30 Σεπ 2013

Τὸ «καρναβάλι» τῆς χρυσῆς αὐγῆς θὰ μᾶς βγεῖ πολὺ πικρὸ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
«Ἡ δημοκρατία δὲν συμπεριφέρεται ὡς λόχος ὀρεινῶν καταδρομῶν ποὺ ἐπιτίθεται διὰ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ. Ἔχει κανόνες, ποὺ πρέπει νὰ γίνονται σεβαστοὶ ἀπὸ ὅλους», (ἀπὸ ἕνα σφοδρὸ πολέμιο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς). 
Ἡ πολυήμερη παράσταση τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ ἔδωσαν καὶ δίνουν τὰ μεγάλα κανάλια, (ἂν εἶναι σωστοὶ θὰ πρέπει νὰ τῆς δώσουν καὶ κάποια ποσοστὰ ἀπὸ τὰ κέρδη τῆς τηλεθέασης μὲ τὴν παράσταση τοῦ σιδηροδέσμιου Μιχαλολιάκου  καὶ τῶν ἄλλων ποὺ τὴν δείχνουν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βραδὺ ), τὰ ὁποία ὠρύονται μετατρέποντας τὴν δημοσιογραφία σὲ ἀνωτάτη δικαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία καὶ παράλληλα  προβάλλοντας τοὺς «ἀξιότιμους ἐκπρόσωπους» τοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου» νὰ πανηγυρίζουν γιὰ νίκη τῆς δημοκρατίας ποὺ ἔχει καταρρακωθεῖ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ  στὴν πολιτικὴ ἱστορία ἀρχηγὸς κόμματος σέρνεται σιδηροδέσμιος στὶς φυλακές, (οὔτε ὁ Ζαχαριάδης  τοῦ ΚΚΕ δὲν εἶχε τέτοια «τύχη»), προκαλεῖ τὸ λιγότερο σκεπτικισμὸ γιὰ τὸ ποιοὺς θὰ ὠφελήσει τελικά.
Καὶ ρωτῶ, πὼς μπορεῖ νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν γιὰ τὴν προάσπιση τῆς δημοκρατίας, ὅταν ἐπιβάλλονται συνέχεια ἐξοντωτικοὶ νόμοι μὲ προεδρικὰ διατάγματα καὶ χωρὶς καμία ψηφοφορία ὅπως προβλέπει τὸ σύνταγμα;  Πῶς νὰ πιστέψουμε στὴν δικαιοσύνη, ὅταν....

29 Σεπ 2013

Ὁ ἐγγονός τοῦ Ἐβραίου Μαρδοχαίου Φριζῆ ὁμολογεῖ "ἐξολοθρεύσαμε τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό!"


Ω τῆς ὑποκρισίας τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων!

Τοῦ N. Ἰ. Σωτηροπούλου,
θεολόγου καὶ φιλολόγου
Mέγας θόρυβος, ἰδίως ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος, γίνεται ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες γιὰ τὸ φόνο μὲ μαχαῖρι ἑνὸς Ἕλληνα ἀπὸ ἄλλον Ἕλληνα. Στυγερὸ ἔγκλημα, ποὺ προκάλεσε ἀποτροπιασμὸ καὶ λύπη σὲ κάθε εὐαίσθητη ψυχή. Mόνον ἀναίσθητοι δὲν λυποῦνται, ὅταν διαπράττωνται ἐγκλήματα. Mόνον ἀπάνθρωποι δὲν συγκινοῦνται, ὅταν σκοτώνωνται συνάνθρωποι. Ὡς χριστιανοὶ εὐχόμεθα ν' ἀναπαύσῃ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴ τοῦ φονευθέντος συμπολίτου μας, νὰ παρηγορήσῃ τοὺς οἰκείους του καὶ νὰ δώσῃ εἰλικρινῆ μετάνοια στὸν φονιᾶ.Mέγας θόρυβος γιὰ ἕνα φόνο. Ἀλλ' ὅσοι ἔχουν εὐαισθησία καὶ αἴσθημα δικαιοσύνης ἐρωτοῦν: Γιὰ τὸ φόνο ἀπὸ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα τεσσάρων ἀνθρώπων στὴν Tράπεζα Mαρφὶν στὴν ὁδὸ Σταδίου στὴν Ἀθήνα γιατί δὲν ἔγινε τόσος καὶ μεγαλύτερος θόρυβος; Γιὰ τὸ πλῆθος φόνων, ποὺ γίνονται στὸν τόπο μας τὰ τελευταῖα ἔτη ἀπὸ λῃστές, ἰδίως ἀλλοδαπούς, γιατί δὲν γίνεται ἀνάλογος θόρυβος; Γιὰ τὶς χιλιάδες αὐτοκτονίες λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία δημιούργησαν ἄλλου εἴδους λῃστὲς καὶ ἐγκληματίες, πολιτικοί, γιατί δὲν γίνεται μεγάλη ἀναστάτωσι πνευμάτων, καὶ μάλιστα τοῦ δημοσιογραφικοῦ κόσμου;
Ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ μνημονεύσωμε φονικὸ ἔγκλημα ἀπίστευτης ἐκτάσεως. Mὲ νόμο, τὸν ὁποῖο ψήφισαν καὶ συντηροῦν πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἔτη ἀνάξιοι πολιτικοί, ἀνθέλληνες καὶ ἀντίχριστοι, τὸ νόμο περὶ ἐκτρώσεων, κάθε ἔτος στὴν...

Ταΐπ Ἐρντογᾶν ὁ προμηθευτὴς χημικῶν στοὺς ἰσλαμιστὲς τῆς Συρίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ταΐπ Ἐρντογᾶν, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ πολλοὺς θαυμαστὲς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ὁ κύριος  προμηθευτὴς χημικῶν ὅπλων στοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες τῆς Συρίας ποὺ εὐθύνονται γιὰ πολλὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς χριστιανικῆς κοινότητας. Τὶς πληροφορίες  αὐτὲς τὶς ὁποῖες δημοσίευσε στὴν Τουρκία ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Aydinlik, τὶς ἔχουν δημοσιοποιήσει Ρῶσοι παρατηρητές. Οἱ Ρῶσοι, ὅπως ἀναφέρεται, ἔχουν διεξάγει ἐκτεταμένες ἔρευνες στὴν περιοχὴ τῆς Δαμασκοῦ καθὼς καὶ σὲ περιοχὲς τοῦ Χαλεπίου ὅπου ἔχει διαπιστωθεῖ αὐξημένη χρήση φονικῶν χημικῶν ὅπλων κατὰ τῶν Ἀλεβητῶν, χριστιανῶν καὶ ἄλλων  μὴ σουνιτῶν μουσουλμάνων.
Σύμφωνα μὲ τὶς ρωσικὲς ἀποκαλύψεις καὶ καταγγελίες κατὰ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, τὰ χημικὰ αὐτὰ παρασκευάζονται σὲ ειδικὰ κέντρα μέσα στὴν Τουρκία καὶ σὲ περιοχὲς ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία. Στὴν συνέχεια προωθοῦνται στὶς ἀκραῖες ἰσλμαστικὲς ὁμάδες ποὺ τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐξολοθρεύσουν τὸν τοπικὸ πληθυσμὸ καὶ ὅσους μάχονται ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ. Ἕνα ἀπὸ τὰ κέντρα αὐτά, ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸ τουρκικὸ δημοσίευμα, βρίσκεται κοντὰ στὴν ἀμερικανικὴ βάση τοῦ Ἰντζιρλὶκ ἀπὸ ὅπου, ὅπως ἀποκαλύπτεται, τὰ χημικὰ προωθοῦνται μὲ εἰδικὰ φορτηγὰ πρὸς τὶς ἰσλαμικὲς ἀντάρτικες ὁμάδες στὴν ἄλλη πλευρὰ τῶν...

Πρόταση στὸ κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας νὰ δηλώνουν οἱ δικαστὲς ἐὰν εἶναι Μασῶνοι!


Ἕνας 69χρονος Σκωτσέζος, ὁ Tom Minogue ἀπὸ τὸ Dunfermline, ζήτησε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας, ἡ Σκωτία νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῆς Νορβηγίας, ποὺ ἀπαιτεῖται οἱ δικαστὲς νὰ δηλώνουν ἂν εἶναι μέλη Μασονικῶν Στοῶν. Ὁ Tom Minogue ἔχει ξεκινήσει ἕνα αἴτημα μὲ τὸ ὁποῖο ζητεῖ τὰ μέλη τοῦ νομικοῦ συστήματος νὰ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ δηλώνουν ἂν εἶναι Μασόνοι.  Ὁ Minogue πιστεύει ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ οἱ φορεῖς λήψης δικαστικῶν ἀποφάσεων, ὅπως δικαστές, ἔνορκοι στὰ δικαστήρια, διαιτητὲς καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν δικαστηρίων στὴν Σκωτία, νὰ δηλώσουν ἐὰν εἶναι μέλη μυστικοπαθῶν ὀργανώσεων.

Πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχει διαφάνεια ὡς πρὸς τὸ ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σὲ αὐτὲς τὶς θέσεις εἶναι μέλη μυστικῶν ἐταιριῶν, στὶς ὁποῖες «ζητοῦνται ἀδελφικὲς προτιμήσεις γιὰ τοὺς ‘ἀδελφοὺς’ ἔναντι τῶν ‘μὴ-ἀδελφῶν’, ἢ ὀργανισμοὺς ποὺ ἔχουν συντάγματα ἢ στόχους ποὺ εἶναι προκατειλημμένοι ἐναντίον ὁποιασδήποτε θρησκείας ἢ φυλῆς».

Ἔχει κάνει ἔκκληση γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς μητρώου γιὰ τὰ ἐν λόγω μέλη ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ ἀπὸ τὸν ἐναγόμενο, διάδικο ἢ ἐνάγοντα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσκήσει τὰ....

28 Σεπ 2013

Eἴμαστε στά πρόθυρα πολιτειακῆς ἀνωμαλίας;


Μὴν στενοχωρεῖσαι κ. Ὀμπάμα, ὑπάρχει κάτι ποὺ θὰ καλύψει τὸ κενό τῆς Ἀμερικανικῆς Φούσκας!

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐμεῖς μεγαλώσαμε μὲ τὸ Ἀμερικανικὸ ὄνειρο καὶ ἐσὺ μᾶς μιλᾶς γιὰ ἀμερικανικὴ φούσκα... Εἶσαι μὲ τὰ καλά σου; Ἐδῶ μιλᾶς γιὰ τὴν ἴδια τὴν παγκόσμια οἰκονομία!!
Καὶ τί φταίω ἐγὼ ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικάνοι μὲ ἐπίσημες  ἀνακοινώσεις ἀποκαλύπτουν ἀλήθειες;
Τὸ παραμύθι ξεκινάει πάντα "μία φορὰ καὶ ἕνα καιρὸ στὸν κόσμο τῆς Ἄγριας Δύσης...." καὶ κοντεύει νὰ τελειώσει "καὶ ἔζησαν αὐτοὶ ἄσχημα καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος χειρότερα".
Ἔκκληση στὸ Κογκρέσο νὰ μὴν κλείσει τὸ διακόπτη τῆς οἰκονομίας ἀπηύθυνε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς (τοπικὴ ὥρα ΗΠΑ) ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα λίγη ὥρα μετὰ τὴν ὑπερψήφιση ἀπὸ τὴ Γερουσία ἑνὸς νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἔκτακτη χρηματοδότηση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ ἕως τὶς 15 Νοεμβρίου.
Κι αὐτὸ γιατί θὰ πρέπει μέσα στὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἕως τὴν 1η Ὀκτωβρίου τὸ ἴδιο νομοσχέδιο νὰ περάσει καὶ ἀπὸ τὸ Κογκρέσο μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς νὰ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τὸ καταψηφίσουν, ὅπως ἔκαναν ἐξάλλου καὶ στὴν ψηφοφορία στὴ Γερουσία.
Ὁ Ὀμπάμα προειδοποίησε ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ συμβεῖ τὸ μὴ προσδοκώμενο, τότε ἡ ἀμερικανικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια οἰκονομία θὰ βρεθοῦν μπροστὰ σὲ ἕνα πρωτοφανὲς ἀποσταθεροποιητικὸ φαινόμενο.
Τὸ ἐμπορικὸ ἐπιμελητήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἄλλοι φορεῖς κάλεσαν τὸ Κογκρέσο νὰ περάσει τὸ συντομότερο δυνατὸ ἕνα νομοσχέδιο γιὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ κράτους καὶ νὰ αὐξήσει τὸ ὅριο τοῦ δανεισμοῦ τοῦ Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr.
Ἀφοῦ ἔτσι κατάντησαν τὴν παγκόσμια οἰκονομία, νὰ τὴν ἀνοίγουν καὶ νὰ τὴν κλείνουν μὲ ἕνα διακόπτη, ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ βλέπουμε τὰ πιὸ...

Μέ θλίψεις καί χαρές


Γράφει ὁ Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Β' Λουκᾶ (Β' Κορινθίους A' 21 – Β' 4) 
Ὁ Μεγάλος πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀρκετὲς φορὲς ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, γεμάτος ἱερὸ δέος, κηρύσσει ὅτι ἡ ἀποστολική του καρδιὰ ἦταν ἕνα ἡφαίστειο ποὺ φλεγόταν ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν πόθο γιὰ τὸν καταρτισμὸ τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς πραγματικότητας ἡ ὁποία καὶ φαίνεται στὸ κλείσιμο τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς ποὺ θὰ ἀναγνωσθεῖ τὴν Κυριακὴ στὴ λατρευτική μας σύναξη. «Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμὶν διὰ πολλῶν δακρύων, οὒχ ἴνα λυπῆσθε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἴνα γνῶτε, ἢν ἔχω περισσότερως πρὸς ὑμᾶς» (Β' Κορ. Β' 4).
Μὴ νομίσετε δηλ. ὅτι γιὰ τοὺς ἐλέγχους ποὺ σᾶς ἔγραψα στὴν ἐπιστολή μου ἐκείνη ἐγὼ δὲν δοκίμασα τίποτε. Διότι σᾶς ἔγραψα ἀπὸ πολλὴ θλίψη καὶ στενοχώρια τῆς καρδιᾶς. Μὲ δάκρυα πολλά, ὄχι γιὰ νὰ λυπηθεῖτε, ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίσετε τὴν ἀγάπη, τὴν ὁποία ὑπερβολικὰ ἔχω πρὸς ἐσᾶς. 
Χρειάζεται ἄραγε, μετὰ τὸ ξέσπασμα αὐτό, μετὰ τὴν πλήμμυρα τῶν δακρύων καὶ τὴν ἔκφραση αὐτῆς τῆς....

Ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος ἀποκλειστικὰ στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό: Θέλω μία Ἐκκλησία ἑλκυστική!

 
Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, 
ἀξιωθήκαμε γιὰ δεύτερη φορὰ (δὲς ΕΔΩ τὴν παλαιότερη συνομιλία μας)  νὰ συναντήσουμε καὶ νὰ συνομιλήσουμε μὲ τὸν γνωστὸ σὲ πολλοὺς ἀπὸ τὶς ἐκπομπές του στὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία π. Ἀνδρέα Κονάνο.  Στὸ 25λεπτο βίντεο μπορεῖτε νὰ τὸν ἀκούσετε νὰ μιλᾶ γιὰ διάφορα θέματα τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς  ὅπως ἡ οὐσιαστικὴ σχέση τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ προσέλκυση τῶν νέων στὴν θεία λατρεία καὶ ἡ ἐνεργὴ συμμετοχή τους σὲ αὐτή, ἡ ἀποφυγὴ τῆς τυπολατρείας καὶ τῆς ὑποκρισίας ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἡ οἰκοδόμηση μίας ἀληθινῆς σχέσης μὲ τὰ μυστήρια καὶ πολλὰ ἄλλα. Θεωροῦμε ὅτι ἀξίζει νὰ ἀφιερώσετε λίγο ἀπὸ τὸν χρόνο σας γιὰ νὰ ἀκοῦστε καὶ νὰ προβληματιστεῖτε πάνω στὰ ζητήματα ποὺ σχολιάζει ὁ π. Ἀνδρέας καὶ ὅλοι μας νὰ λάβουμε νέες ἀποφάσεις προκειμένου νὰ ὠφεληθοῦμε καὶ νὰ ὠφελήσουμε πνευματικά. Καλή σας ἀκρόαση...

27 Σεπ 2013

Πρὸς γενικὸ ξεπούλημα ὅλων τῶν Ἐθνικῶν (ἐνοχλητικῶν) θεμάτων

Γράφει Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος  
π τν πρώτη μέρα πο προδοτικ κλίκα το Γιωργάκη μς δήγησε μ πλαστ στοιχεα κα μ δόλιο κα θεατρικ τρόπο, πως κενο τ περίφημο διάγγελμα το Καστελόριζου, (στν Γιωργάκη ξίζει τ σκαρ θοποιΐας; μλλον ποκρισίας) στ μνημόνιο, εχαμε πισημάνει τν μεγάλο κίνδυνο ν ξεπουληθον λα τ θνικά μας θέματα. Τώρα διαπιστώνουμε μ μεγάλη νησυχία λη ατ διαδικασία βρίσκεται στν τελική της φάση κα σταδιακ λοκληρώνεται μ τν πι μειοδοτικ τρόπο γι τ θνικά μας συμφέροντα.
Ατ τν στιγμ πο γράφονται ατς ο γραμμές, τ τουρκικ ρωτητικ σκάφος, Barbaros Hayrettin Pasa, διεξάγει ρευνες στν φαλοκρηπίδα νοιχτά το Καστελόριζου, (βλέπε δημοσιεύματα το τουρκικο τύπου στς 26/9), γι τν νευρεση νεργειακν κοιτασμάτων χωρς ν πάρχει καμία πίσημη ντίδραση π λληνικς πλευρς. πουργς ξωτερικν, (καλυτέρα ξωτικν), τς λλάδας, διέπραξε ατς τς μέρες τ φοβερότερο τόπημα στὴν στορία το Κυπριακο. ποδέχτηκε γι πρώτη φορ νά δεχτε πίσημα τν κπρόσωπο το ψευδοκράτους γι συνομιλίες, ναγνωρίζοντας τσι ντ φάκτο τν κατοχ το βορείου τιμήματος τς Κύπρου κάτι πο δν εχε τολμήσει μέχρι σήμερα καμία λληνικ κυβέρνηση. Στ σκοπιαν ο διαδικασίες πίλυσης τς διαφορς πιταχύνονται μ τν πίσημη πλέον  δήλωση το διου του μεσολαβητ, κ Νίμιτς, τι λληνικ πλευρ συμφωνε στν πόδοση το νόματος Μακεδονία στὸ...

Μασῶνοι καὶ Ἰεχωβάδες ἔγραψαν κεφάλαια σέ βιβλίο θρησκευτικῶν μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου!

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας 
Ἡ πρόταση γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ἕνα νέο μάθημα Θρησκειολογίας προκάλεσε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, νέο κύκλο ἀντιδράσεων σ᾽ ἕνα θέμα, ποὺ παραμένει σὲ ἐκκρεμότητα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Οἱ σκέψεις, ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖ, ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν περιορισμὸ τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, περνοῦν στὴ μετατροπή τους σὲ μάθημα ἐπιλογῆς καὶ φτάνουν μέχρι τὴν ἀκραία θέση τῆς κατάργησής τους. Ὁ βασικὸς στόχος ὅσων ἐπαναφέρουν κατὰ καιροὺς στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα εἶναι ἕνας: νὰ περάσει ἀποκλειστικὰ στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, καὶ κυρίως στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ὁ ἔλεγχος τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. Ἕνα αἴτημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ συμφωνοῦσα, ἂν ἤμουν πεπεισμένος ὅτι ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ ὁδηγήσει τοὺς μαθητὲς μακριὰ ἀπὸ δογματισμούς, φανατισμοὺς καὶ κατηχήσεις. Εἶναι ὅμως ἔτσι;
Ἡ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κυρία Μαρία Ρεπούση ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ ἔχουν οἱ μαθητὲς τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσουν τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Παρέλειψε (;), ὡστόσο, νὰ ἀναφέρει ὅτι κάτι τέτοιο συμβαίνει ἤδη στὶς τάξεις τοῦ Λυκείου, ὅπου τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν περιλαμβάνουν κεφάλαια Θρησκειολογίας. Καὶ κάπου ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ οὐσία τοῦ ζητήματος. Ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς διδάσκονται οἱ....

Σὰν σήμερα δολοφονήθηκε ὁ "ἅγιος της πολιτικῆς" καὶ ὁ μόνος αὐθεντικὸς ἀντισυστημικὸς ἡγέτης τῶν Ἑλλήνων Ἰωάννης Καποδίστριας!

τοῦ Ἰωάννη Κορνιλάκη 
Σὰν σήμερα πρὶν 182 χρόνια στὸ πλατύσκαλο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὸ Ναύπλιο, δολοφονήθηκε ὁ Πρῶτος Κυβερνήτης τοῦ Ἔθνους ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Σὲ τοῦτο τὸν Ἱερὸ Ναό, ποὺ σήμερα εἶναι ὁ πιὸ ἐγκαταλελειμένος σὲ ὁλόκληρο τὸ Ναύπλιο. Σύμπτωση θὰ μοῦ πεῖτε, ἀλλὰ πολλὲς ἕως ἄπειρες οἱ συμπτώσεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀπώλεια μνήμης σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία μας. Εἰδικὰ σὲ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὸν Πρῶτο Κυβερνήτη, ποὺ μέσα ἀπ’ τὶς ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς τοῦ χαρακτήρισα  Ἅγιό της πολιτικῆς, θὰ πρέπει οἱ Ἑλληνίδες καὶ Ἕλληνες νὰ ὑποστοῦν λοβοτομή. Δὲν συμφέρει κανένα σύστημα τὸ Πρότυπο Ἅγιος Κυβερνήτης, γιατί πολὺ ἁπλὰ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπῆρξε ὁ μόνος αὐθεντικὸς ἀντισυστημικός. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἕνας Ἐλβετὸς τραπεζίτης, ὁ John Eynard, ποὺ ἡ Πατρίδα μας τοῦ χρωστᾶ πολλά, θὰ γράψει ὅτι στὶς 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήθηκε ἡ Ἑλλάς. Δὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι ὁ Γερμανὸς Γκαῖτε, ποὺ γνώριζε προσωπικὰ τὸν Κυβερνήτη, θὰ γράψει ὅταν πληροφορήθηκε τὴν δολοφονία του, «ἀπὸ τούτη τὴν στιγμὴ παύω νὰ εἶμαι Φιλέλλην...». Ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ καὶ μέχρι σήμερα πολλοὶ Γερμανοὶ ἔπαψαν νὰ εἶναι Φιλέλληνες. Οἱ ἀναφορὲς τῆς κ. Μέρκελ καὶ τῶν κ. Σόιμπλε, Βεστερβέλε, καὶ ἐκείνου τοῦ Γερμανὸ-Βιετναμέζου Ρέσλερ (εὐτυχῶς πῆγε σπίτι του), τὸ ἐπιβεβαιώνουν.
Ὑπάρχει μία ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Κυβερνήτης ἀπ’ τὴν Ἁγία Πετρούπολη στὶς 14 Ἰουλίου 1827 καὶ ἐμπεριέχει μία συγκλονιστικὴ πρόταση, «ὢ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ὁ πεινῶν δὲν ἠμπορεῖ νὰ περιμένει». Ἔχει ἀποδεχθεῖ νὰ εἶναι ὁ Τιμονιέρης τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸν ὅρισε ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Τροιζῆνος. Γράφει τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολὴ καὶ....

Ὁ σκορπισμὸς τοῦ νοὸς κατὰ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ἀγωνιστές συχνά παραπονοῦνται ὅτι κατά την ὥρα τῆς προσευχῆς ὁ νοῦς τους δέν συγκεντρώνεται, ἀλλά σκορπίζεται ἐδῶ καί ἐκεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά θεωροῦν ὅτι ἡ προσευχή τους εἶναι μάταια. Βλέπουν ὅτι ἡ πράξη τῆς προσευχῆς εἶναι δύσκολη, γι᾽ αὐτό καί ζητοῦν ἀπό τούς πνευματικούς σχετικές συμβουλές.
Τό πρῶτο, πού πρέπει νά προσέξουν οἱ ἀδελφοί εἶναι ἡ προσπάθεια στήν προσευχή νά μή διακοπεῖ. Νά προσεύχονται κι ἄς τρέχει ὁ νοῦς στά περιττά καί μάταια. Νά ἐλπίζουν ὅτι κάτι καλύτερο θά πετύχουν αὔριο. Ὁ ἀγώνας τους πρέπει νά εἶναι στραμμένος κυρίως στήν ἐγρήγορση, στόν περιορισμό τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν καί στό ἔλεγχο τῶν αἰσθήσεων. Γιά νά εἶναι προσηλωμένος ὁ νοῦς στόν Ἰησοῦ, δέν πρέπει νά ἀσχολεῖται μέ περιττά καί ἄχρηστα πράγματα, τά ὁποῖα ἐκτός τῆς ραθυμίας προκαλοῦν καί λύπη. Ὁ πολυάσχολος καί πολυμέριμνος δεν πρόκειται νά συγκεντρώσει τό νοῦ του στήν προσευχή. Μοιάζει μέ ναυτικό, πού ταξιδεύει σέ τρικυμισμένη θάλασσα.
Ἐπίσης ὁ ἔλεγχος τῶν αἰσθήσεων εἶναι ἀναγκαῖος, γιά νά μή ἐντυπώνονται εἰκόνες καί νά μή δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις, πού ἀπομακρύνουν τό νοῦ ἀπό τό ἱερό ἔργο τῆς προσευχῆς. Ὁ πολύπειρος Γέροντας Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής, ἀναφερόμενος στήν τήρηση τοῦ νοῦ, ἔλεγε: «Προσευχή χωρίς προσοχή καί νήψη εἶναι ἀπώλεια χρόνου, εἶναι κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει νά στήσουμε ἄγρυπνο φύλακα σέ ὅλες τις αἰσθήσεις, μέσα καί ἔξω, τήν προσοχή. Γιατί χωρίς αὐτή ὁ νοῦς καί οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς διαχέονται στά μάταια καί συνήθη, ὅπως τό ἄχρηστο νερό, πού τρέχει στούς δρόμους. Κανένας δέν μπορεῖ νά ἀνεβεῖ ψηλά, ἄν δέν καταφρονήσει τά κάτω. Πολλές φορές προσευχόμαστε...

26 Σεπ 2013

Γέροντας Πορφύριος: «Θὰ ἁγιάζεσαι καὶ θὰ ζηλέψει ἡ σύζυγός σου καὶ θὰ σὲ μιμηθεῖ»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν» τοῦ ἱερομονάχου Πορφυρίου, ἐκδόσεις Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Μήλεσι Ἀττικῆς.
Ἕνας πιστὸς νέος, ποὺ ἀρραβωνιάστηκε μία νέα, μᾶλλον ἄσχετη στὴν πίστη, ἐπισκέφτηκε τὸ Γέροντα, γιὰ νὰ τὸν συμβουλευθεῖ. Ὁ Γέροντας, ποὺ βρέθηκε πρὸ τετελεσμένου γεγονότος, «εἶδε» ἀμέσως τὶς ἀδυναμίες τῆς μνηστῆς καὶ τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: Ἐμπρὸς τώρα γιὰ τὴν ἁγιότητα. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση γιὰ σένα. Θὰ ἀγωνίζεσαι νὰ ἁγιάζεσαι κάθε μέρα περισσότερο, καὶ ἡ σύζυγός σου, ποὺ θὰ βλέπει τὸ πρόσωπό σου νὰ λάμπει ἀπὸ τὴ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ, θὰ ζηλέψει καὶ θὰ θελήσει νὰ σὲ μιμηθεῖ. 
Σὲ κάθε πρόβλημα, ὁ Γέροντας ἔβρισκε τὴν καλύτερη διέξοδο.

ὁ π.Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος στόν "Λόγο Ρωμαίικο"

Οἱ Financial Times σὲ φιλελληνικότατο ἄρθρο γιὰ τὴ Μακεδονία

τοῦ Κώστα Βουκελάτου
Μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα δὲν ἔμεινε χῶρος στὰ τηλεοπτικὰ δελτία καὶ τὶς ἐκπομπὲς νὰ ἀναφερθοῦν σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο τῶν Financial Times. Ένα 3λεπτο θὰ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι: Οἱ Σκοπιανοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο – Ἦρθαν χίλια χρόνια μετὰ στὰ Βαλκάνια. Ἀπὸ ποῦ προκύπτει αὐτό; Καὶ πῶς ἕνα εὔκολο ἀποδεικτικὰ γεγονὸς δὲν τὸ ἔχουμε κάνει σημαία χρησιμοποιώντας τὰ πλούσια ἀρχαιολογικὰ εὐρήματά μας καὶ τὴν ἔρευνα τῶν ἑλλήνων καὶ ξένων ἀρχαιολόγων;
Οἱ Financial Times ἐπισημαίνουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα νὰ ἔχει σχέση ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς γιατί ὁ Μεκεδόνας βασιλιὰς ἦταν ἕλληνας στὴν καταγωγή. Σὲ ἄρθρο του στοὺς FT, ὁ Stephen Schwartz, ἀναφέρεται στὸ θέμα ἐπισημαίνοντας πὼς ἔχοντας ζήσει ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὰ Σκόπια καὶ ἀναφέρεται στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς ΠΓΔΜ λέγοντας πὼς ὁ μεγάλος βασιλιὰς Ἀλέξανδρος ἦταν «Ἕλληνας Μακεδόνας. Ἡ κουλτούρα τοῦ ἦταν ἑλληνικὴ καὶ τμήματα τῆς ἐξαπλώθηκαν σὲ ὅσα μέρη κατέκτησε ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν ”Μακεδόνας” μὲ τὴν δημογραφικὴ ἔννοια τὴν....

25 Σεπ 2013

Ἡ μυστικὴ Κωνσταντινούλη

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ νικήσει ἡ Συρία. Ὅπως κάθε γηγενὴς ποὺ ἀντιστέκεται στον εισβολέα.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ξέρουμε καλὰ αὐτὴ τὴν εἰκόνα. Ἡ εὐχὴ τῆς μάνας τοὺς συνοδεύει καὶ τοὺς φυλάει… Μὲ τὴν νίκη ἀδέλφια!

Ὁ διαχρονικότατος λόγος τοῦ Κολοκοτρώνη στὴν Πνύκα. Διαβάστε το καὶ νὰ τὸ ἔχετε σὰν «εὐαγγέλιο» στὴν ζώη σας.

Ὁ λόγος στὴν Πνύκα, 
Παιδιά μου! 
Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁπού ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη τῶν. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ' αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ' αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα.
Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ τῶν, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ' ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν τῶν. 
Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἑκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἠμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἠμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ' ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοί τους κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμη τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν...

24 Σεπ 2013

Ἡ κ. Μέρκελ «κότα» κάνει τὸ εὐρὼ «αὐγὸ» ἢ τὸ αὐγὸ «εὐρὼ» κάνει τὴν κότα «Μέρκελ»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἄλλος γιὰ Χίο τράβηξε κι ἄλλος γιὰ Μυτιλήνη κι ἄλλος στῆς Σύρας τὰ στενὰ αἷμα καὶ δάκρυα πίνει...
Αὐτὸ τὸ ἄσμα πάει γάντι γιὰ τὴν σημερινὴ εὐρωπαϊκὴ πραγματικότητα μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὸ ἀκροστίχιο τὸ ἐφάρμοσαν μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Μήπως τὰ λέμε αὐτὰ γιατί ζηλεύουμε  ποὺ οἱ Γερμανοὶ ἔχουν καὶ τὴν κότα καὶ τὸ αὐγό; Καὶ φυσικά τούς ζηλεύουμε γιατί ἔχουν  ἕναν ἡγέτη ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ συμφέροντα τους ἐνῶ ἐμεῖς μὲ τοὺς δικούς μας τρῶμε συνέχεια ὀμελέτες δανεικὲς μὲ τσόφλια καὶ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε καὶ τὸ κοτέτσι ποὺ ἔμεινε δίχως κότες. Ἐδῶ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὴν πρόρρηση τοῦ Ἰσαποστόλου καὶ Ἐθνάρχη μας  Πατρο- Κοσμᾶ "θὰ σᾶς βάλλουν φόρο στὶς κότες καὶ τὰ παραθυρα".
Σὰν Ἕλληνες διακατεχόμασθε ἀπὸ ἁγνὰ αἰσθήματα ἀπέναντι σὲ ὁποιοδήποτε λαὸ, ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ ἐν γνώσει μας νὰ τσαλαπατάει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ στοιχειώδη δικαιώματά μας.
Ἡ ἀνοχὴ πρὸς τὸ ὑφιστάμενο πολιτικὸ δυναμικό τς χώρας μας παίρνει τέλος. Ἂν κύριοι δὲν μπορεῖτε νὰ διαπραγματευθεῖτε γιὰ τὸ μέλλον μας καλύτερα νὰ παραιτηθεῖτε, μέχρις ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὸ γεωπολιτικὸ – γεωοικονομικὸ τοπίο ἔχει ξεκαθαρίσει πλέον μετὰ καὶ τὶς πρόσφατες Γερμανικὲς ἐκλογές.
Πρὶν ἕνα χρόνο ἡ κ. Μέρκελ ἔβαζε πλάτες γιὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη τοῦ κ. Ὀμπάμα καὶ φέτος...

Ὁ Γέροντας Θωμὰς Μικραγιαννανίτης μιλᾶ γιὰ τὰ πρῶτα μοναχικὰ βήματά του καὶ γιὰ τὴν Ἁγιορειτικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση


Ὁ Ἱερομόναχος Θωμὰς Μικραγιαννανίτης, Γέροντας τῆς Ἀδελφότητας τῶν Θωμάδων Ἁγίου Ὅρους, σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία μιλᾶ γιὰ τὰ πρῶτα μοναχικὰ βήματά του καὶ γιὰ τὴν Ἁγιορειτικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση.
Δεῖτε τὸ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης…

«Δελτίο εἰδήσεων» ἢ ψυχολογικοῦ ἐκβιασμοῦ τῶν Ἑλλήνων

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀπὸ τότε ποὺ «ἀνθησε» ἡ ἰδιωτικὴ τηλεόραση στὴν Ἑλλάδα, τὰ κεντρικὰ δελτία εἰδήσεων ἄρχισαν νὰ γίνονται ὅλο καὶ πιὸ καθοριστικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῶν προτιμήσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Μὲ τὸν καιρό, καθὼς ὡρίμαζαν ὅλο καὶ περισσότερο, ἀναπτύχτηκε μία σχολὴ σκηνοθεσίας τῶν δελτίων εἰδήσεων ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ μέσο γιὰ νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀποφασιστικὰ τὸ κοινό, νὰ ἀποπροσανατολιστεῖ ἀπὸ μία «ἐνοχλητικὴ» ἐπικαιρότητα καὶ ἀποβλακωμένο νὰ «καλουπωθεῖ» σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα ποῦ ἔχουν καθοριστεῖ ἀπὸ τοὺς συντάκτες τους.
Σημαντικὸ σημεῖο ἦταν πάντα  ἡ ἐπιλογὴ τῶν παρουσιαστῶν τῶν δελτίων εἰδήσεων. Οἱ «ἐπιλεγμένοι» θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι καὶ ἱκανοὶ στὴν ἔντεχνη ἐπιβολὴ ἀπόψεων ποὺ συμφέρουν τὸ σύστημα, ἀμειβόμενοι μὲ φανταστικὰ ποσὰ συγκρινόμενα μὲ τὸν μέσο ὄρο ἀμοιβῆς τῶν «κοινῶν θνητῶν». Ἦταν οἱ στὰρ τῶν καναλιῶν ποὺ «ἀνέτειλαν» ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ἐνενήντα μὲ ἀποκορύφωμα τὴν τελευταία δεκαετία. Οἱ εἰδήσεις παρουσιάζονται ἀπὸ  αὐτοὺς τοὺς στὰρ ὄχι γιὰ τὴν ἐνημέρωση, ἀλλὰ σὰν τὸ πιὸ κατάλληλο ὄργανο διαμόρφωσης μίας κοινῆς γνώμης ποὺ πολὺ εὔστοχα ὀνομάστηκε, «γνώμη τοῦ καναπέ». Οἱ ἐκφωνητὲς ἔχουν στὰ αὐτιὰ τους τὰ ἀκουστικὰ τοῦ συστήματος ἀπὸ ὅπου λαμβάνουν συνεχῶς ὁδηγίες ὅταν ἐξελίσσεται μία δημόσια συζήτηση.  Εἰδικὰ ὅταν παίρνουν συνέντευξη ἀπὸ κάποιο πολιτικὸ ἢ κάποιο δημόσιο παράγοντα, ἂν δὲν ὑπάρχει συγκεκριμένη προσυνεννόηση κατευθύνουν...

Ὅ,τι ξεκίνησε στὴν Ρωσία, θὰ τελειώσει στὴν Δύση...

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, 
Δάσκαλος Κιλκὶς - Θεολόγος
Στὰ χρόνια το Σταλινισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετατρέψει τὴν σοβιετικὴ χώρα σὲ ἀπέραντο ἐργοτάξιο κνουτοκρατούμενων μυρμηγκιῶν ἢ σὲ στρατόπεδα ἐξοντώσεως ἀνεπιθυμήτων, χιλιάδες φυλακισμένοι εἶχαν ἐπισκεπτήριο μία φορὰ τὸν χρόνο, γιὰ 15 λεπτά. Οἱ γυναῖκες τους -ὅπως μᾶς τὸ διηγεῖται ὁ Σολζενίτσιν στὸ «Ἀρχιπέλαγος Γκουλὰγκ-, ποὺ συχνὰ ζοῦσαν χιλιάδες μίλια μακριά, μάζευαν καπίκι-καπίκι τὰ ναῦλα τους, ὅλο τὸ χρόνο, γιὰ νὰ ταξιδέψουν τὴν ὁρισμένη ἡμερομηνία, ποὺ μποροῦσαν νὰ ἀντικρίσουν τὸ πρόσωπο τοῦ συζύγου τους, μόλις γιὰ 15 λεπτά, καὶ μάλιστα πίσω ἀπὸ μία χοντρή, προστατευτικὴ σίτα.
Κι ἐνῶ «ζοῦσαν» γι’ αὐτὴν τὴν στιγμὴ καὶ ἑτοίμαζαν τὰ λόγια, ποὺ θὰ τοὺς ἔλεγαν μὲς στὰ 15 αὐτὰ λεπτά, τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς δὲν ἄνοιγαν καθόλου τὸ στόμα, μόνο κοιτάζονταν μὲ πόνο ὅλη τὴν ὥρα, ὥσπου νὰ τὶς ἀπομακρύνουν οἱ δεσμοφύλακες. Κί αὐτὸ γινόταν γιὰ 10, 15 καὶ 25 χρόνια.
Τί κρατοῦσε τόσο σφιχτὰ δεμένες τὶς καρδιὲς ἐκεῖνες; Μὰ τό βαθὺ καὶ δυνατὸ μυστήριο τῆς οἰκογένειας, τὸ εὐλογημένο καταφύγιο. Τὰ 15 λεπτὰ ἀρκοῦσαν, γιὰ νὰ βιώσουν καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσουν οἱ δύστυχες ἐκεῖνες γυναῖκες, τὴν θεόζευκτο ἕνωση.
Εἶναι γνωστὸ πώς, ὅσο βασίλευαν στὶς χῶρες ἐκεῖνες τὰ σκοτάδια τοῦ μαρξισμοῦ, οἱ θεσμοὶ ποὺ δέχτηκαν τὰ πιὸ βαριὰ πλήγματα ἦταν ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία περιβάλλει τὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια μὲ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἱερότητα...

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου περὶ τῆς πρὸς τὸν πλησίον στάσεως

Στὶς 24 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΣ
Ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων βλέπει εἰς τοὺς ἄλλους ἐκεῖνο μόνον, τὸ ὁποῖον διὰ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ πείρας ἐγνώρισε περὶ ἑαυτοῦ τοῦ ἰδίου. Δία τοῦτο ἡ στάσις τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι το πλησίον εἶναι ἀσφαλὲς σημεῖον τοῦ βαθμοῦ αὐτογνωσίας εἰς τὸν ὁποῖον ἔφθασεν.
Ὅστις ἔμαθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἰς ποῖον βάθος, εἰς ποίαν ἔντασιν δύνανται νὰ φθάσουν αἳ ὀδύναι τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ὅταν χωρισθῆ ἀπὸ τοῦ φωτὸς τῆς ἀληθινῆς ὑπάρξεως, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὸ μεγαλεῖον το ἀνθρώπου ὅταν εὐρίσκηται ἐν τῷ Θε, ἐκεῖνος γνωρίζει ὅτι ἑκάστη ἀνθρωπίνη ὕπαρξις ἔχει αἰωνίαν ἀξίαν, μεγαλυτέραν ὅλου το ἄλλου κόσμου. Γνωρίζει τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου, γνωρίζει ὅτι ἀγαπητὸς ἐνώπιον το Θεοῦ εἶναι ἕκαστος τῶν «ἐλαχίστων τούτων» (Ματθ. κε’ 40). Καὶ ὡς ἐκ τούτου ποτέ, οὔτε καὶ ἐσωτερικῶς, δὲν λογίζεται τὸν φόνον, δὲν ἐπιτρέπει εἰς ἑαυτὸν νὰ προξενήση βλάβην εἰς τὸν πλησίον ἢ ἔστω καὶ νὰ θλίψη αὐτόν.
Ὅστις «ἁπλῶς πιστεύει» ἢ ἠσθάνθη ἐν ἐαυτῶ μόνον μετρίαν τινὰ χάριν καὶ ἀσαφῶς εἰσέτι «προσδοκᾶ» τὴν αἰωνίαν ζωήν, οὗτος κατὰ τὸ μέτρον τς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης αὐτοῦ φυλάττει ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ εἶναι ἀτελὴς καὶ δύναται νὰ προσβάλη τὸν ἀδελφόν.
Καὶ ὅστις ἀσπλάγχνως «χάριν τοῦ ἰδίου συμφέροντος» ζημιοὶ τοὺς ἄλλους ἢ καὶ διαπράττει φόνον, οὗτος εἴτε ἐξομοιώθη πρὸς τὰ κτήνη καὶ ἐν τῷ βάθει αὐτοῦ αὐτογινώσκει ἑαυτὸν ὄντα θηριόμορφον, τουτέστι δὲν πιστεύει εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν, εἴτε ἵσταται ἐν ὀδῶ δαιμονιώδους πνευματικότητος.
Ὁ ἴδιος ὁ Γέρων (ὁ ἅγιος Σιλουανός), διὰ τῆς εἰς αὐτὸν ἐμφανίσεως...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.