21 Νοε 2013

Ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων εἶναι νά… μάθουν Τουρκικὰ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ τοὺς ἀπελπισμένους Ἕλληνες εἶναι νά… μάθουν τουρκικὰ καὶ νὰ βροῦν δουλειὰ στὴν ἀνερχόμενη οἰκονομία τῆς Τουρκίας.  Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Star, στὸ φύλο τῆς 21 Νοεμβρίου, οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἐπιδοθεῖ μετὰ μανίας νὰ μάθουν τὴν τουρκικὴ γλώσσα ἐλπίζοντας σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον τὸ ὁποῖο θά…. τοὺς προσφέρει ἡ Τουρκία ποὺ θὰ τοὺς «σώσει» ἀπὸ τὰ δεινά τς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ ὁποία μαστίζει ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια τὴν Ἑλλάδα.
Ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα χάνονται δουλειές, οἱ ἄνεργοι συνεχῶς αὐξαίνονται, κλείνουν βιομηχανίες εἴτε φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ οἱ μνημονιακοὶ μας «σωτῆρες» ἐπιμένουν νὰ μᾶς σώζουν, οἱ Τοῦρκοι καλοῦν τοὺς ἀπελπισμένους Ἕλληνες νὰ ἔρθουν νὰ ἐργαστοῦν στὴν Τουρκία ἡ ὁποία τοὺς προσφέρει ἕνα καλύτερο μέλλον καὶ μία σωτήρια λύση στὰ μεγάλα ἀδιέξοδά τους. Ἐμπρὸς λοιπὸν γιὰ νέους γενίτσαρους στὴν Τουρκία. Φυσικὰ μία προϋπόθεση γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ «ὄνειρο» τῆς τουρκικῆς σωτηρίας εἶναι νὰ μάθουμε τουρκικὰ καὶ σὰν πρῶτο μεγάλο ἐρέθισμα ἦταν τὰ περίφημα τουρκικὰ σήριαλ, (τώρα καταβαίνει κανεὶς τί δουλειὰ ἔκαναν οἱ τουρκικὲς σαπουνόπερες μὲ τὸ νὰ ἐξοικειώσουν τοὺς Ἕλληνες μὲ μία ὡραιοποιημένη Τουρκία ποὺ μᾶς προσφέρει «χρυσὲς εὐκαιρίες» καὶ φανταστικὲς...
βίλες μὲ θεὰ στὸ Βόσπορο).
Σὰν πρῶτο παράδειγμα στὴν «χείρα σωτηρίας» ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Τουρκία, εἶναι ὁ περίφημος ἑλληνόφωνος καὶ ἐκ Κομοτηνὴς ὁρμώμενος Τοῦρκος ὑπουργὸς Ὑγείας, κ Mehmet Muezzinoglu, ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει καλέσει γιὰ ἄμεση πρόσληψη 1000 Ἕλληνες γιατρούς. Οἱ ἄνεργοι αὐτοὶ γιατροὶ ἀφοῦ «σωθῆκαν» ἀπὸ τὴν «σωτήρια» πολιτικὴ τοῦ Ἕλληνα συναδέλφου του καὶ μεγάλου ἀστέρα τῆς τηλεόρασης, κ Ἄδωνη, τώρα μποροῦν νὰ βροῦν δουλειὰ στὴν γείτονα χώρα ποὺ τοὺς τείνει μὲ μεγάλη στοργὴ τὸ χέρι. Τὰ καινούργια ὑπερλοὺξ νοσοκομεῖα τῆς Τουρκίας ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἰατρικὰ χέρια.
Ἀλλὰ λαμπρὸ καὶ τὸ μέλλον γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἰνστιτοῦτα ἐκμάθησης τῆς τουρκικῆς γλώσσας ποὺ γνωρίζουν πρωτοφανῆ ἄνθηση, ὅπως ἀναφέρει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα. Σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῆς ὑπευθύνου του Ἰνστιτούτου Perugia, κ Τίνας Ζαγοπούλου, ἡ ζήτηση τῶν τουρκικῶν ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἤδη ἀπὸ τὸ 2006 καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση μὲ ἐρέθισμα τὰ πρῶτα τουρκικὰ σήριαλ ποὺ εἶχαν ἀρχίσει νὰ κάνουν θραύση ἀποβλάκωσης στὸ ἑλληνικὸ κοινό, ἔχει ἐκτιναχτεῖ στὰ ὕψη. Ἔτσι, ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες σπεύδουν νὰ μάθουν τὴν τουρκικὴ γλώσσα. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς μαθητὲς τῶν τουρκικῶν, μεγάλη ζήτηση ἔχουν τὰ τουρκικὰ καὶ ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὅπως γιατροί, πιλότοι ἀεροπλάνων, μάγειροι, ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι, ὑπάλληλοι ξενοδοχείων καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων ποὺ ζητοῦνται στὴν Τουρκία. Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τουρκικά, ἐνδιαφέρων παρουσιάζει καὶ ἡ γνώση τῆς τουρκικῆς κουλτούρας, (ἐδῶ γελᾶ ὁ κάθε πικραμένος), σὰν ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο γιὰ νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὴν γειτονικὴ χώρα.

Λαμπρὸ λοιπὸν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας στὴν... Τουρκία. Ἐκεῖ μᾶς κατάντησε ἡ «σωτήρια» ξεφτίλα τῆς μνημονιακῆς κατοχικῆς κυβέρνησης. Τὸ μεγάλο ἐρώτημα εἶναι ὡς ποτὲ θὰ τοὺς ἀνεχόμαστε καὶ ὡς πότε θὰ βλέπουμε νὰ καταστρέφεται αὐτὴ ἡ χώρα ποὺ κάποτε γέννησε Σούλι, Ζάλογγο, Ἀρκάδι, Ἀραπίτσα, Μάνη καὶ Σφακιά. Εἶναι ἄραγε Ἕλληνες αὐτοὶ ποῦ σήμερα κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα;

Σχόλιο «Ρωμαίικου»: Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς παραπάνω λόγους ἐκμάθησης τῆς Τουρκικῆς γλώσσας εἶναι καὶ ἕνας ἀκόμα. Δὲν εἶναι λίγοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔμαθαν καὶ μαθαίνουν Τουρκικὰ ἐπειδὴ προορατικοὶ ἅγιοι γεροντάδες τοὺς ἔδωσαν αὐτὴ τὴ συμβουλή. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὑπάρχουν ἐκκατομύρια κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία. Τὸ ἔργο τῆς κατήχησης καὶ βάπτισης ποὺ μᾶς περιμένει εἶναι τεράστιο, σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες καὶ τοὺς ἁγίους... 

1 σχόλιο:

 1. Το σχόλιο του «Ρωμαίικου» στην τελευταία παράγραφο τα λέει όλα...

  Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε "από ένα κακό ο Θεός βγάζει πέντε καλά".
  http://www.pentapostagma.gr/2011/04/blog-post_03.html#ixzz2lJgJ8aQk

  Αλλού πάλι έλεγε:
  "Ο Θεός ότι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ό διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε να πρόκυψη από αυτό καλό. Σπάζουν λ.χ. τα πλακάκια και ό Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μωσαϊκό".
  http://hggiken.pblogs.gr/2011/07/o-theos-tha-dwsei-th-lysh-gerontas-pa-sios.html

  "Κάποια άλλη παρέα είχε πάει στον Γέροντα . Ένας απ’ αυτούς σπούδαζε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης . Σε μια στιγμή , γυρίζει ο Γέροντας , τον δείχνει με το δάκτυλο – αυτός , σημειωτέον , πήγαινε στον Γέροντα για πρώτη φορά και του λέει : ¨Εσύ ,σαν πολιτικός μηχανικός , θα συμβάλλεις στην ανοικοδόμηση της Πόλης , γιατί η Πόλη θα ανοικοδομηθεί απ΄την αρχή ¨ . Γύρισε και τον έδειξε με το δάκτυλο μπροστά σε όλους . Το παιδί , τότε , ήταν φοιτητής. Μετά , ο Γέροντας γυρίζει σε μένα και λέει :¨Κι εσύ , Ανέστη , θα πας στην Πόλη . Κι εσείς οι δύο – έδειξε εμένα και τον φίλο μου – θα πάτε στην Πόλη , αλλά για άλλο σκοπό ¨. Δεν μου το φανέρωσε τον σκοπό. Μετά απ΄αυτό μου μπήκε η επιθυμία να μάθω τουρκικά...":
  http://paterpaisios.blogspot.gr/

  Όλα ο Κύριος τα μετατρέπει σε όφελος της ψυχής μας. Αυτό Τον νοιάζει πρώτα και πάνω από όλα, η σωτηρία της ψυχής μας.

  Τα πάντα εντάσσονται στο σχέδιο του Θεού με τόσο θαυμαστό τρόπο, που ούτε καν μας περνάει από το μυαλό...

  "Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών. Συ ει ο Θεός ημών ο ποιών θαυμάσια μόνο":
  http://www.agioritikovima.gr/buzantinoi-umno/%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%9F%CE%99/9712-tis-theos-megas

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.