22 Ιουν 2023

Ἐκλογές: συμπεράσματα καί ἐκτιμήσεις

Στίς ἐκλογές τήν 21η Μαΐου εἴχαμε κάποιες ἐκπλήξεις γιά πολύ κόσμο. α) ἡ σημαντική πτώση του Σύριζα, β) τό μεγάλο ποσοστό τῆς Νέας Δημοκρατίας καί γ) ἡ παρ' ὀλίγο εἰσδοχή στήν Βουλή τῶν κομμάτων «Νίκη» καί «Πλεύση ἐλευθερίας».

Ξεκινῶντας, θά στενοχωρήσω ἀρκετούς φίλους μας, ἀλλά ἐμεῖς εἴχαμε προβλέψει ἀκριβῶς το ποσοστό του Σύριζα καί μάλιστα μέ περαιτέρω καθοδική πορεία. Δηλαδή κάποια πτώση στίς 25 Ἰουνίου, ἐνῶ στίς εὐρωεκλογές τό 2024 θά τόν ὑπερκεράσει τό Πασόκ, καί στίς ἑπόμενες βουλευτικές θά πάει σέ... μονοψήφιο ἀριθμό. Ἡ μεγάλη μας ἀστοχία ἦταν στίς ἐκλογές τοῦ 2019, γιατί ὑπολογίζαμε ὅτι ἀπό τότε θά ἀρχίσει ἡ πτώση. Ὅμως ὁ ἱκανότατος κ. Τσίπρας κατάφερε νά τρομοκρατήσει τόν κόσμο κατά ἕνα μέρος γιά τόν ἐρχομό τῆς «δεξιᾶς», καί ἔτσι κρατήθηκε στό 31,5%.

Γιά τό 41% τῆς ΝΔ, πιστεύουμε ὅτι δέν εἶναι καθαροί ὑποστηρικτές, ἀλλά τρομοκρατήθηκαν στήν ἰδέα, μήν ἔλθει «δεύτερη φορά ἀριστερά». Ὁμολογοῦμε ὅτι ἐκεῖ πέσαμε ἔξω. Περιμέναμε μικρότερο ποσοστό.

Γιά τήν Πλεύση ἡ ἄνοδος εἶναι φυσική συνέπεια, παίρνοντας ψήφους ἀπό τόν γιάνννη (δέν ξέρω πόσα «ν» ἔχει), ἔχοντας ἀκούσει πολλούς νά τόν θεωροῦν «κλόουν». Ἐμεῖς βέβαια τόν θεωροῦμε καταξιωμένο καθηγητή. Ἐπίσης ἔλαβε ποσοστό καί ἀπό τόν Σύριζα. Γι' αὐτό καί θά μπεῖ ἄνετα στήν Βουλή (ὁ λαός ἔχει μνήμη χρυσόψαρου).

Ἀναπάντεχο ἦταν τό ποσοστό του νεοσυσταθέντος κόμματος «Νίκη». Καί αὐτό, ὅπως καί ἡ Πλεύση, θά ἔχουν σημαντική ἄνοδο.

Μετά τήν συμμετοχή τῶν κομμάτων «Πατριωτικός συνασπισμός» καί «Σπαρτιᾶτες» ἀνεξαρτήτως την τύχη των, ἐκτιμοῦμε ὅτι θά τά βρεῖ σκοῦρα ἡ «Ἑλληνική λύση» καί θά παλέψει γιά τήν εἴσοδό της. Γιά τό ἐνδεχόμενο νά στηθοῦν τρίτες κάλπες, τό θεωροῦμε ἀπό πολύ δύσκολο ἕως ἀπίθανο. Δέν ἔχει καμμία λογική. Εἶναι κατασκευασμένο ἐκλογικό δίλημμα γιά συγκέντρωση τῶν ψήφων.

Θά σταθοῦμε σέ κάποια γεγονότα πού μᾶς ἔχουν κάνει ἐντύπωση: Στό Συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὑπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας στίς 24/5, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ ἐγκυρότατος Μανώλης Κοττάκης, βασικό θέμα τῆς συζητήσεως ἦταν πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τό κόμμα «Νίκη». Τήν θεώρησαν δέ «ἀγκάθι». Γιατί ἄρα γέ; Εἶναι γνωστό ὅτι ὅλο τό πολιτικό σύστημα ἑτοιμάζει συμφωνία μέ τήν Τουρκία, παραχωρῶντας ἐθνική κυριαρχία καί κυριαρχικά δικαιώματα. Ἐπίσης προγραμματίζουν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί κυκλοφορήθηκαν ἐξωφρενικές ἀλλαγές ὅσον ἀφορᾶ τήν περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἀρχῶν της στήν κοινωνική ζωή τῆς χώρας. Αὐτά τά δύο θέματα εἶναι τεράστιας σημασίας, ὅμως δέν ἔχουμε τόν χῶρο νά τά ἀναλύσουμε. Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι ὅτι θεωροῦν τήν «Νίκη» τούς μόνους πού θά τούς πᾶνε κόντρα;

Ἀκολούθως ξεκίνησε μιά ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἀπό πολλές πλευρές. Ἡ πλέον ἀξιοσημείωτη εἶναι ἀπό ἀρκετούς ἱεράρχες. Ἀπέδειξαν πόσο ὑπάκουοι καί ἐξαρτώμενοι εἶναι ἀπό τούς πολιτικούς. Ἐδῶ νά διευκρινίσουμε ὅτι ὅταν λέμε «Ἐκκλησία» δέν εἶναι οἱ ἐπίσκοποι. Εἶναι ὅλος ὁ πιστός λαός τοῦ Χριστοῦ μαζί μέ τόν κλῆρο. Ἀλλά ἐπειδή ἔχουμε μετατραπεῖ σέ «παπικούς» καί «προτεστάντες», θεωροῦν «ἐκκλησία» τήν ἱερά σύνοδο. Στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχουν οὔτε ἐκπρόσωποι, οὔτε ἀντιπρόσωποι. Ὅπως γιά παράδειγμα κάποια κόμματα νομίζουν ὅτι εἶναι ἐκπρόσωποι καί προστάτες τῶν ἐργαζομένων καί ἔχουν τήν ἀποκλειστικότητα. Ἡ «ἐξουσία» εἶναι κοσμικό φαινόμενο καί αἵρεση. Ὅλοι εἶναι ὑπηρέτες, ἴσοι μεταξύ τους, καί «ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω πάντων διάκονος». Δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά μιλᾶ ἐπ' ὀνόματι ἄλλων. Μέχρι καί κάποιοι ἀπραγέστατοι καί ἀφωνότατοι, σηκώθηκαν ἀπό τόν λήθαργο καί δήλωσαν ὅτι «ἡ ἐκκλησία δέν κομματίζεται». Ὅταν ψηφίζονται στήν Βουλή διαστροφικά καί ἀντίχριστα νομοσχέδια κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου. Ἀπό ὅ,τι ἔχει δηλώσει ὁ κ. Νατσιός δέν ἔχει φωτογραφία μέ ἱεράρχες ἤ ἡγουμένους. Οἱ ἄλλοι πολιτικοί ὅμως προβάλλονται μέ τόν κλῆρο καί μέ προσκυνήματα συνεχῶς καί ἀκαταπαύστως. Αὐτοί δέν ἐκμεταλλεύονται τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ λαοῦ; Οἱ τῆς «Νίκης» ἁπλῶς δηλώνουν ὅτι εἶναι χριστιανοί καί τίποτε ἄλλο. Δέν ἀκούσαμε νά ποῦν ὅτι ἐκπροσωποῦν κάποιους. Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὅλη μέ χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Ἐδῶ εἶναι ἡ «χριστιανική δημοκρατία», ὁ «λαϊκός ὀρθόδοξος συναγερμός», ἐνῶ ἀκούγαμε καί τό σύνθημα «πατρίδα, θρησκεία, νέα δημοκρατία». Κρατεῖστε τήν ἀξιοπρέπειά σας καί μήν ἐκτίθεσθε.

Εὐχόμαστε σέ ὅλους «Καλό βόλι».

Χάρης Δημοῦτσος – δημοσιογράφος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.