18 Απρ 2024

Ὁ Μεγάλος Κανών

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰ. Μ. Φουντούλη: ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, ἐκδ. Ἀ. Δ.
Ἡ Πέμπτη ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν εἶναι τό λειτουργικό ἀποκορύφωμα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι μακρότερες καί ἐκλεκτότερες. Στή συνήθη ἀκολουθία τῶν λοιπῶν ἑβδομάδων θά προστεθοῦν δύο νέες ἐκτενεῖς ἀκολουθίες·τήν Πέμπτη ὁ Μέγας Κανών καί τό Σάββατο ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Κανονικά τό ἀποκορύφωμα αὐτό θά ἔπρεπε νά ἀναζητηθῇ στήν ἑπομένη, στήν ἕκτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, πού εἶναι καί ἡ τελευταία τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀλλά ὅλα στή λατρεία μας ἔχουν τακτοποιηθῆ ἀπό τούς Πατέρας μέ πολλή μελέτη καί περίσκεψι. Μέ «διάκρισι», κατά τήν ἐκκλησιαστική ἔκφρασι.
Μετά ἀπό τήν τελευταία ἑβδομάδα ἀκολουθεῖ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς, μέ πυκνές καί μακρές ἀκολουθίες, ἀνάλογες πρός τά μεγάλα ἑορτολογικά της θέματα. Μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ ἀποκορυφώματος τῆς Τεσσαρακοστῆς ἔπρεπε νά...

Κυκλοφορήθηκε τὸ νὲο περιοδικὸ «Ἐρῶ»

Τὸ περιοδικὸ «Ἐρῶ» τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ἀποτελεῖ ἕνα μέσο οὐσιαστικῆς μορφῆς ἐνημέρωσης, προβληματισμοῦ καὶ ἐπικοινωνίας τῶν, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀλλὰ καὶ ὅλων ὅσων συμμερίζονται τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀνησυχίες της.
Μέλημα τοῦ περιοδικοῦ «Ἐρῶ» εἶναι νὰ διακονήσει, νὰ προβάλλει καὶ νὰ συμβάλλει στὴν βαθύτερη γνώση, βίωση καὶ προάσπιση, σὲ ὅλες τὶς πτυχές τους, τῶν Ἀξιῶν αὐτῶν οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν ψυχὴ τοῦ Γένους μας, μᾶς διέσωσαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ θὰ μᾶς διασώσουν καὶ πάλι ἂν τὶς διαφυλάξουμε.
Οἱ ἀξίες αὐτὲς εἶναι: ἡ μακραίωνη, πολυκύμαντη καὶ ἐξόχως διδακτικὴ ἱστορία μας, ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, ποῦ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καὶ τὴν « κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησίαν», ἡ ἀπαράμιλλη ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν ὁποία κατὰ θεία πρόνοια γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀποκαλυφθείσας Ἀλήθειας καὶ ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία καὶ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ποῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀνάλογα μὲ τὸ ἦθος τοῦ ἄρχοντα, πλάθονται συνήθως καὶ οἱ ὑπήκοοι, ὥστε ὅποιοι εἶναι οἱ ἡγέτες, τέτοιοι κατ' ἀνάγκη εἶναι οἱ ὁδηγούμενοι. 
Μέγας Βασίλειος

17 Απρ 2024

Κείμενο ράπισμα τῆς Κουρουπάκη στὴν Μητσοτακική πολιτική ἀναλγησία, γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀνακάλυψη» τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδας!

Τῆς Ἀσπασίας Ἰ. Κουρουπάκη, Βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν 
Ξαφνικὰ τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀνακάλυψαν τὴν δημογραφική μας κατάρρευση. Ἀφορμὴ στάθηκε ἕνα σχόλιο στὸ twitter. Ὅμως ἡ ΝΙΚΗ παρακολουθεῖ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ μπῆκε στὴν Βουλὴ καὶ ἔχει θέσει ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητά της τὸ ζήτημα αὐτό. 
Δύο χρόνια μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ, καὶ κατόπιν δικοῦ μας σχετικοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἔκπτωση στὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ εἶχαν οἱ πολύτεκνοι. 
Ἔχουμε ἤδη διεκδικήσει νὰ ληφθοῦν μέτρα ὅπως ἡ θέσπιση πλήρους ἀφορολόγητου γιὰ τὶς 27.000 πολύτεκνες οἰκογένειες, τὸ ὁποῖο ὅμως ἡ κυβέρνηση, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς κ. Θεοχάρη, ἀπέρριψε ὡς «ἀντίθετο στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη». Παράλληλα δέ, ὕστερα ἀπὸ κοινοβουλευτικὴ παρέμβαση τῆς ΝΙΚΗΣ, κατέστη ἀφορολόγητο τὸ ἐπίδομα μητρότητας...

Σοφαὶ νουθεσίαι τοῦ ἁγιασμένου Ὁσίου Ἀμφιλοχίου Μακρή

Ψυχοσωτήρια Διδάγματα Συγχρόνων Γερόντων, Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη", Θεσσαλονίκη 
(Νουθεσίαι τοῦ ἁγιασμένου Πατρὸς Ἀμφιλοχίου Μακρὴ πρὸς Μοναχές)
  • Τὸ νὰ παραμένης πιστὸς εἰς τὸν Μοναχισμὸν θεωρεῖται μαρτύριον. 
  • Θέλει ὁ Χριστὸς νὰ σοῦ βγάλη τὰ ἀγκάθια, διότι εἶναι κηπουρὸς καὶ σὺ θέλεις τὴν ἡσυχία σου. 
  • Ὁ Χριστὸς εἶναι κοντά μας, ἂς μὴ τὸν βλέπομε... καμμιὰ φορά μᾶς δίδει καὶ κανένα μπάτσο ἀπὸ πολλὴν ἀγάπην... 
  • Πρέπει νὰ χαίρεσαι. Καλλιτεχνικὴ σμίλη κρατᾶ στὰ χέρια του ὁ Ἰησοῦς. Θέλει νὰ σὲ ἐτοιμάση ἕνα ἄγαλμα τοῦ οὐρανίου παλατιοῦ. 
  • Εἶσθε βασιλικὰ πρόσωπα, προορίζεσθε γιὰ τὸν οὐράνιο νυμφῶνα. 
  • Ὅταν ἰδῇς ἄνθρωπον κουρασμένον (πνευματικῶς) μὴ τοῦ βάλης...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν ὑπάρχει ἀθλιώτερο πράγμα ἀπὸ τὸν ἄρχοντα, πού δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτε τοὺς ὑπηκόους του. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

16 Απρ 2024

Ὁ ρεαλισμὸς ἑνὸς σταυροῦ: Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ ἐθνοομολογητή Βορειοηπειρώτη Κώστα Κυριακοῦ γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ μὲ τὴ Νίκη!

Τοῦ Κώστα Παναγόπουλου 
Τὸ νὰ σταυρώσεις τὸν Κώστα Κυριακοῦ στὸ εὐρωψηφοδέλτιο εἶναι ρεαλισμὸς γιὰ ἕναν ἐσταυρωμένο τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Εἶναι σὰν νὰ βάζεις δίπλα στ’ ὄνομά του, τὸν σταυρὸ ποὺ κουβάλησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ ὅλη τὴ ζωή του. 
Δὲν ξέρω, ἂν χωράει τ’ εὐρωκοινοβούλιο λιοντάρια· ἀληθινὰ βασανιστήρια· φυλακισμένους γιὰ τὴν Ἑλλάδα· ἕναν ἄνθρωπο ποὺ κι ἐγὼ καὶ τόσοι ἄλλοι τὸν γνωρίσαμε νὰ δουλεύει θυρωρὸς σὲ σχολεῖο κι ἀπορήσαμε, ὅταν τὸν εἴδαμε νὰ βγαίνει ἀπ’ τὸ κουβούκλιο τοῦ θυρωρείου καὶ δὲ χώραγε ὁ τόπος τὸ εἰδικὸ βάρος τ’ ἀνθρώπου καὶ πῶς τὸν χώραγε τὸ κουβούκλιο δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω. 
Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ Κυριακοῦ γιὰ τὴν Εὐρωβουλὴ μὲ τὴ Νίκη εἶναι ἀπὸ τὶς ὡραιότερες καὶ πιὸ δίκαιες εἰδήσεις σ’ ἕναν τόπο ποὺ δὲν ἔχει οὔτε...

Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ἔβαλε στὸ «σκαμνί» τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ: «Ὁ πολιτσμὸς εἶναι ἐργαλεῖο γεωστρατηγικό! Νὰ φτιάξετε ἕνα πολιτισμικὸ ἀνάχωμα στὸν ὀθωμανικὸ πολιτισμικὸ ἰμπεριαλισμό, ποὺ ἀναθεωρεῖ τὴν ἱστορία καὶ κατακλύζει ἀκόμη καὶ τὶς ἑλληνικὲς ὀθόνες»!

Ἡ βουλευτής 
Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν κυρία Ἀσπασία Κουρουπάκη ἐπανέλαβε τὴν βασικὴ θέση τῆς «ΝΙΚΗΣ», ὅτι τὰ ζητήματα πολιτισμοῦ, εἶναι ζητήματα ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητας. Ὁ πολιτισμὸς εἶναι ἡ ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία συστηνόμαστε στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ ἕνα πανίσχυρο γεωστρατικὸ ἐργαλεῖο, ἤπιας ἰσχύος. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζουμε μόνο ἐμεῖς. Τὸ ξέρουν καὶ οἱ γείτονες, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ἀναπτύξει μιὰ βιομηχανία θεάματος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναπαραγωγὴ ἑνὸς ἀφηγήματος γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἠθικὴ ἀνωτερότητα τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ διαπίστωση δὲν εἶναι ἡ ἄποψη κάποιων συνωμοσιολόγων. 
Καταθέτω στὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς, ἐπεσήμανε ἡ κυρία Κουρουπάκη, τὸ ἄρθρο τοῦ Gurdian μὲ τίτλο «Πῶς ἡ τουρκικὴ τηλεόραση κατακτᾶ τὸν κόσμο». Σὲ αὐτὴν τὴν πολιτισμικὴ πρόκληση, ἔχουμε ὑποχρέωση σὰν χώρα νὰ ἀπαντήσουμε! Διαβάζοντας κανεὶς αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ποὺ σᾶς καλῶ...

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ μᾶς εἰσαγάγει στὰ στάδια τῆς Τελειώσεως

Γράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, 
Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων 
Οἱ 40 ἡμέρες τῆς Μ. Σαρακοστῆς καὶ οἱ 3 ἑβδομάδες τοῦ Τριωδίου, ποὺ προηγοῦνται, εἶναι μέρες πνευματικῆς ἐκγύμνασης καὶ ἀσκητικῆς πορείας γιὰ τοὺς Χριστιανούς, καθὼς στηρίζουν, πνευματικά, τὸ ταξίδι τους στὴ θεάρεστη κάθαρση, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ βίωση τῆς Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Του Ἀναστάσεως. 
Ἡ Σαρακοστή μᾶς δείχνει ποῦ βρισκόμαστε, ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ πῶς μποροῦμε νὰ ἐπανέλθουμε στὴ ἱερὴ κανονικότητα τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀνεβαίνοντας, ἀπὸ τὰ χαμηλὰ καὶ γήινα, στὰ ψηλὰ καὶ οὐράνια. 
Ἡ ἔναρξη τοῦ ἀγῶνα, ποὺ μᾶς προτείνει ἡ Μ. Σαρακοστὴ προκειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ ἀναστηλώσουμε τὴν εἰκόνα, ποὺ μᾶς χάρισε ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός, γίνεται κατὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ἐκεῖ...

Ποιούς ὑποψηφίους Εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ θὰ ψηφίσετε; (ἕως 4 σταυροί)

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Πολλοὶ πού πᾶνε στοὺς Ἁγίους Τόπους γιὰ τουρισμὸ καὶ χωρὶς εὐλάβεια, εἶναι καλύτερα νὰ μὴν πᾶνε. Ἄλλο εἶναι ὅταν κανεὶς πηγαίνει προσκύνημα μὲ πνευματικὴ συντροφιὰ καὶ πνευματικὸ συνοδὸ καὶ ἔχει κάνει προηγουμένως καὶ μία ἀνάλογη προετοιμασία... 
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

15 Απρ 2024

Ἁγίου Ἰωάννου «Τῆς Κλίμακος» - Λόγος περὶ διακρίσεως

Ἀπό τό βιβλίο «ΚΛΙΜΑΞ» τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Παρακλήτου
1.-.Ἡ βεβαία πίστις εἶναι μητέρα τῆς ἀποταγῆς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα εἶναι ἡ θύρα τῆς ἀπροσπαθείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν εἶναι αἰτία τῆς ξενιτείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό.
2.-. Τήν ὑποταγή τήν ἐγέννησε ἡ καταδίκη τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἡ ὄρεξις τῆς πνευματικῆς ὑγείας. Μητέρα τῆς ἐγκρατείας εἶναι ἡ σκέψις τοῦ θανάτου καί ἡ διαρκής μνήμη τῆς χολῆς καί τοῦ ὄξους τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Προϋπόθεσις καί συνεργός τῆς σωφροσύνης καί καθαρότητος εἶναι ἡ ἡσυχία. Θραῦσις τῆς σαρκικῆς πυρώσεως εἶναι ἡ νηστεία. Καί ἀντίπαλος τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν εἶναι ἡ συντριβή τοῦ νοῦ.
3.-. Ἡ πίστις καί ἡ ξενιτεία εἶναι ὁ θάνατος τῆς φιλαργυρίας. Ἡ εὐσπλαγχνία καί ἡ ἀγάπη παρέδωσαν τό σῶμα σέ θυσία. Ἡ ἐκτενής προσευχή εἶναι ὄλεθρος τῆς ἀκηδίας. Ἡ μνήμη τῆς Κρίσεως εἶναι πρόξενος τῆς πνευματικῆς προθυμίας. Θεραπεία τοῦ θυμοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς ἀτιμίας, ἡ ὑμνωδία καί ἡ εὐσπλαγχνία.
4.-. Ἡ ἀκτημοσύνη καταπνίγει τήν λύπη. Ἡ ἀπροσπάθεια πρός τά...

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος!

Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως
ΟΡΓΗ ἔχει προκαλέσει ἡ ἀντιμετώπισις τῶν τουρκικῶν προκλήσεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ πολιτική ἡγεσία του, πού ἐξετέθη μέ τήν γνωστή ὑπόκλιση τοῦ ὑπουργοῦ κ. Γιώργου Γεραπετρίτη πρό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν Ἀθήνα, παραβλέπει τίς ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τῆς λεγομένης Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἄγκυρα.
Τελευταῖο κροῦσμα, ἡ ἀμφισβήτησις ἀπό τήν γείτονα τοῦ δικαιώματος τῆς χώρας μας νά δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα γιά νά προστατευθοῦν θηλαστικά, χελῶνες καί θαλασσοπούλια. Ἡ σχετική ἐξαγγελία ἔγινε ἐν ὄψει τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Κάποιος Ἄλλος ἀδελφὲ κυβερνάει τὸ σύμπαν καὶ ὄχι οἱ μεγάλοι τοῦ κόσμου τούτου. 
Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρὸς

14 Απρ 2024

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ ὀρθόδοξη ἄσκηση στὴν καθημερινότητά μας "

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2024] 

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης"

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Εἰς τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Γιατί ἡ Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτόν τόν Ἅγιο στό μέσον τῆς νηστείας, ὡσάν τήν πιό ἅγια εἰκόνα, ὥστε νά ἀτενίζουν ὅλοι σέ Αὐτόν;
 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐβίωσε καί ἔγραψε τήν Κλίμακα τοῦ Παραδείσου, πού ἐβίωσε τήν ἀνάβασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κόλασι μέχρι τόν Οὐρανό, μέχρι τόν Παράδεισο. Αὐτός ἐβίωσε τήν κλίμακα ἀπό τήν γῆ μέχρι τόν Οὐρανό, τήν κλίμακα πού ἐκτείνεται ἀπό τόν πυθμένα τῆς κολάσεως τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τήν κορυφή τοῦ παραδείσου.
Ἐβίωσε καί ἔγραψε. Ἄνθρωπος πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαγμένος. Ἄνθρωπος πού ὡδήγησε τήν ψυχή του εἰς τάς ὁδούς τοῦ Χριστοῦ, πού τήν ὡδήγησε ὁλόκληρη ἀπό τήν κόλασι στόν παράδεισο, ἀπό τόν διάβολο στόν Θεό, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀναμαρτησία, καί πού θεόσοφα μᾶς περιέγραψε ὅλη αὐτή τήν πορεία, τί δηλαδή βιώνει ὁ ἄνθρωπος πολεμώντας μέ τόν κάθε διάβολο πού βρίσκεται πίσω ἀπό τήν ἁμαρτία. Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.
Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται. Ὄχι! Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται! Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου. Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές. Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ; Ὤ, Κλίμακα...

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ἡ πόλις ποὺ ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε τὸν θεῖον αὐτὸν ἄνδρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀθλητικὴ καὶ ἀσκητική του ζωὴ δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀσφάλεια. Τὴν πόλι ὅμως ὅπου τώρα ζῆ καὶ ἡ ὁποία τὸν τρέφει μὲ ἀμβροσία, τὴν ἐγνώρισε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος· διότι ὁπωσδήποτε εὑρίσκεται τώρα καὶ αὐτὸς σ᾿ ἐκείνη τὴν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν ὁποίων «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».
Ἐκεῖ χορταίνοντας τὰ ἀχόρταστα μὲ ἄϋλη αἴσθησι καὶ βλέποντας τὰ ἀθέατα κάλλη, ἀπολαμβάνει τὶς ἀντάξιες ἀμοιβὲς τῶν ἱδρώτων του. Καὶ ἀφοῦ σὰν ἄκοπο βραβεῖο τῶν κόπων τοῦ ἐκέρδισε τὴν οὐράνιο κληρονομία, χορεύει αἰώνια μαζὶ μ᾿ ἐκείνους, τῶν ὁποίων πλέον «ὁ ποὺς ἔστη ἐν εὐθύτητι». Πῶς δὲ κέρδισε αὐτὴν τὴν μακαριότητα ὁ ἀοίδιμος, αὐτὸ θὰ τὸ ἐκθέσω στὴν συνέχεια...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐκεῖνος πού τιμᾶ τὸν Κύριο, ἐκτελεῖ ἐκεῖνα πού Αὐτὸς διατάζει. Ὅταν σφάλλει ἤ παρακούσει, ὑπομένει τὶς συνέπειες, ἀφοῦ ὀφείλονται σ’ αὐτόν. 
Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

13 Απρ 2024

Σκληρὴ Κόντρα Εὐρωεκλογῶν - Συμμετέχει ὁ Χιωτακάκος Δημήτριος, Ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς ΝΙΚΗΣ

Πόσο Μπιμπίλας εἶσαι; Ὑμνεῖς τὰ ὑγειονομικὰ χαρατσώματα τῶν γερόντων καὶ γελοιοποιεῖς ἁγίους – Καὶ μετὰ μιλᾶς γιὰ σεβασμὸ δικαιωμάτων;

Βλάσφημος καὶ ὑπέρμαχος τῶν ὑγειονομικῶν ἐκβιασμῶν - Ὁ «δικαιωματιστὴς» Σπύρος Μπιμπίλας δὲν ἔχει ἀφήσει δικαίωμα γιὰ δικαίωμα ὄρθιο!
 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὁ Σπύρος Μπιμπίλας γιὰ πολλὰ χρόνια συντηροῦσε τὴ δημοφιλία του πουλῶντας τὸ προφὶλ ἑνὸς προσιτοῦ ἀνθρώπου, ἑνὸς «ἀνθρώπου τοῦ λαοῦ» ποὺ ἔτρεχε γιὰ νὰ λύσει προβλήματα τῶν συναδέλφων του. Ἦταν τὸ «καλὸ παιδὶ γιὰ ὅλους», ὅπως λέει ὁ ἴδιος σήμερα. 
Ὅμως μὲ τὸ ποὺ ἔπιασε στασίδι στὴ Βουλὴ αὐτὸ τὸ «καλὸ παιδί», ἔδειξε ἕνα ἄλλο πρόσωπο. Ἕνα ἀποκρουστικὸ πρόσωπο. Καὶ μᾶλλον αὐτὸ τὸ πρόσωπο τὸν ἀντιπροσωπεύει πολὺ περισσότερο. Τὸ ἔχει αὐτὸ τὸ κακὸ ἡ ἐξουσία, νὰ μεγεθύνει τὶς ἐμμονὲς καὶ τὰ συμπλέγματα γιὰ ὅποιον δὲν συντηρεῖ πνευματικὲς ἄμυνες. Ἴσως τὰ μυαλὰ τοῦ κ. Μπιμπίλα παραφούσκωσαν μὲ τὸ διακομματικὸ χειροκρότημα τῶν συστημικῶν κομμάτων ποὺ ἀπέσπασε ἡ δακρύβρεχτη...

Σπυρίδων Τσιρώνης τῆς ΝΙΚΗΣ: «Σὲ ἀπάντηση στὴν "μαύρη" πολιτική σας, ἐρχεται τέτοιο "μαῦρο" στὶς Εὐρωεκλογές, ποὺ θὰ προκαλέσει καὶ πάταγο καὶ ἐξελίξεις! Συνεχίστε ἔτσι...»!

«Μαῦρο» στὶς Εὐρωεκλογὲς γιὰ τὴν «μαύρη» πολιτική σας!
Ὁμιλία τοῦ Σπύρου Τσιρώνη, βουλευτοῦ Ἀχαΐας τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ «Μέτρα γιὰ τὴ διαφύλαξη καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τὴν προστασία καὶ ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνόφωνου τραγουδιοῦ καὶ τῶν ἠχογραφημάτων νέων δημιουργῶν ἢ καλλιτεχνῶν, καθὼς καὶ τὴν προστασία καὶ διάχυση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, στὸ πλαίσιο τῆς διαφύλαξης καὶ ἀνάδειξης τῆς ἄϋλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς -Ρυθμίσεις γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχείρισης καὶ Ἀνάπτυξης Πολιτιστικῶν Πόρων καὶ λοιπὲς διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» (12/4/2024).
Δεῖτε τὴν ὁμιλία...

13 Ἀπριλίου 1204: Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φραγκολατίνους

Γράφει ὁ μακαριστός πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν
Ἐκεῖνον τὸν Ἀπρίλιο... (Ἡ ἅλωση τοῦ 1204)
Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ» (Ἑλ. Ἀρβελέρ). Ἀξίζει, συνεπῶς, μία θεώρηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔστω καὶ στὰ περιορισμένα...

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά...

Ἅγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης ὁ Ὁμολογητὴς (13 Ἀπριλίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
 Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τὸ παλαίφατο καὶ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης, πρὶν καταληφτεῖ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Φράγκους (1009) καὶ ἀποσχιστεῖ ἀπὸ τὴν Μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία (1054), ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα ἁγίων παπῶν, ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ θεματοφύλακας τῆς σώζουσας ἀλήθειας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάπες ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Ρώμης ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν ζωή του γιὰ τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη.
Γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, στὴν πόλη Τόδι Ὀμβρικῆς, τῆς κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ ἔζησε στὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος (610-641), ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστὸ ὑποστήριζε τὴν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἔζησε ἐπίσης στὰ χρόνια τοῦ Κώνστα Β΄ (641-668), ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τῶν προκατόχων του καὶ μάλιστα ἔγειρε διωγμὸ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Κώνστας μάλιστα, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Σεργίου, εὐνοούμενο τοῦ Ἡράκλειου, ἀνέβασε στὸν θρόνο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄν τὸ παιδὶ μάθει νὰ σκέπτεται σωστὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ, ἀπέκτησε πλοῦτο μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πλοῦτο καὶ δόξα δυνατότερη, ἀπὸ κάθε ἄλλη δόξα.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

12 Απρ 2024

Καταιγιστικὸς ὁ Δημήτρης Νατσιὸς στὴν Νάουσα γιὰ τὴ λασπολογία ποὺ δέχεται ἡ ΝΙΚΗ!

Μὲ στόχο τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν ἀφύπνιση τῶν πολιτῶν στὸν «πόλεμο ποὺ δέχεται ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης» μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας, τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος, τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων κ.ἄ., συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ἡ περιοδεία τοῦ Προέδρου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 
Ἑπόμενος σταθμὸς τῆς περιοδείας, ἡ Ἡρωικὴ Πόλη Νάουσας. Ἡ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ Τοπικὴ Κοινότητα ΝΙΚΗΣ Νάουσας μὲ θέμα: «Ἡ Ρωμιοσύνη ἐνάντια στὸν ὁλοκληρωτισμό», πραγματοποιήθηκε

"Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία, χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία"

"Χαῖρε, χρωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία,
χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία"
(Χαῖρε Παναγία, ποὺ εἶσαι ἡ θεραπεία τοῦ σώματός μου 
καὶ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μου)
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ Δ' Σταση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου)

λη ἡ ἱστορία τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἔχει καταγράψει ἄπειρο ἀριθμὸ θαυμάτων ἀπὸ τὶς φιλεύσπλαχνες ἐπεμβάσεις της Παναγίας γιὰ τὴ θεραπεία ὅλων τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἔχουν ἀναφανεῖ στὸ ἀνθρώπινο γένος, κάθε φορὰ βεβαίως ποὺ ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη πρὸς τοῦτο προϋπόθεση: ἡ πίστη πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν Ἴδια. Ὁ λαός μας τὸ γνωρίζει πολὺ καλά: «Πολὺ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου». Κι ἴσως...

Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία εἰσάγει ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση παρουσίασε τὴν Τετάρτη (10 Ἀπριλίου) τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοήθηση τοῦ θανάτου καὶ ἡ ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Ὑγείας Catherine Vautrin περιέγραψε τὶς λεπτομέρειες τοῦ μελλοντικοῦ νόμου ποὺ θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου ποὺ πάσχουν ἀπὸ μακροχρόνιες ἀσθένειες νὰ ἀποφασίσουν νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους. 

Τὸ νομοσχέδιο εἶχε καθυστερήσει ἀπὸ καιρό, ἰδίως μετὰ τὶς ἐργασίες ποὺ διεξήγαγε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2022 ἡ Συνέλευση τῶν πολιτῶν γιὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ 150 πολῖτες ποὺ κληρώθηκαν τυχαία. 

Στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ὁ Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ἀνακοίνωσε ὅτι ἑτοιμάζεται ἕνα νομοσχέδιο... 

Τί κρύβεται για τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Δημήτρης Καιρίδης θριαμβολογοῦσε. Τό ὑπουργεῖο τοῦ ὁποίου προΐσταται ἔδωσε στήν δημοσιότητα τά στοιχεῖα τοῦ Μαρτίου γιά τούς μετανάστες ἀπό τήν Τουρκία, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν παρανόμως ἀφιχθέντων τόν Μάρτιο, ἀνῆλθε σέ 2.231 ἔναντι 3.828 τόν Φεβρουάριο, μειωμένος...

Λόγος τοῦ Γέροντος Παρθενίου, Ἡγουμένου τῆς Ι.Μ. Ἁγίου Παύλου, εἰς τὴν πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ψυχωφέλιμος λόγος τοῦ Γέροντος Παρθενίου 
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους, 
τὴν Γ' Κυριακή τῶν νηστειῶν,
 εἰς τὴν πανήγυρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
καὶ εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
ὅπου φέτος συνέπεσαν μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο
(25/3/2024 π.η. 7/4/2024 ν.η.) 

Ἅγιος Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής: "Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ μὴν ἀφήνεις τὴ θέση σου"

Καὶ τώρα ποὺ νικήθηκες καὶ ἔπεσες μία φορὰ νὰ εἶσαι ἄγρυπνος στὸ ἑξῆς σὲ αὐτὸ τὸ πάθος. Διότι ὁ πειρασμὸς πάντοτε στέκει πλάϊ σου· καὶ σ’ ὅποιον πόλεμο νικήθηκε μία φορὰ -καὶ ἑκατὸ χρόνια νὰ περάσουν- μόλις ἔλθει ὁ ἄνθρωπος σ’ ἐκεῖνο τὸ πράγμα, ποὺ νικήθηκε τὴν πρώτη φορά, ἀμέσως τὸν ρίχνει καὶ πάλι.

Γι’ αὐτὸ λέω σὲ σένα καὶ σ’ ὅλους τους ἀδελφούς, ὅτι σὲ κάθε πόλεμο τοῦ ἐχθροῦ πρέπει νὰ βγεῖς νικητής. Ἢ νὰ πεθάνεις στὸν ἀγώνα· ἢ μὲ τὸ Θεὸ νὰ νικήσεις. Ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει. 

Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ μὴ ἀφήνεις τὴ θέση σου· μὴ λιποτακτήσεις· μὴ θελήσεις νὰ δείξεις τοῦ ἄλλου τὸ σφάλμα· μὴ ζητήσεις τὸ δίκαιο· ἀλλὰ σιωπώντας μέχρι θανάτου νὰ περάσεις τὸν πειρασμὸν...

Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Νέος ὁ Καυσοκαλυβίτης (12 Ἀπριλίου †)

Eι καί νέος σύ Aκάκιε τοῖς χρόνοις,
Aλλ' οὖν παλαιούς ὑπερήρας τοῖς πόνοις.
Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ἔζησε καί ἀνεδείχθη κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε μᾶλλον λίγα χρόνια μετά τό ἔτος 1630 μ.Χ., στό χωριό Γόλιτσα τῶν Ἀγράφων, τῆς (τότε) ἐπαρχίας Φαναρίου καί Νεοχωρίου, στή σημερινή κοινότητα Ἁγίου Ἀκακίου τοῦ νομοῦ Καρδίτσας. Οἱ γονεῖς του, εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι Χριστιανοί, μέ τήν ἐργασία τους κατόρθωσαν στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια νά ἐξασφαλίσουν τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς τους μέ αὐτάρκεια καί στοργικά εἶχαν ἀφοσιωθεῖ στήν ἀνατροφή τῶν δύο παιδιῶν τους πού τούς χάρισε ὁ Θεός. Ὅμως ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ πατέρα συγκλόνισε τήν οἰκογένεια καί ἐπισκίασε τήν εὐτυχία τους.

Ὁ Ἀναστάσιος, αὐτό ἦταν τό κοσμικό ὄνομα τοῦ Ὁσίου, ἔμεινε ὀρφανός σέ πολύ μικρή ἡλικία. Ἡ μητέρα τους μέ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Μερικοί, ἐνῶ δὲν τηροῦν τὶς ἐντολές, νομίζουν ὅτι πιστεύουν ὀρθά. Μερικοὶ πάλι πού τὶς τηροῦν, περιμένουν τὴ Βασιλεία σὰν μισθὸ πού τοὺς τὸν χρεωστεῖ ὁ Θεός. Καὶ οἱ δύο βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

11 Απρ 2024

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι...

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι συζητοῦν καὶ διαπραγματεύονται μὲ τὴν Τουρκία ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο βρυχᾶται γιὰ τὴ «Γαλάζια Πατρίδα», γιὰ τὰ «σύνορα τῆς καρδιᾶς μας», γιὰ τὴν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν μας, γιὰ τὴ Θράκη καὶ γιὰ τὴν Κύπρο... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κρατοῦν στὰ χέρια τους τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μας... 
Aυτοὶ οἱ ἄνθρωποι προασπίζονται τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὑποτίθεται ὅτι ἐργάζονται ἐκ τῆς θέσης τους ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἕρμαια καὶ ἐνεργούμενα ἄλλων κέντρων... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σύνδεση μὲ τὸν πόνο καὶ τὶς ἔγνοιες τοῦ ἁπλοῦ πλὴν ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ λαοῦ... 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐξευτελίζουν καὶ μᾶς ἐξανδραποδίζουν...

Πρόεδρος ΝΙΚΗΣ: Προστατέψτε τοὺς δασκάλους! Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο. Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί!

«
Προστατέψτε τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους. Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο»!
«Τὰ παιδιά μας σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ θεριὰ ἀνήμερα. Σήμερα οἱ σχολικὲς αἴθουσες πολλὲς φορὲς εἶναι ἐκτροφεία βίας. Ἔχει χαθεῖ ὁ σεβασμὸς στὸν καθηγητὴ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ἀσκοῦν πολλὲς φορὲς κακομαθημένοι γονεῖς».
Τὴν εἰκόνα αὐτὴ μετέφερε σήμερα στὴ Βουλὴ ὁ πρόεδρος (ἐκπαιδευτικὸς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας «ΝΙΚΗ», ἀναφερόμενος στὰ μέτρα κατὰ τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τὰ ὁποῖα ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, καὶ τόνισε τὰ ἑξῆς:...

Μέτρα γιὰ τὴ σχολικὴ βία: Κύριοι τῆς κυβέρνησης, ἡ νεολαία «ξερνάει» τὸ δηλητήριο ποὺ τὴν ποτίζετε – Μὴ μᾶς κάνετε τοὺς κοινωνικοὺς εὐεργέτες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Μὲ μέτρα καταστολῆς καὶ ὄχι οὐσίας, ἡ κυβέρνηση δῆθεν «καταπολεμὰ» τὴν ἐνδοσχολικὴ βία - Διέλυσαν τοὺς κοινωνικοὺς δεσμοὺς καὶ τώρα «ψάχνουν» τί φταίει.
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε μετὰ ἀπὸ 5 χρόνια καταστροφῆς τῆς νεολαίας, ὅτι πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ φαινόμενα ἐνδοσχολικῆς βίας. Προκειμένου νὰ ἀνακοινώσει τὰ μέτρα ποὺ ἀποφασίστηκαν, ἔστησε μιὰ κωμικοτραγικὴ φιέστα στὸ 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, μὲ καθαρὰ προεκλογικὸ περιτύλιγμα καὶ καθόλου οὐσία. 

Ἦταν μιὰ ἐπικοινωνιακὴ φανφάρα χωρὶς ἀρχὴ καὶ μέση, ἀλλὰ μόνο μὲ τέλος. Τὸ «τέλος» ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ...

Τουρκικὸ κολέγιο στὴν Ἀθήνα!

Ἡ Ἀγκυρα ἑτοιμάζει ἀπόβαση καὶ στὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς χώρας μας, ἱδρύοντας τὸ «Yunus Emre» καὶ διαφημίζοντας τὴ δωρεὰν παράδοση μαθημάτων τῆς γλώσσας τους! 
Παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες προειδοποιήσεις πὼς οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν ἀπόβαση καὶ στὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς χώρας, ἡ κυβέρνηση ἔμεινε ἄπραγη καὶ πλέον εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος ἡ Ἀγκυρα νὰ προχωρήσει στὴν ἵδρυση τοῦ τουρκικοῦ κολεγίου «Yunus Emre» στὴν Ἀθήνα. Μάλιστα, οἱ Τοῦρκοι νιώθουν τόσο ἄνετα μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὸν ἄπλετο χῶρο ποὺ τοὺς δίνει τὸ Μαξίμου, στὸ πλαίσιο τῶν καλῶν σχέσεων ποὺ προωθεῖ, ποὺ βάζουν τὴν τουρκικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα νὰ προπαγανδίζει πὼς τὸ συγκεκριμένο κολέγιο θὰ προχωρήσει σὲ δωρεὰν παράδοση μαθημάτων τῆς τουρκικῆς γλώσσας...

Νέο Βιβλίο σχετικὰ μὲ τὴν Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα, ἀπὸ τὸ «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά»!

«ΑΔΕΞΙΕΣ... ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση, Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» 
Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, 
Ἰατροῦ, Μέλους τοῦ κινήματος «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά» 
Τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιὰ» σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», προχωρήσαμε στὴν παροῦσα ἔκδοση μὲ τίτλο «Ἀδέξιες Δεξιότητες - Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση - Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» γενόμενοι ἀποδέκτες τῶν διαστρεβλωμένων ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα ποὺ κατακλύζουν προοδευτικὰ τὰ σχολεῖα μας. Ψεύδη καὶ ἀθλιότητες διδάσκονται στὰ παιδιά μας ὡς νὰ εἶναι οἱ πλέον ἔγκυρες ἐπιστημονικὲς θέσεις, στὰ πλαίσια τῶν «σεξουαλικῶν δεξιοτήτων», διαβρώνοντας μέρα μὲ τὴ μέρα τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά τους. 
Ἡ ἀρχικὴ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀναπαραγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἄμβλωσης, τὴ πρόληψη τῆς κακοποίησης καὶ τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύντομα ἔδωσε τὴν θέση της στὴν κατάργηση τῶν...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Βόσκε τὰ ἀρνία μου»

«Βόσκε τὰ ἀρνία μου» 
Παρέα τῆς Τρίτης, 09 Ἀπριλίου 2024 
Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά, στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου 

Ἅγιος Ἀντίπας Ἐπίσκοπος Περγάμου (11 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ Μικρά Ἀσία ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς κοιτίδες τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ, ὅπου θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί ἀνδρώθηκε ἀπό μιά πλειάδα μεγάλων ἁγίων. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἀντίπας, Ἐπίσκοπος Περγάμου.
Ἀναφέρεται ἀπό τόν ἱερό συγγραφέα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀνήκει δηλαδή στά ἱερά πρόσωπα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔγραψε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψόν· τάδέ λέγεί ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Αὐτὸ πού ἑνώνει περισσότερο τὸν ἄνδρα μὲ τὴν γυναίκα μέσα σὲ ἕνα γάμο, εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη. Ὁ ἕνας ἀγαπάει τὸν ἄλλον γι' αὐτὸ πού τοῦ χαρίζει. Ἡ γυναίκα δίνει στὸν ἄνδρα τὴν ἐμπιστοσύνη, τὴν ἀφοσίωση, τὴν ὑπακοή. Ὁ ἄνδρας δίνει στὴν γυναίκα τὴν σιγουριά, ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν προστατέψει. Ἡ γυναίκα εἶναι ἡ ἀρχόντισσα τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ὑπηρέτρια. Ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ κυβερνήτης τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ χαμάλης. 
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

10 Απρ 2024

Δημήτριος Νατσιός: «Οἱ Τοῦρκοι ἀμφισβητοῦν κυριαρχία νησιῶν κι ἐσείς, μὲ συγχωρεῖτε, κατεβάζετε παντελόνια»

Ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, γιὰ τὸ σχέδιο νόμου τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν: «Κύρωση τοῦ Προσαρτήματος στὴ Σύμβαση Χρηματοδότησης τοῦ Μηχανισμοῦ Ἀνάκαμψης καὶ Ἀνθεκτικότητας μεταξὺ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐκπροσωπούμενης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ παραρτήματός του καὶ τοῦ Προσαρτήματος στὴ Δανειακὴ Σύμβαση τοῦ Μηχανισμοῦ Ἀνάκαμψης καὶ Ἀνθεκτικότητας μεταξὺ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐκπροσωπούμενης ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν παραρτημάτων τοῦ» (10/4/2024). 

Γνήσια Ῥωμηοπούλα: Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ἀποκαλύπτει τὸ ἐθνομηδενιστικὸ νομοσχέδιο Μενδώνη γιὰ τὸ «Ἑλληνόφωνο» τραγούδι καὶ ὑπερασπίζεται τὴν ῥωμαίικη μουσική παράδοση!

Ἡ Ἀσπασία Κουρουπάκη ξεσκεπάζει τὸ στρεβλὸ καὶ ἄνευ οὐσίας ἀφήγημα τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποὺ ἀρνεῖται νὰ κάνει χρήση τοῦ ὅρου «ἑλληνικὸ» τραγούδι! Ἡ προφανὴς ἐξήγηση ἀνάγεται στὸν ἐθνομηδενισμὸ τῆς κυβερνήσεως! Γιὰ τὴν κυβέρνηση (ἢ ἀλλιῶς ὅπως τὴν χαρακτήρισε, τὸ γαλάζιο ΠΑΣΟΚ), ἡ ἑλληνικότητα δὲν ὑφίσταται, ὑπάρχουν μόνο κάποιοι ἑλληνόφωνοι καλλιτέχνες! 
Ὅμως, ἡ κυρία Κουρουπάκη ἐξήγησε, ὅτι ἡ βυζαντινή, ἡ παραδοσιακὴ καὶ ἡ λαϊκὴ μουσική, εἶναι ἡ πραγματικὴ ἑλληνικὴ μουσική! Δυστυχῶς, γιὰ τὴν ἐθνομηδενιστικὴ κυβέρνηση καὶ τοῦ ὑπουργεῖο πολιτισμοῦ, ἡ πραγματικὴ μουσικὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ βρίσκεται στὸ περιθώριο, ἀπροστάτευτη, λοιδορούμενη, ἐνίοτε διωκόμενη! Σύμβολο τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ γιὰ αἰῶνες ἦταν ὁ δικέφαλος ἀετός! Οἱ γεωπολιτικὲς συγκυρίες ἐπέβαλαν τὸν ἀποκεφαλισμὸ του... Ἡ ἀνατολικὴ συνιστῶσα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἔπρεπε νὰ χλευαστεῖ, νὰ διωχθεῖ καὶ νὰ ἐξαφανιστεῖ... Γιατί γιὰ τοὺς δυτικοὺς καὶ τοὺς ἐγχώριους ἐντολοδόχους, δὲν ἔπρεπε κἂν νὰ ὑπάρχει! Ἀπὸ τὴν ἐποχή τῶν Βαυαρῶν ἐπιβλήθηκε ἡ δυτικότροπη Ἑλλάδα, εἰς βάρος τῆς ἀνατολίτικης φύσης της! 
Δεῖτε τὴν Ῥωμαίικη ὁμιλία τῆς κυρίας Κουρουπάκη...

Τὸ ἀπόγειο τῆς διαφθορᾶς: Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Pfizergate, Quatargate καὶ Predatorgate, ἕνωσαν τὶς φωνές τους στὸ συνέδριο τῆς ΝΔ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Συνέδριο ΝΔ: «Σφάζονται» στὴν ποδιὰ τοῦ Κυριάκου, ποιός εὐρωπαῖος σκανδαλοποιὸς θὰ διαφημίσει πρῶτος τὸ δικό μας «καμάρι»! 
Ἐρώτηση: Μποροῦν νὰ συναπαντηθοῦν καμιὰ δεκαριὰ ἐγχώρια καὶ διεθνῆ σκάνδαλα, σὲ μιὰ καὶ μόνο αἴθουσα; Ἀπάντηση: Ἂν πρόκειται γιὰ συνέδριο τοῦ σημερινοῦ μορφώματος ποὺ κατ΄ευφημισμόν ἀποκαλεῖται ἀκόμα Νέα Δημοκρατία, βεβαίως καὶ μποροῦν! Καὶ ὅμως ἡ ΝΔ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη τὸ κατάφερε ΚΑΙ αὐτό. Μάζεψε ὅλη τὴν «ἀφρόκρεμα» τῆς εὐρωπαϊκῆς διαφθορᾶς (στὴν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς) γιὰ νὰ πεὶ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι...

EE καὶ ΗΠΑ εὐθυγραμμίζουν τὰ πρότυπά τους γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὸ δρόμο γιὰ μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα; 
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἄοκνα γιὰ νὰ καταστήσουν πλήρως συμβατὰ τὰ τεχνικὰ πρότυπα γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες/ψηφιακὰ πορτοφόλια. 
Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) στὸ Leuven τοῦ Βελγίου στὶς 4-5 Ἀπριλίου 2024, οἱ δύο πλευρὲς ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση, ἀναφέροντας λεπτομερῶς τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σκιαγραφῶντας τὰ μελλοντικὰ βήματα. 
Στὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνεται ὅτι «ἡ ἑπόμενη φάση αὐτοῦ τοῦ ἔργου θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν πιθανῶν περιπτώσεων χρήσης...

10 Ἀπριλίου 1826 – Ἡ ἡρωϊκή ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ἡ Τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς δεύτερη πολιορκία) ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε ἔμπνευση στὸ Διονύσιο Σολωμὸ νὰ γράψει τοὺς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους”. Ἔλαβε χώρα στὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπριλίου τοῦ 1825 ἕως 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826 ὁπότε καὶ τερματίστηκε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πολιορκία διακρίνεται σὲ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1825 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ κοινοῦ.
Τὸ Μεσολόγγι κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 20 Μαΐου 1821 μὲ τὸν ὁπλαρχηγὸ...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄: Ὁ ἱερομάρτυς καὶ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητο
Τὸ πρωτόθρονο καὶ σεβάσμιο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες μορφὲς τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος διέπρεψε καὶ ὡς λαμπρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας καὶ ὡς...

Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς θλίψεις

Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος
Ὅταν θέλεις ν’ ἀρχίσεις κάποια θεάρεστη ἐργασία, πρῶτα νὰ ἑτοιμασθεῖς ἐνάντια στοὺς πειρασμοὺς ποὺ θὰ σὲ βροῦν, καὶ μὴ διστάσεις καθόλου. Γιατί ὁ ἐχθρὸς ἔχει συνήθεια, ὅταν δεῖ κάποιον νὰ ξεκινᾶ μὲ θερμὴ πίστη ἕνα καλὸ καὶ σωτήριο ἔργο, νὰ τὸν ἐμποδίζει μὲ ποικίλους καὶ φοβεροὺς πειρασμούς, γιὰ νὰ φοβηθεῖ ἀπ’ αὐτούς, καὶ νὰ ψυχρανθεῖ ἡ καλὴ προαίρεσή του, ὥστε νὰ μὴν ἔχει πιὰ καμιὰ ἐπιθυμία νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ θεάρεστη ἐργασία. Ὄχι βέβαια, διότι ἔχει τέτοια δύναμη ὁ ἐχθρός –γιατί, ἂν εἶχε, κανεὶς δὲ θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ κάνει τὸ καλό– ὅμως τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, ὅπως ἔχουμε μάθει ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ δίκαιου Ἰώβ.
Σὺ λοιπὸν ἑτοίμασε τὸν ἑαυτό σου, ὥστε νὰ συγκρουσθεῖς μὲ γενναιότητα μὲ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἀντίκεινται στὶς ἀρετές, καὶ τότε μόνο νὰ ξεκινήσεις τὴ θεάρεστη ἐργασία σου. Ἂν δὲν προετοιμασθεῖς καλὰ γιὰ τὴν ἀπόκρουση τῶν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἱερὲς Μονὲς πρὸς πολιτικούς: Εἶστε ἀνεπιθύμητοι"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 7 Ἀπριλίου 2024] 

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅποιος ἀπελπίζεται, σφάζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτόν του. Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ βαδίσει ὁ νεκρός, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ σωθεῖ ὁ ἀπελπισμένος. 
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

9 Απρ 2024

Δημήτριος Χιωτακάκος: Ἡ Εὐρωπή τοῦ σήμερα ἡ Ἑλλάδα τοῦ αὔριο

Μὲ τὸν ΧΙΩΤΑΚΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ, Ὑποψήφιο Εὐρωβουλευτὴ ΝΙΚΗΣ. 
Προσκεκλημένος ὁ κος Νικόλαος Βρεττός, 
Βουλευτὴς ΝΙΚΗΣ Β3 Νοτίου Τομέα Ἀθηνῶν 
Παρακολουθεῖστε τὸ EPSILON TV κάθε Δευτέρα στὶς 19:30 τὴν ἐκπομπή: 
«Ἡ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, Ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» 

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τὶ σοῦ χρειάζονται, οἱ πολλὲς περιέργειες πού ἔχεις, ταξιδεύοντας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ; Χάνεις τὸν καιρὸ σου, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ξοδεύεις, σκεπτόμενος τὴν σωτηρία σου. 
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

8 Απρ 2024

Καὶ πάλι στὸ στόχαστρο τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας!

Ἀποκλειστικὴ φωτογραφία Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ 
Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Δύο καλλιτέχνιδες, ἡ Sandrine Cheyrol καὶ ἡ Εἰρήνη Καραγιαννοπούλου, ἀπὸ φεμινιστικὰ κίνητρα ὁρμώμενες δημιούργησαν ἕνα 60λεπτο ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα τὴν αὐστηρὴ ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου λόγῳ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἀβάτου «στὸ μισὸ πληθυσμὸ τῆς γῆς σὲ μιὰ περιοχὴ τεράστια σὲ μέγεθος σὲ ὀμορφιὰ ἀλλὰ καὶ σὲ ἱστορικὸ πλοῦτο»! Ἡ συγκεκριμένη βιντεοταινία ἔκανε πρεμιέρα στὸ περσινὸ Φεστιβὰλ Κινηματογράφου τῆς Θεσσαλονίκης. 
Τώρα τὸ ντοκιμαντὲρ ἐπανέρχεται στὴν ἐπιφάνεια ξανὰ καθὼς κάποια μέσα ἐνημέρωσης μὲ διάφορες ἀφορμὲς προωθοῦν τὸ «προοδευτικὸ» καὶ «ἀνατρεπτικὸ» ἔργο τῶν δύο καλλιτέχνιδων. Σήμερα (8/4) σὲ σχετικὴ ἐκτενὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησαν δηλώνουν μὲ περίσσιο καὶ ἀθεολόγητο θράσος ὅτι «τὸ Ἅγιο Ὅρος γιὰ μᾶς ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦμε εἶναι ἕνα σύνολο ἀπαγορεύσεων καὶ ἀντιλήψεων ποὺ τοποθετοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ μεσαίωνα»! 
Ἡ Πατρίδα μας ὀφείλει νὰ τὸ καυχᾶται ὅτι «ἔδωσε ὁ Θεὸς» νὰ βρίσκεται στὴν ἐπικράτειά της αὐτὸ τὸ εὐλογημένο κομμάτι γῆς ποὺ κουβάλησε...

Ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου; (Προφητεία Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου.)

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος
«Κατά τό 1900 ἔτος, βαδίζοντας πρός τό μεσασμό τοῦ 8ου αἰῶνος, ἀρχίζει ὁ κόσμος τοῦ καιροῦ ἐκείνου νά γίνεται ἀγνώριστος. Ὅταν πλησιάσει ὁ καιρός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, θά σκοτισθεῖ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά σαρκικά πάθη, καί θά πληθυνθεῖ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀνομία. Τότε θ’ ἀρχίσει ὁ κόσμος νά γίνεται ἀγνώριστος, οἱ μορφές τῶν ἀνθρώπων θά μετασχηματίζονται καί δέν θά γνωρίζονται οἱ ἄνδρες ἀπό τίς γυναῖκες, διά τῆς ἀναισχύντου ἐνδυμασίας καί τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς.
Οἱ τότε ἄνθρωποι θά ἀγριέψουν καί θά γίνουν σάν θηρία ἀπό τήν πλάνη τοῦ Ἀντιχρίστου. Δέν θά ὑπάρχει σεβασμός στούς γονεῖς καί τούς γεροντότερους, ἡ ἀγάπη θά ἐκλείψει, οἱ δέ ποιμένες τῶν Χριστιανῶν -ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς- θά εἶναι ἄνθρωποι κενόδοξοι, δέν θά γνωρίζουν καθόλου τήν δεξιά ὁδό ἀπό...

Μία διδακτική ἱστορία γιὰ τὴ Σαρακοστή

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος
Οἱ διὰ Χριστὸν σαλοὶ διακρίνονται ἀπὸ μιὰ σπάνια ἔλλειψη φόβου. Ὁ μακάριος Νικόλαος ἔτρεχε ἀνάμεσα στοὺς δρόμους τοῦ Πσκὼφ προσποιούμενος τὸν τρελό, ἐλέγχοντας τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὶς κρυφὲς ἁμαρτίες τους καὶ προφητεύοντας ἐκεῖνα, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τοὺς συμβοῦν. Ὅταν ὁ Ἰβὰν ὁ Δ΄ ὁ Τρομερὸς κατέφθασε στὸ Πσκώφ, ὁλόκληρη ἡ πόλη διασαλεύτηκε ἀπὸ τὸν τρόμο γιὰ τὸν φοβερὸ τσάρο. Γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν οἱ κάτοικοι τοποθέτησαν στὴν εἴσοδο κάθε σπιτιοῦ ψωμὶ καὶ ἁλάτι, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι, φοβισμένοι, δὲν ἐμφανίστηκαν. Ὅταν ὁ κυβερνήτης τῆς πόλης πρόσφερε στὸν τσάρο ψωμὶ καὶ ἁλάτι σ’ ἕναν δίσκο, ὁ τσάρος ἔσπρωξε μακριά τὸν δίσκο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέσουν καταγῆς τὸ ψωμὶ καὶ τὸ ἁλάτι. Τότε ἐμφανίστηκε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Γιὰ νὰ ζήσουν τὰ ἀνδρόγυνα ἁρμονικὰ, χρειάζεται νὰ βάλουν ἐξαρχῆς ὡς θεμέλιο τῆς ζωῆς τους τὴν ἀγάπη, τὴν ἀκριβή ἀγάπη, πού βρίσκεται μέσα στὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά, στὴν θυσία, καὶ ὄχι τὴν ψεύτικη, τὴν κοσμική, τὴν σαρκική. Ἄν ὑπάρχει ἀγάπη, θυσία, πάντα ἔρχεται ὁ ἕνας στὴν θέση τοῦ ἄλλου, τὸν καταλαβαίνει, τὸν πονάει.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.