31 Ιουλ 2017

π. Ἀρσένιος Σιναΐτης: "Ἡ ἐλπίδα στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ"

Στῆς ἀκρίβειας τὸν καιρό ἐπαντρεύτηκα κι ἐγὼ…

Τῆς Ματίνας Βαρκάδου-Κουβαρᾶ, θεολόγου
-Τί θὰ γίνουν τὰ παιδιά μας;
-Τί θέλετε νὰ γίνουν τὰ παιδιά μας;
-Ἀνδρειωμένα παλικάρια καὶ ἀνδρεῖες γυναῖκες…καὶ νὰ παλέψουν μὲ τὰ σαράντα κύματα καὶ νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ τὴν ἀναβροχιὰ καὶ τὴν ἀκρίδα ὅπως οἱ προπαπποῦδες καὶ οἱ προγιαγιάδες τους… κι ὄχι νὰ μουχλιάζουν στὸν καναπὲ ὅπως ἡ δική μας ἡ γενιά. Νὰ μᾶς ξεπεράσουν, αὐτὸ θέλουμε καὶ αὐτὸ παρακαλᾶμε!
Οἱ ἀντιξοότητες τοῦ βίου δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἐμπόδιο στὸ νὰ ἀνθίσει μιὰ γλυκιά, τρυφερή, ἀγαπητικὴ σχέση ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἀνθρώπους. Ὅσο κι ἂν προσπαθήσουμε, δὲν νομίζω ὅτι θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποδείξουμε ὅτι σήμερα οἱ συνθῆκες εἶναι δυσκολοτέρες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔζησαν οἱ πρόγονοί μας σὲ περιόδους πολέμου, κατοχῆς κτλ. Στοργή, ἔρωτας, ἀλληλοβοήθεια, ἀγάπη, κατανόηση, ἀγωνιστικότητα, συμπόρευση, ὑπερηφάνεια, καμάρι, ὁ ἕνας ἔχει τὸν ἄλλο κορόνα στὸ κεφάλι γιὰ μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη. Ὁ ἕνας σύζυγος εἶναι στεφάνι στὸ κεφάλι τοῦ ἄλλου καὶ φροντίζει τὸν σύζυγό του ὁ καθένας καὶ τὸν καμαρώνει γιὰ νὰ...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: "Οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας θὰ θεωροῦνται ξεπερασμένοι"

Φωτογραφία: Συνάντηση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο
Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε πρὸ 35 ἐτῶν στὶς 21-11 τοῦ 1982.
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ κηρύξει ἀγαπητοί μου τὴν ἔλευση νέας ἐποχής εις τὴν γῆν, ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν Χριστιανικὴν ἐποχή, δημιουργώντας ἴσως μια τρίτη διαθήκη. Ἔχουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἔχουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ θὰ δημιουργήσει μία τρίτη διαθήκη. Αὐτὸ τὸ κακόδοξον δόγμα περὶ τρίτης διαθήκης εἶναι παλαιὸν καὶ τὸ ἀναφέρει o Άγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως μὴν σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ αὐτὸ ποὺ ἤδη ζοῦμε. Ἀκοῦστε περὶ τίνος πρόκειται, ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη διαθήκη.
Εἶναι ἡ καλλιεργουμένη κατὰ κόρον στὶς ἡμέρες μᾶς ἀντίληψις περὶ ἀπηρχαιώσεως τοῦ Χριστιανισμού που ὑποστηρίζουν κοσμικοι κύκλοι, κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ οἰκουμενιστικοὶ κύκλοι. Ὅταν σᾶς λέγουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς πάλιωσε, ἐχρεοκόπησε, ὅτι πλέον δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς προσφέρει καὶ νὰ μᾶς μιλήσει, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἔχει πλέον ἰσχύ, εἶναι....

Γέροντος Σωφρονίου: Ἀκόρεστη πείνα καὶ ἄσβεστη δίψα θεογνωσίας

Ὁ Θεός, «ὁ ποιήσας τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν», εἶναι ὁ Θεός μας ἐκ κοιλίας τῆς μητρός μας. Μετὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννηση, πρὶν ἀκόμη μάθουμε νὰ διακρίνουμε τὸ δεξὶ χέρι ἀπὸ τὸ ἀριστερό, λάβαμε ἤδη δεύτερη γέννηση, ἄνωθεν, στὴν κολυμβήθρα τοῦ Βαπτίσματος, καὶ ἐλέχθη σὲ μᾶς τὸ μέγα καὶ φοβερὸ καὶ σὲ αὐτὲς τὶς ἐπουράνιες δυνάμεις Ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Στὴ συνέχεια, λάβαμε ἄλλη ἀνεκτίμητη δωρεά, γιὰ τὴν ὁποία ἡ ψυχή μας δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει οὔτε νὰ ἀναλογισθεῖ χωρὶς τρόμο, δηλαδὴ τὸ χρίσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴ σφραγίδα τοῦ ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία ἐτέθη σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός μας μὲ τὰ λόγια τοῦ Μυστηρίου: «Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Καὶ ἔτσι γίναμε σκήνωμα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, καὶ τὰ σώματά μας ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία τρεφόμαστε στὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ Θεῖο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε παιδιὰ Του- σάρκα ἀπὸ τὴ Σάρκα Του καὶ αἷμα ἀπὸ τὸ Αἷμα Του. Ἀπὸ τὴ νεότητά μας ζοῦμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Θείου Λόγου, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀποκαλύπτει τὶς ἀπέραντες διαστάσεις τῆς γνώσεως τοῦ ἀνάρχου Θεοῦ, τοῦ Πατρός μας, πού μᾶς παρέχει ἤδη ἀπὸ ἐδῶ τὴν πρόγευση τῆς μακαριότητας τῆς....

Σουηδία: Διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας

Σχόλιο: Σουηδία ἡ χώρα τοῦ βορὰ ποὺ ὅλα λειτουργοῦν ρολόι, πολὺ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ψωροκώσταινα, καὶ ποὺ ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι πρέπει νὰ τῆς μοιάσουμε. Εἶναι καὶ πρωτοπόρος στο ἠλεκτρονικὸ χρήμα τρομαρά της...

Σκάνδαλο φαίνεται πὼς ἔχει ξεσπάσει στὴν Σουηδία, καθὼς διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων των πολιτῶν τῆς χώρας.  Ἡ διαρροὴ ἔγινε τὸ 2015, ἀλλὰ τὸ συμβὰν μαθεύτηκε μόλις τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, φέρνοντας τὰ πάνω κάτω στὴ σουηδικὴ κυβέρνηση, καθὼς ἀρκετὰ κυβερνητικὰ μέλη κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴ θέση τους.
Μὲ τὴ διαρροὴ ἐργαζόμενοι στὰ τμήματα IT ἄλλων χωρῶν ἀπέκτησαν πρόσβαση σὲ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦσαν ἄτομα καταγεγραμμένα στὶς βάσεις τόσο τῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ τῆς ἀστυνομίας τῆς Σουηδίας. Τὸ λάθος φαίνεται πὼς συνέβη ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιχείρησε νὰ....

Ὁ Εὐεργέτης Θωμᾶς Φλαγγίνης


Ἡ Σμαραγδή Καράγιωργα συνομιλεῖ, στήν ἐκπομπή «Μεγάλοι Εὐεργέτες», μέ τόν Δημήτριο Μεταλληνό, ἱστορικό. Ἀπό τό ραδιόφωνο τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Φατρίες, ἡ μάστιγα τοῦ Ἔθνους

Γράφει  Νίκος Καρζής
Ἠλεκτρολόγος-Μηχ/κός Ε.Μ.Π.
Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἦρθε στήν Ἑλλάδα βρῆκε μιά χώρα κατεστραμμένη, χωριά ἐγκατελελειμμένα καί ἐρείπια ἀκόμα νά καπνίζουν ἀπό τίς φωτιές. Ὅμως ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού ταλάνιζαν τήν ἐποχή καί προξένησαν μεγάλες συμφορές ἦταν τά ἄγρια πάθη καί οἱ διχόνοιες μεταξύ τῶν Ἑλλήνων. Πάθη καί διχόνοιες οἱ ὁποῖες εἶχαν τήν ρίζα τους στήν ἀπληστία τῶν φατριῶν κοτζαμπάσηδων νά ἐλέγξουν τόν τόπο. Μιά γλαφυρή ἀναφορά τῶν ὅσων συνέβαιναν ἔχουμε στόν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Καποδίστρια πού ἐκφώνησε ὁ Θ. Καΐρης στήν Αἴγινα, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: 
«Ὅσοι εὑρέθητε εἰς τὴν Ἐθνικὴν ἐκείνην Συνέλευσιν, ἐνθυμεῖσθε ἀκόμη ποῖα ἄγρια πάθη ἠγέρθησαν διὰ νὰ καταστρέψωσιν ὅ,τι ἡ μανία τῶν τυράννων ἤ παρέβλεψεν, ἤ δὲν ἐδυνήθη νὰ ἀφανίσῃ. Ποία φλὸξ διχονοιῶν ἐξήφθη διὰ νὰ κατακαύσῃ, ὅσα τὸ ἐχθρικὸν πῦρ δὲν ἠμπόρεσε νὰ καταφλέξῃ πῶς ὁ Ἕλλην κατὰ τοῦ Ἕλληνος, ὁ συγγενὴς κατὰ....

30 Ιουλ 2017

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο

Ἀποσπάσματα ἀπό τό Βιβλίο: Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο
«Δέν πρέπει νά πολεμᾶτε τά παιδιά σας, ἀλλά τον σατανᾶ πού πολεμᾶ τά παιδιά σας. Νά τούς λέτε λίγα λόγια καί νά κάνετε πολλή προσευχή. Ἡ προσευχή κάνει θαύματα. Δέν πρέπει ἡ μητέρα νά ἀρκεῖται στό αἰσθητό χάδι στό παιδί της, ἀλλά νά ἀσκεῖται στό πνευματικό χάδι τῆς προσευχῆς. Ἡ σωτηρία τοῦ παιδιοῦ σας περνάει μέσα ἀπό τόν ἐξαγιασμό τό δικό σας. Ὁ ἁγιασμός δέν εἶναι ἀκατόρθωτο πράγμα, εἶναι μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νά ἀποκτήσετε ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἂν θέλεις μπορεῖς νά ἁγιάσεις καί μέσα στήν Ὁμόνοια». 
Ἄν τίποτε σχεδόν δέν διορθώνεται στήν κοινωνία ἀπό γενιά σέ γενιά, εἶναι διότι οἱ γονεῖς δίνουν λανθασμένη ἀγωγή στά παιδιά.
Τούς τρέφουν τήν κενοδοξία ἀπό τήν πρώτη στιγμή, μέ τά καλοπιάσματα καί ἐπαίνους. Ἔτσι, τό παιδί γίνεται ἕνα ἐγωιστικό καί ἀπροσάρμοστο ἄτομο.
Ἔρχονται ἐδῶ ἑκατοντάδες γονεῖς καί μέ κλάματα στά μάτια μέ παρακαλοῦν νά βοηθήσω τά παιδιά τους, γιατί ἄλλα ἔμπλεξαν μέ ναρκωτικά, ἄλλα μέ κακές παρέες, ἄλλα τούς βρίζουν, τούς ζητοῦν χρήματα, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν στίς χαρτοπαιχτικές λέσχες καί στά ἄλλα τυχερά παιχνίδια, καί ὅταν δέν ἔχουν νά τούς δώσουν, τούς ἀπειλοῦν καί....

29 Ιουλ 2017

Νέα ἔκδοση: «Διωγμοί χριστιανῶν»

Οἱ «ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ τήν ἐποχή τῶν «Φώτων» καί στά χρόνια τῆς Βαρβαρότητας» - ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Κιλκίς, τήν ὁποία προλογίζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός - ἔρχεται νά καλύψει ἕνα μεγάλο κενό στήν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ σχετικά μέ τόν βαρύ φόρο αἵματος πού πλήρωσαν οἱ Χριστιανοί σέ δύο ἱστορικές περιόδους κοσμοϊστορικῆς σημασίας: τήν Γαλλική Ἐπανάσταση καί τήν περίοδο τοῦ Ναζισμοῦ στή Γερμανία. Καί μάλιστα ἔρχεται σέ μιά περίοδο κατά τήν ὁποία ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας μας γιγαντώνεται (ὕπουλα χτυπήματα στό θεσμό τῆς οἰκογένειας, γενιτσαρισμός τῶν παιδιῶν μέσα ἀπό τήν ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τήν εἰσαγωγή τῆς «θεωρίας τοῦ φύλου» στά σχολεῖα, κ.ἄ.). Τά κείμενα τῶν Γάλλων καθηγητῶν κ.κ. Ντέ Βιγκερί καί Ρουβιλουά μᾶς εἰσάγουν, μέ ἐπιστημονική αὐστηρότητα, στό κλῖμα τοῦ ζόφου πού προέκυψε ἀπό τά οὐτοπικά ὄνειρα τῶν πρωταγωνιστῶν αὐτῶν τῶν περιόδων, πού ὑπόσχονταν νά κάνουν τή Γῆ Παράδεισο καί τήν ὁδήγησαν στήν Κόλαση. «Ἐμεῖς οἱ Γάλλοι», τονίζει μέ....

Τί προέχει τούτη τήν δύσκολη ὥρα;

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κατάφερε τά τελευταῖα χρόνια νά γίνει ἡ ἀποκλειστική σχεδόν ἀπασχόληση τῶν θεολόγων καθηγητῶν, πολλῶν ἱεραρχῶν καί πλήθους ἄλλων προσώπων, πού ἐνδιαφέρονται καί πονᾶνε γιά τό θέμα.  
Ἠ ἀνεκτίμητη ἀξία γιά τό μέλλον τοῦ Γένους μας ἑνός μαθήματος θρησκευτικῶν μέ Ὀρθόδοξο ἀποκλειστικά προσανατολισμό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν λυσσώδη ἐμμονή κάθε ἀντίχριστου καί ἀφελληνισμένου παράγοντα, ὄχι ἁπλά νά τό καταργήσουν, ἀλλά νά τό διδάξουν στά παιδιά μας ἀνακατεμένο μέ τά δηλητήρια τῆς πανθρησκείας καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ.  
Τούτη, ὅμως, τήν ἱστορική καί κρίσιμη περίοδο στανικῆς ἐπιβολῆς τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τί μᾶς συμφέρει ὡς λαό νά βάλουμε πρῶτο; Τό βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν ἤ τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας; 
Νά πέσουμε ὅλοι μας μέ τά μοῦτρα πάνω στήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῶν θρησκευτικῶν, πού εἶναι μέν σοβαρότατο, ἀλλά συνιστᾶ τό μέρος  ἤ νά δώσουμε τήν πρωτιά στόν ἀγῶνα ὑπέρ τοῦ ἀνόθευτου τῆς....

28 Ιουλ 2017

Δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστευώμαστε, οὔτε νὰ δίνουμε θάρρος ποτὲ στὸν ἑαυτό μας

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης - Ἀόρατος Πόλεμος
Τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι τὸν ἑαυτόν σου, ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, εἶναι τόσο ἀναγκαῖο σε αὐτὸν τὸν πόλεμο, ποὺ χωρὶς αὐτό, νὰ εἶσαι βέβαιος, ὅτι, ὄχι μόνον δὲν θὰ μπορέσεις νὰ πετύχεις τὴ νίκη ποὺ ἐπιθυμεῖς, ἀλλ᾿ οὔτε κἂν νὰ ἀντισταθεῖς στὸ παραμικρὸ καὶ αὐτό, ἂς τυπωθεῖ καλὰ στὸ νοῦ σου.
Γιατὶ, ἐμεῖς πράγματι, ὄντας φυσικὰ διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴ φύσι μας ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς παραβάσεως τοῦ Ἀδάμ, ἔχουμε σὲ μεγάλη ὑπόληψι τὸν ἑαυτό μας, ἡ ὁποία ἂν καὶ δὲν εἶναι ἀλήθεια, παρὰ ἕνα ψέμα καὶ τίποτα ἄλλο, ἐμεῖς ὅμως, νομίζουμε μὲ μία ἀπατηλὴ ἐντύπωση, πὼς εἴμαστε κάποιοι. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐλάττωμα, ποὺ πολὺ δύσκολα ἀναγνωρίζεται, καὶ ποὺ δὲν ἀρέσει στὸ Θεό, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς μία γνῶσι χωρὶς δόλο γι᾿ αὐτὴ τὴν βεβαιότατη ἀλήθεια.
Δηλαδή, νὰ ξέρουμε, ὅτι κάθε χάρι καὶ ἀρετὴ ποὺ ἔχουμε, προέρχεται ἀπὸ αὐτὸν μόνο, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ ὅτι, ἀπὸ μᾶς, δὲν μπορεῖ νὰ προέλθη κανένα καλό, οὔτε κανένας καλὸς λογισμός, ποὺ νὰ τοῦ ἀρέσῃ. Ἂν καὶ αὐτὴ ἡ ἀναγκαιότατη ἀλήθεια (δηλαδή, τὸ νὰ μὴ πιστεύουμε στὸν ἑαυτόν μας) εἶναι ἔργο τοῦ θεϊκοῦ του χεριοῦ, ποὺ συνηθίζει νὰ τὸ δίνη στοὺς ἀγαπημένους του φίλους, πότε μὲ ἐμπνεύσεις καὶ φωτισμούς, πότε μὲ σκληρὰ μαστιγώματα καὶ θλίψεις, πότε μὲ βίαιους καὶ σχεδὸν ἀνίκητους πειρασμούς, καὶ πότε μὲ ἄλλα μέσα, ποὺ ἐμεῖς δὲν καταλαβαίνουμε· μὲ ὅλα αὐτά, θέλει νὰ γίνεται καὶ ἀπὸ μέρους μας ἐκεῖνο, ποὺ ἀνήκει, καὶ εἶναι δυνατὸν σὲ μᾶς. Γι᾿ αὐτὸ λοιπόν, ἀδελφέ μου, σοῦ σημειώνω ἐδῶ τέσσερεις τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους μπορεῖς, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ πετύχης αὐτὴ τὴν ἀμφιβολία τοῦ ἑαυτοῦ σου, δηλαδή, τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι ποτὲ τὸν ἑαυτό σου...

Σ΄ ἕναν καθηγητὴ γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Θυμώνετε μὲ κάποιους φίλους σας, οἱ ὁποῖοι δυσαρεστοῦνται μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἔχετε δίκαιο. Ὁ θυμὸς σας εἶναι δίκαιος θυμός. Τέτοιος θυμὸς ἔχει ἀξία μπροστὰ στὸν Θεό. Ὅμως δὲν ὠφελεῖ μόνο ὁ θυμός, οὔτε μόνον ἡ πειθώ. Πρέπει καὶ νὰ προσεύχεστε γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἀφροσύνη τους ξεσηκώνονται ἐναντίον τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ στὰ σχολεῖα. Νὰ τοὺς ἀνοίξει ὁ Θεὸς τὰ μάτια, ὥστε νὰ δοῦν ὅτι κόβουν τὸ κλαδὶ πάνω στὸ ὁποῖο κάθονται. Διότι ὅλη ἡ διαπαιδαγώγηση τῆς χριστιανικῆς νεολαίας βασίζεται πάνω στὸν ἀταλάντευτο βράχο τῆς ἐπιστήμης τοῦ Χριστοῦ. Σ΄ ἐκεῖνον βασιστήκαμε καθ΄ ὅλη τὴ χιλιετία τῆς βαπτισμένης ἱστορίας μας, σ΄ ἐκεῖνον πρέπει νὰ βασιστοῦμε καὶ σήμερα καὶ αὔριο καὶ... εἰς τοὺς αἰῶνες. Τέτοια διαπαιδαγώγηση δὲν μᾶς ντρόπιασε στὸ παρελθόν, δὲν θὰ τὸ κάνει οὔτε στὸ μέλλον. Μᾶς ἔδωσε ἀνθρώπους πρώτης τάξεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ κόσμημα τῆς ἱστορίας μας, ὅπως εἶναι τὰ ἀστέρια κόσμημα τοῦ οὐράνιου θόλου. Καὶ μᾶς ἔδωσε πελώριο ἀριθμὸ τέτοιων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀστεριῶν στὸν θόλο τῆς λαϊκῆς ἱστορίας μας.
Καὶ τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι στόχος στὴ διαπαιδαγώγηση παρὰ νὰ δώσει ἀνθρώπους πραγματικούς; Ἡ ἐπιστήμη τῆς παιδαγωγίας καὶ σέ μᾶς καὶ σ΄ ὅλους τούς βαπτισμένους λαοὺς ἀπαραίτητα πρέπει νὰ....

Ὀλίγα γιά τό Βάπτισμα

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό βάπτισμα. Τό βάπτισμα εἶναι τό πρῶτο καί τό κύριο μυστήριο, γιατί χωρίς αὐτό δέν εἴμαστε χριστιανοί. Ἡ πόρτα ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν ἱερή Οἰκογένειά μας, πού λέγεται «Ἐκκλησία», εἶναι τό βάπτισμα. Ὁ βαπτισμένος εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ καί μόνο μέ τό βάπτισμα ἔχει τό δικαίωμα νά λέγει τόν Θεό «Πατέρα». Γι᾽ αὐτό τό βάπτισμα τό λέγουμε «υἱοθεσία» μας μέ τόν Θεό.
2. Μιλώντας γιά τό βάπτισμα, θά ἤθελα νά σᾶς πῶ κατά πρῶτον γιά τόν νονό ἤ τήν νονά. Προσοχή στόν νονό πού διαλέγετε γιά τό παιδάκι σας, χριστιανοί μου, γιατί εἶναι πολύ ἱερή ἡ θέση του. Ἀκοῦστε: Πρῶτα οἱ χριστιανοί βαπτίζονταν σέ μεγάλη ἡλικία: Διδάσκονταν πρῶτα καί κατηχοῦνταν καί ἔπειτα βαπτίζονταν. Ἔτσι, οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί παλαιά, γνώριζαν τήν πίστη τους, ἤξεραν νά τήν ὁμολογήσουν καί νά τήν ὑπερασπίσουν, γιατί τήν εἶχαν διδαχθεῖ πρῶτα. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔπειτα θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό, γιατί ἄν πέθαινε κανείς σέ νεαρή ἡλικία καί δέν εἶχε βαπτιστεῖ δέν σωζόταν. Τό δύσκολο ὅμως εἶναι....

Νέες κατεδαφίσεις οἰκιῶν Βορειοηπειρωτῶν στὶς Δρυμάδες Χειμάρρας!

27 Ιουλ 2017

ΗΠΑ: Ἑταιρεία ἐμφυτεύει «τσὶπ» σὲ ὑπαλλήλους της

Ἑταιρεία μηχανημάτων αὐτόματης πώλησης στὴν πολιτεία Οὐισκόνσιν προσφέρει στὸ προσωπικό της τὴ δυνατότητα ἐμφύτευσης ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ μικροτσὶπ στὰ χέρια τους γιὰ τὴν ἀγορὰ φαγητοῦ, τὴν εἴσοδό τους σὲ ὑπολογιστὲς ἢ τὴ χρήση τοῦ φωτοτυπικοῦ. Περίπου 50 ὑπάλληλοι τῆς ἑταιρείας Three Square Market συμφώνησαν στὸ προαιρετικὸ βῆμα τῆς ἐμφύτευσης τῶν τσίπ, τὰ ὁποῖα μοιάζουν σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα μὲ ἕναν κόκκο ρυζιοῦ, εἶπε ὁ Τόνι Ντάνα, ἀντιπρόεδρος διεθνῶν πωλήσεων στὴν ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἐδρεύσει στὸ Ρίβερ Φόλς.
Ἡ ἑταιρεία τῶν 85 ὑπαλλήλων εἶπε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ποὺ προσφέρει στὸ προσωπικό της τὴν τεχνολογία, ἡ ὁποία εἶναι συγκρίσιμη μὲ ἐκείνη ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ πιστωτικὲς κάρτες ἁφῆς καὶ τὰ τσὶπ ποὺ....

Ἀντὶ νὰ χτυποῦν κάρτα θὰ μπαίνουν μὲ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα στὰ γραφεῖα τους!

Οἱ ἐργαζόμενοι σὲ δῆμο τῆς Ἑλλάδας ὑπέβαλαν ἔνσταση στὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων.
Εἰδικὸ σύστημα ἐλέγχου τῆς εἰσόδου καὶ τῆς  ἐξόδου  τοῦ προσωπικοῦ σκοπεύει νὰ ἐγκαταστήσει δῆμος στὸ νομὸ Ἡρακλείου τς Κρήτης, προκειμένου νὰ ἐλέγχει κατὰ πόσον οἱ ὑπάλληλοι τηροῦν τὸ ὡράριό τους.
Μέχρι σήμερα, στὸ συγκεκριμένο δῆμο τηροῦνται βιβλία ὅπου ὑπογράφουν οἱ ὑπάλληλοι κατὰ τὴν ἄφιξη καὶ ἀποχώρησή τους. Σύμφωνα μὲ ὅσα παρουσίασε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐν λόγω δήμου, σκέφτεται τὴν ἐγκατάσταση τοῦ συστήματος τοῦ βιομετρικοῦ ἐλέγχου τοῦ δακτυλικοῦ ἀποτυπώματος, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὴν τήρηση τοῦ ὡραρίου ἐργασίας τῶν ἐργαζόμενων.
Ὡστόσο, οἱ ἐργαζόμενοι ὑπέβαλαν ἐρώτηση – ἔνσταση στὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, σχετικὰ μὲ τὴ....

25 Ιουλ 2017

Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Πατριαρχείου: «Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς, οὔτε κάν Χριστιανισμός»

Σχόλιο: Στὴν κάτωθι ἐπιστολὴ εἶναι ἀποκρυσταλλωμένο τὸ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας σήμερα: ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος καὶ ἡ μετάλλαξή του σε κάτι ξένο πρὸς τὴν Παράδοσή μας καθὼς καὶ οἱ προσπάθειες ὑπονόμευσης καὶ σπίλωσης τοῦ γνήσιου ἁγιοπατερικοῦ πνεύματος ὅπως αὐτὸ σώζεται καί μεταδίδεται ἀπὸ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφὲς παγκόσμιας ἐμβέλειας ὅπως ὁ Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης. 

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Πρὸς τὸν ἐκδότη τοῦ "Ἐθνικοῦ Κήρυκα",
Διαβάζω ξανὰ καὶ ξανὰ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε ἡ Elaine Jaharis (δεῖτε τὴν ἐπιστολὴ ΕΔΩ) πρὸς ὅλους καὶ δημοσιεύθηκε στὸ National Herald τὴν 1η Ἰουλίου. Τὴ μελέτησα πολλὲς φορὲς ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἐπιστολή. Πρόκειται γιὰ μιὰ κοινοτοπία, ἕνα κήρυγμα, ἕνα κήρυγμα ἀφύπνισης ποὺ πρέπει νὰ διαβαστεῖ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, πρὸς ὅλους τους ἐνορίτες κάθε Κυριακὴ ἀπὸ κάθε ἱερέα καὶ κάθε ἱεράρχη. Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς ὅπως τὸν ξέρουμε, οὔτε κάν εἶναι Χριστιανισμός.  Πρόκειται γιὰ μιὰ παραπλανητικὴ μεσαιωνικὴ διδασκαλία ποὺ ἐπιμένει στὴν πλήρη ὑπακοὴ στὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξουδετερώνει τὴν καθαρὴ πίστη μας στὸν σταυρωμένο γιὰ μᾶς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. 
Πρόκειται γιὰ μιὰ....

Τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου, Ἐφημέριου Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Δημοσιεύθηκε στὶς 17/30.6.17 μετὰ ἀπὸ πολύμηνη κυοφορία κείμενο τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ ἀναφέρεται στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἐπιγράφεται «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»[1].
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἔτυχε ποικίλης ἀντιμετωπίσεως: Ἀπὸ θετικὰ σχόλια, μέχρι αὐστηρὴ καὶ τεκμηριωμένη κριτική, ἐνῶ δὲν ἦσαν λίγοι ποὺ τὸ προσπέρασαν ἀδιάφορα, ὡς μὴ ἀνταποκρινόμενο στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας[2].
Α. Νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν προϊστορία τοῦ κειμένου:
1. Τό  ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ  τῆς  12/25.5.2016
Τὸ Ἅγιο Ὅρος τὴν 12/25 Μαΐου 2016 (ἕνα μήνα πρὸ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης) μὲ ἐπίσημο Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα Του[3] πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κοινοποιηθὲν σὲ ὅλες τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἐξέφραζε τὶς ἔντονες ἀνησυχίες Του γιὰ πολλὰ σημεῖα τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Πανορθοδόξου καὶ τῶν προσυνοδικῶν κειμένων «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας».
Οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ ἀνησυχίες τοῦ Ἁγ. Ὄρους ποὺ διατυπώθηκαν στὸ Ἱεροκοινοτικὸ Γράμμα δὲν ἔγιναν οὐσιαστικὰ ἀποδεκτὲς ἀπὸ τοὺς τὰ πρῶτα φέροντες τῆς Κρήτης. Αὐτὸ εἶναι ἐμφανὲς ἀπὸ....

Διήμερο Ὁδοιπορικὸ κατὰ μῆκος τῆς Νεκρῆς Ζώνης

Ἡ «Πρωτοβουλία Μνήμης Ἰσαὰκ-Σολωμοῦ» δὲν ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μὲ κόμματα, κομματικὲς νεολαῖες, φοιτητικὲς ὀργανώσεις, ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, συνδέσμους φιλάθλων ἢ ὁποιεσδήποτε ἄλλες ὀργανώσεις καὶ δὲν συνεργάστηκε μὲ κάποια ἄλλη ὀντότητα ἢ πρωτοβουλία γιὰ τὴ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεών της. Στὶς ἐκδηλώσεις μᾶς εἶναι ὅλοι εὐπρόσδεκτοι ἀρκεῖ νὰ τηρηθοῦν οἱ ὁδηγίες ποὺ προαναφέραμε ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος τῶν ἐκδηλώσεων. Σὲ καμία περίπτωση δὲ θὰ δεχτοῦμε ἐνέργειες ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ σπιλώσουν τὴ μνήμη τῶν Ἰσαὰκ καὶ Σολωμού.
Ὅσοι συμμετέχουν στὴν πορεία τῶν μοτοσικλετιστῶν θὰ πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ φοροῦν προστατευτικὸ κράνος καὶ τὴ φανέλα ποὺ θὰ διανέμεται στοὺς χώρους συγκεντρώσεως. Ἀπαγορεύονται φανέλες ὀργανώσεων, ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων, στρατιωτικῶν σωμάτων, κλπ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποδεικνύουμε ὅτι δὲν κάνουμε ὁποιεσδήποτε διακρίσεις. Ἐξάλλου, κομματικές, ὀπαδικὲς ἢ ἄλλες διακρίσεις δὲν ἔχουν καμία θέση στὴν προσφορὰ τιμῆς γιὰ τὴ μνήμη τῶν ἡρώων μας καὶ στὸν ἀγώνα γιὰ....

Δικαστική διαταγή ἐναντίον νόμου στό Ἰλινόις, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο κέντρα ἐγκυμοσύνης ὀφείλουν νὰ προωθοῦν ἀσθενεῖς σὲ κέντρα ἀμβλώσεων

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἕνα ὁμοσπονδιακὸ δικαστήριο ἐξέδωσε διαταγὴ μὲ σκοπὸ νὰ σταματήσει ἡ κατάσταση ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει στὸ Ἰλλινόις, ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ νέου νόμου ποὺ ἀπαιτεῖ κέντρα ἐγκυμοσύνης καὶ γιατρούς, νὰ παραπέμπουν τοὺς ἀσθενεῖς σὲ κέντρα ἀμβλώσεων. Τὸ Ἐπαρχιακὸ Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴ Βόρεια Ἐπαρχία τοῦ Ἰλινόις ἐξέδωσε ἐντολὴ νὰ σταματήσει τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νόμου 1564, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ προσωπικό της ὑγειονομικῆς περίθαλψης ποὺ ἔχει συνειδησιακὲς ἀντιρρήσεις σὲ ὁρισμένες ὑπηρεσίες ὑγείας νὰ ἐνημερώνει τοὺς ἀσθενεῖς γιὰ τὶς νόμιμες ἐπιλογές τους καὶ νὰ τοὺς παραπέμπει σὲ κέντρα ἀμβλώσεων. Τὸν Σεπτέμβριο, ἡ Συμμαχία γιὰ τὴν Προάσπιση τῆς Ἐλευθερίας (ADF) καὶ οἱ συμμαχικοὶ δικηγόροι, κατέθεσαν ἕνα ὁμοσπονδιακὸ ἔντυπο ἀμφισβητώντας τὸ νόμο, ἐξ ὀνόματος πολλῶν κέντρων ἐγκυμοσύνης. Οἱ ἐνάγοντες ἰσχυρίστηκαν ὅτι ὁ νέος νόμος θὰ ἀπαγόρευε στὶς πεποιθήσεις τους νὰ παραπέμπουν τοὺς ἀσθενεῖς σὲ κέντρα ἀμβλώσεων, λέγοντας ὅτι θὰ τοὺς ἐμπλέκουν στὴν καταστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἰσχυρίζονταν ὅτι ἡ ἀπαίτηση αὐτὴ θὰ παραβιάσει τὴ συνταγματική τους ἐλευθερία γιὰ προστασία τοῦ λόγου. 
"Ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐκτὸς λειτουργίας ὅταν προσπαθεῖ νὰ....

Ὁ ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου ἀπαντᾶ στὶς αἰτιάσεις γιὰ τὸ κάστανο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

π. Κωνσταντῖνος Καντάνης: "Θεωρῶ ὅτι δὲν ἦταν τὸ κάστανο ἡ αἰτία ποὺ δημιούργηθηκε ὅλο το θέμα. Ἀπλά χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ μπορέσουν κάποιοι νὰ χτυπήσουν τὴν μεγάλη εὐλάβεια τοῦ ἁπλοῦ κόσμου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου!"

Τὸ Ἅγιο βουνὸ ἐγκαταλελειμμένο

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους
Ὅταν ἐλευθερώθηκε ἡ πολυθρύλητη Μακεδονία ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, οἱ Ἁγιορεῖτες, Ἕλληνες ἀληθινοί, ἔβγαλαν ἀπὸ τὰ μπαοῦλα τοὺς τὶς σκοροφαγωμένες σημαῖες τῆς πονεμένης Ἑλλάδος καὶ τὶς ὕψωσαν παντοῦ.
Τὸ ἅγιο βουνὸ εἶναι τὸ μόνο κομμάτι τῆς ἁγιασμένης αὐτῆς χώρας γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἔδειξε εὐαισθησία καὶ συνέστησε στοὺς Ἁγιορεῖτες νὰ κάνουν δικό τους κρατίδιο καὶ νὰ μὴν εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, γιατί θὰ τὸ μετανοιώσουν. Οἱ θερμοὶ Ἕλληνες καλόγεροι τὸ ἀρνήθηκαν καὶ δέχθηκαν τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια σὰν εὐλογία τῆς Παναγίας. Ὅλα αὐτὰ τὰ λησμόνησαν οἱ ἑκάστοτε κρατοῦντες καὶ τὸ ἅγιο αὐτὸ βουνὸ βρίσκεται σήμερα σὲ μιὰ πλήρη ἐγκατάλειψη. Ὅ,τι καὶ νὰ ζητήσουμε, οἱ ἐπιτροπές, σὰν τοὺς παλιοὺς ταχυδρόμους, μέρες γυρίζουν ἀπὸ γραφεῖο σὲ γραφεῖο, ἀπὸ ὑπουργὸ σὲ ὑπουργό, καὶ δρέπουν στάχυς ἄκαρπους, ποὺ τοὺς ἔχει καταστρέψει τὸ συρίκι, ὁ λίβας. Γι' αὐτὸ τὸ ψηλὸ βουνὸ ψιχία μόνον δίνουν ἀπὸ τὰ τραπέζια ποὺ ἔχουν συνδαιτυμόνες τοὺς μουσουλμάνους. Μὲ πιὸ πολλὴ χαρὰ ἀνεγείρουν τὰ τζαμιά, απ' ὅ,τι τὰ....

24 Ιουλ 2017

Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος: "Δέν φέρνει εὐχαρίστηση ὁποιαδήποτε ἀγάπη"


Ἄν ἐπικρατοῦσε παντοῦ ἡ ἀγάπη, πόσο διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος μας! Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπάει, ζεῖ στή γῆ ὅπως θά ζοῦσε στόν οὐρανό, μέ ἀδιατάρακτη γαλήνη καί εὐτυχία, μέ ψυχή καθαρή ἀπό φθόνο, ζήλια, ὀργή, ὑπερηφάνεια, κακή ἐπιθυμία.. Νά ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος! Αὐτή καθεαυτή ἡ ἀγάπη πόσο ὡραία εἶναι! Μέ πόση χαρά καί εἰρήνη πλημμυρίζει τήν ψυχή, πού τήν κατέχει! Ἵσως θά μέ ρωτήσετε: Δέν φέρνει εὐχαρίστηση, ἔστω καί ἄτοπη, ὁποιαδήποτε ἀγάπη; Ὄχι. Μόνο...

23 Ιουλ 2017

Μιὰ ὀρθόδοξη θεώρησι τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Θεόδωρο Ντοστογιέφσκυ


Αποτέλεσμα εικόνας για Παπαδιαμάντη καὶ ΝτοστογιέφσκιΑποτέλεσμα εικόνας για Ντοστογιέφσκι      
τοῦ π. Ἀθανασίου Γέφτιτς
Μόλις εἶχε τελειώσει ὁ Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ εἶχε καταρρεύσει ἡ Γερμανία, ἐνῷ οἱ Μπολσεβίκοι στὴν Ρωσσία εἶχαν νικήσει, ὁ γερμανὸς (λογοτέχνης) Χέρμαν Ἔσσε ἔγραφε, σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κείμενά του (1919), γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκυ περίπου τὰ ἑξῆς: «Αὐτὸς εἶναι ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Δύσι. Οἱ ἥρωές του, οἱ Καραμαζώφ, εἶναι ἀνατολικοὶ τύποι, πολὺ ἐπικίνδυνοι, σκοτεινοί, μὲ ἀσιατικὸ βάθος καὶ ἀποτελοῦν ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὸν δυτικὸ ἄνθρωπο». Αὐτὴ ἡ πόλωση, «Ἀνατολικοὶ – Δυτικοί», ποὺ ἔβλεπε τότε ὁ Ἔσσε, τὴν ἔχουν λίγο-πολὺ καὶ σήμερα οἱ περισσότεροι, ποὺ γράφουν γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους λαούς…Εἶναι, ὅμως, τραγικὴ εἰρωνεία τῆς ἱστορίας ὅτι ὁ Χ. Ἔσσε, ἀφοῦ πέρασε καὶ ὁ Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ πάλι οἱ Γερμανοὶ ἠττήθησαν στὰ Βαλκάνια, ἔγινε βουδδιστής, δηλαδὴ ἄκρως Ἀνατολικός. Καὶ διερωτᾶται κανείς, μήπως οἱ λεγόμενοι Δυτικοὶ εἶναι πιὸ κοντὰ στοὺς ἄπω Ἀνατολίτες, παρὰ σὲ μᾶς ἐδῶ τοὺς κοντινοὺς Βαλκάνιους. Ὅμως, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ὄχι μόνο ποὺ δὲν εἴμαστε Δυτικοί, ἀλλ᾿ οὔτε καὶ Ἀνατολικοί του Ἔσσε· δὲν εἴμαστε Εὐρωπαῖοι τοῦ Ἔσσε, ἀλλ᾿ ἀκόμη λιγότερο Ἀσιάτες του...

Ν.Ξυλούρης: "Ἀκοῦς νά λένε στά Χωριά"


Τὰ ἑλληνικὰ εἶναι τραγούδι.


Το Διονύση Σαββόπουλου 

Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν ἤμουν πάντοτε ὑπὲρ τῶν τόνων.Τοὺς θεωροῦσα διακοσμητικὰ στολίδια, κατάλοιπα ἄλλων ἐποχῶν, ποὺ δὲν χρειάζονται πιά. Καὶ καθὼς δὲν ἤμουν ποτὲ καλὸς στὴν ὀρθογραφία, τὸ μονοτονικὸ μὲ διευκόλυνε. Βέβαια, ἡ γλώσσα χωρὶς τόνους φάνταζε στὰ μάτια μου σὰν σεληνιακὸ τοπίο, ἀλλὰ νόμιζα ὅτι αὐτὸ ἦταν μία προσωπική μου ἐντύπωση, θέμα συνήθειας. Ὥσπου συνέβη τὸ ἑξῆς:
Εἶχα βρεθεῖ γιὰ ἕνα διάστημα ν’ ἀκούω συστηματικά, καινούργια ἀνέκδοτα τραγούδια, ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων, γιὰ λογαριασμὸ τῆς δισκογραφικῆς ἑταιρείας “ Λύρα”, προκειμένου αὐτὴ νὰ τὰ ἠχογραφήσει ἢ νὰ τὰ ἐπιστρέψει στοὺς συνθέτες.

Εἶναι δύσκολο ν’ ἀπορρίπτεις καὶ ἀκόμα δυσκολότερο νὰ ἐξηγεῖς τὸ γιατί. Ὅταν βέβαια τὸ τραγούδι εἶναι τετριμμένο ἢ ἄτεχνο, ἡ ἐξήγηση εἶναι εὔκολη. Μοῦ συνέβη ὅμως νὰ δῶ τραγούδια ὅπου οἱ στίχοι δὲν ἦταν ἄσχημοι καὶ ἡ μουσικὴ δὲν ἦταν τυχαῖα, ἐπιπλέον ταιρίαζε θεματικὰ καὶ μὲ τοὺς στίχους. Κι ὅμως, τὸ τραγούδι συνολικὰ δὲν “ κύλαγε” ὅπως λέμε( ὅποτε τὸ ἐπιστρέφαμε στὸν ἐνδιαφερόμενο μὲ διάφορες ἀσάφειες καὶ ὑπεκφυγές.
Τὸ πράγμα μὲ ἀπασχόλησε...

22 Ιουλ 2017

Τουαλέτες unisex σχεδιάστηκαν γιὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Γλασκώβης γιὰ ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν ΛΟΑΤ (LGBT).

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ τοπικὸ συμβούλιο ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ δημοτικὰ σχολεῖα σὲ ὅλη τὴ Γλασκώβη εἰσάγουν unisex τουαλέτες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐκφοβισμὸ καὶ νὰ στηρίξουν τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι «μπερδεμένα γιὰ τὴν ταυτότητά τους». Σύμφωνα μὲ νέα σχέδια, οἱ τουαλέτες δὲν θὰ χαρακτηρίζονται πλέον ὡς «κοριτσιῶν» καὶ «ἀγοριῶν», ἀλλὰ θὰ φέρουν τὴν ἔνδειξη «unisex» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ νὰ κάνουν τοὺς μαθητὲς ΛΟΑΤ (LGBT) νὰ αἰσθάνονται πιὸ ἄνετοι. Οἱ τουαλέτες στὶς νέες κατασκευὲς εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ μεμονωμένες τουαλέτες ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ ὅλους. «Ἔρευνα ἀπὸ τοπικὲς ἀρχὲς δείχνει ὅτι μπορεῖ νὰ συμβάλει στὴ βελτίωση τῆς συμπεριφορᾶς καὶ στὴ μείωση τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τοῦ βανδαλισμοῦ», δήλωσε ἐκπρόσωπος τοῦ Συμβουλίου.   Τὸ δημοτικὸ σχολεῖο Hillhead, στὸ δυτικὸ ἄκρο τῆς πόλης, εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει τὰ σχέδια μὲ....

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Δελτίο Τύπου τῆς Π.Ε.Θ. πρὶν τὴν Ἱεραρχία τῆς 27-6-2017

Περί ἁμαρτίας

Σειρά μαθημάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία
3. Ἡ παγκοσμιότητα τῆς ἁμαρτίας
Οἱ Ἰσραηλῖτες πίστευαν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἁμαρτωλοί. Θά ἀναφέρω μερικά χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη γι᾽ αὐτό: Ὁ Σολομών στήν προσευχή του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί ἐνώπιον ὅλης τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἰσραήλ εἶπε: «Οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὅς οὐχ ἁμαρτήσεται» (Γ´ Βασ. 8,46). Ὁ Ψαλμωδός πάλιν, προσευχόμενος στόν Θεό, τόν παρακαλεῖ νά μήν τόν κρίνει, γιατί δέν μπορεῖ νά σταθεῖ κανείς δίκαιος ἐνώπιόν Του• «μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν» (142,2). Καί ἄν ὁ Θεός μᾶς ἐλέγξει γιά τά ἁμαρτήματά μας, ποιός μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθιος ἐνώπιόν Του; «Ἐάν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται;» (Ψαλμ. 129,3). Τά ἁμαρτήματά μας εἶναι πολλά. Κανείς δέν γνωρίζει τά παραπτώματά του, στά ὁποῖα χωρίς νά τό θέλει καί χωρίς νά τό ἀντιληφθεῖ ἔχει ὑποπέσει. Γι᾽ αὐτό καί λέγει πάλι ὁ Ψαλμωδός: «Παραπτώματα τίς συνήσει; Ἐκ τῶν κρυφίων μου – λέγει πρός τόν Θεόν– καθάρισόν με» (Ψαλμ. 18,13). Ὁ διδάσκαλος τῆς Σοφίας διαπιστώνει ὅτι δέν ὑπάρχει κανείς πού νά μπορεῖ νά καυχηθεῖ ὅτι....

21 Ιουλ 2017

π.Γ. Μεταλληνός ''Τί σημαίνει Εὐρώπη κατά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο''


Ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλόν πάπαν δι’ ἧς ἀναθεματίζει πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τήν ἑαυτοῦ δυσσέβειαν

Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς Λυών
DOSSIER GREC DE L’ UNION DE LYON 1273-1277  INSTITUT FRANCAIS, D’ ETUDES BYZANTINES, PARIS, 1976 PAR V. LAURENT  et J. DARROUZES (Σελ. 480-485)
...τῇ σῇ μακαριότητι διά τοῦ παρόντος ἀναγνωρίσαι διανέστημεν γράμματος, παραστῆσαι βουλόμενοι ταύτῃ σαφῶς ὅπως θερμότατα τῆς τοιαύτης τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντιποιούμενοι τά ἀνέκαθεν προσαρμόσαντα τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ πρεσβεῖα τε καί προνόμια μή μόνον ἀσπασίως ταύτῃ παρέχομεν , ἀλλά καί διά παντός παρέχει αὐτῇ προθυμούμεθα.
Καί πρῶτον μέν ὅτι τό σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἀδίκως καί παραλόγως πάλαι παρεισθαρέν ἐξ ἐπηρείας σατανικῆς, ὅλῃ ψυχῇ καί γνώμῃ κατ’ ἀρχάς τῆς καταλλαγῆς τελείως ἀποβαλλόμενοι, στέργομεν ἅπερ ἐκυρώθη τηνικαῦτα διά τόμου συνοδικοῦ, καί τό πρωτεῖον, τήν ἔκκλητόν τε καί τό μνημόσυνον τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ προσνέμοντες, ταῦτα φυλάττειν ἀπαραποίητα καί εἰς τό ἑξῆς ὑπισχνούμεθα, μηδέν αὐτῶν ἐπαγγελόμενοι κατά μηδένα τρόπν καινοτομῆσαι τό σύνολον. 
Ἔπειτα δέ προδηλοῦμεν τῇ μεγάλῃ ἀγιωσύνῃ σου ὡς, ἐπεί τῆς τοιαύτης ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν –πρόρρησις Θεοῦ- τόν ἀρχέκακον οὐκ ἦν ἠρεμεῖν, ὅθεν καί τῶν ἡμετέρων τινάς ἄξια δοχεῖα τῆς ἑαυτοῦ κακίας εὑρών, τόν οἰκεῖον ἰόν τούτοις ἐξεμέσας ἐνέχεεν, οἵ καί πλήρεις γεγονότες τοῦ Πονήρου νόθον διδασκαλίαν εἰσηγοῦντο καί παρέγγραπτον τῷ τοῦ Κυρίου λαῷ, πείθοντες τούτους διά τήν τοιαύτην εἰρήνην καταφρονεῖν τῶν...

"Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης Σικάγου πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ καί νά τά χαλιναγωγήσει"

Tῆς Elaine Jaharis
Ἀνοιχτή Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, τὴν Σύνοδο Ἐπισκόπων καὶ τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Συμβούλιο – Ἐπιτροπὴ Διαβούλευσης.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἑπόμενου Μητροπολίτη τοῦ Σικάγου θὰ διαμορφώσει τὸ μέλλον ὁλόκληρής τς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική – γιὰ καλύτερα ἢ χειρότερα. Δὲν ὑπάρχει μέση ὁδός. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ παροῦσα κατάσταση δὲν εἶναι βιώσιμη. Αὐτὴ ἡ Μητρόπολη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἄλλο μὲ ἕνα ἀκόμα «μιὰ ἀπ’ τὰ ἴδια» ἢ μὲ ἕναν «προσωρινὸ ἀντικαταστάτη».
Μιὰ ἐμπνευσμένη ἐπιλογὴ θὰ κατευθύνει τὴν Μητρόπολη σὲ νέες κατευθύνσεις· θὰ ἀναζωογονήσει τοὺς ρόλους ἐπιστασίας· καὶ θὰ ἀποκαταστήσει τὴ χαρὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔχει τραυματιστεῖ σοβαρά τα τελευταῖα χρόνια. Μιὰ ἀκατάλληλη ἐπιλογὴ θὰ καταδικάσει αὐτὴν τὴν Μητρόπολη· θὰ ἐπιταχύνει τὴν πτώση της· και θα γίνει ἡ ἀφετηρία μιᾶς ἁλυσίδας γεγονότων τὰ ὁποῖα θὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκοπή, καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι ἕνας στοργικός, ἠθικὸς ποιμένας ποὺ νοιάζεται γιὰ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ, τόσο τοὺς κληρικοὺς ὅσο καὶ τοὺς λαϊκούς. Πρέπει νὰ ἔχει τὴν ἰδιοσυγκρασία, τὴν σοφία καὶ τὴν διορατικότητα νὰ ἑνώσει ἕνα διαιρεμένο καὶ ἀποσυνδεδεμένο σῶμα λαϊκῶν· νὰ θεραπεύσει τὶς διαιρέσεις ἀνάμεσα στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι υἱοθετοῦν ἀντικρουόμενες ἀπόψεις καὶ θεολογίες.
Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ στούς κληρικοὺς καὶ στὶς....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.