23 Μαΐ 2015

Εὐγένιος Ροντιόνωφ, ὁ 19χρονος νεομάρτυς τῶν ἡμερῶν μας (23 Μαΐου 1996)

 νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ ἦταν στρατιώτης στὸν πρῶτο πόλεμο τῆς Τσετσενίας ἐπὶ ἐπαράτου Γέλτσιν. Συνελήφθη ἀπὸ τσετσένους ἀντάρτες, βασανίστηκε,σφάχτηκε σὰν ἀρνὶ καὶ ἀποκεφαλίστηκε ὅταν ἀρνήθηκε νὰ γίνει μουσουλμάνος καὶ νὰ πολεμήσει ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ δήμιος  στὴ μητέρα του. 
Ἀποκεφαλίστηκε τὸ 1996 τὴ μέρα ποὺ γινόταν 19 ἐτῶν. Παρόλο ὅτι δὲν μεγάλωσε σὲ ἕνα εὐσεβὲς περιβάλλον δὲν ἀποχωριζόταν ποτὲ τὸν μικρὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ἡ γιαγιά του στὰ 11α γενέθλια του. Ἀπὸ αὐτὸ τὸν μικρὸ σταυρὸ ἀναγνώρισε ἡ μητέρα τοῦ τὸ σῶμα του ποὺ κειτόταν σὲ ἕναν ὁμαδικὸ τάφο μαζὶ μὲ τρεῖς ἄλλους συστρατιῶτες του. Γιὰ τὴν γενναία ἄρνησή του νὰ ἀποχωριστεῖ αὐτὸ τὸ σταυρὸ καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη στὸν Ἐσταυρωμένο ἐσφάγη ὡς ἀμνός  στὶς 10/23 Μαΐου 1996. Ἡ κομμένη κεφαλὴ τοῦ εἶχε ταφεῖ ἀπὸ....
τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες σὲ ἄλλο σημεῖο.
Ἡ τραγικὴ μητέρα ἄρχισε νὰ ψάχνει μόνη της γιὰ νὰ βρεῖ τὸ γιὸ της ἀμέσως μόλις ἔμαθε ὅτι ἦταν αἰχμάλωτος στὰ μέσα Φεβρουαρίου τοῦ 1996 καὶ ἐπὶ 9 συνεχεῖς μῆνες. Πληροφορήθηκε ὅτι ἦταν νεκρὸς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996. Τότε ἔβαλε ὑποθήκη τὸ σπίτι της  στὴ Μοσχα γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει χρήματα, ἀπαραίτητα γιὰ τὶς συναλλαγὲς μὲ τοὺς ἀντάρτες καὶ ἄρχισε νὰ ψάχνει τὸν τόπο ποὺ ἐτάφη ὁ γιός της. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναζήτησης της ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἰσλαμιστὲς αὐτονομιστές,ταλαιπωρήθηκε πολὺ καὶ ἀπειλήθηκε ἡ ζωή της ἀπὸ μύριους κινδύνους ἀλλὰ τελικὰ κατάφερε νὰ μιλήσει μὲ τὸν ἴδιο τὸν φονιὰ  τοῦ γιοῦ της, Ruslan Khaikhoroyev.
Αὐτὸς τῆς εἶπε ὅτι ὁ Εὐγένιος εἶχε εὐκαιρία νὰ σώσει τὴ ζωὴ του ἀλλὰ ἀρνήθηκε νὰ βγάλει τὸν σταυρό του καὶ νὰ γίνει μουσουλμάνος καὶ ὄτι  προσπάθησε  μάλιστα νὰ δραπετεύσει μιὰ φορά.
Ἡ μητέρα ἀρνεῖτο νὰ πιστέψει ὅτι ὁ γιὸς της δὲν ζεῖ, ἀκόμα καὶ ὅταν ἀναγνώρισε τὶς μπότες του κατὰ τὴν ἐκταφή.Ὅταν εἶδε ὅμως τὸν μικρὸ σταυρό του στὸ ἀκέφαλο σῶμα του δὲν ἄντεξε καὶ λιποθύμησε.
Τελικὰ κατάφερε καταβάλλοντας «λύτρα» νὰ  τῆς ἐπιτρέψουν νὰ πάρει καὶ νὰ μεταφέρει τὰ νεκρά του Εὐγένιου καὶ τῶν συντρόφων του στὴ Μόσχα ὅπου καὶ ἔγινε ἡ κηδεία.
Ὁ πατέρας τοῦ Εὐγένιου πέθανε πέντε μέρες μετὰ τὴν ταφὴ τοῦ γιοῦ του.
Στὸ βίντεο ἐμφανίζεται καὶ ἡ μητέρα του, ἡ ὁποία εἶναι πιὰ γνωστὴ σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ ὡς «ἡ μητέρα τοῦ Εὐγένιου».
Ἡ ἀπόδοση τιμῆς στὸ προσωπο  του αὐξάνεται χρόνο μὲ τὸν χρόνο στὴν Ρωσία. Ἤδη ἔχουν δημοσιευθεῖ βιβλία γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριό του μὲ τὴν εὐλογία τοῦ μακαριστο  πατριάρχου Ἀλεξίου τοῦ Β', ὑπάρχει μιὰ ἐκκλησία ἒπ ὀνόματί του, ἔχει γραφεῖ ἀκολουθία καὶ ἔχουν ἱστορηθεῖ πολλὲς εἰκόνες του, κάποιες  ἀπὸ τὶς ὁποῖες μυροβλύζουν.
Βεβαίως ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀκόμα κατατάξει στὸ ἁγιολόγιο τὸν νεομάρτυρα Εὐγένιο ἀλλὰ ἀναμένεται πὼς κάτι τέτοιο δὲ θὰ ἀργήσει πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.