30 Απρ 2024

Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ προστάτις τοῦ Γάμου (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ξεχωριστὴ θέση κατέχουν οἱ γυναῖκες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναγωνίστηκαν ἐπάξια τους ἄνδρες σὲ πίστη ἡρωισμὸ καὶ παρρησία. Μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή. 
Γεννήθηκε στὴν...Προῦσα τῆς Βιθυνίας τῆς Μ. Ἀσίας τὸ 1688. Οἱ γονεῖς τῆς Γεώργιος καὶ Σωσάνα, ἦταν εὐσεβεῖς καὶ φρόντισαν νὰ μεταδώσουν καὶ στὴν κόρη τοὺς τὴν εὐσέβεια καὶ τὴ βαθειὰ πίστη στὸ Θεό. Ἡ μικρὴ Ἀργυρὴ εἶχε ἐκδηλώσει νωρὶς ἀσυνήθιστες ἀρετὲς καὶ ἦταν πρότυπο γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς περιοχῆς. Μεγάλωνε μὲ παιδεία νουθεσία Κυρίου καὶ ὁ Θεὸς τὴν εἶχε προικίσει ἐπίσης καὶ μὲ θαυμαστὴ σωματικὴ ὀμορφιά. 
Ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν καὶ τὴν ὑπολήπτονταν. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος μισεῖ θανάσιμά τους πιστοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους. Ἐνέβαλε ἐρωτικὸ πάθος σὲ κάποιον μουσουλμάνο προύχοντα τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος τὴν πολιορκοῦσε μὲ τὶς ἀνήθικες προτάσεις του. Τῆς ζητοῦσε νὰ τὴν παντρευτεῖ, ἀφοῦ ἀσπασθεῖ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ χριστιανὴ νέα ἀπέκρουε μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ τὶς προτάσεις τοῦ ἀλλόθρησκου. Τὸν διαβεβαίωνε ὅτι ἦταν ἀδιανόητο νὰ προδώσει τὴν πίστη της στὸ Χριστὸ καὶ νὰ ἀσπασθεῖ ἄλλη θρησκεία. 
Ὅταν ἔγινε 17 ἐτῶν οἱ γονεῖς τῆς τὴν πάντρεψαν μὲ ἕναν πιστὸ καὶ ἐνάρετο νέο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐξόργισε τὸν μουσουλμάνο καὶ θερίεψε τὸ δαιμονικὸ πάθος του γιὰ ἐκείνη. Ὁ διάβολος δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάσει. Τὸν ὁδήγησε μάλιστα σὲ μία ἀκραία ἐνέργεια. Στὴν περιοχὴ ἐκείνη ὑπῆρχε ἡ συνήθεια στοὺς νεόνυμφους, λίγες μέρες μετὰ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο, νὰ ντύνεται ἡ νύφη τὸ νυφικό της φόρεμα καὶ νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία νὰ κάμουν Παράκληση στὴν Παναγία, γιὰ νὰ στεριώσει ὁ γάμος τους. 
Ὁ μουσουλμάνος βρῆκε τὴν εὐκαιρία ποὺ ζητοῦσε. Πῆρε μαζί του κάποιους φίλους του μουσουλμάνους καὶ ὄρμισαν στὸ ναό, μὲ βρισιὲς καὶ κατάρες. Συνέλαβαν τὴν νύφη καὶ τὴν ὁδήγησαν στὸν τοῦρκο δικαστὴ τῆς Προύσας, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι δῆθεν εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ ἀλλάξει πίστη καὶ θὰ γίνει μουσουλμάνα. Ἐδῶ πρέπει νὰ διευκρινίσουμε πὼς ἡ συκοφαντία περὶ δῆθεν ὑπόσχεσης ἐξισλαμισμοῦ ἦταν συνηθισμένο φαινόμενο στὰ μαῦρα χρόνια της δουλείας. Ὅποιος τοῦρκος μισοῦσε κάποιον χριστιανὸ τὸν κατάγγειλε στὶς ἀρχὲς ὅτι τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ γινόταν μουσουλμάνος. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν εἴτε ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀλλαξοπιστήσει ἢ θανατωθεῖ! Αὐτὸ προέβλεπε ἡ σαρία, δηλαδὴ ὁ ἰσλαμικὸς νόμος! Μὲ αὐτὸν τὸν δαιμονικὸ τρόπο ἐξισλαμίστηκαν χιλιάδες χριστιανοί. 
Ἀτάραχη καὶ ἀγέρωχη ἡ Ἀργυρὴ ἀπολογήθηκε μπροστὰ στὸν τοῦρκο δικαστή, διαβεβαιώνοντας τὸν πὼς οὐδέποτε σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Κατάγγειλε δὲ τὸν τοῦρκο ὡς συκοφάντη. Ὅμως δὲν ἦταν εὔκολο ραγιὰς νὰ βρεῖ τὸ δίκιο τους στὰ χρόνια ἐκεῖνα. Ἡ μαρτυρία τῶν ὑπόδουλων Χριστιανῶν δὲν λαμβάνονταν ὑπόψη ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές. Ἔτσι καὶ ὁ τοῦρκος δικαστὴς τῆς Προύσας δὲν πίστεψε τὴν Ἀργυρὴ καὶ γι’ αὐτὸν τὴν ἔστειλε νὰ δικαστεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη. 
Τὸ ἴδιο καὶ στὸν ἀνώτερο δικαστὴ ἡ νεαρὴ Χριστιανὴ Ἀργυρὴ στάθηκε μὲ θάρρος μπροστά του καὶ τὸν διαβεβαίωσε πὼς «Οὐδέποτε σκέφθηκα ἢ εἶπα κάτι τέτοιο, νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστη μου. Εἶμαι Χριστιανὴ καὶ Χριστιανὴ θέλω νὰ ἀποθάνω»! Κατάγγειλε δὲ τὶς συκοφαντίες τοῦ τούρκου, ὁ ὁποῖος ἦταν παρὼν καὶ συνέχιζε νὰ ψευδολογεῖ! 
Ὁ ἀνώτερος δικαστὴς δὲν τὴν πίστεψε καὶ ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὴν μαστιγώσουν ἀλύπητα καὶ νὰ τὴν κλείσουν στὴ φοβερὴ καὶ ὑγρὴ φυλακὴ στὴν περιοχῆς Χάσκιοϊ. Τὴν ἀνέκριναν γιὰ μέρες καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν πείσουν νὰ ἀλλαξοπιστήσει και να παντρευτεῖ τὸν τοῦρκο προύχοντα, γιὰ νὰ μὴν σαπίσει στὴ φυλακή. Ἡ Ἀργυρὴ προτίμησε τὸ δεύτερο. Μάταια οἱ γονεῖς της καὶ ὁ σύζυγός της προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ἀπελευθερώσουν. Ὡς καὶ στὸν Σουλτάνο εἶχαν καταφύγει. Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ τοῦρκοι ἦταν ἀμετάπειστοι. 
Οἱ συνθῆκες στὴ φυλακὴ ἦταν φοβερές. Μαζί της βρισκόταν καὶ πολλὲς τουρκάλες, καταδικασμένες γιὰ βαριὰ παραπτώματα. Σ’ αὐτὲς ἔβαλε ὁ διάβολος πειρασμὸ νὰ ἐνοχλοῦν, νὰ βρίζουν, νὰ χλευάζουν καὶ νὰ χτυποῦν τὴν Ἀργυρή. Ἐκείνη ὑπέμεινε τὰ βασανιστήρια καὶ τοὺς ἐξευτελισμοὺς μὲ πρωτοφανῆ ὑπομονή. Πίστευε ὅτι κακοπαθοῦσε γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ αὐτὸ τῆς ἔδινε κουράγιο καὶ δύναμη. Προσεύχονταν ἀτέλειωτες ὧρες καὶ δοξολογοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τῆς ἔκανε νὰ ὑποφέρει γιὰ τὴν ἀληθινή της πίστη. 
Ἔμεινε φυλακισμένη γιὰ 17 ὁλόκληρα χρόνια. Ὑπόμεινε τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Τὸ φοβερὸ μπουντρούμι τῆς φαινόταν παράδεισος, ὅπου βίωνε τὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Θεοῦ πλουσιοπάροχα. Κάποιος πλούσιος καὶ εὐλαβὴς Χριστιανὸς ἔμπορας, ὁ Μανόλης Κιουρτζίμπασης, ἀποφάσισε νὰ διαθέσει χρήματα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της. Ἐκείνη ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ τὴν πρότασή του. Προτίμησε νὰ μείνει στὴ φυλακή, τὴν ὁποία ἀποκαλοῦσε «βασιλικὸ παλάτι τοῦ βασιλέως Χριστοῦ»! 
Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, στὶς 5 Ἀπριλίου 1721, παρέδωσε τὴν ἁγία της ψυχὴ στὸν Νυμφίο Χριστό, ποὺ τόσο ἀγάπησε καὶ πόθησε στὴ ζωή της. Πρὶν ξεψυχήσει κοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κρυφά, κρυμμένα μέσα σὲ σταφίδα, ποὺ τῆς ἔφερε κάποιος σεβάσμιος γέροντας. Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Πόλης πῆραν τὸ τίμιο σκήνωμά της καὶ τὸ ἔθαψαν στὴν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Χάσκιοϊ. Στὶς 30 Ἀπριλίου 1725 ἔγινε ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου της, τὸ ὁποῖο βρέθηκε ἄφθορο νὰ εὐωδιάζει. Οἱ πιστοὶ τὸ ἔβαλαν σὲ πολυτελῆ λάρνακα καὶ τὸ ἐναπέθεσαν στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μὲ τὴν ἄδειά του τότε Πατριάρχου Παϊσίου καὶ ὁρίστηκε νὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη της στὶς 30 Ἀπριλίου, τὴν ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου της. 
Δυστυχῶς κατὰ τὰ δραματικὰ γεγονότα τοῦ 1955 οἱ τοῦρκοι ἔκαψαν τὴ λάρνακα καὶ κατέστρεψαν τὸ τίμιο λείψανο, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ τεμάχιο. 
Ἡ ἁγία Νεομάρυς Ἀργυρὴ θεωρεῖται, καὶ δικαίως, ἡ προστάτης τοῦ γάμου, ἡ ὁποία στηρίζει τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετους συζύγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.