23 Ιουν 2024

Chat Control: Σφοδρὲς ἀντιδράσεις γιὰ τὴ δημιουργία καθεστῶτος μαζικῆς παρακολούθησης ἀπὸ τὴν ΕΕ

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κατόρθωσε νὰ συσπειρώσει πολιτικοὺς διαφορετικῶν κομμάτων καὶ ἰδεολογιῶν, εἰδικοὺς τῆς πληροφορικῆς, νομικοὺς καὶ ἀκτιβιστὲς κατὰ τοῦ ἐπερχόμενου Κανονισμοῦ "Child Sexual Abuse Material" ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες του στοχεύει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς διακίνησης στὸν κυβερνοχῶρο ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας! 

Στὴν πραγματικότητα τὸ νομοθέτημα αὐτὸ ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς ἀδιάκριτου καὶ ἄνευ προϋποθέσεων προληπτικοῦ «σκαναρίσματος»/ελέγχου (ἐξ οὗ καὶ τὸ παρατσούκλι "Chat Control") ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν ψηφιακῶν συνομιλιῶν μας σὲ ὅλες τὶς γνωστὲς ἐφαρμογὲς (viber, signal, telegram, messenger, whatapp, κ.λπ), μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πάταξης τῆς διαδικτυακῆς... μετάδοσης παράνομου περιεχομένου. 

Ὅλα τὰ μηνύματα ποὺ ἀνταλλάσσονται μὲ τὴ χρήση ἐφαρμογῶν μὲ κρυπτογράφηση end-to-end, θὰ σαρώνονται μαζικὰ καὶ ἀδιακρίτως, μετατρέποντας τὶς ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς σὲ κατασκόπους τῶν χρηστῶν τους. Τὸ κρίσιμο ζήτημα λοιπὸν εἶναι ἂν ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τα μέσα, ἂν δηλ. ὁ κατ' ἀρχὴν θεμιτὸς καὶ γενικὰ ἀποδεκτὸς στόχος τῆς πάταξης τῆς διαδικτυακῆς διάδοσης ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῆς μαζικῆς καὶ αὐτοματοποιημένης ἐπιτήρησης τῶν πάντων! 

Τὴν περασμένη Πέμπτη (20/6) τὰ 27 κράτη-μέλη τῆς ΕΕ στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν ἦταν προγραμματισμένο νὰ συζητήσουν καὶ νὰ ἐγκρίνουν τὸ νομοθέτημα. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ποὺ ἐπικαλοῦνται ἀξιωματούχους τῆς ΕΕ, ἡ ἀπαιτούμενη εἰδικὴ πλειοψηφία (qualified majority) δὲν θὰ ἐπιτυγχάνονταν καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ψηφοφορία ἀκυρώθηκε! 
Ἀρκετὰ κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Γερμανίας, εἴτε θὰ ἀπεῖχαν εἴτε εἶχαν ἤδη ἀντιταχθεῖ στὸν Κανονισμὸ μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι καταργεῖ τὴν κρυπτογράφηση end-to-end στὶς ψηφιακὲς ἐπικοινωνίες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἀδιάκριτη καὶ μαζικὴ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν τῆς ΕΕ. 

Οἱ συντάκτες τοῦ νομοθετήματος ἐπικαλοῦνται ὡς δικαιολογητικὸ λόγο γιὰ τὴ λήψη ἑνὸς τόσο δραστικοῦ γιὰ τὶς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες μέτρου τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διαδικτυακῆς διάδοσης ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας. 
Ὁρισμένες ἑταιρεῖες ψηφιακῶν ἐφαρμογῶν (apps) ποὺ ἑστιάζουν ἐμφατικὰ στὴν ἀσφάλεια καὶ στὸ ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν ὅπως ἡ Signal καὶ ἡ Threema, δήλωσαν πρὶν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία στὸ Συμβούλιο τῆς ΕΕ ὅτι θὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ἀγορὰ τῆς ΕΕ ἐὰν τοὺς ἐπιβληθεῖ νὰ συμπεριλάβουν στὶς ἐφαρμογές τους αὐτοματοποιημένη παρακολούθηση τῶν μηνυμάτων τῶν χρηστῶν τους. 

O Will Cathcart, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐφαρμογῆς Whatsapp, θὰ γράψει στὸν λογαριασμό του στὸ X (πρώην twitter): «To νὰ "σκανάρεις" τὰ μηνύματα τῶν ἀνθρώπων ὅπως τὸ προτείνει ἡ ΕΕ, "σπάει" τὴν κρυπτογράφηση. Πρόκειται γιὰ παρακολούθηση καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἐπικίνδυνο μονοπάτι πρὸς τὴν καταστροφή». 

Ὁ Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς Patrick Breyer, ὁ ὁποῖος ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς δυναμικότερους ἐπικριτές των προτεινόμενων ρυθμίσεων καὶ μετεῖχε στὶς σχετικὲς διαπραγματεύσεις ἐκ μέρους τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωσή του πρὸ λίγων ἡμερῶν ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς: 

«Θέλετε ἡ Εὐρώπη νὰ γίνει ἐν τοῖς πράγμασι ὁ παγκόσμιος ἡγέτης στὴν παραβίαση τῶν "ἔξυπνων" τηλεφώνων μας καὶ στὴν ἀπαίτηση μαζικῆς παρακολούθησης τῶν συνομιλιῶν ἑκατομμυρίων νομοταγῶν Εὐρωπαίων; Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο εἶναι πεπεισμένο ὅτι αὐτὴ ἡ ὀργουελικὴ προσέγγιση θὰ προδώσει τὰ παιδιὰ καὶ τὰ θύματα (ἐν. τῆς παιδικῆς πορνογραφίας) μὴν ἐπιτυγχάνοντας τὸν σκοπό της στὸ δικαστήριο ἀναπόφευκτα. Ἀπευθύνουμε κάλεσμα γιὰ μιὰ πραγματικὰ ἀποτελεσματικὴ προστασία τῶν παιδιῶν ἐπιβάλλοντας τὴν ἀσφάλεια βάσει σχεδίου, τὴν προληπτικὴ ἀνίχνευση γιὰ τὸν καθαρισμό του (διαδικτυακοῦ) ἱστοῦ καὶ τὴν κατάργηση παράνομου περιεχομένου, κανένα ζήτημα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν περιέχεται στὴν πρόταση τοῦ Βελγίου ποὺ θὰ ψηφίσουν οἱ κυβερνήσεις αὔριο (Πέμπτη)». 

O Καθηγητὴς Πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Johns Hopkins Matthew Green (Information Security Institute) θὰ γράψει μὲ περισσὴ ἀνησυχία: «Ὁ κόσμος θεωρεῖ ὅτι τὸ "Chat Control" ἀφορᾶ συγκεκριμένα ἐγκλήματα. Ὄχι, δὲν διακυβεύεται αὐτό. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι μιὰ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν συστημάτων προσωπικῶν μηνυμάτων. Ἂν περάσει, νομίμως (πλέον) αὐτὰ τὰ συστήματα θὰ εἶναι καλωδιωμένα γιὰ τὴ μαζικὴ παρακολούθηση. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ κάθε σκοπό». 

Ἀλλὰ καὶ ὁ Edward Snowden o κατ’ ἐξοχὴν ὑπερασπιστὴς τῆς ἰδιωτικότητας θὰ τοποθετηθεῖ δημοσίως γιὰ τὸ θέμα στὸν λογαριασμό του στὸ X: 

«Οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς ΕΕ στοχεύουν νομοθετήσουν στὰ κρυφὰ ἕνα τρομακτικὸ μέτρο μαζικῆς παρακολούθησης παρὰ τὴν καθολικὴ δημόσια ἀντίδραση (κανένας σκεπτόμενος δὲν τὸ θέλει αὐτὸ) ἐπινοῶντας μιὰ νέα ὁρολογία γι' αὐτό - «ἐπεξεργασία μεταφόρτωσης» ("upload moderation") - καὶ ἐλπίζοντας κανεὶς νὰ μὴν μάθει τί σημαίνει μέχρι νὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Εὐρώπη, σταμάτησέ τους!» 

Φαίνεται ὅτι στὰ μυαλὰ τῶν γραφειοκρατῶν τῆς ΕΕ τοὐλάχιστον στὸ πεδίο τῆς ἰδιωτικότητας καὶ τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἡ Κίνα δὲν κεῖται μακράν... 
a
ΠΗΓΕΣ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.