30 Νοε 2021

Γέρων Εὐθύμιος: Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός

Παρακαλουθώντας τά ὅσα ἀνήκουστα συμβαίνουν καί ἀνακοινώνονται, κρίνουμε ἀπαραίτητη τήν ἀναδημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ γέροντος Εὐθυμίου μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση καί τήν ἐπαγρύπνηση ὅλων.

KEIMENO TOY ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.
Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.
Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκολο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπάντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο εἶναι γνωστές (διαβάστε ἐδῶ τήν περσινή ἐπιστολή τοῦ γέροντος), καί αὐτά περίπου λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν...

Καταστροφή γιά τή δημόσια ὑγεία: Ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί ἔκτακτων χειρουργείων στό «Ἱπποκράτειο»!

Βουλευτής τῆς ἀντιπολίτευσης παρουσίασε ἔγγραφο πού ἐστάλη στό «Ἱπποκράτειο» νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, καί δίνεται ὁδηγία γιά ἀναστολή ἀκόμα καί τῶν ἔκτακτων non covid χειρουργείων!
Ἀναστολή χειρουργείων: Δύο ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τήν καταστροφή τοῦ δημόσιου συστήματος Ὑγείας στή Θεσσαλονίκη, ἔφερε στό φῶς ἡ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δῶρα Αὐγέρη. Δέν ἔχουν περάσει πολλές μέρες ἀπό τότε πού δόθηκε ὁδηγία τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας (μέ ὑπογραφή τῆς Μίνας Γκάγκα), ὅπου τά non covid χειρουργεῖα ἀναστέλλονται κατά 80%.

Τότε ἡ Μίνα Γκάγκα εἶχε σπεύσει (ἀνεπιτυχῶς) νά...

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ οἱ σημαῖες Σκωτίας καὶ Ἡνωμένου Βασιλείου!

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 30 Νοεμβρίου, καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Γαλιλαίας. Ἦταν ψαρὰς στὴ λίμνη Τιβεριάδα καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς κάλεσε νὰ γίνει μαθητής του, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάστηκε «Πρωτόκλητος». 
Μετὰ τὸ πολύχρονο ἀποστολικό του ἔργο, τοῦ ὁποίου σταθμὸς ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀρχαία πόλη τοῦ Βυζαντίου, ὅπου ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτη ἐκκλησία, μαρτύρησε στὴν Πάτρα σὲ μία περίοδο ὅπου ὡς τοπικὸς ἄρχοντας ἀναφέρεται κάποιος ὀνόματι Λέσβιος τὸν ὁποῖο διαδέχθηκε ὁ Αἰγεάτης, πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ διωγμοῦ τοῦ Νέρωνα, ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Οἱ δήμιοί του μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀποφάσισαν νὰ τὸν θανατώσουν σὲ σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ, ὡς εἰρωνεία στὸ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ τὸν ὁποῖο κήρυττε. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ δήμιοι ἐκεῖνοι δὲν μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, εἶναι ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ περίφημο «Χ», θὰ ἀναρτιόταν περήφανα, αἰῶνες μετά, ὡς σημαία μεγάλων χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπως εἶναι ἡ Σκωτία καὶ ἡ Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημαία τῆς Σκωτίας, μὲ τὸ ἄσπρο Χ σὲ μπλὲ φόντο εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Αὐτὸ ἔχει προκύψει ὡς ἑξῆς:...

Τὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ καταστροφικὴ ἐπιρροὴ τῆς Δύσης

Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης - Θεολόγος
-Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες. Νὰ σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἁγίας ἡμέρας καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογώντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή». 
Νὰ μελετάει καὶ νὰ ζεῖ τὰ θεία γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάει τὰ γεγονότα τῆς κάθε ἑορτῆς, φυσιολογικὰ θὰ...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, ὁ Πρωτόκλητος (30 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἀνδρέας, ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα καὶ ἀδελφός του Ἀποστόλου Πέτρου, ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν πατέρα τοῦ τὸν ἔλεγαν Ἰωνά. Ἐπειδὴ κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο πρῶτος στὴν ὁμάδα τῶν μαθητῶν, ὀνομάστηκε πρωτόκλητος.
Ὁ Ἀνδρέας (μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν εὐαγγελιστὴ) ὑπῆρξαν στὴν ἀρχὴ μαθητὲς τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κάποια μέρα μάλιστα, ποὺ βρισκόντουσαν στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη κι ὁ Πρόδρομος τοὺς ἔδειξε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς εἶπε «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», οἱ δύο ἁπλοϊκοὶ ἐκεῖνοι ψαράδες συγκινήθηκαν τόσο πολύ, ποὺ χωρὶς κανένα δισταγμὸ κι ἐπιφύλαξη ἀφήκαν ἀμέσως τὸν δάσκαλό τους κι ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ. 
Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνδρέα μέχρι τὴν Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη, ὑπῆρξε σχεδὸν ἴδια μὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Οἱ ὑποθέσεις καὶ τὰ πράγματα τοῦ κράτους εἶναι ἄσχημα καὶ αἰτία δὲν εἶναι τόσο ἡ ἀβουλία τῶν κυβερνώντων, ὅσο ἡ δικὴ μας ἁμαρτία, ἡ συνέπεια τῶν ἁμαρτιῶν μας. Αὐτὴ ἔκανε τὰ πάντα ἄνω κάτω, αὐτὴ ἔφερε ὅλα τὰ κακά. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

29 Νοε 2021

Ὁ καθηγητής Μικροβιολόγος Dr. Sucharit Bhakdi: "Tα ἐμβόλια κατά τῆς COVID-19 ἀπέτυχαν γιατί ἀγνόησαν θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἀνοσολογίας"

Ὁ Dr. Sucharit Bhakdi, MD, Γερμανο-ταϋ
λανδέζος Καθηγητής Ἰατρικῆς Μικροβιολογίας στό Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Mainz, κι ἐπιδημιολόγος, στήν τελευταία δήλωση του σχετικά μέ τά ἐμβόλια Covid ἀποφαίνεται ὅτι τά ἐμβόλια κατά τῆς COVID19 ἀπέτυχαν γιατί ἀγνόησαν θεμελιώδεις ἀρχές τῆς ἀνοσολογίας!: «Δέν ὑπάρχει κανένα ἐμβόλιο πού νά βάζετε στούς μῦς σας πού νά μπορεῖ ποτέ νά σᾶς προστατεύσει ἀπό μιά λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ... ὅποιος λέει τό ἀντίθετο εἴτε εἶναι ἀδαής εἴτε ψεύδεται».
Δεῖτε παρακάτω τό βίντεο...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Τό τέρας τοῦ Ναζισμοῦ ἀναβιώνει"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021)

Βίος Ἁγίου Φιλουμένου (1913-1979) (29 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, ἦταν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου νήσου Κύπρου. Γεννήθηκε στὶς 15 τοῦ Ὀκτώβρη τοῦ ἔτους 1913 στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴ Λευκωσία. Ἡ καταγωγὴ του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ τῆς ἐπισκοπῆς Μόρφου, Ὁροῦντα. Γόνος εὐλαβῶν γονέων –τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Μαγδαληνῆς Χασάπη- καὶ «ὑποτακτικός» τῆς εὐλογημένης γιαγιᾶς του Ἀλεξάνδρας, ὁ Ἅγιος Φιλούμενος μυήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς σ’ ἕνα μοναχικὸ τυπικὸ ζωῆς.
Παιδιόθεν ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ συναξάρια μὲ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων. Ἰδιαίτερα τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου ἡ βιοτὴ τόσο τὸν εἶχε θέλξει, ὥστε ἄναψε μέσα του ἔντονη ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ ζήσει τὴν κατὰ Θεὸ μοναχικὴ ζωή.
Ἔτσι, τὸ Καλοκαίρι τοῦ 1927 ἐγκατέλειψε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀλέξανδρο (τὸν μετέπειτα ἱερομόναχο Ἐλπίδιο), τὸ πατρικό του σπίτι καὶ πῆγε στὸ Σταυροβούνι ὅπου παρέμεινε γιὰ 5 χρόνια ὑποτασσόμενος «ἐν παντὶ» στὸν τότε ἡγούμενο, μοναχὸ Βαρνάβα.
Τὸ 1934 -Θεοῦ τῇ νεύσῃ- ἀναχώρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ τὴ Μονὴ  τοῦ Σταυροβουνιοῦ καὶ μετέβη στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ ἐγγραφεῖ στὸ Γυμνάσιο τοῦ ἐκεῖ Πατριαρχείου. Στὸν τρίτο χρόνο φοίτησής του στὸ Γυμνάσιο ἐκάρη μοναχός, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Τιμόθεο Θέμελη καὶ λίγους μῆνες μετὰ χειροτονήθηκε διάκονος. Τὸ 1943 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καὶ ἔξι χρόνια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἐλπίδα εἶναι ὁ φερέγγυος ἐγγυητὴς τῆς θείας βοήθειας, ὑποσχόμενος τὴν συντριβὴ τῶν ἀντιπάλων δυνάμεων 
Ὅσιος Μάξιμος Ὁμολογητὴς

28 Νοε 2021

Ὅσιος Πορφύριος: «Γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Καὶ νὰ ἔρθουνε πάλι στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις»

Συγκλονιστικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα διὰ στόματος τοῦ ἴδιου του Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Μπορεῖ ὅμως, μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔρθει, νὰ ἔρθει ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀποκτήσουν μία ἐπίγνωση, νὰ ἰδοῦνε τὸ χάος ὁλόφωτο, ὁλοζώντανο μπροστά τους, νὰ ποῦνε: Ἔεε! Πέφτουμε στὸ χάος, χανόμαστε. Ὅλοι πίσω, ὅλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Καὶ νὰ ἔρθουνε πάλι στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Αὐτὸ ἐμεῖς ἐπιδιώκομε καὶ ἔτσι θέλομε τὰ πράγματα σιγὰ σιγὰ νὰ γίνουνε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἐργάζεται μυστικά. Δὲν θέλει νὰ ἐπηρεάσει τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἐλευθερία. Τὰ φέρνει ἔτσι καὶ σιγὰ-σιγά, σιγὰ σιγὰ πάει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ ποὺ πρέπει.»

«Χοῦντα» εἰς Ζάκυνθον;

Μετὰ τοὺς Σεβ. Μυτιλήνης καὶ Ἐλευθερουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἠπείλησαν τοὺς ἱερεῖς τους εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν ἐμβολιασθοῦν καὶ δὲν τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὰ πολιτικὰ μέτρα, ἠκολούθησε καὶ ὁ Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονύσιος, ὁ ὁποῖος θὰ θέση εἰς ἀργίαν ὅποιον δὲν κάνει τὸ ἐκτρωματικὸν ἐμβόλιον. Τὸ Εὐαγγέλιον ἢ μήπως οἱ ναζὶ ἦσαν ὑπὲρ τῶν ὑποχρεωτικῶν ἰατρικῶν πράξεων; Κάποτε προκάτοχός του ἔσωσε τοὺς Ἑβραίους καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος θέλει νὰ φορέση τὸ στίγμα εἰς τοὺς ἱερεῖς του; Ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην, ἂν κληρικός του πάθη κάτι σοβαρόν; Διχόνοια ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνσπείρη; Μήπως νὰ τὸν ἐγκαλέση ἡ Ἱ. Σύν­οδος, διότι δὲν ὑπακούει εἰς τὰ μέτρα ποὺ αὐτὴ ἔχει ὁρίσει; Πάντως ἄγνωστοι...

Μνήμη τῶν πολιούχων τοῦ Κιλκὶς Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων καί ἡ Στρώμνιτσα (†28 Νοεμβρίου)

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός

Οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα ἱερομάρτυρες, πού τιμῶνται ἰδιαιτέρως καί εἶναι πολιοῦχοι τῆς πόλεως τοῦ Κιλκίς, ἀνήκουν στήν εὐρύτερη χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰδικότερα τῶν μαρτύρων.

Μάρτυρες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τούς ἀγωνισαμένους μέχρι ψυχῆς καί αἵματος καί μαρτυρήσαντας τῇ δόξῃ τοῦ Χριστοῦ. (ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων). Μάρτυρας εἶναι αὐτός πού ὑπομένει θεληματικά τόν σωματικό θάνατο, προκειμένου νά παραμείνει πιστός στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Μαρτύρων, τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γενέθλια ἡμέρα, διότι αὐτήν τήν ἡμέρα εἰσῆλθαν στεφανηφόροι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό οἱ πιστοί πανηγυρίζουν καί ἑορτάζουν μέ χαρά τήν ἡμέρα μνήμης τῆς ἀθλήσεως τῶν μαρτύρων.

«Ὁ θάνατος τῶν μαρτύρων εἶναι παρηγοριά τῶν πιστῶν, παρρησία τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ κόσμος δὲν καρφώνει στὸν σταυρὸ ἐκεῖνον πού συμφιλιώνει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι καὶ τὸ καλὸ μὲ τὸ κακό. Τον Χριστὸ ὅμως ὁ κόσμος Τον σταύρωσε ἐπειδὴ δὲν ἐξίσωσε, δὲν ἀνακάτωσε, δὲν ἔκανε πολιτικὴ μὲ τὴν ἀλήθεια. 
Ἅγιος Νικόλαος Άχρίδος

27 Νοε 2021

Κραυγή ἀγωνίας ἀπό τόν διάσημο Βέλγο ἰολόγο Geert Bossche: «Ἔρχεται καταστροφή ἀπό τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς»

Κραυγή ἀγωνίας ἀπό τόν διάσημο Βέλγο ἰολόγο Geert Vanden Bossche DVM, PhD γιά τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς καί ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν.
Σέ συνέντευξή του ὁ Bossche «κρούει τόν κώδωνα τοῦ κίνδυνου» γιά τούς ἐμβολιασμούς τῶν παιδιῶν, λέγοντας ὅτι αὐτοί θά ἔχουν καταστροφικά ἀποτελέσματα, γιά νά συμπληρώσει «ἐάν κάνω λάθος τότε νά μέ βάλετε στή φυλακή»
Μιλῶντας στό HighWire καί σέ ἐρώτηση γιά τό ποιό εἶναι τό χειρότερο δυνατό σενάριο ἀπό τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς πού προβλέπει ὁ Βέλγος ἰολόγος ὁ ἴδιος ἀπάντησε λέγοντας:
«Δέν μπορῶ νά μιλήσω γιά συγκεκριμένους ἀριθμούς ἀλλά...

Ἂν οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν εἶχαν τὴ νοοτροπία τῶν ἐπισκόπων σήμερα, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶχε οὔτε ἕνα μάρτυρα

Ἡ Κυβέρνηση θὰ κλείσει πάλι τούς Ναούς;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα τὴ λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἀποδείχτηκαν περιττὰ καὶ ἀναποτελεσματικά. Δυσ­τυχῶς, ἡ Κυβέρνηση δὲν κάλεσε ἕνα ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐκκλησιάζεται τακτικά, νὰ ἀκούσει τὶς συμβουλές του καὶ νὰ ὑπενθυμίσει στοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς καθηγητὲς πράγματα ποὺ τὰ γνωρίζουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά!
Γίνομαι ἀναλυτικός:
Ὁ Ἱ. Ναὸς δὲν εἶναι αἴθουσα ἑστίασης, οὔτε διασκέδασης, οὔτε θεατρικῶν παραστάσεων καὶ γενικὰ διαφόρων κοσμικῶν δραστηριοτήτων. Ὁ Ναὸς...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ οἱ καθημερινὲς προεκτάσεις

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»
Ὁ κόσμος συνήθως γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα, σὰν τὴ γιορτὴ  μίας βολικῆς ἀγάπης, ποὺ αἰωρεῖται μέσα στὸ φαρισαϊκὸ  καὶ ὑπὸ πτώχευση «φάντασμα-πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων».  Καθιερώθηκαν δυστυχῶς τὰ Χριστούγεννα ὡς τὸ ἐπαιτειακὸ πυροτέχνημα μίας ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ ἀτελής, καρπὸς κάθε σκοτισμένης καὶ ἐγκλωβισμένης στὰ ἀνικανοποίητα πάθη ψυχῆς.
Ὁ «ἄχριστος» (χωρὶς Χριστὸ) χριστιανός, ἀγνοεῖ ὅτι...

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Ἰάκωβος ὁ Πέρσης (27 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἰάκωβος γεννήθηκε ἀπό χριστιανούς γονεῖς στήν περ­σική πόλη Ἔλαπα ἤ Βηλάτ, ἀνατράφηκε μέ τά νάματα τῆς Πίστεως καί νυμφεύθηκε μιά χριστιανή κοπέλα. Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς Ἰσζδιγέρδης ἐκτιμοῦσε τόν Ἰάκωβο γιά τά χαρίσματα καί τίς δεξιότητες τοῦ καί τόν κατέστησε ἀξιωματοῦχο στήν αὐλή του. Κολακευμένος ὁ Ἰάκωβος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ, παραπλανήθηκε καί ἄρχισε νά θυσιάζει κι αὐτός στά εἴδωλα πού προσκυνοῦσε ὁ Πέρσης ἡγεμόνας.
Πληροφορήθηκαν τό γεγονός ἡ μητέρα καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακώβου. Τοῦ ἔγραψαν τότε μιά ἐπιστολή ἐπιτιμητική, θρη­νολογώντας γιά τό κατάντημά του νά γίνει ἀποστάτης τῆς Πίστεως καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως ἡ ὅραση εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες τὶς αἰσθήσεις, ἔτσι καὶ ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρετές. 
Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς

26 Νοε 2021

Κων/νος Βαθιώτης: «Βγῆκαν ὅλοι οἱ πρόθυμοι συνεργοί τῆς δικτατορίας γιά νά κανιβαλίσουν τόν Α.Σερβετάλη»

Ὁ Νομικός, πρώην Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, ἐπικρότησε τον Ἄρη Σερβετάλη γιά τήν κίνηση τοῦ νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν παράταση «Ρινόκερος», ἐνῶ παράλληλα ἀναφέρθηκε καί σέ αὐτούς πού τόν κατακρίνουν, τούς ὁποίους τούς χαρακτήρισε ὡς «πρόθυμους συνεργούς τῆς δικτατορίας».
Γιά τήν ἀπόφαση τοῦ ἠθοποιοῦ Ἄρη Σερβετάλη νά μή συμμετέχει σέ παράσταση καθώς ὅπως εἶπε δέν ἤθελε νά παίζει μόνο γιά ἐμβολιασμένους ὁ καθηγητής ἀνέφερε μιλῶντας στό Focus FM: «Θέλω νά συγχαρῶ δημοσίως τόν κύριο Σερβετάλη...

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης...

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος -Κιλκίς
Ἔχουμε πλούσια καί ὡραία ἱστορία. Εἶναι παιδαγωγός τά παθήματα τοῦ λαοῦ μας. Καί τά μεγαλεῖα καί οἱ ἀθλιότητες. Τό ἱστορικό ὑφαντό μας ἔχει καί τά τσαλακώματα καί τούς λεκέδες του «ἕως ἄν ἡ αὐτή φύσις ἀνθρώπων εἰ», γιατί δέν ἀλλάζει ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων κατά τόν Θουκυδίδη. Μία περίοδος πού ἐνδιαφέρει τήν τωρινή ἐποχή εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Γιατί φτάσαμε σ' αὐτήν; Γιατί δέν ἀπετράπη; Ποιοί παράγοντες συνετέλεσαν ὥστε νά ἁπλωθοῦν πάνω ἀπό τό Γένος τά σκοτάδια τοῦ Ἰσλάμ; Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μέ τό σήμερα; Ἀπαριθμῶ:
Πρῶτον: Ἡ φυγή τῶν γραμματισμένων, τῶν λογίων...

Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ἦταν γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ μᾶλλον γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο, διότι ἐκεῖ φυλασσόταν καὶ ἱερὸ λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ ἄλλους ἀσκητές, ποὺ ζοῦσε μαζί τους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, χριστιανικὴ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια. Δὲν λύπησε ποτὲ κανένα, μεγάλη του χαρὰ μάλιστα, ἦταν νὰ...

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀφαίρεσέ μας τὴν αὐτεξουσιότητα, καὶ οὔτε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ θὰ γίνουμε, οὔτε ψυχὴ λογικὴκαὶ νοερὴ θὰ ἔχουμε, καὶ πραγματικὰ θὰ καταστραφεῖ ἡ φύση μας, ἐπειδὴ δὲν θὰ ἦταν αὐτὸ πού ἔπρεπε.
Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

25 Νοε 2021

Πρόεδρος ΕΝΙΘ: «Σέ λίγο θά ἔχουμε πανδημία ἐμβολιασμένων - Λάθος νά ἀφήνουμε τούς ἐμβολιασμένους ἀνεξέλεγκτους»

Tραγική ἡ κατάσταση στά νοσοκομεῖα ἐξαιτίας τῶν ἐλλείψεων, εἶπε ἀκόμα ἡ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Νοσοκομειακῶν Ἰατρῶν Θεσσαλονίκης.
«Ἡ πολιτική του "ἀφήνω ἐλεύθερο τόν ἐμβολιασμένο νά μπεῖ ὁπουδήποτε καί νά κάνει ὁτιδήποτε χωρίς μέτρα σάν ἐπιβράβευση καί σάν κίνητρο γιά τόν ἐμβολιασμό" εἶναι τελείως ἐπικίνδυνη καί δέν εἶναι κατά τῆς διασπορᾶς, εἶναι μέτρο ὑπέρ τῆς διασπορᾶς, αὐτό τό λέμε πολύ καιρό...» τόνισε μιλῶντας στή δημοσιογράφο Δέσποινα Μποτίτση ἡ πρώην πρόεδρος τῆς ΕΝΙΘ, Δάφνη Κατσίμπα σημειώνοντας ὅτι «σέ λίγο μπορεῖ νά ἔχουμε πανδημία μέ ἐμβολιασμένους μόνο».

Παράλληλα, ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι καί οἱ ἐμβολιασμένοι ὑγειονομικοί θά πρέπει νά διενεργοῦν τακτικά...

Χριστουγεννιάτικο δένδρο: Εὐρωπαϊκὸ ἢ Ρωμαίικο ἔθιμο;

✞ Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος
Γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο λίγοι ξέρουν ὅτι δὲν εἶναι εὐρωπαϊκὸ ἀλλὰ ἑλληνικό, βυζαντινὸ ἔθιμο. Ὑπάρχει ἕνα τροπάριο στὴν Προσκομιδὴ ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς στὸν παράδεισο, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ βυζαντινοὶ ἔβαζαν μέσα στὴν Ἐκκλησία ἕνα δένδρο γιὰ νὰ δώσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς τὸ δένδρον τῆς ζωῆς. Εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δὲν δοκίμασε ὁ Ἀδάμ. Εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ διώξη τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισο γιὰ νὰ μὴν...

Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
 Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξίσου ἡρωίδες μὲ τοὺς ἄνδρες μάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ χορεία τῶν ἁγίων. Τὸ πρόβλημα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων, λύθηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς ἁγίους Της, ὅπως καὶ ἡ σύμπλευση γνώσης καὶ πίστης.
Στὶς κορυφαῖες γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκει καὶ ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Αἰκατερίνη. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ 294 ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια καὶ ὀνομαζόταν Δωροθέα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κώνστας ἢ Κέστος καὶ ἦταν...

Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλομάρτυς (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου –Καθηγητοῦ 
Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς Χριστιανῶν βρισκόταν στὸν στρατὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδείχτηκαν Μεγαλομάρτυρες, γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μερκούριος. 
Γεννήθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στοὺς χρόνους τῶν ἀσεβῶν καὶ σφοδρῶν διωκτῶν τῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) καὶ Βαλεριανοὺ (253-259). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Γουρδιανός, ἦταν Σκύθης στὴν καταγωγή, κρυφὸς Χριστιανὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἕνα πράγμα μόνον ἂς φοβηθοῦμε, τὸ νὰ φοβηθοῦμε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰπροσβάλλουμε τὴν εἰκόνα μὲ τὴν κακία μας.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

24 Νοε 2021

Νίκος Ἀναδιώτης γιά Ἄρη Σερβετάλη: «Δέν θέλει νά διχάσει τό κοινό - Παίρνει ἔπαινο ἀπό μένα»

Ὁ ἠθοποιός Νίκος Ἀναδιώτης, κατά τήν διάρκεια τηλεοπτικῶν του δηλώσεων, ἀπάντησε σχετικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἄρη Σερβετάλη νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν παράσταση «Ρινόκερος».
«Ἐγώ βλέπω τόν πρῶτο ἄνθρωπο πού δέν θέλει νά διχάσει, ἀλλά θέλει νά ἑνώσει. Δέν ξέρω ἄν μπορῶ νά γίνω ἀντιληπτός ἀπό ὅλους», εἶπε ἀρχικά ὁ Νίκος Ἀναδιώτης.
Ὁ Νίκος Ἀναδιώτης εἶπε στήν συνέχεια: «Προφανῶς καί δέν θά γίνει, ἀλλά ἡ δική μου ὀπτική αὐτό βλέπει, ὅτι ἕνας πρωταγωνιστής, ὁ μόνος, πρός ὥρας, δέν θέλει νά διχάσει τό κοινό».
«Τό θεατρικό κοινό πού θέλει νά παρακολουθήσει τήν δική του παράσταση καί προτιμάει νά ἀποχωρήσει. Ἀπό μένα, ἔπαινο παίρνει», πρόσθεσε ἐπίσης ὁ Ἀναδιώτης.
Παρακολουθῆστε παρακάτω τό σχετικό ἀπόσπασμα

Ὁ Ἄρης Σερβετάλης δίδαξε τί θά πεῖ «ἦθος» καί «ἠθοποιός», χωρίς νά ξεστομίσει οὔτε κουβέντα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ Ἄρης Σερβετάλης ἀποχωρῶντας ἀπό τό θεατρικό ἔργο, θύμισε σέ μιά κοιμισμένη κοινωνία τί σημαίνει ἠθικότητα καί συνέπεια στά ἰδανικά. Δέν ἔβαλε μπροστά το ἀτομικό συμφέρον, ἄλλα τό συλλογικό δίκαιο.
Ὁ Ἄρης Σερβετάλης μέ τήν ἀπόφασή του νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν παράσταση «Ρινόκερος» διαμαρτυρόμενος γιά τά μέτρα πού ἀποκλείουν τούς ἀνεμβολίαστους ἀπό τά θέατρα, ἔκανε αὐτό ἀκριβῶς πού ὁρίζει ἡ πραγματική φύση τοῦ λειτουργήματός...

Κυθήρων Σεραφείμ: Αὐτά δέν ἔγιναν οὔτε μέ καθεστῶτα ὁλοκληρωτικά!

Μέ ἐπίκαιρη παρέμβαση ἤδη ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ τοποθετήθηκε μέ δριμύ λόγο ἀπέναντι στήν ἀπαίτηση τῆς Πολιτείας νά λαμβάνουν χώρα ἔλεγχοι κατοχῆς rapid test ἤ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιά τήν εἴσοδο τῶν πιστῶν στούς ἱερούς ναούς.
«Ὁ Ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι τό σπίτι μας. Εἶναι ἡ πνευματική μας εὐτυχία. Ἐκεῖ πού γίνονται τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί κοινωνοῦμε μέ τόν Θεόν δια τῶν ἁγίων Μυστηρίων. Εἶναι ἱερός καί ἀμόλυντος καί ἅγιος χῶρος. Γι' αὐτούς...

Ἄρης Σερβετάλης: Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικὸς καὶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἐλευθερία ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ἀρνηθεῖ. Εἴμαστε μία κοινωνία προσώπων, ὄχι ἀγέλη ποὺ διαχωρίζεται σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μή

Ἄρης Σερβετάλης
Δὲν ἔχει καμιὰ σημασία τὸ ἂν συζητεῖται ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ "Ανθρώπου τοῦ Θεοῦ", τὸ πόσο καὶ ἀπὸ ποιούς… Δὲν ἔχουν σημασία οἱ γνῶμες τῶν ἀνθρώπων! "Οὐαὶ ὑμὶν ὅταν πάντες καλῶς εἴπωσιν ὑμᾶς"! Ἀρκεῖ ποὺ εἶναι πρᾶξις εὐάρεστη στὸν Θεό! Ὁ καθένας μας, ἀπὸ τὴν θέση του, μπορεῖ νὰ τὸν μιμηθεῖ! Δὲν συγχωρεῖται διαχωρισμὸς στὰ κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλάσματα, στὰ ἀδέλφια μας!
«Ἡ ἀπόφαση νά αποχωρήσω ἀπὸ τὴν θεατρικὴ παράσταση Ρινόκερος πάρθηκε καθὼς ἀδυνατῶ νὰ ὑποστηρίξω τόν διαχωρισμὸ τῶν ἀνθρώπων πού ἐπιβάλλουν τὰ...

Μάχη τῆς Ἀράχωβας, ὁ Καραϊσκάκης συντρίβει τούς Τούρκους καί σώζει τήν ἐπανάσταση στήν Ρούμελη

Τοῦ Βασίλη Σαϊσάνα, Ἱστορικοῦ

Στίς 18 Νοεμβρίου κατά τήν διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ξεκινάει ἡ καθοριστική μάχη τῆς Ἀράχωβας μία ἀπό τίς κρισιμότερες γιά τήν διατήρηση καί τήν συνέχιση τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα στήν Στερεά Ἑλλάδα στήν ὁποία διαφάνηκαν οἱ στρατιωτικές καί ἡγετικές ἀρετές τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἐκείνη τήν περίοδο βρισκόταν σέ κρίσιμο σημεῖο καί ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο κατάρρευσης καθώς Ἰμπραήμ καί Κιουταχής μέ τίς ἐπιχειρήσεις τους σέ Πελοπόννησο καί Στερεά Ἑλλάδα εἶχαν καταφέρει καίρια στρατηγικά πλήγματα κατά τῶν Ἐπαναστατῶν. Ἡ κατάσταση ἔγινε ἀκόμα πιό κρίσιμη καθώς ὁ Κιουταχής ξεκίνησε τήν πολιορκία τῆς Ἀθήνας ἑνός ἐκ τῶν τελευταίων προπυργίων τῆς ἐπανάστασης στήν Ρούμελη σφίγγοντας ἔτι περισσότερο τόν κλοιό.

Ὁ Καραϊσκάκης ἀντιλαμβανόμενος τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ἡ ἐπανάσταση ἀποφασίζει νά ἐκστρατεύσει στήν Στερεά Ἑλλάδα μέ σκοπό τήν...

Ἅγιος Κλήμης Ρώμης: Ὁ μεγάλος Ἀποστολικός Πατέρας (24 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά κατηγορία Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομάζονται «Ἀποστολικοί». Πρόκειται γιά τούς μαθητές καί διαδόχους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν τήν ἁγία μας πίστη ἀπό αὐτούς. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Κλήμης, ὁ Ἱερομάρτυρας καί τρίτος Ἐπίσκοπος Ρώμης.
Καταγόταν ἀπό τή Ρώμη καί ἔζησε στά τέλη τοῦ 1ου μ. Χ. αἰῶνα καί ἔδρασε στά χρόνια πού βασίλευσαν οἱ αὐτοκράτορες: Δομετιανός (81-96), Νέρβας (96-98) καί Τραϊανός (98-117). Εἶχε κατά τήν παράδοση βασιλική καταγωγή. Οἱ γονεῖς του ὀνομαζόταν Φαῦστος καί Ματθιδία. Χάρις στήν εὐγενῆ καταγωγή του καί τήν οἰκονομική ἄνεση τῆς οἰκογένειάς του ἔκαμε λαμπρές σπουδές. Ἔμαθε τήν ἑλληνική γλῶσσα, γενόμενος...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ποιό δῶρο μοῦ ἔφερε ἐρχόμενος ὁ Χριστός; Ἦρθε καί μοῦ ἔφερε δῶρο τό αἷμα Του· ἦρθε καί μοῦ ἔφερε δῶρο τό σῶμα Του. Καί τί δῶρα πῆρε ἀπό μὲνα; Τήν πίστη. Καί ποιός μου ἔδωσε τή χάρη αὐτή: Πίστεψα μέν ἐγώ, ἀλλά ἐκεῖνος μοῦ χάρισε τήν πίστη.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσοστομος

23 Νοε 2021

Φιλίππων Στέφανος: ''Ἀφελὲς τὸ μέτρο τῆς Κυβέρνησης γιὰ ἔλεγχο πιστῶν στοὺς ναοὺς''

Ὡς ἀφελὲς χαρακτήρισε τὸ μέτρο τοῦ ἐλέγχου τῶν εἰσερχομένων πιστῶν, στοὺς ναοὺς τὴν ὥρα τῆς λειτουργίας, χαρακτήρισε σήμερα ὁ Μητροπολίτης Φίλιππων κ. Στέφανος, ὅταν τὴν ἴδια ὥρα τὸ μέτρο αὐτὸ δὲν ἐφαρμόζεται γιὰ παράδειγμα στὰ σοῦπερ μάρκετ...

Κραυγὴ ἀγωνίας ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς μὲ ἀναστολὴ ἐργασίας

7.000 ἥρωες τοῦ χθὲς μεταμορφώθηκαν σὲ μολυσματικοὺς καὶ ἐπικίνδυνους καὶ βρέθηκαν στὸν δρόμο, χωρὶς μισθὸ ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἄδικα ἢ ἐκδικητικὰ
Ἦταν αὐτοὶ ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς συναδέλφους τους ἰατρούς, νοσηλευτές, ἐργαζομένους σὲ κέντρα ὑγείας, διασῶστες τοῦ ΕΚΑΒ καὶ σὲ ἄλλες θεραπευτικὲς μονάδες στήριξαν τὶς δημόσιες δομὲς καὶ τὴν κοινωνία στὴν πιὸ σκληρὴ μάχη: Αὐτὴ κατὰ τῆς πανδημίας.
Ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἀκαταπόνητα...

«Ἄστραψε καὶ βρόντηξε» ὁ Μητροπολίτης Ἱερώνυμος

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – «Ε ΟΧΙ. ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΩ»!
Ἀγανακτισμένος ἀπὸ τὴν ἀπόφαση ποὺ ὑποχρεώνει πιστοὺς νὰ ἐπιδεικνύουν τὸ ἀποτέλεσμα ράπιντ τέστ γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὸν ναό, ἐμφανίστηκε ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸν Ἑσπερινό τοῦ ἑορτάζοντος ἱεροῦ ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου 20/11. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πὼς ὁ ἴδιος δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὸ μέτρο στὴν Μητρόπολή του!
Ἦταν ἴσως ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες φορὲς ποὺ ὁ τοπικὸς Ποιμενάρχης χρησιμοποίησε «πύρινο λόγο» γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ συναισθήματα ἱεροῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα δύο φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, ξέσπασαν σὲ χειροκροτήματα! Ὁ Μητροπολίτης ἐξέφρασε τὴ δυσαρέσκειά του γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ πολιτεία ἀντιμετωπίζει...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος νὰ ἔχει συγχρόνως ζήλεια καὶ ἀγάπη. Καὶ ἂν ἀκόμη ἔχει λίγη ἀγάπη, ἡ ἀγάπη του δὲν εἶναι καθαρή, γιατὶ μέσα σ' αὐτὴν εἶναι ὁ ἑαυτὸς του. Ἡ ζήλεια μουρνταρεύει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν καλοσύνη, ὅπως τὸ ψόφιο ποντίκι μουρνταρεύει ὅλο τὸ λάδι, ὅταν πέσει στὸ πιθάρι. 
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

22 Νοε 2021

Α.Σερβετάλης: «Σταματῶ τὶς παραστάσεις ποὺ εἶναι μόνο γιὰ ἐμβολιασμένους - Δὲν δέχομαι τὸν διαχωρισμὸ τῶν ἀνθρώπων»

Ὁ σημαντικὸς Ἕλληνας ἠθοποιὸς ἀποχώρησε ἀπὸ τὴν παράσταση «Ρινόκερος» λόγω τῆς ἀντίθεσής του στὰ μέτρα διαχωρισμοῦ τῶν πολιτῶν - Ἡ παράσταση κατέβηκε
Ὁ γνωστὸς καὶ ἰδιαίτερα δημοφιλὴς ἠθοποιὸς Ἄρης Σερβετάλης ἀνακοίνωσε τὴν διακοπὴ τῶν παραστάσεων τῆς παράστασης «Ρινόκερος», τοῦ Εὐγένιου Ἰονέσκο σὲ σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, καθὼς ἀπέρριψε τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ φτιάξει θέατρο δύο ταχυτήτων μόνο γιὰ ἐμβολιασμένους, ἀφήνοντας ἐκτός τους ἀνεμβολίαστους!
Μετὰ τὰ νέα μέτρα ποὺ ἀνακοινώθηκαν τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἡ εἴσοδος στὰ θέατρα ἐπιτρέπεται μόνο γιὰ ἐμβολιασμένους. Δηλαδή, ἀπὸ σήμερα δὲν ἐπιτρέπεται στὰ θέατρα, ὅπως καὶ σὲ μία ἄλλη σειρὰ κλειστῶν χώρων, ἡ εἴσοδος σὲ ἀνεμβολίαστους μὲ τὴν ἐπίδειξη rapid test, ὅπως γινόταν μέχρι χθές.
Ὁ Ἄρης Σερβετάλης ἐξήγησε ὅτι...

Ἅγιος Ἰάκωβος Tσαλικης: Ἡ θέση του γιὰ τὶς συμπροσευχες μὲ ἑτεροδόξους

«Ὅ­ταν ἔ­μει­νε γι­ά δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση στό Μο­να­στή­ρι ἕ­νας πα­πι­κός, ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ φέρ­θη­κε μέ ἀ­γά­πη. Ὁ ἐ­πι­σκέ­πτης ἦ­ταν κα­λο­προ­αί­ρε­τος καί εἶ­χε πολ­λές ἀ­πο­ρί­ες. Ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ ἐ­ξη­γοῦ­σε μέ κα­λωσύ­νη καί πρα­ό­τη­τα. Τό­τε τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε τήν με­γά­λη τρά­πε­ζα πού ἔ­χει τώ­ρα, καί ἔ­τρω­γαν ὅ­λοι μα­ζί (μο­να­χοί, κλη­ρι­κοί, λα­ϊ­κοί) σέ μι­ά μι­κρή τράπε­­ζα (τρα­πε­ζα­ρί­α) στό ἰ­σό­γει­ο, δί­πλα στή βρύ­ση. Εἶ­χαν προ­πο­ρευ­θῆ ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι. Κά­θησαν στήν τρά­πε­ζα καί πε­ρί­με­ναν τόν Γέ­ρον­τα. Ὅ­ταν μπῆ­κε ὁ Γέ­ρον­τας μέ­σα, ὅ­λοι ση­κώ­θη­καν ἀ­πό σε­βα­σμό ἀλ­λά καί γι­ά νά γί­νη ἡ συ­νη­θι­σμέ­νη προ­σευ­χή τῆς τρα­πέ­ζης. Ὁ Γέ­ρον­τας κά­θησε, εἶ­πε καί στούς ἄλ­λους νά κα­θή­σουν, ἔ­κα­νε τό σταυ­ρό του καί ἄρ­χι­σε νά τρώ­η. Ὁ πα­πι­κός ἦ­ταν πι­στός. Παίρ­νει τό λόγο καί λέ­ει στό Γέ­ρον­τα: ”Γέροντα, δέν θά κά­νω­με προ­σευ­χή;”. Καί ὁ Γέ­ρον­τας ἤ­ρε­μα τοῦ ἀ­παν­τᾶ:....

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε


«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»
Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.

"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".

«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνάμε»

Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά μέ δῆ. Μοῦ εἶ­πε ὅ­τι ἦρ­θε στίς Ρο­βι­ές στό πανηγύρι καί κα­τά τό ἔ­θος κοι­νώ­νη­σε. Ὅμως, ἐ­νῶ κα­τά­πι­ε τό “ζμί” (ζουμί–αἷ­μα Κυ­ρί­ου), τό “κοψί­δι” (ψίχα–σῶ­μα Κυ­ρί­ου) ἔ­μει­νε κά­τω ἀ­πό τήν γλῶσσα καί δέν μπο­ροῦ­σε νά τό κα­τα­πι­ῆ. Πή­γα­νε σέ ἕ­να σπίτι, τούς κέ­ρα­σαν κα­φέ καί πα­ξι­μά­δι, τά ἔ­φα­γε, ἀλ­λά τό κομ­μα­τά­κι δέν κα­τέ­βαι­νε. Τό εἶ­πε στήν γειτόνισ­σα καί τήν πα­ρα­κά­λε­σε νά τό σκουν­τή­ση μέ τό χέ­ρι της. Φύ­γα­νε ἀ­πό τίς Ρο­βι­ές. Στόν δρό­μο εἴχα­νε ψω­μί καί τυ­ρί καί φά­γα­νε σέ μιά πη­γή πού στα­μα­τή­σα­νε. Αἰ­σθάν­θη­κε ὅ­τι...

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος πρό ἡμερῶν εἶχε πεῖ ὅτι «νομίζουν πώς κοιμᾶμαι μέσα στή λάρνακα, πεθαμένος ἤ ὅτι εἶμαι νεκρός. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ζωντανός...»

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν Ἁγίων Λειψάνων στήν Ὀρθοδοξία μας καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε καί νά ἀξιοποιήσουμε τήν ἰαματική τους Χάρη καί εὐλογία. Συνέντευξη μέ τόν Ἅγιο Ἰάκωβο Ἰάκωβο Τσαλίκη, προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας και τόν πατέρα Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο.
Ἀκοῦστε τὴν καταπληκτικὴ συνομιλία…

Ἅγιος Ἰάκωβος: «Νὰ νηστεύετε παιδιά μου....»

Ἀναφερόμενος ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος στὸ θέμα τῆς νηστείας μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπὶ λέξει): 
«Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτὸ καὶ μεῖς νὰ νηστεύουμε παιδιά μου. Δὲ μ' ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ' ἔμαθε νηστεία παδιόθεν. Δὲν κάνω τὸν ὑποκριτὴ ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλὰ αὐτὰ μὲ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου καὶ μέχρι σήμερα αὐτὰ τηρῶ, τέκνα μου. Δὲν μὲ ἔβλαψε ποτὲ ἡ νηστεία κι ἂς ἔχω ἀσθένειες πάνω μου...
Εἶπαν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νηστεία κι αὐτὴ ἡ λιτοδίαιτα πολὺ ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐφόσον ὠφελεῖ ὅταν ὁ γιατρός, μὲ συγχωρεῖτε, μᾶς λέει: πέντε μέρες πάτερ μου, δὲ θὰ πιεῖς νερὸ οὔτε μία σταγόνα, γιὰ νὰ κάνουμε μία θεραπεία, νὰ δοῦμε τὸ σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπὸν πέντε μέρες ἄντεξα. Πολὺ καλὸ μὲ εἶχε κάνει. Ε, πόσο μᾶλλον ὠφελεῖ ὅταν νηστεύουμε γιὰ τὴν ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα αὐτὸ κατοικεῖ ψυχὴ ἀθάνατος. Γι' αὐτὸ ἂς....

Ἡ τελευταία μέρα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἐν Εὐβοίᾳ († 21/11/1991)

Ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἰάκωβος ἀγρύπνησε ἀποβραδὶς μὲ προσευχή. Μὰ ὁ ἐξουθενωμένος δὲ λησμόνησε καὶ τοὺς πονεμένους. Διάβασε τὰ τελευταία γράμματα καὶ ἀπάντησε περίπου σὲ δεκαπέντε. Παρηγόρησε, συμβούλεψε κατὰ περίπτωση. 21 τοῦ Νοέμβρη. Ξημερώνοντας θὰ γιόρταζε τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑτοιμαζόταν ὅλη τὴ νύχτα, θὰ κατέβαινε. Κανονικὰ δὲ θὰ ‘πρεπε, μὰ τὸ ἤθελε πολύ. Τόσο πολὺ ποὺ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ τὸν ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν τελευταία του Θεία Κοινωνία. Μὲ κόπο κατέβηκε, σκοτάδι ἀκόμα, στὴν Ἀκολουθία. Μερικοὶ μοναχοὶ πρόσεξαν μίαν ἄλλη διάθεση στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντα. Ἱλαρότητα ὑπέρμετρη, ἀγάπη ξεχείλιζε ὁλόκληρος, τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο ἀτέλειωτο. Ἔγινε ἡ Ἀκολουθία. Ἔψαλε γονατιστὸς τόσο ἄνετα καὶ ἀναστάσιμα, λὲς καὶ δὲν ἦταν ἄρρωστος.
Ἡ θεία φωνὴ του γέμιζε τὸ ναό, ἐξαίσια μελωδία, λὲς καὶ ψέλνανε πολλοὶ ἄγγελοι μαζί. 
Στὶς 10 ἡ ὥρα ἐξομολόγησε τὸν ἁγιορείτη διάκονο Γεννάδιο, στὸν ὁποῖο εὐχάριστα μὰ σταθερὰ εἶπε μεταξὺ ἄλλων:
- Καλὰ ποὺ ἦρθες, νὰ εἶσαι ποὺ θὰ μὲ ἀλλάξετε, μὴ φεύγεις.
Ὁ διάκος διαμαρτυρήθηκε μὲ διάφορα λόγια γιὰ τὰ περὶ θανάτου τοῦ Γέροντα, μὰ ἐκεῖνος ἐπέμενε. 
Τελειώνοντας τὴν ἐξομολόγηση ἔδειχνε κουρασμένος, ἀλλὰ διατηροῦσε χαρμόσυνη διάθεση. Σηκώθηκε, πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ διάκο καὶ βγήκανε ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι. Προχώρησαν, κατεβήκανε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πίστις ἀπό Πατρός μέν ἄρχεται, ἐπί Υἱόν δέ ἔρχεται εἰς δέ τό Πνεῦμα πληροῦται. Πίστεως ρίζα ζῶσα ὁ Πατήρ, κλάδος ἀμάραντος ὁ Υἱός, καρπός ἀθάνατος τό Πνεῦμα τό Ἅγιον.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Νοε 2021

To δικτατορικό διάγγελμα τῆς 18ης Νοεμβρίου 2021: Προπαγανδιστικό σεμινάριο προώθησης τοῦ ὑγειοναζισμοῦ

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
Ἕνα ἀκόμη ἄθλιο σόου προπαγάνδας παίχτηκε χθές στά μάτια ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ἀπό τόν δικτάτορα τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ξεροκατάπινε κάθε τρεῖς καί λίγο.
Μίλησε γιά ἔξαρση τοῦ τέταρτου κύματος καί ὄχι γιά πέμπτο κῦμα, ὅπως προφήτευαν οἱ χαρτορίχτρες καί οἱ τσιγγάνες τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ του.
Μέ βάση ποιά ἐπιστημονικά κριτήρια ὁρίζεται ἡ ἔξαρση ἑνός κύματος καί μέ βάση ποιά ἡ εἴσοδος σέ ἕνα αὐτοτελές, νέο κῦμα;
Σέ τί διαφέρει ἕνα πέμπτο κῦμα ἀπό τήν ἔξαρση ἑνός ἤδη ὑπάρχοντος κύματος;
Γιά νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα, καί προπάντων γιά νά δικαιολογήσει τή συνέχιση τῆς πανδημίας τό τέλος τῆς ὁποίας εὐαγγελιζόταν μέ τόν €μβολιασμό, ἐπικαλέσθηκε τή μετάλλαξη Δέλτα, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐπιβράδυνε τόν ἐπίλογο...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Καλή προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021)

Ἡ τελευταία πολιτική ἀπόφαση, περί ἐλέγχου τῆς εἰσόδου τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς, συνιστᾶ Συνταγματική ἐκτροπή καί ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας.

Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος
ΠΟΤΈ στή δισχιλιόχρονη ἐκκλησιαστική ἱστορία δέν ἀπαιτήθηκε κανενός εἴδους πιστοποιητικό προκειμένου νά ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος τῶν πιστῶν στούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Πέραν τῆς προφανοῦς Συνταγματικῆς ἐκτροπῆς, ἡ τελευταία πολιτική ἀπόφαση γιά ἀπαγόρευση εἰσόδου τῶν πιστῶν στούς Ναούς, ἐάν δέν διαθέτουν ἀποδεικτικό ἀρνητικοῦ ἀποτελέσματος ἰατρικοῦ ἐλέγχου γιά τόν κορωνοϊό, ἀποτελεῖ ἀντίχριστη ἐπιβολή ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καί Ἀρχηγός τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ καί σωτηρίας τῶν πιστῶν Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἐκ-καλῶν αὐτούς νά ἐκκλησιασθοῦν καί συμμετάσχουν στήν...

«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται ἡ Πανάμωμος Παρθένος»

(Ἀφιέρωμα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ      

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἶναι μία σημαντική θεομητορική ἑορτή, τήν ὁποία ἑορτάζουν μέ σεβασμό καί λαμπρότητα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καθιερώθηκε γύρω στόν 6ο αἰώνα στήν Ἱερουσαλήμ μέ βάση τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων (634-638) κάνει λόγο στά γραπτά του γιά τήν ἑορτή αὐτή. Στήν Κωνσταντινούπολη καθιερώθηκε γύρω στά τέλη τοῦ Ζ΄ ἤ τίς ἀρχές τοῦ Η΄ αἰώνα. Κατ’ αὐτήν ἑορτάζεται τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας μας στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν.

Βεβαίως δέν ὑπάρχουν βιβλικές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αὐτό. Πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διέσωσε...

Άγιος Νεόφυτος ο Ἐγκλειστος: Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Σύντομος λόγος γιὰ τὴν θεόπαιδα Μαρία, ὅταν ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν στὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τοὺς γονεῖς της
Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ μυστήριό του Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία, ἔπρεπε τὸ ἐργαστήριο ποὺ θὰ τὸ ὑπηρετοῦσε νὰ εἶναι γεμάτο ἁγιότητα, ὥστε ὁ ὑπεράγιος καὶ «ἀναπαυόμενος στοὺς ἁγίους», ἀφοῦ κατοικήσει στὸ ἅγιο νὰ ἐκπληρώσει τὴν προφητεία. «Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς ἐπαλήθευση τῶν ὑποσχέσεών του συναντήθηκαν καὶ ἑνώθηκαν. Ἡ δικαιοσύνη του καὶ ἡ εἰρήνη ἔδωσαν ἀμοιβαῖο ἀσπασμό. Ἀναβλάστησε ἡ ἀλήθεια στὴ γῆ, ἀπὸ δὲ τὸν οὐρανὸ ἔσκυψε πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐπισκέφθηκε τὴ γῆ ἡ δικαιοσύνη». «Διότι ὁ Κύριος», ὡς Πατέρας, «θὰ δείξει τὴν καλωσύνη του», τὸν Θεὸ Λόγο του, «καὶ ἡ γῆ μας θὰ δώσει τὸν καρπό της», τὴν κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλαδὴ τὴν θεόκλητη Μαρία. «Μπροστὰ ἀπὸ τὸν Κύριο θὰ προπορεύεται ἡ δικαιοσύνη του» ποὺ θὰ φωνάζει: «Ἑτοιμάστε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Κύριο» «καὶ θὰ κάνει τὰ ἴχνη τῆς πορείας τοῦ ὑπόδειγμα γιὰ τὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας».

Ἐπειδὴ ἐκεῖνο τὸ σπουδαιότατο καὶ θεόπλαστο δῶρο, δηλαδὴ τὸ «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» πού μας δόθηκε, σκοτίσθηκε μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, δίκαια παραδοθήκαμε στὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία προήλθαμε. Στερηθήκαμε καὶ τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἀθανασία, καὶ ἀντὶ τῆς ἁγιότητας κατρακυλήσαμε στὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας, ὑποδουλωθήκαμε σ’ αὐτὴν καὶ πέσαμε ἀπὸ ἀνομία σὲ ἀνομία. Ὅλη ἡ οἰκουμένη καλύφθηκε ἀπὸ κάθε εἶδος παρανομίας, ὥστε νὰ λέει ὁ Δαβὶδ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πίστη εἶναι ἡ ἀδίστακτη καί πλήρης ἐλπίδα γιά ὅσα ὁ Θεός ἔχει ὑποσχεθεῖ σέ μᾶς καί ἡ πεποίθηση ὅτι θά μᾶς ἀκούσει σέ αὐτά πού τοῦ ζητοῦμε.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσοστομος

20 Νοε 2021

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Νὰ ζῆτε ταπεινά, ἁπλά, πνευματικά, ὥστε σὲ μιὰ δύσκολη στιγμὴ νὰ μὴν ἀναγκασθῆτε νὰ κάνετε συμβιβασμούς."

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Β' «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ.186
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα
–Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ σωστὴ θέση ποὺ πρέπει νὰ πάρη ὁ μοναχὸς στὴν σημερινὴ δύσκολη κατάσταση;
–Κατ ̓ ἀρχάς, προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα, καὶ ὅταν χρειασθῆ καὶ ὅπου χρειασθῆ, νὰ μιλήση.
–Δηλαδή, πρέπει ὁ μοναχὸς νὰ μιλήση, ὅταν δοθῆ ἀφορμή;
–Μά, φυσικά! Ἂν δὲν μιλήση ὁ μοναχός, ποιός θὰ μιλήση; Ὁ μοναχὸς δὲν ἔχει τί νὰ φοβηθῆ. Οἱ ἄλλοι φοβοῦνται, μήπως τοὺς πετάξουν ἀπὸτὶς θέσεις τους. Ἐμεῖς οἱ ἀφιερωμένοι στὸν Θεό, ἂν δὲν τραβήξουμε μπροστά, ποιός θὰ τραβήξη; Ὁ λογισμὸς μοῦ λέει πὼς δὲν θὰ ἀφήση ὁ Θεός· δὲν θὰ ἀφήση! Θὰ ξεκαθαρίση αὐτὴ ἡ κατάσταση. Τώρα εἶναι σὰν νὰ ὑπάρχη ἕνα μεγάλο δίχτυ ποὺ ἔχει κλείσει μέσα τὰ ψάρια καὶ εἶναι σάπιο. Πάει μιὰ ἀπὸ ἐδῶ-μιὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ θὰ σπάση στὸ τέλος. Καὶ δὲν θὰ σπάση, γιατὶ τὰ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἀπόλυτος ἀρνητής τῆς λογικῆς - Χώρισε τούς πολῖτες σέ 3 κατηγορίες

Στό διάγγελμα του ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ὡς ἀρνητής τῆς λογικῆς, χωρίζοντας τούς πολῖτες σέ τρεῖς κατηγορίες καί μεγαλώνοντας τό χάσμα τοῦ διχασμοῦ.
Ἄν κάποτε ἡ Ἑλλάδα εἶχε φανεῖ στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ ὡς «ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο», πόσο περισσότερο θά ταίριαζε αὐτή ἡ ἱστορική φράση γιά τήν κατάσταση πού ἔχει ἔρθει ἡ χώρα σήμερα, ἔτσι ὅπως τήν κατάντησαν οἱ πολιτικές πού ἐφαρμόζει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης;

Στό χθεσινό διάγγελμα, ἕνας αὐτοθαυμαζόμενος πρωθυπουργός ἐκτός τόπου καί χρόνου προσπάθησε...

π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης: "Ἡ ὀρθή πίστη ἀπειλεῖται στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν μπότα τῶν δυνάμεων τοῦ Σκότους"

Τί εἶπε γιά ἐμβόλια, Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί διωγμό Ὀρθοδοξίας καί ἐθνικοῦ πνεύματος ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας.
Σέ μιά συγκλονιστική ὁμιλία του γιά τήν ἀφαίρεση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀπόρροια τῆς «ἀποχαύνωσης» -ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε- τῶν πολιτῶν πού «ὁδήγησαν στήν ὑποδούλωση ὄχι πλέον στούς Τούρκους, ἀλλά στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» ὁ ἱερομόναχος Γέροντας π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης κατήγγειλε ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν αὐτή τήν στιγμή...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.