21 Νοε 2013

Ἡ Γεωπολίτισσα τῆς Μακεδονίας στὸ χθές, στὸ σήμερα, στὸ αὔριο

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ τὰ συνοριακὰ σκιάχτρα ποὺ περιβάλλουν τὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδας μαζὶ μὲ τοὺς διεθνεῖς πάτρωνές τους θὰ ποῦνε στοὺς ἤδη "πεινασμένους" Ἕλληνες...
"Πουλάτε Μακεδονία; Πουλᾶτε Θράκη;"
"Τά θέλουμε καὶ τὰ δύο πακεταρισμένα στὴν ἴδια συσκευασία δίχως ὅμως νὰ συμπεριλάβετε σὲ αὐτὴν τὴν ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ τὸ ΑΙΜΑ τους".
"Τότε μόνο θὰ ἔχετε ἀπὸ ἐμᾶς ὅλα τὰ "καλά" καὶ δὲν θὰ σᾶς λείψει μισθὸς καὶ σύνταξη. Ἄλλωστε "λυπηθείτε" μας χρόνια καὶ χρόνια κουραστήκαμε γιὰ νὰ σᾶς φέρουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τῆς ἱστορικῆς ἀποχαύνωσης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης".
"Επιλογές δὲν ἔχετε πολλὲς παρὰ μόνο μία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ παραπάνω".
Τὰ ἀνωτέρω διλλήματα δὲν εἶναι φανταστικὰ ἀλλὰ ἤδη  χαρτογραφοῦνται πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες τῶν πολιτικῶν "χαρτο-παικτικών" λεσχῶν σκέψης.
Γιὰ νὰ διαφεντέψουν ὅμως τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας χρειάζονται ἕνα κλειδὶ καὶ αὐτὸ τὸ κλειδὶ εἶναι αὐτὸς ὁ στενόμακρος γεωπολιτικὸς χῶρος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, συμπεριλαμβάνει τὴν Μακεδονία καὶ προβάλει μέσω τῆς Δυτ. Θράκης στὸ Ἀνατολικὸ κομμάτι αὐτῆς φτάνοντας στὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων τὴν Κωνσταντίνου - Πόλη.
Ἡ χαρτογράφηση τῆς νέας Ἐγνατίας ὁδοῦ δείχνει καὶ τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον κάποιων γιὰ τὴν γεωπολιτικὴ-ἀνάπτυξη συγκεκριμένων σχεδιασμῶν.
Πάλι ὁ Πατρο-Κοσμᾶς μπροστά μας: "ΨΥΧΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ" συμβούλευε τοὺς σκλαβωμένους ὅλων τῶν ἐποχῶν.
ΝΑΙ ὅπως τὸ καταλάβατε σὲ πλειστηριασμὸ δὲν πρόκειται νὰ βγάλουν μόνο σπίτια ἀλλὰ...
καὶ ψυχὲς πιέζοντάς μας νὰ ξεπουλήσουμε τὰ ΙΕΡΑ καὶ τὰ ΟΣΙΑ.
Ὅμως ἂν φαίνεται ὅτι κάποιοι Ταγοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ  ξεπουλήσουν…. αὐτὸ τὸ ἀπίθανο γεγονὸς ὁμοιάζει μὲ ἕνα προσύμφωνο - προικοσύμφωνο γιὰ τὴν Μακεδονία μὲ τὸν "ἑξαποδίτη" καὶ τὴν παρέα τοῦ ἀντισυμβαλλόμενους, παντελῶς ἄκυρο καὶ μὲ πλαστοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας.
Καὶ εἶναι λογικὸ νὰ ρωτᾶτε.
Τὸ συμβόλαιο τῆς Μακεδονίας πότε ὑπογράφηκε; Ποιὸς τὸ ὑπέγραψε;  Τοὺς πραγματικοὺς τίτλους ποιὸς τοὺς κατέχει; Ποῦ βρίσκονται τώρα;
Τελεία καὶ παύλα διεθνιστὲς Ἐφιάλτες!!
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ καὶ βρίσκεται στὸ Ὑποθηκοφυλακεῖο τοῦ Οὐρανοῦ.
Τολμῆστε νὰ τὸ ξεκρεμάσετε ἀπὸ ἐκεῖ καὶ σίγουρα σς "ἔφεξε".
Πάρτε το χαμπάρι ὅτι ἡ Μακεδονία μὲ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ της εἶναι ΚΛΗΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Γι΄ αὐτὸ δὲν πουλιέται, δὲν ἀγοράζεται, οὔτε μπαίνει σὲ χρονομίσθωση.
Τί μᾶς λένε οἱ κώδικες Λ΄ 66 καὶ Ι΄ 31 τῆς Λαυριώτικης βιβλιοθήκης;
Ὅταν οἱ Ἀπόστολοι ἔβαλαν κλῆρο τὶς περιοχὲς στὶς ὁποῖες θὰ κηρύξουν, ζήτησε καὶ ἡ Παναγία νὰ πάρει κλῆρο γιὰ νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ κλῆρος ἔδειχνε τὴν περιοχὴ Ἰβηρίαν σημερινὴ Γεωργία. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ὅμως παρουσιάστηκε καὶ εἶπε στὴν Παρθένο ὅτι ἡ πραγματικὴ περιοχὴ στὴν ὁποία θὰ βρεθεῖ θὰ εἶναι ἡ Μακεδονία καὶ τὸ Ὅρος Ἄθως.
Κατὰ τὴν γενικὴ Ἁγιορείτικη παράδοση, ἡ Κυρία Θεοτόκος μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Θεολόγο, ταξίδευε μὲ πλοῖο ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη στὴν Κύπρο, γιὰ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸν Ἅγιο Λάζαρο (τὸν ἀναστημένο ἐκ νεκρῶν). Λόγω ὅμως μεγάλης τρικυμίας καὶ μὲ ὑπερφυσικὸ τρόπο, τὸ πλοῖο βρέθηκε στὸν Ἄθω καὶ συγκεκριμένα στὸ λιμάνι τοῦ Κλήμεντος στὴ Μονὴ Ἰβήρων.

Ἐκεῖ οἱ κάτοικοι τοῦ Ἄθω, ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια, ἔσπευσαν νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου μας Παναγία καὶ ἀφοῦ ἄκουσαν τὴ διδασκαλία της δέχθηκαν τὸ Χριστιανισμό. Λέγεται ἐπίσης ἀπὸ τὴν παράδοση, ὅτι ὅταν πλησίαζε τὸ πλοῖο τῆς Παναγίας τὸ Ἅγιο Ὅρος, καταστράφηκε τὸ μεγάλο ἄγαλμα τοῦ Διὸς ποὺ βρισκόταν στὴν κορυφὴ τοῦ Ὅρους καὶ τὰ ὑπόλοιπα εἴδωλα συνετρίβησαν. Ἡ κορυφὴ τοῦ Ἄθω καὶ ὅλα τὰ δέντρα καὶ τὰ σπίτια ἔκλιναν καὶ προσκύνησαν πρὸς τὸ μέρος τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Κλήμεντος ὅπου ἔμπαινε τὸ καράβι τῆς Παναγίας.
Λοιπὸν τὸ συμβόλαιο τοῦ Οὐρανοῦ ὑπογράφηκε λίγο πρὶν ἐκπνεύσει τὸ μισό του πρώτου αἰώνα μ.Χ. καὶ ἀμέσως Η ΧΑΡΙΣ τῆς ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πλημμύρισε τὴν εὐλογημένη πλέον αὐτὴ γῆ τῆς Μακεδονίας.

Σὲ πολὺ λίγο καιρὸ καὶ σχεδὸν ἀμέσως, ἡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ καὶ ἡ Εὐχὴ τῆς Παναγιᾶς μας ἔφεραν τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο νὰ ἀποβιβασθεῖ στὸν γεωγραφικὰ ἀπέναντι το Κλήμεντα λιμένα τῆς ἀρχαίας Νεάπολης – ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ- Καβάλα στὴν ἀκτογραμμὴ τῆς Μακεδονίας καὶ νὰ διδάξει μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα τὸν Ἐνσαρκωμένο - Ἐσταυρωμένο - Ἀναστημένο ΛΟΓΟ τοῦ ΘΕΟΥ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Εὐρώπη μέσω τῶν Φιλίππων.
Ἔτσι λοιπὸν ὁ σημερινὸς κόλπος τοῦ Στρυμωνικοῦ ἢ τοῦ Ὀρφανοῦ μὲ τὸν κόλπο τῆς σημερινῆς Καβάλας – ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ  μὲ τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα καὶ τὶς χρυσοφόρες φλέβες τῆς Χαλκιδικῆς χαρτογραφεῖ τὴν πρώτη ΑΓΚΑΛΙΑ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας στὴν Μακεδονία καὶ κατ΄ ἐπέκταση στὴν Εὐρώπη.

Καὶ ἡ ΕΥΛΟΓΙΑ συνεχίσθηκε παραταῦτα καὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες... ἀπὸ τὴν Ἤπειρο (Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου) μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη.
Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος ὁ φέρων Ἑλληνικὸ ὄνομα διδάσκει τὸν Χριστιανισμὸ στὴν ἀποικία τῶν Μεγαρέων ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει ἡ Πόλις τῶν Πόλεων, ἡ Παναγιοσκέπαστη  Κωνσταντινούπολις.
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μακεδὼν μὲ τὸ μαρτυρικὸ αἷμα του μυροβλύζει τὴν διαχρονικὴ πνευματικότητα τῆς συμβασιλευούσης Θεσσαλονίκης.
Μπορεῖ ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ νὰ μὴν πῆγε στὴν χώρα τῶν Ἰβήρων ἄλλα ἔφερε Ἴβηρες Ἄρχοντες γιὰ νὰ ἱδρύσουν τὴν  Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων στὸ Περιβόλι της στὸν Ἄθωνα ἀκριβῶς ἐκεῖ  ὅπου ἀποβιβάσθηκε στὸν λιμένα τοῦ Κλήμεντος.

Καὶ 900  χρόνους μετὰ ἐπικαιροποιεῖ αὐτὴ τὴν ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ μὲ τὴν Θαυματουργικὴ Ἔλευση τῆς Ἐφέστιας Εἰκόνας τῆς ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΗΣ, διασωθείσης μέσω θαλάσσης ἀπὸ τὴν κακόδοξη μανία τῶν εἰκονομάχων ἀκριβῶς πάλι, ἐκεῖ ποὺ ἀποβιβάσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ  ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ στὸ ἴδιο σημεῖο τῆς Μακεδονίας, στὸ λιμάνι τοῦ ἀρχαίου Κλήμεντα στὸν Ἄθωνα.
Τί νὰ ποῦμε ἄραγε γιὰ τὴν Μακεδονικὴ Δυναστεία στὴν Βασιλεία τῆς χιλιόχρονης Ἀνατολικῆς Ρωμαίικης Αὐτοκρατορίας ποῦ ἔφερε τὴν πνευματικὴ σφραγίδα τῆς ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ μὲ τὴν ἰδιαίτερη Βουλὴ ΤΗΣ στὸν Κωνσταντῖνο Θ΄ τὸν Μονομάχο;
Νὰ γιατί εὐλογήθηκε ἡ Μακεδονικὴ Δυναστεία καὶ στοὺς χρόνους της ἡ Αὐτοκρατορία ἔφτασε στὴν ὑψηλότερη αἴγλη, ἀκριβῶς γιατί ἦταν κομμάτι ἀπὸ τὸν ΚΛΗΡΟ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας.
Ἡ Μακεδονία ἔδωσε στὴν ἀνθρωπότητα τὸν Ἐκπολιτιστῆ Βασιλέα Μ. Ἀλέξανδρο καὶ ἡ Φιλανθρωπία τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΎ ΘΕΟΥ τῆς τὸ ἀνταπέδωσε κάνοντας τὴν ΚΛΗΡΟ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας.

Ἔτσι ἡ Μακεδονία κατέστη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἡ γεωπολιτικὴ γέφυρα τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτισμικῆς τροφοδοσίας μὲ ζωοποιὰ νάματα στὸν Παγκόσμιο Πολιτισμό.
Νὰ γιατί τόσο φθόνος, τόσα μαρτυρικὰ αἵματα καὶ τόση Ἱστορία ποὺ φυσικὰ δὲν πλαστογραφεῖτε γιατί τὸ μελάνι τῆς κοροϊδίας πλέον τελείωσε μαζὶ μὲ τοὺς πλαστογράφους καὶ τοὺς χορηγοὺς τῶν.
Αὐτοὶ ποὺ πηγαίνουν γιὰ μαλλὶ θὰ φύγουν σίγουρα καὶ κουρεμένοι.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ τῆς Μακεδονίας μὲ τὴν καθάρια γεωπολιτικὴ ματιὰ ΤΗΣ ὄχι μόνο περιβλέπει τὰ ὑφιστάμενα σύνορά μας ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπανακαθορίζει μὲ βάσει τὸν ΚΛΗΡΟ ΤΗΣ καὶ τὸ Συμβόλαιο τοῦ Οὐρανοῦ ἐξ΄ οὐ καὶ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΣΑ.
Τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ ἑορτάζουμε μᾶς ὑπενθυμίζουν καὶ τὴν "εἴσοδο" τῆς Παναγίας στὴν Μακεδονία ἀλλὰ καὶ στὴν μετέπειτα ζωὴ τῆς Ρωμηοσύνης.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.