16 Οκτ 2017

Μπεν Σαπίρο: Δὲν μπορεῖς νὰ θυσιάζεις τὴν ἀλήθεια ἐπειδὴ κάποιοι μπορεῖ νὰ ὑποφέρουν ἐξαιτίας της

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Χάρη στὸν Ἅγιο Πορφύριο ἐπέστρεψαν οἱ ἀστροναῦτες τοῦ Apollo 13 πίσω στὴ γη!

Καὶ λιβανισον αὐτοὺς τρεῖς φοράς!

Γράφει ὁ π. Διονύσιος Ταμπάκης
ΑΦΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ νὰ σπάσουν τὰ φτερὰ τῶν παιδιῶν μας. Ἀφοῦ βάλανε μπρὸς τ’ ἀλέτρι γιὰ νὰ ἀποκόψουν καὶ εὐνουχίσουν τὰ 15χρονα. Τώρα μεγαλουργοῦν  καὶ πάλι θέλοντας διακαῶς μὲ νόμους καὶ ὑπο-νόμους νὰ μαστουριάσουν μὲ χασὶς καὶ ἀποχαζέψουν  τὸ ὅσο μυαλὸ ἔμεινε στὴν νεολαία… Στὸ δικό τους λοιπὸν  χασισολολίβανο  «εἰς ὀσμὴν δυσωδίαν δαιμονικῆς» ἃς τοὺς λιβανίσουμε μὲ τὸ δικό μας Ὀρθόδοξο λιβάνι, λιβάνι καλὸ κι’ ἁγιορείτικο…
Καὶ νὰ τώρα  3 ὡραῖες ἱστορίες ποὺ ἔχω νὰ σᾶς λέω:
1η: Ἡ κυρία Γεωργία, ράφτρα γνωστὴ ἐκεῖ στὴν παλιὰ Κοκκινιὰ μὲ τὴν μικρασιάτικη πύρινη εὐλάβεια ,καρδιὰ φιλόξενο ἀρχονταρίκη γιὰ ὅλη τὴν γειτονιά. Ἢ θὰ ἕραβε ἢ θὰ προσεύχονταν στὶς λιβανοκαπνισμένες δεκάδες εἰκόνες  ποὺ’χὲ στὸ προσφυγικὸ κελλάκι της.
Κάθε Πάσχα τὸ λοιπὸν τόση ἦταν ἡ χαρά της ποὺ ἔπαιρνε τὸ μαγκάλι, τὸ γέμιζε ὅλο κάρβουνα καὶ ὕστερόν τοῦ ’ρίχνε ἀπὸ πάνω 5 κιλὰ λιβάνι νὰ....

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ θάνατος καὶ ὁ Χριστὸς ἡ ζωὴ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς- Μηνύματα στὸ λαὸ» 
Ἐκδόσεις: «Ὀρθόδοξη Κυψέλη»
Σχόλιο εἰσαγωγικό: Εἶναι θλιβερὴ καὶ ἀπογοητευτικὴ ἡ κατάσταση στὴν πατρίδα μας. Ὑπάρχει μεγάλος πόνος καὶ ἀγωνία στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἐρήμην του, ψηφίζουν, οἱ ψηφισθέντες ἀπ` αὐτόν, τὴν καταστροφή του. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ὅλα τα δεδομένα εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν της πίστης καὶ τῆς πατρίδας. Δὲν μπορεῖ νὰ προκύψει οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει διαχρονικὴ ἰσχύ, ἂν δὲν διδαχθεῖ ὁ ἁπλὸς Ρωμηὸς (Ὀρθοδοξος + Έλληνας) ὀργανωμένα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐξ  ἀρχῆς  τὴν καθαρὴ Ἀλήθεια. Οἱ σημερινὲς κάθε εἴδους ἀντιδράσεις εἶναι ὄντως ὁμολογιακές, ἔχουν φρόνημα ἀγωνιστικό, ἀλλὰ δὲν πείθουν, δὲν φοβίζουν τοὺς ἀντιπάλους ἐχθρούς. Παρόμοιες ἔγιναν καὶ μὲ τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ μὲ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας κ.α. ὅμως μὲ τὸ χρόνο, ἀντὶ νὰ ἀποβληθοῦν μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ἕλληνα, σιγὰ σιγὰ ἐπικράτησαν καὶ σήμερα, γιὰ παράδειγμα, οἱ πολιτικοὶ γάμοι εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς καὶ ἡ μοιχεία κατέστη «ἄθλημα πρὸς καύχηση» στὴν καθημερινότητα τοῦ Ἕλληνα. 
     Πρέπει νὰ μάθει ὁ Ρωμιὸς ποιὸ εἶναι τὸ αἷμα του, οἱ πρόγονοί του, ἡ ἱστορία του. Ἀλλὰ κυρίως ἡ πίστη του. Νὰ μὴν ἀφήνεται αἰωρούμενος σὲ μιὰ κατάσταση μετέωρη, χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιος γιὰ τὴ μοναδικότητα τῆς πίστης του καὶ τῆς γενιᾶς του. Νὰ μὴν τοῦ ἀφήνεται ἡ ἐντύπωση πὼς εἶναι ἴδια μὲ τὴν πίστη τῶν Εὐρωπαίων παπικῶν καὶ προτεσταντῶν. Ἢ ὅτι ἔχουμε μικροδιαφορὲς καὶ τὰ παρόμοια. Νὰ μάθει ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι σὲ ἕναν συνεργατικὸ συνασπισμὸ μὲ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἡ πίστη καὶ ἡ παράδοσή μας εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ....

Ἡ Συνοδικότητα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Τό Συνοδικό σύστημα εἶναι ὁ τρόπος διοικήσεως καί λειτουργίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τό χαρακτηριστικό καί διακριτικό της γνώρισμα ἀπό τίς κοινότητες τῶν ἑτεροδόξων χριστιανῶν. Ἡ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Προκαθημένου της, διοικεῖ μέ τό Συνοδικό σύστημα τήν Αὐτοκέφαλη, Αὐτόνομη ἤ Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία, κατά τό ἀρχέγονο μητροπολιτικό καί ἐν συνεχείᾳ τό ἀρχιεπισκοπικό ἤ πατριαρχικό σύστημα.
Μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων (48μ.Χ.), καί ἀφοῦ σέ διάφορες πόλεις καί περιοχές τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Ἱεροσόλυμα, Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια, Κύπρο, Μικρά Ἀσία, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη,Βέροια, Ἀθῆνα, Κόρινθο, Πάτρα, Κρήτη, Ρώμη κ.ἀ.), ἱδρύθησαν Ἀποστολικές Ἐκκλησίες, μέ τήν χειροτονία Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, σύν τῷ χρόνῳ, ἐνῷ ἐπλήθαιναν οἱ Ἐπισκοπές, συγκροτήθηκαν Ἐπαρχιακές καί Τοπικές Σύνοδοι μέ τήν εὐθύνη καί πρωτοβουλία τοῦ ἑκασταχοῦ Μητροπολίτου.
Ἀπό τόν 4ο καί μέχρι τόν 8ο αἰῶνα, μέ βασιλικές διαταγές Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, συνεκλήθησαν ἑπτά (7) Ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι σέ....

Ὁ Ἐρντογᾶν βάζει τὸ Ἰσλὰμ καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα !

Ὁ Ἐρντογᾶν βάζει τὸ Ἰσλὰμ στὰ νηπιαγωγεῖα
Ἡ κατήχηση στὴν Τουρκία στὸ σουνιτικὸ Ἰσλὰμ θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα ἐνῶ θὰ αὐξηθοῦν οἱ ὧρες θρησκευτικῆς διδασκαλίας στὸ δημοτικό, σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ Interfax. Ὅπως ἀναφέρει τὸ ρωσικὸ δημοσίευμα, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Τουρκίας ἀποφάσισε, μαζὶ μὲ τοὺς μουφτῆδες πολλῶν ἐπαρχιῶν, νὰ αὐξήσει τὶς ὧρες διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν. Ἐπικαλούμενο τὴν εἰδησεογραφικὴ ἰστοσελίδα NewsTurk, τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο μεταδίδει ὅτι....

Ἠλεκτρονικὲς ἄδειες διαμονῆς γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καθιερώνει τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς

Μία νέα ἠλεκτρονικὴ κάρτα ἀντικατέστησε τὸ γνωστὸ μέχρι σήμερα αὐτοκόλλητο ἀνανέωσης τῆς ἄδειας διαμονῆς γιὰ τοὺς πολίτες τρίτων χωρῶν ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ κάρτα, σὲ μέγεθος τραπεζικῆς κάρτας, περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ ἀλλοδαποῦ, τὰ στοιχεῖα ποὺ προσδιορίζουν τὸ καθεστὼς διαμονῆς του καὶ τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικὰ ἀποτυπώματα καὶ ὑπογραφή). Παρουσιάζοντας τὴ Δευτέρα τὴν κάρτα σὲ συνέντευξη τύπου, ὁ ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Γιάννης Μουζάλας, τὴ χαρακτήρισε «μία τομή, μία τεράστια προσπάθεια, ὥστε νὰ βελτιώσουμε τὴ ζωὴ αὐτῶν ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μένουν στὴν Ἑλλάδα». Ὁ κ. Μουζάλας ἄφησε αἰχμὲς κατὰ τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, καθὼς «αὐτὸ εἶναι ἕνα ἔργο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσει τὸ 2008 καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 2012, δηλαδὴ ὅταν ἡ χώρα ἦταν σὲ μία κανονικότητα. Ξεκίνησε καὶ τελείωσε τώρα ποὺ ἡ χώρα δὲν εἶναι σὲ κανονικότητα». Ὁ ἴδιος πρόσθεσε: «Ἡ χώρα εἶναι σὲ καλύτερη κατάσταση, ἀλλὰ αὐτὸ ἀπέχει ἀπὸ τὴν κανονικότητα. Καὶ αὐτὸ τὸ λέω γιατί ἄλλα κράτη καὶ εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες προσπαθοῦν νὰ...

Ναυπάκτου Ἱεροθεος: Τό πρόσωπο καί ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Τό νομοσχέδιο μέ τίτλο «Νομική Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας τοῦ Φύλου» πού συζητήθηκε ἔντονα τόν τελευταῖο καιρό καί ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί μετά τήν ὑπογραφή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τήν δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, ἔχει πολλά σημεῖα τά ὁποῖα δέχονται κριτική ἀπό θεολογικῆς, ἀνθρωπολογικῆς καί ψυχολογικῆς πλευρᾶς. Παρά τό ὅτι ἔχει γίνει κριτική ἀπό πολλούς στό νομοσχέδιο αὐτό, ἐν τούτοις δέν ἔχει ἐντοπισθῆ ἕνα ἐνδιαφέρον σημεῖο, γιά τό ὁποῖο θά ὑπογραμμισθοῦν ἐδῶ τά δέοντα μέ σύντομο τρόπο, ἐννοῶ τήν «φιλοσοφία» τοῦ νομοσχεδίου.
Σέ κάθε νομοσχέδιο πού εἰσάγεται πρός ψήφιση στήν Βουλή γιά νά γίνη νόμος τοῦ Κράτους, στά πρῶτα ἄρθρα δίνονται οἱ ἀπαραίτητοι ὁρισμοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» πού τό συνοδεύει.
Νομίζω, λίγοι διάβασαν προσεκτικά ὅλο τό νομοσχέδιο μέ τίς ὑπογραφές τῶν Ὑπουργῶν καί ἴσως ἐλάχιστοι διάβασαν τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση». Ἔτσι, πολλοί ὁμίλησαν χωρίς οὐσιαστική γνώση τοῦ νομοσχεδίου, ἴσως ἀρκέσθηκαν σέ ἀναλύσεις ἄλλων, γι’ αὐτό καί ἀστόχησαν στούς λόγους τους. Γιά παράδειγμα στό νομοσχέδιο δέν γινόταν λόγος γιά «ἀλλαγή φύλου», ἀλλά γιά...

Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου - πορεία διαμαρτυρίας: Λέμε ΟΧΙ στά νέα θρησκευτικά!

Nά ὑπερασπισθοῦμε τήν ὀρθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἔναντι τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Νά διαδηλώσουμε τήν προσήλωση μας σέ μιά Παιδεία ἑλληνική καί ὀρθόδοξη. 
Να καταπολεμήσουμε εἰρηνικά τήν ἀναλγησία καί τήν ἀδιαφορία τῶν σχεδιαστῶν ἑνός οὐδετερόθρησκου σχολείου παρά τήν ἀγωνία καί διαμαρτυρία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων. 
Νά ἀπαιτήσουμε ὡς ἕλληνες πολίτες τήν τήρηση τοῦ ἄρθρου 3 καί 16, 2 τοῦ Συντάγματος πού προβλέπει τήν ἀνάπτυξη ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς συνειδήσεως γιά τά ἑλληνόπουλα. 
Καλοῦμε ὅλους σέ συσπείρωση, εἰρηνική διαμαρτυρία καί πορεία ἀπό τό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τή Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 5μ.μ. 
Ἄς μή θρηνοῦμε τήν σχεδιαζόμενη καταστροφή τῆς πατρίδος μας μέ κροκοδείλια δάκρυα. Μέ πίστη στό Θεό καί ἀνδρεία ἄς ἀντισταθοῦμε ἐνεργά ἔναντι τῶν ἐπιθέσεων τῆς Νέας Ἐποχῆς στίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες μας. Ὁδηγός μας ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης : 
Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω, κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν. 
Χωρίς ἀρετή καί θρησκεία δέν σκηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειον. Καί πράμα τζιβαϊρικόν...

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: "Στὰ σχολεῖα γίνεται ἀπὸ τὰ ἐπίσημα προγράμματα ἀντικατήχηση καὶ προσπάθεια νὰ ξεριζωθεῖ ὁ Χριστὸς"


Προς τοὺς γονεῖς τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς καθ’ ἠμᾶς Ι. Μητροπόλεως 

Ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Χαίρετε ἐν Κυρίω! 

Μὲ τὴν ἐγκύκλιό μου αὐτὴ θέλω μὲ καρδιακὴ εἰλικρίνεια, μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ἀπευθυνθῶ στοὺς καλούς μας καὶ ἀγωνιστὲς γονεῖς. Σήμερα, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε τὴν γνωστὴ Παραβολὴ τοῦ Σπορέως. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὤρισε αὐτὴ τὴν Κυριακὴ νὰ ἀρχίζει στὶς λατρευτικὲς καὶ τὶς κατηχητικές της συνάξεις, στὰ θεία κηρύγματα καὶ στοὺς ἁγιογραφικοὺς κύκλους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πυκνότερη πνευματικη σπορά. Ἀπὸ σήμερα ἰδιαιτέρως ὁ μεγάλος οὐράνιος Γεωργὸς ἔρχεται νὰ σπείρη τὸν ἅγιό Του Σπόρο. Μὲ πίστι, ταπείνωσι καὶ πνεῦμα μαθητείας ὑποδεχώμαστε τὸν μεγάλο καὶ θεῖο Σπορέα. Δὲν εἶναι ἕνας σοφὸς καὶ ἰκανώτατος κοσμικὸς γεωργός. Εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ πάνσοφος, ὁ παντοδύναμος καὶ παντογνώστης Κύριος, ὁ Ἕνας της Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μᾶς Ἰησοῦς Χριστός. Ἔρχεται νὰ...

Γράμματα σπουδάματα: Φάκελος μαθήματος θρησκευτικά


15 Οκτ 2017

Εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ μικρὰ τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Οἱ γονεῖς ἀξίζει ἀπὸ μικρὰ νὰ ὁδηγοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ συνηθίζουν, νὰ λειτουργοῦνται, νὰ ἀσπάζονται τὶς εἰκόνες, νὰ κάνουν σωστὰ τὸ σταυρό τους, νὰ κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ἂς εἶναι ζωηρὰ καὶ ἄτακτα, ἂς κλαῖνε, δὲν πειράζει, μαθαίνουν, μυρίζουν τὰ ροῦχα τοὺς λιβάνι, εὐλογοῦνται, ἁγιάζονται. Μὲ μεγάλη μου λύπη εἶδα σὲ ὀρθόδοξους ναοὺς στὴν Ἀμερική, τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας νὰ εἶναι στὸ ὑπόγειο τὰ παιδάκια μὲ τὴν νηπιαγωγό, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν στὸ ναὸ τοὺς προσευχόμενους… Εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ μικρὰ τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό. Ἂς μὴ καταλαβαίνουν, ἡ χάρη ἐνεργεῖ πλούσια ἐντός τους.
Μὲ τὸ «δὶ’ εὐχῶν» δὲν τελειώνει ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὰ «θρησκευτικά μας καθήκοντα». Χριστιανοὶ δὲν εἴμαστε μόνο στὴν ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ στὸ σπίτι μας. Νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ τὸ προσευχητάρι, ὄχι μόνο γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες, ἀλλὰ καθημερινά. Ἐκεῖ ν’ ἀρχίζει καὶ νὰ τελειώνει ἡ ἡμέρα. Μακάρι νὰ εἶναι ὅλη μαζὶ ἡ οἰκογένεια. Ἂν εἶναι δύσκολο κι ἕνας ἕνας. Τί ὡραῖο νὰ συνδεθεῖ κανεὶς ἀπὸ μικρὸς μὲ τὴν προσευχή. Δὲν θάχει ποτὲ μοναξιά. Θάχει ἀνοικτὸ μόνιμο δίαυλο μὲ τὸν Θεό. Ἂν κανεὶς παραπονεῖται ἀπὸ ἔλλειψη χρόνου, μπορεῖ νὰ προσεύχεται καὶ στὸν...

Ἂν ἡ ψυχή θεραπεύσει τὴν ἀναπηρία πού ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματα τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία

Ἅγιος Διάδοχος, ἐπίσκοπος Φωτικὴς

Πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν μὲ ἀκρίβεια καὶ διακρίνουν τὰ σφάλματά τους καὶ τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτὲ δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ. Τὰ μάτια μας, ὅταν ἔχουν τὴν ὑγεία τους, μποροῦν καὶ βλέπουν τὰ πάντα, μέχρι καὶ τὰ μικρὰ κουνούπια στὸν ἀέρα· ἐνῶ ἂν χάσουν τὴν ὑγεία καὶ τὴ διαύγειά τους κι ἀρχίσουν νὰ βλέπουν θολά, τότε ἂν εἶναι κάτι μεγάλο μπροστά τους τὸ βλέπουν ἀμυδρά, καὶ τὰ μικρὰ δὲν τὰ βλέπουν διόλου. Ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, ἂν θεραπεύσει μὲ τὴ μεγάλη προσοχὴ τὴν ἀναπηρία ποὺ ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας της, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματά της τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Οἱ δίκαιοι θὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομά Σου»(Ψάλμ. 139, 14). Ἂν ὅμως ἡ ψυχὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὸ κοσμικὸ φρόνημα, τότε καὶ φόνο ἂν διαπράξει, ἢ κανένα ἄλλο ἁμάρτημα ἄξιο μεγάλης τιμωρίας, μόλις τὸ αἰσθάνεται· ἐνῶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ καν τὰ ἀντιλαμβάνεται, ἀλλὰ καὶ ὡς κατορθώματα πολλὲς φορὲς τὰ νομίζει καὶ δὲν ντρέπεται ἡ ἄθλια νὰ τὰ διηγεῖται μὲ καύχημα.Ἡ πιὸ εὔκολη ἁμαρτία… Ἡ κατάκριση!


Πρὶν βιαστεῖς νὰ βγάλεις συμπέρασμα γιὰ κάποιον…
Κάποτε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν ἕνας μοναχὸς πού διέμενε στὶς Καρυές.
Ἔπινε καθημερινὰ καὶ μεθοῦσε καὶ γινόταν αἰτία νὰ σκανδαλίζονται οἱ προσκυνητές.
Κάποια στιγμὴ πέθανε καὶ ἀνακουφισμένοι κάποιοι πιστοὶ πῆγαν στὸν Ἅγιο Παΐσιο νὰ τού ποῦν μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ὅτι ἐπιτέλους λύθηκε αὐτὸ τὸ τεράστιο πρόβλημα.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς ἀπάντησε ὅτι γνώριζε γιὰ τὸ θάνατο τού μοναχοῦ, ἀφοῦ εἶδε ὁλόκληρο τάγμα ἀγγέλων πού ἦρθαν νὰ παραλάβουν τὴν ψυχή τοῦ.
Οἱ προσκυνητὲς ἀπόρησαν καὶ διαμαρτυρήθηκαν καὶ κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἐξηγήσουν στὸν Ἅγιο γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς μιλοῦσαν, νομίζοντας ὅτι δὲν κατάλαβε ὁ Ἅγιος.
Τότε ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς διηγήθηκε:
«Ὁ συγκεκριμένος μοναχὸς γεννήθηκε στὴ Μ. Ἀσία, λίγο πρὶν τὴν καταστροφὴ ὅταν οἱ Τοῦρκοι μάζευαν ὅλα τὰ ἀγόρια.
Γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ, αὐτοὶ τὸ ἔπαιρναν μαζί τούς στὸ θερισμὸ καὶ γιὰ νὰ μὴν κλαίει, τού ἔβαζαν λίγο ρακὶ στὸ γάλα γιὰ νὰ...

14 Οκτ 2017

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος καλεῖ σὲ "ἐξέγερση" γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου - Πένθιμα οἱ καμπάνες γιὰ μία ἑβδομάδα

Σὲ σύναξη κληρικῶν στὸ Αἴγιο, ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος κάλεσε σὲ "ἐξέγερση" καὶ ἀποφασίστηκε λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, μετὰ τὴ ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου.
Στὴ σύναξη, ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ τὸ πένθιμο χτύπημα ἀπὸ τὶς καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, γιὰ μία ἑβδομάδα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Κυριακή.
Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέμα ἀναφέρει:
"Παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀμβροσίου, πραγματοποιήθηκε στὸ Κέντρο Νεότητος 'Νέοι Ὁρίζοντες' σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ὅπου ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας μὲ ἀφορμὴ τὸ ψηφισθὲν (πλέον) Νομοσχέδιο γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου, τὸ ὁποῖο ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀτυχῶν κυβερνητικῶν ἐπιλογῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τὴν κατάρρευση τῶν ἠθικῶν κανόνων καὶ ἰδεωδῶν της Ἑλλάδας.
Ἀρχικὰ τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐξήγησε, συγκάλεσε ἐκτάκτως τὴν ἱερατικὴ αὐτὴ σύναξη μὲ σκοπὸ νὰ μεταφέρει στοὺς ἱερεῖς τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ Ὀρθοδοξία βρίσκεται ὑπὸ διωγμὸ στὴ χώρα μας. "Δυστυχῶς, ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ καταπατεῖται μὲ νόμους, ἡ Ἑλλάδα παύει νὰ εἶναι χώρα πολιτισμοῦ καὶ γίνεται χώρα ἀσυδοσίας, ἀνηθικότητας καὶ ἀνομίας. Ἡ κυβέρνηση, κοντά της καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα, περνοῦν συνεχῶς νομοσχέδια τὰ ὁποῖα εἶναι κόντρα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ", δήλωσε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ πρόσθεσε:
"Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὴν ἀγωνία τῆς ψυχῆς μου, ὥστε αὐτὴ τὴν ἀγωνία νὰ τὴν μετατρέψουμε σὲ μία...

Τατουὰζ καὶ Χριστιανὸς

Ἠλίας Ἄθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Διαπιστώνουμε ὅτι τὰ τελευταία χρόνια τὸ τατουὰζ (δερματοστιξία) λαμβάνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως στοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγαλύτερης ἡλικίας ἀνθρώπους. Ἐμφανίζονται μὲ διάφορες παραστάσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος. Τὰ προηγούμενα, χρόνια τὰ τατουὰζ ἦταν «προνόμιο» τῶν ναυτικῶν, τῶν φυλακισμένων καὶ ἀτόμων περιθωριακῶν. Σήμερα τὰ βλέπουμε παντοῦ, σὲ ἠθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, μαθητές, Ἀστυνομικούς, Στρατιωτικούς, σὲ ὅλες τὶς τάξεις ἐνίοτε καὶ σὲ ἄτομα ποὺ θεωροῦνται τῆς «ὑψηλῆς κοινωνίας».
Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοὶ καὶ τὸ χειρότερο ὅτι κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, θεωροῦν ἑαυτοὺς πολὺ πιστοὺς καὶ τὸ τατουὰζ δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πίστη στὸ Χριστό. Δυστυχῶς τόσο βαθιὰ ἔχει εἰσχωρήσει στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας τὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης. Ἀκοῦμε νὰ λέγεται εἶναι μόδα, τὸ κάνουν ὅλοι, γιατί ὄχι κι’ ἐγώ, ἄλλωστε εἶναι καὶ μία ἔκφραση ἐλευθερίας. Λένε λοιπόν, ἐγὼ ἔκανα τὸν Χριστό, ἐγὼ τὴν Παναγία, ἐγὼ ἕναν Ἄγγελο κ.α. ποῦ ἔχουν σχέση μὲ τὴ θρησκεία μας, δὲν εἶναι ἁμαρτία. Τόσο πολὺ ἔχουν μπερδευτεῖ τὰ πράγματα καὶ ἔχει ἐκκοσμικευθεῖ ὁ σημερινὸς Χριστιανός. Ἔχασε κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν γνήσια ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν πατερικὴ παράδοση. Ὁ Ἀληθινὸς ὅμως Χριστιανὸς...

13 Οκτ 2017

Ἐκφοβίζουν ὅσους γονεῖς καὶ μαθητὲς ἐπιστρέφουν τὰ νέα βιβλία Θρησκευτικῶν, καταγγέλλουν οἱ Θεολόγοι

Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων.
Τὶς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ ἐναντίον τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες καὶ μία μικρὴ μερίδα Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καθὼς καὶ κάποιων δασκάλων ἢ καθηγητῶν, καταγγέλλει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων μὲ ἀνακοίνωσή της.
Ἡ ἄσκηση βίας ἐκφράζεται εἴτε μέσω λεκτικῶν προπηλακισμῶν καὶ ἀπρεπῶν χαρακτηρισμῶν εἴτε μέσω ἀπειλῶν γιὰ χαμηλὴ βαθμολογία στοὺς μαθητὲς τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ὑπάρχει καὶ ἄρνηση νὰ παραλάβουν τὰ ἐπιστρεφόμενα βιβλία.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἐπίσης χαιρετίζει τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ νόμο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου, ἀπορρίπτει τὰ διχαστικὰ κηρύγματα μίσους τῶν κυβερνητικῶν χριστιανομάχων καὶ προπαγανδιστῶν τῆς ἀτομικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἀθεΐας, καταγγέλλει τὶς ἰδεοληπτικὲς πρακτικὲς βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τῶν κυβερνώντων καὶ μίας μικρῆς μερίδας Διευθυντῶν Σχολικῶν μονάδων καὶ δασκάλων ἢ καθηγητῶν, ἐναντίον μαθητῶν καὶ γονέων ποὺ ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα, τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτα, καὶ καλεῖ ὅλο τὸν λαὸ σὲ ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ἀντορθόδοξες κυβερνητικὲς πολιτικές.
Ἀναλυτικότερα ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΠΕΘ ἔχει ὡς ἑξῆς:
Α) Η ΠΕΘ, ὅπως ἐξάλλου καὶ ἡ μεγάλη πλειονοψηφία τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ μεγάλη ἱκανοποίηση καὶ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀγαλλίασης, δέχθηκε τὴν ἀγωνιστικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἡ ὁποία:
1) ζητεῖ ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, προτείνει νὰ ἀποσυρθεῖ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ταυτότητα ἀλλαγῆς φύλου στὰ 15 ἔτη καὶ νὰ κληθεῖ νὰ ἀποφανθεῖ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς - προφανῶς μέσω δημοψηφίσματος,
2) ζητεῖ νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὰ σχολεῖα τὰ βιβλία (Φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν), ποὺ διδάσκουν ἕνα πανθρησκειακὸ μάθημα, πού, ὅπως ὑποστηρίζουν, ἐνσταλάζει ἐντέχνως στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν τὴν πεποίθηση ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι λίγο-πολὺ τὸ ἴδιο», καὶ...

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὅσο σὲ ἕνα λαὸ ἡ ψυχὴ εἶναι ζωντανὴ καὶ δυνατή, τίποτε δὲν χάνεται

     Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς», (Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ)
Νὰ παραδοθεῖ, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς στὸ σατανᾶ γιὰ τὸ σωματικό του ἀφανισμό, ἔτσι ὥστε νὰ σωθεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου (Α΄ Κορινθ. 5,5).
     Τί εἶναι ἀκριβὸ καὶ τί φθηνό;
     Οἱ ἄνθρωποι μιλᾶνε καὶ τσακώνονται ἀσταμάτητα  γιὰ τὴν ἀξία καὶ τὴν τιμὴ κάθε πράγματος.
     Τί εἶναι φθηνό; Τί εἶναι ἀκριβό, ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο;
     Ἡ περιουσία εἶναι λιγότερο ἀκριβῆ ἀπὸ τὸ σῶμα, τὸ σῶμα εἶναι πιὸ ἀκριβὸ ἀπὸ τὴν περιουσία καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι πιὸ ἀκριβῆ καὶ ἀπὸ τὰ δύο. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γεννιέται, ἡ περιουσία του ἔχει τὴν Τρίτη θέση, γιατί, ὅταν πεθαίνει, ἡ περιουσία τὸν ἐγκαταλείπει. Δηλαδή, τὴν ὥρα τοῦ θανάτου ὁ ἄνθρωπος ξεκολλάει πρῶτα ἀπὸ τὴν περιουσία καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν σάρκα. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς περιουσία καὶ χωρὶς σάρκα, δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει ὅμως χωρὶς ψυχή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μπαίνει ἀπὸ τὸν ἄυλο κόσμο σ` αὐτὸν τὸν ὁρατὸ κόσμο, μπαίνει μὲ σῶμα, ἀλλὰ χωρὶς περιουσία. Ὅταν βγαίνει ἀπὸ τὸν ὁρατὸ κόσμο, βγαίνει χωρὶς σῶμα καὶ χωρὶς περιουσία. Τὸν ἄνθρωπο μποροῦμε νὰ τὸν φανταστοῦμε καὶ χωρὶς περιουσία καὶ χωρὶς σάρκα, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν φανταστοῦμε χωρὶς ψυχή, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἅγιοί το Θεοῦ καὶ ὅλοι οἱ συγγενεῖς μας, ποὺ πέρασαν ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, στὸν ὁποῖο ἐμεῖς τώρα βρισκόμαστε, εἶναι μόνο ζῶσες ψυχὲς στὸν ἄλλο κόσμο, χωρὶς σῶμα καὶ χωρὶς περιουσία. Θὰ μείνουν ἔτσι μέχρι τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητας, μέχρι τὸ....

Τσελεγγίδης: «Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. Θεολογική ἀντιπαράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς πρός τήν ἑτερόδοξη Δύση»

23 Ὀκτωβρίου: Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικὰ - Εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας!
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων διοργανώνουν εἰρηνικὴ διαμαρτυρία, τὴν Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 5:00μ.μ., ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ θέμα: Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά.

12 Οκτ 2017

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας π. Νικόλαος γιά τήν ἀλλαγή φύλου στούς Ἀταίριαστους


"Δὲν μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Σταυρὸ τῆς σημαίας νὰ τὴν κρατᾶ..."


Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις γιὰ τὶς κληρώσεις σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς σημαιοφόρους στὶς παρελάσεις ξεκίνησαν στὴν Ἀχαΐα.
Συγκεκριμένα σὲ δημοτικὸ σχολεῖο σὲ χωριὸ τῆς δυτικῆς Ἀχαΐας γιὰ μία ἀπὸ τὶς δύο παρελάσεις κληρώθηκε μία μαθήτρια τῆς ΣΤ' τάξης μὲ ἀλβανικὴ καταγωγὴ καὶ ἑλληνικὴ ἰθαγένεια. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα tempo24.news, ἡ ἀντίδραση τῶν γονέων δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν καταγωγὴ τῆς μαθήτριας οὔτε μὲ τὴ βαθμολογία της.
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἴδιες πηγὲς ἐνημέρωσης ἀρκετοὶ γονεῖς ἀντιδροῦν καθὼς ἡ συγκεκριμένη μαθήτρια, ποὺ κληρώθηκε ὡς σημαιοφόρος, ἔχει πάρει...

Σερβίων καὶ Κοζάνης Παῦλος: «Οἱ ἀσπασμοὶ δὲν χρειάζονται ὅταν ψηφίζονται τὰ αἰσχρά»


Σχόλιο Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος, ἐπέλεξε νὰ κρατήσει τέτοια στάση ἀπέναντι στὸν βουλευτή, ὅπως αὐτὴ ποὺ κράτησε ὁ Ἰησοῦς στὴ Χαναναία «…ὁ δὲ ἀποκριθεῖς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις…» (Μάτθ. ιε’ 26). Ἡ μὲν Χαναναία δοκιμάστηκε καὶ ἀμέσως ταπεινώθηκε στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τοὺς δὲ βουλευτὲς τοῦ τόπου μας… ὁ Κύριος ἀναμένει…
Ἰδοὺ ἡ εἴδηση…
«Οἱ ἀσπασμοὶ δὲν χρειάζονται ὅταν ψηφίζονται τὰ αἰσχρά». Αὐτὸ φέρεται νὰ εἶπε...

11 Οκτ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: «Αὐτοί πού δέν εἶναι καλά πνευματικά, εἶναι μερικοί ἱερωμένοι πού σπουδάζουν ψυχολογία, γιά νά βοηθήσουν τίς ψυχές (μέ ἀνθρώπινες τέχνες)».

Γέροντος Παϊσίου "Επιστολές" Α’ ἔκδοση 1994, σελ. 102-103
«Αὐτοί πού δέν εἶναι καλά πνευματικά, εἶναι μερικοί ἱερωμένοι πού σπουδάζουν ψυχολογία, γιά νά βοηθήσουν τίς ψυχές (μέ ἀνθρώπινες τέχνες). Καί τό παράξενο εἶναι πού οἱ δάσκαλοί τους, οἱ ψυχολόγοι, δέν πιστεύουν στόν Θεό καί δέν παραδέχονται οὔτε ψυχή, ἤ τήν παραδέχονται μέ ἕνα δικό τους τρόπο (σχεδόν ὅλοι). Ἀπό αὐτήν τήν πράξη τούς οἱ κληρικοί αὐτοί φανερώνουν ὅτι πνευματικά εἶναι ἄρρωστοι καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό Ἁγιοπατερικές ἐξετάσεις, καί, ἀφοῦ θεραπευθοῦν, τότε θά διακρίνουν καί μόνοι τους τό ἄρρωστο αὐτό πνεῦμα καί θά γνωρίσουν παράλληλα καί τή θεία Χάρη, γιά νά χρησιμοποιοῦν στό ἑξῆς τίς ψυχές πού πάσχουν τήν θεία ἐνέργεια καί ὄχι τίς ἀνθρώπινες τέχνες.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βοηθηθεῖ νά πιστέψει στό Θεό καί στή μέλλουσα ζωή, τήν αἰώνιο – συλλάβει δηλαδή τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς – καί μετανοήσει, ἀλλάξει ζωή, ἔρχεται ἀμέσως ἡ θεία παρηγοριά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀλλοιώνει τόν ἄνθρωπο, διώχνοντας καί ὅλα τά κληρονομικά του. Ἔτσι ἔγινε σέ πολλούς ἀνθρώπους πού μετανόησαν, ἀγωνίστηκαν μέ φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν, ἔγιναν καί Ἅγιοι καί τούς προσκυνᾶμε τώρα μέ εὐλάβεια καί ζητᾶμε καί τίς πρεσβεῖες τους, ἐνῶ πρίν εἶχαν πολλά πάθη καί κληρονομικά.
Ἐπί παραδείγματι, ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ, ἐνῶ πρίν ἦταν ὁ πιό αἱμοβόρος ληστής, μέ κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στόν Θεό, μετανόησε, ἀσκήθηκε, ἔφυγαν ὅλα τά....

Ἀναδίπλωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σχετικὰ μὲ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ Ὑπουργεῖο διὰ τοῦ Ἄγγελου Βαλλιανάτου, σχολικοῦ συμβούλου Θεολόγων, καλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ προσαρμόσουν τὸ μάθημα στὶς ἀνάγκες τῶν συγκεκριμένων παιδιῶν ποὺ ἔχει κάθε ἐκπαιδευτικός, νὰ χρησιμοποιήσουν  τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ νὰ κρατηθοῦν στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ σχολείου ἀρκετὰ ἀντίγραφα ἀπὸ  τὰ παλαιὰ βιβλία.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως μερίδα διευθυντῶν ἐπιδίδεται σὲ ψυχολογικὸ πόλεμο σὲ βάρος γονέων ἀκόμη καὶ μαθητῶν ποὺ ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία.
Μὲ τὶς ὑπ’ ἀρίθμ. 1434/28-9-2017 Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 2017-18 διευκρινίζεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι:
“Το περιεχόμενο τοῦ Φακέλου Μαθήματος δεν εἶναι βιβλίο. Δηλαδή, δὲν θὰ πρέπει νὰ διδαχθεῖ ὡς δοκίμιο, ὅπου τα παιδιὰ θὰ διαβάσουν καὶ θὰ μάθουν κάτι, οὔτε καὶ θὰ ἐξεταστοῦν στὸ περιεχόμενό του. Το ὑλικὸ ποὺ βρίσκεται στοὺς Φακέλους Μαθήματος εἶναι προτεινόμενο καὶ βοηθητικό, ὥστε νὰ ἔχουμε κάτι κοινὸ στὰ χέρια μας γιὰ νὰ....

Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθάει τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος ὠθεῖ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ!


Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας 
π. Γεώργιος Καψάνης (Καθηγούμενος Ι. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Σήμερα ἔχουμε ν ἀντιμετωπίσουμε μία ἄλλη Εἰκονομαχία, τὴν πίεση πού ἀσκεῖ ἡ ἐκκοσμικευμένη κοινωνία στὴν Ἐκκλησία νὰ προσαρμοστεῖ στὰ ἰδικὰ της μέτρα καὶ ἰδεώδη, ὥστε καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐκκοσμικευθεῖ. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση εἶναι μεγάλος. Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ βοηθεῖ τὸν κόσμο νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ, ὁ κόσμος προσπαθεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴ μεταβάλλει σὲ κόσμο. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία θὰ κρατεῖ τὰ τυπικά της, ἀλλὰ θὰ χάσει τὴν πίστη της. Θὰ πάθει ὅ,τι ἔπαθε ὁ Παπισμός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἔγραφε:«Διὰ τοῦ δόγματος τοῦ ἀλαθήτου ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπώλεσε τὴν πνευματικήν...

Οἱ "δικαιωματιστὲς" γιὰ μια ἀκόμα φορᾶ "ἔφτυσαν" τὴν πλειοψηφία!

κ. Παυλόπουλε θὰ τολμήσετε νὰ ἐκδώσετε τέτοιον ἄθλιο νόμο ποὺ "ἐκδίδει" καὶ τὰ 15χρονα;

Ἀνοιχτή Ἐπιστολὴ Ἑλλήνων Πολιτῶν στὸν κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
Μεγάλη συμφορὰ ἔπεσε στὴν δύστυχη Πατρίδα μας στὶς 10.10.17 μὲ τὴν ψήφιση τοῦ Νόμου γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου, παρὰ τὴν ἀγανάκτηση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως δείχνουν καὶ οἱ πρῶτες στατιστικές.
Ἑπομένως νόμος ποὺ δὲν ἐκφράζει τὴν πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ δὲν εἶναι νόμος. Εἴναι παραΝΟΜΟΣ νομος.
Στὴν προκειμένη περίπτωση μάλιστα εἴναι  ΥΠΟ-ΝΟΜΟΣ λόγω τῆς συγγένειάς του μὲ τὴν ἠθικὴ ἀκαθαρσία, ποὺ ἡ ὁλοφάνερη διαστροφὴ τῆς φύσης μετονομάστηκε σὲ "ἰσότητα" καὶ "ἀνθρώπινο δικαίωμα", μπρὸς στὶς μεγάλες ἐξωθεσμικὲς πιέσεις καὶ στὸν τρελὸ χορὸ τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων ποὺ....

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Δὲν θὰ προσφέρω τιμὴ πολιτικοῦ ἄρχοντος σὲ ὅσους ψήφισαν τὸν νόμο καὶ ἐπισκεφτοῦν τὸν τόπο μας"

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 10 Ὀκτωβρίου 2017
ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Ντρέπομαι ὡς Ἕλληνας καί ἀγανακτῶ ὡς Ἱεράρχης τοῦ εὐσεβοῦς μάλιστα καί ἡρωικοῦ λαοῦ τῆς Ἀρκαδίας καί πονῶ ὡς τέκνον ἥρωος Ἀλβανικῶν ὀρέων, γιατί στήν ἔνδοξη καί ἁγιασμένη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα ψηφίστηκε πιά ἕνας νόμος περί ἀλλαγῆς φύλου, νόμος αἴσχους καί ντροπῆς. Ἀγωνιστήκαμε ὅσο μπορούσαμε, φωνάξαμε, βραχνιάσαμε φωνάζοντας, ἀλλά τίποτα δέν ἔγινε. Ὅμως ὁ λαός μας, παρά τά ἁμαρτήματά του, εἶναι ἁγνός καί φιλότιμος καί ἀποστρέφεται τήν αἰσχρότητα καί τήν ἀνηθικότητα. Πῶς λοιπόν οἱ ἄρχοντές μας ἔρχονται καί ἐπιβάλλουν ἕναν βρώμικο νόμο, ἀφοῦ ὁ λαός μας ἐδήλωσε τήν ἀποστροφή του σ᾽ αὐτόν; Δέν εἶναι αὐτό δικτατορία; Γιά ἕνα τέτοιο νόμο, νόμο πού προσβάλλει τήν ὑψηλή προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἴδια τήν φύση του, θά ἔπρεπε νά γίνει δημοψήφισμα. Καί ἀπό το δημοψήφισμα αὐτό θά φαινόταν ἡ χρηστότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, στούς ὁποίους τώρα ἐτσιθελικά μερικοί ἀφεντάδες ἐπέβαλαν πρόστυχο νόμο. 
Τό κακό, χριστιανοί μου, ἔγινε, ὁ νόμος ψηφίστηκε καί μέ τοιούτους νόμους φαίνεται ὅτι....

10 Σύλλογοι τῆς Λάρισας δηλώνουν: "Ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνά τα νέα βιβλία Θρησκευτικῶν"

Ἀναστάτωση προκαλοῦν τά νέα βιβλία θρησκευτικῶν σέ Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο. Τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν στά θρησκευτικά παραβιάζουν τό Ἐλληνικό Σύνταγμα, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, καί τόν Νόμο 1566/1985, ὁ ὁποίος ὁρίζει γιά τούς μαθητές:
«Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή ζωή καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη.»
Μέ τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἐπιβάλλεται στούς ὀρθόδοξους μαθητές ἡ διδασκαλία ἑνός πολυθρησκειακοῦ καί συγκρητιστικοῦ μαθήματος, τή στιγμή πού σἐ 22 ἀπό τἰς 29 χώρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τό μάθημα θρησκευτικῶν ἔχει χαρακτήρα ὁμολογιακό.
Μέ τούς φακέλους θρησκευτικῶν πού δόθηκαν στά παιδιά μας ἀποδομεῖται ἡ Ὀρθόδοξη ταυτότητά τους καί ἐπιχειρεῖται ἡ προώθηση καί ἐπιβολή τῆς παγκοσμιοποίησης καθώς καί ὁ ἔμμεσος προσηλυτισμός τους στίς διάφορες θρησκεῖες.
Ὡς γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί καί λαός διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιά τήν καταπάτηση θεμελιωδῶν φυσικῶν μας δικαιωμάτων.
Καλοῦμε τήν ἑλληνική πολιτεία μέ βάση τή Συνταγματική ἀρχή τῆς ἰσονομίας νά σεβαστεῖ τό δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν νά διδάσκονται τήν πίστη τῶν....

Γιαννακόπουλος γιὰ τὸ νομο τῆς ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου: «Καληνύχτα Ἑλλάδα»

Γιαννακόπουλος: "Πρῶτα ἦρθε τὸ ξεπούλημα τῆς Πατρίδας στοὺς ξένους... ἀκολούθησε ἡ ἀπαξίωση τῆς Θρησκείας ...καὶ τέλος ἦρθε τὸ χτύπημα στὴν Οἰκογένεια... ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ! (Ἀριστεροί, δεξιοί, μεσαῖοι ἔχετε ὅλοι εὐθύνη... σὲ 20 χρόνια σβήσατε ἄξιες καὶ ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν...)"

Τὴ δική του ἄποψη γιὰ τὸ νομοσχέδιο ποὺ ψηφίστηκε στὴ Βουλή σχετικα μὲ τὸ δικαίωμα ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15 θέλησε νὰ ἐκφράσει μέσω τῶν social media ὁ Δημήτρης Γιαννακόπουλος.  Μὲ δυὸ ποσταρίσματά του στὸ instagram, ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς ΚΑΕ Παναθηναϊκὸς ἀναφέρθηκε στὸ θέμα ποὺ τόσο ἔχει συζητηθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες.
Στὸ πρῶτο λοιπὸν ἀπ’ αὐτὰ ἀνέβασε μια...

10 Οκτ 2017

"Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἕνα ὀρθάνοιχτο παράθυρο, μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὅλες οἱ ἀρετές ἐξανεμίζονται"

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Τί ἄραγε ὑπάρχει στὶς τέσσερις γωνιὲς τῆς γς, θνητὲ ἄνθρωπε, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μᾶς κάνει περήφανους, παρεκτὸς ἀνοησίες καὶ δαιμονικὲς ψευδαισθήσεις; Μήπως δὲν ἤρθαμε στὸν κόσμο γυμνοὶ κι ἀνήμποροι; Καὶ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο δὲν θὰ ἀναχωρήσουμε ἀπ’ τὸν κόσμο; Ὅ,τι ἔχουμε, δὲν τὸ ἔχουμε δανειστεῖ; Μὲ τὸ θάνατό μας δὲν θὰ ἐπιστρέψουμε ὅλα τὰ δανεικά; Ώ, πόσες φορὲς ἔχει εἰπωθεῖ αὐτὸ καὶ ἀγνοηθεῖ; Ὁ σοφὸς ἀπόστολος λέει: «Γιατί τίποτε δὲ φέραμε μαζί μας ὅταν ἤρθαμε στὸ κόσμο κι εἶναι φανερὸ πὼς οὔτε μποροῦμε νὰ βγάλουμε τίποτα φεύγοντας» (Α’ Τιμόθεον 6:7). Ὅταν προσφέρουμε τὴ θυσία μας στὸ Θεό, τὸ κοινὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασί, λέμε: Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν Σοῖ προσφέρομεν. Διότι τίποτε ἀπ’ ὅσα ἔχουμε ἐδῶ στὸν κόσμο δὲν εἶναι δικά μας, οὔτε καν ἕνα ψίχουλο ψωμὶ ἢ μία σταγόνα κρασί· στ’ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ μὴν εἶναι τοῦ Θεοῦ. Πραγματικὰ ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι θυγατέρα τῆς ἀνοησίας, ἡ θυγατέρα ἑνὸς σκοτισμένου νοῦ, γεννημένη ἀπὸ φαύλους δεσμοὺς μὲ τοὺς δαίμονες. Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἕνα ὀρθάνοιχτο παράθυρο, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὅλες οἱ ἀρετὲς -καὶ τὰ καλὰ ἔργα ἀκόμη- ἐξανεμίζονται. Τίποτε δὲν μᾶς κάνει τόσο...

Σιατίστης Παῦλος: Ἐφόσον νομοθετοῦν γιὰ τὶς "εὐπαθεῖς ὁμάδες", γιατί δὲν προστατεύουν τὶς χιλιάδες τῶν ἀγέννητων παιδιῶν;

Πρὸς τί ἡ ἔκπληξη μὲ τὰ τερατουργούμενα τῶν ἡμερῶν μας;

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
     Ὥστε λοιπόν, ἐκπληττόμαστε μὲ τὴν διαμορφούμενη κατάσταση στὴν πατρίδα μας! Ὥστε ἦταν ἀπρόσμενα  ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποπατήματα καὶ τὰ σκουπίδια, ποὺ εἰσορμοῦν «ἄμον τὸ σέλ`» («σὰν τὸν χείμαρρο», κατὰ τὴν ποντιακὴ διάλεκτο) καὶ ἐγκαθίστανται «καὶ κατὰ τὸ νόμο» μάλιστα,  χωρὶς ἀντίπαλο, ὡς νέα πραγματικότητα, στὴ ζωὴ τοῦ Νεοέλληνα; Ἴσως φανεῖ ὑπερβολικό, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ πολλοί, ποὺ δὲν ἐξεπλάγησαν. Γι` αὐτοὺς ἡ ἐπέλαση τοῦ αἴσχους ἦταν ἁπλῶς καὶ μόνο θέμα χρόνου.
     Ἃς εἴμαστε προετοιμασμένοι καὶ γιὰ τὴν ἐπερχόμενη ὁλοκλήρωση. Διότι τὸ πρόγραμμα θὰ ἔχει καὶ συνέχειες. Ὁ διάβολος δὲν ἔχει σταματημὸ στὶς ἐπινοήσεις. Τὰ πράγματα πῆραν τὸ δρόμο τους. Ὄχι μόνο θὰ συνεχίσουν, ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπάρξει καὶ ἐπιστροφή. Δὲν ὑπάρχει λύση, διότι δὲν ὑπάρχουν προϋποθέσεις στὴ βάση, στὸ λαό. 
Ὁ Φώτης Κόντογλου, ὁ μεγάλος Δάσκαλος τοῦ Γένους, στὸ βιβλίο: «Μυστικὰ Ἄνθη» καὶ στὸ κεφάλαιο: «Ὁ σημερινὸς κόσμος. Τὸ μέγα φρενοκομεῖο», γράφει πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες: «Νὰ δοῦμε ἀκόμα ποῦ θὰ φτάξουμε! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴν τὴν....

Νέα διαφήμιση Jumbo μὲ ὁμόφυλο ζευγάρι!

Τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου κάνουν τὶς τελευταῖες ὧρες οἱ διαφημίσεις τῆς ἐταιρίας πολυκαταστημάτων παιχνιδιῶν Jumbo σε μία περίοδο ποὺ ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἐπίμαχο ν/σ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ἔχει «ἀνάψει»  Αὐτὴ τὴ φορά, ἡ ἐταιρία δὲν κάλεσε κάποιον τραγουδιστὴ γιὰ νὰ τραγουδήσει στὸ διαφημιστικό της, ἀλλὰ ἁπλοὺς ἀνθρώπους ποὺ φαινομενικὰ κάνουν διαφορετικὲς ζωὲς καὶ ἔχουν ἄλλες προτιμήσεις. 
Παραδείγματος χάριν, στὸ παρακάτω σποτάκι, τὸ πρῶτο νεαρὸ ζευγάρι εἶναι straight καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ἕνα μεγαλύτερο ἡλικίας gay ἀνδρῶν.  Καὶ οἱ δύο βρίσκονται στὰ Jumbo καὶ....

Ἄνθρωπος πού δέν γεύτηκε πειρασμό δέν μπορεῖ νά εἶναι βέβαιος γιά τίς ἀρετές του !

Ἀββάς Δωρόθεος – Ἔργα Ἀσκητικά
Μή σοῦ φαίνεται παράξενο, παιδί μου, ἐφόσον βρίσκεσαι στήν ὁδό πού ὁδηγεῖ στό Θεό, ἄν πολλές φορές πέφτεις πάνω σέ ἀγκάθια καί σβώλους καί ἄλλοτε σέ ὁμαλό ἔδαφος. Γιατί ὅσοι ἀγωνίζονται, ἄλλοτε πέφτουν ἄλλοτε νικοῦν. Ὁ Μέγας Ἰώβ εἶπε: «Τί ἄλλο εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, παρά μιά συνεχής δοκιμασία»; (Ἰώβ 7, 1). Καί κάποιος ἄλλος ἅγιος εἶπε: «Ἄνθρωπος πού δέν γεύτηκε πειρασμό δέν μπορεῖ νά εἶναι βέβαιος γιά τίς ἀρετές του» (Σοφ. Σειρ. 34, 10: Ἰακώβ. 1, 12). Γιατί καθώς ἀσκούμαστε στήν πίστη πειραζόμαστε, γιά νά δοκιμαστοῦμε καί νά μάθουμε νά...

Συνέντευξη Σαράντου Καργάκου στὸ Κόρινθος tv!

Ὁ ἱστορικός, φιλόλογος καὶ συγγραφέας Σαράντος Καργάκος μιλᾶ γιὰ τὸ σχολεῖο τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα σὲ μιὰ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ korinthostv  καὶ στὴν Σοφία Τσέκου.
Ὁ κ. Καργάκος ἐπισκέφθηκε τὴν Κόρινθο στὶς 8-10 -2017  μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Χριστιανικοῦ Ὀρθόδοξου Συλλόγου «Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ μίλησε μὲ θέμα «σχολεῖο καὶ μέλλον»

Ἁγιος Παΐσιος: "Τί εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία''

9 Οκτ 2017

Ἅγιος Πορφύριος: «Ὁ σαρκικός ἔρωτας δέν εἶναι μόνο γιά τήν τεκνογονία. Βοηθάει στόν πνευματικό ἔρωτα»

Ἡ ἐγκράτεια μέσα στόν γάμο κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο
Ἕνα ζεῦγος εὐσεβές καί πολύ ἀγαπημένο καί μονοιασμένο, που ἤδη εἶχε ἔξι παιδιά, μάλιστα σέ μικρή χρονική ἀπόσταση μεταξύ τους, ἡ σύζυγος - μητέρα πρότεινε στό σύζυγο νά μείνουν στά ἔξι παιδιά ἀσκώντας ἐγκράτεια. "Μᾶς φθάνουν", εἶπε, "ἔξι παιδιά καί στό ἑξῆς νά ζοῦμε ἐγκρατευμένοι". Ὁ σύζυγος μέ ἠρεμία καί ψυχραιμία ἄκουσε τή σεμνή σύζυγό του, ἀλλ' ἐπιφυλάχθηκε νά μή συμφωνήσει ἀμέσως. Πίστευε πώς, γιά ἕνα τέτοιο θέμα, σοβαρό καί λεπτό, τόν πρῶτο λόγο εἶχε ὁ Πνευματικός τους, που εὐτυχῶς ἦταν ὁ Γέρων Πορφύριος. "Πρίν ἀπό κάθε συζήτηση καί μάλιστα ἀπόφαση γιά τό θέμα αὐτό", εἶπε ὁ σύζυγος στή σύντροφό του, "θά πρέπει νά συμβουλευθοῦμε τό Γέροντα".
Ἐπισκέφθηκαν λοιπόν τό Γέροντα καί τό θέμα ἔθεσε πρῶτα ἡ σύζυγος λέγοντας ἐπί λέξει:
- Ὅπως ξέρετε, Γέροντα, ἔχουμε ἔξι παιδιά καί εἴπαμε νά μείνουμε σ' αὐτά ἀσκώντας ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἐγκράτεια.

Τότε ζήτησε τό λόγο ὁ σύζυγος, που εἶναι καί....

Τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου κρούει ἡ Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος γιὰ τὸ νομοσχέδιο ἀλλαγῆς φύλου

Ἐκδηλώσεις στὴ Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: «Φάκελος Θρησκευτικῶν. Τί δὲν γνωρίζουμε;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης διοργανώνουν δύο ἐνημερωτικές ἐκδηλώσεις στήν πόλη, σέ διαφορετικές ἡμερομηνίες καί αἴθουσες (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΦΙΣΑ), ὥστε νά ἔχουν τήν δυνατότητα ὅσοι ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς ἐπιθυμοῦν νά ἐνημερωθοῦν ἀναλυτικά γιά τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν (“φάκελοι Θρησκευτικῶν”) σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.
Ἡ ἐνέργεια αὐτή κρίθηκε ἀπαραίτητη, καθώς ἐκ πρώτης ὄψεως δέν γίνεται κατανοητή ἡ ἀρνητική συμβολή τῶν “Φακέλων” αὐτῶν στήν θρησκευτική ἀγωγή τῶν ὀρθόδοξων μαθητῶν.
Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά προσέλθουν ἐγκαίρως στίς ἐνημερώσεις.
(Σημ.:Οἱ εἰσηγήσεις θά συνοδεύονται ἀπό ἀνάλογη προβολή).

Μητροπολίτης Πειραιῶς:" Ὅσοι ψηφίσουν τὴν ἀλλαγὴ φύλου ἀπὸ μόνοι τους δὲν πρέπει νὰ ξαναέρθουν στὴν ἐκκλησία"

"Ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ λάβει κάποια πνευματικὰ μέτρα γιὰ αὐτοὺς ποὺ νομοθετοῦν μὲ τόση ἀσέβεια" ἐπεσήμανε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ σχετικὰ μὲ το νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου, μιλώντας στὴν πρωινὴ ἐκπομπὴ τοῦ ΑΝΤ1. Ἐρωτηθεῖς ἐὰν πρόκειται νὰ ἀπαγορεύσει τὴν εἴσοδο στὴν ἐκκλησία στοὺς βουλευτὲς ποὺ θὰ ψηφίσουν τὸ νομοσχέδιο, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς σημείωσε: "Μόνος του θὰ πρέπει νὰ μὴν ξαναέρθει στὸν ναό. Διότι θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς δίψυχος. Θὰ τὸ κάνει μόνο γιὰ τὴν ψηφοθηρία". Παράλληλα, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τὴ δήλωση τοῦ Γιάννη Ραγκούση ὅτι "ὑπάρχουν Μητροπολίτες ποὺ εἶναι ὁμοφυλόφιλοι" καὶ πρόσθεσε ὅτι ὁ κ. Ραγκούσης "ἔπεσε σὲ μία μεγάλη παγίδα". 
enikos

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Κακὸ μεγάλο θὰ συμβεῖ στὴν χώρα μας. Θέλουν νὰ ψηφίσουν ἕνα νόμο, πού καταργεῖ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου"

Στό μικρό μου αὐτό φυλλάδιο, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς γράψω γενικά γιά τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα. Ἔτσι ἔκανε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, ἀδέλφια μου: Ἤ ἄνδρα ἤ γυναίκα. Αὐτά εἶναι τά δύο φύλα τοῦ ἀνθρώπου, τό ἄρρεν καί τό θῆλυ, τά ὁποῖα ἑνώνονται μέ τόν γάμο τους καί κάνουν ἀπογόνους καί δημιουργεῖται ἔτσι ἡ κοινωνία. Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ αὐτή τήν ἕνωση μέ τό ἱερό μυστήριο τοῦ γάμου. 
Ἄλλη εἶναι ἡ σωματική καί ψυχική κατασκευή τοῦ ἄνδρα καί ἄλλη τῆς γυναίκας. Καί τά δύο φύλα εἶναι θαυμαστά καί ὡραῖα καί πρέπει νά χαίρεται τό ἀγόρι γιατί εἶναι ἀγόρι καί νά χαίρεται καί ἡ κοπέλλα, γιατί γεννήθηκε κοπέλλα. 
Αὐτά πού σᾶς γράφω, ἀδελφοί μου, τά ξέρετε καί δέν εἶναι λοιπόν ἀνάγκη νά σᾶς τά πῶ. Σᾶς τά λέγω ὅμως, γιατί στήν ἐποχή μας, πού ἔχουμε πολλή ἁμαρτία καί ἀσωτία, θέλουν νά μᾶς θεσπίσουν ἕνα βρώμικο νόμο. Μέ τό νόμο αὐτό ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά, ἔτσι γιατί τό θέλει, ἔτσι γιά «γοῦστο», πού λέμε, θά μποροῦν νά παρουσιάζονται ἐπίσημα καί νά ἀπαιτοῦν νά ἀλλάξουν τό φύλο τους. Καί τό παλικάρι τῆς γειτονιᾶς θά λέει ἔπειτα ὅτι.....

8 Οκτ 2017

Ἑλληνοκαναδή δημοσιογράφος τά λέει ἔξω ἀπό τά δόντια γιά τήν Ἑλλάδα

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Οἱ Εὐρωπαῖοι διώχνουν τὸν Χριστὸ μὲ κάθε τρόπο

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς - Μηνύματα στὸ λαὸ»  (Εκδ. «Ὀρθόδοξη Κυψέλη»)
     Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ διδασκαλία του συνέβαλε στὴν πρόοδο τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη εὐχαρίστησε τὸν Χριστό;
     Ἀδελφοί μου, αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν θέμα μελέτης καὶ διδαχῆς. Τί πρόσφερε ὁ Χριστὸς στὴν Εὐρώπη; Τὰ πάντα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνέμεναν πολλὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Αὐτὸς τοὺς ἔδωσε περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἐκεῖνοι περίμεναν. Τοὺς πρόσφερε τὰ πάντα.
     Ὁ Χριστὸς ἀπάλλαξε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν σκοταδισμὸ τῆς ἀθεΐας καὶ τὴν μωρία τῆς εἰδωλολατρίας. Αὐτὴ φράση εἶναι σημαντικὴ γιὰ ὅποιον μπορεῖ νὰ καταλάβει τί εἶναι εἰδωλολατρία καὶ τί εἶναι ἀθεΐα. Γιὰ ὅποιον δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κατανοήσει, θὰ τὴν ἐξηγήσω περισσότερο.
     Ὁ καιρὸς τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς εἰδωλολατρίας στὴν Εὐρώπη ἦταν μιὰ περίοδος σκοταδισμοῦ. Μιὰ κατάσταση παρόμοια μ` αὐτὴ ποὺ ὑπάρχει στὶς μαῦρες φυλές, ποὺ ζοῦν στὴν Ἀφρική.
     Ἀθεΐα καὶ εἰδωλολατρία σήμαινε: Θεολογία δίχως τὸν ἀληθινὸ Θεό, γάμοι χωρὶς ἠθικὴ καὶ κοινωνία δίχως....

Ἀπὸ τὸν χθεσινὸ ἀγώνα Κύπρου-Ἑλλάδας! Μιὰ χώρα, ἕνας Ἐθνικὸς Ὕμνος!

Σουηδία: Σχολικὴ μάχη κατὰ τῶν "στερεοτύπων" πού γεννᾶ τὸ φύλο! Ἢ ἀλλιῶς πῶς νὰ καταστρέψεις τὰ παιδιὰ στὴν πιὸ εὐαίσθητη ἡλικία...

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησης ἑνὸς παιδιοῦ, τὸ φύλο του εἶναι αὐτὸ ποὺ καθορίζει τὸν τρόπο ποὺ θὰ ντυθεῖ, τὰ παιχνίδια μὲ τὰ ὁποῖα θὰ παίξει μέχρι καὶ στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς του μέσα στὰ πλαίσια τῆς κοινωνίας. Μερικὰ σχολεῖα στὴ Σουηδία, ὡστόσο, προσπαθοῦν νὰ ἐξαλείψουν αὐτοὺς τοὺς ἄγραφους κανόνες, υἱοθετώντας τὴν τακτικὴ νὰ ἀποκαλοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὰ ὀνόματά τους, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς λέξεις «ἀγόρι» καὶ «κορίτσι».
Πρόκειται γιὰ δύο παιδικοὺς σταθμούς, στοὺς ὁποίους τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν ἐλευθερία νὰ ξεπεράσουν τοὺς περιορισμοὺς τοῦ φύλου τους. Γιὰ παράδειγμα, δὲν ὑπάρχουν ξεχωριστὰ σημεῖα μὲ κοῦκλες ἢ τουβλάκια γιὰ νὰ παίζουν τὰ παιδιὰ ξεχωριστά, ἀλλὰ ἕνας κοινὸς χῶρος μὲ ὅλα τα παιχνίδια, ὥστε τὰ....

Συνήγορος τοῦ Πολίτη: Εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένο τὸ δικαίωμα τῶν ἰατρῶν γιὰ ἄρνηση διακοπῆς κύησης γιὰ λόγους συνειδήσεως!

«Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐγκύου σὲ τεχνητὴ διακοπὴ τῆς κύησης εἶναι νομοθετικὰ κατοχυρωμένη στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ 1986 καὶ δὲν μπορεῖ ἡ ἄσκηση αὐτοῦ το δικαιώματος νὰ ἐξαρτᾶται “ἀπὸ ὅρους ἢ διαδικασίες χωρὶς νομικὸ ἔρεισμα”», σημειώνει ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη Ἀνδρέας Ποττάκης, στὸ πόρισμά του σχετικὰ μὲ τὴν ἄρνηση τῶν ἀναισθησιολόγων τοῦ νοσοκομείου Σάμου νὰ συμμετέχουν σὲ παρόμοιες ἐπεμβάσεις γιὰ λόγους συνείδησης. Τὸ πόρισμα ἐκδόθηκε χθὲς καὶ ἐστάλη στὸν ὑπουργὸ Ὑγείας Ἀνδρέα Ξανθό.
Ἡ ὑπόθεση εἶχε δημοσιοποιηθεῖ τὸν Μάιο τοῦ 2017, ἐγείροντας σοβαρὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴ δυνατότητα ἄσκησης τοῦ δικαιώματος στὴ διακοπὴ τῆς κύησης ἀπὸ τὶς γυναῖκες στὴ Σάμο, εἰδικότερα τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων στρωμάτων, καθὼς ὑπάρχει μόνο ἕνα δημόσιο νοσοκομεῖο στὸ νησί. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἀρχὴ προχώρησε σὲ αὐτεπάγγελτη ἔρευνα, πραγματοποιώντας καὶ ἀποστολὴ στὸ νησί.
Ὅσον ἀφορᾶ τὰ συγκεκριμένα περιστατικά, τὸ πόρισμα σημειώνει πὼς. «ὑπῆρξε μιὰ αἰφνίδια καὶ συλλογικὴ μεταστροφὴ ἰατρῶν σὲ θέματα συνείδησης, ἀφοῦ στὰ χρόνια ποὺ....

Φτάνει πιὰ ὁ στρουθοκαμηλισμὸς καὶ τὰ κηρύγματα "ἀγάπης"!

Γράφει ἡ Εὐγενία Μακρυξένου
Ὁρμώμενη ἀπὸ τὴν τελευταία παράγραφο τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ἱερᾶς κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους πρὸς τοὺς κυρίους Ὑπουργοὺς καὶ Βουλευτὲς ὅπου οἱ Ἅγιοι Καθηγούμενοι δανείζονται τὰ λόγια προτροπῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ κάποιες ἁπλὲς σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται. Γινόμαστε καθημερινὰ μάρτυρες λυσσαλέων ἐνεργειῶν ἀπὸ πλευρᾶς κυβερνόντων, ὅπως τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου κλπ. Ἀναφέρει λοιπὸν ὁ Ἅγιος ὅτι , «σὲ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνει ὅτι γίνεται ἀνθρωπίνως…» Καὶ διερωτᾶται κανείς. Γιατί ἐπικρατεῖ αὐτὴ ἡ ἀδράνεια; Γιατί δὲν ἀντιδράει κανείς; Γιατί ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία ἀδρανεῖ καὶ δὲν εἶναι κάθετη καὶ ἀποστομωτικὴ στὶς θέσεις της; Γιατί τηρεῖται σιγὴν ἰχθύος ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν πιστῶν; Γιατί πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε πρωτοβουλίες μεμονωμένων φορέων γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητας τῆς πίστης καὶ τῆς κοινωνίας μας; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀφυπνιστοῦμε ; Μήπως ἡ προτροπὴ τοῦ Ἁγίου...

Νέα θρησκευτικά: «Ἀνοῖξτε τὶς ἐκκλησίες γιὰ τοὺς πρόσφυγες»

7 Οκτ 2017

Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος: Ὄχι στὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου ἀπὸ τὰ 15!

Τὴν ἀντίθεσή της στὸ νομοσχέδιο ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὰ 15 ἔτη ἐκφράζει μὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Σταῦρο Κοντονή καὶ τὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας Ἀνδρέα Ξανθό, ἡ Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος.
"Θεωροῦμε καθῆκον μας νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀντίθεσή μας γιὰ τὴν ἐπέκταση δυνατότητας ἀλλαγῆς φύλλου σὲ ἄτομα αὐτῆς τῆς ἡλικίας (15 μέχρι τὴν ἐνηλικίωση), ἡλικία ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ρευστότητα τῆς διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου καθὼς καὶ τὶς ἀνησυχίες μας ὅτι ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἐν λόγω νέων στὴ διαδικασία θὰ ἐπιβαρύνει παρὰ θὰ βελτιώσει τὴν ψυχική τους κατάσταση" σημειώνει μεταξὺ ἄλλων ἡ Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία.
Ἀναλυτικὰ ὅλη ἡ ἐπιστολή:....

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: "Ἐλεύθερος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ"

"Λοιπόν, ἐλεύθερος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ λέμε στὴν Ἐκκλησία «Εἰρήνη πάσι», διότι ἔτσι ἔχει τὴν εἰρήνη. «Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμὶν» (Ἰω Ιδ’, 27). Καὶ ὅταν λέει ὅτι σᾶς δίδω εἰρήνη, σημαίνει ὅτι σᾶς δίδω Πνεῦμα ἅγιον, προσευχὴ στὴν καρδιά, καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύει, ἔχει τὴν δικαίωση. Ἔχει τὴν καταλλαγὴ μὲ τὸν Θεό. Ἀρχίζει νὰ γίνεται φίλος τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ μετὰ στὴν θέωση εἶναι 100% πλέον φίλος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλεύθερος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν φθάνει στὸ νὰ ἀπαλλαγεῖ, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν συμφεροντολογία, ὅπως στὴν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν κατάσταση τῆς Θεώσεως ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν δουλεία καὶ τὰ....

5 Οκτ 2017

Αὐστραλία: “Trans ἀγόρι” που ἄρχισε νά «γίνεται» κορίτσι σέ ἡλικία 12 ἐτῶν, τελικά τό μετάνιωσε: «Καλά ἤμουνα στό σῶμα μου»

Ἕνα ἀγόρι που εἶχε ἀρχίσει τήν διαδικασία «ἀλλαγῆς φύλου» ὅταν ἦταν 12 ἐτῶν, ὥστε νά «γίνει» τελικά κορίτσι, ἄλλαξε γνώμη μετά ἀπό μόλις δύο χρόνια. Ἡ ἱστορία το Patrick Mitchell παρουσιάστηκε στήν ἐκπομπή “60Minutes” τῆς Αὐστραλίας, πρίν λίγες ἡμέρες. Ἔδωσε μία συνέντευξη τήν ‘Ἡμέρα τῆς Γυναίκας’, ἐξηγώντας πως τό νά ὀνομάζεται «κορίτσι» τόν ἔκανε νά συνειδητοποιήσει ὅτι τελικά, ἦταν ἄνετος ὡς ἀγόρι. Τώρα θά ὑποβληθεῖ σέ χειρουργική ἐπέμβαση γιά τήν ἀφαίρεση ἱστῶν μαστῶν πού ἀναπτύχθηκαν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς λήψης οἰστρογόνου.
“Ένιωθα ὅτι ἤμουν στό σωστό δρόμο στό νά γίνω κορίτσι”, δήλωσε ὀ Mitchell στο 60 Minutes. Ἀλλά κάποια στιγμή φέτος, τό νά ἀναφέρεται ὡς “ἕνα ἀπό τά κορίτσια” τόν ἔκανε νά συνειδητοποιήσει ὅτι “ἤμουν πραγματικά ἄνετα στό σῶμα μού”.
«Κάθε μέρα αἰσθανόμουν καλύτερα», εἶπε.
«Ἐγώ ἤμουν ἔνα trans παιδι», δήλωσε ὀ Walt Heyer, ἱδρυτής τῆς SexChangeRegret.com, στο LifeSiteNews μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου. “Αυτή ἡ ἱστορία τοῦ Πάτρικ εἶναι....

Ἀπόσυρση τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ζητᾶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους!

Ἐπιστολή πρός τούς Ὑπουργούς Δικαιοσύνης καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Σταῦρο Κοντονή καί Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου, ἀλλά καί τούς Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἀπέστειλε Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Οἱ Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους στήν ἐπίστολή τους, συμμετέχουν στήν ἀγωνία καί ἀνησυχία τῶν Ὀρθοδόξων τέκνων τῆς Πατρίδος μας, γιά τά τελευταία τεκταινόμενα που ἀφοροῦν τό νομοσχέδιο περί τῆς "νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου."
"Ἀναφορικῶς μέ τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο διερωτώμεθα πλέον τί μᾶς ἐπιφυλάσσεται στό μέλλον!" - ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Παρακάτω ἡ ἐπιστολή…

Ξεκινοῦν οἱ ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοὶ! Στὸ «σφυρὶ» 15.000 ἀκίνητα!

Σχόλιο Ρωμάιικου Ὁδοιπορικοῦ: "Χτυπώντας" τὴν ἰδιοκτησία τοῦ Ἕλληνα τὸν ἀποσυνδέουν ἀπὸ τήν γη του! Ἤδη εἶναι γνωστὸ πὼς ξένα funds εἶναι ἕτοιμα νὰ "κατασπαράξουν" ὁλόκληρα οἰκοδομικὰ τετράγωνα προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ τὰ ἐκμισθώσουν! Εἰδικὰ τώρα ποὺ ἡ διαδικασία θὰ γίνεται "μὲ ἕνα κλὶκ", θὰ φτάσουν στὸ σκοπὸ τοὺς εὐκολότερα καὶ πιὸ ἀνώδυνα!

Ἀπὸ Εὐγενία Τζώρτζη 
Ὁ κύβος ἐρρίφθη γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς, μὲ τὶς τράπεζες νὰ ἐκκινοῦν πρῶτες τὴ διαδικασία γιὰ τὶς ρευστοποιήσεις ἀκινήτων μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας, ποὺ ἀναμένεται νὰ πραγματοποιηθοῦν στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου. Χθὲς ὁ Συμβολαιογραφικὸς Σύνδεσμος παρουσίασε σὲ ἐκπροσώπους τῶν τραπεζῶν τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα διενέργειας πλειστηριασμῶν ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν πραγματοποίηση τοῦ προγράμματος χωρὶς τὴ φυσικὴ παρουσία τῶν συμβολαιογράφων. Οἱ τράπεζες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοὺς ἔχουν ἤδη δώσει ἐντολὴ σὲ δικαστικοὺς ἐπιμελητὲς νὰ ἐγγράψουν πλειστηριασμοὺς μὲ βάση τὸ....

Καταλωνία καί Θράκη

Τοῦ Κ.Καραΐσκου
Δέν εἶναι λίγοι ὅσοι, μέ ἀφορμή τό δημοψήφισμα γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Καταλωνίας, ἔκαναν συγκρίσεις μέ τήν ἑλληνική Θράκη καί ὑπερθεμάτισαν τήν καταστολή τῆς ἰσπανικῆς κυβέρνησης. Κάποιοι βέβαια τό κάνανε καί ἀπό μία ἰδεολογική ἀπέχθεια πρός ὁ,τιδήποτε φέρνει στόν ἀφρό τόν ἀληθινό λόγο τοῦ λαοῦ ἀλλά ὑπῆρξαν καί ἄλλοι (ὁρισμένοι καί φίλοι μας) πού προέβησαν σέ ἄστοχες συγκρίσεις.
Ἐμεῖς δέν θά πάρουμε θέση ὑπέρ ἤ κατά τοῦ αἰτήματος τῶν Καταλανῶν, ἑνός ἱστορικοῦ καί διακριτοῦ ἔθνους. Οὔτε μᾶς ρωτάει κανείς οὔτε κι ἔχει σημασία. Ὅμως εἴμαστε ὑπέρ τῆς λογικῆς ἱκανοποίησης τοῦ ἐθνοσυναισθήματος ὅλων τῶν λαῶν καί τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν πού πολλοί ἐπικαλοῦνται γιά νά μείνουν μόνο στά λόγια.
Εἶναι ξεκάθαρο σέ ὅλους πιά ὅτι τό διεθνές καθεστώς, πού ἐκπροσωπεῖται ἀπό τήν ΕΕ στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο, ἀπεχθάνεται τά ζωντανά ἔθνη καί τήν πραγματική δημοκρατία. Στή θέση τους θέλει νά τοποθετήσει κάποια “ἀνθρώπινα δικαιώματα” καί ἕναν διακοσμητικό κοινοβουλευτισμό, ἐργαλεῖα μέ τά ὁποῖα θά....

Ραδιοφωνικὴ συνέντευξη ἐκπροσώπου τῆς Ε.ΡΩ. γιὰ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν

  
Συνέντευξη τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, Δήμου Θανάσουλα, γιὰ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μεταδόθηκε στὶς 3 Ὀκτωβρίου 2017 στὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Λυκούργου Μαρκούδη (10-11 πμ) μὲ τίτλο “Ἡ μέρα μaς ξεκίνησε” στο ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας (91.2 fm).

Ὁ Εἰσαγγελέας τῆς Τραπεζούντας ἐναντίον τῆς ἰστοσελίδας Devrimci Karadeniz

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης 
Ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας τῆς Τραπεζούντας ξεκίνησε ἔρευνα γιὰ τὴν ἰστοσελίδα Devrimci Karadeniz ἡ ὁποία ἀπαντᾶ: «Εἴμαστε Ἕλληνες τοῦ Πόντου»!  Ἡ ἰστοσελίδα Devrimcikaradeniz.com ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀναδεικνύει τὰ ζητήματα τοῦ Πόντου καὶ αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ λόγο γιὰ εἰσαγγελικὴ ἔρευνα. Ἔτσι σήμερα πληροφορήθηκα ὅτι ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας τοῦ Trabzon ξεκίνησε ἔρευνα ἐναντίον τοῦ Devrimci Karadeniz καὶ τῶν συγγραφέων του μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι «ἐνθάρρυναν τοὺς ἀνθρώπους στὸ μίσος καὶ τὴν ἐχθρότητα», προκαλώντας ἔτσι τὸ φόβο στοὺς ἀρθρογράφους, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὑπὸ κράτηση στὴ Σμύρνη.
  Tamer Cilingir σὲ κείμενό του ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἰστοσελίδα Devrimci Karadeniz, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μὲ τὰ ζητήματα τοῦ Πόντου σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις του (Γενοκτονία, πολιτισμός, πρόσωπα, διώξεις ἀπὸ τὴν Τουρκία, κλπ) ἀπευθύνει συγκλονιστικὰ ἐρωτήματα πρὸς τὸν εἰσαγγελέα: 
«Κύριε εἰσαγγελέα εἶναι ἕτοιμες  οἱ μουριὲς  μὲ τὶς κρεμάλες γιὰ τοὺς θανάτους μας  στὴν....

4 Οκτ 2017

Βασίλης Τσιάρτας: «Ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ κ τήν Εὕα. Τά ὑπόλοιπα κατασκευάστηκαν γιά κατανάλωση»


Μέ τρόπο πού ἔχει προκαλέσει συζητήσεις σχολίασε τό νομοσχέδιο τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἀλλαγή φύλου ὁ Βασίλης Τσιάρτας. Ὁ παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ἔκανε μία πρώτη ἀνάρτηση ἐπί τοῦ θέματος στό Facebook, ἀναφέροντας:
«Εὔχομαι οἱ πρῶτες ἀλλαγές φύλου νά γίνουν στά παιδιά αὐτῶν πού ψήφισαν αὐτό τό αἶσχος. Νά δῶ μέ τί καμάρι θά κυκλοφορήσουν. 
Υ. Γ. Νομιμοποιῆστε κ τούς παιδοφίλους νά ὁλοκληρώσετε τά ἐγκλήματα». 
«Ὅσους γάμους ὅσες παρελάσεις καί ὁτιδήποτε ἄλλο κάνουν δέ πρόκειται νά τό δεχθῶ ὡς φυσιολογικό. Μέ ξεπερνάει βέβαια τό ὅ,τι θέλουν νά ἔχουν καί παιδιά ὅπως ἐπίσης καί τό νά βγαίνουν δημόσια νά τό ἐπιδεικνύουν. Στό σπίτι τοῦ ὁ καθένας μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει. Καί αὐτά τά ὅτι ὅποιος δέ συμφωνεῖ εἶναι ρατσιστής καί διάφορες τέτοιες ἀηδίες νά πᾶνε νά τά ποῦνε ἀλλοῦ. Ὑπάρχει πέρα ἀπ’ τήν αἰσθητική του κάθε ἀνθρώπου καί ἡ ἀξιοπρέπεια. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ κ τήν Εὕα. Τά ὑπόλοιπα κατασκευάστηκαν γιά κατανάλωση».
Ἔπειτα ἀπό τίς ἀντιδράσεις που προκλήθηκαν, ἐπανῆλθε καί σέ δεύτερη τοποθέτησή του ἀνέφερε:...

Σχολικὰ βιβλία (Παν)θρησκευτικῶν: Τὸ παιχνίδι ξεκάθαρα στὰ χέρια τῶν γονέων…

 Τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας
      Δείχνουν νὰ κλιμακώνονται εὐτυχῶς οἱ ἀντιδράσεις τῶν γονιῶν ἀπέναντι στὰ πανθρησκειακὰ σκουπίδια ποὺ τὸ ἀντίχριστο κι ἐθνομηδενιστικὸ κυβερνητικὸ ἀνεμομάζωμα καὶ τὸ πλανεμένο καὶ θλιβερὸ σινάφι τῶν ψευτοθεολόγων τοῦ «Καιροῦ» ἔχουν ἐπινοήσει, συντάξει καὶ μετονομάσει σὲ σχολικὰ βιβλία Θρησκευτικῶν. Προφανῶς, ὅλοι θὰ θέλαμε κάτι ἐμφανῶς πιὸ μαζικὸ καὶ σαρωτικό, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τρέφει ψευδαισθήσεις, μετὰ ἀπὸ τόσες δεκαετίες συστηματικῆς καὶ μαζικῆς ἐξηλιθίωσης, παθητικοποίησης, ἠθικοῦ ξεχαρβαλώματος καὶ πνευματικοῦ εὐνουχισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἔστω κι ἔτσι ὅμως κάτι κινεῖται, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν ἔχουν γίνει οἱ πάντες σ’ αὐτὸν τὸν τόπο ἀξεδιάλυτο μέρος τοῦ γνωστοῦ ἀπρόσωπου χυλοῦ.
      Καὶ αὐτό, ἡ ἀντίδραση δηλαδὴ τῶν Ἑλλήνων γονιῶν, εἶναι πραγματικά το κλειδὶ τῆς ὅλης ὑπόθεσης. Φυσικά, εἶναι βέβαιο ὅτι ὑπάρχουν (ἀκόμη) καὶ κάποιοι δάσκαλοι, ποὺ στὴν πράξη θὰ παρακάμψουν (νομοτύπως καὶ νομιμοφανῶς μάλιστα - βεβαίως καὶ ὑπάρχουν τρόποι…) τὰ ἐν λόγω σαβουρογραφήματα, ἀκυρώνοντάς τα κατ’ οὐσίαν. Βασικὰ ὅμως τὸ παιχνίδι τὸ ἔχουν στὰ χέρια τοὺς οἱ γονεῖς. Τὸ λέμε, ἐπειδὴ ξέρουμε τὰ χάλια τῆς ἐκπαίδευσης, ξέρουμε ἀπὸ πόση ἀναξιότητα, ἀθεΐα, ἀνοησία, ἀδιαφορία, ἀνεπάρκεια, ἐγκεφαλικὴ θολούρα καὶ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.