24 Νοε 2021

Ἄρης Σερβετάλης: Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικὸς καὶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἐλευθερία ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ἀρνηθεῖ. Εἴμαστε μία κοινωνία προσώπων, ὄχι ἀγέλη ποὺ διαχωρίζεται σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μή

Ἄρης Σερβετάλης
Δὲν ἔχει καμιὰ σημασία τὸ ἂν συζητεῖται ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ "Ανθρώπου τοῦ Θεοῦ", τὸ πόσο καὶ ἀπὸ ποιούς… Δὲν ἔχουν σημασία οἱ γνῶμες τῶν ἀνθρώπων! "Οὐαὶ ὑμὶν ὅταν πάντες καλῶς εἴπωσιν ὑμᾶς"! Ἀρκεῖ ποὺ εἶναι πρᾶξις εὐάρεστη στὸν Θεό! Ὁ καθένας μας, ἀπὸ τὴν θέση του, μπορεῖ νὰ τὸν μιμηθεῖ! Δὲν συγχωρεῖται διαχωρισμὸς στὰ κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλάσματα, στὰ ἀδέλφια μας!
«Ἡ ἀπόφαση νά αποχωρήσω ἀπὸ τὴν θεατρικὴ παράσταση Ρινόκερος πάρθηκε καθὼς ἀδυνατῶ νὰ ὑποστηρίξω τόν διαχωρισμὸ τῶν ἀνθρώπων πού ἐπιβάλλουν τὰ... νέα μέτρα. Ἡ παραγωγὸς ἑταιρεία καὶ ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τοῦ θεάτρου «Κιβωτὸς» καί σκηνοθέτης τῆς παράστασης Γιάννης Κακλέας ἦταν ἐνήμεροι γιὰ τὶς ἀπόψεις μου. Ἀπὸ τὸν Ἰούλιο καὶ βλέποντας τὴν πρόθεση τῆς πολιτείας νὰ ἀπαγορεύσει τὴν εἴσοδο σὲ μὴ ἐμβολιασμένους εἴτε μὲ ἔμμεσο εἴτε μὲ ἄμεσο τρόπο, τούς ενημέρωσα πώς δὲν μπορῶ νὰ συμμετέχω σ’ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα κι ἀνακοίνωσα πὼς ἐὰν τὰ θέατρα λειτουργήσουν στὸ μέλλον μόνο γιὰ ἐμβολιασμένους θὰ ἀποχωρήσω ἀπὸ τὴν παράσταση.

Πρότεινα τὴν ἀντικατάστασή μου κι ἔθεσα τὸν ἑαυτό μου στὴν διάθεσή τους ὥστε νὰ βοηθήσω στὴν ὁμαλὴ ἔνταξη τοῦ νέου μέλους. Δὲν θεωρήθηκε πὼς εἶναι σωστὸ νὰ γίνει ἀντικατάσταση οὔτε ἐπίσης νὰ γίνει νέο ἔργο μὲ τὸν ὑπάρχοντα θίασο, διότι ὅπως εἶπαν δὲν πίστευαν πὼς θὰ γίνει ὑποχρεωτικὴ ἡ ἐπίδειξη πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἢ νόσησης γιὰ νὰ εἰσέλθει κάποιος στὸ θέατρο.

Τὸν Σεπτέμβριο ἡ παραγωγὸς ἑταιρεία ἀποφάσισε νὰ χαρακτηριστεῖ τὸ θέατρο «μεικτὸς χῶρος», δείχνοντας σεβασμὸ στὶς θέσεις μου. Ἀκολούθησε συνάντηση μὲ τὸν θίασο ὅπου το ανακοίνωσε σὲ ὅλους, καὶ πρὸς τιμὴν τῆς παραγωγοῦ ἐταιρίας, χωρὶς νὰ ὑπάρξει μείωση τῶν ἀποδοχῶν. Πορευτήκαμε μὲ αὐτὴν τὴν κοινὴ παραδοχὴ γιὰ ἕναν μήνα.

Μὲ τὰ νέα μέτρα καὶ την ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου στὰ θέατρα σὲ μὴ ἐμβολιασμένους πολιτες, ἀνακοίνωσα στὴν παραγωγὸ ἑταιρεία καὶ τὸν καλλιτεχνικὸ διευθυντὴ καὶ σκηνοθέτη πὼς ἀποχωρῶ ἀπὸ τὴν παράσταση.

Γιὰ τὸ γεγονὸς πὼς οἱ συνάδελφοί μου μένουν ἄνεργοι θεωρῶ πὼς εἶναι εὐθύνη τῆς παραγωγοῦ ἑταιρείας καθὼς μαζὶ μὲ τὸν καλλιτεχνικὸ διευθυντὴ γνώριζαν τὴν τοποθέτησή μου μῆνες πρὶν καὶ συναποφάσισαν νὰ συνεχιστεῖ ἡ παράσταση ρισκάροντας.

Ὄταν ἡ πολιτεία ἀπαγορεύει σέ μία μερίδα τῶν πολιτῶν νὰ εἰσέλθει σὲ ἕναν χῶρο γιὰ νὰ παρακολουθήσει μία παράσταση, δὲν ἔχω ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ σεβαστῶ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ καὶ νὰ ἀποχωρήσω, ἡ ἀξία τῆς μὴ διάκρισης τῶν ἀνθρώπων εἶναι πέρα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα.

Ζητῶ συγγνωμη σέ ὅλους τούς συντελεστὲς ἂν ἡ ἀπόφασή μου τοὺς στεναχώρησε. Ἀδυνατῶ νὰ μετέχω σὲ ἕνα «πιστοποιημένο» ντάνιασμα ἀνθρώπων.

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικὸς καὶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἐλευθερία ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ἀρνηθεῖ. Δὲν εἴμαστε ἀγέλη. Εἴμαστε ἄνθρωποι ποὺ ἀγωνιζόμαστε νὰ φανερώσουμε τὸ πρόσωπό μας. Ἕνα πρόσωπο μοναδικό, ξεχωριστό. Εἴμαστε μία κοινωνία προσώπων, ὄχι ἀγέλη ποὺ διαχωρίζεται σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μή.

Εὔχομαι νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς τὴν δύναμη νὰ ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς εὐθύνες ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν.

Καλὰ Χριστούγεννα».
Ἄρης Σερβετάλης

4 σχόλια:

 1. ΣΟΒΑΡΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.
  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι μια πράξη αντίστασης σε μια εποχή που κάνουν όλοι μόκο Μπράβο του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευγενής και ακέραιος! Αρετές που τείνουν να χαθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.