29 Απρ 2024

Τὸ ἰδιότυπο ἑορτολογικὸ σχίσμα τῆς Ὀρθοδόξου Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἡ μακροχρόνια δράση τοῦ ἐπαράτου καὶ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν Ἐκκλησία συνεχίζει νὰ προκαλεῖ σοβαρότατα προβλήματα, τόσον ὡς πρὸς τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν πρόκληση σχισμάτων, μὲ ἐμφανὲς αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. 
Ὡς γνωστὸν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, παρερμηνεύοντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ μετὰ 330 χρόνια, ἀνακαλῶντας ἀντικανονικῶς τὴν πρᾶξιν παραχωρήσεως τῆς Μικρᾶς Ρωσίας, (Οὐκρανίας), στὸ πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὸν ἐξουνιτισμὸ μετὰ τὴν προδοτικὴ «Σύνοδο τοῦ Μπρὲστ» καὶ τὴν ἐπίθεση τοῦ πολωνο-λιθουανικοῦ στρατοῦ μὲ τὴν ἐπέμβαση... τοῦ ρώσου ἡγεμόνα, παραχώρησε «αὐτοκεφαλία» στοὺς ἀμετανόητους σχισματικοὺς φιλοουνῖτες καὶ φιλοδυτικούς, ὑπὸ τὸν «Μητροπολίτη» Ἐπιφάνιο Ντουμένκο, θέτοντας στὸ περιθώριο τὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ὑπὸ τὸν κανονικὸ καὶ ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὶς δέκα ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες Μητροπολίτη Ὀνούφριο μὲ τοὺς 100 Ἱεράρχες, τὶς 12.500 ἐνορίες καὶ τοὺς 5.000 μοναχούς. Ὅλοι γνωρίζουν σήμερα ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προώθησε γεωπολιτικὰ συμφέροντα καὶ σκοπιμότητες τῶν δυτικῶν, ὅπως ἀποδείξαμε σὲ παλαιότερη ἀνακοίνωσή μας: (βλ. «Ἔκκληση πρὸς τὴν Ἱερὰ Συνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικὰ μὲ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα», 21.1.2019). Καὶ ὅτι τὸ «Αὐτοκέφαλο» δόθηκε, γιὰ νὰ ἀποσπασθεῖ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἡ Οὐκρανία ἀπὸ τὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας, ὥστε νὰ ματαιωθεῖ κάθε προσπάθεια δημιουργίας μιᾶς μεγάλης συνομοσπονδίας Ὀρθοδόξων κρατῶν στὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη μὲ κυρίαρχη δύναμη τὴν Ρωσία. 

Παράλληλα μὲ τὸ οὐκρανικὸ διατηρεῖται ἐδῶ καὶ χρόνια ἕνα ἄλλο ἰδιότυπο σχίσμα στὴν Ἐκκλησία μας, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν κάνει λόγο κανένας, ἐνῷ πρόκειται γιὰ σοβαρὸ πρόβλημα. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόσχιση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, μὲ ἀναπόφευκτη συνέπεια τὴν καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ καθορίζουν τὸν χρόνο καὶ τὸν τρόπο ἑορτασμοῦ τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς καὶ τὴν βάναυση καταφρόνηση τῆς ἑορτολογικῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι, τόσο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀνέχονται αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο σχίσμα καὶ ὄχι μόνο το ἀνέχονται, ἀλλὰ καὶ τὸ στηρίζουν! 

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ δημοσιεύματα, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας, συμμετεῖχε σὲ ὀρθόδοξη ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας στὴν Στοκχόλμη, σὲ ἀκολουθίες ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα συνεορτάζοντας ἔτσι μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δυτικοὺς (29/3-31/3)! Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση: «Ἐνορία στὴν Σουηδία γιορτάζει Πάσχα μαζὶ μὲ τοὺς παπικούς! Παρ’ ὅτι ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὁ Α΄ Ἱερὸς Κανὼν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου καὶ ὁ Ζ’ Ἀποστολικὸς Ἱερὸς Κανὼν ἀπαγορεύουν τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, ὁ Σουηδίας Κλεόπας ἐχθὲς ἔκανε ‘Μεγάλη Παρασκευὴ’ σὲ ἐνορία ποὺ ὑπάγεται σὲ αὐτὸν διοικητικὰ ἀλλὰ πνευματικά, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, ὑπάγεται στὴν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας. Ὁ Μητρ. Κλεόπας δηλαδὴ ἂν πεῖ νὰ συμμετάσχει σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες τῆς συγκεκριμένης ἐνορίας καὶ παράλληλα νὰ τηρήσει τὶς ὑποχρεώσεις του καὶ στὴν δική του Μητρόπολη, θὰ διαβάσει 24 Εὐαγγέλια, θὰ κάνει δύο ἀποκαθηλώσεις καὶ δύο ἀναστάσεις. ...Ἡ συγκεκριμένη μάλιστα ἡμερομηνία ποὺ ἑορτάζει ἡ ὑπαγόμενη πνευματικὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἐνορία, συμπίπτει ἀκριβῶς μὲ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν αἱρετικῶν παπικῶν! Αὔριο κιόλας, κάνουν Πάσχα!!!»[1]! 

Ὅπως προαναφέραμε αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο σχίσμα δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν, πολλῷ δὲ μᾶλλον τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἀντίθετα μάλιστα, ὅπως ἀναγράφηκε στὸ «metropolisofsweden FACEBOOK»: «Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος μετέφερε τὶς Πασχάλιες εὐχὲς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, πρὸς τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας κ. Λέοντα καὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Φινλανδικῆς Ἐκκλησίας, ἀπηύθυνε δὲ πρὸς τὸ Ἐκκλησίασμα τὸν προσήκοντα λόγο τῆς ἡμέρας καὶ εὐχήθηκε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ φωτίζει τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἔργα ὅλων»! 

Νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἱστορία, ὅτι «Ἡ Φινλανδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι αὐτόνομη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Φινλανδία. Ἡ αὐτονομία ἀποδόθηκε τὸ 1921 ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ 1923 ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται πνευματικά. ...Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἔχει τρεῖς ἐπισκοπὲς μὲ 59.000 μέλη, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸ 1,1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Φινλανδίας. Ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 2018, ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πόλη τοῦ Ἐλσίνκι, ὅπου ὑπάρχει καὶ ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς πιστῶν. Ἀπὸ τὸ 2001, προκαθήμενος τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλσίνκι καὶ πάσης Φινλανδίας Λέων.... Είναι ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο καὶ γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Πάσχα». 

Κάποιοι προσπαθοῦν νὰ δικαιολογήσουν αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο σχίσμα, μὲ τὸ αἰτιολογικό, ὅτι εἶναι μιὰ μικρὴ θρησκευτικὴ μειοψηφία καὶ ὡς ἐκ τούτου γιὰ λόγους λειτουργικοὺς καὶ πρὸ πάντων πρακτικούς, ἔγινε αὐτὴ ἡ καινοτομία, ὥστε νὰ συμπίπτουν οἱ ἀργίες τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα μὲ αὐτὲς τοῦ Πάσχα τῶν δυτικῶν. Νομίζουμε ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀλυσιτελὴς δικαιολογία, ἀφοῦ σὲ ὅλο τὸν δυτικὸ κόσμο ὑπάρχουν ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀκόμα καὶ μεμονωμένες Ἐνορίες, δηλαδὴ μειοψηφίες, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔχουν προχωρήσει σὲ τέτοια ἀπαράδεκτη καινοτομία, διατηρῶντας τὴν ἑορτολογικὴ ἑνότητα τοῦ Πάσχα μὲ τὴν σύμπασα Ὀρθοδοξία. 

Νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ἔχει δευτερεύουσα σημασία γιὰ τὴν αἱρετικὴ δυτικὴ χριστιανοσύνη, δίνοντας ἔμφαση στὰ Χριστούγεννα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὑποβαθμισμένη, διότι ἔχει ἐλάσσονα σημασία σὲ σχέση μὲ τὴν Γέννηση καὶ βέβαια μὲ τὴν Σταύρωση, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ παποπροτεσταντισμοῦ, «Περὶ Ἱκανοποιήσεως τῆς Θείας Δικαιοσύνης» τοῦ Ἀνσέλμου Καντερβουρίας ἡ «σωτηρία» συντελέστηκε μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ὁποία, «ἱκανοποιήθηκε ἡ θεία δικαιοσύνη», «καταλάγιασε ἡ θεία ὀργὴ» καὶ «ἐπῆλθε ἡ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο»! Ἡ ἐπακολουθήσασα Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἕνα ἀναμενόμενο γεγονός! 

Ἐπίσης ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὁ τρόπος ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα στὴ Φινλανδία ἀπὸ τοὺς ἑτεροδόξους αἱρετικούς, ὁ ὁποῖος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ σχετικὸ δημοσίευμα, εἶναι συνδεδεμένος μὲ δαιμονικὰ «πασχαλινὰ» ἔθιμα, (τὰ ὁποῖα κατ’ οὐσίαν δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ δεισιδαιμονίες παγανιστικοῦ τύπου), στὰ ὁποῖα πρωταγωνιστοῦν κορίτσια, ντυμένα μάγισσες. Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα: «Ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς μεγάλες γιορτές, ἔτσι καὶ τὸ Πάσχα σὲ πολλοὺς λαοὺς συνδέθηκε μὲ δεισιδαιμονίες. Οἱ ἄνθρωποι, λοιπόν, σὲ μέρη της Σκανδιναβίας πίστευαν πὼς ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, μέχρι καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο, οἱ μάγισσες ἔβγαιναν ἀπὸ τὶς κρυψῶνες τους καὶ πετοῦσαν μὲ τὶς χορταρένιες σκοῦπες τους γιὰ ἕνα μακρινὸ βουνὸ στὴ Γερμανία, τὸν "Μπλὲ Λόφο", ὅπου χόρευαν μὲ τοὺς διαβόλους καὶ τοὺς τριβόλους μέχρι νὰ χορτάσουν καὶ νὰ γυρίσουν σπίτι...»[2]. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ὁ Προκαθήμενος τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κ. Λέοντας ἀγνόησε αὐτὰ τὰ δαιμονικὰ «πασχαλινὰ» ἔθιμα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ τὸν κοινὸ ἑορτασμὸ μὲ τοὺς Δυτικούς. 

Πιστεύουμε ὅτι δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἐμμονὴ τῶν ἰθυνόντων τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸν κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς Δυτικούς, ὅπως καὶ ἡ «περίεργη» τακτικὴ τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν νὰ ἑορτάζουν τὸ Πάσχα σὲ ὁρισμένες ὀρθόδοξες χῶρες, σύμφωνα μὲ τὸ ὀρθόδοξο πασχάλιο. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ στοχεύει στὴν καθιέρωση κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἀπὸ ὅλες τὶς «ἐκκλησίες»! Στοχεύει στὸ νὰ ἀμβλυνθοῦν οἱ ἀντιθέσεις καὶ νὰ περιθωριοποιηθοῦν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ποὺ ὁρίζουν τὸν σωστὸ χρονικὰ καὶ τροπικὰ ἑορτασμὸ τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς! 

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἐξαγγελθεῖσα πρόθεση ἐπισήμων οἰκουμενιστικῶν «κύκλων», ὅτι τὸ 2025 θὰ ἔχουμε δραματικὲς ἐξελίξεις εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν καθιέρωση κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς αἱρετικούς. Μὲ τὴν συμπλήρωση 1700 χρόνων ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία καθόρισε καὶ τὸ αἰώνιο πασχάλιο, φημολογεῖται ὅτι θὰ συγκληθεῖ «παγχριστιανικὴ σύνοδος», ἡ ὁποία θὰ ἀκυρώσει τὰ ἀποφασισθέντα στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο καὶ θὰ ὁρίσει νέα κριτήρια γιὰ τὸν χρόνο καὶ τὸν τρόπο ἑορτασμοῦ του! Μάλιστα πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ διατείνονται ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν δαιμονικὴ «σύνοδο» θὰ ἀποφασιστεῖ ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», τὸ «κοινὸ ποτήριο», ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ εἰσέλθει σὲ μιὰ πρωτοφανή κρίση καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοὶ θὰ κληθοῦμε νὰ διαλέξουμε ἀνάμεσα στὸν ἐνδοτισμό, ἢ στὴν ὁμολογία! 

Λίαν διαφωτιστικὴ εἶναι ἡ πρόσφατη δήλωση τοῦ Παν. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς δυτικούς: «Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, τὸ κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποκτᾶ πρόσθετη ἐπικαιρότητα, καθὼς οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀδελφοί μας ἑορτάζουν σήμερα τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσι τοῦ Κυρίου μας, τὸ Ἅγιον Πάσχα. Ἔχουμε ἤδη ἀποστείλει ἐκπροσώπους μας σὲ ὅλες τὶς Χριστιανικὲς Κοινότητες τῶν ἄλλων Ὁμολογιῶν ἐνταῦθα, γιὰ νὰ διαβιβάσουν σ᾽ αὐτὲς τὶς ἑόρτιες εὐχὲς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὰ Πατριαρχικά μας συγχαρητήρια. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀπευθύνουμε ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ ἀγάπης πρὸς ὅλους τοὺς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Χριστιανοὺς ποὺ ἑορτάζουν τὸ Ἅγιον Πάσχα σήμερα. Δεόμεθα δὲ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, νὰ μᾶς ἀξιώση, ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα ποὺ θὰ ἔχουμε κατὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά, νὰ μὴ ἀποτελέση μίαν εὐτυχή ἁπλῶς σύμπτωσιν, ἕνα τυχαῖο συγκυριακὸ γεγονός, ἀλλὰ τὴν ἀπαρχὴ τῆς καθιερώσεως κοινῆς ἡμερομηνίας γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ κατ᾽ ἔτος ὑπὸ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 1700 χρόνων, τὸ 2025, ἀπὸ τῆς συγκλήσεως τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ρυθμίσεως τοῦ χρόνου ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Εἴμαστε αἰσιόδοξοι, καθὼς ἑκατέρωθεν ὑπάρχει ἡ πρὸς τοῦτο καλὴ θέλησις καὶ προθυμία. Διότι, πράγματι, ἀποτελεῖ σκάνδαλον ὁ χωριστὸς ἑορτασμὸς τοῦ μοναδικοῦ γεγονότος τῆς μιᾶς Ἀναστάσεως τοῦ Ἑνὸς Κυρίου!»[3] 

Κλείνουμε, ἐκφράζοντας τὴν λύπη μας καὶ τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὰ ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία μας αὐτὲς τὶς δύστηνες ἀποκαλυπτικὲς καὶ ἐσχατολογικὲς ἡμέρες, ὅπου εἶναι ἔκδηλο τὸ «κύκνειο ἆσμα» τοῦ «ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου» (Ἰωάν. 8, 44), Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος, γνωρίζοντας ὅτι «ὀλίγον χρόνον ἔχει» (Ἀποκ. 12, 17), πασχίζει ὅπως «πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. 24, 24). Ἐν προκειμένῳ, διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προσπαθεῖ νὰ διαβρώσει τὴν μόνη σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ διαφθείρει τοὺς προαιώνιους ἐκκλησιαστικοὺς θεσμούς, ὅπως εἶναι ἡ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῶν πιστῶν. Τὸ ἰδιότυπο σχίσμα τῆς Φινλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἡ προκλητικὴ ἀνοχή του ἀπὸ τοὺς ὑψηλὰ ἰσταμένους ἐκκλησιαστικοὺς ταγούς, εἶναι κατὰ τὴν ταπεινή μας ἐκτίμηση, ὁ προπομπὸς δυσάρεστων ἐξελίξεων γιὰ τὴν προάσπιση τῆς σώζουσα ἀλήθειας, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας! 

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα στοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας καλὴ Ἀνάσταση καὶ εὐλογημένο Πάσχα! 
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν. 

[1] http://aktines.blogspot.com/2024/03/blog-post 245.html 
[2] https://www.kathimerini.gr/k/sunday-edition/810615/oi-magisses-toy-pascha/ 
[3] https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/62493-vartholomaios-apotelei-skandalon-o-xoristos-eortasmos-tis-mias-anastaseos-tou-enos-kyriou 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.