βαριέται ὄχι μόνο νά κάνει μιά ἐξυπηρέτηση, ἀλλά ἀκόμη καί νά κάνει μιά δουλειά γιά τόν ἑαυτό του, αὐτός κουράζεται καί μέ τήν ξεκούραση. Ἕνας ὅμως πού βοηθάει, ξεκουράζεται μέ τήν κούραση. Βαριοῦνται ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι, πού δέν ἔχουν πνεῦμα θυσίας.
Ἅγιος Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης

14 Αυγ 2022

Ἀπευθείας μετάδοση τῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας ἐπί τή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου Κονίτσης

Τό Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό βρίσκεται σήμερα στήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου στήν Κόνιτσα δίπλα στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα ὅπου κάθε χρόνο τελεῖται ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, στόν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐπί τή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παρουσία χιλιάδων προσκυνητῶν οἱ ὁποῖοι συρρέουν νά προσκυνήσουν τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας καί νά ἐπικαλεστοῦν τη χάρη καί τίς μεσιτεῖες της.
Καλή Παναγιά !

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου

Ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κυθήριου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου π. Γεωργίου Καψάνη
Οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας, οἱ Θεομητορικές Ἑορτές καί μέσα σ' αὐτές ἡ μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἕνα Πάσχα μικρό, ἕνα Πάσχα μές τό καλοκαίρι, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσωμε τήν βαθειά μας εὐγνωμοσύνη πρός τήν Μητέρα τοῦ Λυτρωτοῦ μας καί δική μας Μητέρα γιά ὅτι ἔχει κάνει γιά τό ἀνθρώπινο γένος καί γιά τόν κάθε ἕνα ἀπό μᾶς. Διότι, χωρίς τή δική της συνέργεια καί προσφορά εἰς τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν δέν θα ἐνσαρκοῦτο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Περίμενε ὁ Θεός νά...

Τὸ κάλλος τῆς Παναγίας

Φώτης Κόντογλου
Τὸ κάλλος τῆς Παναγίας, δὲν εἶναι κάλλος σαρκικό, ἀλλὰ πνευματικό, γιατί ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὁ πόνος κι ἡ ἁγιότητα, ὑπάρχει μονάχα κάλλος πνευματικό. Τὸ σαρκικὸ κάλλος φέρνει τὴ σαρκικὴ ἔξαψη, ἐνῶ τὸ πνευματικὸ κάλλος φέρνει κατάνυξη, σεβασμὸ κι ἁγνὴ ἀγάπη.
Αὐτὸ τὸ κάλλος ἔχει ἡ Παναγία. Κι αὐτὸ τὸ κάλλος εἶναι ἀποτυπωμένο στὰ ἑλληνικὰ εἰκονίσματά της, ποὺ τὰ κάνανε ἄνθρωποι εὐσεβεῖς, ὁπού νηστεύανε καὶ ψέλνανε καὶ....

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

Οἱ πατέρες τοῦ κελιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τὸ Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄
Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος α' Αὐτόμελον
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ...

Ἡ Παναγία μας σὲ ὅλα της στάθηκε τo τέλειο πρότυπο γιὰ τὶς καλὲς γυναῖκες...

τοῦ Φώτη Κόντογλου
“Η Παναγία σ΄ ὅλα στάθηκε τύπος καὶ ὑπογραμμὸς γιὰ τὶς καλὲς γυναῖκες, στὴ φρονιμάδα, στὴν ταπείνωση, στὴν ὑπομονή, στὴν ἁγιότητα, στὴν ἀφοσίωση καὶ στὴ νοικοκυροσύνη...”
Πόσο συγκινητικὸ εἶναι νὰ βλέπει κανένας τὴν Παναγία νὰ ἑτοιμάζει μὲ τὰ ἄχραντα χέρια τῆς τὸ σπίτι της, τὸ κλινάρι της, τὶς λαμπάδες, τὸ θυμιατήρι μὲ τὸ λιβάνι, καὶ ὅτι ἄλλο χρειαζότανε γιὰ τὴν κηδεία της.
Ἀπὸ μικρὸ κορίτσι ἀγαποῦσε τὴν ἐργασία καὶ ὁλοένα δούλευε, πότε γνέθοντας, ὅπως στὸν Εὐαγγελισμὸ ποὺ τὴ βρῆκε ὁ Ἀρχάγγελος μὲ τὴ ρόκα στὸ χέρι, πότε ράβοντας ἡ ἴδια τὰ φορέματά της, ὡς « ἱμάτια αὐτορραφα ἀγαπώσα », κι ὑστερώτερα, σὰν γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὑφαίνοντάς του τὸν «ἄρραφον» ἐκεῖνον χιτώνα ποὺ τοῦ τὸν βγάλανε τὴν ὥρα ποὺ τὸν σταυρώσανε, καὶ ποὺ ἦταν τόσο ἔμορφος, ὥστε κι οἱ στρατιῶτες δὲν θελήσανε νὰ τὸν σχίσουνε, ὅπως κάνανε γιὰ τὰ ἄλλα ροῦχα, ἀλλὰ εἴπανε νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νά μήν κάθεσθε τήν ὥρα τῆς θ. Λειτουργίας. Ὁ νοῦς σᾶς νά μήν πετάει ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ὅσο θά εἶσθε στήν ἐκκλησία νά τό πάρετε ἀπόφαση, νά διαθέσετε ὅλο τόν χρόνο στήν προσευχή.
Ὀσιος Γεωργιος Καρσλίδης

13 Αυγ 2022

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ: Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Αἴσθηση προκαλοῦν τά ἑξῆς:
  • Φτάνουμε πλέον στήν ὑλοποίηση τοῦ ἀρχικοῦ...

Νά σταματήσουν κάποιοι ἀποτειχισμένοι νά ἀμφισβητοῦν τούς Ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας.

Μοῦ ἔστειλαν κάποια βίντεο μέ κάποιον «Γέροντα» καί μέ κάποιον «δημοσιογράφο» οἱ ὁποῖοι πιάνουν συστηματικά στό στόμα τούς σύγχρονους Ἁγίους, ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιο Παΐσιο, καί ἀμφισβητοῦν τήν ἁγιότητά τους. Ὁ «δημοσιογράφος» τό κάνει πιό ἀνοιχτά, ἐμφανίζοντας μεμονωμένα, ἀμφισβητήσιμα καί ὑποκειμενικά «στοιχεῖα» (κοινῶς τῆς πλάκας) γιά νά ἀποδομήσει κάποιον Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας, ἐνῶ ὁ «Γέρων» τό κάνει πλάγια, δῆθεν ὑπερασπιζόμενος τόν Ἅγιο, ἐνῶ φαίνεται ἀπό τά...

Ὁ πονηρός ἐχθρός μου ἅρπαξε τό κομποσχοίνι. Καθηγούμενος Παρθένιος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παύλου Ἅγιον Ὄρος

Ὁ πονηρός ἐχθρός μου ἅρπαξε τό κομποσχοίνι
Καθηγούμενος Παρθένιος Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγ. Παύλου Ἅγιον Ὄρος 

15 Αὐγούστου τιμοῦμε τὴν Κοίμηση καὶ μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ μητέρας πάντων ἠμῶν

Ἡ μεγαλύτερη Θεομητορικὴ ἑορτὴ εἶναι ἡ τοῦ 15αύγουστου. Τιμᾶται ἡ κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος κλείνει τὸν ἐπὶ τῆς γὴς κύκλο τῆς ζωῆς. Περνᾶ ἀπὸ τὰ γήινα μὲ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δυσκολίες στὴν ἄφατο αἰώνια ζωὴ καὶ ἀγαλλίαση. Ἐπιτέλεσε μὲ ἄριστο τρόπο τὴν ἐπὶ τῆς γὴς ἀποστολή Της. «Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε δὶ ἢς κατέβη ὁ Θεός,  χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γὴς πρὸς οὐρανὸν» ψάλλομε στὸν ἀκάθιστο ὕμνο. Ἔγινε ἡ νέα Εὕα ποὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ό λογικός ἄνθρωπος ἐξετάζοντας τόν ἑαυτό του, δοκιμάζει ποιά πράγματα τοῦ πρέπουν καί τόν συμφέρουν, ποιά εἶναι ζητήματα τῆς ψυχῆς καί ὠφέλιμα καί ποιά ξένα πρός τήν ψυχή. Ἔτσι ἀποφεύγει ὅσα βλάπτουν τήν ψυχή, διότι τοῦ εἶναι ξένα καί τόν χωρίζουν ἀπό τήν ἀθανασία.
Μέγας Ἀντώνιος

12 Αυγ 2022

Ἀριστοτέλης Γκούμας: Ὁ μάρτυρας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας!

Ἥρωας. Μιὰ λέξη ποὺ σπάνια ἠχεῖ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῆς μετριότητας καὶ τῆς ἀπραξίας. Κι ὅμως! Πρόκειται γιὰ μιὰ λέξη ποὺ ἴσως φαντάζει λειψὴ γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ «ἔπεσε» γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὸν Ἀριστοτέλη Γκούμα.
12 Αὐγούστου 2010. Ὁ Ἀριστοτέλης βρίσκεται μέσα στὸ μαγαζί του στὸ Καμπὶ τῆς παλαιᾶς Χειμάρρας καὶ συζητᾶ μὲ μία παρέα Ἀλβανῶν. Σύντομα τά αἵματα ἀνάβουν καὶ ἀρχίζουν οἱ λεκτικοὶ διαπληκτισμοὶ ἐπειδὴ ὁ 37χρονος Βορειοηπειρώτης...

Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος (12 Αὐγούστου †)

Ὁ Φώτιος ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνίκητου. Κατάγονταν καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὴ Νικομήδεια. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς θέλησε νὰ κινήσει διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, μίλησε μπροστὰ στὴ Σύγκλητο μὲ τοὺς πιὸ ὑβριστικοὺς λόγους ἐναντίον τους. Ἐκεῖ ἦταν παρὼν καὶ ὁ Ἀνίκητος, ποὺ ὅταν ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια του βασιλιᾶ, ὄχι μόνο δὲν φοβήθηκε, ἀλλὰ σηκώθηκε μὲ θάρρος, δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανὸς καὶ εἶπε στὸ Διοκλητιανό: «Πλανᾶσαι, βασιλιά, ἂν νομίζεις ὅτι μὲ τὰ μέτρα κατὰ τῶν Χριστιανῶν θὰ πετύχεις τοὺς ἀσεβεῖς σκοπούς σου. Μάθε ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν σήμερα τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν στήν παροῦσα ζωή, πρίν ἀπό τήν εἴσοδό μας στό δικαστήριο, ὁμολογήσουμε τίς πράξεις μας καί ἁρπάξουμε τόν λόγο πρῶτοι καί γίνουμε οἱ ἴδιοι κατήγοροι τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ τήν ἐξομολόγηση καί ἐπιδείξουμε στό μέλλον σταθερότητα, θά προσκαλέσουμε τόν Θεό σέ τόσο μεγάλη φιλανθρωπία, ὥστε ὄχι μόνο νά μᾶς χαρίσει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλά καί νά μᾶς λογαριάσει ἀμέσως στόν κατάλογο τῶν δικαίων.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

11 Αυγ 2022

Τῶν συγχρόνων ἡρωομαρτύρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ισαακ σολωμου
Γεώργιος Ἔξαρχος, ἐκπαιδευτικός - φιλόλογος
Ἡ θυσία τους ἁγνή. Ξεπερνᾶ κάθε ὅριο καὶ φραγμό. Στὸ μυαλὸ τους τὴν στιγμὴ τῆς θυσίας τους ἦταν μόνο ἡ πατρίδα. Ξέχασαν ὅτι εἶχαν οἰκογένεια καὶ ὅτι μποροῦσαν σήμερα νὰ εἶναι μεταξύ μας καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐποχῆς. Τὰ ἀψήφησαν ὅλα. Θυσιάστηκαν γιὰ νὰ ποτίσουν μὲ τὸ δικό τους αἷμα τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾱς. Θυσιάστηκαν γιατί πίστεψαν ὅτι θὰ συνεχίζαμε τὸν ἀγώνα, ὅτι θὰ παίρναμε τὴ σκυτάλη ἀπὸ τὰ χέρια τους γιὰ νὰ...

Συγκινεῖ ἡ πρώτη ὁμιλία τῆς Ἀναστασίας Ἰσαάκ: Χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ ἀδράνεια, ἔμειναν ἀτιμώρητοι οἱ δολοφόνοι Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ

«Χωνεύουμε τὰ ἐγκλήματα, χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ ἀδράνεια, ἀποδεχόμαστε καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ ἔγκλημα ἀπέναντι στὴν πατρίδα μας. Οἱ δολοφόνοι βαφτίζονται βουλευτὲς καὶ ὑπουργοὶ» τόνισε ἡ Ἀναστασία Ἰσάακ καὶ πρόσθεσε: Ὁ Ἐρχάν Ἀρικλὶ «καμαρώνει γιὰ τὴν ἕδρα του στὴν ψευδοβουλή. Ὁ Κενᾶν Ἀκίν, ὁ δολοφόνος τοῦ Σολωμοῦ, ζεῖ ἀνενόχλητος στὰ κατεχόμενα καὶ ἐμεῖς ἀνοίγουμε τὰ ὁδοφράγματα τῆς ντροπῆς καὶ παρακαλοῦμε τὸν ΟΗΕ νὰ μᾶς προστατεύσουν».
Εἰκοσιτρία χρόνια μετά, οἱ μοτοσικλετιστὲς τῆς ὁμάδος Πρωτοβουλίας Μνήμης Ἰσαὰκ καὶ Σολωμοῦ, πορεύτηκαν πρὸς τὸ ὁδόφραγμα Δερύνειας ὅπου ἄφησαν τὴν τελευταία τους πνοὴ...

11 Αὐγούστου: Τὸ μεγάλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὴν Κέρκυρα

Στὶς 11 Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους λιτανεύεται στὴν Κέρκυρα τὸ σεπτὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, σὲ ἀνάμνηση τῆς θαυματουργικῆς ἐπέμβασης τοῦ Ἁγίου τὸ 1716 μ. Χ., ὁ ὁποῖος ἐδίωξε σὲ μία νύχτα τὶς χιλιάδες τῶν Τούρκων εἰσβολέων καὶ ἔτσι διέσωσε τὸ νησὶ τῆς Κέρκυρας.
Τὸ 1716 ἡ Κέρκυρα βρισκόταν στὰ χέρια τῶν Βενετῶν, οἱ ὁποῖοι τὴν κατεῖχαν ἀπὸ τὸ 1386.
Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ Τοῦρκοι κινοῦνταν ἀπειλητικὰ πρὸς τὴν Κέρκυρα, τότε στάλθηκε στὸ νησὶ ὁ Στρατηγὸς Ἰωάννης Ματθίας Σούλεμπουργκ, προκειμένου νὰ...

Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (11 Αὐγούστου †)

Ὁ ἅγιος Νήφων ἔζησε στά μέσα τοῦ 15ου καί τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο, ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς καί κυρίως εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους, τόν Μανουήλ καί τήν Μαρία. Τό ὄνομά του ἦταν Νικόλαος καί κατά τήν μοναχή του κουρά ἔλαβε τό ὄνομα Νήφων. Πρῶτος Γέροντάς του ἦταν ὁ μοναχός Ἀντώνιος. Μετά τήν κοίμησή του ὑποτάχθηκε στόν ἐνάρετο Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο Ζαχαρία, μαζί μέ τόν ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου στήν Ἀχρίδα. Ὅταν, ὅμως, ὁ Ἱερομόναχος Ζαχαρίας ἐκλέχθηκε Μητροπολίτης Ἀχρίδος, ὁ Νήφων ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Διονυσίου. Κατόπιν κλήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά γίνη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί πράγματι ἀνῆλθε στόν θρόνο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. Ἔπειτα ἐκλέχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἡ Πατριαρχία του ἦταν κατά πάντα θεάρεστη, ἀλλά, ὅπως συμβαίνει πάντοτε μέ τούς Ἁγίους, πολεμήθηκε πάρα πολύ ἀπό τόν διάβολο καί τά ὄργανά του, συκοφαντήθηκε καί ἀπομακρύνθηκε δύο φορές ἀπό τόν θρόνο του. Κατέφυγε στήν...

Σὰν σήμερα ἡ ἄνανδρη δολοφονία τοῦ Τάσου Ἰσαὰκ (videos)

Διεθνὴς διαμαρτυρία μοτοσυκλετιστῶν γιὰ τὴν συνεχιζόμενη κατοχὴ τῆς Βόρειας Κύπρου ἀπὸ τὴν Τουρκία βάφτηκε στὸ αἷμα, ὅταν ἔποικοι καὶ ἀστυνομικοί τοῦ ψευδοκράτους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τὸν 24χρονο Τάσο Ἰσαάκ. Τὸ περιστατικὸ συνέβη τὶς πρῶτες ἀπογευματινὲς ὧρες τῆς 11ης Αὐγούστου 1996, ἐντός τῆς «Πράσινης Γραμμῆς» στὴν περιοχὴ τῆς Δερύνειας, νότια τῆς Ἀμμοχώστου.
Στίς 2 Αὐγούστου 1996, περίπου 200 μοτοσυκλετιστὲς ἀπὸ 12 εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας Μοτοσυκλετιστῶν καὶ ὀργάνωσαν μοτοπορεία ἀπὸ τὸ Βερολίνο (τελευταία διηρημένη πόλη τῆς Εὐρώπης, ἑξαιρουμένης τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ γνήσιος χριστιανός, ἐκτελεῖ καλά ἔργα μέ κάθε ἐπιμέλεια χωρίς νά καυχᾶται καί ἐνδιαφέρεται, μόνο ὁ Θεός νά τά γνωρίζει, ὁ ὁποῖος καί θά ἀποδώσει στόν καθένα ἀνάλογα μέ τά ἔργα του.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

10 Αυγ 2022

Ὅ,τι κι ἂν πεῖς σὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες θὰ σοῦ ποῦν «ἂν θέλει ἡ Παναγία...»

Ἱεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου
Ἄν ἤξεραν οἱ ἄνθρωποι τί εἶναι ἡ Παναγία στὴ σωτηρία τους καὶ γενικότερα στὴ ζωή τους, εἴτε ἔπιναν νερό, εἴτε περπατοῦσαν, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἔκαναν, θὰ τὰ ἔκαναν στὸ ὄνομα τῆς Παναγίας! Εἶναι τὸ γλυκύτερο πρόσωπο καὶ τὸ γλυκύτερο ὄνομα, ὅπως καὶ αὐτὸ τῆς Mάνας μας. Βλέπετε, ὅ,τι καὶ νὰ μᾶς συμβεῖ, "μάνα μου" θὰ ποῦμε, δὲν λέμε "πατέρα μου".
Ὅπως καὶ σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμές, δὲν λέμε "Χριστέ μου" ἀλλὰ "Παναγία μου", ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι ποὺ μέχρι χθὲς τὴν βλασφημοῦσαν! Εἶναι συνυφασμένη ἡ Παναγία μὲ τὸ εἶναι μας. Ἔχουμε σαρκικὴ μητέρα, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν θέλεις νά συμβουλέψεις κάποιον στό καλό, πρῶτα νά τοῦ δείξεις τήν ἀγάπη σου καί μετά μέ λεπτότητα καί προσοχή νά τοῦ κάνεις τήν παρατήρηση, προσέχοντας νά μήν τόν πληγώσεις.
Γιατί αὐτός θά παρατηρήσει πρῶτα τήν ἀγάπη πού θά τοῦ δείξεις, κι ὕστερα θά προσέξει τήν παρατήρηση πού θά τοῦ κάνεις.
Ἔτσι θά τόν ὠφελήσεις χωρίς νά βλαφτεῖ ἡ ψυχή του..
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

9 Αυγ 2022

"Τζάμπα" μάρτυρες

ΣΗΜΕΡΑ γιορτάζουμε κάποιους «Τζάμπα» Ἁγίους καὶ φανατικὰ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, οἱ ὁποῖοι φερόμενοι μὲ σκοτισμὸ καὶ ἐγωϊστικὴ ἀδιαλλαξία δὲν συνεταιρίστηκαν τὴν ἀλλόδοξο πίστη τῶν αἱρετικῶν Εἰκονομάχων λησμονώντας τὴν θεωρία τῶν «κλάδων» καὶ ὅτι ὅλοι μαζὶ: ὁμόδοξοι καὶ ἑτερόδοξοι, συναποτελοῦμε τὸ κοινὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δὲ θεολογικὲς διαφορὲς μας ἁπλῶς συνιστοῦν διαφορετικὲς παραδόσεις καὶ ἐκφράσεις τῆς αὐτῆς Πίστεως οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀρνητικὴ ἐπίπτωση στὴν μυστηριακὴ χάρη. Καταλαβαίνεις πιστεύω τὴν εἰρωνία!
Συγκεκριμένα: «Ὁ αὐτοκράτορας Λέοντας ὁ Γ', μὲ διάταγμά του ἐμπόδισε ὁλοσχερῶς τὴν...

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου (Αριζόνας): "Πρέπει νὰ προσέχη κανείς, νὰ μὴν ἀφήνη τὸν πειρασμὸν νὰ σχηματίζη φαντασίαν..."

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι νεώτερος, ἀδύνατον νὰ μὴ πολεμῆται ἀπὸ αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ φαντασίας, πρέπει νὰ τοὺς διώκη ἀμέσως καὶ νὰ λέγη τὴν εὐχὴν τοῦ Ἰησοῦ καὶ αὐτοὶ φεύγουν, ἀλλὰ πάλιν θὰ ἔλθουν, πάλιν ὁ ἄνθρωπος τοὺς διώκει μὲ τὴν εὐχὴν καὶ μὲ τὴν νήψιν, δηλαδὴ μὲ τὴν προσοχὴν καὶ τὴν ἐπαγρύπνησιν τοῦ νοός.

Πρέπει νὰ προσέχη κανείς, νὰ μὴν ἀφήνη τὸν πειρασμὸν νὰ σχηματίζη φαντασίαν, διότι πρῶτον ἡ φαντασία γίνεται καὶ μετὰ ὁ λογισμὸς καὶ μετὰ ἡ αἰσχρὰ ἡδονή.
Ὅταν λοιπὸν μὲ τὴν νήψιν δὲν ἀφήσωμεν νὰ σχηματίση κακὴν φαντασίαν καὶ λέγωμεν συγχρόνως καὶ τὴν εὐχήν, τότε ἁπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὴν ἐνόχλησιν καὶ συνάμα στεφανούμεθα..

Ἡ ὁμογένεια ἀπαιτεῖ τήν παραίτηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου!

Τήν παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Ἐλπιδοφόρου ζητοῦν ὁμογενεῖς στήν Ἀμερική, σημειώνοντας ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρέπει νά λάβει μέτρα γιά τήν ἀπομάκρυνσή του.
Μέ πρωτοβουλία τῆς Μαρίας Πρασσάκου, οἱ ὁμογενεῖς καλοῦν σέ ψήφισμα τούς πολῖτες, νά ὑπογράψουν τήν αἴτηση παραίτησής του στό change.org.

Οἱ ὁμογενεῖς στρέφονται κατά τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Ἀμερικῆς σημειώνοντας ὅτι ἀφοῦ παρέλασε μέ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν χαλιναγωγήσει τίς ὀρέξεις του, ποτέ δέν θά χορτάσει τίς ἐπιθυμίες του.
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

8 Αυγ 2022

13χρονο κορίτσι ἀπέρριψε μέ γενναιότητα τήν ἔκτρωση μετά ἀπό βιασμό. Καί δέν τό ἔχει μετανιώσει.

Ἡ Κάλι ἐπέλεξε νά ζήσει τό ἀγοράκι της ὅταν ἔμεινε ἔγκυος ἀπό βιασμό σέ ἡλικία 13 ἐτῶν, ἀντιμετωπίζοντας τή γελοιοποίηση καί τά κακόβουλα κουτσομπολιά.
Βιασμένη καί ἔγκυος ἀπό ἕναν ἄγνωστο, τό νεαρό κορίτσι θυμᾶται τή πίεση νά κάνει ἔκτρωση καί τούς φίλους της νά στρέφονται ἐναντίον της. Ὅμως ἀπό τή στιγμή πού ἄκουσε τό χτύπο τῆς καρδιᾶς τοῦ μωροῦ της ἔνιωσε πώς δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά...

Σεβασμὸς εἰς τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύτιμος θησαυρός, τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιες συνήθειες, ἀλλὰ γιὰ ἐμπειρία τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς, ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχει μεγάλη πνευματικὴ ἀξία καὶ δὲν ἀντικαθίσταται μὲ τίποτα ἄλλο, νεώτερο ἢ σύγχρονο.

Τὴν πραγματικότητα αὐτὴ δὲν γνωρίζουν πολλοὶ χριστιανοί, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ κληρικοί, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν δείχνουν τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Ἐνεργοῦν αὐθαίρετα καὶ παρακινοῦν καὶ...

Τό Κεφαλόβρυσο τοῦ Μάρκου – 8 πρός 9 Αὐγούστου 1823

Εἶναι μεσάνυχτα τῆς 8ης πρός 9ης Αὐγούστου, πρίν ἀκριβῶς ἀπό 194 χρόνια! 350 ἔνοπλοι ἐπαναστάτες Σουλιῶτες, ἀνάμεσά τους καί λίγες δεκάδες Εὐρυτάνες, ξεγλιστροῦν σάν τίς σκιές ἀνάμεσα ἀπό τά δασύφυλλα πλατάνια καί ἀθόρυβα ἀναπτύσσονται γύρω ἀπό τό πολυπληθές στρατόπεδο 5000 ἀνδρῶν πού μέ διοικητή τόν Τζελαλεδίν-μπέη ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στό Κεφαλόβρυσο. Οἱ 5000 μισθοφόροι αρβανίτες ὑπό τόν Τζελαλεδίν, ἀποτελοῦν τή δυναμική ἐμπροσθοφυλακή μιᾶς τεράστιας στρατιᾶς πού συνέκλινε ἀπό διαφορετικές κατευθύνσεις στό Καρπενήσι καί ἀποτελούταν ἐπίσης: ἀπό τό ἀσκέρι τοῦ Μουσταῆ πασᾶ τῆς Σκόνδρας καθώς καί ἀπό αὐτό τοῦ Ἄγου Βασιάρη, συνολικῆς δυναμικότητας περίπου 15.000 στρατιωτῶν (ἄλλες ἱστορικές πηγές κάνουν λόγο γιά 12.000). Ὅλοι τοῦτοι ἔχουν κατακλύσει ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη τήν πόλη πού μυρίζει θάνατο καί τρομοκρατία. Ἐπικεφαλῆς τῶν ἐπαναστατῶν πού ἐπιχειροῦν τόν...

Ἅγιος Νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς τοῦ Πηλίου (8 Αὐγούστου †)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
Θεολόγου  – Καθηγητοῦ
Μία μεγάλη πλειάδα Νεομαρτύρων ἦταν νεαρὰ παιδιά, ἀγόρια καὶ κορίτσια, τὰ ὁποῖα, παρὰ τὸ ἄγουρο τῆς ἡλικίας τους, ἐνέταξαν τὴν ἑδραία πίστη τους στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, ἀπέναντι στοὺς ἀλλόθρησκους Ὀθωμανοὺς τυράννους, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ τοὺς ἐξισλαμίσουν καὶ αὐτόματα νὰ χάσουν καὶ τὴν ἑλληνική τους συνείδηση. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὀ άγιος Νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος.
Γεννήθηκε στά 1663 στήν Ζαγορὰ τοῦ Πηλίου, στὰ μαῦρα χρόνια, ποὺ Τὸ Γένος μας καὶ ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῶν Βαλκανίων ζοῦσαν κάτω ἀπὸ μία, ἀπὸ τίς πιὸ τυραννικὲς περιόδους τῆς ἱστορίας. Οἱ γονεῖς του ἦταν ἄνθρωποι ἁπλοὶ καὶ φτωχοί, ἀλλὰ θεοσεβούμενοι, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀνάθρεψαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Στάλαξαν στὴν παιδική του ψυχὴ τὴν πίστη στὸν μόνο ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, τὸν Ὁποῖο μᾶς γνώρισε ὁ ἐνανθρωπίσας Υἱὸς καὶ Λόγος Του, Ἰησοῦς Χριστός. Νὰ ἔχει προσήλωση στὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Οἱ μόνοι σύντροφοι τῆς ψυχῆς στόν ἄλλο κόσμο εἶναι τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, εἴτε καλά εἴτε κακά εἶναι αὐτά.
Ὅλα τά ἄλλα, πού τοῦ ἦταν προσφιλῆ καί πολύτιμα, τόν ἐγκαταλείπουν καί φεύγουν μακριά του. Μόνον τά ἔργα του, ὅλα μέχρι καί τό τελευταῖο, τόν συνοδεύουν στήν ἔξοδο ἀπ' αὐτήν τή ζωή.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

7 Αυγ 2022

Ἀντίσταση νεήλυδος, στὴν ἀσυμμάζευτη ἐκτροπὴ τῆς ποιμαινούσης (;) Ἐκκλησίας

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου
Καλοκαίρι τοῦ 2022
Ὁ Ἐπίσκοπος μιᾶς Μητροπόλεως, ὄχι πολὺ μακρὰν τῆς Ἀττικῆς, ἐπισκέφθηκε σὲ μιὰ κατασκηνωτικὴ περίοδο, τοὺς μικροὺς καὶ ἐφήβους κατασκηνωτές, ποὺ σοφῶς ἡ Ἐκκλησία, ὡς ὄρνις ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς ἐπισυνάγει, σκέπει καὶ παιδαγωγεῖ.
Φιλοδόξησε ὅμως, νὰ γίνει in μὲ τὸ συρμὸ τῆς κορωνοεποχῆς, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ προϊστορικὸ ἀπολίθωμα, ἐφ’ ὅσον ὁ κόσμος προοδεύει μὲ ἀπίστευτα ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα, ποὺ ὅποιος τὰ ἀμφισβητεῖ εἶναι ἄρρωστος, ὅπως τοῦ δίδαξε κάποιος ἄλλος...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Η΄ Ματθαίου


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (07-08-2022)

Φώτης Κόντογλου: Ὁ Ἅγιος Νικάνωρ καὶ τὸ Μοναστήρι του

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀσάλευτο Θεμέλιο», τοῦ Φώτη Κόντογλου Ἀκρίτας 1996
Παράξενο πρᾶγμα φαίνεται στὴ σημερινὴ γενεὰ τὸ νὰ καταγίνεται κανένας μὲ τὴ θρησκεία καὶ μὲ τοὺς ἁγίους. Αὐτὰ τὰ θεωροῦνε προλήψεις οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι, ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Ὡστόσο, στὴν Εὐρώπη, ποὺ στάθηκε ἡ μάνα τῆς ἐπιστήμης καὶ τὸ σχολειὸ τῆς ἀθεΐας, ὑπάρχουνε πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν τάξη τῶν σπουδασμένων, ποὺ γυρεύουνε νὰ βροῦνε κάτι ἀλλοιώτικο ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη γνώση, καὶ ψάχνοντας, φτάνουνε στὴ θρησκεία. Ἡ ταραχή, ἡ ἀβεβαιότητα κ᾿ ἡ ἀγωνία βασανίζουνε τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν τοὺς ἀφήνουνε νὰ ἡσυχάσουνε, γιατὶ κατὰ τὸν Σολομῶντα «ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προστίθησιν ἄλγημα», δηλ. «ὅποιος πληθαίνει τὴ γνώση του πληθαίνει τὸν πόνο του».
Πολλοί, λοιπόν, ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς θαλασσοδαρμένους ποὺ τοὺς βασανίζει ἡ πνευματικὴ ἀνεμοζάλη καὶ δὲν ἀφήνει τὸ πνεῦμα τους καὶ τὴν καρδιά τους νὰ γαληνέψουνε, ὕστερα...

Ὅσιος Νικάνωρ ὁ θαυματουργὸς (7 Αὐγούστου †)

Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ γεννήθηκε στὰ 1491 μ.Χ. στὴν Πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας τὴν Θεσσαλονίκη. Οἱ γονεῖς τοῦ Ἰωάννης καὶ Μαρία ἦταν εὐσεβεῖς καὶ κατοικοῦσαν στὴν συνοικία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Ὅλη ἡ πόλη τῶν Θεσσαλονικέων καλοτύχιζε καὶ ἐπαινοῦσε τοὺς γονεῖς τοῦ Ἁγίου τόσο γιὰ τὸν πλοῦτο τοὺς ὅσο καὶ τὴν εὐγένειά τους, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀρετὴ ποὺ τοὺς διέκρινε. Ἦταν ἐλεήμονες καὶ σπλαχνικοὶ καὶ ἡ ζωὴ τοὺς ἔργο ἀγάπης πρὸς τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς. Ὅμως ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ τοὺς δοκιμάσει μὲ προσωρινὴ ἀτεκνία. Στείρα σὰν τὴν Ἁγία Ἄννα ἡ μητέρα τοῦ ὁσίου Νικάνορα. Κάθε μέρα προσευχόταν στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ νὰ τοὺς δώσει ὁ Θεὸς ἕνα παιδὶ γιὰ παρηγοριά. Οἱ προσευχές, οἱ νηστεῖες, οἱ ἀγρυπνίες τῶν γονέων τοῦ εἰσακούσθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριό μας καὶ Θεό μας καὶ κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ἡ εὐσεβὴς γυναίκα προσευχόταν στὸ Θεὸ στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς ἀπεκαλύφθη τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου: «Εἰσήκουσε ὁ Θεὸς τὰς δεήσεις σου ὢ γυνὴ ὡς ποτὲ τῆς χήρας Ἄννης καὶ ἔλυσε τὰ...

7 Αὐγούστου 1930 ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Καλλίνικος ὁ Ἡσυχαστὴς, πού στηλίτευσε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ὁ Γέρων Καλλίνικος ὁ Ἁγιορείτης ἀνῆκει στίς μεγάλες μορφές τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ. Ὁ Κωνσταντῖνος Θειάσπρης – αὐτό ἦταν τό κοσμικό του ὄνομα – γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1853 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς πού προήρχοντο ἀπό Καπεταναίους τοῦ 1821.
Ἦταν ζωηρό καί ἔξυπνο παιδί. Παράλληλα μέ τά μαθήματά του, μελέτησε καί διάφορα Χριστιανικά βιβλία, ἀπό τά ὁποῖα γνώρισε τήν θαυμαστή ζωή τῶν ἀσκητῶν. Τό 1875, σέ ἡλικία 22 ἐτῶν, ἦλθε στή συνοδεία τοῦ ἐναρέτου Γέροντος Δανιήλ, στά Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ γ. Δανιήλ, σάν ἀντίκρυσε τόν Ἀθηναῖο νεαρό, εἶχε ἀμφιβολίες ἄν θά μποροῦσε νά ζήσει τήν βαριά καλογερική ζωή. Ὅμως γρήγορα ἄλλαξε γνώμη καί τόν ἔκειρε μοναχό μέ τό ὄνομα Καλλίνικος.
Ὁ π. Καλλίνικος εἶχε ζῆλο γιά τήν καλογερική ζωή καί βαθιά ἔφεση γιά μάθηση γι’ αὐτό καί μελετοῦσε διάφορα Πατερικά βιβλία. Σέ πολύ λίγο χρονικό διάστημα μποροῦσε νά ὁμιλεῖ καί νά γράφει τήν Ρωσική γλῶσσα, αὐτοδίδακτος. Γιά τήν ἐν γένει συμπαράσταση στούς Ρώσους μοναχούς, ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας τοῦ ἀπένειμε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἀπὸ ὅλες τὶς πράξεις μας, ὁ Θεὸς ἐπιζητεῖ τὸν σκοπὸ τους, ἐὰν δηλαδὴ τὶς κάνουμε πρὸς χάριν Αὐτοῦ, ἤ γιὰ κάποια ἄλλη αἰτία.
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

6 Αυγ 2022

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Στὸ τέλος σχεδὸν τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, τὸν Αὔγουστο, ἔχουμε τὴ γιορτὴ τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή, εἶναι ἀκόμα μία, ἀπὸ τὶς μεγάλες γιορτές. Δυστυχῶς, ὅμως, ἐπειδὴ συνήθως πέφτει καθημερινή, δὲν τὴ γιορτάζουν πολλοὶ ἄνθρωποι. Ὅμως γιὰ τὴν κατανόηση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ἔχει μία μοναδικὴ σημασία. Ὁ Χριστὸς πῆρε τοὺς μαθητές Του στὸ ὄρος καὶ ἐκεῖ τὸ πρόσωπό Του φάνηκε νὰ ἀστράφτει. Τὰ ἐνδύματά Του φάνηκαν λευκὰ σὰν...

Στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ἐμπρός, φίλοι μου, ἂς ἁπλώσουμε σήμερα χωρὶς δισταγμὸ τὸ χέρι στοὺς θησαυροὺς τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ κατὰ τὴν συνήθειά μας πλοῦτο, πού ἄφθονα σὲ ὅλους διαμοιράζεται καὶ οὔτε στὸ ἐλάχιστο ποτὲ δὲν ξοδεύεται. Ἐλᾶτε, τὸν πάνσοφο καὶ πάλι ἂς ἀκολουθήσουμε, τὸν ὡραῖο ὁδηγό μας, τὸν Λουκᾶ, νὰ δοῦμε τὸν Χριστὸ νὰ ἀνεβαίνει σὲ ὄρος ὑψηλὸ καὶ τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰάκωβοκαὶ τὸν Ἰωάννη νὰ παίρνει μάρτυρες τῆς θεϊκῆς Μεταμορφώσεως. Διότι «πῆρε μαζί Του», λέει, «αὐτοὺς πού ἀποτελοῦσαν τὴν συντροφιὰ τοῦ Πέτρου καὶ σὲ ὄρος ὑψηλὸ ἀνέβηκε» ὁ Δεσπότης. Ὄρος ὑψηλό, στὸ ὁποῖο ἡ δυάδα Μωυσῆς καὶ Ἠλίας συζητοῦσε μὲ τὸν Χριστό. 
Ὄρος ὑψηλό, ἐπάνω στὸ ὁποῖο ὁ Νόμος καὶ οἱ Προφῆτες συνομιλοῦσαν μὲ τὴν Χάρη. Ὄρος ὑψηλό: σ’ αὐτὸ ὁ Μωυσῆς, πού ἔγινε σφαγέας τοῦ ἀμνοῦ γιὰ τὸ πάσχα τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ἔτσι μὲ τὸ αἷμα τὰ ἀνώφλια τῶν Ἑβραίων ράντισε. 
Ὄρος ὑψηλό, σ’ αὐτὸ ὁ Ἠλίας, πού κοντὰ σ’ ἐκείνους τὸ βόδι εἶχε τεμαχίσει, τὴν θυσία τὴν περιχυμένη μὲ νερὸ εἶχε ἀφανίσει μὲ φωτιά. Ὄρος ὑψηλό, ὅπου ὁ Μωυσῆς, ὁ ἄνθρωπος πού ἄνοιξε καὶ ἔκλεισε τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας τὰ πολλὰ καὶ πάντοτε ἀξεχώριστα νερά. Ὄρος ὑψηλό, γιὰ νὰ μάθουν ὅσοι ἀνῆκαν στὸν κύκλο τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ἰακώβου ὅτι Αὐτὸς εἶναι τὸ...

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ἀπόστολοι ζήλεψαν ποὺ ὁ Χριστὸς πῆρε μόνον τοὺς τρεῖς Μαθητές... Μὲ τὴν ζήλεια ἀποδυναμώνεσαι πνευματικά»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ ἀρετὲς» Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
Λόγοι Ε΄, ἔκδοση Ἱ. Ἠσυχαστηρίου «Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου»
Ἡ ζήλεια μᾶς ἀποδυναμώνει
- Γέροντα, δὲν ἔχω καθόλου κουράγιο. 
- Ζηλεύεις, γι΄ αὐτὸ δὲν ἔχεις κουράγιο. Ὅταν ζηλεύη κανείς, στενοχωριέται, δὲν μπορεῖ νὰ φάη, ὁπότε ἀδυνατίζει καὶ χάνει τὸ κουράγιο του· καὶ οἱ ἄλλοι μπορεῖ νὰ νομίζουν πὼς εἶναι μεγάλος ἀσκητής! 
- Γέροντα, αἰσθάνομαι πολὺ φτωχὴ πνευματικὰ καὶ ἀδύναμη. 
- Ἐσὺ ἔχεις πολλὲς δυνάμεις, ἀλλὰ τὶς χαραμίζεις μὲ τὴ χαζὴ ζήλεια καὶ ἐνῶ εἶσαι ἕνα ἀρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σὰν κακόμοιρο γυφτάκι. Θὰ εἶχες προχωρήσει πολὺ στὴν πνευματικὴ ζωή, ἂν δὲν σκάλωνες στὴν ζήλεια. Πρόσεξε, γιατί ἡ ζήλεια σοῦ ρουφάει ὅλες τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές σου δυνάμεις, ποὺ θὰ μποροῦσες νὰ τὶς προσφέρεις θυσία στὸν Θεό. Ἐὰν...

Πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Τὸ ἄκτιστο Φῶς, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία», τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)
Ὅταν κάποιος δῆ τὸν Θεόν, ἡ πίστις καὶ ἡ ἐλπὶς καταργοῦνται καὶ μένει μόνον ἡ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ λέγει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος Παύλος. Ἡ πίστις δηλαδὴ πρὸς τὸν Θεὸν μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της, καθὼς καὶ ἡ ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της καταργοῦνται, ὅταν κανεὶς βλέπη τὸν Θεόν, ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη. Τὰ νοήματα ἀντικαθίστανται τότε ἀπὸ τὴν ἴδια τήν θέα τοῦ ἀγαπωμένου. Τότε ὁ ἄνθρωπος δοξάζεται, δηλαδὴ βλέπει τὸν Χριστὸ ἐν δόξῃ, και μετέχει στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Ὑφίσταται μέθεξι Θεοῦ.
Οἱ ἄνθρωποι συνήθως ἀντιμετωπίζουν τοὺς συνανθρώπους των μὲ βάση τὶς ἤδη διαμορφωμένες γι’ αὐτοὺς ἀντιλήψεις. Ἀντιθέτως, ἐκεῖνος ποὺ ἀντικρύζει τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν...

Γ.Χαρούλης - Ἡ Μεταμόρφωση

(Φύλλα ψυχῆς ὀρθάνοιχτα) τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη ἀπὸ τὸ CD «Δωδεκάορτο».
Συναυλία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς.
Τραγούδι: Γιάννης Χαρούλης. Στίχοι: Ἄρης Ἀποστολόπουλος.
...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Προτιμότερο νὰ συναναστρέφεσαι μὲ μικρότερα παιδιὰ τῆς ἡλικίας σου, πού εἶναι Ἀγγελάκια, παρὰ μὲ μεγαλύτερα ἤ τῆς ἡλικίας σου, ὅταν εἶναι διαβολάκια.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

5 Αυγ 2022

Ἡ αἱρετικὴ δοξασία τῆς «οἰκονομίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»

ΟΙ ΘΙΑΣΩΤΕΣ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προκειμένου νὰ στηρίξουν τὰ ἀνεπίτρεπτα «ἀνοίγματα» στὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ συγκρητισμό, ἐφεῦραν καὶ προωθοῦν τὴν νεοφανῆ δοξασία «Οἰκονομία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Σύμφωνα μὲ αὐτή, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σῴζει καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ στὶς αἱρέσεις καὶ θρησκεῖες τοῦ κόσμου! Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔγραψε τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν καινοφανῆ αὐτὴ αἵρεση: «Στὸν Οἰκουμενισμό, ὅλες οἱ ἀδυναμίες, οἱ ἀποκλίσεις, τὰ λάθη, προέρχονται ἀπὸ τὴν κατάχρηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν περίπτωση...

Ἑλλάς, ἡ Παναγιόφιλος θυγατέρα...

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός
δάσκαλος - Κιλκίς
Ξέρω. Ὁ τίτλος εἶναι βαρύς. Διευκρινίζω. Δέν μιλάω γιά τόν χῶρο πού ζοῦμε. Γιά το, ἐπαναλαμβάνω πάλιν καί πολλάκις, κράτος- «σκαντζόχοιρο». Φτάνει μιά κλεφτή ματιά σέ ἕνα κεντρικό δελτίο, ὄχι εἰδήσεων, ἀλλά ἀνήκουστων ἐγκλημάτων καί ἐξωφρενικῶν ἀνομιῶν. Δέν μιλάω γι' αὐτήν τήν σαβανωμένη Ἑλλάδα. Αὐτό εἶναι ἐφιάλτης.
«Πολιτεία βυθισμένη στή νύχτα
κοιμητήριο μ' ἐπάλληλους
πολυώροφους τάφους νεκρῶν
πού ροχαλίζουν»,

γράφει ὁ κεκοιμημένος Θεσσαλονικιός ποιητής Γιῶργος Βαφόπουλος, στό ποίημά του «Πολυκατοικία», πού θά μπορούσαμε νά τό μετονομάσουμε «ἡ τωρινή Ἑλλάδα». Μιά Ἑλλάδα πού καθημερινῶς «βιάζεται» ἀπό ἡμέτερα καί...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ἡ Παναγία μας καί ἡ ἄσκηση»

Ὁμιλία τοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ, μέ θέμα «Ἡ Παναγία μας καί ἡ ἄσκηση», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 1997...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καλύτερα εἶναι, ὅταν βαδίζης, νὰ λὲς τὴν εὐχὴ καὶ νὰ μὴν κοιτᾶς δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἀκόμη καὶ νὰ παρεξηγηθὴς ἀπὸ συγγενικὰ σου πρόσωπα, γιατὶ δῆθεν τοὺς περιφρόνησες καὶ δὲν τοὺς μίλησες, παρᾶ νὰ περιεργάζεσαι καὶ νὰ βλάπτεσαι καὶ νὰ παρεξηγηθεῖς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους πού σκέφτονται ὅλο πονηρά.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

4 Αυγ 2022

Σιωπή Κυρίες καί Κύριοι. Μή θίγετε τά κακῶς κείμενα

Ι. Καβαλιώτης, 
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, 
τέως Διευθυντής Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Νοσοκομείου Λοιμωδῶν Θεσσαλονίκης
  • Γιατί μᾶς ἀπαγορεύουν νά συζητᾶμε τίς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου κατά κορωνοϊοῦ;
  • Γιατί ἐπικρατεῖ ἀναγκαστικῇ σιωπῇ;
  • Μήπως αὐτή ἡ ἀναγκαστική σιωπή σημαίνει πραγματικά ὅτι ἡ ἐπίπτωση τοῦ ἐμβολίου εἶναι χειρότερη ἀπό ὅτι θά μποροῦσε νά φανταστεῖ ὁποιοσδήποτε ἀπό ἐμᾶς;
Λοιπόν,

- Κάθε μέρα φεύγουν ἄνθρωποι (κυρίως νεότερης ἡλικίας - κάτω τῶν 60) χωρίς ἰατρικά...

Ρωμανός Δ' Διογένης (4 Αὐγούστου 1072)

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
17 ἐτῶν
Ὁ Ρωμανός Διογένης γεννήθηκε τό 1023 καί καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια στρατιωτικῶν τῆς Καισάρειας στήν Καππαδοκία. Πατέρας του ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος Διογένης[1] καί ἡ μητέρα του ἦταν ἀνιψιά τοῦ αὐτοκράτορος Ρωμανοῦ Γ' τοῦ Ἀργυροῦ[2]. Τό 1064, ὡς Δούκας τῆς Σαρδικής (Σόφια) [3], ἀπέκρουσε τίς ἐπιδρομές τῶν Πετσενέγων[4], ἀπωθῶντας τούς πέρα ἀπό τόν Ἴστρο (Δούναβη) ἐνῶ τιμήθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ Βεστάρχη[5]. Συνωμότησε γιά νά ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἐξουσία τούς ἀριστοκράτες τοῦ παλατιοῦ, πού τούς θεωροῦσε ὑπεύθυνους γιά τή δραματική κατάσταση, στήν ὁποία βρισκόταν ἡ Ρωμανία. Ὅμως...

Ναυαγίων Ναυάγια

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Ἡ χαμένη ἀρχιερατική ἐμπιστοσύνη

Ἡ σημερινή λέξις ἐμπιστοσύνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημασίες τῆς ἀρχαίας λέξεως «πίστις»Συνήθως σήμερα ὅταν λέμε πίστις ἐννοοῦμε τὸ  θρησκευτικὸ δόγματὴν θρησκείατὸ θρήσκευμαστὸ ὁποῖο πιστεύει κάποιος, ἀλλὰ ἐπίσης ( λέξις πίστις) ἀφορᾶ τὴν ὑποκειμενικὴ πεποίθησι, ἐμπιστοσύνη, ἀξιοπιστία προσώπου, πράγματος ἤ καταστάσεως.  

Ὁ Λαρίσης ερώνυμος θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ βυσσοδομοῦν ἐναντίον Συνόδων, Πατριαρχῶν, Μητροπολιτῶν Κληρικῶν κλπ προκειμένου νὰ κλωνίσουν τὴν…

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Ἡ ἀξία τῆς Θεοτόκου

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Χίλιες φορὲς καλύτερα νὰ φεύγεις σὰν τὸ ἀγρίμι μετὰ τὸν Ἐκκλησιασμὸ σου ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ διατηρήσεις τὴν πνευματικὴ σου φρονιμάδα καὶ ό,τι ἀπεκόμισεε ἀπὸ τὸν Ἐκκλησιασμὸ σου, παρά νὰ κάθεσαι καὶ νὰ χαζεύεις στὶς γοῦνες (ἤ στὶς γραβάτες ἡ νέα), καὶ ἀγριέψεις πνευματικὰ ἀπὸ τὸ γρατσούνισμα πού θὰ σοῦ κάνει ὁ ἐχθρὸς στὴν καρδιά.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

3 Αυγ 2022

Ἅγιος Παΐσιος: "Νά ξεσηκωθεῖτε ἄν θελήσουν νά σᾶς δώσουν τέτοιες ταυτότητες"


Ἅγιος Παΐσιος: "Νά ξεσηκωθεῖτε ἄν θελήσουν νά σᾶς δώσουν τέτοιες ταυτότητες"

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο4 : Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονία

4η ΕΚΠΟΜΠΗ: Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονία
Ἐντοπισμός τῶν αἰτίων, ἐπισημάνσεις καί προτάσεις γιά τήν ἀναστροφή τῆς κατάστασης
Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη
Καλεσμένοι:

Ἁγία Θεοδώρα Θεσσαλονίκης ἡ Μυροβλύτισσα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 5 Ἀπριλίου καὶ στὶς 3 Αὐγούστου, ἡμέρα μετακομιδής τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου της καὶ στὶς 29 Αὐγούστου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοπίστης
Στὰ αγιολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν ἅγιοι οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν ὁμοῦ μὲ μέλη τῶν βιολογικῶν τους οἰκογενειῶν. Μιὰ τέτοια ἁγία εἶναι καὶ ἡ ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἡ ὁποία μόνασε καὶ ἁγίασε μὲ τὴν κόρη της Θεοπίστη. Οἱ δύο αὐτὲς ὁσιακὲς μορφὲς λαμπρύνουν τὸ πλούσιο ἁγιολογικὸ μωσαϊκὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων.
Ἡ ἁγία Θεοδώρα γεννήθηκε στὴν Αἴγινα τὸ 812 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας της ἦταν πρεσβύτερος. Δυστυχῶς ἡ μητέρα της πέθανε, λίγο μετὰ τὸν τοκετό της, γι' αὐτὸ ἀναγκάστηκε ὁ πατέρας της νὰ τὴ δώσει γιὰ ἀνατροφὴ σὲ μιὰ εὐλαβῆ ἀνάδοχό του καὶ ἐκεῖνος ἀσπάσθηκε, μετὰ τὴ χηρεία του, τὸ μοναχικὸ βίο. Ἡ Θεοδώρα ἀνατράφηκε μὲ εὐλάβεια, ἀπὸ τὴν εὐσεβῆ ἀνάδοχο κόρη, ἀπέκτησε φόβο Θεοῦ καὶ στολίστηκε μὲ σπάνιες ἀρετές. Ἐπίσης ἦταν στολισμένη καὶ μὲ σπάνιο σωματικὸ κάλλος.
Ὅταν μεγάλωσε, ἡ εὐσεβὴς θετὴ μητέρα της τὴν ἀρραβώνιασε μὲ ἕναν νέο, περιζήτητο στὸ νησί. Ὅμως ἕνα τρομερὸ γεγονός της ἄλλαξε τὴ ζωή...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.