24 Ιουν 2024

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἐργαλεῖο χειραγώγησης οἱ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: Ἐργαλεῖο χειραγώγησης οἱ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων», Κυριακή 24 Ἰουνίου 2024.

Πολιτικὸ καὶ Πνευματικό κόστος

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ὁ Πρωθυπουργὸς «διαβάζοντας τὸ μήνυμα» τῶν ἐκλογῶν αἰτιολόγησε τὴν καταβαράθρωσι τοῦ κόμματός του κυρίως μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους (ἀκρίβεια , φορολόγησι, τεκμαρτὸ εἰσόδημα).[1] Μόνο μετὰ πὸ συγκεκριμένη ἐρώτησι δημοσιογράφων σχετικῶς μὲ τοὺς γάμους κιναίδων-ρσενοκοιτῶν-κλπ, («ὁμόφυλα ζευγάρια» τὰ λένε οἱ καθς πρέπει), παραδέχτηκε ὅτι τὸ κόμμα του…

23 Ιουν 2024

Chat Control: Σφοδρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴ δημιουργία καθεστῶτος μαζικῆς παρακολούθησης ἀπὸ τὴν ΕΕ

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κατόρθωσε νὰ συσπειρώσει πολιτικοὺς διαφορετικῶν κομμάτων καὶ ἰδεολογιῶν, εἰδικοὺς τῆς πληροφορικῆς, νομικοὺς καὶ ἀκτιβιστὲς κατὰ τοῦ ἐπερχόμενου Κανονισμοῦ "Child Sexual Abuse Material" ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες του στοχεύει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς διακίνησης στὸν κυβερνοχῶρο ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας! 

Στὴν πραγματικότητα τὸ νομοθέτημα αὐτὸ ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς ἀδιάκριτου καὶ ἄνευ προϋποθέσεων προληπτικοῦ «σκαναρίσματος»/ελέγχου (ἐξ οὗ καὶ τὸ παρατσούκλι "Chat Control") ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν ψηφιακῶν συνομιλιῶν μας σὲ ὅλες τὶς γνωστὲς ἐφαρμογὲς (viber, signal, telegram, messenger, whatapp, κ.λπ), μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πάταξης τῆς διαδικτυακῆς...

Ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν κληρικοί, ἀλλὰ καὶ «εὐσεβεῖς» λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στὸ ποιμαντικό, φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο της, χωρὶς ὅμως ἡ συμμετοχή τους νὰ ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν θὰ τὴν ἀναγνωρίσει, γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Εἶναι συγκλονιστικὸς καὶ ἀποκαλυπτικὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μπεῖ ὅποιος λέει «Κύριε, Κύριε, ἀλλὰ ὅποιος κάνει τὸ θέλημα τοῦ οὐράνιου Πατέρα μου» (Ματθ. ζ΄ 21).

Στὴν πρώτη κατηγορία εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάζονται στὴν Ἐκκλησία ὡς ἐπαγγελματίες, τηροῦν γνωστοὺς κανόνες καὶ ἐξωτερικοὺς τύπους, ἐνῷ στὴν προσωπική τους ζωὴ...

Ὁ ἅγιος Παΐσιος συνεννοεῖται μὲ ἑτερογλώσσους μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ τοῦ ἱερομονάχου Ἰσαὰκ, κεφάλαιο: «Συνεννόηση μὲ ἑτερογλώσσους» σ. 618-621 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Γέροντας, ἐκτὸς  ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, δὲν γνώριζε ἄλλη γλώσσα. Ὅμως συνέβη ἐπανειλημμένως –ὅταν ὑπῆρχε λόγος- μὲ τὴν γλώσσα τῆς Πεντηκοστῆς νὰ συνομιλήσει καὶ νὰ συνεννοηθεῖ θαυμάσια μὲ ἑτεροδόξους.
«Ἤμουν παρών», διηγεῖται ὁ Ι.Ε.Κ., «κάποτε στὸ Κελλὶ τοῦ Γέροντα μαζὶ μὲ ἄλλους τρεῖς ἐπισκέπτες καὶ ἕνα Γάλλο ποὺ δὲν μιλοῦσε λέξη Ἑλληνικά. Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του νὰ μιλήσει μὲ τὸν Γέροντα , πῆγαν πιὸ πέρα καὶ γιὰ δεκαπέντε λεπτὰ συνομιλοῦσαν καθισμένοι στὰ κούτσουρα. Τοὺς βλέπαμε ποὺ συζητοῦσαν μὲ ἐνδιαφέρον. Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κοινὴ γλώσσα ἐπικοινωνίας; Ὁ ξένος ἔφυγε χαρούμενος. Ἡ ἰκανοποίηση φαινοταν ἔκδηλη στὸ πρόσωπό του».
Γάλλος περιηγητὴς εἶχε συμφωνήσει μὲ κάποιο μοναχὸ νὰ πάνε μαζὶ νὰ δοῦνε τὸν Γέροντα . Τὸ βράδυ εἶχε ἀγρυπνία στὸ μοναστήρι ποὺ ἔμενε. Ὁ μοναχὸς μετὰ τὴν ἀγρυπνία πῆγε στὸ...

Τό μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς

Τί ἄλλαξε στήν Ἐκκλησία τῆς Κ.Δ. μέ τήν Πεντηκοστή;
Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, σύμφωνα μέ τήν βεβαίωσή Του, ἔστειλε, τήν πεντηκοστή ἡμέρα ἀπό τήν Ἀνάστασή Του καί τήν δεκάτη ἀπό τήν Ἀνάληψή Του, τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα.
Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε προαναγγείλει στούς Μαθητές τήν Ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν πατέρα καί ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμίν, ἴνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τόν αἰώνα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό οὐδέ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δέ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμίν μένει καί ἐν ὑμίν ἔσται» (Ἰω. Ἰδ', 16-17). Καί ἀμέσως μετά εἶπε:...

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διά τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς - Διδαχές

Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας σὲ ὁμιλία του στὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λέει: «Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, καί, μὴ ὄντας ὁ ἄνθρωπος σὲ θέση νὰ ἀντέξει τὸ ἄκτιστο φῶς, “ἐκρύβη ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ Θεὸς ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ φόβο μήπως ἐκμηδενίσει τὸν παραβάτη μὲ τὴν ἁγία παρουσία Του. Τότε ἦταν ποὺ Ἐκεῖνος ὄντας Ἕνας σὲ Τρία Πρόσωπα, ἀπὸ ἀνείπωτο ἔλεος πρὸς τὸ ἀποξενωμένο ἄνθρωπο τὸν πλησίασε μὲ διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις, ὥστε “ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”, νὰ μπορέσει νὰ αὐξηθεῖ καὶ γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἀνυψώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο…
Πρέπει νὰ δοῦμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὄχι μόνο σὰν ἕνα θαῦμα ποὺ δόξασε τὴν Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ σὰν ἕνα γεγονὸς ποὺ συνδέεται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν σωτηρία μας» (1).
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆςἑρμηνεύοντας τὸ γιατί τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μὲ σχῆμα γλωσσῶν καὶ....

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

ΤΗΝ ΑΓΙΑ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», ὁδηγώντας μας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), μοιράζοντάς μας χαρίσματα καὶ κάνοντάς μας κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ...

Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
«Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῷ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῷο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῷο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ ἐγέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν». (Πράξ. 2, 1-11).
Εἶναι βίαιος γιατὶ νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων. Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κάθε θλίψη ποὺ τὴν ὑποφέρουμε μὲ καρτερία, γίνεται ἕνα εἶδος σκάλας, πού μᾶς ἀνεβάζει στὴν τελειότητα.
Ἅγιος Νεκτάριος

22 Ιουν 2024

Δημήτριος Νατσιός: «Εἶναι δυνατὸν ἡ ΝΙΚΗ κι ἐγὼ προσωπικά, νὰ εἴμαστε ὑπὲρ αὐτῶν τῶν τρισαθλίων δυσωδῶν παρελάσεων gay pride; Δὲν ντρέπονται νὰ τὰ λένε αὐτά;»

 
Ὁ Δημήτριος Νατσιὸς ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ρίχνουν λάσπη στὴν ΝΙΚΗ, σὲ μιὰ συνέντευξη ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης στὸ δημοσιογράφο Λάμπρο Πάσχο (19/6/2024). 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς διαρκής Πεντηκοστή

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος; Τί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως ξεπερνᾷ κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν ἠκούσθη καὶ ἡ καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε.
Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό του Σῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς...

Ἡ Γνώση τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Αθωνίτης
Ὁ Πατέρας μᾶς ἀγάπησε τόσο, πού μᾶς ἔδωσε τόν Υἱό Του. ᾿Αλλά καί ὁ ῎Ιδιος ὁ Υἱός θέλησε καί ἐνσαρκώθηκε κι ἔζησε μαζί μας στή γῆ. Κι οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων εἶδαν τόν Κύριο κατά σάρκα, ἀλλά δέν τόν ἐγνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο. Σ᾿ ἐμένα δέ, τόν γεμάτον ἁμαρτίες, δόθηκε ἀπό τό ῞Αγιο Πνεῦμα νά γνωρίσω πώς ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.
῾Ο Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἐμφανίζεται σ᾿ αὐτόν, ὅπως ὁ ῎Ιδιος εὐδοκεῖ. Καί ἡ ψυχή, ὅταν δῆ τόν Κύριο, εὐφραίνεται ταπεινά γιά τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Δεσπότη καί δέν μπορεῖ πιά ν᾿ ἀγαπήση τίποτε ἄλλο τόσο, ὅπως ἀγαπᾶ τόν Δημιουργό της. Κι ἄν ἀκόμα ὅλα τά βλέπη κι ὅλους τούς ἀγαπᾶ, ὅμως πάνω ἀπ᾿ ὅλους θά ἀγαπᾶ τόν Κύριο.
῾Η ψυχή γνωρίζει αὐτή τήν ἀγάπη, δέν μπορεῖ ὅμως νά τήν μεταδώση...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ στενὸς δρόμος δέχεται αὐτοὺς πού θλίβονται, πού στενάζουν, πού δὲν βαστάζουν τίποτα ὑλικό, παρὰ αὐτὰ μόνον τὰ φορτία, τὰ ὁποία διά μέσου τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰμεταφερθοῦν, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν φιλανθρωπία, τὴ καλωσύνη, τὴν ἐπιείκεια. Ἄν βαστάζεις αὐτὰ τὰ φορτία, εὔκολα θὰ μπορέσεις νὰ μπεῖς στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Ιουν 2024

Τὰ «Α᾿ Παύλεια τῆς Θεσσαλονίκης» καὶ τὰ ἀντι-παύλεια gay prides

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Προσβάλλονται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ δύο πολιοῦχοι, Ἄγιος Δημήτριος καὶ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς 

Εἶναι ἀνάστατοι καὶ καταπικραμένοι οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Θεσσαλονίκης μὲ ὅσα βλάσφημα θὰ συμβοῦν ἐπὶ ἐννέα ὁλόκληρες ἡμέρες (21-29 Ἰουνίου) στὴν Ὀρθόδοξη βυζαντινὴ συμβασιλεύουσα, τὴν ἐκκλησία τῆς ὁποίας ἵδρυσε ὁ οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ τὴν ἐμεγάλυναν οἱ δύο πολιοῦχοι της, ὁ μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης καὶ ὁ μεγάλος μύστης τῆς Θεολογίας καὶ τῆς παρθενικῆς ζωῆς καὶ καθαρότητος ὑμνητής, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ μεγαλύτερος θεολόγος τῆς δεύτερης μετὰ Χριστὸν χιλιετίας. Πολλοὶ διερωτῶνται ἂν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ προστατεύουν καὶ νὰ ἁγιάζουν τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία θὰ μεταβληθεῖ ἐπὶ ἕνα δεκαήμερο σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα, μὲ τὴν παρουσία...

Ἀπαντῆστε, προδότες, στούς 10.000 νεκρούς τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ
Μαθητής μικρός τήν δεκαετία τοῦ 30 στό Κιλκίς, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο «Ἡ παλιά, μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ τίτλο «οἱ Μαχητές τοῦ Κιλκίς», γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά:
«Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάχνα τοῦ τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς...

Τὰ ψυχοσάββατα: Ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς κεκοιμημένους

Μέσα στήν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιά τοὺς κεκοιμημένους ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γι’ αὐτούς.
Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἕνα ἐβδομαδιαῖο Πάσχα, ἔτσι τὸ Σάββατο εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων, γιά νά τοὺς μνημονεύουμε καὶ νά ἔχουμε κοινωνία μαζὶ τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ ἰδιαίτερα στίς προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς μνημονεύει τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθροὺς του πού ἔφυγαν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, ἀλλὰ ζητᾶ καί τίς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτούς.
Στό δίπτυχο, ποὺ φέρνουμε μαζί μέ τὸ πρόσφορο γιά τήν θεία Λειτουργία, ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιμημένων, τὰ ὁποῖα μνημονεύονται.
Σὲ ἐτήσια βάση ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθορίσει δύο Σάββατα, τὰ ὁποῖα ἀφιερώνει στούς κεκοιμημένους της. Εἶναι τὰ μεγάλα Ψυχοσάββατα· τὸ ἕνα πρὶν ἀπὸ...

Πῶς νὰ νικήσης τοὺς κακοὺς λογισμούς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πνευματικὸ Ἀλφάβητο», Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστὼφ, Ἔκδοσις Εἰκοστὴ, Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττική, 2004.
Ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ποὺ πολεμοῦν τὸν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιὸ σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καὶ τῆς πορνείας.
…Πρόσεξε, καὶ θὰ διαπιστώσης ὅτι καὶ τὰ τρία εἴδη τῶν λογισμῶν γεννιοῦνται συχνὰ ἀπὸ τὴν κατάκρισι. Μὴν κατακρίνης τὸν ἀδελφό σου καὶ θὰ καταφέρης γενναῖο πλῆγμα στοὺς πονηροὺς λογισμούς. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν ταλαιπωρεῖ συνήθως τοὺς ὑπερηφάνους καὶ φθονερούς, ὁ πιὸ σίγουρος τρόπος γιὰ ν’ ἀπαλλαγῆς ἀπ’ αὐτὸν εἶναι νὰ καλλιεργήσης μέσα σου τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν ἀκακία.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καὶ ὑποδεικνύουν τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους ποὺ θὰ χρησιμοποιήσης γιὰ νὰ νικήσης τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ καταισχύνης...

Τὸ νέο «εὐαγγέλιον» τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀμερικῆς διδάσκει δικό του «εὐαγγέλιο», ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐρωτικὰ πάθη (καὶ ὄχι μόνο), μὲ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος ὑποδουλώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καταστρέφει! Φτάνει μάλιστα στὴν κατάντια νὰ ἀρνεῖ­ται τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ τὰ στηλιτεύει καὶ νὰ λανσάρει «ἄλλη», ἡ ὁποία τὰ δέχεται καὶ τὰ θωπεύει! Δεῖτε τὰ ἀπίστευτα ἀφηγήματά του: 
«… τὸ καινοφανὲς ἐπιχείρημα καὶ πραγματικὰ ἀπίστευτο κριτήριο ποὺ χρησιμοποιοῦν κάποιοι, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους μὲ βάση τὴν ἐρωτική τους ζωή, δὲν εἶναι Ὀρθοδοξία, δὲν λογίζεται κἄν ὡς μία ἀνθρώπινη στάση. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνάγουμε τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἐρωτικὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς στὸ μοναδικὸ κριτήριο εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε εἴτε γιὰ νὰ τὸν ἀπορρίψουμε. Αὐτὰ εἶναι πρωτόγνωρα πράγματα καὶ θὰ ἔλεγα...

Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς (21-6-1913)

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ ταπεινός δέχεται μέ ὑπομονή ὅ,τι δέν μπορεῖ ν' ἀλλάξει καί περιμένει. Ὁ ὑπερήφανος θέλει νά γίνονται ὅλα ὅπως τά θέλει καί ὅταν τά θέλει. Ὁ ταπεινός ἀναπαύεται καί ἀναπαύει. Ὁ ὑπερήφανος ἀναστατώνεται καί ἀναστατώνει.
Ἅγιος Εὐμένιος Σαριδάκης

20 Ιουν 2024

Οἱ ἐνορίες πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀσκητικὰ κέντρα, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει μονάχα ἕνας ἐφημέριος - ἀσκητής!

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Οἱ ἀσκητὲς εἶναι οἱ μοναδικοὶ ἱεραπόστολοι τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ ἀσκητισμὸς εἶναι ἡ μόνη ἱεραποστολικὴ σχολὴ μέσα στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ἄσκηση καὶ ζωὴ γι᾿ αὐτὸ καὶ μονάχα διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ζωῆς ἐπιτελεῖται τὸ κήρυγμα καὶ ἡ ἱεραποστολή. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀσκητικότητος -προσωπικὰ καὶ καθολικά- αὐτὴ πρέπει νὰ γίνει ἡ ἐσωτερικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας μέσα στὸν λαό. Οἱ ἐνορίες πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἀσκητικὰ κέντρα, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει μονάχα ἕνας ἐφημέριος - ἀσκητής. Πρέπει νὰ ἐνισχύσουμε τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία, νὰ ἀναπτύξουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία ἡ ὁποῖα εἶναι ἀπὸ τὰ κύρια μέσα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸ ὅποιο ἐκείνη ἐπιδρᾶ ἀναγεννητικὰ στὸν ἄνθρωπο. Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦν ὡς προϋπόθεση: οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Μοναχοί μας νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι ἀσκητές!

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος. Λίγες ἡμέρες μετά τόν διχασμό πού δημιούργησε τό «pride» τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἑλληνική κοινωνία διχάζεται καί πάλι ἐξ αἰτίας σχολίων ὡς πρός τό ποιά εἶναι ἡ «ἀνδρική» συμπεριφορά. Ἄν τά πράγματα δέν ἦταν σοβαρά, θά μποροῦσε κανείς νά θεωρήσει ὅτι πρόκειται γιά ἐξαλλοσύνες ἁρμόζουσες σέ ἥσσονος ποιότητος θεάματα. Ὅμως ὑπάρχουν, ὅπως ἀποκαλύπτουμε σήμερα, καί ἄλλες πολύ σοβαρές πτυχές πού ἅπτονται τῆς διεθνοῦς θέσεως καί τῆς πολιτικῆς τῆς χώρας. Πράγματι, τά ζητήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἔχουν καταστεῖ κεντρικό ζήτημα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιά τήν Ἑλλάδα.
Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει δώσει προφορικές καί γραπτές ὁδηγίες στίς διπλωματικές ἀρχές μας νά θέτουν ζητήματα δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ χῶρες τῆς Ἀνατολῆς σέ ὅλους...

Εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁσίου Νικολάου Καβάσιλα - Χαμαετοῦ

Σχεδὸν ἑξακόσια χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του, ἡ «ἁγιοτόκος» γενέτειρά του, ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ «μητρόπολις τῆς Φιλοσοφίας», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ἴδιος, ἔδωσε στὸ ἐπιφανὲς τέκνο της καὶ ἐπίσημα τὴν ἀναγνώριση, ποὺ κατεῖχε στὴ συνείδηση τῶν συγχρόνων του ὁ «σοφώτατος, λογιώτατος καὶ τοῖς ὅλοις ἁγιώτατος» Νικόλαος Καβάσιλας – Χαμαετός.
Ἔφηβος (1335-1340) πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ σπουδάσει Θεολογία καὶ Φιλοσοφία, Ρητορικὴ καὶ Νομική, Μαθηματικὴ καὶ Φυσικὴ καὶ μάλιστα τὴν «περὶ τοὺς ἀστέρας ἐπιστήμην».
Τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς διδάχθηκε ἀπὸ τὸν ἐκ μητρὸς θεῖο του, Νεῖλο Καβάσιλα – Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1361-1363) – μὲ τὸν ὁποῖο ἐσφαλμένα γιὰ πολὺ ἐπικράτησε νὰ ταυτίζεται. Χαμαετὸς ἀπὸ τὸ γένος τοῦ πατέρα του, ἔμεινε γνωστὸς ὡς Νικόλαος Καβάσιλας γιὰ τὸ περισσότερο ἔνδοξο τοῦ γένους τῶν Καβάσιλα...

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου †)

Ἁγίων συμμέτοχος σαφῶς ἐγένου
Ζωὴν βιώσας Νικόλαε ἁγίαν.
Νικολέω θεοῖο φέρτατον κῦδος ᾄσμασιν ὕδω.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1322 μ.Χ. καί ἦταν ἀνεψιός τοῦ Νείλου Καβάσιλα, ὁ ὁποῖος χρημάτισε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τό πατρικό του ἐπώνυμο ἦταν Χαμαετός, κράτησε ὅμως τό μητρικό ἐπώνυμο Καβάσιλας προφανῶς λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τοῦ Θείου του. Ἔκανε λαμπρές σπουδές ρητορικῆς, Θεολογίας, φιλοσοφίας καί φυσικῶν ἐπιστημῶν στή Θεσσαλονίκη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Γιά ἕνα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος τοῦ Κατακουζινοῦ ὁ ὁποῖος στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἐκάρη μοναχός καί διέμενε στήν περιώνυμη Μονή τῶν Μαγγάνων.
Ὁ Ἅγιος ἀσπάσθηκε τίς ἀπόψεις καί ἰδέες τοῦ...

20 Ἰουνίου 1824 – Ἡ Καταστροφή τῶν Ψαρῶν

Ὁμιλία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Κωνσταντίνου Βρατσάνου γιά τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ψαρῶν
Η καταστροφή τῶν Ψαρών κατεχει ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στίς θυσίες πού πρόσφερε τό γένος στό βωμό τῆς ἐλευθερίας στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τό μεγάλο δράμα πού συγκλόνισε τό πανελλήνιο καί συγκίνησε τούς πολιτισμένους λαούς, εἶναι ἀπό τά ἄφταστα παραδείγματα ἡρωισμοῦ καί θυσίας καί συμβολίζει τό ἀνεξάντλητο καί ἀκατάπαυστο ἀγωνιστικό πάθος τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ποτὲ δέν εἶναι δυνατὸν νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη ἐξέλιξη, παρὰ μόνον ἔτσι ὅπως τό ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μέσα στό Ἔλεός Του. Γί᾿ αυτὸ δόξασέ Τον, γιά ὅλα!
Ὅσιος Μακάριος τῆς Όπτινα

19 Ιουν 2024

Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας - Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα

Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΡΓΟ τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ μεταβολὴ τῶν δώρων ποὺ προσφέρουν οἱ πιστοί – τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου – σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Καὶ σκοπὸς τῆς εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ θεία μετάληψη ἀποκομίζουν τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους, τὴν κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ κάθε πνευματικὸ ἀγαθό.

Σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ τὸ σκοπὸ συμβάλλουν οἱ προσευχές, οἱ ψαλμῳδίες, τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τελοῦνται καὶ λέγονται στὴ διάρκεια τῆς Λειτουργίας. Μέσα σε αὐτὰ εἶναι σὰν νὰ βλέπουμε σὲ ἕνα πίνακα ζωγραφισμένη...

Σκάνδαλο! Τὸ μεγάλο ξέπλυμα τῆς Τουρκίας

Γ. Γεραπετρίτης - Χ. Φιντὰν σὲ παλαιότερη συνάντηση. Ἐνθετη: Ὁ Φ. Σινιρλίογλου
Κατεβαίνουμε μὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο γιὰ τὶς δύο ἀπὸ τὶς τέσσερις θεσμικὲς θέσεις στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη!
Θολωμένη ἀπὸ τὰ ἤρεμα νερὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τυφλωμένη ἀπὸ τὸ δόγμα τοῦ κατευνασμοῦ, ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία φαίνεται πὼς κινεῖται σὲ ἰδιαίτερα ὀλισθηροὺς δρόμους ὅσον ἀφορᾶ τὴν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Τελευταία ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης στρατηγικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄνευ ὅρων παράδοσης στὰ κελεύσματα τῆς Ἀγκυρας εἶναι ἡ εἴδηση πὼς οἱ δυὸ χῶρες θὰ κατέλθουν μὲ κοινὸ ψηφοδέλτιο γιὰ τὶς δύο ἀπὸ τὶς τέσσερις θεσμικὲς θέσεις στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ).
Τόσο ἡ Ἀθήνα ὅσο καὶ ἡ Ἀγκυρα χαρακτηρίζουν τὴν κίνηση αὐτὴ ὡς...

Καρκίνος: Ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει κύτταρα ποὺ τὸν καταπολεμοῦν! Μελέτη δείχνει πῶς πρέπει νὰ γίνεται...

Ἡ νηστεία γιὰ 24 ὧρες δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἐνισχύει τὶς ἱκανότητες συγκεκριμένων κυττάρων τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ -ποὺ ὀνομάζονται κύτταρα «φυσικοὶ φονεῖς»- νὰ καταπολεμοῦν τὸν καρκίνο, σύμφωνα μὲ μιὰ νέα μελέτη.
Τὰ εὑρήματα, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ Immuntiy, ἀνοίγουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιλογὲς γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου στὸ μέλλον.
Πῶς ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ καταπολεμήσει τὸν καρκίνο
Ὅσα πράγματα βοηθοῦν τὸν ὀργανισμὸ νὰ καταπολεμήσει τὸν καρκίνο εἶναι καλά, εἰδικὰ ἂν εἶναι εὔκολο νὰ ἐφαρμοστοῦν καὶ δὲν ἀπαιτοῦν συνταγὴ γιατροῦ. Σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη, ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering (MSK) στὴ Νέα Ὑόρκη διερεύνησαν πῶς ἡ νηστεία ἐνισχύει τὶς...

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας καὶ Θεοφόρος (19 Ἰουνίου †)

Ὁ ὅσιος Παΐσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ γεννήθηκε τὸ ἔτος 300 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς πολὺ πλούσιους, ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς. Ἦταν ἑπτὰ ἀδέλφια καὶ ὁ μικρότερος ἦταν ὁ Παΐσιος. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ στοργικὴ μητέρα τοῦ τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁ Παΐσιος, πῆγε στὴν ἔρημο κοντὰ στὸν διάσημο, γιὰ τὴν ἀρετὴ τοῦ ἀββᾶ Παμβῶ. Μὲ ὁδηγὸ αὐτὸν τὸν ἔμπειρο πνευματικὸ πατέρα, ὁ Παΐσιος ἀπέκτησε πολλὲς θεῖες ἀρετές. Ὅταν πέθανε ὁ Παμβῶ, ὁ Παΐσιος ἀναχώρησε στὸ δυτικὸ μέρος τῆς ἐρήμου καὶ ἐκεῖ ἔστησε τὴ διαμονή του, ὅπου πλῆθος ἀνθρώπων πήγαιναν πρὸς αὐτόν, γιὰ νὰ ζητήσουν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ ν' ἀκούσουν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λόγια πνευματικὰ καὶ ψυχωφελῆ. Ὅταν ὁ Παΐσιος ἔφτασε σὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Γνωρίζει ὁ διάβολος τὰ ὄπλα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ ὁποία καὶ νικήθηκε. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτά;
Ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ πραότητα
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

18 Ιουν 2024

Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἁγίου Νικολάου. Ἱερὸν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου Ἀμμωνᾶ Καρυές - Ἁγίου Ὀρος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παριστάνει ὅτι δὲν ἀκούει τὴν κοινωνία...

Δὲν ξέρω ἂν τὸ παρατηρήσατε, ἀλλὰ ὅλοι οἱ νέοι ὑπουργοὶ καὶ ὑφυπουργοὶ ποὺ μπῆκαν στὴν κυβέρνηση ὁρκίστηκαν μὲ θρησκευτικὸ ὅρκο στὴν πρόσφατη τελετὴ ποὺ ἔγινε μετὰ τὸν ἀνασχηματισμὸ στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο. Τὸ ἔλαβαν τὸ μήνυμα μᾶλλον ἔστω καὶ καθυστερημένα. Ἁγία, Ὁμοούσιος καὶ Ἀδιαίρετη Τριάς. 
Δὲν εἶμαι, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, βέβαιος ὅτι ἔλαβε τὸ μήνυμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τὸν ἄκουσα τὴν περασμένη Παρασκευὴ τὸ βράδυ στὸν Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ μετέδιδε τὸν ἑσπερινὸ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ στὸ Δήλεσι τῆς Βοιωτίας, νὰ λέει τὴν παραμονὴ τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς τὸ ἑξῆς καταπληκτικό: «Ἡ ἐποχὴ προσφέρεται γιὰ ἐκρήξεις ἀλλὰ ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νά... συγκρατοῦμε»! Ἀκόμα καὶ νὰ παραβιάζετε τὸ βασικὸ δόγμα τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας; Περίεργη ἄποψη...

Ἐθνικιστικὸ ρεσιτὰλ ἀπὸ Ἀλβανοὺς ὀπαδούς στὸ Euro 2024 - Ἀδιάφορο τὸ Μαξίμου!

Γυναῖκες φίλαθλοι τῆς Ἀλβανίας μὲ μπλουζάκια ποὺ ἀπεικονίζουν τὴ «Μεγάλη Ἀλβανία». Ἐνθετη: Τὸ προκλητικὸ πανὸ ποὺ ἐμφάνισαν Ἀλβανοὶ στὸ Ντόρτμουντ!
Ὑψωσαν στὸ Ντόρτμουντ πανὸ μὲ τὸν χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ περιλαμβάνει Κέρκυρα, Ἠπειρο, Γρεβενὰ καὶ Φλώρινα 
Ρεσιτὰλ προκλητικότητας σημειώθηκε πάλι ἀπὸ Ἀλβανοὺς φιλάθλους, αὐτὴ τὴ φορὰ στὸ Ντόρτμουντ καὶ τὸ «Signal Iduna Park» γιὰ τὴν πρεμιέρα τοῦ Euro 2024 ἀπέναντι στὴν Ἰταλία, οἱ ὁποῖοι -προφανέστατα μὲ τὴν κάλυψη τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐντι Ράμα- προχώρησαν ἀνενόχλητοι σὲ ἐθνικιστικὲς ἐκδηλώσεις. 
Ὁ λόγος γιὰ ἕνα προκλητικὸ βίντεο τὸ ὁποῖο κάνει τὶς τελευταῖες ὧρες τὸν γῦρο τοῦ διαδικτύου, τὸ ὁποῖο δείχνει ὀπαδοὺς νὰ φοροῦν μπλουζάκια καὶ νὰ κρατοῦν στὰ χέρια τους πανὸ μὲ χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ περιλαμβάνει τὴν Κέρκυρα, τὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ μεγαλύτερο κομμάτι τῆς Ἠπείρου, ἀλλὰ καὶ τὰ Γρεβενὰ...

Ὁ ἀπόλυτος ξεπεσμὸς τῆς Ἑλλάδας: Tὸ Pride καὶ τὸ καρναβάλι ἔγιναν οἱ πιὸ λαμπρὲς «ἐθνικές» μας ἑορτές

Σὲ «ὁμηρία» τῶν Pride ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Ἀθήνα - Ἡ κανονικοποίηση τῆς ἀνωμαλίας ἔχει περάσει πλέον σὲ φάση «κατάληψης» τῆς χώρας! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Τὸν μῆνα Ἰούνιο, ἡ «ὑπερηφάνεια» τοῦ οὐράνιου τόξου ἐξαπολύει μιὰ πρωτοφανῆ πολιτισμικὴ ἐπίθεση στὴν πρωτεύουσα καὶ κυρίως στὴ συμπρωτεύουσα. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ κηρύσσονται μέχρι καὶ κλιματικὰ «lockdown» λόγῳ... καύσωνα ἢ χουντικὲς ἀπαγορεύσεις συγκεντρώσεων γιὰ τὶς Πρέσπες τῶν «ΤσιπροΖάεφ», τὸ Europride ἐπιβάλλεται μὲ τὸ στανιὸ στοὺς Θεσσαλονικεῖς γιὰ 9 ὁλόκληρες μέρες. 
Ἡ «ὑπερηφάνεια» τῆς... ὀπῆς, γίνεται «ὑπερηφάνεια» περιωπῆς, μὲ τὶς πλάτες ἑνὸς σάπιου κράτους ποὺ παίρνει διαζύγιο ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ γιορτάζει τοὺς γάμους του μὲ τὸ οὐράνιο τόξο. Τὴ νέα ἐπίσημη «θρησκεία». Μιὰ ἰσχνὴ μειοψηφία ἐπιβάλλεται καταχρηστικὰ στὴν κοινὴ θέα, παραμένει πολὺ μικρὴ σὲ ἀριθμούς – ἀλλὰ πολὺ μεγάλη σὲ χρηματοδότες. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ αἰτήματος...

Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Δαμασκηνὸς «ξανακτύπησε»: Ἀπαγόρευσις ἐξορκισμῶν εἰς τὴν Μητρόπολιν

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Ξεσφίγγης
Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ νέα ἐπινόηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ Δαμασκηνοῦ νὰ ἀπαγορεύσει τὴν τέλεση ἐξορκισμῶν στὴν Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.
Μὲ ἐγκύκλιό του ἀπαγορεύει ρητὰ τὴν τέλεση τοῦ ἐξορκισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του.
Παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας του ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς μὲ τὶς πράξεις του δείχνει νὰ συμπεριφέρεται ὡς ὁ ἔχων τὸ ἀλάθητο ἀπὸ τὴν μία πλευρά, καὶ μὲ τὴν στήριξη ὀλίγων κλακαδόρων ἱερέων δυστυχῶς ὡς ἄλλος Γρηγόριος Περιστερίου ἀπὸ τὴν ἄλλη.
Ὀλίγων κλακαδόρων ποὺ ἐξαργυρώνουν μὲ τὴν συγκατάθεσή τους...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Σήμερα εἶσαι σύ, αὔριο ἐγώ, τώρα σφάλλει ὁ ἕνας, σέ λίγο ὁ ἄλλος. Kάθε στιγμή μας συγχωρεῖ ὁ Θεός. Kαι μείς νά συγχωροῦμεν ἀλλήλους μας, καί μείς νά κλαύσωμεν καί νά θρηνήσωμεν καί νά λυπηθοῦμεν καί νά συμπονέσωμεν καί νά παρακαλέσωμεν τόν Θεόν γιά τό σφάλμα τοῦ ἀδελφοῦ μας.
Ὀσιος Ἄνθιμος ὁ ἐν Χίῳ

17 Ιουν 2024

Ὁ ὅρος «Ἐκκλησία» κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο!

Τοῦ Ἰωάννη Μαρκᾶ 
Ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Ὁ ΟΡΟΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ», ἐκπονήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν (Μ.Π.Σ.) τοῦ Τομέα Δογματικῆς / Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ καθοδήγηση τοῦ καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς, Δημητρίου Ι. Τσελεγγίδη. Ἡ ἔρευνα καὶ συγγραφὴ τοῦ ἔργου διήρκησε περὶ τὰ τρία ἔτη, καθότι ξεκίνησε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 καὶ ὁλοκληρώθηκε στὶς 21 Δεκεμβρίου 2018, ὅταν καὶ ἀξιολογήθηκε ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Τριμελῆ Ἐπιτροπὴ καὶ βαθμολογήθηκε μὲ «Ἄριστα» (10). 
Ἡ ἐπιλογή του ἐν λόγῳ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος ὑπῆρξε ἀπολύτως συνυφασμένη μὲ τὴ σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ ἐπικαιρότητα. Καὶ τοῦτο διότι τὴν Πεντηκοστὴ τοῦ 2016 διεξήχθη ἡ λεγόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τοῦ Κολυμπαρίου, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ προβλήθηκε συνοδικὰ μία «νέα Ἐκκλησιολογία», ἐξόχως προβληματικὴ ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, ἀπὸ τὴ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Εὐρωεκλογές: Ἡ Εὐρώπη εἶπε ὄχι στὸν πόλεμο»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Εὐρωεκλογές: Ἡ Εὐρώπη εἶπε ὄχι στὸν πόλεμο», Κυριακή 16 Ἰουνίου 2024.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ καλὸς τρόπος καὶ τὸν κακὸ ἄνθρωπο τὸν κάνει καλό, ἐνῶ ὁ κακὸς τρόπος καὶ τὸν καλὸ τὸν κάνει κακὸ.
Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

16 Ιουν 2024

Γιὰ ὅσους ἐνοχλοῦνται μὲ τὴν ΝΙΚΗ καὶ τὴν στάση της γιὰ τὰ "Pride"

Οἱ «παρελάσεις ὑπερηφάνειας» ἀπολαμβάνουν πάντα ἰσχυρὴ ἀστυνομικὴ φύλαξη γιὰ ὅσα χρόνια συμβαίνουν. Καὶ δίνουν ἀκατάπαυστα βῆμα σὲ ἐκφράσεις μίσους καὶ σὲ προσβολὲς τῶν ἀξιῶν τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ οἰκογενειάρχη. Ἀντεθνικὸ κλίμα, χλεύη γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἐξευτελισμὸς τῶν ρόλων τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, στοχοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων. 
Γνωρίζουμε μὲ ποιούς τὰ βάζουμε. Τὰ "pride" ἔχουν πολλαπλοῦς συμμάχους, ὅπως τὴν προνομιακὴ μεταχείριση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, τὸ ΕΣΡ καὶ ὅλα τὰ κόμματα ποὺ ἔχουν φέρει τὴν πατρίδα σὲ τροχιὰ καταστροφῆς· ὅπως τὴν αἰγίδα τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας καὶ τὴν συνυπογραφὴ ἀπὸ μερικὲς ἀκόμη πρεσβεῖες· ὅπως τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ὀργανώσεων τοῦ George Soros καὶ τῶν διεθνῶν λόμπι προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας· ὅπως τὴν ὑποστήριξη ἀρκετῶν ἐμπορικῶν χορηγῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πειστεῖ γιὰ δύο παράδοξα: πρῶτον, ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι...

Γλωσσάριο Ἐκκλησιαστικῶν Ὅρων

π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικὸ Ἐγχειρίδιο. Στοιχεῖα ἀγωγῆς γιὰ τὴν τάξη καὶ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδόσεις Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 1998

Ἄβατον: Ἱερὸς τόπος, στὸν ὁποῖο δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ εἰσέλθει. Ἄβατον μοναστήρι εἶναι ἡ Μονὴ στὴν ὁποία ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος γυναικῶν καὶ ἀντιθέτως, γιὰ γυναικεῖες Μονές, στὶς ὁποῖες ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος ἀνδρῶν. Ἄβατον Ἁγίου Ὄρους. Ἄβατον σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες εἶναι καὶ τὸ Ἅγιo Βῆμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ εἰσέρχονται ΜΟΝΟ ὅσοι ἔχουν εἰδικὴ ἄδεια γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ Λειτουργὸ Ἱερέα.

Ἀββᾶς: Τίτλος, ποὺ ἀρχικὰ χρησιμοποιήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴ Συρία, γι᾿ αὐτοὺς ποὺ ἐκτελοῦσαν χρέη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ, ὅταν ὁ ἀναχωρητισμὸς ἄρχισε νὰ μεταμορφώνεται σὲ κοινόβια. Ἀναγνωριζόταν ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ πείρα τους, εἴτε μὲ ἐκλογή, εἴτε μὲ φυσικὴ ἀναγνώριση τῆς ἀρετῆς τους, λόγω τῆς μακροχρόνιας καὶ εὐλογημένης...

Κυριακὴ τῶν 318 Πατέρων Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
«Αὐτά εἶπεν ὁ Ἰησοῦς καί ἐσήκωσε τούς ὀφθαλμούς του εἰς τόν οὐρανόν καί εἶπε. Πάτερ, ἦλθεν ἡ ὥρα, δόξασε τόν Υἱόν σου, διά νά σέ δοξάσῃ καί ὁ Υἱός σου». 1. «Αὐτός πού ἐφαρμόζει τάς ἐντολάς σου καί τάς διδάσκει», λέγει, «αὐτός θά ὀνομασθῇ μέγας εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 19). Καί πολύ εὔλογα· διότι τό νά φιλοσοφῇ κανείς μέ λόγια εἶναι εὔκολον, ἐνῷ τό νά παρουσιάζῃ μέ ἔργα αὐτά πού λέγει, εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου γενναίου καί μεγάλου. Διά τοῦτο καί ὁ Χριστός, ὁμιλῶν περί ἀνεξικακίας, ἀναφέρει τόν ἑαυτόν του, προτρέπων ἀπό αὐτόν νά λαμβάνωμεν τά παραδείγματα. Διά τοῦτο καί μετά ἀπό αὐτήν τήν παραίνεσιν, ἔρχεται εἰς τήν προσευχήν, διδάσκων ἡμᾶς κατά τάς δοκιμασίας, ἀφήνοντες κατά μέρος ὅλα, νά καταφεύγωμεν εἰς τόν Θεόν. Ἐπειδή δηλαδή εἶπεν, «Εἰς τόν κόσμον θά ἔχετε θλῖψιν» (Ἰω. 16, 33), καί ἐνέβαλεν ἀνησυχίαν εἰς τάς ψυχάς των, μέ τήν προσευχήν ἀνιστᾷ πάλιν τό φρόνημά των· διότι μέχρι τότε τόν ἐπρόσεχαν ὡσάν ἄνθρωπον. Καί δι’ ἐκείνους κάμνει τά ἴδια, ὅπως ἀκριβῶς καί εἰς τήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Η ἐπιείκεια ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη φύση, εἶναι ἔνδυμα λαμπρότερο ἀπὸ κάθε στολή.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

15 Ιουν 2024

Kυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος
Αὐτή τήν Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ΄ 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πλανεμένους· νὰ φανεῖ ἡ δύναμη ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιὰ τὸν Χριστὸ ἐναντίον ἐκείνων πού τὸν πολεμοῦν καὶ νὰ διακριθεῖ ὁ γλυκὺς καρπὸς τοῦ καλοῦ Δέντρου, πού εἶναι ὁ Χριστός, σὲ ἀντίθεση...

«Ὑπάρχει θεραπεία τῆς ἀσθένειας τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ;»

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, 
Ὁ ἀτομοκεντρισμὸς ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὶς ὑγιεῖς κοινωνικὲς σχέσεις. 
Τὸ νὰ θεωρεῖ κάποιος τὸ ἄτομό του, ὡς κέντρο ὅλων τῶν γύρω του, ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς ἀσθένειας τῆς ἀτομοκεντρικότητας. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτὸ θεωρεῖται θεμιτὴ καὶ ὠφέλιμη, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, μόνον ὅταν καὶ ἐφόσον ἐκφράζεται, ταυτόχρονα καὶ μὲ τὴν ἴδια ἔνταση καὶ πρὸς τὸν πλησίον: «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν». 
Ἡ ζωὴ τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ δὲν ἔχει νόημα οὔτε προσδοκία ζωῆς αἰωνίου, χωρὶς τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ἡ πρὸς τὸν ἄλλον ἀγάπη, συνεπῶς, ἀποτελεῖ, ὄχι μιὰ ἁπλὴ τάση ἢ ἔκφραση κοινωνικότητας, ἀλλὰ μιὰ ὀργανικὴ πνευματικὴ ἀνάγκη, χωρὶς τὴν κάλυψη τῆς ὁποίας ὁ ἑαυτός μας...

Tὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει «ΟΧΙ» στὸ «δικαίωμα στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία»!

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Οἱ θιασῶτες τοῦ «δικαιώματος στὸ θάνατο» / τῆς εὐθανασίας θὰ ἀπογοητευτοῦν ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τοῦ Στρασβούργου! 
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ἐξέδωσε στὶς 13 Ἰουνίου 2024 τὴν πολυαναμενόμενη ἀπόφαση Karsai v. Hungary [1] ἡ ὁποία ἀφορᾶ τὸ ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητο ζήτημα τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης αὐτοκτονίας. Τὸ Δικαστήριο ἐπιβεβαίωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει δικαίωμα στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) τὴν ὥρα ποὺ οἱ θεσμικὲς καὶ κοινωνικὲς συζητήσεις ἐπ’ αὐτοῦ ἐκτυλίσσονται σὲ πολλὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη. Ταυτόχρονα, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Δικαστήριο μὲ ἀπόφασή του νομολογεῖ ὅτι ἡ ἀνακουφιστικὴ φροντίδα τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι «οὐσιώδης γιὰ τὴ διασφάλιση ἑνὸς ἀξιοπρεποῦς τέλους ζωῆς». 
Στὸ Δικαστήριο εἶχε προσφύγει ἕνας νομικὸς ὁ ὁποῖος ἐργαζόταν παλαιότερα στὸ ΕΔΑΔ καὶ πάσχει ἀπὸ μιὰ νευροεκφυλιστικὴ νόσο. Εἶχε...

Ὁ μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ ὡς ταχυδακτυλουργός

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὀμ. Πολυχρονιάδης, δρ pd Θεολογίας ΑΠΘ
 
Γράφει ὁ μακαριστὸς καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Πρόδρομος Ἀκανθόπουλος περὶ τοῦ ἔργου τῶν διακονισσῶν: «Οἱ διακόνισσες βοηθοῦσαν τοὺς πρεσβυτέρους στὸ βάπτισμα τῶν κατηχουμένων γυναικῶν καὶ στὴν τήρηση τῆς τάξης μεταξὺ τῶν γυναικῶν, ὅταν γίνονταν λατρευτικὲς συνάξεις, καθὼς καὶ στὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τὸ σχετικὸ μὲ τὶς γυναῖκες»(1). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ διακόνισσες οὐδεμία σχέση εἶχαν μὲ τὰ προσφάτως τελεσθέντα (Μεγάλη Πέμπτη 2024) ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ζιμπάμπουε τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὅταν «χειροτόνησε» -μὲ ταχυδακτυλουργικὸ τρόπο- γυναῖκα διακόνισσα. 
Σύμφωνα μὲ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό, ἐκείνη κοινωνοῦσε τοὺς πιστοὺς σὰ νὰ ἔλαβε τον πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ἀνοίγοντας δρόμο καὶ γιὰ τὸ ἑπόμενό της βῆμα, δηλαδὴ ἐκεῖνο τῆς ἱέρειας καθὼς καὶ γιὰ τὸ μεθεπόμενο, δηλαδὴ...

Καντιώτης: Στά ὅπλα! Στά ὅπλα! Ἰδού! Κηρύσσομεν πόλεμον ἐναντίον τοῦ ἑωσφόρου!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο "Σφενδόνη", ἀπό κήρυγμα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Τά μικρόβια, πού ἀπαρατήρητα ἠμποροῦν νά εἰσχωρήσουν εἰς τόν ψυχικόν ὀργανισμόν ἑνός ἔθνους καί νά κάμουν θραῦσιν καί διαλύσουν καί τό ἰσχυρότερον κράτος τοῦ κόσμου, εἶναι αἱ κακίαι, τά πάθη, τά διάφορα πάθη τοῦ ἀνθρώπου. Ταῦτα ἐάν ἀναλύσωμεν εἰς τό χημεῖον πού λέγεται Εὐαγγέλιον, θά εὕρωμεν ὅτι λέγονται: φιλαρχία, φιλαργυρία, φιληδονία, πλεονεξία, ἀσέλγεια, μῖσος, φθόνος, ὀργή...
Αὐτἀ τά πάθη εἶναι τά ψυχικά μικρόβια πού καλλιεργεῖ μέ τέχνην καί ἐπιστήμην ὁ ἐφευρέτης τῶν ψυχικῶν μικροβίων, ὁ ἑωσφόρος, καί τά διασκορπίζει παντοῦ καί μολύνει ὅλη τήν ἠθικήν ἀτμόσφαιραν τοῦ πλανήτου μας.
Αὐτά τά πάθη, φιλοσοφήσατε ὀλίγον καί θά πεισθῆτε, εἶναι ἐκεῖνα πού γεννοῦν τάς ἀδικίας, τάς διχονοίας, τάς συρράξεις, τάς μάχας, τούς αἱματηρούς πολέμους.
Καί ὅλα αὐτά τά μικρόβια τῶν παθῶν ζοῦν καί τρέφονται μέσα εἰς τήν καρδίαν...

Ἅγιος Ἱερώνυμος: Ὁ Μεγάλος Ὀρθόδοξος Πατέρας τῆς Δύσης (15 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ἁγίους καί Πατέρες τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος. Φυσικά ὁμιλοῦμε γιά τήν ἐποχή πού ἡ Ἐκκλησία σέ Ἀνατολή καί Δύση ἦταν ἑνωμένη καί ἡ δυτική Χριστιανοσύνη ἦταν ὀρθόδοξη. Οἱ Πατέρες τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας τῶν πρωτοχριστιανικῶν χρόνων ὑπῆρξαν σέ ἁγιότητα καί θεολογική κατάρτιση ἐφάμιλλοι τῶν Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν τά μέγιστα στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας, τήν διασάφηση τῶν δογμάτων καί τόν εὐαγγελισμό τῶν λαῶν πού βρίσκονταν στήν πλάνη καί...

Ἅγιος Αὐγουστῖνος Ἐπίσκοπος Ἰππῶνος (15 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητοῦ
Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες καί διδασκάλους τῆς ἀρχαίας δυτικῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ἐπίσκοπος Ἰππῶνος τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη προσωπικότητα, ἡ ὁποία σφράγισε κυριολεκτικά τό ἀνθρώπινο πνεῦμα, δημιούργησε θεολογική σκέψη καί ἔδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στόν δυτικό πολιτισμό.
Γεννήθηκε στήν πόλη Ταγάστη τῆς Νουμιδίας (σημερινή Ἀλγερία) τό 354. Ὁ πατέρας του, εὐγενής γαιοκτήμονας, ἦταν εἰδωλολάτρης, σέ ἀντίθεση μέ τή μητέρα τοῦ Μόνικα, ἡ ὁποία ἦταν ἔνθερμη χριστιανή καί ἡ ὁποία φρόντισε νά κατηχήσει τόν μικρό Αὐγουστῖνο στή χριστιανική πίστη. Ὅμως ἐκεῖνος φάνηκε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ δοκιμάζει λύπη ἐκεῖνος πού παιδαγωγεῖται μὲ πειρασμούς. Ἀλλὰ ὕστερα γεμίζουν μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ γλυκὰ δάκρυα καὶ θεῖα νοήματα οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πού καλλιέργησαν τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη μέσα στὴν καρδιὰ τους.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος

14 Ιουν 2024

Στηρίζουμε τὶς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις ἀπέναντι στὸ Europride τῆς Θεσσαλονίκης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com
Ἡ Θεσσαλονίκη, θὰ φιλοξενήσει τὴν πανευρωπαϊκὴ διοργάνωση ΛΟΑΤΚΙ Europride ἀπὸ 21 ἕως 29 Ἰουνίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ μὲ χορηγοὺς τὴ ΧΑΝΘ (Χριστιανικὴ Ἀδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης), τὴν ActionAid, τὸ γαλλικὸ προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης κ.λπ.
Παράλληλα, θὰ λάβει χώρα καὶ στὴν Ἀθήνα στὶς 15 Ἰουνίου τὸ καθιερωμένο Athens Pride ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ μὲ χορηγοὺς τὴ Vodafone, τὴ Google, τὴ Heineken, τὰ Lidl, τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, τοῦ ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος, τῆς Aegean κ.λπ.
Τὸ ΛΟΑΤΚΙ κίνημα δὲν ἀρκεῖται στὸ ὅτι ἔχουν ὑλοποιηθεῖ νομοθετικὰ ὅλες οἱ παραφυσικὲς ἀπαιτήσεις του, ἀλλὰ ἐπιμένει νὰ στοχοποιεῖ τὴν κανονικότητα, μέσῳ τῆς χυδαιότητας καὶ τῆς πρόκλησης. Μὲ φασιστικὸ τρόπο ἐπιβάλλει...

Πότε θὰ κλείσει τὸ καρκινογόνο τουρκικὸ προξενεῖο στὴν Θράκη;

Στὶς εὐρωεκλογὲς αὐτὲς εἴδαμε γιὰ τρίτη συνεχόμενη ἀναμέτρηση (2014-2019-2024) τὴ συμμετοχὴ τοῦ μειονοτικοῦ - προξενικοῦ κόμματος ΚΙΕΦ - DEB των τουρκοφρόνων τῆς Θράκης. Ἔχει ἐθνικὴ ἀξία νὰ προσεχθεῖ ἡ ψῆφος του, διότι ἡ συμμετοχὴ στὶς εὐρωεκλογὲς σημαίνει καταγραφὴ τῆς δύναμής του, καὶ ἑπομένως ἀποτίμηση τῆς δυνατότητας ἀνάμιξης τῆς Ἄγκυρας στὰ ἐσωτερικὰ τῆς πατρίδας μας. 
Ἡ προχθεσινή του ἐπίδοση ἀπὸ πλευρᾶς ποσοστῶν, κυμάνθηκε στὰ πλαίσια τῶν προηγουμένων εὐρωεκλογῶν στοὺς νομοὺς τῆς Θράκης: στὴ Ροδόπη 36%, στὴν Ξάνθη 27% καὶ στὸν Ἕβρο 1,2%. Τὰ ποσοστὰ εἶναι σαφῶς μικρότερα ἐκείνων τῶν μουσουλμάνων στοὺς 3 νομούς, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μιὰ...

Ὅσιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: «Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τὴν ἄλλην αἵρεσιν. Τὸ κοινὸν εὐαγγελικὸ ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις»!

Ὁσίου πατρός Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμός», Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974.
Ὁ φημισμένος γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου του καὶ γιὰ τὴν βαθύνοια τῆς σκέψεώς του σύγχρονός μας Ὅσιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, Σέρβος κληρικὸς καὶ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, ἐκοιμήθη τὸ 1979 ἐξόριστος στὴν γυναικεία Ἱ. Μονὴ Ἀρχαγγέλων Τσέλιε Σερβίας, τῆς ὁποίας ἦταν Πνευματικός, διωκόμενος ἀπὸ τὸ ἀθεϊστικὸ καθεστὼς τῆς χώρας του. Ὁ λόγος του, ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξος, βαθιὰ θεολογικὸς καὶ φιλοσοφικός, ἀποδείχθηκε πολλὲς φορὲς προφητικὸς καὶ ἀποκαλυπτικός. Συνέλαβε τὴν οὐσία τοῦ δράματος τοῦ ἀποστατημένου ἀνθρώπου καὶ ὑπέδειξε μὲ πειστικότητα τὴν λύση τοῦ δράματος αὐτοῦ, ποὺ συνίσταται στὴν ἐπιστροφή του πρὸς τὴν ἀλήθεια τῆς Θεανθρώπινης κοινωνίας τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Κεντρικὴ ἰδέα του εἶναι...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.