27 Μαΐ 2015

Ἑάλω ἡ Πόλις …Ἑάλω καὶ ἡ Τουρκιά;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
29  Μαΐου  τοῦ 1453-ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς Παγκόσμιας Πολιτισμικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμηῶν.
29  Μαΐου 2015 ἡ Ἑλλάδα ¨παρελαύνει¨ σὲ δῆθεν χρεωκοπία καὶ ὁ Ἀγαρηνὸς παρελαύνει γιὰ νὰ ¨τιμήσει¨ τὴν δολοφονικὴ ρίζα τῆς γενιᾶς του ὅπως κάνει κάθε χρόνο ἀνήμερα τῆς ἅλωσης.
Εἶναι ὅμως ἔτσι; Γιατί φέτος τὰ πράγματα φαίνεται νὰ ἀλλάζουν καὶ ἡ εἰκονικότητα νὰ ὁδηγεῖται στὸ πραγματικὸ καὶ ἱστορικὸ μοιραῖο ἔστω καὶ μέσω παρελάσεων ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ἀποχρώσεων.
Φέτος τὴν Τρίτη στὶς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 2015 οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας σήμαιναν καὶ  ἔλεγαν
Εὐαγγελίζου ΕΛΛΑΔΟΣ Γῆ Χαρὰ Μεγάλη καὶ γράφαμε  ἀνήμερα…¨ἡ ὥρα ἡ καλὴ¨ γιὰ τὴν ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ.
Βγῆκαν ¨οἱ δημοσκοπήσεις¨ τοῦ Οὐρανοῦ …Πάντα ΑΓΙΟΣ στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων Ρωμιῶν…
Σήμερα ΑΓΙΟΣ ὁ Γέροντας Παΐσιος εἰς τὰς δέλτους τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαίικης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
¨Συνῆλθεν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὴν τακτικὴν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρὸς ἐξέτασιν τῶν...
ἐν τὴ ἡμερησία διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ΄  αὐτήν, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸν μοναχὸν Παΐσιον Ἁγιορείτην καὶ..¨
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τὴ 13η Ἰανουαρίου 2015

Στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ὁ Πνευματοκίνητος Γέροντας Παίσιος  ¨ὁ νέος Πατρο-Κοσμάς¨ θὰ τιμᾶται ¨ἐν ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικές¨.
ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ¨σύστησε¨ διὰ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Παισίου τοῦ Ἁγιορείτη τὴν βέβαιη πορεία τῆς Ἀναγέννησης τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.
Νὰ γιατί σήμερα μᾶς πῆραν ἀκόμη καὶ τὴν ἀναπνοὴ ἀκριβῶς γιατί μποροῦμε ἂν θέλουμε νὰ βγάλουμε Πραγματικοὺς Ἁγίους καὶ στὶς ἡμέρες μας ποὺ ἐπικρατεῖ τὸ ¨ἀντίχριστο πνεύμα¨.

Εἶναι πιὰ σίγουρο ὅτι τὸ ¨μνημόσυνο¨ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ τοῦ Ἁγιορείτη θὰ ψέλνετε εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων στὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ποὺ μάλιστα ὁ ἴδιος τὴν ἐπισκέφτηκε καὶ αἰσθάνθηκε ἀποτροπιασμὸ γιὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει
Νὰ γιατί  λοιπὸν θὰ ψέλνεται τὸ μνημόσυνο τοῦ Ὁσίου Παισίου τοῦ Ἁγιορείτη στὴν Ἁγία Σοφία…  ἀκριβῶς γιατί  τὸ προεῖπε ὁ ἴδιος…

Γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη ἔλεγε ὅτι: ‘Κάποτε θὰ τὴν πάρουμε τὴν Πόλη. Δική μας εἶναι. Ἐμεῖς δὲν θὰ πάθουμε κακό. Ὅταν θὰ ξεκινήσουμε γιὰ τὸν πόλεμο θὰ τὴν ἔχουν πάρει τὴν Πόλη οἱ ἄλλοι. Στὰ μισὰ οἱ Ἕλληνες θὰ γυρίσουν πίσω. Τὴν Πόλη θὰ τὴν ἔχουν πάρει οἱ Ρῶσοι καὶ θὰ μᾶς τὴν δώσουν. Ὄχι ὅτι οἱ ἴδιοι μας ἀγαποῦν, ἀλλὰ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ μᾶς τὴν δώσουν ἀπὸ τὶς περιστάσεις’. Γιὰ τὰ «Ἑξαμίλια» ἔλεγε ὅτι ἀφορᾶ τὸ πρόβλημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας. Γιὰ τοὺς Τούρκους, ποὺ συνέχεια δημιουργοῦν προκλήσεις, ὁ Γέροντας ἔλεγε: ‘Οἱ Τοῦρκοι … ἂς τοὺς αὐτοὺς .Αὐτοὶ τὰ κόλλυβα τὰ ἔχουν στὸ ζωνάρι τους. Τάχουνε, τὰ κουβαλοῦν μαζί τους…’. Ὅσο γιὰ τὸ πότε θὰ διαλυθεῖ ἡ Τουρκία, ὅσες φορὲς καὶ ἂν τὸν ρωτήσαμε κὰ τὸ συζητήσαμε , ποτὲ δὲν τὸ ἔλεγε: ‘Αὐτὸ δὲν τὸ ξέρουμε. Ὁ Θεὸς μᾶς εἶπε ὅτι θὰ μᾶς δείχνει σημεῖα. Τὰ πράγματα , ὅμως πρὸς τὰ ἐκεῖ βαδίζουν…’
Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ο Ἁγιορείτης 1924-1994 τόμος1, Σελ 259-260

Ἐπανειλημμένα μᾶς εἶπε γιὰ τὴν Πόλη , ὅτι θὰ τὴν πάρουμε , ὅτι θὰ μας την δώσουνε . Κάτι θὰ ἀνάψει μεταξὺ Τούρκων καὶ Ρώσων καὶ θὰ κατέβουν οἱ Ρῶσοι καὶ θὰ πάρουν τὴν Πόλη. Μετὰ, θέλοντας καὶ μὴ, θὰ τὴ δώσουν στὴν Ἑλλάδα .Ἐμεῖς θὰ εἴμαστε θεατὲς σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο. Ὅταν τὸν ρώτησα: ‘πῶς θὰ κάνουμε κουμάντο τὴν Πόλη μὲ τόσο κόσμο ποῦ ἔχει;’ Εἶπε: ‘Μὴν στεναχωριέστε, ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ μέσα στὴν Πόλη, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι Τοῦρκοι, ὅπως νομίζετε, καὶ θὰ συνεργαστοῦν μαζί μας. Δὲν θὰ χρειάζονται καὶ πολλοὶ Ἕλληνες γιὰ νὰ κάνουν ‘κουμάντο ’ την Πόλη . Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κρυπτοχριστιανοὶ ’.
Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 τόμος1, Σελ 71

Πολλὲς φορὲς συζητούσαμε γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα. Μοῦ ἔλεγε: ‘μὴν φοβᾶσαι, μὴν στενοχωριέσαι. Δὲν πρόκειται νὰ γίνει τίποτα, δὲν πρόκειται νὰ μᾶς πειράξουνε. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ νὰ μᾶς πειράξουν, αὐτοὶ θὰ βρεθοῦν σὲ πολὺ χειρότερη μοίρα ἀπὸ ὅτι ἐμεῖς. Τὴν πατρίδα μας τὴν ἀγαπάει ὁ Χριστὸς . Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ἔτσι ’. Πάντα εἶχε πίστη καὶ ἐλπίδα ὅτι ὅλα τὰ ἐθνικά μας θέματα, σιγὰ σιγὰ, θὰ λυθούν υπέρ της πατρίδας μας. Ὅταν τοῦ ὑπενθύμιζα τὶς ἀπειλὲς των Τούρκων, ἔλεγε: ‘Ἂς τοὺς νὰ λένε . Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν τίποτα. Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς πειράξουν ἐμᾶς. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας καὶ μὴ στενοχωριέσαι.
Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ο Ἁγιορείτης 1924-1994 τόμος 1, Σελ 87-88

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μοῦ εἶπε: ‘Ἔχω ἢν ἐντύπωση ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα. Πιστεύω ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα’. «Ποιὰ ὥρα Γέροντα ;» ‘Η ὥρα νὰ πάρουμε τὴν Πόλη’. «Τὴν Πόλη πῶς θὰ τὴν πάρουμε ;Θὰ ἔχουμε πάλι πόλεμο;» ‘Όχι δὲν θὰ ἔχουμε οὔτε μία ντουφεκιά. Δὲν πρόκειται νὰ γίνει πόλεμος’. «Τότε Γέροντα πῶς θὰ τὴν πάρουμε τὴν Πόλη;» ‘Την Πόλη θὰ μᾶς τὴν δώσουν, «Ποιοί; Οἱ Τοῦρκοι; Εἶναι δυνατόν;» ‘’ὄχι τὴν Πόλη θὰ μᾶς τὴν δώσουν οἱ Ρῶσοι. Θὰ τὴν πάρουν σὲ πόλεμο που θὰ κάνουν μὲ τὴν Τουρκία καὶ θὰ τὴν δώσουν σέ μας ’. «Μὰ Γέροντα τόσο μᾶς ἀγαπᾶνε οἱ Ρῶσοι, ὥστε νὰ μᾶς δώσουν τὴν Πόλη, ἔτσι, χωρὶς πόλεμο;» ‘Όχι θὰ ξερουνότι δὲν πρόκειται καμία ἐπιδίωξή τους νὰ πραγματοποιηθεῖ, ἐὰν δὲν μᾶς δώσουν τὴν Πόλη. Ἔτσι θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ μᾶς τὴν παραχωρήσουν’. «Γέροντα τί θὰ γίνει μετὰ ἀπὸ αὐτὸ; Οἱ Τοῦρκοι τί Θὰ γίνουν;» ‘Αυτοί θὰ καταστραφοῦν. Πραγματικὰ θὰ σβήσουν ἀπὸ τὸν χάρτη, διότι εἶναι ἕνα ἔθνος , τὸ ὁποῖο δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Θὰ σβήσουν ὡς ἔθνος καὶ ἡ ἔκταση ὁλόκληρής της Τουρκίας θὰ εἶναι μία ἀχανὴς ἔρημος, στὴν ὁποία , γιὰ νὰ συναντήσει κανεὶς ἄνθρωπο, θὰ πρέπει νὰ περπατάει ἑφτὰ ὧρες!’
Γνωρίζω καὶ μοῦ τὸ ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας, πὼς κάποιος ἀξιωματικὸς ποὺ βρέθηκε στὸ Ἅγιο Ὅρος, πῆρε τὴν εὐλογία του σὲ ἀνύποπτο χρόνο, νὰ εἶναι ὁ σημαιοφόρος τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων κατὰ τὴν εἴσοδό τους στὴν Κωνσταντινούπολη .
Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ο Ἁγιορείτης 1924-1994 τόμος 1, Σελ 286


ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, γυμναστὴς, Ἀλεξανδρούπολη.

Κάποτε, εἶχα πάει στὸν Γέροντα μὲ ἕνα φίλο μὸ καὶ ἐκεῖ συναντήσαμε μία παρέα ἀπὸ πέντε παιδιὰ. Τότε ρώτησα τὸν Γέροντα ποιὲς προέβλεπε νὰ εἶναι οἱ ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν Τουρκία. ¨Γέροντα¨, τοῦ λέω ¨ ἂπ΄τὴν Ἀλεξανδρούπολη εἴμαστε. Μήπως μᾶς πιάσει ἡ μπόρα κατὰ κεῖ;¨. Μοῦ ἀπαντᾶ: ¨Κοίταξε νὰ δεῖς. Οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ μποῦν στὴν Ἀλεξανδρούπολη . Θὰ κάνουν μόνο μία πρόκληση στὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη . Καὶ ἐμᾶς θὰ μᾶς πιάσει πείνα . Θὰ πεινάσει ἡ Ἑλλάδα . Καὶ ἐπειδὴ θὰ κρατήσει αυτη μπόρα κάποιο διάστημα , μῆνες θὰ εἶναι , «θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι »¨ .
Μετὰ ρωτάω: ¨Γέροντα, πῶς θὰ καταλάβω ἐγὼ ὅτι θὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν πόλεμο;¨ ¨Ὅταν¨, λέει, ¨θὰ ἀκούσεις στὴν τηλεόραση νὰ γίνεται θέμα γιὰ τὰ μίλλια, γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν μιλίων (τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης) ἀπὸ 6 σὲ 12 μίλια, τότε ἀπὸ πίσω ἔρχεται ὁ πόλεμος. Ἀκολουθεῖ. ¨Λέω:¨Καὶ ποιὰ κράτη θὰ συμμετέχουν;¨ ¨Κοίταξε μετὰ τὴν πρόκληση τῶν Τούρκων, θὰ κατέβουν οἱ Ρῶσοι στὰ Στενὰ . Ὄχι γιὰ νὰ βοηθήσουν ἐμᾶς. Αὐτοὶ θὰ ἔχουν ἄλλα συμφέροντα. Ἀλλὰ , χωρὶς νὰ τὸ θέλουν θὰ βοηθήσουν ἐμᾶς. Τότε, οἱ Τούρκοι για νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ Στενά, ποὺ εἶναι στρατηγικῆς σημασίας, θὰ συγκεντρώσουν ἐκεῖ καὶ ἄλλα στρατεύματα. Παράλληλα δὲ, θὰ ἀποσύρουν δυνάμεις ἀπὸ καταληφθέντα ἐδάφη. Ὅμως θὰ δοῦν τότε τα ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης , συγκεκριμένα ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία καὶ ἄλλα ἔξι-ἑφτὰ κράτη της ΕΟΚ , ὅτι ἡ Ρωσία θὰ ἁρπάξει μέρη, ὅποτε θὰ ποῦν: «Δὲν πᾶμε καὶ ἐμεῖς ἐκεῖ πέρα , μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι;» Ὅλοι ὅμως θὰ κυνηγοῦν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος. Ἔτσι θὰ μποῦν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι στὸν πόλεμο¨.
Σ΄αὐτὸ τὸ σημεῖο ρωτάω: ¨Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ πάρει μέρος σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο; ¨¨Ὄχι¨ λέει. ¨Θά βγάλει ἡ κυβέρνηση ἀποφαση να μὴν στείλει στρατὸ. Θὰ κρατήσει στρατὸ μόνο στὰ σύνορα. Καὶ θὰ εἶναι μεγάλη εὐλογία ποὺ δὲν θὰ πάρει μέρος . Γιατί, ὅποιος πάρει μέρος σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο, χάθηκε… Τότε, ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα ὁ κόσμος θὰ φοβηθεῖ , πολλοὶ θὰ στραφοῦν πρὸς τὴν Ἐκκλησία, πρὸς τὸν Θεὸ, καὶ θὰ μετανοήσουν. Γιὰ αὐτὸ ἐπειδὴ θὰ ὑπάρξει μετάνοια, δὲν θὰ πάθουμε κακὸ οἰ Έλληνες. Ὁ Θεὸς θα λυπηθεῖ τὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ὁ κόσμος θὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Ἐκκλησία, πρὸς τὸν μοναχισμὸ καὶ θὰ ἀρχίσουν νὰ προσεύχονται. Καὶ θὰ βαπτισθοῦν πολλοὶ Τοῦρκοι

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, Ἱερὰ Σκήτη Προφήτου Ἠλία
Τότε πῆρα θάρρος, λόγω τῶν ἐθνικῶν φρονημάτων ποὺ μὲ διακρίνουν, - ἀγαπῶ πολὺ αὐτὴν τὴν πατρίδα – καὶ τοῦ εἶπα: ¨Μερικοὶ Ἕλληνες κάνουν τὸ λάθος καὶ λένε «οἱ χαμένες πατρίδες», Γέροντα . να τοὺς συμβουλεύετε νὰ λένε οι «σκλαβωμένες πατρίδες» ἢ «ἀλύτρωτες πατρίδες » . Μὲ ξανὰ ἀγκαλιάζει . Ἦταν τόσο πατριώτης . Ἦταν τόσο λαμπρὸς, τόσο φωτισμένος . Τὰ λέω αὐτὰ καὶ συγκινούμαι . ανατριχιάζω. Τὸ πρόσωπο τοῦ ἔλαμπε. ¨Σε εὐχαριστῶ πολύ¨, μου λέει, ¨ποὺ μιλᾶς ἔτσι. Λίγοι Ἕλληνες τὰ τονίζουν αὐτὰ . Δὲν εἶναι πράγματι χαμένες πατρίδες, χαμένοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ λένε! ¨ Αὐτὰ σας τὰ λέω κατὰ λέξη, ὅπως μου τὰ εἶπε ὁ Ἅγιος αὐτὸς ἀνθρωπος .

Μαρτυρίες προσκυνητῶν Γέροντας Παΐσιος ο Ἁγιορείτης 1924-1994 , Β΄Ἔκδοση, Σεὲλ : 445
 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΊΤΗΣ
1924-1994 Β΄ ΕΚΔΟΣΗ Ἐπιμέλεια :ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ

 Ἂς ρωτήσουμε τὸν Ἅγιο Γέροντα τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν ἡμερῶν μας …τί λένε τὰ ¨γεωπολιτικὰ πουλάκια τῶν εἰδήσεων¨;
Εἶναι τὸ τελευταῖο Πάσχα (1994) τοῦ Γέροντα καὶ συνομιλεῖ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο ποὺ μεταφέρει τὸν διάλογο:
Ἄκουγε τὰ πουλιὰ ἔξω νὰ κελαϊδᾶνε καὶ μὲ ρωτάει: 
-Τί λένε, τώρα, τὰ πουλάκια; 
«Ποῦ νὰ ξέρω Γέροντα;» τοῦ λέω.
 -Εὐλογημένε, λένε τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη!"
Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου απο τὸ βιβλιο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΣ. "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.