20 Σεπ 2019

Ἀντισυνταγματικὰ κρίθηκαν τὰ συγκρητιστικὰ Θρησκευτικὰ ἀπὸ τὸ ΣτΕ. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὀφείλει νὰ συμμορφωθεῖ ἄμεσα!

Εἶναι τὰ Θρησκευτικὰ Γαβρόγλου τὰ ὁποία ἡ νέα Ὑπουργὸς Παιδείας Ν. Κεραμέως, 
ὅρισε νὰ διδαχθοῦν καὶ φέτος στὰ σχολεῖα καὶ προκάλεσε ἀντιδράσεις
Ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀναμένονται τὸ ἑπόμενο διάστημα, ἀφοῦ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ κατὰ πλειοψηφία, ἔβαλε τέλος στὸ πρόγραμμα Γαβρόγλου.
Μὲ τὶς ὑπ’ ἀριθμ. 1749 ἕως 1752/2019 ἀποφάσεις της, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ κρίνει ὅτι τὰ προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ σχολείου ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄρθρα 16 παρ.2 καὶ 13 παρ.1 τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ καὶ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας (ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἄρθρα 14 καὶ 9 τῆς ΕΣΔΑ).
Ὅπως ἀναφέρει τὸ ΣτΕ, οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, μὲ τὶς ὁποῖες καθορίσθηκαν τὰ προγράμματα...

Καθηγητὴς ξερνᾶ τὴν σκοπιανὴ προπαγάνδα στὴν Κέρκυρα! Οἱ μαθητὲς περήφανα τοῦ ἀπαντοῦν!

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: «Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ»


19 Σεπ 2019

Ἀπὸ μία ἀνατολίτικη ἱστορία: Παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ σὲ πολυχρονίζει γιατί αὐτὸς ποὺ θὰ ΄ρθει ὕστερα ἀπὸ σένα θὰ εἶναι ἀκόμα χειρότερος

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος - Κιλκὶς
Ὁ Φώτης Κόντογλου, στὸ βιβλίο «Εὐλογημένο καταφύγιο» καὶ στὸ κείμενο μὲ τίτλο: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΩΗ», πάντοτε ἐπίκαιρος, γράφει, «ἄκων προφητεύων», πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, γιὰ τὴν πνευματικὴ σκλαβιά, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἁπλώνεται μὲ δόλιο τρόπο στὴν πατρίδα μας καὶ ποὺ σήμερα ἔγινε ἡ ὄντως πραγματικότητα καὶ κατατρώει τὰ σωθικὰ τῆς ὕπαρξης τοῦ Γένους μας. Τὸ πήραμε πολὺ νωρὶς τὸ «νεκροδάνειο» ἀπὸ τὴν Δύση καὶ τὸ «συγκεφαλαιώσαμε» στὸ «Κεφάλαιο» Ρωμιοσύνη, ἀλλοιώνοντας μὲ τὸν χρόνο τὸ περιεχόμενό της καὶ τὴν εἰκόνα της. Ἀποτέλεσμα: Ἐκδυτικισμὸς καὶ ἐκκοσμίκευση. 
Γράφει ὁ Κόντογλου: «… Τί μεγαλειώδης λεωφόρος προόδου ποὺ διανοίγεται εἰς τὴν ἀνθρωπότητα! Χαῖρε, ἄνθρωπε, χαῖρε κι ἐσὺ πιὸ πολύ, Ἕλληνα, τυποκήρυκα καὶ τυποποιημένε!... ὅλα μας σιγὰ σιγὰ γίνονται τυποποιημένα, κουρντισμένα, τὸ περπάτημά μας, ἡ κουβέντα μας, οἱ ἰδέες μας, οἱ συναναστροφές μας, ἡ χαρά μας, ἡ λύπη μας. Χάνεται πιὰ κάθε πρωτοτυπία...

Τὰ σχολικὰ μαθήματα καὶ οἱ γνώσεις

Ὑποβάθμιση τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, προώθηση τῶν μαρξιστικῶν θεωριῶν. 
Δύσκολη ἡ ὕλη τῆς Θετικῆς Κατεύθυνσης
Ἀπὸ τὴν Δρ. Ἐλένη Παπαδοπούλου*
Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται νὰ συνδεθεῖ τὸ σχολεῖο μὲ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας, νὰ μειωθοῦν οἱ ὧρες τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν καὶ νὰ αὐξηθοῦν οἱ ὧρες τῶν θετικῶν μαθημάτων.
Γιὰ πολλοὺς τὸ σχολεῖο δὲν εἶναι φορέας παιδείας, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐπαγγελματικὴ σχολὴ ποὺ θὰ ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο ὄχι τὴν καλλιέργεια, ἀλλὰ τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ θὰ κάνει ὁ μαθητὴς ὅταν ἀποφοιτήσει.
Ὑπάρχει, δηλαδή, μία χρησιμοθηρικὴ ἀντίληψη, βάσει τῆς ὁποίας τὰ μαθήματα ποὺ δὲν θὰ διδαχθεῖ ὁ μαθητὴς στὸ πανεπιστήμιο ἢ στὴν ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευσή του θεωροῦνται ἄχρηστα.
Εἶναι παντελῶς ἀδύνατο γιὰ πολὺ κόσμο νὰ κατανοήσει ὅτι τὸ σχολεῖο δὲν ἀφορᾶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ τὴ γενικὴ παιδεία. Δὲν εἶναι προθάλαμος...

Ἡ ἑλληνικὴ διανόηση παπαγαλίζει ὅ,τι τῆς σερβίρεται ἀπὸ τὴ Δύση, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία

Γράφει ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης
Πρὶν χρόνια ὁ Θόδωρος Πάγκαλος εἶχε δηλώσει στὸν Σκάι: «Δὲν φταίει ἡ Siemens καὶ ἡ Novartis, οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένος λαός». Ἐὰν ἐξαναγκάσει κάποιος μία γυναίκα νὰ εἶναι σὲ πορνεῖο καὶ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν χρόνο ποὺ εἶναι ἐξαναγκασμένη νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἀρχίσει καὶ τῆς ἀρέσει, ποιὸς φταίει; Αὐτὴ ἡ δυστυχὴς πού τὴν ἐξανάγκασε κάποιος ἀσκώντας βία ἐπάνω της;
Διότι ἂν ὅσοι ἰσχυρίζονται αὐτὰ εἶχαν διαβάσει ἔστω καὶ λίγο, ὄχι τοὺς ὀλιγογράμματους ποὺ δὲν ἀποκρύπτουν τῆς ἀπέχθειά τους πρὸς τὴν κοινωνία, ἀλλὰ ἔστω τοὺς ὀλιγαρχικούς τῆς ἀρχαιότητας, τὸν Πλάτωνα, ἢ ἀκόμη τὸν δημοκρατικὸ Ἀριστοτέλη, θὰ γνώριζαν ὅτι τὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖ τὸ ἦθος καὶ τὸ ἔθος τῆς κοινωνίας.
Σήμερα, τὸ πολιτικὸ σύστημα λέει ἐμμέσως στὸν πολίτη ὅτι γιὰ νὰ φτιάξει ἕνα σπίτι πρέπει νὰ λαδώσει. Τοῦ λέει ὅτι γιὰ νὰ φοροδιαφύγει πρέπει νὰ λαδώσει. Τοῦ λέει ὅτι γιὰ νὰ διορίσει...

18 Σεπ 2019

Στὶς 26 Ὀκτωβρίου τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα!

Σὲ λίγες ἡμέρες κλείνει ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ ἑλληνισμὸς ἀνα την ὑφήλιο συγκλονίστηκε ἀπὸ τὴν στυγερὴ δολοφονία τοῦ Βορειοηπειρώτη Κωνσταντινου Κατσίφα ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀστυνομικὲς εἰδικὲς δυνάμεις. Τόσους μῆνες μετὰ ἡ Ἀλβανία συνεχίζει να περιπαίζει τὴν οἰκογένειά του, ἀφοῦ δὲν ἔχει δώσει το πόρισμα γιὰ τὴν δολοφονία του, σὲ μία ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης τοῦ τί πραγματικὰ συνέβη εκεινο τὸ ἀπόγευμα στὸ ὑδραγωγεῖο τοῦ χωριοῦ Βουλιαράτες. Σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο σὲ ὅσους Ἕλληνες πολίτες πῆγαν στὴν κηδεία του χαρακτηρίζοντάς τους ὡς ἐπικινδύνους γιὰ τὴν....

Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ: Διὰ τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο

Κατάθεσις ψυχῆς Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ
Ὁλοκληρώθηκε τήν 31η Αὐγούστου ἐ.ἔ., μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ θητεία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς περιόδου, τῆς ὁποίας ὑπῆρξα μέλος καί, εὐλογῶν τόν Θεόν διά τήν διακονίαν αὐτήν, θεωρῶ ὡς ἐπιτακτικό χρέος μου νά χαράξω τίς ἀκόλουθες γραμμές γιά τήν ἐνημέρωσι τοῦ Ποιμνίου μου καί ὅσων ἄλλων ἀδελφῶν χριστιανῶν θά τό ἐπιθυμοῦσαν γύρω ἀπό τό φλέγον Οὐκρανικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα, τό ὁποῖο ἐπικινδύνως ἐξελίσσεται.
Καί τοῦτο διότι καθ’ ὅλην σχεδόν τήν παρελθοῦσα Συνοδική περίοδο τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο ἦταν τό κυρίαρχο καί τό σπουδαιότερο θά λέγαμε θέμα τῶν Συνεδριῶν μας. Τό τελευταῖο σχετικό ἀνακοινωθέν τῆς ἀπελθούσης ΔΙΣ, ἄν ἀπομονωθῆ καί δέν συνεκτιμηθοῦν ὅλα τά...

Ἡ Νίκη τῶν ἀθέων

Ἡ Κεραμέως (ὡς μὴ ὤφειλε) συντάσσεται μὲ τοὺς ἐχθρούς της Ὀρθοδοξίας. Υἱοθέτησε ἀντισυνταγματικὴ σύσταση καὶ κατήργησε τήν ἀναγραφὴ ἰθαγένειας καὶ θρησκεύματος στὰ ἀπολυτήρια.
Ἀδιανόητη καὶ ἀψυχολόγητη εἶναι ἡ πρωτοβουλία τῆς Νίκης Κεραμέως νὰ ὑπακούσει τυφλὰ στὴν σύσταση - ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καὶ νὰ ἀνακοινώσει ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ σταματήσει ἡ καταγραφὴ τῶν στοιχείων θρησκεύματος καὶ ἰθαγένειας στὰ ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν γυμνασίου καὶ λυκείου.
Τὸ ἴδιο τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς δημόσιος φορέας τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, κινεῖται στὰ ὅρια τῆς συνταγματικῆς νομιμότητας, ὅταν δείχνει ἰδιαίτερη σπουδὴ στὴν ἐφαρμογὴ ἀποφάσεων ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν, ἐνῶ ἐκκρεμοῦν δικαστικὲς ἀποφάσεις, ποὺ ἔχουν ἰσχὺ ὑπέρτερη τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν. 
Ἡ χθεσινὴ καταστροφικὴ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἦταν μία πολιτικὴ...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Γονεῖς μὴ χτυπᾶτε τὰ παιδιά σας γιατί ὁ Χριστὸς δὲν χτύπησε κανέναν!

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα 2ης παιδαγωγικῆς ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, μὲ θέμα «Ἀποστολικοὶ Κανόνες ΙΙ΄», ἐκφωνήθηκε 23-10-2004.
Δὲν μπορεῖς μὲ τὸν σκοπὸ νὰ ἁγιάζεις τὰ μέσα, αὐτὸ εἶναι κατανοητό. Καὶ μάλιστα γιὰ νὰ ἀποκτήσω ἐξουσία, γιὰ νὰ γίνω ἐγκρατής. Ἄλλο ἐγκρατὴς γιὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ ἄλλο ἐγκρατὴς πάνω στὸν ἄλλον. Βλέπετε ἡ ἴδια λέξη πόσο διαφορετικὴ γίνεται. Ἄλλο νὰ βιάσω τὸν ἑαυτό μου γιατί «βιασταὶ ἁρπάζουσιν τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν», νὰ νικήσω τὰ πάθη μου καὶ ἄλλο νὰ βιάζω τοὺς ἄλλους. Ἡ βία πάνω στὸν ἑαυτό μου ἔχει κάλος, ἡ βία πάνω στὸν ἄλλον εἶναι τραγωδία. Ἡ ἐγκράτεια πάνω στὸν ἑαυτό μου ἔχει κάλος, τὸ νὰ γίνω ἐγκρατὴς πάνω σὲ ἄλλους εἶναι τραγωδία. Βλέπετε ἴδιες λέξεις εἶναι, ἀλλὰ πῶς χρησιμοποιεῖς αὐτὰ τὰ μέσα.
Καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ προτείνει ὅλα αὐτὰ τὰ μέσα, τὴ βία, τὸ ἐγκρατές, νὰ τά ἐφαρμόσουμε πάνω μας ὄχι πάνω στοὺς ἄλλους. Ἀκόμη βλέπετε, καὶ αὐτὸ καὶ τὸ προηγούμενο...

Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τή Νίκη Κεραμέως γιά τά Θρησκευτικά

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή πρός τήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως
κ. Ὑπουργέ, 
Παρά τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις σας γιά τήρηση τῆς νομιμότητας καί ἀπόσυρση τῶν ἀντισυνταγματικῶν καί παράνομων προγραμμάτων σπουδῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, ἐσεῖς τελικά, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς τελικές κινήσεις σας, ἀποφασίσατε νά ἀκολουθήσετε τή θεσμική ἐκτροπή τῶν προκατόχων σας. 
Σέ ἐπερώτησή σας στίς 27/2/2019 πρός τόν τότε ὑπουργό Παιδείας, τήν ὁποία συνυπέγραψαν καί ἄλλοι βουλευτές τοῦ κόμματός σας, ἀναφέρετε μεταξύ ἄλλων: «Οἱ ἀποφάσεις 660/2018 καί 926/2018 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔχουν χαρακτηρίσει ὡς ἀντισυνταγματική τήν ὕλη καί τή φιλοσοφία τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά». Ἑπομένως γνωρίζετε ὅτι τό ἐπιχείρημα...

Ἡ ἑδραίωση τῆς κατοχῆς στὸ βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου πρέπει νὰ τερματιστεῖ

Ἐπίσκεψη Τσαβούσογλου στά κατεχόμενα
Γιὰ ἀκόμα μία φορά, ἡ Τουρκία παραβιάζει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ προκαλεῖ ἀσταμάτητα τὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευρά. Στὸ στόχαστρο αὐτὴ τὴ φορὰ τέθηκε ἡ πόλη-«φάντασμα», ἡ Ἀμμόχωστός μας. Μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια κατάληψης τῆς περίκλειστης πόλης ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατοχῆς, ὁ Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν λεγόμενο «ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν» τῶν κατεχομένων, Κουντρὲτ Ὀζερσάϊ καὶ τὸν κατοχικὸ στρατό, ἐπισκέφθηκε τὰ Βαρώσια.
Τὴν εἴδηση μετέδωσε πρῶτο τὸ τουρκικὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο Ἀνατολοῦ, σημειώνοντας ὅτι «τὸ Βαρῶσι, ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ στρατιωτικὴ ζώνη» καὶ προσθέτοντας ὅτι ὁ κ. Τσαβούσογλου περιηγήθηκε στὴν κλειστὴ πόλη καὶ ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν στρατὸ κατοχῆς...

17 Σεπ 2019

Tό ὁμολογοῦν στὶς ἰστοσελίδες τους: «Ὅ,τι δὲν τόλμησε ὁ Σύριζα, τὸ πράττουμε ἐμεῖς»!

Γράφει ἡ Νεκταρία Παρίδη
Δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο τελικὰ στὴ νέα Κυβέρνηση! Ξαφνικὰ ἡ Ὑπουργὸς παιδείας τρέχει μὲ ταχύτητα φωτὸς νὰ ἐφαρμόσει τὴν πολὺ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ «ξεχνᾶ» τὶς δύο ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ποὺ προσδιορίζουν τὸν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν!
Περιδιαβαίνοντας σήμερα στὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ διαγνώσω τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ παρουσιαστεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ, διαπίστωσα ὅτι σὲ μεγάλης ἐπισκεψιμότητας ἰστοσελίδα ποὺ ἀπηχεῖ ἀμιγῶς σὲ ὅλα τὰ ζητήματα τὶς κυβερνητικὲς θέσεις, ὁμολογεῖται ξεδιάντροπα ὅτι ὡς νέα κυβέρνηση ὑλοποιοῦν ὅ,τι δὲν τόλμησε νὰ πράξει ὁ Σύριζα!
Πράγματι, εἶναι πάγια τακτικὴ τῶν ἐλεγχόντων τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις νὰ ἐξωθοῦν τοὺς μὲν ἀριστεροὺς σὲ προδοσίες στὰ κοινωνικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ἡ ἰδεολογία τους τὰ περιποιεῖ μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ τιμὴ, καὶ τοὺς δὲ δεξιοὺς σὲ προδοσίες στὰ ἐθνικὰ ζητήματα ἢ σὲ ζητήματα πολιτιστικῆς ταυτότητας τὰ ὁποία....

Καὶ παπικοὶ στὸ κόλπο: Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συναντήθηκε μὲ τὸν Οὐνίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» τῆς Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὸ κακοκέφαλο ποὺ δίχασε τὴν Ἐκκλησία!

Συνάντηση μὲ τὸν Ἐπικεφαλῆς τῶν Ἑλληνο-καθολικῶν (Οὐνίτης) τῆς Οὐκρανίας Ἀρχιεπίσκοπο Σβιατοσλάβ, εἶχε τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Ἡ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Πατριάρχη, πραγματοποιήθηκε στὸ Μέγαρο Σάντα Μαρία ὅπου διαμένει ὁ Πάπας Φραγκίσκος.
Σύμφωνα μὲ τὸ γραφεῖο ἐνημερώσεως τοῦ Οὐνίτη Ἀρχιεπισκόπου, οἱ δύο πλευρὲς συζήτησαν τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ἡ συνάντηση ξεκίνησε μὲ ἀνταλλαγὴ δώρων ὅπου ὁ κ. Σβιατοσλάβ, προσέφερε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἀρχαιότερου σλαβικοῦ χειρόγραφου Εὐαγγελίου τοῦ...

Ἡ ἀποορθοδοξοποίηση τῆς παιδείας

Βασιλείου Χ. Στεργιούλη
Μεγάλη ἀνησυχία καί ἀναταραχή στόν πιστό λαό προκάλεσε ἡ ἀπό τό ἔτος 2016 ἀλλαγή τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος καί περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ μετάλλαξή του σέ θρησκειολογικό ἤ ὀρθότερα σε διαθρησκειακό. Ἀποδεικνύει αὐτή ἡ ἀλλαγή τήν αὐθαίρετη καί παράνομη προσπάθεια ἀποκοπῆς τῆς νέας γενιᾶς μας ἀπό τήν κυριώτερη ρίζα τοῦ Ἔθνους μας, τήν Ὀρθοδοξία.
Ὑπῆρξε βέβαια καί παλαιότερα ἀμφισβήτηση τῆς ἀξίας καί ὠφελιμότητας τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος καί τῆς θέσης του στήν ἐθνική μας ἐκπαίδευση. Εἶναι τό μάθημα πού πολεμήθηκε ὅσο κανένα ἄλλο ἀπό τους κήρυκες τοῦ διαζυγίου μεταξύ πίστης καί παιδείας.
Ἡ πολεμική αὐτή δέν προέρχεται ἀπό τό λαό, ἀλλά ἀπό διανοούμενους καί πολιτικούς, πού δέν θέλουν τό σχολεῖο νά προσφέρει ὀρθόδοξη ἀγωγή. Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαού μας τάσσεται ὑπέρ τοῦ μαθήματος, ὅπως φανερώνουν οἱ σχετικές δημοσκοπήσεις, παλιότερες καί νεώτερες, καθώς καί οἱ ἔντονες ἀντιδράσεις του σέ ὅσα ἀπαράδεκτα, παράνομα, ἀντισυνταγματικά καί ἀντίθετα πρός τό Εὐρωπαϊκό δίκαιο ἔλαβαν χώρα....

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δυνητικὰ ἀντικαθίσταται μὲ ἄλλη, ἄρα ἀκυρώνεται - Νὰ πάψει ἐπιτέλους ἡ ὑποκρισία, δὲν ἠτηθήκαμε σὲ πόλεμο γιὰ νὰ δεχτοῦμε τὴν προδοτικὴ συμφωνία!

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀκοῦμε ἀπίστευτα πράγματα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νίκο Δένδια ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα στελέχη τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, τὰ ὁποία προσβάλλουν ὄχι μόνο τή νοημοσύνη ἀλλὰ καὶ τὸ ἐθνικὸ αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Ἡ πρώτη οὐρανομήκης ἀνοησία –μὲ τὴν πολιτικὴ ἔννοια– ποὺ ἀκοῦμε κατὰ κόρον, εἶναι ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, ἀλλὰ θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ ἀπαιτήσουμε τὴν πιστὴ τήρησή της ἀπὸ τοὺς Σκοπιανούς.
Δηλαδή, μία συμφωνία πού εἶναι ἐπιβλαβής, ὅταν ἐφαρμόζεται κατὰ γράμμα δὲν εἶναι λογικὸ...

Ἡ Ἁγία Σοφία καὶ οἱ ἅγιες κόρες της, Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, θεολόγου - καθηγητοῦ
Ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ πρώτιστη ἀξία γιὰ τὴν χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὡς «κατ΄ οἶκον ἐκκλησία». Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἅγιες οἰκογένειες ὑπῆρξε καὶ αὐτὴ τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.
Ἔζησαν τὸν 2ο μ. Χ. αἰώνα, ὅταν βασίλευε στὴ Ρώμη ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ἔκφυλος αὐτοκράτορας Ἀδριανὸς (117-138). Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ἡ Σοφία εἶχε εὐγενή καταγωγή. Χήρεψε πολὺ νέα, μένοντας μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της. Ζοῦσε ἐνάρετη καὶ ἁγνὴ ζωή, μεγαλώνοντας τὰ τρία βλαστάρια της ὡς ἀληθινὲς Χριστιανὲς κόρες, διαφέροντας ἀπὸ τὶς κόρες τῶν εἰδωλολατρῶν, τὶς ὁποῖες μεγάλωναν μέσα στὴν ἀκολασία, ποὺ ὑπαγόρευε ἡ λατρεία τῶν ἀνήθικων «θεῶν» τους. Τοὺς ἔδωσε, ὄχι τυχαία, τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν κορυφαίων χριστιανικῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη» (Α΄ Κορ.13,13).   
Γιὰ κάποιο λόγο ἀναγκάστηκε νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὶς κόρες της νὰ ζήσει στὴ Ρώμη, στὴ μεγάλη πόλη, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἄκμαζε ἡ ἀκολασία, ὅπου συνέχιζαν νὰ βιώνουν μὲ ἀκρίβεια τὴ χριστιανικὴ ζωή, χωρὶς νὰ τὶς ἀγγίζει ἡ ἠθικὴ κατάπτωση...

16 Σεπ 2019

Ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου εὐχαριστεῖ Ἕλληνες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἐπιστολὴ συμπαράστασης

Μήνυμα μὲ ἀποδέκτες Ἕλληνες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἀπέστειλε ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος  τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Πρωθιερέας Νικόλαος Ντανίλεβιτς.
Ὁ π. Νικόλαος ἐκφράζοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ὀνούφριο, εὐχαριστεῖ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του, ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἐπιστολὴ συμπαράστασης γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα.
Τὸ μήνυμα τοῦ π. Νικολάου ἔχει ὡς ἑξῆς:
"Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν καὶ πιστῶν, ποὺ ἀπευθύνουν πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα.
Ὅπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεῖ, πρὸς τὸ παρὸν ἔχουν συγκεντρωθεῖ περισσότερες ἀπὸ...

Πρόκληση! Συνέλαβαν δύο Ἑλληνοκύπριες στὰ Κατεχόμενα

Φόβοι ὅτι οἱ Τοῦρκοι θὰ θέσουν θέμα ἀνταλλαγῆς μὲ τὸν 16χρονο
Ἀντίποινα ἀπὸ τοὺς Τούρκους γιὰ τὴν ὑποστολὴ τῆς σημαίας τους ἀπὸ τὸν 16χρονο Ἑλληνοκύπριο μαθητή. Συνέλαβαν καὶ ὁδήγησαν στὰ κρατητήρια δύο γυναῖκες ποὺ εἶχαν πάει ἐκδρομὴ στὴν περιοχὴ τῆς Μόρφου μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ καὶ τὴν δῆθεν κατηγορία ὅτι φωτογράφιζαν στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις.
Οἱ κατοχικὲς δυνάμεις εἶναι ἐμφανὲς ὅτι στοχεύουν στὴν σύλληψη τοῦ 16χρονου μαθητῆ ποὺ κατέβασε καὶ πῆρε τὴν σημαία ἀπὸ τὸ δημοτικὸ σχολεῖο τῆς κατεχόμενης Λύσης. Ἄλλωστε, τὸ ψευδοκράτος ἐξέδωσε καὶ «ἔνταλμα σύλληψης».
Καὶ ἐπειδὴ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ παραδώσει τὸν ἥρωα μαθητή, προέβησαν στὴν σύλληψη τῶν δύο γυναικῶν γιὰ νὰ ἐκβιάσουν καὶ νὰ θέσουν θέμα ἀνταλλαγῆς...

Τουρκική ταινία γιά τούς Κρυπτοχριστιανούς: "Ρώτα τὴν καρδιά σου"Πρόκειται γιὰ ταινία τοῦ 2010 μὲ τίτλο "Ρώτα τὴν καρδιά σου" (Yuregine Sor) πού πραγματεύεται ἕνα θέμα ταμποὺ γιὰ τὴν Τουρκία: τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς καὶ πιὸ συγκεκριμένα αὐτοὺς τοῦ Πόντου! Πρώτη φορὰ αὐτὸ τὸ θέμα ἔγινε ταινία, ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη Υusuf Kurcenli. Ὁ σκηνοθέτης γεννήθηκε τὸ 1947 στὴν Μαύπαρη τῆς Ριζούντας τοῦ Πόντου.
Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ταινία...
ΥΠΟΘΕΣΗ: Μία ἱστορία ἀγάπης, ἀνάμεσα σὲ μία Μουσουλμάνα, τὴν Esma καὶ ἕναν κρυπτοΧριστιανό, τὸν Mustafa. Πῶς ἀντιδρᾶ ἡ μητέρα τοῦ Μουσταφᾶ, ὅταν μαθαίνει...

«Τὸ ἀντρόγυνο, ὅταν πηγαίνη μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν χρειάζεται νὰ λέει πολλά…. Συνεννοεῖται ἀκόμη καὶ μὲ τὰ νοήματα»

Γέρων Χρυσόστομος ὁ Σταυρονικητιανός
Τὸ ἀντρόγυνο, ὅταν πηγαίνη μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν χρειάζεται νὰ λέει πολλά…. Συνεννοεῖται ἀκόμη καὶ μὲ τὰ νοήματα, ποῦ λέει ὁ λόγος…. Γυρίζει ὁ ἄντρας βλέπει τὴν γυναίκα, ἡ γυναίκα καταλαβαίνει τί θέλει νὰ πῆ ὁ ἄντρας. Γυρίζει ἡ γυναίκα βλέπει τὸν ἄντρα, ὁ ἄντρας καταλαβαίνει τί θέλει νὰ πῆ ἡ γυναίκα. Ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ τὸ ἴδιο.
Γυρίζει ἡ μάννα ἢ ὁ πατέρας βλέπει τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδί, χωρὶς νὰ τοῦ μιλήσουν οἱ γονεῖς, καταλαβαίνει τί θέλουν νὰ τοῦ ποῦνε…
«Ὅταν τὸ ἀντρόγυνο ζῆ ἐν Χριστῷ, τότε καὶ τὰ παιδιὰ ἀκολουθοῦν χωρὶς φωνὲς καὶ νεῦρα. Εἶναι καὶ αὐτὰ καλόγνωμα καὶ ὑπάκουα. Ὅταν τὸ ἀντρόγυνο δὲν ζῆ κατὰ Θεόν, τότε καὶ αὐτὰ εἶναι ἄγρια, ἀτίθασα καὶ ἀνυπάκουα. Καὶ τὰ ἴδια βασανίζονται, ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς τοὺς βασανίζουν».
«Τί σημαίνει συζυγία; Ὁμοὺ κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό. Δὲν γίνεται ὁ ἕνας νὰ ζῆ εἰς βάρος τοῦ ἄλλου καὶ μάλιστα καὶ νὰ....

Ἐμπειρίες τοῦ π. Εὐάγγελου Παπανικολάου ἀπό τόν Ἅγιο Παΐσιο


15 Σεπ 2019

Γέροντας Ἀρσένιος Σπηλαιώτης: Ὁ πειρασμὸς οὔτε τρίχα δὲν θὰ μᾶς πειράζει ἂν δὲν ἔχει τὴν ἄδεια ἀπὸ πάνω (φωτο)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσὴφ Διονυσιάτη, «Ὁ Γέρων Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης» (1886 – 1983), συνασκητὴς Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ
- Παππού, βοήθησέ με.
- Τί ἔχεις, παιδί μου; μωρὲ πολὺ τρομαγμένος φαίνεσαι.
- Ἒ, νὰ Γέροντα. Ὁ πειρασμὸς δὲν μὲ ἀφήνει ἥσυχο. Καὶ στὸν ὕπνο, ἀλλὰ καὶ φανερὰ ξύπνιο μὲ πολεμᾶ. Στὸν ὕπνο φωνές, ἀπειλές. Στὴν ἀγρυπνία τὸ ἴδιο. Μόλις ἀρχίσω τὸν κανόνα μου χτυπᾶ τὴν πόρτα, ἀκούω ἄγριες φωνές, ἀπειλές. Ἀπὸ τὸν φόβο μου τρέμω σὰν ψάρι. Ποῦ νὰ πάω νὰ γλυτώσω!
- Μωρέ, ἐσὺ μεγάλος ἀγωνιστὴς εἶσαι. Σὲ κατάλαβε ὁ σατανᾶς καὶ γελᾶ μαζί σου. Ὅταν λέμε «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», ὁ πειρασμὸς κατακαίεται, μόνο ποὺ ἀκούει τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Πάση θυσία μηχανεύεται νὰ μᾶς καταφέρει νὰ σιωπήσουμε. Βάζει μέριμνες, ἰδέες, περισπασμούς, καὶ ὅ,τι ἄλλο φανταστεῖς. Μόνον εὐχὴ νὰ μὴ λέμε. Ἐσένα σὲ βρῆκε δειλό. Σοῦ λέει, ἢ σταματᾶς τὴν εὐχὴν ἢ μπαίνω νὰ σὲ σκοτώσω. Εσύ… τὸ΄ χαψες. Βρὲ μὴν τὸν φοβᾶσαι, εῖναι ψεύτης.
Οὔτε τρίχα δὲν θὰ μᾶς πειράζει ἂν δὲν ἔχει τὴν ἄδειαν ἀπὸ πάνω. Ὁ Θεὸς τὸν ἀφήνει γιὰ νὰ σὲ γυμνάσει. Ἐμᾶς μὲ τὸν Γέροντα (τὸν συνασκητὴ του Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ καὶ Σπηλαιώτη) μᾶς ἔκαμε ἄλλα γυμνάσια ἀνώτερα. Μέχρι καὶ ξύλο φάγαμε ἀπ΄ αὐτὸν τὸν καταραμένον. Ὅμως, ἐμεῖς δὲν εἴμασταν δειλοὶ ὅπως ἐσύ. Ὅταν ἐρχόταν ὁ πειρασμός, ἐμεῖς ἐλέγαμε τὴν εὐχὴ...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: 1) Ἀνακοίνωση Ἱ. Μητροπόλεως Μόρφου 2) Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν Ε'

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου 2019).

14 Σεπ 2019

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

Μὲ παρρησίαν καὶ ἀπόλυτoν συνείδησιν τῆς ἀποστολῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἐδήλωσε γραπτῶς ὅτι μόνη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καὶ ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι αἱρέσεις! Ἡ δήλωσίς του ἔχει ἰδιαιτέραν βαρύτητα καθὼς εἶναι ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα διὰ τὴν ποιμαντικὴν καὶ τὴν ὁμολογίαν του. Παραθέτομεν τὴν δημοσίαν δήλωσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2019:
«Νεαρὸς Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καὶ κάτοικος Ἀμαλιάδος , μέχρι χθὲς Συνεργάτης μου, διὰ τῆς ἀπὸ 25-8-2019 πρὸς ἐμὲ ἐπιστολῆς του, μὲ κατηγορεῖ πὼς πιστεύω καὶ κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ ὁλόκληρη ἡ Παπικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ Παραφυάδες καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ἀληθινὴ...

Ὁμιλία εἰς τὴν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ
«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται… 
Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης, 
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» 
Λαμπρὴ πανήγυρη καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί. Ἡ σεμνὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁμήγυρη, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπιτελεῖ σήμερα μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑορτές της: Τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς συναθροισθήκαμε στὸν ἅγιο τοῦτο καὶ παλαιὸ ναό, ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸ Ξύλον τῆς Ζωῆς, γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο, ποὺ σταυρώθηκε πάνω σ’ αὐτὸν καὶ μᾶς ἔσωσε, μᾶς ἁγίασε μὲ τὸ πανάγιό Του αἷμα, ποὺ ἔχυσε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ μᾶς τὸν καιρὸ τοῦ ἀχράντου Πάθους Του. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως καλύτερα τό, πῶς καθιερώθηκε ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ καὶ ποιό τὸ νόημά της, θὰ ἦταν καλὸ νὰ κάνουμε μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ σχετικὰ γεγονότα. 
Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος χριστιανὸς αὐτοκράτορας, ἐξεστράτευσε τὸ 312 κατὰ τοῦ τυράννου τῆς Ρώμης Μαξεντίου καὶ ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς ἀχανοῦς τότε Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, μὲ λύπη ἀποροῦσε πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιπαραταχθεῖ μὲ τὰ...

Πῶς γίνεται μέσα στὴν καρδιά μας ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωὴ», Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
«Τὸν 7ο αἰώνα ὑψώθηκε πανηγυρικὰ ὁ τίμιος Σταυρὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος ὁ λαός. Ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἀνάμνηση εἶναι ἡ τελετὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο, στίς 14 Σεπτεμβρίου, στοὺς ἐνοριακοὺς καὶ μοναστηριακοὺς ναούς. Αὐτὴ ἠ Ὓψωση, ὅμως, εἶναι ἐξωτερική. Ὑπάρχει, θὰ λέγαμε, καὶ μία πνευματική Ὓψωση τοῦ Σταυροῦ πού συντελεῖται μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.
Πότε; Ὅταν κάποιος σταθερὰ ἀποφασίζει νὰ αὐτοσταυρωθεῖ, νεκρώνοντας τὰ πάθη του. Ὅποιος δὲν τὸ κάνει, δὲν εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος: «Οἱ τοῦ Χριστοῦ...

13 Σεπ 2019

Μπακογιάννη: «Θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ τὴν τιμήσουμε τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»

Τὴν θεαματικὴ διπλὴ κωλοτούμπα τῆς Ν.Δ. στὸ Μακεδονικὸ ἐπιβεβαίωσε μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στὴν Βουλὴ μιλώντας στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἄμυνας καὶ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων.
«Ὅλη αὐτὴ ἡ παραφιλολογία ποὺ ἀκούγεται τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι περὶ ὄνου σκιᾶς. Οὔτε ἄλλαξε ἡ ΝΔ ἄποψη, ἀφοῦ θεωρεῖ ὅτι ἡ Συμφωνία ἔχει βασικὲς ἀδυναμίες, ἀλλὰ μὴ μπορώντας νὰ κάνει τὸ παραμικρὸ γιατί ἡ Συμφωνία ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή, θὰ τὴν τηρήσουμε καὶ θὰ τὴν τιμήσουμε!» εἶπε μεταξὺ ἄλλων στὴν Βουλή, ἡ Ντόρα Μπακογιάννη παρέχοντας μία σαφῆ στήριξη στὸ Ν. Δένδια καὶ θέλοντας νὰ βάλει ἕνα φρένο στοὺς ἀκραίους τῆς Ν.Δ.
Ἡ Ν.Δ. ἄλλαξε ἄποψη δύο φορὲς στὸ θέμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀρχικὰ ἡ θέση της ἦταν ὑπὲρ τῆς διπλῆς ὀνομασίας ὅπως εἶχε δηλώσει καὶ στὴν Βουλὴ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης τότε Κυρ. Μητσοτάκης.
Στὴν συνέχεια γιὰ καθαρὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους καὶ ἐκμεταλλευόμενη τὶς ἀντιδράσεις καὶ ἐνίοτε πυροδοτώντας τες στήριζε ἢ τουλάχιστον φαινόταν ὅτι....

Διακοπή λειτουργίας τοῦ φιλοσκοπιανοῦ Σωματείου «Κύριλλος & Μεθόδιος» μὲ ἀπόφαση Πρωτοδικείου!

Σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2019 βγῆκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Σερρῶν τὸ ὁποῖο ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση ἀνακοπῆς λειτουργίας τῆς Ἀδελφότητας Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος καὶ Μεθόδιος μὲ ἕδρα στὴν Ἡράκλεια Σερρῶν. Τὴν μηνυτήρια ἀναφορὰ κατέθεσε ὁ κ. Γεώργιος Τατσιος τὸν Μάρτιο τοῦ ἔτους 2018 ὡς πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων μὲ ἔντονο αἴσθημα εὐθύνης, ὑπερασπιζόμενος τὸν Μακεδονικὸ Ἑλληνισμό. Ἡ δίκη πραγματοποιήθηκε στὶς 9 Ἀπριλίου 2019 ὅπου οἱ "ἐπιστήμονες" ποὺ ἦρθαν γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸν ἐναγόμενο σύλλογο ὑποστήριξαν ὅτι ἡ γλώσσα τῶν ντόπιων Σερραίων εἶναι ἡ σλαβική. Σὲ περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ὁ ἐναγόμενος σύλλογος ἀναφέρεται ὡς γλώσσα τῶν ντόπιων ἡ «μακεδονικὴ» ἐνῶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἐθνικοὶ ἥρωες οἱ Βούλγαροι κομιτατζῆδες κι ὡς ἐθνικὴ ἑορτὴ ἡ βουλγαρικὴ ψευδοεπανάσταση τοῦ Ἰλιντεν, στὴν ὁποία σφαγιάστηκαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Κρουσόβου τὸ 1903. Φυσικὰ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἀναγράφονται στὸ καταστατικό τοῦ ἐν λόγω συλλόγου, καθὼς ἂν τὸ ἔκαναν δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ ἐγγραφοῦν μέλη. Τὸ συγκεκαλυμμένο καταστατικὸ δημιουργοῦσε κατάσταση σύγχυσης καθὼς δὲν....

Μικρὸς ἥρωας: Ἕνας 16χρονος κατέβασε τὴν τουρκική σημαία ἀπὸ σχολεῖο στὰ Κατεχόμενα.

Ἕνα ἀμούστακο παιδὶ ἔβαλε τὰ γυαλιὰ στοὺς προσκυνημένους πολιτικοὺς. 
Λύσσαξαν οἱ Γκρίζοι Λύκοι καὶ ἀπειλοῦν τὸν μαθητὴ.
Ἑλληνοκύπριος 16 χρονῶν ἀψήφησε τοὺς κινδύνους, μπῆκε σὲ σχολεῖο τῆς κατεχόμενης κωμόπολης Λύση, κατέβασε ἀπὸ τὸν ἱστὸ καὶ πῆρε τὴν τουρκικὴ σημαία. Ἡ ἡρωικὴ πράξη τοῦ μαθητῆ καταδεικνύει τὸ «δὲν ξεχνῶ» τὴν εἰσβολὴ καὶ ἀποτελεῖ μήνυμα στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ καταγγέλλει τὶς ἐνέργειες τῶν Τούρκων καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν προσάρτηση τῆς Ἀμμοχώστου, παραμένει ἁπλὰ θεατὴς καὶ ὑποχωρεῖ ἔναντι τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Κύπρου, χαρίζοντας μάλιστα τὸ 30% τῶν κερδῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου γιὰ νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ ψευδοκράτος ἀκόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις.
Ὁ ἥρωας Ἑλληνοκύπριος μαθητὴς ἒπιασε στὸν ὕπνο τοὺς Τουρκοκυπρίους καὶ ἡ πράξη του ἐξόργισε τόσο τὸ ψευδοκράτος ὅσο καὶ τὴν Τουρκία. Ἐνδεικτικὰ εἶναι τὰ δημοσιεύματα...

12 Σεπ 2019

Μηνύματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας σὲ ἐκδήλωση τοῦ «Καιροῦ»!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Οἱ ἡγεσίες μας πρὸ πολλοῦ ἔχουν ἀλωθεῖ! Καὶ μᾶς στεναχωρεῖ ἀκόμα βαθύτερα ὅταν αὐτὸ συμβαίνει στὴν Ἐκκλησία μας! Τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία διεξάγεται «πόλεμος χαρακωμάτων» γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κι ἐνῶ ἡ νομιμότητα, ὅπως τὴν προσδιόρισε τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἐπιτάσσει συγκεκριμένα πράγματα, τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὅσο καὶ ἡ Ὑπουργὸς Νίκη Κεραμέως «ποιοῦν τὴν νήσσαν» καὶ ἀψηφοῦν ξεδιάντροπα καὶ προκλητικὰ τὴν νομιμότητα, τὴν διαφύλαξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ τὴν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ! Κι ὅλα τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν ἁπλῶς διαπιστώσεις μίας νοσηρῆς κατάστασης ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ ξεθολώνει…

Ὁ Πανελλήνιος Θεολογικὸς Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης» διοργάνωσε μὲ ἐπιτυχία τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ πανελλήνια συνάντηση θεολόγων ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 8 Σεπτεμβρίου 2019, στὶς φιλόξενες, πλήρως ἀνακαινισμένες καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένες ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Οὐρσουλινῶν στὸ Νέο Ψυχικὸ μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία μεταξὺ κριτικῆς σκέψης καὶ ἀνορθολογισμοῦ». Ἔλαβαν μέρος 150 περίπου συνάδελφοι θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ στὴ δημόσια καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἀδιόριστοι πτυχιοῦχοι Θεολογίας καὶ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Ἀττική, τὴν Πάτρα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴ Ρόδο, τὴν Κρήτη, τὴν Κοζάνη, τὴ Λάρισα, τὸν Βόλο, τὴν Ἀργολίδα, τὴ Μεσσηνία, τὴν Αἰτωλοακαρνανία κλπ. Οἱ συμμετέχοντες πλαισίωσαν μὲ ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμὸ τὶς....

Πειραιῶς Σεραφεὶμ: Οἱ ἀποκαταστάσεις τῶν καθηρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἄκυρες καί συνεπῶς ἡ Αὐτοκεφαλία σέ ἀνύπαρκτον Ἐκκλησία ἀπαρτιζομένη ἀπό Κανονικούς παραβάτες, ἀποβαίνει ἄκυρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019 
Τό Οὐκρανικό ζήτημα. Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις. 
Παρακολουθῶ καί διαβάζω μετά πολλῆς συνοχῆς ἄρθρα καί τοποθετήσεις Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, Ἐλλογιμωτάτων καί Ἐντιμολογιωτάτων Καθηγητῶν καί Νομικῶν παραστατῶν, δημοσιολογούντων καί ἐνδιαφερομένων διά τό ἰδιαιτέρως πολύπλοκο καί ἐξόχως σοβαρό ζήτημα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν χορήγησι Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ὑπό τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τό πρόσφατον ἀνακοινωθέν τῆς ἀπελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς περιόδου, διά τοῦ ὁποίου ἐγνωστοποιήθησαν οἱ θετικές εἰσηγήσεις γιά τό ζήτημα, τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων ὑποχρεώνουν στήν κατάθεση κάποιων ταπεινῶν...

Ἐδῶ βλέπετε τὸ μετριοπαθὲς Ἰσλὰμ

Ὁ τίτλος δὲν εἶναι εἰρωνικὸς ἀλλὰ ἀκριβής. Τὸ αὐτομαστίγωμα μέχρι αἱμορραγίας εἶναι θρησκευτικὸ ἔθιμο τῶν σιιτῶν μουσουλμάνων
Ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Λιάκο
Οἱ αἱματηρὲς ἐκδηλώσεις τῶν σιιτῶν μὲ τὰ αὐτομαστιγώματα γίνονται κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν. Τὸ πλῆρες ὄνομά του ἦταν Χουσεΐν ἰμπν Ἀλὶ ἢ Χουσεΐν ἰμπν Ἀλὶ ἰμπν Ἀμπὶ Τάλιμπ. Πατέρας του ἦταν ὁ Ἀλὶ ἰμπν Ἀμπὶ Τάλιμπ καὶ μητέρα του ἡ Φάτιμα Ζάχρα.
Παπποὺς τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ προφήτης Μωάμεθ. Γεννήθηκε στὴν Μεδίνα τὸ 626 μ.Χ. καὶ σκοτώθηκε στὴν μάχη τῆς Καρμπάλα τὸ 680 μ.Χ.
Οἱ σιίτες αὐτομαστιγώνονται ἀνηλεῶς καὶ πλημμυρίζουν τοὺς δρόμους ὅπου βρίσκονται μὲ αἷμα, ὡς ἔνδειξη σεβασμοῦ καὶ πίστης στὸν ἰμάμη Χουσεΐν καὶ θρήνου γιὰ τὸν θάνατό του...

Ἀκρωτηριάζουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Οἱ ἀλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '80 ἀλλοίωσαν τὴν γλωσσικὴ διδασκαλία καὶ φτώχυναν τὸν λόγο
Ἀπὸ τὴν Δρ. Ἑλένη Παπαδοπούλου*
Τὴ γλῶσσα μου ἔδωσαν ἑλληνική... μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου» λέει ὁ Ἐλύτης στὸ «Ἄξιόν ἐστι». Καὶ μέσα σὲ δύο στίχους κλείνει τὴν ἱστορία αὐτῆς τῆς θαυμάσιας γλώσσας ποὺ ἔρχεται μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες καὶ παραμένει ζωντανὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα.
Τί κρίμα ποὺ οἱ μαθητές μας δὲν ἔχουν διδαχθεῖ οὔτε αὐτοὺς τοὺς στίχους οὔτε ὅμως τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Οἱ ἀλλεπάλληλες σχολικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '80 μέχρι σήμερα ἀκρωτηρίασαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀλλοίωσαν τὴν γλωσσικὴ διδασκαλία, φτώχυναν τὸν...

Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ Ἰωάννης Πέτρου καὶ ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Ἀγωγῆς στὶς Θεολογικὲς σχολὲς

Σχόλιο Ῥωμαίικου: Ἐκφράζουμε τὶς εὐχαριστίες μας πρὸς τὸν Δρ. Ἀναστάσιο Πολυχρονιάδη. Μὲ ἕνα τεκμηριωμένο θεολογικῶς κείμενό του ἀνέδειξε περίτρανα τὶς μεταπατερικὲς πλάνες τοῦ Ὁμότιμου πλέον καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ κ. Ἰωάννου Πέτρου. Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἐμφορεῖται ἀπὸ ἕνα ἀλλότριο πνεῦμα ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας. Καλοῦμε τοὺς νεοεισαχθέντες φοιτητές, νὰ ἐρευνοῦν, νὰ ἀσκοῦν κριτική, νὰ διαβάζουν κείμενα θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν χαώδη διαφορὰ μὲ τοὺς ἀποδομητὲς οἱ ὁποῖοι κατέχουν σήμερα καθηγητικὲς ἕδρες. Γιατί ὅπως λέει καὶ ὁ παπα-Γιάννης ὁ Ρωμανίδης:
“Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδή οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.
Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.”
Διαβάστε τὸ κείμενο...

Τὸ πολιτικὸ σύστημα ἔριξε τὴν Ἑλλάδα στὰ βράχια

Γράφει ὁ Γιῶργος Κοντογιώργης
Ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα, οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες δὲν πῆραν τὰ ἀναγκαία μέτρα γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἦταν χρεοκοπία, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νὰ ὑπαχθεῖ σὲ Μνημόνια. Κι ὅταν αὐτὰ ἐπιβλήθηκαν, οἱ κυβερνήσεις δὲν πῆραν μέτρα ἀνάταξης τῆς χώρας, ἔκοβαν ἁπλῶς δαπάνες, ὅπου τούς ὑποχρέωναν οἱ δανειστές. Ἀρχικὰ ἔκαναν περικοπὲς στοὺς χαμηλόμισθους, τοὺς χαμηλοσυνταξιούχους καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια.
Στὴ συνέχεια οἱ δανειστὲς ἐπέβαλαν μέτρα κατὰ τῶν ὑψηλόμισθων καὶ ὑψηλοσυνταξιούχων, ποὺ ἀρχικά τούς ἤθελαν συμμάχους μαζὶ μὲ τὴν πολιτικὴ τάξη μέχρι νὰ καθαρίσουν τὸ τοπίο μὲ τὴ φτωχολογιὰ καὶ τὴ μεσαία τάξη. Στὸ μεταξὺ ἐπιδόθηκαν στὴν ἀποδόμηση τοῦ παραγωγικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας.
Προφανῶς, δὲν ἔλαβαν μέτρα ἀνασυγκρότησης στὰ νοσοκομεῖα, στὰ πανεπιστήμια, στὴ δημόσια διοίκηση, στὴ Δικαιοσύνη κλπ, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ τριτοκοσμικὴ εἰκόνα. Ἡ Τρόικα, ὡστόσο, ἄφησε τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀνέγγιχτο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ προνόμια τοῦ πολιτικοῦ...

Θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση;

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ ἀπελθοῦσα μαρξίζουσα κυβέρνηση τοῦ κομματικοῦ συνδυασμοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μᾶς κληροδότησε πολλὰ προβλήματα, μὲ τὶς ἀντιχριστιανικὲς πολιτικὲς της ἐπιλογές. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ οἱ νομοθετικὲς ρυθμίσεις της κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσω τῶν ὁποίων ἐπεχείρησε νὰ πλήξει τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας, διαπνεόμενη ἀπὸ ἕνα σαφὲς ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα. Ὅπως εἶναι γνωστό, μὲ μία σειρὰ ἀπὸ νομοθετικὲς παρεμβάσεις της, προσπάθησε νὰ θέσει στὸ περιθώριο τὴν Ἐκκλησία μας καὶ νὰ περιορίσει τὴν ἐπιρροή της στὸ δημόσιο βίο τῆς χώρας. Προσπάθησε νὰ ἐγκαθιδρύσει ἕνα «ἄθεο κοσμικὸ κράτος», ἄχρωμο θρησκευτικά, μὲ ἀναιμικὲς καὶ πολὺ περιορισμένες δραστηριότητες τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία μας στὴ δημόσια ζωή. Κλασικὸ παράδειγμα οἱ προταθεῖσες...

11 Σεπ 2019

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: "Φέροντες τά παρόντα γενναίως"

Θεολόγος, ἰατρός καί ἱεραπόστολος στήν Ι.Μ. Καμερούν

Ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὴν Διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2019-2020

Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ μέ ἀναβρασμό στόν ἐκπαιδευτικό κόσμο καθώς συνεχίζεται ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος καί τῶν δικαιωμάτων τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀναφορικά μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἀκυρωθεῖσα ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση Φίλη, παραμένοντας ἴδια καί ἀπαράλλακτη, μετασχηματίστηκε πραξικοπηματικά ἀπό τήν ἀπελθοῦσα Κυβέρνηση σέ ὑπουργική ἀπόφαση Γαβρόγλου ὥστε τεχνικά νά θεωρεῖται νέο πρόγραμμα σπουδῶν καί νά διαλάθει τοῦ ἐλέγχου τῆς Δικαιοσύνης! Πρόκειται γιά τεχνάσματα πού θυμίζουν πρακτικές μικροαπατεώνων καί πού σέ καμία περίπτωση δέν τιμοῦν τούς πολιτικούς θεσμούς τῆς Χώρας μας. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή γονεῖς καί θεολόγοι καθηγητές προσέφυγαν ἐκ νέου στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας πού...

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας

Ὁ Ὅσιος Εὐφρόσυνος, ἂν καὶ ἦταν ἀγράμματος, ἦταν ἀληθινὰ εὐσεβὴς καὶ πιστός. Ἔκανε οἰκονομίες μὲ στερήσεις τοῦ ἑαυτοῦ του, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνει ἐλεημοσύνες. Τὸ ἐπάγγελμά του, τοῦ ἐπέτρεπε νὰ τρώει πρῶτος τὰ καλύτερα φαγητά. Αὐτὸς ὅμως, δὲν θέλησε νὰ τὸ μεταχειριστεῖ ποτέ. Ἔτρωγε μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση τὰ χόρτα καὶ τὶς ἐλιές του, τὴ στιγμὴ ποὺ ἔβραζαν ἢ ἔψηναν μπροστά του τὰ ὀρεκτικότερα κρέατα καὶ τὰ προκλητικότερα ψάρια.Σὲ ἀνδρικὴ ἡλικία ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ εἰσῆλθε σὲ κοινόβιο, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ εἶχε τὸ διακόνημα τοῦ μαγείρου. Στὸ μοναστήρι ἒφτιαχνε μετριότατο φαγητό.Σὲ μερικοὺς ποὺ τὸν εἰρωνεύονταν γι' αὐτὴ του τὴν κατάσταση, ὁ Εὐφρόσυνος μὲ πραότητα ἀπαντοῦσε: «Ἡ καλὴ μαγειρικὴ δὲν εἶναι τόσο καλὸς βοηθὸς γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τὴν πολλὴ εὐφροσύνη ποὺ ζητοῦν τὰ σώματα, θὰ τὴ χάσουν κατ' ἀνάγκην οἱ ψυχές. Καὶ ἐγὼ δὲν ἔχω ἐδῶ προορισμὸ νὰ σᾶς κολάσω».Περιφρονημένος ἀπὸ τοὺς συμμοναστές του γιὰ τὴν ἀπαιδευσία καὶ τὴν ἁπλοϊκότητά του, ἐγκολπώθηκε τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς ὑπηρετοῦσε στὴν διακονία τοῦ μαγειρείου. Καὶ καθὼς πάντα ἦταν κατακαπνισμένος ἀπὸ τὴν ἀνθρακιὰ καὶ τὶς στάχτες, ὅλοι τὸν περιγελοῦσαν καὶ τὸν ἐνέπαιζαν, ἄλλα καὶ δαρμοὺς δεχόταν ἀπὸ τοὺς ἀμελέστερους ποὺ ἔβρισκαν ἀφορμὴ τὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἀνεξικακία του. Αὐτὸς ὅμως ὁ μακάριος μὲ γενναιότητα...

Βιὸς τῆς Ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα Ἀρκαδίας (φωτο)

Κάθε χρόνο στὶς 11 Σεπτεμβρίου ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τὴ μνήμη τῆς Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας τῆς ἐν Βάστα. Ἡ Ἁγία αὐτὴ εἶναι γνωστὴ πλέον ὄχι μόνο στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς. Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ δρόμος ποὺ βάδισε καὶ ἔφθασε στὴν ἁγιότητα;
Θὰ ἀναφέρουμε μὲ συντομία ὅσα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία της, μὲ βάση τὰ ἱερὰ συναξάρια τῆς ἐκκλησίας μας, μὲ σκοπὸ ὁ καθένας μας νὰ τὴ "ζηλέψει" καὶ νὰ τῆς ὁμοιάσει.
Ἡ Ἁγία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἁγιοτόκο καὶ Ἠρωοτόκο Πελοπόννησο γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ὀνομάζεται Ἁγία Θεοδώρα ἡ "Πελοποννησία". Ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ της...
Δεῖτε ἀποκλειστικὲς φωτογραφίες τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

10 Σεπ 2019

Ἐθνομηδενιστικὸ συκοφαντικὸ παραλήρημα γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀπὸ τὸν Νίκο Δήμου

Γράφει ὁ Μελέτης Μελετόπουλος
Ἐν ὄψει τῆς ἐπερχόμενης ἐπετείου γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐξαπολύεται νέο κύμα ἐθνομηδενιστικοῦ συκοφαντικοῦ παραληρήματος. Διάβασα μὲ πραγματικὴ θλίψη ἂν ὄχι ἀηδία, ἕνα κείμενο γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ Νίκου Δήμου, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ σπούδασε φιλοσοφία στὴν Γερμανία, ὑπῆρξε ἐπιτυχημένος διαφημιστὴς καὶ ἐξέδωσε κάποια ἐνδιαφέροντα βιβλιαράκια. Ὁ Ν. Δήμου ἀπαξιώνει μὲ ἐμπάθεια τὴν Ἐπανάσταση καὶ χαρακτηρίζει ὡς «κάποιες ἁψιμαχίες» τὴν συγκλονιστικὴ μάχη στὰ Δερβενάκια, ὅπου ἡττήθηκε καὶ ἐξοντώθηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ 2.500 ἀνεπαρκῶς ἐξοπλισμένους Ἕλληνες, μία ὀθωμανικὴ στρατιὰ 60.000 ἀνδρῶν μὲ 25.000 ἱππεῖς, 600 καμῆλες καὶ βαρὺ πυροβολικό.
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀπροκάλυπτο μίσος γιὰ τὴν Πατρίδα ποὺ προκαλεῖ θλίψη, οὔτε εἶναι μόνον τὸ μένος γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ποὺ μᾶς χάρισε τὴν ἐλευθερία. Προκαλεῖ...

Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας: Ἕνας ἄνθρωπος αὐτοκτονεῖ κάθε 40 δευτερόλεπτα

Σχόλιο «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας. Δηλαδή, μέχρι ποὺ νὰ συμπληρώσει ὁ δείκτης τῶν δευτερολέπτων σαράντα χτυπήματα ἐπάνω στὸ ταμπλὸ τοῦ ρολογιοῦ, ἕνας ἄνθρωπος βάζει τέλος στὴν ζωή του ἀπὸ μόνος του. Πού σημαίνει πώς, ἂν κάνουμε μαθηματικοὺς ὑπολογισμούς, σὲ μία ὥρα αὐτοκτονοῦν 90, σὲ ἕνα εἰκοσιτετράωρο 2160, σὲ ἕναν μήνα 64.800 καὶ σὲ ἕναν χρόνο 777.600 ἄνθρωποι!!!
Πέρα ἀπὸ τὴν καθαρὰ ἀνθρώπινη ὄψη τοῦ δράματος καὶ ὅλες τὶς φοβερὲς συνέπειες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ κάθε μία τέτοια πράξη ξεχωριστὰ στὰ ἀγαπημένα πρόσωπα καὶ στὸν λοιπὸ κοινωνικὸ περίγυρο τοῦ αὐτόχειρα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις στὸ ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς χώρας του, ἔχουμε καὶ τὴν ὑπαρξιακὴ διάσταση τοῦ θέματος. Γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους, ἅπτεται ἄμεσα τοῦ θέματος τῆς σωτηρίας. Ἡ αὐτοκτονία ἀκυρώνει ἀπολύτως ὅλους τούς λόγους τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου σ` αὐτὴν τὴν ζωή. Αὐτοκτονία σημαίνει ἄρνηση τοῦ δώρου τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ πλήρη ἀπαξίωσή του. 
Στὴν παράδοση τὴν ρωμαίικη δὲν ἔχει θέση καὶ δὲν δικαιολογεῖται οὔτε καν ὁ παραμικρὸς καὶ ἐλάχιστος λογισμὸς γιὰ κάτι τέτοιο. Ἡ πίστη μας ἡ ὀρθόδοξη καταλύει τὰ ἀδιέξοδα τοῦ διαβόλου καὶ τῶν συνεργατῶν του καὶ μᾶς ἀνοίγει οὐρανοὺς ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Δὲν σώζουν τὴν ψυχὴ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα προστασίας. Οὔτε τὰ κράτη...

Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ ἀθωωτικοῦ πορίσματος ἀπὸ τὸν Γενικὸ Εἰσαγγελέα

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀστυνομικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα ὅτι δὲν στοιχειοθετεῖται ἐναντίον μας διάπραξη ποινικοῦ ἀδικήματος, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναπέμψουμε ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστίες πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους Πατέρες, ὅσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, ὅσιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη καὶ ἅγιο Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, γιὰ τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν ἔμπνευση ποὺ παρεῖχαν σ’ ἐμᾶς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δοκιμασίας μας.
Βαθύτατες εὐχαριστίες ἐκφράζομε καὶ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία, πρὸς τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Ἐπιστήμονες, πρὸς τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ὁμογενῶν τῆς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.