31 Ιουλ 2014

Τὰ ἀπάτσι μίλησαν στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα! Ξεκάθαρο μήνυμα πρὸς τὴν Ἀλβανία γιὰ κάθε ἀπόπειρα κατὰ τῆς Ἑλλάδος!

Με ἄμεση καὶ βροντερὴ ἀπάντηση τς Ελληνικὴς Δύναμης Ταχείας Ἀντίδρασης - "Δύναμης Δέλτα", θὰ κεραυνοβοληθεῖ κάθε ἀλβανικὴ ἀπόπειρα κατὰ τῆς Ἑλλάδας ἢ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἴτε πρόκειται γιὰ μαζικὴ εἰσβολή,  εἴτε πρόκειται γιὰ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες το UCK ὴ τοῦ "τσαμουρο-παρακλαδιοῦ" του  UCC! 
Αυτό προκύπτει ἀπὸ την αποφασιστικότητα τοῦ ΓΕΕΘΑ καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατηγοῦ Μιχαὴλ Κωσταράκου, ποὺ διέταξε χθὲς αἰφνιδιαστικὸ χτύπημα τῆς Δύναμης Δέλτα στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα, στὴν περιοχὴ τῆς μαρτυρικῆς Σαγιάδας, ἐναντίον εἰσβολέων-τρομοκρατῶν τοῦ UCK-UCC, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔφεραν σύμφωνα μὲ τὸ σενάριο φορητὰ ἀντιαρματικὰ καὶ ἀντιεροπορικὰ ρουκετοβόλα (γι΄ αὐτὸ καὶ τὰ Ἀπάτσι) καὶ θὰ ἐπιχειροῦσαν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες κατὰ τοῦ....

Πράσινο φῶς στὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸν Βενιζέλο

Πράσινο φῶς γιὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης ὁμόφυλων ζευγαριῶν δίνει ὁ πρόεδρος τοῦ ΠαΣοΚ Βαγγέλης Βενιζέλος, τονίζοντας τὴν ἀνάγκη συμμόρφωσης μὲ τὴ σχετικὴ νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ). Σὲ ἀπάντησή του μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴ Βουλή, ἔπειτα ἀπὸ σχετικὴ ἐρώτηση βουλευτῶν τῆς ΔΗΜΑΡ, ὁ κ. Βενιζέλος ἀναφέρει πὼς γιὰ τὸ θέμα ἔχει ζητηθεῖ καὶ παρέμβαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ. «Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ζητήσει, στὸ ὑψηλότερο πολιτικὸ ἐπίπεδο, νὰ ἀνταποκριθεῖ ἡ χώρα μας στὶς ὑποχρεώσεις της ἔναντι τς νομολογίας τοῦ ΕΔΔΑ» σημειώνει χαρακτηριστικά. 
Παράλληλα, περιγράφει ἀναλυτικὰ τὶς ἐνέργειες ποὺ ἔχουν γίνει ἕως σήμερα σχετικὰ μὲ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης τοῦ ΕΔΔΑ κυρίως ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργείου Δικαιοσύνης. Στὸ πλαίσιο αὐτό, παραπέμπει στὴ σχετικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔφθασε στὴν Ὑπηρεσία Ἐκτέλεσης τῶν Ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης στὸ....

Γέρων Γαβριήλ: "Ἡ Σύνοδος ὀφείλει νὰ ἀφορίσει ὅσους ὑποστηρίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία"


Συνέντευξη ἀπὸ τὸν Γέροντα Γαβριὴλ στὸ Ἱερὸν κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου στις 17/07/14. Μιλάει γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὸ καθῆκον τοῦ σύγχρονου πιστοῦ.

Πολιτικοὶ καὶ Ἱεράρχες ἐν «σύμπνοια καταστροφῆς»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀνάμεσα στὰ τόσα δεινὰ ποὺ ἔχει ἐπισωρεύσει ἡ μνημονιακὴ κατοχὴ στὴν χώρα μας, ὑπάρχει καὶ ἕνα πολὺ καλὸ σημεῖο ποὺ δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀγνοοῦμε. Αὐτὸ εἶναι ὅτι μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ζοφερὴ κατάσταση, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν λαίλαπα, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση κατεδάφισης τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας, φάνηκε ξεκάθαρα ποιοὶ καὶ πόσοι ὑποκριτὲς καὶ φαρισαῖοι κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, γιὰ ὅσους φυσικὰ παραμένουν ἀκόμα ὄρθιοι καὶ δὲν ἀρέσκονται νὰ  παριστᾶνε τους… τυφλοὺς  καὶ τοὺς κωφάλαλους. 
Κάποιοι ποιμένες ἀρέσκονται νὰ φωτογραφίζονται μὲ τοὺς δημίους του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ εὐλογοῦν τὶς πράξεις τους, ἀρέσκονται νὰ κάνουν κηρύγματα ὑποκριτικοῦ εὐσεβισμοῦ, βλέπε ραγιαδίστικης ὑποταγῆς στὰ κατοχικὰ μνημόνια, ἀρέσκονται νὰ ἐμφανίζονται συμπροσευχόμενοι μὲ οἰκουμενιστικὲς «παρέες», νὰ εὐλογοῦν τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας καὶ ἀκόμα χειρότερα νὰ προτρέπουν τὸ ποίμνιο ποὺ βρίσκεται στὴν πιὸ ἐλεεινὴ θέση ἐδῶ καὶ δεκαετίες, νὰ συνετιστεῖ καὶ νὰ μὴν βγάζει μιλιὰ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν....

«Κύνες ἐνεοὶ καὶ κύνες ἀναιδεῖς...»

Ὅσον καί νά ἐπιχειροῦν οἱ ἄνθρωποι νά καλύπτουν τήν πραγματικότητα ἤ νά ρίπτουν στάχτην εἰς τούς ὀφθαλμούς τῶν συνανθρώπων των μέ τίς ψευδοευγένειες καί μέ ὅ,τι ἄλλο ἐφευρίσκουν καί ἐπινοοῦν, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει τήν πραγματικότητα καί τοποθετεῖ τά πράγματα εἰς τήν σωστή των θέσιν.
Αὐτό βεβαίως ἰσχύει διά κάθε περίπτωσιν, ἀλλά κυρίως τό βλέπομε ἐναργῶς εἰς τούς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ ἀτρόμητες αὐτές προσωπικότητες, πού δέν ἔβλεπαν «εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου» ἀλλά ἐθεωροῦσαν κατάματα τήν ἀλήθειαν, ἤρχοντο στιγμές πού ἤλεγχαν τούς παρανομοῦντας καί ἐκήρυττον τήν καθολικήν μετάνοιαν. Εἰς αὐτό δέ τό ὑψηλόν ἔργον των δέν ἐπρότασσον τήν ἰδικήν των ἄποψιν, ἀλλά τό «τάδε λέγει Κύριος»!
 Ἄς περάσωμε εὐθύς ἀμέσως, πρός ἐπιβεβαίωσιν τοῦ λόγου, εἰς τόν Μεγάλον Προφήτην Ἡσαΐαν. Εἰς τόν Προφήτην, πού πλήν τῶν ἄλλων, ἐζοῦσε τόσον ἐντόνως τίς....

30 Ιουλ 2014

Τὸ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" θὰ ἀκούγεται πάντα στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὅ,τι καὶ νὰ γίνει...

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τα αἵματα τῶν Νεομαρτύρων τῆς Συρίας, Ἰρὰκ, Μεσοποταμίας κ.α δορυφοροῦν στὴν διακοπὴ τῆς Παγκοσμιοποίησης!
1 Μαΐου 2011: Ἡ Μέση Ἀνατολὴ προετοιμάζεται γιὰ τὸ μαρτύριο καὶ ψέλνει… Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» σὲ ἕνα ἐμπορικὸ κέντρο στὸν Λίβανο (δες ΕΔΩ)!  Τὰ σημερινὰ μαρτύρια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς προελέχθησαν 30 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ: "Γήπεδο θά 'ναι ἡ Παλαιστίνη. Τάφος θάναι ἡ Νεκρὰ Θάλασσα".
ΝΕΟΣ: - Γέροντα, θὰ διαρκέσει γιὰ πολὺ αὐτὸ τὸ κακό;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: - Μπόρες, μπόρες θάναι. Θὰ δώσουμε ἐξετάσεις.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: - Θὰ οἰκονομήσει ὁ Θεός. Σ’ αὐτὸ τὸν πόλεμο
Ὅλοι θὰ γυρίσουν ἡττημένοι. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ εἶναι θεατής. Δὲν θὰ γυρίσει κανένας νικητής. Γήπεδο θάναι ἡ Παλαιστίνη. Μετὰ θὰ ἐπιτεθεῖ ἡ Ἀνατολὴ πρὸς Δύση. Τάφος θά 'ναι ἡ Νεκρὰ Θάλασσα. Αὐτό, θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ἡμιχρόνιο. Ὑπάρχει καὶ δεύτερο ἡμιχρόνιο. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα, ὁ ἄνθρωπος Θὰ φθάσει σὲ ἀδιέξοδο καὶ τότε, ὅλοι θὰ ζητοῦν νὰ μάθουν γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, Τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Ὁ κόσμος θὰ συγκλονισθεῖ  πάρα πολύ. Ὁ Χριστὸς  θὰ λυπηθεῖ ὑπερβολικά τούς ἀνθρώπους Καὶ θὰ φανερωθεῖ γιὰ νὰ....

Λοβέρδος: "Ἐπαινοῦμε τὴν ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ γιὰ τὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν"

Mega: Ἡ κακοήθεια τῆς δωσίλογης διαστρέβλωσης…

Τὸ Mega, ὅπως ἔχουμε ὑπογραμμίσει πολλὲς φορὲς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπιθετικὲς καὶ δόλιες «ὁμάδες κρούσης» τοῦ καθεστωτικοῦ δωσιλογισμοῦ.  Τὸ Mega εἶναι ὁ μεγάλος καὶ κεντρικὸς φακὸς μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο καθρεφτίζεται, πιὸ μακάβρια, ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῶν ἰσχυρῶν ἐλὶτ ἐξουσίας, συνακόλουθα καὶ ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῆς σήψης τοῦ καθεστῶτος, τῶν μηχανισμῶν του καὶ τῶν «ἐκτελεστῶν» μπράβων του, δηλαδὴ τῶν δημοσιογράφων: 
Ἐδῶ γιγαντώνεται καὶ χρωματίζεται ἔντονα, μὲ ὅλα τα χρώματα τῆς ἴριδας, ἡ καθεστωτικὴ ἀθλιότητα καὶ ἀναισχυντία, οἱ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ τοῦ κόσμου τοῦ θεάματος καὶ τῶν «μπράβων» του. Δὲν ἀποτελεῖ, συνεπῶς, καμία ἔκπληξη τὸ γεγονὸς τῆς ΔΟΛΙΑΣ καὶ καραμπινάτης διαστρέβλωσης τῆς πολεμικῆς θηριωδίας τοῦ Ἰσραήλ, ἀπὸ τοὺς ἀχρείους το Mega… 
Παρακολουθῆστε τὴ δόλια διαστρέβλωση:....

29 Ιουλ 2014

Τζαμὶ καὶ τὸν… ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης ὀνειρεύεται ὁ Mehmet Muezzinoglu

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Ἄρεσαν στὴ γριὰ τὰ σύκα τώρα θέλει καί τα... συκόφυλλα», εἶναι μιὰ χαρακτηριστικὴ λαϊκὴ παροιμία ποὺ ἀνταποκρίνεται τέλεια στὶς προκλητικότατες δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Τουρκίας, Mehmet Muezzinoglu, ἐν μέσω τῆς μεγάλης περιοδείας ποὺ πραγματοποιεῖ αὐτὲς τὶς μέρες σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν δυτικὴ Θράκη. Τὸ θράσος τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε δεκτὸς μετὰ βαΐων καὶ κλάδων ἀπὸ τὸν τουρκολάγνο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ δηλώσει ὅτι ὁ γνωστὸς καθεδρικὸς ναὸς τοῦ πολιούχου τῆς Πόλης, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μετατράπηκε τὸ 1917 σὲ χριστιανικὴ ἐκκλησία ἐνῶ ἦταν τὸ μεγάλο καὶ ὀνομαστὸ Kasιmiye Cami, γιὰ τὸ ὁποῖο κάνει πολλὲς καὶ λαμπρὲς ἀναφορὲς ὁ γνωστὸς Ὀθωμανὸς περιηγητὴς τοῦ δεκάτου πέμπτου αἰώνα, Ἐλβιά Τσελεμπῆ, μὲ ἀποτέλεσμα νά....

Μήπως κάνετε "χοντρὸ" λάθος ἐκεῖ στὴν Ἀμερική;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ γενικὰ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ προνόμια, τὴν στιγμὴ πού ΑΥΤΗ χαρίζει δωρεὰν "προνόμια"; Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ τῆς χορηγήσει προνόμια; Στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του γιὰ τὶς «Θρησκευτικὲς Ἐλευθερίες» τὸ State Department παρεμβαίνει ὠμὰ σὲ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑποστηρίζει πώς, «ἡ κυβέρνηση χορήγησε προνόμια καὶ νομικὰ προνόμια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -ὅ,τι δὲν παρέχει σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες- ὅπως ἡ προνομιακὴ φορολογία καὶ ἡ θεσμοθετημένη σύνδεση μὲ τὸ κράτος». Προσθέτει ὅτι «γενικὰ ἡ κυβέρνηση σέβεται τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐπέβαλε περιορισμοὺς ποὺ ἐπηρεάζουν μέλη μὴ ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων». 
Μήπως πήρατε φόρα  ἐξ αἰτίας τῶν κωλυμάτων ποὺ ἔχετε πρόσφατα μὲ τὴν Ρωσία καὶ ταυτίσατε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ σημερινὸ ἀντίπαλο  γεωπολιτικὸ  δέος σας; Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀπὸ μόνη της "πνευματικὸ πυρηνικὸ ἐνεργειακὸ καύσιμο"  ποὺ δὲν τελειώνει ποτὲ  καὶ σύντομα θὰ....

Ὠμὴ παρέμβαση τοῦ State Department κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Τὸ State Department βάζει στὸ στόχαστρό του τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἐγκαλεῖ τὴν κυβέρνηση γιατί τῆς παρέχει προνόμια σὲ βάρος, ἄκουσον ἄκουσον ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων. Ποιῶν δηλαδή; Τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴν Δυτικὴ Θράκη, ποὺ ἡ Ἄγκυρα θέλει νὰ τὴν μετατρέψει σὲ «τουρκικὴ» μὲ τὴν βοήθεια βέβαια τῆς κυβέρνησης ποὺ ὀλιγωρεῖ καὶ ἐγκληματεῖ σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα ἀφήνοντας τὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς νὰ λύνει καὶ νὰ δένει.
Στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του γιὰ τὶς «Θρησκευτικὲς Ἐλευθερίες» τό State Department παρεμβαίνει ὠμὰ εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑποστηρίζει πώς, «ἡ κυβέρνηση χορήγησε προνόμια καὶ νομικὰ προνόμια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία -ὅ,τι δὲν παρέχει σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ὁμάδες- ὅπως ἡ προνομιακὴ φορολογία καὶ ἡ θεσμοθετημένη σύνδεση μὲ τὸ κράτος».
Προσθέτει ὅτι, «γενικὰ ἡ κυβέρνηση σέβεται τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐπέβαλε περιορισμοὺς ποὺ ἐπηρεάζουν μέλη μὴ ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων».
Καὶ βέβαια δὲν ἀφήνει ἀναπάντητο τὸ ἐρώτημα ποιὲς θρησκευτικὲς ὁμάδες ἐννοεῖ. «Τὸν Ἰανουάριο, ἡ κυβέρνηση τροποποίησε τὸ νόμο γιὰ νὰ...

Στὴν ὑγεία δὲν χωρᾶνε διακρίσεις

Τοῦ Φώτη Μιχαὴλ
Ἐκείνη, στὰ ἑβδομήντα ἔξι της.
Ἐκεῖνος, γεμάτα ὀγδόντα.
Ἐκείνη, εὐτυχῶς, ὄρθια ἀκόμη.  
Ἐκεῖνος, ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια, καθηλωμένος στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου ἀπὸ βαρὺ ἐγκεφαλικό. Τὸ μισό του κορμὶ δὲν ὁρίζεται. Εἶναι ἐντελῶς παράλυτο.
Πάνω στὸ ἄβολο χαμηλὸ ἐναμισάρι ἡ καθημερινή του φροντίδα καταντάει ὁλόκληρο μαρτύριο γιὰ τὴν ὑπέργηρη ἀγαπημένη του.
Ὅσο δυνατὸς καὶ νὰ εἶναι κανείς, πόσο μπορεῖ νὰ ἀντέξει σκυμμένος τόσο χαμηλά, γιὰ νὰ ταΐσει, νὰ δώσει νερό, νὰ σκουπίσει τὰ δάκρυα καὶ τὸν ἱδρώτα, νὰ ἀλλάξει τὰ λερωμένα ροῦχα, νὰ σαπουνίσει καὶ νὰ πλύνει τὶς εὐαίσθητες περιοχές, νὰ λούσει, νὰ χτενίσει καὶ νὰ κάνει τόσα ἄλλα πράγματα,  ποῦ ἔχει ἀνάγκη ἕνας παράλυτος ἄνθρωπος; 
Τὸ σῶμα τὸ ἡμιπληγικὸ γίνεται πολὺ βαρύ. Ἀσήκωτο! Ὅσοι ἔχουνε φροντίσει ἄνθρωπο μὲ ἡμιπληγία πάνω σὲ συνηθισμένο κρεβάτι, ξέρουνε πολὺ καλὰ τί τραβάει κανεὶς σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις.
Ὑπάρχουν, ὅμως, μερικὰ πράγματα, ποὺ μποροῦν νὰ...

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ: Ἡ ἐκτροπὴ τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ καθιστᾶ ἐντελῶς ἀνεδαφικό τόν συνεχιζόμενο θεολογικό διάλογο. Nά διακοπῆ ὁ διεξαγόμενος αὐτός διάλογος «κωφῶν»

Πειραιεύς, 28 Ἰουλίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ σχετικῶς πρός τήν Ἀπόφαση χειροτονίας γυναικῶν στήν Ἀγγλικανική Κοινωνία, ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Γενικῆς «Συνόδου» τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας πού συνεκλήθη στήν Ὑόρκη τῆς Μ. Βρετανίας, μέ τήν ὁποία ψηφίστηκε ἡ χειροτονία γυναικῶν «Ἐπισκόπων» μετά ἀπό πρόταση πού προώθησε ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τοῦ Καντέρμπουρυ Τζάστιν Οὐέλεμπι μέ ψήφους 152 ὑπέρ καί 45 κατά, δημιουργεῖ πλέον ἕνα ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο στόν διαχριστιανικό διάλογο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας μέ τόν Ἀγγλικανισμό καί θέτει μέ ἐπιτακτικό τρόπο τήν ἀναγκαιότητα τῆς Πανορθοδόξου ἀντιδράσεως στήν τραγική αὐτή ἐκκοσμίκευση καί ἀλλοτρίωση τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἦταν ἀναμενόμενη μετά τήν παραίτηση τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ὑψηλῆς θεωρουμένης Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας «Ἀρχιεπισκόπου» Ρόουαν Οὐΐλλιαμς ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2012 ἡ ἰδία πρόταση εἶχε ἀπορριφθεῖ.
Εἶναι ἀπολύτως γνωστό στήν θεολογική Σας συγκρότηση καί τήν ποιμαντική Σας εὐθύνη ὅτι ὁ Χριστός...

Οἱ ἀγῶνες τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, ἐναντίον τοῦ ἐπάρατου Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτη
πισημαντικὴ πτυχή τῆς θεολογικῆς προσφορᾶς τοῦ π. Γεωργίου (Καψάνη) ἦταν ἡ προστασία τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας ἀπό στρεβλώσεις καί παραχαράξεις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. 
Ἡ πίστις τοῦ λαοῦ μας κινδυνεύει ἀπό θεολογικές ἀκροβασίες, ὅπως ὅτι εἶναι διδασκαλία τοῦ ἁγίου Φωτίου (Φωτιανή παράδοσις) πώς οἱ περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀντίθετες διδασκαλίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Λατίνων εἶναι νόμιμοι τρόποι προσεγγίσεως τῆς μιᾶς ἀληθείας. Ὑποσκάπτεται τέλος ἡ Ὀρθόδοξος δογματική συνείδησις τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπό εκκοσμικευμένες νοοτροπίες, ὅπως ὅτι οἱ δογματικές ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος πρέπει νά ξεπερασθοῦν μέ τόν διάλογο τῆς ἀγάπης. Μέ τήν ἐπικράτησι τέτοιων ἀπόψεων, πού συστηματικά προβάλλονται καί μεθοδικά καλλιεργοῦνται, ὁ πιστός λαός μας κινδυνεύει νά ἐκπέσῃ ἀπό τήν ἀκεραιότητα τῆς ἀποστολικῆς Πίστεως καί ἀπό τήν ἐκκλησιολογική του αὐτοσυνειδησία.
Αὐτή ἦταν καί ἡ ἀγωνία τοῦ Γέροντα. Τό σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παρεκκλίσεις δέ εἰς τήν πίστιν δέν ἀλλοιώνουν τήν θεολογίαν μόνον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά διαστρέφουν καί αὐτήν τήν πνευματικήν καί ἐκκλησιαστικήν ζωήν καί δι' αὐτό θέτουν εἰς ἄμεσον κίνδυνον τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου» (Ὀρθοδοξία καί Οὐμανισμός..., σελ. 86). 
Συνέταξε πραγματεῖες, γιά νά ἐξηγήσῃ τήν διαφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τίς ἑτερόδοξες ἐκκλησίες καί χριστιανικές Ὁμολογίες, καθώς καί τήν τεραστία ἀπόστασι πού χωρίζει τόν Ὀρθόδοξο θεανθρωποκεντρικό ἀνθρωπισμό ἀπό τόν δυτικό...

«Εὐρώπη πρέπει νὰ ὑποφέρεις» ...συνιστοῦν οἱ Ἀμερικάνοι;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
  τιμωρία τῆς Ρωσίας τιμωρεῖ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν  Πούτιν;
Ποιὸς θὰ μᾶς πεῖ ἂν ἡ σύνοδος τῶν BRICS στὴν Βραζιλία καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Σύνδεσης Ἐνέργειας τῶν μελῶν της μαζὶ μὲ τὴν δημιουργία νέας ἀποθεματικῆς Τράπεζας εἶχε σὰν ἰσοδύναμο πλῆγμα τὴν προσβολὴ τοῦ Ρωσικοῦ προφὶλ στὴν κοινὴ γνώμη μὲ τὴν κατάρριψη τῆς Malaysia Airlines Flight 17 στὴν ν. Οὐκρανία; Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἀναγκαία ἡ λήψη νέων κυρώσεων.
Καὶ ὅμως ἀπαντοῦν ἐμμέσως οἱ Ἀμερικάνοι σὲ ἄρθρο τῆς Nina Dos Santos, CNN  25 Ἰουλίου τοῦ 2014 - Ἐνημέρωση 1003 GMT (1803 HKT)
¨To punish Russia, Europe must be prepared to suffer¨
Τὸ μήνυμα οὐσιαστικὰ ἐστάλει στὴν Εὐρώπη.
¨Εὐρώπη  πρέπει νὰ εἶσαι προετοιμασμένη νὰ ὑποφέρεις¨
Τί σημαίνει αὐτό; Ἂς καθίσουμε νὰ σκεφτοῦμε λίγο..

Ὅταν ἡ ἀριστερὰ ἀγκαλιάστηκε μὲ τὴν Νέα Τάξη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μέχρι τὴν πτώση τοῦ ἀνατολικοῦ μπλὸκ τὰ πράγματα ἦταν σχετικὰ ξεκάθαρα. Εἴχαμε ἀπὸ τὴν μία τὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ, τῆς «ναυαρχίδας» τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑποτίθεται τὴν πλευρὰ τῆς ἐργατικῆς τάξης, τοῦ προλεταριάτου ποὺ μάχονταν γιὰ τὰ δίκαια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ ἐργατικὲς διεκδικήσεις.
Ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ὀγδόντα μὲ τὴν σταδιακὴ κατάρρευση τοῦ κομουνισμοῦ, ἀκούσαμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὄρο, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Νέα Ἐποχή, ὄροι ποὺ ἀπαγγέλλονταν μὲ τὴν προοπτική της ἐπιτέλους ὑλοποίησης τῆς εὐημερίας τῆς...

28 Ιουλ 2014

Τά ξύλα τοῦ παπᾶ (κρυπτοχριστιανικά κείμενα)

Πέμπτη τοῦ Πάσχα κι ὁ παπα – Λευτέρης πρωΐ-πρωΐ φόρτωνε τό ζῷο του κι ἑτοιμαζόταν νά κατεβεῖ στήν Τραπεζούντα. Τήν ἴδια ὥρα ἀκούστηκαν οἱ πρῶτοι χτύποι τῆς καμπάνας. Ὁ συνεφημέριός του ὁ παπα – Γαβριήλ φαίνεται πῶς εἶχε ἀϋπνίες. Χθές ἦταν ἡ σειρά του νά λειτουργήσει. Μετά πῆρε τά βουνά καί τά λαγκάδια νά μαζέψει ξύλα. Καί σήμερα νάτον ξημερώματα, ἕτοιμος νά κάνει τόν πραματευτή. Κανονικά ὄφειλε νά πάει στήν ἐκκλησιά. Τέτοια μέρα, ἀκόμη Πασχαλιά, ποῦ ξανακούστηκε νά λείπει ἀπ’ τή Λειτουργία! Ἄς ὄψονται, ὅμως, τά τόσα στόματα ποῦ περιμένουν στό σπίτι. Κάποιος ἔπρεπε νά νοιαστεῖ γιά τό καθημερινό τους...
Ὀκτώ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός κι ἄλλα τρία ὁ Ἀνάστασης ὁ κουμπάρος του: Τήν γυναῖκα του, τήν πεθερά του, τήν «κυρα – ντουλάπα», καί τόν κουνιάδο του, ποῦ δέν φτουρᾶ σέ δουλειά…
Ἔκανε τό σταυρό του καί ξεκίνησε. ..
Εἶχε μπροστά του πολύ δρόμο. Ὑπολόγιζε πρίν τό μεσημέρι νά φτάσει στήν πόλη κι ἄν ὅλα πᾶν καλά, ἀργά τό βράδυ νά εἶναι πάλι πίσω. «Βαστᾶτε ποδαράκιά μου» ἀναστέναξε καθώς ἀναλογίστηκε τό δρόμο ποῦχε νά κάνει. Κατά πῶς τό εἶχε συνήθειο ἄρχισε τό ψάλσιμο, νά σπάει κι ἡ μονοτονία. Νά κάνει ὅμως καί τό κέφι του. Μέσα στήν ἐρημιά ποιός τόν ἀκούει; Μόνο ὁ Θεός. Ἀποφεύγει καί τά κοροϊδευτικά χαμόγελα τοῦ...

Τουρκική σειρά ἀναπαριστᾶ κρυπτοχριστιανική βάφτιση!


Μακρυγιάννης: Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου...

Στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης
"Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες.".
Τότε, ἐκεῖ ποὺ καθόμουν εἰς τὸ περιβόλι μου καὶ ἔτρωγα ψωμί, πονώντας ἀπὸ τὶς πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν ἀγώνα καὶ περισσότερο πονώντας διὰ τὶς μέσα πληγὲς ὅπου δέχομαι διὰ τὰ σημερινὰ δεινά της Πατρίδος, ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ μοῦ ξηγῶνται ἔτσι: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη».
Ἐγώ, στὴν ἄθλιαν κατάστασίν μου, τοὺς λέγω: «Ἀδελφοί, μὲἀδικεῖτε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέτοιονἀγαθὸν πολυτίμητον δὲν ἔχω εἰς τὴν πραμάτειάν μου. Μὰ καὶ νὰ τὸ 'χα, δὲν τὸ 'δινα κανενός. Κι’ ἂν πουλιέται Ἑλλάδα, δὲν ἀγοράζεται σήμερις, διότι κάνατε τὸν κόσμον ἐσεῖς λογιώτατοι, νὰ μὴν θέλει νὰ ἀγοράσει κάτι τέτοιο».
Ἔφυγαν αὐτοί. Κι’ ἔκατσα σὲ μίαν πέτραν μόνος καὶ ἔκλαιγα. Μισὸς ἄνθρωπος καταστάθηκα ἀπὸ τὸ ντουφέκι τοῦ Τούρκου, τσακίστηκα εἰς τὶς περιστάσεις τοῦ ἀγώνα καὶ κυνηγιέμαι καὶ σήμερον. Κυνηγιῶνται καὶ ἄλλοι ἀγωνιστὲς πολὺ καλύτεροί μου, διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ τελευταῖος καὶ ὁ χειρότερος. Καὶ οἱ πιὸ καλύτεροι ὅλων ἀφανίστηκαν.
Αὐτοὶ ποὺ θυσίασαν ἀρετὴ καὶ πατριωτισμόν, γιὰ νὰ εἰπωθεῖ...

Ὁ ἐκφυλισμός τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς καί ἡ Δύση

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: 
Ὅσο δύσκολό μου εἶναι νά φανταστῶ ἕναν ἐλβετό ἤ καναδό ρεμπέτη, ἄλλο τόσο δέν μοῦ ἀρέσει ὁ ἕλληνας ροκάς (ἤ ὅ,τι ἄλλο ξένο). Ὄχι φυσικά πώς δέν μπορεῖ τό ἀποτέλεσμα νά εἶναι ὡραῖο, ἀλλά ὅτι ἀναγκαστικά εἶναι προσποιητό σέ μεγάλο βαθμό. Δέν εἶναι κάτι τό αὐθόρμητο. Πρέπει π.χ. ρεμπέτης τῆς Ζυρίχης νά παραστήσει πώς εἶναι στό πνεῦμα τοῦ '30, τῆς Σμύρνης, τοῦ Τσιτσάνη, ἀλλά δέν μπορεῖ νά μπεῖ στό νόημα. Τό ἴδιο κι ὁ ροκάς ὁ ἕλληνας, προσπαθεῖ νά παραστήσει τόν καουμπόη στήν ἄγρια Δύση ἤ τόν χίπυ μεσοαστό ἀμερικάνο τοῦ Γοῦντστοκ ἤ τόν Λονδρέζο, ἀλλά δέν μπορεῖ. Γι' αὐτό καί τό ἑλληνικό ρόκ πάντα θά εἶναι νευρικό (κι ὄχι μέ νεῦρο), σφιγμένο, κι ὄχι αὐθόρμητο ὅπως τό ἀγγλικό ἤ ἀμερικανικό. Γι' αὐτό καί προτιμῶ νά ἀκούσω τήν αὐθεντικότητα ἤ μᾶλλον, καλλίτερα, τήν αὐθορμητικότητα ἑνός ἀγγλοσαξωνικοῦ ρόκ συκγροτήματος παρά τήν λίγο ἤ πολύ ἀνεπιτυχῆ μίμηση ἑνός ἑλληνικοῦ ρόκ συγκροτήματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙ Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ: 
Δέν εἶμαι ἀπό αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι κάθε ἀνάμιξη μέ ξένα στοιχεῖα προκαλεῖ ἐκφυλισμό. Γιά παράδειγμα, τό κλαρίνο καί τό βιολί εἶναι δυτικά μουσικά ὄργανα, ἀλλά καθόλου δέν ἐκφυλίστηκε ἡ δημοτική μουσική. Ὅμως τώρα, μέ τόν ἐξηλεκτρισμό της, μέ τήν ἐγκατάλειψη τῶν ἑλληνικῶν μουσικῶν κλιμάκων, ἐκφυλίστηκε. Ἄς ἐξετάσουμε τό...

25 Ιουλ 2014

Ὁ πρόεδρος τῶν Κυπρίων καταδρομέων ἀφηγεῖται γιά τίς ἐπικές μάχες τοῦ ΄74


Μιθριδατισμὸς – «δηλητήρια» - ἀποτέφρωσις - ψευδάδελφοι

Ἴσως δέν ἔχομε συνειδητοποιήσει ὅτι μία κυρία αἰτία γιά τό φαινόμενο τῆς ἀδιαφορίας τήν ὁποία παρουσιάζει ὁ Ἑλληνικός λαός γιά τά τεκταινόμενα δέν εἶναι παρά ὁ «Μιθριδατισμός», εἰς τόν ὁποῖον κάποια κέντρα, τεχνηέντως καί πολύ συστηματικῶς, καιρό τώρα τόν ὑποβάλλουν.
Καί ἐπειδή ζοῦμε σέ μία ἄκρως προοδευτική χώρα, πού μετά ἀπό τόσους αἰῶνες βαρβαρικῆς «ἑλληνιστικῆς παιδείας» ἐπί τέλους ξέκοψε ἀπό τίς ρίζες καί ἀπό τό παρελθόν της καί ὡς ἐκ τούτου πρώτη ἴσως φορά συναντοῦμε τόν ὅρον «Μιθριδατισμός», γι᾽ αὐτό καί θά πρέπῃ νά ἀναλύσωμε αὐτόν τόν ὅρον.
Γιά νά θυμηθοῦν λοιπόν ὅσοι εἶχαν τό προνόμιον νά διδαχθοῦν Ἑλληνικά καί γιά νά γνωρίσουν οἱ νεώτεροι, «Μιθριδατισμός» ὀνομάζεται...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: "Ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ ἐξουθενώσῃ τὴν ἑλληνόψυχη Χειμάρρα ...διαμαρτύρομαι ἐντονότατα!"

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 24ῃ Ἰουλίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
« Ὡς πρόεδρος τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος» (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) καὶ πνευματικὸς Ἀρχηγὸς τῆς «Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος» (Σ.Φ.Ε.Β.Α.), παρακολουθῶ μὲ πολλὴ ἀγωνία τὰ ὅσα συμβαίνουν, τελευταῖα, στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ Ἀλβανία, ποὺ δὲν εἶχε οὔτε ἔχει πραγματικὲς φιλικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ μέχρι τώρα δὲν πέτυχε νὰ ἀφελληνίσῃ τοὺς Βορειοηπειρῶτες μὲ τὶς διάφορες δόλιες μεθοδεύσεις της, θέλει...

24 Ιουλ 2014

Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης: "Μᾶς παίρνουν τὴν Ἑλλάδα οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν"

Τὰ γραπτά το Στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη πιὸ ἐπίκαιρα ἀπὸ ποτέ, 
καθὼς ἡ μεταπολίτευση, ἀποτελεῖ τὴν συνέχεια τῶν κυβερνητῶν τῆς «ἐβραιουργιᾶς» 
ποὺ θέλουν «φραγκιᾶ» καὶ ὄχι Ὀρθοδοξία!
"Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας".
Τότε, ἐκεῖ ποὺ καθόμουν εἰς τὸ περιβόλι μου καὶ ἔτρωγα ψωμί, πονώντας ἀπὸ τὶς πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν ἀγώνα καὶ περισσότερο πονώντας διὰ τὶς μέσα πληγὲς ὅπου δέχομαι διὰ τὰ σημερινὰ δεινά τῆς Πατρίδος, ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ μοῦ ξηγῶνται ἔτσι: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη».
Ἐγώ, στὴν ἄθλιαν κατάστασίν μου, τοὺς λέγω: «Ἀδελφοί, μὲ ἀδικεῖτε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέτοιον ἀγαθὸν πολυτίμητον...

Με τὶς εὐλογίες Μπουτάρη ἐμπρὸς γιὰ «Ἰσλὰμ – Selanik»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ἡ ἱστορικὴ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ἁγιωτόκος Θεσσαλονίκη, ἡ συνβασιλεύουσα τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἡ συμπρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ξαναγίνεται μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ περίφημου καὶ παγκοσμίου φήμης δημάρχου της, ἡ ἰσλαμικὴ Selanik τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.
Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Milliyet, (24/7),  ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο στὴν Θεσσαλονίκη θὰ λειτουργεῖ σὲ μόνιμη βάση μουσουλμανικὸ τέμενος, θὰ δημιουργηθεῖ μουσουλμανικὸ νεκροταφεῖο καὶ παράλληλα θὰ ἐγκαινιαστεῖ Μουσεῖο Ἰσλαμικῆς Τέχνης γιὰ νὰ προβάλλεται καὶ διεθνῶς ὁ…

Κύκλοι, τρίγωνα, ἀριθμοί… μὰ οὐδαμοῦ εὐθεία

Ἀποτελεῖ κοινή διαπίστωσι, ὅτι σέ ἄλλους ἀνθρώπους ἀρέσουν τά θετικά καί σέ ἄλλους τά θεωρητικά μαθήματα. Ἄλλοι αἰσθάνονται κλίσιν σέ θέματα φιλολογικοῦ χαρακτῆρος καί ἀρέσκονται εἰς τήν ἀνθρωπιστικήν λεγομένην παιδείαν καί ἄλλοι εἰς τόν τεχνοκρατισμόν μέ ὅλην τήν δέσμην τῶν σπουδῶν πού αὐτή περιλαμβάνει. Ὑπάρχουν βεβαίως καί οἱ ὀλίγοι, πού συνδυάζουν ἤ προσπαθοῦν νά συνδυάσουν καί τούς δύο κύκλους σπουδῶν καί αὐτό εἶναι ὁπωσδήποτε πληρέστερο.
Ἐκεῖ ὅμως πού ὅλοι οἱ Νεοέλληνες συμφωνοῦμε καί ἀναπαυόμεθα εἶναι ἡ κοινή βάσις τῆς Γεωμετρίας. Ναί, τῆς Γεωμετρίας καί μάλιστα εἰς τό κεφάλαιον τῶν «κύκλων»! Θά ἐρωτήσετε πῶς καί γιατί; Ὄχι μόνον διότι τό κακόν πού κάνει «κύκλους» μᾶς ἔχει «περικυκλώσει» καί δείχνει νά ἐπιμένῃ τό «μάτι τοῦ κυκλῶνα», ὄχι μόνον διότι ὅσοι τό ὑπηρετοῦν ἀρέσκονται εἰς τά ποικίλα «κυκλώματα» καί ἔτσι ἐπαληθεύεται ἡ Γραφή ὅτι «κύκλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπατοῦσι…» (Ψαλμ. ΙΑ´, 9), ἀλλά καί διότι οἱ «ἄσπονδοι φίλοι μας» καί...

Οἰκουμενιστικὴ ἀσχήμια στὴν Μητρόπολη Σύρου!

Ἀπὸ τὸ Amen.gr πληροφορούμαστε ὄτι «τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Δωρόθεο Β΄ ἐκπροσώπησε ὁ ἐφημέριος Στενῆς π. Νικόλαος Μαραγκὸς συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν ἐφημέριο Φαλατάδου π. Ἀγγελο» στην χειροτονία νέου παπικοῦ κληρικοῦ στὴν Σύρο. 
Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Γιατί χρειαζόταν ἡ παρουσία τοῦ Ὀρθόδοξου Ἐπισκόπου ἢ τῶν ἐκπροσώπων του στὴν χειροτονία ἑνὸς παπικοῦ; 
Δὲν φτάνει ποῦ πῆγαν Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ στὴν ἐνθρόνιση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τώρα θὰ παρίστανται ἐκπρόσωποι τῶν ὀρθόδοξων ἀρχιερέων ἢ οἱ ἴδιοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς στὶς χειροτονίες τῶν Φραγκοπαπάδων; 
Μήπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἀνακαλέσει σὲ τάξη τὸν Σεβ. Σύρου;
Δεῖτε καὶ ἄλλη φωτό ἀπὸ τήν οἰκουμενιστικὴ παρεκτροπή…

Ἰωάννης Καπποδίστριας καὶ Ῥωμηοσύνη

π. Γε­ωρ­γί­ου Με­ταλ­λη­νοῦ, Ὁ­μο­τί­μου κα­θη­γη­τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν
Πολ­λοὶ ἔ­χουν πεῖ πῶς ὁ Κα­ππο­δί­στρι­ας ἦ­ταν ἕ­νας Εὐ­ρω­πα­ϊ­στής, ἕ­νας ἄν­θρω­πος ποὺ «ἤ­θε­λε νὰ με­τα­τρέ­ψει τοὺς Ρω­μη­οὺς σὲ Ἕλ­λη­νες», ἰ­σχύ­ει ὅ­μως κά­τι τέ­τοι­ο;
Τὸ 1819 γρά­φει στὸν Πα­τέ­ρα του: «Εἶ­ναι ἔρ­γον μο­να­δι­κόν τῆς προ­στα­σί­ας τοῦ Θε­οῦ καὶ τῶν θαυ­μα­τουρ­γῶν Ἁ­γί­ων ποὺ ἀ­να­ξί­ως ἐ­πε­κα­λέ­σθην μὲ δά­κρυ­α εἰ­λι­κρι­νοῦς καρ­δί­ας καὶ ἀ­φο­σι­ω­μέ­νης» προ­σθέ­τον­τας τὴν φρά­ση: «Πί­πτων εἰς τοὺς πό­δας τοῦ Θαυ­μα­τουρ­γοῦ Ἁ­γί­ου μας καὶ τῆς Ἀ­ει­παρ­θέ­νου Πλα­τυ­τέ­ρας (=Θε­ο­τό­κου)». Εἶ­ναι ἔκ­δη­λη ἡ ἡ­συ­χα­στι­κή του...

23 Ιουλ 2014

Ὁ «ἀντίχριστoς» τοῦ… ἀντιχρίστου

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ σκηνικό τς καταστροφῆς ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν μεγάλη ἄπατ τς λεγόμενης καὶ ἀμερικανοκίνητης Ἀραβικῆς Ἄνοιξης, τὸ 2010, (Ἀραβικὴ Ἄνοιξη 2010–2014, ὀνομάστηκε ἕνα κύμα διαδηλώσεων καὶ διαμαρτυριῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ ποὺ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ τὶς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 2010), εἶχε δυὸ συγκεκριμένους στόχους. Ὁ ἕνας ἦταν τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μὲ βασικὸ στόχο τὴν ἐνεργειακὴ ἀπεξάρτηση τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ τὸ Ἰρᾶν καὶ ὁ ἄλλος, ὁ ἴδιος Ρῶσος πρόεδρος, Βλαδιμὴρ Πούτιν. 
Ἡ «παράσταση» ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν Τυνησία, Λιβύη, Αἴγυπτο, κορυφώθηκε στὴν Συρία μὲ τὸν αἱματηρὸ ἐμφύλιο πόλεμο, συνεχίστηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ ἐπέλαση στὸ Ἰρὰκ τῶν Τζιχαντιστῶν, (βλέπε πρακτόρων τῶν ΗΠΑ, Κατάρ καὶ Τουρκίας). Οἱ Τζιχαντιστές, σὰν τὸ πιὸ μαχητικὸ ὄργανο τῆς Νέας Τάξης στὴν περιοχή, εἶχαν σὰν κύρια ἀποστολὴ καὶ τὸ πέτυχαν, νὰ παρεμβληθοῦν μεταξύ τς Βαγδάτης, Δαμασκοῦ καὶ τοῦ βορείου Ἰράκ. Ὅλο αὐτὸ σκηνοθετήθηκε ἀφενὸς γιὰ νὰ ἀκυρωθοῦν τὰ ὅποια σχέδια τῆς ἐνεργειακῆς σύνδεσης Ἰρᾶν-Ἰρὰκ καὶ Συρίας καὶ ἀφετέρου καὶ κυρίως γιὰ νὰ μεταφέρουν ἀπρόσκοπτα μὲ τὴν μεσολάβηση τῶν Κούρδων τοῦ βορείου Ἰρὰκ καὶ τῆς Τουρκίας, τὸ πετρέλαιο τοῦ Ἰρὰκ στὰ τουρκικὰ λιμάνια τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὶς....

"Παπικὴ Ἑλλάδα θὰ πεῖ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας"

Το Φώτη Κόντογλου
Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί, στὰ ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος ἀντίμαχος, πού, σώνει καὶ καλά, θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ 'ἀγάπη'. Μὰ αὐτὸ εἶναι χονδροειδέστατη δικαιολογία καὶ καλὰ θὰ κάνουνε νὰ παρατήσουνε αὐτὰ τὰ ροσόλια τῆς 'ἀγάπης', ποὺ τὴν κάνανε ρεζίλι. Ὁ διάβολος, ἅμα θελήσει νὰ κάνει τὸ πιὸ πονηρὸ παιγνίδι του, μιλᾶ, ὁ ἀλιτήριος γιὰ ἀγάπη. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ λέγει κι αὐτὸς κάλπικα, γιὰ νὰ ξεγελάσει.
Τώρα, στὰ καλὰ καθούμενα, τοὺς ρασοφόρους μας στὴν Πόλη, τοὺς ἔπιασε παροξυσμὸς τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς Ἰταλιάνους, ποὺ στέκουνται, ὅπως πάντα, κρύοι καὶ περήφανοι καὶ δὲν γυρίζουνε νὰ τοὺς δοῦνε αὐτοὺς τοὺς 'ἐν Χριστῷ ἀδελφούς', ποὺ ὅσα τοὺς κάνανε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν Σταυροφόρων ἴσαμε τώρα, δὲν τοὺς τἄκανε μήτε Τοῦρκος, μήτε Τάταρος, μήτε Μωχαμετάνος. Ἴσως καὶ οἱ δικοί μας νὰ κάνουν ἀπὸ παρεξηγημένη καλωσύνη.
Ὅπως εἶπα, οἱ περισσότεροι....

Δίχως ἀνάσα... οἱ Εὐρωπαῖοι;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Ποιὸς ζεῖ καὶ ποιὸς πεθαίνει; Μέχρι τὸ φθινόπωρο, ἔτσι ποὺ κατάντησαν τὸ Θεόσταλτο Δῶρο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς σὲ ὅλο τὸν πλανήτη . Οὔτε αὐτὸ τὸ Ἑλληνικὸ καλοκαίρι μποροῦμε νὰ τὸ χαροῦμε "ξενοιαστα" γιατί ἤδη ἀπὸ τοὺς προηγούμενους χειμῶνες μᾶς ἔκοψαν τὶς ἀναπνοὲς ἐπιβίωσης καὶ ἀπὸ φθινόπωρο ἑτοιμάζουν νὰ μᾶς κλείσουν καὶ τὴν "συσκευὴ τεχνητῆς ἀναπνοής" γιατί κοστίζει στὶς τσέπες τους. Ἄραγε οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναπνέουν ἡ νομίζουν ὅτι ἀνασαίνουν;
Ἀντιμέτωπες μὲ ὑψηλότερες τιμὲς στὸ φυσικὸ ἀέριο ἀλλὰ καὶ μὲ ἔλλειψη ποσοτήτων μπορεῖ νὰ βρεθοῦν οἱ χῶρες τῆς κεντρικῆς καὶ νότιοανατολικης Εὐρώπης τὸν χειμώνα ἂν κλιμακωθεῖ ἡ κρίση ἀνάμεσα στὴ Ρωσία καὶ τὴν Οὐκρανία, ἐνῶ ἤδη ἡ Ε.Ε. σχεδιάζει στρὲς τέστ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ διακοπεῖ ἢ νὰ μειωθεῖ ἡ προμήθεια ἀερίου.
Ἐὰν κλείσει ἡ ρωσικὴ στρόφιγγα, τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ἐντοπίζεται στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ τὰ Βαλκάνια καὶ κυρίως στὶς χῶρες ἐκεῖνες ποὺ δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα ἐναλλακτικῆς προμήθειας. Οἱ περισσότεροι ἀγωγοὶ ἀερίου τῆς Εὐρώπης εἶναι σχεδιασμένοι γιὰ ροὴ πρὸς μία κατεύθυνση, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ κοιτάσματα ἀερίου τῆς Ρωσίας πρὸς τὴν Εὐρώπη. Οἱ προηγούμενες ἐμπειρίες ἀπὸ ἀνάλογες κρίσεις, τὸ 2006 καὶ τὸ 2009, ὁδήγησαν ἀρκετὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ....

22 Ιουλ 2014

Στὸν Ἅγιο Πορφύριο βρίσκουν καταφύγιο σωτηρίας οἱ Παλαιστίνιοι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Εἶναι πραγματικὰ συγκλονιστικὴ ἡ εἴδηση ποὺ μεταδίδει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Star, στὸ φύλο της στὶς 22 Ἰουλίου, ὅτι μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν ἰσραηλινῶν ὀβίδων ποὺ σὰν βροχὴ σκορπίζουν φρικτὸ θάνατο σὲ ἑκατοντάδες Παλαιστινίους στὴν λωρίδα τῆς Γάζας, σὰν ὕστατη σανιδὰ σωτηρίας γιὰ τοὺς ἀπροστάτευτους κατοίκους καὶ τὰ γυναικόπαιδα, ἀναδεικνύεται ὁ ἑλληνορθόδοξος ναὸς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τῆς Γάζας, δηλαδὴ τὸ καθολικό τς ἱστορικῆς  ὁμώνυμης μονῆς ποὺ βρίσκεται στὴν βομβαρδισμένη περιοχὴ τῆς Sucaiyye.
Ὅπως ἀναφέρει μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, οἱ πύλες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος ἔζησε στὴν περιοχὴ καὶ ἁγίασε τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἐξάπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ, ἄνοιξαν γιὰ τοὺς κυνηγημένους ἀπὸ τοὺς ἰσραηλινοὺς βομβαρδισμοὺς κατοίκους ποὺ ἔτρεξαν νὰ βροῦν καταφύγιο κάτω ἀπὸ τὴν στοργικὴ στέγη τοῦ Ἁγίου. Σύμφωνα μὲ ἀνταπόκριση τῆς Muna Cindiyye, ἀνταποκρίτριας τοῦ τουρκικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων, Anadolu Haberajansi, ὁ ναὸς αὐτός, ποὺ μάλιστα βρίσκεται στὴν ἴδια περιοχὴ ὅπου γίνονται οἱ σφοδροὶ βομβαρδισμοὶ τῶν Ἰσραηλινῶν, ἔχει γίνει τὸ σωτήριο καταφύγιο τῶν κυνηγημένων Παλαιστινίων. Τὸ μεγάλο θαῦμα, ὅπως ἀναφέρεται, εἶναι ὅτι ἐνῶ οἱ γύρω δρόμοι εἶναι γεμάτοι πτώματα καὶ τραυματισμένους ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀεροπλάνων τῶν Ἰσραηλινῶν, ἐνῶ παντοῦ ἀκούγονται θρῆνοι καὶ κλαυθμοί, ὁ ναὸς αὐτὸς σὰν νὰ ἔχει τὴν θεία προστασία παραμένει....

Ἡ οἰκογένεια ὡς μέσον ἐξαγιασμοῦ καὶ τελειώσεως

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Θὰ πρέπει νὰ ζεῖ κανεὶς ἐκτὸς πραγματικότητος γιὰ νὰ μὴν βλέπει πὼς περισσότερο ἀπ' ὅλους τους θεσμοὺς τῆς κοινωνίας μας, αὐτὸς ποὺ ἔχει χτυπηθεῖ εἶναι ὁ γάμος. Ἀλλὰ τὸ παράδοξο εἶναι πὼς καὶ σ' αὐτὸν τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας κάποιες φορὲς ἀκούονται γνῶμες ἀντιφατικὲς καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.
Ὅσοι δὲν γνώρισαν τὴν Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια καὶ ὅσοι ἀπέκοψαν ἐξ' αὐτῆς, ἔχουν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα τὶς πληρώνουν πολὺ ἀκριβά. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ὅμως Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία τί φρονοῦν ἢ πῶς πορεύονται οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ σημασία καὶ μάλιστα πρωταρχικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει τί διδάσκει ὁ Χριστὸς καὶ πῶς ἐφαρμόζεται αὐτὸ ἐντός τς Ἐκκλησίας μας. 
Ἃς ἐπικεντρώσουμε λοιπὸν τὴν προσοχή μας σὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ παραβολή. Στὴν παραβολὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἐδίδαξε ὅτι «ὁμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπω βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῶ αὐτοῦ. (Ματθ. ΚΒ' 2).
Χρησιμοποίησε δηλ. τὴν εἰκόνα τοῦ γάμου γιὰ νὰ ἐξεικονίσει τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! 
Καὶ εὐλόγως, ὁ καθένας διερωτᾶται, ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ γάμος μὲ τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; Φυσικὰ ἔχει μεγάλη σχέση, διότι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς θεωρεῖ τὸν γάμο καὶ τὸν παρουσιάζει στὶς σωστές του πάντοτε προδιαγραφές, δηλ. τὴν...

Ὁ σύνδεσμος φιλάθλων τῆς Ἀνόρθωσης Ἀμμοχώστου δὲν ξέχασε τὴν ἡμέρα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς!

Ἡ Δρόβιανη τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατροκοσμά...

Γράφει ὁ Νίκος Θ. Ὑφαντής
Ἡ Ἠπειρωτικὴ κωμόπολη Δρόβιανη, ἀπέχουσα ἐλάχιστα χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ ὑποθετικὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα, πολὺ κοντὰ στὸ ξακουστὸ μοναστήρι τοῦ Δρυάνου, ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Ζερβάτες τῆς Δερόπολης, κατὰ τὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάσταση τοῦ 1913, μὲ τὸ πλῆθος τῶν διανοουμένων της, ἐξέπεμπε πνευματικὸ φῶς, ποὺ διαχέονταν σὲ ὁλόκληρο τὸν ἠπειρωτικὸ καὶ ἑλλαδικὸ χῶρο.
Ἡ κωμόπολη γειτονεύει μὲ τὶς δύο Λεσινίτσες (Πάνω καὶ Κάτω), μὲ τὶς ὁποῖες διατηροῦσε καὶ συνεχίζει νὰ διατηρεῖ συγγενικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμούς, μὲ τὸ χωριὸ Κρὰ καὶ Μουζίνα (τὴ συναντᾶμε στὸ δρόμο πρὸς τοὺς Ἁγίους Σαράντα, μετὰ τοὺς Γεωργουτσάτες).
Εἶναι ἀπλωμένη σε μία δασωμένη κοιλάδα περιστοιχισμένη ἀπὸ ἀπότομα καὶ δύσβατα βουνά, ἀπὸ τὶς κορυφὲς τῶν ὁποίων ἡ θέα πρὸς τοὺς Ἁγίους Σαράντα, τὸ Ἰόνιο καὶ τοὺς Κορφοὺς εἶναι μοναδική. Ἀπὸ τοὺς χειμάρους ποὺ....

21 Ιουλ 2014

Τοῦρκος τὸ νέο «ἀφεντικὸ» τοῦ ΔΝΤ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀπὸ ἕνα Τοῦρκο, (ἐκεῖ μας ὁδήγησαν οἱ κατοχικές μας κυβερνήσεις),  θὰ ἐξαρτόμαστε πλέον ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ΔΝΤ θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς δίνει τὶς «δόσεις» μας, (σὰν κλασικοὶ ναρκομανεῖς ὅπως μᾶς κατάντησαν), γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμέ τα πρὸς τὸ ζῆν, ὅπως μᾶς τονίζουν συνεχῶς  οἱ ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες αὐτῆς τῆς ἄμοιρης χώρας.
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Taraf, ὁ Τοῦρκος Ibrahim Halil Canakci, μέχρι τώρα βασικὸς σύμβουλος τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Τουρκίας, θὰ εἶναι ὁ καινούργιος ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ ΔΝΤ, μὲ ἀποφασιστικὴ ἂν ὄχι καθοριστικὴ γνώμη στὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις τοῦ μεγάλου αὐτοῦ οἰκονομικοῦ ὀργανισμοῦ καὶ συνεπῶς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις ποὺ κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ ἐπιδιώξει ἡ χώρα μας ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. Ἡ τοποθέτησή του στὴν καίρια αὐτὴ θέση θὰ ἀρχίσει νὰ ἰσχύει ἀπὸ τὴν 1 Νοεμβρίου ὅταν ἡ Αὐστρία, ἡ μέχρι τώρα χώρα ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη  τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΔΝΤ, θὰ παραδώσει τὰ ἡνία τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς στὴν Τουρκία. Ὁ Τοῦρκος οἰκονομικὸς παράγοντας ἀναμένεται ἐντός....

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Προάγγελος ἐπερχομένων δεινῶν ἡ ἀντιχριστιανική συμπεριφορά τῶν Σαμαρά-Βενιζέλου! Ποδοπατοῦν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ»

Τώρα πού τό προσωπεῖο τῶν συγκυβερνώντων ἔπεσε. Τώρα πού ἀπεδείχθησαν οἱ «διατάκται καί ὑπεργολάβοι» τῶν διεθνῶν ἐντολέων τους. Τώρα πού δικαιώθηκαν πλήρως ὅλοι ὅσοι εἶχαν προείδει τό ψέμμα καί τήν καταδολίευση μέσα ἀπό τό προκάλυμμα καπνοῦ πού μέσα στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἔριχνε τό «δίδυμο τῆς ἐπιτυχίας» κ.κ. Χατζηγάκη –Σκορδᾶ, πού τώρα ὑπέστη τά ἐπίχειρα τῶν πράξεών του καί ὑπενθύμισε μέ τήν περιθωριοποίησή του τήν ρήση τοῦ Νοροντόμ Σιχανούκ γιά τήν μεταχείρησή του ἀπό τούς ἐρυθρούς Χμέρ καί τόν αἱμοδιψῆ ἡγέτη τους Πόλ Πότ, στήν μαρτυρική Καμπότζη: «Αἰσθάνομαι σάν τόν εὔχυμο καρπό τῆς κερασιᾶς πού τρῶς τήν εὐωδιαστή σάρκα του καί φτύνεις τό κουκούτσι» γιατί ἐνῶ ἐψηφίσθη τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων γιά 7 Κυριακές τό χρόνο καί μόνο γιά τήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα μέ καταστήματα ἕως 250 τ.μ., ἡ πονηρά ὑπουργική Ἀπόφασις τοῦ δῆθεν ἐκπροσώπου τῆς λαϊκῆς Δεξιᾶς κ. Γιακουμάτου δῆθεν πιλοτικά ὑλοποιεῖ τόν ἀρχικό ἄθλιο σχεδιασμό γιά τήν πλήρη καταστρατήγηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἐκχωρώντας τήν ἐπιχειρηματικότητα στίς πολυεθνικές καί τά πολυκαταστήματα καί ὁδηγώντας ἀναπόδραστα τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους στόν ἀφανισμό καί τό λουκέτο.
Ὡς ἔσχατος τῶν Πειραιωτῶν, θέλω....

20 Ιουλ 2014

Ἀττίλας 1974


Ἑνα ντοκιμαντέρ γυρισμένο στήν Κύπρο ἀπό τόν Μιχάλη Κακογιάννη πού ἀποτελεῖ τήν προσωπική του μαρτυρία γιά τήν Κυπριακή τραγωδία καί γιά τά γεγονότα πού ὁδήγησαν στήν εἰσβολή τοῦ νησιοῦ ἀπό τόν Τουρκικό Στρατό.

Κῦπρος 1974-2014, σαράντα χρόνια σκλαβιᾶς καὶ κατοχῆς

Τοῦ Σεβ. Πατρῶν Χρυσοστόμου
«Σκοτῶστε μας καί γράψετε κι’ ἐμᾶς τόν σκοτωμόν μας.
Μά τοῦτοι οὗλ’ οἱ σκοτωμοί, ἔν οὗλοι γιά κακόν σας».
(Βασίλης Μιχαηλίδης)
Σαράντα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν 20ή Ἰουλίου 1974, τήν θλιβερή ἡμέρα πού τό βάρβαρο πόδι τοῦ «Ἀττίλα» πάτησε τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Κύπρου καί αἱματοκύλησε τό ὄμορφο Ἑλληνικό νησί, ἐξαἰτίας τῶν ὑποχθονίων σχεδίων τῶν μισελλήνων ξένων δυνάμεων, ἀλλά καί τῶν λαθῶν τῶν ἡμετέρων, ὅπως εἶναι ἡ διχόνοια, πού πάντοτε ὡδήγησε τό Ἔθνος μας σέ ὀδυνηρές περιπέτειες.
Ἔσφαξαν, κρέμασαν, βίασαν, σκότωσαν μέ ὅποιο ἄλλο τρόπο, καί ὡδήγησαν στήν σκλαβιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους τοῦ βορείου τμήματος τῆς νήσου. Ἔκαναν πρόσφυγες τούς σεμνούς καί τίμιους ἀδελφούς μας, πού ἐπί αἰῶνες κατοικοῦσαν τό πανέμορφο νησί. Ἀπολογισμός... 200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκροί, 1619 ἀγνοούμενοι.
Ρήμαξαν τίς Ἐκκλησιές καί ξεθεμέλιωσαν Προσκυνήματα, ἔκαψαν Μοναστήρια καί....

Ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση στὴν Ἀλβανία, οἱ Τσάμηδες καὶ οἱ ἀντιδράσεις μας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο

Προτάσεις  γιὰ τὴν νέα διοικητικὴ διαίρεση τῆς χώρας  ἀπὸ τὰ κόμματα  καὶ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, περίμενε ἡ Ἐπιτροπὴ Διοικητικῆς Διαίρεσης τῆς Ἀλβανίας. Συνεργασία μὲ τὴν ἀντιπολίτευση πρότεινε καὶ  Κυβέρνηση, μπροστὰ στὴν τόσο δύσκολη, γιὰ τὰ μέτρα τῆς χώρας, μεταρρύθμιση.
Ἀσφαλῶς καὶ οἱ δικοί μας ἔδωσαν τὶς δικὲς τους  προτάσεις. Στὴν μὴ δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων ἀπὸ δύο δήμων στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ἐπέμεναν νὰ γίνει ἡ ἕνωση τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιών  στοὺς Ἁγ. Σαράντα καὶ Ἀργυροκάστρο ὅπως ἔχει. Συμφώνησαν στὴν ἀρχὴ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, μάλιστα καὶ γιὰ τὴν ὀνομασία καὶ τὸ κέντρο τῶν νέων δήμων. Μέχρι ἐδῶ, ὅλα καλά.
Νὰ πού, ὅμως, οἱ ἀλβανοὶ ἐθνικιστές, μὲ πρωτεργάτες τοὺς Τσάμηδες, ἔβαλαν σὲ κίνηση θεοὺς καὶ δαίμονες γιὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἀρχικὴ προβλεψη  καὶ....

Οἱ τζιχαντιστὲς τῆς Οἰκονομίας καὶ τῶν Δρόμων

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω (Ἰω. 8,7)
Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἐπαρχία Ράκα τῆς Συρίας λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου μία γυναίκα ἡ ὁποία εἶχε κατηγορηθεῖ γιά… «μοιχεία», ὅπως ἀνέφερε ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Συριακὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα μὲ τὴν ὀργάνωση αὐτή, πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη «ἐκτέλεση» αὐτοῦ το εἴδους ποὺ διαπράττει τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος (ΙΚ) τὸ ὁποῖο ἵδρυσε πρόσφατα ἕνα «χαλιφάτο» στὰ ἐδάφη ποὺ ἐλέγχει, στὴν ἀνατολικὴ Συρία καὶ τὸ δυτικὸ Ἰράκ.
«Ἡ κατάσταση ἐδῶ ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ὁ λιθοβολισμὸς εἶναι ἡ χειρότερη τιμωρία στὴν Ἱστορία. Ἡ οἰκογένεια αὐτῆς τῆς γυναίκας δὲν γνώριζε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ τὴν ἐκτελέσουν» (ereunitiko.blogspot.gr)
Παράλληλη σκηνὴ ἀπὸ τοὺς "τζιχαντιστὲς τῆς οἰκονομίας". «Πῶς οἱ Ἕλληνες ὀλιγάρχες λεηλατοῦν τὸ κράτος τους», εἶναι ὁ τίτλος στὸ περιοδικὸ Focus ποὺ θεωρεῖ πὼς....

Διπρόσωπος καὶ ἄθλια ὑποκριτὴς ὁ Ἐρντογάν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ἐρντογάν, ὁ μεγάλος κατήγορος τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὶς βιαιότητές του στὴν λωρίδα τῆς Γάζας, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ὁ μεγάλος «ἐκλεκτός» των Ἑβραίων καὶ τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Ἐνῶ συνεχίζει τὶς καταδικαστικὲς δηλωσεις του πρὸς τὸ Ἰσραήλ, ἀποκλειστικὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου καὶ ὄχι μόνο, ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ σημερινὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας καὶ ἐπίδοξος ἑπόμενος πρόεδρός της, εἶναι ἕνα ἀπό τα… μεγαλύτερα στηρίγματα τοῦ Ἰσραήλ. Ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πρὶν ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες ὁ τελείως ἄγνωστος τότε σὲ ὅλους Ἐρντογάν, ἀνέβηκε μὲ τόση ταχύτητα ὅλα τα ἀξιώματα γιὰ νὰ διεκδικεῖ σήμερα μὲ μεγάλες ἀξιώσεις τὸν προεδρικὸ θῶκο τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας.
- Στὶς 16 Ἰουλίου τοῦ 2002, λίγους μῆνες δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 3 Νοεμβρίου 2002 ποὺ ἔβγαλαν τὸν Ἐρντογάν γιὰ πρώτη φορὰ νικητὴ ἀλλάζοντας τὸ πολιτικὸ σκηνικό της Τουρκίας, ὁ Ἐρντογάν εἶχε πάει στὶς ΗΠΑ. Ἐκεῖ  παρουσιάστηκε στὸ πασίγνωστο καὶ πανίσχυρο «Ἰνστιτοῦτο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας» τῶν Ἑβραίων, τὸ γνωστὸ ὡς JINSA, καὶ ἐκεῖ πῆρε τὴν «ἔγκριση» γιὰ νὰ ἀνέλθει στὴν....

19 Ιουλ 2014

Κλειστὸς ὁ φάκελλος τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου τεσσαράκοντα ἔτη μετά

Συνεπληρώθησαν τεσσαράκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν προδοσίαν τῆς Κύπρου. Ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου παρὰ τὰς ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν δὲν ἤνοιξε ποτέ, διότι, προφανῶς ἐμπλέκονται καὶ πολιτικοί. Ἡ προδοσία τῆς Κύπρου ὡδήγησεν εἰς τὴν κατάρρευσιν τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου καὶ τὴν ἔλευσιν τῆς μεταπολιτεύσεως (Ἰούλιος 1974). Παρὰ τὰ ἐγκληματικὰ λάθη τοῦ καθεστῶτος κατὰ τὴν πρώτην εἰσβολὴν ὑπῆρξε καθολικὴ ἀντίστασις ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Κύπρον. Κατὰ τὴν δευτέραν εἰσβολὴν (14ην καὶ 15ην Αὐγούστου) δὲν ὑπῆρξεν οὐσιαστικὴ ἀντίστασις, διότι ἡ κυβέρνησις ἐθνικῆς ἑνότητος ὑπὸ τὸν Κων. Καραμανλῆν καὶ ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τὸν κ. Γεώργιον Μαῦρον (μετέπειτα Ἀρχηγὸν τῆς Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου ΕΔΗΚ) δὲν ἀπέστειλαν βοήθειαν εἰς τὴν Κύπρον, διότι αὕτη ἦτο μακράν, ὡς ἐτόνισεν εἰς τηλεοπτικὸν μήνυμά του ὁ Κων. Καραμανλῆς. Πολὺ ἀργότερον ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου εἶχε σχέσιν μὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ τότε Ἀρχηγὸς τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Ναύαρχος Π. Ἀραπάκης εἶχε δηλώσει εἰς συνέντευξίν του ὅτι ἐκείνας τὰς δυσκόλους ὥρας εἶχεν εἰς τὸ μυαλόν του τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὴν Δημοκρατίαν. Ἐδικαιολόγησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὰς κατηγορίας ἐναντίον του ὅτι μὲ ὑπόδειξιν τῶν Ἀμερικανῶν δὲν ἐκτύπησε τὰ τουρκικὰ ὑποβρύχια, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο εἰς....

Σάββατο 19 Ἰουλίου 2014 – Μνημόσυνο στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἡλιούπολης γιὰ τὰ 4 χρόνια τοῦ Σωκράτη Γκιόλια


Σάββατο 19 Ἰουλίου 2014 08:00 π.μ θὰ ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἡλιούπολης καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ἀκολουθήσει μνημόσυνο στὴν μνήμη τοῦ Σωκράτη. 
Στὶς 10:00 π.μ θὰ τελεστεῖ τρισάγιο στὸ κοιμητήριο Ἡλιούπολης.
Εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ ἔχει τὸν Σωκράτη ἀναπαυμένο, νὰ δίνει δύναμη στὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης ξεκίνησε. 
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ....

Ἐνασχόληση μὲ τὰ ψευδοπροβλήματα ἢ θεραπεία ἐκ τῆς ἁμαρτίας;

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ  Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακὴ ΣΤ' Ματθαίου (Ματθ. Θ' 1-8)
Τὸ ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο φωτογραφίζει τὴν πραγματικότητα σὲ κάθε ἐποχή, τὸ ὅτι ἀγγίζει τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς του εἶναι ἀλήθεια ἀναντίρρητη. Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ δημιουργεῖ θέμα εἶναι τὸ κατὰ πόσον οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα αὐτοὶ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσαρμόσουν τὴν ζωὴ τοὺς ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα θεωροῦνται δεδομένα.
Ἀλλ' ἃς περάσουμε στὸν Εὐαγγελικὸ λόγο. Ὁ Κύριος γνώριζε στὴν ἐντέλεια τὰ συναισθήματα ποὺ πλημμύριζαν τὴν καρδιὰ τοῦ παραλυτικοῦ. Ἄλλωστε Αὐτὸς εἶναι ὁ «ἐτάζων καρδίας καὶ δοκιμάζων νεφροὺς» (Ἱερεμ. ΙΖ' 10). Γνώριζε τὴν ὅλη θλιβερὴ πνευματική του κατάσταση καὶ τοὺς δισταγμούς του ποὺ ἐπήγαζαν ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐσωτερικό του μαρτύριο, γι' αὐτὸ καὶ τοῦ ἀπευθύνει λόγους ἐνθαρρυντικούς. Λόγους ποὺ ἀγγίζουν τὴν οὐσία τῆς ψυχοσωματικῆς του καταστάσεως. «Θάρσει, τέκνον• ἀφέωνται σοὶ αἳ ἁμαρτίαι σου». Ἔχε θάρρος, παιδί μου, μὴν ἀνησυχεῖς. Οἱ ἁμαρτίες σου ποὺ σὲ ἔφεραν σὲ....

18 Ιουλ 2014

«Ἑκατοντάδες Ἕλληνες μουσουλμάνοι τῆς Θράκης δίνουν καθημερινὰ ἀγώνα γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες»

Τοῦ Πομάκου Δημοσιογράφου Σ. Καραχότζα
Xρονικὰ περιθώρια γιὰ ἄλλη καθυστέρηση δὲν ὑπάρχουν. Μόνο ἂν ἑνωθοῦμε μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν κατάσταση στὴ Θράκη. Μετὰ τὴν σκληρὴ προσπάθεια καὶ τὸν ἀδιάκοπο ἀγώνα μας ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μποροῦμε πλέον νὰ ποῦμε πὼς ἔχουμε φτάσει σὲ σημεῖο νὰ γνωρίζουν ἂν ὄχι ὅλοι τουλάχιστον οἱ περισσότεροι συμπατριῶτες μας Ἕλληνες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Θράκη κυρίως ἀναφορικὰ μὲ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα. Μέσα ἀπὸ τὴ συνεχῆ ἐνημέρωση ποὺ παρέχουμε, τόσο μέσα ἀπὸ κείμενα σὰν κι αὐτὸ ὅσο καὶ μὲ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν ὡς βασικό τους θέμα τοὺς Ἕλληνες μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ τὴν συστηματικὴ προσπάθεια ἐκτουρκισμοῦ τους, πλέον κανένας δὲ μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς δὲ γνωρίζει τί ἀκριβῶς γίνεται στὴ Θράκη. Ἂν κάποιος τὸ πεῖ αὐτό, ἢ ψέματα θὰ λέει ἢ ἁπλὰ δὲν ἐνδιαφέρθηκε ὁ ἴδιος νὰ μάθει.
Φυσικὰ σκοπὸς μας πάντα ἦταν νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἁπλοὶ Ἕλληνες, οἱ ἁπλοὶ πολίτες γιὰ τὴ Θράκη καὶ ὄχι ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πολιτεία, ἡ ὁποία ἔτσι κι ἀλλιῶς γνωρίζει τὰ πράγματα καλύτερα κι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Θεωρούσαμε καὶ θεωροῦμε πὼς εἶναι ὄχι ἁπλὰ χρήσιμο ἀλλὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ....

Σὲ ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλη αἴσθηση ἔχει προκαλέσει στὴν Τουρκία ἡ κίνηση τοῦ προέδρου τῆς τουρκικῆς ἀντιπολίτευσης καὶ ἀρχηγοῦ τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος τῆς Τουρκίας, Kemal Kilicdaroglu, νὰ ἐπισκεφτεῖ μιὰ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησιὰ κατὰ τὴν διάρκεια πρόσφατης περιοδείας του στὴν Γερμανία καὶ νὰ παρακολουθήσει τὴν θεία λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ ἀνάψει ἕνα κερὶ σὰν νὰ εἶναι κάποιος πιστὸς ἑλληνορθόδοξος. 
Ἡ ἐντυπωσιακὴ πράγματι αὐτὴ κίνηση τοῦ Kemal Kilicdaroglu, ὁ ὁποῖος σημειωτέον σήμερα ἐκπροσωπεῖ τὸ κεμαλικὸ κόμμα τῆς Τουρκίας, ἔγινε κατὰ τὴν διάρκεια πρόσφατης ἐπίσκεψής του στὴν Γερμάνια καὶ στὴν πόλη τῆς Κολωνίας Ὁ Τοῦρκος ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης τῆς Τουρκίας, ἀποφάσισε ξαφνικὰ  νὰ ἀλλάξει τὸ πρόγραμμά του καὶ νὰ βρεῖ ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi, νὰ ἀνάψει ἕνα κερὶ σὰν ἕνας κοινὸς πιστός, νὰ παρακολουθήσει μέρος τῆς θείας λειτουργίας καὶ στὸ τέλος νὰ ξεναγηθεῖ ἀπὸ....

Nὰ περιμένετε να 'ρθεῖ ἡ τρίτη καταστροφὴ

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
 στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν “Τυπικαριό”
Γράφει   Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ποιὰ ΜΑΝΑ θηλάζει τὴν Ἑλλάδα;  Γιατί ἡ Ἑλλάδα χύνει τὸ γάλα;
- Βρὲ Δούκα, ποιός σου τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
-  Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ: "Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες. Θὰ γίνουν πόλεμοι. Νὰ μετανοήσετε. Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ  ἡ Τρίτη καταστροφή".
- Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
- Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μου λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου  τοῦ 1959  συνέβησαν  πάνω στὶς Καρυὲς-Θερμης Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ  ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων. (Σὲλ 137 ἀπὸ τὸ βιβλίο ¨ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ,  Μητροπολίτου Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ.κ Δημητρίου Α' ἔκδοση 2013  Σπαράγματα καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο "Σημεῖον Μέγα" τοῦ Φώτη Κόντογλου  Α' ἔκδοση 1962)
Ποῖος θηλάζει τὴν Ἑλλάδα; Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ στὴν ὁποία ψέλνουμε… "Στην κοιλιά σου δέχθηκες τὸν ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ, καὶ κράτησες αὐτὸν ποὺ κρατάει τὰ πάντα. Μὲ τὸ γάλα ἔθρεψες αὐτὸν ποὺ μ’ ἕνα του νεῦμα τρέφει ὅλη τὴν οἰκουμένη.  (Νεοελληνικὴ μετάφραση Ὠδή η',  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ, "εκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.