31 Αυγ 2017

Κοινὴ δήλωση Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου-Πάπα Φραγκίσκου μὲ ἀφορμὴ τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας»

Σχόλιο: Τὴν Παρασκευὴ 1 Σεπτεμβρίου θὰ γίνουμε μάρτυρες ἀκόμη ἑνὸς βήματος στὴν προσπάθεια «γεφύρωσης» τῶν σχέσεων ποὺ ἔχει ξεκινήσει μεταξύ του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Δύσης. Οἱ δύο θρησκευτικοί ἡγέτες θὰ προβοῦν σὲ κοινὴ δήλωση ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (καθὼς μέχρι σήμερα ἐξέδιδαν μεμονωμένη διακήρυξη) μὲ ἀφορμὴ τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας» ὅπως ἔχει ὀνομαστεῖ καὶ καθιερωθεῖ ἀπὸ τὸ 1989.
Διαβάστε παρακάτω σὲ Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ τὴν εἴδηση ὅπως ἀναρτήθηκε στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου τηρεῖται τόσο στὶς Καθολικὲς ὅσο καὶ στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας. Φέτος, οἱ ἡγέτες τῶν δύο Ἐκκλησιῶν θὰ ἐκδώσουν μία κοινὴ δήλωση ποὺ θὰ καλέσει ὅλους νὰ «κρατοῦν μία στάση σεβασμοῦ καὶ εὐθύνης ἀπέναντι στὴ δημιουργία». 

Τὴν Παρασκευή, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ ἐκδώσουν ἕνα κοινὸ μήνυμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γενικῆς ὁμιλίας τὴν Τετάρτη, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπευθύνθηκε...

"Δέν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε μιὰ ἀναθεματισμένη αἵρεσι ὡς σωτηριώδη"

Γέρων Αρσένιος Παπατσιόκ
- Τί λέτε γιὰ τὸν οἰκουμενισμό;
- Μὰ φυσικὰ καὶ εἶμαι ἐναντίον του! Εἶνε αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα καὶ προηγουμένως• εἶμαι τόσο ἐναντίον του, ὅπως ἡ πάλη μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου. Γιὰ ποιόν οἰκουμενισμὸ μοῦ μιλᾶτε τώρα…;

- Ποιά εἶνε ἡ γνώμη σας γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία;
- Εἶνε ἀναθεματισμένοι, ἔτσι εἶνε. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐγγυηθοῦμε τὴν σωτηρία τους, δὲν μποροῦμε. Ἐπίσης οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ ὅλες οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοι ἀνακήρυξαν τὴν διδασκαλία [τους] ὡς αἱρετική. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδεχθοῦμε μιὰ ἀναθεματισμένη αἵρεσι ὡς σωτηριώδη.

Ἡ Disneyland ζήτησε συγγνώμη γιατί δὲν ἄφησε ἕνα 3χρονο ἀγόρι νὰ γίνει πριγκίπισσα!

Συγγνώμη ζήτησαν οἱ ὑπεύθυνοί τς Disneyland στὸ Παρίσι ἀπὸ τὴν μητέρα ἑνὸς παιδιοῦ τριῶν ἐτῶν ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ συμμετέχει στὴν ἐκδήλωση «Πριγκίπισσα γιὰ μιὰ ἡμέρα» ποὺ προσφέρει τὸ πάρκο. Οἱ ὑπεύθυνοι εἶπαν «ὄχι» ἐπειδὴ ὅταν γεννήθηκε καταχωρίστηκε ὡς ἀγόρι. Ἡ μητέρα, Hayley McLean-Glass, ζήτησε νὰ κλείσει θέση στὴν ἐκδήλωση θέλοντας νὰ τὸ προσφέρει ὡς χριστουγεννιάτικο δῶρο στὸ παιδὶ τῆς Noah ποὺ λατρεύει τὴν ταινία «Frozen» καὶ λατρεύει νὰ ντύνεται ὡς «πριγκίπισσα Ἔλσα».
Ὅταν οἱ ὑπεύθυνοί το πάρκου δὲν τῆς ἔδωσαν τὴν ἄδεια, ἡ Hayley McLean-Glass ἔστειλε ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στὴν ὁποία ἀναρωτιόταν ποιὰ θὰ....

Τί γνωρίζουμε γιὰ τὴν Τίμια Ζώνη τῆς Παναγίας;

Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε...

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ἐμφάνιση τῆς Παναγίας στὸν κοσμοκαλόγερο Χατζηφλουρέντζο

Στὸ παρὸν ἀπόσπασμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Κύπρου κ. Νεόφυτος ἀναφέρει τὸ περιστατικὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς Παναγίας στὸν Χατζηφλουρέντζο. Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχίζει λέγοντας ὅτι ἐνῶ ὁ παπποὺς Χατζηφλουρέντζος ἦταν ἔγγαμος καὶ μὲ πολλὲς ὑποχρεώσεις, ἀφοῦ εἶχε 6 παιδιά, τίποτε δὲν τὸν ἐμπόδισε στὴν προσωπική του μετάνοια καὶ στὴν πνευματική του πορεία. Ζοῦσε ὡς πραγματικὸς μοναχὸς καλογερικὴ ζωή. Ὁ Χατζηφλουρέντζος εἶναι τὸ βίωμα ποὺ λέει ὅτι ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὁ ἀσκητικὸς ὀρθόδοξος ἀγώνας δὲν εἶναι τόπος ἀλλὰ τρόπος. Τρόπος μετανοίας καὶ προσευχῆς. Ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου πραγματοποιήθηκε στὸ....

The Human Project: Ξεκινάει τὸ μεγαλύτερο κοινωνικὸ πείραμα ὅλων τῶν ἐποχῶν


Δέκα χιλιάδες ἄθρωποι στὴ Νέα Ὑόρκη, καλοῦνται νὰ μοιραστοῦν τὶς καθημερινές τούς στιγμὲς καὶ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα γιὰ 20 χρόνια, συμμετέχοντας στὸ μεγαλύτερο πείραμα ὅλων τῶν ἐποχῶν, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τοῦ νορβηγικοῦ ἐπιστημονικοῦ - φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος Kavli. Ὁ «Μεγάλος Ἀδερφὸς» εἶναι πάλι ἐδῶ. Οἱ συμμετέχοντες στὸ πείραμα θὰ πρέπει νὰ ἐπιτρέψουν σὲ μία ὁμάδα ἐπιστημόνων νὰ "καλωδιώσουν" τὰ σπίτια τους καὶ τοὺς ἴδιους, ὥστε νὰ παρακολουθεῖται σὲ πραγματικὸ χρόνο ἡ καθημερινὴ ζωή τους. Εἰδικότερα, τὰ 10.000 ἄτομα ποὺ θὰ πάρουν μέρος, θὰ παρακολουθοῦνται 24 ὧρες τὸ 24ωρο καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες τους οἱ κινήσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σπιτιοῦ. Ἀπὸ τὸ ποὺ βρίσκονται κάθε στιγμὴ στὸ χάρτη, μέχρι...

Oἱ Μάγια, οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου    
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας   
Μόλις πριν λίγα χρόνια συμπληρώθηκαν 500 χρόνια, μισή χιλιετηρίδα, ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη του Χριστόφορου Κολόμβου τῆς ἄγνωστης στοὺς Εὐρωπαίους ἠπείρου, τῆς  Ἀμερικῆς (1492-1504). Ὁ ἴδιος βέβαια θεωροῦσε ὅτι ἡ ἤπειρος ποὺ ἔφθασε ταξιδεύοντας πρὸς τὴν δύση ἦταν ἡ Ἀσία, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν σκοπό του ποὺ προσπαθοῦσε νὰ πετύχει μὲ τὰ ταξίδια του,  ἀλλὰ τὸ 1507, ὁ Ἀμέρικο Βεσπούτσι πρώτος σωστὰ ἐκτίμησε ὅτι ἡ ἤπειρος ποὺ ἔφτασαν ἦταν μιὰ ἄγνωστη τους μέχρι τότε νὲα ἤπειρος. Μιὰ νὲα σελίδα ἄνοιγε στὴν ἱστορία κατακτήσεων καὶ ἀποικιοκρατίας, ποὺ θὰ στοίχιζε τὴν ζωὴ ἑκατομμυρίων αὐτοχθόνων κατοίκων τῆς νέας ἠπείρου ποὺ κατοικοῦσαν σὲ αὐτὴ ἀπὸ πρὶν τουλάχιστον δυόμιση χιλιάδες χρόνια καὶ θὰ σήμαινε τὴν....

29 Αυγ 2017

Ἡ ἀπαγόρευση στὰ κατεχόμενα ποὺ ἔφερε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μόρφου


Μία ἀκόμη πρόκληση ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς κατοχῆς! Ἡ ἀπαγόρευση στὰ κατεχόμενα ποὺ ἔφερε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μόρφου.


Οἱ ἀρχὲς στὰ κατεχόμενα δὲν ἔδωσαν φέτος- γιὰ κάτι ποὺ συνέβαινε ἀπὸ τὸ 2004- ἄδεια γιὰ τὴν τέλεση Ἑσπερινοῦ καὶ Θείων Λειτουργιῶν στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν κατεχόμενη Μόρφου τὴν 1η, 2α καὶ 3η Σεπτεμβρίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου. Σὲ ἀνακοίνωσή της, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου, ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουλίου κατατέθηκε τὸ αἴτημα πρὸς τὴν Εἰρηνευτικὴ Δύναμη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὡστόσο, οἱ κατοχικὲς ἀρχὲς δὲν τὸ ἀποδέχθηκαν, ἐπικαλούμενες θρησκευτικοὺς λόγους. Συγκεκριμένα, οἱ κατοχικὲς ἀρχὲς ἀνέφεραν ὅτι οἱ ἑορτασμοὶ τοῦ Ἁγίου Μάμα, συμπίπτουν μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Κουρμπᾶν Μπαϊρὰμ τὴν 1η Σεπτεμβρίου. 

Ἡ αἰχμηρὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ «stop» στὰ κατεχόμενα 
Στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Μητρόπολη Μόρφου τονίζει ὅτι...

28 Αυγ 2017

Ἡ διδασκαλία ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ εἶναι ἢ δὲν εἶναι θρησκευτικὸς ὁλοκληρωτισμός;


Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς –Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

Ἡ θέση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΠΣ) ὅτι “πρέπει νὰ διδάξουμε σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ ὅλες τὶς θρησκείες”, προκειμένου νὰ ἐξασφαλιστεῖ «θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση σὲ ὅλους τους μαθητὲς χωρὶς ἐξαιρέσεις», ἀποτελεῖ τὴ βιτρίνα παραπλάνησης, διότι πίσω ἀπὸ μία τέτοια φιλοσοφία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κρύβεται τὸ ἀληθινὰ σημαινόμενο, ποὺ περιγράφεται μὲ τὸ παρακάτω σχῆμα: Θρησκευτικά, κοινὰ γιὰ ὅλους τους μαθητὲς ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ἀποχρώσεων, σημαίνει, κατ’ οὐσίαν θρησκευτικὰ γιὰ κανένα μαθητή. Σημαίνει ἀκόμη ἐπιβολὴ ἑνὸς θρησκευτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ μίας ἑνιαίας κατήχησης σὲ ὅλους τους μαθητές, μέσω μίας ἀναμεμειγμένης καὶ ἀόριστης πολυθρησκειακῆς θρησκευτικότητας καὶ πνευματικότητας, ποὺ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ πίστη ἢ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκείας θρησκευτικῆς συνείδησης, ἀλλὰ μόνον μὲ τὴν ἀποδόμησή τους. Αὐτὴ ἡ νέα «πνευματικότητα», στὸ νέο πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα συγκροτεῖται ἀπὸ...

Ἅγιος Παΐσιος: "Τὰ χρόνια ποὺ περνοῦμε εἶναι πολύ δύσκολα καὶ πολύ ἐπικίνδυνα, ἀλλὰ τελικά θὰ νικήσει ὁ Χριστός"

Ἀσφάλειες καὶ... ἀνασφάλεια
Σήμερα ὁ κόσμος γέμισε ἀσφάλειες-ἀνασφάλειες, ἀλλά, γιὰ νὰ εἶναι ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Χριστό, νιώθει τὴν μεγαλύτερη ἀνασφάλεια. Σὲ καμμιά ἐποχή δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνασφάλεια ποὺ ἔχουν οἱ σημερινοί ἄνθρωποι. Καὶ ἐπειδή δὲν τούς βοηθοῦν οἱ ἀνθρώπινες ἀσφάλειες, τρέχουν τώρα νὰ μποῦν στὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ νιώσουν πνευματική ἀσφάλεια, γιατί βλέπουν ὅτι τὸ κοσμικό καράβι βούλιαξε. Ἄν ὅμως δοῦν ὅτι καὶ στὸ καράβι τῆς Ἐκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ὅτι καὶ ἐκεῖ ἔχουν πιασθῆ ἀπὸ τὸ κοσμικό πνεῦμα καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τότε θὰ ἀπογοητευθοῦν οἱ ἄνθρωποι, γιατί...

Γιατί φτιάχνουμε τὴν Φανουρόπιτα;


Γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τὸν ὁποῖο τιμᾶμε μὲ τὴν πιὸ γνωστὴ νηστίσιμη πίτα, τη Φανουρόπιτα, δὲν ὑπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ρόδο ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ μέσα σὲ ἐρείπια γκρεμισμένης ἐκκλησίας, κατὰ τὴν ἐπισκευὴ τῶν τειχῶν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Η λατρεία ἐξαπλώθηκε στὰ γύρω νησιὰ καὶ στὴν Κρήτη καὶ ἀργότερα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Μέσα στὰ ἐρείπια τῆς παλιᾶς ἐκκλησίας, βρέθηκαν πολλὲς εἰκόνες. Ὅλες ἦταν φθαρμένες, ἐκτὸς ἀπὸ μία ποὺ ἦταν σὲ ἀνεξήγητα ἄριστη κατάσταση, λὲς καὶ εἶχε ἁγιογραφηθεῖ ἐκείνη τὴ στιγμή. Ἡ εἰκόνα ἔδειχνε στὴ μέση ἕνα παλικάρι, ντυμένο σὰν Ρωμαῖος στρατιωτικός, ποὺ κρατοῦσε στὸ δεξί του χέρι σταυρό, πάνω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔκαιγε λαμπάδα, ἐνῶ γύρω ὑπῆρχαν 12 παραστάσεις μὲ τὰ 12 μαρτύρια τοῦ ἄγνωστου μέχρι τότε Ἁγίου. Στὶς 12 παραστάσεις ὁ Ἅγιος παρουσιαζόταν...

27 Αυγ 2017

"Ἐσὺ εἶσαι ποὺ ἀπὸ τὸ καλὸ ντύσιμο σὲ ματιάζουν οἱ γυναῖκες καὶ ἔχεις πονοκέφαλο;"


Περιστατικὸ μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο

Κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσουν τὸν ἅγιο Πορφύριο, ὁ Δ.Σ., ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ, διηγεῖται τὴν ἑξῆς ἐμπειρία του μὲ τὸν ἅγιο καὶ τὴν θαυμαστὴ διάγνωσή του στὸ προσωπικό του πρόβλημα μὲ πονοκεφάλους (καταγράφεται στὸ βιβλίο «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (μαρτυρίες – διηγήσεις – νουθεσίες)», ἔκδ. «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», Ὀρθόδοξο Βίωμα 6, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 189-190). «Θυμᾶμαι ὅταν πρωτοπῆγα -ἤμουν τότε νέος- καὶ εἶχα πολλοὺς πονοκεφάλους, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἰατρικῶς παθολογικὴ αἰτία. Ἐπειδή μου ἄρεσε τὸ καλὸ ντύσιμο...

25 Αυγ 2017

Τήν οὐδέτερη ἔκφραση φύλου υἱοθετεῖ ὁ ΚαναδᾶςΣτίς ταυτότητες τῶν Καναδῶν που δέν αὐτοκαθορίζονται ὡς γυναῖκες ἤ ἄνδρες θά μπορεῖ πλέον νά ὑπάρχει ἁπλῶς ἕνα «Χ» στή θέση τοῦ φύλου, σύμφωνα μέ τήν κυβέρνηση τῆς χώρας. 

Σέ πρῶτο στάδιο θά μπορεῖ νά προστεθεῖ στά ἐπίσημα ἔγγραφα τῶν «προσώπων ποῦ δέν αὐτοκαθορίζονται ὡς γυναῖκες (F) ἤ ἄνδρες (M)» τό γράμμα «Χ, δηλαδή μή συγκεκριμένο φύλο», ὅπως ἀνακοίνωσε ἡ ὁμοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Μέ αὐτό τόν τρόπο θά διευκολυνθοῦν οἱ πολίτες νά ἐκδίδουν διαβατήρια, ταξιδιωτικά ἔγγραφα ἤ ἔγγραφα μετανάστευσης «ποῦ θά ἀντιστοιχοῦν καλύτερα στή σεξουαλική τους ταυτότητα», διευκρινίζεται στήν ἀνακοίνωση. 

Τό προσωρινό μέτρο θά τεθεῖ σέ ἰσχύ...

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας"

Ἱερὰ Μητρόπολις Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

1. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά πάψει νά εἶναι Θεός καί ἔδωσε στόν κόσμο τήν θεογνωσία, τήν γνώση γιά τόν Θεό. «Θεολογία» λέγουμε τήν γνώση αὐτή. Καθένας πού δέχεται τήν γνώση τοῦ Θεοῦ τήν ζεῖ ἔπειτα μέσα του, ἀλλά τήν ζεῖ ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς του. Ἔτσι στήν Ἐκκλησία μας ὁ καθένας ζεῖ μία μυστική θεολογία. Καί ὅσο ὁ καθένας προοδεύει στήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, τόσο ζεῖ καί γεύεται σωστότερα καί καλύτερα τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, τήν θεολογία, ὅπως τήν εἴπαμε παραπάνω. Πάντως πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι...

Διορίστηκε τὸ Δ.Σ. γιὰ τὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα


Μὲ ἕναν Αἰγύπτιο καὶ ἕναν Πακιστανὸ

Μὲ τὴ βούλα τοῦ νόμου διορίστηκε τὸ πρῶτο ἑπταμελὲς διοικητικὸ συμβούλιο, μὲ τριετῆ θητεία, ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴ διαχείριση τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους τῆς Ἀθήνας. Εἰδικότερα, πρόεδρος διορίστηκε ὁ Κωνσταντῖνος Πιτταδάκης, ποὺ εἶναι προϊστάμενος Διεύθυνσης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Ἀντιπρόεδρος ὁρίστηκε ἡ Σταματίνα Μουρελάτου, ἀναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.Δύο μέλη διορίστηκαν ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ἀθηναίων συγκεκριμένα, ὁ Ἰωάννης Βακουντούζης, προϊστάμενος Διεύθυνσης τοῦ δήμου καὶ ἡ Νέλλη Παπαχελά, ἀντιδήμαρχος Ἀθηναίων. Ἐπίσης στὸ διοικητικὸ συμβούλιο διορίστηκε ὡς νομικὸς σύμβουλος ὁ Στέφανος Βαζάκας, δικηγόρος πὰρ ’ Ἀρείω Πάγω. 

Μουσουλμάνοι 
Στὸ Δ.Σ. δύο θέσεις ἀνήκουν στοὺς ἐκπροσώπους τῶν μουσουλμανικῶν κοινοτήτων. Ἡ ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν ἀτόμων δὲν ἔγινε τυχαία, ἀλλὰ μὲ συγκεκριμένα κριτήρια. Ζοῦν καὶ ἐργάζονται ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν Ἑλλάδα, ἔχουν τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, εἶναι οἰκογενειάρχες καὶ ἔλαβαν τὸ χρίσμα τῆς ἐκπροσώπησης τῶν κοινοτήτων τους. Ὁ Ἐχὰμπ ἒλ Σαγιὲντ εἶναι σουνίτης Αἰγύπτιος, μὲ ἀναπληρωτὴ τὸν Σουνίτη Σύριο ἐπιχειρηματία ποὺ ζεῖ στὴν Ἑλλάδα Χαλὶντ Μπαντρ. Τακτικὸ μέλος εἶναι καὶ ὁ Γκουλὰμ Μουρταζά, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τοὺς σουνίτες Πακιστανοὺς ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα. Ἀναπληρωτὴς τοῦ εἶναι ὁ Ἀσὶρ Χαϊντὲρ Σὰ-γιέντ, καὶ αὐτὸς μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τοὺς ἐν Ἑλλάδι σιίτες.

Γέροντας Παρθένιος: "Οἱ γονεῖς σου, παιδί μου, δὲ σοῦ ἔμαθαν νὰ κάνεις τὸν σταυρό σου;"

Γέροντας Παρθένιος, 
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους

…Δὲ μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα βέβαια, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα, πνευματικὸ παράδειγμα. Ἦρθε στὸ μοναστήρι, στὸν Ἅγιο Παῦλο, ἕνας νέος, ἦταν 28 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἦταν τελειόφοιτος θεολογίας καὶ μοῦ λέει: «Γέροντα, μπορῶ νὰ ἐξομολογηθῶ;» Λέω, εὐλογημένο, νὰ ἐξομολογηθεῖς. Μοῦ εἶπε τοὺς λογισμοὺς του, μοῦ εἶπε ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε ὁ ἄνθρωπος. Τὰ εἴπαμε τέλος πάντων εἰρηνικά, ὄμορφα. Ἀλλὰ προσέχω νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ προσεύχονται, νὰ κάνουν προσευχή. Διότι ἀπὸ ἐκεῖ θὰ καταλάβουν κάτι τὰ παιδιά, ὅτι ὑπάρχει κάτι τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνωρίζουν, ἀπὸ τὴν προσευχή. Ἄκουσε, τοῦ λέω, πολὺ ὡραῖα, καὶ ξέρεις καὶ γράμματα, ἀλλὰ νὰ προσπαθήσεις νὰ κάνεις λίγο προσευχή. -Νὰ κάνω, μοῦ λέει, Γέροντα. Βγάζω τὸ κομποσχοινάκι νὰ τοῦ δείξω πῶς νὰ κάνει προσευχή. Τοῦ λέω λοιπὸν, ἔτσι θὰ κάνεις προσευχή, ἀγόρι μου. Αὐτὸ εἶναι κατοστάρι κομποσχοινάκι. Μ΄ αὐτὸ προσευχόμαστε. Κρατᾶμε ἕναν κόμπο καὶ λέμε...

23 Αυγ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: "Πολλές φορές, ἐκεῖ ποὺ λέω τὴν εὐχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, νὰ περνοῦν μπροστὰ μου θλιμμένα"

Τά βάσανα τοῦ Κόσμου 
Ἀτέλειωτα εἶναι τὰ βάσανα τοῦ κόσμου. Μία γενική ἀποσύνθεση, οἰκογένειες, μικροί-μεγάλοι. Κάθε μέρα ἡ καρδιά μου γίνεται κιμάς. Τὰ περισσότερα σπίτια εἶναι γεμάτα ἀπὸ στενοχώριες, ἀπὸ ἀγωνία, ἀπὸ ἄγχος. Μόνο στὰ σπίτια ποὺ ζοῦν κατὰ Θεόν εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι. Στὰ ἄλλα, διαζύγια, ἄλλοι χρεωκοπημένοι, ἄλλοι ἄρρωστοι, ἄλλοι τρακαρισμένοι, ἄλλοι μὲ ψυχοφάρμακα, μὲ ναρκωτικά!... Λίγο-πολύ ὅλοι, οἱ καημένοι, ἔχουν ἕναν πόνο. Ἰδίως τώρα, δουλειές δὲν ἔχουν, χρέη ἀπὸ 'δω, βάσανα ἀπὸ 'κει, τούς τραβοῦν οἱ Τράπεζες, τούς βγάζουν ἀπὸ τὰ σπίτια, ἕνα σωρό! Καὶ δὲν εἶναι μία καὶ δύο μέρες! Καὶ ἄν ἕνα-δύο παιδιά σὲ μία τέτοια οἰκογένεια εἶναι γερά, ἀρρωσταίνουν ἀπὸ αὐτήν τὴν κατάσταση. Πολλές οἰκογένειες ἀπὸ αὐτές μία μέρα νὰ εἶχαν τὸ ἀμέριμνο, τὴν ξενοιασιά τῶν μοναχῶν, θὰ εἶχαν τὸ καλύτερο Πάσχα...

21 Αυγ 2017

Ζωὴ Λάσκαρη: «Πιστεύω βαθύτατα, κοινωνῶ, ἔχω πνευματικὸ ἐδῶ καὶ 35 χρόνια»Ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ ἡ Ζωὴ Λάσκαρη. Δὲν θὰ σταθοῦμε σὲ πληροφορίες ὅσον ἀφορᾶ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἐπιτεύγματά της. Ἀντιθέτως θὰ παραθέσουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ μία συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸν «Φιλελεύθερό» της Κύπρου. Συνέντευξη ποὺ τὰ περισσότερα ΜΜΕ ἀποσιώπησαν. 
Προτίμησε μία σταθερὴ σχέση ἐπὶ 40 ἔτη μὲ πνευματικὸ γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προσωπικῶν της προβλημάτων, παρὰ τὶς μοντέρνες μεθόδους τῶν ψυχολόγων-ψυχιάτρων ποὺ ἔχουν ἐπικρατήσει σήμερα. 
Ἀφοῦ μιλᾶ γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἔζησε στὴ ζωή της, ὁ δημοσιογράφος τὴ ρωτᾶ: 
Ὅλα αὐτὰ δὲν σᾶς σκλήρυναν; 
Καθόλου σκληρὴ δὲν μὲ ἔκαναν. Πιὸ εὐαίσθητη, δόξα τῷ Θεῶ. Πῆγα 15μιση χρονῶν στὴν...

"Μετάνοια σημαίνει σκέψις αὐτοκατακρίσεως, ἀμεριμνησία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μέριμνα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ μας"

Ὁ Ὁρισμός τῆς μετανοίας κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος
Μετάνοια σημαίνει ἀνανέωσις τοῦ βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία μὲ τὸν Θεὸν γιὰ νέα ζωή. Μετανοῶν σημαίνει ἀγοραστὴς τῆς ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος ἀποκλεισμὸς κάθε σωματικῆς παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει σκέψις αὐτοκατακρίσεως, ἀμεριμνησία γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μέριμνα γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα τῆς ἐλπίδος καὶ ἀποκήρυξις τῆς ἀπελπισίας. Μετανοῶν σημαίνει κατάδικος ἀπηλλαγμένος ἀπὸ αἰσχύνη.
Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις μὲ τὸν Κύριον, μὲ ἔργα ἀρετῆς ἀντίθετα πρὸς τὰ παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμὸς τῆς συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματικὴ ὑπομονὴ ὅλων τῶν θλιβερῶν πραγμάτων. Μετανοῶν σημαίνει ἐπινοητὴς τιμωριῶν τοῦ ἑαυτοῦ του. Μετάνοια σημαίνει...

20 Αυγ 2017

Τὸ λάθος ποὺ κάνουν πολλοὶ νομίζοντας ὡς ἀρετὴ τὴν μικροψυχία

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Σχετικὰ μὲ αὐτό, βρίσκονται σὲ πλάνη πολλοί, ὅσοι νομίζουν γιὰ ἀρετὴ τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν ὑπερβολικὴ λύπη ποὺ τοὺς συνοδεύει ὕστερα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, μὴ γνωρίζοντας ὅτι αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ κρυφὴ ὑπερηφάνεια καὶ πρόληψι, ποὺ ἔχουν κάνει θεμέλια πάνω στὴν ἐλπίδα καὶ στὸ θάρρος ποὺ ἔχουν στὸ ἑαυτό τους καὶ στὶς δυνάμεις τους. Γιατὶ αὐτοί, ὑπολογίζοντας τὸν ἑαυτό τους ὅτι εἶναι κάτι, κατὰ κάποιον τρόπο, ξεθάρρεψαν πολύ, καὶ βλέποντας μὲ τὴν δοκιμὴ τῆς πτώσεως, ὅτι δὲν ἔχουν καμμία δύναμι, ταράζονται καὶ ἀποροῦν, σὰν γιὰ κανένα πρᾶγμα καινούργιο καὶ ὀλιγοψυχοῦν βλέποντας πεσμένο στὴ γῆ ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο βασίσθηκαν (δηλαδὴ τὸν ἑαυτόν τους), πάνω στὸν ὁποῖο εἶχαν ἀποθέσει τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐλπίδα τους....

17 Αυγ 2017

Ἡ Ὄγδοη (Η') Οἰκουμενική Σύνοδος

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. ερόθέου
Ὁ 8ος αἰώνας μ.Χ., ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦταν ἕνας δύσκολος αἰώνας ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀφ’ ἑνός μέν γιατί ἀρχίζει νά ἀποχωρίζεται τό δυτικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τό ἀνατολικό τμῆμα της, ἀφ’ ἑτέρου δέ γιατί φαίνεται καθαρά ἡ ἀλλοίωση τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτό φάνηκε στήν Ὄγδοη (Η) Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τό 879-880 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί τοῦ Αὐτοκράτορος Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος. Πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦταν ὁ Μέγας Φώτιος καί ἦταν παρόντες καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὀρθοδόξου Πάπα τῆς Ρώμης Ἰωάννη τοῦ Η΄(ὀγδόου).
Ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι πολύ σημαντική, εἶναι ἡ τελευταία Σύνοδος μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί Ὀρθοδόξου Δυτικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή μεταξύ Νέας Ρώμης καί Παλαιᾶς Ρώμης, γιατί μετά διαδοχικά ἀπομακρύνθηκαν οἱ δυτικοί Χριστιανοί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι....

16 Αυγ 2017

Ἀμαθείας... ἄνοδος!

Γράφει  Σαράντος Ι. Καργάκος, στορικός-συγγραφέας
Ξέρω ὅτι θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι σᾶς τὰ εἶπαν ἄλλοι, ἀλλὰ δὲν πειράζει νὰ σᾶς τὰ εἰπῶ κι ἐγὼ, ἔτσι γιὰ τὸ καλὸ, ὅπως λέμε στὰ κάλαντα. Ἔχω τὴ διαβεβαίωση ὅτι πρόκειται περὶ πραγματικοῦ περιστατικοῦ, ὅμως, κι ἄν δὲν εἶναι, ἰσχύει τὸ ἰταλικὸ: si non è vero, è ben trovato (=Κι ἄν δὲν εἶναι ἀληθινὸ, εἶναι πάντως καλὰ εὑρημένο, καλοειπωμένο). Ἰδοὺ το: μιὰ νεόπλουτη καὶ ὀψιμαθὴς κυρία λέει σὲ μιὰ «ὁμοιαθῆ» της ὅτι διαβάζει ἕνα βιβλίο μὲ πολλή φιλοσοφία.
Καὶ ὅταν ἡ ἄλλη τὴ ρώτησε, ποιὸ εἶναι αὐτὸ, ἡ κυρία ἀποκρίθηκε ἐμβριθῶς: «Εἶναι τὸ «Τάδε» τῆς Ἔφης Ζαρατούστρα»! Ἐδῶ δὲν γελᾶνε, κλαῖνε, χύνουν τόσο δάκρυ ὥστε νὰ σχηματισθεῖ Κωκυτὸς, ποὺ ἦταν ποταμὸς τῶν δακρύων στὸν Ἅδη. Ἡ κυρία διάβαζε, τρόπος τοῦ λέγειν τὸ «Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας» τοῦ Νίτσε καὶ ἐξέλαβε τὸ «Τάδε» σὰν τίτλο καὶ τὶς δύο ὑπόλοιπες λέξεις σὰν ὄνομα καὶ ἐπώνυμο κάποιας συγγραφέως.
Ἄμ τὸ ἄλλο! Ἀνέβαινε τὶς σκάλες τῆς αἴθουσας τελετῶν τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου μιὰ....

Βέλγιο: Πλαστικὸ χρῆμα καὶ POS στὰ παγκάρια τῶν ναῶν!

Σχόλιο ID-ont: Quiz: Πόσο καιρὸ θὰ κάνει νὰ ἐμφανιστεῖ καὶ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Μὴν "τσιμπᾶτε"! Τὸ πλαστικὸ χρῆμα καὶ ἡ εὐκολία ποὺ προσφέρει εἶναι ὁ δούρειος ἵππος γιὰ τὶς ἑπόμενες μορφὲς συναλλαγῶν: ἐμφυτεύσιμες καὶ μή... 
Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας στὴν Ἀμβέρσα τοῦ Βελγίου ἀπέδειξε πὼς βρίσκεται χρόνια μπροστά. Ὁ λόγος; Ἔβαλε POS καὶ δίνει τὴ δυνατότητα στὸ ποίμνιο νὰ πληρώσει στὸ παγκάρι μὲ χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα. «Βάζετε τὴν κάρτα στὴν ἐσοχή, ὅπως κάνετε σὲ ὁποιοδήποτε κατάστημα, βάζετε τὸ ποσὸ ποὺ θέλετε, γιὰ παράδειγμα πέντε εὐρώ, πατᾶτε οκ καὶ ἡ συναλλαγὴ πραγματοποιεῖται».
Ἀρκετοί, εἰδικὰ οἱ νέοτεροι, χρησιμοποιοῦν κάρτες ὅμως οἱ μεγαλύτεροι ἐπιλέγουν τὰ....

Ζευγάρι, 91 ἐτῶν, ἔκανε ταυτόχρονη εὐθανασία

Ὁ Νὶκ καὶ ἡ Τρὶς Ἐλντερχορστ, 91 ἐτῶν καὶ οἱ δυό τους, πέθαναν μαζὶ στὴν πατρίδα τους -στὸ Ντίνταμ τῆς Ὀλλανδίας- ἔπειτα ἀπὸ 65 χρόνια γάμου. Τὸ ζευγάρι ἀντιμετώπιζε τὴν ἐπιδείνωση τῆς σωματικῆς ὑγείας τοῦ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια: ὁ σύζυγος εἶχε μειωμένη κινητικότητα ἔπειτα ἀπὸ ἕνα ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ποὺ ὑπέστη τὸ 2012, ἐνῶ τὸ περπάτημα εἶχε γίνει ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο καὶ γιὰ τὴ σύζυγό του – εἶχε ἀπώλεια μνήμης.
«Σύντομα ἔγινε σαφὲς ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν πολὺ περισσότερο ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες», δήλωσε ἡ κόρη τοῦ ζευγαριοῦ.
«Ὁ γιατρὸς τοὺς ἀπεφάνθη ὅτι ἡ μητέρα μας ἦταν ἀκόμα διανοητικὰ ἱκανή. Ὡστόσο, ἐὰν ὁ πατέρας μας πέθαινε, θὰ ἔχανε τὴ γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της καὶ θὰ κατέληγε μὲ....

15 Αυγ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: “Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία”

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου περὶ μελαγχολίας
Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται νὰ ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ μπορέση νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ τὸν πνευματικό. Γιατί, ἂν εἶναι εὐαίσθητος, μπορεῖ τὸ σφάλμα ποὺ ἔκανε νὰ εἶναι πολὺ μικρό, ἀλλὰ ὁ ἐχθρὸς διάβολος νὰ τὸ μεγαλοποιῆ· νὰ τοῦ τὸ δείχνη μὲ μικροσκόπιο, γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ἀπελπισία καὶ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. Μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ λ.χ. ὅτι τάχα στενοχώρησε πολὺ τοὺς ἄλλους, ὅτι τοὺς δυσκόλεψε κ.λπ., καὶ νὰ τὸν κάνη νὰ στενοχωριέται πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅσο ἀντέχει...

14 Αυγ 2017

Τὴν τρέλα τους νὰ εἴχαμε, ἐλεύθεροι θὰ ζούσαμε!

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

Οἱ πατέρες τοῦ κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τά Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄
Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος α' Αὐτόμελον
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.
Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

13 Αυγ 2017

Τὰ πανηγύρια μας…

Γράφει ἡ Αἰκατερίνη Ντότη
 Με ἀφορμὴ τὶς γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια πρὸς τιμὴ τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαίτερα τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 15 Αὐγούστου, θὰ γυρίσω πολλὰ χρόνια πίσω, τότε ποὺ οἱ γιορτὲς τῆς ἐκκλησίας ἦταν πανηγύρια καὶ πανηγύρι σήμαινε γιορτὴ γιὰ τὸ κάθε σπίτι, γιὰ ὅλο το χωριὸ καὶ γιὰ ὅλη τὴν περιοχή, ἀφοῦ ἔρχονταν καὶ ἀπὸ τὰ περίχωρα οἱ Χριστιανοὶ νὰ πάρουν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ν’ ἀνταμώσουν μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους στὴν ἐκκλησία, στὸ μεσοχώρι καὶ στὸ ὁλοήμερο γλέντι. 
Οἱ ξενιτεμένοι, ποὺ δὲν ἦταν λίγοι, περίμεναν τὸ πανηγύρινα ἔρθουν στὸ χωριὸ καὶ ἦταν μεγάλη ἡ χαρὰ καὶ αὐτῶν ποὺ ἔρχονταν καὶ αὐτῶν ποὺ τοὺς ὑποδέχονταν.
Ὅλη τὴν ἑβδομάδα καθαρίζονταν κι ἀσπρίζονταν τὰ σπίτια, οἱ αὐλὲς καὶ οἱ ἄλλοι χῶροι, ἐνῶ τὴν παραμονὴ ἔκαναν τὸ «κουμάντο» γιὰ τὸ γιορτινὸ τραπέζι ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἔλειπαν οἱ λαχταριστὲς πίτες μὲ τὰ ἀρωματικὰ χόρτα καὶ τὰ ντόπια αὐγοτύρια, τὸ ψητὸ ἀρνὶ καὶ ἡ κότα καὶ βέβαια ἡ χωριάτικη ντοματοσαλάτα ἀπὸ τὸν κῆπο ποὺ ἀπὸ τὸν....

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ τὸ Θαῦμα...

Τοῦ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὡς «τεκοῦσα τῶν πάντων ἁγίων ἁγιωτάτον Λόγον» ἔχει ἄπειρον πρὸς Θεὸν παρρησίαν. Φυσικὸ ἐπακόλουθό τῆς παρρησίας εἶναι τὸ θαυματουργικό της χάρισμα. Ἔτσι «οὐδεὶς προστρέχων πρὸς Αὐτὴν κατησχυμμένος παρ’ αὐτῆς ἐκπορεύεται ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως».
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι ἀναφέρονται συχνὰ στὰ «ἱερὰ θαυμάσια τῆς θεομήτορος». Γιὰ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἡ Παναγία εἶναι «βρύσις ἀπείρων θαυμάτων», «μεταβολὴ τῶν θλιβομένων», «ἀπαλλαγῆ τῶν ἀσθενούντων», «τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς», «τῶν νόσων ἰατρός, ποὺ ἐπιχέει στοὺς ἀνθρώπους», «τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλές». Δικαιολογημένα, ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος μὲ δέος ἀναφωνεῖ: «Οὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, μεγαλεία τα Σά, Θεονύμφευτε… τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων Σου, τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς».
Στὸ σημερινὸ γιορταστικὸ ἄρθρο θὰ προσεγγίσουμε τὴν....

12 Αυγ 2017

Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν στέρησιν τῆς ἔξω σοφίας, ὥστε ὁπού καὶ τυφλὸν καὶ σκοτεινὸν καὶ ἐλεεινὸν καὶ μυρίων δακρύων ἄξιον τὸ ὀνομάζουσι, τόσος φαίνεται νὰ εἶναι ὁ ζῆλος των. Ἀλλὰ τάχα ὁ ζῆλος αὐτῶν οὗτος, εἶναι ἕνας ζῆλος ἐπαινετὸς ἢ ὄχι;
Ἀδόκιμος κρίνεται ὁ ζῆλος οὗτος. Διατί; Ἐπειδὴ τοῦ λείπει ἡ ἐπίγνωσις. Ἤγουν διατὶ δὲν αἰσθάνονται, οὔτε διακρίνουσι τί θέλει νὰ εἰπῆ γῆ, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ οὐρανός· τί θέλει νὰ εἰπῆ σῶμα καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ ψυχή· τί θέλει νὰ εἰπῆ κόσμος, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ Ἐκκλησία· τί θέλει νὰ....

π. Ιωάννης Ρωμανίδης: Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν

Οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ποὺ ἔχουν προσωπικὴ πείρα τοῦ Θεοῦ, ἔχουν πάντοτε τὴν ἴδια θεολογία, δὲν τὴν ἀλλάζουν, ὅπως τὸ κάνουν οἱ φιλόσοφοι...
Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν, ἔχουν πιὸ πολὺ ἐμπιστοσύνη στὴν λογική τους, παρὰ στὴν ἐμπειρία τῶν θεουμένων, συλλαμβάνουν κάτι μὲ τὴν λογική τους, καὶ ταυτίζουν αὐτὸ μὲ τὴν πραγματικότητα περὶ Θεοῦ. Ὅλες οἱ αἱρέσεις προέρχονται ἀπὸ τέτοια ἐσφαλμένη βάση.
Οἱ θεούμενοι, ὅσοι μετέχουν τῆς φωτιστικῆς καὶ θεοποιοῦ ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, ἔχουν κοινὴ ἐμπειρία γιὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κόσμο μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του. Αὐτὸ εἶναι θέμα ἐμπειρίας, καὶ ὄχι στοχαστικὴ καὶ φανταστικὴ διδασκαλία.

Στήν Θεομάνα μας νά στραφούν καί πάλι οἱ ελπίδες μας. Ἡ Θεοτόκος εἶναι Ἑλληνοσώτειρα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
«Ἡμεῖς νικῶμεν, νικώντων τῶν ἄλλων»
ἅγιος Νκόλαος Καβάσιλας
Παραπέμπω, ἐν πρώτοις, σ’ ἕνα ἔξοχο κείμενο τοῦ τροπαιούχου νομπελίστα μας ποιητῆ Γιώργου Σεφερη. Ἔλεγε τὸ 1936: «Ὅσο προχωρεῖ ὁ καιρὸς καὶ τὰ γεγονότα, ζῶ ὁλοένα μὲ τὸ ἐντονότερο συναίσθημα, πὼς δὲν εἴμαστε στὴν Ἑλλάδα, πὼς αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα, ποὺ τόσο σπουδαῖοι καὶ ποικίλοι ἀπεικονίζουν καθημερινά, δὲν εἶναι ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἕνας ἐφιάλτης μὲ ἐλάχιστα φωτεινὰ διαλείμματα, γεμάτα μὲ μία πολὺ βαρειὰ νοσταλγία. Νὰ νοσταλγεῖς τὸν τόπο σου, ζώντας στὸν τόπο σου, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ πικρό». Κι ἂν αὐτὰ λέγονται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ ἔνδοξο ’40, ὅπου οἱ Ἕλληνες μποροῦσαν ἀκόμη νὰ «μεθύσουν» ἀπὸ «τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα», τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸ σήμερα;
Σήμερα  ἡ νοσταλγία  ἔγινε  θλίψη  ἀνείπωτη, θρηνωδία ἀσίγαστη γιὰ  τὸν ξεσπεσμὸ τῆς  Πατρίδας μας.
Ὅμως «τὸ πιὸ  πυκνὸ  σκοτάδι, εἶναι λίγο πρὶν ξημερώσει  ὁ Θεός», ἔλεγε ὁ Κολοκοτρωνης. «Τὸ  Γένος μας  καὶ  ἄλλες  φορὲς  σταυρώθηκε, ἀλλὰ  ἰδοὺ  ζῶμεν». Ὅταν ἔπεσε ἡ βασιλεύουσα Πόλη, «ἡ χαρὰ καὶ ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων», ὁ λαός μας δὲν ζητεῖ παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ Θεομάνα μας, τὴν Παναγία, ἀλλὰ....

Μητροπολίτης Κυθήρων: "Τά μάτια μας πρέπει νά εἶναι στραμμένα στήν ἄλλη φωτιά, τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ"

Τό πανέμορφο νησί τῶν Κυθήρων δοκιμάσθηκε πολύ μέσα στήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἔπειτα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς φοβερῆς πυρκαγιᾶς τῆς Παρασκευῆς 4ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., πού κράτησε γιά 4 ἡμέρες καί κατέκαυσε 25 περίπου χιλιάδες στρέμματα, δηλ. τό 1/8 σχεδόν τῆς ἐκτάσεως τοῦ νησιοῦ μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ διεκτραγωδεῖ αὐτό τό φρικτό γεγονός τῆς πυρκαγιᾶς σέ δύο συνεντεύξεις του - ἠχητικά ντοκουμέντα, τά ὁποῖα καί παραθέτουμε. Ἡ πρώτη ἀνταπόκρισις τοῦ ζητήθηκε ἀπό τόν Ρ/Σ «Ἄλφα» στίς 8/8 καί ἡ ἄλλη ἀπό τόν σταθμό τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» στίς 10/8. Σ’ αὐτές τίς ραδιοφωνικές ἐπικοινωνίες φαίνεται ὁ βαθύς πόνος καί ἡ ἐναγώνια ἀνησυχία τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀδόκητη αὐτή συμφορά.
Στίς ἡμέρες αὐτές τῆς φρικτῆς δοκιμασίας ἀναρτήθηκε στό....

Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός φύλακας της Πίστεως της Παραδόσεως

† Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Εἰς τήν Ἐγκύκλιον Ἀπάντησιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ 1895 πρός τόν πάπα Λέοντα ΙΓ΄ ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Βαθέως θλίβεται καί ὀδύνῃ συνέχεται μεγάλῃ πᾶσα εὐσεβής καί ὀρθόδοξος ψυχή εἰλικρινῶς ζηλοῦσα τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα ὅτι ὁ μισόκαλος καί ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τόν σῖτον. ῎Ενθεν τοι καί ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καί λυμαίνονται τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρά καί μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπό τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Πράγματι, αἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν ζιζάνια πού ἐνσπείρει ὁ πονηρός εἰς τόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλησίας διά νά ματαιώσῃ τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων σημαντική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ.
Οἱ μοναχοί ἐξέρχονται τοῦ κόσμου διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διά νά ζήσουν μίαν κατά τό δυνατόν τελείαν χριστιανικήν ζωήν, διά νά ἐφαρμόσουν τό Εὐαγγέλιον χωρίς συμβιβασμούς. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθοῦν τάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τό πανάγιον πρόσωπον τοῦ Κυρίου, τήν διδασκαλίαν Του καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφορήσουν, ὅταν ἡ πίστις εἶναι τό....

"Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν"

Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός της, γιά τά ὑποτιμητικά πρός τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπό ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοί Ἱεράρχες γιά τήν ἀσέβεια αὐτή, κάθε δέ Ἱεράρχης ἄς μή θεωρηθεῖ ὡς ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τόν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποίμνιό του. Ἐκφράζουμε λοιπόν καί ἐμεῖς, ὡς ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἁπλῶς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν ἀποστροφή μας σ᾽ αὐτά.
Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νά ἀγνοεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι στενά δεμένη μέ τήν....

Ἀντέξαμε!

Γράφει ὁ π. Λάμπρος Χριπάτσιος
Ἀντέξαμε. Ὄχι 400 ἀλλὰ 500 καὶ πλέον χρόνια.
 Χωρὶς βασιλιὰ 
Χωρὶς ἄρχοντα 
Χωρὶς βουλὴ
Χωρὶς ἐφορίες
Χωρὶς δημοτολόγια
Χωρὶς τράπεζες 
Χωρὶς δάνεια
Μὲ ἕναν παπὰ
Μὲ ἕναν δεσπότη
Μὲ ἕναν πατριάρχη
Μὲ μιὰ καμπάνα
Μὲ ἕνα ὀκταήχι
Ἂπ αὐτὸ μας ἔμαθαν γραφὴ κ' ἀνάγνωση
Στὶς ἐκκλησίες κρυφτήκαμε
Μὲ τὰ κεριὰ διαβάζαμε
Ὀρθοδοξία βυζάξαμε
Τὴν ἱστορία μας σώσαμε...

11 Αυγ 2017

Προσευχητάριον γιὰ 300 περιστάσεις τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ Παϊσίου

ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸν Ι.Ναὸ Παναγίας παλαιοῦ Ναυπλίου το ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Ἕνα εὐλογημένο καὶ χρήσιμο βιβλίο θερμῆς προσευχῆς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τοὺς Ἀγγλόφωνους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
 Τηλ. 2752024166


THE PSALTER of the prophet David is a divinely inspired and very heart touching book. It was written with divine light that makes reference to all needs, difficulties and which often reposed and gave rest to people that suffered life’s pains throughout its long path.
 The Psalter has so many powerful and deep meanings, that even if you gather all the theologists and philologists together, they won’t be able to write a psalm with meanings like these. And even if they do write something, it will be like a paper flower. Prophet David wasn’t a Harvard Professor, but what he wrote had so....

10 Αυγ 2017

Θράσος καὶ ποταπότης Ἄρχοντος ἀναιδοῦς!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
«… Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάτι ἰδιαίτερο. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι «ταλιμπᾶν τῆς Ὀρθοδοξίας». Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους», εἶπε ἕνας ἀπ` αὐτοὺς ποὺ «κυβερνᾶνε» τὴ χώρα. 
Πρόκειται γιὰ θρασύδειλη κίνηση. Ὁ θρασύδειλος μεταμορφώνεται σὲ παλικάρι, ἀφοῦ πρῶτα κάνει ἐκτίμηση τῆς κατάστασης καὶ καταλάβει πὼς ὑπάρχει χῶρος νὰ ξεδιπλώσει τὴ δειλία του. Καὶ σήμερα ὑπάρχει ἡ ἀνάλογη ἀνοχὴ καὶ τὸ πρόσφορο ἔδαφος, νὰ μιλάει ὁ κάθε ἀσεβής, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει νόμους, ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀναστολὲς καὶ κυρίως σεβασμὸ στὴν ἀξία τοῦ προσώπου καὶ σὲ κάθε διαχρονικὴ ἀξία. 
Σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος ἀπαντᾶ μὲ τὴ σιωπή του στὴ βλασφημία αὐτὴ ἢ τὸ πολὺ πολὺ μὲ μισόλογα καὶ ὑπαινιγμούς, μόνο καὶ μόνο νὰ κερδίσει τὰ γνωστὰ τιποτένια πράγματα, ἀπὸ μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία. Ὁ δὲ «πνευματικὸς» κόσμος, δεδηλωμένος στὴν πλειοψηφία του ἀρνητὴς τῆς πίστεως, δὲν συμμετέχει καν στὸ παιχνίδι. Τοῦ ταιριάζει μιὰ χαρὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ ἐκφράζεται πλέον πιὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Παρακλητικὸς Κανὼν Θεοτόκου

9 Αυγ 2017

Ὁ Γαβρόγλου, ποὺ ἔβαλε στὴ λοταρία τὴ σημαία, δὲν τὴν ὑπηρέτησε!

Δὲν πέρασαν λίγες ὧρες ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες δηλώσεις το υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου -ὁ ὁποῖος σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν... κλήρωση τῆς σημαίας στὰ δημοτικὰ ἔλεγε πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πηγαίνουν στὸν στρατὸ καὶ ὄχι μόνο οἱ ἄριστοι- καὶ ὁ ἴδιος διέψευσε τὸν ἑαυτὸ του προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης!
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ὅπως ἀποκάλυψε κυριακάτικη ἐφημερίδα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑπηρέτησαν τὴ σημαία, καθὼς φέρεται ὅτι τὸ 1971 εἶχε κάνει χρήση τοῦ εὐεργετικοῦ διατάγματος 720/70 ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πληρώνοντας ενα ποσὸ γιὰ νὰ μὴ στρατευθεῖ ἐπειδὴ βρισκόταν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ σπουδές. Σὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ὁ ὑπουργός, δὲν ἀναφέρει λέξη γιὰ τὴ μὴ στράτευσή του, ἐνῶ ἐπιτίθεται στὴ Ν.Δ., ἀποδίδοντάς της προθεση «νὰ συντηρήσει ἕνα πολεμικὸ κλίμα ἀπίστευτων διαστάσεων ἀπὸ κοινοῦ μὲ....

«Πρῶτο τραπέζι πίστα»

 Ἀπὸ τὸ βιβλίο: "ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΙΟΥΜΟΡ" (π. Διονύσιος Ταμπάκης)
Η ΕΟΡΤΗ τῆς Παναγία μας καταφθάνει καὶ τὸ δίχως ἄλλο οἱ ἀξιότιμοι Βουλευτὲς καὶ ἄξιοι θεματοφύλακες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τῆς ὁμοφυλοφιλίας  καὶ τῶν ἐκτρώσεων θα πλαισιώσουν μὲ λαμπρότητα τὰς θρησκευτικᾶς πανηγύρεις καὶ λιτανείας(κατὰ τὸ λαϊκόν: «ὅπου Γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη»). Γι' αυτὸ καὶ τώρα θυμήθηκα ἕνα ἔξυπνο ἀνέκδοτο πού μου ἀνέφερε κάποιος χιουμορίστας Καλόγερος:
Ένας Πολιτικὸς ἐπεσκέπτετο καθ’ἔτος τὴν πανήγυρι μίας Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς ἄγραν ψήφου, κατὰ τὸ εὐαγγελικόν: «βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὐρήσετε.» (Ἰωάνν. κα',6).
-Σύνηθες ἄλλωστε φαινόμενο νὰ συναντᾶς σὲ Θρησκευτικὲς πανηγύρεις μετ’ἀρτοκλασίας καὶ Θείου κηρύγματος, «πρῶτο τραπέζι πίστα» πολιτικοὺς καμαρωτοὺς καὶ ἀκάμπτους λὲς καὶ ἔχουν καταπιεῖ ἀγγούρι .-
Οἱ Μοναχοὶ ἐνοχλημένοι τότε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ πολιτικάντη ζήτησαν ἀπὸ τὸν....

Ἅγιος Πορφύριος: «Μὴν πᾶς σ’ αὐτὸ τὸ συνέδριο, γιατί θὰ σὲ ἀναγκάσουν σὲ συμπροσευχὴ»

Θὰ σᾶς πῶ δύο ἱστορίες ποὺ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ γνωστές. Μιὰ φορὰ ἕνα βράδυ στὴ Γερμανικὴ κατοχή, γύριζε πίσω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ πάει στὰ Τουρκοβούνια ποὺ ἔμενε καὶ στὸ δρόμο βλέπει ἕνα Γερμανὸ ποὺ εἶχε πιάσει μιὰ Ἑλληνοπούλα καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴ βιάσει.
Ὁ Γέροντας δὲν ἤξερε γερμανικά, ἦταν ἄοπλος, δὲν ἤξερε τίποτα. Λυπήθηκε ἡ ψυχή του καὶ ξέρετε τί ἔκανε; Πῆγε καὶ ἔπεσε μπροστὰ στὰ γόνατα τοῦ Γερμανοῦ καὶ γονάτισε καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ὁ Γερμανὸς εἶδε ἕναν Ἱερέα νὰ πέφτει μπροστὰ στὰ γόνατά του, συγκινήθηκε καὶ ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει μιὰ κλωτσιᾶ καὶ νὰ τοῦ «σπάσει τὰ μοῦτρα» καὶ ἀντὶ νὰ βγάλει τὸ πιστόλι καὶ νὰ τὸν σκοτώσει, ἄφησε τὴν κοπέλλα καὶ ἔφυγε.
Μιὰ ἄλλη φορᾶ καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ ὀνομαστικὰ αὐτό, γιατί πρέπει νὰ ἔχουν κοιμηθεῖ, οἱ παλιότεροι ἀπὸ σᾶς ἴσως νὰ τὸ ξέρετε, ἤτανε τὸ γνωστὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Κάουφμαν στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδὸ Σταδίου. Αὐτὸς ἤτανε Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, καὶ ὅπως ξέρουμε οἱ Γερμανοὶ κυνηγοῦσαν τοὺς Ἑβραίους. Ξέρετε, λοιπόν, τί ἔκανε στὴν κατοχὴ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του; Πῆρε....

«Ἑωσφόρος» ὁ καύσωνας, καθότι εὔηχον!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
     «Τὸ ἀνατριχιαστικὸ προσωνύμιο «Ἑωσφόρος» ἔδωσε ὁμάδα ἐπιστημόνων στὸν πρωτοφανῆ καύσωνα ποὺ πλήττει τὴν Ἰταλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Προβληματίζουν τόσο οἱ ὑψηλὲς θερμοκρασίες, καθὼς ὁ ὑδράργυρος σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχει κολλήσει στοὺς 46 βαθμούς, ὅσο καὶ ἡ διάρκεια τοῦ ἀκραίου φαινομένου. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν καὶ ἐπίσημα ὅτι ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴ συμφωνία γιὰ τὸ κλίμα, οἱ προειδοποιήσεις τῶν εἰδικῶν εἶναι δραματικές. Ἂν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀπὸ ἀκραία καιρικὰ φαινόμενα θὰ αὐξηθεῖ στὴν Εὐρώπη κατὰ 50 φορὲς ἕως τὸ τέλος τοῦ αἰώνα». (Εἰδήσεις ΕΡΤ).
     Ἐκπλήσσει, πραγματικά, ἡ προσωνυμία ποὺ προσέδωσαν οἱ ἐπιστήμονες στὸν καύσωνα, ποὺ σαρώνει τὴν Εὐρώπη. «Ἑωσφόρος», λέει, τουτέστιν διάβολος. Λεκτικὸ παιχνίδι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ὑπαρκτοῦ πνευματικοῦ ὄντος, τοῦ πλέον μισητοῦ ἐχθροῦ του ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἡ φύση χαρακτηρίζεται διάβολος, καταστροφέας τοῦ ἐαυτοῦ της, ὅπως τὸ ἀόρατο πρόσωπο, ὁ Σατανᾶς, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν....

Βούτσης: Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος.

Σχόλιο: Ὁμοιότητα φρασεολογίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς παρατηροῦμε! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση! Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους; 
Στὴν ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Νίκος Βούτσης ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἐπιτέθηκε στὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ ἀντιπολίτευση σημειώνοντας πὼς ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη.
Ἀναλυτικὰ ὁ κ. Βούτσης ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀριστείας ποὺ ἔχει προκύψει σημείωσε: «Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση πὼς ὁ συναγωνισμὸς εἶναι μία ἔμφυτη καὶ δημιουργικὴ διαδικασία. Ἀλίμονο ἐὰν δημιουργοῦμε «σφραγίδες» γιὰ τὸν ἄριστο. Λέμε ὄχι στὶς σκιαμαχίες μέσα ἀπὸ ταμπέλες.
Ἡ ἀντιπολίτευση ποὺ ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς 3 ὑπουργοὺς παιδείας ἦταν πολεμική. Μιλᾶμε γιὰ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση σὲ λεπτὰ ζητήματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τέτοιες διαστάσεις. Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική. Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ....

Μπαμπινιώτης γιὰ σημαιοφόρους: Καταστρατηγεῖται ἡ ὁμηρικὴ ἀρχὴ "αἰέν ἀριστεύειν"

Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίσει κάποιος ἐὰν ἐργάζεται μὲ τὴν μὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεό


Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Πολλὲς φορὲς νομίζουν μερικοὶ αὐθάδεις ὅτι δὲν ἔχουν κανένα θάρρος στὸν ἑαυτό τους καὶ ὅτι ὅλη τους τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησι, τὴν ἔχουν στὸν Θεό· ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι· καὶ γι᾿ αὐτὸ βεβαιώνονται ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔρχεται σὲ αὐτοὺς ἀπὸ τὸν ξεπεσμό τους, ὅταν συμβῇ. Γιατὶ ἂν ἴσως αὐτοὶ λυποῦνται στὸν ξεπεσμό τους καί, κατὰ κάποιο τρόπο, ἀπελπίζονται καὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ κάνουν καλό, αὐτὸ εἶναι σίγουρο σημεῖο, ὅτι καὶ πρὸ τοῦ ξεπεσμοῦ τους πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ ὄχι στὸν Θεό. Καὶ ἐὰν ἡ λύπη καὶ ἡ ἀπελπισία τους εἶναι μεγάλη, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καὶ πολὺ πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ λίγο στὸ Θεό, γιατὶ ὅποιος δὲν ἐμπιστεύεται πολὺ στὸν ἑαυτό του καὶ ἐλπίζει στὸ Θεό, ὅταν ξεπέσει, δὲν ἀπορεῖ τόσο πολύ, οὔτε λυπᾶται ὑπερβολικά, ἐφόσον γνωρίζει, ὅτι αὐτὸ τοῦ συμβαίνει γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ γιὰ τὴν λίγη ἐλπίδα ποὺ ἔχει στὸν Θεὸ μάλιστα τότε ἀπιστεῖ περισσότερο στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ περισσότερη ταπείνωσι ἐλπίζει στὸ Θεὸ καὶ μισώντας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον τὰ ἄτακτα πάθη, ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ξεπεσμοῦ του, μὲ ἕνα μεγάλο πόνο ἥσυχο καὶ εἰρηνικό, γιὰ τὴ λύπη τοῦ Θεοῦ, ἀποκτᾷ βέβαια τὴν ἀπιστία στὸν ἑαυτό του, καταδιώκει ὅμως τοὺς ἐχθρούς του μέχρι θανάτου μὲ μεγαλύτερη γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα...

5 Αυγ 2017

"Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸν Θεό"

Ἀπόσπασμα ἀπό το  βιβλίο: Πατὴρ Ἰωάννης Καλαΐδης (1925-2009)
Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τὺς εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τα ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὅπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό.
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ βγῆκε στὸν Ἕλληνα Πατριάρχη ποὺ....

"Θέλω, πατέρα, μόλις γίνω καλά, νὰ πᾶμε στὸ μοναστήρι τοῦ Στομίου στὴν πατρίδα μας τὴν Κόνιτσα, ἀπ' ὅπου ξεκίνησε τὴν μοναχική του ζωὴ ὁ Ἅγιος Παΐσιος"

ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
–Σεισμός!
Πετάχτηκε ἀλαφιασμένη.
–Σεισμός!
Ἔτρεμε ὁλόκληρη.
Ἀπ᾿ τὶς φωνὲς καὶ τὴν τρομάρα της ξύπνησε κι ὁ ἄντρας της.
–Τί φωνάζεις ἔτσι, Γιώτα; Τί ἔπαθες;
–Ὁ σεισμός… τὸ σπίτι μας… γκρεμίστηκε…
–Εἶσαι καλά, γυναίκα; Ποιὸς σεισμός; Ποιὸ σπίτι; Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Ἡσύχασε… Ἡσύχασε…
–Δὲν ἔγινε σεισμός, Βασίλη;
–Δὲν ἔγινε σεισμός, γυναίκα, δὲν ἔγινε… Ὄνειρο εἶδες… ἔλα, ξάπλωσε.
–Μὰ ἐγώ… Θεέ μου! Δὲν εἶναι δυνατόν… Ἐγώ… Ἦταν σεισμός… Ἦταν φοβερό! Νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία, Βασίλη. Τῆς ἁγίας Μαρίνας σήμερα. Ἁγία Μαρίνα μου…
–Θὰ πᾶμε, θὰ πᾶμε, γυναίκα. Ἔλα, ξάπλωσε. Εἶναι νωρὶς ἀκόμα.
–Τί ὥρα εἶναι;
–Πέντε παρὰ τέταρτο.
–Πέντε παρὰ τέταρτο!...
Ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τοὺς πρόφτασε καὶ τὸ νέο γιὰ τὸν «σεισμό»: Ὁ ἀγαπημένος τους ἐγγονός, ὁ Παντελής, εἶχε χτυπηθεῖ, τὸ παλληκάρι τους. Νεκρὸς ἦταν; Ζωντανός; Ἀκριβῶς στὶς πέντε παρὰ τέταρτο ἔγινε τὸ ἀτύχημα. Τὸ ἀκυβέρνητο ἁμάξι δύο μεθυσμένων ἔπεσε πάνω....

Πρόσω ὁλοταχῶς γιὰ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

 «Πρέπει νὰ σχεδιάσουμε ἀπὸ τώρα τὴ μεταμνημονιακὴ ἐποχὴ μὲ δημόσιες πολιτικὲς παντοῦ καὶ γιὰ ὅλα. Νὰ ἀφήσουμε τὸ ἀριστερό μας ἀποτύπωμα μὲ μιὰ νέα γενιὰ μεταρρυθμίσεων καὶ ἀλλαγῶν, ποὺ ἐνισχύουν τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, μειώνουν τὶς ἀνισότητες καὶ ἐνδυναμώνουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὸ κείμενο τῆς πολιτικῆς ἀπόφασης τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς (ΚΕ) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ συνεδρίασε στὶς 28 καὶ 29 Ἰουλίου.
Στὸ κείμενο τῆς ἀπόφασης, γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων, καὶ τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων, πὼς «εἶναι ὥριμο νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ τομές, ὅπως ὁ πολιτικὸς γάμος ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν τεκνοθεσία».
 Ἀκόμα, ἡ ΚΕ τοῦ κόμματος ἐπισημαίνει πὼς «εἶναι ἀναγκαῖο μεταξὺ ἄλλων νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ θέμα σχέσεων κράτους καὶ ἐκκλησίας, νὰ ἀντιμετωπίσουμε συντεταγμένα μὲ σεβασμὸ καὶ ἀλληλεγγύη τὰ ζητήματα ποὺ ἀναδεικνύονται στὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

Πούτιν γιὰ Πάπα: Δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Προωθεῖ μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἐπιτέθηκε στὸν Πάπα Φραγκίσκο λόγω τῆς προώθησης τοῦ τελευταίου προς μιᾶς πολιτικῆς ἰδεολογίας ἀντὶ τῆς λειτουργίας τῆς Παπικῆς "ἐκκλησίας" καὶ προειδοποίησε ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Καθολικῆς "ἐκκλησίας" «δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». 
"Ὁ Πάπας Φραγκισκος χρησιμοποιεί το βῆμα του γιὰ νὰ πιέσει πρὸς μία ἐπικίνδυνη ἄκρως ἀριστερὴ πολιτικὴ ἰδεολογία γιὰ τοὺς εὐάλωτους ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται λόγω τῆς θέσης του", δήλωσε ὁ Πούτιν. 
"Ἂν κοιτάξετε τί λέει αὐτὸς (ὁ Πάπας) εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Τουλάχιστον δὲν εἶναι....

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι ἕνα λαμπρό γεγονός τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, πού κηρύττει περίτρανα τήν θεότητά Του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος, «θεάνθρωπος» μέ μιά λέξη. Οἱ πολλοί ὅμως τόν νόμιζαν γιά ἁπλό ἄνθρωπο, γιατί ἔτσι φαινόταν. Ἀλλά στό ὄρος Θαβώρ, μέ τήν Μεταμόρφωσή Του, ὁ Ἰησοῦς ἔδειξε ὅτι εἶναι καί Θεός. Αὐτό τό ἔδειξε σέ τρεῖς μόνο μαθητές Του, γιατί ἄν φαινόταν σέ ὅλους ὡς Θεός, θά τόν νόμιζαν κατά φαντασία καί ὄχι ὡς πραγματικό ἄνθρωπο. Μέ τήν Μεταμόρφωσή Του ὁ Χριστός ἔγινε λαμπρότερος στό σῶμα Του, γιατί ἡ θεότητά Του ἔδειξε τίς ἀκτίνες της σ᾽ αὐτό. Καί τό πρόσωπό του «ἔλαμπε ὡς ὁ ἥλιος», ἀκόμα δέ καί τά ἱμάτιά Του ἔγιναν «λευκά ὡς τό φῶς». Δέν ἔλαμψε ὅμως ὅλη ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ κατά τήν Μεταμόρφωση, ἀλλά μικρόν μόνον, ὅσο μποροῦσαν οἱ τρεῖς μαθητές νά ἀντέξουν. Γιατί πραγματικά οἱ μαθητές δέν ἄντεξαν νά....

Ἐμφύτευση RFID chip σὲ ἐργαζομένους στὸ Wisconsin

3 Αυγ 2017

Τῆς πατρίδας μου ἡ σημαία...

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός ,δάσκαλος-Κιλκίς
Πριν από 5 περίπου χρόνια έγραψα κάτι για τις παρελάσεις και την σημαία. Τώρα που τούτοι οι καντιποτένιοι αλλάζουν το σύστημα επιλογής σημαιοφόρων στο Δημοτικό, προφανώς για να παραδώσουν την σημαία σε μωαμεθανούς και να ρίξουν την χαριστική βολή στο τελευταίο υγιές κίνητρο για μελέτη, κάποτε μιλούσαμε για ευγενή άμιλλα των μαθητών, αποσπώ κάποιες παραγράφους από εκείνο το άρθρο:
Οἱ παρελάσεις τῶν  ἐθνικῶν ἐπετείων τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγιναν πεδίο διχογνωμιῶν καὶ ἰδεολογικῆς τριβῆς. Ὡς συνήθως ἡ κρατικοδίκαιη, ἀριστεροφανὴς ἱστοριογραφία -τὸ νεοταξικὸ κηφηναριό- καὶ ἡ λοιπὴ.....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.