17 Αυγ 2017

Ἡ Ὄγδοη (Η') Οἰκουμενική Σύνοδος

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. ερόθέου
Ὁ 8ος αἰώνας μ.Χ., ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦταν ἕνας δύσκολος αἰώνας ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀφ’ ἑνός μέν γιατί ἀρχίζει νά ἀποχωρίζεται τό δυτικό τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τό ἀνατολικό τμῆμα της, ἀφ’ ἑτέρου δέ γιατί φαίνεται καθαρά ἡ ἀλλοίωση τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτό φάνηκε στήν Ὄγδοη (Η) Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τό 879-880 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί τοῦ Αὐτοκράτορος Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος. Πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦταν ὁ Μέγας Φώτιος καί ἦταν παρόντες καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὀρθοδόξου Πάπα τῆς Ρώμης Ἰωάννη τοῦ Η΄(ὀγδόου).
Ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι πολύ σημαντική, εἶναι ἡ τελευταία Σύνοδος μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί Ὀρθοδόξου Δυτικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή μεταξύ Νέας Ρώμης καί Παλαιᾶς Ρώμης, γιατί μετά διαδοχικά ἀπομακρύνθηκαν οἱ δυτικοί Χριστιανοί ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι....

16 Αυγ 2017

Ἀμαθείας... ἄνοδος!

Γράφει  Σαράντος Ι. Καργάκος, στορικός-συγγραφέας
Ξέρω ὅτι θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι σᾶς τὰ εἶπαν ἄλλοι, ἀλλὰ δὲν πειράζει νὰ σᾶς τὰ εἰπῶ κι ἐγὼ, ἔτσι γιὰ τὸ καλὸ, ὅπως λέμε στὰ κάλαντα. Ἔχω τὴ διαβεβαίωση ὅτι πρόκειται περὶ πραγματικοῦ περιστατικοῦ, ὅμως, κι ἄν δὲν εἶναι, ἰσχύει τὸ ἰταλικὸ: si non è vero, è ben trovato (=Κι ἄν δὲν εἶναι ἀληθινὸ, εἶναι πάντως καλὰ εὑρημένο, καλοειπωμένο). Ἰδοὺ το: μιὰ νεόπλουτη καὶ ὀψιμαθὴς κυρία λέει σὲ μιὰ «ὁμοιαθῆ» της ὅτι διαβάζει ἕνα βιβλίο μὲ πολλή φιλοσοφία.
Καὶ ὅταν ἡ ἄλλη τὴ ρώτησε, ποιὸ εἶναι αὐτὸ, ἡ κυρία ἀποκρίθηκε ἐμβριθῶς: «Εἶναι τὸ «Τάδε» τῆς Ἔφης Ζαρατούστρα»! Ἐδῶ δὲν γελᾶνε, κλαῖνε, χύνουν τόσο δάκρυ ὥστε νὰ σχηματισθεῖ Κωκυτὸς, ποὺ ἦταν ποταμὸς τῶν δακρύων στὸν Ἅδη. Ἡ κυρία διάβαζε, τρόπος τοῦ λέγειν τὸ «Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας» τοῦ Νίτσε καὶ ἐξέλαβε τὸ «Τάδε» σὰν τίτλο καὶ τὶς δύο ὑπόλοιπες λέξεις σὰν ὄνομα καὶ ἐπώνυμο κάποιας συγγραφέως.
Ἄμ τὸ ἄλλο! Ἀνέβαινε τὶς σκάλες τῆς αἴθουσας τελετῶν τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου μιὰ....

Βέλγιο: Πλαστικὸ χρῆμα καὶ POS στὰ παγκάρια τῶν ναῶν!

Σχόλιο ID-ont: Quiz: Πόσο καιρὸ θὰ κάνει νὰ ἐμφανιστεῖ καὶ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Μὴν "τσιμπᾶτε"! Τὸ πλαστικὸ χρῆμα καὶ ἡ εὐκολία ποὺ προσφέρει εἶναι ὁ δούρειος ἵππος γιὰ τὶς ἑπόμενες μορφὲς συναλλαγῶν: ἐμφυτεύσιμες καὶ μή... 
Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας στὴν Ἀμβέρσα τοῦ Βελγίου ἀπέδειξε πὼς βρίσκεται χρόνια μπροστά. Ὁ λόγος; Ἔβαλε POS καὶ δίνει τὴ δυνατότητα στὸ ποίμνιο νὰ πληρώσει στὸ παγκάρι μὲ χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα. «Βάζετε τὴν κάρτα στὴν ἐσοχή, ὅπως κάνετε σὲ ὁποιοδήποτε κατάστημα, βάζετε τὸ ποσὸ ποὺ θέλετε, γιὰ παράδειγμα πέντε εὐρώ, πατᾶτε οκ καὶ ἡ συναλλαγὴ πραγματοποιεῖται».
Ἀρκετοί, εἰδικὰ οἱ νέοτεροι, χρησιμοποιοῦν κάρτες ὅμως οἱ μεγαλύτεροι ἐπιλέγουν τὰ....

Ζευγάρι, 91 ἐτῶν, ἔκανε ταυτόχρονη εὐθανασία

Ὁ Νὶκ καὶ ἡ Τρὶς Ἐλντερχορστ, 91 ἐτῶν καὶ οἱ δυό τους, πέθαναν μαζὶ στὴν πατρίδα τους -στὸ Ντίνταμ τῆς Ὀλλανδίας- ἔπειτα ἀπὸ 65 χρόνια γάμου. Τὸ ζευγάρι ἀντιμετώπιζε τὴν ἐπιδείνωση τῆς σωματικῆς ὑγείας τοῦ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια: ὁ σύζυγος εἶχε μειωμένη κινητικότητα ἔπειτα ἀπὸ ἕνα ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ποὺ ὑπέστη τὸ 2012, ἐνῶ τὸ περπάτημα εἶχε γίνει ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο καὶ γιὰ τὴ σύζυγό του – εἶχε ἀπώλεια μνήμης.
«Σύντομα ἔγινε σαφὲς ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν πολὺ περισσότερο ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες», δήλωσε ἡ κόρη τοῦ ζευγαριοῦ.
«Ὁ γιατρὸς τοὺς ἀπεφάνθη ὅτι ἡ μητέρα μας ἦταν ἀκόμα διανοητικὰ ἱκανή. Ὡστόσο, ἐὰν ὁ πατέρας μας πέθαινε, θὰ ἔχανε τὴ γῆ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της καὶ θὰ κατέληγε μὲ....

15 Αυγ 2017

Ἅγιος Παΐσιος: “Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία”

Λόγοι Ἁγίου Παϊσίου περὶ μελαγχολίας
Ἡ μελαγχολία καὶ τὸ πλάκωμα τῆς ψυχῆς ὀφείλονται συνήθως σὲ τύψεις ἀπὸ εὐαισθησία, καὶ τότε ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται νὰ ἐξομολογηθῆ, γιὰ νὰ μπορέση νὰ βοηθηθῆ ἀπὸ τὸν πνευματικό. Γιατί, ἂν εἶναι εὐαίσθητος, μπορεῖ τὸ σφάλμα ποὺ ἔκανε νὰ εἶναι πολὺ μικρό, ἀλλὰ ὁ ἐχθρὸς διάβολος νὰ τὸ μεγαλοποιῆ· νὰ τοῦ τὸ δείχνη μὲ μικροσκόπιο, γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ἀπελπισία καὶ νὰ τὸν ἀχρηστέψη. Μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ λ.χ. ὅτι τάχα στενοχώρησε πολὺ τοὺς ἄλλους, ὅτι τοὺς δυσκόλεψε κ.λπ., καὶ νὰ τὸν κάνη νὰ στενοχωριέται πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅσο ἀντέχει...

14 Αυγ 2017

Τὴν τρέλα τους νὰ εἴχαμε, ἐλεύθεροι θὰ ζούσαμε!

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!

Οἱ πατέρες τοῦ κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, ψάλλουν τά Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄
Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος α' Αὐτόμελον
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος.
Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

13 Αυγ 2017

Τὰ πανηγύρια μας…

Γράφει ἡ Αἰκατερίνη Ντότη
 Με ἀφορμὴ τὶς γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια πρὸς τιμὴ τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαίτερα τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 15 Αὐγούστου, θὰ γυρίσω πολλὰ χρόνια πίσω, τότε ποὺ οἱ γιορτὲς τῆς ἐκκλησίας ἦταν πανηγύρια καὶ πανηγύρι σήμαινε γιορτὴ γιὰ τὸ κάθε σπίτι, γιὰ ὅλο το χωριὸ καὶ γιὰ ὅλη τὴν περιοχή, ἀφοῦ ἔρχονταν καὶ ἀπὸ τὰ περίχωρα οἱ Χριστιανοὶ νὰ πάρουν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ν’ ἀνταμώσουν μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους στὴν ἐκκλησία, στὸ μεσοχώρι καὶ στὸ ὁλοήμερο γλέντι. 
Οἱ ξενιτεμένοι, ποὺ δὲν ἦταν λίγοι, περίμεναν τὸ πανηγύρινα ἔρθουν στὸ χωριὸ καὶ ἦταν μεγάλη ἡ χαρὰ καὶ αὐτῶν ποὺ ἔρχονταν καὶ αὐτῶν ποὺ τοὺς ὑποδέχονταν.
Ὅλη τὴν ἑβδομάδα καθαρίζονταν κι ἀσπρίζονταν τὰ σπίτια, οἱ αὐλὲς καὶ οἱ ἄλλοι χῶροι, ἐνῶ τὴν παραμονὴ ἔκαναν τὸ «κουμάντο» γιὰ τὸ γιορτινὸ τραπέζι ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἔλειπαν οἱ λαχταριστὲς πίτες μὲ τὰ ἀρωματικὰ χόρτα καὶ τὰ ντόπια αὐγοτύρια, τὸ ψητὸ ἀρνὶ καὶ ἡ κότα καὶ βέβαια ἡ χωριάτικη ντοματοσαλάτα ἀπὸ τὸν κῆπο ποὺ ἀπὸ τὸν....

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ τὸ Θαῦμα...

Τοῦ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὡς «τεκοῦσα τῶν πάντων ἁγίων ἁγιωτάτον Λόγον» ἔχει ἄπειρον πρὸς Θεὸν παρρησίαν. Φυσικὸ ἐπακόλουθό τῆς παρρησίας εἶναι τὸ θαυματουργικό της χάρισμα. Ἔτσι «οὐδεὶς προστρέχων πρὸς Αὐτὴν κατησχυμμένος παρ’ αὐτῆς ἐκπορεύεται ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως».
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι ἀναφέρονται συχνὰ στὰ «ἱερὰ θαυμάσια τῆς θεομήτορος». Γιὰ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἡ Παναγία εἶναι «βρύσις ἀπείρων θαυμάτων», «μεταβολὴ τῶν θλιβομένων», «ἀπαλλαγῆ τῶν ἀσθενούντων», «τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς», «τῶν νόσων ἰατρός, ποὺ ἐπιχέει στοὺς ἀνθρώπους», «τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλές». Δικαιολογημένα, ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος μὲ δέος ἀναφωνεῖ: «Οὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, μεγαλεία τα Σά, Θεονύμφευτε… τῶν ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων Σου, τῶν τετελεσμένων διηνεκῶς».
Στὸ σημερινὸ γιορταστικὸ ἄρθρο θὰ προσεγγίσουμε τὴν....

12 Αυγ 2017

Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν στέρησιν τῆς ἔξω σοφίας, ὥστε ὁπού καὶ τυφλὸν καὶ σκοτεινὸν καὶ ἐλεεινὸν καὶ μυρίων δακρύων ἄξιον τὸ ὀνομάζουσι, τόσος φαίνεται νὰ εἶναι ὁ ζῆλος των. Ἀλλὰ τάχα ὁ ζῆλος αὐτῶν οὗτος, εἶναι ἕνας ζῆλος ἐπαινετὸς ἢ ὄχι;
Ἀδόκιμος κρίνεται ὁ ζῆλος οὗτος. Διατί; Ἐπειδὴ τοῦ λείπει ἡ ἐπίγνωσις. Ἤγουν διατὶ δὲν αἰσθάνονται, οὔτε διακρίνουσι τί θέλει νὰ εἰπῆ γῆ, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ οὐρανός· τί θέλει νὰ εἰπῆ σῶμα καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ ψυχή· τί θέλει νὰ εἰπῆ κόσμος, καὶ τί θέλει νὰ εἰπῆ Ἐκκλησία· τί θέλει νὰ....

π. Ιωάννης Ρωμανίδης: Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν

Οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ποὺ ἔχουν προσωπικὴ πείρα τοῦ Θεοῦ, ἔχουν πάντοτε τὴν ἴδια θεολογία, δὲν τὴν ἀλλάζουν, ὅπως τὸ κάνουν οἱ φιλόσοφοι...
Οἱ φιλοσοφοῦντες ἀλλάζουν τὴν παράδοση, ἐξ αἰτίας λογικῶν σχημάτων ποὺ κάνουν, ἔχουν πιὸ πολὺ ἐμπιστοσύνη στὴν λογική τους, παρὰ στὴν ἐμπειρία τῶν θεουμένων, συλλαμβάνουν κάτι μὲ τὴν λογική τους, καὶ ταυτίζουν αὐτὸ μὲ τὴν πραγματικότητα περὶ Θεοῦ. Ὅλες οἱ αἱρέσεις προέρχονται ἀπὸ τέτοια ἐσφαλμένη βάση.
Οἱ θεούμενοι, ὅσοι μετέχουν τῆς φωτιστικῆς καὶ θεοποιοῦ ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, ἔχουν κοινὴ ἐμπειρία γιὰ τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κόσμο μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του. Αὐτὸ εἶναι θέμα ἐμπειρίας, καὶ ὄχι στοχαστικὴ καὶ φανταστικὴ διδασκαλία.

Στήν Θεομάνα μας νά στραφούν καί πάλι οἱ ελπίδες μας. Ἡ Θεοτόκος εἶναι Ἑλληνοσώτειρα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
«Ἡμεῖς νικῶμεν, νικώντων τῶν ἄλλων»
ἅγιος Νκόλαος Καβάσιλας
Παραπέμπω, ἐν πρώτοις, σ’ ἕνα ἔξοχο κείμενο τοῦ τροπαιούχου νομπελίστα μας ποιητῆ Γιώργου Σεφερη. Ἔλεγε τὸ 1936: «Ὅσο προχωρεῖ ὁ καιρὸς καὶ τὰ γεγονότα, ζῶ ὁλοένα μὲ τὸ ἐντονότερο συναίσθημα, πὼς δὲν εἴμαστε στὴν Ἑλλάδα, πὼς αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα, ποὺ τόσο σπουδαῖοι καὶ ποικίλοι ἀπεικονίζουν καθημερινά, δὲν εἶναι ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἕνας ἐφιάλτης μὲ ἐλάχιστα φωτεινὰ διαλείμματα, γεμάτα μὲ μία πολὺ βαρειὰ νοσταλγία. Νὰ νοσταλγεῖς τὸν τόπο σου, ζώντας στὸν τόπο σου, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ πικρό». Κι ἂν αὐτὰ λέγονται λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ ἔνδοξο ’40, ὅπου οἱ Ἕλληνες μποροῦσαν ἀκόμη νὰ «μεθύσουν» ἀπὸ «τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα», τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸ σήμερα;
Σήμερα  ἡ νοσταλγία  ἔγινε  θλίψη  ἀνείπωτη, θρηνωδία ἀσίγαστη γιὰ  τὸν ξεσπεσμὸ τῆς  Πατρίδας μας.
Ὅμως «τὸ πιὸ  πυκνὸ  σκοτάδι, εἶναι λίγο πρὶν ξημερώσει  ὁ Θεός», ἔλεγε ὁ Κολοκοτρωνης. «Τὸ  Γένος μας  καὶ  ἄλλες  φορὲς  σταυρώθηκε, ἀλλὰ  ἰδοὺ  ζῶμεν». Ὅταν ἔπεσε ἡ βασιλεύουσα Πόλη, «ἡ χαρὰ καὶ ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων», ὁ λαός μας δὲν ζητεῖ παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ Θεομάνα μας, τὴν Παναγία, ἀλλὰ....

Μητροπολίτης Κυθήρων: "Τά μάτια μας πρέπει νά εἶναι στραμμένα στήν ἄλλη φωτιά, τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ"

Τό πανέμορφο νησί τῶν Κυθήρων δοκιμάσθηκε πολύ μέσα στήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἔπειτα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς φοβερῆς πυρκαγιᾶς τῆς Παρασκευῆς 4ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., πού κράτησε γιά 4 ἡμέρες καί κατέκαυσε 25 περίπου χιλιάδες στρέμματα, δηλ. τό 1/8 σχεδόν τῆς ἐκτάσεως τοῦ νησιοῦ μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Σεραφείμ διεκτραγωδεῖ αὐτό τό φρικτό γεγονός τῆς πυρκαγιᾶς σέ δύο συνεντεύξεις του - ἠχητικά ντοκουμέντα, τά ὁποῖα καί παραθέτουμε. Ἡ πρώτη ἀνταπόκρισις τοῦ ζητήθηκε ἀπό τόν Ρ/Σ «Ἄλφα» στίς 8/8 καί ἡ ἄλλη ἀπό τόν σταθμό τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας» στίς 10/8. Σ’ αὐτές τίς ραδιοφωνικές ἐπικοινωνίες φαίνεται ὁ βαθύς πόνος καί ἡ ἐναγώνια ἀνησυχία τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀδόκητη αὐτή συμφορά.
Στίς ἡμέρες αὐτές τῆς φρικτῆς δοκιμασίας ἀναρτήθηκε στό....

Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός φύλακας της Πίστεως της Παραδόσεως

† Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Εἰς τήν Ἐγκύκλιον Ἀπάντησιν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου τοῦ 1895 πρός τόν πάπα Λέοντα ΙΓ΄ ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Βαθέως θλίβεται καί ὀδύνῃ συνέχεται μεγάλῃ πᾶσα εὐσεβής καί ὀρθόδοξος ψυχή εἰλικρινῶς ζηλοῦσα τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα ὅτι ὁ μισόκαλος καί ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος φθόνῳ τῆς ἀνθρωπίνης σωτηρίας ὠθούμενος οὐ διαλείπει ἑκάστοτε ποικίλα ἐνσπείρων ζιζάνια εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου, τοῦ συνιᾶσαι τόν σῖτον. ῎Ενθεν τοι καί ἀνέκαθεν ἀνεφύησαν αἱρετικά ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ ζιζάνια, ἅπερ πολλαχῶς ἐλυμήναντο καί λυμαίνονται τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί ἅπερ ὡς σπέρματα πονηρά καί μέλη σεσηπότα δικαίως ἀποκόπτονται ἀπό τοῦ ὑγιοῦς σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Πράγματι, αἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν ζιζάνια πού ἐνσπείρει ὁ πονηρός εἰς τόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλησίας διά νά ματαιώσῃ τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων σημαντική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή τοῦ μοναχισμοῦ.
Οἱ μοναχοί ἐξέρχονται τοῦ κόσμου διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, διά νά ζήσουν μίαν κατά τό δυνατόν τελείαν χριστιανικήν ζωήν, διά νά ἐφαρμόσουν τό Εὐαγγέλιον χωρίς συμβιβασμούς. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθοῦν τάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τό πανάγιον πρόσωπον τοῦ Κυρίου, τήν διδασκαλίαν Του καί τήν Ἐκκλησίαν Του; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀδιαφορήσουν, ὅταν ἡ πίστις εἶναι τό....

"Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν"

Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός της, γιά τά ὑποτιμητικά πρός τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπό ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοί Ἱεράρχες γιά τήν ἀσέβεια αὐτή, κάθε δέ Ἱεράρχης ἄς μή θεωρηθεῖ ὡς ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τόν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποίμνιό του. Ἐκφράζουμε λοιπόν καί ἐμεῖς, ὡς ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἁπλῶς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν ἀποστροφή μας σ᾽ αὐτά.
Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νά ἀγνοεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι στενά δεμένη μέ τήν....

Ἀντέξαμε!

Γράφει ὁ π. Λάμπρος Χριπάτσιος
Ἀντέξαμε. Ὄχι 400 ἀλλὰ 500 καὶ πλέον χρόνια.
 Χωρὶς βασιλιὰ 
Χωρὶς ἄρχοντα 
Χωρὶς βουλὴ
Χωρὶς ἐφορίες
Χωρὶς δημοτολόγια
Χωρὶς τράπεζες 
Χωρὶς δάνεια
Μὲ ἕναν παπὰ
Μὲ ἕναν δεσπότη
Μὲ ἕναν πατριάρχη
Μὲ μιὰ καμπάνα
Μὲ ἕνα ὀκταήχι
Ἂπ αὐτὸ μας ἔμαθαν γραφὴ κ' ἀνάγνωση
Στὶς ἐκκλησίες κρυφτήκαμε
Μὲ τὰ κεριὰ διαβάζαμε
Ὀρθοδοξία βυζάξαμε
Τὴν ἱστορία μας σώσαμε...

11 Αυγ 2017

Προσευχητάριον γιὰ 300 περιστάσεις τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καὶ Παϊσίου

ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸν Ι.Ναὸ Παναγίας παλαιοῦ Ναυπλίου το ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Ἕνα εὐλογημένο καὶ χρήσιμο βιβλίο θερμῆς προσευχῆς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τοὺς Ἀγγλόφωνους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
 Τηλ. 2752024166


THE PSALTER of the prophet David is a divinely inspired and very heart touching book. It was written with divine light that makes reference to all needs, difficulties and which often reposed and gave rest to people that suffered life’s pains throughout its long path.
 The Psalter has so many powerful and deep meanings, that even if you gather all the theologists and philologists together, they won’t be able to write a psalm with meanings like these. And even if they do write something, it will be like a paper flower. Prophet David wasn’t a Harvard Professor, but what he wrote had so....

10 Αυγ 2017

Θράσος καὶ ποταπότης Ἄρχοντος ἀναιδοῦς!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
«… Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ κάθε ἄνθρωπο κάτι ἰδιαίτερο. Εἴμαστε ἕνα σύγχρονο κράτος καὶ ὄχι «ταλιμπᾶν τῆς Ὀρθοδοξίας». Οἱ παραδόσεις σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ κρατοῦνται ὅσο τὶς κρατάει ἡ ἐποχή τους», εἶπε ἕνας ἀπ` αὐτοὺς ποὺ «κυβερνᾶνε» τὴ χώρα. 
Πρόκειται γιὰ θρασύδειλη κίνηση. Ὁ θρασύδειλος μεταμορφώνεται σὲ παλικάρι, ἀφοῦ πρῶτα κάνει ἐκτίμηση τῆς κατάστασης καὶ καταλάβει πὼς ὑπάρχει χῶρος νὰ ξεδιπλώσει τὴ δειλία του. Καὶ σήμερα ὑπάρχει ἡ ἀνάλογη ἀνοχὴ καὶ τὸ πρόσφορο ἔδαφος, νὰ μιλάει ὁ κάθε ἀσεβής, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει νόμους, ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀναστολὲς καὶ κυρίως σεβασμὸ στὴν ἀξία τοῦ προσώπου καὶ σὲ κάθε διαχρονικὴ ἀξία. 
Σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος ἀπαντᾶ μὲ τὴ σιωπή του στὴ βλασφημία αὐτὴ ἢ τὸ πολὺ πολὺ μὲ μισόλογα καὶ ὑπαινιγμούς, μόνο καὶ μόνο νὰ κερδίσει τὰ γνωστὰ τιποτένια πράγματα, ἀπὸ μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία. Ὁ δὲ «πνευματικὸς» κόσμος, δεδηλωμένος στὴν πλειοψηφία του ἀρνητὴς τῆς πίστεως, δὲν συμμετέχει καν στὸ παιχνίδι. Τοῦ ταιριάζει μιὰ χαρὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ ἐκφράζεται πλέον πιὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Παρακλητικὸς Κανὼν Θεοτόκου

9 Αυγ 2017

Ὁ Γαβρόγλου, ποὺ ἔβαλε στὴ λοταρία τὴ σημαία, δὲν τὴν ὑπηρέτησε!

Δὲν πέρασαν λίγες ὧρες ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες δηλώσεις το υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου -ὁ ὁποῖος σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν... κλήρωση τῆς σημαίας στὰ δημοτικὰ ἔλεγε πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες πηγαίνουν στὸν στρατὸ καὶ ὄχι μόνο οἱ ἄριστοι- καὶ ὁ ἴδιος διέψευσε τὸν ἑαυτὸ του προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης!
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ὅπως ἀποκάλυψε κυριακάτικη ἐφημερίδα, ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑπηρέτησαν τὴ σημαία, καθὼς φέρεται ὅτι τὸ 1971 εἶχε κάνει χρήση τοῦ εὐεργετικοῦ διατάγματος 720/70 ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πληρώνοντας ενα ποσὸ γιὰ νὰ μὴ στρατευθεῖ ἐπειδὴ βρισκόταν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ σπουδές. Σὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ὁ ὑπουργός, δὲν ἀναφέρει λέξη γιὰ τὴ μὴ στράτευσή του, ἐνῶ ἐπιτίθεται στὴ Ν.Δ., ἀποδίδοντάς της προθεση «νὰ συντηρήσει ἕνα πολεμικὸ κλίμα ἀπίστευτων διαστάσεων ἀπὸ κοινοῦ μὲ....

«Πρῶτο τραπέζι πίστα»

 Ἀπὸ τὸ βιβλίο: "ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΙΟΥΜΟΡ" (π. Διονύσιος Ταμπάκης)
Η ΕΟΡΤΗ τῆς Παναγία μας καταφθάνει καὶ τὸ δίχως ἄλλο οἱ ἀξιότιμοι Βουλευτὲς καὶ ἄξιοι θεματοφύλακες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τῆς ὁμοφυλοφιλίας  καὶ τῶν ἐκτρώσεων θα πλαισιώσουν μὲ λαμπρότητα τὰς θρησκευτικᾶς πανηγύρεις καὶ λιτανείας(κατὰ τὸ λαϊκόν: «ὅπου Γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη»). Γι' αυτὸ καὶ τώρα θυμήθηκα ἕνα ἔξυπνο ἀνέκδοτο πού μου ἀνέφερε κάποιος χιουμορίστας Καλόγερος:
Ένας Πολιτικὸς ἐπεσκέπτετο καθ’ἔτος τὴν πανήγυρι μίας Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς ἄγραν ψήφου, κατὰ τὸ εὐαγγελικόν: «βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὐρήσετε.» (Ἰωάνν. κα',6).
-Σύνηθες ἄλλωστε φαινόμενο νὰ συναντᾶς σὲ Θρησκευτικὲς πανηγύρεις μετ’ἀρτοκλασίας καὶ Θείου κηρύγματος, «πρῶτο τραπέζι πίστα» πολιτικοὺς καμαρωτοὺς καὶ ἀκάμπτους λὲς καὶ ἔχουν καταπιεῖ ἀγγούρι .-
Οἱ Μοναχοὶ ἐνοχλημένοι τότε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ πολιτικάντη ζήτησαν ἀπὸ τὸν....

Ἅγιος Πορφύριος: «Μὴν πᾶς σ’ αὐτὸ τὸ συνέδριο, γιατί θὰ σὲ ἀναγκάσουν σὲ συμπροσευχὴ»

Θὰ σᾶς πῶ δύο ἱστορίες ποὺ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ γνωστές. Μιὰ φορὰ ἕνα βράδυ στὴ Γερμανικὴ κατοχή, γύριζε πίσω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ πάει στὰ Τουρκοβούνια ποὺ ἔμενε καὶ στὸ δρόμο βλέπει ἕνα Γερμανὸ ποὺ εἶχε πιάσει μιὰ Ἑλληνοπούλα καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴ βιάσει.
Ὁ Γέροντας δὲν ἤξερε γερμανικά, ἦταν ἄοπλος, δὲν ἤξερε τίποτα. Λυπήθηκε ἡ ψυχή του καὶ ξέρετε τί ἔκανε; Πῆγε καὶ ἔπεσε μπροστὰ στὰ γόνατα τοῦ Γερμανοῦ καὶ γονάτισε καὶ τὸν παρακαλοῦσε. Ὁ Γερμανὸς εἶδε ἕναν Ἱερέα νὰ πέφτει μπροστὰ στὰ γόνατά του, συγκινήθηκε καὶ ἀντὶ νὰ τοῦ δώσει μιὰ κλωτσιᾶ καὶ νὰ τοῦ «σπάσει τὰ μοῦτρα» καὶ ἀντὶ νὰ βγάλει τὸ πιστόλι καὶ νὰ τὸν σκοτώσει, ἄφησε τὴν κοπέλλα καὶ ἔφυγε.
Μιὰ ἄλλη φορᾶ καὶ θὰ σᾶς τὸ πῶ ὀνομαστικὰ αὐτό, γιατί πρέπει νὰ ἔχουν κοιμηθεῖ, οἱ παλιότεροι ἀπὸ σᾶς ἴσως νὰ τὸ ξέρετε, ἤτανε τὸ γνωστὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Κάουφμαν στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδὸ Σταδίου. Αὐτὸς ἤτανε Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, καὶ ὅπως ξέρουμε οἱ Γερμανοὶ κυνηγοῦσαν τοὺς Ἑβραίους. Ξέρετε, λοιπόν, τί ἔκανε στὴν κατοχὴ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του; Πῆρε....

«Ἑωσφόρος» ὁ καύσωνας, καθότι εὔηχον!

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
     «Τὸ ἀνατριχιαστικὸ προσωνύμιο «Ἑωσφόρος» ἔδωσε ὁμάδα ἐπιστημόνων στὸν πρωτοφανῆ καύσωνα ποὺ πλήττει τὴν Ἰταλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Προβληματίζουν τόσο οἱ ὑψηλὲς θερμοκρασίες, καθὼς ὁ ὑδράργυρος σὲ πολλὲς περιοχὲς ἔχει κολλήσει στοὺς 46 βαθμούς, ὅσο καὶ ἡ διάρκεια τοῦ ἀκραίου φαινομένου. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν καὶ ἐπίσημα ὅτι ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴ συμφωνία γιὰ τὸ κλίμα, οἱ προειδοποιήσεις τῶν εἰδικῶν εἶναι δραματικές. Ἂν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων ἀπὸ ἀκραία καιρικὰ φαινόμενα θὰ αὐξηθεῖ στὴν Εὐρώπη κατὰ 50 φορὲς ἕως τὸ τέλος τοῦ αἰώνα». (Εἰδήσεις ΕΡΤ).
     Ἐκπλήσσει, πραγματικά, ἡ προσωνυμία ποὺ προσέδωσαν οἱ ἐπιστήμονες στὸν καύσωνα, ποὺ σαρώνει τὴν Εὐρώπη. «Ἑωσφόρος», λέει, τουτέστιν διάβολος. Λεκτικὸ παιχνίδι μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ὑπαρκτοῦ πνευματικοῦ ὄντος, τοῦ πλέον μισητοῦ ἐχθροῦ του ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἡ φύση χαρακτηρίζεται διάβολος, καταστροφέας τοῦ ἐαυτοῦ της, ὅπως τὸ ἀόρατο πρόσωπο, ὁ Σατανᾶς, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν....

Βούτσης: Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος.

Σχόλιο: Ὁμοιότητα φρασεολογίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς παρατηροῦμε! Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμπτωση! Ἄραγε ποιὸς εἶναι ὁ μυστικὸς ἐνορχηστρωτὴς ποῦ τοὺς συντονίζει ὅλους; 
Στὴν ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Νίκος Βούτσης ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἐπιτέθηκε στὴ Νέα Δημοκρατία γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀσκεῖ ἀντιπολίτευση σημειώνοντας πὼς ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀμηχανία, περνᾶ στὴν νευρικότητα καὶ φθάνει στὴν ἐξαλλοσύνη.
Ἀναλυτικὰ ὁ κ. Βούτσης ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀριστείας ποὺ ἔχει προκύψει σημείωσε: «Ὅλοι ἔχουν ἐπίγνωση πὼς ὁ συναγωνισμὸς εἶναι μία ἔμφυτη καὶ δημιουργικὴ διαδικασία. Ἀλίμονο ἐὰν δημιουργοῦμε «σφραγίδες» γιὰ τὸν ἄριστο. Λέμε ὄχι στὶς σκιαμαχίες μέσα ἀπὸ ταμπέλες.
Ἡ ἀντιπολίτευση ποὺ ὑπῆρξε καὶ γιὰ τοὺς 3 ὑπουργοὺς παιδείας ἦταν πολεμική. Μιλᾶμε γιὰ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση σὲ λεπτὰ ζητήματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίρνουν τέτοιες διαστάσεις. Ἡ ἐποχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι βαθύτατα συντηρητική. Ἡ μεταμνημονιακὴ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἀτζέντα «Ἑλλὰς Ἑλλήνων χριστιανῶν» οὔτε «Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια». Δὲν εἴμαστε λαὸς ὀρθόδοξος. Ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση εἶναι γιὰ....

Μπαμπινιώτης γιὰ σημαιοφόρους: Καταστρατηγεῖται ἡ ὁμηρικὴ ἀρχὴ "αἰέν ἀριστεύειν"

Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίσει κάποιος ἐὰν ἐργάζεται μὲ τὴν μὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεό


Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Πολλὲς φορὲς νομίζουν μερικοὶ αὐθάδεις ὅτι δὲν ἔχουν κανένα θάρρος στὸν ἑαυτό τους καὶ ὅτι ὅλη τους τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησι, τὴν ἔχουν στὸν Θεό· ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι· καὶ γι᾿ αὐτὸ βεβαιώνονται ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔρχεται σὲ αὐτοὺς ἀπὸ τὸν ξεπεσμό τους, ὅταν συμβῇ. Γιατὶ ἂν ἴσως αὐτοὶ λυποῦνται στὸν ξεπεσμό τους καί, κατὰ κάποιο τρόπο, ἀπελπίζονται καὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ κάνουν καλό, αὐτὸ εἶναι σίγουρο σημεῖο, ὅτι καὶ πρὸ τοῦ ξεπεσμοῦ τους πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ ὄχι στὸν Θεό. Καὶ ἐὰν ἡ λύπη καὶ ἡ ἀπελπισία τους εἶναι μεγάλη, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καὶ πολὺ πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ λίγο στὸ Θεό, γιατὶ ὅποιος δὲν ἐμπιστεύεται πολὺ στὸν ἑαυτό του καὶ ἐλπίζει στὸ Θεό, ὅταν ξεπέσει, δὲν ἀπορεῖ τόσο πολύ, οὔτε λυπᾶται ὑπερβολικά, ἐφόσον γνωρίζει, ὅτι αὐτὸ τοῦ συμβαίνει γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ γιὰ τὴν λίγη ἐλπίδα ποὺ ἔχει στὸν Θεὸ μάλιστα τότε ἀπιστεῖ περισσότερο στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ περισσότερη ταπείνωσι ἐλπίζει στὸ Θεὸ καὶ μισώντας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον τὰ ἄτακτα πάθη, ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ξεπεσμοῦ του, μὲ ἕνα μεγάλο πόνο ἥσυχο καὶ εἰρηνικό, γιὰ τὴ λύπη τοῦ Θεοῦ, ἀποκτᾷ βέβαια τὴν ἀπιστία στὸν ἑαυτό του, καταδιώκει ὅμως τοὺς ἐχθρούς του μέχρι θανάτου μὲ μεγαλύτερη γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα...

6 Αυγ 2017

Τραγούδι γιὰ τὴν Μεταμόρφωση

(Φύλλα ψυχῆς ὀρθάνοιχτα) τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη ἀπὸ τὸ CD «Δωδεκάορτο».
Συναυλία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς.
Τραγούδι: Γιάννης Χαρούλης. Στίχοι: Ἄρης Ἀποστολόπουλος.
Πρωὶ στὸ Μέγα Σπήλαιο πρωτάκουσα τ’ ἀηδόνι
κι ἔτρεχε γάργαρο νερὸ στῆς Ζαχλοροὺς τὸ ρέμα
κι εἶδα στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ πῶς σβήνουνε οἱ πόνοι
κι αὐτῆς τῆς μίζερης ζωῆς ξανὰ τὸ μέγα ψέμα...

5 Αυγ 2017

"Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸν Θεό"

Ἀπόσπασμα ἀπό το  βιβλίο: Πατὴρ Ἰωάννης Καλαΐδης (1925-2009)
Οἱ Εὐρωπαῖοι σύμμαχοί μας - οἱ Ἰταλοί, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Γάλλοι - μᾶς πρόδωσαν καὶ μᾶς κατέστρεψαν. Ἐξαιτίας τοὺς χάσαμε τὴν πόλη ἀλλὰ καὶ τὴ Μ. Ἀσία. Ἐξαιτίας τὺς εἴχαμε τουρκοκρατία γιὰ πεντακόσια χρόνια. Ἀλλὰ ἀντέξαμε κι ὁ λαὸς ἔμεινε πιστὸς στὴ ρωμιοσύνη καὶ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὰ κρυφὰ σχολεῖα ὅπου τα ἑλληνόπουλα διδάσκονταν τὰ γράμματα ἀπὸ τὸ ψαλτήρι κι ἄλλα ἱερὰ βιβλία. Μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς φθονοῦν γιατί δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν πὼς ἕνα μικρὸ κράτος ἔχει τόση χάρη ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ δύναμη καὶ τὰ ὅπλα, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό. Τοὺς δώσαμε τὸν πολιτισμό.
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἦταν προφῆτες γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα διαλέγει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Τὰ Εὐαγγέλια γράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὸ Ἅγιο Φῶς πηγαίνει μόνο σὲ Ἕλληνα Πατριάρχη καθὼς ὅταν τὸ προσπάθησαν οἱ Παπικοὶ (Σταυροφόροι) καὶ οἱ Ἀρμένηδες, τότε ἔσπασε τὴν κολώνα τῆς εἰσόδου τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ βγῆκε στὸν Ἕλληνα Πατριάρχη ποὺ....

"Θέλω, πατέρα, μόλις γίνω καλά, νὰ πᾶμε στὸ μοναστήρι τοῦ Στομίου στὴν πατρίδα μας τὴν Κόνιτσα, ἀπ' ὅπου ξεκίνησε τὴν μοναχική του ζωὴ ὁ Ἅγιος Παΐσιος"

ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
–Σεισμός!
Πετάχτηκε ἀλαφιασμένη.
–Σεισμός!
Ἔτρεμε ὁλόκληρη.
Ἀπ᾿ τὶς φωνὲς καὶ τὴν τρομάρα της ξύπνησε κι ὁ ἄντρας της.
–Τί φωνάζεις ἔτσι, Γιώτα; Τί ἔπαθες;
–Ὁ σεισμός… τὸ σπίτι μας… γκρεμίστηκε…
–Εἶσαι καλά, γυναίκα; Ποιὸς σεισμός; Ποιὸ σπίτι; Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Ἡσύχασε… Ἡσύχασε…
–Δὲν ἔγινε σεισμός, Βασίλη;
–Δὲν ἔγινε σεισμός, γυναίκα, δὲν ἔγινε… Ὄνειρο εἶδες… ἔλα, ξάπλωσε.
–Μὰ ἐγώ… Θεέ μου! Δὲν εἶναι δυνατόν… Ἐγώ… Ἦταν σεισμός… Ἦταν φοβερό! Νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία, Βασίλη. Τῆς ἁγίας Μαρίνας σήμερα. Ἁγία Μαρίνα μου…
–Θὰ πᾶμε, θὰ πᾶμε, γυναίκα. Ἔλα, ξάπλωσε. Εἶναι νωρὶς ἀκόμα.
–Τί ὥρα εἶναι;
–Πέντε παρὰ τέταρτο.
–Πέντε παρὰ τέταρτο!...
Ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τοὺς πρόφτασε καὶ τὸ νέο γιὰ τὸν «σεισμό»: Ὁ ἀγαπημένος τους ἐγγονός, ὁ Παντελής, εἶχε χτυπηθεῖ, τὸ παλληκάρι τους. Νεκρὸς ἦταν; Ζωντανός; Ἀκριβῶς στὶς πέντε παρὰ τέταρτο ἔγινε τὸ ἀτύχημα. Τὸ ἀκυβέρνητο ἁμάξι δύο μεθυσμένων ἔπεσε πάνω....

Πρόσω ὁλοταχῶς γιὰ τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

 «Πρέπει νὰ σχεδιάσουμε ἀπὸ τώρα τὴ μεταμνημονιακὴ ἐποχὴ μὲ δημόσιες πολιτικὲς παντοῦ καὶ γιὰ ὅλα. Νὰ ἀφήσουμε τὸ ἀριστερό μας ἀποτύπωμα μὲ μιὰ νέα γενιὰ μεταρρυθμίσεων καὶ ἀλλαγῶν, ποὺ ἐνισχύουν τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, μειώνουν τὶς ἀνισότητες καὶ ἐνδυναμώνουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή», ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὸ κείμενο τῆς πολιτικῆς ἀπόφασης τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς (ΚΕ) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ συνεδρίασε στὶς 28 καὶ 29 Ἰουλίου.
Στὸ κείμενο τῆς ἀπόφασης, γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων, καὶ τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων, πὼς «εἶναι ὥριμο νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ τομές, ὅπως ὁ πολιτικὸς γάμος ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ δικαίωμα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν στὴν τεκνοθεσία».
 Ἀκόμα, ἡ ΚΕ τοῦ κόμματος ἐπισημαίνει πὼς «εἶναι ἀναγκαῖο μεταξὺ ἄλλων νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ θέμα σχέσεων κράτους καὶ ἐκκλησίας, νὰ ἀντιμετωπίσουμε συντεταγμένα μὲ σεβασμὸ καὶ ἀλληλεγγύη τὰ ζητήματα ποὺ ἀναδεικνύονται στὸ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

Πούτιν γιὰ Πάπα: Δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Προωθεῖ μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἐπιτέθηκε στὸν Πάπα Φραγκίσκο λόγω τῆς προώθησης τοῦ τελευταίου προς μιᾶς πολιτικῆς ἰδεολογίας ἀντὶ τῆς λειτουργίας τῆς Παπικῆς "ἐκκλησίας" καὶ προειδοποίησε ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Καθολικῆς "ἐκκλησίας" «δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». 
"Ὁ Πάπας Φραγκισκος χρησιμοποιεί το βῆμα του γιὰ νὰ πιέσει πρὸς μία ἐπικίνδυνη ἄκρως ἀριστερὴ πολιτικὴ ἰδεολογία γιὰ τοὺς εὐάλωτους ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται λόγω τῆς θέσης του", δήλωσε ὁ Πούτιν. 
"Ἂν κοιτάξετε τί λέει αὐτὸς (ὁ Πάπας) εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Τουλάχιστον δὲν εἶναι....

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι ἕνα λαμπρό γεγονός τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, πού κηρύττει περίτρανα τήν θεότητά Του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος, «θεάνθρωπος» μέ μιά λέξη. Οἱ πολλοί ὅμως τόν νόμιζαν γιά ἁπλό ἄνθρωπο, γιατί ἔτσι φαινόταν. Ἀλλά στό ὄρος Θαβώρ, μέ τήν Μεταμόρφωσή Του, ὁ Ἰησοῦς ἔδειξε ὅτι εἶναι καί Θεός. Αὐτό τό ἔδειξε σέ τρεῖς μόνο μαθητές Του, γιατί ἄν φαινόταν σέ ὅλους ὡς Θεός, θά τόν νόμιζαν κατά φαντασία καί ὄχι ὡς πραγματικό ἄνθρωπο. Μέ τήν Μεταμόρφωσή Του ὁ Χριστός ἔγινε λαμπρότερος στό σῶμα Του, γιατί ἡ θεότητά Του ἔδειξε τίς ἀκτίνες της σ᾽ αὐτό. Καί τό πρόσωπό του «ἔλαμπε ὡς ὁ ἥλιος», ἀκόμα δέ καί τά ἱμάτιά Του ἔγιναν «λευκά ὡς τό φῶς». Δέν ἔλαμψε ὅμως ὅλη ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ κατά τήν Μεταμόρφωση, ἀλλά μικρόν μόνον, ὅσο μποροῦσαν οἱ τρεῖς μαθητές νά ἀντέξουν. Γιατί πραγματικά οἱ μαθητές δέν ἄντεξαν νά....

Ἐμφύτευση RFID chip σὲ ἐργαζομένους στὸ Wisconsin

3 Αυγ 2017

Τῆς πατρίδας μου ἡ σημαία...

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός ,δάσκαλος-Κιλκίς
Πριν από 5 περίπου χρόνια έγραψα κάτι για τις παρελάσεις και την σημαία. Τώρα που τούτοι οι καντιποτένιοι αλλάζουν το σύστημα επιλογής σημαιοφόρων στο Δημοτικό, προφανώς για να παραδώσουν την σημαία σε μωαμεθανούς και να ρίξουν την χαριστική βολή στο τελευταίο υγιές κίνητρο για μελέτη, κάποτε μιλούσαμε για ευγενή άμιλλα των μαθητών, αποσπώ κάποιες παραγράφους από εκείνο το άρθρο:
Οἱ παρελάσεις τῶν  ἐθνικῶν ἐπετείων τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγιναν πεδίο διχογνωμιῶν καὶ ἰδεολογικῆς τριβῆς. Ὡς συνήθως ἡ κρατικοδίκαιη, ἀριστεροφανὴς ἱστοριογραφία -τὸ νεοταξικὸ κηφηναριό- καὶ ἡ λοιπὴ.....

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ὁμολογία τῶν ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν Μακκαβαίων καὶ ἡ ὁμολογία τῶν συγχρόνων…

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ  τῆς  Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ τελέσθηκε στὸν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ τῆς κοινότητος Πεδουλᾶ τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (31.7.2017). Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς συλλειτούργησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο.
immorfou

2 Αυγ 2017

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης: Μαρτύρησε γιατί ἀρνήθηκε νὰ ἀρτυθεῖ κατὰ τὴ νηστεία τοῦ Δεκαπενταγούστου!

Τοῦ Κων. Α. Οἰκονόμου, δασκάλου
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια λευιτική. Ὁ ἱερέας πατέρας του εἶχε γεννηθεῖ στὸ Γεράκι τῆς Λακωνίας καὶ ἡ μητέρα του στὶς Γοῦβες Μονεμβασιᾶς. Τὸ 1770, τὴν περίοδο τῶν Ὀρλοφικῶν, ἔγινε στὴν περιοχὴ ἐπιδρομὴ Ἀλβανῶν ποὺ ἔφερε τὴν καταστροφή. Ὁ πατέρας του φονεύτηκε ἐνῶ ἡ μητέρα του καὶ ὁ ἴδιος αἰχμαλωτίστηκαν καὶ ὁδηγήθηκαν στοσκλαβοπάζαρο τῆς Λάρισας. Καὶ οἱ δυὸ πουλήθηκαν σὲ ἕναν Ὀθωμανὸ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Ὁ ἀφέντης τοῦ Ἰωάννη, ἐπειδὴ ἦταν ἄτεκνος, ἐπεδίωκε νὰ υἱοθετήσει τὸ μικρὸ ὀρφανὸ Χριστιανόπουλο.
Γι΄ αὐτὸ τὸ λόγο καθημερινὰ προσπαθοῦσε νὰ τὸν κάνει νὰ ἀλλαξοπιστήσει. Ὅμως ἐκεῖνος, παρὰ τὰ παρακάλια καὶ τὶς ἀπειλές, ἔμενε σταθερὸς στὴν πίστη του. Ἐκνευρισμένος ὁ Τοῦρκος ἀπὸ τὴ στάση τοῦ Ἰωάννη, τὸν ὁδήγησε μιὰ μέρα μὲ τὸ γυμνό του ξίφος στὴν αὐλὴ ἑνὸς τζαμιοῦ τῆς Λάρισας. Ἐκεῖ μὲ τὴ βοήθεια καὶ ἄλλων Ὀθωμανῶν προσπάθησαν μὲ....

Ὑπερήφανη ἀποχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας ὁμάδας χειροσφαίρισης ἀπὸ τὸν ἀγώνα μὲ τὰ Σκόπια!

Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος Γυναικν Κ17 ἀποχώρησε σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸν προγραμματισμένο γιὰ τὶς 6.00 μ.μ., τῆς 1ης Αὐγούστου 2017, ἀγώνα τῆς κόντρα στὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων γιὰ τὸ EURO 2017!  Ἡ Ὁμοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ἑλλάδος (ΟΧΕ), σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωσή της, ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες προετοίμαζε τὴν παρουσία τῆς Ἐθνικῆς Γυναικν στὰ Σκόπια γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Πρωτάθλημα Κ17, ἔχοντας συνεχεῖς ἐπαφὲς μὲ τὴν Γενικὴ Γραμματεία Ἀθλητισμοῦ, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὁμοσπονδία Χάντμπολ καὶ τὴν πρεσβεία μας στὰ Σκόπια, ὥστε νὰ «θωρακίσει» τὴν ἀποστολὴ μας ἀπέναντί σε....

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὰ ζευγάρια ποὺ ἔχουν προβλήματα μεταξύ τους

Κάποιος δικαστικὸς εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του καὶ κατέφυγε στὸν Γέροντα Πορφύριο. Ὁ ἅγιος τὸν ρώτησε:
- Καλά, βρέ, δὲν ἀρραβωνιαστήκατε;
- Ναί.
- Δὲν βγήκατε ἔξω;
- Ναί.
- Δὲν εἶδες τὸν χαρακτήρα της;
- Ναί.
- Έ, τώρα τί νὰ σοῦ κάνω; Ἐσὺ φταῖς.
Πηγή: «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (μαρτυρίες-διηγήσεις-νουθεσίες)», Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, Ὀρθόδοξο Βίωμα 6, Θεσσαλονίκη 2017, σέλ. 152.

1 Αυγ 2017

«Ὅσοι ἀρνοῦνται τίς νηστεῖες...δέν εἶναι στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ»

Ἡ σημασία τῆς νηστείας κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης
«Ὅσοι ἀπορρίπτουν τίς νηστεῖες, λησμονοῦν ἀπό τί προῆλθε ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων στήν ἁμαρτία: τήν ἀκράτεια. Λησμονοῦν καί τί ὅπλο μᾶς ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐναντίον τοῦ πειρασμοῦ καί τῆς πτώσεως, ὅταν πειράσθηκε στήν ἔρημο καί νήστευσε ἐκεῖ ἐπί σαράντα ἡμέρες καί νύκτες. Δέν γνωρίζουν ἤ δέν θέλουν νά γνωρίζουν ὅτι ἡ ἔλλειψις ἐγκρατείας ἀνοίγει στόν ἄνθρωπο τούς δρόμους τῆς ἀπομακρύνεώς του ἀπό τόν Θεό, ὅπως εἶναι ἡ περίπτωσις τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας καί ἡ ἄλλη ἐκείνη τῶν συγχρόνων τοῦ Νῶε...

π. Γεώργιος Μεταλληνός: "Σκοπὸς τῆς ἐπικείμενης συνταγματικῆς ἀναθεώρησης εἶναι ἀποσύνδεση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος"

Ὁμιλία τοῦ Πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντίπα γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τὴν Πέμπτη 8 Ἰουνίου 2017!

Τό ἰδεολογικό περιεχόμενο τοῦ νέου προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν

Κείμενο ἀπό τό ἔντυπο «Ὀρθοδοξία καί αἵρεσις» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τεῦχ. 99, Ἀπρ. – Ἰουν. 2017
Ἡ συνεχιζόμενη ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος
Στό πρόβλημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί στό νέο περιεχόμενό του ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλές φορές στό ἔντυπό μας. Ὡστόσο, τό θέμα συνεχίζει νά βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος καί αὐτές τίς μέρες διεξάγεται ἕνας ἀγώνας ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί μιᾶς μερίδας «ἐκσυγχρονιστῶν» Θεολόγων, πού ἐπιχειροῦν νά μεταβάλλουν ριζικά τό περιεχόμενο καί τή μέθοδο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος. Πρωτοστάτες τοῦ ἀγῶνα εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ ἕνα εἶδος διαλόγου μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τή συντριπτική πλειοψηφία τῶν Θεολόγων, πού διδάσκουν τό μάθημα στά ἑλληνικά σχολεῖα.
Τό πρόβλημα ἔγκειται στό ὅτι οἱ ἐπιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις ἀποτελοῦν εὐθεῖα ἐπίθεση ὄχι μόνο κατά τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί κατά ὅλων τῶν θρησκειῶν, μέ τήν....

31 Ιουλ 2017

π. Ἀρσένιος Σιναΐτης: "Ἡ ἐλπίδα στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ"

Στῆς ἀκρίβειας τὸν καιρό ἐπαντρεύτηκα κι ἐγὼ…

Τῆς Ματίνας Βαρκάδου-Κουβαρᾶ, θεολόγου
-Τί θὰ γίνουν τὰ παιδιά μας;
-Τί θέλετε νὰ γίνουν τὰ παιδιά μας;
-Ἀνδρειωμένα παλικάρια καὶ ἀνδρεῖες γυναῖκες…καὶ νὰ παλέψουν μὲ τὰ σαράντα κύματα καὶ νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ τὴν ἀναβροχιὰ καὶ τὴν ἀκρίδα ὅπως οἱ προπαπποῦδες καὶ οἱ προγιαγιάδες τους… κι ὄχι νὰ μουχλιάζουν στὸν καναπὲ ὅπως ἡ δική μας ἡ γενιά. Νὰ μᾶς ξεπεράσουν, αὐτὸ θέλουμε καὶ αὐτὸ παρακαλᾶμε!
Οἱ ἀντιξοότητες τοῦ βίου δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἐμπόδιο στὸ νὰ ἀνθίσει μιὰ γλυκιά, τρυφερή, ἀγαπητικὴ σχέση ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἀνθρώπους. Ὅσο κι ἂν προσπαθήσουμε, δὲν νομίζω ὅτι θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποδείξουμε ὅτι σήμερα οἱ συνθῆκες εἶναι δυσκολοτέρες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔζησαν οἱ πρόγονοί μας σὲ περιόδους πολέμου, κατοχῆς κτλ. Στοργή, ἔρωτας, ἀλληλοβοήθεια, ἀγάπη, κατανόηση, ἀγωνιστικότητα, συμπόρευση, ὑπερηφάνεια, καμάρι, ὁ ἕνας ἔχει τὸν ἄλλο κορόνα στὸ κεφάλι γιὰ μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη. Ὁ ἕνας σύζυγος εἶναι στεφάνι στὸ κεφάλι τοῦ ἄλλου καὶ φροντίζει τὸν σύζυγό του ὁ καθένας καὶ τὸν καμαρώνει γιὰ νὰ...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: "Οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας θὰ θεωροῦνται ξεπερασμένοι"

Φωτογραφία: Συνάντηση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο
Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε πρὸ 35 ἐτῶν στὶς 21-11 τοῦ 1982.
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ κηρύξει ἀγαπητοί μου τὴν ἔλευση νέας ἐποχής εις τὴν γῆν, ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν Χριστιανικὴν ἐποχή, δημιουργώντας ἴσως μια τρίτη διαθήκη. Ἔχουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἔχουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ θὰ δημιουργήσει μία τρίτη διαθήκη. Αὐτὸ τὸ κακόδοξον δόγμα περὶ τρίτης διαθήκης εἶναι παλαιὸν καὶ τὸ ἀναφέρει o Άγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως μὴν σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ αὐτὸ ποὺ ἤδη ζοῦμε. Ἀκοῦστε περὶ τίνος πρόκειται, ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη διαθήκη.
Εἶναι ἡ καλλιεργουμένη κατὰ κόρον στὶς ἡμέρες μᾶς ἀντίληψις περὶ ἀπηρχαιώσεως τοῦ Χριστιανισμού που ὑποστηρίζουν κοσμικοι κύκλοι, κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ οἰκουμενιστικοὶ κύκλοι. Ὅταν σᾶς λέγουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς πάλιωσε, ἐχρεοκόπησε, ὅτι πλέον δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς προσφέρει καὶ νὰ μᾶς μιλήσει, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἔχει πλέον ἰσχύ, εἶναι....

Γέροντος Σωφρονίου: Ἀκόρεστη πείνα καὶ ἄσβεστη δίψα θεογνωσίας

Ὁ Θεός, «ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν», εἶναι ὁ Θεός μας ἐκ κοιλίας τῆς μητρός μας. Μετὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννηση, πρὶν ἀκόμη μάθουμε νὰ διακρίνουμε τὸ δεξὶ χέρι ἀπὸ τὸ ἀριστερό, λάβαμε ἤδη δεύτερη γέννηση, ἄνωθεν, στὴν κολυμβήθρα τοῦ Βαπτίσματος, καὶ ἐλέχθη σὲ μᾶς τὸ μέγα καὶ φοβερὸ καὶ σὲ αὐτὲς τὶς ἐπουράνιες δυνάμεις Ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Στὴ συνέχεια, λάβαμε ἄλλη ἀνεκτίμητη δωρεά, γιὰ τὴν ὁποία ἡ ψυχή μας δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει οὔτε νὰ ἀναλογισθεῖ χωρὶς τρόμο, δηλαδὴ τὸ χρίσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴ σφραγίδα τοῦ ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία ἐτέθη σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μας μὲ τὰ λόγια τοῦ Μυστηρίου: «Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Καὶ ἔτσι γίναμε σκήνωμα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, καὶ τὰ σώματά μας ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία τρεφόμαστε στὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ Θεῖο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε παιδιὰ Του- σάρκα ἀπὸ τὴ Σάρκα Του καὶ αἷμα ἀπὸ τὸ Αἷμα Του. Ἀπὸ τὴ νεότητά μας ζοῦμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Θείου Λόγου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀποκαλύπτει τὶς ἀπέραντες διαστάσεις τῆς γνώσεως τοῦ ἀνάρχου Θεοῦ, τοῦ Πατρός μας, πού μᾶς παρέχει ἤδη ἀπὸ ἐδῶ τὴν πρόγευση τῆς μακαριότητας τῆς....

Σουηδία: Διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας

Σχόλιο: Σουηδία ἡ χώρα τοῦ βορὰ ποὺ ὅλα λειτουργοῦν ρολόι, πολὺ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ψωροκώσταινα, καὶ ποὺ ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι πρέπει νὰ τῆς μοιάσουμε. Εἶναι καὶ πρωτοπόρος στο ἠλεκτρονικὸ χρήμα τρομαρά της...

Σκάνδαλο φαίνεται πὼς ἔχει ξεσπάσει στὴν Σουηδία, καθὼς διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων των πολιτῶν τῆς χώρας.  Ἡ διαρροὴ ἔγινε τὸ 2015, ἀλλὰ τὸ συμβὰν μαθεύτηκε μόλις τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, φέρνοντας τὰ πάνω κάτω στὴ σουηδικὴ κυβέρνηση, καθὼς ἀρκετὰ κυβερνητικὰ μέλη κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴ θέση τους.
Μὲ τὴ διαρροὴ ἐργαζόμενοι στὰ τμήματα IT ἄλλων χωρῶν ἀπέκτησαν πρόσβαση σὲ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦσαν ἄτομα καταγεγραμμένα στὶς βάσεις τόσο τῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ τῆς ἀστυνομίας τῆς Σουηδίας. Τὸ λάθος φαίνεται πὼς συνέβη ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιχείρησε νὰ....

Ὁ Εὐεργέτης Θωμᾶς Φλαγγίνης


Ἡ Σμαραγδή Καράγιωργα συνομιλεῖ, στήν ἐκπομπή «Μεγάλοι Εὐεργέτες», μέ τόν Δημήτριο Μεταλληνό, ἱστορικό. Ἀπό τό ραδιόφωνο τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Φατρίες, ἡ μάστιγα τοῦ Ἔθνους

Γράφει  Νίκος Καρζής
Ἠλεκτρολόγος-Μηχ/κός Ε.Μ.Π.
Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἦρθε στήν Ἑλλάδα βρῆκε μιά χώρα κατεστραμμένη, χωριά ἐγκατελελειμμένα καί ἐρείπια ἀκόμα νά καπνίζουν ἀπό τίς φωτιές. Ὅμως ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού ταλάνιζαν τήν ἐποχή καί προξένησαν μεγάλες συμφορές ἦταν τά ἄγρια πάθη καί οἱ διχόνοιες μεταξύ τῶν Ἑλλήνων. Πάθη καί διχόνοιες οἱ ὁποῖες εἶχαν τήν ρίζα τους στήν ἀπληστία τῶν φατριῶν κοτζαμπάσηδων νά ἐλέγξουν τόν τόπο. Μιά γλαφυρή ἀναφορά τῶν ὅσων συνέβαιναν ἔχουμε στόν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Καποδίστρια πού ἐκφώνησε ὁ Θ. Καΐρης στήν Αἴγινα, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: 
«Ὅσοι εὑρέθητε εἰς τὴν Ἐθνικὴν ἐκείνην Συνέλευσιν, ἐνθυμεῖσθε ἀκόμη ποῖα ἄγρια πάθη ἠγέρθησαν διὰ νὰ καταστρέψωσιν ὅ,τι ἡ μανία τῶν τυράννων ἤ παρέβλεψεν, ἤ δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀφανίσῃ. Ποία φλὸξ διχονοιῶν ἐξήφθη διὰ νὰ κατακαύσῃ, ὅσα τὸ ἐχθρικὸν πῦρ δὲν ἠμπόρεσε νὰ καταφλέξῃ πῶς ὁ Ἕλλην κατὰ τοῦ Ἕλληνος, ὁ συγγενὴς κατὰ....

30 Ιουλ 2017

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο

Ἀποσπάσματα ἀπό τό Βιβλίο: Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο
«Δέν πρέπει νά πολεμᾶτε τά παιδιά σας, ἀλλά τον σατανᾶ πού πολεμᾶ τά παιδιά σας. Νά τούς λέτε λίγα λόγια καί νά κάνετε πολλή προσευχή. Ἡ προσευχή κάνει θαύματα. Δέν πρέπει ἡ μητέρα νά ἀρκεῖται στό αἰσθητό χάδι στό παιδί της, ἀλλά νά ἀσκεῖται στό πνευματικό χάδι τῆς προσευχῆς. Ἡ σωτηρία τοῦ παιδιοῦ σας περνάει μέσα ἀπό τόν ἐξαγιασμό τό δικό σας. Ὁ ἁγιασμός δέν εἶναι ἀκατόρθωτο πράγμα, εἶναι μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νά ἀποκτήσετε ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἂν θέλεις μπορεῖς νά ἁγιάσεις καί μέσα στήν Ὁμόνοια». 
Ἄν τίποτε σχεδόν δέν διορθώνεται στήν κοινωνία ἀπό γενιά σέ γενιά, εἶναι διότι οἱ γονεῖς δίνουν λανθασμένη ἀγωγή στά παιδιά.
Τούς τρέφουν τήν κενοδοξία ἀπό τήν πρώτη στιγμή, μέ τά καλοπιάσματα καί ἐπαίνους. Ἔτσι, τό παιδί γίνεται ἕνα ἐγωιστικό καί ἀπροσάρμοστο ἄτομο.
Ἔρχονται ἐδῶ ἑκατοντάδες γονεῖς καί μέ κλάματα στά μάτια μέ παρακαλοῦν νά βοηθήσω τά παιδιά τους, γιατί ἄλλα ἔμπλεξαν μέ ναρκωτικά, ἄλλα μέ κακές παρέες, ἄλλα τούς βρίζουν, τούς ζητοῦν χρήματα, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν στίς χαρτοπαιχτικές λέσχες καί στά ἄλλα τυχερά παιχνίδια, καί ὅταν δέν ἔχουν νά τούς δώσουν, τούς ἀπειλοῦν καί....

29 Ιουλ 2017

Νέα ἔκδοση: «Διωγμοί χριστιανῶν»

Οἱ «ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ τήν ἐποχή τῶν «Φώτων» καί στά χρόνια τῆς Βαρβαρότητας» - ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Κιλκίς, τήν ὁποία προλογίζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός - ἔρχεται νά καλύψει ἕνα μεγάλο κενό στήν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ σχετικά μέ τόν βαρύ φόρο αἵματος πού πλήρωσαν οἱ Χριστιανοί σέ δύο ἱστορικές περιόδους κοσμοϊστορικῆς σημασίας: τήν Γαλλική Ἐπανάσταση καί τήν περίοδο τοῦ Ναζισμοῦ στή Γερμανία. Καί μάλιστα ἔρχεται σέ μιά περίοδο κατά τήν ὁποία ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας μας γιγαντώνεται (ὕπουλα χτυπήματα στό θεσμό τῆς οἰκογένειας, γενιτσαρισμός τῶν παιδιῶν μέσα ἀπό τήν ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τήν εἰσαγωγή τῆς «θεωρίας τοῦ φύλου» στά σχολεῖα, κ.ἄ.). Τά κείμενα τῶν Γάλλων καθηγητῶν κ.κ. Ντέ Βιγκερί καί Ρουβιλουά μᾶς εἰσάγουν, μέ ἐπιστημονική αὐστηρότητα, στό κλῖμα τοῦ ζόφου πού προέκυψε ἀπό τά οὐτοπικά ὄνειρα τῶν πρωταγωνιστῶν αὐτῶν τῶν περιόδων, πού ὑπόσχονταν νά κάνουν τή Γῆ Παράδεισο καί τήν ὁδήγησαν στήν Κόλαση. «Ἐμεῖς οἱ Γάλλοι», τονίζει μέ....

Τί προέχει τούτη τήν δύσκολη ὥρα;

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατάφερε τά τελευταῖα χρόνια νά γίνει ἡ ἀποκλειστική σχεδόν ἀπασχόληση τῶν θεολόγων καθηγητῶν, πολλῶν ἱεραρχῶν καί πλήθους ἄλλων προσώπων, πού ἐνδιαφέρονται καί πονᾶνε γιά τό θέμα.  
Ἠ ἀνεκτίμητη ἀξία γιά τό μέλλον τοῦ Γένους μας ἑνός μαθήματος θρησκευτικῶν μέ Ὀρθόδοξο ἀποκλειστικά προσανατολισμό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν λυσσώδη ἐμμονή κάθε ἀντίχριστου καί ἀφελληνισμένου παράγοντα, ὄχι ἁπλά νά τό καταργήσουν, ἀλλά νά τό διδάξουν στά παιδιά μας ἀνακατεμένο μέ τά δηλητήρια τῆς πανθρησκείας καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ.  
Τούτη, ὅμως, τήν ἱστορική καί κρίσιμη περίοδο στανικῆς ἐπιβολῆς τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τί μᾶς συμφέρει ὡς λαό νά βάλουμε πρῶτο; Τό βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν ἤ τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας; 
Νά πέσουμε ὅλοι μας μέ τά μοῦτρα πάνω στήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῶν θρησκευτικῶν, πού εἶναι μέν σοβαρότατο, ἀλλά συνιστᾶ τό μέρος  ἤ νά δώσουμε τήν πρωτιά στόν ἀγῶνα ὑπέρ τοῦ ἀνόθευτου τῆς....

28 Ιουλ 2017

Δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστευώμαστε, οὔτε νὰ δίνουμε θάρρος ποτὲ στὸν ἑαυτό μας

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι τὸν ἑαυτόν σου, ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, εἶναι τόσο ἀναγκαῖο σε αὐτὸν τὸν πόλεμο, ποὺ χωρὶς αὐτό, νὰ εἶσαι βέβαιος, ὅτι, ὄχι μόνον δὲν θὰ μπορέσεις νὰ πετύχεις τὴ νίκη ποὺ ἐπιθυμεῖς, ἀλλ᾿ οὔτε κἂν νὰ ἀντισταθεῖς στὸ παραμικρὸ καὶ αὐτό, ἂς τυπωθεῖ καλὰ στὸ νοῦ σου.
Γιατὶ, ἐμεῖς πράγματι, ὄντας φυσικὰ διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴ φύσι μας ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, ἔχουμε σὲ μεγάλη ὑπόληψι τὸν ἑαυτό μας, ἡ ὁποία ἂν καὶ δὲν εἶναι ἀλήθεια, παρὰ ἕνα ψέμα καὶ τίποτα ἄλλο, ἐμεῖς ὅμως, νομίζουμε μὲ μία ἀπατηλὴ ἐντύπωση, πὼς εἴμαστε κάποιοι. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐλάττωμα, ποὺ πολὺ δύσκολα ἀναγνωρίζεται, καὶ ποὺ δὲν ἀρέσει στὸ Θεό, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς μία γνῶσι χωρὶς δόλο γι᾿ αὐτὴ τὴν βεβαιότατη ἀλήθεια.
Δηλαδή, νὰ ξέρουμε, ὅτι κάθε χάρι καὶ ἀρετὴ ποὺ ἔχουμε, προέρχεται ἀπὸ αὐτὸν μόνο, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ ὅτι, ἀπὸ μᾶς, δὲν μπορεῖ νὰ προέλθη κανένα καλό, οὔτε κανένας καλὸς λογισμός, ποὺ νὰ τοῦ ἀρέσῃ. Ἂν καὶ αὐτὴ ἡ ἀναγκαιότατη ἀλήθεια (δηλαδή, τὸ νὰ μὴ πιστεύουμε στὸν ἑαυτόν μας) εἶναι ἔργο τοῦ θεϊκοῦ του χεριοῦ, ποὺ συνηθίζει νὰ τὸ δίνη στοὺς ἀγαπημένους του φίλους, πότε μὲ ἐμπνεύσεις καὶ φωτισμούς, πότε μὲ σκληρὰ μαστιγώματα καὶ θλίψεις, πότε μὲ βίαιους καὶ σχεδὸν ἀνίκητους πειρασμούς, καὶ πότε μὲ ἄλλα μέσα, ποὺ ἐμεῖς δὲν καταλαβαίνουμε· μὲ ὅλα αὐτά, θέλει νὰ γίνεται καὶ ἀπὸ μέρους μας ἐκεῖνο, ποὺ ἀνήκει, καὶ εἶναι δυνατὸν σὲ μᾶς. Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν, ἀδελφέ μου, σοῦ σημειώνω ἐδῶ τέσσερεις τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους μπορεῖς, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ πετύχης αὐτὴ τὴν ἀμφιβολία τοῦ ἑαυτοῦ σου, δηλαδή, τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι ποτὲ τὸν ἑαυτό σου...

Σ΄ ἕναν καθηγητὴ γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Θυμώνετε μὲ κάποιους φίλους σας, οἱ ὁποῖοι δυσαρεστοῦνται μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἔχετε δίκαιο. Ὁ θυμὸς σας εἶναι δίκαιος θυμός. Τέτοιος θυμὸς ἔχει ἀξία μπροστὰ στὸν Θεό. Ὅμως δὲν ὠφελεῖ μόνο ὁ θυμός, οὔτε μόνον ἡ πειθώ. Πρέπει καὶ νὰ προσεύχεστε γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἀφροσύνη τους ξεσηκώνονται ἐναντίον τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ στὰ σχολεῖα. Νὰ τοὺς ἀνοίξει ὁ Θεὸς τὰ μάτια, ὥστε νὰ δοῦν ὅτι κόβουν τὸ κλαδὶ πάνω στὸ ὁποῖο κάθονται. Διότι ὅλη ἡ διαπαιδαγώγηση τῆς χριστιανικῆς νεολαίας βασίζεται πάνω στὸν ἀταλάντευτο βράχο τῆς ἐπιστήμης τοῦ Χριστοῦ. Σ΄ ἐκεῖνον βασιστήκαμε καθ΄ ὅλη τὴ χιλιετία τῆς βαπτισμένης ἱστορίας μας, σ΄ ἐκεῖνον πρέπει νὰ βασιστοῦμε καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ... εἰς τοὺς αἰῶνες. Τέτοια διαπαιδαγώγηση δὲν μᾶς ντρόπιασε στὸ παρελθόν, δὲν θὰ τὸ κάνει οὔτε στὸ μέλλον. Μᾶς ἔδωσε ἀνθρώπους πρώτης τάξεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ κόσμημα τῆς ἱστορίας μας, ὅπως εἶναι τὰ ἀστέρια κόσμημα τοῦ οὐράνιου θόλου. Καὶ μᾶς ἔδωσε πελώριο ἀριθμὸ τέτοιων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀστεριῶν στὸν θόλο τῆς λαϊκῆς ἱστορίας μας.
Καὶ τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι στόχος στὴ διαπαιδαγώγηση παρὰ νὰ δώσει ἀνθρώπους πραγματικούς; Ἡ ἐπιστήμη τῆς παιδαγωγίας καὶ σέ μᾶς καὶ σ΄ ὅλους τούς βαπτισμένους λαοὺς ἀπαραίτητα πρέπει νὰ....

Ὀλίγα γιά τό Βάπτισμα

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό βάπτισμα. Τό βάπτισμα εἶναι τό πρῶτο καί τό κύριο μυστήριο, γιατί χωρίς αὐτό δέν εἴμαστε χριστιανοί. Ἡ πόρτα ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν ἱερή Οἰκογένειά μας, πού λέγεται «Ἐκκλησία», εἶναι τό βάπτισμα. Ὁ βαπτισμένος εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ καί μόνο μέ τό βάπτισμα ἔχει τό δικαίωμα νά λέγει τόν Θεό «Πατέρα». Γι᾽ αὐτό τό βάπτισμα τό λέγουμε «υἱοθεσία» μας μέ τόν Θεό.
2. Μιλώντας γιά τό βάπτισμα, θά ἤθελα νά σᾶς πῶ κατά πρῶτον γιά τόν νονό ἤ τήν νονά. Προσοχή στόν νονό πού διαλέγετε γιά τό παιδάκι σας, χριστιανοί μου, γιατί εἶναι πολύ ἱερή ἡ θέση του. Ἀκοῦστε: Πρῶτα οἱ χριστιανοί βαπτίζονταν σέ μεγάλη ἡλικία: Διδάσκονταν πρῶτα καί κατηχοῦνταν καί ἔπειτα βαπτίζονταν. Ἔτσι, οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί παλαιά, γνώριζαν τήν πίστη τους, ἤξεραν νά τήν ὁμολογήσουν καί νά τήν ὑπερασπίσουν, γιατί τήν εἶχαν διδαχθεῖ πρῶτα. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔπειτα θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό, γιατί ἄν πέθαινε κανείς σέ νεαρή ἡλικία καί δέν εἶχε βαπτιστεῖ δέν σωζόταν. Τό δύσκολο ὅμως εἶναι....

Νέες κατεδαφίσεις οἰκιῶν Βορειοηπειρωτῶν στὶς Δρυμάδες Χειμάρρας!

27 Ιουλ 2017

ΗΠΑ: Ἑταιρεία ἐμφυτεύει «τσὶπ» σὲ ὑπαλλήλους της

Ἑταιρεία μηχανημάτων αὐτόματης πώλησης στὴν πολιτεία Οὐισκόνσιν προσφέρει στὸ προσωπικό της τὴ δυνατότητα ἐμφύτευσης ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ μικροτσὶπ στὰ χέρια τους γιὰ τὴν ἀγορὰ φαγητοῦ, τὴν εἴσοδό τους σὲ ὑπολογιστὲς ἢ τὴ χρήση τοῦ φωτοτυπικοῦ. Περίπου 50 ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας Three Square Market συμφώνησαν στὸ προαιρετικὸ βῆμα τῆς ἐμφύτευσης τῶν τσίπ, τὰ ὁποῖα μοιάζουν σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα μὲ ἕναν κόκκο ρυζιοῦ, εἶπε ὁ Τόνι Ντάνα, ἀντιπρόεδρος διεθνῶν πωλήσεων στὴν ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἐδρεύσει στὸ Ρίβερ Φόλς.
Ἡ ἑταιρεία τῶν 85 ὑπαλλήλων εἶπε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ποὺ προσφέρει στὸ προσωπικό της τὴν τεχνολογία, ἡ ὁποία εἶναι συγκρίσιμη μὲ ἐκείνη ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ πιστωτικὲς κάρτες ἁφῆς καὶ τὰ τσὶπ ποὺ....

Ἀντὶ νὰ χτυποῦν κάρτα θὰ μπαίνουν μὲ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα στὰ γραφεῖα τους!

Οἱ ἐργαζόμενοι σὲ δῆμο τῆς Ἑλλάδας ὑπέβαλαν ἔνσταση στὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων.
Εἰδικὸ σύστημα ἐλέγχου τῆς εἰσόδου καὶ τῆς  ἐξόδου  τοῦ προσωπικοῦ σκοπεύει νὰ ἐγκαταστήσει δῆμος στὸ νομὸ Ἡρακλείου τς Κρήτης, προκειμένου νὰ ἐλέγχει κατὰ πόσον οἱ ὑπάλληλοι τηροῦν τὸ ὡράριό τους.
Μέχρι σήμερα, στὸ συγκεκριμένο δῆμο τηροῦνται βιβλία ὅπου ὑπογράφουν οἱ ὑπάλληλοι κατὰ τὴν ἄφιξη καὶ ἀποχώρησή τους. Σύμφωνα μὲ ὅσα παρουσίασε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐν λόγω δήμου, σκέφτεται τὴν ἐγκατάσταση τοῦ συστήματος τοῦ βιομετρικοῦ ἐλέγχου τοῦ δακτυλικοῦ ἀποτυπώματος, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὴν τήρηση τοῦ ὡραρίου ἐργασίας τῶν ἐργαζόμενων.
Ὡστόσο, οἱ ἐργαζόμενοι ὑπέβαλαν ἐρώτηση – ἔνσταση στὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, σχετικὰ μὲ τὴ....

25 Ιουλ 2017

Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Πατριαρχείου: «Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς, οὔτε κάν Χριστιανισμός»

Σχόλιο: Στὴν κάτωθι ἐπιστολὴ εἶναι ἀποκρυσταλλωμένο τὸ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας σήμερα: ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος καὶ ἡ μετάλλαξή του σε κάτι ξένο πρὸς τὴν Παράδοσή μας καθὼς καὶ οἱ προσπάθειες ὑπονόμευσης καὶ σπίλωσης τοῦ γνήσιου ἁγιοπατερικοῦ πνεύματος ὅπως αὐτὸ σώζεται καί μεταδίδεται ἀπὸ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφὲς παγκόσμιας ἐμβέλειας ὅπως ὁ Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης. 

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Πρὸς τὸν ἐκδότη τοῦ "Ἐθνικοῦ Κήρυκα",
Διαβάζω ξανὰ καὶ ξανὰ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε ἡ Elaine Jaharis (δεῖτε τὴν ἐπιστολὴ ΕΔΩ) πρὸς ὅλους καὶ δημοσιεύθηκε στὸ National Herald τὴν 1η Ἰουλίου. Τὴ μελέτησα πολλὲς φορὲς ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἐπιστολή. Πρόκειται γιὰ μιὰ κοινοτοπία, ἕνα κήρυγμα, ἕνα κήρυγμα ἀφύπνισης ποὺ πρέπει νὰ διαβαστεῖ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, πρὸς ὅλους τους ἐνορίτες κάθε Κυριακὴ ἀπὸ κάθε ἱερέα καὶ κάθε ἱεράρχη. Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς ὅπως τὸν ξέρουμε, οὔτε κάν εἶναι Χριστιανισμός.  Πρόκειται γιὰ μιὰ παραπλανητικὴ μεσαιωνικὴ διδασκαλία ποὺ ἐπιμένει στὴν πλήρη ὑπακοὴ στὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξουδετερώνει τὴν καθαρὴ πίστη μας στὸν σταυρωμένο γιὰ μᾶς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. 
Πρόκειται γιὰ μιὰ....

Τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου, Ἐφημέριου Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Δημοσιεύθηκε στὶς 17/30.6.17 μετὰ ἀπὸ πολύμηνη κυοφορία κείμενο τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ ἀναφέρεται στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἐπιγράφεται «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»[1].
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἔτυχε ποικίλης ἀντιμετωπίσεως: Ἀπὸ θετικὰ σχόλια, μέχρι αὐστηρὴ καὶ τεκμηριωμένη κριτική, ἐνῶ δὲν ἦσαν λίγοι ποὺ τὸ προσπέρασαν ἀδιάφορα, ὡς μὴ ἀνταποκρινόμενο στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας[2].
Α. Νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν προϊστορία τοῦ κειμένου:
1. Τό  ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ  τῆς  12/25.5.2016
Τὸ Ἅγιο Ὅρος τὴν 12/25 Μαΐου 2016 (ἕνα μήνα πρὸ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης) μὲ ἐπίσημο Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα Του[3] πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κοινοποιηθὲν σὲ ὅλες τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἐξέφραζε τὶς ἔντονες ἀνησυχίες Του γιὰ πολλὰ σημεῖα τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Πανορθοδόξου καὶ τῶν προσυνοδικῶν κειμένων «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας».
Οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ ἀνησυχίες τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ διατυπώθηκαν στὸ Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα δὲν ἔγιναν οὐσιαστικὰ ἀποδεκτὲς ἀπὸ τοὺς τὰ πρῶτα φέροντες τῆς Κρήτης. Αὐτὸ εἶναι ἐμφανὲς ἀπὸ....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.