30 Νοε 2013

Ἵμβρο μέ τά ἑφτά χωριά...σ΄ ἄλλαξαν χώρα καί μιλιά...


«Ἡ μεγαλύτερη δυστυχία εἶναι τὸ νὰ ἀγνοεῖς πὼς εἶσαι εὐτυχισμένος»

Γράφει ὁ Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς  ΙΔ' Λουκᾶ (Ἐφεσ. Β' 4-10)
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βρισκόταν δέσμιος κατὰ τὴν πρώτη φυλάκισή του στὴ Ρώμη (62 μ.Χ.), γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.
Κατὰ τὴν εὐλογημένη τοῦ συνήθεια, ἀποστέλλει ἐπιστολὴ στοὺς πιστούς της Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων τοὺς ἀναπτύσσει τὴν μεγάλη δογματικὴ ἀλήθεια, ὅτι ἐνῶ στὸ παρελθὸν ἦταν πνευματικῶς νεκροί, ἐξ' αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους, τώρα ἔχουν ζωοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό!
Τὸ Ἀποστολικὸ λοιπὸν ἀνάγνωσμα, κηρύσσει βαθύτατες ἀλήθειες καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ δοῦμε αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν οὐσία τοῦ ὅλου θέματος. «Καὶ ὄντας ἠμᾶς, νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι, συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ» (Ἐφεσ. Β' 5).
Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι ἡ νέκρωση γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος; Δὲν εἶναι, παρὰ ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς. Καὶ ὅταν λέμε θάνατο τῆς ψυχῆς, ἐννοοῦμε ὄχι βεβαίως ὅτι ἡ ψυχὴ ἐκμηδενίζεται ποτέ, ὅπως κηρύσσουν οἱ πλανεμένοι αἱρετικοὶ καὶ ἄλλοι κακόδοξοι, ἀλλὰ ἐννοοῦμε τὸν χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεό.
Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ ἀντιληπτό, ἂς μελετήσουμε τὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴν «Γένεση». Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς πρωτοπλάστους ἦταν σαφέστατος: «Ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτω ἀποθανεῖσθε» (Γέν. Β' 17). Τὴν ἴδια δηλ. ἡμέρα ποὺ θὰ φᾶτε ἀπὸ αὐτὸ (τὸν καρπὸ τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ), ἐξ ἅπαντος θὰ....

29 Νοε 2013

Ἄθλιοι καὶ τιποτένιοι σὲ χώρα Ἁγίων

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Φαίνεται πὼς τὸ πρῶτο μέλημα μόλις σηκωθοῦν τὸ πρωὶ ἀπὸ τὰ «μαλακά» τους κρεβάτια ὅλοι ὅσοι σήμερα κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν τόπο εἶναι νὰ βροῦν, συχνὰ μὲ ἄγχος καὶ ἀγωνία, τί ἄλλο θὰ πρέπει νὰ καταστρέψουν σὲ αὐτὴ τὴν χώρα ποὺ τὴν ἀπομυζοῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα πρὸς χάριν τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους. Οἰκονομία, ὑγεία, ἐθνικὴ ἄμυνα, παιδεία, οἱ βασικοὶ πυλῶνες λειτουργίας ἑνὸς ἔθνους ἔπρεπε νὰ διαλυθοῦν καὶ νὰ καταστραφοῦν. Ἀλλὰ δὲν ἔφταναν ὅλα αὐτά. Δὲν ἔφτανε ἡ ἀπελπισία ποὺ ἔσπειραν. Ἔπρεπε νὰ χτυπήσουν πιὸ βαθιά. Νὰ χτυπήσουν τὸ βαθὺ ριζωμένο θρησκευτικὸ αἴσθημα καὶ ὅλες ἐκεῖνες τὶς «ἀναχρονιστικὲς» ἀντιλήψεις γιὰ τὴν φύση τῆς οἰκογένειας, τὸ μοναδικὸ ἀκόμα στήριγμα ποὺ στέκεται ὀρθὸ καὶ ἀκόμα διασώζει ὅπως ὅπως τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Αὐτὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο; Κυκλοφόρησαν τὸ παραμύθι τῆς σύγκλησης μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα. Ἔτσι, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ἔλυσαν, (κατέστρεψαν), ὅλα τὰ ἀλλά, τώρα ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἔπρεπε...

Δελτίο τύπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ σύμφωνου συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ γνωστὴ ὀλιγομελὴς ὁμάδα τοῦ Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι πέτυχε τὴν καταδίκη της χώρας μας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπειδὴ οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν δύνανται δυνάμει τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας νὰ συνάψουν Σύμφωνα Κοινωνικῆς Συμβίωσης. Φυσικὰ οὐκ ὀλίγα «πρόθυμα» μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης φρόντισαν νὰ παραλλάξουν τὴν ἀνωτέρω εἴδηση κάνοντας λόγο γιὰ «εὐρωκαταδίκη» της Ἑλλάδος λόγω ἀπαγόρευσης τῆς δυνατότητας τοῦ γάμου καὶ τῆς δημιουργίας οἰκογένειας στὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια. Ἀρκεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῆς ἀπόφασης γιὰ νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐξάγει τὴν ἀλήθεια ποῦ ἔχει ὡς ἑξῆς: 
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων παρατήρησε ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁμοφωνία ἀνάμεσα στὰ κράτη μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἡ τάση εἶναι ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη ὑπὲρ τῆς θέσπισης τύπων νομικῆς ἀναγνώρισης τῶν σχέσεων τῶν ὁμοφύλων. Ἀπὸ τὰ 19 κράτη πού ἔχουν θεσπίσει κάποια μορφὴ καταχώρισης συμβίωσης ἐκτός του γάμου, ἡ Λιθουανία καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὰ μόνα κράτη ποῦ ἔχουν ἐπιφυλάξει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια τὴν δυνατότητα αὐτή. Τὸ Δικαστήριο ἐπισήμανε ὅτι....

Ὁ π. Ἰουστίνος μιλᾶ γιὰ τὶς δολοφονικὲς ἀπόπειρες ἐναντίον του ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους καὶ τὶς θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου πού ἑορτάζει σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
Στὸ παρὸν βίντεο μιλᾶ ὁ π. Ἰουστίνος, ἀντικαταστάτης το
σημερινοῦ ἐορταζομένου Ἁγίου Μάρτυρος Φιλουμένου (29 Νοεμβρίου), ὁ ὁποῖος κατακρεουργήθηκε τὸ 1979 ἐνῶ τελοῦσε τὸν ἑσπερινὸ στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἀκοῦστε τὸν νὰ περιγράφει δύο ἀπὸ τὶς πάνω ἀπὸ δεκαπέντε δολοφονικὲς ἐπιθέσεις πού ἔχουν γίνει ἐναντίον του καθὼς καὶ τὶς θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου πού τὸν ἔσωσαν ἀπὸ βέβαιο θάνατο. 

Γέροντας Παΐσιος: "Δὲν παίρνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μιὰ θέση νὰ ἀφορίση μερικοὺς"

Εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας ἄθεος μέχρι τὸ κόκκαλο. Ἀφοῦ εἶπε διάφορα, μετά μου λέει: «Ἐγὼ εἶμαι εἰκονομάχος». Ἀπὸ ἐκεῖ ποῦ δὲν πίστευε τίποτε, ὕστερα ἔλεγε ὅτι εἶναι εἰκονομάχος. «Βρὲ ἀθεόφοβε, τοῦ λέω, ἐσὺ ἀφοῦ δὲν πιστεύεις σὲ τίποτε, τί μου λὲς ὅτι εἶσαι εἰκονομάχος; Τότε, τὸν καιρὸ τῆς Εἰκονομαχίας, μερικοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ ὑπερβολικὸ ζῆλο ἔπεσαν σὲ πλάνη, ἔφθασαν στὴν ἄλλη ἄκρη, καὶ μετὰ ἡ Ἐκκλησία τοποθέτησε τὸ θέμα• δὲν εἶναι ὅτι δὲν πίστευαν». Ὑποστήριζε ἐν τῷ μεταξὺ ὅλη τὴν σημερινὴ κατάσταση. Μαλώσαμε ἐκεῖ πέρα.
«Καλά, τοῦ λέω, κατάσταση εἶναι αὐτή; Δικαστικοὶ νὰ φοβοῦνται νὰ δικάσουν, νὰ κάνουν μηνύσεις γιὰ ἐγκληματίες καὶ νὰ τοὺς ἀπειλοῦν ὁ ἕνας  καὶ ὃ ἄλλος καὶ νὰ ἀναγκάζονται νὰ τὶς ἀποσύρουν; Καὶ τελικὰ ποιοὶ κυβερνοῦν; Σὲ ἀναπαύει αὐτὴ
κατάσταση; Ὑποστηρίζεις αὐτούς; Ἐσὺ εἶσαι ἐγκληματίας. Γι' αὐτὸ ἦρθες; Ἄντε, φύγε Ἀπὸ ἐδῶ!». Τὸν ἐδίωξα.
- Γέροντα, δὲν φοβάστε ἔτσι πού μιλᾶτε;
- Τί νὰ φοβηθῶ; Τὸν τάφο μου τὸν ἔχω ἀνοίξει. Ἂν δὲν τὸν εἶχα ἀνοίξει, θὰ μὲ ἀπασχολοῦσε πού θὰ κουραζόταν ὁ ἄλλος  νὰ σκάψει. Τώρα θὰ χρειασθεῖ νὰ ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χῶμα... 'Ἔχω ὑπ' ὄψιν μου ἕναν ἄλλον ἄθεο, ἕναν βλάσφημο, πού τὸν ἀφήνουν στὴν τηλεόραση καὶ μιλάει, ἐνῶ ἔχει πεῖ τὰ πιὸ βλάσφημα λόγια γιὰ Τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Δὲν παίρνει καὶ
Ἐκκλησία μιὰ θέση νὰ ἀφορίση μερικούς. Αὐτοὺς ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται Τὸν ἀφορισμό!
- Γέροντα, τί θὰ καταλάβουν μὲ τὸν ἀφορισμό, ἀφοῦ τίποτε δὲν παραδέχονται;
- Τουλάχιστον νὰ φανεῖ ὅτι....

28 Νοε 2013

Μάθημα Θρησκευτικῶν μέσα στὴν τάξη

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Πολυάριθμες εἶναι οἱ ἀναφορὲς ποὺ γίνονται στὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ καθεστὼς τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ αὐτὸ καὶ τὸ χαρακτήρα ποὺ θέλουμε νὰ ἔχει. Οἱ ἀρθρογράφοι πολλὲς φορὲς εἶναι ἄνθρωποι ποὺ δὲν διδάσκουν τὸ μάθημα στὰ σχολεῖα καὶ γιὰ τοῦτο ἀγνοοῦν βασικὰ στοιχεῖα τοῦ μαθήματος στὴν πράξη ἢ καλύτερα μέσα στὴν τάξη.
Ὅσοι ἔχουμε τὸ προνόμιο ἢ μᾶλλον τὴν εὐλογία νὰ διδάσκουμε Θρησκευτικὰ στὴν τάξη γευόμαστε τοὺς πλούσιους καρποὺς τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ μάλιστα γιὰ θέματα τῆς πίστης μας καὶ τῆς καθημερινῆς ζωῆς ποὺ εἶναι βαθύτατα πνευματικά. Ἕνα σχετικὰ μικρὸ Λύκειο μὲ ἔξι τμήματα φιλοξενεῖ τουλάχιστον στὰ τρία ἀπὸ αὐτὰ ἀπὸ ἕναν μαθητὴ τοῦ ὁποίου ὁ ἕνας γονιὸς ἔχει ἤδη μεταβεῖ στὴν ἀληθινὴ ζωή. Τὸ μάθημα ἀναγκαστικὰ ἐπιστρέφει πολλὲς φορὲς στὴ συζήτηση γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.
Τὸν ἀρχικὸ δισταγμό, τὰ βουρκωμένα μάτια καὶ τὴν ἀπόλυτη σιωπὴ τῶν συμμαθητῶν γιὰ τὸ θέμα, ποὺ εἶναι κυριολεκτικὰ ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου, διαδέχεται ὁ αὐθόρμητος καταιγισμὸς ἐρωτημάτων. Μᾶς βλέπουν οἱ νεκροὶ συγγενεῖς μας; Ἐμεῖς γιατί δὲν τοὺς βλέπουμε; Γιατί ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε τὸν πρόωρο θάνατό τους; Θὰ τοὺς ξαναδοῦμε ποτέ; Ἀκοῦνε τὶς προσευχές μας; Νοιάζονται γιά μας; Θὰ ζήσουμε ποτὲ ξανὰ μαζί τους;  Καὶ ἄλλα πολλὰ παρόμοια. Ὁ λόγος γιὰ....

Κοινή πνευματική ζωή τῆς οἰκογένειας

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ πιστός καί τά μέλη τῆς οἰκογένειας στήν ὁποία ἀνήκει θά πρέπει νά λειτουργοῦν ὡς μέλη μιᾶς «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίας». Ἡ οἰκογένεια εἶναι μία μικρή Ἐκκλησία. Θά πρέπει τά μέλη της, κατά μίμηση τῆς μοναστικῆς Ἐνορίας, νά καλλιεργήσουν τήν κοινή λειτουργική ζωή, τήν νηστεία, τήν φιλανθρωπία, τήν ἁπλότητα καί ἀφελότητα, τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, τήν κοινή προσευχή μέσα στό σπίτι καθώς καί τήν πνευματική συμμελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατερικῶν συγγραφῶν.
Ὁ συμπνευματισμός, ἡ φιλόθεος ἀδολεσχία καί ἡ κοινή προσευχή καλό εἶναι νά γίνονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί σέ καθορισμένες ὧρες πού νά μποροῦν ὅλοι νά συμμετέχουν. Τά μικρά παιδιά ἄς συμμετέχουν γιά λιγότερο χρόνο. Ἡ νηστεία ἐπίσης προσαρμόζεται ἀπό τόν Πνευματικό ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τήν ἡλικία τοῦ καθενός.
Πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι ἡ κατήχηση τῶν παιδιῶν ἀπό τόν πατέρα πού ἔχει καί τήν συμπαράσταση τῆς μητέρας, καθώς καί ἡ κοινή τράπεζα τό μεσημέρι καί τό βράδυ εἶναι πρακτικές πού ἔχουν καίρια σημασία γιά....

Κερὶ στὴν Παναγία Σουμελὰ καὶ μὲ Ἑλληνικὲς σημαῖες στὰ χέρια, οἱ παῖχτες τοῦ Ἀπόλλωνα Λεμεσοῦ στὴν Τραπεζούντα

Στὴν Τραπεζούντα βρίσκεται  ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα Ἀπόλλωνας Λεμεσο, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει ἀπόψε τήν τοπικὴ ὁμάδα στὸ στάδιο Ἀβνὶ Ἀκέρ. 
Τὸ ἀεροπλάνο ποὺ μετέφερε τὴν ὁμάδα τοῦ Ἀπόλλωνα Λεμεσοῦ, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἀπευθείας πτήση μεταξὺ Τουρκίας καὶ Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀρχικὰ προσγειώθηκε στὸν ἀερολιμένα τῆς Ρόδου, ὅπου ἔμεινε γιὰ μισῆ ὥρα καὶ ἀναχώρησε στὴ συνέχεια γιὰ τὸν ἀερολιμένα τῆς Τραπεζούντας. Ὁ Ἀπολλωνας ενημέρωσε μεσώ τς ἐπίσημης ἰστοσελίδας του στὸ Facebook ἀναφορικὰ μὲ τελευταῖα δημοσιεύματα ποὺ κάνουν λόγο για μετάβαση φίλων τς λεμεσιανῆς ὁμάδας στὴν Τραπεζούντα μέσω τῶν κατεχομένων, ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἐνημέρωση γιὰ κάτι τέτοιο.
Οἰ πoδοσφαιριστὲς τοῦ Ἀπόλλωνα μετὰ τὴν ἄφιξή τους στὴν Τραπεζούντα, ξεκουράστηκαν καὶ μετὰ ἀκολούθησαν χαλαρὴ προπόνηση, χωρὶς κανένα ἀπρόοπτο. Ὄπως αναφέρεται στόν Κυπριακό τύπο τό παιχνίδι τῆς Πέμπτης ἀπέναντι στὴν Τραμπζονσπὸρ εἶναι δύσκολο γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα μὲ τὶς γνωστὲς πολιτικὲς ἰδιαιτερότητες ὄμως οι λιγοστὲς ἐλπίδες ποὺ ὑπάρχουν γιὰ πρόκριση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πολλὲς ἀπουσίες προμηνύουν πολλὲς ἀλλαγὲς στὴ σύνθεση  ὄχι ὅμως καὶ ἀδιαφορία…

Ὅταν βγοῦνε τὰ φαντάσματα στὴν Πόλη...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μέσα δεκαετίας τοῦ 70 σουλατσάροντας στὴν παραλία τῆς φοιτητομάνας Θεσσαλονίκης. Ξένοιαστες στιγμὲς μὲ καλαμπούρι καὶ πειράγματα νεανικά. Στὴν φοιτητοπαρέα ὅλοι χαζογελοῦσαν ἐκτὸς ἀπὸ δύο κολλητούς μου. Ὁ Ἀνδρέας ἀπὸ τὴν προσφάτως τότε κατεχόμενη Κυρήνεια καὶ ὁ Κώστας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Πονεμένες ἱστορίες καὶ οἱ δύο κρατοῦσαν τὴν σοβαρότητα τῶν συζητήσεων βοηθώντας μας μὲ τὶς ἐπώδυνες ἐμπειρίες του νὰ ἰσορροπήσουμε μέσα στὸν "παραλογισμό" τῶν χρόνων τῆς δῆθεν μεταπολίτευσης.
Ἔτσι τὰ λόγια τους τὰ κράτησα μαζὶ μὲ τὴν φιλία ποὺ σφράγισε τὸν φοιτητικό μας χρόνο. Μπορεῖ νὰ χαθήκαμε, ἀλλὰ δὲν χάνονται οἱ σοβαρὲς κουβέντες τους ποὺ μᾶς μετέφεραν κατευθείαν μέσα στὰ νάματα τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης.
Τὸν Κώστα ἀπὸ τὴν Πόλη τὸν θυμήθηκα πρόσφατα ὅταν διάβασα πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὰ παρακάτω.
Ἡ μετατροπὴ τῶν ἐρειπίων τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Στουδίου σὲ τζαμὶ καὶ ἡ ἐξελισσόμενη φιλολογία γιὰ τὴ μετατροπὴ καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ τζαμί, προβάλλονται στὴν Τουρκία ὡς ἐξελίξεις ποὺ ἐνθουσιάζουν τὰ συντηρητικὰ στρώματα τῆς...

27 Νοε 2013

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Γέροντας Παΐσιος: "Ὁ Γέροντας Πορφύριος εἶναι ἔγχρωμη δορυφορικὴ τηλεόραση ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι ἀσπρόμαυρη"

"Ἀπόλαυση ἦταν νὰ βλέπει κανεὶς τὸ πῶς ὁ Γέροντας Παΐσιος καὶ ὁ Γέροντας Πορφύριος σκεφτόντουσαν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο.
- Γέροντα, εἶπε κάποιος ἀδελφὸς στὸν Γέροντα Παΐσιο, θέλω νὰ σᾶς δῶ γιὰ κάποιο μου πρόβλημα ποὺ τὸ συζήτησα καὶ μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο.
- Ἂν τὸ συζήτησες μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο δὲν χρειάζεται καὶ μ' ἐμένα, γιατί ἐκεῖνος εἶναι ἔγχρωμη δορυφορικὴ τηλεόραση, ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι ἀσπρόμαυρη.
Ἔτσι ταπεινὰ φρονοῦσε ὁ Γέροντας. Ὁ δὲ Γέροντας Πορφύριος μᾶς ἔλεγε:
- Ἡ Χάρη ποὺ ἔχει ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴ δική μου, γιατί αὐτὴ τὴν ἀπέκτησε μετὰ ἀπὸ κόπο καὶ ἀσκητικοὺς ἱδρῶτες, ἐνῶ ἐμένα ὁ Θεός μου τὴν ἔδωσε ἐντελῶς δωρεὰν ὅταν ἤμουν πολὺ μικρός, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ἀδελφοί".
Ἱερομονάχου Χριστοδούλου, Σκεῦος ἐκλογῆς, 1996, σελ. 379

Πραγματοποιήθηκε ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου

Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προχώρησε κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013 στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Παραθέτουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Βίος καὶ Λόγοι» Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, τῆς Ι.Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων σύντομη Βιογραφία τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ὁ ὅσιος Γέρων Πορφύριος, κατὰ κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στὶς 7 Φεβρουαρίου 1906, στὴν Εὔβοια, στὸ χωριὸ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς ἐπαρχίας Καρυστίας. Οἱ γονεῖς του, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καὶ Ἑλένη, τὸ γένος Ἀντωνίου Λάμπρου, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεοι ἄνθρωποι. Ὁ πατέρας του, μάλιστα, ἦταν ψάλτης στὸ χωριὸ καὶ εἶχε γνωρίσει προσωπικὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολυμελὴς καὶ οἱ γονεῖς, φτωχοὶ γεωργοί, δυσκολεύονταν νὰ τὴ συντηρήσουν. Γι΄ αὐτὸ ὁ πατέρας ὑποχρεώθηκε νὰ φύγει στὴν Ἀμερική, ὅπου δούλεψε στὴν κατασκευὴ τῆς διώρυγας τοῦ Παναμά.
Ὁ μικρὸς Εὐάγγελος ἦταν τὸ τέταρτο παιδὶ τῆς οἰκογένειας. Φύλαγε πρόβατα στὸ βουνὸ καὶ εἶχε παρακολουθήσει μόνο τὴν πρώτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ, ὅταν ἀναγκάστηκε καὶ αὐτὸς λόγω τῆς μεγάλης φτώχειας νὰ πάει στὴ Χαλκίδα γιὰ νὰ δουλέψει. Ἦταν μόλις ἑπτὰ χρονῶν. Ἐργάστηκε δύο τρία χρόνια σ΄ ἕνα κατάστημα. Μετὰ πῆγε στὸν Πειραιά, ὅπου δούλεψε δύο χρόνια στὸ παντοπωλεῖο ἑνὸς συγγενοῦς.
Στὰ δώδεκά του χρόνια ἔφυγε κρυφὰ γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος, μὲ τὸν πόθο νὰ μιμηθεῖ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη, τὸν ὁποῖο εἶχε ἰδιαίτερα ἀγαπήσει, ὅταν παλαιότερα εἶχε διαβάσει τὸ βίο του. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδήγησε στὴν καλύβη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καυσοκαλυβίων καὶ στὴν...

Ὁ μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος μιλᾶ γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία

Ὁ μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία, μιλᾶ γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία

Ἀνάμεσα σὲ Δύση καὶ Ἰσλὰμ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Πέντε Βιωματικὲς Σκηνὲς
1) Τὸ μεγάλο κλειστὸ στάδιο, «Philios Arena»,  στὴν Atlanta τῆς  Georgia τῶν ΗΠΑ, εἶναι γεμάτο ἀπὸ χιλιάδες πιστοὺς ποὺ ἔχουν τὰ χέρια ψηλὰ καὶ μία μεγάλη χορωδία ντυμένη στὰ κόκκινα ψάλλει διαφόρους ὕμνους «μαγεύοντας» τὸ πλῆθος. Ὁ «μεγάλος δάσκαλος τοῦ Χριστοῦ», ὁ περίφημος «θεραπευτής», ντυμένος μὲ ἕνα ἄσπρο πανάκριβο καὶ ἀστραφτερὸ κουστούμι μὲ κλειστὸ λαιμό, «εὐλογεῖ» τοὺς πιστούς του «πελάτες». Ἡ ἐπιδερμίδα τοῦ προσώπου του «λάμπει» ἀπὸ τὴν καλοπέραση. Ὁ κόσμος εἶναι  ἐνθουσιασμένος ποὺ τὸν ἀντικρίζει  καὶ πολλοὶ κλαῖνε ἀπὸ τὴν συγκίνηση. Τὴν ὀρχήστρα πάνω στὴν κεντρικὴ σκηνὴ διευθύνει ἕνα χονδρὸς κονφερασιὲ ποὺ εἶναι καὶ ὁ παρουσιαστὴς τοῦ μεγάλου «Δασκάλου». Τὸ σόου ἀρχίζει. Σὲ λίγο σταματᾶ ἡ  μουσικὴ  καὶ ὁ θεραπευτὴς ἀρχίζει τὰ «θαύματά» του κάτω ἀπὸ τὸ δέος τῶν ἄναυδων θεατῶν. Οἱ διάφοροι  ἀσθενεῖς, πολλοὶ μὲ πατερίτσες, ἀνεβαίνουν «μαγεμένοι» πάνω στὴν σκηνὴ  γιὰ νὰ  προσκυνήσουν τὸν μεγάλο «θεραπευτή». Ἐκεῖνος ἀφοῦ τοὺς κοιτάζει μὲ συμπόνια, φωνάζει μὲ ἔπαρση, «No more»!! Σηκώνει  μία ἄρρωστη ἀπὸ τὴν ἀναπηρική της καρέκλα, τῆς δίνει μία σπρωξιὰ στὸ μέτωπο, αὐτὴ πέφτει κάτω καὶ ὡς ἐκ θαύματος…

26 Νοε 2013

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης τὸ ἀποκρυφιστικὸ συνέδριο-ἔκθεση Alterscope!

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ εἴδηση μᾶς ἐστάλη ἀπὸ ἀναγνώστρια τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ, τήν ὁποία καὶ εὐχαριστοῦμε θερμά!
Κυκλοφόρησαν φυλλάδια καὶ ἀφίσες στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν προβολὴ τῆς "1ης ἔκθεσης - ἐμπειρίας ἐναλλακτικοῦ τρόπου ζωῆς" μὲ τὴν ὀνομασία Alterscope ποὺ θὰ λάβει χώρα στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης στὶς 30/11-01/12.  Στὴν μία ὄψη τοῦ φυλλαδίου ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου, διαβάζω κάτω-κάτω μὲ ἀχνὰ γράμματα:"Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης διεύθυνση πολιτισμοῦ-τουρισμοῦ" καὶ "χορηγοὶ ἐπικοινωνίας ΤV100 καί FM100"
Περπατώντας στὴν πόλη παρατήρησα ὅτι οἱ ἀφίσες τῶν στάσεων τοῦ λεωφορείου ἦταν ὅλες κομμένες κάτω ἀριστερὰ στὸ σημεῖο ποὺ τὸ φυλλάδιο ἀναφέρεται στὸν Δῆμο καὶ τοὺς χορηγοὺς ἐπικοινωνίας. Εἶναι πράγματι ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Δήμου αὐτὴ ἡ "ἔκθεση - ἐμπειρία" μὲ διαλέξεις  γιὰ γιόγκα, ταρώ, ἀστρολογία, ἀστρικὴ προβολή, φωτογράφιση αὔρας (!!) καὶ λοιπὲς δοξασίες ἢ ὄχι; Δὲν ἔχω scanner γιὰ νὰ σκανάρω τὸ φυλλάδιο ὅπως τὸ ἔχω στὰ χέρια μου στέλνω ὅμως φωτογραφία μὲ τὴν μία πλευρὰ καὶ βίντεο μὲ τὴν ἄλλη. Στὸ βίντεο....

Ἕνα «δημοψήφισμα» καλὸ γιὰ τὴν καρδιὰ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πανάγιο προσκύνημα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία.
Ναὶ τώρα ποὺ μᾶς ἔχουν φέρει στὰ κάτω μας πρέπει νὰ ἀπαντήσουμε γιὰ νὰ ρθοῦμε στὰ πάνω μας.
Ναὶ τώρα ποὺ οἱ ἡγεσίες ζυγίσθηκαν ἀπομένει νὰ ζυγισθεῖ καὶ ἡ δική μας θέληση.
Ναὶ τώρα ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἁρπάξουν καὶ τὸν ΠΟΘΟ τῶν πασῶν γενεῶν τοῦ Ρωμαίικου - Ἑλληνισμοῦ
ΑΣ  ΚΑΝΟΥΜΕ αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι προτείνουν....
Ἡ Τουρκικὴ Ἐθνικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση- [Milli Turk Talebe Birligi], ξεκινᾶ μία ἐκστρατεία γιὰ νὰ συγκεντρώσει ἔγγραφες δηλώσεις ἀπὸ ὅλη τὴν τουρκικὴ ἐπικράτεια γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τζαμὶ ποὺ «ἀποτελεῖ...

Ποτὲ νὰ μὴ κατακρίνουμε τὸν συνάνθρωπό μας

«Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις· τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 2 οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;» (Ρωμ. 2, 1-3).
Ὁ Ἀπόστολος μᾶς τὸ εἶπε ξεκάθαρα, ὅποιος ἄνθρωπος γίνεται δικαστὴς τῶν ἄλλων εἶναι ἀναπολόγητος. Διότι, μὲ τὸ νὰ κατακρίνει τὸν ἀδελφό του, καταδικάζει τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό! Καὶ προσθέτει, μὲ τὸ νὰ γίνεσαι δικαστής, κάνεις τὰ ἴδια μὲ αὐτὸν ποὺ κατακρίνεις καὶ καταδικάζεις!

«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.  τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;  ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. (Ματ. 7, 1-5).
Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημαῖο ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀναφέρει: «Μὴν κρίνετε, γιὰ νὰ μὴν κριθεῖτε.  Γιατί μὲ ὅποια κρίση κρίνετε θὰ κριθεῖτε, καὶ μὲ ὅποιο μέτρο μετρᾶτε, θὰ μετρηθεῖ σ’ ἐσᾶς.  Καί γιατί βλέπεις τὴν ἀγκίδα ποῦ εἶναι μέσα στὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἐνῶ τὸ δοκάρι μέσα στὸ δικό σου μάτι δὲν παρατηρεῖς;  Ή πῶς θὰ πεῖς στὸν ἀδελφό σου: “Ἄφησε νὰ βγάλω τὴν ἀγκίδα ἀπὸ τὸ μάτι σού”, ἐνῶ ἰδού, τὸ δοκάρι εἶναι μέσα στὸ μάτι τὸ δικό σου;  Υποκριτή, βγάλε πρῶτα ἀπὸ τὸ μάτι τὸ δικό σου τὸ δοκάρι, καὶ τότε θὰ δεῖς καθαρά, γιὰ νὰ βγάλεις τὴν ἀγκίδα ἀπὸ τὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Ἕλληνες βουλευτές ἀρνοῦνται τὴν χριστιανική πίστη!

Ἔγινε καὶ αὐτό! Ἡ Δημοκρατία τῆς Σλοβακίας μέσα στὰ πλαίσια τῶν 17 κρατῶν τοῦ εὐρώ (Eurogroup) ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει ἀναμνηστικὸ νόμισμα τῶν 2 εὐρὼ μὲ παράσταση τῶν δύο Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, ποὺ τιμῶνται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἅγιοι καὶ μάλιστα ἰσαπόστολοι. Στὴν παράσταση οἱ δύο μορφὲς θὰ εἰκονίζονταν μὲ φωτοστέφανο, σύμβολο τῆς ἁγιότητός τους, κρατώντας τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ἀπόφαση ὑποβλήθηκε, σύμφωνα μὲ τὴ νόμιμη διαδικασία, πρὸς ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὡστόσο ἡ Ἐπιτροπὴ γνωστοποίησε στὴ Σλοβακικὴ Κυβέρνηση ὅτι «ὁρισμένα κράτη ἀντιτίθενται στὸ νόμισμα λόγῳ θρησκευτικῆς οὐδετερότητας» καὶ ζήτησαν νὰ ἀπαλειφθοῦν τὰ φωτοστέφανα τῶν δύο Ἁγίων.
Γιὰ τὸν Σταυρὸ μὲ τὶς δύο ὁριζόντιες κεραῖες δὲν ὑπῆρχε ἀντίθεση, διότι ἤδη ὑπάρχει στὰ κοινὰ κέρματα τῆς Σλοβακίας τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν δύο εὐρώ. Ὡστόσο ἡ ἀντίδραση φαίνεται ὅτι δὲν ἦταν ἐξίσου ἰσχυρὴ ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη – μέλη τοῦ Eurogroup. Τὸ θλιβερὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἀντίδραση προῆλθε ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Γαλλίας καὶ δυστυχῶς τῆς.....

Ἑλληνικὸς ἀλυτρωτισμὸς

Κατὰ τοὺς νικηφόρους πολέμους τοῦ 1912-13 καὶ χάριν στὸν ὑπερδιπλασιαστὴ τῆς Ἑλλάδος Βασιλέα Κωνσταντίνο τὸν Στρατηλάτη(*) καὶ στὸ Ἐπιτελεῖον του, τὸ νεοσύστατο ἑλληνικὸ κρατίδιο ἐπεκτάθη πέραν τῆς γραμμῆς Ἀμβρακικοῦ-Παγασητικοῦ.
Ἀπελευθερώσαμε, προσαρτήσαμε (ναί, προσαρτήσαμε!) καὶ σταδιακὰ ἐποικίσαμε(**) τὴ Βόρειο Ἑλλάδα, ὄχι πλήρως ἀλλὰ μέχρις σημείου που μᾶς ἐπέτρεπε ἡ ἰσχὺς μας, ἡ διπλωματία, ἡ τύχη ἤ -ἄν θέλετε- ὁ Θεὸς τῆς Ἑλλάδος.
Ἀκολούθησε ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ -τὸ τονίζω- ὄχι ἧττα, μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες ἐπὶ ὅλων σχεδὸν τῶν Ἑλλήνων.
Τὸ τελευταῖο γεγονὸς χρησιμοποιήθηκε ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν διαμὀρφωση τῆς λαϊκῆς μας ψυχολογίας γιὰ τὰ ἑπόμενα 92 περίπου χρόνια. Οἱ γραικούλοι ἐθνικοὶ ὀλετήρες που μᾶς κυβερνοῦν μέχρι τώρα, ὄχι μόνο ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ μὴ συνέλθη ἡ τότε γενιὰ ἀπὸ μιὰ ἐθνικὴ περιπέτεια, λὲς καὶ ἦταν ἡ πρώτη ἤ ἡ τελευταῖα στὴν ἱστορία μας, ἀλλὰ καὶ τὴ διαιώνισαν στὴν ψυχολογία τῶν ἑπομένων γενεῶν.
Ἔπρεπε, βλέπετε, νὰ κατασκευάσουν αὐτὸ τὸ νέον δεῖγμα ἕλληνος(...), που ἡ διαγωγὴ του θὰ συνέφερε τοὺς κοσμοεξουσιαστές. Δεῖγμα μικροελλαδίτη, που μεταξὺ τῶν ἄλλων αὐτοκτονικῶν ἐλαττωμάτων θὰ εἶναι ἄτολμος, εὐπτόητος, δειλὸς καὶ μαλθακόςˑ ἀνήκανος νὰ φαντασθῆ κἄν τὴν σκιὰ τῆς ἰδέας τῆς ἐθνικῆς του...

25 Νοε 2013

Γέροντας Παΐσιος: «Στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ στὰ θέματα τῆς πατρίδος δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις∙ πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός»

- Γέροντα, γιατί πολλοὶ ἄνθρωποι, ἐνῶ πίστευαν, ἔχασαν τὴν πίστη τους;
Ἂν δὲν προσέχει κανεὶς στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας, σιγὰ-σιγὰ ξεχνιέται καὶ μπορεῖ νὰ γίνη ἀναίσθητος, νὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ μὴν πιστεύη τίποτε.
- Μερικοί, Γέροντα, λένε ὅτι ἡ πίστη τους κλονίζεται, ὅταν βλέπουν νὰ ὑποφέρουν καλοὶ ἄνθρωποι.
Ἀκόμη κι ἂν κάψη ὁ Θεὸς ὅλους τούς καλούς, δὲν πρέπει νὰ βάλη κανεὶς ἀριστερὸ λογισμό, ἀλλὰ νὰ σκεφθῆ πὼς ὁ Θεὸς ὅ,τι κάνει, ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνει. Ξέρει ὁ Θεὸς πῶς ἐργάζεται. Γιὰ νὰ ἐπιτρέψη νὰ συμβῆ κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θὰ βγῆ.
- Γέροντα, σήμερα ἀκόμη καὶ τὰ πιστὰ παιδιὰ ἀμφιταλαντεύονται, γιατί στα σχολεια ὑπάρχουν καθηγητὲς πού διδασκουν τὴν ἀθεΐα.
Γιατί νὰ ἀμφιταλαντεύωνται; Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη δεκαεννιὰ χρονῶν ἦταν καὶ διακόσιους φιλοσόφους τούς ἀποστόμωσε μὲ τὴν κατὰ Θεὸν γνώση καὶ τὴν σοφία της. Ἀκόμη καὶ οἱ Προτεστάντες τὴν ἔχουν προστάτιδα τῆς ἐπιστήμης.
Στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ στὰ θέματα τῆς πατρίδος δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις∙ πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός. 
- Γέροντα, παλιὰ προσευχόμουν μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ὅ,τι ζητοῦσα μού τὸ ἔκανε. Τώρα δὲν ἔχω αὐτὴν τὴν πίστη. Ποῦ ὀφείλεται αὐτό;
Στὴν κοσμικὴ λογικὴ ποὺ ἔχεις. Ἡ κοσμικὴ λογικὴ κλονίζει τὴν πίστη. «Ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τ προσευχ πιστεύοντες, λήψεσθε», εἶπε ὁ Κύριος. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Στὴν πνευματικὴ ζωὴ κινούμαστε στὸ θαῦμα. Ἕνα σὺν δύο δὲν κάνει πάντα τρία κάνει...

Δελτίο θύελλας γεωπολιτικῶν - καιρικῶν φαινομένων

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ παρελθὸν σὰν πάθημα πρέπει νὰ μᾶς διδάσκει εἰδικὰ ὅταν στριμώχνουν τὴν ἤδη στριμωγμένη Κύπρο.
Καὶ τί δὲν ἔχει ὁ παγκόσμιος μπαξές.. συνομιλίες-συνομιλίες καὶ στὸ τέλος θύματα-θύματα.
Κύπρος - Συρία καὶ ὁ ἱστοριογράφος θὰ καταγράφει παράλληλα μὲ τοὺς  ἐνεργειακοὺς ἀγωγοὺς καὶ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.
Σαββατόβραδο μόλις καὶ εἶχα προλάβει νὰ τελειώσω τὸ παρακάτω κείμενο ..
Ὅπως καταγγέλλει ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης Δρ. Ἀντώνης Φώσκολος., μιλώντας στὴν ἐφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος κρύβει...

Ὁμιλία π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ στά Ἰωάννινα μέ θέμα: «Χριστούγεννα: Μύθος καὶ πραγματικότητα»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''ΜΗΝΥΜΑ''
Σμύρνης 11, Ἰωάννινα
Τήλ: 26510 39707
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 καὶ ὥρα 7.30 μ.μ., στὴν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν στὰ Γιάννενα, θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, ὁμότιμο καθηγητὴ Πανεπιστημίου, μὲ θέμα:
«Χριστούγεννα: Μύθος καὶ πραγματικότητα».
Θὰ ἀκολουθήσει συζήτηση. Τὸ Διοικητικό Συμβούλιο

Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς καὶ πάνσοφος Αἰκατερίνα

Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 25 Νοεμβρίου.
Στην Ἀλεξάνδρεια, τῆς Αἰγύπτου τὴ μεγάλη καὶ ξακουστὴ πολιτεία, ζοῦσε στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἕνας ἄρχοντας. Ἕνα, μοναδικὸ παιδὶ τοῦ χάρισε ὁ Θεός. Μία κόρη, ποὺ ὅσο μεγάλωνε τόσο ὀμορφότερη γινότανε κι ἔξυπνη καὶ καλή.
Ἄρχοντας ὁ πατέρας, ἀρχοντικὰ μεγάλωνε τὸ κορίτσι καὶ – πράγμα ἀσυνήθιστο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη – τῆς εἶχε φέρει ὁ πατέρας της τοὺς πιὸ ξακουστοὺς δασκάλους νὰ μορφωθεῖ, γιατί ἔβλεπε τὴ σπάνια ἐξυπνάδα ποὺ εἶχε τὸ παιδί του.
Ἡ γνώση ὅλη καὶ ἡ σοφία γίναν κτῆμα της.  Αικατερίνα σαν διψασμένη γῆ, ρουφοῦσε ὅ,τι τῆς δίναν οἱ μεγάλοι δάσκαλοί της. Ἔμαθε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, σπούδασε τὴ φιλοσοφία καὶ τὴν ἰατρική, τὰ μαθηματικὰ καὶ τὴν ποίηση, τὰ λατινικὰ καὶ τὴ ρητορική. Γνώρισε ὅλες τὶς θρησκεῖες τοῦ καιροῦ της κι ἄφηνε μὲ τὴ σοφία καὶ τὴν ὀρθή της κρίση βουβοὺς κι αὐτοὺς τοὺς σοφοὺς δασκάλους της.
Στὰ δεκαοχτώ της χρόνια ἡ Αἰκατερίνα ἔλαμπε σὰν λεπτόμισχο, εὐωδιαστὸ κρίνο. Τέτοια ἤτανε ἡ ὀμορφιά της, τέτοια καὶ ἡ σοφία της. Χαιρότανε τὸ μάτι νὰ τὴ βλέπει καὶ τὸ αὐτὶ ν’ ἀκούει τὸ γλυκὸ της λόγο, μεστὸ ἀπὸ νοήματα, νὰ ρέει σὰν τὸ κελαρυστὸ ὁλοκάθαρο ρυάκι…
Στὰ δεκαοχτώ της, νύφη περιζήτητη γιὰ τ’ ἀρχοντόπουλα τοῦ κόσμου, γνώρισε ἡ Αἰκατερίνα τὸν Χριστό. Γιὰ χάρη τῆς ἀγάπης στὸν Χριστό, περιφρονεῖ ἡ κόρη κάθε νέο ποὺ τὴ ζητὰ σὲ γάμο. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ πάνσοφος, ἡ ἴδια ἡ Ἀγάπη, εν’ ἡ πηγὴ τῆς καλοσύνης, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀρετή.
Στὴν Ἀλεξάνδρεια διώκονται οἱ χριστιανοί. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς ποὺ ὁδηγοῦν στὸν βασιλιὰ εἶναι καὶ ἡ Αἰκατερίνα. Ἡ σοφή, ἡ ὄμορφη, ἡ πλούσια μοναχοκόρη, ἡ ἀρχοντοπούλα. Στέκει ἀτρόμητη...

24 Νοε 2013

Ὁ "Παπαφλέσσας" τῶν Σκουριῶν Χαλκιδικῆς δὲν καταθέτει τὰ ὄπλα!

Δημόσια ἀναφορὰ γιὰ τὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερισσοῦ Χαλκιδικῆς καὶ τῆς ἐταιρίας Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε. γιὰ τὰ μεταλλεῖα στὶς Σκουριές, ποὺ κοινοποιήθηκε σὲ ἀρχηγοὺς πολιτικῶν κομμάτων, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, σὲ ἀνώτατους δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργοὺς καὶ ἄλλους φορεῖς, κατέθεσε ὁ ἀρχιμανδρίτης, πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος τοῦ Ι.Γ. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία, Ἡ Φοβερὰ Προστασία», π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου. Ὁ «Παπαφλέσσας» τῶν Σκουριῶν, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν στὴν Ἱερισσὸ ἐξαιτίας τῆς δυναμικῆς στάσης τοῦ ἐνάντια στὴν ἐπένδυση, ξεδιπλώνει στὴν ἀναφορὰ τοῦ ὅλα τὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα τῶν κατοίκων ποὺ τάσσονται κατὰ τῆς ἐξόρυξης χρυσοῦ στὴν περιοχὴ τοὺς -ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἔχουν ἤδη παρουσιαστεῖ σὲ δικαστικὲς αἴθουσες, χωρὶς ὅμως νὰ πείσουν τοὺς δικαστὲς- ὑποστηρίζοντας ὅτι «τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο τῆς ἐταιρίας εἶναι καταστροφικὸ καὶ παράνομο, ἔχει ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτες βλάβες στὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ ἔχει διαρρήξει τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ συνοχή».
Ὁ ἱερέας καὶ κάτοικος τοῦ χωριοῦ Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικὴς ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἐταιρία δὲν τήρησε τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀνέλαβε ὑπογράφοντας τὸ 2003 σύμβαση μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο γιὰ τὴ μεταβίβαση τῶν Μεταλλείων Κασσάνδρας, καὶ....

Σηκῶστε ψηλὰ τὴν γαλανόλευκη!

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς ἐπιστήμων
Οὔτε ὁ πρῶτος εἶμαι οὔτε ὁ τελευταῖος ποὺ νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ συγχαρῶ τοὺς παῖκτες καὶ τὸν προπονητὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν πρόκριση στὸ Παγκόσμιο Κύπελλο τοῦ 2014. Εἶναι ἕνα σημαντικὸ ἐπίτευγμα, μὲ προεκτάσεις εὐρύτερες. Χρειαζόταν ὁ λαὸς μᾶς μία τονωτικὴ ἔνεση. Μία εὐχάριστη εἴδηση, ἕνα χαμόγελο αἰσιοδοξίας. Ἡ κρίση καταβάλλει ψυχολογικὰ πολλοὺς συνέλληνες καὶ ὅποιος μᾶς χαρίζει χαμόγελο καὶ αὐτοπεποίθηση εἶναι ἄξιος εὐγνωμοσύνης.
Ὁ ἀθλητισμὸς μᾶς ἔχει δώσει μεγάλες στιγμὲς ψυχικῆς ἀνατάσεως. Καὶ προσφάτως καὶ παλαιότερα. Ἀπὸ τὸ πρόσφατο παρελθὸν ἀνακαλῶ στὴ μνήμη μου τὴ συγκίνηση ὅλων μας γιὰ τὸ EURO τοῦ 2004. Μοῦ ἔκανε μάλιστα ἐντύπωση ἡ ἐνθουσιώδης ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι διαδήλωναν ἐπὶ ὧρες ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὶς μεγάλες πόλεις τοῦ νησιοῦ. Ἀναρίθμητες γαλανόλευκες ξεδιπλώθηκαν καὶ ἀνέμιζαν στὰ χέρια μικρῶν καὶ μεγάλων, λίγους μῆνες μετὰ τὸ ὑπερήφανο «ΟΧΙ» στὸ Σχέδιο Ἀνᾶν. Ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Ἐὰν ἐφαρμοζόταν τὸ διχοτομικὸ αὐτὸ σχέδιο, θὰ ἀπαγορευόταν ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Κύπρο. Οἱ μὲν Ἑλληνοκύπριοι θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιοῦν μόνο τὴ σημερινὴ σημαία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, οἱ δὲ Τουρκοκύπριοι μία παραλλαγὴ τῆς τουρκικῆς σημαίας. Στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς....

Σφαγεῖο γυναικῶν ἡ Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μέσα στοὺς πρώτους δεκατρεῖς μῆνες τοῦ 2013, 192 γυναῖκες δολοφονήθηκαν στὴν Τουρκία ἀπὸ τοὺς ἄντρες τους σύμφωνα μὲ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ  καὶ φοβερὸ συνάμα δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Taraf, μὲ τὸν ἐντυπωσιακὸ τίτλο, «Turkiye kadin mesarligi oldu», δηλαδή, «Ἡ Τουρκία ἔγινε νεκροταφεῖο γυναικν». Ἀλήθεια τί ἔχουν νὰ ποῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «προοδευτικοί» τς πλάκας, τουρκολάγνοι, πού δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὸν ἐνθουσιασμό τους γιὰ τὴν σημερινὴ ἰσλαμικὴ Τουρκία ὅπου ἡ ρόλος τῆς γυναίκας εἶναι νὰ τρώει ξύλο μέχρι θανάτου ἀπὸ τὸν ἀφέντη σύζυγό της;
Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, οἱ κακοποιήσεις καὶ οἱ δολοφονίες τῶν γυναικν-συζύγων ἔχουν πάρει διαστάσεις τρομακτικὲς τὰ τελευταία χρόνια, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἔντονο προβληματισμὸ γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ πορεία τῆς χώρας ποὺ σὰν ἄμεση συνέπια εἶναι ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στὴν οἰκογένεια. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσαν στὴν δημοσιότητα οἱ βουλευτίνες τοῦ φιλοκουρδικοῦ κόμματος, BDP, τὰ τελευταία πέντε χρόνια μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα, (γιατί τὰ ἀνεπίσημα νούμερα εἶναι ἀκόμα πιὸ μεγαλύτερα), 819 γυναῖκες-σύζυγοι ἔχουν κυριολεκτικὰ σφαγιαστεῖ ἀφοῦ κακοποιηθῆκαν ἀπὸ...

23 Νοε 2013

Ὅσοι δείχνουν ἀσέβεια στοὺς νεκρούς τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ἂς ἀκούσουν μὲ προσοχὴ τὴ γιαγιὰ Παρθένα, ποὺ ἐξιστορεῖ τὰ ἐγκλήματα τῶν Τούρκων!


Ἡ Σαχινίδου Παρθένα εἶναι μία Πόντια 1ης γενιᾶς ποὺ γεννήθηκε στὸ Ἀσαρτζοὺκ (Asarcik) τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ 20ο χιλιόμετρο τοῦ δημόσιου δρόμου Νικόπολης-Κερασούντας στὶς ὑπώρειες τοῦ ὅρους Παρυάδρυ (ὑψώμετρο 2075 μ.) καὶ ἦταν γνωστὸ γιὰ τὰ μεταλλεῖα ἀργυρώδους μολύβδου. Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ αὐτοῦ ἐγκαταστάθηκαν στὸν Ἀμυγδαλεώνα Καβάλας, τὸ Ριζάρι Πέλλας, Πόντου, τὸ Δοξάτο καὶ τὰ Κύργια Δράμας. 

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας: Προσέξτε τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν σας!

Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας Αγιος Λουκάς 
«Σᾶς διαβεβαιώνω πὼς ὅποιος ἄφησε, γιὰ μένα καὶ γιὰ τὸ εὐαγγέλιο, σπίτι ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὲς ἢ μητέρα  ἢ πατέρα ἢ γυναίκα ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια, θὰ πάρει ἑκατὸ φορὲς περισσότερα στὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε τώρα καὶ σπίτια καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ παιδιὰ καὶ χωράφια- καὶ μάλιστα μέσα σὲ διωγμούς· ἀλλὰ  καὶ στὸ μελλοντικὸ κόσμο θὰ ἔχει τὴν αἰώνια ζωὴ» (Μάρκ. 10, 29-30).
Εἶναι ἀψευδὴς αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. Σᾶς βεβαιώνω ὅτι, ὅταν ἄφησα τὰ παιδιά μου καὶ τὰ ἐμπιστεύτηκα στὸν Θεό, Ἐκεῖνος τὰ φρόντισε. Τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν σωστὰ καὶ νομίζω ὅτι ἐγὼ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ τὰ φροντίσω τόσο καλά. Καὶ ὁ Κύριoς μο ἔδωσε ἑκατὸ φορὲς περισσότερα παιδιά. Μοῦ ἔδωσε ὅλους ἐσᾶς. Μοῦ ἔδωσε τὶς καρδιὲς σας διότι γνωρίζω πόσο μὲ ἀγαπᾶτε καὶ ἐγὼ ἀνταποκρίνομαι στὴν ἀγάπη σας μὲ τὴ δική μου θερμὴ ἀγάπη. Τόσο πολλὰ παιδιά μο ἔδωσε ὁ Θεός!…
Καὶ τὰ δικά σας παιδιὰ πρέπει νὰ εἶναι μορφωμένα. Μόνο νὰ μὴν περιορίζεται ἡ μόρφωση καὶ ἡ ἀγωγή τους στὴν ἔξωθεν σοφία, στὴν σοφία αὐτοῦ το κόσμου. Νὰ μαθαίνουν ταυτόχρονα τὴν ἄνωθεν σοφία καὶ τὴν ἀνώτατη ἀλήθεια. Νὰ μαθαίνουν τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, νὰ μαθαίνουν τὴν εὐλάβεια, πὼς νὰ ἔχουν πάντα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωστὴ χριστιανικὴ ὁδὸ. Μόνο τότε δὲν θὰ χαθοῦν τὰ παιδιά σας στὶς ὁδοὺς τῆς ἀνθρώπινης σοφίας, μόνο τότε πάνω ἀπ’ ὅλα θὰ ἔχουν πάντα τὴν χριστιανικὴ σοφία, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο λοιπὸν πρέπει νὰ...

Οὔτε 7 χρόνια δὲν θὰ κρατήσουν... Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ Εὐρώπη!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Στὸν ἀπόηχο τῶν τελευταίων συναντήσεων κορυφῆς καὶ αὐτῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν στὸ ἄμεσο μέλλον. Τελικὰ ἡ Συνθήκη τῆς Λισσαβώνας  γιὰ τὴν τροποποίηση τῆς Συνθήκης γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τῆς Συνθήκης περὶ ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας ποῦ ὑπογράφηκε στὴ Λισσαβώνα στὶς 13 Δεκεμβρίου 2007 εἶναι ἄραγε ἡ τελευταία; Γιατί πρὸς τὸ παρὸν δὲν φαίνεται νὰ κυοφορεῖται τίποτε ἄλλο,  παρὰ μόνο ὅτι οἱ Λαοὶ τοῦ Νότου ἀρχίζουν νὰ κοιλοπονοῦνε. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας ἐδῶ καὶ τρία χρόνια ἡ ἴδια βιώνει τὴν κατάσταση τοῦ ἐπώδυνου κωλικοῦ δίχως νὰ  τῆς χορηγοῦν τὰ κατάλληλα ἀναλγητικά, ἀλλὰ ἄλλου εἴδους δόσεις.
 13 Δεκεμβρίου 200,  ἱστορικὴ ἡμερομηνία ποὺ καθόρισε τὶς ζωὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἐκείνη τὴν ἀποφράδα ἡμέρα φαίνεται ὅτι συνέκλιναν τὰ τρία ἰδεολογήματα- ἀποπαίδια τοῦ ἴδιου πατριοῦ, ὁ καπιταλισμός, ὁ σοσιαλισμὸς καὶ ὁ ἐν λήθη ὑποβόσκων κομμουνισμὸς στὶς συνειδησιακὲς καταβολὲς κάποιων ἡγετῶν. Κουράστηκαν ἀλλὰ κατάφεραν μετὰ ἀπὸ πολλὲς διασκέψεις νὰ ξεκινήσουν τὸ....

«Κυνηγοὶ τοῦ ἐλέους»

Γράφει ὁ Ἀρχ. Ἰωὴλ κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ (Γαλ. ΣΤ΄ 11 - 18)
Πολλὲς φορὲς στὴν οὐράνια ἀτμόσφαιρα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, γίνεται λόγος περὶ τοῦ «θείου ἐλέους». Αὐτὸ τὸ «ἔλεος» καὶ τὴν «εἰρήνην τοῦ Θεοῦ», εὔχεται καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος στὸ ἀνάγνωσμα ποὺ θὰ ἀκουστεῖ στὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη τῆς Κυριακῆς. Βεβαίως, ἔχει ἀναπτυχθεῖ θεοπνεύστως στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι μὲ τὴ Σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, καταργήθηκαν ὅλα ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποία ἐκαυχῶντο οἱ Ἑβραῖοι. Τώρα πλέον, ὁ ζωοποιός του Κυρίου Σταυρός, ἄνοιξε μία νέα ἐποχή. Τὴν ἐποχὴ τῆς χάριτος.
Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, δὲν παραμένουμε στοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους, ἀλλὰ ζοῦμε τὴν οὐσία τῆς πίστεως, αὐτὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας του. Οἱ πιστοὶ πλέον δὲν ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ γράμμα τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, οὔτε παραμένουν στὶς σκιές. Ἡ καρδιὰ λαχταρᾶ τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ εὐλογημένος ἀγώνας γίνεται ἀκριβῶς γιὰ τὴν προσέλκυση αὐτοῦ του Θείου Ἐλέους, ὅπως ἀκριβῶς εὔχεται ὁ Ἀπόστολος στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν.
Εἶναι λοιπὸν εὐκαιρία νὰ σκύψουμε καὶ νὰ δοῦμε ἔστω καὶ γιὰ λίγο τὸ θέμα αὐτὸ τοῦ «ἐλέους» ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς. Τί εἶναι λοιπὸν τὸ ἔλεος; Τί ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὄρο αὐτό; Ἔλεος εἶναι ἡ συμπάθεια καὶ ἡ εὐσπλαχνία ποὺ δείχνει πρὸς ὅλους ἐμᾶς ὁ Τριαδικὸς Θεός. Εἶναι ἡ συμπαράσταση καὶ ἡ βοήθεια ποὺ....

22 Νοε 2013

Ἡ ἐκκλησιόμαχη συγκυβέρνηση καταργεῖ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν σχολικὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Πραγματικόν «πραξικόπημα» ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας 
Τήν θέλουν ὡς μαθητικήν ἀργίαν ἄνευ ἐκκλησιασμοῦ καί διαφωτιστικῶν ὁμιλιῶν διά τήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τά ἑλληνικά γράμματα, τόν ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τήν ἑδραίωσιν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἔντονος διαμαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί…ἀθρησκείας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὀφείλει νά ἐπιμείνη εἰς τάς ἀντιδράσεις της, διότι ἐάν καταργηθῆ ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τότε τό ἑπόμενον βῆμα θά εἶναι ἡ κατάργησις τῶν πασχαλίων ἀργιῶν καί ἡ καθιέρωσις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν «ἡμερῶν τῆς ἀνοίξεως» ὡς συμβαίνει εἰς τήν Γαλλίαν, ἡ ὁποία εἶναι λαϊκόν κράτος. Ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης διεκήρυσσε τόν τερματισμόν τῶν παρεμβάσεων εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερον ἄλλα πράττει...

Ἡ 16χρονη Μυρτῶ βγῆκε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ κοινωνήσει

 16χρονη Μυρτῶ συνεχίζει νὰ δίνει τὴ μάχη της γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας της.
Βγῆκε γιὰ λίγες ὧρες ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο τῆς Βοστώνης καὶ μετέβη στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Γουότερ Τάουν ὅπου κοινώνησε καὶ παρακολούθησε τὴ Λειτουργία.
Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες νοσηλείας ἡ 16χρονη Μυρτῶ ποὺ ἡ περιπέτεια τῆς ὑγείας της συγκίνησε τὸ πανελλήνιο, μετὰ τὴν ἐπίθεση ποὺ δέχθηκε ἀπὸ ἀλλοδαπὸ στὴν Πάρο, πραγματοποίησε τὴν πρώτη της ἔξοδο στὴ Βοστώνη ὅπου βρίσκεται γιὰ θεραπεία.
Ἡ νεαρὴ κοπέλα, ὅπως ἀναφέρει σὲ σχετικὸ ρεπορτὰζ ἡ ὁμογενειακὴ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κῆρυξ» βγῆκε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο «Σπόλτιγκ» τῆς Βοστώνης ὅπου νοσηλεύεται, καὶ μαζὶ μὲ τὴ μητέρα της ἐπισκέφθηκαν τὴν ἑλληνικὴ Ἐκκλησία ὅπου τελέσθηκε εὐχέλαιο καὶ παράκληση γιὰ τὴν ὑγεία της.
Περίπου 70 γυναῖκες μαζὶ μὲ τὶς κόρες τους παρακολούθησαν τὴν συγκινητικὴ τελετὴ στὸν ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Γουότερταουν, μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας ὁ ἱερέας π. Δημήτριος Τόνιας κοινώνησε τὸ κορίτσι ποὺ δίνει τὴ μεγάλη μάχη.
«Εἶμαι τρομερὰ συγκινημένη ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ ἦλθε νὰ προσευχηθοῦμε μαζὶ καὶ...

Προβληματικὲς – Μεταπατερικὲς θέσεις τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος στὴν παπικὴ ἡμερίδα

Συνταχθὲν ὑπὸ τῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἰστολογίου katanixis
Οἱ προβληματικὲς - μεταπατερικὲς τοποθετήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου στὴν παπικὴ ἡμερίδα «Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Βατικανού: 50 χρόνια πίστης καὶ ἐλπίδας». (Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 - Λεόντειο Λύκειο Πατησίων) 
Σχετικὰ μὲ τὴν ἡμερίδα ἐν συντομία. 
Διαβάζουμε σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ: «Πραγματοποιήθηκε ἡ ἡμερίδα Β΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ» μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013, στὸ Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Προσκεκλημένοι εἰσηγητὲς ἤσαν ὁ Ἐκλαμπρότατος Καρδινάλιος κ. Domenico Calcagno, ὁ Σεβασμιότατος Ἀρχιεπίσκοπος Καθολικῶν Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος, ὀ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ αἰδεσιμότατος π. Μάρκος Φώσκολος καὶ ἡ δρ. Βασιλικὴ Μαυροσκά, ἐπίκουρη καθηγήτρια στὴν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἀναπτύχθηκαν θέματα ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ σχετικὰ μὲ τὴν Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, τὰ διατάγματα, τὶς παραινέσεις καὶ τὴν ἐφαρμογή τους στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο καὶ προβλήθηκε σχετικὸ βίντεο παραγωγὴ τῆς Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. …»1.
Δὲν δικαιολογοῦνται οἱ ὕμνοι τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος γιὰ τὴ Β΄ Βατικανὴ Σύνοδο.
Ἀνήμερα λοιπὸν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἕνας Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, παρέστη ὡς ἰσότιμος συνομιλητὴς μὲ ἐκπροσώπους τῆς ρωμαιοκαθολικῆς «ἐκκλησίας» στὸ...

Σὰν σήμερα 22 Νοεμβρίου 1940 ἀπελευθερώνεται ἡ Κορυτσὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου

22 Νοεμβρίου 1940: 'Ἕλληνες στρατιῶτες
στὸν ἐξώστη τοῦ Δημαρχείου τῆς Κορυτσᾶς
Στίς 22 Νοεμβρίου 1940 τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἰσέρχονται ἀπελευθερωτὲς τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ διαμερίσματος τς Kορυτσᾶς.  κόσμος βγῆκε στοὺς δρόμους καὶ ζητωκραύγαζε: «Πήραμε τὴν Κορυτσά!». H ἀπελευθέρωση τῆς Κορυτσᾶς ἦταν ἡ πρώτη μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸ βορειοηπειρωτικὸ μέτωπο. 
Αὐτὴ ἦταν ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἰσερχόταν στὴν Κορυτσά. Κατὰ τὸν A' Βαλκανικὸ πόλεμο (Δεκέμβριος 1912), ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς εἰσῆλθε στὴν πόλη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποχώρησε τὸν Μάρτιο τοῦ 1914, παραδίδοντάς την στὴν νεοσυσταθεῖσα ἀλβανικὴ χωροφυλακή. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι σύμφωνα μὲ ἄρθρο του Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας (Μάϊος 1914), ἡ Κορυτσὰ ἀποτελεί τμημά τς Αὐτόνομης Δημοκρατίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐντός τς ἀλβανικῆς ἐπικράτειας.
 Π. Παλαιολόγος, ἀπεσταλμένος τοῦ «Ἐλεύθερου Βήματος» στὸ μέτωπο ἀπέστειλε στὴν ἐφημερίδα τὴν παρακάτω ἐνθουσιώδη ἀνταπόκριση: «METΩΠON HΠEIPOY, 22 Νοεμβρίου (τοῦ ἀπεσταλμένου μας). H Ἤπειρος ὁλόκληρος εἰς μίαν ψυχὴν πανηγυρίζει ἐνθουσιωδῶς τὴν κατάληψιν τῆς Κορυτσᾶς.  Mητροπολίτης Ἰωαννίνων Σπυρίδων, ἐθναπόστολος, περιερχόμενος τὸ μέτωπον, μὲ ἠσπάσθη ψιθυρίζων: «Ὠμίλησεν ὁ Θεός. Οὗτοι ἐν ἄρμασιν, οὗτοι ἐν ἴπποις, ἠμεῖς ἐν ὀνόματι Θεοῦ». Οἱ στρατιῶται...

Δίχως Θεὸν ὅλα καταστρέφονται

Τοῦ πρωτοπρ. π. Διονυσίου Τάτση
ΣΤΗΝ ἐποχή μας ἔχουν αὐξηθεῖ ὅλα τά ἀρνητικά φαινόμενα τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία ἔχει γίνει πραγματική ζούγκλα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἐγκαταλείψει τίς ἠθικές ἀρχές καί ζοῦν μέ τρόπο ἁμαρτωλό και παράνομο. Ἡ ἀδικία, ἡ κλοπή, τό συμφέρον, ἡ δολοπλοκία, ἡ διαφθορά, ἀλλά καί ἡ φιληδονία, ἡ σαρκολατρία, ἡ ἀνηθικότητα, ἡ συκοφαντία, ἡ κατεδάφιση τοῦ Ἔθνους, ἡ ἄρνηση τῶν συμβόλων, ἡ περιφρόνηση τῆς ἱστορίας καί τῆς παράδοσης, ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν κληρικῶν της εἶναι μερικά ἀπό τά χαρακτηριστικά τους.
Πολλοί νομίζουν ὅτι ἡ κακοδαιμονία, πού παρατηροῦμε στήν κοινωνία μπορεῖ νά ἐκλείψει, ἄν ψηφιστοῦν αὐστηροί νόμοι, πού θά ἀναγκάζουν τούς πολίτες νά ἔχουν καλή συμπεριφορά καί νά εἶναι δίκαιοι. Πρόκειται προφανῶς γιά πλάνη. Ἡ κοινωνία θά βελτιωθεῖ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀποδεχτοῦν τίς ἠθικές ἀρχές καί τίς ἔχουν καθημερινό ὁδηγό στή ζωή τους. Ὅταν θά εἶναι δίκαιοι καί ἔντιμοι ὄχι γιατί τό ζητοῦν οἱ νόμοι, ἀλλά γιατί αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἠθική τους συνείδηση. Τό να ἀρνεῖσαι τίς ἠθικές ἀρχές καί τήν ἀναφορά σου στό Θεό καί στή συνέχεια νά θέλεις νά κάνεις τήν κοινωνία καλή μέ τούς νόμους, εἶναι σάν να προσπαθεῖς νά γεμίσεις ἕνα δοχεῖο μέ νερό, ἐνῶ ὁ πυθμένας του εἶναι κατεστραμμένος. Ἐπιπλέον γεννιοῦνται καί τά ἐρωτήματα: «Ποιός θα τηρήσει τούς καλούς νόμους;». «Γιατί νά τούς τηρήσει...

21 Νοε 2013

Ἡ Γεωπολίτισσα τῆς Μακεδονίας στὸ χθές, στὸ σήμερα, στὸ αὔριο

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ τὰ συνοριακὰ σκιάχτρα ποὺ περιβάλλουν τὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδας μαζὶ μὲ τοὺς διεθνεῖς πάτρωνές τους θὰ ποῦνε στοὺς ἤδη "πεινασμένους" Ἕλληνες...
"Πουλάτε Μακεδονία; Πουλᾶτε Θράκη;"
"Τά θέλουμε καὶ τὰ δύο πακεταρισμένα στὴν ἴδια συσκευασία δίχως ὅμως νὰ συμπεριλάβετε σὲ αὐτὴν τὴν ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ τὸ ΑΙΜΑ τους".
"Τότε μόνο θὰ ἔχετε ἀπὸ ἐμᾶς ὅλα τὰ "καλά" καὶ δὲν θὰ σᾶς λείψει μισθὸς καὶ σύνταξη. Ἄλλωστε "λυπηθείτε" μας χρόνια καὶ χρόνια κουραστήκαμε γιὰ νὰ σᾶς φέρουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τῆς ἱστορικῆς ἀποχαύνωσης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης".
"Επιλογές δὲν ἔχετε πολλὲς παρὰ μόνο μία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ παραπάνω".
Τὰ ἀνωτέρω διλλήματα δὲν εἶναι φανταστικὰ ἀλλὰ ἤδη  χαρτογραφοῦνται πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες τῶν πολιτικῶν "χαρτο-παικτικών" λεσχῶν σκέψης.
Γιὰ νὰ διαφεντέψουν ὅμως τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας χρειάζονται ἕνα κλειδὶ καὶ αὐτὸ τὸ κλειδὶ εἶναι αὐτὸς ὁ στενόμακρος γεωπολιτικὸς χῶρος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, συμπεριλαμβάνει τὴν Μακεδονία καὶ προβάλει μέσω τῆς Δυτ. Θράκης στὸ Ἀνατολικὸ κομμάτι αὐτῆς φτάνοντας στὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων τὴν Κωνσταντίνου - Πόλη.
Ἡ χαρτογράφηση τῆς νέας Ἐγνατίας ὁδοῦ δείχνει καὶ τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον κάποιων γιὰ τὴν γεωπολιτικὴ-ἀνάπτυξη συγκεκριμένων σχεδιασμῶν.
Πάλι ὁ Πατρο-Κοσμᾶς μπροστά μας: "ΨΥΧΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ" συμβούλευε τοὺς σκλαβωμένους ὅλων τῶν ἐποχῶν.
ΝΑΙ ὅπως τὸ καταλάβατε σὲ πλειστηριασμὸ δὲν πρόκειται νὰ βγάλουν μόνο σπίτια ἀλλὰ...

Ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων εἶναι νά… μάθουν Τουρκικὰ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ τοὺς ἀπελπισμένους Ἕλληνες εἶναι νά… μάθουν τουρκικὰ καὶ νὰ βροῦν δουλειὰ στὴν ἀνερχόμενη οἰκονομία τῆς Τουρκίας.  Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Star, στὸ φύλο τῆς 21 Νοεμβρίου, οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἐπιδοθεῖ μετὰ μανίας νὰ μάθουν τὴν τουρκικὴ γλώσσα ἐλπίζοντας σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον τὸ ὁποῖο θά…. τοὺς προσφέρει ἡ Τουρκία ποὺ θὰ τοὺς «σώσει» ἀπὸ τὰ δεινά τς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ ὁποία μαστίζει ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια τὴν Ἑλλάδα.
Ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα χάνονται δουλειές, οἱ ἄνεργοι συνεχῶς αὐξαίνονται, κλείνουν βιομηχανίες εἴτε φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ οἱ μνημονιακοὶ μας «σωτῆρες» ἐπιμένουν νὰ μᾶς σώζουν, οἱ Τοῦρκοι καλοῦν τοὺς ἀπελπισμένους Ἕλληνες νὰ ἔρθουν νὰ ἐργαστοῦν στὴν Τουρκία ἡ ὁποία τοὺς προσφέρει ἕνα καλύτερο μέλλον καὶ μία σωτήρια λύση στὰ μεγάλα ἀδιέξοδά τους. Ἐμπρὸς λοιπὸν γιὰ νέους γενίτσαρους στὴν Τουρκία. Φυσικὰ μία προϋπόθεση γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ «ὄνειρο» τῆς τουρκικῆς σωτηρίας εἶναι νὰ μάθουμε τουρκικὰ καὶ σὰν πρῶτο μεγάλο ἐρέθισμα ἦταν τὰ περίφημα τουρκικὰ σήριαλ, (τώρα καταβαίνει κανεὶς τί δουλειὰ ἔκαναν οἱ τουρκικὲς σαπουνόπερες μὲ τὸ νὰ ἐξοικειώσουν τοὺς Ἕλληνες μὲ μία ὡραιοποιημένη Τουρκία ποὺ μᾶς προσφέρει «χρυσὲς εὐκαιρίες» καὶ φανταστικὲς...

«Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί'»

μιλία πό τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἀρσένιο Κατερέλο, Ἡγούμενο Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
Πολλοί κηρύττουν τόν Χριστιανισμό, τόν διδάσκουν, τόν καπηλεύονται, τόν μελετοῦν, τόν ἐπικαλοῦνται, ἀλλά οἱ πράξεις τους, τά ἔργα τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ξένα πρός αὐτόν. Καί ἐνῶ στήν οὐσία, εἶναι πάρα πολύ καλοί καί ἄκρως ἐπιτυχημένοι ὑποκριτές, προβάλλονται ὅμως καί λέγονται Χριστιανοί. Ἐγωιστές, ἀτομιστές, συμφεροντολόγοι, ὑπηρέτες καί ὑπαλληλίσκοι σκοτεινῶν συμφερόντων, κλπ., ἀνθρωπάκια... Αἰχμάλωτοι στά πάθη τους, μέ μισθό τήν μή ἱκανοποίησι, οὕτως ὥστε νά ἔχουν πλεῖστες ὅσες ψυχολογικές ἀνασφάλειες καί διακυμάνσεις...
Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πιλᾶτος, ἄν ζοῦσε σήμερα, θά ἔλεγε: «Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί»!... Ἄνθρωποι πού καυχῶνται καί ἐπαίρονται γιά τά ἐπιστημονικά, τεχνολογικά καί ὅ,τι ἄλλα ἐπιτεύγματά τους, πού ὅμως συγχρόνως, αὐξάνουν καί ἐνισχύουν τό ἄγχος, τήν ἀνασφάλεια καί τήν ἀγωνία γιά τό μέλλον. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἡ ὕλη καί ἡ σάρκα, αἰχμάλωτοι σέ αὐτά καί οὐδεμία κοινωνία μέ τήν ψυχή καί τελικά φθείρουν καί τό σῶμα. Ζωή χωρίς νόημα.
Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δημιουργοῦνται - οἰκοδομοῦνται λόγῳ συμφερόντων, στηρίζονται σέ συμφέροντα καί πορεύονται βαδίζοντας ἐπί συμφερόντων. Ἡ κατάντια στό μεγαλεῖο της! Ἡ ἀνθρωπότης ἕνα ἀπέραντο εἰδεχθές προσωπεῖο...
Ὁμιλοῦν γιά εἰρήνη, ἐνῶ ἔχουν ἑτοιμάσει τεράστιο ἐξοπλισμό γιά πολέμους, τούς ὁποίους πολέμους οἱ ἴδιοι σχεδίασαν, σχεδιάζουν καί θά σχεδιάζουν, προετοίμασαν, προετοιμάζουν καί θά προετοιμάζουν, προεκάλεσαν, προκαλοῦν καί θά...

20 Νοε 2013

Ἱερουσαλὴμ - Ἱερουσαλήμ...

«Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήταςκαὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν· ποσάκιςἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…καὶ οὐκ ἠθελήσατε» (Ματθ. κγ΄, 37)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β΄πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολὴ προφητεύει μὲ ἐκπληκτικὴ ἀκρίβεια ὅτι θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ ἀνέχονται τὴν ὑγιῆ διδασκαλία τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ θὰ ἐκτρέπονται καὶ θὰ πορεύονται ὀπίσω πλάνης καὶ δαιμονιωδῶν καταστάσεων· «ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατά τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.» (Β΄Τιμ. δ΄, 3-4) 
Ἐπίσης, λέει ὅτι στοὺς ἐσχάτους καιροὺς οἱ ἄνθρωποι θὰ καταστοῦν φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι (Β΄Τιμ. γ΄, 1-5). Οἱ κατὰ σάρκα ζῶντες θὰ θερίσουν σάρκα – θάνατο καὶ οἱ κατὰ Πνεῦμα θὰ θερίσουν Πνεῦμα – ζωὴν αἰώνιον. «ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον» (Γαλ. στ΄, 7-9). Καὶ θὰ εἶναι εὔκολο νὰ ξεχωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τὸ σαρκικὸ φρόνημα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ζωή, ἐὰν ἀναγινώσκουν...

Σήμερα ἀντικατοχικὴ ἐκδήλωση στὰ Ἰωάννινα ἀπὸ τὴν «ΤΟΛΜΗ»


Αὐτόνομη Φοιτητικὴ Κίνηση «ΤΟΛΜΗ»
π΄ εὐκαιρία τῆς 30ης τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς ἀνακήρυξης τοῦ ψευδοκράτους τῆς Τουρκίας στὴ Μαρτυρικὴ Μεγαλόνησο, ἡ Αὐτόνομη Φοιτητικὴ Κίνηση Τόλμη Ἰωαννίνων διοργανώνει Ἀντικατοχικὴ Ἐκδήλωση ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2012 στὶς 20:00, στὸ οἴκημά μας (Νότη Μπότσαρη 8 - Ἔναντί του ξενοδοχείου «ΠΑΛΑΔΙΟΝ»).
Ἐκ τοῦ ΔΣ
Α.Φ.Κ.

Ὁ ἀσχημονῶν Δημητριάδος καὶ ἡ ἀπάθεια τῶν συνεπισκόπων του

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ὁ ποικιλοτρόπως σκανδαλίζων τὸν πιστὸ λαό, γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος, μητροπολίτης Δημητριάδος, προέβη κατ΄ αὐτᾶς σὲ δηλώσεις ἀναφορικὰ μὲ τὴν παπικὴ αἱρετικὴ παρασυναγωγὴ ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ἀντέχουν σὲ σοβαρὴ κριτική.
Δὲν ἀποτελεῖ ὑπερβολὴ ἂν τὶς χαρακτηρίσουμε φαιδρές, ἀνιστόρητες καί, τὸ χείριστον, προδοτικές.
Τὸ θέμα ὅμως, ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΖΗΤΗΜΑ, εἶναι ἡ στάση ποὺ τήρησαν οἱ συνεπίσκοποί του, οἱ συγκροτοῦντες τ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπέναντι σ΄ αὐτὲς καὶ τὸν ποιητή τους.
Ποιὰ ἡ ἀντίδραση τῶν ὑγιῶς φρονούντων ποιμένων;
Ἔσπευσαν νὰ ἀνακαλέσουν στὴν τάξη τὸν τολμητία τοῦ Βόλου;
Εὐαισθητοποιήθηκαν, αἰτοῦντες τὴν φαρμογὴ τῶν ὅσων διακελεύουν σχετικῶς οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ κανόνες;
 κυριάρχησε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὸ ἐπαίσχυντο καὶ καταραμένο «φιλάδελφο» μὲ συνέπεια ὁ ἐν λόγω δεσπότης νὰ καταλείπεται ἀσύδοτος προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ προβαίνει σὲ παρόμοιες ἀσχημοσύνες;
Ἀπὸ πότε ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἵσταται ὕπερθεν τῶν ἱερῶν κανόνων;
Οἱ διακελεύσεις τῶν τελευταίων ἰσχύουν καὶ ἀπευθύνονται μόνο στὸ χριστιανικό…

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.