31 Μαΐ 2015

Ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ;


Γράφει ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν
Τό 1983 μιά ἐπιφυλλίδα τοῦ διακεκριμένου Διανοουμένου, Καθηγητῆ Χρήστου Γιανναρᾶ, στήν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» προκάλεσε τόν κύκλο τῶν Εὐρωπαϊστῶν μας, αἰφνιδιάζοντας συνάμα καί τήν ὑπνώττουσα ἀστοχριστιανική συνείδηση τῶν συντηρητικῶν «ἐθνικιστῶν» Χριστιανῶν. 
Ὁ τίτλος ἦταν: «Finis Graeciae;» (Τό τέλος τῆς Ἑλλάδος;). Προκλήθηκε θόρυβος καί ἒντονες ἀντιδράσεις. Γιατί; Στίς 28 Μαρτίου 1979 εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ ἒνταξή μας στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη, καί δέν εἶχαν ἀκόμη κοπάσει οἱ πανηγυρισμοί τῶν πάντα ἀνυποψίαστων...

Γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα (ρωσικό ντοκυμαντέρ)


Σκορποχώρι τὸ ΚΕΑΔ: Δὲν παραιτεῖται ἀπὸ τὴν ἀνθελληνικὴ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἡ ὑφυπουργὸς Ὀλιάνα Ἴφτι!

Μήπως ὁ Ντοῦλες θέλει νὰ διαλύσει τὸ «μαγαζί»;
Παρὰ τὴ δήλωση τοῦ κ. Ντοῦλε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴν ἀνθελληνικὴ κυβέρνηση τοῦ κ. Ράμα, κανένας ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του δὲ λέει νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὴν καρέκλα του. Μετὰ τὴν "ἀναρχικὴ" παραίτηση τοῦ Ἀ. Πούλη καὶ τὴν ἀποχώρηση (λόγο ἀσυμβίβαστου) τοῦ Γ. Μπάμπη, ἡ μόνη ποὺ ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ ΚΕΑΔ στὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση  εἶναι ἡ ὑφυπουργὸς Περιβάλλοντος. Ἡ Ὀλιάνα Ἴφτι ποὺ θεωρεῖται κοντινὸς ἄνθρωπος τοῦ προέδρου τοῦ ΚΕΑΔ ἀναμένονταν νὰ παραιτηθεῖ ἀμέσως μετὰ τὴν παραίτηση Ντοῦλε. Ἡ ὑφυπουργίνα μας ὅμως  παραμένει κανονικὰ στὴ θέση της χωρὶς νὰ γνωρίζουμε ἂν αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ Ντοῦλε ἢ ὄχι.
Καὶ φυσικὰ δὲν γίνεται λόγος γιὰ καμμία ἄλλη παραίτηση ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἄλλες διευθύνσεις στὰ πλαίσια τῆς συμμετοχῆς τοῦ ΚΕΑΔ στὴν ἀλβανικὴ ἀριστερὴ συμμαχία. 
Ὁ κ. Ντοῦλες ἐκτίθεται γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ μὲ τὰ λεγόμενα  καὶ τὴ στάση τῶν συνεργατῶν του. Ἀπὸ τὴ μία κατηγορεῖ τὸ Μέγκα ὅτι συνεργάζεται μὲ τὰ ἀλβανικὰ κόμματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μόνο τὸ κόμμα του καὶ ὁ ἴδιος ἔχει ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ συνεργασίες μὲ ἀλβανικὰ κόμματα καθὼς τὸ Μέγκα δὲν δέχτηκε ποτὲ κάποια κυβερνητικὴ θέση, ὅσες φορὲς καὶ ἂν τοῦ τὴν προσφέρανε.
Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι οἱ τραγικὲς ἐπιλογὲς τοῦ κ. Ντοῦλε ποὺ ἔκανε σὲ...

Προσκύνησαν τὸν κλέφτη στὴν Θράκη

Στίς 3/5/15 ὁ γιός τοῦ Ἐρντογάν ἐπισκέφθηκε τή Ροδόπη καί τήν Ξάνθη, σέ µιά «ἰδιωτική» µίνι περιοδεία. Στή µέν Ροδόπη ἡ ἀδιαφορία τοῦ (µειονοτικοῦ) κόσµου ἦταν προφανής – σίγουρα θά ἐνόχλησε τούς ἰθύνοντες – στόν δέ Ἐχῖνο – ὅπου ἔγινε τό χάτιµ γιά τό ὁποῖο ὑποτίθεται πώς ἦρθε στή Θράκη – ὁ κόσµος ἦταν πολύς καί ἀναδείχθηκε πάλι τό πρόβληµα τοῦ φανατισµοῦ τῶν ἐκτουρκισµένων Ποµάκων.
Σέ Κοµοτηνή καί Ἀρριανά ἡ συνοδεία του (οἱ κατ’ ἐπάγγελµα «Τοῦρκοι» καί οἱ ἀστυνοµικοί) ἦταν περισσότεροι ἀπό τούς ὑπόλοιπους. Βέβαια στήν ὁµιλία του στήν παρανόµως λειτουργούσα «Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς» ἡ αἴθουσα ἦταν γεµάτη ἀλλά αὐτό δέν εἶναι καί σπουδαῖο πρᾶγµα. Ἐκεῖ µεταξύ ἄλλων µίλησε γιά τήν ἐγγύτητα τῆς Θράκης µέ τήν Τουρκία, γιά τή συνεργασία µέ τά ἀλυτρωτικά σωµατεῖα, γιά τήν ἀνάγκη τῆς ἑνότητας στήν µειονότητα πού εἶναι «κοµµάτι τοῦ ἴδιου ἔθνους» καί ἀποκάλεσε τούς ἐδῶ ὁµογενεῖς του «ἐγγόνια τοῦ Πορθητῆ»! 
Δεῖτε καὶ ἄλλες ἀποκαλυπτικὲς φωτογραφίες… 

Πεντηκοστή

Γράφει ὁ Φουντούλης Ἰωάννης
“Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν
καί Πνεύματος ἐπιδημίαν
καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας 
καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν· 
καί τό μυστήριον ὅσον; 
῾Ως μέγα τε καί σεβάσμιον. 
Διό βοῶμέν σοι· 
Δημιουργέ τοῦ παντός, 
Κύριε, δόξα σοι”. 
Αὐτόν τόν θαυμάσιο ὕμνο θέτει ἡ ᾿Εκκλησία μας σάν προπύλαιο στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Καί σ᾿ αὐτόν ἀνακεφαλαιώνει τό “μέγα καί σεβάσμιον” μυστήριον, τό ὁποῖον πανηγυρίζει: Τήν συμπλήρωσι τῆς ἐλπίδος, τήν προθεσμία τῆς ἐπαγγελίας, τήν ἐπιδημία τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου. Γιατί πράγματι τό ἑορταζόμενο γεγονός, ἡ ἐπιφοίτησις τοῦ ἁγίου Πνεύματος στούς ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό τέλος καί τό ἐπιστέγασμα ὅλου τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας. ῞Ολο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἔλευσις, ἡ διδασκαλία, τό πάθος, ἡ ἀνάστασις, ἡ ἀνάληψις ἀπέβλεπαν σ᾿ αὐτό· στήν ἔλευση τοῦ ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, στήν νέα δημιουργία. ᾿Ακριβῶς γιά τό λόγο αὐτό στό τροπάριο πού ἀκούσαμε καί σέ ὅλη τήν ὑμνογραφία τῆς Πεντηκοστῆς ἀνυμνεῖται ὁ δημιουργός τοῦ παντός, ὁ Πατήρ, πού διά τοῦ Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης Του, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι δημιουργεῖ τόν κόσμο, ἀναδημιουργεῖ, ξανακτίζει τήν κτίσι καί τήν μεταβάλλει σέ νέα, τήν ἀνακαινίζει. 
῎Ετσι ἡ ἡμέρα αὐτή συνδέει τήν ἀνάμνησι τῆς γενεθλίου ἡμέρας τοῦ νέου κόσμου μέ τήν...

30 Μαΐ 2015

"Θάλασσα ὁ πόνος": Συγκινητικὸ βίντεο-ἀφιέρωμα στὸν ξεριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας!

Ὑπάρχουν δύο ἡμερομηνίες κάθε χρόνο, ποὺ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τὸν ξεριζωμό του ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Οἱ ἡμερομηνίες ἔχουν ὁριστεῖ ἐπίσημα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος.  Εἶναι ἡ 19η Μαΐου ποὺ ὁρίστηκε ὡς ἡμέρα μνήμης  γιὰ τὴ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι καὶ ἡ 14η Σεπτεμβρίου ποὺ ὁρίστηκε ὡς ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης.
Τὸ βίντεο αὐτὸ ἀφορᾶ τὸ κομμάτι ἐκεῖνο τοῦ Ἑλληνισμοῦ,  πού θέλει νὰ θυμᾶται καὶ τὶς ὑπόλοιπες 363 ἡμέρες τοῦ χρόνου. Ἰδανικὸς τρόπος μνήμης ἡ μουσική, οἱ στίχοι, ἡ εἰκόνα καὶ ἡ ἐκφραστικότητα. Μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομή, προσφορὰ  καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν ἀκόμη συνωστισμούς...

Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔγινε καὶ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἱερὰ ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης» ὑπὸ τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, ἐκδόσεις τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας
Κατὰ τὴν Ἰουδαϊκὴ παράδοσι ὁ νόμος δόθηκε τὴν πεντηκοστὴ μέρα ἀπὸ τὴν ἔξοδο· καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς γιόρταζαν οἱ Ἑβραῖοι κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Πράγματι, ἂν λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν ὅτι ἡ ἔξοδος ἔγινε στὰ μέσα τοῦ πρώτου μηνός, τοῦ Νισᾶν, πρέπει τώρα νὰ ἦταν οἱ πρῶτες μέρες τοῦ τρίτου μηνός.
...Ἂς θυμηθοῦμε ὅτι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔγινε καὶ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο, γιατί ἡ παλαιὰ Πεντηκοστὴ ἦταν εἰκόνα καὶ προτύπωσις τῆς νέας. Κατὰ τὴν παλαιὰ Πεντηκοστὴ δόθηκε ὁ νόμος καὶ συνήφθη ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἡ συμφωνία μεταξύ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ· κατὰ τὴ νέα Πεντηκοστὴ δόθηκε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ συνήφθη ἡ νέα διαθήκη, συμφωνία τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν νέο Ἰσραήλ, μὲ ὅσους δηλ. ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη δέχονται τὴ λύτρωσι ποὺ τοὺς προσφέρει ὁ Θεός. Ἡ Παλαιὰ διαθήκη ἔγινε στὸ ὅρος Σινά· ἡ καινὴ στὸ ὅρος Σιών, ὅπου εἶναι κτισμένη ἡ Ἰερουσαλήμ. Στὴν παλαιὰ σαλεύθηκε τὸ ὅρος Σινά· στὴν καινὴ τὸ σπίτι ὅπου βρισκόταν οἱ ἀπόστολοι. Βροντὲς καὶ ἀστραπὲς στὸ ὅρος Σινά· πνοὴ βιαία καὶ φωτιὰ στὴ Σιών. Σάλπιγγες ἠχοῦσαν στὸ Σινά· πνευματικὲς σάλπιγγες, τὰ στόματα τῶν ἀποστόλων, ἐκήρυτταν...

Εἰς τὸν ἀπόηχον τοῦ χειροκροτήματος

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Η ΕΚΛΟΓΗ καί στή συνέχεια ἡ ἐνθρόνιση ἑνός µητροπολίτη συνήθως προκαλοῦν χειροκροτήµατα καί δηµιουργοῦν καλές ἐντυπώσεις στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁ νεοεκλεγείς µητροπολίτης συγκινεῖται καί ἐνθουσιάζεται, χωρίς νά πολυσκέφτεται τά πολλά καί δύσκολα προβλήµατα, πού θά κληθεῖ νά ἀντιµετωπίσει. Ὅσο θά φτάνει ὁ ἀπόηχος τοῦ χειροκροτήµατος στά αὐτιά του, θά ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι ἀπέκτησε µιά σπουδαία καί ἰσόβια ἐξουσία καί θά µπορεῖ νά κάνει ὅ,τι ὁ ἴδιος θά κρίνει ὀρθό. ∆ηλαδή, θά νιώθει ἀπόλυτα ἐλεύθερος καί αὐτό εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο, γιατί ἕνας κληρικός καί πολύ περισσότερο ἕνας µητροπολίτης, ποτέ δέν εἶναι ἐλεύθερος, παρά µόνο ὅταν εἶναι ἐνάρετος καί ὑπηρετεῖ πιστά τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. 
Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ὑπηρετεῖ τόν ἐγωισµό του καί τά πάθη του. Καί τό βλέπουµε αὐτό συχνά. 
Πολλοί νέοι µητροπολίτες, νεαρῆς συνήθως ἡλικίας, παίρνουν διάφορες πρωτοβουλίες, πού ἀποκαλύπτουν τήν πνευµατική τους ἀνωριµότητα. Εἶναι δραστήριοι πρός ἐντυπωσιασµόν καί ὄχι πρός οἰκοδοµήν τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι γιά νά ἐπαναλαµβάνεται τό χειροκρότηµα, ἔστω καί µέ τρόπο νωχελικό. Ἐπιθυµοῦν τόν ἔπαινο, καλλιεργοῦν τήν καλή φήµη, ἀπαιτοῦν τό σεβασµό ἀπό ὅλους καί τροφοδοτοῦν συνεχῶς τήν ἀκόρεστη φιλοδοξία τους.
Οἱ συγκεκριµένοι αὐτοί ἀρχιερεῖς ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι πλούσιοι στίς...

Extra Ecclesiam Nulla Salus

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τς Πεντηκοστῆς (Πράξ. β' 1-11)
Ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γεγονότα τῆς πίστεώς μας σὲ Παγκόσμια κλίμακα εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς. Δηλ. ἡ ἔλευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ “ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου”. Ἐφωτίσθηκαν καὶ ἔλαβαν τὰ ἐφόδια τῆς χάριτος γιὰ νὰ γίνουν οἱ διδάσκαλοι πάσης τς οἰκουμένης    καὶ φυσικὰ οἱ πρῶτοι ἱερουργοὶ τῶν μυστηρίων τῆς σωτηρίας ποὺ κατὰ ἀποκλειστικὸ τρόπο κατέχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ἤδη ὅμως μὲ τὴν καταγραφὴ τῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῶν περάσαμε στὸ θέμα μας ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Καὶ προβάλλει τὸ ἐρώτημα τί εἶναι Ἐκκλησία;
Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ κεφαλὴν του ἔχει τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ μέλη αὐτοῦ το Σώματος εἶναι οἱ βαπτισμένοι καὶ πιστεύοντες στὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ σὲ ὅ,τι ἀκριβῶς διδάσκει αὐθεντικῶς ἡ Ἐκκλησία, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί. Ὅπου εὑρίσκονται τὰ μέλη τοῦ Σώματος συγκεντρωμένα “ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό”, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιὰ νὰ λατρεύσουν ὀρθῶς τὸν Θεὸ καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν χάριν Του διὰ...

Κλειδώνονται οἱ ψυχές;

Πάτερ εἶναι ἀλήθεια ὅτι τῆς Πεντηκοστῆς κλειδώνονται οἱ ψυχές;
Τούτη τὴν περίεργη ἐρώτηση μοῦ ἔκανε χθὲς τὸ ἀπόγευμα μία κυρία.
Καὶ οὐδὲν ὅμως τὸ περίεργον, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας πολλὲς φορὲς ἔλαβε ἑορτὲς εἰδωλολατρικὲς καὶ τὶς νοηματοδότησε μὲ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου διαβαίνοντας ὡς γέφυρα  τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν πλάνη στὴν ἀλήθεια τοῦ Ι. Χριστοῦ.
Συγκεκριμένα, κατὰ τὴν τρίτη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς των Ανθεστηρίων στην Αθήνα  πραγματοποιούνταν τα Υδροφόρια, εἰς ἀνάμνησιν ὅσων χάθηκαν στον Κατακλυσμὸ τοῦ Δευκαλίωνα.
Οἱ Ἀθηναῖοι ἔριχναν ἀλεύρι ἀπό σιτάρι ζυμωμένο μέ μέλι πρός τὶς χθόνιες Κατὰ τὴ λήξη τῆς τελετῆς, πίστευαν ὅτι οἱ ψυχὲς ἐπέστρεφαν στόν Κάτω Κόσμο, ὁπότε καὶ φώναζαν:
«Θύραζε Κάρες οὐκὲτ' Ἀνθεστήρια» (ἐξ’ οὗ καὶ τὸ κλείδωμα τῶν ψυχῶν)
Ἀναλαμβάνοντας λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μας τὶς ἑορτὲς τῶν Ὑδροφορίων ἔδωσε τὸ εὔνασμα καὶ τὴν εὐκαιρία στοὺς Χριστιανοὺς νὰ μνημονεύουν τοὺς κοιμηθέντες καὶ τὶς βασανισμένες ψυχές, οὕτως ὥστε μὲ τὶς  προσευχὲς καὶ τὶς ἐλεημοσύνες νὰ ἀναπαύονται καὶ αὐτὲς οἱ λησμονημένες ψυχοῦλες, ποὺ ὡς φυλακισμένοι στὰ κρατητήρια τοῦ Ἅδου, περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς λίγη ἀγάπη καὶ προσευχή, γιὰ νὰ ἀνακουφισθοῦν λιγάκι. Γι΄ αυτὸ καὶ τὰ Ψυχοσάββατα ποὺ ἔχει ὁρίσει ἡ Ἐκκλησία...

29 Μαΐ 2015

Tῆς Ἄρνης τό νερό


Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγια Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων»

Τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 σὲ κάποιον νέο ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς κοντά του.
«Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ Ἰωάννη, 
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώση γρήγορα νὰ ἔλθη ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ. Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια πού προσευχήθηκα στὴν Ἁγία Σοφιά μας καὶ εἶπα τὰ παράπονά μου στὸν καλὸν Θεόν. Μὲ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καὶ μὲ ἔδιωχνε ἔξω κ.τ.λ. καὶ πρόσθεσα καὶ ἄλλα παράπονα στὸν Θεόν. Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγία Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαὸς σὰν τοὺς γύφτους, βρώμικος καὶ φοβιτσιάρικος. Τώρα δὲν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρὶν πιστεύανε στὸν Μωάμεθ, ἀργότερα στὸν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στὸ Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως καὶ εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καὶ στὸν Κεμὰλ πιστεύουν, ἄλλα στὴν σαρκολατρεία. Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει συνέχεια τὴν θεϊκή Του ἀξία. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντα ἰδανικὰ καὶ τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία μαζί του. 
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ Μοναχὸς Παϊσιος»
Σημείωσις: Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης, κρίθηκε σκόπιμο ὥστε, τὸ ἰδιόγραφο «κοχλιοειδὲς» κείμενο (γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία) τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου νὰ στοιχειοθετηθῆ σὲ ὁριζόντια διάταξη. Σημειωτέον ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει ἀκριβῶς τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γέροντα.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ....

Ἕνα τραγούδι γιὰ τὸν Μαρμαρωμένο Βασιλιὰ


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση: "Φῶς στὴν Οἰκουμένη", μὲ τραγούδι τῆς Καίτης Κουλλιᾶ ποὺ ἀναφέρεται στὸ θρύλο τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ

Τὸ ἄγαλμα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στὴν Ἀθήνα (φωτό)


Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν πλατεία Μητροπόλεως στὴν Ἀθήνα. 

Διαβάστε ΕΔΩ τὸν τελευταῖο λόγο τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου πρὶν τὴν ἅλωση.

Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες…

Ρωμηοὶ ἀπροσκύνητοι μιλᾶνε γιὰ τὴν Ἅλωση

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Ὁ Ἰωσὴφ Βρυένιος, ὀνομαστὸς  διδάσκαλος τοῦ Γένους μας,  σὲ λόγο του ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα, τριανταπέντε χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, ὅρισε τὴν αἰτία, τῆς διαφαινόμενης πτώσης τῆς Πόλης, μὲ τὰ παρακάτω λόγια:
’’Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἔγιναν ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι, ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται, ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλακτοι. Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἅρπαγες, οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι καὶ οἱ πάντες ἀχρεῖοι. Χάθηκε εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς, ἐξέλιπε στοχαστής, οὒχ εὔρηται φρόνιμος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατορία’’.
Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του, ὡς ἀνάχωμα στὴν ἐπερχόμενη Ἅλωση, πρότεινε, σὲ ὅλους, μετάνοια καὶ ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἰωσὴφ Βρυένιου καὶ ὡς ἐπίσκοπος Ἐφέσου, συμμετεῖχε καὶ αὐτὸς σ’ ἐκείνη τὴν ψευτοσύνοδο τῆς Φερράρας, στὴν ὁποία, δεκαπέντε χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση, σύρθηκαν οἱ Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῶν Τούρκων καὶ τὶς...

Τζάμπα κουράζονται οἱ Τοῦρκοι, τὴν ΠΟΛΗ θὰ τὴν ξανακτίσουν οἱ Ἕλληνες

Φωτὸ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία μνήμη τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης ὑπὸ τῶν Τούρκων.
Ἀγαθὴ συγκυρία τῆς πρόνοιας τοῦ Ἅγιου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν παραμονὴ τῆς 29 Μαΐου τιμάει τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ ποὺ προφήτεψε  αἰῶνες πρὶν τὸ 1453 τὸ πάρσιμο τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς καὶ ἔδωσε  μάλιστα τὸ στίγμα τῶν σημερινῶν ἡμερῶν μας δηλ. τὴν εἰσόρμηση μέσα στὴ Πόλη τοῦ Ξανθοῦ Γένους.
Εἶναι λογικὸ καὶ ἀπὸ τὰ γεωπολιτικὰ σημεῖα ποὺ μᾶς περιβάλλουν σὲ λίγο νὰ ¨ἐορτάζουμε¨ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ὑπὸ τῶν Ρώσων καὶ τὸ δόσιμό της στοὺς Ἕλληνες καθότι τὰ γεωστρατηγικὰ συμφέροντα θὰ τὸ ἐπιβάλλουν.
Οἱ Τοῦρκοι τὰ ξέρουν ὅλα αὐτὰ καὶ θέλουν νὰ ξορκίσουν τὸ κακὸ μὲ φαραωνικὰ ἔργα.
¨Τό κύριο κόμμα τῆς κοσμικῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Τουρκία CHP (Λαϊκὸ Ρεπουμπλικανικὸ Κόμμα) ἀνακοίνωσε τὸ δικό του φαραωνικὸ ὅραμα: εἶναι τὸ λεγόμενο «πρόγραμμα τοῦ αἰώνα» ποὺ θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν δημιουργία μίας ἐντελῶς νέας «μεγα-πόλης». Συνολικὸ ὕψος τῆς ἐπένδυσης; 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μιλώντας σὲ τελετὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ πρόεδρος τοῦ CHP Κεμὰλ...

Δὲν ἑάλω ἡ Πόλις!

Τῆς Ἑλένης Κυπραίου 

Δὲν ἑάλω ἡ Πόλις! Δὲν ἁλώνονται οὔτε τὰ ἰδανικά, οὔτε τὰ σύμβολα, ἀλλὰ οὔτε κι ὁ Ἑλληνισμός. Μόνο γιὰ λίγο καιρὸ ξαποσταίνουν καὶ ξανὰ πρὸς τὴν δόξα τραβοῦν! Ἡ Πόλις εἶναι μέσα μας. Ἡ ἀπαρχὴ τῆς νέας πορείας μας. Μὲ τὶς ἐξάρσεις καὶ τὶς παρακμές, τὶς περιπέτειες, τὰ πλήγματα καὶ τὶς ἀναλαμπές της. Δὲν πεθαίνει ἔτσι εὔκολα ὁ Ἑλληνισμός. Ὅσες συνωμοσίες κι ἂν ὑφανθοῦν ἐναντίον του. Ὅσοι μίσθαρνοι ἡγέτες κι ἂν τὸν καταταλαιπωρήσουν. Εἶναι ἀπρόβλεπτος ὁ Ἑλληνισμός. Ἐκεῖ ποὺ σκύβει βαθειὰ τὸ κεφάλι, ἐξουθενωμένος ἀπ’ τὴν βία, ἀνατινάζει ὄρθιο τὸ κορμί του, ἀναγεννώμενος ἀπ’ τὶς στάχτες του.
Οἱ διάσπαρτες ἄλλοτε, μοναχικὲς φωνὲς τῶν ἀνησυχούντων Ἑλλήνων πύκνωσαν.
Τώρα ποὺ οἱ κίνδυνοι εἶναι ὁρατοί, αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες συσπειρώνονται, ὁμοφωνοῦν μπροστὰ στὸν γιγαντούμενο ἐχθρό.
Ἀπομένει ἀκόμη νὰ τὸν ἐντοπίσουν γιὰ νὰ τὸν καταπολεμήσουν, ὥσπου νὰ τὸν ἐξουθενώσουν καὶ νὰ τὸν ἐκμηδενίσουν.
Τὸ ζητούμενο λοιπὸν εἶναι νὰ βρεθῆ ἡ ταυτότης του.
ΠΟΙΟΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ; ΠΟΙΟΣ ΕΞΕΠΟΡΘΗΣΕ ΤΗΝ...

28 Μαΐ 2015

Κωνσταντῖνος ΙΑ´ Παλαιολόγος: Ἡ τελευταία ὁμιλία πρὸς τὸν λαόν (ὀλίγον πρὸ τῆς Ἁλώσεως)

Ἀπὸ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μεγάλου Λογοθέτου 
Γεωργίου Σφραντζῆ ἢ Φραντζῆ

Ἐκδοθὲν ἐν Κερκύρᾳ ἔτει 1477 
Ἐμεῖς μέν, εὐγενέστατοι Ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι στρατιῶται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλὸς οἴδατε ὅτι ἔφθασεν ἡ Ὥρα καὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεως ἡμῶν βούλεται ἵνα μετὰ πάσης τέχνης καὶ μηχανῆς ἰσχυροτέρως στενοχωρήσῃ ἡμᾶς καὶ πόλεμον σφοδρὸν μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης καὶ συρρήξεως ἐκ τῆς χέρσου καὶ θαλάσσης δώσῃ ἡμῶν μετὰ πάσης δυνάμεως, ἵνα, εἰ δυνατόν, ὡς ὄφις τὸν ἰὸν ἐκχύσῃ καὶ ὡς λέων ἀνήμερος καταπίῃ ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο λέγω καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ γενναίας ψυχῆς, ὡς πάντοτε ἕως τοῦ νῦν ἐποιήσατε, κατὰ τὸν Ἐχθρῶν τῆς πίστεως ἡμῶν. Παραδίδωμι δὲ ὑμῖν τὴν ἐκλαμπροτάτην καὶ περίφημον ταύτην πόλιν καὶ πατρίδα ἡμῶν καὶ βασιλεύουσαν τῶν πόλεων. Καλῶς οὖν οἴδατε, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τέσσερά τινα ὀφείλεται κοινῶέ ἐσμεν πάντες ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, πρῶτον μὲν ὅπερ τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, δεύτερον δὲ ὅπερ πατρίδος, τρίτον ὅπερ τοῦ βασιλέως ὡς Χριστοῦ Κυρίου, καὶ τέταρτον ὅπερ συγγενῶν καὶ φίλων. Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐὰν χρεῶσταί ἐσμεν ὑπὲρ ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγωνίζεσθαι ἕως θανάτου πολλὰ μᾶλλον ὅπερ πάντων ἡμεῖς, ὡς βλέπετε προφανῶς, καὶ ἐκ πάντων μέλλομεν ζημιωθῆναι. 
Ἐὰν διὰ τὰ ἐμὰ πλημμελήματα παραχωρήσῃ ὁ Θεὸς τὴν νίκην τοῖς ἀσεβέσιν, ὅπερ τῆς...

Κι ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν ἁγίων τὰ ἱερά…

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς
Δάσκαλος, Κιλκὶς
«…Καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν»
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος
Στὸ γόνατο ἀποκεφαλίζουν κόσμο, δὲν ὑπάρχει κτηνωδία ποὺ δὲν διαπράττουν, τρόμος ἐπικρατεῖ στὶς δυτικὲς πόλεις, μήπως ἐμφανισθεῖ κάποια ἀγέλη -ἢ μοναχικὸς λύκος- καὶ ἐπιδοθεῖ σὲ σκοποβολὴ ἐπὶ δικαίων καὶ ἀδίκων, ὅμως σιγοῦν ἰχθυοπρεπῶς οἱ θιγμένοι, ἀπὸ τὴν λαϊκὴ εὐσέβεια, τζιτζιφιόγκοι τοῦ ψευτοπροοδευτισμοῦ.
Δειλὰ καὶ τρομαγμένα ἀνθρωπάκια, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ Ἰσλάμ, λεονταρισμοὶ καὶ διαβολὲς ὅταν προβάλλεται ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἄθεοι καὶ ἀσεβεῖς ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια τους, παθαίνουν ψύχωση ὅταν βλέπουν ὅτι τοῦτος ὁ κατασυκοφαντημένος καὶ ἐξαπατημένος λαὸς κρύβει, ὅπως ἡ ἀνοιξιάτικη γή τὸν σάπιο σπόρο, τὸ πατροπράδοτο σέβας, τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία.
Καὶ ἐπειδὴ δὲν πάσχω ἀπὸ τὴν αἵρεση το… «ὀνοματοκρυπτισμοῦ», ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ πολιὸς καὶ ἀξιοσέβαστος δάσκαλός μας πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης, δὲν κρύβω ὀνόματα μιλώντας γενικῶς καὶ ἀσαφῶς, ἀπαριθμῶ:
Κάποιος Ψαριανός, βουλευτής, τοῦ γεμάτου ἀναθυμιάσεις «Ποταμιοῦ» μὲ σκουλαρίκι στὸ αὐτὶ καὶ μὲ μάτι ποὺ γυαλίζει ἀπὸ τὸ μίσος γιὰ τὴν Ἐκκλησία, εἰρωνευόταν, ὁ ἀνεμιαίας συμπεριφορᾶς πολιτικάντης, τὶς χιλιάδες Ἑλλήνων, ποὺ ἔσπευσαν πρὸς προσκύνησιν τῶν ἱερῶν λειψάνων...

Ἅγιος Πορφύριος: «Πῶς φεύγει ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ κατάθλιψη»

Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ταπείνωση, ὁ ἐγωιστής, δὲν θέλει νὰ τοῦ κόψεις τὸ θέλημα, νὰ τὸν θίξεις, νὰ τοῦ κάνεις ὑποδείξεις. Στενοχωρεῖται, νευριάζει, ἐπαναστατεῖ, ἀντιδρᾶ, τὸν κυριεύει ἡ κατάθλιψη. Ἡ κατάσταση αὐτὴ θεραπεύεται μὲ τὴ χάρη. Πρέπει ἡ ψυχὴ νὰ στραφεῖ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεραπεία θὰ γίνει μὲ τὸ ν’ ἀγαπήσει τὸν Θεὸ μὲ λαχτάρα. Πολλοὶ ἅγιοί μας μετέτρεψαν τὴν κατάθλιψη σὲ χαρὰ μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό. Παίρνανε δηλαδὴ τὴν ψυχικὴ δύναμη, ποὺ ἤθελε νὰ τὴ συντρίψει ὁ διάβολος, καὶ τὴ δίνανε στὸν Θεὸ καὶ τὴ μεταβάλλανε σὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ἡ προσευχή, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μεταβάλλει σιγὰ σιγὰ τὴν κατάθλιψη καὶ τὴ γυρίζει σὲ χαρά, διότι ἐπιδρᾶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ χρειάζεται νὰ ἔχεις τὴ δύναμη, ὥστε ν’ ἀποσπάσεις τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ σὲ βοηθάει νὰ ἑνωθεῖς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη. Ὅταν δοθεῖς στὸν Θεὸ καὶ γίνεις ἕνα μαζί του, θὰ ξεχάσεις τὸ κακὸ πνεῦμα, ποὺ σὲ τραβοῦσε ἀπὸ πίσω, κι ἐκεῖνο ἔτσι περιφρονημένο θὰ φύγει. Στὴ συνέχεια, ὅσο θ’ ἀφοσιώνεσαι στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τόσο δὲν θὰ κοιτάζεις πίσω σου, γιὰ νὰ δεῖς αὐτὸν ποὺ σὲ τραβάει. Ὅταν σὲ ἑλκύσει ἡ χάρις, ἑνώνεσαι μὲ τὸν Θεό. Κι ὅταν ἑνωθεῖς μὲ τὸν Θεὸ καὶ δοθεῖς σ’ Ἐκεῖνον, πᾶνε ὅλα...

Οἱ Πεντηκοστιανοὶ καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, 
Ἐπίκ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἡ ἱστορία τῆς Πεντηκοστιανικῆς αἱρετικῆς κίνησης εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἐπιφυλακτικὴ καὶ κριτικὴ στάση ποὺ κράτησε ὄχι μόνο γιὰ τοὺς παραδοσιακοὺς κλάδους τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου (π.χ. Λουθηρανοί, Μεταρρυθμισμένοι, Βαπτιστὲς κ.α.), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ).
Ἡ στάση τῶν κλασικῶν Πεντηκοστιανικῶν κινημάτων ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΠΣΕ τὸ 1948 μέχρι σήμερα, δὲν εἶναι ἑνιαία. Οἱ πρῶτες ἐπαφὲς τοῦ Πεντηκοστιανικοῦ χώρου μὲ τὸ ΠΣΕ ἄρχισαν τὴ δεκαετία τοῦ 1950 μὲ τὴν πρωτοβουλία δύο ἐπιφανῶν Πεντηκοστιανῶν τῶν Donald Gee (1891-1966) καὶ David du Plessis (1905-1987).
Τὴ δεκαετία τοῦ 1960 οἱ σχέσεις κάποιων Πεντηκοστιανικῶν κινημάτων μὲ τὸ ΠΣΕ ἔγιναν πιὸ στενές, ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔνταξη στὸ ΠΣΕ, τὸ 1961 στὸ Νέο Δελχί, τῶν δύο πρώτων Πεντηκοστιανικῶν κινήσεων ἀπὸ τὴ Χιλή. Προϊόντος τοῦ χρόνου ἐντάχθηκαν καὶ ἄλλα Πεντηκοστιανικὰ κινήματα ἀπὸ διαφορετικὰ γεωγραφικὰ διαμερίσματα τοῦ κόσμου, κυρίως ὅμως προερχόμενα ἀπὸ τὸν λεγόμενο Τρίτο Κόσμο.
Τὸ γεγονὸς τῆς ἔνταξης, ἤδη ἀπὸ τὸ 1961 Πεντηκοστιανικῶν κινήσεων στὸ ΠΣΕ, στὸ χῶρο τῶν Πεντηκοστιανῶν ἔχει γίνει μέχρι σήμερα ἀφορμὴ ἐντάσεων, ἐνστάσεων καὶ...

27 Μαΐ 2015

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου στόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσο στὴν Εὔβοια (ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ Ρωμαίικου)Πλῆθος κόσμου παρέστη στὴν ὁλονυκτία ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στὸ Προκόπι Εὐβοίας ποὺ γιορτάζει σήμερα. Τὸ ὁλόσωμο λείψανο τοῦ Ἁγίου ὅπου φυλάσσεται στὸν ὁμώνυμο ἱερὸ ναὸ ἦλθαν νὰ τὸ προσκυνήσουν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
Ὅπως κάθε χρόνο ἑκατοντάδες κόσμου κάθε ἡλικίας, θέλοντας νὰ τιμήσουν τὸν ἅγιο, περπατᾶνε ὅλο τὸ βράδυ ἀπόσταση μὲ τὰ πόδια ἕως καὶ 40 χιλιόμετρα. 

Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη...

Ὁ μύθος περὶ «Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας» καὶ «Βυζαντινῶν»

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Σήμερα, σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἀλλά, δυστυχῶς, ἀκόμα καὶ μέσα στὴν πατρίδα μας, οἱ περισσότεροι μιλᾶνε γιὰ «Βυζαντινή αὐτοκρατορία» καὶ γιὰ «Βυζαντινούς». Οἱ ὄροι Ρωμανία καὶ Ρωμηός, σπάνια χρησιμοποιοῦνται.
Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ Ἕλληνες, δὲν δικαιολογούμαστε νὰ ἀγνοοῦμε τὴν ἀλήθεια. Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι αὐτοκρατορία μὲ τὸ ὄνομα «Βυζαντινὴ» δὲν ὑπῆρξε στὴν πραγματικότητα ποτέ.
Οἱ Κωνσταντινουπολίτες, μέχρι καὶ τὴν Ἅλωση, ἀναφέρονται σὲ ὅλες τὶς ἱστορικὲς...

Βίντεο: Οἱ ἐργασίες τῆς ἡμερίδας "Ἡ διείσδυση τοῦ Άποκρυφισμοῦ στόν κόσμο τῶν παιδιῶν"


Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Μαῒου 2015, τό ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀμαρουσίου, ἡμερίδα μέ τό ἀνωτέρω θέμα. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου. Ἐν συνεχεία παρουσιάσθηκαν τέσσερις ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις τῶν:

α) Πρωτ/ρου Νικολάου Γαβαλᾶ, ἐφημερίου Ι.Ν Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου, μέ θέμα: «Τό σκηνικό στή σύγχρονη νεανική μουσική».
β) Ἑλένης Βασσάλου, θεολόγου μέ θέμα: « Νεανικά ἀτοπήματα στό χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ».
γ) Προδρόμου Μαυρίδου, ἐκπαιδευτικοῦ μέ θέμα: «Λίγο ἀπό τό κρυμμένο νόημα τῶν πολεμικῶν τεχνῶν» καί
δ) Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους Π.Ε.Γ μέ θέμα:« Βιβλία, περιοδικά, ταινίες,TV,παιγνίδια».
Ἀμέσως μετά οἱ εἰσηγητές ἀπήντησαν στίς πολλές ἐρωτήσεις τοῦ ἀκροατηρίου. Τήν ἡμερίδα ἔκλεισε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης...

Ἑάλω ἡ Πόλις …Ἑάλω καὶ ἡ Τουρκιά;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
29  Μαΐου  τοῦ 1453-ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς Παγκόσμιας Πολιτισμικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμηῶν.
29  Μαΐου 2015 ἡ Ἑλλάδα ¨παρελαύνει¨ σὲ δῆθεν χρεωκοπία καὶ ὁ Ἀγαρηνὸς παρελαύνει γιὰ νὰ ¨τιμήσει¨ τὴν δολοφονικὴ ρίζα τῆς γενιᾶς του ὅπως κάνει κάθε χρόνο ἀνήμερα τῆς ἅλωσης.
Εἶναι ὅμως ἔτσι; Γιατί φέτος τὰ πράγματα φαίνεται νὰ ἀλλάζουν καὶ ἡ εἰκονικότητα νὰ ὁδηγεῖται στὸ πραγματικὸ καὶ ἱστορικὸ μοιραῖο ἔστω καὶ μέσω παρελάσεων ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ἀποχρώσεων.
Φέτος τὴν Τρίτη στὶς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 2015 οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας σήμαιναν καὶ  ἔλεγαν
Εὐαγγελίζου ΕΛΛΑΔΟΣ Γῆ Χαρὰ Μεγάλη καὶ γράφαμε  ἀνήμερα…¨ἡ ὥρα ἡ καλὴ¨ γιὰ τὴν ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ.
Βγῆκαν ¨οἱ δημοσκοπήσεις¨ τοῦ Οὐρανοῦ …Πάντα ΑΓΙΟΣ στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων Ρωμιῶν…
Σήμερα ΑΓΙΟΣ ὁ Γέροντας Παΐσιος εἰς τὰς δέλτους τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαίικης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
¨Συνῆλθεν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὴν τακτικὴν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρὸς ἐξέτασιν τῶν...

26 Μαΐ 2015

πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος: «Ἀλήθειαν ἠγάπησας» (2η ἐκπομπὴ)


Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος, στήν 2η του τηλεοπτική ἐκπομπὴ μέ θέμα: «Ἀλήθειαν ἠγάπησας», ἀναλύει με πολλὴ σαφήνεια Ὀρθόδοξα Θεολογικὰ θέματα ἀπὸ ἀντιαιρετικὴ σκοπιά. Ἑρμηνεύει τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Δεῖτε τό Α΄ μέρος 

25 Μαΐ 2015

Ἡ Δίκη Τῶν Δικαστῶν (1974)


Σάν σήμερα στίς 25 Μαΐου 1834 καταδικάστηκαν οἱ Θ. Κολοκοτρώνης καί Δ. Πλαπούτας εἰς θάνατον ἀπό τό κράτος τῶν Βαυαρῶν ὡς ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας!

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συρρέουν καθημερινὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ λείψανο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες)


Πλῆθος κόσμου ἐξακολουθεῖ νὰ συρρέει στὸν Ι.Ν Ἁγίας Βαρβάρας στὴν Ἀθήνα ὅπου ἔχει τεθεῖ σὲ προσκύνηση τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Ἁγίας. Ἀκόμη καὶ τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες παρατηροῦνται οὐρὲς προσκυνητῶν ποὺ καταφθάνουν ἀπὸ διαφορετικὲς πόλεις γιὰ νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια καὶ τὴν προστασία τῆς Ἁγίας.
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ....

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μιλάει γιὰ τόν Μέγα Κωνσταντίνο, τὴν αἵρεση καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους

Παρακαλουθεῖστε τὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος» τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη ἀπὸ τὸ κανάλι Bee Channel, μὲ θέμα τὴν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, διάφορα περὶ αἱρέσεως καὶ τέλος δίνει ἐξηγήσεις σχετικὰ μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους

Ἡ «Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν» ἐνστερνίζεται τή ρουμανική Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Προσφάτως, πρό ὀλίγων μηνῶν, ἡ Ρουμανική Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξέδωσε καί κυκλοφόρησε δικό της ἐξαίρετο ὁμολογιακό κείμενο κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπογεγραμμένο ἀπό τό σύνολο τῶν Μοναχῶν τῆς Σκήτης μαζί μέ τούς Προεστῶτες καί Πνευματικούς τους· τό κείμενο αὐτό εἶχε λαμπρή ἀπήχηση στό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί εὐρύτερα. Μέ τό εἰσαγωγικό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» ἐπαινεῖ, ἐνστερνίζεται, προσυπογράφει καί προβάλλει τήν Ὁμολογία Πίστεως τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης, πού ἤδη κυκλοφορεῖται καί στά ἑλληνικά.
Δεῖτε τὴν νέα ὁμολογία πίστεως ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ…

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Κύριοι, ξυπνῆστε! Ἡ Χώρα καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύουν, θὰ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβὰ μία ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ καταστροφή»

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις: 

«Πολλὲς φορὲς ἔχω τονίσει, ὅτι οι Ἀλβανοὶ φέρονται μὲ ἰταμότητα καὶ θρασύτητα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτὸ τὸ ἀποδείκνυαν ἀλλεπάλληλα γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τώρα, ὅμως, ὅπως ἔγραψε μὲ πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους ἡμερήσια γιαννιώτικη ἐφημερίδα, ἔγκυρη καὶ μὲ εὐρύτατη κυκλοφορία (Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε ὅριο ἔχει ξεπεράσει τὸ θράσος τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ μετὰ τὸ θέμα μὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα ποὺ... ἐπινόησε, ἀντιδρῶντας οὐσιαστικὰ στὶς ἔρευνες ποὺ θὰ κάνει ἡ Χώρα μας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὸ Ἰόνιο, τὰ Τίρανα, μέσῳ διαβήματος, ζήτησαν καὶ τοὺς χάρτες χερσαίων ἐρευνῶν γιὰ ὑδρογονάνθρακες, ποὺ θὰ γίνουν στὴν Ἤπειρο, ἐγείροντας ἐπὶ τῆς οὐσίας θέμα συνόρων». 
Ναί! «ΘΕΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ!». Διότι δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει ποτὲ τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν δημιουργία τῆς... «Μεγάλης Ἀλβανίας». Καὶ ξεχνάει, ὅτι καὶ τὰ σημερινὰ σύνορά της, πρὸς Νότον τοὐλάχιστον, προέρχονται ἀπὸ τὴν κλοπὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν βοήθεια κυρίως τῆς Ἰταλίας τὸ 1914. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἀποτελεῖ καὶ θρασύτητα...

24 Μαΐ 2015

Οἱ σωτήριες συνέπειες τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ

Το πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου
Ἡ ἐπισφράγησις τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ἦταν τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως. Μέ τήν Σάρκωσί Του ὁ Θεός Λόγος προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνη φύσι καί μέ τήν Ἀνάληψί Του ἐξῆλθε τοῦ κόσμου τούτου πρός τόν Οὐρανό ''πλουσιώτερος'', συναποκομίζοντας τήν ἀνθρωπίνη φύσι. Σέ αὐτήν ἐμπεριέχεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα. Ἔτσι, συναπεκόμισε ὅλα τά λάφυρα-ἀνθρώπους πού ἅρπαξε ἀπό τον Διάβολο καί δυνάμει τούς ἀνέβασε στόν Οὐρανό.Αὐτό γιά νά γίνη καί ἐνεργείᾳ ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς. Νά γίνη δηλαδή γεγονός, ὅταν θά ξαναέλθη ὁ ἀναληφθείς Χριστός ὡς ἄνθρωπος κατά τήν τελική Κρίσι.

Ὁ ἀναληφθείς Χριστός δέν ἀπέβαλε τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, ἀλλά τήν ἐπῆρε ἀχωρίστως μαζί Του καί δέν νοεῖται πλέον χωρίς τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, καθ᾽ ὅτι οἱ δύο Του φύσεις δέν ''σπάζουν'' καί δέν διαχωρίζονται ποτέ μεταξύ τους.
Ὅταν τά τροπάρια λέγουν «οἱ οὐρανοί ἡτοίμασαν τόν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τήν ἐπίβασιν αὐτοῦ», ἐννοοῦν ὅτι ἑτοιμάσθηκε ὁ θρόνος διά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὡς Θεός ἦτο πάντα κυρίαρχος.
Λέγοντας ὁ Χριστός «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς», ἀνεφέρετο στήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, καθ᾽ ὅτι ὡς Θεός πάντα εἶχε ἀπεριόριστη ἐξουσία. Ὁ Χριστός ἀνέβασε τήν ἀνθρωπίνη μας φύσι στό ὕψος τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς προσέδωσε...

Στὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση τώρα καὶ οἱ τσάμηδες μὲ παρέμβαση τῆς Τουρκίας

Σφίγγει ἀπειλητικὰ ὁ κλοιὸς γύρω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ βρίσκεται γιὰ ἀκόμη μία φορὰ στὴν Ἱστορία της στὸ ἐπίκεντρό των ἀλυτρωτικῶν διαθέσεών των... γειτόνων. Μετὰ τὸ ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας στὴ Θράκη, στὸ «παιχνίδι» μπαίνει δυναμικὰ καὶ ἡ Ἀλβανία. Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἐντι Ράμα ἐνέταξε ἐπίσημα στὴν κυβέρνηση τὸ ἀνθελληνικὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων (PDIU), βάζοντας φωτιὰ στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις. Ἡ κατάσταση μυρίζει μπαρούτι τὰ τελευταῖα 24ωρα, ἐνῶ τὸ κόμμα ΚΕΑΔ, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν κυβέρνηση Ράμα, ἀποχώρησε ἀπὸ τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμὸ σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας καὶ ὁ πρόεδρός του Βαγγέλη Ντοῦλες παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς.
«Ὑπάρχει ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας πίσω ἀπὸ τὶς κινήσεις τοῦ Ράμα. Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν προσωπικὰ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐγκαινίασε τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ τῶν Βαλκανίων στὰ Τίρανα, ἀσκώντας πολιτικὴ μὲ ὀθωμανικὰ κριτήρια. Τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, μὲ ἀφετηρία τὴν ἀδυναμία τῆς Ἑλλάδας στὴ διεθνῆ πολιτικὴ σκακιέρα, ἡ Τουρκία ἐξαπολύει ἕνα τρομερὸ σχέδιο σὲ βάρος μας. Σύμμαχός της σὲ αὐτὸ εἶναι το....

Ἑτοιμάζουν τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων παρὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη τοῦ Ἀρείου Πάγου

Μετὰ τὴν Ἰρλανδία σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφύλων καὶ στὴν Ἑλλάδα Οἱ Ἰρλανδοὶ μὲ 62,3% ψήφισαν «ναὶ» στὸ γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Στὴν Ἀθήνα στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή, ἐνῶ ὁ Ἄρειος Πάγος ἀντιδρᾶ
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἰρλανδία ἔγινε ἡ πρώτη χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἐπέτρεψε -μὲ εὐρεία πλειοψηφία 62,3% μέσω δημοψηφίσματος τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφύλων, γυρίζοντας τὴν πλάτη στὸν συντηρητισμὸ ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὴν Καθολικὴ ἐκκλησία, τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἐνῶ βελτιώνει καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ἑτερόφυλων ζευγαριῶν.
Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου στὸ Δουβλίνο, ἄνδρες καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πόλης γιὰ νὰ γιορτάσουν «μιὰ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση» ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Λίο Βάραντκαρ. Πολλοὶ μίλησαν γιὰ μιὰ τεράστια νίκη γιὰ τὴν ἰσότητα στὴν Ἰρλανδία, ἡ ὁποία θὰ μείνει στὴν Ἱστορία τῆς χώρας.
Στὴν Ἑλλάδα πάλι, ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ διευρυμένο σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης βάζει τὶς τελευταῖες πινελιὲς καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ὡστόσο ἐπαναλαμβάνει μὲ νέα εἰσήγησή του ὅτι δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ....

23 Μαΐ 2015

Παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων" στήν ἈθήναΣᾶς προσκαλοῦμε νὰ παραστῆτε στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων" ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τρίτη 26 Μαΐου 2015 καί ὥρα 19.00 στὴν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (πλατεία Γεωργίου Καρύτση).
Εἰδικοὶ ἐπιστήμονες θὰ παρουσιάσουν τὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε πρόσφατα ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Ἐπίλεκτες χορωδίες θὰ παρουσιάσουν ὑποδειγματικὲς ἐκτελέσεις τῶν περιεχομένων τοῦ βιβλίου.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....

Τζόναθαν Τζάκσον: «Τί σημαίνει γιὰ μένα ἡ Ὀρθοδοξία» (μέρος β’)

Ὁ Ἰωναθαν Jakson σὲ συνέντευξή του στὴν Πεμπτουσία μιλάει γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ τὴν θέση τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική.
Δεῖτε τὸ Α΄ μέρος τῆς συνεντεύξεως…

Εὐγένιος Ροντιόνωφ, ὁ 19χρονος νεομάρτυς τῶν ἡμερῶν μας (23 Μαΐου 1996)

 νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ ἦταν στρατιώτης στὸν πρῶτο πόλεμο τῆς Τσετσενίας ἐπὶ ἐπαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη ἀπὸ τσετσένους ἀντάρτες, βασανίστηκε,σφάχτηκε σὰν ἀρνὶ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ὅταν ἀρνήθηκε νὰ γίνει μουσουλμάνος καὶ νὰ πολεμήσει ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ δήμιος  στὴ μητέρα του. 
Ἀποκεφαλίστηκε τὸ 1996 τὴ μέρα ποὺ γινόταν 19 ἐτῶν. Παρόλο ὅτι δὲν μεγάλωσε σὲ ἕνα εὐσεβὲς περιβάλλον δὲν ἀποχωριζόταν ποτὲ τὸν μικρὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ἡ γιαγιά του στὰ 11α γενέθλια του. Ἀπὸ αὐτὸ τὸν μικρὸ σταυρὸ ἀναγνώρισε ἡ μητέρα τοῦ τὸ σῶμα του ποὺ κειτόταν σὲ ἕναν ὁμαδικὸ τάφο μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους συστρατιῶτες του. Γιὰ τὴν γενναία ἄρνησή του νὰ ἀποχωριστεῖ αὐτὸ τὸ σταυρὸ καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο ἐσφάγη ὡς ἀμνός  στὶς 10/23 Μαΐου 1996. Ἡ κομμένη κεφαλὴ τοῦ εἶχε ταφεῖ ἀπὸ....

Ἐκδήλωση στὰ Ἰωάννινα γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων

Μὲ ἀφορμὴ τὴν 19η Μαίου, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, σᾶς προσκαλοῦμε στὴν ἐκδήλωσή μας μὲ θέμα : «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ 3.000 ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ», στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα (Παπαδοπούλου 11, 2ος ὄροφος) τὴν Πέμπτη 28 Μαίου 2015 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.
Ὁμιλητὲς: Γ. Παναγόπουλος (Ἐπ. Καθηγητὴς Α.Ε.Σ. Βελλᾶς Ἰωαννίνων) καί  Θ. Μαλκίδης (Διδάκτορας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν)
Διοργάνωση: - Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη
- Πρωτοβουλία Φοιτητῶν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν γενοκτονιν 
- Ὁμάδα Πολιτῶν Εὐτοπία

23 Μαΐου 2006: Ὁ σμηναγός Κωνσταντῖνος Ἡλιάκης «πέφτει» ὑπεραπιζόμενος τούς αἰθέρες τοῦ Αἰγαίου. Ἀθάνατος!

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα σέ πενθεῖ μά πιό πολύ ἡ Κρήτη, πού ἔχασε τόν Σταυραετό ἀπό τόν Ψηλορείτη.
Εἰς τούς αἰθέρες σκόρπισε τό ἀκριβό σου σῶμα, τήν δόξα καί τήν ἀντρειά δέν τήν σκεπάζει χῶμα!
Ἦταν Μάιος τοῦ 2006 λίγο μετά τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Κώστα Ἡλιάκη, λίγο μετά τήν ἡμέρα πού ὁ σμηναγός ἔκανε τό ἀδιανόητο γιά τόν ἁπλό ἄνθρωπο, αὐτόν πού ἔχει ὡς μέτρο τό ἀνθρώπινο, πού πῆγε ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς του, ἡμέρα Κυριακή καί ἐνῶ δέν εἶχε ὑπηρεσία, νά πετάξει γιά τίς ἐκδηλώσεις ἀπό τή Μάχη τῆς Κρήτης! 
Ἦταν δύο 24ωρα ἀπό τή γιορτή πού γιόρτασε στό Μάλεμε τιμώντας τή...

Ἁπλῶς ἡ πλειοψηφία τῆς Συνόδου ἢ οἱ Θεούμενοι;

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα  Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Πράξ. Ἀποστ. Κ΄ 16-18 & 28-36)
Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας.
Ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ συγγραφέας τοῦ Βιβλίου τῶν Πράξεων, καταγράφει ἐπακριβῶς καὶ μὲ δέος τοὺς τελευταίους αὐτοὺς λόγους τοῦ Ἀπ. Παύλου, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ προφητικοί, ἀφοῦ ἀναφέρεται στὴν ἔλευση τῶν λύκων, «λύκοι βαρεῖς» μετὰ τὴν ἄφιξή μου.
Ἐπισημαίνει πὼς ὀφείλουν καὶ ὅτι πρέπει νὰ παραμένουν ἄγρυπνοι οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ προστατεύουν τὸ ποίμνιο.
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ δυναμικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη κείμενο, καλεῖ τὸν κάθε πιστὸ χριστιανό, ἀφ' ἑνὸς νὰ γνωρίσει σωστὰ τὴν Ἀποστολική μας πίστη, ἀφ' ἑτέρου νὰ προσέχει ὥστε νὰ μὴ βαδίζει ἀμέριμνος στὴν πνευματική του στράτα. Ἡ ἀμεριμνησία στὰ πνευματικὰ ἀποτελεῖ μεγάλο κακὸ καὶ τοῦτο διότι καιροφυλακτοῦν οἱ «βαρεῖς λύκοι» γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ λογικὸ ποίμνιο καὶ φυσικὰ νὰ τὴν κατασπαράξουν.
Ὅμως, εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι, αὐτὸ τὸ Ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα εἶναι ἀφιερωμένο στὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ θυμόμαστε καὶ κυρίως νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τοὺς ἱερούς τους ἀγῶνες.
Μᾶς δίνεται λοιπὸν ἡ εὐκαιρία νὰ ὑπογραμμίσουμε κάποιες ἀλήθειες καὶ γιὰ τὴν...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: "Ποιµένες καὶ λύκοι"

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ 
«Eἰσελεύσονται... λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20, 29-30) 
ΚΑΙΡΙΑ σηµασία γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου, ποὺ µᾶς παρέδωσε ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ βιβλίο τῶν «Πράξεων». Μὲ τὸν θεῖο φωτισµὸ του ὁ Ἀπόστολος προδιαγράφει τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, τὶς περιπέτειές της µέσα στὸν κόσµο. Καὶ τονίζει ἀπερίφραστα ὅτι τὸ µεγαλύτερο κακὸ θὰ εἶναι ἡ ἐµφάνιση τῶν «λύκων», ποὺ θὰ τολµοῦν θρασύτατα νὰ παίρνουν τὴν θέση τῶν Ποιµένων. Ποιµένες καὶ «λύκοι» παρουσιάζονται παράλληλα ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο, γιὰ νὰ φανεῖ ἡ οὐρανοµήκης...

Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: «Μετάνοια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη»
Ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς (+2009) περιγράφει τὴν πνευματικὴ ζωὴ ὡς ἄθλημα ταπείνωσης καὶ ἀγάπης. Θέμα ὁμιλίας: «Μετάνοια, ταπείνωση καὶ ἀγάπη».
Δεῖτε τὴν ὁμιλία τοῦ Γέροντος…

22 Μαΐ 2015

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος πρό ἡμερῶν εἶχε πεῖ ὅτι «νομίζουν πώς κοιμᾶμαι μέσα στή λάρνακα, πεθαμένος ἤ ὅτι εἶμαι νεκρός. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ζωντανός...»


Ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν Ἁγίων Λειψάνων στήν Ὀρθοδοξία μας καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε καί νά ἀξιοποιήσουμε τήν ἰαματική τους Χάρη καί εὐλογία. Συνέντευξη μέ τόν μακαριστό γέροντα π.Ἰάκωβο Τσαλίκη, προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας.
Τό ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τήν ἐκπομπή Ράδιο-Παράγκα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν ἐκπομπή παρουσίαζε ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος.
π. Ἰάκωβος: Μιά μέρα θ᾽ ἀναστηθοῦν π. Κωνσταντῖνε μου, κατά τή βουλή καί τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού μᾶς εἶπε καί ὁ Χριστός μας «καί πάντες ἀναστήσονται». Καί ὅτι ὀστέα γυμνά ἐκβλύζουν ἰάματα, ἀλλά μέσα σ᾽ αὐτά τά λείψανα, τά ἱερά, κατοικοῦσε ἤ κατοικεῖ ψυχή ἀθάνατος κι ὅσο καί νά φθαροῦν μέσα στό χῶμα καί μέσα στή γῆ κάποτε μιά μέρα θά λάβουν ζωή αὐτά τά λείψανα καί τά ὀστά αὐτά, πάτερ Κωνσταντῖνε, καί θά ἀναστηθοῦν καί θά παρουσιαστοῦν πάλι στόν Δεσπότη Χριστό ὅπως, μέ συγχωρεῖτε, ἤμασταν καί πρῶτα ἀλλά καί μέ τό σῶμα, κι ὅτι θά λάβουν ζωή τά λείψανα αὐτά. 
π.Κ.Σ.: Πάτερ Ἰάκωβε, ἔχετε ἐκεῖ τά λείψανα τοῦ ὁσίου Δαυίδ. Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε μερικά πράγματα γιά τήν ἐνέργεια πού κάνουν τά λείψανα...

Ἡ ἀποτελεσματικὴ προσευχή

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΥΚΟΛΑ µιλᾶµε γιά τήν προσευχή. Χρησιµοποιοῦµε µάλιστα καί παραδείγµατα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά πατερικά κείµενα καί τούς βίους τῶν Ἁγίων. Τονίζουµε τήν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς, ἀλλά στήν πράξη σχεδόν ὅλοι σκοντάφτουµε. Τό µεγάλο ἐµπόδιο εἶναι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ κατά τήν προσευχή! Νά περιοριστεῖ καί νά στραφεῖ µέ θερµότητα στά αἰτήµατα τῆς προσευχῆς, γιά νά γαληνέψει καί ἡ καρδιά µας. Εἶναι ἕνα δύσκολο ἔργο, ὄχι µόνο γιά τούς ἐν τῷ κόσµῳ χριστιανούς, ἀλλά καί γιά τούς µοναχούς. 
Κανένας πιστός δέν ἀρνεῖται τήν προσευχή. Πολλοί ὅµως τήν ἐγκαταλείπουν, γιατί δέν µποροῦν νά ξεπεράσουν τή δυσκολία νά συγκεντρώσουν τό νοῦ τους. Θεωροῦν τήν προσευχή µαταιοπονία. Ἐπειδή δέν γεύτηκαν ποτέ τή γλυκύτητά της, δέν πείθονται εὔκολα ἀπό τίς προτροπές τῶν πνευµατικῶν καί τῶν ἱεροκηρύκων. Ὅµως πρέπει νά διευκρινίσω ὅτι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ δέν εἶναι κάτι πού τό πετυχαίνουµε µιά φορά καί µετά τό διατηροῦµε χωρίς κόπο καί προϋποθέσεις. Ὁ νοῦς ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς ἐξωτερικούς, ἀλλά καί ἐσωτερικούς, παράγοντες, γι᾿ αὐτό καί ἡ προσπάθεια πρέπει νά εἶναι διαρκής. Ἡ ἐπιτυχία ἄλλοτε θά εἶναι µεγάλη καί ἄλλοτε µικρή. Ὅµως προσοχή! ∆έν πρέπει νά ἀπογοητευόµαστε, ὅταν ἡ προσευχή µας δέν φέρνει τούς καρπούς πού περιµένουµε. Ἰδιαίτερα στό θέµα τῆς ἱκανο- ποίησης τῶν αἰτηµάτων µας. Πρέπει νά γνωρίζουµε ὅτι ὁ Θεός ἐκτιµᾶ τήν προαίρεσή µας καί ἀναγνωρίζει τίς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.