20 Ιουν 2024

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου †)

Ἁγίων συμμέτοχος σαφῶς ἐγένου
Ζωὴν βιώσας Νικόλαε ἁγίαν.
Νικολέω θεοῖο φέρτατον κῦδος ᾄσμασιν ὕδω.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1322 μ.Χ. καί ἦταν ἀνεψιός τοῦ Νείλου Καβάσιλα, ὁ ὁποῖος χρημάτισε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τό πατρικό του ἐπώνυμο ἦταν Χαμαετός, κράτησε ὅμως τό μητρικό ἐπώνυμο Καβάσιλας προφανῶς λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τοῦ Θείου του. Ἔκανε λαμπρές σπουδές ρητορικῆς, Θεολογίας, φιλοσοφίας καί φυσικῶν ἐπιστημῶν στή Θεσσαλονίκη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Γιά ἕνα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος τοῦ Κατακουζινοῦ ὁ ὁποῖος στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἐκάρη μοναχός καί διέμενε στήν περιώνυμη Μονή τῶν Μαγγάνων.
Ὁ Ἅγιος ἀσπάσθηκε τίς ἀπόψεις καί ἰδέες τοῦ...Γρηγορίου Παλαμᾶ γιά τόν ἀνατολικό μυστικισμό καί τό ἡσυχαστικό πνεῦμα. Ὑπῆρξε πολυγραφότατος καί πληθωρικός συγγραφέας ἀξιολογότατων Θεολογικῶν, ἑρμηνευτικῶν, λειτουργικῶν, ἀσκητικῶν καί διδακτικῶν ἔργων, ὡς καί περίφημων πανηγυρικῶν...
λόγων, ἐπιστολῶν, ἐπιγραμμάτων καί κειμένων πολιτικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου.
Μετά ἀπό πολλές περιπέτειες γιά τίς ἀπόψεις τοῦ περί ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ καί δή κατά τῶν Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου, ἐκοιμήθη εἰρηνικά λίγο μετά τό 1391 μ.Χ.. Ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ ἔγινε στίς 19 Ἰουλίου τοῦ 1983 μ.Χ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.