23 Ιουν 2023

Ἐπίτροπος Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ στήν Κύπρο: «Τά παιδιά δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς» – Κρατικό «παιδομάζωμα» γιά σεξουαλική προπαγάνδα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὅπως στήν Ἑλλάδα, ἔτσι καί στήν Κύπρο, δόθηκε τό σύνθημα γιά ὑποχρεωτική πλύση ἐγκεφάλου τῶν μαθητῶν μέ τή Νεοταξική ἀτζέντα τοῦ σέξ.
Μιά ἐξωφρενική δήλωση τῆς Ἐπιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ, ἔχει προκαλέσει σφοδρές ἀντιδράσεις στήν κοινωνία τῆς Κύπρου, ἄλλα καί στήν Ἑλλάδα πού ἡ Παιδεία της ἀκολουθεῖ τόν ἴδιο καταστροφικό δρόμο.

Ἡ Δέσπω Μιχαηλίδου σέ δηλώσεις της σέ γνωστό Κυπριακό κανάλι, ἐπεσήμανε ὅτι «κανένα παιδί δέν θά ἐξαιρεθεῖ ἀπό τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» καί οὐσιαστικά ὑποστήριξε πώς τά «παιδιά δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς», περισσότερο ἀπό ὅσο ἀνήκουν στό κράτος!

«Πῶς προστατεύονται τά παιδιά; Μέ γνώση προστατεύονται... τά παιδιά. Γιατί ἀφήνοντάς τα στήν ἄγνοια, ἀπληροφόρητα, τά ἀφήνουμε ἀποδυναμωμένα, χωρίς νά γνωρίζουν ποῦ θά ἀποταθοῦν, ποιό εἶναι τό σῶμα τους, μέχρι ποῦ τά ἀγγίγματα ἐπιτρέπονται, ποιούς θά πρέπει νά ἐμπιστεύονται», εἶπε ἡ κυρία Μιχαηλίδου.

Καί συμπλήρωσε:

«Ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου, κανένα παιδί δέν μπορεῖ νά ἐξαιρεθεῖ ἀπό τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἐπειδή οἱ γονεῖς του δέν τό ἐπιθυμοῦν. Δέν ἔχει νά κάνει μέ τίς πεποιθήσεις τῶν γονέων. Οἱ γονιοί στό σπίτι τους, μπορεῖ νά κατευθύνουν τά παιδιά τούς ἀνάλογα μέ τίς δικές τους πεποιθήσεις καί ἀντιλήψεις, εἶναι δικαίωμα τῶν γονιῶν. Ἀλλά εἶναι καί δικαίωμα τῶν παιδιῶν νά μπορέσουν νά αὐτοπροστατευθοῦν καί νά τούς προστατεύσουμε. Καί δέν μπορεῖ νά ἀφήνουμε τά παιδιά μας ἀπροστάτευτα. Τά παιδιά δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς».

Ξεκινᾶμε μέ τήν παραδοχή πώς τά παιδιά ὄντως δέν ἀνήκουν στούς γονεῖς τους. Ἀνήκουν στόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι δωρητής κάθε ζωῆς. Τά παιδιά εἶναι ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, καί ὁ κάθε γονιός ἀναλαμβάνει νά διαφυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ αὐτό τό ἔμψυχο δῶρο πού εἶναι σάρκα ἀπό τή σάρκα του. Κανένας ἄνθρωπος δέν ἀνήκει σέ κανέναν ἄλλο ἄνθρωπο, ἄλλα οὔτε καί στό κράτος. Καί ἀφοῦ τά παιδιά ἀνήκουν στόν Θεό, ὁ ἄνθρωπος θά ἔπρεπε νά κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά προστατέψει τήν ἄδολη φύση τοῦ παιδιοῦ, ἔτσι ὅπως τήν ἔχει προικίσει ὁ Θεός νά λειτουργεῖ. Ὄχι νά καταλαμβάνεται ἀπό ἑωσφορική μανία γιά νά διαφθείρει καί τό τελευταῖο ἴχνος ἁγνότητας πού ἔχει ἀπομείνει σέ αὐτόν τόν κόσμο.

«Τά παιδιά προστατεύονται μέ τή γνώση», μᾶς εἶπε ἡ κυρία Μιχαηλίδου ἀπό τό τηλεπαράθυρο ἀνάβοντας ἕνα... τσιγάρο στόν ἀέρα (!) τήν ὥρα πού ἀράδιαζε τό νεοταξικό ποίημα της, προσφέροντας σέ ὅσα παιδιά τήν εἶδαν, τή «γνώση» πώς τό κάπνισμα εἶναι μιά «ὡραία» συνήθεια πρός μίμηση. Ἐδῶ δέν μποροῦν νά συμμαζέψουν τό πάθος τους οὔτε γιά 5 λεπτά γιά τίς ἀνάγκες μιᾶς ζωντανῆς σύνδεσης, καί θά βάλουν σέ... τάξη τήν ἐπιμόρφωση τῶν παιδιῶν. Γι' αὐτό λέμε καί ξαναλέμε, πώς χωρίς πνευματική βάση τίποτε δέν δουλεύει καί τίποτε δέν καρποφορεῖ.

Ποιά γνώση καί ἀπο ποιούς;
Ἡ γνώση ὡς ἀπόκτηση μιᾶς πληροφορίας, δέν εἶναι κάτι πού ὁπωσδήποτε ὁδηγεῖ σέ καλό . Ὑπάρχει καλή γνώση, ὑπάρχει κακή γνώση, ὑπάρχει καί ἄχρηστη γνώση. Δέν εἶναι ὅλες οἱ γνώσεις γιά καλό μας. Καί δέν εἶναι ὅλες οἱ γνώσεις κατάλληλες γιά ὅλες τίς ἡλικίες. Καί δέν εἶναι ὅλοι οἱ χαρακτῆρες ἴδιοι, γιά νά ἐπεξεργάζονται τήν ἑκάστοτε πληροφορία μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ὑπάρχει γνώση πού προστατεύει, ὑπάρχει καί γνώση πού ὠθεῖ τόν ἀποδέκτη της σέ κίνδυνο.

Παραδείγματος χάριν, θά ἦταν ἐξωφρενικό νά μάθεις σέ ἕνα μικρό παιδί πῶς νά ὁδηγεῖ μοτοσυκλέτα ἤ πῶς νά ἀνάβει μιά φωτιά. Ἀκόμα πιό διεστραμμένο εἶναι λοιπόν, νά μεταφέρεις ἄχρηστες γνώσεις στό ἄγουρο καί ἀθῶο μυαλό ἑνός παιδιοῦ, πού δέν ἀπειλοῦν μόνο τό σῶμα του, ἄλλα καί τήν ψυχική ὑγεία του.

Ὅσον ἀφορᾶ τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συγκεκριμένα, τό θέμα εἶναι τί γνώσεις μεταδίδονται στά παιδιά, ποιό σύστημα Παιδείας μεταδίδει αὐτές τίς γνώσεις καί σέ τί ἡλικία τους τίς μεταδίδει. Τά παιδιά καλῶς βρίσκονται σέ ἄγνοια γιά ὅσο τό ὁρίζει ἡ ἡλικία τους καί ἡ φύση τους. Τό θέμα εἶναι νά ἀλλάξει πρός τό καλύτερο ὁ διεστραμμένος κόσμος τῶν μεγάλων, καί ὄχι νά διαφθείρουμε τά παιδιά, γιά νά τά ἐγκλιματίσουμε καλύτερα στά Σόδομα καί τά Γόμορρα τῶν ἐνηλίκων.

Tο θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀποτελεῖ – αὐστηρά – θέμα τῶν γονιῶν τοῦ μαθητῆ καί ὄχι τοῦ κάθε ἐλεεινοῦ γκεμπελίσκου πού κρύβεται πίσω ἀπό ἕναν «ἐπιστημονικό» φορέα, κάνοντας εἰσηγήσεις γιά μαθήματα πού προάγουν ὁλόκληρη τή νεοταξική ἀτζέντα, ὥστε νά ἀποπερατωθεῖ ἡ ἀποκτήνωση τῆς νεολαίας.

Κάθε παιδί ζεῖ σέ διαφορετικό οἰκογενειακό περιβάλλον, ἔχει διαφορετική ἀνάπτυξη, διαφορετικό χαρακτῆρα, διαφορετική ἀντίληψη τῶν πραγμάτων, διαφορετικά βιώματα. Πάνω σέ αὐτά, καί μέ ἐξειδικευμένο τρόπο γιά κάθε ἄτομο, πρέπει νά προσαρμοστεῖ ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ. Καί αὐτά τά γνωρίζουν μόνο οἱ γονεῖς τοῦ κάθε παιδιοῦ. Κανένας ἄλλος.

Κι ὅμως, ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ἔχει ἀρχίσει νά διακηρύττει ἀνοιχτά τήν στρατολόγηση τῶν παιδιῶν σέ αὐτόν τόν ἀνίερο κόσμο πού ἑτοιμάζουν. Τί εἶπε οὐσιαστικά ἡ Ἐπίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων στόν λαό τῆς Κύπρου, καί τί θά μᾶς λένε κι ἐμᾶς στήν Ἑλλάδα ἀντίστοιχα;

Εἶναι σάν νά εἶπε μέ ἄλλα λόγια: «Γονεῖς, τά παιδιά σας εἶναι "λευκά χαρτιά" γιά ἐμᾶς, ὅσο εἶναι καί γιά ἐσᾶς, καί θά τά "μουντζουρώσουμε" μέ τή νεοταξική προπαγάνδα μας, θέλετε – δέν θέλετε.

Ὅποια ἀνατροφή καί ἄν δίνετε στό παιδί σας, ἀκόμα καί ἄν φυλᾶτε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν ἁγνότητά του, ἀκόμα καί ἄν μεγαλώνει σέ μιά οἰκογένεια μέ χριστιανικά ἤθη καί ἀξίες, ἐμεῖς θά ἀποφασίσουμε τήν ὥρα πού θά σκοτώσουμε τήν ἀθωότητα του, ἐμεῖς θά κρίνουμε πότε θά ἀνακαλύψει τόν "θαυμαστό κόσμο" τοῦ σέξ, τῆς διαδικασίας τῆς στύσης, τοῦ αὐνανισμοῦ, τῆς διαφορετικότητας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς παρενδυσίας κ.ο.κ».

Τό κράτος μπαίνει πάνω ἀπό τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις, πάνω ἀπό ἠθικούς φραγμούς, πάνω ἀπό τόν κώδικα ἐπικοινωνίας της κάθε οἰκογένειας. Καί γιατί ὅλα αὐτά; Γιατί τό λένε οἱ «εἰδικοί». Ποιοί «εἰδικοί»; Αὐτοί πού παίρνουν ντιρεκτίβες ἀπό τό WEF καί διαμορφώνουν ἐκπαιδευτικά προγράμματα πού προωθοῦν τή διεφθαρμένη ἀτζέντα τοῦ πανσεξουαλισμοῦ.

Ἀφοῦ πρῶτα φρόντισαν μέ ποικίλους τρόπους νά ξεχαρβαλώσουν τό βασικό κύτταρο μιᾶς ὑγιοῦς κοινωνίας πού εἶναι ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, τώρα ἀρχίζουν νά τόν παραμερίζουν καί νά τόν ὑποτάσσουν κάτω ἀπό ἕνα πατερναλιστικό κράτος πού ὁδηγεῖ ὑποχρεωτικά τά παιδιά σέ μιά βιομηχανία ἐκμαυλισμοῦ.

Γιά νά ἐξυπηρετήσουν τούς μιαρούς σκοπούς τους, ρίχνουν ὅλο τό βάρος στήν πρόωρη σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν. Συμπεριφέρονται σάν νά εἶναι ἡ σεξουαλική «ἀφύπνιση» τό ὑπέρτατο (καί μοναδικό) «ἐφόδιο» στήν ἀνάπτυξη ἑνός παιδιοῦ, καί τήν ἴδια στιγμή στέλνουν τήν πνευματική ἀφύπνηση στήν ὁδό τῆς ἀποχαύνωσης. Γι' αὐτό τό λόγο δέν ἔχουν κανένα πρόβλημα νά κάνουν τά θρησκευτικά προαιρετικό μάθημα (καί νά τά καταργήσουν κάποια στιγμή), ἄλλα τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θέλουν νά τήν ἔχουν ὑποχρεωτική γιά ὅλα τά παιδιά. Ἄλλωστε τό σέξ εἶναι μία ἀπό τίς «θρησκεῖες» τῆς Νέας Ἐποχῆς. Καί τό κράτος ξεκίνησε νά συλλέγει πιστούς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.