19 Ιουν 2019

Κρατικὴ ἐπιχορήγηση 100.000 € στὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου


Σχόλιο: Τὸ ἴδιο Ὑπουργεῖο ποὺ λυσσαλέα πολεμᾶ τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα μaς χρηματοδοτεῖ τὴν μεταπατερικὴ θεολογία! Τί χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;


Μὲ ἀπόφασή του (18-06-2019)  ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε σὲ ἀνακαθορισμὸ τοῦ ὕψους τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου γιὰ τὸ οἴκ. ἔτος 2019. Μὲ τὴν ἀπόφασή του ἐπιχορηγεῖ τὴν Ἀκαδημία μὲ 30.000 € ἐπιπλέον τῶν 70.000 € ποὺ εἶχαν δοθεῖ ὡς 1η ἐπιχορήγηση μὲ ἀπόφαση στὶς 8-5-2019. Ἔτσι ἡ συνολικὴ ἐπιχορήγηση ἀνέρχεται στὶς 100.000 €.
Ἡ ἐπιχορήγηση γίνεται σὲ βάρος τοῦ ΑΛΕ 2310802894 ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὸν γενικὸ προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀφορᾶ σὲ «Ἐπιχορήγηση σὲ λοιποὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμοὺς γιὰ λειτουργικὲς δαπάνες γενικὰ» καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο συνολικὰ προϋπολογίστηκαν 500.000 €. Δηλαδὴ τὸ 1/5 ἀπὸ τὴν προβλεπόμενη ἐπιχορήγηση σὲ λοιποὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμοὺς γιὰ λειτουργικὲς δαπάνες δίνεται στὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου. Σημειωτέον, γιὰ νὰ κάνουμε μία σύγκριση, ὅτι ἡ προϋπολογισθεῖσα γιὰ τὸ ἔτος 2019 ἐπιχορήγηση γιὰ τὶς λειτουργικὲς δαπάνες καὶ τῶν τριῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς χώρας (Ἀθήνας, Θεσσαλονίκης καὶ Βελλᾶς) εἶναι 362.000 €.

Ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει κατὰ τὸ παρελθὸν ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν λάμβανε....

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας καὶ Θεοφόρος (19 Ἰουνίου †)

Ὁ ὅσιος Παΐσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ γεννήθηκε τὸ ἔτος 300 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς πολὺ πλούσιους, ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς. Ἦταν ἑπτὰ ἀδέλφια καὶ ὁ μικρότερος ἦταν ὁ Παΐσιος. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ στοργικὴ μητέρα τοῦ τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁ Παΐσιος, πῆγε στὴν ἔρημο κοντὰ στὸν διάσημο, γιὰ τὴν ἀρετὴ τοῦ ἀββᾶ Παμβῶ. Μὲ ὁδηγὸ αὐτὸν τὸν ἔμπειρο πνευματικὸ πατέρα, ὁ Παΐσιος ἀπέκτησε πολλὲς θεῖες ἀρετές. Ὅταν πέθανε ὁ Παμβῶ, ὁ Παΐσιος ἀναχώρησε στὸ δυτικὸ μέρος τῆς ἐρήμου καὶ ἐκεῖ ἔστησε τὴ διαμονή του, ὅπου πλῆθος ἀνθρώπων πήγαιναν πρὸς αὐτόν, γιὰ νὰ ζητήσουν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ ν' ἀκούσουν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λόγια πνευματικὰ καὶ ψυχωφελῆ. Ὅταν ὁ Παΐσιος ἔφτασε σὲ βαθιὰ γεράματα, τὸν παρεκάλεσαν πολλοὶ ἀδελφοί, ν' ἀφήσει τὴν ἔρημο καὶ νὰ κατεβεῖ στὴν κοντινότερη πόλη, γιὰ νὰ μπορέσουν πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τοὺς ἅγιους λόγους του. Πράγμα ποὺ ἔγινε καὶ ἔτσι δόθηκε σὲ πολλοὺς ἡ εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν τὸν δρόμο τῆς...

18 Ιουν 2019

Ὁμοφυλοφιλία καί Νέα Τάξη Πραγμάτων

Ὁμιλία τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ Θεολογίας - Πτ. Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, 20 Ἰουνίου 2014

Ἡ ὁμιλία έγινε στή Σύναξη διαμαρτυρίας στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἐναντίον τῶν ἐκδηλώσεων ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφάνειας» (gay pride).

Σεβαστοί μου πατέρες, πού τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας τήν ἀποψινή μας ἐκδήλωση εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας,

ἀγαπητοί Θεσσαλονικεῖς,

Πρῶτα-πρῶτα πρέπει νά ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες μας στόν Τριαδι­κό ἀληθινό Θεό μας γιά τήν λαοσύναξή μας αὐτή.

Κατά δεύτερον νά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλομένη εὐχαριστία στόν Παν­αγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο μέ τίς πατρικές εὐλογίες καί ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὁποίου λαμβάνει χώρα ἡ ἐκδήλωσή μας. Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλονται καί στούς πλησιοχώρους Μητροπολίτες Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιο καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι προέβαλαν τή λαοσύναξή μας.

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, πού συνδιορ­γανώνουμε αὐτή τήν ὁμολογιακή σύναξη, χαιρετίζουμε ὅλους ἐσᾶς, τόν πιστό λαό τῆς Θεσσαλονίκης, πού βρίσκεστε ἐδῶ γιά νά διατρανώσουμε μαζί τήν ἀπόφασή μας νά συνεχίσει νά εἶναι ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τῶν ἀναρίθμητων ἁγίων, ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ἁγιορειτικῶν εὐλογιῶν καί τῆς Βυζαντινῆς της λαμπρῆς κληρονομιᾶς, νά συνεχίσει νά εἶναι ἀντάξια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας της καί νά μή γίνει θλιβερός μιμητής κάθε ξενόφερτου φαινομένου παρακμῆς, πού ἔρχεται καί στόν τόπο μας, ὅπως ἡ παρέλαση ντροπῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀπειλεῖ νά μολύνει τήν...

Ἅγιος Πορφύριος: Ὁ σατανᾶς θέλει φασαρία μέσα στό σπίτι


Γιά τίς σχέσεις τοῦ ἀνδρογύνου; Πῶς νά συμπεριφέρεσαι; Τί σου ἔλεγε;

- Μοῦ ἔλεγε πολλά . Έλεγε, δηλαδή, ὅτι πρέπει νά συνεννοούμαστε ,νά προσευχόμαστε μαζί. Αὐτό μου τόνισε πολλές φορές. Ἡ προσευχή πρέπει νά εἶναι κοινή. Όταν τά παιδιά μου ἦταν φοιτητές, τοῦ ἔλεγα ὅτι προσεύχομαι γιά νά περάσουν τίς ἐξετάσεις. Μάλιστα, μία φορά, ὁ γιός μου, ἄν καί ἦταν καλός φοιτητής, σέ κάποιες ἐξετάσεις δυσκολευόταν, τότε μου εἶπε ὁ Γέροντας: «δέ θά περάσει τίς ἐξετάσεις». Πράγματι δέν τίς πέρασε.

Καί ὅταν ξαναπῆγα, μοῦ εἶπε: «Δέ θά περάσει γιατί...

Νὰ ἀποφεύγεις τὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων... (Ἀπὸ τὸ Γεροντικὸν)ΩΔΗΓΗΣΑΝ κάποτε στὸν Ἀββᾶ Λογγίνο ἕνα δυστυχῆ δαιμονισμένο καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ τὸν κάνη καλά.
— Δὲν ἔχω τέτοιο χάρισμα, ἔλεγε ἐκεῖνος μὲ ταπεινοσύνη. Πηγαίνετε στὸν Ἀββᾶ Ζήνωνα. Ἐκεῖνος μὲ τὴν προσευχὴ του μπορεῖ νὰ διώξη τὸ δαιμόνιο.
Πῆγαν τὸν ἄνθρωπο στὸν Ἀββᾶ Ζήνωνα. Ἐκεῖνος τὸν λυπήθηκε κι ἄρχισε νὰ ἐξορκίζη τὸ πονηρὸ πνεῦμα νὰ φύγη ἀπὸ τὸ βασανισμένο πλάσμα.
Τὸ διαμόνιο ἄρχισε ν' ἀγριεύη καὶ ξαφνικὰ φώναξε στὸν Γέροντα:
— Μήπως νομίζεις πώς γιὰ λόγου σου φεύγω; ὁ Ἀββὰς Λογγίνος προσεύχεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ κι ἡ δική του προσευχὴ δὲ μ' ἀφήνει νὰ σταθῶ. Σὲ σένα δὲ δίνω καμμία σημασία.

* * *
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ πάλι, ποὺ ἔπασχε ἀπὸ καρκίνο, ἐπειδὴ εἶχε ἀκούσει τὴν φήμη τοῦ ἀββᾶ Λογγίνου, ξεκίνησε νὰ πάη νὰ τὸν βρὴ νὰ τῆς δώση τὴν ὑγεία της. Καθὼς τὸν γύρευε στὴν τύχη μέσα στὴν ἔρημο, συνάντησε ἕνα γέροντα Καλόγερο νὰ κόβη ξύλα. Πῆγε κοντά του καὶ τὸν ρώτησε ποῦ ἔμενε ὁ Ἀββὰς Λογγίνος.
— Τί τὸν θέλεις; ρώτησε ἐκεῖνος. Σὲ συμβουλύω νὰ μὴ πᾶς, γιατί δὲν εἶναι καλὸς ἄνθρωπος. Ἀλλὰ μήπως ὑποφέρεις ἀπὸ τίποτε;
Ἡ δυστυχισμένη γυναίκα τοῦ ἔδειξε τότε μία ἀνοιχτὴ πληγή, ποὺ ἔβγαζε ἀφόρητη δυσοσμία. ὁ Καλόγερος τὴ σταύρωσε καὶ τῆς εἶπε:
— Γύρισε σπίτι σου κι...

17 Ιουν 2019

Ἀπολυτήρια χωρὶς θρήσκευμα γιὰ πρώτη φορὰ

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ μὲ μία ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου (*), κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμῆς, δίνονται φέτος στοὺς ἀπόφοιτους μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων Ἀπολυτήριοι τίτλοι χωρὶς θρήσκευμα.
Ἡ ἀπόφαση ἐκδόθηκε καὶ ἐστάλη ὡς ὁδηγία πρὸς τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων λίγες μόνο μέρες πρὶν τὴν τελικὴ ἐκτύπωση τῶν τίτλων καὶ ὅταν οἱ μαθητὲς εἶχαν φύγει ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν τὶς ἀπολυτήριες ἐξετάσεις τους. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση "Στοιχεία ποὺ δὲν ἀνάγρα?φονται στὶς ταυτότητες ἡ στὰ  πιστοποιητικὰ γέννησης δὲν καταχωρίζονται στὰ....

Νέα σειρὰ ντοκιμαντὲρ «Σύγχρονοι Ἅγιοι» στὸ Cosmote History

Σινά, 1963. Ο μοναχός, τότε, Παΐσιος (αριστερά) μαζί με τον μετέπειτα και νυν Αρχιεπίσκοπο του Σινά Δαμιανό.
Πενήντα χρόνια εἶχε νὰ δεῖ ἀνθρώπινο μάτι τὸν ἀββᾶ Βαρσανούφιο, ὅταν ὁ ἀσκητὴς αὐτὸς τῆς ἐρήμου ζοῦσε σὲ ἕνα σπήλαιο, στὴν Παλαιστίνη, τὸν 5ο ἢ 6ο αἰώνα. Ἀπαντοῦσε ὅμως στὶς γραπτὲς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ἔστελναν οἱ ἄνθρωποι. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν πῶς ὁ Θεὸς δὲν ξεσπᾶ τὴν ὀργή Του, ἔτσι ποὺ ἦταν τὰ πράγματα στὴ Γῆ. «Ἂν ὁ Θεὸς ἦταν δίκαιος, θὰ ἔπρεπε νὰ καταστρέψει τὸν κόσμο», ἀπάντησε. «Στὸν θρόνο Του, ὅμως, συναντῶνται τρεῖς προσευχές: ἡ μία ἑνὸς Ἠλία ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ἡ δεύτερη ἑνὸς Ἰωάννη ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ ἡ τρίτη κάποιου ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα», μᾶλλον ἐννοοῦσε τὴ δική του. «Οἱ προσευχὲς αὐτῶν τῶν τριῶν ἀναχαιτίζουν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ».
«Αὐτὴ εἶναι ἡ ἁγιότητα. Καὶ τέτοιοι ἅγιοι ὑπάρχουν, εὐτυχῶς, καὶ στὶς μέρες μας», λέει ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος στὴ σειρὰ ντοκιμαντὲρ «Σύγχρονοι Ἅγιοί» της ἑταιρείας White Fox. Συμπαραγωγὸς εἶναι τὸ Cosmote History, ὅπου καὶ προβάλλεται. Ἡ σειρὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε αὐτοτελῆ ἐπεισόδια, ἀφιερωμένα στὸν....

«Χωρίς Πατέρες ὅλα ἐπιτρέπονται»!

Toῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια»
Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.
1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς....

Ὁ ἅγιος Παΐσιος συνεννοεῖται μὲ ἑτερογλώσσους μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ τοῦ ἱερομονάχου Ἰσαὰκ, κεφάλαιο: «Συνεννόηση μὲ ἑτερογλώσσους» σ. 618-621 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Γέροντας, ἐκτὸς  ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, δὲν γνώριζε ἄλλη γλώσσα. Ὅμως συνέβη ἐπανειλημμένως –ὅταν ὑπῆρχε λόγος- μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς νὰ συνομιλήσει καὶ νὰ συνεννοηθεῖ θαυμάσια μὲ ἑτεροδόξους.
«Ἤμουν παρών», διηγεῖται ὁ Ι.Ε.Κ., «κάποτε στὸ Κελλὶ τοῦ Γέροντα μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς ἐπισκέπτες καὶ ἕνα Γάλλο ποὺ δὲν μιλοῦσε λέξη Ἑλληνικά. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του νὰ μιλήσει μὲ τὸν Γέροντα , πῆγαν πιὸ πέρα καὶ γιὰ δεκαπέντε λεπτὰ συνομιλοῦσαν καθισμένοι στὰ κούτσουρα. Τοὺς βλέπαμε ποὺ συζητοῦσαν μὲ ἐνδιαφέρον. Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κοινὴ γλώσσα ἐπικοινωνίας; Ὁ ξένος ἔφυγε χαρούμενος. Ἡ ἰκανοποίηση φαινοταν ἔκδηλη στὸ πρόσωπό του».

***
Γάλλος περιηγητὴς εἶχε συμφωνήσει μὲ κάποιο μοναχὸ νὰ πάνε μαζὶ νὰ δοῦνε τὸν Γέροντα . Τὸ βράδυ εἶχε ἀγρυπνία στὸ μοναστήρι ποὺ ἔμενε. Ὁ μοναχὸς μετὰ τὴν ἀγρυπνία πῆγε στὸ κελλί  του νὰ ξεκουραστεῖ. Ἀλλὰ ὁ ἀλλοδαπὸς ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τὸν Γέροντα κατέβηκε μόνος του στὸ Καλύβι. Συνομίλησαν θαυμάσια καὶ ἀπὸ τὴν συζήτηση σχημάτισε τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Γέροντας γνώριζε ἄπταιστα Γαλλικά.

***
Πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντα διηγεῖται: «Μία μέρα πῆγα πρωὶ στὴν «Παναγούδα». Μόλις εἶχε φωτίσει. Χτύπησα τὸ σιδεράκι καὶ μοῦ ἄνοιξε ὁ Γέροντας χαμογελώντας. Μὲ ρώτησε:
– Τί λὲς ἐσύ, πάπα-… ὅταν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος ἐπισκέφτηκε τὸν Μέγα Βασίλειο ,χρειάσθηκαν διερμηνέα;
-Νομίζω ὄχι, Γέροντα, τοῦ εἶπα.
»Πέρασα στὸ Ἀρχονταρίκι  καὶ βρῆκα ἕναν....

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον

Ὁσίου Παρθενίου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου
Τὸ Πνεῦμα τό Ἅγιον ὑπῆρχε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει. Παρακάλεσέ Το νὰ ἐπιφοιτήοει πάνω σου, γιὰ νὰ βρίσκεσαι πάντοτε ἐντός τῆς Χάριτός Του.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ζωὴ ὅλων τῶν ὄντων, Πνεῦμα ζωοποιόν. Παρακάλεσέ Το νὰ ζωοποιήσει τὴν ψυχή σου γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι πῦρ. Παρακάλεσέ Το νὰ ἀποτεφρώσει ὅλο τὸ κακὸ ἐντός σου καὶ νὰ ἀνάψει μέσα σου τὸν λύχνο τῆς καρδιᾶς σου γιὰ πάντα, ὥστε νὰ μὴ τὴν καταλάβει κανένα σκότος.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι φῶς. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ φωτίσει, γιὰ νὰ λάμψεις ὡς ἀστὴρ στὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Θεός. Παρακάλεσέ Το νὰ σὲ ἁγιάσει καὶ νὰ σὲ καταστήσει μέτοχον Αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰώνας.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι τὸ πᾶν. Παρακάλεσέ Το ὡς «θησαυρὸ τῶν ἀγαθῶν» νὰ ἐκχυθεῖ στὴν καρδιά σου καὶ νὰ τὴν πληρώσει μὲ τὴν ἀτελεύτητη χαρά, γιὰ νὰ εἶσαι πλούσιος εἰς τοὺς αἰώνας.
Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι Πνεῦμα ἀθάνατον. Παρακάλεσέ Το νὰ γίνεις καὶ σὺ πνεῦμα, διότι εἶναι ἀδύνατον στὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμα νὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνιο ζωή. Πρέπει καὶ αὐτὰ μὲ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ζωὴ νὰ γίνουν πνευματικά. Λέγε στὴν καρδιά σου:...

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα

Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ πρόκειται γιὰ μιὰ ἐμπειρικὴ πίστη καὶ ὄχι στοχαστικὴ διακήρυξη (Β, 48). Οἱ θεοπτες, κατὰ τὴν ἐμπειρία, βλέπουν «τρίφωτον θεότητα». Τὰ δυὸ Φῶτα ἔχουν πηγὴ τὸ πρώτον Φῶς, τὸ δεύτερο προέρχεται ἀπὸ τὸ πρῶτο, ἀλλὰ ἔχει σῶμα, καὶ τὸ τρίτο ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ πρῶτο Φῶς, ἀλλὰ δὲν ἔχει σῶμα (Β, 49).
Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μόνη ἀπόδειξη περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεού δεν εἶναι ἡ εὐδαιμονία (Θωμὰς Ἀκινάτης), ἀλλά η ἀποκάλυψή Του στοὺς ἁγίους μεσα στὴ δόξα Του καὶ ἡ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν θέα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς θεώσεώς του (Β, 50). Ὁ Θεὸς ἀνήκει στὸ ἀΐδιο, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοι στὸ αἰώνιο καὶ ὁ ἄνθρωπος στὸν χρόνο. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει ὅλα ὅσα γίνονται στὸν χρόνο Β, 52).
Γιὰ τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ δὲν ὁμιλεῖ μόνον ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀλλὰ καὶ ἡ Παλαιά, μὲ ἄλλη ὁρολογία. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὀκτακόσια χρόνια πρὸ Χριστοῦ, εἶδε «τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου» καὶ ἦταν «πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ». Ἐδῶ ὑπάρχει ἐμφάνιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, τοῦ Γιαχβέ. Ἔτσι εἶναι: ὁ Θεὸς (Ἐλοχίμ), ὁ Κύριος της δόξης (Γιαχβὲ) καὶ τὸ....

16 Ιουν 2019

Τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς

Τί ἄλλαξε στήν Ἐκκλησία τῆς Κ.Δ. μέ τήν Πεντηκοστή; 

Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, σύμφωνα μέ τήν βεβαίωσή Του, ἔστειλε, τήν πεντηκοστή ἡμέρα ἀπό τήν Ἀνάστασή Του καί τήν δεκάτη ἀπό τήν Ἀνάληψή Του, τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. 

Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε προαναγγείλει στούς Μαθητές τήν Ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν πατέρα καί ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμίν, ἴνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τόν αἰώνα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό οὐδέ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δέ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμίν μένει καί ἐν ὑμίν ἔσται» (Ἰω. Ἰδ', 16-17). Καί ἀμέσως μετά εἶπε: «ὁ δέ παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὅ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπαν ὑμίν» (Ἰωάννης Ἰδ', 26). Καί μετά εἶπε: «συμφέρει ὑμίν ἴνα ἐγώ ἀπέλθω. Ἐάν γάρ ἐγώ μή ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς· ἄν δέ πορευθῶ, πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς» (Ἰωάννης ἴς', 7). 
Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Μαθητές ἔγινε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς (Πράξεις β΄, 1-13). Σημαντική θέση στήν ζωή τῶν Ἀποστόλων εἶχε ἡ Πεντηκοστή. Ἀφοῦ εἶχαν προηγουμένως περάσει ἀπό τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς καί τόν φωτισμό -πράγμα πού ὑπῆρχε καί στήν...

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: «Ἡ γυναίκα ποὺ ἐγκρατεύεται χωρὶς τὴ θέλησή τοῦ συζύγου της, θὰ δώσει λόγο γιὰ τὴν μοιχεία του, περισσότερο ἀπὸ ἐκεῖνον»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Γρηγορίου: Τὸ Μυστήριον τοῦ γάμου - Κοινωνία ἀγάπης, σέλ. 54.
Γράφει ὁ Ἀπόστολος: «μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μὴ τί ἂν ἐκ συμφώνου». Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομός μας τὸ ἀναλύει μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Ἡ γυναίκα, λέγει ὁ Ἀπόστολος, νὰ μὴν ἐγκρατεύεται χωρὶς τὴ θέληση τοῦ ἄντρα, οὔτε ὁ ἄντρας χωρὶς τὴ θέλησή τῆς γυναίκας του. Γιατί; Διότι ἀπὸ τὴν ἐγκράτεια αὐτὴ γεννιοῦνται μεγάλα κακά. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν αἰτία ἔγιναν πολλὲς φορὲς καὶ μοιχεῖες καὶ πορνεῖες καὶ διαλύσεις οἰκογενειῶν».

Ἡ γυναίκα πού ἐπιθυμεῖ τὴν παρατεταμένη ἐγκράτεια θέτει τὸ ἐρώτημα: «Τί γίνεται ἂν ὁ ἄντρας εἶναι ἐπιρρεπὴς στὰ σαρκικὰ ἀλλὰ ἐγὼ θέλω ἐγκράτεια;». Καὶ ὁ Ἅγιος τῆς ἁπαντά: «Εἶσαι ἀναγκασμένη νὰ τὸν ἀκολουθήσεις. Διότι καὶ ἂν ἀκόμη δὲν θέλεις νὰ τὸ κάνεις αὐτό, ἡ εὐχάριστη ἁλυσίδα ποὺ σὲ περιέβαλε μὲ τὸ γάμο σὲ τραβᾶ καὶ σὲ ἑνώνει μὲ ἐκεῖνον μὲ τὸν ὁποῖο δέθηκες ἀπὸ τὴν ἀρχή». Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης: «Ἡ γυναίκα ποὺ ἐγκρατεύεται χωρὶς τὴ θέλησή τοῦ συζύγου της, ὄχι μόνο χάνει τοὺς μισθοὺς τῆς ἐγκράτειας, ἀλλὰ θὰ δώσει καὶ λόγο γιὰ τὴν μοιχεία τοῦ συζύγου, καὶ μάλιστα περισσότερο ἀπὸ ἐκεῖνον. Γιατί; Διότι αὐτὴ τὸν ἔσπρωξε στὸ βάραθρο τῆς ἀσέλγειας στερώντας τοῦ τὴν...

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

1. Εἶναι μεγάλα, ἀγαπητοί, καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αὐτό λοιπόν ἄς χαιρόμαστε ὅλοι μαζί καί χορεύοντας ἀπό χαρά ἄς ὑμνήσομε τόν Κύριό μας. Γιατί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς ἑορτή καί πανήγυρη. Ὅπως δηλαδή ἡ μία ἐποχή διαδέχεται τήν ἄλλη καί τό ἕνα ἡλιοστάσιο τό ἄλλο, ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν Ἐκκλησία ἡ μία ἑορτή διαδέχεται τήν ἄλλη καί μᾶς πηγαίνουν ἀπό τή μία στήν ἄλλη. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες λοιπόν ἑορτάσαμε τό σταυρό, τό πάθος, τήν ἀνάσταση, ὕστερα ἀπό αὐτά τήν ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν οὐρανό. Σήμερα ὅμως συναντήσαμε τήν ἴδια τήν κορυφή τῶν ἀγαθῶν, φθάσαμε στή μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, βρισκόμαστε στήν πραγματοποίηση τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Κυρίου. «Γιατί ἄν ἐγώ φύγω», λέγει, «θά σᾶς στείλω ἄλλον Παράκλητο καί δέ θά σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς» (Ἰω. 16, 7).
Εἴδατε ἐνδιαφέρον; εἴδατε ἄπειρη φιλανθρωπία; Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀνέβηκε στόν οὐρανό, ξανακάθισε στό βασιλικό θρόνο, πῆρε τή θέση στά δεξιά τοῦ Πατέρα καί μᾶς χαρίζει σήμερα τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἔτσι μᾶς δίνει τά ἄπειρα οὐράνια ἀγαθά. Γιατί, πές μου, ποιό ἀπό...

15 Ιουν 2019

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς - Διδαχές

Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας σὲ ὁμιλία του στὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λέει: «Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, καί, μὴ ὄντας ὁ ἄνθρωπος σὲ θέση νὰ ἀντέξει τὸ ἄκτιστο φῶς, “ἐκρύβη ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ Θεὸς ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ φόβο μήπως ἐκμηδενίσει τὸν παραβάτη μὲ τὴν ἁγία παρουσία Του. Τότε ἦταν ποὺ Ἐκεῖνος ὄντας Ἕνας σὲ Τρία Πρόσωπα, ἀπὸ ἀνείπωτο ἔλεος πρὸς τὸ ἀποξενωμένο ἄνθρωπο τὸν πλησίασε μὲ διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις, ὥστε “ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”, νὰ μπορέσει νὰ αὐξηθεῖ καὶ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἀνυψώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο…

Πρέπει νὰ δοῦμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι μόνο σὰν ἕνα θαῦμα ποὺ δόξασε τὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ σὰν ἕνα γεγονὸς ποὺ συνδέεται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν σωτηρία μας» (1).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆςἑρμηνεύοντας τὸ γιατί τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μὲ σχῆμα γλωσσῶν καὶ....

Ἡ κατάντια τῆς δύσμοιρης Πατρίδος μας σὲ ἕνα λεπτό!

Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας" 
Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα: Ἡ ζωὴ μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν λογισμῶν ποὺ καλλιεργοῦμε. Ἂν οἱ λογισμοὶ μας εἶναι εἰρηνικοὶ καὶ ἤρεμοι, ἂν ἔχουν πραότητα καὶ καλοσύνη, τότε ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ζωή μας.  Ἂν ἡ προσοχὴ μᾶς εἶναι στραμμένη στὶς συνθῆκες τοῦ βίου μας, τότε μᾶς καταπίνει μιὰ δίνη λογισμῶν, καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε οὔτε εἰρήνη οὔτε γαλήνη. 

Τὸ σημεῖο ἐκκίνησής μας εἶναι πάντοτε ἐσφαλμένο.  Ἀντὶ νὰ ξεκινοῦμε μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἐμεῖς θέλουμε πάντοτε νὰ ἀλλάξουμεπρωτά τους ἄλλους καὶ τελευταίους ἐμᾶς.  Ἂν ὁ καθένας ξεκινοῦσε πρῶτα μὲ τὸν ἑαυτό του, θὰ εἴχαμε παντοῦ τριγύρω εἰρήνη! 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι...

Ἀσκητές μέσα στὸν κόσμο Α’: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ νέος ἐλεήμων

Ο τι­μώ­με­νος ὡς Ἅ­γιος το­πι­κός ἀ­πό τούς Πο­ντί­ους, π. Ἰ­ω­άν­νης Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης[1] γεν­νή­θη­κε στίς 10 Φε­βρου­α­ρί­ου 1836 στό χω­ριό Λω­ρί­α (Μού­ζε­να) τοῦ νο­μοῦ Τρα­πε­ζοῦ­ντος, ἀ­πό εὐ­λα­βεῖς γο­νεῖς τόν Τρι­αν­τά­φυλ­λο καί τήν Κυ­ρια­κή. Ἐ­πει­δή δέν ὑ­πῆρ­χε σχο­λεῖ­ο στήν πα­τρί­δα του ἔ­μα­θε ἀπό ἕναν ἐγγράμματο τά κοι­νά γράμ­μα­τα σέ ἕξι μῆ­νες, ὄντας πο­λύ εὐ­φυ­ής.
Σέ ἡ­λι­κί­α δε­κα­τεσ­σά­ρων ἐ­τῶν ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό πα­τέ­ρα γι᾿ αὐ­τό ἀ­ναγ­κά­στη­κε πρός ἐ­ξεύ­ρε­ση ἐρ­γα­σί­ας νά ξε­νι­τευ­θῆ στά πα­ρά­λια τοῦ Πόν­του, ὅ­που ἐρ­γα­ζό­ταν τόν χει­μῶ­να σέ ἀρ­το­ποι­εῖ­ο καί τό κα­λο­καί­ρι σέ γε­ωρ­γι­κές ἐρ­γα­σί­ες. Ἐ­νυμ­φεύ­θη δέ­κα ἑ­πτά ἐ­τῶν κά­ποι­α σε­μνή καί εὐ­λα­βῆ νέ­α, ὀ­νό­μα­τι Ἑ­λέ­νη, μέ τήν ὁ­ποί­α ἀ­πέ­κτη­σε ἕ­ναν υἱ­ό καί θυ­γα­τέ­ρες.
Κά­ποι­ο κα­λο­καί­ρι μέ τήν σύ­ζυ­γό του πή­γαι­ναν στό χω­ριό του μέ τά πό­δια. Στόν δρό­μο τούς συ­νάν­τη­σαν τρεῖς Ἄγ­γε­λοι μέ μορφή ἀν­θρώ­πων. Προ­πο­ρευ­ό­ταν ὁ Ἰ­ω­άν­νης. Τόν κοί­τα­ξαν προ­σε­κτι­κά οἱ Ἄγ­γε­λοι ἀλ­λά δέν τοῦ μί­λη­σαν. Με­τά συ­νάν­τη­σαν τήν σύ­ζυ­γό του καί ὁ ἕ­νας τῆς λέ­γει: «Οἱ χω­ρια­νοί σας πε­ρι­μέ­νουν νά γίνη ἱ­ε­ρέ­ας ὁ Ἰ­ω­άν­νης. Αὐ­τό εἶ­ναι τό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ». Ὁ δεύ­τε­ρος τῆς εἶ­πε: «Με­τά ἀ­πό τριά­ντα χρό­νια θά ἀ­ξι­ω­θῆ­τε νά προ­σκυ­νή­σε­τε τούς Ἁ­γί­ους Τό­πους», καί ὁ τρί­τος: «Με­τά τήν κοί­μη­σή του θά συ­να­ριθ­μη­θῆ μέ τούς Ἁ­γί­ους».
Ἡ Ἑ­λέ­νη ἐ­ρώ­τη­σε μέ ἀ­πο­ρί­α: «Πῶς ἐ­σεῖς πού εἶ­στε ἄν­θρω­ποι γνω­ρί­ζε­τε τό μέλ­λον, τί θά γί­νει με­τά ἀ­πό τριά­ντα χρό­νια;». Ἀ­πήν­τη­σαν: «Ἐ­μεῖς δέν εἴ­μα­στε ἄν­θρω­ποι ἀλ­λά Ἄγ­γε­λοι τοῦ Θε­οῦ καί ἤρ­θα­με νά σᾶς...

Θά πηγαίνουμε πρός τό χειρότερο, θά φτάσουμε ἀκόμα καί στήν ἀποστασία τοῦ κλήρου! Πιαστεῖτε ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκκλησίας καί θά κρατιέστε ἐκεῖ...

Ἀπόσπασμα ἀπό τή συνέντευξη τοῦ γιατροῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
[...] «Ὅταν κάναμε κουβέντα γιά τήν κατάπτωση τοῦ κόσμου καί ὅτι πηγαίνει πρός τό κακό ἔλεγε ὅτι «ὅλα χαλᾶνε, θά πηγαίνουμε πρός τό χειρότερο, πρός τό κακό», ἐνῶ τόνιζε ὅτι θά φτάσουμε ἀκόμα καί στήν ἀποστασία τοῦ κλήρου. Τόν ρώτησα μέ ἀγωνία, ἐμεῖς τί θά κάνουμε; Μοῦ εἶπε ὅτι θά πιαστεῖτε ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκκλησίας καί θά κρατιέστε ἐκεῖ. Καλά του εἶπα, ποιά θά εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τί σημαίνει νά κρατηθοῦμε ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκκλησίας; Ἐκεῖνος ἐπέμεινε, ἀπό τήν πίστη σας, ἀπό τήν ἀληθινή Ἐκκλησία».

14 Ιουν 2019

Τό Συμβούλιο τῆς ΕΕ ἐξέδωσε τόν Κανονισμό γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη!

Ἐγκρίθηκε ἀπό τό Συμβούλιο τῆς ΕΕ ὁ Κανονισμός γιά τίς Νέες, μέ RFID τσιπάκι, Ἠλεκτρονικές Ταυτότητες. Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Κανονισμοῦ γίνεται χωρίς νά ἐνσωματωθεῖ στήν Ἐθνική Νομοθεσία καί εἶναι ὑποχρεωτική, δέν ἐναπόκειται στήν διακριτική εὐχέρεια τῶν Κρατῶν τῆς ΕΕ νά τόν ἐφαρμόσουν ἤ ὄχι. 

Δεῖτε κατωτέρω τό σχετικό Δέλτιο Τύπου.

Περισσότερη ἀσφάλεια γιά τά ἔγγραφα ταυτότητας: Τό Συμβούλιο ἐγκρίνει νέους κανόνες.

Η ΕΕ προβλέπει ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τῶν δελτίων ταυτότητας γιά τή μείωση τῆς ἀπάτης σχετικά μέ τήν πλαστοπροσωπία. Τό Συμβούλιο ἐξέδωσε σήμερα κανονισμό μέ τόν ὁποῖο θά διασφαλίζεται ὅτι τά δελτία ταυτότητας τῶν πολιτῶν τῆς ΕΕ καί τά ἔγγραφα διαμονῆς πού ἐκδίδονται γιά τούς πολίτες τῆς ΕΕ καί τά μέλη τῆς οἰκογένειάς τους...

Χαρακτῆρες λεσβιῶν θά ἐμφανιστοῦν γιά πρώτη φορά στήν παιδική σειρά «Μικρό μου πόνυ»

Εἴδηση ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, πού ἀφορᾶ γονεῖς μικρῶν παιδιῶν

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος Κιλκίς

Σχόλιο: Βλέπω μπροστά μου, ἐδῶ στήν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ, τήν εἴδηση τῆς ἡμέρας. Μία ἐπί πλέον πυρηνική βόμβα μεγατόνων, ἡ ὁποία τοποθετεῖται στά θεμέλια της οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας ἀπό πολύ νωρίς. Ἀπό τήν βρεφονηπιακή ἡλικία. 
Πρόκειται γιά τό παιδικό παιχνίδι «Μικρό μου πόνυ». Συγκεκριμένα, ἡ ἑταιρεία πού διαχειρίζεται ἀνά τόν κόσμο τήν προώθηση τῶν δραστηριοτήτων σχετικά μέ αὐτό, ἀποφάσισε νά χρησιμοποιήσει καί λεσβιακούς χαρακτῆρες. Θά ξεκινήσει ἀπό τή συγκεκριμένη σειρά κινουμένων σχεδίων. Ποιός ἐγγυᾶται πώς δέν θά ἀκολουθήσουν καί στά παιδικά παιχνίδια, ποῦ ἀνυποψίαστοι τά βάζουμε μέσα στά σπίτια μας;  Γί΄ αὐτό: Προσοχή, λοιπόν! Ὄχι μόνο στό συγκεκριμένο παιχνίδι ἀλλά καί σέ κάθε παιχνίδι πού πρόκειται νά βάλει ὁ γονέας μέσα στό σπίτι του. Κάθε παιχνίδι πού μπαίνει στό σπίτι, πρέπει νά ἐλέγχεται ἀπό τούς γονεῖς. Οἱ φίλοι καί οἱ συγγενεῖς φέρνουν τά δῶρα ἀπό ἀγάπη καί ἐκτίμηση, ἀλλά οἱ γονεῖς θά ἀποφασίσουν ποιό θά μείνει νά χρησιμοποιηθεῖ. Διότι μπορεῖ νά ἀποβεῖ αἰτία πνευματικοῦ θανάτου. Ἐπιμένετε στά παραδοσιακά, κατά τό δυνατόν, κινητικά, ὁμαδικά ἀνοιχτοῦ χώρου παιχνίδια. Ὅταν, ἐκ τῶν πραγμάτων, εἶστε μέσα στό σπίτι καί ἐκεῖ ὑπάρχουν πάρα πολλές λύσεις σήμερα. Καί, γιά νά μήν κουράζω περισσότερο, νά παίζουν οἱ γονεῖς καί νά ἀσχολοῦνται μέ τά παιδιά. Ὁ εὐλογημένος κόπος ποτέ δέν πάει χαμένος! Στόν κατάλληλο χρόνο θά δώσει ὁ Θεός τό ἀποτέλεσμα. 
Καί πάλι προσοχή! Δίχως φόβο καί ὀλιγοψυχία! Γιά τόν Θεό μετράει ἡ προαίρεση τοῦ γονέα καί ἡ ἀγωνία του γιά τήν προστασία τῶν παιδιῶν του. Κίνδυνοι ὑπάρχουν ἔξω παντοῦ, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν λησμονεῖ ποτέ τήν ἀγωνία τῶν γονιῶν. Αὐτή, οὕτως ἤ ἄλλως σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας «θεραπεύει τά ἀσθενῆ καί ἀναπληρώνει τά ἐλλείποντα»! 
Διαβάστε τήν εἴδηση καί τά γελοία ἐπιχειρήματα γιά τήν λήψη τῆς ἀπόφασης ἀπό τά στελέχη τῆς ἑταιρείας: 
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 
Στήν παιδική σειρά «Μικρό μου πόνυ» θά ἐμφανιστοῦν λεσβιακοί χαρακτῆρες. «Μικρό μου Πόνυ»: Γιά πρώτη φορά θά ἐμφανιστοῦν λεσβιακοί χαρακτῆρες. 
Μέρος τῆς παιδικῆς σειρᾶς «Μικρό μου πόνυ: Ἡ φιλία εἶναι μαγική» θά εἶναι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς λεσβιακοί χαρακτῆρες. 
Μέσα ἀπό ἕνα ζευγάρι θηλυκά πόνυ, οἱ δημιουργοί της δημοφιλοῦς σειρᾶς κινουμένων σχεδίων «My Little Pony: Friendship Is Magic» θέλησαν νά δείξουν πώς αὐτό πού...

Διδασκαλία γιόγκα σέ ὀρθόδοξη ἐνορία τοῦ Λονδίνου !

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τή 10η Ἰουνίου 2019 
Ἔχουμε ἤδη κατ’ ἐπανάληψη ἀναφερθεῖ σέ παλαιότερες ἀνακοινώσεις καί μελέτες μας στά δύο μεγάλα σκοτεινά, δαιμονικά καί ἀντιχριστα κινήματα παγκοσμίων διαστάσεων, στή λεγόμενη Νέα Ἐποχή καί τόν Οἰκουμενισμό. Πρόκειται γιά δύο πολυκέφαλα θηρία, ὅμοια μ’ αὐτά πού περιγράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη, τά ὁποία ἀποτελοῦν τήν μεγαλύτερη ἀπειλή στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τά ὁποία καλεῖται σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας πρωτίστως καί κυρίως νά ἀντιμετωπίσει. Καί τά δύο ἔχουν παράλληλη πορεία, συγκλίνουν μεταξύ τους καί τελικά ὑπηρετοῦν ἕνα κοινό στόχο, τήν σταδιακή ἐνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητος, καί τήν πραγματοποίηση καί ἐγκαθίδρυση μίας νέας παγκόσμιας θρησκείας. 
Οἱ θιασῶτες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διακηρύσσουν «ἐν παντί καιρῶ καί τόπω», καί προπαγανδίζουν σέ ὅλους τους τόνους, ὅτι ἡ νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στήν ὁποία ἔχει εἰσέλθει ἡ ἀνθρωπότητα, εἶναι μία σύγχρονη ἀναγκαιότητα. Ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ...

13 Ιουν 2019

Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα.

Ἄγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου 
(ΛΟΓΟΙ Δ΄ «Οἰκογενειακή Ζωή») 
Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα. Τά καημένα τά παιδιά θλίβονται. Ἀρχίζουν μετά οἱ γονεῖς, γιά νά τά παρηγορήσουν, νά τούς κάνουν ὅλα τά χατίρια. Πηγαίνει ὁ πατέρας καί καλοπιάνει τό παιδί: «Τί θέλεις, χρυσό μου, νά σού πάρω;». Πηγαίνει καί ἡ μάνα, τό καλοπιάνει κι ἐκείνη, καί τελικά τά παιδιά μεγαλώνουν μέ νάζια καί καμώματα καί ὕστερα, ἄν δέν μποροῦν οἱ γονεῖς νά τούς δώσουν ὅ,τι τούς ζητοῦν, τούς ἀπειλοῦν ὅτι θά αὐτοκτονήσουν. Καί βλέπω πόσο βοηθάει τά παιδιά τό καλό παράδειγμα τῶν γονέων. 

Ἦρθαν σήμερα δύο κοριτσάκια – τό ἕνα θά ἦταν τριῶν χρονῶν καί τό ἄλλο τεσσάρων – μέ τούς γονεῖς τους πού ἦταν πολύ εὐλαβεῖς. Πόσο τά χάρηκα! Σάν ἀγγελούδια ἦταν. Κάθονταν καί σκέπαζαν μέ τά φορεματάκια τούς τά γονατάκια τους. Εἶχαν μία συστολή, ἕναν σεβασμό! Καί ὅλο αὐτό προερχόταν ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά βλέπουν τούς...

Προσλαμβάνουν 120 μουφτῆδες «γιά νά διδάσκουν τό Κοράνι»!

Ἡ κυβέρνηση ἀφοῦ βάλθηκε νά καταργήσει τόν χριστιανισμό ὡς ἐπίσημη θρησκεία τῆς χώρας (οὐδετερόθρησκο κράτος), προσλαμβάνει προεκλογικα 120 μουφτῆδες «γιά νά διδάσκουν τό Κοράνι»! 
Συγκεκριμένα, λίγο πρίν τήν διάλυση τῆς βουλῆς καί τήν προκήρυξη ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἔχει κατακλυστεῖ τό κοινοβούλιο μέ ἀποφάσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς, τοποθετήσεις, μετακλήσεις ὑπαλλήλων καί διορισμῶν. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχει μία ἀπόφαση γιά τήν προκήρυξη 120 θέσεων γιά ἱεροδιδασκάλων γιά τήν διδασκαλία τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας στις μουφτεῖες Κομοτηνῆς, Ξάνθης καί Διδυμοτείχου. Ἡ προκήρυξη θέσεων εἶναι ὁρισμένου χρόνου καί ἀφορᾶ τό διάστημα τῶν ἐννέα μηνῶν. 


Ἄς δοῦμε ἀναλυτικά τί ἀναφέρει ἡ προκήρυξη - πρόσκληση ὑποβολῆς ὑποψηφιοτήτων: 
"Προκηρύσσουμε 
Τήν πλήρωση ἑκατόν εἴκοσι (120) θέσεων Ἱεροδιδασκάλων Ἰσλαμικῆς θρησκείας στίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης. Οἱ Ἱεροδιδάσκαλοι θά προσληφθοῦν μέ...

Νά μήν χάσουμε τό ὄνομά μας

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός 
Δάσκαλος- Κιλκίς 
Τό 2008 τόν Αὔγουστο δημοσίευσα τό παρακάτω κείμενο στό πολυτονικό. Αὐτά πού σημείωνα, δυστυχῶς τά βιώνουμε. Τήν Μακεδονία τήν πρόδωσαν. Οἱ προδότες-Τσίπρας, Κοτζιᾶς καί ὅλη ἡ ἀνθελληνική λέπρα πού τούς χειροκροτοῦσε- ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐξαφανιστοῦν. Κανείς Ἕλληνας, μέ καρδιά καί φιλότιμο, δέν πρέπει νά ψηφίσει τούς ὀλετῆρες. 10.000 ἀξιωματικοί καί στρατιῶτες "ἔπεσαν" στήν μάχη τοῦ Κιλκίς-Λαχανά γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας. Ἀκυρώνεται τό αἷμα τους μέ τό μελάνι μίας ὑπογραφῆς; OXI. Οἱ ἐπικείμενες ἐκλογές νά λάβουν τήν μορφή δημοψηφίσματος γιά τό ἔγκλημα τῶν Πρεσπῶν. Νά σώσουμε τήν Μακεδονία μας, μήπως καί σωθοῦμε... 

Μπαίνω ἀπευθείας στό θέμα, ἄνευ περιστροφῶν καί προλόγων. Ἄν βρεθεῖ, ἄν τολμήσει ἑλληνική κυβέρνηση νά ὑπογράψει τήν προδοσία, τήν μεγαλύτερη ἀπό καταβολῆς κράτους, πού λέγεται «Βόρεια» ἤ « Ἄνω Μακεδονία», θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι: 

Πρώτον: τό πλέον εὐτελές καί ἀνάξιο λόγου. Δέν πρόκειται νά ξαναδεῖ ἐξουσία. Ὅπως στήν περίπτωση τοῦ ἱστορικοῦ κουρελουργήματος τῆς Ρεπούση, θά ὑπάρξει τέτοια κινητοποίηση ἀπό τόν πατριωτικό χῶρο, πού...

13 Ἰουνίου 1903. Οἱ πρῶτοι Μακεδονομάχοι περνοῦν τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνοραὉ Μακεδονικὸς Ἀγὼν ξεκίνησε, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς τότε Ἑλλάδος, μὲ στόχο νὰ προστατεύσῃ τοὺς Ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων. Σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια οἱ τότε Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ζήτησαν πολλὲς φορὲς τὴν στήριξι καὶ τὴν προστασία τῶν ὀθωμανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, κάτι ποὺ τελικῶς μᾶλλον μεγάλωσε τὸ πρόβλημα τῶν Ἑλλήνων, διότι κατέληξαν νὰ ἔχουν ἀφ΄ ἑνὸς τοὺς Βουλγάρους ποὺ τοὺς κατεδίωκαν κι ἀφ΄ ἑτέρου τοὺς Ὀθωμανοὺς ποὺ τοὺς συμπεριφέροντο μὲ μεγαλυτέρα βία ἀπὸ αὐτὴν τῶν Βουλγάρων.
Τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, χρησιμοποιοῦσαν σκηρότερα μέτρα ἀπὸ αὐτὰ τῶν βουλγαρικῶν ἀτάκτων ὁμάδων. «Πολλοὶ σλαυόφωνοι Μακεδόνες, καὶτοι ἐπίστευαν ὁλοψύχως εἰς τὸν Ἑλληνισμὸν …[…]…, ἐκ τῆς συμπεριφορᾶς καὶ μόνον τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων ἐξηναγκάζοντο νὰ προσέρχωνται εἰς τὰ....

12 Ιουν 2019

Γερω–Εὐδόκιμος Ἁγιοπαυλίτης

Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση
Ὁ γε­ρω–Εὐ­δό­κι­μος ὁ Ἁ­γι­ο­παυ­λί­της, κα­τά κό­σμον Εὐ­άγ­γε­λος Τραυ­λός, γεν­νή­θηκε τό ἔ­τος 1910 στό Φα­νά­ρι Καρ­δί­τσας. Ὅ­ταν ἀ­πο­λύ­θη­κε ἀ­πό τόν Στρα­τό, εἶ­πε νά γρά­ψουν στό φύλ­λο πο­ρε­ί­ας Δάφνη, καί ἔ­τσι δέν πῆ­γε στό χω­ριό του, ἀλ­λά ἦρ­θε κα­τευ­θεῖ­αν γιά μο­να­χός. Ἦ­ταν νά κοι­νο­βι­ά­ση ἀλ­λοῦ. Στάθ­μευ­σε γιά ἕ­να βρά­δυ στόν Ἅ­γιο Παῦ­λο, τοῦ ἄ­ρε­σε ἡ τά­ξη καί ἔ­μει­νε. Τόν κρά­τη­σαν. Ἦ­ταν ἐγ­γράμ­μα­τος, ἀ­πό­φοι­τος Σχο­λαρ­χε­ί­ου καί ὁ Ἡ­γο­ύ­με­νος τόν εἶ­χε βο­η­θό του. Τό 1935 ἔ­γι­νε ἡ κου­ρά του.
Ἡ μη­τέ­ρα του, οἱ ἀ­δελ­φές του καί ὁ ἀ­δελ­φός του δέν ἤ­θε­λαν νά γί­νη μο­να­χός. Αὐ­τός, ἀ­φό­του ἔ­γι­νε μο­να­χός, πο­τέ του δέν πῆ­γε στό χω­ριό νά δῆ το­ύς συγ­γε­νεῖς του. Καί στόν κό­σμο βγῆ­κε με­τά ἀ­πό τρι­άν­τα χρό­νια, για­τί...

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ γιά τίς ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα, τή Συνταγματική Ἀναθεώρηση, τή συμφωνία Τσίπρα - Ἱερώνυμου

Βαρυσήμαντη συνέντευξη
«Ἱερές» βόμβες ἀπό τόν Μητροπολίτης Σεραφείμ κατά τῆς κυβέρνησης 

Σέ ἄμεσο κίνδυνο ἡ θρησκευτική εἰρήνη, λέει ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς
Σῆμα κινδύνου γιά τά νομοσχέδια τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης πού ψηφίστηκαν στή Βουλή καί ἐπιφέρουν ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα ἐκπέμπει ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ στή συνέντευξή του στά «ΝΕΑ», ἐπισημαίνοντας πώς μέ τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας ὁδηγούμαστε «στήν κακουργηματική θρησκευτική αὐτοδικία». Χαρακτηρίζει τήν κυβερνητική πρόταση γιά ἀλλαγή τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος «δόλια» πού «ὑποκρύπτει τό γκρέμισμα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας». Γιά τή «δῆθεν συμφωνία Ἐκκλησίας - Πολιτείας» λέει ὅτι ἐξαγγέλθηκε χωρίς μελέτη ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί εἶχε τεράστια νομικά ζητήματα. Μιλάει ἀκόμη γιά τό πολυδιάστατο ἔργο τῆς Μητρόπολης Πειραιῶς μέ τήν καθημερινή προσφορά 7.500 μερίδων φαγητοῦ καί μέ ἐτήσιες παροχές ἄνω τῶν 5.500.000 εὐρώ σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 

Σεβασμιώτατε, γιατί εἶστε ἀντίθετος μέ τίς ἀλλαγές στούς Ποινικούς Κώδικες πού ὑπερψηφίστηκαν στή Βουλή, λίγες μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές; 
Ἡ κατάργηση τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία τῶν θείων πάσης γνωστῆς κατά τό Σύνταγμα, θρησκείας, ἐκείνης πού...

11 Ιουν 2019

Ὅλα τά συμβάντα τῆς ζωῆς μας εἶναι μέρος τῆς παντελῶς ἄγνωστης οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ !

Κάποιος Ἄλλος κυβερνάει τό σύμπαν καί ὄχι οἱ μεγάλοι του κόσμου τούτου… 

Ἀπόσπασμα ἀπό ἀνέκδοτες ἐπιστολές Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας πρός πνευματικό του παιδί
Θυμήσου, θυμήσου ἀγαπημένο μου παιδί ὅλα τά συμβάντα τῆς ζωῆς μᾶς εἶναι μέρος τῆς παντελῶς ἄγνωστης οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ. Τώρα δέν καταλαβαίνουμε τή σημασία τους, ἀλλά πιό ἀργά θά τά καταλάβουμε. Τώρα αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε ἀδικημένοι καί λοιδορούμενοι. Ἀργότερα θά καταλάβουμε ὅτι ἀπό τά πάντα θά μπορούσαμε νά ἔχουμε ἕνα τεράστιο ὄφελος: τόν ταπεινό λογισμό. 
Ἐσύ τώρα νά προσπαθήσεις νά πλησιάσεις τό Θεό ὅσο πιό πολύ μπορεῖς μέ τή προσευχή καί τή ἄσκηση. Τήρησε τό κανόνα πού σου ἔχει δώσει ὁ πνευματικός σου καί προσπάθησε νά αἰσθανθεῖς τό Θεό. 
Κᾶνε ὁτιδήποτε γιά νά Τόν ζήσεις νά Τόν βάλεις στή καρδιά σου. Νά μαλακώσει ἡ καρδούλα σου, παιδί μου, ἀπό τό ἄγγιγμα τῆς χάρης, κάθε στιγμή ὅταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σέ ἀγαπάει ὁ Θεός καί πόσο σέ προστάτεψε ἀπό τό ψυχικό θάνατο, προστατεύοντας σέ ἀπό τίς βρωμιές πού φέρνουν οἱ δαίμονες στό μυαλό τῶν ἀνθρώπων… 

Τὸ κόμμα τοῦ Βαρουφάκη ὑπὲρ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ὑπὲρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς στρατιωτικῆς θητείας!

Δὲν ἔχουν τελειωμὸ οἱ ἐφεδρίες τοῦ συστήματος γιὰ τὴν προώθηση θέσεων κατὰ τῆς Πατρίδος καὶ τῆς ὀρθόδοξης Πίστης μας… Τὸ τελευταῖο διάστημα φαίνεται πὼς γίνεται τιτάνια προσπάθεια νὰ εἰσέλθει στὸ κοινoβούλιο τὸ κόμμα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γιάννη Βαρουφάκη, τὸ Μέρα25! 
Ἂν ἀναζητήσει κανεὶς τὶς θέσεις τοῦ κόμματος σὲ ἐπίμαχα ζητήματα θὰ διαπιστώσει μετὰ λύπης ὅτι διακρίνονται μὲ μία συνέπεια ὑπακοῆς στὸ διεθνὲς σύστημα ποὺ μᾶς καταδυναστεύει… Συγκεκριμένα, τὸ ΜεΡΑ25 τοποθετεῖται ὑπὲρ τοῦ πολιτικοῦ γάμου σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν θέσπιση τεκνοθεσίας ἀπὸ αὐτά. Παράλληλα, προτείνει τὴν διεύρυνση τοῦ ρυθμιστικοῦ πλασίου τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμοῦ «ἐμπλουτίζοντας» τὸν μὲ ἀντισεξιστικές, ἀντιτρανσφοβικές καὶ ἀντιομοφοβικές διάτάξεις καὶ ἀντίστοιχες ποινές γιὰ ἐπιθέσεις καὶ παρενοχλήσεις! Ἕως τὴν κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς θητείας, τὸ ΜεΡΑ25 θὰ ὑπαγάγει τὸν θεσμὸ τῆς ἐναλλακτικῆς κοινωνικῆς ὑπηρεσίας σὲ μὴ στρατιωτικὴ ἀρχὴ ἐκτός της δικαιοδοσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας καὶ θὰ ἐξισώσει τὴν διάρκεια τῆς ἐναλλακτικῆς ὑπηρεσίας μὲ τὴ στρατιωτική. Ἐπίσης, θὰ σταματήσουν ὅλες οἱ διώξεις διώξεων τῶν ἀντιρρησιῶν συνείδησης καὶ θὰ....

Ὁλόκληρη ἡ ταινία - ὑπερπαραγωγὴ γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρὸ!

Νέα ταινία ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως ἒγινε στην Οὐκρανία. Ἀνάλογης ποιότητας μὲ τὴν συγκλονιστικὴ ρώσικη ταινία «Τὸ Νησί», ἡ ὁποία ἀπέσπασε πολλὰ κινημοταγραφικὰ βραβεῖα, ἡ καινούρια ταινία ἀφιερωμένη στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καταγομένου ἀπὸ τὸ Κέρτς τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ μία κινημοτογραφικὴ βιογραφία τοῦ ἐπισκόπου ποὺ ἔζησε μέσα σὲ ἕνα καθεστὼς ἐχθρικὸ πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἐλευθερία καὶ ἀντιστάθηκε ἀπέναντι στὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, τοὺς καταδότες, τὴν ἀστυνομία, ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο τὸν Στάλιν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δίωξη, φυλάκιση καὶ ἐξορία του. Ἔζησε καὶ πάλεψε σὰν οἰκογενειάρχης, ἰατρὸς καὶ ἀργότερα ἀρχιερέας, δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ δεκάδες κινήματα καὶ ἐπαναστάσεις.
Ἡ ταινία ξεκινᾶ τὴν ἀφήγηση ἀπὸ τὸ 1917, ὅταν ὁ νεαρὸς ἰατρὸς Βάλεντιν Γιασενέτσκι (τὸ κατὰ κόσμον ὄνομα τοῦ Ἁγίου) μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα καὶ τὰ τέσσερα παιδιὰ τους μετακομίζουν στὴν Τασκένδη λόγω τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἐκεῖ ἔγινε ἀρχίατρος στὸ...
Δεῖτε ὁλόκληρη τὴν ταινία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ….

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας

Ὁ Ἅγιος ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς, κατὰ κόσμον Βαλεντὶν τοῦ Φέλιξ Βόινο - Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στὶς 14/27 Ἀπριλίου 1877 μ.Χ. στὸ Κέρτς τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας. Τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο μεγάλωσε ἦταν ἰδιόμορφο καθὼς ὁ πατέρας του ἦταν Ρωμαιοκαθολικὸς ἐνῶ ἡ μητέρα του, ἂν καὶ ὀρθόδοξη, περιοριζόταν σὲ καλὲς πράξεις χωρὶς νὰ συμμετέχει ἐνεργὰ στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ νωρὶς μετακομίζουν στὸ Κίεβο.
Στὸ Κίεβο ὁ Βαλεντὶν ἀποφασίζει νὰ σπουδάσει Ἰατρική. Παίρνει τὸ πτυχίο του τὸ 1903 μ.Χ. καὶ παρακολουθεῖ μαθήματα ὀφθαλμολογίας.
Τὸ 1904 μ.Χ., μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ Ρωσο - Ἰαπωνικοῦ πολέμου, βρέθηκε στὴν Ἄπω Ἀνατολή, ὅπου ἐργάστηκε ὡς χειρουργὸς μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐκεῖ συναντήθηκε καὶ μὲ τὴν Ἄννα Βασιλίεβνα Λάνσκαγια, τὴ μέλλουσα σύζυγό του, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησε τέσσερα παιδιά. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου ἐργάζεται σὲ διάφορα ἐπαρχιακὰ νοσοκομεῖα. Οἱ ἐπιτυχίες του εἶναι τόσες πολλὲς ποὺ ἡ φήμη του ἐξαπλώνεται γρήγορα καὶ ἀσθενεῖς καταφθάνουν ἀπὸ παντοῦ. Τὴν ἴδια ἐποχὴ μελετᾶ σχετικὰ μὲ τὴν τοπικὴ ἀναισθησία καὶ συντάσσει ἐπιστημονικὰ ἄρθρα. Διαπρέπει στὶς ἐγχειρήσεις τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀποφασίζει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ θεραπεία τῶν πυογόνων λοιμώξεων.
Τὸ 1917 μ.Χ. ὁ Βαλεντὶν ἐκλέγεται καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τασκένδης. Ἡ ρωσικὴ ἐπανάσταση εἶχε ἤδη ἀρχίσει καὶ ἡ ἐκκλησία βρέθηκε στὸ στόχαστρο...

10 Ιουν 2019

Ἀσκητές μέσα στὸν κόσμο Α’: Γιαννούλα Θάνου

Στήν Τρί­πο­λη, ὁδός Σε­ρα­γί­ου, ἀ­ριθ­μός 13, ἔ­ζη­σε μί­α εὐ­λο­γη­μέ­νη ψυ­χή, ἡ κυρα–Γι­αν­νού­λα Θά­νου ἀλ­λά πο­λύ θά ἀ­δι­κη­θῆ ἀ­πό τά λί­γα πού γρά­φονται καί πού δέν μπο­ροῦν νά ἀ­πο­δώ­σουν τήν με­γά­λη πνευ­μα­τι­κή κα­τά­στα­σή της. Θά μπο­ροῦ­σε νά γρα­φῆ ὁ­λό­κλη­ρο συ­να­ξά­ρι, πο­λυ­σέ­λι­δος τό­μος, μέ τούς ἀ­γῶ­νες της, τά βι­ώ­μα­τά της καί τίς πνευ­μα­τι­κές νου­θε­σί­ες της, ἀλ­λά τό­τε πού ζοῦ­σε δέν σκέ­φθη­κε κα­νείς νά κρα­τή­ση ση­μει­ώ­σεις. Ἀ­πό τά λί­γα πού ἔ­μει­ναν στήν μνή­μη κά­ποι­ου πού λί­γο τήν γνώ­ρι­σε πρίν τριά­ντα πε­ρί­που χρό­νια, δί­δε­ται μιά ἁ­μυ­δρή εἰ­κό­να αὐ­τῆς τῆς χα­ρι­τω­μέ­νης ψυ­χῆς.
Γεν­νή­θη­κε στίς 22 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 1923 στό χωριό Λάβδα Τριπόλεως. Ἦταν δευτερότοκη ἀπό τέσσερα ἀδέλφια. Κα­τά τίς δι­η­γή­σεις της προ­ερ­χό­ταν ἀ­πό φτω­χή οἰ­κο­γέ­νεια ἀλ­λά ἦ­ταν πο­λύ πι­στοί οἱ γο­νεῖς της. Ἡ μά­ννα της ἰ­δι­αί­τε­ρα ἦ­ταν πο­λύ εὐ­λα­βής. Τήν εἶ­χε ὡς πρό­τυ­πο στήν ζω­ή της καί ἔ­λε­γε: «Ἐ­γώ δέν φθά­νω στήν μάν­να μου».
Ὅ­ταν ἦ­ταν μι­κρή καί μα­γεί­ρευ­αν στό σπί­τι τους κα­λό φα­γη­τό, ὁ πα­τέ­ρας της τήν ἔ­στελ­νε νύ­χτα, κρυ­φά, κα­τά τό εὐ­αγ­γε­λι­κό «ὅ­ταν ποι­ῇς ἐ­λε­η­μο­σύ­νην μή σαλ­πί­σῃς ἔ­μπρο­σθέν σου»[1], νά πάη φα­γη­τό σέ φτω­χές οἰ­κο­γέ­νει­ες. Στόν δρό­μο συ­ναντοῦ­σε...

Pride parade: «Ὁριστικὴ δήλωση» αὐτοκαταστροφῆς καὶ «ἐπαιτεία» τῆς ἀποστερημένης ἀγάπης

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος, Κιλκίς
(Τὸ παρακάτω ἄρθρο δημοσιεύτηκε ξανά παλαιότερα. Πιστεύουμε πὼς τὸ μήνυμά του ἔχει κάποια διαχρονικότητα καὶ τὸ ἐπαναδημοσιεύουμε).
Δὲν εἶναι “pride parade” (παρέλαση ὑπερηφάνειας). Εἶναι μᾶλλον δημόσια δήλωση καὶ ἐπισφράγιση τῆς ἤδη ἐπιτελούμενης αὐτοκαταστροφῆς τους. Ναί. Παράλληλα εἶναι καὶ ἔμμεση, ἀπεγνωσμένη αἴτηση ἀκρόασης ἀλλὰ καὶ βοήθειας. Χρειάζονται βοήθεια οἱ ψυχές. Ποιὸς νὰ τοὺς βοηθήσει ὅμως, ὅταν ἔχουν κλειστά τα αὐτιὰ τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς τους; Τὸ γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ «αὐτόχειρες» καὶ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ὁμολογήσουν, ἂν τοὺς προσεγγίσει κάποιος καὶ συζητήσει εἰλικρινὰ μαζί τους. Εἶναι ἕνας τρόπος ὁριστικῆς δήλωσης «αὐτοκτονίας» ψυχικῆς καὶ κατὰ δεύτερο λόγο σωματικῆς. Εἶναι ἀπόλυτα ἐγωιστικὴ ἐνέργεια. 
Εἶναι δὲ καὶ πράξη πρόκλησης καὶ μωρίας. Διότι μοιάζει μ΄ αὐτὸ ποὺ κάνουν τὰ μικρὰ παιδιά, ὅταν θυμώνουν ἀπὸ τὸν ἔλεγχο ποὺ τοὺς γίνεται. Χτυπᾶνε τὸ κεφάλι τους στὸν τοῖχο, πέφτουν κάτω καὶ λερώνονται, γκρεμίζουν, κάνουν ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ τρομάξουν τοὺς γονεῖς, γιὰ νὰ τοὺς κάνουν νὰ τὰ προσέξουν. Ἡ διαφορὰ ἐδῶ ὅμως εἶναι πὼς ξέρουν οἱ πάσχοντες ὅτι δὲν ὁδηγεῖ πουθενὰ αὐτὸ ποὺ κάνουν. Ξέρουν ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει δρόμος ἐπιστροφῆς, ἀσχέτως σὲ ποιὰ κατάσταση βρίσκεται ὁ καθένας καὶ δὲν τὸν θέλουν, διότι...

Ὁ ὑπερήφανος δέν ἀναζητεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Σιλουανός Ἀθωνίτης 
Ὁ ὑπερήφανος δέν ἀναζητεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά προτιμᾶ νά κατευθύνει ὁ ἴδιος τή ζωή του. Καί δέν καταλαβαίνει πως, χωρίς τόν Θεό, δέν ἐπαρκεῖ τό λογικό τοῦ ἀνθρώπου γιά νά τόν καθοδηγεῖ. Κι ἐγώ , ὅταν ἐζοῦσα στόν κόσμο προτοῦ νά γνωρίσω τόν Κύριο καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐστηριζόμουν στό λογικό μου. 

Ὅταν ὅμως ἐγνώρισα μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τότε παραδόθηκε ἡ ψυχή μου στόν Θεό καί δέχομαι ὁτιδήποτε θλιβερό μου συμβεῖ καί λέω: «Ὁ Κύριος μέ βλέπει … Τί νά φοβηθῶ;» 

Προηγουμένως ὅμως δέν μποροῦσα νά ζῶ κατ’ αὐτό τόν τρόπο.

9 Ιουν 2019

Τό θρήσκευμα τῶν μαθητῶν

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Συζητήθηκε στίς 10 Μαΐου 2019 στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτE) ἡ αἴτηση ἀκύρωσης πού κατέθεσε ἡ Ἕνωση Ἀθέων καί γονεῖς μαθητῶν μέ τήν ὁποία ζητεῖται νά μήν ἀναγράφεται τό θρήσκευμα στά Ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου. Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται σέ περίπου ἕναν χρόνο. 
Σύμφωνα μέ τό ρεπορτάζ, ἡ δικηγόρος τοῦ Δημοσίου (ΝΣΚ) ἀνέφερε στήν ἀγόρευσή της ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος δέν προσβάλλει τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὑπενθύμισε ὅτι τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος ἐπιτάσσει τό Κράτος νά ἀναπτύσσει μέσω τῆς παιδείας τή θρησκευτική συνείδηση τῶν μαθητῶν. Τέλος, τόνισε ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος τῶν μαθητῶν σέ ὁρισμένες περιπτώσεις εἶναι ἀναγκαία, ὅπως στήν περίπτωση τῶν ἀπουσιῶν, καθώς στόν ἀλλόθρησκο μαθητή, πρέπει νά ἀναγράφεται ὅτι ἀπουσίασε λόγω ἐπισήμων θρησκευτικῶν ἑορτῶν ἄλλου θρησκευτικοῦ δόγματος, γιά νά μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν οἱ ἀπουσίες. Δέν ἔγινε γνωστό ἐάν ὑπῆρξαν καί ἄλλα νομικά ἐπιχειρήματα...

Διαθρησκειακὴ συνάντησις εἰς τὴν Θεσσαλονίκην μὲ τὴν συμμετοχὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως!

Οἱ διαθρησκευτικές συναντήσεις καλὰ κρατοῦν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἔγινε πρὶν λίγο καιρὸ στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ὁποία διοργάνωσε μία ἰσλαμικὴ «αἵρεση», ἡ Ἀχμαντίγια Ἑλλάδος, ἡ ὁποία προάγει ἕνα ἰδιότυπο θρησκευτικὸ συγκρητισμό, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη καὶ δυσ­τυχῶς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «Τὸ 1ο Συν­έδριο Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου μὲ θέμα “Θρησκευτικὴ Ἁρμονία”, διοργάνωσε χθὲς στὸ ξενοδοχεῖο Electra Palace, στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ Μουσουλμανικὴ Κοινότητα Ἀχμαντίγια Ἑλλάδος. Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, καλωσόρισε τὴν ἐκδήλωση στὴν πόλη, τόνισε τὴ σημασία ποὺ ἔχει, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ εἰρηνικὸς ὁ κόσμος, ἐνῷ ἐπισήμανε ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰσλὰμ παραβιάζεται ἐξαιτίας τῶν ἐνεργειῶν μιᾶς ἐξτρεμιστικῆς μειονότητας. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὴν παραπομπὴ τοῦ...

Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: Ὁ μεγάλος δογματικὸς θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου  Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Οἱ ἀλεξανδρινοὶ Πατέρες ἔβαλαν καὶ ἐκεῖνοι τὴ δική τους σφραγίδα στὴν ἀνάπτυξη τῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Μὲ κέντρο ἀνάπτυξης τῶν θεολογικῶν σπουδῶν τὴν περίφημη Κατηχητικὴ Σχολή, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀνέδειξε μεγάλες μορφές. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ὁ κορυφαῖος δογματικὸς θεολόγος καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον συκοφαντημένους Πατέρες καὶ ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια περὶ τὸ 378 ἀπὸ εὔπορους γονεῖς καὶ ἦταν ἀνεψιὸς τοῦ πατριάρχη Θεοφίλου. Οἱ γονεῖς του φρόντισαν νὰ τοῦ δώσουν σοβαρὴ μόρφωση. Σπούδασε γραμματική, ρητορικὴ καὶ φιλοσοφία στὶς ὀνομαστὲς ἐθνικὲς σχολὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τέλος σπούδασε θεολογία καὶ βιβλικὲς σπουδὲς στὴν ὀνομαστὴ Κατηχητικὴ Σχολή. Περὶ τὸ 400 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸ θεῖο του Θεόφιλο ἀναγνώστης καὶ στὴ συνέχεια διάκονος καὶ πρεσβύτερος, ὁ ὁποῖος ἔδειξε νωρὶς τὰ χαρίσματά του καὶ τὴν βαθιὰ προσήλωσή του στὴν ὀρθόδοξη παράδοση. 
Τὸ 403 συνόδευσε τὸ Θεόφιλο προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν λεγομένη παρὰ τὴν Δρῦν Σύνοδο, ἡ ὁποία καθαίρεσε τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο. Ἦταν ἡ πρώτη ἀτυχὴς συγκυρία τῆς ζωῆς του. Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἀλεξάνδρεια ἒνοιωσε τὴν ἀνάγκη γιὰ νὰ ἀναπτύξει περαιτέρω τὴν πνευματική του ἀνάπτυξη καὶ τὸν καταρτισμό του. Γι’ αὐτὸ κατέφυγε στὰ ὀνομαστὰ μοναστήρια τῆς Αἰγύπτου, ὅπου ὑπῆρχαν ἅγιοι ἀσκητές, γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ αὐτοὺς τὰ...

Πολιτιστικό ὀλίσθημα ἡ κατάργηση τῶν ἄρθρων τοῦ Π.Κ. γιά τήν θρησκευτική εἰρήνη;


Το Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄
Ὡς Ἱεράρχης μιᾶς ἱστορικῆς Μητροπόλεως θλίβομαι βαθύτατα γιά τό νομικό, ἠθικό καί κατ’ ἐπέκτασιν πολιτιστικό ὀλίσθημα, τό ὁποῖο ὑφίσταται ἡ χώρα μας μέ τήν ψήφιση τῆς κατάργησης τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα στό Ζ’ κεφάλαιο "Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης". Πρόκειται γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας, τῆς καθύβρισης θρησκευμάτων καί τῆςπεριΰβρισηςνεκρῶν. Δέν εἶναι λογικό καί δίκαιο, ἡ ἀπεμπόλιση τοῦ ἔννομου ἀγαθοῦ τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης, καθ’ ὅτι ἡ σπουδαία νομοθεσία ὑπάρχει ἀκριβῶς γιά τήν ἀνάσχεση ἑνός μελλοντικοῦ κακοῦ. Ἰδιαίτερα, ἡ κατάργηση τοῦ ἄρθρου 201 Π.Κ. γιά τήνπεριΰβριση νεκρῶν τυγχάνει βαρύτατο... σφάλμα γιατί ἀντιβαίνει πρός τίς πατροπαράδοτες ἀρχές περί αἰδοῦς, εὐπρέπειας, τιμῆς καί σεβασμοῦ ἀναφορικά μέ...

8 Ιουν 2019

Ἐρντογᾶν σὲ Ἰμάμογλου: Εἶσαι Ρωμηὸς ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα! Ἰμάμογλου σὲ Ἐρντογᾶν: Εἶσαι Πόντιος ἀπὸ τὴ Ριζούντα!


Σὲ ἕνα ἀκόμη ἐθνικιστικὸ παραλήρημα ἐπιδόθηκε τὶς τελευταῖες ὧρες ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν σὲ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ πλήξει τὸν ἀντίπαλό του κόμματός του καὶ ὑποψήφιο γιὰ τὴν δημαρχία τῆς Κωνσταντινούπολης, Ἐκρὲμ Ἰμάμογλου ἐνόψει τῶν ἐπαναληπτικῶν ἐκλογῶν τῆς 23ης Ἰουνίου. Ὁ τοῦρκος πρόεδρος κατηγόρησε τὸν 49χρονο Ἰμάμογλου πὼς κρατάει ὡς ἑπτασφράγιστο μυστικὸ τὴν ἑλληνική του καταγωγή. Ὁ ὑποψήφιος της ἀντιπολίτευσης τοῦ CHP γιὰ τὸν δημαρχιακὸ θῶκο τῆς μεγαλύτερης τουρκικῆς πόλης ἔχει ρίζες ἀπὸ τὰ παράλια της Μαύρης Θάλασσας, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα, τόπο καταγωγῆς πολλῶν Ποντίων Ἑλλήνων. Βέβαια, αὐτὸ ποὺ δὲν λέει ὁ Ἐρντογᾶν εἶναι ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ἑλκύει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὰ ἴδια μέρη καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴ Ριζούντα, πλησίον της Τραπεζούντας. Μιλώντας στοὺς βρετανικοὺς Times, ὁ Ἰμάμογλου ξεκαθάρισε πὼς «ἂν ὄντως εἶχα ἑλληνικὴ καταγωγή, δὲν θὰ εἶχα πρόβλημα νὰ τὸ παραδεχθῶ. Ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι διαθέτουμε μία....

Ἡ ΝΔ μὲ «σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα» στὸ Athens Gay Pride!

Τὸ δῆθεν «συντηρητικὸ» κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, τὸ ὁποῖο ὅπως δείχνουν οἱ ἐξελίξεις θὰ διοικεῖ τὸν τόπο μετὰ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογές, παρέστη διὰ ἐπίσημης ἀντιπροσωπείας στὸ Athens Gay Pride δίχως καμμιὰ αἰδῶ καὶ αἰσχύνη ἀλλὰ ἀντιθέτως μὲ σταθερὴ προσήλωση στὸ ἰδεολόγημα τῆς ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας! Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὸ κόμμα παρευρέθηκαν στὶς ἐκδηλώσεις ὁ γραμματέας Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Γ. Σταμάτης καὶ οἱ ὑποψήφιες στὴν A' Ἀθηνῶν Φωτεινὴ Πιπιλὴ καὶ Ἀλεξάνδρα Χαριτάτου!
Ὅσοι ἀκόμα ἀπὸ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς - δυστυχῶς εἶναι πολλοὶ -  τρέφουν αὐταπάτες περὶ τῶν πατριωτικῶν καὶ «συντηρητικῶν» θέσεων τῆς ΝΔ ἂς τὸ ξανασκεφτοῦν καλύτερα… Κυρίως ὅμως αὐτοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας (;) πού διὰ τῆς πένας καὶ τοῦ λόγου τους στηρίζουν τὸ κόμμα κι ἄρα τὶς νεοταξίτικες ἰδεοληψίες τους – ξέρουν πολὺ καλὰ οἱ ἴδιοι γιὰ ποιοὺς μιλᾶμε – νὰ γνωρίζουν ὅτι πλησιάζει ὁ καιρὸς τῆς ἀπόδοσης τῶν εὐθυνῶν ἑνὸς ἑκάστου... Μὴν τοὺς ξανακούσουμε νὰ μιλοῦν περὶ οἰκογένειας, ἀξιῶν, παράδοσης καὶ φιλοπατρίας…
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ὅλοι ἴδιοι; Ποιὸς θὰ τολμήσει νὰ τὸ ἀρνηθεῖ; Ἢ μήπως δὲν εἶναι σοβαρὸ τὸ φαινόμενο; Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες φαίνεται ξεκάθαρα πὼς  στοὺς πολιτικάντηδες  τῆς χώρας μας δὲν ἐνδιαφέρει καθόλου  ἡ  ἐνίσχυση τῶν ζωτικῶν γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ κράτος παραδοσιακῶν θεσμῶν ἀλλὰ μόνο....

Ἠρνήθησαν ἄσυλον εἰς Ἰρανὸν Χριστιανόν!

Ἰδού ποὺ βαδίζει ἡ ἀποστατημένη Εὐρώπη, νὰ χαρακτηρίζει τὸν Χριστιανισμὸ ὅτι «δὲν εἶναι εἰρηνικός», ὅτι «εἶναι θρησκεία βίας» καὶ νὰ ἀρνεῖται ἄσυλο σὲ διωκόμενους χριστιανούς! Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἀρνήθηκε τὸ ἄσυλο σὲ ἕνα Ἰρανὸ ἄνδρα, ἐπειδὴ δήλωσε στὴν αἴτησή του ὅτι μεταστράφηκε ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ στὴν “εἰρηνικὴ” θρησκεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, σύμφωνα μὲ The Independent. Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀνέφερε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ Βίβλο στὴν ἐπιστολὴ ἀπόρριψης τοῦ αἰτοῦντος – λέγοντας ὅτι τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι γεμάτο μὲ εἰκόνες καταστροφῆς, θανάτου καὶ βίας καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι “Αὐτὰ τὰ παραδείγματα εἶναι ἀσυμβίβαστα μὲ τὸν ἰσχυρισμό σας ὅτι μεταστραφήκατε στὸν Χριστιανισμό, ἀφοῦ ἀνακαλύψατε ὅτι εἶναι μία «εἰρηνικὴ» θρησκεία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Ἰσλὰμ ποὺ περιέχει βία, ὀργὴ καὶ ἐκδίκηση”. […]

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ' 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι' αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη ἄρνηση». Πορίσματα


Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταδίδεται ἀπό τά κανάλια Atlas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 9 Ἰουνίου 2019)

7 Ιουν 2019

Ὁ ἅγιος Παναγῆς Μπασιᾶς (1801-1888) – 7 Ἰουνίου

ἅγ. Παναγῆς Μπασιᾶς
Ὁ ἅγιος Παναγῆς γεννήθηκε τὸ 1801 στὴν Κεφαλληνία ἀπὸ εὐγενῆ οἰκογένεια, ἐνῶ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ φανέρωσε ζωηρὴ εὐφυΐα καὶ μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν βιβλίων. Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας του ὑποχρεώθηκε νὰ ἀναλάβει τὴν προστασία τῆς μητέρας του καὶ τῆς ἀδελφῆς του καὶ ἄρχισε νὰ ἀσκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δασκάλου, παρὰ τὸ νεαρόν τῆς ἡλικίας του. Σύντομα ὅμως παραιτήθηκε γιὰ νὰ ἀποφύγει συμβιβασμοὺς ὑπὸ τὴν πίεση τῶν Ἀρχῶν τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς <1>, ὡς πρὸς τὴν πίστη του καὶ τὰ πατριωτικά του αἰσθήματα, καὶ ἄσκησε τὸ ἐπάγγελμά του ἰδιωτικά, μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποφάσισε νὰ κόψει κάθε δεσμὸ μὲ τὸν κόσμο ἐγκαταλείποντας τὴν οἰκογένειά του καὶ τὴν σταδιοδρομία του καὶ γινόμενος μοναχὸς στὴν Μονὴ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνών στην νῆσο Δίο. Μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπίμονες παρακλήσεις τῆς μητέρας του ἐπέστρεψε στὸ Ληξούρι, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν ἀσκητικὴ βιοτὴ ποὺ διῆγε σὲ ὅλη του τὴν ζωή, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σὲ ἡλικία τριάντα πέντε ἐτῶν καὶ ἔκτοτε ἀφιερώθηκε ὁλόκληρος στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν καθημερινὴ σχεδὸν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας, μὲ τὸ κήρυγμα καὶ κυρίως μὲ τὸ παράδειγμα τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν του. Στεκόταν στὴν ἐκκλησία ὡς στύλος προσευχῆς, καὶ ὅταν ἔβγαινε τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μοιράσει ἐλεημοσύνες, νὰ ἐπισκεφθεῖ δεινοπαθοῦντες ἢ νὰ φέρει πίσω στὸ ποίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Ἀρνήθηκε πάντα νὰ διορισθεῖ σὲ κάποια ἐνορία, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τοὺς βιοτικοὺς περισπασμοὺς καὶ τὶς...

«Θὰ πίνετε τὸν καφέ σας καὶ θὰ ἀκούσετε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι χτύπησαν τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τῆς Περσίας»

Ἡ Δύση ἐπιστρέφει στὴ φεουδαρχία! 12ωρο ἐργασίας θεσπίστηκε στὴν Αὐστρία!

Ἡ αὐστριακὴ Βουλὴ ἐνέκρινε  τὸν ἀμφιλεγόμενο νόμο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν θέσπιση δωδεκάωρου ἡμερήσιας ἐργασίας ἢ ἐξηντάωρης ἑβδομάδας ἐργασίας. Μὲ τὶς ψήφους τῆς κυβέρνησης συνασπισμοῦ τοῦ συντηρητικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος τοῦ καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς καὶ τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἐθνικιστικοῦ Κόμματος τῶν Ἐλευθέρων, ὅπως ἐπίσης μὲ τὶς ψήφους τοῦ νεοφιλελεύθερου κόμματος τῆς ἀντιπολίτευσης ΝΕΟΣ (Νέα Αὐστρία).
Τῆς ὑπερψήφισης τοῦ νομοσχεδίου, ἐναντίον τοῦ ὁποίου εἶχε πραγματοποιηθεῖ τὸ περασμένο Σάββατο τεράστια - γιὰ τὰ αὐστριακὰ δεδομένα - πορεία καὶ διαδήλωση στὸ κέντρο τῆς Βιέννης μὲ τὴ συμμετοχὴ 100.000 ἀνθρώπων, προηγήθηκε πολύωρη καὶ ἰδιαίτερα ἔντονη συζήτηση στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, ποὺ ὀξύνθηκε ἀκόμη περισσότερο μὲ τὴν τροπολογία τῆς κυβέρνησης ποὺ προβλέπει τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.