30 Ιουν 2023

Ἡ ἑνότητα Σταυροῦ καί Ἀνάστασης στό «ἑνιαῖον» της θείας Οἰκονομίας καί στό «διαιρετικόν» της προτεσταντικῆς ἐσχατολογίας

Βασίλειος Ι. Τουλουμτσής
Ὑπ. Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
Γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο «ἔἰκών ἐστί καί τύπος Θεοῦ»1, ἡ θέαση τῆς πραγματικότητας φέρει πάντοτε τό χαρακτηριστικό τῆς καθολικότητας. Ἡ συνοδική πράξῃ τῆς Ἐκκλησίας, κάθε φορά πού καταδικάζει μία αἵρεση, καταδικάζει ἀκριβῶς αὐτό τό ἀποτέλεσμα καί τήν σωτηριολογική συνέπεια τῆς διαρχικῆς ἀποσπασματικότητας, τῶν διπολικῶν προσεγγίσεων καί τόν μερικό ὑπερτονισμό στοιχείων τοῦ καθόλου της πίστεως. Κάθε αἵρεση πού ἐμφανίζεται ἱστορικά καί ἀπαιτεῖ τήν ἐπανερμηνεία του πυρῆνα τῆς δογματικῆς...

Ἥρωας τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς ὁ Αἰμίλιος Βεάκης

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Πρόεδρος Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος "ΝΙΚΗ"

Ὁ Αἰμίλιος Βεάκης πέθανε στίς 29 Ἰουνίου 1951 στήν Ἀθήνα, σέ ἡλικία 66 ἐτῶν.
Ἡ Κατίνα Παξινοῦ, μεγάλη καί αὐτή ἠθοποιός συνήθιζε νά λέει, ἐκτιμῶντας το τεράστιο ταλέντο τοῦ Αἰμίλιου Βεάκη: «Ὁ μεγαλύτερος ἠθοποιός τοῦ τόπου μας, ὁ μεγαλύτερος μέσα σέ ἄντρες καί γυναῖκες».Εκτός ἀπό ἠθοποιός ὅμως ἦταν καί κάτι πιό σπουδαῖο, τό ὁποῖο ἐπιμελῶς ἔκρυβε.

Ὁ σεβαστός καί ἀκούραστος δάσκαλό μας στό Κιλκίς κ. Χρῆστος Ἴντος – καί δεινός ἐρευνητής τῆς τοπικῆς...

Ἀπόστολοι καὶ Ἐκκλησία Χριστοῦ

Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀναφέρεται στὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ διδαχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, δηλαδὴ στὴν συνέχεια τοῦ ἁγιοπετερικοῦ βιώματος, ὅπως μοναδικὰ αὐτὸ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μέμο.

Ἐγκώμιο στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
Χαίρετε, ἅγιοι Ἀπόστολοι, βασιλεῖς τοῦ Χριστοῦ· διότι σ’ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπουράνια καὶ τὴν ἐπίγεια βασιλεία. Σᾶς ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ κυβερνᾶτε καὶ νὰ φροντίζετε καὶ τοὺς δύο θρόνους, θέλοντας ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κληρονομιὰ τῆς ἐπίγειας βασιλείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀστράψει ἡ δόξα, νὰ πλεονάσει ἡ ὀμορφιά, νὰ φανερωθεῖ τὸ φῶς, νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ μυστήρια, νὰ κηρυχθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.
Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γής, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μήν προσπαθεῖς νά λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα μέ φιλονικία, ἀλλά μέ τά μέσα πού ἐπιβάλλει ὁ πνευματικός νόμος, δηλαδή μέ τήν ὑπομονή, τήν προσευχή καί τήν ἁπλότητα τῆς ἐλπίδας.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

29 Ιουν 2023

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ Γ΄

Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων
Οἱ ἐκλογὲς τελείωσαν, ὡς διαδικασία, ὁπότε βρισκόμαστε στὴν ἑπόμενη πίστα τοῦ παιχνιδιοῦ. Ὁ μεγάλος νικητὴς εἶναι ἡ ἀποχὴ (48%, σχεδὸν ὁ μισὸς πληθυσμός –σύμφωνα μὲ τὰ χαρτιὰ ποὺ παρουσιάζονται), ἄρα θὰ ὑπάρχῃ ἡ ἀναλογοῦσα ἰκανοποίησις σὲ ὅσους ὑποστήριζαν τὴν ἀποχή, νὰ ἀναπαυθοῦν καὶ νὰ πανηγυρίσουν καὶ αὐτοὶ.
 Ἡ εἰκόνα τῶν ἀποτελεσμάτων εἶναι ἀπὸ ἀνησυχητικὴ ἔως ἀποκαρδιωτική. Τὸ 40% τῶν ψηφισάντων (20% τῶν ψηφοφόρων) προέκρινε τὸν κ. ... Μητσοτάκι, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας. Τὰ κόμματα ποὺ μὲ τὴ στάσι  τους μέχρι τώρα ὑποστηρίζουν τὴν Νέα Τάξη...

Ἡ ΝΙΚΗ στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρρας

Ἡ ἀλβανική κυβέρνηση συνεχίζει νά κρατᾷ σέ ὁμηρεία τόν λαό τῆς Χειμάρρας καί δεσμώτη τόν ἐκλεγμένο δήμαρχο Φρέντυ Μπελέρη, ἀδιαφορῶντας στίς ἀναιμικές ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί ἐκμεταλλευόμενη τήν ἐκλογική ἀδράνεια στήν Ἑλλάδα. 

Τό μήνυμα πού ἐκπέμπεται δυστυχῶς πρός ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας ἀπό τήν ὑποτονική στάση τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὅτι ἡ μητέρα πατρίδα δέν θέλει νά τούς βοηθήσει οὐσιαστικά. Λίγους μῆνες μετά τήν πανηγυρική ἐπίσκεψη τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν Χειμάρρα καί τίς ὑποσχέσεις ὅτι ἡ ...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν...

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν (29 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος δὲν ἀνῆκε στὴ χορεία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Δὲ γνώρισε τὸν Κύριο ὅσο ζοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀποκαλύφτηκε κατόπιν σὲ αὐτὸν καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας αὐτὸς πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννήθηκε γύρω στὸ 15 μ. Χ. στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ, ἔχοντας καὶ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς τοῦ...

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: Ὁ κορυφαῖος μαθητής τοῦ Χριστοῦ (29 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἦταν Ἰουδαῖος καί ὀνομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στήν ἄσημη κώμη Βηθσαϊδά. Ὁ Πατέρας του ὀνομαζόταν Ἰωνάς. Ἔζησε μέ φτώχεια καί στερήσεις, ἀλλά σέ περιβάλλον εὐσέβειας. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν στούς λιγοστούς πιστούς εὐσεβεῖς Ἰουδαίους τῆς ἐποχῆς τους, οἱ ὁποῖοι περίμεναν ἐναγώνια τόν Μεσσία. Γράμματα ἔμαθε ἐλάχιστα, προφανῶς γνώριζε μόνο γραφῇ καί ἀνάγνωση. Ἀδελφός του ὑπῆρξε ὁ πρωτόκλητος Ἀνδρέας.
Ὁ Πέτρος νυμφεύτηκε τήν κόρη τοῦ Ἀριστοβούλου, ἀνεψιά τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἔκαμε δύο παιδιά, ἕνα γιό καί μιά...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καὶ δὲν μαλακώνει τὴν καρδιὰ ὁ θυμός, οὔτε οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις, οὔτε οἱκατηγορίες πού ἐξευτελίζουν, ἀλλὰ ἡ ἐπιείκεια. Γιατὶ ὁ μὲν θυμὸς χειροτερεύει τὴ σκληρότητα τῆς καρδίας, ἐνῶ ἡ ἐπιείκεια τὴν ἀφαιρεῖ καὶ τὴν ἐξουδετερώνει. Ὥστε, ἂν θέλεις νὰ πλησιάσεις ψυχικὰ τὸν ἄλλο καὶ νὰ καταπραΰνεις κάποιον πού ἀδίκησε, νὰ τοῦφερθεὶς μὲ μεγάλη πραότητα.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Ιουν 2023

Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἐλπίδα στὴν ἑλληνικὴ Βουλή.

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, Θεολόγου
Ἀπὸ τὸ πρώτο σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος τὸ 1822, στὸ ὁποῖο διαφάνηκαν οἱ διχασμοὶ ποὺ σύντομα ἔβαψαν στὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοκτόνου ἐμφυλίου τὴν ἱστορία τῆς ἐπανάστασης, μέχρι καὶ τὶς ἡμέρες μας διακόσια χρόνια μετά, τὸ κοινοβουλευτικὸ πολίτευμα γνώρισε πολλὲς φορὲς σοβαρὲς ἀναταράξεις, ἐνῶ συνεχῶς ἡ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδας προξενοῦσε τὴν δυσπιστία καὶ ἀπογοήτευση τῶν πολιτῶν, μὲ πολὺ δυσεύρετους τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἄξιοι καὶ ἀγαποῦσαν εἰλικρινὰ τὴν πατρίδα τους. Μάλιστα ἡ περίοδος τῆς μεταπολίτευσης τὶς τελευταῖες πέντε δεκαετίες προβάλλει ἰδιαίτερη ἐπώδυνη γιὰ τὸν συνειδητὸ Ἑλληνορθόδοξο πολίτη, καθὼς γίνεται μάρτυρας ἑνὸς πρωτόγνωρου...

«Διυλίζομεν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνομεν τὴν κάμηλον»

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση
Συχνὰ παρατηροῦμε νὰ δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ μὴ διακριτικὲς ἐνέργειες μερικῶν μητροπολιτῶν. Ἐπιμένουν σὲ ἀποφάσεις τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ὡς «δεσπότες» ἔχουν πάντα δίκαιο! Δυστυχῶς, αὐτὸ παρατηρεῖται ἀπὸ ἀρχιερεῖς ποὺ ἔχουν γνώσεις, ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ ποιμαντικὴ εὐαισθησία.

Θυμᾶμαι τὴν περίπτωση ἑνὸς μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει ἐντολὴ στοὺς ἱερεῖς νὰ μετακινήσουν τὸν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ ἀπὸ τὴν καθιερωμένη θέση, πίσω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα, ὅπου ἦταν ὑψωμένος καὶ ὁρατὸς ἀπὸ τὸν λειτουργό. Τόνιζε ὅτι αὐτὸ ἦταν νεωτερισμὸς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν! Γιατί ὅμως...

Κόμμα ΝΙΚΗ: Θριάμβευσε μὲ «ὄπλα» τὴν πίστη καὶ τὴν μετάνοια - Μόνο ἡ ΝΙΚΗ φώναξε ὅτι ἡ παρακμὴ τῆς Ἑλλάδος ἔχει πνευματικὰ αἴτια

Ἡ πνευματικὴ στάση τῆς ΝΙΚΗΣ, ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τοὺς σκεπτόμενους πολίτες - Η ΝΙΚΗ εἶναι τὸ μοναδικὸ κόμμα ποὺ μιλάει γιὰ ἀνάγκη ἐθνικῆς μετάνοιας
Συντάκτης: Παντελὴς Λαμψιώτης
«Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ τῆς ΝΙΚΗΣ σκύβουν τὸ κεφάλι τους στὸ πετραχήλι, δὲν ἔχουν νὰ πτοηθοῦν ἀπὸ τίποτα. Γιατί ὅ,τι γίνεται μὲ πίστη στὸν Θεό, εἶναι προορισμένο νὰ προκόψει καὶ νὰ ἀφήσει τὸ στίγμα του». Αὐτὰ τὰ λόγια εἴχαμε ἀναφέρει καὶ ἐμείς στὸ Sportime πρὶν τὶς ἐκλογές, προβλέποντας ἐπιτυχῶς τὴν εἴσοδο τῆς ΝΙΚΗΣ στὴ Βουλὴ καὶ διαμηνύοντας πὼς ὁ ἀγώνας τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένος μὲ τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων της στὸν Θεό.
Τὸ εὐλογημένο πετραχήλι, ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ κάθε χριστιανὸς ταπεινώνει τὶς ἁμαρτίες του καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὰ βάρη του μπροστὰ στὸν Δεσπότη Χριστό, εἶναι μία πνευματικὴ πηγὴ δύναμης ποὺ δὲν ἔχει ἄλλη ὅμοιά του. Τὸ Μυστήριο τῆς μετανοίας ἀλλάζει ζωές, ἀφυπνίζει συνειδήσεις, δίνει θεϊκὴ παρηγοριὰ στὰ δύσκολα καὶ λειτουργεῖ ὠς πνευματικὸ χαλινάρι γιὰ τὸν ἄνθρωπο...

Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ: Τὶ πρέπει νὰ ξέρουμε γιὰ τοὺς λογισμοὺς

Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει βιβλία ἄσχετα πρὸς τὴν πνευματική μας ζωή, καὶ κυρίως ὅσα διεγείρουν τὰ πάθη, καὶ νὰ μὴ μαθαίνει ἀπὸ περιέργεια ὅσα σχετίζονται μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων. Ὅλα αὐτὰ φέρνουν στὸ νοῦ ἀλλότριες σκέψεις, καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ τὶς διευκρινίσει, αὐτὲς ἀκόμη περισσότερο συγχύζουν καὶ ἐπιβαρύνουν τὴν ψυχή.
Ὅταν ἡ ψυχὴ διδαχθεῖ τὴν ἀγάπη ἀπὸ τὸν Κύριο, τότε θλίβεται γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη, γιὰ ὅλη τὴν κτίση τοῦ Θεοῦ καὶ προσεύχεται, ὥστε ὅλοι νὰ μετανοήσουν καὶ δεχθοῦν τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄν, ὅμως, ἡ ψυχὴ χάσει τὴ χάρη, φεύγει ἡ ἀγάπη ἀπὸ αὐτὴν, γιατί χωρὶς χάρη Θεοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγαπᾶ κάποιος τοὺς ἐχθρούς, καὶ τότε βγαίνουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ διαλογισμοὶ πονηροί, ὅπως λέει...

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πῶς μποροῦν νά ἀνήκουν στήν Καθολική Ἀποστολική Ἐκκλησία αὐτοί πού ἀρνήθηκαν τήν ἀποστολική πίστη καί ἔγιναν ἐφευρέτες νέων κακῶν, αὐτοί πού ἐγκατέλειψαν τά λόγια τῶν θείων Γραφῶν;
Μέγας Ἀθανάσιος

27 Ιουν 2023

Ἐκλογές 2023: Κι ὅμως, ἔχουμε τόν πρωθυπουργό πού ἀξίζουμε – Ἔχουμε τόν λαό πού ἀξίζει αὐτόν τόν πρωθυπουργό

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἐκλογές 2023: Γιά 4 χρόνια ὁ λαός ἐκπαιδεύτηκε στήν ἀποδοχή τῆς προπαγάνδας καί στήν παραχώρηση δικαιωμάτων -Τώρα ἐπιβράβευσε τόν «ἐκπαιδευτή» του
Ἐκλογές 2023: Μετά καί ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰουνίου, πολύς κόσμος συνεχίζει νά ἀναρωτιέται γιά τό πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ΝΔ νά κινεῖται σέ θεαματικά ποσοστά μεταξύ αὐτοδυναμίας καί παντοδυναμίας, μετά ἀπό ὅλα ὅσα ἔχουν προηγηθεῖ στήν τετραετία πού πέρασε.

Μάλιστα, ὅπως εἴδαμε νά συμβαίνει μετά τίς πρῶτες ἐκλογές, ἔτσι καί στίς δεύτερες, ἐπιστρατεύονται διάφορες θεωρίες περί νοθείας, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνεται ἡ μεγάλη εἰκόνα, νά...

Προκαλοῦν ξανά οἱ Ἀλβανοί – Ἀντιδράσεις γιά τήν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος Μπελέρη νά παραστεῖ στήν ὀρκωμοσία του

Δέν πρόκειται νά ὁρκιστεῖ σήμερα, Τρίτη 27/6, δήμαρχος τῆς Χειμάρρας ὁ Φρέντι Μπελέρης, καθώς το Εἰδικό Δικαστήριο ἀποφάσισε νά ἀπορρίψει τό αἴτημα τῶν συνηγόρων του πού ζήτησαν νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερος ἤ νά συνοδευτεῖ τοὐλάχιστον γιά νά παρουσιαστεῖ στήν ὀρκωμοσία πού εἶχε ὁριστεῖ γιά σήμερα, διότι ὅπως ἰσχυρίστηκαν αὐτό δέν προβλέπεται ἀπό τήν ἀλβανική νομοθεσία.

Συνεπῶς ὁ Φρέντι Μπελέρης δέν θά εἶναι στήν Χειμάρρα, δέν θά ὁρκιστεῖ ἐν ὄψει τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὁπότε δέν...

"Νουθεσίες καί συμβουλές στόν ἀπόηχο τῆς Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης" - Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους

«ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, 
Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA

Μέρος Α'

κ. Δ.Χ.: Γέροντα εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ πού μᾶς δεχτήκατε. Μέ τήν εὐχή σας.

Γέροντας Φιλόθεος: Χαρά μας, χαρά μας γιατί κι ἐσεῖς στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ἐργάζεστε καί προσπαθεῖτε μέ τούς ἄλλους συνεργάτες σας καί χαιρόμαστε νά ἔχουμε ἔτσι τό ἐνδιαφέρον ὅπως κι ἐσεῖς προσπαθεῖτε. Ἤρθατε καί στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί νά ἔρχεσθε πάντοτε γιά νά...

Τὰ θαύματα καὶ αἱ διδαχαὶ τῶν Ἁγίων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὰ φωτεινὰ παραδείγματα γιὰ τοὺς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς. Εἶναι οἱ ὁδηγοί τους. Τὰ θαύματα καὶ οἱ λόγοι τους ἀποτελοῦν τὴν πυξίδα τους. Ὅταν τιμοῦμε τοὺς ἁγίους στὴ μνήμη τους ἢ ὅταν μελετοῦμε μὲ ταπείνωση καὶ καθαρὸ ἐνδιαφέρον τοὺς βίους καὶ τὴ διδασκαλία τους, πρέπει νὰ παίρνουμε μερικὰ πρακτικὰ διδάγματα.

Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νὰ μελετοῦν καὶ νὰ ἀκοῦν διηγήσεις θαυμάτων τῶν ἁγίων, ἐνῷ γιὰ τὶς διδαχὲς τους ἔχουν μειωμένο ἐνδιαφέρον. Πρόκειται γιὰ ἐσφαλμένη ἐπιλογή. Τὰ θαύματα προφανῶς καὶ ἐντυπωσιάζουν, ἀλλὰ δὲν...

Ἅγιος Σαμψῶν ὁ ξενοδόχος (27 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Μιά κατηγορία ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καί οἱ Ἀνάργυροι καί Ἰαματικοί, οἱ ὁποῖοι ἀνάλωσαν τή ζωή τους στήν ἀνακούφιση τῶν πασχόντων καί ἐνδεῶν ἀνθρώπων. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Σαμψῶν ὁ Ξενοδόχος.
Γεννήθηκε στή Ρώμη τό 511 ἀπό πλούσιους γονεῖς. Ἕλκε δέ τήν καταγωγή του ἀπό βασιλική γενιά. Ἦταν ἀπόγονος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οἱ γονεῖς του ἦταν πιστοί ἄνθρωποι καί γι' αὐτό τόν μεγάλωσαν μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Χάρις στήν οἰκονομική τους εὐμάρεια ἔδωσαν στό γιό τους σπουδαία μόρφωση. Σπούδασε πολλές ἐπιστῆμες, ἀλλά μία τόν κατέκτησε, ἡ ἰατρική. Κι' αὐτό διότι θά τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν θά κριθεῖ γιατί δέν ἔβγαλε δαιμόνια, γιατί δέν εἶχε πρόγνωση, ἀλλά κάθε ἕνας θά κριθεῖ ἐάν τήρησε τήν πίστη καί φύλαξε γνήσια τίς ἐντολές καί παραδόσεις.
Μέγας Ἀντώνιος

26 Ιουν 2023

Κόμμα ΝΙΚΗ: Μιά συνειδητοποιημένη ψῆφος ἀπό 192.000 Ἕλληνες πού πίστεψαν στό θαῦμα καί ἔκλεισαν τά αὐτιά στήν προπαγάνδα

Μετά ἀπό ὅλο αὐτόν τόν πρωτοφανή πόλεμο πού δέχθηκε ἡ ΝΙΚΗ, κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ πλέον πώς ἡ εἴσοδός της στή Βουλή ἦταν συγκυριακό ζήτημα.
Τό θαῦμα ἔγινε. Τό Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ μπῆκε θριαμβευτικά στή Βουλή αὐξάνοντας αἰσθητά τίς δυνάμεις του σέ σχέση μέ τίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου, παρά τόν ἀνελέητο, καθημερινό πόλεμο πού δέχθηκε ἀπό κάθε «χαράκωμα» τοῦ συστήματος. Οἱ 192.000 πολῖτες πού ἐμπιστεύτηκαν μέ τήν ψῆφο τους τή ΝΙΚΗ, δέν πτοήθηκαν ἀπό τό πελώριο κῦμα λάσπης πού ἐξαπολύθηκε ἀπό τά συστημικά Μέσα γιά νά σβήσουν ἀπό τόν πολιτικό...

Ἡ εὐχαριστία

Τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακηρύσσει πὼς κοινωνοῦμε πραγματικὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου (Ματθ. κστ\’ 26-28. Μάρκ. ιδ\’ 22-24. Λουκ. κβ\’ 15-20. Ἰω. στ\’ 51-56. α\’ Κορ. ια\’ 24-26).
Δέχεται πὼς ἡ εὐχαριστία εἶναι ἀνάμνηση τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ (Λούκ. κβ\’ 19. Α\’ Κορ. ια\’ 24-25), ἀλλὰ δὲν δέχεται πῶς εἶναι μόνο ἀνάμνηση!
Ὁ Χριστὸς ἐξετέλεσε τὴ θυσία Του «ἐφάπαξ» (Ἑβρ. ζ\’ 27. θ\’ 12.28), ἑπομένως ἡ θυσία αὐτὴ δὲν ἐπαναλαμβάνεται. Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος προσφέρει τὸ σῶμα Του καὶ τὸ αἷμα Του πρὶν ἀπὸ τὴ μοναδικὴ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ (Ματθ. κστ\’ 26-28. Μάρκ. ιδ\’ 22-24. Λουκ. κβ\’ 19-20) καὶ δίνει ἐvτoλὴ στοὺς μαθητές Του νὰ κάνουν καὶ αὐτοὶ τὸ ἴδιο μέχρι τὴ δευτέρα Του παρουσία, δηλώνovτας πὼς ἡ «βρῶσις» τοῦ σώματός Του καὶ ἡ «πόσις» τοῦ αἵματός Του εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρία (Ἰω. στ\’ 31-50. Α\’ Κορ. ια\’ 23-29).

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τελεσθεῖ ἡ θεία εὐχαριστία πρὶν ἀπὸ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου; Τοῦτο καλύπτεται βέβαια ἀπὸ τὸ μυστήριο! Ὅμως ἡ θεία εὐχαριστία, ποὺ ἐτέλεσε ὁ Χριστὸς πρὶν ἀπὸ τὴ θυσία του, ἀποτελεῖ «μυστηριακὴ μετοχὴ» στὴ μία καὶ μοναδικὴ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἱερομόναχος Λουκάς Γρηγοριάτης: «Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, τό ὀρθόδοξο δόγμα καί ἡ ἐκκλησιαστική μας ζωή»

Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
Μέ τήν παροῦσα εἰσήγηση θά προσεγγίσουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ θεία λατρεία, τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί τό εὐαγγελικό ἦθος ἀλληλοπεριχωροῦνται, ἀλληλοεξαρτῶνται καί ἀλληλοεπιβεβαιώνονται. Μία ἐσφαλμένη πίστις εἶναι ἀδύνατον νά φανερώσει μία αὐθεντικῶς καί θείως λατρεύουσα ψυχή. Καί ἕνα ἀντιευαγγελικό ἦθος δέν μπορεῖ νά φανερώσει οὔτε γνήσιο λατρευτικό βίωμα, οὔτε ἀκίβδηλο δόγμα.
Ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς Μονῆς μας, ὁ π. Γεώργιος Καψάνης, σέ εἰσήγησή του τό 1987 στήν Θεσσαλονίκη, εἶχε παρατηρήσει: «Ἡ ἐκκοσμίκευσις διασπᾶ τήν ὀργανική ἑνότητα λατρείας καί πίστεως, λατρείας καί ἤθους, λατρείας καί ἱεραποστολῆς. Μᾶς διχάζει, ὥστε ἡ ζωή μας νά μή εἶναι συνέχεια καί συνέπεια τῆς Θείας Λατρείας»[1]. Ἡ ἐκκοσμίκευση ἀπογυμνώνει τήν ἐκκλησιαστική μας ζωή ἀπό τό λατρευτικό της βάθος.

Utopia: Δεῖτε τή βραβευμένη μικροῦ μήκους ταινία τοῦ Ἑλληνοαυστραλοῦ σκηνοθέτη Κώστα Νίκα μέ θέμα τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν καί τήν ἠλεκτρονική φυλακή

Σημείωση: Οἱ ἑλληνικοί ὑπότιτλοι ἐνεργοποιοῦνται πατῶντας κάτω δεξιά στό βίντεο τό κουμπί δίπλα στίς ρυθμίσεις

Ὁ Τζάκ μόλις ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του στήν Αὐστραλία μετά ἀπό πάνω ἀπό μιά δεκαετία μακριά στόν παράδεισο. Ἀλλά ἀφοῦ συναντήθηκε στό ἀεροδρόμιο μέ τόν ἀδελφό τοῦ Φράνκ, ὁ Τζάκ ἀνακαλύπτει ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἀλλάξει ριζικά. Οἱ πολῖτες ἀναφέρουν καί βεβαιώνουν πρόστιμα ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον γιά διάφορες ἀστικές παραβάσεις, χρησιμοποιῶντας τα κινητά τους τηλέφωνα γιά νά καταγράφουν καί νά ἀνεβάζουν ἀδικήματα σέ ἐγκεκριμένη κυβερνητική ἐφαρμογή.
Τό "Utopia" κέρδισε δύο διεθνῆ βραβεῖα, συμμετεῖχε σέ περισσότερα ἀπό δέκα κορυφαία φεστιβάλ ταινιῶν, ἀνάμεσα τους καί τό παγκοσμίου φήμης UTOPIALES στή Γαλλία, ὡς μία ἀπό τίς 35 καλύτερες ταινίες ἐπιστημονικῆς φαντασίας γιά τό 2020 ἐνῶ βρίσκεται ἀνάμεσα στίς ἐπίσημες ἐπιλογές της Omeleto, μίας ἀπό τίς μεγαλύτερες πλατφόρμες προβολῆς ταινιῶν μικροῦ μήκους.

Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας" 
Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα: Ἡ ζωὴ μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν λογισμῶν ποὺ καλλιεργοῦμε. Ἂν οἱ λογισμοὶ μας εἶναι εἰρηνικοὶ καὶ ἤρεμοι, ἂν ἔχουν πραότητα καὶ καλοσύνη, τότε ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ζωή μας.  Ἂν ἡ προσοχὴ μᾶς εἶναι στραμμένη στὶς συνθῆκες τοῦ βίου μας, τότε μᾶς καταπίνει μιὰ δίνη λογισμῶν, καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε οὔτε εἰρήνη οὔτε γαλήνη. 

Τὸ σημεῖο ἐκκίνησής μας εἶναι πάντοτε ἐσφαλμένο.  Ἀντὶ νὰ ξεκινοῦμε μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἐμεῖς θέλουμε πάντοτε νὰ ἀλλάξουμε πρώτα τους ἄλλους καὶ τελευταίους ἐμᾶς.  Ἂν ὁ καθένας ξεκινοῦσε πρῶτα μὲ τὸν ἑαυτό του, θὰ εἴχαμε παντοῦ τριγύρω εἰρήνη! 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανένα ὄφελος δέν ἀκολουθεῖ ἄν ἔχουμε ζωή καθαρῆ, ἀλλά δόγματα διεφθαρμένα, καθώς καί τό ἀντίθετο, νά ἔχουμε δηλαδή δόγματα καλά, ἐάν ἡ ζωή μας εἶναι διεφθαρμένη.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Ιουν 2023

Δημήτρης Νατσιός: «Μέ φόβο Θεοῦ θά πορευθοῦμε μαχόμενοι γιά τή ΝΙΚΗ τοῦ ἑλληνισμοῦ»

Δεῖτε τί δήλωσε ὁ Δημήτρης Νατσιός, ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ
Ὁ Δημήτρης Νατσιός, ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ, προέβη στήν πρώτη του τοποθέτηση μετά τά ἀποτελέσματα πού προαναγγέλλουν τήν εἴσοδο στή Βουλή.

Ἰδού ὅσα εἶπε:

«Στήν πολιτική ἱστορία τοῦ τόπου εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ πίστη τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἔρχεται στό πολιτικό προσκήνιο καί ἐκφράζεται μέ συντεταγμένο "ὄχι" σέ κάθε τί πού ...

Δημήτρης Νατσιός: Ἄς κάνουμε τόν σταυρό μας καί ἄς ψηφίσουμε γιά τήν Ἑλλάδα πού μᾶς ἀξίζει!

Ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, ἔστειλε μήνυμα διεκδίκησης τῆς Ἑλλάδας πού μᾶς ἀξίζει ἀσκῶντας το ἐκλογικό του δικαίωμα.
Ἐκλογές. Ἡ μεγάλη μέρα, ἡ μέρα πού ἡ ΝΙΚΗ θά διεκδικήσει τήν εἴσοδό της στή Βουλή ἔφτασε. Ὁ Δημήτρης Νατσιός ἔστειλε τό μήνυμά του πρός τόν ἑλληνικό λαό, γιά μιά Ἑλλάδα πού μᾶς ἀξίζει.

Ἀμέσως μετά τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό, ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης θά ἀσκοῦσε τό ἐκλογικό του δικαίωμα, ζητῶντας την ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου γιά νά εἶναι ἡ Νίκη σέ μιά...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἐκκλησία καί Πολιτική"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 25 Ἰουνίου 2023]

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (25-06-2023)

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία (25 Ἰουνίου †)

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία, ἦταν περιζήτητη νύμφη γιὰ τὴν σωματική της ὀμορφιά. Τὸ ἴδιο ὅμως ἔλαμπε καὶ ἡ ἁγνὴ ψυχή της. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν, ἐπέλεξε τὸ δρόμο τῆς ἄσκησης καὶ τῆς ἐγκράτειας στὸ μοναστῆρι ὅπου ἡγουμένη ἦταν ἡ θεία της, Βρυένη καὶ βρισκόταν στὴν Μεσοποταμία (στὴν πόλη τῆς Νισίβεως, ποὺ λέγεται Ἀντιόχεια τῆς Μυγδονίας καὶ βρισκόταν στὰ σύνορά τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Περσικοῦ κράτους).
Γρήγορα, παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας της, προσαρμόσθηκε στοὺς δύσκολους κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς βρίσκοντας παράλληλα καὶ χρόνο γιὰ νὰ μελετᾶ καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὶς Θεῖες Γραφές. Ἔγινε δὲ ὑπόδειγμα ἀνάμεσα στὶς ἄλλες μοναχὲς γιὰ τὴ σύνεσή της τὸ ζῆλο της, τὴν προθυμία της καὶ τὸ ταπεινό της φρόνημα.
Κάποια ἡμέρα ὅμως, ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα τὸ ὁποῖο κατεδίωκε χριστιανούς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Σεληνο (288 μ.Χ.) ἔφθασε καὶ στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν δίνετε νά μή λέτε ἔδωσα, ἔχασα, τάϊσα. Ὁ Θεός σας ἔδωσε τά ὑπάρχοντα, ὁ Θεός ἔδωσε εὐλογία, γιά νά δίνετε· ὅταν ἔρχονται ἀπό μακριά, νά φιλοξενεῖτε καί νά τά δίνετε ὅλα.
Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας

24 Ιουν 2023

Μήνυμα ΝΙΚΗΣ ἀπό τό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας!

Ἡ προεκλογική περίοδος γιά τή ΝΙΚΗ δέν θά μποροῦσε νά κλείσει καλύτερα ἀπό τή μεγαλειώδη καί συγκινητική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη, 22 Ἰουνίου στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, στήν Συνεδριακή Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη».

Ἡ μαζική προσέλευση τοῦ κόσμου, ὁ παλμός καί τά συνθήματα τῆς νεολαίας πού δονοῦσαν τήν ἀτμόσφαιρα, ἡ συσπείρωση καί ἡ ὁμοψυχία πού ἔδειξαν οἱ ὑποψήφιοι τοῦ Κινήματος καί...

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ. Β΄

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Στοὺς λαβυρίνθους τοῦ ἐφιάλτη ὁδηγημένοι αἰώνια, δίχως σωτηρία

στὴν τακτικὴ δουλεία τοῦ δικαστὴ, ποὺ δὲν καταλαβαίνει.

Νίκο, ποτὲ δὲν θἄναι ἔτσι. Νίκο εἶν᾿ ἡ ἁρρώστια ποὺ μᾶς σώζει

καθῶς σὲ φέρνει πιὸ μακρυὰ κι᾿ ἀπ᾿ τὸ κελί σου.

Νίκο, στὸν οὐρανο τῆς μουσικῆς σου.

Δ. Σαββόπουλος: Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸ Νικο.


Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ντιμετωπίζουμε τὴν ἀπειλή νὰ ἀναλάβῃ τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας, μὲ ἀπόλυτη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία ὁ μαθητὴς τοῦ Σβάμπ καὶ τοῦ Χαράρι, ὁ γόνος τοῦ μητσοτακέϊκου, ὁ Κούλης, ὅπως χαϊδευτικὰ τὸν προσαγορεύουν, ὁ πιστὸς, ὅπως δηλώνει, ἄν καὶ…

Οἱ ἀλλαγές στό Σύνταγμα πού θά ἀλλάξουν τά πάντα στήν Ἑλλάδα

Χαράλαμπος Ἄνδραλης, δικηγόρος
Μιά συγκριτική μελέτη τῶν σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων σέ σχέση μέ τό ἰσχῦον Σύνταγμα, σέ θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις

Πρόλογος
Σέ προηγούμενο κείμενό μας ὑπενθυμίσαμε τό «Καινοτόμο Σύνταγμα» τοῦ κ. Γεραπετρίτη καί τῆς συγγραφικῆς ὁμάδας του, τό ὁποῖο θά τεθεῖ ἐπί τάπητος στήν ἑπόμενη Βουλή. Ἀναφέραμε ἐπιγραμματικά κάποιες σημαντικές ἀλλαγές πού αὐτό θέτει σέ σχέση μέ τό ἰσχῦον Σύνταγμα. Στήν παροῦσα μελέτη γίνεται ἐκτενέστερη συγκριτική ἀνάλυση τῶν ἀλλαγῶν πού ἑτοιμάζονται ἀπό τήν ἑπόμενη καί τή μεθεπόμενη Βουλή. 
Παρά τό σχετικά ἐκτενές τῆς παρακάτω συγκριτικῆς...

Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος: Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Αγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν…

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Συγχαίρουμε τή γονική ἐπαγρύπνηση

Μεγάλος σάλος προκλήθηκε ἀπό τήν προβολή ἑνός βίντεο ὁμοφυλοφιλικοῦ περιεχομένου μέ πρωταγωνιστές ἐφήβους, σέ μαθητές δημοτικοῦ ἀπό τή δασκάλα τους. Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς ἔχουμε ἐπισημάνει τό σχέδιο προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία καί δυστυχῶς μᾶς ἐπιβεβαιώνει, μέρα μέ τή μέρα ἡ πραγματικότητα πού ζοῦμε ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις μας δέν ἦταν προϊόν ἀρρωστημένης φαντασίας.

Πλέον ἡ ἠθική σήψη φιλοδοξεῖ νά μπεῖ σέ κάθε σπίτι καί δέν κάνει ἐξαιρέσεις. Ἡ συνταγματική ὑποχρέωση τοῦ Κράτους...

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος ὁ Κολλυβάς καί Διδάσκαλος τοῦ Γένους (24 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Τό Κολυβαδικό Κίνημα τοῦ 18ου αἰῶνα ὑπῆρξε ἕνας σημαντικός ἱστορικός σταθμός στήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία, καθ' ὅτι διαδραμάτισε ἰσχυρό ἀνανεωτικό ρόλο στήν Ὀρθοδοξία μας, ἡ ὁποία ἀσφυκτιοῦσε ἀπό τίς παρεμβάσεις τῆς αἱρετικῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης. Ἕνα ἀπό τά κύρια πρόσωπα αὐτοῦ τοῦ κινήματος ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ἕνας μεγάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας καί διδάσκαλος τοῦ Γένους.
Γεννήθηκε τό 1722 στό Κῶστο της Πάρου. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ἀπόστολος Τοῦλος καί ἡ μητέρα του Κωστιανή, οἱ ὁποῖοι τοῦ διδάξαν τή εὐσέβεια καί φρόντισαν νά τόν σπουδάσουν. Τά πρῶτα γράμματα τά ἔμαθε στό Κῶστο καί...

Εἰς τό Γενέθλιόν του Τιμίου, Ἐνδόξου, Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Λόγοι καί ὁμιλίες
Ἅγιου Λουκᾶ Κριμαίας
Ἔκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
Στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τά ὁποῖα ὁ Θεός τά ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αὐτά εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατά σάρκα καί ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ καί τό θαῦμα τῆς λύσεως τῆς γλώσσας τοῦ πατέρα του Ζαχαρία, τήν ὁποία ἔδεσε ὁ Ἀρχάγγελος γιατί δέν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἀρετὴ πού δηλώνει τὴν εὐμένεια, τὴν πραότητα, τὴν μετριοπάθεια, τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν ἀγαθότητα. Ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἀρετὴ μεγάλης ἠθικῆς ἀξίας, πού φανερώνει εὐγένεια γενναίας καὶ ἀγαθῆς ψυχῆς.
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

23 Ιουν 2023

Κόμμα ΝΙΚΗ: Τό θαῦμα πάει στή Βουλή! Νέα διαπιστευτήρια ΝΙΚΗΣ στό ΣΕΦ στή μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση!

Τό Sportime ἦταν στό ΣΕΦ καί θά μεταδώσει ζωντανά τήν τελευταία μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση πρίν τίς ἐκλογές πού κάνει τό Κόμμα ΝΙΚΗ!
Τό κόμμα ΝΙΚΗ λίγες ὧρες πρίν τίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰουνίου πραγματοποίησε ἀκόμα μία μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση. Μετά τά διαπιστευτήρια Νίκης στό Βελλίδειο, τή Λάρισα, σειρά εἶχε ἡ Ἀθήνα καί τό ΣΕΦ. Τό Sportime μετέδωσε ζωντανά τή σύναξη τῶν μελῶν τῆς Νίκης. Κεντρικός ὁμιλητής ἀσφαλῶς ὁ πρόεδρος Δημήτρης Νατσιός. Λίγες ὧρες μετά τήν...

Ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξη ἀπό τόν πρόεδρο τῆς "ΝΙΚΗΣ" κ. Δημήτριο Νατσιό

Μήπως πρέπει νά ἀποποιηθοῦμε τήν πίστη μας καί τήν ὅποια πνευματική ζωή ἔχει ὁ καθένας μας, γιά νά εἴμαστε «πολιτικά ὀρθοί»;

Ἰωάννης Ἰντζές
Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ στοχευμένη κριτική πού ἀσκεῖ ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου στό κίνημα τῆς ΝΙΚΗΣ. Κατ΄αρχάς τήν δεχόμαστε καλοπροαίρετα καί τήν ἀξιολογοῦμε ὡς πολῖτες, ἐπειδή τόν εἴχαμε συνηθίσει νά μιλᾶ τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ἄρθρο του μέ τόν πομπώδη τίτλο «Πτήση μέσα στό νέφος τῆς πνευματικῆς συγχύσεως» ὅπου ἀναφέρονται πολλά, ἀλλά κατά τήν γνώμη μου παραπλανητικά καί ἀναληθῆ, μέ ἀντιφάσεις καί ἀοριστολογίες. 
Θά προσπαθήσω νά ἀπολογηθῶ στίς κατηγορίες του.

Μᾶς προσάπτει ὅτι ἱδρύσαμε ἕνα Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Γιατί; Πού τό λέμε αὐτό; Ἐπειδή στίς βασικές μας...

Ἐπίτροπος Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ στήν Κύπρο: «Τά παιδιά δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς» – Κρατικό «παιδομάζωμα» γιά σεξουαλική προπαγάνδα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὅπως στήν Ἑλλάδα, ἔτσι καί στήν Κύπρο, δόθηκε τό σύνθημα γιά ὑποχρεωτική πλύση ἐγκεφάλου τῶν μαθητῶν μέ τή Νεοταξική ἀτζέντα τοῦ σέξ.
Μιά ἐξωφρενική δήλωση τῆς Ἐπιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ, ἔχει προκαλέσει σφοδρές ἀντιδράσεις στήν κοινωνία τῆς Κύπρου, ἄλλα καί στήν Ἑλλάδα πού ἡ Παιδεία της ἀκολουθεῖ τόν ἴδιο καταστροφικό δρόμο.

Ἡ Δέσπω Μιχαηλίδου σέ δηλώσεις της σέ γνωστό Κυπριακό κανάλι, ἐπεσήμανε ὅτι «κανένα παιδί δέν θά ἐξαιρεθεῖ ἀπό τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» καί οὐσιαστικά ὑποστήριξε πώς τά «παιδιά δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς», περισσότερο ἀπό ὅσο ἀνήκουν στό κράτος!

«Πῶς προστατεύονται τά παιδιά; Μέ γνώση προστατεύονται...

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ


Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Οἱ μεγαλύτεροι θὰ θυμᾶστε τὸ Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸ Νίκο. Τὸν Νίκο τὸν Κοεμτζή. Ὁ Διονύσης Σαββόπουλος,  τότε, ἐπειδὴ «ἡ τέχνη του ἔζησε παράξενες στιγμές, καὶ ἀπὸ δίκηο ξέρει» περασπίστηκε μὲ τὸν τρόπο του αὐτὸν τὸν φονηάποὺ ο πολλοὶ καταδίκαζαν μὲ…

Ἅγιος Βάρβαρος ὁ μυροβλήτης καὶ θαυματουργὸς (23 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν προέρχονται ἀπὸ πολιτισμένους λαούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπολίτιστους καὶ βαρβάρους. Ἅγιοι ἐπίσης ἀναδείχτηκαν καὶ μεγάλοι κακοῦργοι, οἱ ὁποῖοι μετανόησαν καὶ ἄλλαξαν ζωή. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Βάρβαρος ὁ Μυροβλήτης.
Ἔζησε τὸν 9ο αἰῶνα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Ἀφρικῆς. Ἦταν μεγαλόσωμος, μελαψὸς στὴν ὄψη καὶ θηριώδης στὸ χαρακτῆρα. Προφανῶς τὸ θρήσκευμά του ἦταν τὸ Ἰσλάμ, ἢ ἡ εἰδωλολατρία. Ἀπὸ μικρὸς εἶχε προσκολληθεῖ σὲ μία ἄγρια πειρατικὴ συμμορία, ἡ ὁποία ἔκανε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ Προσευχή εἶναι συνομιλία μὲ τὸν Θεό, θεωρία τῶν ἀοράτων, πληροφόρηση γιὰ ὅσα ἐπιθυμοῦμε, ὁμοτιμία μὲ τοὺς ἀγγέλους, προκοπὴ στὰ καλὰ ἔργα, ἀποτροπὴ ἀπὸ τὰ κακά, διόρθωση γιὰ κείνους ποὺ ἁμαρτάνουν, ἀπόλαυση τῶν παρόντων ἀγαθῶν, ὑπόσταση τῶν ἀγαθῶν τοῦ μέλλοντος.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης

22 Ιουν 2023

H ἀπάντηση καί οἱ θέσεις της NIKHΣ

Τό νέο μήνυμα τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ δίνει ἀπαντήσεις καί ὑπενθυμίζει θέσεις. 
Σταθεροί στά ἰδανικά μας, προσκαλοῦμε τήν κυβέρνηση νά ἀντιγράψει καί ἄλλες θέσεις τῆς Νίκης καί ὄχι μόνο τό Ὑπουργεῖο Οἰκογένειας καί Δημογραφικῆς Ἀνάπτυξης. Θέσεις γιά φθηνή ἑλληνική ἐνέργεια, γιά πρωτογενῆ ἑλληνική παραγωγή, γιά ἀσφάλεια στόν ἁπλό πολίτη, γιά τά αὐτονόητα στά ἑλληνοτουρκικά, γιά τή ριζική ἀλλαγή ἐκπαιδευτικῆς ὕλης στά σχολεῖα, γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας.
Στίς 25 Ἰουνίου, μαχόμαστε γιά τή ΝΙΚΗ.

Ὄχι κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι «σοσιαλιστική ἐφεύρεση» – Εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ καί αἰώνια ἀλήθεια

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἀποκάλυψε τή νεοεποχίτικη ἀντίληψή της γιά τήν Ὀρθοδοξία: Ἕνα ἐφεύρημα ἀνθρώπων χωρίς ἀλήθεια καί χωρίς Θεό
«Τό διαδίκτυο εἶναι ἡ πιό σοσιαλιστική ἐφεύρεση μετά τή θρησκεία τοῦ Χριστοῦ». Τάδε ἔφη Ντόρα Μπακογιάννη, σέ συνεδρίαση τοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτισμικῆς Διπλωματίας. Αὐτή εἶναι ἡ ὑλιστική κοσμοθεωρία τῆς ἀδερφῆς τοῦ αὐριανοῦ πρωθυπουργοῦ, καί κατ' ἐπέκταση τοῦ ἄθεου νεοφιλελευθερισμοῦ πού πρεσβεύει ἡ Νέα Δημοκρατία, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.

Ἡ γαλάζια «Σοβιετία» ἔχει υἱοθετήσει τίς ἴδιες ἀπόψεις περί χριστιανικῆς πίστης, πού ὑποστήριζε ὁ Σταλινισμός καί ὁ Ναζισμός. Καί οἱ δύο ὄψεις τοῦ φασισμοῦ, ξερίζωσαν ἀπό...

Ἐκλογές: συμπεράσματα καί ἐκτιμήσεις

Στίς ἐκλογές τήν 21η Μαΐου εἴχαμε κάποιες ἐκπλήξεις γιά πολύ κόσμο. α) ἡ σημαντική πτώση του Σύριζα, β) τό μεγάλο ποσοστό τῆς Νέας Δημοκρατίας καί γ) ἡ παρ' ὀλίγο εἰσδοχή στήν Βουλή τῶν κομμάτων «Νίκη» καί «Πλεύση ἐλευθερίας».

Ξεκινῶντας, θά στενοχωρήσω ἀρκετούς φίλους μας, ἀλλά ἐμεῖς εἴχαμε προβλέψει ἀκριβῶς το ποσοστό του Σύριζα καί μάλιστα μέ περαιτέρω καθοδική πορεία. Δηλαδή κάποια πτώση στίς 25 Ἰουνίου, ἐνῶ στίς εὐρωεκλογές τό 2024 θά τόν ὑπερκεράσει τό Πασόκ, καί στίς ἑπόμενες βουλευτικές θά πάει σέ...

Προεκλογική ἐκδήλωση τῆς ΝΙΚΗΣ στήν Λάρισα 20-6-2023

Ὁλόκληρη ἡ μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση τῆς ΝΙΚΗΣ στήν Λάρισα, τήν Τρίτη 21-6-2023

Πέφτουν οἱ μάσκες γιά τή Θράκη!

Νέα «βόμβα» γιά τόν ὑποψήφιο τῆς ΝΔ Μουσταφά Κατραντζῆ
Στήν αὐλή τῆς Ν.Δ. σκάει ἠχηρά ἡ βόμβα τῶν μειονοτικῶν ὑποψηφίων στή Ροδόπη μετά τήν πρωτοφανῆ ἐνέργεια τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά ρίξει τό θέμα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στήν ἀρένα τοῦ ἐκλογικοῦ ἀνταγωνισμοῦ.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀποκάλυψε χθές ὅτι σέ ἔγγραφο τῆς ΕΥΠ πού τοῦ ἀπέστειλε ὁ πρόεδρος τῆς Ν.Δ. γινόταν σαφής ἀναφορά, ἐκτός ἄλλων, καί στόν «γαλάζιο» ὑποψήφιο Μουσταφά Κατραντζῆ, τόν ὁποῖο ἡ ὑπηρεσία χαρακτήριζε «στρατευμένο στά σχέδια τῆς Ἀγκυρας καί τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ στενὸς δρόμος δέχεται αὐτοὺς πού θλίβονται, πού στενάζουν, πού δὲν βαστάζουν τίποτα ὑλικό, παρὰ αὐτὰ μόνον τὰ φορτία, τὰ ὁποία διά μέσου τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰμεταφερθοῦν, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν φιλανθρωπία, τὴ καλωσύνη, τὴν ἐπιείκεια. Ἄν βαστάζεις αὐτὰ τὰ φορτία, εὔκολα θὰ μπορέσεις νὰ μπεῖς στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Ιουν 2023

Δημήτρης Νατσιός: Οὔτε «δεξιά» - οὔτε «ἀριστερά», ἡ «ΝΙΚΗ» ἀπευθύνεται σὲ κάθε Ρωμηό - Συνέντευξη στὸν Νίκο Κυριακάκη

Συντάκτη Πέτρος:ς Δημοπουλος
Ἀπαντήσεις γιὰ τὶς ἀήθεις ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἡ ΝΙΚΗ ἀπὸ ὅλα τὰ μέτωπα, καὶ γιὰ τὰ φλέγοντα ζητήματα ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἐπικαιρότητα, ἔδωσε ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος, Δημήτρης Νατσιός, στὴ διαδικτυακὴ ἐκπομπὴ «Ἀντιπρόταση» τοῦ Prime News, καὶ τὸν Νίκο Κυριακάκη.
Τὶς τελευταῖες μέρες ἡ ΝΙΚΗ δέχθηκε πολλὲς βολὲς ἀπὸ τὰ «δεξιά» της, ὅταν ἀνακοίνωσε πὼς ἀναστέλλει γιὰ μία μέρα τὶς προεκλογικὲς δραστηριότητές της, λόγῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Πένθους ποὺ κήρυξε ἡ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση τοῦ Ἰωάννη Σαρμά. Κάποιοι θερμόαιμοι τοῦ πατριωτικοῦ χώρου ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ «μαῦρο» καὶ τὸ «ἄσπρο», εἶπαν πὼς ἡ ΝΙΚΗ λειτούργησε ὡς…

Ἀνίερη συμμαχία κατά τῆς παραδεδομένης Ὀρθοδόξου λατρείας

Τοῦ πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Δύο ἀπό τούς ἀμύντορες τοῦ Ἀλεξάνδρου Καρυώτογλου, ὁ π. Βασίλειος Θερμός καί ὁ κ. Θ. Παπαθανασίου, στά ἀτεκμηρίωτα κείμενά τους πού ἀναρτήθηκαν στό anastasiosk.blogspot δέν παραλείπουν νά «στολίζουν» μέ ὕβρεις ὅσους τυχόν διαφωνοῦν μέ τήν παρουσία κοριτσιῶν στή διακονία τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὁ π. Θερμός ἀναφωνεῖ στό τέλος τοῦ γραπτοῦ του : «Δέν θά δεχθοῦμε νά ἐπικρατήσουν οἱ ἀστοιχείωτοι»! καί ὁ κ. Παπαθανασίου πρό τῆς ἀρχῆς τοῦ κειμένου του θρηνεῖ: «Να θρηνήσω την ασέβειά τους, ή να σιχαθώ την αγραμματοσύνη τους;».
Εἴμαστε λοιπόν «ἀστοιχείωτοι» καί ἄξιοι νά μᾶς «σιχαίνονται» οἱ δοκησίσοφοι. Βέβαια ὁ κ. Παπαθανασίου, ἐγγράμματος ὤν, παίρνει αὐτή τή φράση ἀπό τά λόγια πού ἀπευθύνει ὁ Μ. Βασίλειος στούς Ἀρειανόφρονες, καί τήν ἐφαρμόζει σέ μᾶς. Ἄς εἶναι!

Ἄς δοῦμε τώρα, ἐφόσον ἐμεῖς εἴμαστε ἀστοιχείωτοι, πόσο ἐνήμερος εἶναι...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.