24 Απρ 2019

Ἡ θεία δικαιοσύνη δὲν ἀπαιτεῖ ἱκανοποίηση σὰν νὰ εἶχε προσβληθῆ ἡ Θεία οὐσία, ἀλλὰ φανεροῦται ἐν Χριστῷ διὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ζωοποιήσεως. Ὁ Χριστὸς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀνέλαβε καὶ ἐξαφάνισε τίς ἁμαρτίες μας!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ἐγχειρίδιον» - Ἀλληλογραφία, πατρός Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου & καθηγητή Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ἐκδόσεις «Ἁρμός». [1] 
…«ἄνθρωποι δίκαιοι ἀναφέρονται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, οἵτινες δὲν εἶχον ἀνάγκην τῆς σταυρικῆς θυσίας, διὰ νὰ γίνουν δίκαιοι». Δηλαδὴ ἤσαν δίκαιοι, ἀλλὰ εἶχον ἀνάγκην δικαιώσεως, διότι ἀδίκως ἐκρατοῦντο ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἑπομένως ἡ δικαίωσις αὐτῶν τῶν δικαίων ἦτο ἡ ζωοποίησις αὐτῶν καὶ ἡ ζωοποιὸς αὔτη δύναμις καὶ ἐνέργεια ἐξεπήγασεν ἐκ τῆς σταυρικῆς θυσίας.
…ζωοποίησις καὶ δικαίωσις εἶναι ταυτόν. …Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχον πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ δίκαιοι, ἐν τούτοις ἐκρατοῦντο οὗτοι ἀδίκως ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἂν καὶ «ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην» (Ρωμ. δ΄ 9), ἐν τούτοις ὁ δίκαιος Ἀβραὰμ δὲν ἐσώθη τότε ποὺ ἐπίστευσε. Ἡ τῷ Ἀβραὰμ δοθεῖσα ἐπαγγελία περὶ σωτηρίας ἐπληρώθη...

Προσωπική Γεθσημανή: Ἡ καρδιά τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ Σωτηρίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος, Γρηγοριάτης
Ὅλα τά χρόνια τῆς διακονίας μου στό Μυστήριο τῆς Σωτηρίας, ἀλλά περισσότερο τώρα πού βρίσκομαι στό τέρμα τῆς ἐπίγειας παρουσίας μου, μέ ἀπασχολοῦσε καί μέ ἀπασχολεῖ τό βασικό αὐτοκριτικό ἐρώτημα: ποιό εἶναι τό αἴτιο πού κάνει ἰσχνή καί, καμιά φορά, ἀνύπαρκτη τήν ἱκανότητα τῶν χριστιανῶν νά εἴμαστε «φῶς», «ἁλάτι» καί «ζύμη», γιά τήν κοινωνία μέσα στήν ὁποία ζοῦμε καί δραστηριοποιούμαστε, ὅπως ζητεῖ ἀπό τόν καθένα μας –καί μάλιστα ἀπό ἐμᾶς τούς ἱερωμένους- ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός;
Τήν ἀπάντηση σέ αὐτό τό τόσο σημαντικό ἐρώτημα τήν πῆρα ἀπό τήν προσεκτική μελέτη τῆς αὐτοπροαίρετης πορείας τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Σταυροαναστάσιμη...

23 Απρ 2019

Νέο κροῦσμα ἀπὸ ὑποψήφια τῆς ΝΔ: Τεράστια ἀμηχανία προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὴν συνενοχὴ γιὰ τὴν ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς Μακεδονίας!

Μπορεῖ νὰ εἶναι ὑποψήφια τῆς Ν.Δ. γιὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς ἀλλὰ ἡ Ἑλένη Παναγιωταρέα, κόρη τῆς Ἄννας Παναγιωταρέα ὄχι ἁπλὰ εἶναι ἀμήχανη ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἀδιάβαστη στὶς συνεντεύξεις Τύπου. Ὅπως φαίνεται καὶ στὸ βίντεο ἡ κυρία Παναγιωταρέα δὲν ἄντεξε στὴν ἁπλὴ ἐρώτηση ἂν ἐκλεγεῖ πῶς θὰ ἀποκαλεῖ τὴ Βόρεια Μακεδονία… Ἀρχικὰ δήλωσε πὼς δὲν καταλάβαινε τὴν ἐρώτηση, μετὰ τὴ χαρακτήρισε «ἄτοπη». Ἐνδιάμεσα προσπάθησε νὰ ρωτήσει τὸν δημοσιογράφο (Ἀντώνη Παραρὰ - Καστοριὰ) ἂν ἐνδιαφέρεται ὁ ἴδιος γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ νὰ εἰσπράξει τὴν ἀπάντηση «τὸ τί πιστεύω ἐγὼ μᾶλλον δὲν ἐνδιαφέρει κανέναν».
Προσπάθησε νὰ ξεφύγει, μίλησε γιὰ ἐκλεγμένη κυβέρνηση… ψέλλισε πὼς ἡ κυβέρνηση ἄφησε ἐκκρεμῆ μία....

Σκέψεις γιὰ τὴν πρόσφατη καταστροφὴ τῆς «Παναγίας Παρισίων»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῆ 22α  Ἀπριλίου 2019
Ἡ 15η Ἀπριλίου 2019 θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἀποφράδα ἡμέρα γιὰ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό, μὲ τὴν ἀπανθράκωση τοῦ ναοῦ τῆς «Παναγίας τῶν Παρισίων». Ἀναμφίβολα ὁ κάθε πολιτισμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει κρίση καὶ μπορεῖ νὰ κατανοήσει τὴ σημασία τῶν πολιτιστικῶν μνημείων, λυπᾶται, διότι ὁ κόσμος γίνεται φτωχότερος ἀπὸ πολιτισμικῆς ἀπόψεως, μὲ τέτοια θλιβερὰ συμβάντα.
Δὲν γνωρίζουμε, ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ μνημείου. Ἂν δηλαδὴ ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἢ μία σκόπιμη δολιοφθορά, δεδομένου ὅτι δεκάδες παπικοὶ καὶ προτεσταντικοὶ ναοὶ στὴ Γαλλία καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὑφίστανται βανδαλισμοὺς καὶ βεβηλώσεις. Αὐτὸ εἶναι ἔργο τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν νὰ τὸ διερευνήσουν. Καὶ δὲν ὑπαινισσόμαστε ἐδῶ μόνον τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοθρήσκων ἀλλοδαπῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάθε λόγο νὰ μισοῦν καὶ νὰ θέλουν τὴν καταστροφὴ κάθε χριστιανικοῦ μνημείου στὴ γηραιὰ ἤπειρο καὶ γενικὰ τὸν δυτικὸ κόσμο, διότι αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ θρησκευτική τους πίστη, ἀλλὰ καὶ ἐγγενεῖς σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες μισοῦν τὸν....

Δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὸ μεγάλο ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου στὸ σχέδιο Ἀννὰν

Συμπληρώνονται αὐτὲς τὶς μέρες 15 χρόνια ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τῆς 24ης Ἀπριλίου 2004 γιὰ τὸ Σχέδιο Ἀνᾶν καὶ τὴν ἔνταξη τῆς Κύπρου στὴν ΕΕ τὴν 1η Μαΐου 2004. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ὁδοφραγμάτων στὶς 23 Ἀπριλίου 2003 καὶ τὸ τί ἐπακολούθησε ἡ φιλοσοφία τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν δὲν ἀντικατόπτριζε τὶς νέες πραγματικότητες. Συγκεκριμένα, ἐνῶ γιὰ χρόνια ὁ Ραοὺφ Ντενκτᾶς ἐπιχειρηματολογοῦσε ὑπὲρ τῆς θέσης ὅτι ἡ ἰσχυρὴ διζωνικότητα ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ λόγους ἀσφαλείας, οἱ χιλιάδες διακινήσεις κάθε βδομάδα χωρὶς κανένα ἐπεισόδιο δὲν ἐπιβεβαίωσαν τὶς ὑποθέσεις ἐργασίας του. Ἀρκετοὶ ἐπίσης παραλλήλισαν τὰ γεγονότα μὲ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου. Στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου ὄχι μόνο δὲν ἐπῆλθε ἡ κατάρρευση τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος ἀλλὰ ἀντίθετα ἰσχυροποιήθηκε. Ἐπιπρόσθετα, γιὰ...

Ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά χριστιανικά χειρόγραφα στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ

Ἀνάμεσά τους πρώιμα ἀντίγραφα τῶν Εὐαγγελίων
ΣΠΑΝΙΑ χριστιανικά χειρόγραφα ψηφιοποιοῦνται γιά πρώτη φορά στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἀπό ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιστημόνων. Τό πιό διάσημο χειρόγραφο στήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς εἶναι ὁ «Σιναϊτικός Κῶδιξ», ἕνα ἑλληνικό χειρόγραφο τῆς Βίβλου πού περιλαμβάνει τήν παλαιότερη πλήρη Καινή Διαθήκη ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβιώσει, καί οἱ σελίδες του ἔχουν μοιρασθεῖ σέ πολλά ἱδρύματα. Ἕνα ἄλλο χειρόγραφο εἶναι ὁ «Συριακός Κῶδιξ», ἕνα ἀρχαῖο ἀντίγραφο τῶν Εὐαγγελίων στά συριακά, ἐνῶ ἄλλα χειρόγραφα καλύπτουν τήν ἐπιστήμη, τήν ἰατρική καί τούς Ἕλληνες κλασσικούς. Στόχος εἶναι νά δημιουργηθεῖ τό πρῶτο ψηφιακό ἀρχεῖο ὅλων τῶν 4.500 χειρογράφων τῆς βιβλιοθήκης, ξεκινώντας ἀπό περίπου 1.100 στήν συριακή καί ἀραβική γλῶσσα, τά ὁποῖα εἶναι ἰδιαιτέρως σπάνια. Μιά ὁμάς Ἑλλήνων...

Ἡ Ἁγία Κασσιανή... καὶ τὸ τροπάριό της! Ἰδοὺ ἡ ἀληθινὴ της ἱστορία

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,  τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,  ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.  Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,  ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.  Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,  ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·  κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,  ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.  Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,  ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·  ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,  κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.  Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους  τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;  Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.
(Φώτη Κόντογλου - μεταγραφὴ) 
"Κύριε, ἡ γυναίκα ποὺ ἔπεσε σὲ πολλὲς ἁμαρτίες, σὰν ἔνοιωσε τὴ θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα καὶ σὲ ἄλειψε μὲ μυρουδικὰ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμό σου κι ἔλεγε ὀδυρόμενη: 
Ἀλλοίμονο σὲ μένα, γιατί μέσα μου εἶναι νύχτα κατασκότεινη καὶ δίχως φεγγάρι, ἡ μανία τῆς ἀσωτείας κι ὁ ἔρωτας τῆς ἁμαρτίας. 
Δέξου ἀπὸ μένα τὶς πηγὲς τῶν δακρύων, ἐσὺ ποὺ μεταλλάζεις μὲ τὰ σύννεφα τὸ νερὸ τῆς θάλασσας. Λύγισε στ' ἀναστενάγματα τῆς καρδιᾶς μου, ἐσὺ ποὺ ἔγειρες τὸν οὐρανὸ καὶ...

Μόρφου Νεόφυτος: Νὰ ἀγαπήσουμε τὸν σταυρό μας γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν Ἀνάσταση

22 Απρ 2019

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης καὶ τοὺς Βουλευτᾶς περὶ τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗ 9η/22α Ἀπριλίου 2019
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχαὴλ Καλογήρου καὶ Βουλευτᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς Ἀθήνας
Ἐξοχώτατοι Κύριοι,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ θέσωμεν ὑπ  ὄψιν Ὑμῶν τὰ κάτωθι:
Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὰς σχεδιαζομένας μεταβολᾶς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποίας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 201, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβουλον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρησκευμάτων καὶ τὴν περιΰβρισιν νεκρῶν, ἀντιστοίχως.
Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρᾶς ἀρνητικᾶς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευκταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλείψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Ὠσαύτως, ἡ ἱστορία καὶ...

Τὸ Πάσχα τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλης μέσα ἀπὸ τὶς μνῆμες μίας Κωνσταντινουπολίτισσας

Πάσχα στὴ Κωνσταντινούπολη, στὰ γαλάζια νερὰ τοῦ Βοσπόρου, σὲ μία πόλη ὄνειρο. Πόσο διαφορετικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ Πάσχα στὴν Ἑλλάδα;
Μία Κωνσταντινουπολίτισσα, ἡ κ. Μαίρη Μαυρομμάτη, ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, περιγράφει τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, ὅπως τὸ ἔζησε ἡ ἴδια γιὰ δεκαετίες. «Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴν Πόλη ἄρχιζε με αυστηρὴ νηστεία ποὺ τελείωνε τὸ Μεγάλο Σάββατο. Τρώγαμε νερόβραστα φαγητά. Στὸ τραπέζι κυριαρχοῦσαν οἱ ἐλιές, ὁ ταραμάς, τὰ λαχανικά, τὰ ὄσπρια, τὸ χοσάφι, δηλαδὴ ἡ κομπόστα ἀπὸ ξερὰ φροῦτα, ξερὰ βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφίδες. Οἱ φακὲς ἦταν τὸ φαγητὸ τῆς Μεγάλης Πέμπτης καὶ ὅσοι μεταλάμβαναν, συνήθως τὰ παιδιά, τὶς ἔτρωγαν μὲ λάδι.
Οἱ νοικοκυρὲς ἀπὸ τη Μεγάλη Δευτέρα αρχιζαν τὶς προετοιμασίες γιὰ τὸ Πάσχα. Τὰ πρωινὰ καθάριζαν καὶ συγύριζαν τὰ σπίτια καὶ κάθε ἀπόγευμα, ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, πήγαιναν στὴν ἐκκλησία.
Τη Μεγάλη Πέμπτη εβαφαν αὐγὰ καὶ μαγείρευαν φακές. Τὸ πρῶτο αὐγὸ ποὺ ἔβαφαν κόκκινο τὸ ἔβαζαν στὸ εἰκονοστάσι καὶ πετοῦσαν αὐτὸ ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸ προηγούμενο Πάσχα στὴ θάλασσα -ὄχι στὰ σκουπίδια. Τὰ σπιτικὰ πολίτικα τσουρέκια τὰ ζύμωναν μὲ....

Ἀπό τήν Μεγάλη Δευτέρα μέχρι καί τήν Μεγάλη Τετάρτη

Φωτογραφία τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπό τό βιβλίο: «Η Μεγάλη Εβδομάδα», Ἔκδ. Ἀκρίτας, Πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει Μεγάλες καὶ Ἅγιες, ἔχουν, μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἕναν καθοριστικὸ σκοπό. Τοποθετοῦν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες στὴν προοπτική του Τέλους· μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ἐσχατολογικὸ νόημα τοῦ Πάσχα. Συχνὰ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα χαρακτηρίζεται σὰν περίοδος γεμάτη μὲ «ὡραιότατες παραδόσεις» καὶ «ἔθιμα», σὰν ξεχωριστὸ τμῆμα τοῦ ἑορτολογίου μας. Τὰ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν παιδική μας ἡλικία σὰν ἕνα ἐλπιδοφόρο γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε κάθε χρόνο, θαυμάζουμε τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀκολουθιῶν, τὶς ἐπιβλητικὲς πομπὲς καὶ προσβλέπουμε μὲ κάποια ἀνυπομονησία στὸ Πασχαλινὸ τραπέζι… Καὶ ὑστέρα, ὅταν ὅλα αὐτὰ τελειώσουν, ξαναρχίζουμε τὴν κανονική μας ζωή.
Ἀλλὰ ἄραγε καταλαβαίνουμε πὼς ὅταν ὁ κόσμος ἀρνήθηκε τὸν Σωτήρα του, ὅταν ὁ Ἰησοῦς «ἤρξατο ἀδημονεῖν» καὶ ἔλεγε: «περίλυπος ἐστὶν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου», καὶ ὅταν...

21 Απρ 2019

Οὐκρανία: Ἔχασε τὶς ἐκλογὲς ὁ Οὐνίτης Ποροσένκο ὁ πρωτεργάτης τοῦ "Αὐτοκεφάλου" τῶν σχισματικῶν

Τὴ μεγάλη ἥττα του ἀπὸ τὸν κωμικὸ Βολοντίμιρ Ζελένσκι στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς ποὺ διεξήχθησαν σήμερα παραδέχτηκε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο.
Ὁ οὐνίτης Ποροσένκο εἶχε πρωτοστατήσει στὴ διαδικασία χορήγησης Αὐτοκεφάλου στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐξασφαλίζοντας πρὸς τοῦτο τὴ σύμφωνη γνώμη καὶ τὴν ἐνεργὸ δράση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Συμμετεῖχε στὴ λεγόμενη "Ἑνωτικὴ Σύνοδο", ἐπισκέφθηκε οὐκ ὀλίγες φορὲς τὸ Φανάρι ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν δίστασε νὰ μεταδώσει σὲ αὐτὸν τὴν Θεία Κοινωνία! Τώρα γνωρίζει μεγάλη ἥττα ἀπὸ ἕνα....

Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος γιὰ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ τοὺς ἀμφισβητίες τοῦ θαύματος!

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ὅλα τά τροπάρια τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων θεολογοῦν

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Νά ἀναλύσουμε σήμερα τήν εἰκόνα τῆς λεγομένης Βαϊοφόρου, δηλαδή τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ τήν ἡμέρα τῶν Ἱεροσολύμων στήν πόλη αὐτή, πού ἀκολούθησε μετά ὁ σταυρός καί ὅλα τά γεγονότα τοῦ πάθους.
Βέβαια, ἐπειδή μπαίνουμε ἤδη στά γεγονότα τοῦ πάθους, ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἀποκαλυπτόμενο μυστήριο. Ὅ,τι κάνει ὁ Θεός εἶναι μυστήριο, ἀλλά ἀποκαλυπτόμενο καί τό μυστήριο αὐτό τό κατανοοῦμε κατά τά μέτρα τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων πού ἔχουμε, κατά τά μέτρα τῆς καθάρσεως πού ἔχουμε καί πολλά ἄλλα σημεῖα δέν τά κατανοοῦμε. Ἔτσι μπαίνουμε σέ ἕνα χῶρο καταληπτοῦ τε καί ἀκαταλήπτου. Ὅλα εἶναι ἔτσι. Ἀλλά θέλω νά πῶ ὅτι ὅσο πλησιάζουμε στά γεγονότα τά κορυφαῖα τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ μας, τά γεγονότα γίνονται πιό ἀκατάληπτα καί χρειάζονται ἀκόμα περισσότερο κάθαρση γιά νά τίς καταλάβουμε αὐτές τίς ἐκφράσεις. Βλέπετε οἱ μαθητές ἄκουγαν τόν Χριστό ὅταν ἐκήρυττε. Μερικά δέν τά καταλάβαιναν καί τοῦ ἔλεγαν δέν καταλαβαίνουμε καί γιατί τά λές καί μέ παραβολές μάλιστα; Ἐνῶ ὁ Χριστός ἔλεγε τίς παραβολές γιά νά ἦταν πιό εὔκολα, πιό βατά, πιό διδακτικά. Αὐτοί οὔτε τίς παραβολές δέν καταλάβαιναν κι ὁ Χριστός ἑρμήνευε τίς παραβολές καί αὐτοί καταλάβαιναν λίγα. Πόσω μᾶλλον ὅταν φτάνουμε στό ἀκατανόητο τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀναστάσεώς Του. Ὅσο λοιπόν, προχωροῦμε τά πράγματα ἑρμηνευτικά γίνονται πιό δύσκολα καί χρειάζεται περισσότερη κάθαρση ἡ κατανόηση.
Θέλω νά πῶ τώρα γιά μᾶς, πού ἄν κάποτε γίνετε ἁγιογράφοι καί ἁγιογραφεῖτε τά...

Ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τίς συζυγικές σχέσεις19 Απρ 2019

Νίκος Φίλης, Πολιτικὴ σκοπιμότητα, ὄχι ἐκπαιδευτικὴ ἀνάγκη ἡ διατήρηση μαθήματος Θρησκευτικῶν στὴ Γ΄ Λυκείου


O βουλευτὴς Νίκος Φίλης μίλησε στὴ Διαρκῆ Ἐπιτροπὴ Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς, ὡς εἰσηγητὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπὶ τοῦ πολυνομοσχεδίου γιὰ τὴν παιδεία. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Εἶπε σχετικά:....

Πoῦ ἀποβλέπει ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύοντος ποινικοῦ κώδικα;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 18η Απριλίου 2019
Βιάζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με δεκανίκια άλλων κομματικών παρατάξεων κρατιέται ακόμη στην εξουσία, να ολοκληρώσει το έργο της. Μια μικρή μειοψηφία βάλθηκε να ξεριζώσεικάθε τι που θυμίζει Ορθοδοξία και Ελλάδα.Να ξεθεμελιώσει τον Ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, να κατεδαφίσειτα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συμβιώσεως της ελληνικής κοινωνίας. Μ’ ένα πρωτοφανήζήλο εργάζεται πυρετωδώς να θέσει σε εφαρμογή τα εθνομηδενιστικά σχέδια της Νέας Τάξεως πραγμάτων.
Ένα από τα «κάστρα» που απόμεινε τώρα για κατεδάφιση είναι ο χώρος της δικαιοσύνης. Αυτόν επέλεξε η κυβέρνηση να πλήξει, με την ανακοινωθείσα αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, (βλ. Εφ. «Έθνος», 14.3.2019): «Για πρώτη φορά από το 1950 επιχειρούνται αλλαγές, ενώ προτείνεται η κατάργηση 170 από τις 463 διατάξεις του Π.Κ., [ποινικού κώδικα] και η προσθήκη 30 νέων. Τα σηµεία τριβής έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται, µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, σε ρόλο ‘πυροσβέστη’, να τονίζει ότι το θέµαπαραµένει ανοιχτό, ότι οι επικείµενες αλλαγές βρίσκονται στη....

18 Απρ 2019

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἡ ζωὴ στὸ σπίτι τίς Σαρακοστὲς

Στίς Σαρακοστὲς καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζεις μόνο ἐκκλησία καὶ σπίτι, τίποτ’ ἄλλο. Φτάνεις, λοιπόν, στὸ σπίτι. Τί θὰ κάνεις ἐκεῖ; Θὰ ἀγωνιστεῖς μ’ ὅλη σου τὴ δύναμη νὰ διατηρήσεις τὴν προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν Κύριο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία, τρέξε στὸ δωμάτιό σου καὶ κᾶνε ἀρκετὲς μετάνοιες, ζητώντας εὐλαβικὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σὲ βοηθήσει , ὥστε νὰ ἀξιοποιήσεις τὸ χρόνο τῆς παραμονῆς σου στὸ σπίτι μὲ τρόπο ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή σου. 
Ὕστερα κάθησε καὶ ξεκουράσου γιὰ λίγο. Ἀλλὰ καὶ τότε μὴν ἀφήνεις τοὺς λογισμούς σου νὰ ξεστρατίζουν. Διώχνοντας κάθε σκέψη, ἐπαναλάμβανε νοερὰ τὴν εὐχή : “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ! Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μέ!”. Ἀφοῦ ξεκουραστεῖς πρέπει ν’ ἀσχοληθεῖς μὲ κάτι, εἴτε προσευχὴ εἴτε ἐργόχειρο. Τί ἐργόχειρο θὰ κάνεις δὲν ἔχει σημασία, ξέρεις ἤδη τί σοῦ ἀρέσει. Εἶναι, βλέπεις, ἀδύνατο νὰ ἀσχολεῖσαι ὅλη τὴν ὥρα μὲ πνευματικὰ πράγματα. χρειάζεται νὰ ἔχει καὶ κάποιο εὐχάριστο ἐργόχειρο. Μ’ αὐτὸ θὰ καταπιάνεσαι, ὅταν ἡ ψυχή σου εἶναι κουρασμένη, ὅταν δὲν ἔχεις τὴ δύναμη νὰ διαβάσεις ἢ νὰ προσευχηθεῖς. Ἄν, βέβαια, οἱ πνευματικές σου ἐνασχολήσεις πηγαίνουν καλά, τὸ ἐργόχειρο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἐκπληρώνει μόνο τὴν...

17 Απρ 2019

«…τόν βλάσφημο οὔτε ἡ γῆ δέν τόν δέχεται»

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς 

«Ἄν ὑβρίσεις τήν μάνα μου καί τόν πατέρα μου σέ συγχωρῶ, ἄν βλαστημήσεις τήν Παναγία καί τόν Χριστό, δέν ἔχω μάτια νά σέ δῶ» 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός 

Ἀποτυχημένοι διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί μέ προσόντα ἀκρίδας, ἐκκλησιομάχοι, καντιποτένιοι νεοσταλινικοί, ἡμιμαθεῖς, μετατρέπουν τήν πατρίδα σέ «ράκος ἀσθμαῖνον», σέ ρημαδιό. 
Ἄνοιξαν τίς φυλακές -ὁ νόμος τοῦ ἀπίθανου αὐτοῦ τύπου Παρασκευόπουλου- καί ἀμόλησαν στυγερούς ἐγκληματίες γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο τους, τίς ἀνομίες τους. 
Ὁ Κουφοντίνας, τρισάθλιο ὑποκείμενο, δολοφόνος ἀμετανόητος, λές καί ὑπηρετοῦσε τήν θητεία του σέ στρατόπεδο νεοσυλλέκτων, ἔπαιρνε ἄδειες καί προκλητικά, σεργιανοῦσε γιά ψώνια στήν ἀγορά τῆς Ἀθήνας. (Καί ὁ γιός του, τό ζαγάρ’, «νά βγάζει τήν γλώσσα» στούς διαφωνοῦντες ἤ νά ἐλεεινολογεῖ καί νά εἰρωνεύεται ὅσους συμμετεῖχαν στά ἐθνικά συλλαλητήρια κατά τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας μας). 
Τώρα ἑτοιμάζονται νά καταργήσουν τά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιύβριση τῶν νεκρῶν. Καί ποιά «θεία» βλασφημοῦνται στήν πατρίδα μας; Τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Οὔτε ὁ Μωάμεθ οὔτε...

16 Απρ 2019

Δέκα χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό»!

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες,
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸ, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς ωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Ἡ κοινωνία μᾶς ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς ποὺ ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας...

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα

Συχνά ἀκοῦμε τήν ἄποψη ὅτι  ἡ ἑβδομάδα πού διανύουμε (πρίν δηλαδή τή Μεγάλη Ἑβδομάδα) ἀποκαλεῖται "κουφή" ἤ "βουβή" ἐπειδή δέν ὑπάρχουν ἀκολουθίες ἐν ἀναμονή τῶν Παθῶν. Εἶναι ὅμως ἀληθές αὐτό;
Ὁ εὐσεβής λαός ἀποκαλεῖ συχνά τήν ἑβδομάδα αὐτή «κουφή»     «βουβή» μέ μοναδική δικαιολογία ὅτι τήν Ἑβδομάδα αὐτή δέν τελοῦνται Ἀκολουθίες καί ὡς ἐκ τούτου δέν χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἱερῶν ναῶν. Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἀρκετά διαφορετική. Ἀρκεῖ νά ρίξει κανείς μία ματιά στά Λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά πεισθεῖ ὅτι, ὄχι «βουβή» καί «κουφή» δέν εἶναι αὐτή ἡ Ἑβδομάδα ἀλλά ἀντίθετα εἶναι  πλήρης μηνυμάτων καί θεολογικῶν ἐννοιῶν γύρω ἀπό τό Μυστήριο τοῦ θανάτου ἐν ὄψει ἄλλωστε καί τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνάστασης τοῦ Λαζάρου. Παλαιότερα ἡ παραπάνω λαθεμένη ἄποψη γιά τήν "κουφή" ἑβδομάδα ἐκαλλιεργεῖτο καί ἀπό τούς ἴδιους τους ἱερεῖς σάν μία δικαιολογημένη ἴσως προσπάθεια γιά λίγη ξεκούραση λίγο πρίν τόν μεγάλο κόπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό Τυπικό της Ἐκκλησίας μᾶς ὑπαγορεύει καί...

15 Απρ 2019

Κώστας Πάσσαρης: Ὁ κόσμος θὰ ἦταν καλύτερος ἂν δὲν εἶχα γεννηθεῖΛίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος γιὰ τὴ μεταφορά του στὴν Ἑλλάδα προκειμένου νὰ δικαστεῖ γιὰ τὴ δολοφονία τῶν δύο ἀστυνομικῶν στὴ συμπλοκὴ τὸ 2001, ὁ Κώστας Πασσαρης μιλᾶ στὸ ΘΕΜΑ ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακές για τὴν ὀργὴ καὶ τὸν φόβο ποὺ τοῦ ὅπλιζαν τὸ χέρι καὶ τὰ ἐγκλήματα για τὰ ὁποία ζητᾶ νὰ δικαστεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα 
Ὁ διαβόητος Κωστας Πασσαρης σὲ μία σπάνια ἐξομολόγησή του μέσα ἀπὸ τὶς ρουμανικὲς φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας μιλάει στὸ «ΘΕΜΑ» γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Γιὰ τὰ παιδικά του χρόνια ποὺ τὸν στιγμάτισαν, γιὰ τὴ λυσσαλέα κόντρα μὲ τοὺς ἀστυνομικούς, γιὰ τὸ κίνητρο ποὺ ὅπλισε τὸ χέρι του. Γιὰ τὶς ἀθῶες ψυχὲς ποὺ δὲν γυρίζουν πίσω, γιὰ τὴ γνωριμία του μὲ τοὺς δύο κληρικοὺς ποὺ τὸν ἔπεισαν νὰ πιστέψει στὴ λύτρωση τῆς ψυχῆς μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή...

Ἔρευνα: Αὐξήθηκαν λόγω τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν οἱ σημαῖες στὰ μπαλκόνια!

Κατόπιν συνέκριναν τὰ εὐρήματά τους μὲ ἄλλες δύο χρονικὲς περιόδους (2008-2009 καὶ 2014-2015), γεγονὸς ποὺ κατέστη ἐφικτὸ χάρη στὴν ὑπηρεσία Google Earth. Προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἕνα μέτρο σύγκρισης, ἐπανέλαβαν τὰ παραπάνω γιὰ μία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ πόλη (σὲ κρίση), τὴ Λισσαβώνα.
Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσιακά. Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, οἱ δύο πόλεις ἐμοίαζε νὰ συμβαδίζουν σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ἐκδήλωσης πατριωτισμοῦ. Τὴν περίοδο 2008-2009, στὴν Ἀθήνα ὑπῆρχαν κατὰ μέσον ὄρο 0,31 σημαῖες ἀνὰ δρόμο, ἐνῶ στὴ Λισσαβώνα 0,44 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Τὴν περίοδο 2014-2015, οἱ σημαῖες καὶ στὶς δύο πρωτεύουσες αὐξήθηκαν: στὴν Ἀθήνα μετρήθηκαν 1,04 σημαῖες ἀνὰ δρόμο καὶ στὴ Λισσαβώνα 0,80 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Στὴ φετινὴ καταμέτρηση, ὅμως, οἱ σημαῖες στὴν πορτογαλικὴ πρωτεύουσα ὑποχώρησαν σημαντικά, στὶς 0,14 σημαῖες ἀνὰ δρόμο κατὰ μέσον ὄρο. Στὴν Ἀθήνα ἀντίθετα καταγράφηκε ἐκρηκτικὴ....

14 Απρ 2019

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναιος: Ἡ γνώση τοῦ δόγματος μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὸ τέρας τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Βαρυσήμαντος ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα 12 Ἁγιορειτῶν Γερόντων διὰ τὸ Οὐκρανικὸν

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 17ῃ Μαρτίου 2019

Σεβαστὴν Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, εἰς Καρυὰς
Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, εὐλογεῖτε.
Μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ἀνησυχίας πληροφορούμεθα ὅσα λαμβάνουν χώραν ἐν τῇ καθόλου Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀντικανονικῆς ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας εἰς τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, ἄνευ συναινέσεως τῆς κανονικῆς αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τῆς ὑπὸ τὸν μητροπολίτην Ὀνούφριον, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῆ σχισματικοὺς τοὺς νέους αὐτοκέφαλους, νὰ μὴ ἔχῃ κοινωνίαν μετ’ αὐτῶν, βάσει δὲ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μὲ τοὺς σχισματικούς. Ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει διακόψει τὴν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον αὐτογνωμόνως παρεχώρησε τὸ αὐτοκέφαλον, ἐπεμβαῖνον ὑπερορίως εἰς ξένην δικαιοδοσίαν, παρὰ τὴν ρητὴν ἀπαγόρευσιν τῶν «ἱερῶν Κανόνων. Θὰ πράξουν δὲ τὸ ἴδιο καὶ ἄλλαι αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, ὅπως ἤδη ἔχουν δηλώσει. Ἀπειλεῖται ἔτσι διεύρυνσις καὶ ἐξάπλωσις τοῦ σχίσματος, εἰς ἔκτασιν παρομοίαν ἐκείνης τοῦ 1054.
Δὲν ἔκλεισαν ἀκόμη αἱ πληγαὶ καὶ τὰ τραύματα, ποὺ προεκλήθησαν ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐκκλησιοποίησιν τῶν αἱρέσεων καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διέρρηξε κάθε σχέσιν μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Πατερικὴν καὶ συνοδικὴν Παράδοσιν, τὴν καταδικάζουσαν τὰς αἱρέσεις. Εὑρισκόμεθα πρὸ νέων πληγῶν εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀποκλειστικὸν ὑπεύθυνον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ μὲ δικαίωσιν τώρα ὄχι τῶν....

Ε΄ Ἑβδομάδα Νηστειῶν

Τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας

(Ἀναφορὰ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Αἰγυπτία)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
       Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου καὶ ἰδιαίτερά της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι γιὰ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἡ ἱερότερη χρονικὴ διάρκεια τοῦ ἐνιαυτοῦ. Εἶναι τὸ νοητὸ στάδιο ὅπου ὁ κάθε πιστὸς καλεῖται νὰ δώσει τὸν προσωπικό του ἀγώνα γιὰ τὴν ψυχοσωματική του κάθαρση ἀπὸ τοὺς ρίπους τῆς ἁμαρτίας. Νὰ βιώσει τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς αὐθεντικῆς του φύσεως, ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἁμαρτία, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Eφ. 4,13). Ἡ προπαρασκευή μας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν πνευματική μας προαγωγὴ καὶ ὡρίμανση, ὥστε νὰ καταστοῦμε «συμμορφοι τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ (τοῦ Θεοῦ)» (Ρωμ. 8,29).   Ὁλόκληρο τὸ πνευματικὸ κλίμα, οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες, τὰ τιμώμενα πρόσωπα καὶ οἱ....

13 Απρ 2019

Η Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας


Γράφει ὁ Ἠλίας Θεοχαράκης, Θεολόγος
Φτάσαμε ἤδη στὴν προτελευταία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τὴ ζωὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι ἀπορίας Ἄξιον. Θὰ περίμενε κανεὶς νὰ μᾶς προβάλλει κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους Ἅγιους, ὅπως τοὺς Ἀποστόλους, ἢ κάποιον μεγαλομάρτυρα πολυάθλο ἢ ἴσως κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους διδασκάλους, ὅπως τὸν Μέγα βασίλειο, ἢ ἕναν βασιλέα Ἅγιο, ὅπως ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Παραδόξως ὅμως, ψάλλει τὴν Ἀκολουθία μιας γυναίκας, ποὺ πέθανε «ξεχασμένη ἀπὸ ὅλους» στὴν ἔρημο. Μιας γυναίκας, ἡ ὁποία ἀρχικὰ ἦταν μία πόρνη. Ποιὸς ἄραγε νὰ εἶναι ὁ λόγος; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ γράψει ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο γιὰ νὰ τὸ ἀπαντήσει. Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως λίγο πῶς μᾶς προετοίμασε ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης τεσσαρακοστῆς. Μᾶς ξεκίνησε μὲ τὸ κατανυκτικὸ Τριώδιο, μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τὴν ἀμέσως ἑπόμενη μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, ψάλλοντας ἀπὸ τότε κάθε Κυριακὴ στὸν ὄρθρο: "τῆς μετάνοιας ἄνοιξὸν μοὶ πύλας ζωοδότα", προβάλλοντας τὴν μετάνοια ὡς τὴν μόνη ἀσφαλῆ Ὁδὸ σωτηρίας. Τονίστηκε, ἐπίσης, ἡ ταπείνωση ὡς μητέρα τῶν ἀρετῶν, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴ μετάνοια. Κανεὶς δὲν φτάνει στὴ νίκη τῆς ὑπερηφάνειας ἐὰν πρῶτα...

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.
 Ριζική πάντως καί τελειωτική νίκη κατά τῶν τριῶν αὐτῶν ἐχθρῶν τοῦ χριστιανοῦ, τῆς σάρκας τοῦ κόσμου καί τοῦ διαβόλου ἐπιτυγχάνουν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες. Ἀψηφοῦν τή «γλυκειά» ζωή, τήν ὁποία ὡς εὐάρεστη  θυσία τήν προσφέρουν στόν Θεό καταλαμβανόμενοι ἀπό θεῖον ἔρωτα. Δίνουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως στόν Θεάνθρωπο Χριστό ἐλπίζοντας στά ἀγαθά πού νοῦς δέν τό φαντάστηκε, μάτι δέν εἶδε κι αὐτί δέν ἄκουσε. Κατά τή διάρκεια τοῦ μαρτυρίου τους ἤ καί μετά τήν....

13 Ἀπριλίου 1204: Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φραγκολατίνους

Γράφει ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν
Ἐκεῖνον τὸν Ἀπρίλιο... (Ἡ ἅλωση τοῦ 1204)
Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ» (Ἑλ. Ἀρβελέρ). Ἀξίζει, συνεπῶς, μία θεώρηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔστω καὶ στὰ περιορισμένα...

12 Απρ 2019

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Γράφει ὁ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Στὴν ἐπίσημη λειτουργικὴ γλώσσα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὀνομάζεται «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ἢ μονολεκτικὰ «Ἀκάθιστος» ἀπὸ τὴν ὀρθία στάση, ποὺ τηροῦσαν οἱ πιστοὶ καθ΄ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ψαλμωδίας της. Ἔτσι καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος ἐκφράζεται ἡ τιμή, ἡ ἰδιαίτερη εὐλάβεια, ἡ εὐχαριστία πρὸς ἐκείνη, πρὸς τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε τοὺς χαιρετισμούς μας.
Εἶναι δὲ ἡ ἀκολουθία αὐτὴ στὴ σημερινὴ λειτουργική μας πράξη ἐντεταγμένη στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἀποδείπνου, ὅπως ἀκριβῶς τελέσθηκε ἀπόψε. Ἔτσι γίνεται κάθε Παρασκευὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, ἀκόμα καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε’ Ἑβδομάδος, ποὺ μετὰ τὴν τμηματικὴ στὶς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες ψαλμωδία του, ἀνακεφαλαιώνεται ὁλόκληρος ὁ ὕμνος. Στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ στὴ σημερινὴ ἐνοριακὴ πράξη καὶ παλαιότερα κατὰ τὰ διάφορα Τυπικά, ἔχουμε καὶ ἀλλὰ λειτουργικὰ πλαίσια γιὰ τὴν ψαλμωδία τοῦ ὕμνου: τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, τοῦ ἑσπερινοῦ, τῆς παννυχίδος ἢ μίας ἰδιόρρυθμης Θεομητορικῆς Κωνσταντινουπολιτικῆς ἀκολουθίας, τὴν «πρεσβεία». Σ΄ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις σ΄ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο τῆς κοινῆς ἀκολουθίας γίνεται μία παρεμβολή. Ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου καὶ ὁλόκληρο ἢ τμηματικὰ τὸ κοντάκιο καὶ οἱ οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου.
Θὰ παρατρέξωμε τὸ διαφιλονικούμενο, ἐξ ἄλλου, θέμα τοῦ χρόνου τῆς συντάξεως καὶ τοῦ ποιητοῦ τοῦ Ἀκαθίστου. Πολλοὶ φέρονται ὡς ποιηταί του: ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ὁ...

Γιατί δὲν εἰσακούει ὁ Θεὸς τὴν κατ' ἔτος καθιερωμένη "ἑβδομάδα προσευχῆς γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν";

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 11η Ἀπριλίου 2019 

Ὅπως εἶναι γνωστὸ, τὸ Βατικανὸ ἔχει καθιερώσει ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, (ἀπὸ τὸ 1908), μία παγκόσμια διοργάνωση, τὴν λεγόμενη «Παγκόσμια Ἑβδομάδα Προσευχῆς γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν», ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο ἀπὸ τὶς 18 ἕως τὶς 25 Ἰανουαρίου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἐν Ἑλλάδι περιοδικὸ τῶν Παπικῶν –Ἰησουϊτών «Ἀνοιχτοὶ Ὁρίζοντες» (τ.1115 Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2019), σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Προσευχὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν», (σὲ ὀκτασέλιδο εἰδικὸ «ἔνθετο προσευχῆς»), πρόκειται γιὰ τὴν«μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση προσευχῆς ποὺ φέρει μαρτυρία τῆς ἴδιας τῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ, [«ἴνα πάντες ἐν ὦσιν», (Ἰω. 17,21)], καὶ ποὺ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο ἀπὸ τὶς 18 ἕως τὶς 25 Ἰανουαρίου, συσπειρώνοντας χριστιανοὺς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο». 

Ὁ ἀνώνυμος συντάκτης τοῦ ἄρθρου μεταξὺ ἄλλων παραθέτει τὴν ἱστορία τῆς...

Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο – Μέρος Ά - ιε΄. Ὁ κοσμοκαλόγηρος Δημήτριος ὁ καλυβίτης

Ο Δη­μή­τρης γεν­νή­θη­κε στίς 14 Νο­εμ­βρί­ου τοῦ 1903 στό χω­ριό Κου­ρα­μά­δες Κερ­κύ­ρας καί βα­πτί­στη­κε στίς 14 Φε­βρου­α­ρί­ου τοῦ 1904 στήν Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Κα­λυ­βί­του ἀ­πό τόν ἔ­χοντα φή­μη ἁ­γί­ου ἐ­φη­μέ­ρι­ο τοῦ χω­ριοῦ παπα–Κων­σταντῆ. Ἦ­ταν τό δεύ­τε­ρο παι­δί τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας τοῦ Σπύ­ρου Γραμ­μέ­νου τοῦ ἐ­πο­νο­μα­ζο­μέ­νου «Γαρ­δε­λῆ» καί τῆς Μα­ρί­ας Βέρ­γη. Ἡ για­γιά του (μη­τέ­ρα τοῦ πα­τέ­ρα του) λε­γό­ταν Λου­κί­α ἢ Λου­τσέ­τα, ὅ­πως τήν φώ­να­ζαν, καί ἦ­ταν ἐγ­γο­νή τοῦ παπα–Νι­κό­λα Κο­σκι­νᾶ.
Ἡ οἰ­κο­γέ­νεια τοῦ Δη­μή­τρη ἦ­ταν ἀ­πό τίς πλέ­ον εὐ­κα­τά­στα­τες τοῦ χω­ριοῦ. Εἶ­χαν σπί­τια, ἐ­λι­ές, ἀ­μπέ­λια, χω­ρά­φια, ζῶ­α, ἐ­λαι­ο­τρι­βεῖ­α. Ὁ πα­τέ­ρας του ἦ­ταν ση­μαῖ­νον πρό­σω­πο τοῦ χω­ριοῦ, ὁ δέ παπ­ποῦς του ἦ­ταν γι­ά χρό­νια προ­ε­στώς. Εἶ­χαν με­γά­λη πε­ρι­ου­σί­α καί...

11 Απρ 2019

Δύο ἀκαδημαϊκοὶ κατέθεσαν ὑπὲρ φιλοσκοπιανοὺ συλλόγου ὅτι οἱ Σερραῖοι εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ μιλοῦν τὴν σλαβικὴ γλώσσας!

Τὴν Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2019 στὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Σερρῶν  ἐκδικάστηκε ἡ ἀνακοπὴ τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Σερρῶν, μετὰ ἀπὸ μηνυτήρια ἀναφορὰ ποὺ κατέθεσε ἡ ΠΟΠΣΜ τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, κατὰ τῆς σύστασης  σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἀδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» μὲ ἕδρα τὴν Ἡράκλεια  Σερρῶν καὶ σκοπούς, μεταξὺ τῶν ἄλλων,  τὴν διάδοση τῆς «ντόπιας» γλώσσας καὶ τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τοὺς «ντόπιους» ἥρωες.
Μάρτυρες ὑπεράσπισης τοῦ σωματείου ὁρίσθηκε  ὁ Τσιτσελίκης Κωνσταντῖνος – Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ ἡ Ἰωαννίδου Ἀλεξάνδρα – καθηγήτρια στὸ τμῆμα Σλαβικῶν Σπουδῶν καὶ πρώην μέλος τῆς διακρατικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν σχολικῶν βιβλίων, ὅπως αὐτὴ ὁρίσθηκε ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι οἱ «Ντόπιοι» εἶναι σλαβικῆς καταγωγῆς καὶ ἡ «ντόπια» γλώσσα εἶναι σλαβικὴ γλώσσα, προκαλώντας θυμιδία στὸ....

Τὸν κακό του τὸν… Καιρίδη! Ἀπὸ τὴν Σκύλλα (Σύριζα) στὴ Χάρυβδη (ΝΔ)!Σὲ προγενέστερη ἀνάρτηση μας κάναμε ἀναφορὰ στὸν ὑποψήφιο εὐρωβουλευτὴ τῆς ΝΔ κ. Καιρίδη καὶ στὸ ἀνθελληνικὸ παραλήρημά του… Δὲν εἴχαμε ὑπόψη ἄλλες θέσεις τοῦ πολὺ πιὸ μειοδοτικὲς ὅποτε ἐπανερχόμεθα στὸ ζήτημα…

Ὁ Δημήτρης Καιρίδης, μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας, καθηγητὴς Διεθνοῦς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, σὲ διάλεξή του στὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας στὶς 5 Μαΐου 2018 μὲ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στὸν κόσμο Μύθοι καὶ ἀλήθειες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς Κύπρος Αἰγαῖο Μακεδονικό», ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:

Στο 7.34 του βίντεο: «Είμαστε διάδοχοι των Οθωμανών. Η Τουρκία ποσοτικά είναι η μόνη διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των....

Ὁ Γέροντας Γαβριὴλ Διονυσιάτης (+1983) γιὰ τὴ μετάδοση τῶν Μυστηρίων στοὺς παπικοὺς

επιμέλεια:  Νικόλαος Δ. Γεωργαντώνης
Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική είναι η ανοιχτή επιστολή που συνέγραψε το 1970 ο Ηγούμενος της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, Γέρων Γαβριήλ, διαμαρτυρόμενος για το τρομερό ολίσθημα της Ρωσικής Διοικούσας Εκκλησίας, της υποκινούμενης εκείνη την εποχή από το άθεο καθεστώς, να μεταδώσει τα Άχραντα Μυστήρια στους ρωμαιοκαθολικούς της Ρωσίας.
Η απογοήτευση του γέροντα ήταν πολύ μεγάλη και αποτυπώνεται στην επιστολή αυτή που αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο (κατά τον χαρακτηρισμό του π. Θεοκλήτου) για την κατοχύρωσή της ιεροκανονικώς.
Με αφορμή μια πρόσφατη εκδήλωση που έγινε από κάποια Ιερά Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος, στην οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου ο αρχηγικός ρόλος του Γέροντα Γαβριήλ στον αγώνα κατά του Οικουμενισμού, παρά μόνο οι αγαθές σχέσεις που είχε με τον μακαριστό Αθηναγόρα, πριν μάλιστα ο τελευταίος αρχίσει να πραγματοποιεί τους αντικανονικούς και αντορθόδοξους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς, παραθέτουμε αυτολεξεί από το...

ΗΠΑ: Ἡ Βουλὴ τοῦ Ὀχάιο ποινικοποίησε τὶς ἐκτρώσεις ἐμβρύων μὲ καρδιακὸ παλμὸ

Christina Caron 
Ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, δηλαδὴ τὸ Νομοθετικὸ Σῶμα τῆς Πολιτείας τοῦ Ὀχάιο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν πόλη Κολόμπους, τὴν περασμένη ἑβδομάδα υἱοθέτησε νομοσχέδιο τὸ ὁποῖο πρακτικὰ ἀπαγορεύει στὶς γυναῖκες νὰ προχωροῦν σὲ ἔκτρωση, ὅταν διαπιστώνεται ἐμβρυϊκὴ καρδιακὴ λειτουργία.

Συγκεκριμένα, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Ὀχάιο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ψήφισε ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον περιοριστικοὺς νόμους γιὰ τὴν ἔκτρωση σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, ἕνα νόμο ὁ ὁποῖος θὰ τιμωρεῖ ποινικά τους ἰατρούς, ποὺ θὰ ἐνεργοῦν ἐκτρώσεις, ἐνῶ θὰ ἔχει διαπιστωθεῖ λειτουργία τῆς καρδιᾶς τοῦ ἐμβρύου, καὶ θὰ ἀποτελέσει μία πρόκληση γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. στὴν ὑπόθεση «Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ». 
Ὁ ἐμβρυϊκὸς καρδιακὸς παλμὸς μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ μὲ τὴ χρήση ἑνὸς ὑπερήχου, ὄχι νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἕκτη ἑβδομάδα κύησης, χρονικὸ σημεῖο μέχρι τὸ ὁποῖο οἱ περισσότερες γυναῖκες δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦν. 
Φυλάκιση ἕως ἕνα ἔτος καὶ χρηματικὸ πρόστιμο 2.500 δολαρίων, σὲ περίπτωση...

10 Απρ 2019

Ἡ Ῥωμαίικη Αὐτοκρατορία σκέφτηκε ἔξυπνα: Ἒκανε νόμους τοῦ κράτους, τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκλιπαρεῖ τὴν Ἐκκλησία νά θεραπεύει τὸ λαό. Τὸ κράτος εἶχε ἀνάγκη τὴν ἐμπειρία τῆς Θεώσεως

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, γιὰ τὸν χωρισμό κράτους - Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν 3η καλοκαιρινὴ ὁμιλία πού πραγματοποίησε 21/07/05.
Πολλοὶ λένε καὶ λάθος τὸ ἑρμηνεύουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶχε ταυτιστεῖ μὲ τὸ κράτος στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία, τὸ μεταγενέστερα ἀπ΄ τὸ 1526 ἀποκληθὲν Βυζάντιο. Εἶναι λάθος αὐτὸ ποὺ λένε. Ἁπλῶς τὸ κράτος σκέφτηκε ἔξυπνα. Γιατί; Ἐπειδὴ ξεκινώντας ἀπ΄ τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, οἱ Αὐτοκράτορες εἶχαν σχετικὴ ἐμπειρία αὐτῆς τῆς μεθόδου ποὺ ἡ Ἐκκλησία θεραπεύει. Τούς συνέφερε νὰ ὑπάρχει μία Ἐκκλησία ποὺ θεραπεύει τὸν λαό της. Αὐτὸ εἶναι τρομερὸ. Τὸ θέλει δηλαδή, γλυτώνει ἀπὸ δεκάδες ἄλλα προβλήματα γιατί θεραπεύεται ὁ λαός. Καὶ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ταύτιση, δὲν ἦταν ταύτιση, ἦταν πρόκληση. Θὰ ΄λεγα, γονατιστοὶ ἤθελαν ἡ Ἐκκλησία νὰ θεραπεύει τὸν λαὸ αὐτόν. Ὅταν μεταγενέστερα μιλούσαν γιὰ χωρισμό, μιλοῦν γιὰ χωρισμὸ ἀπ΄ αὐτὸ τὸ πράγμα. Ἂν λοιπὸν σήμερα, ὑπάρχει ξέρω ΄γὼ...

10 Ἀπριλίου 1826 – Ἡ ἡρωϊκή ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ἡ Τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς δεύτερη πολιορκία) ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε ἔμπνευση στὸ Διονύσιο Σολωμὸ νὰ γράψει τοὺς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους”. Ἔλαβε χώρα στὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπριλίου τοῦ 1825 ἕως 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826 ὁπότε καὶ τερματίστηκε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πολιορκία διακρίνεται σὲ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1825 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ κοινοῦ.
Τὸ Μεσολόγγι κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 20 Μαΐου 1821 μὲ τὸν ὁπλαρχηγὸ Δημήτριο Μακρή. Τὸ 1822, μετὰ τὴν ἥττα τῶν Ἑλλήνων στὴ μάχη τοῦ Πέτα τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ Μεσολόγγι καὶ πολιόρκησαν τὴν πόλη. Ἡ Πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου διήρκεσε δύο μῆνες καὶ ἔληξε μὲ ἀποτυχία τῶν τουρκικῶν δυνάμεων νὰ κυριεύσουν τὴν πόλη. Στὰ μέσα τοῦ 1823 οἱ τουρκικὲς δυνάμεις σχεδίασαν νέα ἐκστρατεία ποὺ περιλάμβανε πολιορκία καὶ κατάληψη τοῦ Μεσολογγίου. Μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες ποὺ δόθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρυτανίας τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ...

Μόρφου Νεοφύτου: Ἡ ἀγωγὴ τῶν σημερινῶν παιδιῶν καὶ ἡ παιδαγωγικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου* 
Ἡ προβληματικὴ τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς
Ὁ προβληματισμὸς γύρω ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ καὶ τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον πολυσυζητημένα θέματα στὸν σύγχρονο δυτικὸ κόσμο. Καί, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος ἀποτελοῦν κομμάτι τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, ἀλλὰ μὲ πολλὲς εὐαισθησίες τῆς Ἀνατολῆς, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐξαιρεθοῦν ἀπὸ τὸν προβληματισμὸ αὐτό.
Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει  τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς κύησης τοῦ παιδιοῦ, πολλοὶ γονεῖς ἀρχίζουν νὰ προβληματίζονται γιὰ τὴν ἀγωγὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ δώσουν στὰ παιδιά τους καὶ ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἀναζητοῦν βοήθεια καὶ συμβουλὲς, εἴτε ἀπὸ διάφορα βιβλία, εἴτε ἀπὸ διάφορους εἰδικούς.
Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, τὸ ὅλο αὐτὸ θέμα χρειάζεται μία ὀρθὴ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση...

Πατήρ Νικόλαος Στάθης: «Ἕνας καλὸς λογισμὸς ἰσοδυναμεῖ μὲ μία ἱερὰ ἀγρυπνία»


Ὁ Πρωτοπρ. πατήρ Νικόλαος Στάθης, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σουρωτῆς μιλάει στὸν Ε΄ Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ ἁγ. Νικολάου Πολυγύρου στὸ πλαίσιο τῶν καθιερωμένων κατανυκτικῶν ὁμιλιῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄: Ὁ ἱερομάρτυς καὶ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοὺ 

Τὸ πρωτόθρονο καὶ σεβάσμιο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες μορφὲς τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος διέπρεψε καὶ ὡς λαμπρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας καὶ ὡς συνεπὴς ἐθνικὸς ἡγέτης. 

Γεννήθηκε στὴ Δημητσάνα τὸ 1445 ἀπὸ τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Ἀσημίνα Ἀγγελόπουλου. Τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος. Τὸ 1767 πῆγε στὴ Σμύρνη κοντὰ στὸ θεῖο τοῦ Μελέτιο, ὅπου φοίτησε στὴν ἐκεῖ περίφημη Εὐαγγελικὴ Σχολή. Μετὰ παρακολούθησα ἀνώτερα μαθήματα στὴν Πάτμο ἀπὸ τὸν Δανιὴλ Κεραμέα. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδὲς τοῦ γύρισε στὴ Μονὴ τῶν Στροφάδων, ὅπου ἐκάρη μοναχός, λαμβάνοντας τὸ μοναχικὸ ὄνομα Γρηγόριος. Ἀργότερα τὸν κάλεσε ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος, ὁ ὁποῖος τὸν χειροτόνησε διάκονο καὶ στὴ συνέχεια πρεσβύτερο, ἐπιδεικνύοντας μεγάλο ἱεραποστολικὸ ζῆλο...

9 Απρ 2019

Λοχίας Ἴτσιος: 38.000 σφαῖρες κατὰ τῶν ναζί!

Ἡ γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα ξεκίνησε στις 6 Ἀπριλίου τοῦ 1941 καὶ παρὰ τὴν ἰσχυρὴ καὶ ἐντυπωσιακὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν στρατευμάτων τους, ἡ ὑποχώρηση ἦρθε 4 μέρες ἀργότερα . Η παράδοση ἔγινε στὶς 9 Ἀπριλίου. Πολλὰ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ξεχωρίσουν γιὰ τὴν ἠρωϊκὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων. Ἕνας λοχίας ὅμως παίρνει τὸν πρῶτο ρόλο.  Ὁμολογουμένως, τὸ πρόσωπο ποὺ ξεχώρισε μέσα ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ὀ λοχίας Δημήτρης Ἴτσιος, ὁ ὁποῖος μόνος του μὲ ἀκόμα πέντε ἄντρες ἀπέκρουσε τὴν εἰσβολὴ τῶν Γερμανῶν καὶ ἐξολόθρευσε μὲ τὸ πολυβόλο πάνω ἀπὸ 250 στρατιῶτες τῆς Βερμαχτ. 

Ὁ Δημήτρης Ἴτσιος ἦταν, ἔφεδρος ὑπαξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατού κατα τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς στὴν Ἑλλάδα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941. Ἐπικεφαλῆς ὀλιγάριθμων ἀνδρῶν ἀντιστάθηκε μέχρις ἐσχάτων στὴν ἐπίθεση ποὺ δέχθηκε καὶ ἀπὸ τὸ πολυβολεῖο τοῦ προκάλεσε μεγάλες ἀπώλειες στὸν ἐχθρό. Παραδόθηκε μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες τοῦ ὅταν τὰ πυρομαχικὰ τοὺς ἐξαντλήθηκαν, ἀλλὰ δολοφονήθηκε ἐν ψυχρῶ ἀπὸ τὸν...

Πῶς νὰ βρεῖτε σύντροφο (ἁγιορείτικη μέθοδος)

Τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Ἀφορμὴ γιὰ νὰ γράψω αὐτὸ τὸ κείμενο, εἶναι μία φίλη μου …παραπονιάρα, ποὺ τὴν ἀγαποῦμε πολύ, τὰ παιδιά μου, ἡ γυναίκα μου καὶ ἐγὼ καὶ δὲ θέλουμε νὰ τῆς χαλᾶμε κανένα χατίρι! Ἔτσι σήμερα, μετὰ τὴ θαυμάσια ἐμπειρία τῆς συμμετοχῆς μας σὲ ἕναν ἀκόμη Ἐπιτάφιο- τὴ μοναδικὴ αὐτὴ Ὀρθόδοξη ἀκολουθία- ὅπου οἱ πιστοὶ συνοδεύουν τὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης στὸ μνῆμα, ὅπου κεῖται προσωρινὰ «νεκρός»,γιὰ νὰ μᾶς σώσει ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ μὲ τὴν προσμονὴ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ποὺ ὁλοκληρώνει τὸ μοναδικὸ συναίσθημα τῆς χαρμολύπης, ποὺ βιώνουν μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀποφάσισα νὰ γράψω αὐτὸ τὸ κείμενο, ὄχι ὡς εἰδικός, ἀλλὰ ἀνησυχώντας γιὰ τὴν ὑποβάθμιση- μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο- τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου. Γι' αὐτό, ἂν παρατηρήσετε τὴ ζυγαριὰ τῆς ἀξιολόγησης τοῦ κειμένου μου, νὰ γέρνει πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς ἀνακρίβειας καὶ τῆς ἀπεραντολογίας, παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρήσετε καὶ νὰ προσθέσετε στὴν ἄλλη πλευρὰ τὴν καλή μου προαίρεση, μήπως καὶ ἰσορροπήσει.
Μετὰ ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὰ μεγάλο πρόλογο, ποὺ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ φόβο μου, μὴ σκανδαλίσω ψυχὲς ποὺ θὰ τὸ διαβάσουν, μπαίνω στὴν οὐσία!
Ἂν θελήσουμε, νὰ ἐπισημάνουμε τοὺς λόγους, ποὺ μένουν πολλοὶ νέοι καὶ νέες ἀνύπαντροι(ες) σήμερα, πρέπει πιστεύω νὰ τὸ ψάξουμε πολύπλευρα καὶ νὰ....

Ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΔ: «Εἴμαστε παιδιὰ τῶν Ὀθωμανῶν»


Ἀνθελληνικὸ παραλήρημα τοῦ Καιρίδη! Θέσεις-σὸκ ἀπὸ τὸν «γαλάζιο» ὑποψήφιο: «Εἴμαστε παιδιὰ Ὀθωμανῶν», «Τὸ Κυπριακὸ κατέστρεψε τὴ σχέση μας μὲ τὴν Τουρκία»! 
Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον» καὶ εὐτυχῶς ποὺ οἱ διαλέξεις στὸ πανεπιστήμιο τοῦ ὑποψήφιου εὐρωβουλευτῆ τῆς Ν.Δ. καὶ ἀκαδημαϊκοῦ Δημήτρη Καιρίδη εἶναι δημόσιες καὶ ἔχουν καταγραφεῖ σὲ βίντεο, γιὰ νὰ γνωρίζει ὁ κόσμος, καὶ ἰδίως οἱ ψηφοφόροι τῆς Ν.Δ., τά... σημεῖα καὶ τέρατα ποὺ ὁ ἐν λόγω... καθηγητὴς διδάσκει στοὺς φοιτητές του. Μπορεῖ ὁ Δημήτρης Καιρίδης νὰ ἦρθε στὸ προσκήνιο τὰ τελευταία 24ωρα γιὰ τὸ «Ρεπούμπλικα Μακεντόνια ἀμετάφραστο», ὡστόσο αὐτὸ εἶναι ἁπλὰ τὸ κερασάκι στὴν τούρτα τῆς ἄποψής του γιὰ τὸ μακεδονικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο -σημειωτέον- ἐξηγοῦσε στοὺς φοιτητὲς του πόσο «μισῶ νὰ τὸ συζητῶ»!
Ὁ καθηγητὴς Διεθνοῦς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου ἔδωσε τά... ρέστα του καὶ μετέτρεψε διάλεξή του στὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας στὶς 5 Μαΐου 2018 σὲ κρεσέντο ἐθνομηδενισμοῦ. Ἡ εἰσήγησή του στὸ σεμινάριο ἀφοροῦσε τὸ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στὸν κόσμο - Μύθοι καὶ ἀλήθειες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς....

Ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς μὲ τὸ Ποτάμι ὑπὲρ τῆς κτηνοβασίας, τῆς αἱμομιξίας καὶ τῆς τεκνοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!

Ὁ ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ Ἀθανάσιος Ἀναγνωστόπουλος θέλει νὰ ἀποποινικοποιηθοῦν ἡ αἱμομιξία, ἡ κτηνοβασία καὶ ἡ ἐμπορία ὀργάνων. Ἐπίσης, εἶναι, φυσικά, ὑπὲρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ εἶχε πάρει θέση, ὡς ἦταν ἀναμενόμενο, ὑπὲρ τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν. Δεῖτε παρακάτω ἀναλυτικὰ τὶς θέσεις του ὅπως ὁ ἴδιος τὶς διατυπώνει…

8 Απρ 2019

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς,
 γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Μαρξισμὸς ἔχει τοὺς δικούς του κανόνες ἱστοριογραφίας καὶ ἑρμηνείας τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, βασισμένους στὸν Ἱστορικὸ Ὑλισμό, δηλαδὴ στὶς οἰκονομικὲς καὶ ταξικὲς κοινωνικὲς συγκρούσεις, οἱ ὁποῖες μόνες αὐτές, καθορίζουν τὴν πορεία τῶν ἱστορικῶν πραγμάτων: «Ὁ ἱστορικὸς ὑλισμὸς εἶναι ἡ ὑλιστικὴ ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας. Προέκταση τῶν ἀρχῶν τοῦ διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ στὴ μελέτη τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν ἀρχῶν στὰ κοινωνικὰ φαινόμενα. Πρόκειται γιὰ μαρξιστικὴ θεωρία, στὸ πλαίσιο τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας, ποὺ στηρίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δομὴ τῆς κοινωνίας μεταβάλλεται διαρκῶς, ἐνῶ οἱ ἀντιφάσεις καὶ οἱ ἀντιθέσεις προκαλοῦν δομικὲς ἀλλαγές. Ἔτσι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἰδεαλιστικὴ προσέγγιση τῆς ἱστορίας, ὁ ἱστορικὸς ὑλισμὸς ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος καθορίζεται ἀπὸ τὴ μεταβολὴ τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ἑνὸς λαοῦ, ἢ μίας ἐποχῆς. Συνεπῶς, προκύπτει ὅτι ἡ μελέτη τῆς ἐξέλιξης τῆς κοινωνίας πρέπει νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τοὺς τρόπους καὶ τὶς σχέσεις παραγωγῆς καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς καὶ τὶς ‘ἰδέες’. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν ἱστορικὸ ὑλισμό, ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη τῶν μέσων παραγωγῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, (ἐργαλεῖα, μηχανήματα, κλπ) ἀποτελεῖ τὴν κύρια δύναμη ποὺ προωθεῖ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο, ἀλλάζοντας τὶς παραγωγικὲς σχέσεις. Οἱ παραγωγικὲς σχέσεις προσδιορίζουν τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο τῆς ταξικῆς πάλης, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δομή...

6 Απρ 2019

«Θεματικῆς Ἑβδομάδας» συνέχεια: Ποιῶν «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ ποιὰ «δημοκρατικὴ συνύπαρξη»

Ἡ παροῦσα Κυβέρνηση θέσπισε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια τὴν ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία ὁρισμένων θεμάτων στὰ σχολεῖα, ποὺ τὴν ὀνόμασε “Θεματικὴ Ἐβδομάδα”. Γιὰ τὴν ὕλη τῆς διαμαρτυρήθηκαν χιλιάδες πολίτες, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνηση τοὺς ἀγνόησε πλήρως. Καὶ  ἐφέτος, ἡ “Θεματικὴ Ἑβδομάδα 2018-2019” ὑλοποιεῖται ἀναπτύσσοντας μεταξὺ ἄλλων τὰ θέματα: «Δημοκρατικὴ Συνύπαρξη καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα»  καὶ «Ἔμφυλες ταυτότητες» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Σὲ προηγούμενη ἐπιστολὴ μᾶς ἐπισημαίνουμε τὰ σοβαρὰ προβλήματα  ποὺ παρουσιάζει ἡ διδασκαλία  τῶν “ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ”. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀτοπήματα εἶναι ἡ παρουσίαση τοῦ φύλου μόνον ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβλέποντας ὁλοκληρωτικὰ τὴν σημασία τῆς βιολογίας.
Ἡ βαρύτητα ποὺ δίνει ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στὰ “δικαιώματα” φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι  διδάσκονται σὲ ἕναν....

Γαβρόγλου: Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» εἶναι ἕνα σοβαρὸ μάθημα


Ἐφ' ὅλης της ὕλης μίλησε ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Κ. Γαβρόγλου στὴν Ἑπόμενη Μέρα τῆς ΕΡΤ (5/4/19). Μεταξὺ ἄλλων ἀπάντησε στὸ ἐρώτημα γιατί τὰ Θρησκευτικὰ παραμένουν ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα μαθήματα Γενικῆς Παιδείας στὴ Γ΄ τάξη Γενικοῦ Λυκείου.

Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴν ζωή μας

ΓΕΡΩΝ ΘΑΔΔΑΙΟΣ, ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
Ἂν σὲ κάθε οἰκογένεια ὑπῆρχε ἔστω καὶ ἕνα πρόσωπο ποὺ ὑπηρετοῦσε τὸν Θεὸ μὲ ζῆλο, τί ἁρμονία θὰ ὑπῆρχε στὸν κόσμο! Θυμᾶμαι συχνὰ τὴν ἱστορία κάποιας κοπέλας. Συνήθιζε νὰ ἔρχεται καὶ νὰ συζητᾶμε, τότε ποὺ ἤμουν ἀκόμα στὸ Μοναστήρι τοῦ Τουμᾶν.
Ἦρθε κάποια μέρα στὸ Μοναστήρι μαζὶ μὲ ἕνα ὀργανωμένο γκροὺπ προσκυνητῶν, καὶ μοῦ διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Δὲν τὸ ἀντέχω πιά! Οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόσο ἀγενεῖς μεταξύ τους!». Καὶ κατόπιν μου εἶπε ὅτι θὰ κοίταζε νὰ βρεῖ ἄλλη δουλειά. Τὴν ἀπέτρεψα, λέγοντας ὅτι ἦταν λίγες οἱ δουλειὲς ἐκεῖνο τὸν καιρὸ καὶ τὰ ἐπίπεδά της ἀνεργίας ὑψηλά.  Τῆς εἶπα νὰ πάψει νὰ πολεμᾶ τοὺς συναδέλφους της στὴ δουλειά. «Μὰ δὲν μάχομαι κανένα!», ἀπάντησε. Τῆς ἐξήγησα ὅτι μολονότι δὲν μάχεται κανένα σωματικά, ἐντούτοις μὲ τὸ νὰ εἶναι δυσαρεστημένη στὴ θέση της. διεξάγει πόλεμο ἐναντίον τῶν συναδέλφων της μὲ τοὺς λογισμούς της. Ἐκείνη ἀντέτεινε ὅτι....

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Σουηδία: Πῆραν τρία ἀνήλικα τέκνα ἀπὸ τὸν πατέρα τους καὶ τὰ ἔδωσαν σὲ μουσουλμανικὴ ἀνάδοχη οἰκογένεια!

Οἱ… «κοινωνικὲς» ὑπηρεσίες τῆς χώρας ἔδωσαν γιὰ υἱοθεσία τρία κορίτσια χριστιανικοῦ θρησκεύματος σὲ μία ἀνάδοχη μουσουλμανικὴ οἰκογένεια. Ὁ πατέρας τῶν κοριτσιῶν μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Ρωσία μόλις ἔμαθε τὴν ἐξωφρενικὴ αὐτὴ κίνηση τῶν ἀρχῶν, πῆρε πίσω τὰ παιδιά του καὶ ὡς πρόσφυγας ἔφυγε ἀπὸ τὴ χώρα ζητώντας ἄσυλο στὴν Πολωνία ὅπου καὶ βρίσκεται σήμερα. Denis Lisov ἦρθε στὴ Σουηδία πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια. Τὸ 2017 ἡ σύζυγός του ἀρρώστησε βαριὰ μὲ ἀποτέλεσμα οἱ «κοινωνικὲς»  ὑπηρεσίες τῆς χώρας θεώρησαν καλὸ νὰ πάρουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸν πατέρα τους, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι δὲν εἶχε πλήρη ἀπασχόληση καὶ κατὰ συνέπεια δὲν μποροῦσε νὰ φροντίσει τὰ παιδιά του.
Ἔτσι ἔδωσαν τὰ τρία κορίτσια σὲ οἰκογένεια μουσουλμάνων! Ο Lisov μποροῦσε νὰ δεῖ τὰ παιδιὰ τοῦ ἀλλὰ γιὰ μόνο 6 ὧρες τὴν ἑβδομάδα. Ὅπως ἀναφέρει ὁ δικηγόρος του, δὲν τοὺς δόθηκε καμία ἄλλη ἐπιλογὴ καὶ τὰ....

«Μετὰ τὰ λόγια τῆς Ἀκολουθίας, τοῦ Ἀποδείπνου κλπ. νὰ παρακαλᾶς τὸν Θεὸν καὶ μὲ ἁπλὰ λόγια»

+ Γέροντας Ἱερώνυμoς τῆς Αἴγινας
Μετὰ τὰ λόγια τῆς Ἀκολουθίας, τοῦ Ἀποδείπνου κλπ. νὰ παρακαλᾶς τὸν Θεὸν καὶ μὲ ἁπλὰ λόγια, μὲ λόγια δικά σου γιὰ τὰ προβλήματά σου γιὰ τὸν πόνο σου, ὡς νὰ εἶναι μπροστά σου καὶ τὸν βλέπεις. Αὐτὰ τὰ πονεμένα καὶ κατανυκτικὰ λόγια, εἶναι σὰν τὰ προσανάμματα διὰ νὰ πιάσει ἡ φωτιά, δηλ. ὁ πόθος διὰ τὸν Θεόν. Καὶ τότε ἔρχονται καὶ τὰ δάκρυα.

Τά τέσσερα ἀκαταμάχητα ὅπλα κατὰ τῶν πειρασμῶν

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος
Ὅσες φορές σᾶς προσβάλλει ὁ ἐχθρὸς (διάβολος) εἴτε μὲ κάποιο πάθος εἴτε μὲ μελαγχολία, μὲ τὴν ἀμέλεια, τὴν ἀπελπισία, ἁρπάξτε ἀμέσως τὸ ὅπλο τῆς προσευχῆς, καὶ θὰ δεῖτε πόσο γρήγορα ἐξαφανίζεται καὶ δὲ μένει οὔτε ἴχνος τῆς παρουσίας του. Ὅταν σᾶς πολεμάει ὁ ἐχθρὸς νὰ ζητᾶτε τὴ βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ φύλακα Ἄγγελου τῆς ψυχῆς σας καὶ ὅλων τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων.
Μαζὶ μὲ τὴν προσευχή σας νὰ λέτε τὴ δυσκολία σας σὲ πνευματικὸ Ἱερέα, ἀλλὰ νὰ ζητᾶτε καὶ τὶς προσευχὲς καὶ συμβουλὲς τῶν ἄλλων ἀδελφῶν σας, διότι ἕνας ἀδελφὸς ποὺ βοηθιέται ἀπὸ ἄλλον ἀδελφό, γίνεται δυνατὸς σὰν τὴν ὀχυρωμένη πόλη. Γιὰ ὅλα αὐτὰ χρειάζεται νὰ ἀσκεῖτε βὶα στὸν ἑαυτό σας, νὰ ἐνεργεῖτε γρήγορα καὶ μὲ γεναιότητα.
Νὰ μεταχειρισθεῖς τέσσερα ὅπλα, ἀκαταμάχητα, κατὰ τῶν πειρασμῶν. Μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα, ἂν βέβαια τὰ χρησιμοποιήσεις μὲ μεγάλη προσοχή, δεξιοτεχνία, προθυμία καὶ ἀνδρεία, ὄχι μόνο θὰ μείνεις ἄτρωτος καὶ ἀβλαβὴς ἀπὸ τὰ....

3 Απρ 2019

Ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῶν Σκοπίων: ξέρατε τὰ λόγια καὶ τοὺς στίχους του;

Λέτε νὰ τὰ’ξερὲ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρματίες ποῦ τὰ ἄκουσαν στὰ Σκόπια χθές; Λέτε ἔκατσαν κάγκελο; Τὰ χέρια του ποῦ τὰ ἔβαλε ὁ πρωθυπουργός; Γιατί δὲν ἄλλαξε ὁ ὕμνος τους μὲ βάση τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»; Δὲν εἶναι ἱστορικὸς ποὺ ἐὰν ἀλλάξει πλήττει τὴν κληρονομιὰ καὶ τὸν πολιτισμό τους. Μοντέρνος εἶναι.
Kαὶ ἐὰν δὲν γνωρίζετε τὰ ὀνόματα στοὺς τελικοὺς στίχους σάς πληροφοροῦμε ὅτι εἶναι κομιτατζῆδες Βούλγαροι ποὺ ἔσφαξαν καμπόσους πραγματικοὺς Μακεδόνες κάποτε. Ἴσως τώρα ποὺ οι Μακεδόνες εἶναι βόρειά της Μακεδονίας (μὲ ὑπογραφὴ ἑλληνική)...ἡ ἱστορία θὰ τοὺς ὀνομάσει τοὺς Βούλγαρους «Μακεδόνες» ποὺ μάχονταν μὲ Ἕλληνες στὸν «Ἀντιμακεδονικὸ Ἀγώνα». Ὑπάρχει ἁρμόδια ἀναθεωρητικὴ ἐπιτροπὴ κιόλας. Ἀλλὰ γιατί φωνάζετε; Τὸν Μεγαλέξανδρο δὲν τὸν εξασφαλίσαμε;
Ἂς ἀρχίσουμε λοιπόν:....

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.