30 Απρ 2024

Ἐπίσημη παραδοχὴ τῆς AstraZeneca γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου της! Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἀποζημιώσεις τῶν θυμάτων;

Ὅταν ὁ Γέροντας Εὐθύμιος μὲ τ
 κείμενό του μιλοῦσε ξεκάθαρα καὶ προειδοποιοῦσε: «Ὅποιός φοβᾶται, ἂς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλὰ νὰ γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειὲς παρενέργειες», τότε κατηγορήθηκε ὡς ψεκασμένος ἢ χειρότερα δολοφόνος. Στο δεύτερο κείμενό του είπε: «Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρασκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώσεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμένων».
Τώρα, τί ἔχουν νὰ ποῦν οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἐμβολίων; Ποιός εἶναι ὁ ψεκασμένος καί δολοφόνος; Διαβάστε τὴν εἴδηση:... 
Ἡ βρετανοσουηδικὴ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία AstraZeneca ἀναγνώρισε (γιὰ πρώτη φορὰ) τὶς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου τῆς Covishield κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ!
Σύμφωνα μὲ ἀναφορές, ἡ AstraZeneca ἔκανε τὴν παραδοχὴ σὲ δικαστικὰ ἔγγραφα τὸν περασμένο Φεβρουάριο, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ὑπόθεση ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ ἐμβόλιο, ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, προκάλεσε θάνατο ἢ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας σὲ δεκάδες περιπτώσεις.
Ἡ ἑταιρεία ἀντιμετωπίζει ἕως καὶ 51 δικαστικὲς ἀγωγὲς ἐναντίον της γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι μόνο γιὰ τὴ Βρετανία.
Ὅπως ἀναφέρουν διεθνῆ ΜΜΕ, τὸ ἐμβόλιο Covishield μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ σπάνια παρενέργεια γνωστὴ ὡς TTS (θρόμβωση μὲ σύνδρομο θρομβοπενίας). Μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα θρόμβους στὸ αἷμα σὲ συνδυασμὸ μὲ χαμηλὸ ἀριθμὸ αἱμοπεταλίων, ἐνῷ συχνὰ περιλαμβάνει θρόμβους σὲ ἀσυνήθιστες θέσεις, ὅπως στὸν ἐγκέφαλο (θρόμβωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ φλεβικοῦ κόλπου) ἢ στὴν κοιλιά, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς ἢ θάνατο.
Περιπτώσεις TTS παρατηρήθηκαν σὲ ὁρισμένα ἄτομα μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ κατὰ τοῦ Covid-19, ἔχει ἀναφέρει ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας.
Ἡ παραδοχὴ τῆς AstraZeneca φέρεται νὰ ἔγινε μέσῳ νομικοῦ ἐγγράφου ποὺ ὑποβλήθηκε στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Αὐτὸ συμπίπτει μὲ τὴ μήνυση ποὺ ἔχει ὑποβληθεῖ στὸν φαρμακευτικὸ κολοσσὸ ἀναφορικὰ μὲ ἰσχυρισμοὺς γιὰ σοβαρὰ προβλήματα καὶ θανάτους, ποὺ συνδέονται μὲ τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο πωλήθηκε παγκοσμίως μὲ διάφορα ὀνόματα, συμπεριλαμβανομένων τῶν Covishield καὶ Vaxzevria.
Τὸ Covishield παρήχθη στὴν Ἰνδία ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁρῶν τῆς Ἰνδίας ποὺ ἑδρεύει στὸ Pune καὶ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ εὐρέως χορηγούμενα ἐμβόλια Covid στὴν χώρα.
Ὡστόσο, δημοσιεύματα ἀνέφεραν ὅτι πολλὲς οἰκογένειες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν κινήσει νομικὲς ἐνέργειες, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ παρενέργειες ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca ἔχουν προκαλέσει σοβαρὲς βλάβες.

Οἱ νομικὲς διαδικασίες ξεκίνησαν πέρυσι, ἀφ' ὅτου ὁ Τζέϊμι Σκότ, πατέρας δύο παιδιῶν ὑπέστη μόνιμη ἐγκεφαλικὴ βλάβη ἀπὸ τὸ TTS μετὰ τὴν λήψη τοῦ ἐμβολίου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2021.
«Χρειάστηκαν τρία χρόνια γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ παραδοχή. Εἶναι πρόοδος, ἀλλὰ θὰ θέλαμε νὰ δοῦμε περισσότερα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τὴν κυβέρνηση. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ προχωρήσουν τὰ πράγματα πιὸ γρήγορα. Ἐλπίζω ὅτι ἡ παραδοχή τους σημαίνει ὅτι θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ διευθετήσουμε νωρίτερα ἀπὸ ὅ,τι πιστεύαμε. Χρειαζόμαστε μιὰ συγγνώμη, δίκαιη ἀποζημίωση γιὰ τὴν οἰκογένειά μας καὶ ἄλλες οἰκογένειες ποὺ ἔχουν πληγεῖ. Ἔχουμε τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ μέρος μας καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὰ παρατήσουμε», εἶπε ἡ Κέτι Σκότ, σύζυγος τοῦ Τζέϊμι, στὴν βρετανικὴ ἐφημερίδα Telegraph.

Αὐτὴ ἡ εἴδηση ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἰνδίας, ὅπου τὸ Covishield χορηγήθηκε μαζικὰ γιὰ τὴν μείωση τῶν σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν τοῦ Covid-19.
Περισσότεροι ἀπὸ 17 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἔχουν λάβει τὸ ἐμβόλιο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μέχρι σήμερα.

Τὰ συμπτώματα τοῦ TTS
Τὰ συμπτώματα τῆς θρόμβωσης μὲ σύνδρομο θρομβοπενίας (TTS), τὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται συνήθως 4-42 ἡμέρες μετὰ τὴν λήψη ὁρισμένων ἐμβολίων κατὰ τοῦ COVID-19, περιλαμβάνουν:

  • Δυνατὸ πονοκέφαλο
  • Κοιλιακὸ ἄλγος
  • Πόνο ἢ πρήξιμο στὰ πόδια
  • Ναυτία καὶ ἔμετο
  • Δυσκολία στὴν ἀναπνοή
  • Πόνο στὴν πλάτη
  • Νευρολογικὰ συμπτώματα, ὅπως ἀλλαγὲς ὅρασης ἢ ἐπιληπτικὲς κρίσεις
  • Ὑπνηλία
  • Εὔκολους μώλωπες ἢ αἱμορραγία
Ἡ θρόμβωση μὲ σύνδρομο θρομβοπενίας (TTS) μπορεῖ νὰ εἶναι σοβαρὴ καὶ δυνητικὰ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴν ζωή.
Περιλαμβάνει βλάβη ὀργάνων λόγῳ θρόμβων αἵματος ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ροὴ τοῦ αἵματος, ὅπως ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, καρδιακὴ προσβολὴ ἢ πνευμονικὴ ἐμβολή. Ἐπιπλέον, τὸ TTS μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ αἱμορραγικὲς ἐπιπλοκὲς λόγῳ χαμηλῶν ἐπιπέδων αἱμοπεταλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.