31 Ιουλ 2017

Σουηδία: Διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας

Σχόλιο: Σουηδία ἡ χώρα τοῦ βορὰ ποὺ ὅλα λειτουργοῦν ρολόι, πολὺ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ψωροκώσταινα, καὶ ποὺ ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι πρέπει νὰ τῆς μοιάσουμε. Εἶναι καὶ πρωτοπόρος στο ἠλεκτρονικὸ χρήμα τρομαρά της...

Σκάνδαλο φαίνεται πὼς ἔχει ξεσπάσει στὴν Σουηδία, καθὼς διέρρευσαν προσωπικὰ δεδομένα σχεδὸν ὅλων των πολιτῶν τῆς χώρας.  Ἡ διαρροὴ ἔγινε τὸ 2015, ἀλλὰ τὸ συμβὰν μαθεύτηκε μόλις τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, φέρνοντας τὰ πάνω κάτω στὴ σουηδικὴ κυβέρνηση, καθὼς ἀρκετὰ κυβερνητικὰ μέλη κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴ θέση τους.
Μὲ τὴ διαρροὴ ἐργαζόμενοι στὰ τμήματα IT ἄλλων χωρῶν ἀπέκτησαν πρόσβαση σὲ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦσαν ἄτομα καταγεγραμμένα στὶς βάσεις τόσο τῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ τῆς ἀστυνομίας τῆς Σουηδίας. Τὸ λάθος φαίνεται πὼς συνέβη ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιχείρησε νὰ....
ἀναθέσει σὲ τρίτους τὴ διαχείριση δεδομένων ἀπὸ τὸ Πρακτορεῖο Μεταφορῶν.

Ἐξαιτίας τοῦ σκανδάλου φαίνεται πὼς βρίσκονται σὲ ἰδιαίτερα δύσκολη θέση οἱ ὑπουργοὶ Ὑποδομῶν, Ἄμυνας καὶ Ἐσωτερικῶν γιὰ τὸν ρόλο τους στὴ διαρροὴ τῶν δεδομένων.

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἀπὸ τὴν πλευρὰ του σχολίασε πὼς ἡ χώρα του καὶ οἱ πολίτες τῆς ἐκτέθηκαν σὲ κίνδυνο ἀπὸ τὴν πιθανότητα διαρροῶν διαφόρων δεδομένων.

Ἡ κεντροδεξιὰ συμμαχία τῆς ἀντιπολίτευσης κατηγορεῖ τοὺς τρεῖς ὑπουργοὺς πὼς δὲν ἔκαναν τίποτα γιὰ νὰ προστατέψουν τὴ χώρα. Η Annie Loof,  ἐπικεφαλῆς τοῦ κεντρώου κόμματος τῆς χώρας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀγνόησαν τὶς εὐθύνες τους. Δὲν ἔκαναν καμία ἐνέργεια γιὰ νὰ προστατέψουν τὴν ἀσφάλεια τῆς Σουηδίας».

Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ἀναμένεται νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ νὰ καλέσουν τοὺς νομοθέτες γιὰ ψηφοφορία ἐντὸς 10 ἡμερῶν. Ἐὰν ἡ ἀντιπολίτευση κερδίσει τὴν πλειοψηφία τότε οἱ ὑπουργοὶ θὰ πρέπει νὰ παραιτηθοῦν, ἕνα ἀποτέλεσμα ποὺ φαίνεται ἀρκετὰ πιθανό.

Τὸ Πρακτορεῖο Μεταφορῶν ἀνακοίνωσε τὴν Δευτέρα πὼς δὲν εἶχε καμία ἔνδειξη πὼς εὐαίσθητες πληροφορίες ἔχουν φτάσει σὲ λάθος χέρια, ἀλλὰ ὁ  Lofven ἀνακοίνωσε πὼς ἡ κυβέρνηση ξεκίνησε ἔρευνα γιὰ νὰ διαπιστώσει τὸ ἀκριβῶς συνέβη. 

Ἀκόμα ἡ ἀστυνομία φαίνεται πὼς εἰδοποίησε τὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας σχετικὰ μὲ τὴ διαρροή, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἐνημερώθηκε φέτος γιὰ τὸ συμβάν. Ὁ ἴδιος τόνισε πὼς ἡ ὑπουργὸς Ὑποδομῶν, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται τὸ Πρακτορεῖο Μεταφορῶν, δὲν τὸν ἐνημέρωσε. Μὲ τὴ σειρά της ἡ ὑπουργὸς Johansson κατηγόρησε ἕναν ἀπὸ τοὺς πρώην γραμματεῖς της πὼς δὲν τὴν ἐνημέρωσε σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.