23 Ιουν 2023

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ


Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Οἱ μεγαλύτεροι θὰ θυμᾶστε τὸ Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸ Νίκο. Τὸν Νίκο τὸν Κοεμτζή. Ὁ Διονύσης Σαββόπουλος,  τότε, ἐπειδὴ «ἡ τέχνη του ἔζησε παράξενες στιγμές, καὶ ἀπὸ δίκηο ξέρει» περασπίστηκε μὲ τὸν τρόπο του αὐτὸν τὸν φονηάποὺ ο πολλοὶ καταδίκαζαν μὲ…

εὐκολία. 

«Ὁ τύπος πάντως τὸν πρόβαλε ἀνοιχτά σὰν αἱμοβόρο κτῆνος.

Τὰ ἴδια εἶπαν καὶ πολλοὶ προοδευτικοί, παράξενο δὲν ἦταν.

Ἡ σύμβασί τους διαισθάνθηκε σ᾿αὐτὸν μιὰν ἄλλη ἀπειλή.

Τὰ εἶπαν ἐπίσης λαϊκοὶ ἕνα σωρὸ, στὸν συνεργάτη ἑνὸς ἐντύπου,

μὰ ὁ Μπιθικώτσης τὸν διώχνει καὶ τοῦ λέει: ποὺ νὰ σοῦ ἐξηγῶ»

Δ. Σαββόπουλος. Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸν Νίκο.

Παρὰ τὸ νέφος ποὺ δημιουργεῖται γύρω ἀπὸ τὰγεγονότα,  καλλιτέχνης  διαπιστώνει ὅτι «τ κίνητράτου δὲν ἦταν ταπεινά» τοῦ φονηάαὐτὸς καλλιτέχνης ποὺ τώρα στὸ γῆρας του μὲ ἀμβλυμέναπλέον τὰ αἰσθητήριά του διαπιστώνειφεῦ!!!ὅτι μόνη λύσι μας εἶναι  ... Μητσοτάκης. 

Ζῶντας αὐτὰ ποὺ διαδραματίζονται γύρω μας μοῦ ἦρθε στὸ νοῦ αὐτό τὸ τραγούδι, ποὺ πολὺ ἀγαπῶ, καὶ μιὰ ποὺ «πρωταγωνιστεῖ», ὄχι κάποιος Νίκος φονηάς, ἀλλὰ μιὰ πολὺ ἐπικίνδυνη ΝΙΚΗ, αὐτὸ τὸ μικροκόμμα ἑνὸς δασκάλου, ἔβαλα αὐτὸν τὸν τίτλο στὸ λιβελογράφημα αὐτό.

Ἡ ἱστορία εἶναι γνωστή καὶ ὅλα ἀναμενόμενα. Τὸ νὰ ἐπαπειλῇ νὰ μπῆ στὴ Βουλὴ ἡ ΝΙΚΗ, τὸ ἁγ(ρ)ιόχορτο ἑνὸς δασκαλάκου, καὶ νὰ κόψῃ περὶ τὶς 5 ἔδρες ἀπὸ τὸ βλαστάρι τοῦ Σβάμπ, εἶναι ἐπόμενο νὰ ἐνεργοποιῇ τὰ (κωλο)πετσωμένα ΜΜΕ. «Ὁ τύπος πάντως τὸν πρόβαλε ἀνοιχτά σὰν αἱμοβόρο κτῆνος».  

Μιλῶντας γιὰ πατρίδα καὶ ρωμηοσύνη καὶ πίστι καὶ οἰκογένεια εἶναι πόμενο νὰ διεγείρῃ ὅλους τοὺς νεοεποχῖτες, προοδευτικούς, ἀπάτριδες, ἀνισόροπους καὶ παρὰ φύσιν μισανθρώπους, τοὺς ΜΚΟάδες, τοὺς δικαιωματιστὲς ἀ λα Σόρος, καὶ ὅλον τὸν πολιτικῶς ὀρθόν ἐσμὸ τῆς χώραςὉ μονόδρομος τῶν κατευθυνόμενων «θέλω» τους νοιώθει ἀπειλούμενος ἀπὸ τέτοιες θέσεις. «Τὰ ἴδια εἶπαν καὶ πολλοὶ προοδευτικοί, παράξενο δὲν ἦταν. Ἡ σύμβασί τους διαισθάνθηκε σ᾿αὐτὸν μιὰν ἄλλη ἀπειλή».

Γενικὰ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο, τὸ δημοκρατικὸ τόξο,ὅπως ἀρέσκεται νὰ αὐτοαποκαλεῖται, βρυχήθηκε ἄγρια στὸ μικρὸ ποντικάκι ποὺ τόλμησε νὰ πλησιάσῃ τὸ περιστύλιο τῆς Βουλῆς, ὅπου ὡς λέων κατοικεῖ καὶ σιτίζεται δαπάναις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ ὄχι μόνο δαπάναις, ἀλλὰ κατατρώγει τὶς σάρκες τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ καὶ ἐμπορεύεται καὶ τὸν ἴδιο τὸν τόπο. Τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἐδαφικὴ του ἀκεραιότητα. Τὸ ἵδιο καὶ τὰ ρασοφοροῦντα πεκινουὰ, ποὺ ἐκτέφουν καὶ σιτίζουν μὲ τὰ ψιχία τὰ πίπτοντα ἐκ τῆς τραπέζης των,ἔδειξαν τὰ δόντια τους, γαύγησαν καὶ σήκωσαν τὶςτρίχες τῆς πλάτης τους στὸν θρασύτατο χάμουργκα,(=τυφοπόντικας) [6] ποὺ θέλει νὰ βγῇ στὴν ἐπιφάνειαΜέχρι ἐδώ, ὅλα ἀναμενόμενα, ὅλα προβλέψιμα.

Ἕνα μοῦ ἔκανε κάποια ἐντύπωσι. Ἕνας παπᾶς, καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς, διότι εὐθαρσῶς ἀντιστάθηκε στὴν συμπαιγνία κοινοβουλευτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πατρῖδος, στὴν ἱατροφασιστικὴ περίοδο ποὺ προηγήθηκε,ἐπιδόθηκε σὲ ἕναν λυσσαλέο ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ δασκάλου, τοῦ κομματιδίου του καὶ ὅσους τοὺς ἀκολουθοῦν.

Στὴν ἀρχὴ δὲν ἔδωσα σημασία, καθότι πολλὰ μπορεῖ καθε στιγμ νὰ συμβοῦν, σὲ ὅλους μας, ἀπὸ συναρπαγὴ, παρεξήγησι ἤ ἄλλα πάθη κατοικοῦντα ἔσωθεν καὶ μὴ φαινόμενα. Κάποια στιγμὴ τὰ πράγματα ἔφτασαν σὲ παράξενο σημεῖο καὶ ἐνῷ συνήθως ἄκουγαπεριστασιακὰδιακοπτόμενα καὶ ἀπρόσεχτα ἀπὸ τὸ κινητὸ, ὅπως ἐργαζόμουν,  εἶπα νὰ κάτσω, ὅταν βρῶ καιρὸ, νὰ ἀκούσω πιὸ προσεχτικά.

κουσα βαρειές κουβέντες: Πρόεδρος σχιζοφρενὴς,ἀχυράνθρωπος. Ἄνθρωποι ἀνειλικρινεῖς, στυγνὰ κομματικοί, ἀνελεήμονες, παραχαράκτες τῆς πίστεως, λειτουργοῦν ἀντιγράφοντας σημερινὲς λέσχες ἤ καστες, ὕβριστὲς, συκοφάντες, ἡ δράσις τους εἶναι βαρύτερη ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἐξόντωσι τῶν ἁγίων μαρτύρων ἐπί Νέρωνος, προσπαθοῦν νὰ ἀλοιώσουν τὴν φύσι τῆς ἐκκλησίας, ἀποτελοῦν πρωτοφανὴ πληγή τῆς ἐκκλησίας, ἀποδέχονται ἀντιχριστιανικὲς θέσεις, ὁ πρόεδρός τους προέτρεπε «μείνετε σπίτι, μεγάλη εὐλογία» , εἶναι ἐντὸς τοῦ συστήματος, δὲν ξέρω ἄν πρεπει νὰ τοὺςἐπιτρέψουμε τὴν εἰσοδο μέσα στὴ Βουλή, εὐτελίζουν τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, κατεβάζουν σὲ ἐπίπεδο κομματαρχῶν τοὺς σηματοδότες τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, λένε φέϊκ νιούζ ὅτι ἔχουν σχέσι μὲ ἁγίους πατέρες, προβάλλουν τὸν αἰσθησιασμό ποὺ διεγείρει τὴν ἐνστικτώδη γενετήσια παρόρμησι το ἀνθρώπου, δὲνἔχουν ξεκάθαρη θέσι γιὰ τὶς ἐκτρώσεις...

Τὰ παραπάνω εἶναι ἕνα μέρος μόνον ἀπὸ ὅσα τοὺς καταλογίζει ὁ ἱερεῦς αὐτὸς, ἀλλὰ ἀρκετὰ γιὰ νὰ  σκεφτῇ κανεὶς ὅτι κάτι τρέχει ἐδῶ. Ἄν τὰ ἄκουγες ἀπὸ τὸν εἰσαγγελάτο ἤ τν Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τοὺς λοιποὺς τῆς παρέας τους, ἀπλῶς θὰ μειδιοῦσες. Ἀλλὰμιλάει ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μέχρι τώρα ἔχει σταθεῖ καλά. Τὰ λέει, τὰ ξαναλέει, ἐπιμένει... Προσωπικὰ προβληματίστηκα καὶ ὑποχρεώθηκα νὰ ψάξω, προκειμένου νὰ σχηματίσω ἰδίαν γνώμη, διότι εἶδα καὶ ἄλλους πολλοὺς νὰ προβληματίζονται καὶ νὰ ἀνησυχοῦν

Δὲν εἶχε τύχει οὔτε στὸ διαδικτυακὸ τόπο τῆς ΝΙΚΗΣ νὰ μπῶ (οὔτε καὶ ἄλλου κόμματος μικροῦ ἤ μεγάλου καθότι ἔχω μιὰ ἐκ γεννετῆς ἀλλεργία μὲ τὰ κόμματα –εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κουσούρια ποὺ κουβαλῶ, ἐξ ἄλλου δὲν ἔχω αὐτὸ τὸ σπάνιο τάλαντο τοῦ διοικεῖν-τὸ διοικητικὸ χάρισμα, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ βοηθήσω καὶ νὰ συνενώσω ἀνθρώπους –βλέπετε ἐξ ἄλλου ὅτι εἶμαι ἐπιθετικὸς καὶ μονόχνωτος- οὔτε ἀπὸ τὴν φιλοδοξία ἀνελίξεως διὰ τῶν κομμάτων διακατέχομαι)·οὔτε , εἶχε τύχει, τὶς μιλίες ἤ τὰ κείμενα τοῦ προέδρου της νὰ διαβάσω ἐπισταμένως. Μιὰ γρήγορη ματιὰ ἔριχνα στὰ διάφορα σάϊτ ποὺ τὰ συναντοῦσα, προσέχοντας τ  πλούσια ἀποσπάσματα καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ μὲ τὴν εὐρυμάθειά του σὲ ἱστορικὰκαὶ ἐκπαιδευτικὰ θέματα κατέθετε. Τὰ κομματικὰ ποτὲ δὲν τὰ πρόσεξα, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου καὶ ἐνδιαφέροντος γιὰ μένα

Ἐξ ἄλλου ἡ προσωπικὴ μου θέσι γιὰ τὶς παροῦσες κλογὲς εἶναι πολὺ ἀπλὴ καὶ δὲν χρειάζομαι νὰ πολυασχοληθῶ μὲ τὰ προγράμματα τῶν κομμάτωνμικρῶν ἤ μεγάλων. Τῶν μεγάλων, διότι ὅταν ἔχουμε τὶς πράξεις τους τί θέλουμε τὰ προγράμματα καὶ τὰ λόγια -ἐξ ἄλλου ἄλλα λένε προεκλογικὰ καὶ ἄλλα κάνουν μετὰ ποὺ πάρουν τὴν ψῆφο- τῶν δὲ μικρῶν,διότι δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἐφαρμόσουν αὐτὰ ποὺ γράφουν στὰ χαρτιά, μέχρι νὰ κυβερνήσουν. Μοῦ φτάνει ἡ γενικὴ εἰκόνα τους. Τὸ ἄν εἶναι νεοεποχήτικα ἤ ἀντιθέτως προσανατολίζονται ὑπέρ τῶν παραδοσιακῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, μοῦ ἀρκεῖ. Γιὰ τὴν χώρα μας ἀπαράβατο θεωρῶ τὸ μαύρισμα τῶν δυναστῶν τοῦ λαοῦ καὶ φθορέων τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πατρῖδος, ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Βουλὴ καὶ κυρίως τοῦ λεγομένου δημοκρατικοῦ τόξου, ποὺ τὰ βέλη του, ὅμως, στοχεύουν τὸν λαὸ καὶ τὴν πατρίδα. Ἄρα ψηφίζουμε μικρὰ κόμματα -μιὰ καὶ μιλοῦμε γιὰ ἐκλογές. Ἄν ὑπάρχουν καὶ κάποια μὲ πιθανότητα εἰσόδου στὴ Βουλή ἀκόμα καλύτερα, γιατὶ θὰ κόψουν ἔδρες ἀπὸ τὸν ἐπαπειλοῦντα νὰ ξανακυβερνήσ καὶ θέλοντα αὐτοδυναμία κ.Μητσοτάκη. Αὐτὰ καὶ τίποτε ἄλλο. Μιὰ ψῆφο θὰ δώσουμε, ὄχι τὴν ψυχή μας, ὅπως εἶπε καὶ ἔνας δεσπότης ποὺ πιστεύει στὸ Θεό.

Προσπαθοῦμε νὰ ἀμυνθοῦμε, μὲ αὐτὴ τὴν «δημοκρατικὴ» δυνατότητα ποὺ ἀκόμα μᾶς δίδεται, στὴν ἐγκληματικὴ ἐπίθεσι ποὺ δεχόμαστε, ὅσο (καὶ ἄν)εἶναι δυνατὸν κάτι νὰ κερδηθ διὰ τῶν ἐκλογῶν, καὶ κάπως νὰ μετριαστῇ τὸ κακό. Μήπως φοβηθοῦνε καὶ νὰ συμμαζευτοῦνε λίγο, ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος, μήπως κατεβάσουνε λίγο τὴν ταχύτητα στὴν ξέφρενη πορεῖα μας πρὸς τὸν γκρεμό. Τὰ πόλοιπα καὶ οὐσιαστικώτερα μὲ τὴ ζωή μας καὶ τὴν προσωπική εὐθύνη μας. «Τοῖς ἰδίους βίοις νικῶσι τοὺς νόμους»

Τώρα λοιπὸν ἔπρεπε νὰ ψάξω γιὰ νὰ δῶ ποὺ ἔχειδίκηο, καὶ πόσο, ὁ παπᾶς· καὶ ποὺ πιθανὸν λανθάνει·καὶ ποὺ ἔχουν δίκηο οἱ τῆς ΝΙΚΗΣ καὶ ποὺ φαλτσάρουν. Ἔψαξα καὶ βρῆκα καὶ στενοχωρέθηκα. Ρώτησα ἀνθρώπους τί συμβαίνει;  Δὲν βρῆκα ἄκρη. Τὰ παράτησαΠροχθὲς ὅμως εἶδα ξανὰ τὸν παπᾶ μὲ γραφτὸ κέιμενο νὰ ἐπανακάμπτῃ ἀπτόητος[1]Θυμήθηκα τὸ Μακρύ ζεϊμπέκικο γιὰ τὸ Νίκο καὶπροέκυψε αὐτὸ ποὺ βλέπετε.

Τώρα ἐπειδὴ εἶναι πολλὰ καὶ θέλουν προσοχὴ νὰ μὴν ἀδικήσουμε κανένα καὶ νὰ γίνουν κατανοητά καὶ τεκμηριωμένα -ὅσο γίνεται- ὅσα θὰ ποῦμε, θὰ τὰ χωρήσω σὲ αὐτόνομα κομμάτια ἀνάλογα μὲ τὶς κατηγορίες ποὺ προσάπτει ὁ παπᾶς, ὥστε ἐποπτικὰ νὰ ὑπάρχει μιὰ τάξι. (Γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια δὲν μπορῶ νὰ κάνω καὶ κάτι ἄλλο, διότι εἶναι τόσο πολλά, ποὺ δὲν ξέρω πῶς νὰ ἀρχίσω καὶ πῶς νὰ συνεχίσω) 

Ἄς πιάσουμε τὸ νήμα ἀπὸ τὸ κουβάρι, νὰ δοῦμε ἄν θὰξεμπερδέψῃ.

Ἡ «εὐλογία» τοῦ «μένουμε σπίτι».

«Δὲν εἶναι ἀντισυστημικοί, κ. Δαμιανίδη. 22 Μαρτίου 2020: Σὲ θεία λειτουργία τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Μητρ. Μεσογαίας στὸ Χριστὸ στὰ Σπάτα, ἀφοὺ τελείωσε ἔκαμε ἕνα μικρὸ διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, «Μένουμε σπίτι. Μείνετε σπίτι». 23 τοῦ μηνὸς, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀποκλεισμοῦ ἔρχεται ἡ πολιτεία καὶ βγάζει τὸ σπότ, μὲ τὸ ὁποῖο ἔλεγε μείνετε σπίτι.  29 Μαρτίου ὄχι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὄχι τὸ ΚΚΕ, ὄχι ἡ ΜΕΡΑ25 καὶ οὔτως καθ᾿ ἐξῆς, ποιός νομίζετε ὅτι βγάζει κείμενο μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο προτρέπει τοὺς ἀνθρώπους «Μείνετε σπίτι, μεγάλη εὐλογία». Γιὰ λοιπὸν νὰ τὸ μαντέψετε. Ὁ κ. Νατσιός». π.Στυλιανὸς ΚαρπαθίουFOKUS FM29/5/2023 [2]

Προτρέπει τοὺς νθρώπους «νὰ μείνουν σπίτι» διότι εἶναι «μεγάλη εὐλογία». Ποιός; Ὁ Νατσιὸς. «Οὔτε τὸ ΚΚΕ, οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε ὁ ΜΕΡΑ25 κλπ». Ἄρα εἶναι πιὸ συστημικὸς ἀπὸ τοὺς συστημικοὺς καὶ κατὰ λογικὴ συνέπεια πιὸ νεοεποχίτης ἀπὸ τοὺς ἀναφερθέντες νεοεποχίτες. Γι᾿ αὐτὸ ἐξ ἄλλου τοὺς ἀναφέρει ὁνομαστικὰ ὁ πατὴρ, γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὸ τὸ μέγεθος τῆς συστημικῆς διαπλοκῆς τοῦ δασκαλάκου.

Διότι ὁ δασκαλάκος τὰ διαπραττει αὐτά, ὁ Νατσιός. Καὶ μάλιστα γραπτῶς κάνει αὐτὲς τὶς προτροπὲς, κατὰ τὸν ἱερέα, γι᾿ αὐτὸ ὁ ἀγανακτισμένος ἱερεῦς τὰ λέει καὶ τὰ ξαναλέει.

Σὲ ἄλλη δημόσια τοποθέτησι του (ὁ π. Σ.Κ.) τὴν εὐθύνη τῆς προτροπῆς «μένουμε σπίτι» τὴν μεταφέρει σὲ λόκληρο τὸ κόμμα ΝΙΚΗ:

«Ὅταν λοιπὸν στὶς 29 τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ 2020, λίγες μέρες μετὰ τὴν προτροπὴ τοῦ σεβ. μητρ. Μεσογαίας   «Μένουμε σπίτι» μετὰ ἀκριβῶς τὸ πρῶτο σπότ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνησι «Μένουμε σπίτι» νὰ ἔρχεται ἔνα κόμμα τὸ ὁποῖο τότε μόλις γενᾶτο καὶ νὰ συμπαραστέκεται σ᾿ ὅλον αὐτὸν τὸν συστημικὸ τρόπο σκέψεως καὶ προοπτικῆς ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τὸ θεωρήσω ὡς κόμμα τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἔχῃ προοπτικὴ χριστιανική».π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. ΑΛΕΡΤ TV ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 29 Μαΐου 2023 [3]

Μὲ σαφήνεια ἐδὼ θεωρεῖ ὑπεύθυνο τὸ κόμμα, τὸ νεογέννητο, τὸ μικρούλικο τυφλοποντικάκι. Ὅλους μαζί. Ὅλο τὸ κόμμα. Τὸ θεωρεῖ ὅτι συμπαραστέκεται στὸν συστημικὸ τρόπο σκέψεως τοῦ Μεσογαίας καὶ τῆς Κυβερνήσεως (καὶ ἀκολούθως ὅλων τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς μιὰ ποὺ ὅλα εὐθυγραμίστηκαν) καὶ συμπεραίνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει προοπτικὴ χριστιανικὴ τὸ κόμμα αὐτό. Δηλαδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει σχέσι μὲ ὅτιδήποτε χριστιανικὸ ἀφοὺ, ὅπως λέει, ἔχει συστημικὸ τρόπο σκέψεως.

Σὲ ἄλλο σημεῖο  παράλληλα μὲ τὴν ἐπιδοκιμασία τοῦ «μένουμε σπίτι» καταλογίζει (στὸ Νατσιό καὶ στὸ κόμμα) ὅτι ἔθεσε στὸ περιθώριο τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς θείας λατρείας καὶ ὅτι σιωποῦσε ὅταν οἱ ἄλλοι βλαστημοῦσαν τὴν θεία κοινωνία:

«Δὲν μπορεῖς νὰ ἐπιδοκιμάζεις, ἀπὸ 29 Μαρτίου τοῦ 2020 , τὸ «μένουμε σπίτι εἶναι εὐλογία», ὑπάρχει ἄρθρο τοῦ κ. Νατσιοῦ καὶ νὰ θέτῃς στὸ περιθώριο τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς στὴ Θεία Λατρεία καὶ νὰ σιωπᾶς, ὅταν οἱ ἄλλοι βλασφημοῦσαν τὴν Θεία Κοινωνία». π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. ΑΛΕΡΤ TV ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 29 Μαΐου 2023[3]

Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι δὲν εἶναι ἀστεῖες οἱ καταγγελίες αὐτὲς, ἐφ᾿ὅσον προέρχονται ἀπὸ πρόσωπο ποὺ μέχρι τώρα δὲν κατατάσεται, διὰ τῶν ἔργων του, στοὺς γελοίους (ἐννοῶ ποὺ σὲ κάποιους , ὅπως ἐγώ, προκαλοῦν τὸν γέλωτα ὅταν ὁμιλον) τῶν ρασοφόρων, ἄρα χρειάζεται ἔλεγχος τῶν καταγγελομένων. Ἄρα βουτμε στὸ μεγάλο βόθρο ἤ χρυσωρυχεῖο, ποὺ λέγεται διαδίκτυο, πρὸς ερεσιν τῶν πολιτίμων μαργαριτῶν.

Πρώτα μοῦ ἔβγαλε  ἀναζήτησι ρθρο τοῦ ΔημήτρηΝατσιοῦ μὲ τίτλο «Τ τσομπανόσυλα τοῦΣυστήματος»στὸ Ἐκκλησία OnLineμὲ ἡμερομηνία30 πριλίου 2020, ὅπου μεταξὺ ἄλλωνγράφει

«Τώρα με την απάτη του «μένουμε σπίτι»επιστρατεύτηκαν τα «λαμπερά» όργανα της προπαγάνδας. Στις μεγάλες τρικυμίες ξεβράζονται τα κονσερβοκούτια και τα σκουπίδια. Ο λαός έπρεπε να τρομοκρατηθεί, να καθηλωθεί, να ενοχοποιηθεί. Οι ναοί να κλείσουν χωρίς αντιδράσεις. Ιερείς και πιστοί να απειληθούν. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας να ποινικοποιηθεί. Τα παράνομα πρόστιμα να κάμψουν όσους τολμούν. Οι ψυχές να μαυρίσουν ώστε να υποκύψουν. (Και ως γνήσια κακέκτυπα της Ευρώπης βάζουμε πάνω σε μια καρότσα, μια λαϊκή αοιδό να μετριάσει τον πόνο μας. Ψαλμωδίες να μην ακούγονται και καμπάνες μόνο. Ζουρνάδες και νταούλια επιτρέπονται. Τι να πει κανείς; Συνθήκες χειρότερες και από την προηγούμενη γερμανική Κατοχή. Και γι’ αυτές τις βρωμοδουλειές, που δεν τις κάνει ένας έντιμος και σοβαρός άνθρωπος, κλήθηκαν τα συνήθη «ασκιά γιομάτ’ αγέρα», οι θεομπαίχτες της τηλοψίας. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές. Οι ευφημιστικώς λεγόμενοι διανοούμενοι και καλλιτέχνες, οι ευτελείς δούλοι της εξουσίας. Αυτούς που προσκαλεί, με το αζημίωτο, να εξωραϊσουν τις πονηρίες και τις παλιανθρωπιές της. Οι ίδιες και οι ίδιες θλιβερές ασημαντότητες και αμολούν τις σπουδαιοφανείς τιποτολογίες τους». ΔημήτρηςΝατσιός: Τὰ τσομπανόσκυλα τοῦ συστήματος. [4]

Τί κάνουμε τώρα; Ὁ δασκαλάκος  λέει ἀκριβῶς τὰἀντίθετα ἀπὸ ὅσα τοῦ καταλογίζει ὁ παπᾶς. Τὸν λέει ὁπαπᾶς συστημικὸ καὶ αὐτὸς καταγγέλει τὰτσομπανόσκυλα τοῦ συστήματος, τοὺς (κωλο)πετσωμένους δημοσιογράφους. Καταγγέλει τὸν δασκαλάκο ὅτι προτρέπει τοὺς ἄνθρώπους στὸ «μένουμε σπίτι», ἀλλὰ αὐτὸς ἀποκαλεῖ τὸ «μένουμε σπίτι» ἀπάτη. Ἁπὸ αὐτὸ ἐξ ἄλλου προέκυπτε ἡ συστημικότης του, κατὰ τὸν παπᾶ. Λέει ὅτι θέτει στὸ περιθώριο τὸ γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς στὴν θείας λατρείας, δηλαδὴ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν, καὶ ὅτι σιωπᾶ γιὰ τὴν βλασφημία τῆς θείας κοινωνίας, ἀλλὰ δασκαλάκος μαχητικότατα καταγγέλει ὅτι «Ο λαός έπρεπε να τρομοκρατηθεί, να καθηλωθεί, να ενοχοποιηθεί. Οι ναοί να κλείσουν χωρίς αντιδράσεις. Ιερείς και πιστοί να απειληθούν. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας να ποινικοποιηθεί. Τα παράνομα πρόστιμα να κάμψουν όσους τολμούν. Οι ψυχές να μαυρίσουν ώστε να υποκύψουν».

Βρίσκω ὅτι τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἔχει δημοσιευτεῖ καὶ σὲπολλὰ ἄλλα σάϊτ [5] Ἄρα ὁ π. Στυλιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικαλεστῇ ἄγνοια. Τὶ ἄλλο ἀποδεικνύουν τὰ παραπάνω παρὰ τὸ ὅτι οἱ πληροφορίες ποὺ καταθέτει ὁ παπᾶς εἶναι ψευδεῖς; Δὲν γνωρίζω τὸ γιατί. Ὑποθέτω ὅτι δὲν ἔχει διαβάσει τὸ ἄρθρο. Ἀποκλείεται ἄν τὸ εἶχε διαβάσει νὰ ἐξετίθετο δημοσίως κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο. μως, ἔπειδὴ ὅπως ὁ ἴδιος λέει «,τι λέει τὸ τεκμηριώνει», ἀναφέρεται συνεχῶς σὲ κείμενο τοῦδασκαλάκου δημοσιευμένο στὶς 29 Μαρτίου. Αὐτὸ ποὺβρήκα ἐγὼ εἶναι τῆς 30κοστῆς Ἀπριλίου. Πρέπει νὰ βρεθῇ τὸ ἄλλο. Ἔλα ποὺ δὲν βρίσκεται. Τελικῶς τὸ βρῆκα, μετὰ κόπων καὶ βασάνων, δημοσιευμένο στὸν διαδικτυακὸ τόπο Ἀκτίνες.[5

Ἐδὼ συμβαίνει κάτι ἀκόμα πιὸ ἄσχημο ἀπὸ τὸ ψέμμα. Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία. Τὸ «τὸ μένουμε σπίτι εἶναι εὐλογία» ποὺ διατυμπανίζει  π. Σ.Κ. ὅτι ἔγραψε ὁ Νατσιός, εἶναι  στὴν πραγματικότητα «Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία». Ὑπάρχουν οἱ λέξεις «μὲ τὰ παιδιά μας» καὶ τὸ  ἐπίθετο «πραγματική», ποὺ ἀναφέρεται στὴν εὐλογία. 

Νομίζω ἀντιλαμβάνεστε τὴν πλαστογραφία ἤ καὶ ἀπάτη ἤ πως ἀλλοιῶς τὸ χαρακτηρίσει ὁ καθείς. Δὲν εἶναι εὐλογία τὸ «μένουμε σπίτι», ποὺ ὁ Λαυρεωτικῆς παρουσίᾳ τοῦ ἱατροψάλτη Τσιόδρα καὶ σὲ μετάδοσι ἀπὸ τὸν Realfm 97,8 και το enikos.gr (τυχαῖον;) προπαγάνδισε. Αὐτὸ τὸ «μένουμε σπίτι», ὁ δασκαλάκος τὸ ἀναφέρει ἐγγράφως ὡς ἀπάτη, ὅπωςἀποδεικνύεται παραπάνω. Προφανῶς δὲ, καὶ σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν φράσι τοῦ Λαυρεωτικῆς «Είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία θεωρώ ...» , μὲ τὴν ὁποία ξεκίνησε τὴν προπαγανδιστικὴ δήλωσί του, τοποθέτησε τὸ ἐπίθετο «πραγματική» στὴν λέξι εὐλογία. Μπορεῖ νὰ τὸ ἔκανε καὶ ἀσυναίσθητα, ἐνστικτωδῶς. Δὲν ξέρω.

Ἐδὼ ὁ κατηγορούμενος δασκαλάκος μιλάει καθαρὰ ὡς ἐκπαιδευτικὸς καὶ εἰσαγωγικὰ δηλώνει στὸ ἄρθρο του: 

«Ό,τι ακολουθεί γράφεται κυρίως για παιδιά του Δημοτικού σχολείου. Να σημειώσω κατ’ αρχάς αυτό το όμορφο που γράφει ο μέγας διδάσκαλος, ο άγιος Χρυσόστομος: τα παιδιά είναι χρυσά αγάλματα που στολίζουν το σπίτι∙ «Νόμισον αγάλματα χρυσά έχειν επί της οικίας τους παίδας». Τώρα βέβαια, λόγω συνθηκών, τα χρυσά μας αγάλματα καθηλώθηκαν «εις τας οικίας», τα σχολεία, τα φροντιστήρια έκλεισαν, οπότε το κοχλάζον νεανικό τους αίμα, απαιτεί τιθάσευση ή κάπου να διοχετευτεί».Δημήτρης Νατσιός. «Μένουμε σπίτι μὲ τὰ παιδιά μας: μιὰ πραγματικὴ εὐλογία». Ἀκτίνες.[5

Καὶ συνεχίζει μὲ ὁδηγίες πρὸς τοὺς γονεῖς, ὡς παιδαγωγός, πῶς θὰ βοηθήσουν τὰ παιδιά τους ποὺ θὰμείνουν ἐξ ἀνάγκης στὸ σπίτι λόγῳ τῆς ἀπάτης τοῦ μένουμε σπίτι.

Εἶναι δυνατὸν τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο, νὰ ἀποτελοῦν συμπαράστασι «σ᾿ ὅλον αὐτὸν τὸν συστημικὸ τρόπο σκέψεως καὶ προοπτικῆς» ὥστε νὰ καταλήγῃ ὁ πρωτοπρεσβύτερος στὸ «δὲν μπορῶ νὰ τὸ θεωρήσω ὡς κόμμα τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἔχῃ προοπτικὴ χριστιανική»; 

Παρακαλῶ πολὺ, πρὶν συνεχίσετε, νὰ διαβάσετε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ Νατσιοῦ στὸν σύνδεσμο ποὺ παραθέτω. Ἐγὼ, ὡς ψεκασμένος -μὲ πρωθυπουργικὴ μάλιστα ἐπιβεβαίωσι, μπορεῖ νὰ ἀντιλαμβάνομαι λάθος.

Πόσο μυαλό χρειάζεται γιὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς τί θέλει νὰ πῇ ὁ δασκαλάκος; Ἕνας ἄνθρωπος, ὅπως ὁ π. Στυλιανὸς Καρπαθίου, ποὺ ἔχει τόσα ἐπιστημονικὰ διακριτικά MDMScPhD  καὶ ἐκτὸς ἀπὸ Πρωτοπρεσβύτερος εἶναι καὶ ψυχίατρος εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν τὸ διαθέτῃ;

Ἄρα; Ἄς μοῦ ἐξηγήσει κάποιος. Σηκώνω τὰ χέρια. 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 21 Ἰουνίου 2023.

 

Παραπομπές

[1]https://tasthyras.wordpress.com/2023/06/19/%cf%84%e1%bd%b8-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%e1%bd%b0-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%b1/

[2]https://www.mixcloud.com/Focusfm/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85-290523/?fbclid=IwAR1SaQApEmbSz7o0HLQmNtP4E80H8QvWquBX-Sdzm-ED4OMJ_srVzCLNzaM

[3] https://www.youtube.com/watch?v=-tNHRS25ftk&t=10s

[4] Ἐπὶ παραδείγματι στὸ Τάς θύρας: https://tasthyras.wordpress.com/2020/04/30/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8c%cf%82-t%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%83%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6/#more-15312

καὶ στὸ Τρικλοποδιά: https://www.triklopodia.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8C%CF%82-t%CE%B1-%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83/

[5] http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_557.html

[6] Τὸ ἄκουσα στὴ Ζώνη Βοΐου. Ἐλληνικοτάτη λέξις ἀπὸ τὸ χαμαὶ καὶ τὸ ἔργον.

 

2 σχόλια:

 1. ''Το πίπτειν ανθρώπινον,
  το εμμένειν εωσφορικόν,
  το μετανοείν θείον.''

  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσορρήμων και Χρυσόστομος

  Αδελφέ Γεώργιε,
  νομίζω ότι ο ΑΞΙΟΣ Ιερέας (και όχι παπάς)
  χρειάζεται να αναθεωρήσει τις απόψεις του.
  Και να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς.
  Κατανοώ ότι είναι άνθρωπος σαν και εμάς.

  Υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι οι οποίοι είναι για εμάς τα μέλη της Στρατευομένης Εκκλησίας πολύ σημαντικοί και απαράβατοι.

  Θα προτιμούσα τον πατέρα να ομιλεί και να κατακεραυνώνει για το ότι έχουμε στην κεφάλα μας κάποιον ο οποίος είναι αφορισμένος και για υπουργούς το ίδιο αφορισμένους.

  Ή τί ενέργειες έχει κάνει ο ίδιος ώστε να μην εισέρχονται στους Ιερούς Ναούς μας αφορισμένοι, αβάπτιστοι , αιρετικοί ,αλλόθρησκοι κλπ.

  Με σεβασμό και εκτίμηση.

  Καλό βόλι!

  ΧΡΙΣΤΟΣ+ ΕΛΛΑΔΑ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια για το άρθρο σας
  Μπορείτε να μας πείτε για ποιό λόγο κατά τη γνώμη σας πολεμά ο πατερ
  Στυλιανος τη Νίκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.