29 Ιουλ 2014

«Εὐρώπη πρέπει νὰ ὑποφέρεις» ...συνιστοῦν οἱ Ἀμερικάνοι;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
  τιμωρία τῆς Ρωσίας τιμωρεῖ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν  Πούτιν;
Ποιὸς θὰ μᾶς πεῖ ἂν ἡ σύνοδος τῶν BRICS στὴν Βραζιλία καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Σύνδεσης Ἐνέργειας τῶν μελῶν της μαζὶ μὲ τὴν δημιουργία νέας ἀποθεματικῆς Τράπεζας εἶχε σὰν ἰσοδύναμο πλῆγμα τὴν προσβολὴ τοῦ Ρωσικοῦ προφὶλ στὴν κοινὴ γνώμη μὲ τὴν κατάρριψη τῆς Malaysia Airlines Flight 17 στὴν ν. Οὐκρανία; Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἀναγκαία ἡ λήψη νέων κυρώσεων.
Καὶ ὅμως ἀπαντοῦν ἐμμέσως οἱ Ἀμερικάνοι σὲ ἄρθρο τῆς Nina Dos Santos, CNN  25 Ἰουλίου τοῦ 2014 - Ἐνημέρωση 1003 GMT (1803 HKT)
¨To punish Russia, Europe must be prepared to suffer¨
Τὸ μήνυμα οὐσιαστικὰ ἐστάλει στὴν Εὐρώπη.
¨Εὐρώπη  πρέπει νὰ εἶσαι προετοιμασμένη νὰ ὑποφέρεις¨
Τί σημαίνει αὐτό; Ἂς καθίσουμε νὰ σκεφτοῦμε λίγο..

Θὰ ἀλλάξουν οἱ ρυθμοὶ τῆς ζωῆς στὴν Εὐρώπη;
Αὐστηρὲς κυρώσεις  στὴν Ρωσία σημαίνει πιθανότητα διακοπῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη, ἀπώλεια τῆς εὐρωπαικῆς παραγωγῆς, πλῆγμα στὰ ἐμπορικὰ ἰσοζύγια τῶν ἑκατέρωθεν  χωρῶν.
Η ΕΕ ἐξάγει στὴν Ρωσία περίπου 100 Δις δολάρια καὶ εἰσάγει  200 ἑκατομμύρια ἀπὸ αὐτήν.
Γιὰ τὴν Γερμανία τὰ πράγματα εἶναι πιὸ δύσκολα.
6000 Γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις δραστηριοποιοῦνται στὴν Ρωσία καὶ 300.000 Γερμανοὶ ἐξαρτοῦν τὴν ἐπιβίωσή τους ἀπὸ τὸ ἐμπόριο τῆς χώρας τους μὲ τὴν Ρωσία.
Ἕνα σχετικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Γαλλία ποὺ ἀπασχόλησε 1000 ἄτομα ἐν μέσω ὑψηλῆς ἀνεργίας γιὰ νὰ κατασκευάσει μὲ σκοπὸ νὰ παραδώσει στὴν Ρωσία τὰ πολεμικὰ πλοῖα Mistral.
Τί λένε λοιπὸν οἱ Ἀμερικάνοι στοὺς Εὐρωπαίους;
¨Σφίγγοντας τὴν θηλιὰ πάνω ἀπὸ τὶς τράπεζες τῆς Ρωσίας, ἡ Εὐρώπη ἐλπίζει ὄχι μόνο νὰ  φέρει σὲ ἀντίθεση τοὺς βιομηχάνους  τῆς χώρας ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Πούτιν, ἀλλὰ καὶ νὰ περιορίσει τὴν ἱκανότητα τοῦ Κρεμλίνου γιὰ τὴ χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν τῆς χώρας  ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἀγορές, ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Ρωσία  θὰ πρέπει νὰ ξαναμετρήσει  τὰ συναλλαγματικά της ἀποθέματα καὶ  νὰ δεῖ τὸ Ρούβλι της νὰ ἀποδυναμώνεται.¨
 ¨Αυτό θὰ εἶχε σὲ πιὸ μακροπρόθεσμη βάση - δηλαδὴ σὲ τρία μὲ πέντε χρόνια -  ¨κυρώσεων¨ νὰ πληγοῦν οἱ εὐαίσθητες τεχνολογίες στὸν τομέα τῆς ἐνέργειας  μὲ ἀποτέλεσμα  νὰ παρεμποδισθοῦν  τὰ ρωσικὰ σχέδια γιὰ τὴν περαιτέρω ἀξιοποίηση τῶν τεραστίων ἀποθεμάτων  πετρελαίου καὶ τοῦ  φυσικοῦ ἀερίου της¨
¨Προφανώς, ἡ ΕΕ ἐλπίζει ὅτι, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων ἡ κρίση γύρω ἀπὸ τὴν Οὐκρανία θὰ πρέπει νὰ λυθεῖ μέχρι τότε.¨
¨ τὸ ἰσχυρὸ μήνυμα τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν στὴν Ρωσία θὰ ἔχει φυσικὰ καὶ κάποιες συνέπειες στὰ ἀντίστοιχα ΑΕΠ τῶν χωρῶν τους¨ edition.cnn.com. Με Νina Dos Santos, CNN

Μὲ λίγα λόγια τους λένε…
¨κάντε λίγο ὑπομονὴ, τρία- πέντε χρόνια μέχρι νὰ τελειώνουμε μὲ τὸν Πούτιν¨
Τελικὰ λειτουργοῦν ἢ δὲν λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι;
Μόνο θυμηθεῖτε πρὶν τέσσερα χρόνια τους ἀνεκδιήγητους Εὐρωπαίους ἑταίρους ποὺ μᾶς κουνοῦσαν τὸ δάκτυλο καὶ   συνιστοῦσαν νὰ κάνουμε ὑπομονὴ τρία- πέντε χρόνια μέχρι νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ μνημονικὰ γρανάζια!!
Σήμερα ἄλλοι τοὺς λένε νὰ κάνουν ὑπομονὴ στὸ κρύο του Εὐρωπαϊκοῦ Βορρᾶ καὶ βλέπουμε…
Καὶ φυσικὰ ἀκόμα δὲν εἶδε  τίποτα ἡ Εὐρώπη γιατί τὸ μέτωπο τῆς ν. Οὐκρανίας συνέχεια ξεχειλώνει.
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ξεπληρώνει τὶς ἀδικίες ποὺ ἔκαναν στὴν Ἑλλάδα ἔστω καὶ ἂν καθυστερεῖ λίγο, ἀλλὰ πληρώνει τοῖς μετρητοῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.