4 Δεκ 2022

Ὅλο τό «ἀνφάν γκατέ» τῆς κομπλεξικῆς Ἀθεΐας θά παραστεῖ στήν Ἡμερίδα τῆς «Ἕνωσης Ἀθέων», μέχρι καί θεολόγος!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τό Πάντειο παραχωρεῖ αἴθουσα γιά ἡμερίδα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων μέ Τατσόπουλο, Φίλη, Βαλλιανάτο καί λοιπούς ὑβριστές τῆς Ὀρθοδοξίας - Τί δουλειά ἔχει ἕνας θεολόγος μέ τούς ἀντίθεους;
Ἡμερίδα Ἕνωσης Ἀθέων: Πλησιάζοντας πρός τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τά Χριστούγεννα, βρίσκουν τήν εὐκαιρία νά κάνουν τήν ἐθιμοτυπική πλέον ἐπίθεση κατά τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ «καλικάντζαροι» τῆς «ὑψηλῆς διανόησης», πού ἡ δράση τους προσομοιάζει μέ τόν γνωστό θρῦλο, ἀφοῦ ὅλο τόν χρόνο πριονίζουν τό δέντρο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί πρός φρικτή τους ἀπογοήτευση, σέ μιά στιγμή τό βρίσκουν καί πάλι ἄθικτο. Καί δώσ' τοῦ πάλι...

Μόρφου Νεόφυτος: Τί εἶναι ἡ Κύπρος καὶ οἱ Κύπριοι;

 
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΚΑ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 22 Νοεμβρίου, 2022 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοὺ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα.

Ἅγιος Παΐσιος: «Τῆς… κακοφάνηκε τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, γιατί εἶπα κανα - δυὸ λόγια μὲ παράπονο!»

Φωτογραφία Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ:
 Τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὴν Κόνιτσα
ὅπου ὁ Ἅγιος εἶχε τὴν πρώτη του θεοπτία σὲ παιδικὴ ἡλικία...
Καθένας ἀπὸ κάποιο γεγονὸς ποὺ τοῦ ἔχει συμβῆ μὲ τὴν βοήθεια ἐνός Ἁγίου, ἔχει καὶ μία ἰδιαίτερη ἀγάπη στὸν Ἅγιο αὐτόν. Μπορεῖ νὰ εἶναι σοβαρὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἁπλό. Νά, ἐγὼ ἐπειδὴ ἀπὸ μικρὸς πήγαινα στὸ Ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἐκεῖ στὴν Κόνιτσα, ἔχω σὲ μεγάλη εὐλάβεια τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Ἡ Ἁγία μὲ βοήθησε καὶ στὸν στρατό, ὅταν μὲ πῆραν στοὺς ἀσυρματιστές, ἐνῶ ἤμουν ἀγράμματος μὲ βοήθησε ὕστερα καὶ στὸ Σανατόριο μετὰ τὴν ἐγχείριση στοὺς πνεύμονες. Τότε οἱ γιατροί μοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι, μόλις θὰ καθάριζε ὁ πνεύμονας, θὰ ἀφαιροῦσαν τὰ λάστιχα καὶ τὸ μηχάνημα. Καὶ ἐνῶ θὰ τὰ ἔβγαζαν σέ πέντε μέρες, εἶχαν περάσει εἴκοσι πέντε μέρες καὶ δὲν τὰ εἶχαν ἀφαιρέσει, καὶ ὑπέφερα πολύ. Τὸ Σάββατο 3 Δεκεμβρίου περίμενα τοὺς γιατρούς, γιὰ νὰ μὲ ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο αὐτό, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν φάνηκαν.
Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ποὺ ἦταν ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας…
Δεῖτε καὶ ἄλλες ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
στὴν Κόνιτσα τὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς (4 Δεκεμβρίου †)

Λάμπρου Σκόντζου, 
Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁρισμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τὴν προσωνυμία Μεγαλομάρτυρες, διότι ὑπέστησαν ἰδιαίτερα σκληρὰ βασανιστήρια, κατὰ τὴν ὁμολογία τους στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀσπασθοῦν ἀλλότριους ψεύτικους «θεοὺς» καὶ νὰ θυσιάσουν στὰ ἄψυχα εἴδωλα. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγεται ἡ Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, μία ἡρωικὴ κόρη, ἡ ὁποία ἀντάλλαξε τὶς δόξες τοῦ κόσμου μὲ τὴν πίστη της καὶ τὴν προσήλωσή τους στὸ Σωτήρα Χριστό. 
Γεννήθηκε καὶ ἔζησε σὲ καιρούς, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (286-305), ὅπου εἶχε λάβει χώρα ὁ μεγαλύτερος καὶ σκληρότερος διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο καὶ δαιμονικὸ Ρωμαϊκὸ Κράτος. Ἦταν κόρη ἑνὸς φανατικοῦ εἰδωλολάτρη, ὀνόματι Διοσκούρου, ὁ ὁποῖος συγκαταλέγονταν στοὺς εὐγενεῖς, πλουσίους καὶ ἀξιωματούχους τῆς μεγάλης πόλεως Ἡλιουπόλεως τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Διόσκουρος φρόντισε νὰ τὴν μεγαλώσει μὲ τὴν εὐσέβεια στὰ δαιμονικὰ εἴδωλα καὶ τοὺς ἀνύπαρκτους, διεφθαρμένους «θεούς», οἱ ὁποῖοι ὑπαγόρευαν στοὺς ἄτυχους λατρευτές τους κάθε ἀνηθικότητα καὶ κακουργία. Νὰ τοὺς μοιάζουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ γίνουν μιμητές τους. Φρόντισε ἐπίσης νὰ τῆς δώσει τὴν πιὸ μεγάλη ἐκπαίδευση, στέλνοντάς την στὶς ὀνομαστὲς σχολὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας. Εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες κόρες τῆς περιοχῆς. 
Ὅταν ἔφτασε στὴν ἐφηβεία, παρουσίασε ἀσυνήθιστο σωματικὸ κάλλος, γεγονὸς ποὺ ἀνάγκασε τὸν Διόσκουρο νὰ τὴν κλείσει στὸν πύργο του, ἀπὸ φόβο μήπως τὴν ἀπαγάγουν, σύμφωνα...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς : Ὁ μεγάλος θεολόγος καὶ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας (4 Δεκεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἔβαλαν τὴ δική τους σφραγίδα ὁ καθένας στὴ διατύπωση τῆς ἀποκαλυμμένης καὶ σώζουσας ἀλήθειας. Εἶναι ὄντως θαυμαστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξε χρόνος στὴ δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μὴν ὑπάρχουν Πατέρες καὶ διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὴν αὐτοσυνειδησία Της.
Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες πατερικὲς μορφὲς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ μία κρίσιμη ἐποχὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅπου ἡ εἰκονομαχία συγκλόνιζε τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κατάκρινε τόν ἑαυτό σου καί θά φύγει ἀπό σένα ἡ τάση νά κατακρίνεις τούς ἄλλους.
Ἅγιος Βαρσανούφιος

3 Δεκ 2022

Κιβωτός τοῦ Κόσμου: Τί λένε τρία παιδιά πού μεγάλωσαν κάτω ἀπό τή φροντίδα τοῦ πατρός Ἀντωνίου

Γιά γέλια καί γιά κλάματα...

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός
Διαβάζω στό Ἀνθολόγιο Ε'-Στ' Δημοτικοῦ, σελ. 85: "Ἕνα βράδυ ἡ γιαγιά μου κάπνιζε τό μαῦρο της ποῦρο, ἐνῶ ἐγώ μισοκοιμόμουν μακάρια στή ζεστή ἀγκαλιά της". Βεβαίως, ὅσοι τοὐλάχιστον εἴμαστε πάνω ἀπό τά σαράντα-πενῆντα καί «προλάβαμε» ἐκεῖνες τίς ὀλο ζωής μαυροντυμένες γριοῦλες, τίς μανᾶδες ἤ τίς γιαγιάδες τῶν περισσοτέρων ἀπό μας, πού ἀνάβανε ἀκούραστες τά καντήλια στά ταπεινά ξωκλήσια καί στά ερημὁμονάστηρα τῆς Ἑλλάδας, αὐτήν τήν εἰκόνα φυλάξαμε στήν μνήμη μας: Νά μᾶς νανουρίζουν, καπνίζοντας μαῦρα ποῦρα, γιατί δέν καταδέχονταν τά παρακατιανά...διαβάζω στό Ἀνθολόγιο τῆς ἀνοησίας.  Στή σελίδα 133 φιλοξενεῖται...

Θηρευτές προσωπικῶν δεδομένων οἱ ἐφαρμογές τοῦ GOV.GR γιά κινητά

Περισσότερα ἀπό 1.000.000 «ἔξυπνα» κινητά τηλέφωνα μέ ἐγκατεστημένες ἐφαρμογές τοῦ GOV.GR καταγράφουν τίς διαδικτυακές ἤ φυσικές κινήσεις τοῦ κατόχου τους καί μέ τήν ἄδεια τοῦ ἀνυποψίαστου χρήστη τους ἀφήνουν ἀνοιχτές «τρῦπες» ἀσφαλείας ἤ καί... ἐμπορικῆς-πολιτικῆς ἀξιοποίησης, ἀξίας πολλῶν δεκάδων ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως.

Καθώς καταρρέει ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στήν ἱκανότητα καί τήν πρόθεση τῆς κυβέρνησης νά ἐγγυηθεῖ τήν ἀσφάλεια τῶν ἐπικοινωνιῶν μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων, ἐξαιτίας τῆς...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Ι' Λουκᾶ

Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Ἀργεῖος Νεομάρτυρας (3 Δεκεμβρίου †)

Στὶς 3 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρα Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου. Θεωρεῖται προστάτης για τους ἐμπειρικοὺς ἰατρούς, τοὺς παλαιστὲς ἀλλὰ καὶ ὅσους παρουσιάζουν ψυχολογικὰ προβλήματα.
Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας μαρτύρησε στὴ Χίο. Ἡ καταγωγὴ του ἦταν ἀπὸ τὸ Ἄργος τῆς Πελοποννήσου καὶ ζοῦσε στὸ Κουσάντασι (Ἔφεσο) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐργαζόταν ὡς πρακτικὸς γιατρός. Ἦταν ἄνθρωπος ἥσυχος, εὐλαβής, φιλακόλουθος καὶ ἐλεήμων. 
Κάποια μέρα σὲ μία συνάντηση ἔτυχε νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ποιός ἐνδιαφέρεται σήμερα γιά τόν ἄλλον; Κανείς. Ὅλοι ἐνδιαφερόμαστε γιά τόν ἑαυτό μας, γιά τόν ἄλλον τίποτα. Γι' αὐτό θά δώσουμε λόγο. Γιατί ὁ Θεός πού εἶναι ὅλος ἀγάπη δέ θά μᾶς συγχωρέσει αὐτή τήν ἀδιαφορία γιά τόν πλησίον μας.
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

2 Δεκ 2022

Θά πηγαίνουμε πρός τό χειρότερο, θά φτάσουμε ἀκόμα καί στήν ἀποστασία τοῦ κλήρου! Πιαστεῖτε ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκκλησίας καί θά κρατιέστε ἐκεῖ...

Ἀπόσπασμα ἀπό τή συνέντευξη τοῦ γιατροῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
[...] «Ὅταν κάναμε κουβέντα γιά τήν κατάπτωση τοῦ κόσμου καί ὅτι πηγαίνει πρός τό κακό ἔλεγε ὅτι «ὅλα χαλᾶνε, θά πηγαίνουμε πρός τό χειρότερο, πρός τό κακό», ἐνῶ τόνιζε ὅτι θά φτάσουμε ἀκόμα καί στήν ἀποστασία τοῦ κλήρου. Τόν ρώτησα μέ ἀγωνία, ἐμεῖς τί θά κάνουμε; Μοῦ εἶπε ὅτι θά πιαστεῖτε ἀπό τήν κολώνα τῆς...

Ἡ κοινωνική προεργασία τῆς παιδεραστίας

Τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα στόν Κολωνό καὶ οἱ συνεχεῖς περιπτώσεις βιασμῶν, δικαὶως ἔχουν σοκάρει τήν κοινωνία. Δέν μπορεῖ νά χωρέσει ἀνθρώπου νοῦς, ὅτι συνάνθρωποί μας ἔχουν φθάσει σέ τέτοιο σημεῖο διαστροφῆς νά βιάζουν ψυχές καὶ σώματα ἀθώων παιδιῶν.

Πρόκειται γιά κεραυνό ἐν αἰθρίᾳ;
Ἡ προεργασία τοῦ ἐγκλήματος εἶναι ἔκδηλη καὶ ἡ ἀδιαφορία μας σέ αὐτή τήν προεργασία, παράγοντας διευκόλυνσής του. Πλέον οἱ περιπτώσεις παιδεραστίας ἔχουν γίνει πάρα πολλές· ἐμεῖς ὅμως διαπράττουμε ἕνα μεγάλο λάθος. Ἀναζητοῦμε τά αἴτια μόνο...

Ψευδοκιέβου: «Ἀληθινὴ ἀδελφὴ ἐκκλησία ἡ καθολική»!

Στήν ἱστοσελίδα μας δημοσιεύτηκε ἡ ἑξῆς ἀξιοσημείωτη εἴδηση: «Εἰς τὴν σθεναρὰν ἀντίστασιν τῶν Ὀρθοδόξων Πολωνῶν νὰ δεχθοῦν εἰς κοινωνίαν τοὺς καθῃρημένους καὶ ἀναθεματισμένους τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου, ὁ ἴδιος προκρίνει τὴν “ἀγκαλιὰ” τῶν αἱρετικῶν! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Πολωνίας: “…μέχρι σήμερα, δὲν ἔχουμε λάβει ἀπὸ τὴν Πολωνικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὔτε ἀπάντηση στὶς εἰρηνικὲς ἐπιστολὲς ποὺ ἔχουμε ἀποστείλει… οἱ ἱεράρχες καὶ ὁ κλῆρος τῆς Πολωνικῆς...

Πρωτοφανὴς κατανάλωσις ψυχοφαρμάκων πανελλαδικῶς

Ἐπιστήμονες εἶχον προειδοποιήσει ὅτι τὰ δρακόντεια μέτρα εἰς Ἑλλάδα θὰ ἐπιφέρουν μακροχρόνια προβλήματα πάσης φύσεως. Ἡ ὁμολογία τοῦ Σεβ. Λήμνου διὰ τὰς τραγικὰς ἐκτάσεις τῆς χρήσεως ψυχοφαρμάκων ἴσως εἶναι μία ἀφορμὴ ἂν ὄχι ἔμμεση κριτικὴ νὰ ἀντιληφθῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διὰ ποῖον λόγον μεταξὺ ἄλλων δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν ἀντισυνταγματικὴν παῦσιν τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ κλείσιμον τῶν ἱ. ναῶν, ὅταν αὐτὰ προσφέρουν ἀληθινὴν γαλήνην εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Παραθέτομεν δήλωσιν....

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν συμφωνοῦσε μὲ τοὺς διαλόγους, οὔτε μὲ τὶς μεταβάσεις τοῦ Πατριάρχη στὴν Ρώμη!

Τοῦ ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὅρος
Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἅγιον Πορφυριον, ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὄτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τὴν Πολυκλινικὴν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καὶ διατηρήσας τὴν πνευματικὴν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ὅτι ὁ ἅγιος Πορφύριος δὲν συνεφώνει μὲ τὰς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ρώμην οὔτε μὲ τοὺς...

Μνήμη Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου (2 Δεκεμβρίου †)

Ἁγιογραφία Ἱερᾶς Μονῆς 
Χρυσοπηγῆς, Χανιὰ-Κρήτη
Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εἶναι ἀπὸ τοὺς νεοτέρους ἁγίους ποὺ ἀνεκήρυξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ζωὴ του ὑπῆρξε φανέρωση καὶ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν σύγχρονο κόσμο. Προικισμένος μὲ πολὺ σπάνια πνευματικὰ χαρίσματα ὁ ἅγιος Πορφύριος δίδασκε μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸν λόγο του ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς, τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ· ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν.
Παραθέτουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Βίος καὶ Λόγοι» Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, τῆς Ἱ.Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων σύντομη Βιογραφία τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Σύντομη Βιογραφία Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Ὁ ὅσιος Γέρων Πορφύριος, κατὰ κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στὶς 7 Φεβρουαρίου 1906, στὴν Εὔβοια, στὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς ἐπαρχίας Καρυστίας. Οἱ γονεῖς του, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καὶ Ἑλένη, τὸ γένος Ἀντωνίου Λάμπρου, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι ἄνθρωποι. Ὁ πατέρας του, μάλιστα, ἦταν ψάλτης στὸ χωριὸ καὶ εἶχε γνωρίσει προσωπικὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολυμελὴς καὶ οἱ γονεῖς, φτωχοὶ γεωργοί, δυσκολεύονταν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Δέν πρέπει νά σημειώνουμε τόν Σταυρό ἁπλά μέ τά δάχτυλά μας, ἀλλά προηγουμένως μέ μεγάλη πίστη νά σημειώνουμε αὐτόν στή σκέψη μας καί τήν καρδιά μας, καί κατόπιν νά τόν σημειώνουμε στό πρόσωπό μας.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

1 Δεκ 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐλεημοσύνη δέν εἶναι μόνο το νά δίνουμε χρήματα ἀλλά κυρίως ἡ πνευματική ἐλεημοσύνη, ἡ βοήθεια γιά τήν σωτηρία τοῦ πλησίον, καί ἡ ἀληθινή ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί εὐσπλαχνία.
Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος

30 Νοε 2022

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ

Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα
καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους
Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου
Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων
28 Νοεμβρίου 2022
Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία ἔρευνα[1], ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ τάσεις στήν ἑλληνική κοινωνία κατά τήν τελευταία δεκαετία. Εἰδικότερα ἐξετάστηκαν οἱ προτιμήσεις καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν διαχρονικά οἱ Ἕλληνες πολίτες σέ θεσμούς, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καταγράφει τήν πιό θεαματική πτώση στά ποσοστά προτιμήσεως τῶν πολιτῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος σὲ μία συνέντευξη ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης!

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στὴ μοναδική του συνέντευξη ποὺ ἀποφάσισε νὰ δώσει ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων Ἀρχιεπισκοπικῶν Ἐκλογῶν, συνομιλεῖ μὲ τὸν δημοσιογράφο κ. Στέφανο Δαμιανίδη (Focus FM 103.6) καί, ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ καὶ ποικίλα ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καὶ τοῦ...

Προηγεῖται τῆς σωματικῆς θεραπείας ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς

(Ἐπαναδημοσίευση ἀπό 30-11-2021)
Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ὁμιλία Ιδ΄ εἰς το κατά Ματθαῖον)
«Νῦν δέ, ἄν μέν σωματικόν ἔχομεν πάθος, πάντα ποιοῦμεν καί πραγματευόμεθα, ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ λυποῦντος ἡμᾶς,`τής δέ ψυχῆς ἡμῶν κακῶς διακειμένης, μέλλομεν καί ἀναδυόμεθα. Διά τοῦτο οὐδέ ἐκείνων ἀπαλλασσόμεθα, ἐπειδή τα μέν ἀναγκαία ἡμῖν πάρεργα γίνεται, τά δέ πάρεργα ἀναγκαία` καί τήν πηγήν τῶν κακῶν ἀφέντες, τούς ρύακας ἐκκαθαίρειν ἐθέλομεν.
Ὅτι γάρ τῶν ἐν τῷ σώματι κακῶν ἡ πονηρία τῆς ψυχῆς αἰτία καί ὁ παραλελυμένος τριάκοντα καί ὀκτώ ἔτη καί ὁ διά τοῦ στέγους χαλασθείς καί πρό τούτων δέ ὁ Κάϊν ἐδήλωσε` καί πανταχόθεν δέ ἐτέρωθεν τοῦτο ἄν τίς κατίδοι. Ἀνέλωμεν τοίνυν...

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ οἱ σημαῖες Σκωτίας καὶ Ἡνωμένου Βασιλείου!

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 30 Νοεμβρίου, καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν ψαρὰς στὴ λίμνη Τιβεριάδα καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κάλεσε νὰ γίνει μαθητής του, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάστηκε «Πρωτόκλητος». 
Μετὰ τὸ πολύχρονο ἀποστολικό του ἔργο, τοῦ ὁποίου σταθμὸς ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀρχαία πόλη τοῦ Βυζαντίου, ὅπου ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτη ἐκκλησία, μαρτύρησε στὴν Πάτρα σὲ μία περίοδο ὅπου ὡς τοπικὸς ἄρχοντας ἀναφέρεται κάποιος ὀνόματι Λέσβιος τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Αἰγεάτης, πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Οἱ δήμιοί του μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν σὲ σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ, ὡς εἰρωνεία στὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ τὸν ὁποῖο κήρυττε. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ δήμιοι ἐκεῖνοι δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ περίφημο «Χ», θὰ ἀναρτιόταν περήφανα, αἰῶνες μετά, ὡς σημαία μεγάλων χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπως εἶναι ἡ Σκωτία καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημαία τῆς Σκωτίας, μὲ τὸ ἄσπρο Χ σὲ μπλὲ φόντο εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἔχει προκύψει ὡς ἑξῆς:...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, ὁ Πρωτόκλητος (30 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἀνδρέας, ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα καὶ ἀδελφός του Ἀποστόλου Πέτρου, ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν πατέρα τοῦ τὸν ἔλεγαν Ἰωνά. Ἐπειδὴ κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο πρῶτος στὴν ὁμάδα τῶν μαθητῶν, ὀνομάστηκε πρωτόκλητος.
Ὁ Ἀνδρέας (μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν εὐαγγελιστὴ) ὑπῆρξαν στὴν ἀρχὴ μαθητὲς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, ποὺ βρισκόντουσαν στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη κι ὁ Πρόδρομος τοὺς ἔδειξε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς εἶπε «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», οἱ δύο ἁπλοϊκοὶ ἐκεῖνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ, ποὺ χωρὶς κανένα δισταγμὸ κι ἐπιφύλαξη ἀφήκαν ἀμέσως τὸν δάσκαλό τους κι ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ. 
Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέα μέχρι τὴν Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη, ὑπῆρξε σχεδὸν ἴδια μὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νά πιστεύετε ἀκράδαντα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά σας, παρά τίς ὅποιες θλίψεις καί τούς κόπους.
Μή σκέπτεστε ὅτι ὑπάρχει κάποιο λάθος καί ὅτι θά μπορούσατε ὅλο αὐτό νά τό ἐπιτύχετε κάπου ἀλλοῦ καί νά τό ἀποκτήσετε χωρίς κόπο.
Ἐκεῖνο πού τώρα ὑπομένετε θά σᾶς καταλογισθεῖ ὡς μαρτύριο.
Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

29 Νοε 2022

Ἰσοπεδώθηκε μιά γιά πάντα τό ἀφήγημα «ἐμβολιάζεσαι καί δέν πεθαίνεις» - Μέσα σέ ἕνα τρίμηνο 72,6% θάνατοι ἐμβολιασμένων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πάνω ἀπό ἑφτά ἑκατομμύρια πολῖτες βασίστηκαν σέ ἕνα ψευδές ἐπιχείρημα - Ἀπόλυτο σόκ προκαλοῦν τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ γιά τούς θανάτους ἐμβολιασμένων.
ΕΟΔΥ - Θάνατοι ἐμβολιασμένων: Λίγες μέρες πρίν καταφθάσουν τά πειραματικά σκευάσματα στήν Ἑλλάδα μέσα σέ εἰδικά ψυγεῖα καί τά ὑποδεχθεῖ ἡ χώρα μέ τιμές... ἀρχηγοῦ κράτους, ποιά ἦταν βασικά «ἀτού» τους πού προβλήθηκαν ἀπό τούς παπαγαλίζοντες «εἰδικούς» πού στρογγυλοκάθισαν στά τηλεοπτικά στασίδια; Μέ τό ἑορταστικό δῶρο πού μᾶς ἔφερνε τότε ὁ «Santa Claus» τῶν «big pharma» ὑποτίθετο πώς: «δέν κολλᾶς, δέν μεταδίδεις καί...

Ποιό Pretador; Οἱ Καταριανοί τό... τερμάτισαν - Πώς παρακολουθοῦν ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ Μουντιάλ

Σκηνές ἀπό τόν... μεγάλο ἀδελφό ζοῦν αὐτό τόν καιρό ὅσοι βρίσκονται στό Κατάρ. Μέ ἀφορμή τό Παγκόσμιο Κύπελλο ἔχει μπεῖ σέ ἐφαρμογή τό μεγαλύτερο σχέδιο παρακολούθησης πλήθους καί μάλιστα μέ τή συγκετάθεσή του, ἔστω καί χωρίς νά τό ξέρουν.

Δύο εἶναι τά μεγάλα «ὅπλα».

Τό πρῶτο: Οἱ 15.000 κάμερες (στή Ρωσία τό 2018 ἦταν μόλις 500) ἐξοπλισμένεςς μέ ἐργαλεῖα ἀναγνώρισης προσώπου σαρώνουν τά πάντα, ὄχι μόνο στά ὀκτώ γήπεδα πού γίνονται οἱ ἀγῶνες. Ἀρωγοί τούς drone ἐφοδιασμένα μέ κάμερες ὑψηλῆς...

Κραυγή ἀγωνίας τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας ἐν ἔτει 2022 πού ἔμεινε ἀπροστάτευτη καί ὀρφανή

Μέσα σέ χρονικό διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν, 1991-1993, ἡ ὀργάνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀλβανίας, ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ μπῆκε στήν καρδιά τοῦ κάθε ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολίτη, σέ ὅλη τή χώρα. Ἀναβαθμίστηκε τό ὄνομά της, τήν ἀναγνώρισαν παντοῦ, ἀπό τίς πρῶτες νῖκες της τόσο στίς κοινοβουλευτικές, ἄλλο τόσο καί στίς τοπικές ἐκλογές, ἀπό τόν ἀγῶνα, τίς διαμαρτυρίες, τίς ἐπαφές ἐντός κι ἐκτός χώρας κ. ἄ..

Αὐτό δέν ἄρεσε στούς ἐθνικιστικούς ἀλβανικούς κύκλους, καί στήν ἴδια τήν κυβέρνηση καί ἄμεσα καί ἔμμεσα ἄρχισε ὁ ἀγῶνας γιά τήν φίμωσή της, γιά τον ἐξοστρακισμοῦ τοῦ ἐδῶ Ἑλληνισμοῦ, γιά...

Τὰ ἀληθῆ κριτήρια τοῦ Ὀρθοδόξως Θεολογεῖν

Ὁ ὁμολογητής Καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ κ. Δ. Τσελεγγίδης ὅρισε ὡς ἑξῆς τὰ κριτήρια γνησιότητας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας: «Ποιὰ εἶναι τὰ κριτήρια τοῦ θεολογεῖν; Τὰ ἐπιστημονικὰ-ἀκαδημαϊκὰ κριτήρια εἶναι κτιστά. Γι’ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀσφαλέστατο κριτήριο τῆς ἀκτίστου ἁγιότητας, ἡ μόνη διασφάλιση γιὰ ἀπλανῆ ὀρθόδοξη, ἐπιστημονικὴ θεολογία μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ, καὶ ἀπὸ τοὺς στερουμένους τὴν ἁγιότητα ἐπιστήμονες θεολόγους, στὸ ταπεινὸ φρόνημα, ποὺ ἐνέχει καὶ ἐκφράζει ἡ διαχρονικῶς...

Βίος Ἁγίου Φιλουμένου (1913-1979) (29 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Γεννήθηκε στὶς 15 τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ ἔτους 1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Ἡ καταγωγὴ του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς ἐπισκοπῆς Μόρφου, Ὁροῦντα. Γόνος εὐλαβῶν γονέων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη- καὶ «ὑποτακτικός» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς.
Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ ζωή.
Ἔτσι, τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1927 ἐγκατέλειψε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ Σταυροβούνι ὅπου παρέμεινε γιὰ 5 χρόνια ὑποτασσόμενος «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, μοναχὸ Βαρνάβα.
Τὸ 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσῃ- ἀναχώρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ τὴ Μονὴ  τοῦ Σταυροβουνιοῦ καὶ μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ Γυμνάσιο τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής του στὸ Γυμνάσιο ἐκάρη μοναχός, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη καὶ λίγους μῆνες μετὰ χειροτονήθηκε διάκονος. Τὸ 1943 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἔξι χρόνια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανείς νά μήν σέ φοβίζει, οὔτε οἱ διαδόσεις, οὔτε οἱ ὀρδές τῶν βαρβάρων, οὔτε οἱ συχνές δοκιμασίες καί συμφορές.
Κι ἄν ἀκόμη εἶναι ἀναρίθμητοι οἱ ἐχθροί, ὁ δικός μας ὑπερασπιστής, ὑπερασπιστῆς εἶναι ἰσχυρότερος...
Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

28 Νοε 2022

Ἡρακλῆς Ρεράκης: "Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στήν πρόληψη τῆς βίας"

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων
«Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στήν πρόληψη τῆς βίας»
Ἡ βία ἀποτελεῖ ἕνα θέμα πολυδιάστατο, πού προβληματίζει τήν εὐρύτερη κοινωνία καί ἰδιαίτερα φορεῖς, πού ἐνδιαφέρονται γιά τούς νέους, τούς γονεῖς καί τό σχολεῖο.
Οἱ ἀσκοῦντες βίαιες ἐνέργειες, ἐντός τῆς σύγχρονης κοινωνίας, αὐξάνονται μέ ταχύτατους ρυθμούς, ἐνῶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητάς του, ἀπαιτεῖ προσεκτικούς...

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο7 : Σαηεντολογία - Μία ἀπό τίς πιό ἐπικίνδυνες αἱρέσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς

Ἡ Σαηεντολογία θεωρεῖται μία ἀπό τίς πιό ἐπικίνδυνες αἱρέσεις σήμερα.
Ὁ ἱδρυτής της Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ, συγγραφέας βιβλίων ἐπιστημονικῆς φαντασίας, εἶχε δηλώσει σέ συναδέλφους δημοσιογράφους του ὅτι «ὅποιος θέλει νὰ κερδίσει ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια, πρέπει νὰ δημιουργήσει μία θρησκεία».

Ἐργάστηκε ἀκόμα καὶ στίς μυστικές ὑπηρεσίες τοῦ Πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ. Συνεργάτες καὶ φίλοι του ἀνήκουν στούς χώρους τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τοῦ σατανισμοῦ.
Λειτουργεῖ ὡς οἰκονομική ἐπιχείρηση πού ἐνίοτε, ὅποτε...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἀπόφαση Σ.τ.Ε. γιά ὑγειονομικούς. Θά ἐπανέλθουν;"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022]

Μνήμη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων καί ἡ Στρώμνιτσα (†28 Νοεμβρίου)

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός

Οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα ἱερομάρτυρες, πού τιμῶνται ἰδιαιτέρως καί εἶναι πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς, ἀνήκουν στήν εὐρύτερη χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα τῶν μαρτύρων.

Μάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τούς ἀγωνισαμένους μέχρι ψυχῆς καί αἵματος καί μαρτυρήσαντας τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ. (ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων). Μάρτυρας εἶναι αὐτός πού ὑπομένει θεληματικά τόν σωματικό θάνατο, προκειμένου νά παραμείνει πιστός στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Μαρτύρων, τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γενέθλια ἡμέρα, διότι αὐτήν τήν ἡμέρα εἰσῆλθαν στεφανηφόροι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό οἱ πιστοί πανηγυρίζουν καί ἑορτάζουν μέ χαρά τήν ἡμέρα μνήμης τῆς ἀθλήσεως τῶν μαρτύρων.

«Ὁ θάνατος τῶν μαρτύρων εἶναι παρηγοριά τῶν πιστῶν, παρρησία τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄλλο τό μοῦ ἀρέσει κάτι, καί ἄλλο τό ἀγαπῶ. Ἄν σοῦ ἀρέσει ἕνα λουλούδι, τό κόβεις.
Ἄν τό ἀγαπᾶς, τό ποτίζεις κάθε μέρα.
Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

27 Νοε 2022

Μόρφου Νεόφυτος : Ἐκλογές Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Ἡ KΑ' Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, 2022 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Μαυρίκιος Τιβέριος [539 - 27 Νοεμβρίου 602]

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
11 Νοεμβρίου 2022
Ὁ Μαυρίκιος Τιβέριος γεννήθηκε στήν Ἀραβησσό τῆς Καππαδοκίας τό 539 καί ἦταν γιός τοῦ Ἕλληνα συγκλητικοῦ Παύλου. Κατετάχθη στόν στρατό τῆς Ρωμανίας καί ἀνῆλθε στίς ὑψηλές θέσεις τῆς ἱεραρχίας, σέ σημεῖο ὥστε νά χρισθεῖ διάδοχος τοῦ αὐτοκράτορα Τιβερίου Β' Κωνσταντίνου.

Φιλοθεΐτες Πατέρες - Αἶνοι σέ Ἦχο πλ. Δ'

Ἄινοι πλ. Δ'
Φιλοθεϊτων πατέρων (2022)
Ἱερά Μονή Φιλοθέου
Ἅγιον Ὄρος

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἰάκωβος ὁ Πέρσης (27 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε ἀπό χριστιανούς γονεῖς στήν περ­σική πόλη Ἔλαπα ἤ Βηλάτ, ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς Πίστεως καί νυμφεύθηκε μιά χριστιανή κοπέλα. Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς Ἰσζδιγέρδης ἐκτιμοῦσε τόν Ἰάκωβο γιά τά χαρίσματα καί τίς δεξιότητες τοῦ καί τόν κατέστησε ἀξιωματοῦχο στήν αὐλή του. Κολακευμένος ὁ Ἰάκωβος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ, παραπλανήθηκε καί ἄρχισε νά θυσιάζει κι αὐτός στά εἴδωλα πού προσκυνοῦσε ὁ Πέρσης ἡγεμόνας.
Πληροφορήθηκαν τό γεγονός ἡ μητέρα καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακώβου. Τοῦ ἔγραψαν τότε μιά ἐπιστολή ἐπιτιμητική, θρη­νολογώντας γιά τό κατάντημά του νά γίνει ἀποστάτης τῆς Πίστεως καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Tρεις εἶναι οἱ μεγάλοι φράχτες πού κρατοῦν τόν ἄνθρωπο μακριά ἀπό τήν ἁμαρτία:
ἡ συνείδηση, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ντροπή τοῦ κόσμου.
Ἄν αὐτούς τούς φράχτες τούς ξεπεράσουμε καί τούς ἀγνοήσουμε, χαθήκαμε!
Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης

26 Νοε 2022

Ἀπόφαση ΣτΕ: Μιά τεράστια νίκη γιά τούς ὑγειονομικούς - Μιά μικροπρεπής στάση ἀπό τόν ἡττημένο Θ. Πλεύρη!

Ὁ Θ. Πλεύρης κατηγοροῦσε τούς ὑγειονομικούς γιά «ἀντιεπιστημονισμό», ἐνῶ σύμφωνα μέ τό Στέ ὁ ἴδιος παρέτεινε τήν ἀναστολή τους χωρίς ἐπιστημονικά δεδομένα!
Ἀπόφαση Στέ: Μετά ἀπό 15 μῆνες ἀδιανόητων στερήσεων, ἡρωικῶν ἀγώνων καί διεκδικήσεων, οἱ ὑγειονομικοί πού δέν λύγισαν ἀπό τόν πιό στυγνό κρατικό ἐκβιασμό πού ἐπιβλήθηκε σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, βλέπουν τούς κόπους τους νά ἀνταμείβονται καί πανηγυρίζουν μιά τεράστια νίκη. Μιά νίκη πού θά λειτουργήσει ὡς ὁδηγός γιά τήν τελική ἐπικράτηση τοῦ δίκαιου. Μιά νίκη πού ἀνακτᾶ χαμένο ἔδαφος ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια πού στέρησε ἡ κυβέρνηση ἀπό...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης:"Κοιτάξτε νὰ διορθωθῆτε, γιὰ νὰ δικαιοῦσθε τὴν θεία βοήθεια. Νὰ στηριχθῆτε ἀκόμη περισσότερο στὸν Θεό. Θὰ ἔχουμε πιὸ δύσκολα χρόνια."

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Β' «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ.185
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατάσταση πνευματική,ὀχυρὸ πνευματικὸ
Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατὶ ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του. Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σᾶς τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, τόσο σκληρὰ ἔχω μιλήσει! Ἐμένα κάτι νὰ μοῦ ἔλεγαν, θὰ προβληματιζόμουν, θὰ σκεφτόμουν γιατί μοῦ τὸ εἶπαν, τί ἤθελαν. Γιὰ νὰ μὴν πῶ βράδυα, ἕνα βράδυ δὲν θὰ κοιμόμουν. Ἂν δὲν ἔβλεπα τὰ δύσκολα χρόνια ποὺἔρχονται, δὲν θὰ ἀνησυχοῦσα τόσο. Ἀλλὰ αὐτὸ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΓ' Λουκᾶ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (27-11-2022)

Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ἦταν γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ μᾶλλον γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο, διότι ἐκεῖ φυλασσόταν καὶ ἱερὸ λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ ἄλλους ἀσκητές, ποὺ ζοῦσε μαζί τους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, χριστιανικὴ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια. Δὲν λύπησε ποτὲ κανένα, μεγάλη του χαρὰ μάλιστα, ἦταν νὰ...

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πρίν ἀφήσεις τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου κάνε τόν σταυρό σου καί πές:
«Ἀποτάσσομαι σοί σατανᾶ, καί τή πομπή σου, καί τή λατρεία σου καί συντάσσομαι σοί Χριστέ».
Ποτέ μή βγεῖς ἀπό τό σπίτι σοῦ χωρίς αὐτά τά λόγια. Αὐτά θά εἶναι γιά σένα ράβδος, ὅπλο, πύργος ἀκαταμάχητος. Ἔτσι: Ὄχι μόνο ἄνθρωποι δέν θά μπορέσουν νά σέ βλάψουν, ἄλλ' οὔτε κι' αὐτός ὁ διάβολος!
Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Νοε 2022

Δρ. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης: «Σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, ὁ καταλληλότερος νά ἡγηθεῖ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, εἶναι ὁ Μόρφου Νεόφυτος»

Ἐλπιδοφόρος Σ. Σωτηριάδης
Ἀγαπητοί φίλοι,
Τά τελευταῖα δυόμιση χρόνια ἔχουμε ζήσει πρωτόγνωρες ἀπειλές γιά τήν ὑγεία μας, τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἀλλά καί γιά τήν ἴδια μας τήν ἐπιβίωση.
Δυστυχῶς μέ ἀφορμή τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχουμε βιώσει κρατικές ἀπαγορεύσεις καί ὑποχρεωτικές ἐπιβολές πού παραβίαζαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς συνταγματικά κατοχυρωμένες ἀτομικές μας ἐλευθερίες. Ταυτόχρονα, ἦταν ἀντίθετες στήν ἐπιστημονική ἀλήθεια καί γνώση καί ἀναιροῦσαν τίς βασικές ἀρχές καί ἀξίες τῆς Δημόσιας Ὑγείας καί τόν...

Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
 Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξίσου ἡρωίδες μὲ τοὺς ἄνδρες μάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ χορεία τῶν ἁγίων. Τὸ πρόβλημα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων, λύθηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς ἁγίους Της, ὅπως καὶ ἡ σύμπλευση γνώσης καὶ πίστης.
Στὶς κορυφαῖες γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκει καὶ ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Αἰκατερίνη. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ 294 ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια καὶ ὀνομαζόταν Δωροθέα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κώνστας ἢ Κέστος καὶ ἦταν...

Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλομάρτυς (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου –Καθηγητοῦ 
Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς Χριστιανῶν βρισκόταν στὸν στρατὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδείχτηκαν Μεγαλομάρτυρες, γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μερκούριος. 
Γεννήθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στοὺς χρόνους τῶν ἀσεβῶν καὶ σφοδρῶν διωκτῶν τῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) καὶ Βαλεριανοὺ (253-259). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Γουρδιανός, ἦταν Σκύθης στὴν καταγωγή, κρυφὸς Χριστιανὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν κάθε ἀνθρώπου, δέν παρέχεται σάν μισθός γιά τά ἔργα του, ἀλλά προσφέρεται δωρεάν, ἀπό τήν φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος

24 Νοε 2022

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Εὐχή καί προσπάθεια» γιά κοινό Πάσχα Ὀρθόδοξων - Καθολικῶν

Σχόλιο Σάββας Ἠλιάδης:
Θά ἔχουμε καί Παλαιοπασχίτες;
Πρίν ἀπό τριάντα τοὐλάχιστον χρόνια, βρεθήκαμε σέ μιά σύναξη μέ τόν ἀλησμόνητο διδάσκαλο Στέργιο Σάκκο. Δίδαξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις. Στήν συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση μέ ἐρωταπαντήσεις ποικίλων θεμάτων.
Κάποια στιγμή σταμάτησε, ἔμεινε σιωπηλός καί, δέν θυμᾶμαι σε ποιά ἐρώτηση, κούνησε τό κεφάλι του καί ψέλλισε μέ πονεμένο ὕφος:"Δέν θά περάσει πολύς καιρός καί, ὅπως προέκυψαν οἱ Παλαιοημερολογίτες, θά χρειαστεῖ νά διαχωρίσουν τήν θέση τους καί οἱ Παλαιοπασχίτες"!
Ἰδού νῦν ὁ καιρός! Ἦρθε ἡ ὥρα! Οἱ ἀποστασίες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἐπεκτείνονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ. Οἱ προαναγγελίες εὐσεβῶν καί ἁγίων ἀνθρώπων ἐπιβεβαιώνονται! Οἱ ἀγῶνες, οἱ ἀνακατατάξεις καί ἐπανατοποθετήσεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες.
Δέν μπορεῖ νά μείνει ἄπραγος καί ἀμέτοχος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μπροστὰ σέ μιά τέτοια ἐπικείμενη προδοσία! Ἡ συνενοχή μας θά εἶναι βαρύτερη αὐτῶν πού τήν σχεδιάζουν!

Κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ὅπως ἐπανέλαβε σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.

Τήν εὐχή του γιά κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν...

Νοσηροί καιροί καί ἤθη διαστροφῆς - Καμπάνια οἴκου μόδας δείχνει παιδιά νά κρατοῦν φετιχιστικά ἀξεσουάρ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μιά ἀκόμα διεστραμμένη καμπάνια ἀναδύθηκε ἀπό τόν βοῦρκο τοῦ «δικαιωματισμοῦ» - Ἡ παιδική ἀθωότητα βάλλεται συνεχῶς, στό ὄνομα τῆς «προοδευτικότητας»
Καμπάνια - Balenciaga: Ἡ προχωρημένη σήψη πού ἐμφωλεύει στόν μεταμοντέρνο πολιτισμό τῆς Δύσης ἐξελίσσεται πλέον τόσο ραγδαία,ραγδαῖα πού δέν προλαβαίνουμε νά μετροῦμε «τέρατα καί σημεῖα». Πρίν προλάβει νά σβήσει ὁ ἀπόηχος ἑνός φαινομένου διαστροφῆς, ἐμφανίζεται ἄλλο. Πρίν σβήσει μιά...

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Γ' «Πνευματικὸς Ἀγώνας» σελ.19
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οἱ λογισμοὶ τοῦ ἀνθρώπου δείχνουν τὴν πνευματική του κατάσταση
–Γέροντα, πῶς γίνεται τὸ ἴδιο πράγμα νὰ τὸ βλέπουν διαφορετικὰ δύο ἄνθρωποι;
–Ὅλα τὰ μάτια βλέπουν τὸ ἴδιο καθαρά; Γιὰ νὰ δῆ κανεὶς καθαρά, πρέπει νὰ ἔχη τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ὑγιέστατα, γιατὶ τότε ἔχει τὴν ἐσωτερικὴ καθαρότητα.
–Γιατί, Γέροντα, μερικὲς φορές, τὸ ἴδιο περιστατικὸ ἕνας τὸ θεωρεῖ εὐλογία καὶ ἄλλος δυστυχία;
–Καθένας τὸ ἑρμηνεύει ἀνάλογα μὲ τὸν λογισμό του. Τὸ κάθε πράγμα μπορεῖς νὰ τὸ δῆς ἀπὸ τὴν καλή του πλευρὰ ἢ ἀπὸ τὴν κακή του πλευρά. Εἶχα ἀκούσει τὸ ἑξῆς περιστατικό:

Σὲ ἕνα μοναστήρι ποὺ βρισκόταν σὲ κατοικημένη...

Ἅγιος Κλήμης Ρώμης: Ὁ μεγάλος Ἀποστολικός Πατέρας (24 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά κατηγορία Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομάζονται «Ἀποστολικοί». Πρόκειται γιά τούς μαθητές καί διαδόχους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν τήν ἁγία μας πίστη ἀπό αὐτούς. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Κλήμης, ὁ Ἱερομάρτυρας καί τρίτος Ἐπίσκοπος Ρώμης.
Καταγόταν ἀπό τή Ρώμη καί ἔζησε στά τέλη τοῦ 1ου μ. Χ. αἰῶνα καί ἔδρασε στά χρόνια πού βασίλευσαν οἱ αὐτοκράτορες: Δομετιανός (81-96), Νέρβας (96-98) καί Τραϊανός (98-117). Εἶχε κατά τήν παράδοση βασιλική καταγωγή. Οἱ γονεῖς του ὀνομαζόταν Φαῦστος καί Ματθιδία. Χάρις στήν εὐγενῆ καταγωγή του καί τήν οἰκονομική ἄνεση τῆς οἰκογένειάς του ἔκαμε λαμπρές σπουδές. Ἔμαθε τήν ἑλληνική γλῶσσα, γενόμενος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν ἁμαρτάνεις, μήν τά βάζεις μέ τήν πράξη, ἀλλά μέ τόν λογισμό. Διότι ἐάν δέν προέτρεχε ὁ νοῦς, δέν θά ἀκολουθοῦσε τό σῶμα.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

23 Νοε 2022

Ἀθῶος ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, γιά τό «ἀδίκημα» τῆς τέλεσης ἀκολουθίας ἐν μέσῳ ἐγκλεισμοῦ!

Ἀθῶος κρίθηκε ὁ ἐπίσκοπος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος δικάστηκε ἀπό τό Β' Τριμελές Πλημμελιοδικεῖο Πειραιῶς γιά παράβαση ἀπαγόρευσης πάσης Θείας ἱερουργίας κατά τόν Μάρτιο 2020, λόγῳ τῶν μέτρων τῆς πανδημίας ὕστερα ἀπό ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Μάρτυρας ὑπεράσπισης κατέθεσε στήν δίκη καί ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ. 
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοῦ Kythera.News ὅταν ξεκίνησε ἡ δίκη καί παρουσιάσθηκαν οἱ δικηγόροι ὑπεράσπισης, ὁ πρόεδρος...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.