15 Απρ 2019

Ἔρευνα: Αὐξήθηκαν λόγω τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν οἱ σημαῖες στὰ μπαλκόνια!

Κατόπιν συνέκριναν τὰ εὐρήματά τους μὲ ἄλλες δύο χρονικὲς περιόδους (2008-2009 καὶ 2014-2015), γεγονὸς ποὺ κατέστη ἐφικτὸ χάρη στὴν ὑπηρεσία Google Earth. Προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἕνα μέτρο σύγκρισης, ἐπανέλαβαν τὰ παραπάνω γιὰ μία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ πόλη (σὲ κρίση), τὴ Λισσαβώνα.
Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐντυπωσιακά. Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, οἱ δύο πόλεις ἐμοίαζε νὰ συμβαδίζουν σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ἐκδήλωσης πατριωτισμοῦ. Τὴν περίοδο 2008-2009, στὴν Ἀθήνα ὑπῆρχαν κατὰ μέσον ὄρο 0,31 σημαῖες ἀνὰ δρόμο, ἐνῶ στὴ Λισσαβώνα 0,44 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Τὴν περίοδο 2014-2015, οἱ σημαῖες καὶ στὶς δύο πρωτεύουσες αὐξήθηκαν: στὴν Ἀθήνα μετρήθηκαν 1,04 σημαῖες ἀνὰ δρόμο καὶ στὴ Λισσαβώνα 0,80 σημαῖες ἀνὰ δρόμο. Στὴ φετινὴ καταμέτρηση, ὅμως, οἱ σημαῖες στὴν πορτογαλικὴ πρωτεύουσα ὑποχώρησαν σημαντικά, στὶς 0,14 σημαῖες ἀνὰ δρόμο κατὰ μέσον ὄρο. Στὴν Ἀθήνα ἀντίθετα καταγράφηκε ἐκρηκτικὴ.... αὔξηση τῶν σημαιῶν ἀναλογικά, φτάνοντας τὶς 2,27 σημαῖες ἀνὰ δρόμο.

Οἱ ἐκπλήξεις
Ἐνδεικτικά, νὰ ἀναφέρουμε ὅτι φέτος σὲ 147 δρόμους (περίπου τοὺς μισοὺς ἀπὸ ὅσους μελετήθηκαν) δὲν βρέθηκε οὔτε μία σημαία. Σὲ 57 δρόμους βρέθηκαν ἀπὸ μία σημαία, σὲ 33 δρόμους ἀπὸ δύο σημαῖες, σὲ 14 δρόμους ἀπὸ τρεῖς σημαῖες, ἐνῶ σὲ 15 δρόμους βρέθηκαν ἀπὸ πέντε σημαῖες. Ὑπῆρχαν πάντως καὶ οἱ ἐκπλήξεις: καταγράφηκε στὴν Ἀθήνα δρόμος μὲ συνολικά... 35 σημαῖες καὶ ἄλλος ἕνας μέ... 57 σημαῖες! «Φυσικὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πολλά, γιατί οἱ δρόμοι διαφέρουν ὡς πρὸς τὸ μῆκος τους, τὴν πυκνότητα τῶν διαμερισμάτων κ.λπ.», ἐξηγεῖ στὴν «Κ» ὁ κ. Ντίνας.
Γιὰ τοὺς ἐρευνητές, πάντως, εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ Μακεδονικὸ καὶ εἰδικότερα ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐπηρέασε σημαντικὰ τὴν τάση. «Ἀναρωτιέμαι τί θὰ βρίσκαμε ἐὰν κάναμε τὴν ἔρευνα αὐτὴ στὴ Θεσσαλονίκη». Ἔχει προσωπικὴ ἄποψη. «Εἶμαι ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Καλαμαριά, μία περιοχὴ προσφυγικὴ ποὺ “παραδοσιακὰ ἔβγαζε” ΠΑΣΟΚ, ποτὲ Νέα Δημοκρατία. Τὰ Χριστούγεννα ποὺ βρέθηκα ἐκεῖ, πρώτη φορὰ εἶδα τόσες σημαῖες στὰ μπαλκόνια».
Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν ἔρευνα προέκυψε τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. «Βρισκόμουν στὴ Μαδρίτη ὅπου μὲ εἶχαν καλέσει γιὰ μία ὁμιλία. Περπατώντας στὸ κέντρο τῆς πόλης ἐντυπωσιάστηκα ἀπὸ τὶς ἱσπανικὲς σημαῖες ποὺ ἔβλεπα στὰ σπίτια, μετὰ μία δράση ποὺ εἶχε ὀργανωθεῖ μέσω Facebook ἀπὸ πολίτες, χωρὶς κομματικὴ ὑποκίνηση. Ἦταν μία ἐκδήλωση “claim the flag back” σὲ σχέση μὲ τὶς ἐξελίξεις στὴν Καταλωνία. Μοῦ φάνηκε ἐνδιαφέρον γιατί γνωρίζοντας καλὰ τὴν ἱσπανικὴ πολιτική, ξέρω ὅτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς ἡ σημαία ἦταν “ταμποὺ” γιὰ τοὺς Ἰσπανούς. Εἶχε συνδεθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὸ Φράνκο, στὸ ὑποσυνείδητο πολλῶν ἦταν συνδεδεμένη μὲ τὴ δικτατορία. Βλέποντας, ὅμως, τόσο πολλὲς σημαῖες στὴ Μαδρίτη, μοῦ φάνηκε πὼς ἀλλάζει ἡ νόρμα. Καὶ ἦταν ἐνδιαφέρον γιὰ ἐμένα πῶς ἕνα ζήτημα ποὺ εἶναι μὴ ἰδεολογικό, τὸ Καταλανικό, ἔσπασε αὐτὴ τὴ νόρμα. Κάπως ἔτσι μου ἦρθε ἡ ἰδέα νὰ χρησιμοποιήσω τὴ σημαία ὡς στοιχεῖο ἐκδήλωσης ἐθνικῆς συνείδησης».

Παρόμοια διεργασία
Ὁ ἴδιος ἐκτιμᾶ ὅτι ἀνάλογη διεργασία ἔλαβε χώρα καὶ στὴν Ἑλλάδα. «Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑπῆρξε ἄμεσο challenge τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας – στὸν ἕναν ἀπὸ μέσα, στὸν ἄλλο ἀπὸ πάνω. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἀμφισβητήθηκαν κεκτημένα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, εἴτε λόγω ἐσωτερικῆς διαμάχης εἴτε λόγω ἀποφάσεων τῶν ἐλίτ».
Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Ντίνα, ἕνα ἀπὸ τὰ συμπεράσματα ποὺ μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν ἀπὸ τὴν ἔρευνα εἶναι ὅτι ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα παραμένει ζωντανὴ καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ μπροστὰ σὲ μία ἐξέλιξη ποὺ τὴν προκαλεῖ. Φυσικὰ –σχολιάζει– θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ καὶ ὁ ρόλος τῶν πολιτικῶν ἐλὶτ ποὺ μποροῦν εἴτε νὰ «ὀξύνουν» αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις εἴτε νὰ τὶς «μετριάσουν» ἀνάλογα μὲ τὴ στάση τους στὸν δημόσιο διάλογο. «Φαίνεται ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ ἐπέλεξαν τὸ πρῶτο», καταλήγει.
Πηγή: Kαθημερινή

1 σχόλιο:

  1. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ - Ηλεκτρονική σκλαβιά, Νέα Ηλεκτρονική Ταυτότητα και το ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΤΟ DNA
    https://www.youtube.com/watch?v=jVUO7Ntk-LQ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.