30 Απρ 2024

Ἡ νοερά προσευχή εἶναι τό ἀποτέλεσμα κι ἡ πρόοδος τῆς προφορικῆς προσευχῆς.

Ὁσίου Ἰγνατίου Μπρισαντσιανίνωφ
Ἀπό τό Βιβλίο " Ἡ στενή πύλη"
Ὁ Ρῶσσος ἱερομόναχος Δωρόθεος ἦταν μεγάλος δάσκαλος τῆς πνευματικῆς ἄσκησης. Στά θέματα τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶχε προχωρήσει ὅσο σχεδόν κι ὁ ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ἐκεῖνος λοιπόν συμβουλεύει αὐτούς πού ξεκινοῦν ν' ἀσκήσουν τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, στήν ἀρχή νά τήν προφέρουν δυνατά. Ἡ προφορική προσευχή, ἔλεγε, θά προχωρήσει ἀπό μόνη της καί θά...γίνει νοερά.

Καί συνέχιζε: «Ἡ νοερά προσευχή εἶναι τό ἀποτέλεσμα κι ἡ πρόοδος τῆς προφορικῆς προσευχῆς. Κι ἡ νοερά προσευχή στή συνέχεια ὁδηγεῖ στήν καρδιακή προσευχή. Ἡ νοερά προσευχή δέν πρέπει νά λέγεται δυνατά ἀλλά ἥσυχα, «πραείᾳ τῇ φωνῆ», τόσο ὥστε νά τήν ἀκοῦς μόνο ἐσύ. Εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιμο να τήν λές δυνατά ὅταν σέ πολεμᾶ ὁ περισπασμός ἤ προσπαθεῖ νά σέ καταβάλει ἡ θλίψη, ἡ πνευματική ἀπόγνωση κι ἡ ἀκηδία. Ἡ προφορική προσευχή τοῦ Ἰησοῦ διεγείρει προοδευτικά τήν ψυχή ἀπό τό βαθύ πνευματικό ὕπνο, ὅπου προσπαθοῦν νά τήν ρίξουν ἡ θλίψη κι ἡ ἀπόγνωση. Ἰδιαίτερα χρήσιμο εἶναι ἐπίσης νά προφέρεις δυνατά τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ ὅταν σέ πολεμοῦν φαντασιώσεις καί ρεμβασμοί, σαρκικές ἐπιθυμίες, ὀργή καί θυμός, καί ἡ ἐπίδρασή τους θερμαίνει ὑπερβολικά τό αἷμα. Πρέπει νά προφέρεται δυνατά ὅταν ἡ εἰρήνη κι ἡ γαλήνη ἐγκαταλείπουν τήν καρδιά κι ὁ νοῦς γίνεται διστακτικός, ἀδύναμος καί κατά κάποιο τρόπο ὁδηγεῖται σέ σύγχιση, ἐπειδή κατακλύζεται ἀπό πλῆθος ἀνόητες σκέψεις καί λογισμούς.

Οἱ ἄρχοντες τοῦ σκότους εἶναι ἀόρατοι, δέν μποροῦν νά τούς δοῦν τά σωματικά μάτια. Τούς νοιώθει ὅμως ἡ ψυχή ἀπό τήν ἐπίδραση πού προσπαθοῦν ν' ἀσκήσουν πάνω της. Ὅταν λοιπόν δυναμώνουν τήν ἐπίθεσή τους ἀλλ' ἀκοῦν τήν προσευχή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τήν ὁποία τρέμουν, πέφτουν σέ σύγχιση, ἀναστατώνονται, γεμίζουν φόβο κι ἀπομακρύνονται γρήγορα ἀπό τήν ψυχή».

Ἡ μέθοδος προσευχῆς πού προτείνει ὁ ἱερομόναχος εἶναι πολύ ἁπλή καί εὔκολη. Συνδυάζεται μέ ὅσα λέει ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ πρέπει να προφέρεται τόσο δυνατά ὥστε νά τήν ἀκοῦς μόνο ἐσύ. Καί νά λέγεται χωρίς σπουδή καί μέ τό νοῦ ἀφοσιωμένο στά λόγια της». Αὐτό τό τελευταῖο ὁ ἱερομόναχος τό κρίνει ἀπαραίτητο γιά ὅλους ἐκείνους πού ἀσχολοῦνται μέ τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ.
Όσιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: "Η ΣΤΕΝΗ ΠΥΛΗ". (Περί της προσευχής του Ιησού) Σελ. 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.