31 Ιαν 2022

Ἡ ἐργασία κατὰ τὴν θεολογικὴ σκέψη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἡ ἐργασία ὡς φυσικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ὄχι μόνο καταφάσκει στὸ καθαυτὸ εἶναι του, ἀλλὰ ἐκφράζει σὲ ἰδιαίτερα σημαντικὸ βαθμὸ καὶ τὴν ἐσώτερη-πνευματικὴ ποιότητά του.
Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη θεώρηση τῆς ζωῆς, ὁ χαρακτήρας τῆς ἐργασίας εἶναι κατεξοχὴν οἰκονομικὸς καὶ κοινωνικός. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἐργάζεται γιὰ νὰ καλύψει τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες του καὶ νὰ καταξιώσει κοινωνικὰ τὴν ὕπαρξή του.
Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου ἐμπλουτίζεται θεολογικὰ καὶ συνδέεται ὀργανικὰ μὲ τὸν γενικότερο ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τῶν πιστῶν. Εἰδικότερα, ὁ θεολογικὸς ἐμπλουτισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς ἐργασίας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τους προσφέρουν σαφῶς εὐρύτερο καὶ κυρίως...

Ἡ Κυβέρνηση ἐγκλωβισμένη στὶς ἐπιλογὲς τῆς Ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ

Τό ἤδη καταπονημένο σύστημα ὑγείας ἀπειλεῖται μέ κατάρρευση λόγῳ τῆς άνάλγητης κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τά συμφέροντα τῶν ἰδιωτῶν ἔναντι τῆς δημόσιας ὑγείας. (Ο.Τ.)
Ἀπὸ Τρίτη 1/2/2022 ἄλλοι 10.000 Ὑγειονομικοὶ σὲ Ἀναστολὴ Ἐργασίας.
ΑΘΗΝΑ 28/01/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5581
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἀπὸ Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 ἄλλοι 10.000 Ὑγειονομικοὶ σὲ Ἀναστολὴ Ἐργασίας.
Ἡ Κυβέρνηση δείχνει ἐγκλωβισμένη στὴν ἐπιλογὴ τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ τοῦ Ὑγειονομικοῦ Προσωπικοῦ καὶ βρίσκεται πιὰ σὲ πλήρη ἀδιέξοδο.
Ἀπὸ Τρίτη 1/2/2022 ἐφαρμόζεται ἡ διάταξη γιὰ τὴ χρονικὴ διάρκεια ἰσχῦος τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ ποὺ εἶναι 7 μῆνες. Οἱ Ὑγειονομικοὶ ἐμβολιάστηκαν πρῶτοι καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα ξεπέρασε τὸ...

ΕΜΒΟΛΙΟ: Μαζικὴ ὕπνωση;

Τς Lucia Gangale - Μετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος
Ὁ Ματίας Ντεσμὲτ εἶναι καθηγητὴς κλινικῆς ψυχολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γάνδης στὸ Βέλγιο. Παραδίδει μαθήματα ἀτομικῆς ψυχανάλυσης, ψυχοθεραπείας καὶ ψυχολογίας πλήθους. Είναι εἰδικὸς στὴν τυραννία, τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ τὴ μαζικὴ ὕπνωση.
Σε μία ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο, ὁ καθηγητὴς Ντεσμὲτ ἐξηγεῖ πῶς σχηματίζεται ἡ μαζικὴ ὕπνωση. Όταν αὐτὴ ἡ δυστοπικὴ περίοδος καταλήξει στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας, θὰ ἀναρωτηθοῦμε πῶς συνέβησαν ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἡ ἀνάλυση τοῦ Ντεσμὲτ μᾶς δίνει ἤδη σήμερα ἀκριβεῖς ἐνδείξεις γιὰ τὸ τί ἐκτυλίσσεται μπροστὰ στὰ μάτια μας. Πῶς, δηλαδή, εἶναι δυνατὸν ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ νὰ ἔχει...

Ἰατρικὴ Τυραννία

Ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (ΠΟΥ) τὸν Μάρτιο τοῦ 2020, ἔχουν σημειωθεῖ θεμελιώδεις ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία καὶ οἱ νόμοι ἔκτακτης ἀνάγκης ποὺ ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις παγκοσμίως μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἡ μετάβαση σὲ μία ἐποχὴ μετὰ τὸν Covid-19 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα περιορισμοὺς στὴν ἐλευθερία καὶ τὰ ταξίδια καὶ τὴ συγκέντρωση, καθὼς καὶ περιορισμοὺς στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τὸ κλείσιμο ἐπιχειρήσεων καὶ σχολείων καὶ τὸν περιορισμὸ ὑγιῶν ἀτόμων. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ὑπάρχει ἔλλειψη...

Ἀπανθρωπιὰ καὶ ἀναλγησία: Ἀνεμβολίαστος στὴ Βοστώνη τέθηκε ἐκτὸς λίστας γιὰ μεταμόσχευση καρδιᾶς...

Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: Πέθαναν γιὰ τὴν πατρίδα

Γράφει ὁ Γιάννης Μητροπαπᾶς
 
Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: 30 Ἰανουαρίου 1996, περασμένες 11:00 μ.μ., στὸ στρατόπεδο τῆς 153 ΤΕ στὴ Ρόδο ἔχει τελειώσει ἡ βραδινὴ ἐκπαίδευση καθὼς εἶναι Τρίτη, ἀλλὰ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ στὴ Μονάδα. Συνήθως ἔφευγαν στὰ καπάκια, τὸ πολὺ 10:15 τὸ στρατόπεδο ἂδειαζε ἀπὸ ἀστέρια καὶ σαρδέλες, ἐκεῖνο τὸ βράδυ εἶναι ὅλοι ἐκεῖ, κάτι ξέρουν, κάτι περιμένουν! Εἶμαι στὴν πύλη ὡς δεκανέας ἀλλαγῆς μαζὶ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς πύλης. Στὶς 11:30 περίπου βλέπω τὸν Νικόλα νὰ τρέχει μὲ τὸ μποξεράκι καὶ ἕνα φανελάκι κι ἂς εἶναι χειμώνας (καὶ στὴ Ρόδο ὁ χειμώνας δὲν παλεύεται, αὐτὴ ἡ ὑγρασία σοῦ τρυπάει τὰ κόκαλα) ἀπὸ τὸ θάλαμό μας πρὸς τὸ σιτιστάδικο (ἔτσι λέγαμε τὸ γραφεῖο Σίτισης). Ψιθυρίζω στὸν σκοπὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ κόλακας μακαρίζει αὐτοὺς ποὺ ζοῦν πλούσια καὶ ἀπρεπὴ ζωὴ καὶ θαυμάζει αὐτοὺς ποὺσπαταλοῦν τὸν πλοῦτο τους σὲ ἀσωτίες. Ἐπαινεῖ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται καὶἐγκωμιάζει τὰ ἔργα τῶν χεριῶν τους. Τὴν ἔλλειψη ἐγκράτειας τὴ λέει ἀρετὴ καὶ τὴχειρότερη ἀνοησία ἀποκαλεῖ ἐπιστήμη καὶ σοφία.
Ἅγιος Νεκτάριος

30 Ιαν 2022

Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Καναδᾶ φυγαδεύτηκε σέ μυστική τοποθεσία, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές ἔχουν ἀποκλείσει τό Κοινοβούλιο στήν Ὀτάβα ἐνῶ παράλληλα καταφθάνει καί τό "Κομβόϊ τῆς Ἐλευθερίας" ἀποτελούμενο ἀπο χιλιάδες ὀχήματα

Διεθνοποιεῖται τό κίνημα. Πανευρωπαϊκό κομβόϊ γιά Βρυξέλλες.
Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Καναδᾶ, Τζάστιν Τρυντώ καί ἡ οἰκογένειά του φυγαδεύτηκαν ἀπό τίς δυνάμεις τῆς τάξης ἐνῶ ὁ λαός ἔχει ἀποκλείσει τό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο στήν Ὀτάβα, καί τά κομβόϊ τῶν φορτηγατζήδων καταφθάνουν ἀπό ὅλη τή χώρα ἔχοντας μπλοκάρει δρόμους στό κέντρο τῆς πόλης. Ξένα εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα ὅπως τό CBC καί ἡ independent ἀναφέρουν πώς ἡ οἰκογένεια τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔφυγε ἀπό τήν οἰκία της στήν Ὀτάβα γιά μυστική διαμονή, μπορεῖ ἀκόμα καί σέ κρησφύγετο. Ἴσως καί νά ἐγκαταλείψει τή χώρα. Τό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶπε ὅτι δέν θά σχολιάσει τήν...

Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας Ἰωαννίκιος: "Ὅσοι δέν θέλουν νά ἐπιστρέψουν τά θρησκευτικά στά σχολεῖα, δέν ξέρουν πόσα ἔχει προσφέρει ἡ Ὀρθοδοξία"

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος, πλησιάζοντας τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, πού τιμᾶται στίς 27 Ἰανουαρίου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Κοτόρ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς παραδοσιακῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Φυσικά, λόγῳ τῶν μέτρων γιά τήν ἀποφυγή περαιτέρω διασπορᾶς,διασποράς τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν μειωμένος, ἐνῶ, λόγῳ τῆς ἀσθένειας τοῦ μαέστρου Μιχάϊλο Λαζάρεβιτς, τή νεανική χορωδία διηύθυνε χθές τό βράδυ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ Μέρκελ μας φταίει;;"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 30 Ἰανουαρίου 2022]

π. Γ. Μεταλληνός: Ποιᾶς παιδείας εἶναι προστάτες οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες;

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες, τῶν γραμμάτων καὶ τῆς σοφίας (30 Ἰανουαρίου †)

Τρία μεγάλα ἀναστήματα. Τρεῖς διάνοιες σπινθηροβόλες, πανεπιστήμονες. Τρεῖς καρδιὲς ἀνδρεῖες, γενναῖες. Εἶναι ο τρες Ἱεράρχες, οἱ προστάτες τῶν γραμμάτων, ποὺ τοὺς γιορτάζουμε στίς 30 Ἰανουαρίου, ὅλους μαζί. Γιορτάζουμε τρεῖς ψυχὲς ὑπέροχα ἅγιες: Τν Μέγα Βασίλειο, τν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ τν Ιωάννη τὸν Χρυσόστομο.
Ὁ Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου τὸ 330 μ.Χ.. Μεγάλωσε καὶ ἀνατράφηκε μέσα σὲ χριστιανικὸ περιβάλλον, κάτω ἀπὸ τὴ φροντίδα τῆς μητέρας του, Ἐμμέλειας. Ὅταν οἱ περίφημες σχολὲς τῆς Καισάρειας δὲν εἶχαν νᾶ τοῦ προσφέρουν τίποτα περισσότερο, ὁ Βασίλειος ἔφτασε στὴν ξακουστὴ Ἀθήνα. Τόση ἦταν ἡ φιλομάθειά του, ποὺ σπούδασε ἰατρική, ρητορική, ἀστρονομία, γεωμετρία, θεολογία. Περισσότερο ὅμως προόδευσε στὴν...

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, 
Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ σκέπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀγκαλιάζει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν γίνεται ό­μως ὁρατὴ παρὰ μόνο σ’ ἐκείνους πού καθάρισαν τὸν ἑαυτὸ τους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ εἶναι συνεχῶς προσηλωμένοι στὸ Θεό. 
Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

29 Ιαν 2022

H Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀρνεῖται νά δώσει πληροφορίες γιά τά SMS ἀνάμεσα στήν πρόεδρο Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν καί τόν CEO τῆς Pfizer Ἀλμπερτ Μπουρλά σχετικά μέ τήν ἀγορά ἐμβολίων κατά τῆς Covid-19

Ἡ εὐρωπαία διαμεσολαβήτρια Ἐμιλι Ὁ'Ράϊλι ἀνέφερε ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀρνήθηκε νά δώσει πληροφορίες στόν Τύπο γιά τά μηνύματα ἀνάμεσα στήν πρόεδρο Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν καί τόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Pfizer Ἀλμπερτ Μπουρλά σχετικά μέ τήν ἀγορά ἐμβολίων κατά τῆς Covid-19. 
Ἡ Ὁ'Ράϊλι ζήτησε μάλιστα ἀπό τό γραφεῖο τῆς Φόν ντέρ Λάϊεν μιά «περισσότερο σέ βάθος ἔρευνα» γιά νά ἀνευρεθοῦν τά μηνύματα καί νά δημοσιοποιηθεῖ τό περιεχόμενό τους, σύμφωνα μέ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: "Κυριακή ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν"


Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς 30/1/2022, ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Θά ἐπιμορφώσει σέ θέματα ΛΟΑΤΚΙ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους ὁ Πατέλης

Μέ χρηματοδότηση τῆς ΕΕ θά βγεῖ καί ἐκπαιδευτικό ὑλικό
Ὡς... πλασιέ τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας συνεχίζει νά λειτουργεῖ τό «δεξί χέρι» τοῦ Μητσοτάκη, Ἀλέξης Πατέλης. Ὁ ὁποῖος ὡς προϊστάμενος τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τή σύνταξη τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιά τήν Ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, ἀνακοίνωσε τήν ἐπιμόρφωση τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τῆς χώρας σέ θέματα πού...

Σουηδία: «Ὄχι» στούς ἐμβολιασμούς παιδιῶν 5 - 11 ἐτῶν

Ἡ Σουηδία ἀποφάσισε νά μήν προχωρήσει τά  ἐμβόλια κατά τοῦ COVID σέ παιδιά ἡλικίας 5-11 ἐτῶν. Αὐτό ἀνακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ἡ ὑπουργός Ὑγείας, ὑποστηρίζοντας ὅτι τά ὀφέλη δέν ὑπερτεροῦν τῶν κινδύνων.
«Μέ τή γνώση πού ἔχουμε σήμερα, μέ χαμηλό κίνδυνο γιά σοβαρή ἀσθένεια γιά τά παιδιά, δέν βλέπουμε κανένα σαφές ὄφελος ἀπό τόν ἐμβολιασμό τους», δήλωσε σέ συνέντευξη Τύπου ἡ ὑπουγργός Ὑγείας, Britta Bjorkholm.
Πρόσθεσε ὅτι ἡ ἀπόφαση θά μποροῦσε νά...

Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης (29 Ἰανουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μία πλειάδα Νεομαρτύρων εἶχε ἐξισλαμισθεῖ μὲ τὸ ζόρι καὶ κατόπιν ἐπιστρέφοντες στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης.
Γεννήθηκε στὴ Χίο, στὴ συνοικία Παλαιοκάστρο, στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς καὶ ἁπλοϊκούς, ἀλλὰ ὅμως μὲ στερεὴ εὐσέβεια καὶ πίστη στὸ Θεό. Ὅταν μεγάλωσε μετέβη μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ζαννή στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ἀναζήτηση ἐργασίας, διότι ἡ ζωὴ στὸ ἄγονο νησὶ ἦταν δύσκολη. Προσλήφτηκαν σὲ κάποια ἐπιχείρηση ὡς κλητῆρες. Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ὁ ἀδελφός του παντρεύτηκε καὶ ἀργότερα ἀρραβωνιάστηκε καὶ ὁ Δημήτριος μία νέα ἀπὸ τὸ Σταυροδρόμι τῆς Πόλης. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πῆρε τὴ συγκατάθεση τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν ἐργασία του.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ λύπησε ἰδιαίτερα τὸ Δημήτριο καὶ τὸν ἔριξε σὲ ἀπελπισία, διότι δὲν εἶχε καθόλου χρήματα νὰ ζήσει. Ἀλλὰ μέσα στὴ λύπη καὶ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Αὐτόν πού πρέπει νά κρίνουμε σκληρά, καί ἔχουμε τό δικαίωμα, εἶναι ὁ κακός μας ἑαυτός, τον ὅποιο, ἐάν δέν τόν τιμωρήσουμε μόνοι μας σ' αὐτήν τήν ζωή γιά τά σφάλματα πού ἔκανε καί δέν κόψουμε καί τίς κακές ἐπιθυμίες μας, θά μᾶς τιμωρήσουν αὐτά αἰώνια.
Ἁγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

28 Ιαν 2022

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἡ καλλιέργεια τῶν καλῶν λογισμῶν"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Γ' «Πνευματικός Ἀγῶνας»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἡ καλλιέργεια τῶν καλῶν λογισμῶν
– Γέροντα, οἱ καλοὶ λογισμοὶ ἔρχονται μόνοι τους ἢ πρέπει νὰ τοὺς καλλιεργῶ;
– Πρέπει νὰ τοὺς καλλιεργῆς. Νὰ παρακολουθῆς τὸν ἑαυτό σου, νὰ τὸν ἐλέγχης καὶ νὰ προσπαθῆς, ὅταν ὁ ἐχθρὸς σοῦ φέρνη κακοὺς λογισμούς, νὰ τοὺς διώχνης καὶ νὰ τοὺς ἀντικαθιστᾶς μὲ καλοὺς λογισμούς. Ὅταν ἀγωνίζεσαι ἔτσι, θὰ καλλιεργηθῆ ἡ διάθεσή σου καὶ θὰ γίνη καλή. Τότε ὁ Θεός, βλέποντας τὴν καλή σου διάθεση, θὰ συγκαταβῆ καὶ θὰ σὲ βοηθήση, ὁπότε οἱ κακοὶ λογισμοὶ δὲν θὰ βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θὰ φεύγουν καὶ θὰ ἔχης πλέον φυσιολογικὰ καλοὺς λογισμούς. Θὰ ἀποκτήσης μιὰ συνήθεια πρὸς τὸ καλό, θὰ ἔρθη ἡ καλωσύνη στὴν καρδιά σου, καὶ τότε θὰ φιλοξενῆς μέσα σου τὸν Χριστό. Αὐτὸ ὅμως δὲν γίνεται...

Ἡ Mεγάλη Eπανεκκίνηση εἶναι μιά προπανδημική ἀτζέντα πού «ἐπιβεβαιώθηκε» ὡς σχέδιο ἀνάκαμψης μετά τόν Covid.

Τό Twitter καί ὁ ἑταῖρος τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, τό Reuters, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση εἶναι ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τόν  Covid, ἀλλά ἡ ἀτζέντα προηγεῖται τῆς πανδημίας κατά πολλά χρόνια.
Ἡ Mεγάλη Eπανεκκίνηση εἶναι μιά ἀτζέντα πού ὑπάρχει πρίν τήν πανδημία, ἀλλά ὅταν «ἐπιβεβαιώνεται» ἀπό τό Twitter καί τόν ἑταῖρο τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF), τό Reuters, μετατρέπεται σέ ἕνα σχέδιο οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης μετά τήν πανδημία Covid  - παρά τίς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τῶν μή ἐκλεγμένων παγκοσμιοποιητῶν γιά ἐπανεκκίνηση τῆς...

Ἀκολουθῶντας τὰ βήματα τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ συχνὰ ἐνοχλοῦνται καὶ κάποτε σκανδαλίζονται ἀπὸ μεμονωμένες περιπτώσεις μεγαλόσχημων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν γιὰ διάφορα θέματα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τρόπο ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ τὴν παράδοσή της. Τὸ τραγικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ ἀναταραχές, οἱ κλυδωνισμοί, οἱ ὀξύτητες, ἡ ἀπομάκρυνση τῆς ἀγάπης καὶ ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση τῆς ἐμπάθειας καὶ τοῦ μίσους...

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος: Ὁ Ἅγιος τῆς μετανοίας καί τῶν δακρύων (28 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ Συρία ὑπῆρξε ἡ ἀρχέγονη κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄλλωστε ἐκεῖ καθιερώθηκε καί ἡ ὀνομασία τῶν Χριστιανῶν, ἀπό τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (Πάρξ.11,25). Μυριάδες ἄνδρες καί γυναῖκες ἅγιοι Σύριοι λαμπρύνουν τήν ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιά τήν ἀσκητική του βιωτή καί τούς ἀγῶνες του γιά τήν Ὀρθοδοξία. Συγκαταλέγεται δέ στούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Συρίας, γεννήθηκε ὅμως πιθανότατα στήν πόλη Νίσιβη τῆς Μεσοποταμίας, περί τό 306. Οἱ γονεῖς του ἦταν πιστοί χριστιανοί καί μᾶλλον ἔχασαν τή ζωή τους κατά τόν μεγάλο διωγμό, πού εἶχε ἐξαγγείλει ὁ παράφρων καί...

Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής - Ὁ βιαστὴς καὶ δολοφόνος Ἅγιος (28 Ἰανουαρίου †)

Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ, μεταφρασμένος στὴν νεοελληνική
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - φιλόλογος
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής, ἐν εἰρήνη τελειοῦται τὴν 28ην Ἰανουαρίου
Ο Ὅσιος αὐτὸς ἀφήνοντας ὅλα τὰ ἐγκόσμιαπῆγε νὰ κατοικήσει σὲ μία σπηλιὰ δίπλα σὲ μία κωμόπολητὴν Πορφυριώνη καὶ ἔμεινε ἐκεῖ γιὰ δεκαπέντε χρόνιαΤόσο πολὺ πρόκοψε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἄσκηση, ὥστε τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ κάνει θαύματα. Ἔβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ἀσθένειες καὶ ἀνίατα πάθη, ἀλλὰ ἔκανε καὶ ἄλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἔγινε γνωστὸς καὶ περιβόητος στὴ γύρω περιοχὴ καὶ πολλοὶ πήγαιναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν. Δὲν πήγαιναν μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ δυσεβεῖς Σαμαρεῖτες, τοὺς ὁποίους νουθετοῦσε μὲ τὶς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως λένε, ἡ σαρανταποδαρούσα παίρνει τὴν ἀπόχρωση τοῦ τόπου ὅπου βρίσκεται, έτσι καὶ ὁ κόλακας άλλάζει τή σκέψη του ἀνάλογα μὲ αὐτοὺς ποὺ συναναστρέφεται.
Μέγας Βασίλειος

27 Ιαν 2022

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Πῶς καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Ε' «Πάθη καί ἀρετές»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως
– Μὲ ποιόν τρόπο, Γέροντα, καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση;
– Ἡ ταπείνωση καλλιεργεῖται μὲ τὸ φιλότιμο, καλλιεργεῖται καὶ μὲ τὴν κοπριὰ τῶν πτώσεων. Ἀνάλογα. Ἕνας φιλότιμος ἄνθρωπος ὅ,τι καλὸ ἔχει τὸ ἀποδίδει στὸν Θεό. Βλέπει τὶς πολλὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καταλαβαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἀνταποκριθῆ, ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ διαρκῶς τὸν Θεό. Καὶ ὅσο ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεό, τόσο τὸν λούζει ἡ θεία Χάρις. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑκούσια ταπείνωση. Ἐνῶ ἡ ταπείνωση ποὺ φέρνουν οἱ διαρκεῖς πτώσεις εἶναι...

Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης: "Τό φαινόμενο περιστατικῶν αἰφνίδιων θανάτων εἶναι διαπιστωμένο"

Στήν καθημερινή ἐκπομπή «Focus 8-11» καί στόν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη, μίλησε ὁ γιατρός Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης. Ὑποστήριξε ὅτι "εἴμαστε πολύ κοντά στό τέλος τῆς πανδημίας, παρά τό ὅτι ἀκόμα βρισκόμαστε στό ἀρχικό στάδιο ἐπικράτησης τῆς παραλλαγῆς Ὄμικρον".
"Ὑπάρχουν ἀρκετές ἐνδείξεις ὅτι πρόκειται γιά μία παραλλαγή πού ἔχει ἠπιότερα συμπτώματα. Παράλληλα μεταδίδεται πιό εὔκολα ἀπό τίς προηγούμενες. Δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε μέ...

Ἡ Ἑλληνική Ἀμισός (Σαμψούντα)

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
Μαθήτρια Γ' Λυκείου
15 Ἰανουαρίου 2022
Ἡ Σαμψούντα εἶναι ἀρχαία Ἑλληνική πόλη καί λιμένας, στή νότια ἀκτή τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Ἱδρύθηκε στά μέσα τοῦ 8ου αἰῶνα π. Χ.. ἀπό τήν Ἰωνική Μίλητο μέ τό ὄνομα Ἀμισός. Τήν ἐποχή τοῦ Περικλῆ, ἐποικίστηκε ἀπό Ἀθηναίους καί πῆρε τό ὄνομα Πειραιᾶς, ὄνομα πού τό διατήρησε, μέχρι τή συντριβή τοῦ στόλου τῶν Ἀθηναίων ἀπό τούς Σπαρτιᾶτες τό 404 π. Χ.. Τό 387 π. Χ.. δόθηκε στούς Πέρσες, μέ βάση τή συνθήκη τῆς Ἀνταλκίδειας εἰρήνης[1] μέχρι πού ἀπελευθερώθηκε ἀπό τό Μέγα Ἀλέξανδρο. Τόν 3ο αἰῶνα π.Χ. ἐπανῆλθε σέ Ἑλληνικά χέρια (σέ ἐντόπιους βασιλιᾶδες τοῦ Πόντου) καί τελικά σέ Ρωμαϊκά.
Διαβάστε παρακάτω ὅλο τό ἄρθρο...

Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (27 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἐκοιμήθη ἀπό ἐξάντληση στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ. κατά τή διάρκεια τῆς τρίτης του ἐξορίας ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία καί τάφηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου.
Τό σεπτό λείψανό του περίμενε ἐπί τριάντα ἔτη, θαμμένο στόν τόπο τῆς ἐξορίας καί τοῦ μαρτυρίου του.
Ὅταν ὅμως τό 434 μ.Χ. πατριάρχης ἐξελέγη ὁ μαθητής του Ἅγιος Πρόκλος , παρεκάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήσει τά δέοντα, ὥστε τό λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, αὐτὴ ποὺ πολὺ γρήγορα ἀνοίγει τὶς ἁψίδες τῶν Οὐρανῶν στοὺς ἀνθρώπους καὶ εἶναι ἡ καλύτερη συνήγορος. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι τροφὴ τῆς ψυχῆς. Καὶ ὅπως ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος εἶναι τροφὴ καὶ εὐχαρίστηση τοῦ σώματος, ἔτσι καὶ ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ προσευχή, γίνεται θεραπεία καὶ χαρὰ τῆς ψυχῆς.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

26 Ιαν 2022

Εὐρωβουλευτής Μ.Kolakušić: «Χιλιάδες πέθαναν λόγῳ παρενεργειῶν - Θανατική ποινή ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός»

Δέν «μάσησε» τά λόγια του ὁ Κροάτης εὐρωβουλευτής Mislav Kolakušić μιλῶντας στόν Γάλλο Πρόεδρο, Ἐμάνουελ Μακρόν, καθώς κατά τή διάρκεια τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου παρομοίασε τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό μέ θανατική ποινή.
Ἀναλυτικά ὅσα εἶπε:
«Πρόεδρε Μακρόν, μέ δεδομένους τούς πολλούς περιορισμούς τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν στή Γαλλία κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας, σᾶς ζητῶ μόνο ἕνα πρᾶγμα: ὡς πρόεδρος τῆς ΕΕ, σᾶς παρακαλῶ νά κάνετε ἀκριβῶς...

ΙΣΡΑΗΛ: Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν ζητᾶ τήν ἀκύρωση τοῦ «Green Pass» τοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ COVID

Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Avigdor Liberman ζητᾶ νά σταματήσει ἡ εὐρεῖα χρήση τοῦ «Green Pass» ἀπόδειξης ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ COVID γιά τήν εἴσοδο σέ ὁρισμένες τοποθεσίες.
«Δέν ὑπάρχει ἰατρική ἤ ἐπιδημιολογική λογική στό Green Pass, συμφωνοῦν πολλοί εἰδικοί», λέει ὁ Liberman. «Ὑπάρχει, ὡστόσο, ἄμεση ζημιά στήν οἰκονομία, στίς καθημερινές λειτουργίες καί μιά διόλου εὐκαταφρόνητη συμβολή στόν καθημερινό...

Ποιά φωνή θά ἀκούσουμε, γιά νά κάνουμε τό ἀναπόφευκτο καθῆκον μας ἔναντι τῆς Ἀληθείας;

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπραντσιανίνωφ περιγράφει μέ τρόπο μοναδικό τήν ἐσωτερική πάλη τῆς λογικῆς καί τοῦ θελήματος τῆς σάρκας μέ τήν φωνή τῆς συνειδήσεως, δηλαδή μέ τό ἀκατανίκητο κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο σαγηνεύει καί σκλαβώνει τήν ψυχή καί τήν ὁδηγεῖ στήν Ἀλήθεια.
Βέβαια, στήν συγκεκριμένη περίπτωση, ἄπ` ὅπου παίρνουμε τήν ἀφορμή, ἀναφέρεται στό θέμα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ μοναχικοῦ βίου. Μᾶς προσφέρει ὅμως ἕναν ἀσφαλῆ ὁδηγό, μιά «μέθοδο» πνευματική, τήν ὁποία μποροῦμε ἀνά πᾶσα στιγμή καί σέ κάθε περίσταση νά τήν διαχειριστοῦμε, γιά νά πορευτοῦμε στό κατά δύναμιν καί χάριτι Θεοῦ, εἰρηνικῶς καί ἀσφαλῶς, τόν δρόμο τῆς Ἀληθείας, μέσα στήν πρωτοφανῆ σύγχυση πού ἐπικρατεῖ ἰδιαίτερα σήμερα...

Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος ὁ ἐν ὄρει Σαγματᾶ ἀσκήσας (26 Ἰανουαρίου†)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς κοιτίδες τοῦ μοναχισμοῦ. Τὰ ὅρη καὶ τὰ βουνὰ τῆς πατρίδος μας εἶναι κατάσπαρτα ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες σκῆτες καὶ Ἱερὲς Μονές, τὶς ὁποῖες ἔκτισαν ἅγιοι ἀσκητές. Ἕνα ἁγιασμένο τέτοιο βουνὸ εἶναι καὶ τὸ Ὅρος Σαγματὰ τῆς Βοιωτίας. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε καὶ ἁγίασε ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, μία ἁγιασμένη καὶ χαρισματικὴ μορφὴ τῶν μέσων χρόνων.

Ἔζησε τὸν 11ο αἰώνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία στὰ χρόνια ἐκεῖνα βρισκόταν σὲ τέλεια παρακμή, ὅπως τὴν περιέγραψε λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ μητροπολίτης τῆς Ἅγιος Μιχαὴλ Χωνιάτης, ἢ Ἀκομινάτος (1138-1222). Καταγόταν ἀπὸ εὐγενή καὶ πλούσια οἰκογένεια, ἡ ὁποία τοῦ παράσχε τὰ ἐφόδια νὰ μορφωθεῖ καὶ νὰ ζήσει μία ἄνετη ζωή. Ὅμως αὐτὸς θέλγονταν ἀπὸ μικρὸς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἕνα πράγμα μόνον ἂς φοβηθοῦμε, τὸ νὰ φοβηθοῦμε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ προσβάλλουμε τὴν εἰκόνα μὲ τὴν κακία μας.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

25 Ιαν 2022

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή τοῦ Συλλόγου «Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια» πρός τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο σχετικά μέ τά Ἐμβόλια καί τίς Ἀμβλώσεις

Ὀρθόδοξος Χριστιανικός
Σύλλογος Προστασίας Ἐμβρύων
«Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια»
Ἀρ. Ἐξερχ. Ἐγγρ.: 2/2021
Ἐλευθερούπολη Καβάλας, 13 Δέκ 2021
ΠΡΟΣ: τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀνοιχτή ἐπιστολή)

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Σεβασμιώτατοι Πατέρες καί Ποιμενάρχαι μας, εὐλογεῖτε!
Ὁ Σύλλογος Προστασίας Ἐμβρύων «Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια», πιστός στό Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, διακηρύττει τήν ἀλήθεια, ὅτι τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἄνθρωπος, εἰκόνα Θεοῦ, ἐξ ἄκρας συλλήψεως [1] καί ἀγωνίζεται γιά τήν προστασία τῆς ζωῆς του χωρίς ὅρους καί προϋποθέσεις. Ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή τῆς ὕπαρξής του, στιγμή κατά τήν ὁποία εἶναι ἤδη ἄνθρωπος μέ αἰώνια...

Οἱ ἀνεμβολίαστοι ἄστεγοι ἐν μέσῳ ψύχους δέν μποροῦν νά ἔχουν κρεβάτι σέ δομές φιλοξενίας!

Μιά τραγική καί «ἐγκληματική» πραγματικότητα κρύβεται πίσω ἀπό τήν εἰκόνα πού παρουσιάζουν τά συστημικά Μέσα Ἐνημέρωσης...
Παρά τή σημαντική πτώση τῆς θερμοκρασίας, μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης, ὅσοι ἄστεγοι δέν ἔχουν κάνει ἐμβόλιο, ἀποκλείονται ἀπό τό δικαίωμα στή διανυκτέρευση ἐντός τῶν δομῶν Φιλοξενίας καί ἀπό τή δυνατότητα νά κοιμηθοῦν σέ ἕνα κρεβάτι, ἀκόμη κι ἄν ἔχουν ἀρνητικό τέστ.
Σέ ὅλες τίς δομές φιλοξενίας σέ ὅλη τή χώρα, βάσει τῶν...

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Οἱ Χριστιανοί ἐκδιώχθησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία"

Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου στήν Πρέβεζα, 
στίς 16 Ἰανουαρίου 2022.

Λόγοι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολογοῦ πρὸς τὴν Ολυμπιάδα, πνευματικὸ του παιδὶ, πού μόλις εἶχε παντρευτεῖ

Με τὸ γάμο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ κείνον, πού σοῦ δῶσε ὁ Θεός. Γιὰ κείνον, πού ἔγινε τὸ μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν καρδιά. Κι ἂν καταλάβης πώς ὁ ἄνδρας σου σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς ἐσύ, μὴ κυττάξης νὰ τοῦ πάρης τὸν ἀέρα, κράτα πάντα τὴ θέση πού σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σὲ 5 βίντεο!

Παρακολουθῆστε τὸν βιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου σὲ πέντε συνέχειες. Παρουσιάσεις γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο. 
Δεῖτε καὶ τὰ ὑπόλοιπα βίντεο…

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἡ ἰδανικὴ φιλία

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ ἰδανικὴ φιλία ἀνθεῖ σὲ περιβάλλοντα ἀμόλυντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν συναναστροφὴ τῶν κακῶν καὶ τῶν πονηρῶν.

Ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ καὶ ἡ φαυλότητα τῆς ζωῆς ἔχουν ἀμαυρώσει ὅλα τὰ καλὰ τοῦ βίου μας. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν καλῶν συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ φιλίες. Κάτω ἀπὸ τὸ γενικὸ ξεπεσμὸ καὶ ἐξευτελισμὸ τῆς ζωῆς χάθηκαν ἢ ἀλλοτριώθηκαν κι αὐτές. Κι ὅμως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς γνήσιας, ἀληθινῆς, δυνατῆς καὶ πραγματικῆς φιλίας. Δύσκολα κτίζονται τέτοιες φιλίες. Εὔκολα καταστρέφονται. Κι ὅσοι ἀπέκτησαν...

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (25 Ἰανουαρίου†)

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Στὶς 25 Ἰανουαρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μέσα στὸν ἴδιο μήνα τιμῶνται χωριστὰ καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (1η Ἰανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25η Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 27η Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) καὶ στὶς 30 τοῦ μηνὸς ὅλοι μαζί, στὴ γνωστὴ σχολικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις πάνω στὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ποὺ γιορτάζει αὔριο:

Ἀπολυτίκιον Ἦχος ἃ'
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοί· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θε
, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν
Ἡ φλογέρα, τὸ ἁπλὸ ὄργανο τοῦ τσομπάνη, εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβολίζει τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῶν προβάτων τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὅπως αὐτὴ παίζει μὲ εὔηχο, ἁπλὸ καὶ ἁρμονικὸ τρόπο τὶς μελωδίες, ἔτσι καὶ τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας προσφέρει στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ θησαυρὸς μου εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐλπίδα πού ἐλαφρώνει τὶς συμφορὲς μου. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

24 Ιαν 2022

Βλασφημία ἡ χρήση «προστατευτικῶν μέσων» ἐντός τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ.

Ν. Ξιώνης
Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ
Βλασφημία ἡ χρήση «προστατευτικῶν μέσων» ἐντός τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ. Ἡ ἄρνηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ πιό σημαντική ἀπό τήν ἀλλοίωση τῆς Πίστεως πού ἐπιχειροῦν οἱ αἱρετικοί.
Οἱ σημερινοί Χριστιανοί καί ἀκόμη χειρότερο οἱ κληρικοί πού ἐμπιστεύονται το νόμο τῶν ἀνθρώπων, τούς «εἰδικούς ἐπιστήμονες», καί ἀπορρίπτουν τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν πίστη στόν ἀληθινό Λόγο τοῦ Θεοῦ μέ τό νά:
  • χρησιμοποιοῦν τήν ἰατρική μάσκα ἐντός τοῦ Ναοῦ,
  • ἀποφεύγουν τήν προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ...

Ἀνίερη ἀγανάκτηση

Γράφει ὁ Θεόφιλος Πουταχίδης
Ἀνάμεσα στούς ἄλλους εἶναι καί ἀρχιερεῖς ἀλλά καί δημοσιογράφοι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ρεπορτάζ πού συνεχίζουν νά ὑπερμαχούν γιά τήν προώθηση τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορόνα-ἰοῦ. Μέ τό πρόσχημα μιᾶς ἱερῆς ἀγανάκτησης δέν περιορίζονται ἁπλῶς στή μονότονη ἐπανάληψη τῶν ἴδιων πάντα ἕωλων ἐπιχειρημάτων, ἀλλά προσβάλλουν τά πρόσωπα (τήν προσωπικότητα) τῶν ἀντιφρονούντων μέ...

Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Βλέπουμε  ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, νὰ ἱερουργοῦν μασκοφορεμένοι. Νὰ βγάζουν τὰ ἅγια μασκαρεμένοι. Νὰ κοινωνοῦν τὸν λαό μὲ τὰ μουρόπανα μέχρι τὰ μάτια. Καὶ τὸν λαὸ νὰ «προσκυνᾶ» τὶς ἅγιες εἰκόνες χωρὶς τὰ χείλη του τὰ ἄλαλα νὰ κουμποῦν, γιατί μεσολαβοῦν μιὰ ἥ δυό «μασκοῦλες». Γιὰ νὰ μπῇς στὸν ναὸ ἐλέγχεσαι ἀπὸ σεκουριτάδες, οἱ παπάδες οἱ ψάλτες καὶ καντηλανάφτες πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικά. Τὸν λαὸ τὸν ἔχει ἀναλάβει…

Ὅσιος Μακεδόνιος (24 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσέτρεχαν κοντά του.
Ἐπὶ σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ δὲν χρησιμοποίησε οὔτε σκηνὴ οὔτε καλύβα, ἀλλὰ διέμενε μέσα σὲ βαθὺ λάκκο. Ὅταν ὅμως γέρασε, ὑποχώρησε σὲ κάποιους ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν καὶ κατασκεύασε μία καλύβα. Ἔτσι συνέχισε τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια.
Ὁ Ὅσιος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς...

Ὁσία Ξένη Γκριγκόριεβνα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή (24 Ἰανουαρίου †)

Αὐτὸν τὸν πρῶτο Μακαρισμὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας (“Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν”) μποροῦμε νὰ τὸν ἀποδώσουμε πλήρως στὴν εὐλογημένη δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη, τὴν κατὰ Χριστὸν σαλή. Ἀνῆκε σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι “πτωχοὶ τῷ πνεύματι” καὶ τὰ σαράντα πέντε χρόνια τῆς ἀσκητικῆς της ζωῆς δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μία ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μία καθίδρυση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν στὴν καρδιά της.
“Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. Ἐδῶ ἀναπαύεται τὸ σῶμα τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ, Ξένης Γκριγκόριεβνα, γυναικὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς Πετρώφ. Χήρα σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν, μία προσκυνήτρια γιὰ 45 χρόνια, ἔζησε 71 χρόνια. Ἦταν γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς”.
Αὐτὰ γράφονται στὸ λακωνικὸ ἐπιτύμβιο πάνω στὸν τάφο τῆς μακαρίας Ξένης, γραμμένα ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο πρόσωπο. Καμμιὰ λαϊκὴ διήγηση, καμμιὰ ἀνάμνηση ἀνθρώπων, οὔτε γραπτὲς πηγὲς δὲν μᾶς προμηθεύουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς γονεῖς της, τὴν ἀνατροφή της, τὴν παιδεία της ἢ ἄλλη κοινωνικὴ δραστηριότητα. Ὅμως μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ξένη Γκριγκόριεβνα δὲν ἦταν ἀπὸ χαμηλὴ οἰκογένεια. Ὁ σύζυγός της Ἀνδρέας Φεοντόροβιτς εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχου καὶ ἦταν πρωτοψάλτης στὴν βασιλικὴ αὐλή. Ἡ θέση αὐτὴ ἦταν μία πολὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ τελειότητα στήν ταπεινοφροσύνη φτάνει μέχρι σημείου νά μήν θυμᾶται κανείς οὔτε τῶν προγόνων τή λαμπρότητα, οὔτε νά ἐπαίρεται γιά τό τυχόν ὑπάρχον προτέρημα, σωματικό ἤψυχικό, οὔτε τίς ὑπολήψεις τῶν ἄλλων νά τίς λαμβάνει ὡς ἀφορμή ἐπάρσεως καί ματαιοδοξίας.
Μέγας Βασίλειος

23 Ιαν 2022

Πορεία ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ 2022

Στίς 21 Ἰανουαρίου 2022 ἔγινε στήν Washington ἡ φετεινή πορεία ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ, "March for Life 2022" ! Εἶχε πολύ μεγάλη ἐπιτυχία! Συμμετεῖχαν τοὐλάχιστον 150.000 ἄτομα παρά τό τσουχτερό κρύο! Εὐχόμαστε σύντομα νά χαροῦμε ἀνάλογες διοργανώσεις καί στήν πατρίδα μας!

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παραβρέθηκε σέ Οἰκουμενι(στι)κή Προσευχή γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος παραβρέθηκε το ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ἰανουαρίου 2022, στήν Οἰκουμενική Προσευχή γιά τήν Eνότητα τῶν Χριστιανῶν στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, μέ τήν ὀλόθυμη παρουσία ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Κωνσταντινουπόλεως.
Τά σχόλια περιττεύουν. Οἱ εἰκόνες μιλοῦν ἀπό μόνες τους!

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Λύκ Μοντανιέ: «Οἱ ἀνεμβολίαστοι θά κληθοῦν νά νοσηλεύσουν τούς ἐμβολιασμένους»"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 23 Ἰανουαρίου 2022]

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ (23 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ὁ μοναχισμός ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία μας τήν ἀδιάκοπη ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες μοναδική πολιτεία, τήν ὁποία, λάμπρυναν, σέ ὅλες τίς ἐποχές, μεγάλες ἀσκητικές μορφές. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ, ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους ἐκπροσώπους τοῦ μοναχισμοῦ στήν Ἑλλάδα τά νεώτερα χρόνια.
Γεννήθηκε τό 1500 στό χωριό Σκλάταινα Μουζακίου Καρδίτσας, τή σημερινή Δρακότρυπα. Γονεῖς του ἦταν ὁ Νικόλαος καί ἡ Θεοδώρα πτωχοί, ἀλλά εὐσεβεῖς ἄνθρωποι. Σέ αὐτούς χρωστοῦσε ὁ Διονύσιος τήν δική του εὐσέβεια. Ἔβλεπαν στήν κοῦνια του ἕναν φωτεινό σταυρό, ἐκτιμῶντας ὅτι ὁ Θεός τόν προόριζε γιά μεγάλες…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…


Ἡ προσευχὴ εἶναι γι' αὐτὸν πού προσεύχεται πραγματικὰ, δικαστήριο καὶ κριτήριο καὶ βῆμα τοῦ Κυρίου, πρὶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ βῆμα. 
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

22 Ιαν 2022

Γαλλικό Δικαστήριο δικαίωσε ἀσφαλιστική ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε νά ἀποζημιώσει θανόντα ἀπό τό ἐμβόλιο ἀσφαλισμένο πελάτη, ἰσχυριζόμενη πῶς: "Οἱ παρενέργειες ἑνός πειραματικοῦ ἐμβολίου δημοσιοποιοῦνται, καί ὁ πελάτης τό ἔκανε οἰκειοθελῶς"

Στή Γαλλία, ἕνα δικαστήριο ταύτισε τόν ἐμβολιασμό μέ τήν αὐτοκτονία, παίρνοντας τό μέρος μιᾶς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας πού ἀρνήθηκε νά πληρώσει χρήματα στήν οἰκογένεια ἑνός ἀσφαλισμένου ἑκατομμυριούχου πού πέθανε ἀπό ἐμβολιασμό.
Ἡ ὑπόθεση προκάλεσε τεράστια ἀπήχηση στήν κοινωνία. Ἕνας ἡλικιωμένος ἐπιχειρηματίας πού πέθανε ἀπό ἐμβολιασμό, πού ἐπιβεβαιώθηκε ἐπίσημα, ἀσφάλισε τή ζωή του γιά πολλά ἑκατομμύρια. Ὡστόσο, μετά τόν θάνατό του, οἱ συγγενεῖς...

«Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος…» (Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)

Ὁμιλεῖ ὁ  Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης, δρ. θεολογίας ΑΠΘ.
Ἀπό τήν διαδικτυακή ἡμερίδα: 
«Ἐλευθερία ἤ ὑποχρεωτικότητα» - Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας 
πού μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ

Ζοῦμε σέ ἕνα δυστοπικό καί ἀνάποδο κόσμο. Πολιτικοί πού ὑπηρετοῦν τήν φασιστίζουσα νέα τάξη πραγμάτων μέ ἀφορμή ἕναν ὑπαρκτό  ἰό προσπαθοῦν νά καταργήσουν μέ ἰδιαίτερη μανία τό ὑπέρτατο ἀγαθό πού χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο τό αὐτεξούσιό του. Αὐτά πράττουν οἱ δαιμονοκρατούμενοι πολιτικοί .
Ἡ πίκρα μας ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μεγάλη, ὅταν ,ὅλη...

Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» Ἀθηνῶν: «Πῶς νὰ διαχειριστοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι τὶς φοβίες τους!»

ΙΔΟΥ πὼς βλέπουν τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» οἱ «ἀδελφοί» μας παπικοί, διὰ στόματος τοῦ «καθολικοῦ ἀρχιεπισκόπου» Ἀθηνῶν κ. Θ. Κοντίδη: «“εἶναι σημαντικὸ γιὰ ὅλους μας νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Πάπα καὶ νὰ νιώθουμε ὅτι εἴμαστε μία Ἐκκλησία ποὺ ἑνώνεται μὲ τὴν πίστη μας καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό”, εἶπε. Ἐπιπροσ­θέτως σημείωσε ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη (σ.σ. τοῦ «Πάπα» στὴν Ἑλλάδα) εἶναι ἐπίσης μία εὐκαιρία “νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἑνότητα ὅσων πιστεύουν στὸν Χριστό, «ἰδιαίτερα μεταξὺ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων”… “Εἴμαστε ἡ ἴδια πίστη”, “μὲ τὶς ἴδιες παραδόσεις” καὶ μάλιστα τὰ ἴδια μυστήρια. Ὡστόσο, ὑπάρχει καὶ κάποια ἀπροθυμία καὶ ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ…

Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ Σαμάκος ὁ Ἡγιασμένος (22 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τό ἁγιασμένο νησί τῆς Ζακύνθου ἔχει τήν εὐλογία νά κατέχει ὡς πολύτιμους θησαυρούς, ὡς «λίθων πολυτίμων πολυτιμότερα», δύο ἄφθαρτα ἱερά σκηνώματα, τοῦ ἁγίου Διονυσίου καί προστάτη τοῦ νησιοῦ καί τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡγιασμένου του Σαμάκου τοῦ Κρητός. Τό ἱερό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ φυλάσσεται ἐδῶ καί πεντακόσια χρόνια στόν Ἱερό Ναό Παντοκράτορος Γαϊτανίου Ζακύνθου, τό ὁποῖο θαυματουργεί καί ἁγιάζει τούς εὐλαβῶς προσερχόμενους προσκυνητές.
ἅγιος Ἰωσήφ, ὁ ἐπονομαζόμενος Σαμάκος, καταγόταν ἀπό τήν Κρήτη. Γεννήθηκε στό χωριό τῶν Κεράμων τῆς Σητείας στά 1440, στό σημερινό χωριό Ἀζωκέραμο, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς καί πλούσιους, οἱ ὁποῖοι τόν μεγάλωσαν μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Ἀπό μικρό παιδί εἶχε δείξει σημάδια εὐσέβειας καί ἀρετῆς, διακρινόμενος ἀπό ὅλα τά ἄλλα παιδιά τοῦ χωριοῦ. Ὁ ἀγαπημένος του τόπος ἦταν ἡ ἐκκλησία τοῦ...

Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης ὁ Ὁσιομάρτυρας (22 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ραχὴζ τῆς Περσίας, τῆς ἐπαρχίας Ρασνουνί. Ὀνομαζόταν Μαγουνδάτ, ἦταν υἱὸς τοῦ μάγου Μὰβ καὶ ὑπηρέτησε στὸ στρατὸ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Χοσρόη τοῦ Β’ (590-628 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος κατέλαβε τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ μετέφερε στὴ χώρα του τὸν Τίμιο Σταυρὸ (614 μ.Χ.). Τότε ὁ Μαγουνδὰτ θέλησε νὰ μάθει, ἀφοῦ ἄκουσε περὶ αὐτοῦ καὶ τῶν ἐπιτελουμένων θαυμάτων, γιατί οἱ Χριστιανοὶ τιμοῦσαν αὐτόν. Ἔτσι, ἀφοῦ διδάχθηκε ἀπὸ κάποιον πιστὸ ὅτι μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίου λυτρώθηκε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, πίστεψε στὸν Χριστό. Ἔπειτα, συμμετέχοντας στὴν ἐκστρατεία τῶν Περσῶν κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, βρέθηκε στὴ Χαλκηδόνα. Κατὰ τὴν διαμονὴ του ἐκεῖ, ἀφοῦ πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Ἡράκλειος κατατρόπωσε τοὺς Πέρσες, πῆγε στὴν Ἱεράπολη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ Ἱεροσόλυμα ὅπου βαπτίσθηκε ὑπὸ τοῦ Πατριάρχη Μοδέστου, πρὸς τὸν ὁποῖο τὸν ὁδήγησε ὁ ἱερεὺς τοῦ πανίερου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀναστάσιος. Στὴν συνέχεια ἐκάρη μοναχὸς στὴ μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Ἰουστίνου ἢ κατ’ ἄλλους στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Μετὰ ἀπὸ ἑπταετῆ ἄσκηση καὶ διαβάζοντας καθημερινά τούς βίους τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τὸ ἔλεος εἶναι πατέρας τῆς ἐπιείκειας, ἐνέχυρο τῆς ἀγάπης, σύνδεσμος κάθε φιλικῆς διάθεσης. Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἔλεος, δὲν ὑπάρχει ἔλεγχος, δὲν στέκεται δικαστήριο, δὲν ἀπαιτοῦνται εὐθύνες. Ὅπου ὑπάρχει ἔλεος ἡ σωτηρία δίνεται δίχως ἐξέταση, ὅπου ὑπάρχει ἔλεος συγχωρεῖται ὁ ἀπολογούμενος. Τὸ ἔλεος γεννάει τὴν παρηγοριά, τὴν ἀγαθοεργία, τὴ χρηστότητα, τὴν εὐσπλαχνία, τὴ μακροθυμία καὶ τὴ συγχώρεση.
Ἅγιος Νεκτάριος

21 Ιαν 2022

Σάν σήμερα τό συλλαλητήριο σέ Θεσσαλονίκη καί Ἀθήνα !

Σάν σήμερα 21 
Ἰανουαρίου τό 2018, διοργανώνεται συλλαλητήριο στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν μή χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἀπό τά Σκόπια. Λίγο καιρό μετά 153 προδότες θά τήν ἀναγνωρίσουν ὡς "Β. Μακεδονία", ἐνῶ οἱ ἑπόμενοι ψεῦτες θά ἁρπάξουν πολλές χιλιάδες ψήφους μέ ὑποσχέσεις γιά βελτιώσεις καί καταγγελίες!
Συλλαλητήρια ἀκολούθησαν στίς 4 Φεβρουαρίου 2018 στήν Πλατεῖα Συντάγματος ὅσο καί στίς 20 Ἰανουαρίου 2019 ἐπίσης στήν Πλατεῖα Συντάγματος ὅπου σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή Ἀγῶνα γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας στό συλλαλητήριο συμμετεῖχαν συνολικά 1 ἑκατομμύριο διαδηλωτές.

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.