26 Απρ 2024

Κατάρρευση τοῦ ΕΣΥ: Τὰ δάκρυα τοῦ Γιάννη Καλλιάνου στέρεψαν τώρα – Καὶ τῶν ἁπλῶν πολιτῶν πρὸ πολλοῦ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὁ Γιάννης Καλλιάνος συντετριμμένος κατήγγειλε τὰ λάθη ποὺ ἔκαναν τὸν πατέρα του νὰ χαροπαλεύει - Μόνο ποὺ ἀποδίδει εὐθύνες σὲ λάθος ἐνόχους! 
Εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια ὅτι μεταξὺ κυβέρνησης καὶ λαοῦ «χάσμα μέγα ἐστί». Ἀλλὰ ἡ ζωὴ δὲν χαμπαριάζει ἀπὸ ἀξιώματα στὶς «σφαλιάρες» ποὺ μοιράζει. Καὶ ταπεινώνει ἀδιάκριτα ἀπὸ τὸν πιὸ ἁπλοϊκὸ πολίτη, μέχρι τὸν πιὸ ὑπερόπτη ἐξουσιαστή. Ἐκεῖ κρύβεται ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπου μέσῳ τῶν μεγάλων προσωπικῶν θλίψεων προσφέρονται εὐκαιρίες μετανοίας γιὰ ὅλους, ἀνεξαρτήτως κοινωνικοῦ στρώματος. 
Καὶ πέρα ἀπὸ τὴ μετάνοια, τὰ σὸκ τῆς ζωῆς δίνουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τί δράματα περνοῦν οἱ συνάνθρωποί μας. Διαλύουν τήν ἄχλη τῆς τρυφηλῆς... ζωῆς. Καὶ ναί, ὁ πόνος ἑνώνει τὶς τάξεις ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω, ἂν ὁ πονεμένος ἔχει συνείδηση νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ δυστυχία ποὺ ἁπλώνεται ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα του. 
Ὁ βουλευτὴς τῆς ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος, ζεῖ ἕνα δρᾶμα μὲ τὸν πατέρα του ποὺ χαροπάλευε καὶ δυστυχῶς κατέληξε. Ἔπεσε θῦμα τῆς διάλυσης τοῦ ΕΣΥ ποὺ τὸ ἴδιο τὸ κόμμα του προωθεῖ ἐδῶ καὶ 5 χρόνια. 

Ὁ νεφροπαθὴς καὶ διαβητικὸς πατέρας τοῦ κ. Καλλιάνου εἰσήχθη σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο (Ἀσκληπιεῖο Βοῦλας) γιατί παρουσίασε διαβητικὸ πόδι. Χειρουργήθηκε ἐπιτυχῶς καὶ στὴ συνέχεια μετέβη σὲ ἄλλο δημόσιο νοσοκομεῖο (τὸ Ἀττικὸν) ὅπου μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες παρουσίασε ὑποξία (πτώση τοῦ κορεσμοῦ σὲ ὀξυγόνο). Βλέποντας ὅτι ἡ ἁπλὴ παροχὴ ὀξυγόνου δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ διαφύγει τὸν κίνδυνο ὁ ἀσθενής, ὁ κ. Καλλιάνος μαζὶ μὲ τὸν ἀδερφό του (ὁ ὁποῖος εἶναι γιατρὸς) ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς γιατρούς τοῦ Ἀττικὸν νὰ μπεῖ σὲ μιὰ ΜΕΘ ἢ ἔστω μιὰ ΜΑΦ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἔγκαιρα τὸ πρόβλημα. Ἀλλὰ οἱ γιατροὶ ἀπαντοῦσαν ὅτι ὁ 78χρονος εἶναι μιὰ χαρὰ καὶ ὅτι πήγαινε καλύτερα. 

Ἀφοῦ οἱ γιατροὶ ἀγνόησαν τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις τοῦ βουλευτῆ, τελικὰ ὁ πατέρας του ὑπέστη ἀνακοπὴ καὶ διασωληνώθηκε ἐσπευσμένα. «Ἔχουν στερέψει τὰ δάκρυα μου», εἶπε ὁ Γιάννης Καλλιάνος σὲ βίντεο ποὺ ἀνέβασε κλαίγοντας μὲ λυγμους. «Τοὺς παρακάλαγα νὰ τὸν βάλουν σὲ μιὰ ΜΑΦ. Τελικά, ὁ πατέρας μου ἔκανε ἀνακοπὴ σήμερα καὶ τὸν διασωλήνωσαν. Ἐπειδὴ αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ὁ πατέρας μου θὰ τὸ ἔχουν πάθει πολλοὶ ἄνθρωποι, δὲν μποροῦν νὰ φανταστοῦν τί ἔχουν νὰ πάθουν ἀπὸ ἐμένα καὶ τὸν ἀδερφό μου. Εἶναι δύσκολα τὰ πράγματα ἀλλὰ ἐλπίζω νὰ τὰ καταφέρει. Δὲν εἶχε ὀξυγόνο καθόλου καὶ πέρναγε μιὰ νοσοκόμα κάθε 4 ὧρες», εἶπε. 

Ξεκινᾶμε μὲ κάτι αὐτονόητο: αὐτὸ ποὺ περνάει ὁ Γιάννης Καλλιάνος ἀξίζει τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν προσευχὴ ὅλων μας, ὅπως τὸ ζήτησε καὶ ὁ ἴδιος. Δυστυχῶς ὑπῆρξαν πολλὰ χαιρέκακα σχόλια πρὸς τὸν βουλευτή, ποὺ στεροῦνται ἀνθρωπιᾶς. Ὁ ἄνθρωπος μοιράστηκε τὸ δρᾶμα του μὲ τοὺς πολῖτες, καὶ πολλοί τὸ ἐκμεταλλεύτηκαν γιὰ νὰ πάρουν τὴν ἐκδίκησή τους στὰ διαδικτυακὰ «καφενεῖα». «Ὅταν σοῦ τὰ λέγαμε ἐμεῖς δὲν ἔκανες τίποτα, τώρα λούσου τα κι ἐσύ», τοῦ γράφουν. Ὅμως δὲν ἐξουθενώνεις ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει γονατίσει ἀπὸ τὴν ἀγωνία καὶ τὴ λύπη. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ ἑλληνικὸ καὶ χριστιανικὸ ἦθος αὐτὴ ἡ μισάνθρωπη συμπεριφορά. 

Ἡ πλειοψηφία αὐτῶν ποὺ σχολίασαν, ἔδωσαν συμπονετικὲς εὐχὲς καὶ παράλληλα ἔβγαλαν μιὰ πίκρα γιὰ ὅσα περνάει ἐδῶ καὶ χρόνια ὁ λαός, καὶ μιὰ προσδοκία νὰ συναισθανθοῦν τὸ δρᾶμα του κάποιοι ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀνθρώπινη πίκρα ἑστιάζουμε κι ἐμεῖς. 

Μὲ τὸ νὰ τιμωρηθοῦν 2-3 γιατροί, δὲν λύνεις τίποτα 
Ὁ Γιάννης Καλλιάνος ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ δικαιολογημένη ὀργή του, κάνει ἕνα μεγάλο λάθος. Κατηγορεῖ ἀποκλειστικὰ τοὺς γιατροὺς γιὰ ὅ,τι ἔπαθε ὁ πατέρας του. Στρέφει τὶς εὐθύνες στὸ «δέντρο» καὶ χάνει τὸ «δάσος», ἴσως γιατί δὲν τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ τὴ γενικότερη διάλυση τοῦ ΕΣΥ. 
Οἱ γιατροὶ ὅμως εἶναι ὁ προτελευταῖος τροχὸς τῆς ἁμάξης (καὶ οἱ νοσηλευτὲς ὁ τελευταῖος) στὸ ἐκτροχιασμένο δημόσιο σύστημα ὑγείας. Πρὶν στερέψουν τὰ δάκρυα τοῦ Γιάννη Καλλιάνου, ἔχουν στερέψει πρὸ πολλοῦ τὰ δάκρυα τοῦ κοσμάκη ποὺ βλέπει νὰ τοῦ καταληστεύουν τὸ ἀγαθὸ τῆς δημόσιας δωρεὰν ὑγείας. 

Ἰατρικὰ λάθη πράγματι συμβαίνουν. Καὶ ἐξοργιστικὰ πολλὲς φορές. Ἀλλὰ ὁ κόσμος ποὺ ἔχει χάσει – τζάμπα – ἀγαπημένα πρόσωπα στὰ νοσοκομεῖα, δὲν τὰ βάζει τόσο μὲ τοὺς γιατροὺς ὅσο μὲ τοὺς ὑπουργοὺς καὶ τὶς κυβερνήσεις. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ. Ὁ Καλλιάνος ἀπειλεῖ τοὺς γιατροὺς γιὰ τὸ «τί ἔχουν νὰ πάθουν», ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπειλὴ δὲν ἀντιπροσωπεύει κανέναν ἁπλὸ πολίτη. Ἄντε καὶ πὲς ὅτι τοὺς ἔβαλε φυλακή, θὰ ἀλλάξει τίποτα στὸ ΕΣΥ ἀπὸ αὐτό; Θὰ σταματήσει νὰ πεθαίνει ἄδικα κόσμος ἀπὸ τὴν ἀνεπάρκεια τοῦ συστήματος; Ὄχι φυσικά. 

Καὶ ἂν κατηγορήσουμε 2-3 γιατρούς, τί εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ παραβλέψουμε; Τὴν ὑποστελέχωση τῶν νοσοκομείων; Τὰ λουκέτα; Τὰ ἀπαρχαιωμένα κτήρια; Τὶς πηγμένες ἐφημερίες; Τὶς εἰδικότητες γιατρῶν ποὺ γίνονται ἄφαντες; Τοὺς πενιχροὺς μισθούς; Τὰ λιγοστὰ ἀσθενοφόρα καὶ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ μεταφέρονται σὲ καρότσες; 

Ὅπως γιὰ τὴ διάλυση τοῦ σιδηροδρόμου δὲν φταίει πρῶτος ὁ... σταθμάρχης, ἔτσι καὶ γιὰ τὴ διάλυση τοῦ ΕΣΥ δὲν φταίει πρῶτος ὁ γιατρός, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς ἀστυνομίας δὲν φταίει πρῶτος ὁ ἀστυνόμος, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς παιδείας δὲν φταίει πρῶτος ὁ ἐκπαιδευτικός. 

Καὶ πῶς θὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ τέλμα; Μὲ τὸν Καλλιάνο νὰ στοχοποιεῖ ἕνα νοσοκομεῖο, τὸν Μαρκόπουλο νὰ πιάνει ἀπὸ τὸ γιακᾶ ἕναν ἐκπαιδευτικὸ ποὺ δὲν ἔβαλε καλὸ βαθμὸ στὸ γιό του καὶ πάει λέγοντας; Δὲν πᾶμε πουθενὰ μὲ αὐτὴ τὴ νοοτροπία. Πάλι τὸ ἀτομικὸ συμφέρον τῶν κυβερνώντων συζητᾶμε. Καὶ ὁ λαὸς σταθερὰ στὴν ἀπ’ ἔξω. 

Μὲ τὰ πνιγμένα δάκρυα τοῦ λαοῦ τί θὰ γίνει; 
Φτάσαμε τοὺς 36.000 νεκροὺς ἀπὸ τὰ ἀπόνερα τῆς πανδημίας, μὲ τοὺς περισσότερους νὰ ἔχουν πεθάνει ἐκτὸς ΜΕΘ. Αὐτὸ τὸ ἔγκλημα εἶναι ποὺ συνεχίζεται σήμερα. Καὶ εἶναι ἕνα ἔγκλημα ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, καὶ ὅλοι θὰ κλάψουμε γι’ αὐτὸ κάποια στιγμή, ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστα «πορτοφόλια». 

Παπποῦδες καὶ γιαγιάδες ποὺ πλήρωναν μιὰ ζωὴ εἰσφορὲς καὶ τελικὰ στὴ δύσκολη ὥρα τους σώριασαν σὲ ράντζα. Ἡλικιωμένοι ποὺ πέθαναν πρὶν προλάβει νὰ ἀδειάσει μιὰ θέση ἀπὸ τὶς λιγοστὲς ΜΕΘ. Ποὺ δὲν ἔβρισκαν οὔτε μιὰ συσκευὴ ὀξυγόνου γιὰ νὰ πάρουν μερικὲς ἀνάσες. Ποὺ εἶχαν μιὰ νοσοκόμα σὲ ὁλόκληρη πτέρυγα. Ποὺ ξεψυχοῦσαν σὲ διαδρόμους γιατί δὲν ὑπῆρχε προσωπικὸ νὰ τοὺς δεῖ. Ποὺ θερίζονταν ἀπὸ ἐνδονοσοκομειακὲς λοιμώξεις. Ποὺ τοὺς ἀπαγόρευαν νὰ δέχονται ἐπισκέψεις καὶ δὲν εἶχαν ἕνα χέρι νὰ κρατήσουν στὶς στερνὲς ὧρες τους. 

Γι’ αὐτὰ τὰ ἐπιθανάτια δάκρυα ποὺ ἔτρεξαν πάνω σὲ ἔρημα ράντζα, δὲν ἀσχολήθηκε κανείς. 

Αὐτὰ εἶναι τὰ μεγάλα ἐγκλήματα ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ κυβέρνηση. Ποὺ εἶχε ἕναν πρωθυπουργὸ ποὺ προκαλοῦσε νὰ τοῦ φέρουν ἀποδείξεις ὅτι εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ πεθάνεις ἐκτὸς ΜΕΘ. Ποὺ εἶχε ἕναν Σκέρτσο ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ ΜΕΘ εἶναι περιττὴ πολυτέλεια. Ποὺ εἶχε ἕναν Γεραπετρίτη ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ περισσότερες ΜΕΘ θὰ φέρουν περισσότερους θανάτους. Ποὺ εἶχε ἕναν Κικίλια καὶ ἕναν Πλεύρη ποὺ ἔδιωξαν 7.000 ὑγειονομικοὺς γιὰ χατίρι τῶν «Μπουρλάδων», στερῶντας τὶς ὑπηρεσίες τους ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἀποδεκατίζονταν στὰ νοσοκομεῖα. Ποὺ ἔχει ἕναν Ἄδωνι ποὺ ἔβαλε τιμοκατάλογο στὰ χειρουργεῖα καὶ καταδικάζει τοὺς φτωχοὺς σὲ πολύμηνες ἀναμονὲς θανάτου. 

Εἶναι δυνατὸν ὅλα αὐτὰ τὰ αἴσχη νὰ μὴν ἀποτελοῦν κρίκους τῆς ἴδιας ἁλυσίδας ποὺ συνάντησε σήμερα ὁ Γιάννης Καλλιάνος; Δὲν τὰ ἔβλεπε ὅλα αὐτὰ ἢ δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπε τὸ χάσμα μὲ τὴν κοινωνία; Μὲ εἰλικρίνεια ρωτοῦμε καὶ ὄχι μὲ ἐμπάθεια. Καὶ ἂν ἕνας κυβερνητικὸς βουλευτὴς συνάντησε τέτοιο μπάχαλο στὸ ΕΣΥ, ἂς φανταστεῖ τί τραβάει ὁ ἁπλὸς πολίτης ποὺ δὲν ἔχει κανένα θεσμικὸ ἐκτόπισμα. 

Ὁ Γιάννης Καλλιάνος ἐπικαλέστηκε τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας ὡς πιστὸς ποὺ ὄντως εἶναι. Πραγματικὰ συμπονοῦμε τὴν κατάστασή του, εἰδικὰ ὅσοι ἔχουν χάσει τὸν γονιό τους σὲ παρόμοιες συνθῆκες. Καὶ εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ Παναγία θὰ προσφέρει ἁπλόχερα τὴν παραμυθία της. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλάξει αὐτὴ ἡ χώρα χρειάζεται νὰ γίνει κοινὸ τὸ δάκρυ βουλευτῶν καὶ πολιτῶν γιὰ τὴν ταλαίπωρη πατρίδα μας. Ὅπως κοινὴ πρέπει νὰ γίνει καὶ ἡ μετάνοιά μας. Ὄχι νὰ κλαίει μὲ μαῦρο δάκρυ ὁ λαὸς γιὰ 15 χρόνια τώρα, καὶ νὰ ἀνακαλύπτουν τὴν Ἀμερικὴ τώρα οἱ βουλευτές. Καὶ ὄχι νὰ στρέφουμε τὸν λαὸ σὲ νέους διχασμούς. Δὲν μᾶς φταῖνε οἱ γιατροί. Τὸ ψάρι βρωμάει ἀπ’ τὸ κεφάλι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.