22 Ιουλ 2017

Τουαλέτες unisex σχεδιάστηκαν γιὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Γλασκώβης γιὰ ὑποστήριξη τῶν μαθητῶν ΛΟΑΤ (LGBT).

Ἀποκλειστικὴ Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ τοπικὸ συμβούλιο ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ δημοτικὰ σχολεῖα σὲ ὅλη τὴ Γλασκώβη εἰσάγουν unisex τουαλέτες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐκφοβισμὸ καὶ νὰ στηρίξουν τὰ παιδιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι «μπερδεμένα γιὰ τὴν ταυτότητά τους». Σύμφωνα μὲ νέα σχέδια, οἱ τουαλέτες δὲν θὰ χαρακτηρίζονται πλέον ὡς «κοριτσιῶν» καὶ «ἀγοριῶν», ἀλλὰ θὰ φέρουν τὴν ἔνδειξη «unisex» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ νὰ κάνουν τοὺς μαθητὲς ΛΟΑΤ (LGBT) νὰ αἰσθάνονται πιὸ ἄνετοι. Οἱ τουαλέτες στὶς νέες κατασκευὲς εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ μεμονωμένες τουαλέτες ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ ὅλους. «Ἔρευνα ἀπὸ τοπικὲς ἀρχὲς δείχνει ὅτι μπορεῖ νὰ συμβάλει στὴ βελτίωση τῆς συμπεριφορᾶς καὶ στὴ μείωση τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τοῦ βανδαλισμοῦ», δήλωσε ἐκπρόσωπος τοῦ Συμβουλίου.   Τὸ δημοτικὸ σχολεῖο Hillhead, στὸ δυτικὸ ἄκρο τῆς πόλης, εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει τὰ σχέδια μὲ....
ἕξι μπλὸκ τουαλετῶν τόσο γιὰ τὰ ἀγόρια ὅσο καὶ γιὰ τὰ κορίτσια.
Ο David McEwan, διευθυντὴς τοῦ κτηματολογίου γιὰ ἐκπαιδευτικὲς ὑπηρεσίες, δήλωσε στὴν Independent: «Ὁ ἐκφοβισμὸς μειώνεται, ἡ συμπεριφορὰ βελτιώνεται, δὲν ὑπάρχουν γκράφιτι, δὲν ὑπάρχουν ζημιὲς καὶ καταστροφὲς πλέον. Βοηθᾶ ἐπίσης στὴν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤ (LGBT) γιατί ἂν ἔχουμε παιδιὰ ἀκόμη καὶ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο ποὺ μπερδεύονται γιὰ τὸ φύλο καὶ τὴν ἀνησυχία τους, πηγαίνοντας στὴν τουαλέτα τῶν κοριτσιῶν ἢ στὴν τουαλέτα τῶν ἀγοριῶν, δὲν θὰ ἔχει κάποια σημασία». 
Παρόλο ποὺ τὸ συμβούλιο ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητὲς ἔχουν δώσει τὴ συγκατάθεσή τους γιὰ τὰ σχέδια, ἡ ἀνακοίνωση τῶν οὐδέτερων, ἀπὸ ἄποψη φύλου, λουτρῶν ἔχει προκαλέσει διαμαρτυρίες μεταξὺ ὁρισμένων γονέων, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ παραβιάσουν τὴν ἰδιωτικότητα τῶν μαθητῶν.
 Malcolm Balfour, σύμβουλος τοῦ Σκωτικοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος γιὰ τὰ σχολεῖα, δήλωσε ὅτι οἱ γονεῖς εἶχαν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί του ἔχοντας "σοβαρὲς ἀνησυχίες". «Μπορῶ νὰ διακρίνω ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ διδάσκει στὰ παιδιὰ πὼς δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία ποιὸ θὰ εἶναι τὸ φύλο τους». 
«Ἕνα κορίτσι ποὺ αἰσθάνεται παγιδευμένο στὸ σῶμα ἑνὸς ἀγοριοῦ καὶ ἕνα ἀγόρι ποὺ αἰσθάνεται παγιδευμένο στὸ σῶμα ἑνὸς κοριτσιοῦ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἀμηχανία νὰ πηγαίνει στὶς "λάθος τουαλέτες", ὑποστήριξε ὁ Balfour.
 McEwan ὑπερασπίστηκε τὰ σχέδια, λέγοντας ὅτι οἱ τουαλέτες θὰ εἶναι πλήρως κλειστὲς καὶ τὰ μπάνια θὰ μοιράζονται μόνο μιὰ σειρὰ ἀπὸ νεροχύτες.
Μιὰ πλήρως προσβάσιμη ἐγκατάσταση θὰ κατασκευαστεῖ ἐπίσης μακριὰ ἀπὸ τὶς unisex τουαλέτες σὲ περίπτωση ποὺ προκύψουν προβλήματα ἢ ἂν κάποιος αἰσθάνεται ἄβολα χρησιμοποιώντας unisex μπάνια.
Τὸν Νοέμβριο ἕνα σχολεῖο στὸ Leytonstone, ἀνατολικὸ Λονδίνο, ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ εἰσαγάγει unisex τουαλέτες γιὰ μαθητὲς ἄνω τν ὀκτῶ ἐτῶν.
Ὁ διευθυντὴς τοῦ σχολείου Buxton Kath Wheeler ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πρωτοβουλία παρὰ τὴ συλλογὴ ὑπογραφῶν ἐναντίον τῆς ἀπόφασης αὐτῆς ἀπὸ 700 ἄτομα.
Οἱ γονεῖς, ὡστόσο, ἀνησυχοῦν ὅτι ἡ νέα πρωτοβουλία θὰ ὁδηγοῦσε σὲ πρόωρη σεξουαλικότητα καὶ σεξουαλικὴ κακοποίηση.
Στὴν ἰστοσελίδα Change.org, ἕνας γονέας περιέγραψε τὶς unisex τουαλέτες ὡς "ἐντελῶς ἀηδιαστικὲς" καὶ εἶπε: «Ὑπάρχει ἤδη τόσο ἔντονα ἡ κακοποίηση τῶν παιδιῶν καὶ αὐτὸ θὰ ἐπιδεινώσει ἀκόμα περισσότερο τὴν κατάσταση. Ἂν συμβεῖ κάτι, τότε ὁ διευθυντὴς καὶ οἱ ἄλλοι συνεργάτες του θὰ εἶναι πλήρως ὑπεύθυνοι».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.