29 Ιαν 2022

H Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀρνεῖται νά δώσει πληροφορίες γιά τά SMS ἀνάμεσα στήν πρόεδρο Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν καί τόν CEO τῆς Pfizer Ἀλμπερτ Μπουρλά σχετικά μέ τήν ἀγορά ἐμβολίων κατά τῆς Covid-19

Ἡ εὐρωπαία διαμεσολαβήτρια Ἐμιλι Ὁ'Ράϊλι ἀνέφερε ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀρνήθηκε νά δώσει πληροφορίες στόν Τύπο γιά τά μηνύματα ἀνάμεσα στήν πρόεδρο Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν καί τόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Pfizer Ἀλμπερτ Μπουρλά σχετικά μέ τήν ἀγορά ἐμβολίων κατά τῆς Covid-19. 
Ἡ Ὁ'Ράϊλι ζήτησε μάλιστα ἀπό τό γραφεῖο τῆς Φόν ντέρ Λάϊεν μιά «περισσότερο σέ βάθος ἔρευνα» γιά νά ἀνευρεθοῦν τά μηνύματα καί νά δημοσιοποιηθεῖ τό περιεχόμενό τους, σύμφωνα μέ... τούς κανόνες διαφάνειας πού ἰσχύουν γιά τά ἔγγραφα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης. 

Σέ ἄρθρο τῶν New York Times πού δημοσιεύτηκε τόν περασμένο Ἀπρίλιο ἀναφέρεται ὅτι ἡ πρόεδρος τῆς Κομισιόν ἀντάλλαξε SMS μέ τόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Pfizer Ἀλμπερτ Μπουρλά στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό συμβόλαιο ἀγορᾶς τοῦ ἐμβολίου κατά τῆς Covid-19. Πρόκειται γιά τήν ἀγορά 1,8 δισ. δόσεων τοῦ σκευάσματος τῆς Pfizer πού θά κάλυπταν ὅλους τούς πολῖτες τῆς ΕΕ γιά δύο χρόνια (2022 καί 2023). 

Αὐτή ἡ κατά τούς NYT «προσωπική διπλωματία» μεταξύ τῆς Φόν ντέρ Λάϊεν καί τοῦ Μπουρλά συνεχιζόταν γιά περίπου ἕνα μῆνα μέ τηλεφωνήματα καί SMS καί ἔπαιξε ρόλο στή σύναψη τοῦ συμβολαίου. 

Μετά τή δημοσίευση, ὁ δημοσιογράφος Ἀλεξάντερ Φάντα ἀπό τόν ἱστότοπο netzpolitik.org ζήτησε ἀπό τή Κομισιόν πρόσβαση στά μηνύματα καί ἄλλα ἔγγραφα σχετικά μέ τίς συνομιλίες. 

Ἡ Κομισιόν δέχθηκε νά διαβιβάσει μόνο τρία ἔγγραφα (ἕνα email, μία ἐπιστολή καί μία ἀνακοίνωση Τύπου), ἀλλά κανένα SMS. Ἐπιπλέον ἀνακοίνωσε ὅτι δέν ἔχει κρατήσει κανένα ἀπό τά μηνύματα, διότι δέν ὄφειλαν νά διατηρηθοῦν καί δέν ὑπόκεινται στούς κανόνες περί διαφάνειας τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν, πού χρονολογοῦνται ἀπό τό 2001. Κατά τό Politico, ἡ Κομισιόν ζήτησε ἀπό τό γραφεῖο τῆς Φόν ντέρ Λάϊεν ἁπλῶς «ἔγγραφα» πού σχετίζονται μέ τό αἴτημα τοῦ δημοσιογράφου, στά ὁποῖα δέν περιλαμβάνονται τά SMS. 

Σέ ἀπάντηση στήν ἔρευνα πού ξεκίνησε ἡ διαμεσολαβήτρια, ἡ Κομισιόν δήλωσε ὅτι τά μηνύματα αὐτά συνιστοῦν «ἐκ τῆς φύσεώς τους ἔγγραφα βραχείας διάρκειας ζωῆς, πού δέν περιέχουν ἐπί τῆς ἀρχῆς σημαντικές πληροφορίες σχετιζόμενες μέ τίς πολιτικές, τίς ἐνέργειες καί τίς ἀποφάσεις τῆς Κομισιόν». 

Ἀντίθετα, σύμφωνα μέ τήν διαμεσολαβήτρια, «εἶναι σαφές» ὅτι τά SMS «ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας γιά τήν πρόσβαση τοῦ κοινοῦ στά ἔγγραφα» καί «τό κοινό μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση σέ αὐτά, ἄν ἀφοροῦν τό ἔργο τοῦ θεσμοῦ». Καλεῖ δέ τήν εὐρωπαϊκή διοίκηση νά ἐξελίξει τίς πρακτικές της στόν τομέα τῆς διατήρησης τῶν ἐγγράφων λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν «τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας»

Ἡ Ὁ'Ραίλι στήν πράξη καταλογίζει στήν Κομισιόν προσχηματική ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος μέ μιά στενή ἑρμηνεία τῆς λέξης «ἔγγραφα». «Δέν ἔγινε καμία προσπάθεια γιά νά διαπιστωθεῖ ἄν αὐτά τά μηνύματα ὑπάρχουν. Ὁ τρόπος αὐτός ἐνέργειας δέν ἀνταποκρίνεται στίς προσδοκίες σχετικά μέ τήν διαφάνεια», σύμφωνα μέ τήν Ὁ'Ράϊλι, ἡ ὁποία μιλᾶ γιά «κακοδιοίκηση» (maladministration). 

Ἐάν τά μηνύματα ἐντοπιστοῦν, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐνωση ὀφείλει «νά ἀξιολογήσει ἄν πληροῦν τά κριτήρια, σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης γιά τήν πρόσβαση στά ἔγγραφα, ὥστε νά δημοσιευθοῦν», καταλήγει στίς συστάσεις πού διατυπώνει ἡ διαμεσολαβήτρια, οἱ ὁποῖες, ὡστόσο, δέν εἶναι δεσμευτικές. 

Πάνω ἀπό τίς μισές δόσεις ἐμβολίων πού ἀγοράστηκαν ἤ προκρατήθηκαν ἀπό τήν ΕΕ (συνολικά 4,2 δισ.) προέρχονται ἀπό τίς Pfizer-BioNTech. Σημαντικά τμήματα τῶν συμβολαίων μέ τίς ἑταιρεῖες, κυρίως ὅ,τι ἀφορᾶ τίς τιμές, εἶναι ἐμπιστευτικά, γεγονός πού ἔχει ἐπικριθεῖ ἀπό εὐρωβουλευτές καί μή κυβερνητικές ὀργανώσεις. 

Protagon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.