29 Ιουν 2023

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν (29 Ἰουνίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος δὲν ἀνῆκε στὴ χορεία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Δὲ γνώρισε τὸν Κύριο ὅσο ζοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀποκαλύφτηκε κατόπιν σὲ αὐτὸν καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας αὐτὸς πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννήθηκε γύρω στὸ 15 μ. Χ. στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ, ἔχοντας καὶ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς τοῦ...ἔδωσαν ὑψηλὴ παιδεία. Ἐπίσης τὸ ἀξιόλογο ἑλληνιστικὸ πνευματικὸ κλίμα τῆς Ταρσοῦ ἐπέδρασαν θετικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του. Ἀνῆκε δὲ στὴν αἵρεση τῶν Φαρισαίων. 
Γύρω στὸ 34 μ. Χ. βρέθηκε στὴν Ἱερουσαλὴμ νὰ σπουδάζει κοντὰ στὸν ὀνομαστὸ νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Ὁ νεαρὸς φαρισαῖος Παῦλος ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο γιὰ τὴ διάσωση τῆς θρησκείας του. Τὸν συναντοῦμε συμμέτοχο στὸν λιθοβολισμὸ τοῦ Πρωτομάρτυρα Στεφάνου καὶ λίγο ἀργότερα φανατισμένο διώκτη τῶν Χριστιανῶν. Παρασυρμένος ἀπὸ τὸν ὑπέρμετρο ζήλου του καὶ τὸ μίσος του κατὰ τῶν πιστῶν τοῦ Ἰησοῦ, ζήτησε ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα νὰ τεθεῖ ἐπικεφαλῆς ἀποσπάσματος, ποὺ θὰ βάδιζε πρὸς τὴ Δαμασκό, γιὰ νὰ συλλάβει τοὺς ἐκεῖ Ἰουδαίους ποὺ εἶχαν γίνει Χριστιανοὶ καὶ νὰ τοὺς σύρει δεμένους στὴν Ἱερουσαλήμ. 

Ὅμως καθ’ ὁδὸν εἶδε ἕνα ἐκτυφλωτικὸ φῶς, τὸ ὁποῖο τὸν τύφλωσε. Ταυτόχρονα ἄκουσε μία φωνὴ νὰ τοῦ λέγει: «Σαούλ, Σαούλ, τί μὲ διώκεις;». Ὁ τρομοκρατημένος Παῦλος ρώτησε: «ποιὸς εἶσαι Κύριε;» καὶ ἀπάντησε: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς τὸν ὁποῖο ἐσὺ διώκεις» (Πάρξ.9,4-6). Τὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ γεγονὸς συντάραξε τὸν Παῦλο, μετανόησε καὶ ἀφοῦ μπῆκε στὴν πόλη συναντήθηκε μὲ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἀνανία, ὁ ὁποῖος τὸν θεράπευσε θαυματουργικὰ ἀπὸ τὴν τύφλωση, τὸν κατήχησε καὶ τὸν βάπτισε. 

Ἀπὸ τότε ὁ Παῦλος ἔθεσε τὸν ἑαυτό του στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. Ὕστερα ἀπὸ μία ἐπιμελῆ προετοιμασία ἀνέλαβε νὰ ἐκχριστιανίσει τοὺς ἐθνικούς, δηλαδὴ τοὺς μὴ Ἰουδαίους. Μετὰ τὴν ἀπόσυρσή του στὴν ἔρημό τῆς Ἀραβίας καὶ μὲ συνοδεία τοῦ Βαρνάβα καὶ τοῦ Μάρκου, ξεκίνησε τὸ 48 μ. Χ. γιὰ τὴν πρώτη ἀποστολικὴ περιοδεία του. Πρῶτος σταθμὸς τοὺς ἦταν ἡ Σαλαμίνα καὶ ὕστερα ἡ Πάφος τῆς Κύπρου, ὅπου κήρυξαν καὶ ἵδρυσαν ἐκκλησίες. Κατόπιν διάβηκαν στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ περιόδευσαν στὶς πόλεις Πέργη τῆς Παμφυλίας, στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στὸ Ἰκόνιο, τὰ Λύστρα, τὴν Δέρβη καὶ ἀλλοῦ. Παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ συνάντησαν καὶ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστησαν, τὸ κήρυγμά τους σημείωσε ἐπιτυχία. Σὲ ὅλες τὶς πόλεις ἵδρυσαν τοπικὲς ἐκκλησίες. Μέσω τῆς Ἀττάλειας ἐπέστρεψαν στὴν Ἀντιόχεια. 

Στὴ συνέχεια ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Ἱερουσαλὴμ (48 μ. Χ.), ἡ ὁποία ἔλυσε σοβαρὰ θέματα ἱεραποστολῆς. Σὲ αὐτὴ ὁ Παῦλος ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο. Κατόρθωσε νὰ πείσει ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τελείωσε καὶ πὼς ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔρχεται σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ συντάσσεται μὲ τὸ Χριστό. Πῶς ὁ ἀναγκαστικὸς νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παραχώρησε τὴ θέση του στὴν ἐλευθερία τῆς χάρητος τοῦ Θεοῦ. 

Ὕστερα μὲ συνεργάτη τοῦ τὸν Σίλα ἀναχώρησε γιὰ τὴν δεύτερη ἀποστολικὴ περιοδεία του. Μέσω τῆς Συρίας καὶ Κιλικίας περιόδευσε τὶς πόλεις τῆς Ἀσίας Δέρβη καὶ Λύστρα. Ἐκεῖ συνάντησαν τὸν εὐσεβῆ νέο Τιμόθεο, τὸ ὁποῖο πῆραν καὶ μαζί τους. Διάβηκαν τὴν Φρυγία, τὴν Γαλατία, ἔφτασαν στὴν Μυσία καὶ ἀκολούθως στὴν Τρωάδα. Κατόπιν ὁράματος πέρασαν στὴν Μακεδονία καὶ ἵδρυσαν ἐκκλησίες στοὺς Φιλίππους, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Βέροια, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κόρινθο, στὴν ὁποία ἔμειναν περίπου ἑνάμισι χρόνο στὸ σπίτι τοῦ Ἀκύλα καὶ τῆς Πρισκίλας. Μὲ τὸ τέλος καὶ τῆς δεύτερης περιοδείας ὁ Παῦλος ἔφτασε στὴν Ἔφεσο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μέσω Καισάρειας στὴν Ἱερουσαλήμ. Κατόπιν ἐπέστρεψε στὴν Ἀντιόχεια. 

Σύντομα πραγματοποίησε τὴν Τρίτη ἀποστολικὴ περιοδεία του. Ἐπισκέφτηκε τὴν Γαλατία, τὴν Φρυγία καὶ κατέληξε στὴν Ἔφεσο, ὅπου ἔμεινε τρία χρόνια διδάσκοντας καὶ στηρίζοντας τοὺς πιστούς. Μετὰ ἦλθε στὴν Τρωάδα, πέρασε ξανὰ στοὺς Φιλίππους, στὴν Θεσσαλονίκη, στὴν Βέροια, ἴσως στὴν Ἤπειρο καὶ τερμάτισε στὴν Κόρινθο, ὅπου ἔμεινε τρεῖς μῆνες. 

Μέσω Τρωάδος, Μιλήτου καὶ Καισάρειας ἔφτασε καὶ πάλι στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ συνελήφθη ὡς ταραχοποιὸς καὶ ὁδηγήθηκε σὲ δίκη. Ὡς ρωμαῖος πολίτης, ἀπαίτησε νὰ δικαστεῖ στὸ αὐτοκρατορικὸ δικαστήριο τῆς Ρώμης. Γι’ αὐτὸ ἀναχώρησε δέσμιος ἀκτοπλοϊκῶς γιὰ τὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας. Κοντὰ στὴ νῆσο Μελίτη ναυάγησε τὸ πλοῖο καὶ βγῆκαν στὴν ξηρὰ ὅπου κήρυξε καὶ ἵδρυσε καὶ ἐκεῖ ἐκκλησία. Τελικὰ ἔφθασε στὴ Ρώμη, ὅπου ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια σχετικοῦ περιορισμοῦ δικάστηκε καὶ ἀθωώθηκε. 

Ἀπὸ τὴν Ρώμη ἔπλευσε στὴν Κρήτη, ὅπου ἀφῆκε ἐπίσκοπο τὸν συνεργάτη τοῦ Τίτο, ἀνέβηκε στὴν Κόρινθο, στὴν Μακεδονία καὶ ἐπισκέφτηκε πιθανότατα τὴν Νικόπολη τῆς Ἠπείρου τὸ Φθινόπωρο τοῦ 66 μ. Χ., ὅπου καὶ παραχείμασε. Μετὰ πέρασε καὶ πάλι στὴν Ἀσία, ὅπου ἀφῆκε τὸν Τιμόθεο, ἀφοῦ τὸν κατέστησε ἐπίσκοπο στὴν Ἔφεσο. Ἡ τέταρτη καὶ τελευταία περιοδεία τοῦ μεγάλου ἀποστόλου τερματίστηκε στὴν Ἱσπανία. Κατόπιν κατάκοπος καὶ τσακισμένος ἀπὸ τὶς κακουχίες κατέληξε στὴν Ρώμη. Οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ποὺ εἶχε κηρύξει ὁ Νέρων βρισκόταν σὲ πλήρη ἐξέλιξη. Ὁ Παῦλος κατέστη ὁ κύριος στόχος τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἔτσι γύρω στὸ 67 μ. Χ. συνελήφθη καὶ ἀποκεφαλίσθηκε, σφραγίζοντας ἔτσι τὸ τιτάνιο ἱεραποστολικό του ἔργο μὲ τὸ μαρτύριό του. 

Ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἀπόστολος μᾶς ἄφησε καὶ δεκατέσσερις ἐπιστολές, οἱ ὁποῖες κατέχουν σπουδαία θέση στὸν Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Αὐτὲς εἶναι: 1) Ἡ πρὸς Ρωμαίους, 2) πρὸς Κορινθίους Ἅ΄, 3) πρὸς Κορινθίους Β΄ 4) πρὸς Γαλάτας, 5) πρὸς Ἐφεσίους, 6) πρὸς Φιλιππησίους, 7) πρὸς Κολασσαεῖς, 8) πρὸς Θεσσαλονικεῖς Ἅ΄, 9) πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β΄,10) πρὸς Τιμόθεον Ἅ΄,11) πρὸς Τιμόθεον Β΄,12) πρὸς Τίτον, 13) πρὸς Φιλήμονα καὶ 14) πρὸς Ἑβραίους. 

Ἡ σεπτή του μνήμη ἑορτάζεται ὁμοὺ μὲ τοῦ ἄλλου κορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου στὶς 29 Ἰουνίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.