29 Φεβ 2020

Κυριακή τῆς συγχωρήσεως Mητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμὶν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» (Μάτθ. 6,14)
NAOΣ χωρὶς κήρυγμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι στρατὸς χωρὶς σάλπιγγα. Τὸ κήρυγμα εἶναι ἡ σάλπιγξ τοῦ Κυρίου, τὸ ξυπνητήρι ποὺ ξυπνάει τοὺς ἁμαρτωλούς, τὸ γάργαρο νερὸ ποὺ δροσίζει καὶ ἀναπαύει τὶς ψυχές.
Ἐλπίζω ἐσεῖς νὰ ἔχετε διάθεση ν’ ἀκούσετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ’ ἐγὼ διστάζω...νὰ μιλήσω. Γιατί πολλὰ εἶναι τὰ θέματα ποῦ ἔχουμε σήμερα μπροστά μας· ποιὸ ἀπ’ ὅλα νὰ πάρω;
‘Oπως γνωρίζετε, συνηθίζω νὰ ἀσκῶ ἔλεγχο. Καὶ σήμερα, τῆς Τυρινῆς, ἁρμόζει νὰ ἐλέγξουμε. Διότι αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ γίνονται αὐτὲς τὶς μέρες, ἀσφαλῶς δὲν εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή μας. Χοροί, πορνικὰ τραγούδια, μάσκες, καρναβάλια, ξενύχτια, ὄργια… Σᾶς ἐρωτῶ· τί σχέση ἔχουν αὐτὰ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία μας; Γι’ αὐτὸ λέω, ὅτι τὸ κράτος μας δὲν εἶναι ὀρθόδοξο.
Λοιπόν, νὰ κάνω ἔλεγχο; Ἄλλοι ἱεροκήρυκές μου συνιστοῦν, νὰ παύσω νὰ ἐλέγχω, γιατί ἡ κοινωνία δὲν ἀνέχεται τὸ φραγγέλλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ γλώσσα τὴν ἀποστολική.  Ἂς κάνω κ’ ἐγὼ σήμερα ἕνα  κήρυγμα ἐποικοδομητικό, ὅπως τὸ λένε.

Καρναβάλια: Τὸ ἀντι-τριώδιο

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Εἰσήλθαμε καὶ φέτος στὸ ἅγιο Τριώδιο, τὸ ὁποῖο εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἐορτολογικὲς περιόδους τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι μία πένθιμη καὶ κατανυκτικὴ περίοδος, ποὺ ἀρχίζει, ἀπὸ τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ φθάνει μέχρι τὸν ἑσπερινό τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Αὐτὴν διαδέχεται κατόπιν ἡ χαρμόσυνη περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα καὶ φθάνει μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν ἁγίων Πάντων. Εἶναι περίοδος ἐντονωτέρου πνευματικοῦ ἀγῶνος, στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὰ τροπάρια, τοὺς ὕμνους, τὰ ἀναγνώσματα, τὶς κατανυκτικὲς Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, μὲ τήν νηστεία, στὴν ὁποία θὰ εἰσέλθουμε σὲ λίγο, (ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα) καὶ μὲ τὴν ὅλη κατάλληλη ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ ἀκριβέστερη καὶ βαθύτερη βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας, μᾶς καλεῖ νὰ παλαίψουμε καὶ νὰ σταυρώσουμε τὰ πάθη καὶ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπο, ποὺ φέρουμε...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Στ', Περὶ προσευχῆς, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2012, σσ. 198-200.

Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὸ Τριήμερο. Πιστεύω αὐτὴν τὴν Σαρακοστὴ νὰ μὴν ἔχετε πολλὲς δουλειὲς καὶ νὰ συμμετάσχετε ψυχικὰ στὸ Πάθος τοῦ Κυρίου, δουλεύοντας περισσότερο πνευματικά.

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά. Καί, ἂν ἀξιοποιήση πνευματικὰ αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅταν πεθάνη, θὰ ὁδεύση ἡ ψυχή του πρὸς τὰ ἄνω, χωρὶς νὰ ἐμποδίζεται ἀπὸ «διόδια» καὶ τελώνια. Κάθε χρόνο ἔρχονται αὐτὲς οἱ ἅγιες ἡμέρες, ἀλλὰ καὶ κάθε χρόνο μᾶς φεύγει καὶ ἕνας χρόνος• καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα. Τὸν ἀξιοποιήσαμε πνευματικὰ ἢ τὸν σπαταλήσαμε στὰ ὑλικά;

Μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες κοσμικὲς ἀλλοιώσεις τῆς ἐποχῆς μας, ἔχει χάσει τὴν ἔννοιά του καὶ τὸ Τριήμερο, γιατί οἱ κοσμικοὶ κάθε ἑβδομάδα ἔχουν τριήμερο – Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακὴ – μὲ ζωὴ κοσμική. Εὐτυχῶς ποὺ διατηρεῖται καὶ ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ ἔννοια τοῦ Τριημέρου στὰ μοναστήρια καὶ σὲ λίγες χριστιανικὲς οἰκογένειες στὸν κόσμο, καὶ ἔτσι κρατιέται ὁ κόσμος. Ἡ πολλὴ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία ποὺ....

28 Φεβ 2020

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Ὁμιλία ἑσπερινοῦ συγχωρήσεως

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ἅγιον Ποτήριον καὶ μολυσματικότης

Γιῶργος Κοντογιώργης: «Οἱ πολιτικοὶ ἔχουν μεταβάλει τὴν Ἑλλάδα σὲ χωματερὴ τῆς Διεθνοῦς τῶν ἀγορῶν καὶ εἶναι ὑπερήφανοι γι' αὐτὸ»

Γιῶργος Κοντογιώργης, Καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης
(...) Οἱ ἐφιαλτικὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε στὸ μεταναστευτικὸ σήμερα βεβαιώνει πέραν παντὸς ἄλλου τὸ ἀδιέξοδό της πολιτικῆς τάξης τῆς χώρας. Ἡ χώρα δὲν ἔχει οὔτε εἶχε μεταναστευτικὴ πολιτική, διότι ἡ πολιτικὴ τάξη δὲν ἔχει ὡς ἄξονα ἀναφορᾶς τὸ συμφέρον τῆς χώρας: τὴν κοινωνική της συνοχή, τὴν εὐημερία καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν.
Ἀπουσιάζει κάθε πολιτικὴ στὸ θέμα ποὺ νὰ συνεκτιμᾶ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς δυνατότητες τῆς χώρας, τὶς διαδικασίες ἔνταξης καὶ ἐνσωμάτωσης, ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ἄλλη εὐνομούμενη χώρα.
Προβάλλουν τὴ “φιλανθρωπία” ὡς πολιτικὴ γιὰ νὰ συγκαλύψει τὴν ἰδεολογική της γύμνια, τὴν ἀντιπάθειά της πρὸς τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μεταβλήθηκε ἐξ ἀντικειμένου σὲ “βαποράκι” ἐκτόνωσης τῶν κοινωνικῶν ἐντάσεων ποὺ προκαλοῦν ἡ διεθνὴς τῶν ἀγορῶν καὶ οἱ πολιτικὲς τοὺς παραφυάδες. Ἐξοῦ καὶ ἐπαίρεται ποὺ μεταβάλει τὴ χώρα σὲ “χωματερὴ” τοῦ παγκόσμιου “καπιταλισμού”, προσάπτοντας στὴν....

Ἡ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση ὡς μορφὴ ὑβριδικοῦ πολέμου

Γράφει ὁ Λαυρέντζος Ἀναστάσιος
    Ἡ παροῦσα ἱστορικὴ φάση χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν πύκνωση τῶν φαινομένων ποὺ ἀποκαλοῦμε παγκοσμιοποίηση. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ποὺ στὴν πραγματικότητα ἔχει ξεκινήσει αἰῶνες πρίν, στὴν ἐποχὴ μᾶς ἀποκτᾶ πρωτόγνωρη ἔνταση καὶ ταχύτητα. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι διάφορες τεχνολογικὲς ἐξελίξεις –διαδίκτυο, νέα κινητὰ τηλέφωνα, ψηφιακὲς τηλεπικοινωνίες, νέες δυνατότητες στὶς μεταφορές– δημιουργοῦν πρωτόγνωρες συνθῆκες στὴ μαζικὴ διάδοση τῶν πληροφοριῶν καὶ στὴν ἀπρόσκοπτη διακίνηση κεφαλαίων καὶ ἀγαθῶν σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.
Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, κάποιοι βιάζονται νὰ θεωρήσουν ὅτι τὸ ἑπόμενο ἐξελικτικὸ βῆμα εἶναι ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἀνθρώπων. Μία τέτοια παραδοχὴ ὅμως συνεπάγεται τὴ διάλυση τῶν ἐθνῶν κρατῶν, ὅπως αὐτὰ καθιερώθηκαν μετὰ τὴ γαλλικὴ ἐπανάσταση. Διότι στὴν πραγματικότητα ἡ ἐλεύθερη, κατὰ βούληση μετακίνηση τῶν ἀνθρώπων, ὑπὸ τὴ μορφὴ ἑνὸς νέου τύπου ἀνθρώπινου δικαιώματος συνεπάγεται ἄμεσα καὶ κατηγορηματικὰ τὴν....

Συνταγματικὴ ἡ εὐθανασία στὴν Γερμανία! Ἡ Δύση φέρνει τὸν θάνατο…

 Deutsche Welle - Κριστίνε Ζους-Ντέμουτ
Στὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὴν ὀργανωμένη ὑποβοήθηση στὴν εὐθανασία ἀπαντᾶ τὴν Τετάρτη τὸ γερμανικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Καρλσρούης σὲ μία σημαντικὴ ἀπόφαση, ποὺ ἤδη θεωρεῖται σταθμὸς γιὰ τὸ ζήτημα.
Ὑπάρχει συνταγματικὸ «δικαίωμα σὲ ἕναν ἀξιοπρεπῆ θάνατο»; Καὶ ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις; Στὶς 26 Φεβρουαρίου τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Καρλσρούης θὰ ἀποφανθεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς «ὀργανωμένης βοήθειας σὲ εὐθανασία» καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν «ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα» μὲ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο. Πέρυσι τὸν Ἀπρίλιο σὲ ἰδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικὰ κλίμα ξεκίνησε στὸ δικαστήριο ἡ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὴ νομοθετικὴ ἀπαγόρευση τῆς «ὀργανωμένης βοήθειας σὲ εὐθανασία».
Στὸ Ἀνώτατο Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Γερμανίας εἶχαν προσφύγει βαριὰ ἀσθενεῖς, σωματεῖα ὑπὲρ τῆς....

Πῶς ὁ Σόρος ὑπαγορεύει ἀποφάσεις στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γράφει ὁ Γεωργίου Βαγγέλης
    Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ 22 στοὺς 100 δικαστὲς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων εἶναι πρώην ὑπάλληλοι ἢ ἐπικεφαλῆς ὀργανώσεων ποὺ δραστηριοποιοῦνται σήμερα στὸ σημαντικότερο δικαστήριο τῆς Εὐρώπης, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Δικαίου καὶ Δικαιοσύνης (European Centre for Law and Justice) ποὺ ἑδρεύει στὸ Στρασβοῦργο. Μπροστάρης σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις εἶναι τὸ δίκτυο ποὺ ἔχει στήσει ὁ Τζὸρτζ Σόρος, τὸ ὁποῖο μάλιστα σπρώχνει λεφτὰ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Τὸ διάστημα 2009-2019, 18 δικαστὲς ἐξ' αὐτῶν ἐκδίκασαν ὑποθέσεις ποὺ ἐνέπλεκαν ΜΚΟ μὲ τὶς ὁποῖες διασυνδέονταν οἱ ἴδιοι στὸ παρελθόν.
Πρόκειται γιὰ μία ἔρευνα ἀποκαλυπτική της σήψης ἑνὸς θεσμοῦ ποὺ ἔχει στήσει ἐπανειλημμένα τὴν Ἑλλάδα στὸν "τοῖχο" στὸ ζήτημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανῶς, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ ἐπιλήψιμο στὸ γεγονὸς καὶ μόνο ὅτι οἱ ἐν λόγω δικαστικοὶ λειτουργοὶ ὑπῆρξαν ὑπάλληλοι ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὸν Σόρος. Ὅλοι ἀπὸ κάπου....

Ἅγιος Νικόδημος: Τί κακά κάνουν οἱ χριστιανοί στίς ἀπόκριες...Φωτογραφία ἀπό τήν Ἀποκριάτικη ἐκδήλωση τῆς Κοινότητας Κοντοσκαλίου καί τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων. Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν καί Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δεῖτε περισσότερα ἐδῶ.
«Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν», Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Λόγος Β΄. Μεταφραστής: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης, Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὅρους. 
Ποιός μπορεῖ νά διηγηθῆ τίς ἀταξίες, πού κάνουν οἱ Χριστιανοί κατά τήν περίοδο τῶν Ἀποκρέων, καί μάλιστα στά νησιά; 
Στ' ἀλήθεια, θά μποροῦσε νά πῆ κανείς, ὅτι τότε οἱ Χριστιανοί δαιμονίζονται ὅλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδοῦν ἀσυνείδητα, μέχρι καί αὐτοί οἱ πλέον γέροντες. 
Καί, ὅποιος δέν χορέψει ἤ δέν τραγουδήσει, θεωρεῖται τρελλός, διότι οἱ ἄνδρες φοροῦν γυναικεία φορέματα καί οἱ γυναῖκες ἀνδρικά· διότι ντύνεται ὁ καθένας μέ διαφορετικά ροῦχα καί μάσκες, τίς κοινῶς ἀποκαλούμενες μουτσοῦνες· 
τότε δέν ἔχει διαφορά ἡ ἡμέρα ἀπό τήν νύκτα· διότι ὅπως ἡ ἡμέρα καί ὅλη ἡ νύκτα ξοδεύεται σέ χορούς καί μασκαριλίκια· τότε δέν διαφέρουν οἱ λαϊκοί ἀπό τούς κληρικούς καί τούς ἱερωμένους· διότι ὅλοι ἐξ ἴσου ἀτακτοῦν· 
τότε, γιά νά πῶ ἔτσι, πανηγυρίζει ἠ ασέλγεια· γιορτάζει ἡ ἀκολοσία· εὐφραίνεται ἡ...

27 Φεβ 2020

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Εἰσαγγελέας διέταξε ἔρευνα γιὰ χριστιανικὸ βιβλίο ποὺ γράφει ὅτι ὁ Θεὸς «ἐποίησεν άρσεν καὶ θῆλυ»

Ἡ Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐπισκοπὴ τῆς Φινλανδίας βρίσκεται ὑπὸ ἔρευνα ἀπὸ τὴν Γενικὴ Εἰσαγγελέα τῆς χώρας σχετικὰ μὲ τὴ δημοσίευση ἑνὸς βιβλιαρίου ποὺ ὑποστηρίζει τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα καὶ ποὺ ὀνομάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς «διαταραχή».

Ὁ κληρικὸς Juhana Pohjola (φώτο), κατηγορεῖται γιὰ «ὑποκίνηση μίσους ἐναντίον ὁμάδας» καὶ ἔχει κληθεῖ στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τοῦ Ελσίνκι γιὰ προκαταρκτικὴ ἔρευνα τὴν Τρίτη 11 Φεβρουαρίου.

Ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου τοῦ Λουθηρανικοῦ Ἱδρύματος Φινλανδία καὶ διαχειριστὴς τῆς ἱστοσελίδας του, ὁ Pohjola βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἔρευνας.
Τὸ 2004, τὸ ἵδρυμα δημοσίευσε ἕνα μικρὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Άρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς - Οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις ἀμφισβητοῦν τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία». Ἡ ἐπισκοπὴ ἀνέφερε στὴν ἱστοσελίδα της ὅτι ὁ Pohjola "κατηγορεῖται ὅτι διένειμε αὐτὸ τὸ ὑλικὸ στὸ κοινὸ καὶ ὅτι τὸ διατήρησε διαθέσιμο στὸ...

Τσελεγγίδης: «Ἡ πνευματικὴ προσφορὰ τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου»

Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, καταθέτει τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία του ἀπὸ τὴ γνωριμία καὶ πνευματικὴ συναναστροφὴ μὲ...

Σὰν σήμερα τὸ 1998, κοιμήθηκε ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης

Ὁ παπα-Ἐφραιμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ Ἀμπελοχώρι Θηβῶν. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Ἰωάννης Παπανικήτας καὶ ἡ μητέρα του Βικτορία. Ὁ Γέροντας εἶχε σὰν κοσμικὸς τὸ ὄνομα Εὐάγγελος. Τελείωσε τὸ Γυμνάσιο ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔκλεινε στὸν Εὐάγγελο τὶς κοσμικὲς θύρες τῆς ἀποκατάστασης. 
Στὴν Θήβα, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ οἰκογένειά του, ὁ Εὐάγγελος γνώρισε τοὺς γεροντάδες του τὸν Ἐφραὶμ καὶ τὸν Νικηφόρο. 

Ἡ ζωὴ τοῦ Εὐάγγελου ἦταν καλογερική. Ἀγωνίζονταν πνευματικὰ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὶς μετάνοιες, τὴν νηστεία καὶ κυρίως μὲ τὴν ὑπακοή. 

Ἡ μητέρα του ἀξιώθηκε νὰ λάβει πληροφορία ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο ὅτι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ της νὰ γίνει μοναχὸς ἦταν καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ πώς ὁ Εὐάγγελος θὰ τιμήσει...

26 Φεβ 2020

Ραγίζει καρδιὲς ἡ κραυγὴ τοῦ στρατιωτικοῦ ἱερέα Μυτιλήνης: «Τώρα βλέπω τὴν Πατρίδα μου σκλαβωμένη»!

Σοβαρὴ καταγγελία ἀπὸ τοὺς Ἐθνοφύλακες τῆς Χίου: Τὰ ΜΑΤ μᾶς δέρνανε καὶ μᾶς φωνάζανε «Τούρκους»!

Soros-cracy

Γράφει ὁ Κώστας Καραΐσκος
Σέ ἕνα κράτος - χαμαιτυπεῖο ἦταν κι αὐτό ἀναμενόμενο: νά στείλει ἡ Κυβέρνηση τά ΜΑΤ ἐναντίον τῶν κατοίκων Λέσβου - Χίου ἐπειδή δέν συμφωνοῦν μέ τήν ἐπίταξη τῆς γῆς τους καί τή δημιουργία νέων, "κλειστῶν" κέντρων γιά τούς λαθροέποικους.
Προφανῶς κάθε δημοκράτης πολίτης ἐξοργίζεται μέ τίς εἰκόνες τῆς ἀστυνομικῆς αὐτῆς βίας καί νιώθει ἀλληλέγγυος τῶν νησιωτῶν πού ἀντιστέκονται. Ὅμως ποιά μπορεῖ νά εἶναι μιά κοινή γραμμή ἀντίστασης πού πρέπει νά ἑνώσει τόν ὅλον λαό καί νά τήν προβάλει μετά καί στήν ἐξουσία; Τό ἐρώτημα τίθεται γιατί ἄλλοι συνεχίζουν νά θυμίζουν τά ...Νόμπελ καί τήν συριζέικη ψῆφο τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ κάποιοι φωνάζουν νά φύγει τό φορτίο ἀπό τά νησιά καί νά μεταφερθεῖ στήν ἐνδοχώρα.
Κατά τή γνώμη μου ἡ μόνη ἐθνική γραμμή πού θά μᾶς ἕνωνε εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς παράνομης μετανάστευσης ὡς πολιτικό καί ὄχι ἀνθρωπιστικό ζήτημα, ἡ ἀπόδοση ἀπόλυτης ἀπαξίας σ΄ αὐτήν, καί τελικά ὁ τερματισμός της. Ἄν δέν συμφωνήσουμε ὅτι ξένες δυνάμεις (ΟΗΕ, Τουρκία, διεθνεῖς ΜΚΟ...) ἐσκεμμένα ἀντικαθιστοῦν καί νοθεύουν φυλετικά τόν λαό μας καί ὑπονομεύουν τήν ἐθνοκοινωνική μας συνοχή μέ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ μεθοδεύσεις, τίποτε δέν θά γίνει. Μόνο ἀπό κεῖ καί πέρα μποροῦμε νά...

Γεμάτοι ὀργὴ οἱ κάτοικοι τῆς Χίου εἰσβάλλουν σὲ ξενοδοχεῖο ὅπου φιλοξενοῦνται τὰ ΜΑΤ! Ἡ κυβέρνηση σπέρνει τὸ ΧΑΟΣ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Ἅγιος Παΐσιος: Ἀπὸ τὴν κοσμικὴ εὐτυχία βγαίνει τὸ κοσμικὸ ἄγχος


Ὅσο ἀπομακρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν φυσικὴ ζωή, τὴν ἁπλή, καὶ προχωροῦν στὴν πολυτέλεια, τόσο αὐξάνει καὶ τὸ ἀνθρώπινο ἄγχος. Καὶ ὅσο ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἑπόμενο εἶναι νὰ μὴ βρίσκουν πουθενὰ ἀνάπαυση. Γι' αὐτὸ γυρίζουν ἀνήσυχοι ἀκόμη καὶ γύρω ἀπό τὸ φεγγάρι -σάν τὸ λουρὶ τῆς μηχανῆς γύρω ἀπό τὴν τρελλὴ ρόδα -, γιατί ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μας δὲν χωράει τὴν πολλή τους ἀνησυχία.

Ἀπὸ τὴν κοσμικὴ καλοπέραση, ἀπὸ τὴν κοσμικὴ εὐτυχία, βγαίνει τὸ κοσμικὸ ἄγχος. Ἡ ἐξωτερικὴ μόρφωση μὲ τὸ ἄγχος ὁδηγεῖ καθημερινῶς ἑκατοντάδες ανθρώ-πων (ἀκόμη καὶ μικρά,μικρᾷ μὲ ἄγχος) στὶς ψυχαναλύσεις καὶ στοὺς ψυχιάτρους καὶ κτίζει συνεχῶς Ψυχιατρεῖα καὶ μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ἐνῶ πολλοὶ ψυχίατροι οὔτε Θεὸ πιστεύουν οὔτε ψυχή,ψυχῇ παραδέχονται. Ἑπομένως, πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ οἱ άν-θρωποι νὰ βοηθήσουν ψυχές, ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ ἄγχος; Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ παρηγορηθῆ ἀληθινά, ἂν δὲν πιστέψη στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀληθινὴ ζωή, τὴν μετὰ θάνατον, τὴν αἰώνια; Ὅταν συλλάβη ὁ ἄνθρωπος τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, τότε...

Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες… Θὰ ξυπνήσουμε χριστιανοί;

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο στὰ δίχτυα τοῦ Σόρος!

Tοῦ Bastien Lejeune
Ἡ Αὐστρία, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἰταλία ἀναγκάζονται νὰ νομιμοποιήσουν τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων. Ἡ Πολωνία καλεῖται νὰ προωθήσει τὸ δικαίωμα στὴν ἄμβλωση. Ἡ Γαλλία ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀλλαγὴ φύλου “στὰ χαρτιά”. Ἡ Οὐγγαρία ἀναγκάζεται νὰ καταργήσει τὴν ἰσόβια κάθειρξη. Ἡ Ρωσία τιμωρεῖται ἐπειδὴ καταδίκασε τὶς φεμινίστριες ἀκτιβίστριες Pussy Riot Punk. Ἡ Αὐστρία πρέπει νὰ νομιμοποιήσει τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ζευγάρια τοῦ ἰδίου φύλου· ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου τῆς σαρία στὴν Ἑλλάδα ἐπικυρώνεται. Ἄσχετα ματαξύ τους; Κάθε ἄλλο. Σὲ κάθε μία περίπτωση ἀπ’ αὐτές, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ὑπαγορεύει τὸ νόμο του σὲ μία εὐρωπαϊκὴ χώρα. Κάθε φορᾶ, συμμετέχει μία ΜΚΟ ποὺ συνδέεται μὲ τὸ δίκτυο τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἀνοικτῆς Κοινωνίας (ΙΑΚ) τοῦ Σόρος. Κάθε φορᾶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δικαστὲς ποὺ ἐκδίδει τὴν ἀπόφαση εἶναι πρώην συνεργάτης τοῦ ΙΑΚ ἢ τῶν θυγατρικῶν του. Κάθε φορᾶ, ἡ ἐτυμηγορία φέρει τὴ σφραγίδα τοῦ Τζὼρτζ Σόρος.
Ἀντὶ νὰ πιέζει, κάθε μία χωριστά, τὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις, ὁ Τζὼρτζ Σόρος «φύτεψε» ὁρισμένους δικαστὲς στὸ....

25 Φεβ 2020

Ἀφιέρωμα στὸν Γέροντα Χαράλαμπο Διονυσιάτη


Γιατί εἶναι ὑπαρξιακὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐλέγχει τὸ Αἰγαῖο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς στὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
    Σὲ προηγούμενο ἄρθρο ὁ ὑπογράφων ἐξέτασε τὸ πῶς μεταλλάσσεται ἡ γεωπολιτικὴ ταυτότητα τοῦ διεθνοῦς συστήματος καὶ τὸ πῶς οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς ἐνδέχεται νὰ ἐπηρεάσουν στὸ μέλλον τὸ Δίκαιό της Θάλασσας καὶ τὴ δομὴ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ συστήματος. Ταυτοχρόνως, ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ γειτονικὴ Τουρκία, ποὺ εἶναι πολὺ πιὸ ἐναρμονισμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὴ γεωπολιτικὴ ταυτότητα τοῦ πλανήτη, κατανοεῖ ὅτι "ὀφείλει" νὰ κυριαρχήσει στὶς κοντινές της θάλασσες (καὶ στὸ Αἰγαῖο) ἂν θέλει νὰ ἐκπληρώσει τὶς γεωπολιτικές της στοχοθετήσεις.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὴν "ἀναγκάζει" νὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀκρωτηριάσει τὴν Ἑλλάδα, "ἰμιοποιώντας" οὐσιαστικὰ ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο καὶ μετατρέποντας τὸ σὲ μία "ὑπεργκρίζα" ζώνη. Ὡστόσο, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Τουρκία θὰ ἐπιτύχει σίγουρα αὐτοὺς τοὺς στόχους της. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν εἶναι σίγουρα οὔτε καν ὅτι θὰ ἐπιχειρήσει νὰ τοὺς ὑλοποιήσει. Τὸ "ὑποχρεοῦται" καὶ τὸ "ὀφείλει" δὲν εἶναι ἀναπόφευκτες ἐξελίξεις. Δὲν ὑπάρχουν νομοτελειακὲς καταστάσεις στὴ διεθνῆ πολιτική. Στὴν πραγματικότητα, ἡ πορεία καὶ....

Μεταμεσονύκτια ἀπόβαση τῶν δυνάμεων καταστολῆς γιὰ τὴν πάταξη τῶν ἀντιδρώντων νησιωτῶν!

Μελέτη αποδεικνύει: Μὲ «δάκτυλο» Σόρος πολλὲς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου!

Ἰσχυρὲς διασυνδέσεις τοῦ George Soros μὲ Δικαστὲς τοῦ ΕΔΔΑ!
Ἡ Γαλλία πρέπει νὰ ἐπιδείξει ἀνυπακοὴ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀναφέρει ἡ Le Pen μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ ἐμπλοκὴ δικαστῶν του ὡς μέλη ΜΚΟ τοῦ George Soros.
Μία νέα ἔκθεση ἑνὸς Γάλλου δικηγόρου ὑποστηρίζει ὅτι ἕνας στοὺς πέντε δικαστὲς ποὺ ἔχουν ὑπηρετήσει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) τὴν τελευταία δεκαετία, εἶχε σχέσεις μὲ ἕνα δίκτυο ὀργανώσεων κοινωνικῆς δικαιοσύνης ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ George Soros.
Η Marine Le Pen, ἀρχηγὸς τοῦ δεξιοῦ ἐθνικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας κάλεσε τὸν Emmanuel Macron νὰ σταματήσει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ.
«Ἀντιμέτωπος μὲ αὐτὲς τὶς ἐξαιρετικὰ σοβαρὲς ἀποκαλύψεις, ὁ Macron δὲν μπορεῖ πλέον νὰ παραμείνει σιωπηλός», εἶπε ἡ Le Pen  μὲ προσωπικὸ tweet στὸ λογαριασμὸ τῆς τὴν Τετάρτη, καλώντας τὸ  Ἀνώτατο Δικαστήριο καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς Γαλλίας  (ὄργανο ποὺ συμβουλεύει τὴν κυβέρνηση γιὰ λήψη ἀποφάσεων σὲ νομικὰ θέματα) νὰ σταματήσει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ.
«Μία ἐλεύθερη δημοκρατικὴ πολιτεία πρέπει νὰ....

Κυβερνήσεις ἐναντίον ἑλληνικοῦ λαοῦ! Λέσβος καὶ Χίος δέχονται ἀδυσώπητη ἐπίθεση!


«Ἡ ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων ὡς εὐκαιρία γιὰ τὴ συγκρότηση ἑνὸς ἐθνοθραυστικοῦ ἀφηγήματος ποὺ θὰ δικαιολογεῖ τὴν διαπραχθεῖσα ἤδη συνθηκολόγηση»

Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα στὴ μνήμη τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ μὲ τίτλο:
«Πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός. Ὁ ἱερέας, ὁ δάσκαλος, ὁ ἄνθρωπος», Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, 6:00 τὸ ἀπόγευμα στό Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Μέγ. Βασιλείου 15, Ἀθήνα.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διοργανώνει ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Γιὰ τὸν μακαριστὸ Κληρικὸ καὶ Δάσκαλο θὰ μιλήσουν τέσσερις σημαντικοὶ ἄνθρωποι ποὺ τὸν....

Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Πρόσφατα στὴ Γαλλία κυκλοφορήθηκε τὸ βιβλίο τοῦ Jean - Francois Colosimo «Ἡ γαλλικὴ θρησκεία» («La religion francaise», ed. cerf). Σὲ αὐτὸ ὁ συγγραφέας περιγράφει γλαφυρὰ τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ ποὺ ὑφίστανται οἱ χριστιανικὲς ἀξίες στὴ Γαλλία κατὰ τὰ 230 τελευταῖα Πρόκειται γιὰ τὸν πιὸ μακρόχρονο διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς στὴν ἀρχαία Ρώμη.

Σκοπὸς τῶν διωγμῶν εἶναι νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς πολῖτες ἡ «Γαλλικὴ θρησκεία», δια τοῦ «ἄθεου κράτους». Στὰ γαλλικὰ ὀνομάζεται «L' Etat laique», ποὺ κατὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας σημαίνει «Τὸ κράτος ξένο πρὸς κάθε ὁμολογία ἢ θρησκευτικὴ διδασκαλία». Στὴν οὐσία τὸ ουδετερόθρησκο κράτος στὴ Γαλλία εἶναι ἕνα ἐπιθετικὰ ἄθεο κράτος, ποὺ ἐπεξέτεινε τὴν ἰδεολογία του σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς καὶ ἐπέβαλε τὸν ἄθεο παιδικὸ σταθμό - ἀπὸ τριῶν ἐτῶν...-, τὴν ἄθεη ἐκπαίδευση, τὶς ἄθεες τελετές, τοὺς ἄθεους νόμους (σελ. 107 τοῦ βιβλίου).
Οἱ κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ ἐνέργειες στὴ Γαλλία κρατᾶνε αἰῶνες. Ἀφετηρία τους ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Τὰ ὅσα διέπραξαν οἱ Γάλλοι Ἐπαναστάτες κατὰ τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα εἶχαν συνέχεια στὴ Ρωσία τὸν 20ό αἰῶνα. Καὶ οἱ δύο ἐπαναστάσεις εἶχαν ἕναν ἴδιο σκοπό, νὰ ἐξαφανίσουν τὸνχριστιανισμὸ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ νὰ τὸν καταργήσουν ὡς θρησκευτικὸ καὶ πνευματικὸ γεγονός.
Μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως διαπράττεται ἡ γενοκτονία στὴ συντηρητικὴ Βανδέα καὶ ὁ ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων μετατρέπεται σὲ Ναὸ τῆς Λογικῆς. Στὸν μεγαλοπρεπῆ Ναὸ τῆς προστάτιδας τῶν Παρισίων Ἁγίας Γενεβιέβης γκρεμίζονται οἱ σταυροὶ ἀπὸ τὴν ὀροφή του, ἀφαιροῦνται τὰ χριστιανικὰ ἀριστουργήματα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό του καὶ αὐτὸς διαμορφώνεται σὲ Πάνθεον τῶν προσωπικοτητων τῆς Ἐπανάστασης καὶ γενικὰ τῆς Γαλλίας. Τὸ παλάτι τῶν Παπῶν στὴν Αβινιόν γίνεται στρατῶνας καὶ φυλακὲς καὶ οἱ περισσότεροι ναοὶ μετατρέπονται σὲ...

Πραξικόπημα! Μετὰ τὴν ἐπίταξη τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν ἡ κυβέρνηση καταργεῖ μὲ νόμο τὰ τοπικὰ δημοψηφίσματα!


Γράφει ὁ Παναγίδης Δημήτριος
Χθὲς Δευτέρα 24/02 κατατέθηκε πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ νόμος σχετικὸς μὲ ρυθμίσεις γιὰ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση μὲ τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ὁποίου ἀναστέλλεται γιὰ τὰ ἑπόμενα 4 χρόνια ἡ ἰσχὺς τῶν ἄρθρων 133-151 τοῦ Ν. 4555/2018! Μὲ ἁπλὰ λόγια ἀναστέλλεται ἡ δυνατότητα τῶν Περιφερειῶν καὶ τῶν Δήμων νὰ προκηρύσσουν γιὰ θέματα τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος δημοψηφίσματα! Ἡ πρόκληση γιὰ τὰ δημοκρατικὰ αἰσθήματα τοῦ λαοῦ εἶναι πρωτοφανὴς καὶ ἡ βαθύτερη στόχευση εἶναι φυσικὰ ἡ ἀπαγόρευση ἀποτύπωσης σὲ δημοψηφίσματα τῆς σθεναρῆς ἀντίδρασης τῶν κοινωνιῶν στὰ τελευταία τεκταινόμενα στὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου! 
Σὲ δηλώσεις τοῦ ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς κ. Θεοδωρικάκος  εἶπε:....

24 Φεβ 2020

π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: «Ἐκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ καί ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Μέ ἀφορμή τά ὅσα συνέβησαν τελευταῖα σχετικά μέ τό θέμα τοῦ “ἀγέννητου παιδιοῦ” καί μετά τήν μεγάλη δημοσιότητά του στό πανελλήνιο, ἀλλά καί πέραν αὐτοῦ, αἰτηθείς καταθέτω τό παρόν ὡς ἐλάχιστη συμβολή μου γιά γόνιμο προβληματισμό ὅλων μας.
Παρακάμπτω τήν πρόχειρη καί ἐσπευσμένη κυβερνητική ἐντολή γιά τήν ἀπόσυρση καί καθαίρεση τῶν σχετικῶν ἐντύπων τοιχοκόλλησης, ἡ ὁποία ἐντολή ἀποτελεῖ ἀλγεινό πλῆγμα-ἐπιβουλή κατά τῆς “ἐλευθερίας τοῦ προσώπου” καί τῆς “ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης” στήν σύγχρονη εὐνομούμενη, στά λόγια, κοινωνία μας.
Μέσα σ᾿ ὅλα αὐτά ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ ἀντίδραση καί ἔντονη τοποθέτηση συνανθρώπων μας πάσης ἡλικίας καί τῶν δύο φύλων, πού ἐκφράσθηκαν, ἐνήργησαν, θετικά ἤ ἀρνητικά, γιά τό ἀναφερθέν γεγονός, πού ἔχει φυσικά ἄμεση σχέση μέ τό φλέγον θέμα τῶν ἐκτρώσεων καί μάλιστα στήν Πατρίδα. Καί θυμηθήκαμε, ἰδίως αὐτές τίς ἡμέρες πού ἑορτάσαμε τήν ὡραία ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, τήν προφητική ρήση τοῦ δικαίου Συμεών πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ὅταν Αὐτή προσέφερε...

Φώτης Κόντογλου: Ἡ φιλαργυρία. Ἡ βαρειὰ αρρώστεια τῆς ψυχῆς

«Ποιήσατε ὑμῖν βαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ανέκλειπτον έν τοῖς οὐρανοῖς, ό­που κλέπτης οὐκ ἐγγίζει» (Λουκ. ιβ', 33)

«Ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυ­ρία» (Ἅ' Τιμόθ., στ', 10)

Ἀπ' ὅλες τὶς αρρώστειες ποὺ παθαίνει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ πιὸ σιχαμερή, κατὰ τὴν κρίση μου, εἶναι ἡ φιλαργυρία, ἡ τσιγγουνιά. Ἀπὸ μικρός την ἀπεχθανόμουνα. Καὶ τώρα, μ' ὅλο πού, μὲ τὴν ἡλικία, ἄλλαξα γνώμη γιὰ πολλὰ πράγματα, γιὰ τὴν τσιγ­γουνιά δὲν ἄλλαξα. Προτιμῶ νάχω νὰ κάνω καὶ μ' ἕναν φονιᾶ ακό­μα, παρὰ μ' ἕναν τσιγγούνη. Γιατί, ὁ φονιᾶς μπορεῖ νὰ σκότωσε σὲ ἀναβρασμὸ ψυχῆς, ἀπάνω στὸν θυμό του, καὶ νὰ μετάνοιωσε ύστε­ρα, ἐνῶ ὁ τσιγγούνης εἶναι ψυχρὸς ὑπολογιστής, ὡς τὸ κόκκαλο χα­λασμένος. Στὸν φονιᾶ μπορεῖ νὰ βρεῖς καὶ κάποια αἰσθήματα, στὸν τσιγγούνη δὲν θὰ βρεῖς κανένα. Ὁ τσιγγούνης, εἶναι βέβαια πάντα ἐγωιστής, ἀγαπᾶ μοναχὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλά, πολλὲς φορές, εἶναι ἕνα τέρας χειρότερο κι ἀπὸ τὸν ἐγωιστή, γιατί μπορεῖ νὰ μὴν α­γαπά μήτε τὸν ἑαυτό του, καὶ νὰ τὸν ἀφήσει νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πεῖνα. Μ' αὐτὸ δείχνει ὁ ἄνθρωπος πως μπορεῖ νὰ καταντήσει σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ...

Μία λησμονημένη ἐπέτειος: Ἡ ἀρχή τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας


Τοῦ Γιώργου Παπαθανασόπουλου
Στὸ 2014 πολλὲς ἦταν οἱ ἐπέτειοι μνήμης. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὰ ἑκατὸ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ὅμως ἦταν ξεχασμένη μιὰ ἐπέτειος πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἰδιαίτερα τὸ Μικρασιατικό. Πρόκειται γιὰ τὰ ἑκατὸ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας. Σημειώνεται ὅτι γιὰ τὴν ἀνάλογη ἐπέτειο τους τὸν ἑπόμενο χρόνο οἱ Ἀρμένιοι ἑτοίμασαν ἐκδηλώσεις σὲ ὅλες τὶς χῶρες καὶ στοὺς διεθνεῖς Ὀργανισμούς...
Οἱ διωγμοὶ σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων εἶναι Γενοκτονία, ἀφοῦ ὑπῆρξαν «ὁμαδικοὶ φόνοι καὶ συστηματικὴ ἐξάλειψη τῶν ἰδίων καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τοὺς ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες». Τὴ Γενοκτονία πρὶν ἀπὸ εἴκοσι τέσσερα ἀναγνώρισε ὁμόφωνα ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, στὶς 24 Φεβρουαρίου 1994. Ἐπίσης τὸν Δεκέμβριο του 2007 ἡ Διεθνὴς Ἕνωση Μελετητῶν Γενοκτονιῶν ἀναγνώρισε τὴ Γενοκτονία. Στὸ σχετικὸ Ψήφισμά της ἀναφέρεται: «Ἀποφασίζεται ὅτι εἶναι πεποίθηση τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Μελετητῶν Γενοκτονιῶν, ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων τῆς αὐτοκρατορίας, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1914 καὶ 1923, συνιστοῦν Γενοκτονία ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ασσυρίων, τῶν Ποντίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολίας».
Ἡ ἐπέτειος μνήμης τῆς ἔναρξης τῶν διωγμῶν σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι σημαντικὴ γιατί...

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Α’ – Τά τάματα πρέπει νά ἐκπληρώνονται

Μί­α ἱ­ε­ρα­τι­κή οἰ­κο­γέ­νεια σ᾿ ἕ­να χω­ριό τῆς Τρι­πό­λε­ως, κοντά στό μο­να­στή­ρι τῆς πά­νω Χρέ­πας, πή­γαι­νε μέ τό κάρ­ρο στό χω­ρά­φι ἔ­χοντας καί τό μι­κρό κο­ρι­τσά­κι τους μα­ζί. Στόν δρό­μο ἔ­πε­σε ἡ μι­κρή ἀ­πό τό κάρ­ρο, χτύ­πη­σε καί ἔ­τρε­χε αἷ­μα ἀ­πό τά αὐ­τιά της.

Οἱ γο­νεῖς φο­βού­με­νοι μήν πε­θά­νη ἔ­τα­ξαν νά τήν ἀ­φι­ε­ρώ­σουν στό Μο­να­στή­ρι τῆς Πα­να­γί­ας στήν πά­νω Χρέ­πα, νά γί­νη μο­να­χή ὅ­ταν με­γα­λώ­ση. Ἡ κό­ρη τους ἔ­γι­νε κα­λά καί ὅ­ταν λί­γο με­γά­λω­σε, χω­ρίς νά ξέ­ρη τί­πο­τε γι­ά τό τά­μα τῶν γο­νέ­ων της ἔ­φυ­γε πρίν ἀ­κό­μη ἐ­νη­λι­κι­ω­θῆ καί πῆ­γε νά μεί­νη στήν πά­νω Χρέ­πα. Οἱ γο­νεῖς της τήν ἀ­νε­ζή­τη­σαν, τήν βρῆ­καν καί τήν ἔ­φε­ραν στό σπί­τι. Αὐ­τή ἀρ­ρώ­στη­σε. Τό­τε πά­λι ἀ­να­νέ­ω­σαν τό τά­μα τους καί ἡ κό­ρη τους, ἀ­φοῦ ἔ­γι­νε κα­λά, ξα­να­έ­φυ­γε γι­ά τό Μο­να­στή­ρι.
Παρ᾿ ὅλα αὐτά τήν ­πῆ­ραν πά­λι ξε­χνώντας τό τά­μα τους. Τό­τε πά­λι ἀρ­ρώ­στη­σε καί πλέ­ον κα­τε­νό­η­σαν ὅ­τι ὁ Θε­ός ζη­τᾶ τήν ἐκ­πλή­ρω­ση τοῦ τά­μα­τος. Πλέ­ον τήν ἄ­φη­σαν ἐ­λεύ­θε­ρη νά...

23 Φεβ 2020

Ἅγιος Πολύκαρπος – Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαρτυρήσει γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Διατέλεσε μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος πέρασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ Μ. Ἀσία. Βαπτίστηκε μικρὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ Χριστό. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης ἅγιος Βουκόλος, τὸν χειροτόνησε διάδοχό του, διότι ἔβλεπε στὸ πρόσωπό του τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα.
Ἡ μακρὰ ἐπισκοπική του διακονία σφραγίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγία βιωτή του καὶ τὴ θέρμη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς πιστὸς μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀναδείχτηκε ἕνας μεγάλος...

Πῶς θὰ ἀλλάξουν τὰ ἀναστημένα σώματα κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία;

Ἄγιος Συμεὼν o Νέος Θεολόγος

Μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, στὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε πῶς θὰ ἀλλάξουν τὰ ὑλικὰ σώματα καὶ θὰ ἀφθαρτοποιηθοῦν κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Τὸ κείμενο λήφθηκε ἀπὸ τὸ βιβλίο: "Ἅγιος Συμεὼν Ὁ Νέος Θεολόγος", ὁ βίος τοῦ Ἁγίου, ἀπὸ τὸν Νικήτα Στηθάτο, κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Ἀρχιμ Συμεὼν Κοῦτσα, Ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, σέλ. 189-193. 
Μία μέρα, καθὼς προσευχόταν [ὁ Ἅγιος Συμεὼν] μὲ καθαρότητα καὶ συνομιλοῦσε μὲ τὸν Θεό, εἶδε πὼς ὁ ἀέρας ἄρχισε νὰ φωτίζει τὸ νοῦ του, καὶ ἐνῶ ἦταν μέσα στὸ κελί του, νόμιζε ὅτι βρισκόταν ἔξω, σ’ ἀνοιχτὸ χῶρο. Ἦταν νύχτα, ποὺ μόλις εἶχε ξεκινήσει. Τότε ἄρχισε νὰ φέγγει ἀπὸ ψηλὰ ὅπως τὸ πρωινὸ ροδοχάραμα- ὢ τῶν φρικτῶν ὀπτασιῶν τοῦ ἀνδρός!-, καὶ τὸ οἴκημα κι ὅλα τ’ ἄλλα ἐξαφανίστηκαν, καὶ νόμιζε ὅτι δὲν ἦταν καθόλου σὲ οἴκημα. Τὸν συνέπαιρνε ὁλότελα θεία ἔκσταση ἀντιλαμβανόμενος καλὰ μὲ τὸν νοῦ τοὺ τὸ φῶς ἐκεῖνο ποὺ τοὺ ἐμφανιζόταν. Αὐτὸ μεγάλωνε λίγο –λίγο κι ἔκανε τὸν ἀέρα νὰ φαίνεται...

Κυριακή της Ἀπόκρεω: Περὶ τῆς φοβερᾶς Κρίσεως

Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Τρεῖς μῆνες συνεχίζεται τώρα στὴ Νυρεμβέργη ἡ φοβερὰ δίκη στὴν ὁποία δικάζονται οἱ ἐγκληματίες ποὺ δὲν ἔχει ξαναδεῖ ὁ κόσμος, δίκη φοβερὰ γι’ αὐτούς, διότι ξέρουν ὅτι τοὺς περιμένει ἡ καταδίκη σὲ θάνατο. Τὴν ἔσχατη ποινὴ γι’ αὐτοὺς ἀπαιτεῖ ἡ συνείδηση ὅλων τῶν λαῶν, ὅλης της ἀνθρωπότητος, διότι ὁ κόσμος ἔχει συνταραχθεῖ ἀπὸ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματά τους! Ποτὲ πρὶν δὲν ἦταν τόσο συνταραγμένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγράψει ὁ ἀνθρώπινος λόγος. Ἔχουν ἀφανιστεῖ δεκάδες ἑκατομμύρια ἀμάχου πληθυσμοῦ – δὲν ἀναφέρω αὐτοὺς ποὺ σκοτώθηκαν στὸ μέτωπο – . Μόνο στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως Ὀσβέντσιμ ἔχουν σκοτωθεῖ 5.121.000 ἄνθρωποι. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος ἀγανάκτηση καὶ περιμένει τὴν ὥρα ὅταν τὸ δικαστήριο θὰ βγάλει τὴν ἀπόφασή του γι’ αὐτοὺς τοὺς ἐγκληματίες…. Ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ γι’ αὐτοὺς καταδίκη σὲ θάνατο, ἡ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ἀπαιτεῖ αὐτὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα νὰ μὴν μείνουν ἀτιμώρητα. 

Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Πώς ὁ Κύριος ἀντέχει αὐτὸ τὸ κακό; Κι ἂν εἶναι τόσο τρομερὸ καὶ μεγάλο αὐτὸ τὸ κακό, εἶναι ὅμως, μόνο μία...

22 Φεβ 2020

Κομπάρσος στήν ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους ὁ Ἐρυθρός Σταυρός!

Δύο μέρες μετά τήν ἀναχώρησή του ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν ὑπογραφή τοῦ μνημονίου μέ τόν Ἐρυθρό Σταυρό, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου κ. Κινίκ προήδρευσε, συμφώνως πρός τήν ἐφημερίδα Σαμπάχ, σέ σύσκεψη μέ ἀντικείμενο τήν ἀναγνώριση κατ’ οὐσίαν τοῦ ψευδοκράτους τοῦ Ντενκτάς!!! Ἄγνωστο ἄν αὐτή ἔγινε στήν Ἄγκυρα ἤ τήν σκλαβωμένη Κύπρο μας! Καί κατά πληροφορίες ἐξησφάλισε τήν στήριξη 41 κρατῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ρωσσία ὑπέρ τοῦ αἰτήματός του. Ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ὀργανισμοῦ στήν Γενεύη, ἡ Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνος ἐπιδιώκει νά ἐκλεγεῖ παρατηρητής στό ψευδοκράτος! Σημειωτέον ὅτι ἡ ἴδια Γενική Συνέλευσις ἠρνήθη τό 2012 νά ἀναγνωρίσει τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο τοῦ ψευδοκράτους! Σημειωτέον ὅτι στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταύρου πού ἐνέκρινε τό μνημόνιο συνεργασίας μέ τήν Ἡμισέληνο, ἕνα μέλος ρώτησε ἄν αὐτό σημαίνει καί ἀναγνώριση τοῦ ψευδοκράτους. Καί ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβε ἀπό δύο κορυφαῖα μέλη τοῦ Δ.Σ. ἦταν κατηγορηματικῶς «ὄχι» –δέν ὑπάρχει τέτοιο θέμα. Ἰδού πού ὑπάρχει ὅμως! Μεῖζον! Αὐτός μέ τόν ὁποῖο ἐφωτογραφήθησαν...

Ὄταν η ἑλληνικὴ ἡγεσία σταθεῖ στὸ ὕψος της, ἡ φόρα τῶν Τούρκων θὰ κοπεῖ.

Νεροκουβαλητὲς τῶν Τούρκων
Ὁ Θάνος Ντόκος ειναι ἀναπληρωτὴς σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ μιλᾶ γιὰ συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου. Ἀναπόφευκτο ἦταν ὁ Ἐρντογᾶν νὰ δηλώσει στὴ συνέχεια ὅτι «τὸ καθεστὼς ποὺ ἡ Τουρκία ἔχει κηρύξει στὴ Μεσόγειο ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὶς χῶρες ποὺ παρεμβαίνουν στὸ θέμα, καὶ ἰδιαίτερα τὴν Ἑλλάδα». Σημειωτέον ὅτι αὐτὴ τὴ δήλωση τὴν ἀπευθύνει καὶ στὴ διεθνῆ κοινότητα, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα. Δημιουργεῖ, μὲ τὴν ἐπανάληψη τοῦ ἴδιου σκεπτικοῦ, μία «πραγματικότητα», στὴν ὁποία ἤδη ἔχουν εἰσέλθει διάφοροι ἑλληνόφωνοι. 
Οἱ Τούρκοι βαρυνονται μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, γενοκτονίες, ἐθνοκαθάρσεις, διωγμοὺς μειονοτήτων καὶ ἀντικαθεστωτικῶν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀφελεῖς - κάθε ἄλλο. Ἡ πονηριὰ καὶ ἡ προσαρμοστικότητά τους τοὺς ἔχουν βοηθήσει νὰ διατηρήσουν ἐν ζωή, νὰ σταθεροποιήσουν καὶ νὰ μεγαλώσουν αὐτὴ τὴ δαιμονικὴ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης - Λαοθάλασσα στὸ Βελλίδειο γιὰ Πρέσπες, λαθρομετανάστευση καὶ δημογραφικὸ

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 23 Φεβρουαρίου 2020)

21 Φεβ 2020

Ἅγιος Παίσιος:"Οἱ κεκοιμημένοι ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό, νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν "

-Γέροντα, οἱ ὑπόδικοι νεκροὶ μποροῦν νὰ προσεύχονται; 
-Ἔρχονται σὲ συναίσθηση καὶ ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅσοι βρίσκονται στὸν Ἅδη μόνον ἕνα πράγμα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν Χριστό: νὰ ζήσουν πέντε λεπτά, γιὰ νὰ μετανοήσουν. Ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε, ἔχουμε περιθώρια μετανοίας, ἐνῶ οἱ καημένοι οἱ κεκοιμημένοι δὲν μποροῦν πιὰ μόνοι τους νὰ καλυτερεύσουν τὴν θέση τους, ἀλλὰ περιμένουν ἀπὸ μᾶς βοήθεια. Γι' αὐτὸ ἔχουμε χρέος νὰ τοὺς βοηθοῦμε μὲ τὴν προσευχή μας. 

Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι μόνον τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ τοὺς ὑπόδικους νεκροὺς βρίσκονται σὲ δαιμονικὴ κατάσταση καί, ἐκεῖ ποὺ εἶναι, βρίζουν τὸν Θεό, ὅπως οἱ δαίμονες. Δὲν ζητοῦν βοήθεια, ἀλλὰ καὶ δὲν δέχονται βοήθεια. Γιατί, τί νὰ τοὺς κάνη ὁ Θεός; 
Σὰν ἕνα παιδὶ ποὺ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν πατέρα του, σπαταλάει ὅλη τὴν περιουσία του καὶ ἀπὸ πάνω βρίζει τὸν πατέρα του. Ε, τί νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ὁ πατέρας του; 
Οἱ ἄλλοι ὅμως ὑπόδικοι, ποὺ ἔχουν λίγο φιλότιμο, αἰσθάνονται τὴν ἐνοχή τους, μετανοοῦν καὶ ὑποφέρουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ζητοῦν νὰ βοηθηθοῦν καὶ βοηθιοῦνται...

Καὶ ὁ Καθηγητὴς Ἀλιβιζάτος, μέλος τῆς ΜΚΟ τοῦ Σόρος “Solidarity now”, στὴν διευρημένη ἐπιτροπὴ 2021!

Ὑπεγράφη ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ διεύρυνση τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021». 

Σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἀνάρτηση τῆς προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς, Γιάννας Ἀγγελοπούλου, πρόκειται γιὰ «12 ἐξαιρετικοὺς καλλιτέχνες καὶ ἐπιστήμονες», οἱ ὁποῖοι - ὅπως σημείωσε - συμβάλλουν σὲ μία σπουδαία σύνθεση τῆς «Ἑλλάδα 2021» καὶ δημιουργοῦν «μεγάλες προσδοκίες». 
Τὰ νέα μέλη τῆς ὁλομέλειας εἶναι οἱ ἑξῆς:  
- Νίκος Ἀλιβιζάτος, συνταγματολόγος, καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου 
- Κατερίνα Εὐαγγελάτου, σκηνοθέτης θεάτρου, καλλιτεχνικὴ διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Φεστιβὰλ 
- Νίκος Κανελλόπουλος, καθηγητὴς Ὑπολογιστικῶν Συστημάτων & Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς, πρόεδρος Τμήματος Τεχνῶν Ἤχου καὶ Εἰκόνας 
- Νίκος Παΐσιος, ἱστορικὸς τέχνης, Curator 
- Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικάλων, πρόεδρος ΚΕΔΕ 
- Ἀλέξης Πολίτης, καθηγητὴς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας 
- Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητὴς Νεοελληνικῶν Σπουδῶν στὴν Ἕδρα Γιώργου Σεφέρη, καθηγητὴς Συγκριτικῆς Λογοτεχνίας στὸ Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθηγητὴς Νεοελληνικῶν Σπουδῶν καὶ Συγκριτικῆς Λογοτεχνίας 
- Γιῶργος Ρόρρης, ζωγράφος 
- Διονύσης Σαββόπουλος, συνθέτης, στιχουργός, τραγουδοποιὸς 
- Σήλας Τζουμέρκας, σκηνοθέτης κινηματογράφου, ἠθοποιός, σκηνοθέτης θεάτρου 
- Κωνσταντῖνος Τσουκαλάς, Ὁμότιμος καθηγητὴς Κοινωνιολογίας καὶ Ἐπιστημονικὸς Διευθυντὴς στὸ ΕΚΚΕ, πρόεδρος ΕΙΠ 
- Παναγιώτης Χηνοφώτης, πρώην ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος, πρώην ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν 
Ὅπως ἀναφέρεται σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», τὰ δώδεκα νέα μέλη προστέθηκαν...

Ντροπή σου, Ἀντώνη Λιάκο!

 Αντώνης Λιάκος εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας τῆς Μαρίας Ρεπούση τοῦ «συνωστισμοῦ» καὶ μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνασυγκρότησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἔγραψε στὸ facebook ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνάγκη τουλάχιστον ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες». Αὐτὸ εἶναι, λοιπόν, τὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, νὰ πλημμυρίσει τὴ χώρα μὲ ἀλλοδαπούς! 
 Αντώνης Λιάκος, ἐπίσης, ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ νεκρὸ βρέφος τῆς οἰκογένειας τῶν Σύρων, σχολίασε ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα «πολιτικὸ καὶ νοοτροπιακὸ καθεστὼς ἔναντι τῶν προσφύγων», γιὰ τὸ ὁποῖο «οἱ Ἕλληνες θὰ ἀπολογοῦνται μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὅπως οἱ Γερμανοὶ γιὰ τὰ χρόνια του ναζισμοῦ»! 
Ὁ περιβόητος αντιρατσιστικος νόμος, φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτρέπει τὴν καλλιέργεια ρατσιστικοῦ μίσους σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων. Ἀκόμα καὶ ὑπὸ συνθῆκες νεοταξικῆς σήψης, δὲν γίνεται νὰ θεσμοθετεῖται, διὰ τῆς ἀνοχῆς τῶν...

Ἡ παγκοσμιοποίηση δεν εἶναι, τελικά, ἔτσι ὅπως διαφημιζόταν ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς της. Δὲν ἐλευθερώνει ἀλλὰ ὑποδουλώνει !

Ὁ ἐφιάλτης δεν εἶναι μακριά, δὲν εἶναι ἀλλοῦ καὶ ἄλλοτε· εἶναι ἐδῶ καὶ τώρα! Μία οἰκογένεια βρίσκεται στὸ σπίτι της καὶ παρακολουθώντας τηλεοπτικὸ πρόγραμμα ἐνημερώνεται ὅτι κάποιος δολοφονικὸς ἰὸς ἔπληξε τὴν περιοχή της καὶ δὲν πρέπει νὰ βγεῖ ἔξω διότι ἔχουν τεθεῖ ἅπαντες σὲ καραντίνα. Ὁποῖος ἀποπειραθεῖ νὰ βγεῖ θὰ συλληφθεῖ. Ὁποῖος συλληφθεῖ μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ἐπιστρέψει ποτέ. Αὐτό θα μποροῦσε νὰ εἶναι σενάριο ταινίας ἐπιστημονικῆς φαντασίας, τὸ ὁποῖο θὰ περιέγραφε μία μελλοντικὴ δυστοπία. Ὅμως, δὲν εἶναι ταινία ἀλλὰ γεγονός. 
Ἡ πολυπληθέστερη χωρα στὸν κόσμο εἶναι τὸ σκηνικὸ ὅπου ἐκτυλίσσεται ἡ πλοκὴ καὶ οἱ... κομπάρσοι (ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθοῦν καὶ «κασκαντὲρ») εἶναι καὶ οἱ Κινέζοι ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τοῦ πλανήτη, ποὺ περιμένουν κι ἐκεῖνοι μὲ ἀγωνία νὰ δοῦν ποιὰ εἶναι ἡ ἑπόμενη σκηνὴ...

21 Φεβρουαρίου 1913 ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων


Φασούλη-Τσαμπαλᾶ Κωνσταντίνας, φιλολόγου
«Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ξαστεριὰ
Σ’ ὅλο τὸν κόσμο ἥλιος

Καὶ στὰ καημένα Γιάννενα
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι».
Μαῦρο βαθὺ σκοτάδι σκέπασε τὰ Γιάννενα ἐπί πέντε ὁλόκληρους αἰῶνες, ἀπό τις 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1430, ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ὁ Τοῦρκος κατακτητὴς εἰσῆλθε στὴν πόλη καὶ ἐξαπλώθηκε σ’ ὅλη τὴν περιοχή.
Ὅμως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, κανένας δὲν πίστεψε πὼς ὅλα ἀνῆκαν στὸ πυρωμένο ἀπὸ τὴ βία τοῦ τυράννου παρόν. Ὅλοι νωρὶς συνειδητοποίησαν τὴ διάρκεια τῆς φυλῆς κι ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ ἰδανικά, τοὺς γέννησαν τὴν ἐλπίδα πὼς «πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς πάλι δικά μας θἆναι».
Ὁ κατακτητὴς βέβαια ἦταν σκληρὸς καὶ ἀδυσώπητος. Ἔσφαζε, τυραννοῦσε, ἅρπαζε τὰ παλληκαρόπουλα γιὰ νὰ τὰ κάνει Γενίτσαρους, ἐχθροὺς τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστης. Μὰ οἱ Ἕλληνες κρατοῦσαν κι οἱ Γιαννιῶτες κρατοῦσαν. Κάποτε...

Καμιά τριανταριά...

21 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης


Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

20 Φεβ 2020

Ἡ διαφαινόμενη «λύση» τοῦ δημογραφικοῦ !

Σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ: Τί κοινὸ ἔχουν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος καὶ ὁ... μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος; Ὄχι δὲν ἀποτελεῖ εἰσαγωγικὸ μέρος κάποιου ἀνεκδότου, ἀλλὰ μία θλιβερὴ διαπίστωση, ὅσον ἀφορᾶ τὸ μᾶλλον ὄχι καὶ τόσο ἐπικίνδυνο-καταστροφικὸ κατὰ τὴν ἄποψή τους πρόβλημα τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ἡ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων λοιπὸν τῶν τριῶν αὐτῶν ἀνδρῶν ἀφορᾶ τὴ θεώρηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ὡς «λύση» στὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας. Πῶς ἀκριβῶς θὰ γίνει αὐτό μας τὸ ἐξηγοῦν οἱ ἴδιοι σὲ δηλώσεις ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει σὲ κηρύγματα, στὰ ΜΜΕ καὶ στὴ Βουλή. Τὸ σίγουρο εἶναι πάντως ὅτι εὐχόμαστε νὰ ἦταν εἰσαγωγικὸ μέρος ἀνεκδότου καὶ ὄχι ἡ θλιβερὴ πραγματικότητα. 

Ἡ ἀφορμὴ ἦταν ἡ πρόσφατη δήλωση τοῦ Εὐκλείδη Τσακαλώτου σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ. Ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος μιλώντας στὴ βραδυνῆ ἐκπομπὴ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Kontra, ὑποστήριξε ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξει μία συζήτηση γιὰ τὸ πῶς οἱ πρόσφυγες θὰ βοηθήσουν τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας. 
Διαβάστε παρακάτω ἀναλυτικά…

Ἀλήθεια, ποιοὶ τελικὰ εἶναι οἱ σκοταδιστὲς κύριοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς -τὸ ἐλάχιστο- μὲ τὴν σφοδρὴ καὶ ἀκατανόητη ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω» ποὺ διοργανώνεται μεθαύριο Σάββατο στὰ Γιάννενα, ἀπὸ ἔξι συλλόγους, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητρόπολης Ἰωαννίνων, ποὺ ἔχουν αὐξημένη ἀγωνία γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς πατρίδας μας. 

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ βουλευτὴς -καὶ δυστυχῶς καθηγήτρια μάλιστα τῆς Παιδιατρικῆς Μερόπη Τζούφη- ἀνακαλύπτουν πρόθεση ποινικοποίησης τῶν ἀμβλώσεων ποὺ κὰτ΄ αὐτοὺς «ἀποτελεῖ εὐθεία ἐπίθεση στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα τῶν γυναικών»! 
Ἀκόμη μὲ πιὸ ὀξεῖς στοὺς χαρακτηρισμοὺς τῆς εἶναι ἡ Νεολαία Ἰωαννίνων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία -κατὰ τὴν προσφιλῆ τακτική του κόμματος- ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποδώσει εὐθύνες στὴν Κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ χαρακτηρίσει «σκοταδισμὸ» τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης κατὰ τῶν ἐκτρώσεων καὶ τῶν ἀμβλώσεων. 
Ἡ κ. Τζούφη χαρακτηρίζει «πρόκληση» τὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἀλλὰ καὶ «τὸ κίνημα κατὰ τῶν μεταμοσχεύσεων», λέγοντας πὼς «ὀφείλουμε νὰ ἀπαντήσουμε...

Δελτίο Τύπου καὶ Ψήφισμα τῆς ἐκδήλωσης "Ἐμεῖς δὲν συμφωνήσαμε"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.2.202
Σέ μία μεγαλειώδη ἐκδήλωση, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου- γιά τήν ὁποία τό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στάθηκε πολύ μικρό γιά νά χωρέσει τίς χιλιάδες τοῦ κόσμου- ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης και τῆς Μακεδονίας ἔστειλε τό δικό του δυναμικό καί ξεκάθαρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση.
Α. Γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, πού ὑπογράφηκε ἐνάντια στή θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, ὁ λαός μας ἀπαιτεῖ ἀπό τήν πολιτική του ἡγεσία νά ἀνατρέψει τό ξεπούλημα τριῶν χιλιάδων (3.000) καί πλέον ἐτῶν ἑλληνικῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς ἐνῶ οἱ προκλήσεις καί ἡ καταπάτηση τῶν ὅρων τῆς κατάπτυστης συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι καθημερινές, ἐμεῖς παραμένουμε ἀδρανεῖς καί δέν ἀξιοποιοῦμε τά διπλωματικά ὅπλα, πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, γιά νά καταγγείλουμε τήν συμφωνία. Ἔσχατο ὅπλο στά χέρια τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας παραμένει τό δημοψήφισμα γιά νά ἐκφράσει δημοκρατικά τή θέση του ὁ ἑλληνικός λαός.
Στο θέμα αὐτό, ὁ πρῶτος ὁμιλητής, π. Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρουσίασε στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του τούς στενούς δεσμούς τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας μέ τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, εἰδικά στούς τελευταίους αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας, στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί...

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιβαλλόμενης πολυπολιτισμικότητας

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἡ ὑγιὴς πολυπολιτισμικότητα ἀποτελεῖ μία μορφὴ φυσιολογικῆς συνύπαρξης διαφορετικῶν ἀνθρώπων, προερχομένων ἀπὸ ποικίλα πολιτισμικὰ περιβάλλοντα. Οἱ κοινωνικὲς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, σὲ μία τέτοιας φυσιολογικῆς μορφῆς πολυπολιτισμικὴ πραγματικότητα, χαρακτηρίζονται γιὰ τα βαθιὰ αἰσθήματα ἀποδοχῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τοῦ ἑνὸς πρὸς τον «ἄλλο», ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο, τὸ θρήσκευμα, τὴν ἐθνικότητα ἢ ἄλλες διαφορές. 
Ὡστόσο, ἡ πολυπολιτισμικότητα στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὰ τελευταία χρόνια, ἔχει λάβει μία νέα ὕπουλη μορφή, διότι δὲν προέκυψε ἀβίαστα, ὡς μία φυσιολογικὴ κατάσταση, ἀλλὰ κατὰ παραγγελία ξένων παραγόντων. 
Οἱ πλεῖστοι Ἕλληνες, μὲ αὐτὰ ποὺ βλέπουν, ποὺ μαθαίνουν καὶ ποὺ βιώνουν, ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ μορφὴ αὐτῆς τῆς πολυπολιτισμικότητας, ποὺ μὲ τόση μεθοδικότητα, ὁρμὴ καὶ οἰκονομικὴ στήριξη μεθοδεύεται καὶ κατασκευάζεται, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, χωρὶς τοὺς Ἕλληνες, ἀποτελεῖ μία φυλακή, ποὺ μέσα τῆς σχεδιάζεται νὰ κλειστεῖ καὶ νὰ...

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι … Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!


Γράφει ὁ Ἠλίας Aθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Μάτθ. Κέφ.6 πάρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ τουτέστιν τὸν διάβολο, αὐτὰ εἶναι λόγια του Κυρίου μας ποὺ ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐντολὴ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεως, γιὰ ὅποιον βέβαια διεκδικεῖ τὴν ὀνομασία τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανό. Ἀνοίγει καὶ φέτος τὸ τριώδιο καὶ τὴν φράση αὐτὴ τὴν ἀκοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο συνεχῶς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, ἀπὸ πολλοὺς συμπολίτες μας, τὴν διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ περιοδικὰ, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο. Τί καταλαβαίνει ἀκούοντας τὴ φράση αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθοδόξου λαοῦ μας ὅταν ἀκούει τὴ λέξη τριώδιο;...

Ἀφῆστε το λοιπὸν τὸ ψευτορωμαίικο νὰ ἑορτάσει τὴν ἀθλιότητά του μὲ σαμπάνιες, χαβιάρια καὶ ἀκριβὰ ποῦρα! Εἶναι ὁ ἐπιθανάτιος ρόγχος του!

Γιατί ἄραγε τόση ἔκπληξη γιὰ τὸ λογότυπο τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ δῆθεν ἑορτασμοῦ γιὰ τὰ 200 χρόνια δῆθεν ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ βίου; Δὲν ἦταν δηλαδὴ ἀπολύτως ἀντάξιο ὅσων τὴν ἵδρυσαν, ὅσων ἤδη τὴν ἀποτελοῦν καὶ ὅσων ἀκόμη ἀναμένεται νὰ τὴν πλαισιώσουν; Καὶ ὅλα ὅσα βλέπουμε νὰ ἑτοιμάζονται, δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀναμενόμενα καὶ ἀντάξια ὅσων ζήσαμε στὸ πετσί μας ὡς λαὸς μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια συστηματικοῦ ἐκμαυλισμοῦ, κοτζαμπάσικου παρασιτισμοῦ, ξένης ὑποτέλειας, ἀφελληνισμένου καὶ ἀντίχριστου ἐκφυλισμοῦ, μεθοδικῆς ἀποδόμησης, ὀργανωμένης μαζικῆς ἐξηλιθίωσης, χυδαίας καὶ συμπλεγματικῆς εὐρωλαγνείας; Ποιὸς περίμενε ἔστω ψήγματα ὑγείας μέσα στὸ καρκίνωμα, ἀχτίδες φωτὸς μέσα στὸ πηχτὸ σκοτάδι τῆς παρακμῆς, ἐθνικὴ ἀνάταση μέσα στὸν δύσοσμο ἀντεθνικὸ βοῦρκο; Ποιὸς περίμενε πραγματικὰ σημεῖα ζωῆς ἀπὸ τὰ βαμπίρ, τὰ ζόμπι καὶ τοὺς ταριχευμένους ποὺ ὑποδύονται τοὺς πολιτικοὺς κι ἐκκλησιαστικούς μας ταγούς, τὶς οἰκονομικὲς ἐλίτ, τὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα, τὴ διανόηση καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου;
Ὄχι, οὔτε τὰ περιμέναμε, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ θέλουμε ἀπὸ αὐτούς. Γιατί εἶναι ἀπολύτως ἀνίκανοι νὰ παραγάγουν ὁτιδήποτε τὸ γνήσιο κι αὐθεντικὸ - καὶ ἀκόμη κι ἂν στοιχειωδῶς τὸ ἐπιχειροῦσαν, δὲν θὰ ἦταν παρὰ  τρισάθλιο ψέμα καὶ ξεδιάντροπη ὑποκρισία. Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν «τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς». Ἂς τοὺς ἀφήσουμε νὰ «ἑορτάσουν» τοὺς δύο αἰῶνες τοῦ ξεπουλήματος καὶ τῆς ντροπῆς. Εἶναι οἱ αὐθεντικοὶ καὶ ἰδανικοὶ ἐπίγονοι τοῦ ἐλεεινοῦ ψευτορωμαίικου. Αὐτοῦ ποὺ πρόδωσε τὴ μεγάλη μας Ἐπανάσταση καὶ τὴν ἄφησε κολοβωμένη καὶ λειψή. Αὐτοῦ ποὺ δολοφόνησε τὸν....

Τί θὰ πεῖ πνεῦμα ἀργίας;

Συνεκμετάλλευση θέλει καὶ ὁ Καιρίδης τῆς ΝΔ: «Ἔχει δικαιώματα ἡ Τουρκία στὸ Αἰγαῖο»

Στὴ γραμμὴ τοῦ Θάνου Ντόκου, συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο συνεκμετάλλευσης μὲ τὴν Τουρκία τῶν κοιτασμάτων στὸ Αἰγαῖο, ἐντάχτηκε καὶ ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.
Αἴσθηση δημιουργεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σενάριο περὶ συνεκμετάλλευσης τῶν κοιτασμάτων στὸ Αἰγαῖο, ποὺ ἀποτελεῖ ἐπιδίωξη τῆς Τουρκίας, τὴν ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ ὑλοποιήσει μὲ κάθε τρόπο, προκαλώντας σοβαρὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, βρίσκει ὑποστηρικτὲς καὶ στὴ χώρα.
Μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτῆ συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τοῦ πρωθυπουργοῦ, Θάνου Ντόκου, νέες δηλώσεις στελέχους τῆς ΝΔ ἔρχονται νὰ....

19 Φεβ 2020

Συνεχίζει τὶς συκοφαντίες γιὰ τὶς Πρέσπες ὁ Τσίπρας!

Εἶδε μόνο 30 ἄτομα στὴν ἐκδήλωση κατὰ τῆς ντροπιαστικῆς συμφωνίας, ἐνῶ στὸ Βελλίδειο δὲν ἔπεφτε καρφίτσα ! 

Ἐμμένει στὶς ἀντεθνικὲς θέσεις του γιὰ τὴν προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπερασπίζεται τὶς ἄστοχες καὶ ἐρασιτεχνικὲς διπλωματικὲς πρωτοβουλίες του -ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ἀνεκδιήγητο Κοτζιά-, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν, ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῶν ΗΠΑ, σὲ ἕναν ὀδυνηρὸ ἐθνικὸ συμβιβασμὸ καὶ σὲ ἕνα ἀνεπανάληπτο φιάσκο, τὸ ὁποῖο ἡ χώρα θὰ βρίσκει συνεχῶς μπροστά της. Μάλιστα, στὸν ἠλεκτρονικὸ διάλογο ποὺ εἶχε χθὲς μέσω τῆς πλατφόρμας iSYRIZA μὲ τὰ ψηφιακὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους του κόμματος δὲν ἀπέφυγε καὶ τὰ χονδροειδῆ ψέματα γιὰ ὅσους ἀκόμη ἀντιστέκονται στὴν αἰσχρὴ συμφωνία. 
«Ποῦ εἶναι τώρα οἱ “Μακεδονομάχοι”. Εἶδα ὅτι εἶχαν χθὲς (σ.σ.: προχθὲς) συγκέντρωση στὸ Βελλίδειο. Καμιὰ τριανταριὰ ἦταν». Βέβαια, ἡ πραγματικότητα καταρρίπτει τὰ ψεύδη του. Οἱ φωτογραφίες ἔδειξαν ἕνα...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.