29 Αυγ 2017

Ἡ ἀπαγόρευση στὰ κατεχόμενα ποὺ ἔφερε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μόρφου


Μία ἀκόμη πρόκληση ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς κατοχῆς! Ἡ ἀπαγόρευση στὰ κατεχόμενα ποὺ ἔφερε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μόρφου.


Οἱ ἀρχὲς στὰ κατεχόμενα δὲν ἔδωσαν φέτος- γιὰ κάτι ποὺ συνέβαινε ἀπὸ τὸ 2004- ἄδεια γιὰ τὴν τέλεση Ἑσπερινοῦ καὶ Θείων Λειτουργιῶν στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὴν κατεχόμενη Μόρφου τὴν 1η, 2α καὶ 3η Σεπτεμβρίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου. Σὲ ἀνακοίνωσή της, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου, ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουλίου κατατέθηκε τὸ αἴτημα πρὸς τὴν Εἰρηνευτικὴ Δύναμη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὡστόσο, οἱ κατοχικὲς ἀρχὲς δὲν τὸ ἀποδέχθηκαν, ἐπικαλούμενες θρησκευτικοὺς λόγους. Συγκεκριμένα, οἱ κατοχικὲς ἀρχὲς ἀνέφεραν ὅτι οἱ ἑορτασμοὶ τοῦ Ἁγίου Μάμα, συμπίπτουν μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Κουρμπᾶν Μπαϊρὰμ τὴν 1η Σεπτεμβρίου. 

Ἡ αἰχμηρὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ «stop» στὰ κατεχόμενα 
Στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Μητρόπολη Μόρφου τονίζει ὅτι...
«τίποτα δὲν ἐμποδίζει χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους σ’ αὐτὸ τὸν τόπο νὰ πραγματοποιοῦν παράλληλους ἑορτασμούς. Οὔτε καὶ νοεῖται θρησκευτικὴ ἐλευθερία ποὺ νὰ ἀφορᾶ μόνο τοὺς μὲν καὶ ὄχι τοὺς δέ». Ὡς ἐκ τούτου, ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση τῆς Μητρόπολης Μόρφου «καταδικάζουμε τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια τῶν κατοχικῶν ἀρχῶν, ὡς ἀντιβαίνουσα πρὸς τὸ διεθνὲς δίκαιο, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἄρθρο 18 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου γιὰ τὰ Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ βάση τὸ ὁποῖο «κάθε ἄτομο ἔχει τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς συνείδησης καὶ τῆς θρησκείας, καθὼς καὶ τὴν ἐλευθερία, μόνο ἢ μαζὶ μὲ ἄλλους, δημόσια ἢ ἰδιωτικά, νὰ ἐκδηλώνει τὴ θρησκεία του ἢ τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις μὲ τὴ διδασκαλία, τὴν πρακτική, τὴ λατρεία καὶ μὲ τὴν τέλεση θρησκευτικῶν τελετῶν». Ἐπιπλέον, ἡ Μητρόπολη Μόρφου στὴν ἀνακοίνωση τῆς θεωρεῖ ὅτι «τέτοιες κινήσεις προσθέτουν περαιτέρω προσκόμματα καὶ ἐμπόδια στὸν δρόμο ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἐπανένωση τοῦ νησιοῦ, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ λύση τοῦ Κυπριακοῦ μὲ περιορισμὸ βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ δὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας».
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.