29 Μαΐ 2015

Τζάμπα κουράζονται οἱ Τοῦρκοι, τὴν ΠΟΛΗ θὰ τὴν ξανακτίσουν οἱ Ἕλληνες

Φωτὸ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία μνήμη τῆς ἅλωσης τῆς Πόλης ὑπὸ τῶν Τούρκων.
Ἀγαθὴ συγκυρία τῆς πρόνοιας τοῦ Ἅγιου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν παραμονὴ τῆς 29 Μαΐου τιμάει τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ ποὺ προφήτεψε  αἰῶνες πρὶν τὸ 1453 τὸ πάρσιμο τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς καὶ ἔδωσε  μάλιστα τὸ στίγμα τῶν σημερινῶν ἡμερῶν μας δηλ. τὴν εἰσόρμηση μέσα στὴ Πόλη τοῦ Ξανθοῦ Γένους.
Εἶναι λογικὸ καὶ ἀπὸ τὰ γεωπολιτικὰ σημεῖα ποὺ μᾶς περιβάλλουν σὲ λίγο νὰ ¨ἐορτάζουμε¨ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ὑπὸ τῶν Ρώσων καὶ τὸ δόσιμό της στοὺς Ἕλληνες καθότι τὰ γεωστρατηγικὰ συμφέροντα θὰ τὸ ἐπιβάλλουν.
Οἱ Τοῦρκοι τὰ ξέρουν ὅλα αὐτὰ καὶ θέλουν νὰ ξορκίσουν τὸ κακὸ μὲ φαραωνικὰ ἔργα.
¨Τό κύριο κόμμα τῆς κοσμικῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Τουρκία CHP (Λαϊκὸ Ρεπουμπλικανικὸ Κόμμα) ἀνακοίνωσε τὸ δικό του φαραωνικὸ ὅραμα: εἶναι τὸ λεγόμενο «πρόγραμμα τοῦ αἰώνα» ποὺ θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν δημιουργία μίας ἐντελῶς νέας «μεγα-πόλης». Συνολικὸ ὕψος τῆς ἐπένδυσης; 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μιλώντας σὲ τελετὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ πρόεδρος τοῦ CHP Κεμὰλ...
Κιλιτσντάρογλου ἀνακοίνωσε τὰ φιλόδοξα σχέδια, ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἐκτιμᾶ ὅτι θὰ δημιουργήσουν 2,2 ἑκατομμύρια θέσεις ἐργασίας τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια.
Ὅλα αὐτὰ βέβαια μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ νικήσει στὶς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουνίου, κάτι ποὺ δὲν φαίνεται καθόλου πιθανό.
Σύμφωνα μὲ τὴν μελέτη, ἡ πόλη θὰ ἔχει περίπου 3 ἑκατ. κατοίκους, καὶ θὰ ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ τὸ 2020. Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κεντροαριστεροῦ CHP δὲν ἀποκάλυψε σὲ ποιὸ ἀκριβῶς σημεῖο σκοπεύει νὰ οἰκοδομήσει τὴν «μέγα-πόλη», ἀλλὰ εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι θὰ χτιστεῖ στὴν Ἀνατολία.
Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἐξαγγελία τοῦ CHP, ἐν μέσω τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ἔχει σκοπὸ νὰ δείξει ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση δὲν ὑστερεῖ σὲ μεγαλεπήβολα ἀναπτυξιακὰ σχέδια.
Ἀπὸ τὸ 2002, ἐπὶ πρωθυπουργίας Ρετζὲ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, οἱ διαδοχικὲς κυβερνήσεις τοῦ ΑΚΡ πραγματοποίησαν μεγάλα ἀναπτυξιακὰ σχέδια, ὅπως ἡ κατασκευὴ νέας γραμμῆς μετρὸ ποὺ περνάει κάτω ἀπὸ τὸν Βόσπορο συνδέοντας τὴν εὐρωπαϊκὴ μὲ τὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τῆς Πόλης.
Στὶς παραμονὲς τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου, ἡ κυβέρνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου ὑπόσχεται τὴν κατασκευὴ καὶ τρίτου διεθνοῦς ἀεροδρομίου στὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ τρένα ὑψηλῆς ταχύτητας ποὺ θὰ μειώσουν τὸν χρόνο τοῦ ταξιδιοῦ πρὸς τὴν Ἄγκυρα σὲ 1,5 ὥρα.
Στὸ παρελθόν, τὸ CHP εἶχε καταγγείλει τὰ «φαραωνικὰ» σχέδια τοῦ «σουλτάνου Ἐρντογᾶν» ὡς λαϊκίστικα πυροτεχνήματα, καὶ δῶρα στοὺς ἰσλαμιστὲς μεγαλοεργολάβους.
Τὸ ὅτι ἀποφάσισε νὰ ἀνταγωνιστεῖ τὸ ΑΚΡ σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο μᾶλλον δείχνει τὴν ἡγεμονία ποὺ ἔχει ἀποκτήσει τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν, καὶ τὶς δυσχέρειες τῆς κοσμικῆς κεμαλικῆς ἀντιπολίτευσης νὰ τοῦ ἐπιβληθεῖ. Οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν ἄνετη ἐπικράτηση τοῦ ΑΚΡ καὶ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές.¨ tovima.gr  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  22/05/2015

Καὶ ἐνῶ σὲ ἐμᾶς ἔχει ἀρχίσει γιὰ  τὰ καλὰ τὸ μάτς! Τοκογλύφων –Τούρκων   καὶ μάλιστα τὸ παιχνίδι παίζεται σὲ ξένο γήπεδο γιὰ αὐτοὺς ποὺ λέγεται Αἰγαῖο δίχως διαιτητὴ καὶ κανόνες. Μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς ἀφήσουν ¨ταπὶ γιὰ ταπὶ¨ ἀπὸ ρευστὸ γιὰ νὰ βάλουν χέρι στὰ ἐνεργειακὰ ὑποθαλάσσια οἰκόπεδα τῆς Ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ τῆς Αἰγιαλίτιδος ζώνης μας.
Ὁ Ἕλληνας παρακολουθεῖ ἀποσβολωμένος ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τῶν καθυστερήσεων-ἀναβολῶν-διαπραγματεύσεων ποὺ στήνεται ἐξ ἐπίτηδες ἀπὸ τοὺς ξένους μέχρι νὰ γίνει ἡ μοιρασιὰ τῆς περιουσίας ποὺ μᾶς ἀνήκει καὶ τὴν εἶχαν βάλει στὸ μάτι πρὶν πολλὲς δεκαετίες.
Εἶναι σίγουρο ὅτι σὲ λίγο θὰ πᾶμε στὰ πέναλτι καὶ ἀπὸ τὸ πουθενὰ θὰ ἐμφανιστεῖ ἕνας ¨ξανθὸς διαιτητής¨ γιὰ νὰ καθορίσει τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀγώνα σύμφωνα μὲ τὰ δικά του συμφέροντα (Στενὰ-Αἰγαῖο-Κύπρο).
Μᾶλλον λοιπὸν τζάμπα κουράζονται οἱ γείτονές μας νὰ σχεδιάζουν μεγαλεπήβολα φαραωνικὰ ἀρχιτεκτονήματα καὶ νὰ πουλοῦν μούρη στὸ Αἰγαῖο …Ο ΚΑΙΡΟΣ ΗΓΓΙΚΕΝ…
¨Οἱ Ἕλληνες ταπὶ ἀπὸ ρευστὸ καὶ αὐτοὶ στὸ γεωπολιτικὸ ταψὶ γιὰ τὸ μοίρασμα τῶν ἐδαφῶν ποὺ κατέκτησαν μὲ πρωτόγνωρο αἷμα καὶ βία γιὰ τὰ παγκόσμια ἱστορικὰ δεδομένα¨.

¨Κάποια ἄλλη παρέα εἶχε πάει στὸν Γέροντα  ( Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη). Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς σπούδαζε πολιτικὸς μηχανικὸς στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Ξάνθης. Σὲ μία στιγμὴ, γυρίζει ὁ Γέροντας, τὸν δείχνει μὲ τὸ δάκτυλο – αὐτὸς, σημειωτέον, πήγαινε στὸν γέροντα γιὰ πρώτη φορὰ καὶ τοῦ λέει: ¨Ἐσὺ, σὰν πολιτικὸς μηχανικὸς, θὰ συμβάλλεις στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Πόλης, γιατί ἡ Πόλη θὰ ἀνοικοδομηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ¨. Γύρισε καὶ τὸν ἔδειξε μὲ τὸ δάκτυλο μπροστὰ σὲ ὅλους. Τὸ παιδὶ, τότε, ἦταν φοιτητής. Μετὰ , ὁ Γέροντας γυρίζει σὲ μένα καὶ λέει: ¨Κι ἐσὺ, Ἀνέστη, θὰ πᾶς στὴν Πόλη.¨ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ο Ἁγιορείτης. Νικολάου Ζουρνατζόγλου
ΚΑΛΗ ΑΝΤΆΜΩΣΗ ἀδέλφια στὸ κτίσιμο τῆς ΠΟΛΗΣ… τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ ἔχουν δουλειὰ καὶ ἀξιοπρέπεια πράγματα ποὺ τοὺς τὰ στέρησαν…
Νὰ στέκεστε πάντα Καλὰ – Ὀρθόδοξα καὶ Ἑλληνικά.

2 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ30 Μαΐου 2015 - 2:11 π.μ.

  Ίσως αισθάνονται και οι ίδιοι οι Τούρκοι ότι το τέλος πλησιάζει, γι'αυτό θέλουν να χτίσουν μεγαλούπολη στην Ανατολία....την Πόλη την θεωρούν ήδη χαμένη....

  ΥΓ - Δεν ξέρω εάν είδατε στιγμιότυπα από τον φετινό "εορτασμό" της Αλώσεως από τους Τούρκους.

  Πέρα από το γελοίον και το καρακιτσαριό της υποθέσεως, ήταν εμφανής μια κακομοιριά και μια κατήφεια στα πρόσωπά τους....Καμιά σχέση με τα περασμένα μεγαλεία.

  Φαίνεται ότι στο συλλογικό υποσυνείδητο των σφαγέων του Ελληνισμού αρχίζει να διαμορφώνεται μια εικόνα για τα γεγονότα που έρχονται...

  Και - πιθανώς - στην Τουρκία να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τα επερχόμενα σε σχέση με εμάς που υφιστάμεθα την παραπληροφόρηση των εγχωρίων ΜΜΕ.

  Αυτό άλλωστε έχει προφητεύσει και ο Πατροκοσμάς ..." ...οι Τούρκοι θα γνωρίσουν το μυστικό 3 μέρες νωρίτερα από τους Χριστιανούς...."

  Οι 3 μέρες είναι ίσως συμβολικός αριθμός, αλλά το νόημα είναι ότι οι Τούρκοι θα είναι "υποψιασμένοι" για τα επερχόμενα πριν από εμάς.

  Με δεδομένο ότι οι Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες είναι πολύ πιο ενημερωμένες από τις αντίστοιχες Ελληνικές, δεν αποκλείεται οι Τουρκαλάδες να έχουν "μυριστεί" τις προθέσεις των "ξανθών διαιτητών" και γι'αυτό επιδεικνύουν τέτοια νευρικότητα και προκλητικότητα το τελευταίο διάστημα.

  Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο αγαπητός κύριος Βαρδάκας για τα παραπάνω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕ ΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΣΩΤΟ ΥΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΖΩΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.